BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Unvan Değişikliği Sınavına Girmesi Uygun Bulunan Adaylar
12.Nisan.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri uyarınca Üniversitemizde yapılacak olan unvan değişikliği sınav başvurularını
incelemek üzere oluşturulan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Başvuru İnceleme Kurulu 25.09.2014 tarihinde üye tam sayısı ile
toplanarak Üniversitemize başvuruda bulunanların gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadıkları incelenerek sınava girmeleri uygun görülen personel
listeleri aşağıdaki gibi oluşmuştur.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ 2014 MÜRACAATLARI UYGUN GÖRÜLENLER
UNVANI
ADET DRC BİRİMİ
ARANAN ŞARTLAR
BAŞVURANLAR
BİTİRDİĞİ OKUL
Şube Müdürü
1
1 Yapı İşleri Teknik DB 1/4 Mühendis 22 Yıl
Ali Nejat GİTTİ
2/2 Sğlk Fizikcisi 14 yıl
Muharrem AKSU
3/3 Mühendis 14 yıl 8 ay Şebnem GÜMÜŞ
İTÜ İnşaat Fakültesi
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik
3 Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Şube Müdürü
1
4 . Yapı İşleri Teknik DB 2/3 Mühnds 15 Yıl 6 ay Gül ÇELİK
2/3 Kr.Güv.Şf 15 yıl 7 ay Şenol TASALI
1/2 Şef 20 yıl 7 Ay
Özcan BAYRAKTAR
Hacettepe.Üniversitesi Müh.Fak. Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans BEÜ işletme ABD Sağlık Kurumları İşt.Prog.
3 Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
Şube Müdürü
1
1 Bilgi İşlem Daire Bşk. 1/3 Şef 20 Yıl 7 ay
1/4 Şef 31 Yıl 8 ay
2/3 Şef 20 Yıl 7 ay
Ebru TAŞKIN
F. Kevser KAVUKÇU
Songül DÜBÜŞ
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
4 yıllık Yüksek Öğrenim
3 4 yıllık Yüksek Öğrenim
Şube Müdürü
1
1 Strateji Gel.Daire Bşk. 3/3 Şef 15 Yıl 8 ay
2/1 Şef 20 Yıl 7 ay
3/3 Şef 17 Yıl 3 ay
1/3 Şef 20 Yıl 7 ay
3/1 M.Hiz.Uz. 13 Yıl 8 ay
3/2 Şef 14 Yıl 1 ay
2/1Şef 15 Yıl 8 ay
3/1 Şef 14 yıl 3 ay
3/1 M.Hiz.Uz 14 Yıl
Algül DERE
Ayşe TEKOĞLU
Bilal ODABAŞ
Duygu KAVALA
Erdal YAKUPÇEBİOĞLU
Hayriye KOCA
İlkay BERKER
Meryem KARIŞMA
Mete BAYRAKTAR
4 yıllık Yüksek Öğrenim
4 yıllık Yüksek Öğrenim
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Uludağ Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler
Yüksek Lisans BEÜ İşletme ABD Pazarlama ve Satış Yön.
Yüksek Lisans BEÜ İşletme ABD
Anadolu üniversitesi İşletme
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
2/1 Şef 17 Yıl 8 ay
Süleyman GENÇ
10 4 yıllık Yüksek Öğrenim
Baş Hemşire
1
1 S.Uy.ve Arş Merkezi 3/2 Hemşire 11 Yıl 7 ay
1/1 Hemşire 15 Yıl 7 ay
2/2 Hemşire 15 Yıl 7 ay
Emel ERTUĞRUL
Emine FİDAN
Sanem YILDIRIM
Şef
1
3 Devlet Konservatuarı 3/1 B.Syr.İş. 13 Yıl 7 ay
6/3 B.Syr.İş. 9 Yıl 2 ay
4/3 B.Syr.İş. 14 Yıl 1 ay
3/2 B.Syr.İş. 16 Yıl 10 ay
3/2 B.Syr.İş. 13 Yıl 7 ay
1/3 B.Syr.İş. 23 Yıl 10 ay
5/3 B.Syr.İş. 9 Yıl 10 ay
6/2 B.Syr.İş. 8 Yıl 3 ay
4/2 B.Syr.İş. 14 Yıl 1 ay
