Öğr. Gör. Sedat GÜNER
ÖĞRENİM DURUMU
Derece
Lisans
Y. Lisans
Üniversite
Karadeniz Teknik
Üniversitesi
Gümüşhane Üniversitesi
Bölüm / Program
Mühendislik Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisliği
Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği
Yıllar
2004-2009
2011-2013
Doktora
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Telefon
Faks
Celal Bayar Üniversitesi, Köprübaşı Meslek Yüksekokulu, Mimarlık ve Şehircilik Bölümü, Harita
ve Kadastro Programı, Köprübaşı, Manisa
0 236 571 33 12
0 236 571 37 42
e-posta
[email protected]
Adres
Web sayfası
ÇALIŞTIĞI KURUMLAR
Kurum Adı
Celal Bayar Üniversitesi
Görev Unvanı
Öğretim Görevlisi
Yıllar
2011-……
YÖNETİM GÖREVLERİ VE KURUL ÜYELİKLERİ
Kurum Adı
Görev
TEZLER
Y. Lisans
Hareketli Platformlarla Fotogrametrik Hacim Hesabı Üzerine Bir Çalışma
(Danışman: Yrd. Doç. Dr. İbrahim ASRİ)
Doktora
İlgi Alanları
Yabancı Dil
Fotogrametri, Ölçme Tekniği, Kamu ölçmeleri, Jeodezi
Yıllar
ÖZGÜN YAYINLARI
SCI Expanded Dergilerde Yayımlanan Makaleler
İ. Asri, Ö. Çorumluoğlu and S. Guner, Hareketli Yersel Fotogrametrik Ölçme Sisteminin Hacimsel Analiz
1
Çalışmalarında Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi 4(3), 1-6, 2012.
2
3
4
5
6
7
8
Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1
2
3
4
5
6
7
8
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1
2
3
4
5
6
7
8
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
İ. Asri, Ö. Çorumluoğlu and S. Güner, Hareketli Yersel Fotogrametrik Ölçme Sisteminin Hacimsel Analiz
1
Çalışmalarında Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 6.
Mühendislik ölçmeleri Sempozyumu, Afyonkarahisar, 2012.
2
3
4
5
6
7
8
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
1
2
3
4
5
Yazılan Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler
1
2
3
Diğer Yayınlar
1
2
3
4
5
6
7
8
SCI-Expanded Yayın Sayısı
0
SCI-Expanded Atıf Sayısı
00
PROJELERİ
Tarih
Kuruluş
Konu
1
2
3
4
5
PATENTLERİ
Tarih
Konu
1
2
3
DANIŞMANLIĞINI YAPTIĞI TEZLER
Yüksek Lisans
1
2
3
4
5
Doktora
1
2
3
4
Görev
5
EDİTÖRLÜĞÜNÜ YAPTIĞI DERGİLER
Dergi Adı
Yıllar
1
2
3
HAKEMLİK GÖREVLERİ
Uluslararası
Ulusal
Dergi
0
Kongre,
Sempozyum
0
Uluslararası
Ulusal
0
0
DÜZENLEME KOMİTESİNDE BULUNDUĞU KONGRELER VE SEMPOZYUMLAR
Etkinlik Adı
Yıl
1
2
3
ÜYELİKLER
Kuruluş
Yıllar
1
2
3
ÖDÜLLER VE BURSLAR
Kuruluş
Yıllar
1
2
3
SON İKİ YILDA VERDİĞİ DERSLER
Yıl
Dönem
Verildiği Yer
Ders
Düzey
2012-2013
Güz
CBÜ. Köprübaşı MYO.
Fotogrametri
Önlisans
2012-2013
2012-2013
Güz
Güz
CBÜ. Köprübaşı MYO.
CBÜ. Köprübaşı MYO.
Taşınmaz Hukuku
Alet Bilgisi
Önlisans
Önlisans
2012-2013
2012-2013
Güz
Güz
CBÜ. Köprübaşı MYO.
CBÜ. Köprübaşı MYO.
Kadastro 1
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Önlisans
Önlisans
2012-2013
2012-2013
Bahar
Bahar
CBÜ. Köprübaşı MYO.
CBÜ. Köprübaşı MYO.
Arazi Ölçmeleri 2
Haritacılık Faaliyetleri
Önlisans
Önlisans
2012-2013
Bahar
CBÜ. Köprübaşı MYO.
Harita Yapımı
Önlisans
2012-2013
2012-2013
Bahar
Bahar
CBÜ. Köprübaşı MYO.
CBÜ. Köprübaşı MYO.
Kadastro 2
Aplikasyon
Önlisans
Önlisans
2013-2014
2013-2014
Güz
Güz
CBÜ. Köprübaşı MYO.
CBÜ. Köprübaşı MYO.
Fotogrametri
Alet Bilgisi
Önlisans
Önlisans
2013-2014
Güz
CBÜ. Köprübaşı MYO.
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Önlisans
2013-2014
Güz
CBÜ. Köprübaşı MYO.
Arazi Ölçümleri 1
Önlisans
2013-2014
2013-2014
Güz
Bahar
CBÜ. Köprübaşı MYO.
CBÜ. Köprübaşı MYO.
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Arazi Ölçümleri 2
Önlisans
Önlisans
2013-2014
Bahar
CBÜ. Köprübaşı MYO.
Haritacılık Faaliyetleri
Önlisans
2013-2014
2013-2014
Bahar
Bahar
CBÜ. Köprübaşı MYO.
CBÜ. Köprübaşı MYO.
Aplikasyon
Harita Yapımı
Önlisans
Önlisans
2013-2014
2013-2014
Bahar
Bahar
CBÜ. Köprübaşı MYO.
CBÜ. Köprübaşı MYO.
Mesleki Deneyim
Arazi Yönetimi
Önlisans
Önlisans
Özgeçmiş son güncelleme tarihi
30.06.2014
Download

Öğr. Gör. Sedat GÜNER - Celal Bayar Üniversitesi