TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı
Kodu
Mikroelektronik
EEM 206
Yarıyılı
2
Ders
(Saat/Hafta)
Uygulama
(Saat/Hafta)
Laboratuar
(Saat/Hafta)
3
Kredisi
AKTS
3
5
0
0
Ön Koşul Dersleri
FİZ 102 ve MAT 201
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Seviyesi
Dersi veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders programı
Görüşme saati
Dersin Amacı
Türkçe
Zorunlu
Lisans
İbrahim Yılmaz
Abdülmelik Demirel
P.tesi 09.00-10.50, A-213 ve Çarşamba 11.00-11.50, A-113
Çarşamba 16.00-16.50, B608
Mikroelektronik teknolojisine giriş yapılarak yarıiletkenlerin fiziksel özellikleri,
cihaz işleyişinin fiziksel prensipleri ve devre tasarımı için faydalı eşdeğer
devreler üzerinde durulur. Yarıiletkenlerin temelleri, p-n eklemleri ve
MOSFET’ler konularında bir temel atılır.
Bu dersi aldıktan sonra öğrencinin aşağıdakileri yapması beklenir.
 Yarıiletken malzemedeki delik (hole) ve elektron yoğunluğunu hem ısısal
denge durumu için hem de durağan hal için belirler.
 Verilen malzeme değerleri için p-n eklem elemanlarının I-V
karakteristiklerini hesaplar.
 Verilen malzeme değerleri için pnp ve npn tranzistörlerinin aygıt
değerlerini hesaplar.
 MOS kapasitörlerinin C-V karakteristiklerini hesaplar.
 MOSFET’lerin I-V karakteristiklerini hesaplar.
 Mikroelektronik teknolojisine giriş, yarı iletkenlerin fiziksel özellikleri,
cihaz ve devre imalatı, yarı iletken cihazların çalışması. Yarıiletken
kristaller, enerji bantları, elektron ve delikler, katkı safsızlıkları,
diyotların imalatı ve çalışması, iki kutuplu kavşak tranzistörler, alan etkili
tranzistörler; CMOS çip tasarımı.
Dersin Öğrenme
Çıktıları
Dersin İçeriği
(Kısa tanımı)
HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Ön Hazırlık
Yarıiletkenlerin büyütülmesi ve kristal özellikleri
Atomlar ve Elektronlar
Enerji bantları ve yarıiletkenlerdeki yük taşıyıcıları
Yarıiletkenlerdeki fazlalık taşıyıcılar
Eklemler (Junctions)-I
Eklemler (Junctions)-II
Alan etkili Tranzistörler-I
Alan etkili Tranzistörler-II
Arasınav
Chapter 1 (Textbook)
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5.1-5.23
Chapter 5.23Chapter 6.1-6.19
Chapter 6.19-
Çift kutuplu kavşak tranzistörler-I
Çift kutuplu kavşak tranzistörler -II
Optoelektronik cihazlar
Tümleşik Devreler-I
Tümleşik Devreler-II
Chapter 7.1-7.17
Chapter 7.17Chapter 8
Chapter 9.1-9.11
Chapter 9.11-
Hafta
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
15
Yüksek frekans ve yüksek güç aygıtları
Chapter 10
22
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
Diğer Kaynaklar
Ben Streetman and Sanjay Banerjee, “Solid State Electronic Devices”, Prentice
Hall, 6th edition (2005), ISBN-10: 013149726X, ISBN-13: 978-0131497269
1. Behzad Razavi, “Fundamentals of Microelectronics”, John Wiley and
Sons Inc., 2008, ISBN: 978-0-471-47846-1
2. Robert F. Pierret, “Semiconductor Device Fundamentals” Addison–
Wesley, 2nd edition (1996), ISBN-10: 0201543931, ISBN-13: 9780201543933
3. http://www.ecse.rpi.edu/~schubert/Course-ECSE-2210-MicroelectronicsTechnology-2010/
4. Greg Parker, “Introductory Semiconductor Device Physics”, Institute of
Physics Publishing, 2004, ISBN-10: 0750310219, ISBN-13: 9780750310215
5. Chenming C. Hu, “Modern Semiconductor Devices for Integrated
Circuits”, Prentice Hall, US Edition, 2009, ISBN: 0136085253, ISBN-13:
9780136085256
6. Doland A. Neamen, “Yarıiletken Fiziği”, Aktif Yayınevi, 2012, ISBN:
978-975-8986-49-1. ( Orjinal adı: “Semiconductor Physics and Devices”)
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
Arasınav
Ödev
Proje
Yarıyıl Sonu sınavı
TOPLAM
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
TOPLAM
SAYISI
1
6
1
1
KATKI
PAYI
35
10
10
45
100
55
45
100
DERSLE İLGİLİ GENEL İLKELER
Öğrenci her hafta işlenecek konularla ilgili bölümleri çalışarak derse gelir ve derse aktif katılır. Verilen ödevleri
kendisi yapar. Ders kitabından çalışarak öğrenmeyi öğrenir. Sorularına ders sırasında, sonrasında veya görüşme
saatinde cevap arar. Gerek derslerde, gerekse sınavlarda meydana gelebilecek etik-dışı davranışlar konusunda ilgili
yönetmelik çerçevesinde hareket edilir.
ÜNİVERSİTE ETİK KODU
Sınavlarda kopya çekilmesi veya çekmeye teşebbüs edilmesi, dersle ilgili ödev, proje ve sunum gibi çalışmalarda
kullanılan kaynaklara atıf yapılmaması (intihal) durumlarında Yükseköğretim Kurulu ve Turgut Özal Üniversitesinin
mevzuatında yer alan ilgili disiplin kuralları uygulanır. Turgut Özal Üniversitesi öğrencilerinin bu tarz davranışlara
asla rağbet etmeyecekleri beklenmektedir.
Download

EEM206-Mikroelektronik - Mühendislik Fakültesi