Prof. Dr. Harun Raşit UYSAL
Ege Üniversitesi Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu Müdürü
 Gelecekte yeni bir dünyada konumlanacağız
 Hedefler ;;;
20 bin dolar/kişi seviyesi…
Ekonomide ilk 10…
150 milyar dolar tarımsal hasıla ve 40 milyar
dolar tarım ve gıda ihracatı…
Tarımsal gelirin içerisinde en fazlasının süt olduğunu
biliyoruz. Bu ihracat hedefi içerisinde süt ve ürünlerinin
payı ???
 Bugün 18 milyar litre süt üretimine karşılık ihracat
sadece 300 milyon dolar…
 Tüketimin de pek arttığı söylenemez. 23 milyar litre süt
üretirsek iç pazar ve dış pazar ???
 Afrika, Orta Asya, Pakistan, Bangladeş pazarlarına
gireceksek ambalaj büyüklükleri ve soğukta saklama
stratejisi ???
 AB süt kotasını 31 Mart 2015’te kaldırıyor !!!!!
 Aynı zamanda bu daha fazla ihracat demek. Yani
gelecekte AB ülkelerinin cebine el atmak demek bu…
 Dünyada yeni dengeler oluşuyor !!!!!
 Ve bu dengeler içerisinde ABD–AB arasındaki Trans
Atlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTİP ) gibi yeni
anlaşmalar yapılıyor. Bunlar Türkiye’yi olumsuz
etkileyecek…
 Geçen haftalarda ABD Başkanı Obama, başta Güney
Kore olmak üzere Filipinler, Japonya ve Hindistan’ı
kapsayan bir Uzak Asya gezisi gerçekleştirdi..
 ABD yönetimi bölgedeki 12 ülkeyi kapsayan bir Trans-
Pasifik Ortaklık (TPP) anlaşması inşa etmek istiyor !!!!!!
 Bu nedenle yeni pazarlara gereksinim duyacağız.
 Ekonomi özellikle Asya’ya kayıyor. Rusya ve Orta Asya
pazarı gıda ve süt ihracatı için önemli…
 Genişletirsek; Balkanlar- Ortadoğu- Orta Asya üçgeni
içerisindeyiz. Burada 1,5 milyar insanın 1 trilyon $’lık gıda
talebi var…
 Ne kadarını karşılıyoruz ve gelecekte buralara daha
fazla ihracat yapmak için neler planlıyoruz ???
 Bir de en çok gıda ithal eden ülkelerden Rusya, Çin,
Japonya’dan oluşan 170 milyar dolarlık pazarda biz
yokuz. Gelecekte ne ölçüde olacağız ???
 Bugün dünyada nüfusla birlikte orta gelirli kesimin de
arttığını biliyoruz. Örneğin Çin, Rusya, Hindistan pazarının
gittikçe artan orta gelirli nüfusu önemli…
 Çünkü gelir düzeyi arttıkça insanlar daha fazla ve güvenli
gıda talep ediyorlar…
 Gelecekte mücadelenin gıda, su ve enerji alanında olacağını
biliyoruz…
 Bununla ilgili gelecekte ne tür politikalar bulunuyor ???
 Bunların üstesinden gelebilmek için !!!...
 Sütçülük politikaları ve teknoloji…
 Teknoloji açısından Türkiye ve AB’deki mevcut duruma
bakınca ;;;
 Türkiye’de süt işleme sanayi oldukça gelişmiş durumda.
Fabrikalar genellikle yeni olduğundan en son teknolojiyi
kullanıyorlar.
 Ancak !!!!!
 Sorun düzgün çalışanların rekabet edebilmeleri…
 Türkiye’deki halk yeniliklere çok açık değil…Kuşkuyla
yaklaşıyor. O nedenle yeni süt ürünleri yeterince
gelişemiyor. Örneğin kefir, meyveli yoğurt, probiyotik
yoğurt ve aromalı sütler gibi ürünler yeteri kadar raftaki
yerini alamıyor…
 Bu anlamda Türkiye’nin önündeki önemli fırsatlardan
biri örneğin keçi ve koyun sütünden yapılan peynirler
gibi geleneksel süt ürünleri olarak görülüyor. Bunların
üretiminde daha fazla teknoloji kullanılarak yeni tatların
uluslararası pazara aktarılması gerekiyor…
 Bazı teknolojiler yeni yeni uygulanıyor ;;;
Membran filtrasyon…
 Bazıları anlaşılma aşamasında ;;;
ESL süt
Akıllı sistemler
 Hijyen eğitimleri hızlandı…
 Medya ile ilişkiler !!!???...
Vakit ayırdığınız için TEŞEKKÜRLER
Download

Prof. Dr. Harun Uysal ACROBAT READER