2013-2014 BAHAR DÖNEMİ, FBE EE YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA BİTİRME SINAV
PROGRAMI
(1.HAFTA)
SAAT
05 HAZİRAN 2014
PERŞEMBE
06 HAZİRAN 2014
CUMA
09.00 – 10.30
10.35 – 12.05
12.10 – 13.40
13.45 – 15.15
15.20 – 16.50
*Her öğrenci ilgili ders için kayıt olduğu gruba ait dersanede sınava girmek zorundadır!!!.
Enerji sistemlerinin İşletilmesi
Yard. Doç. Dr. Erkan ATMACA
Makine Lab.
2013-2014 BAHAR DÖNEMİ, FBE EE YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA BİTİRME SINAV
PROGRAMI
(2.HAFTA)
SAAT
09 HAZİRAN 2014
PAZARTESİ
10 HAZİRAN 2014
SALI
11 HAZİRAN 2014
ÇARŞAMBA
12 HAZİRAN 2014
PERŞEMBE
09.00 –
10.30
Dijital Kontrol
Prof. Dr. İlhan
KOCAARSLAN
D441
10.35 –
12.05
Yüksek Gerilim
Tekniğinde Deşarj
Olayları
Elk Demiryolu Sis.
En.Bes. ve Tah.
Düzenekleri
Prof. Dr. Ayten
KUNTMAN
Haberleşme Lab.
Prof. Dr. İlhan
KOCAARSLAN
Toplantı Salonu
Doç Dr. Fırat KAÇAR
Toplantı Odası
Enerji Ekonomisi
12.10 –
13.40
Yard.Doç.Dr. İbrahim
GÜNEŞ
Haberleşme Lab.
Design of Power Transfer Net.
And M.wave Amp. For W.C.S.
13.45 –
15.15
15.20 –
16.50
Analog Tümdevre Tasarımı
Prof. Dr. Sıddık YARMAN
Rektörlük(BAP)
Zaman-Frekans Sinyal
Analizi
Prof. Dr. Aydın AKAN
Toplantı Odası
Parametrik
Belirsizlikleri Olan
sistemlerin Kontrolü
Yard. Doç. Dr. Nevra
BAYHAN
Toplantı Odası
Elektrik Tesislerinde
Koruma
Prof. Dr. Mukden UĞUR
Haberleşme Lab
*Her öğrenci ilgili ders için kayıt olduğu gruba ait dersanede sınava girmek zorundadır!!!.
Dinamik Sistemlerin Analizi
Yard. Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK
D526
13 HAZİRAN 2014
CUMA
2013-2014 BAHAR DÖNEMİ, FBE EE YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA BİTİRME SINAV
PROGRAMI
(3.HAFTA)
SAAT
16 HAZİRAN 2014
PAZARTESİ
17 HAZİRAN 2014
SALI
18 HAZİRAN 2014
ÇARŞAMBA
09.00 – 10.30
Rastgele Süreçlerin Analizi
10.35 – 12.05
Yard. Doç. Dr. Erol ÖNEN
D-526
12.10 – 13.40
13.45 – 15.15
Sayısal Haberleşme
Sistemlerinin Bilgisayar
Benzetimi
Doç Dr. Hakan DOĞAN
Bilgisayar Uyg. Lab.
RF MicroElectronics Projects
Yard. Doç. Dr. Mustafa DAĞTEKİN
15.20 – 16.50
*Her öğrenci ilgili ders için kayıt olduğu gruba ait dersanede sınava girmek zorundadır!!!.
2013-2014 BAHAR DÖNEMİ, FBE EE YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA BÜTÜNLEME SINAV
PROGRAMI
(1.HAFTA)
SAAT
26 HAZİRAN 2014
PERŞEMBE
27 HAZİRAN 2014
CUMA
09.00 – 10.30
10.35 – 12.05
12.10 – 13.40
13.45 – 15.15
15.20 – 16.50
*Her öğrenci ilgili ders için kayıt olduğu gruba ait dersanede sınava girmek zorundadır!!!.
Enerji sistemlerinin İşletilmesi
Yard. Doç. Dr. Erkan ATMACA
Makine Lab.
2013-2014 BAHAR DÖNEMİ, FBE EE YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA BÜTÜNLEME SINAV
PROGRAMI
(2.HAFTA)
SAAT
30 HAZİRAN 2014
PAZARTESİ
01 TEMMUZ 2014
SALI
02 TEMMUZ 2014
ÇARŞAMBA
03 TEMMUZ 2014
PERŞEMBE
09.00 –
10.30
Dijital Kontrol
Prof. Dr. İlhan
KOCAARSLAN
D441
10.35 –
12.05
Yüksek Gerilim
Tekniğinde Deşarj
Olayları
Elk Demiryolu Sis.
En.Bes. ve Tah.
Düzenekleri
Prof. Dr. Ayten
KUNTMAN
Haberleşme Lab.
Prof. Dr. İlhan
KOCAARSLAN
Toplantı Salonu
Doç Dr. Fırat KAÇAR
Toplantı Odası
Enerji Ekonomisi
12.10 –
13.40
Yard.Doç.Dr. İbrahim
GÜNEŞ
Haberleşme Lab.
Design of Power Transfer Net.
And M.wave Amp. For W.C.S.
13.45 –
15.15
15.20 –
16.50
Analog Tümdevre Tasarımı
Prof. Dr. Sıddık YARMAN
Rektörlük(BAP)
Zaman-Frekans Sinyal
Analizi
Prof. Dr. Aydın AKAN
Toplantı Odası
Parametrik
Belirsizlikleri Olan
sistemlerin Kontrolü
Yard. Doç. Dr. Nevra
BAYHAN
Toplantı Odası
Elektrik Tesislerinde
Koruma
Prof. Dr. Mukden UĞUR
Haberleşme Lab
*Her öğrenci ilgili ders için kayıt olduğu gruba ait dersanede sınava girmek zorundadır!!!.
Dinamik Sistemlerin Analizi
Yard. Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK
D526
04 TEMMUZ 2014
CUMA
2013-2014 BAHAR DÖNEMİ, FBE EE YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA BÜTÜNLEME SINAV
PROGRAMI
(3.HAFTA)
SAAT
07 TEMMUZ 2014
PAZARTESİ
08 TEMMUZ 2014
SALI
09 TEMMUZ 2014
ÇARŞAMBA
09.00 – 10.30
Rastgele Süreçlerin Analizi
10.35 – 12.05
Yard. Doç. Dr. Erol ÖNEN
D-526
12.10 – 13.40
13.45 – 15.15
Sayısal Haberleşme
Sistemlerinin Bilgisayar
Benzetimi
Doç Dr. Hakan DOĞAN
Bilgisayar Uyg. Lab.
RF MicroElectronics Projects
Yard. Doç. Dr. Mustafa DAĞTEKİN
15.20 – 16.50
*Her öğrenci ilgili ders için kayıt olduğu gruba ait dersanede sınava girmek zorundadır!!!.
Download

Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı