2014-2015 Elektrik-Elektronik Müh. Böl. Bahar Yarıyılı Programı: 1. Sınıf
Saat
1
2
3
4
17.00 – 17.50
17.55 – 18.45
18.50 – 19.40
19.45 – 20.35
5
20.40 – 21.30
6
7
21.35 – 22.25
22.30 – 23.20
Pazartesi
Linear Algebra
Yrd. Doç Dr.
Mahmut YALÇIN
A312
Salı
Çarşamba
Sayısal Analiz
Yrd.Doç.Dr. Niyazi KILIÇ
Fizik-II (Grup 2)- A312
Elektrik-Elektronik
Y. Doç. Dr. Gönül
KEÇELİ
A311
Linear Algebra
Yrd. Doç Dr.
Mahmut YALÇIN
A312
Sayısal Analiz
Yrd.Doç.Dr. Niyazi KILIÇ
Linear Algebra
Yrd. Doç Dr.
Mahmut YALÇIN
A312
Perşembe
Cuma
Fizik-II Lab (Grup 2) A
Elektrik-Elektronik
Matematik-II (Grup 1) D-203
Elektrik-Elektronik
Öğr. Gör. Emre GÜVEN
Fizik-II (Grup 2)- A312
Elektrik-Elektronik
Y. Doç. Dr. Gönül
KEÇELİ
Fizik-II Lab. (Grup 2) A
Matematik-II (Uyg.) (Grup 1) D-203
Elektrik-Elektronik
Öğr. Gör. Emre GÜVEN
Matematik-II (Grup 1) D-203
Elektrik-Elektronik
Öğr. Gör. Emre GÜVEN
Fizik-II (Grup 2)- A312
Elektrik-Elektronik
Y. Doç. Dr. Gönül
KEÇELİ
Fizik-II Lab.(Grup 2) B
Matematik-II (Uyg.) (Grup 1) D-203
Elektrik-Elektronik
Öğr. Gör. Emre GÜVEN
Matematik-II (Grup 1) D-203
Elektrik-Elektronik
Öğr. Gör. Emre GÜVEN
Sayısal Analiz
Yrd.Doç.Dr. Niyazi
KILIÇ
BL441 (Bil. Lab.)
Sayısal Analiz
Yrd.Doç.Dr. Niyazi
KILIÇ
BL441 (Bil. Lab.)
Fizik-II Lab. (Grup 2) B
A311
Matematik-II (Grup 1) D-203
Elektrik-Elektronik
Öğr. Gör. Emre GÜVEN
-1-
Elektrik-Elektronik
Elektrik-Elektronik
Elektrik-Elektronik
2014-2015 Elektrik-Elektronik Müh. Böl. Bahar Yarıyılı Programı: 2. Sınıf
Saat
1
17.00 – 17.50
2
17.55 – 18.45
3
18.50 – 19.40
4
19.45 – 20.35
5
20.40 – 21.30
6
21.35 – 22.25
7
22.30 – 23.20
Pazartesi
Salı
Electromag. Field Theory
Prof.Dr. Sıddık
YARMAN
D302
Circuit Analysis
Electromag. Field Theory
Prof.Dr.Sıddık YARMAN
Prof.Dr. Sıddık
A312
YARMAN
D302
Circuit Analysis
Electromag. Field Theory
Prof.Dr.Sıddık YARMAN
Prof.Dr. Sıddık
A312
YARMAN
D302
Circuit Analysis
Sinyaller ve Sistemler
Prof.Dr.Sıddık YARMAN
Yrd.Doç.Dr. Erol ÖNEN
A312
Elektrik Mak. Lab.
D302
Sinyaller ve Sistemler
Yrd.Doç.Dr. Erol ÖNEN
D302
Sinyaller ve Sistemler
Yrd.Doç.Dr. Erol ÖNEN
D302
Çarşamba
Elektronik Devreler-I
Doç.Dr. Fırat KAÇAR
311
Perşembe
Signals and Systems
Yrd.Doç.Dr. Erol ÖNEN
A311
Elektronik Devreler-I
Doç.Dr. Fırat KAÇAR
311
Signals and Systems
Yrd.Doç.Dr. Erol ÖNEN
A311
Circuit Lab A
Prof.Dr.Sıddık YARMAN
Devre Lab.
Elektronik Devreler-I
Doç.Dr. Fırat KAÇAR
311
Signals and Systems
Yrd.Doç.Dr. Erol ÖNEN
A311
Circuit Lab B
Prof.Dr.Sıddık YARMAN
Devre Lab.
Cuma
Circuit Lab A
Prof.Dr.Sıddık YARMAN
Devre Lab.
Circuit Lab B
Prof.Dr.Sıddık YARMAN
Devre Lab.
-2-
2014-2015 Elektrik-Elektronik Müh. Böl. Bahar Yarıyılı Programı: 3. Sınıf
Saat
1
17.00 – 17.50
2
17.55 – 18.45
3
18.50 – 19.40
4
19.45 – 20.35
5
20.40 – 21.30
6
21.35 – 22.25
7
22.30 – 23.20
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Power System I
Dr. C. Polat UZUNOĞLU
Elektrik Mak. Lab.
Kontrol Sistemleri
Prof.Dr. İlhan KOCAARSLAN
D302
Digital Signal Processing
Prof. Dr. Aydın AKAN
D302
Power System I
Dr. C. Polat UZUNOĞLU Elektrik Mak.
Lab.
Kontrol Sistemleri
Prof.Dr. İlhan KOCAARSLAN
Digital Signal Processing
Prof. Dr. Aydın AKAN
D302
Communication Theory II
Doç Dr. Hakan DOĞAN
D302
Communication Theory II
Doç Dr. Hakan DOĞAN
D302
Power System I
Dr. C. Polat UZUNOĞLU Elektrik Mak.
Lab.
Kontrol Sistemleri
Prof.Dr. İlhan KOCAARSLAN
D302
Digital Signal Processing
Prof. Dr. Aydın AKAN
D302
Communication Theory II
Doç Dr. Hakan DOĞAN
D302
Electrical Machines I
Yrd.Doç. Dr. Erkan ATMACA
Elektrik Mak. Lab.
Microprocessors 1
Yrd. Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK
D302
Power Electronics
Yrd. Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK
D302
Electrical Machines I
Yrd.Doç. Dr. Erkan ATMACA
Elektrik Mak. Lab.
Electrical Machines I
Yrd.Doç. Dr. Erkan ATMACA
Elektrik Mak. Lab.
Microprocessors 1
Yrd. Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK
D302
Microprocessors 1
Yrd. Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK
BL441 (Bil. Lab.)
Power Electronics
Yrd. Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK
D302
Power Electronics
Yrd. Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK
D302
Microprocessors 1
Yrd. Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK
BL441 (Bil. Lab.)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Grup 1)
D-301
Bilgisayar, Elektrik-Elektronik
Y.Doç. Dr. Adem ÇINARLI
İş Sağlığı ve Güvenliği (Grup 1)
D-301
Bilgisayar, Elektrik-Elektronik
Y.Doç. Dr. Adem ÇINARLI
Cuma
İş Hukuku (Grup 1) D-301
Bilgisayar, Elektrik-Elektronik
Prof. Dr. Eyüp ZENGİN
İş Hukuku (Grup 1) D-301
Bilgisayar, Elektrik-Elektronik
Prof. Dr. Eyüp ZENGİN
Elektronik Devreler-II Lab. A
Yrd.Doç.Dr. Yasin ÖZÇELEP
Devre Lab.
Elektronik Devreler-II Lab. A
Yrd.Doç.Dr. Yasin ÖZÇELEP
Devre Lab.
Elektronik Devreler-II Lab. B
Yrd.Doç.Dr. Yasin ÖZÇELEP
Devre Lab.
Elektronik Devreler-II Lab. B
Yrd.Doç.Dr. Yasin ÖZÇELEP
Devre Lab.
-3-
2014-2015 Elektrik-Elektronik Müh. Böl. Bahar Yarıyılı Programı: 4. Sınıf
Saat
1
2
3
Salı
Pazartesi
Çarşamba
17.00 – 17.50
Digital Speech
Processing
Prof. Dr. Aydın
AKAN
D441
High Voltage
Techniques 2
Prof.Dr. Mukden
UĞUR
D202
VLSI Tasarımı
Yrd.Doç.Dr. Yasin
ÖZÇELEP
D441
Yüksek Gerilim Devre
Kesiciler
Yrd. Doç. Dr. Aysel
ERSOY YILMAZ
D202
Modern Kontrol
Teknikleri Yrd. Doç.
Dr. Nevra BAYHAN
D441
Medikal
Elektronik
Yrd. Doç.
Dr. Niyazi
KILIÇ
D202
17.55 – 18.45
Digital Speech
Processing
Prof. Dr. Aydın
AKAN
D441
High Voltage
Techniques 2
Prof.Dr. Mukden
UĞUR
D202
VLSI Tasarımı
Yrd.Doç.Dr. Yasin
ÖZÇELEP
D441
Yüksek Gerilim Devre
Kesiciler
Yrd. Doç. Dr. Aysel
ERSOY YILMAZ
D202
Modern Kontrol
Teknikleri
Yrd. Doç. Dr. Nevra
BAYHAN
D441
Medikal
Elektronik
Yrd. Doç.
