Öğr. Gör. Dr. Aytunga
BAĞDATLI
ÖĞRENİM DURUMU
Derece
Bölüm / Program
Yıllar
Gıda Mühendisliği
2000-2004
Y. Lisans
Üniversite
Çanakkale 18 Mart
Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Gıda Mühendisliği
2005-2008
Doktora
Celal Bayar Üniversitesi
Gıda Mühendisliği
2008-2013
Lisans
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres
Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Müh. Bölümü, Muradiye, Manisa
Telefon
Faks
0 236 241 22 66
0 236 241 21 41
e-posta
Web sayfası
[email protected]
ÇALIŞTIĞI KURUMLAR
Kurum Adı
Görev Unvanı
Yıllar
Celal Bayar Üniversitesi
Araştırma Görevlisi
2005-2008
Bartın Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
2009-2011
2011-2013
Celal Bayar Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Dr.
2013-….
YÖNETİM GÖREVLERİ VE KURUL ÜYELİKLERİ
Kurum Adı
Görev
Yıllar
TEZLER
Y. Lisans
Farklı Paketleme Yöntemlerinin Taze Etin Kalite Özellikleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Doktora
Probiyotik Sucuk Üretiminde Bileşim ve Yapısal Özelliklerin Optimizasyonu
İlgi Alanları
Et Teknolojisi, Gıda Paketleme Teknolojisi
Yabancı Dil
İngilizce
ÖZGÜN YAYINLARI
SCI Expanded Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1
2
3
4
5
6
7
8
Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1
2
3
4
5
6
7
8
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
BUDAK A., KAYAARDI S. “Et ve Et Ürünlerinde Yağ Oranının Düşürülmesi”, Akademik Gıda, Sayı:
1
25, S: 6-10, 2007.
2
3
4
BUDAK BAĞDATLI A., KAYAARDI S., “Et ve Et Ürünlerinde Kullanılan Paketleme Yöntemleri”,
Akademik Gıda, 8 (2), p. 24-30, 2010.
BUDAK BAĞDATLI A., YILDIZ H., “Gıdalarda Modifiye Atmosfer Paketleme (MAP) ile Kombine
Kullanılan Koruyucu Teknikler”, Hasad Gıda, Yıl 26, Sayı 306, ISSN–1 302–1702, Kasım–Aralık
2010.
BUDAK BAĞDATLI, A. ve KUNDAKÇI, A. “Fermente Et Ürünlerinde Probiyotik Mikroorganizmaların
Kullanımı” C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi 9.1 (2013) 31-37 ISSN 1305-1385.
5
6
7
8
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
BUDAK A., KAYAARDI S. “Salt Reduction in Meat Products Such as Traditional Meatballs”, 5th
International Congress on Food Technology. Proceedings Addendum Thessaloniki., p. 783-786,
1
2007.
2
3
KAYAARDI S., BAĞDATLI A., ONUR R.H. , ZENGİN C. “The Antimicrobial and Antioxidant Effect of
Garlic and Onion on Chicken Meatballs”, 8th International Conference of Food Physics,
September 24-27, Bulgaria. P.16, 2008.
BUDAK BAĞDATLI A., KARAGÖZLÜ, N. “Gıda İşletmelerinde Hava Kaynaklı Mikroorganizmalar” II.
Uluslararası VI. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Kuşadası, Aydın, Mayıs, 2011.
4
5
6
7
8
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
BUDAK A., OBUZ E., “Gıdalarda İyonize Radyasyon Uygulamaları”, Türkiye 9. Gıda Kongresi; S:
1
671-674, 24-26 Mayıs Bolu, 2006.
BUDAK A., KAYAARDI S., Et İşleme Teknolojileri. 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu,
2
14-16 Mayıs, Bergama, 2007.
3
BAĞDATLI A., KAYAARDI S. Sütçülük Atıklarının Değerlendirilmesi. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri
Sempozyumu, p. 14821-23, Kınıklı, Denizli, Mayıs 2009
4
ZENGİN, C., BAĞDATLI, A., KAYAARDI, S. “Tavuk Köftesinde Sarımsağın Antimikrobiyal Ve
Antioksidan Etkisi” 7. Gıda Mühendisliği Kongresi, Kasım, 2011.
5
SÜRMELİ, Y. ve BAĞDATLI, A. “Fonksiyonel Gıdalar ve Fonksiyonel Et Ürünleri” İç Anadolu Bölgesi
1. Tarım ve Gıda Kongresi. 2-4 Ekim 2013-NİĞDE.
6
BAĞDATLI, A., DEMİR, S., KAPLAN, İ. “Keçi eti kalitesi ve iyileştirme çalışmaları” Sözlü bildiri.
Türkiye 11. Gıda Kongresi. 10-12 Ekim 2012-Hatay
ZENGİN, C., BAĞDATLI, A., KAYAARDI, S. “Tavuk Köftesinde Sarımsağın Antimikrobiyal ve
7
Antioksidan Etkisi” II. Et Ürünleri ‘Kanatlı Eti Ürünleri’ Çalıştayı. 6-7 Aralık 2012-Manisa.
BAĞDATLI, A. SÜRMELİ, Y., GÖKSU, A. “Fonksiyonel Et ürünleri Üretim Stratejileri” Poster bildiri.
8
Türkiye 11. Gıda Kongresi. 10-12 Ekim 2012-Hatay.
Yazılan Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler
1
2
3
Diğer Yayınlar
1
2
3
4
5
6
7
8
SCI-Expanded Yayın Sayısı
0
SCI-Expanded Atıf Sayısı
00
PROJELERİ
Tarih
Kuruluş
1
2006-2008
BAP
2
2011-2013
BAP
Konu
Farklı Paketleme Yöntemlerinin Taze Etin Kalite Özellikleri
Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Probiyotik Sucuk Üretiminde Bileşim ve Yapısal Özelliklerin
Optimizasyonu
Görev
Araştırmacı
Araştırmacı
3
4
5
PATENTLERİ
1
Tarih
2009-2011
Konu
2
3
DANIŞMANLIĞINI YAPTIĞI TEZLER
Yüksek Lisans
1
2
3
4
5
Doktora
1
2
3
4
5
EDİTÖRLÜĞÜNÜ YAPTIĞI DERGİLER
Dergi Adı
Yıllar
1
2
3
HAKEMLİK GÖREVLERİ
Dergi
Uluslararası
0
Ulusal
0
Kongre,
Sempozyum
Uluslararası
0
Ulusal
0
DÜZENLEME KOMİTESİNDE BULUNDUĞU KONGRELER VE SEMPOZYUMLAR
Etkinlik Adı
1
2
3
II. Et Ürünleri ‘Kanatlı Eti Ürünleri’ Çalıştayı
Yıl
2012
ÜYELİKLER
Kuruluş
Yıllar
1
2
3
ÖDÜLLER VE BURSLAR
Kuruluş
1
Yıllar
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
2004
2
3
SON İKİ YILDA VERDİĞİ DERSLER
Yıl
Dönem
2012-2013
Güz
2012-2013
Bahar
2013-2014
Güz
2013-2014
Bahar
2013-2014
Bahar
Verildiği Yer
Celal Bayar Üni. Gıda Tek..
Celal Bayar Üni. Gıda Tek.
Celal Bayar Üni. Gıda Müh.
Celal Bayar Üni. Gıda Müh.
Celal Bayar Üni. Gıda Müh.
Özgeçmiş son güncelleme tarihi
20.06.2014
Ders
Düzey
Et ve Ürünleri Teknolojisi-I
Önlisans
Et ve Ürünleri Teknolojisi-II
Gıda Endüstrisinde Atık ve Yan
Ürünler
Gıda Biyokimyası
Önlisans
Sağlıklı Beslenme
Lisans
Lisans
Lisans
Download

Öğr. Gör. Dr. Aytunga BAĞDATLI - celal bayar üniversitesi