Res. Asst. Ceyda SÖBELİ
EDUCATION
Degree
University
Department / Program
Undergrad
M.S.
Celal Bayar University
Celal Bayar University
Faculty of Engineering Food Engineering Dept.
Instıtute of Naturel and App. Sci. Food Tech.
Ph.D.
Celal Bayar University
Instıtute of Naturel and App. Sci. Food Tech.
Years
2004-2008
2008-2012
2012-…
CONTACT INFORMATION
Address
Celal Bayar University, Faculty of Engineering, Dept. of Food Engineering, Muradiye, Manisa
Phone
Fax
+90 236 201 22 70
e-mail
Web page
[email protected]
POSITIONS & EMPLOYMENT
Affiliation
Iber Otel Bodrum Princess (Bodrum/MUĞLA)
Buzdağı İletişim Sist. İth. İhr. Tur. Ltd. Şti.-Fiesta
Buz (Bodrum/MUĞLA)
Celal Bayar University
Position
Food Engineer
Food Engineer
Research Assistant
Years
2005
2009
2010-…
ADMINISTRATIVE ACTIVITIES & COMMITTEE MEMBERSHIP
Affiliation
Position
THESIS
M.S.
The effects of green tea and thyme extracts on the quality of chicken meat
(Advisor: Prof. Dr. Semra Kayaardı)
Ph.D.
Research Interests
Foreign Language
Meat Science and Technology
English (2009 Mart ÜDS: 83.75),
Years
ORIGINAL PUBLICATIONS
Articles Published in Journals Indexed by SCI
1
2
3
4
5
Articles Published in Other International Refereed Journals
1
2
3
4
5
Articles Published in National Refereed Journals
Kayaardı, S., Zengin, C. (2011). Kırmızı Etin Besleyici Kalitesi ve Kanser ile İlişkisi. Akademik Gıda 9 (5)
1
54-59
2
Söbeli, C. , Kayaardı, S. (2014). Et Kalitesini Belirlemede Yeni Teknikler. GIDA 39 (4): 251-258.
3
4
5
6
7
8
International Conference Proceedings
Kayaardi,S., Bağdatli,A., Onur,R.H, Zengin,C. (2008). The Antimicrobial And Antioxidant Effect Of
1
Garlic And Onion On Chicken Meatballs. 8th International Conference of Food Physics, 24-27 Eylül
2008, Plovdiv, Bulgaristan.
Kayaardı, S., Zengin, C. (2010). Manisa İli Geleneksel Gıdası: Manisa Kebabı ve Ürün Özellikleri. 1.
2
Uluslararası “Adriyatik’ten Kafkaslar’a Geleneksel Gıdalar” Sempozyumu. 15 – 17 Nisan 2010,
Tekirdağ.
Zengin,C., Başkurt, E. (2010). Hayvansal Kaynaklı Yenilebilir Film ve Kaplamalar. VI. Uluslararası
3
Ambalaj Kongresi. 16-18 Eylül 2010, İstanbul.
Kayaardı, S., Zengin, C. (2010). Gıda Endüstrisinde Kitosanın Ambalaj Materyali Olarak Kullanımı. VI.
4
Uluslararası Ambalaj Kongresi. 16-18 Eylül 2010, İstanbul.
Zengin, C., Kayaardı, S. (2010). Et Endüstrisinde Kullanılan Ambalajlama Yöntemleri. VI. Uluslararası
5
Ambalaj Kongresi. 16-18 Eylül 2010, İstanbul.
Kayaardı, S., Zengin, C., Kasım, S., Çatal, A. (2010). Et Endüstrisinde Aktif ve Akıllı Paketleme
6
Sistemleri. VI. Uluslararası Ambalaj Kongresi. 16-18 Eylül 2010, İstanbul.
Kayaardı, S., Söbeli, C., Kaya, T. (2013). Kanatlı Etlerinin Depolanmasında Akıllı Etiket Kullanımı
7
Üzerine Bir Araştırma. VII. Uluslararası Ambalaj Kongre ve Sergisi. 9-11 Mayıs 2013, İzmir. (Sözlü
Sunum)
Söbeli, C., Kayaardı, S. (2013). The Effects of Green Tea and Thyme Extract Injection On The Quality of
8
Chicken Meat. 59th International Congress of Meat Science and Technology. 18-23 Ağustos 2013,
İzmir.
Kayaardı, S., Söbeli, C., Akkara, M. (2013). The Effect of Traditional Manisa Mesir Paste Spices on the
9
Sensory and Textural Quality of Sucuk. The 2nd International Symposium on Traditional Foods from
Adriatic to Caucasus. 24-26 Ekim 2013. Ohrid, Makedonya.
National Conference Proceedings
Kayaardı,S., Zengin, C. (2009). Hayvancılıkta İzlenebilirlik. 3. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi. 141
16 Mayıs 2009,Bursa.
Kayaardı, S., Akkara, M., Zengin, C. (2010). Doğal Fermente Sucukların Mikroflorasının Moleküler
2
Metodlarla Belirlenmesi. I. Et Ürünleri “Sucuk” Çalıştayı. 2-3- Aralık 2010, Kuşadası/Aydın.
Kayaardı, S., Zengin, C. (2010). Isıl İşlem Uygulamanın Türk Sucuğunun Kalite Niteliklerine Etkisi. I. Et
3
Ürünleri “Sucuk” Çalıştayı. 2-3- Aralık 2010, Kuşadası/Aydın.
Kayaardı, S., Akkara, M., Zengin, C. (2010). Sucuk Formulasyonuna Karıştırılan Farklı Et Türlerinin
4
Saptanmasında Kullanılan Yeni Teknikler. I. Et Ürünleri “Sucuk” Çalıştayı. 2-3- Aralık 2010,
Kuşadası/Aydın.
Kayaardı, S., Zengin, C., Akkara, M.(2010). Sucuk Üretiminde Kullanılan Ambalajlama Yöntemleri. I. Et
5
Ürünleri “Sucuk” Çalıştayı. 2-3- Aralık 2010, Kuşadası/Aydın.
Kayaardı,S., Zengin,C., Talu,P. (2011). Etin Olgunlaşması Sırasında Meydana Gelen Biyokimyasal
6
Değişimler. V. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Aydın.(Sözlü Sunum)
Kayaardı,S., Talu,P., Zengin, C. (2011). Rigor Mortis Oluşumu Sırasında Meydana Gelen Biyokimyasal
7
Değişimler. V. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Aydın.
Kayaardı, S., Bağdatlı, A., Zengin, C. (2011). Tavuk Köftesinde Sarımsağın Antimikrobiyal ve
8
Antioksidan Etkisi. 7. Gıda Mühendisliği Kongresi, 24-26 Kasım, Ankara.
Söbeli,C., Kayaardı, S. (2012). Kanatlı Eti Ürünlerinde Kullanılan Katkı Maddeleri Ve Baharatlar. II. Et
9
Ürünleri Çalıştayı ‘İşlenmiş Kanatlı Eti Ürünleri’6-7 Aralık 2012,Manisa.
Kayaardı,S., Güçlü, A., Söbeli, C. (2012).Tavuk Köftesinde Doğal Antioksidantların Lipid Oksidasyonu ve
10 Bazı Kimyasal Nitelikler Üzerine Etkisi. II. Et Ürünleri Çalıştayı ‘İşlenmiş Kanatlı Eti Ürünleri’ 6-7 Aralık
2012,Manisa.
Kayaardı,S.,Akkara,M.,Söbeli,C.,Çetinkaya,B. Z.,Alpaslan,A. (2012).Etlerin Kurutulmasında Kullanılan
11
Yeni Teknikler. II. Et Ürünleri Çalıştayı ‘İşlenmiş Kanatlı Eti Ürünleri’ 6-7 Aralık 2012,Manisa.
Kayaardı, S., Söbeli,C., Akkara,M.,Gören,B., Aldemir,Ö. (2012).Farklı Kaplama ve İç Materyal
12 Formülasyonlarının Kanatlı Eti Ürünlerinin Duyusal ve Tekstürel Özellikleri Üzerine Etkisi. II. Et Ürünleri
Çalıştayı ‘İşlenmiş Kanatlı Eti Ürünleri’ 6-7 Aralık 2012,Manisa.
Söbeli, C., Akkara, M., Kayaardı, S. (2013). Kanatlı Beslemede Kullanılan Farklı Diyetlerin Et Kalitesine
13
Etkisi. 5. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi. 3-6 Nisan 2013, Antalya.
Kayaardı, S., Söbeli, C., Akkara, M., Ündan, T., Aldemir, T. (2013). Et Ürünlerinde Nitrit-Nitrat
14
Kullanımına Alternatif Uygulamalar. 4. Gıda Güvenliği Kongresi. 14-15 Mayıs 2013, İstanbul.
Books & Chapters in Books
1
2
3
Other Publications
1
2
3
4
5
6
7
8
# of Articles in SCI-Expanded
0
# of Citations in SCI-Expanded
00
PROJECTS
Date
1
Institution
2009-2011 CBUBAP
Subject
The effects of green tea and thyme extracts on the quality of
chicken meat
Position
Researcher
2
3
4
5
PATENTS
Date
Subject
1
2
3
MENTORING ACTIVITIES
Masters Students
1
2
3
4
5
Doctoral Students
1
2
3
4
5
EDITED JOURNALS
Name of Journal
Years
1
2
3
REFEREE ACTIVITIES
Journal
International
0
National
0
Congress,
Symposium
International
0
National
0
ORGANIZING ACTIVITIES IN SYMPOSIUM & CONGRESS
Name of Activity
1
2
3
II Et Ürünleri Çalıştayı “İşlenmiş Kanatlı Eti Ürünleri”
Year
2012
MEMBERSHIPS
Association
Years
1
2
3
AWARDS AND HONORS
Institution
Years
1
2
3
COURSES GIVEN IN THE LAST TWO YEARS
Year
Semester
CV last updated
Place
23.06.2014
Course Name
Level
Download

Res.Ast.Ceyda SÖBELİ - Celal Bayar Üniversitesi