CBÜ Mühendislik Fakültesi
Elektrik Elektronik Müh. Bölümü
Devre Sentezi Dersi Ödevi
Son Teslim Tarihi: 31 Aralık 2015
Sıfır kaydırma tekniğinden yararlanarak y21=(s+1)/(s+2) , y22=(2s+3)/(s+2) parametrelerini
gerçekleştiren şekildeki devreyi eleman değerleri ile birlikte bulunuz.
Download

Son teslim tarihi: 31 Aralık 2015