Dr. Niyazi
KILIÇ
D202
VLSI Tasarımı
Yrd.Doç.Dr. Yasin
ÖZÇELEP
D441
Yüksek Gerilim Devre
Kesiciler
Yrd. Doç. Dr. Aysel
ERSOY YILMAZ
D202
Modern Kontrol
Teknikleri
Yrd. Doç. Dr. Nevra
BAYHAN
D441
Kontrol ve Otomasyon
Dr.Müh. Hasan TİRYAKİ
Kontrol ve Otomasyon Lab.
18.50 – 19.40
Digital Speech Processing
Prof. Dr. Aydın AKAN
D441
4
19.45 – 20.35
Bitirme I
Bitirme II
5
20.40 – 21.30
Bitirme I
Bitirme II
6
21.35 – 22.25
7
22.30 – 23.20
Elektronik Devrelerin
Modellenmesi ve
Simülasyonu
Yrd.Doç.Dr. Yasin
ÖZÇELEP
D441
Elektronik Devrelerin
Modellenmesi ve
Simülasyonu
Yrd.Doç.Dr. Yasin
ÖZÇELEP
D441
Elektronik Devrelerin
Modellenmesi ve
Simülasyonu
Yrd.Doç.Dr. Yasin
ÖZÇELEP
D441
Bitirme I
High
Voltage
Techniques
2
Prof.Dr.
Mukden
UĞUR
HV Lab
High
Voltage
Techniques
2
Prof.Dr.
Mukden
UĞUR
HV Lab
Perşembe
Cuma
Communication Systems
Prof. Dr. Sıddık YARMAN
D202
Power Systems 2
Yrd. Doç. Dr. Erkan ATMACA
Elektrik Mak. Lab
Communication Systems
Prof. Dr. Sıddık YARMAN
D202
Medikal Elektronik
Yrd. Doç. Dr. Niyazi
KILIÇ
D202
Communication Systems
Prof. Dr. Sıddık YARMAN
D202
İletişim Laboratuvarı
Doç. Dr. Hakan
DOĞAN
BL441 (Bil. Lab.)
Yenilenebilir Enerji
Sistemleri
Yrd. Doç. Dr. İbrahim
GÜNEŞ
Elektrik Mak. Lab.
Stability in Power Systems
Yrd. Doç. Dr. Erkan
ATMACA
Elektrik Mak. Lab
Kontrol ve Otomasyon
Dr.Müh. Hasan TİRYAKİ
Kontrol ve Otomasyon Lab.
İletişim Laboratuvarı
Doç. Dr. Hakan
DOĞAN
BL441 (Bil. Lab.)
Yenilenebilir Enerji
Sistemleri
Yrd. Doç. Dr. İbrahim
GÜNEŞ
Elektrik Mak. Lab.
Stability in Power Systems
Yrd. Doç. Dr. Erkan
ATMACA
Elektrik Mak. Lab
Kontrol ve Otomasyon
Dr.Müh. Hasan TİRYAKİ
Kontrol ve Otomasyon Lab.
İletişim Laboratuvarı
Doç. Dr. Hakan
DOĞAN
BL441 (Bil. Lab.)
Yenilenebilir Enerji
Sistemleri
Yrd. Doç. Dr. İbrahim
GÜNEŞ
Elektrik Mak. Lab.
İletişim Laboratuvarı
Doç. Dr. Hakan DOĞAN
BL441 (Bil. Lab.)
Bitirme II
-4-
Uygulamalı Girişimcilik
(Grup 2)
Elektrik-Elektronik
Y.Doç. Dr. Aysel ERSOY
YILMAZ
D312
Uygulamalı Girişimcilik
(Grup 2)
Elektrik-Elektronik
Y.Doç. Dr. Aysel ERSOY
YILMAZ
D312
Uygulamalı Girişimcilik
(Grup 2)
Elektrik-Elektronik
Y.Doç. Dr. Aysel ERSOY
YILMAZ
D312
Uygulamalı Girişimcilik
(Grup 2)
Elektrik-Elektronik
Y.Doç. Dr. Aysel ERSOY
YILMAZ
D312
Stability in Power Systems
Yrd. Doç. Dr. Erkan ATMACA
Elektrik Mak. Lab
Power Systems 2
Yrd. Doç. Dr. Erkan
ATMACA
Elektrik Mak. Lab
Aydınlatma ve İç
Tesisat
Yrd. Doç. Dr. Aysel
ERSOY YILMAZ
D302
Power Systems 2
Yrd. Doç. Dr. Erkan
ATMACA
Elektrik Mak. Lab
Aydınlatma ve İç
Tesisat
Yrd. Doç. Dr. Aysel
ERSOY YILMAZ
D302
Aydınlatma ve İç Tesisat
Yrd. Doç. Dr. Aysel ERSOY YILMAZ
D302
Aydınlatma ve İç Tesisat
Yrd. Doç. Dr. Aysel ERSOY YILMAZ
D302
Bitirme I
Bitirme II
Download

İkinci Öğretim