Akarsu ve Göllerde
İyileştirme Çalışmaları
*HİJYEN GROUP END. HİZM.PAZ.SAN.TİC.
Özet
• Koku nereden kaynaklanıyor?
• Sorunun çözümü – Küçüksu Deresi
Uygulaması
• Örnek Çözüm
Koku Nereden Kaynaklanıyor?
Akarsu ve Göllerde Başlıca Kirlilik Aşırı Organik
Madde Birikiminden Kaynaklanmaktadır.
Mikroorganizmalar normalde organik atıklarla
başedebiliyor ancak atıkların miktarı artınca sorun
çıkıyor!
Kirliliğin yarattığı sorunlar
• Çamur (Çıkartma maliyeti yüksek, tüm ekosistemi
yok edebilir, çıkan çamur ne olacak? Bertaraf
edilmesi bir sorun!
• Akarsuyu filtre edebilirsiniz. (Çok yüksek
maliyetli, ayrıca nitrat ve fosfatın arıtılması zor!)
• Kötü Koku! Çevredeki insanların yaşam kalitesi!
Yıllardır kronikleşmiş bir sorunun çözümünün
politik ve sosyal yansıması da etkili olacaktır.
Biyoteknoloji (Doğal önlem, en mantıklı
çözüm)
Başlıca Organik Yük
• Karbonhidratlar
• Proteinler
Oksidasyonla Parçalanma/Çürüme
Karbonhidratlar
Proteinler
Karbondioksit + Su
Amino asitler
Amonyak
Nitrit
Nitrat
Yukarıdaki her aşamada oksijen gerekmektedir. Sulardaki organik
madde yükü çok yüksek olunca erimiş oksijen biter ve yukarıdaki
reaksiyonlar tamamlanamaz!
Koku nereden kaynaklanıyor?
Sularda oksijen çok azaldığında ya da tükendiğinde, pütrifikasyon
(kokuşma) başlar. Hidrojen sülfit, amonyak ve metan gibi kötü kokan
gazların oluşumuna neden olan mikroorganizmalar ortama hakim
olurlar! Ortamda organik maddenin parçalanırken verdiği elektronu
alacak oksijen kalmamıştır.
O2 + 4H+ + 4e-
2H2O
O yüzden zararlı mikroorganizmalar mevcut organik maddeyi
kullanarak koku yapan uçucu bileşiklere indirgeyebilirler! (Kükürtlü
ve Azotlu bileşiklerin hidrojen sülfit ve amonyağa redüksiyonu)
Çözüm: Etkin (Yararlı)
Mikroorganizmalar
•
•
•
•
Laktik asit bakterileri
Mayalar
Mantarlar
Fototropik bakteriler
Koku Giderim Mekanizması
EM uygulandığı andan itibaren kokuşarak parçalanma
Fermentasyon yoluyla parçalanmaya dönüşür!
1.
2.
3.
EM organik maddeyi kontrol altına alır. Oksidasyon mikroflorasını
bastırarak, ortama fermentasyon mikroflorasının hakim olmasını
sağlar. Kokuşup çürüyerek bozunmanın önüne geçilmiş olur.
Kokuşma sırasında hidrojen sülfit, amonyak ve merkaptanlar gibi
uçucu bileşikler oluşturarak kötü kokular üreten mikroflora
(Clostridium spp.) yerini antioksidan maddeler, vitaminler, yararlı
biyoaktif maddeler üreten fermentasyon mikroflorasına bırakır.
Organik maddenin parçalanırken verdiği elektron bu bileşiklerin
oluşumunda kullanılır.
Mevcut hidrojen sülfit ve kükürt ayrıca fototropik bakteriler
tarafından, mevcut amonyak ise nitrifiye edici bakteriler tarafından
besin olarak kullanılır ve konsantrasyonları azalır. Bu da kötü
kokuların yok edilmesinde olumlu rol oynar.
Yağların bozunması/oksidasyonu sırasında ortaya çıkan ve kötü
kokulardan sorumlu olan diğer bileşiklerin oluşmasından da EM’nin
antioksidasyon etkisi sayesinde kaçınılmış olur.
Küçüksu Deresi Çalışması
Küçüksu Deresinde yıllardır birikmiş organik
maddeler ileri derecede oksidasyona uğramış
derede putrifikasyon (kokuşma) aşırı
derecedeydi.
Normalde, atıksu arıtma tesislerinde, doğal su
havzalarında, mikroorganizmalar kompleks
organik bileşikleri basit ve daha kararlı
bileşiklere parçalarlar. Bunu yaparken de
oksijene ihtiyaçları vardır. Bu tür parçalanma
olayında organik maddeler elektron kaybederek
oksitlenirler! Bu olayın adı da oksidasyondur.
Küçüksu Deresi Uygulaması
•1. Uygulama spreyleme + ilave 3000 Litre
•2. Uygulama spreyleme + ilave 2700 Litre
•3. Uygulama spreyleme + ilave 2500 Litre
Daha ilk uygulamadan sonra 3-4 gün içinde koku azalmaya
başladı. 3 hafta içinde ise tamamen yok oldu!
Başlangıç…
3 hafta sonra…
Oksidasyon
Fermentasyon
Hidrojen sülfit
Anti-oksidan maddeler
Amonyak
Biyolojik aktif maddeler
Merkaptanlar
Vitaminler
Fermentasyon
Anti-oksidan maddeler
Biyolojik aktif maddeler
Vitaminler
Enzimler
Fitoplanktonlar +
Zooplanktonlar
Balıklar ve
diğer canlılar
Örnek bir akarsu için Çözüm
Önerimiz
• 1700 metre uzunluk
• 10 ila 30 metre arasında genişlik ve
• 2 ila 4 metre arasında derinlik
Akarsuda herhangi bir anda yaklaşık 100.000
m3 su var diyebiliriz.
Örnek Çözüm Önerimiz
1-Sıvı EM ilavesi + sprey
6 hafta içinde toplam 160.000 litre EM
Başlangıç dozajı:
45.000 litre ilave + sprey
1. hafta
30.000 litre ilave + sprey
2. hafta
25.000 litre ilave + sprey
3. hafta
20.000 litre ilave + sprey
4. hafta
15.000 litre ilave + sprey
5. hafta
15.000 litre ilave + sprey
6. hafta
10.000 litre ilave + sprey
Sonra 1/5000 oranında (dere debisinin 1/5000’i oranında EM)
kaynaktan dozajlama veya 2 haftada bir 5.000 litre ilave +
sprey.
Örnek Çözüm Önerimiz
2-Bukaşi Topları
Bukaşi, Japonca’da fermente olmuş organik madde demektir.
Bukaşi topları sürekli EM üreten fabrika gibi çalışır.
Bukaşi + EM Seramik + Derenin dibinden alınan çamur +
Melas + EM karıştırılarak yapılır.
1700 m uzunluk X 20 metre genişlik = 34.000 m2
Yaklaşık 2 metrekarelik dere yüzey alanına bir top gelecek
şekilde 17.000 Bukaşi topu ilave edilecektir.
Bukaşi Topları Yapımı
Bukaşi toprakla karıştırılır.
Toprak yerine derenin
çamuru kullanılabilir
Kuru ve güneş almayan
bir yerde topları 30-35 C
derecede 7-10 gün
kurumaya bırakın.
Bu karışıma EM Seramik
ilave edilir.
Topların yüzeyi beyaz
renkli bir mantarla
kaplandığında, toplar
kullanıma hazırdır.
EMa ve melası karıştırın
ve karışıma ilave edin.
İyice yoğurun.
Toplar göl ya da akarsuya
atılır. Her bir top sürekli
EM üretir.
Teşekkürler!
Download

3-GÖL VE AKARSULAR SUNUM İNDİR