3/3 B.Syr.İş. 15 Yıl 7 ay
1/1 B.Syr.İş. 20 Yıl 7 ay
4/3 B.Syr.İş. 14 Yıl 1 ay
1/2 B.Syr.İş. 20 Yıl 7 ay
1/3 B.Syr.İş. 20 Yıl 5 ay
3/3 B.Syr.İş. 15 Yıl 8 ay
1/3 B.Syr.İş. 20 Yıl
Akın SÖYLEMEZ
Dilek DELİOĞLU
Ergin YILMAZ
Gülengül ÖZDEMİR
Habibullah SEZGİN
Kadriye ÖZDEMİR
Nermin BIYIKOĞLU
Okan BALCIOĞLU
Pınar SOYSAL
Satılmış ELİÇORA
Sibel KABA
Şaban GÜNEY
Şehriban CEYLAN
Şendoğan KARKAOĞLU
Şükriye AKDEMİR
Tayfun Turhan ALBUZ 16
Şef
1
3 İdari Mali işler Dai.Bş 1/3 B.Syr.İş. 20 Yıl 5 ay
6/1 B.Syr.İş. 8 Yıl 5 ay
2/1 B.Syr.İş. 16 Yıl
4/2 B.Syr.İş. 13 Yıl
1/3 B.Syr.İş. 20 Yıl 5 ay
6/1 B.Syr.İş. 8 Yıl 11 ay
6/1 B.Syr.İş. 8 Yıl 11 ay
5/3 B.Syr.İş. 9 Yıl 7 ay
Ahmet SAĞDIÇ
Ayşe GÖKÇEN
Erkan ÖZTÜRK
Gökhan ÖZER
Günay BEKTAŞ ÖZKUL
Nevim KARA
Ömer AYDIN
Özlem ÖĞDÜR
Şef
1
3 Sağlık Kültür Dai.Bş
Çiğdem DÖNGEL
Ercan ERYILMAZ
Erdoğan KANBER
Hatice KARADAĞ
1/3 B.Syr.İş. 20 Yıl 7 ay
6/2 B.Syr.İş. 8 Yıl 5 ay
5/3 B.Syr.İş. 10 Yıl 3 ay
4/2 B.Syr.İş. 14 Yıl
ZKÜ Zon Sağlık YO Hemşirelik
ZKÜ Hemşirelik 4 yıl
3 ZKÜ Zon Sağlık YO Hemşirelik
4 yıllık Yüksek Öğrenim
Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Yön.
Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Ön Lisans
4 yıllık Yüksek Öğrenim
4 yıllık Yüksek Öğrenim
Anadolu üniversitesi İşletme
Yüksek Lisans BEÜ İşletme ABD Pazarlama ve Satış Yön.
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Önlisans
ZKÜ Döküm Ön Lisans
Anadolu Üniversitesi İşletme Ön Lisans
Yükseköğretim Önlisans
4 yıllık Yüksek Öğrenim
Anadolu Üniversitesi Ev İdaresi Ön Lisans
4 yıllık Yüksek Öğrenim
Önlisans
Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Önlisans
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi
Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Önlisans
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
8 Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
Anadolu Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon
Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Mim Fak. Jeoloji Müh.
19 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilgiler öğretmenliği
Anadolu Üniversitesi Laborant ve Vet. Sağ Ön Lisans
6/1 B.Syr.İş. 8 Yıl 6 ay
5/1 B.Syr.İş. 10 Yıl 1 ay
4/2 B.Syr.İş. 14 Yıl
3/1 B.Syr.İş. 13 Yıl 7 ay
3/3 B.Syr.İş. 15 Yıl 5 ay
4/2 B.Syr.İş. 13 Yıl 4 ay
3/3 B.Syr.İş. 15 Yıl 7 ay
1/2 B.Syr.İş. 20 Yıl 7 ay
7/1 Memur 9 Yıl Özgelir
7/1 Memur 10 Yıl Özgelir
7/1 Memur 8 Yıl Özgelir
3/3 B.Syr.İş. 15 Yıl 8 ay
1/4 B.Syr.İş. 24 Yıl 6 ay
4/3 B.Syr.İş. 11 Yıl 5 ay
3/1 B.Syr.İş. 13 Yıl 4 ay
3/1 B.Syr.İş. 12 Yıl 11 ay
3/3 B.Syr.İş. 15 Yıl 8 ay
5/3 B.Syr.İş. 9 Yıl 10 ay
5/2 B.Syr.İş. 9 Yıl 7 ay
1/2 B.Syr.İş. 20 Yıl 7 ay
2/1 B.Syr.İş. 14 Yıl 11 ay
1/2 B.Syr.İş. 22 Yıl 7 ay
4/3 B.Syr.İş. 11 Yıl 7 ay
4/3 S Teknkr 13 Yıl 4 ay
Kasım DEMİR
Yüksek Lisans BEÜ işletme ABD Sağlık Kurumları İşt.Prog.
