Arş. Gör. Ceyda SÖBELİ
ÖĞRENİM DURUMU
Derece
Üniversite
Bölüm / Program
Yıllar
Lisans
Y. Lisans
Celal Bayar Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Mühendislik Fak. Gıda Mühendisliği
Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Teknolojisi
2004-2008
2008-2012
Doktora
Celal Bayar Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Teknolojisi
2012- …
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres
Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Müh. Bölümü, Muradiye, Manisa
Telefon
Faks
0 236 201 22 70
0 236 241 21 43
e-posta
Web sayfası
[email protected]
ÇALIŞTIĞI KURUMLAR
Kurum Adı
Iber Otel Bodrum Princess (Bodrum/MUĞLA)
Buzdağı İletişim Sist. İth. İhr. Tur. Ltd. Şti.-Fiesta
Buz (Bodrum/MUĞLA)
Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fak.
Görev Unvanı
Gıda Mühendisi
Gıda Mühendisi
Araştırma Görevlisi
Yıllar
2005
2009
2010-….
YÖNETİM GÖREVLERİ VE KURUL ÜYELİKLERİ
Kurum Adı
Görev
TEZLER
Y. Lisans
Yeşil çay ve kekik ekstraktlarının tavuk eti kalitesine etkisi
(Danışman: Prof. Dr. Semra Kayaardı)
Doktora
İlgi Alanları
Yabancı Dil
Et Teknolojisi
İngilizce (2009 Eylül ÜDS:83.75),
Yıllar
ÖZGÜN YAYINLARI
SCI Expanded Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1
2
3
4
5
Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1
2
3
4
5
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Kayaardı, S., Zengin, C. (2011). Kırmızı Etin Besleyici Kalitesi ve Kanser ile İlişkisi. Akademik Gıda 9 (5)
1
54-59
2
Söbeli, C. , Kayaardı, S. (2014). Et Kalitesini Belirlemede Yeni Teknikler. GIDA 39 (4): 251-258.
3
4
5
6
7
8
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
Kayaardi,S., Bağdatli,A., Onur,R.H, Zengin,C. (2008). The Antimicrobial And Antioxidant Effect Of
1
Garlic And Onion On Chicken Meatballs. 8th International Conference of Food Physics, 24-27 Eylül
2008, Plovdiv, Bulgaristan.
Kayaardı, S., Zengin, C. (2010). Manisa İli Geleneksel Gıdası: Manisa Kebabı ve Ürün Özellikleri. 1.
2
Uluslararası “Adriyatik’ten Kafkaslar’a Geleneksel Gıdalar” Sempozyumu. 15 – 17 Nisan 2010,
Tekirdağ.
Zengin,C., Başkurt, E. (2010). Hayvansal Kaynaklı Yenilebilir Film ve Kaplamalar. VI. Uluslararası
3
Ambalaj Kongresi. 16-18 Eylül 2010, İstanbul.
Kayaardı, S., Zengin, C. (2010). Gıda Endüstrisinde Kitosanın Ambalaj Materyali Olarak Kullanımı. VI.
4
Uluslararası Ambalaj Kongresi. 16-18 Eylül 2010, İstanbul.
Zengin, C., Kayaardı, S. (2010). Et Endüstrisinde Kullanılan Ambalajlama Yöntemleri. VI. Uluslararası
5
Ambalaj Kongresi. 16-18 Eylül 2010, İstanbul.
Kayaardı, S., Zengin, C., Kasım, S., Çatal, A. (2010). Et Endüstrisinde Aktif ve Akıllı Paketleme
6
Sistemleri. VI. Uluslararası Ambalaj Kongresi. 16-18 Eylül 2010, İstanbul.
Kayaardı, S., Söbeli, C., Kaya, T. (2013). Kanatlı Etlerinin Depolanmasında Akıllı Etiket Kullanımı
7
Üzerine Bir Araştırma. VII. Uluslararası Ambalaj Kongre ve Sergisi. 9-11 Mayıs 2013, İzmir. (Sözlü
Sunum)
Söbeli, C., Kayaardı, S. (2013). The Effects of Green Tea and Thyme Extract Injection On The Quality of
8
Chicken Meat. 59th International Congress of Meat Science and Technology. 18-23 Ağustos 2013,
İzmir.
Kayaardı, S., Söbeli, C., Akkara, M. (2013). The Effect of Traditional Manisa Mesir Paste Spices on the
9
Sensory and Textural Quality of Sucuk. The 2nd International Symposium on Traditional Foods from
Adriatic to Caucasus. 24-26 Ekim 2013. Ohrid, Makedonya.
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Kayaardı,S., Zengin, C. (2009). Hayvancılıkta İzlenebilirlik. 3. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi. 141
16 Mayıs 2009,Bursa.
Kayaardı, S., Akkara, M., Zengin, C. (2010). Doğal Fermente Sucukların Mikroflorasının Moleküler
2
Metodlarla Belirlenmesi. I. Et Ürünleri “Sucuk” Çalıştayı. 2-3- Aralık 2010, Kuşadası/Aydın.
Kayaardı, S., Zengin, C. (2010). Isıl İşlem Uygulamanın Türk Sucuğunun Kalite Niteliklerine Etkisi. I. Et
3
Ürünleri “Sucuk” Çalıştayı. 2-3- Aralık 2010, Kuşadası/Aydın.
Kayaardı, S., Akkara, M., Zengin, C. (2010). Sucuk Formulasyonuna Karıştırılan Farklı Et Türlerinin
4
Saptanmasında Kullanılan Yeni Teknikler. I. Et Ürünleri “Sucuk” Çalıştayı. 2-3- Aralık 2010,
Kuşadası/Aydın.
Kayaardı, S., Zengin, C., Akkara, M.(2010). Sucuk Üretiminde Kullanılan Ambalajlama Yöntemleri. I. Et
5
Ürünleri “Sucuk” Çalıştayı. 2-3- Aralık 2010, Kuşadası/Aydın.
Kayaardı,S., Zengin,C., Talu,P. (2011). Etin Olgunlaşması Sırasında Meydana Gelen Biyokimyasal
6
Değişimler. V. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Aydın.(Sözlü Sunum)
Kayaardı,S., Talu,P., Zengin, C. (2011). Rigor Mortis Oluşumu Sırasında Meydana Gelen Biyokimyasal
7
Değişimler. V. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Aydın.
Kayaardı, S., Bağdatlı, A., Zengin, C. (2011). Tavuk Köftesinde Sarımsağın Antimikrobiyal ve
8
Antioksidan Etkisi. 7. Gıda Mühendisliği Kongresi, 24-26 Kasım, Ankara.
Söbeli,C., Kayaardı, S. (2012). Kanatlı Eti Ürünlerinde Kullanılan Katkı Maddeleri Ve Baharatlar. II. Et
9
Ürünleri Çalıştayı ‘İşlenmiş Kanatlı Eti Ürünleri’6-7 Aralık 2012,Manisa.
Kayaardı,S., Güçlü, A., Söbeli, C. (2012).Tavuk Köftesinde Doğal Antioksidantların Lipid Oksidasyonu ve
10 Bazı Kimyasal Nitelikler Üzerine Etkisi. II. Et Ürünleri Çalıştayı ‘İşlenmiş Kanatlı Eti Ürünleri’ 6-7 Aralık
2012,Manisa.
Kayaardı,S.,Akkara,M.,Söbeli,C.,Çetinkaya,B. Z.,Alpaslan,A. (2012).Etlerin Kurutulmasında Kullanılan
11
Yeni Teknikler. II. Et Ürünleri Çalıştayı ‘İşlenmiş Kanatlı Eti Ürünleri’ 6-7 Aralık 2012,Manisa.
Kayaardı, S., Söbeli,C., Akkara,M.,Gören,B., Aldemir,Ö. (2012).Farklı Kaplama ve İç Materyal
12 Formülasyonlarının Kanatlı Eti Ürünlerinin Duyusal ve Tekstürel Özellikleri Üzerine Etkisi. II. Et Ürünleri
Çalıştayı ‘İşlenmiş Kanatlı Eti Ürünleri’ 6-7 Aralık 2012,Manisa.
Söbeli, C., Akkara, M., Kayaardı, S. (2013). Kanatlı Beslemede Kullanılan Farklı Diyetlerin Et Kalitesine
13
Etkisi. 5. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi. 3-6 Nisan 2013, Antalya.
Kayaardı, S., Söbeli, C., Akkara, M., Ündan, T., Aldemir, T. (2013). Et Ürünlerinde Nitrit-Nitrat
14
Kullanımına Alternatif Uygulamalar. 4. Gıda Güvenliği Kongresi. 14-15 Mayıs 2013, İstanbul.
Yazılan Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler
1
2
3
Diğer Yayınlar
1
2
3
4
5
6
7
8
SCI-Expanded Yayın Sayısı
0
SCI-Expanded Atıf Sayısı
00
PROJELERİ
Tarih
1
2
Kuruluş
2009-2011 CBUBAP
Konu
Görev
Yeşil çay ve kekik ekstraktlarının tavuk eti kalitesine etkisi
Araştırmacı
3
4
5
PATENTLERİ
Tarih
Konu
1
2
3
DANIŞMANLIĞINI YAPTIĞI TEZLER
Yüksek Lisans
1
2
3
4
5
Doktora
1
2
3
4
5
EDİTÖRLÜĞÜNÜ YAPTIĞI DERGİLER
Dergi Adı
Yıllar
1
2
3
HAKEMLİK GÖREVLERİ
Dergi
Uluslararası
Ulusal
0
0
Kongre,
Sempozyum
Uluslararası
0
Ulusal
0
DÜZENLEME KOMİTESİNDE BULUNDUĞU KONGRELER VE SEMPOZYUMLAR
1
2
3
Etkinlik Adı
II Et Ürünleri Çalıştayı “İşlenmiş Kanatlı Eti Ürünleri”
Yıl
2012
ÜYELİKLER
Kuruluş
1
2
Yıllar
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
2009-…
3
ÖDÜLLER VE BURSLAR
Kuruluş
Yıllar
1
2
3
SON İKİ YILDA VERDİĞİ DERSLER
Yıl
Dönem
Özgeçmiş son güncelleme tarihi
Verildiği Yer
23.06.2014
Ders
Düzey
Download

Arş. Gör. Ceyda SÖBELİ - Celal Bayar Üniversitesi