BİLİMSEL PROGRAMI
Aydın
TDB 20
2014
.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi
th International Dental Congress
29 Mayıs 2014 - Perşembe
10.00-10.45 BÜYÜK ODİTORYUM AÇILIŞ
10.45-11.00
ÇAY / KAHVE MOLASI
KÜÇÜK ODİTORYUM Immediat implant uygulamaları
Dr. Stephan Schultz
KONFERANS 1
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Uğur Tekin
L1-L2 SALONU
KONFERANS 2
11.00-12.00 L3-L4 SALONU
KONFERANS 3
L5 SALONU
KONFERANS 4
12.00-14.00
Endodontide ne yapmayalım ? Neden ?
Prof. Dr. Sedat Küçükay
Oturum Başkanı :
Prof. Dr. Necdet Erdilek
Sabit restorasyonlarda simantasyon teknikleri
Prof. Dr. Kemal Ünsal
Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Celal Artunç
Dişhekimi muayenehanelerindeki
sterilizasyonun ve dezenfeksiyonun önemi
Prof.Dr.Güven Külekçi
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Hülya Çankaya
ÖĞLE YEMEĞİ
KÜÇÜK ODİTORYUM Tam seramik restorasyonlarda
uzun süreli başarı
KONFERANS 5
14.00-15.00
Dr. Urs Brodbeck
Oturum Başkan:
Prof. Dr. Kemal Ünsal
L3-L4 SALONU
İNTERAKTİF 1
15.00-15.30
Tek diş eksikliğinde restorasyon
seçenekleri
Prof. Dr. Serdar Yalçın
Doç. Dr. Uğur Erdemir
Moderatör:
Doç. Dr. Erhan Çömlekoğlu
ÇAY / KAHVE MOLASI
KÜÇÜK ODİTORYUM İlaç kullanımı ve dişhekimliği
Prof. Dr. Sibel Göksel
KONFERANS 6
15.30-16.30
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu
L3-L4 SALONU
İNTERAKTİF 2
Dünden bugüne :
Her zaman en yeni en iyimidir ?
Prof. Dr. Gürcan Eskitaşçıoğlu
Prof. Dr. Sema Belli
Moderatör:
Prof. Dr. Rıza Alpöz
L1-L2 SALONU
PANEL 1
Oro dental travmalarda
multidisipliner yaklaşım
Prof. Dr. Kemal Çalışkan
Prof. Dr. Doğan Dolanmaz
Yrd. Doç. Dr. Alev Özsoy
Moderatör:
Prof. Dr. Nil Altay
L5 SALONU
FORUM 1
Kadın yaşamının farklı
evrelerinde ağız - diş sağlığı
Prof. Dr. Ali Rıza Odabaşı
Prof. Dr. Sema Yarman
Doç. Dr. Hümeyra Kocaelli Arıkan
Doç. Dr. Sema Becerik Çınar
Moderatör:
Prof. Dr. Şule Sönmez
Download

1.Gün - 21. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi