Arş.Gör.Anıl BAŞARAN
ÖĞRENİM DURUMU
Derece
Lisans
Y. Lisans
Y. Lisans
Doktora
Üniversite
Celal Bayar Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Ens.
Celal Bayar Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Bölüm / Program
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği-Termodinamik
Makine Mühendisliği-Termodinamik
Makine Mühendisliği-Termodinamik
Yıllar
2005-2009
2009-2011
2011-2012
2012-
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres
Telefon
Faks
e-posta
Web sayfası
Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Müh. Bölümü, Muradiye, Manisa
+90 236 201 2382, VOIP: 2382
[email protected],
ÇALIŞTIĞI KURUMLAR
Kurum Adı
Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Görev Unvanı
Araştırma Görevlisi
Yıllar
2011-
YÖNETİM GÖREVLERİ VE KURUL ÜYELİKLERİ
Kurum Adı
Görev
Yıllar
TEZLER
Y. Lisans
Binary çevrimli jeotermal güç santrallerinde farklı soğutucu akışkan kullanımının performansa
etkisinin incelenmesi
Doktora
İlgi Alanları
Yabancı Dil
Termodinamik, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Enerji Verimliliği
İngilizce (2010 Mart ÜDS: 65; 2010 Mayıs KPDS:68, 2012 Bahar ÜDS: 72.5)
ÖZGÜN YAYINLARI
SCI Expanded Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Basaran, A., Ozgener, L., “Investigation of the effect of different refrigerants on performances of
1
binary geothermal power plants”, Energy Conversion and Management 76: 483–498, 2013.
2
3
4
5
6
7
8
Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Basaran, A., Selimefendigil, F. “Numerical Study Of Heat Transfer Due To Twinjets Impingement Onto
An Isothermal Moving Plate” Mathematical and Computational Applications, Vol. 18, No. 3: 340-350,
1
2013
2
3
4
5
6
7
8
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Başaran, A., Özgener, L. “Doğaya Zararlı Halokarbon Soğutkanların Çevresel Etkileri ve Alınan
1
Önlemler” Mühendis ve Makina, cilt 54, sayı 640: 45-53. 2013.
2
3
4
5
6
7
8
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
Basaran, A., Selimefendigil, F. “Numerical Study Of Heat Transfer Due To Twinjets Impingement Onto
1
An Isothermal Moving Plate” The Fourth International Conference On Mathematical & Computational
Applications
2
3
4
5
6
7
8
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
1
2
3
4
5
Yazılan Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler
1
2
3
Diğer Yayınlar
1
2
3
4
5
6
7
8
SCI-Expanded Yayın Sayısı
1
SCI-Expanded Atıf Sayısı
1
PROJELERİ
Tarih
Kuruluş
Konu
1
2
3
4
5
PATENTLERİ
Tarih
Konu
1
2
3
DANIŞMANLIĞINI YAPTIĞI TEZLER
Yüksek Lisans
1
2
3
4
5
Doktora
1
2
3
4
Görev
Yürütücü
Araştırmacı
5
EDİTÖRLÜĞÜNÜ YAPTIĞI DERGİLER
Dergi Adı
Yıllar
1
2
3
Dergi
Uluslararası
Ulusal
HAKEMLİK GÖREVLERİ
0
Kongre,
Sempozyum
0
Uluslararası
Ulusal
0
0
DÜZENLEME KOMİTESİNDE BULUNDUĞU KONGRELER VE SEMPOZYUMLAR
Etkinlik Adı
The Fourth International Conference On Mathematical & Computational Applications
1
2
3
Yıl
2013
ÜYELİKLER
Kuruluş
Yıllar
1
2
3
ÖDÜLLER VE BURSLAR
Kuruluş
Yıllar
1991
1
2
3
SON İKİ YILDA VERDİĞİ DERSLER
Yıl
Dönem
Özgeçmiş son güncelleme tarihi
Verildiği Yer
11.04.2014
Ders
Düzey
Download

Arş.Gör.Anıl BAŞARAN - Celal Bayar Üniversitesi