Mehmet Can ATALAY
Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi
Meltem ONGUR
M.Kemal Üni. Kırıkhan MYO Büro Yön. Ve Sekr.Ön Lisans
Metin KULLUK
4 yıllık Yüksek Öğrenim
Nuran ALP
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Reyhan ABACI
Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi
Selahattin ALTUNKAYA
Anadolu Üniversitesi Pazarlama ve Dış Ticaret Önlisans
Ümit YALÇINKAYA
Yükseköğrenim Önlisans
Safiye ALBAYRAK
ZKÜ İİBF İktisat
Serap ARSLAN
4 yıllık Yüksek Öğrenim
Özgür ERKAN
15 Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye
Ali AKSOY
4 yıllık Yüksek Öğrenim
Bahattin OKYAY
Önlisans
Bedrettin EGEMAN
4 yıllık Yüksek Öğrenim
Birol ÖĞÜT
Anadolu Üniversitesi Sosyoloji 4 Yıllık
Bülent DİLAVER
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Cengiz UÇAR
4 yıllık Yüksek Öğrenim
Fatih SIBIÇ
Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve End. İlişkileri
Gülcan GÜRLER
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Gülhan AYDIN DİBEK
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
Muhammet TUNCA
Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi
Nergis TEKÇE ŞEN
HÜ Müh.Fak.Ereğli MYO Muhasebe Önlisans
Ramazan KÜÇÜKKAYA
Atatürk Üniversitesi İİBF İşletme
Volkan KÖKCÜ
13 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Şef
1
3 Kdz.Ereğli MYO
Şef
1
3 S.Uy.ve Arş Merkezi 4/1 B.Syr.İş. 11 Yıl 3 ay Ahmet ESENYEL
3/2 B.Syr.İş. 14 Yıl 1 ay Ali DURGUT
5/3 B.Syr.İş. 13 Yıl 4 ay Aydın POLAT
4/3 B.Syr.İş. 13 Yıl 7 ay Ceylan GÜN
4/1 B.Syr.İş. 14 Yıl 1 ay Fatih ŞEKERCİ
5/3 Sğlk Tknkr 9 Yıl 10 ay Hüseyin ÜNLÜ
3/1 İmam. 14 Yıl
Nezir KILINÇ
5/2 B.Syr.İş. 8 Yıl 6 ay
Tunahan ALBAYRAK
3/2 B.Syr.İş. 14 Yıl
Tuncay AVCI
Yüksek Lisans BEÜ işletme ABD Sağlık Kurumları İşt.Prog.
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Önlisans
Anadolu Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans
Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Anadolu Üniversitesi İlahiyat Önlisans
S.Demirel Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Maden Müh.
9 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Şef
1
5 İletişim Fakültesi
8/1 B.Syr.İş. 3 Yıl
Ali Aytaç AKÇA
8/2 Memur 3Yıl ÖZGELİR Arzu DELİBALTA
7/2 B.Syr.İş. 3Yıl
Arzu ÖZAYDIN
7/1 B.Syr.İş. 5 Yıl 6 ay
Ayla SEZGİNER
7/1 Memur 3Yıl DÖNERS Aylin TETİKEL YÜCE
9/3 B.Syr.İş. 5 Yıl 7 ay
Ayşe DİLEK
8/3 B.Syr.İş. 5 Yıl 6 ay
Ebru EGEMAN
8/1 B.Syr.İş. 3 Yıl
Ersin CEBECİ
8/3 B.Syr.İş. 7 Yıl
Fahrettin YILDIZ
8/1 B.Syr.İş. 3 Yıl
Hasan ASLAN
8/3 B.Syr.İş. 5 Yıl
Melek ERDEM
7/1 B.Syr.İş. 5 Yıl 7 ay
Meriç KURT
7/1 B.Syr.İş. 4 Yıl 11 ay Muhammet BULUT
4/1 B.Syr.İş. 8 Yıl 5 ay
Murat YAZICI
8/1 B.Syr.İş. 3 Yıl
Mustafa GÖNÜLCE
7/2 B.Syr.İş. 7 Yıl 8 ay
Mustafa Zekai GÜLLÜ
7/1 B.Syr.İş. 3 Yıl
Nihat ÜYÜM
7/2 B.Syr.İş. 7 Yıl
Nuray ÖZDİL KAYPAK
7/1 Memur3 Yıl ÖZGELİR Nuray UĞUR
