MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DERS PROGRAMI
ANABİLİM DALI
ÖĞRETİM ÜYESİ
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Yard.Doç.Dr.Neslihan Turgut Kara
DERSİN YAPILDIĞI
YER
Proteomik
laboratuvarı
Fen Fak Dekanlık
D.yardımcılığı oda
MBG Bölümü
Fermentasyon Lab.
DERSİN KODU
DERS ADI
KREDİSİ
PROGRAM
SAAT
GÜN
MBGE7031
SEMİNER
0-0-0
Yüksek Lisans
13:00-14:00
Pazartesi
Doç. Dr. Tuba Günel
MBGE7048
BİYOETİK
3-0-0
Yüksek Lisans
14:00-17:00
Perşembe
Yard. Doç. Dr. Semian Karaer
Uzuneer
MBGE7042
MAYA GENETİĞİ YÖNTEMLERİ
1-0-4
Yüksek Lisans
10.00-11.00
Çarşamba
Doç. Dr. Filiz Gürel
MBGE7045
BİTKİ GENOMUNUN ORGANİZASYONU
2-0-2
Yüksek Lisans
14.00-16.00
Salı
F. Gürel Ofis
BAHAR
Prof. Dr. Nermin Gözükırmızı
MBGE7046
BİTKİ MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ VE GENETİĞİ
LABORATUVAR PROJESİ
1-0-4
Yüksek Lisans
09.00.10.20
Salı
Prof.Dr.N.Gözükırm
ızı'nın odası
BAHAR
Doç. Dr. Bedia Palabıyık
MBGE7044
SİTOPLAZMİK GENETİK SİSTEMLER
3-0-0
Yüksek Lisans
10.12.2000
Cuma
B.Palabıyık'ın odası
BAHAR
Doç. Dr. Ali Karagöz
MBGE7069
BİTKİSEL SEKONDER METABOLİTLER
2-0-2
Yüksek Lisans
13.00-17.00
Salı
MBG II LAB
BAHAR
Doç. Dr. Gülruh Albayrak
MBGE7041
DNA PARMAK İZİ
1-0-4
Yüksek Lisans
10.00-11.00
Perşembe
G.Albayrak'ın odası
BAHAR
Prof. Dr. Nazlı Arda
MBGE7033
PROTEİN SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ
Yüksek Lisans
9:00-13:00
Pazartesi
Doç. Dr. Evren Önay Uçar
MBGE7072
STRES PROTEİNLERİ VE KANSER
3-0-0
Yüksek Lisans
9:00-12:00
Cuma
Yard. Doç. Dr. Neslihan Turgut
Kara
MBGE7073
BİTKİLERDE STRESE YANIT MEKANİZMALARI (İNG.)
3-0-0
Yüksek Lisans
10:30-13:30
Perşembe
Doç.Dr. Evren Önay Uçar
2-0-2
Doç. Dr. Ercan Arıcan
MBGE7074
BİYOİNFORMATİĞİN UYGULAMALARI
2-2-0
Yüksek Lisans
10.00-14.00
Salı
Doç. Dr. Ercan Arıcan
MBGE7062
EPİGENETİK
3-0-0
Yüksek Lisans
10.00-13.00
Pazartesi
Doç. Dr. Ali Karagöz
MBGE9049
SEMİNER
0-0-0
Doktora
14.00-15.00
Pazartesi
Doç. Dr. Gülruh Albayrak
MBGE9056
GEN ANLATIMI
3-0-0
Doktora
10:00-13:00
Çarşamba
Prof. Dr. Nermin Gözükırmızı
MBGE9057
Prof. Dr. Nazlı Arda
Prof. Dr. Nazlı Arda
Proteomik
Laboratuvarı
Proteomik
laboratuvarı
GDO lab
Fen Fak. Bilgisayar
Lab.
Bölüm Başkanlığı
Odası
DÖNEM
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
MBG II LAB
BAHAR
G.Albayrak'ın odası
BAHAR
Prof.Dr.N.Gözükırm
ızı'nın odası
Proteomik
Laboratuvarı
İŞLEVSEL GENOMİK
2-0-2
Doktora
10.00-12.00
Salı
BAHAR
MBGE9058
PROTEOMİK (İNG.)
2-0-2
Doktora
9:00-13:00
Cuma
MBGE9059
BİYOLOJİK SİSTEMDE ANTİOKSİDASYON VE
DETOKSİFİKASYON
2-0-2
Doktora
9:00-13:00
Çarşamba
MBG II Öğrenci Lab
BAHAR
BAHAR
BAHAR
Prof. Dr. Şule Arı
MBGE9054
GENOMİĞİN UYGULAMALARI
3-0-0
Doktora
10.00-11.00
Perşembe
Prof. Dr. Şule
Arı'nın odası
Doç. Dr. Filiz Gürel
MBGE9063
TAHILLARDA ABİYOTİK STRESE GENOMİK
YAKLAŞIMLAR
3-0-0
Doktora
14.00-17.00
Perşembe
F. Gürel Ofis
BAHAR
Doç. Dr. Ercan Arıcan
MBGE9064
METAGENOMİK
3-0-0
Doktora
10.00-13.00
Çarşamba
Bölüm Baş. Odası
BAHAR
BAHAR
BAHAR
Doç. Dr. Tuba Günel
MBGE9065
ENDOTEL İŞLEVLERİNE MOLEKÜLER YAKLAŞIM
3-0-0
Doktora
11:00-14.00
Çarşamba
Fen Fak Dekanlık
D.Yardımcısı oda
Doç. Dr. Bedia Palabıyık
MBGE9066
YAŞLANMA VE HASTALIKLARDA MİTOKONDRİLER
3-0-0
Doktora
10.00-13.00
Pazartesi
B.Palabıyık'ın odası
Download

9:00-12:00 10:00-13:00 - Fen Bilimleri Enstitüsü