HARİTA TEKNİSYEN ASTSUBAY TEMEL KURSU
DERS KONU KAPSAMI
BÖLÜMÜN ADI : FOTOGRAMETRİ-KARTOGRAFYA
DERSİN ADI : FOTOGRAMETRİ II
ÖĞRETİM
HAFTASI
17
18
19
20
21
22
Haftalık Ders Saati : 4
Toplam Ders Saati : 64
DERS
SAATİ
1
Çift taraflı yöneltme
2
Çift taraflı yöneltme
3
Çift taraflı yöneltme
4
Çift taraflı yöneltme
1
Tek taraflı yöneltme
2
Tek taraflı yöneltme
3
Tek taraflı yöneltme
4
Tek taraflı yöneltme
1
Eksik modellerin karşılıklı yöneltmesi
2
Eksik modellerin karşılıklı yöneltmesi
3
Aletlerde karşılıklı yöneltme uygulaması
4
Aletlerde karşılıklı yöneltme uygulaması
1
Dişli hesabı
2
Dişli hesabı
3
Baz (ölçek) düzeltmesi
4
Baz (ölçek) düzeltmesi
1
Baz (ölçek) düzeltmesi
2
Baz (ölçek) düzeltmesi
3
Yükseklik düzeltmesi
4
Yükseklik düzeltmesi
1
Yükseklik düzeltmesi
2
Yükseklik düzeltmesi
3
Aletlerde mutlak yöneltme
4
Aletlerde mutlak yöneltme
1
Planimetrik detay kıymetlendirmesi (Uygulama)
2
Planimetrik detay kıymetlendirmesi (Uygulama)
3
Planimetrik detay kıymetlendirmesi (Uygulama)
4
Planimetrik detay kıymetlendirmesi (Uygulama)
KONU
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1
Planimetrik detay kıymetlendirmesi
2
Yükseklik kıymetlendirmesi
3
Yükseklik kıymetlendirmesi
4
Yükseklik kıymetlendirmesi
1
Yöneltme uygulaması
2
Yöneltme uygulaması
3
Kıymetlendirme uygulaması
4
Kıymetlendirme uygulaması
1
Aletlerin sınıflandırılması
2
Basit ölçü ve yorumlama aletleri
3
Analog aletlerin yapısı
4
Analog aletlerin yapısı
1
Sayısal değer üretim sistem- leri
2
Sayısal değer üretim sistem- leri
3
Harita Genel K.’lığındaki aletlerin yerinde incelenmesi
4
Harita Genel K.’lığındaki aletlerin yerinde incelenmesi
1
Fotogrametrik Nirengi Tanımı ve Sınıflandırması
2
Fotogrametrik Nirengi Hazırlık çalışmaları
3
Fotogrametrik Nirengi Ölçme yöntemleri
4
Fotogrametrik Nirengi Hesaplamaları
1
Ortofoto tanımı
2
Ortofoto İşlem Adımları
3
Ortofoto İşlem Adımları
4
Ortofoto İşlem Adımları
1
Yarar ve sakıncaları
2
Tarihçesi
3
Harita Genel K’lığındaki ortofoto sistemi
4
Harita Genel K’lığındaki ortofoto sistemi
1
Üç boyutlu (stereo) ortofoto
2
Üç boyutlu (stereo) ortofoto
3
Çeşitli ortofoto uygulamaları
4
Çeşitli ortofoto uygulamaları
1,2,3,4
Arasınav
Download

HARİTA TEKNİSYEN ASTSUBAY TEMEL KURSU DERS KONU