8/2 B.Syr.İş. 3 Yıl
Ömer KAHVECİ
8/2 B.Syr.İş. 3 Yıl
Özgün GÜNER
7/1 B.Syr.İş. 3 Yıl
Pınar BAYRAK ŞENTÜRK
8/1 B.Syr.İş. 3 Yıl 5 ay
Safiye SARIKAYA
8/1 B.Syr.İş. 3 Yıl
Sevinç UMAY ÖZER
7/2 B.Syr.İş. 7 Yıl
Şulan ÖZKAN
7/1 B.Syr.İş. 7 Yıl
Veysi ZEYREK
26
Şef
1
5 Strateji Gel.Daire Bşk. 8/3 B.Syr.İş. 5 Yıl 6 ay
8/1 B.Syr.İş. 3 Yıl 5 ay
7/1 B.Syr.İş. 7 Yıl
8/3 B.Syr.İş. 5 Yıl 6 ay
8/2 B.Syr.İş. 4 Yıl 1 ay
5/1 Şöför. 7 Yıl 8 ay
7/1 B.Syr.İş. 5 Yıl 6 ay
7/1 B.Syr.İş. 7 Yıl
8/2 B.Syr.İş. 4 Yıl 1 ay
Ayşe BAYRAK
Çimen ERİNÇ
Elif GÜLLÜ
Esra SEVİL
İlknur ORAL
Mehmet BİRELLİ
Mehmet ÇETİN
Meryem BALCIOĞLU
Murat GÜLSEVER
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Anadolu Üniversitesi Pazarlama ve Dış Ticaret Önlisans
Selçuk Üni Fen Edebiyat Fak.Urdu Dili ve Edebiyatı
Yüksek Lisans BEÜ İşletme ABD Pazarlama ve Satış Yön.
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme
ZKÜ İİBF İşletme
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
4 yıllık Yüksek Öğrenim
4 yıllık Yüksek Öğrenim
4 yıllık Yüksek Öğrenim
KATÜ İİBF İşletme
BEÜ İşletme ABD Sağlık Kurumları İşletmeciliği Prog.
Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
4 yıllık Yüksek Öğrenim
Erciyes Üni.Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO Et Endüstrisi
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
4 yıllık Yüksek Öğrenim ÖZGELİRLER
Ege Üniversitesi İktisat Yükseklisans
Yüksek Lisans BEÜ İşletme ABD Pazarlama ve Satış Yön.
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
4 yıllık Yüksek Öğrenim
4 yıllık Yüksek Öğrenim
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
ZKÜ İİBF İşletme
4 yıllık Yüksek Öğrenim
Celal Bayar Üni. İİBF İşletme
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
4 yıllık Yüksek Öğrenim
Yüksek Lisans BEÜ İşletme ABD Pazarlama ve Satış Yön.
Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
7/2 B.Syr.İş. 7 Yıl
7/2 B.Syr.İş. 7 Yıl
Muzaffer ÖZDEMİR
Rabia Nihal GÜRSES
4 yıllık Yüksek Öğrenim
11 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
2/5 Bekçi 27 Yıl
Metin ÖZDEMİR
1 Lise Dengi
Bilgisayar İşl.
1
5 Alaplı Meslek YO
Bilgisayar İşl.
2
5 Çaycuma Meslek YO 6/3 Hizmetli. 16 Yıl 2 ay
7/2 Hizmetli. 14 Yıl
Kadir PARLAK
Songül KÖSEOĞLU
Lise Dengi
2 Lise Dengi
Bilgisayar İşl.
1
4 Mühendislik Fakültesi 3/2 Hizmetli. 23 Yıl 9 ay
Nevriye KANLI
1 Lise Dengi
Bilgisayar İşl.
1
5 Ereğli Eğitim Fak.
6/3 Hizmetli. 15 Yıl 9 ay Süleyman KAYA
Bilgisayar İşl.
2
5 Fen Edebiyat Fak.
6/1 Hizmetli. 8 Yıl 6 ay Bora GÜMECİOĞLU
7/2 Hizmetli. 13 Yıl 2 ay Necla ÇUBUKÇUOĞLU
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
2 Lise Dengi
Bilgisayar İşl.
1
5 Tıp Fakültesi
2/3 Hizmetli. 26 Yıl 11 ay Bekir ARDIÇ
6/3 Hizmetli. 12 Yıl 1 ay Dursun CURA
Lise Dengi
2 Lise Dengi
Bilgisayar İşl.
3
5 İdari Mali İşl.Dai.Bşk. 6/2 Hizmetli. 15 Yıl
İhsan SARSIK
3/3 Hizmetli. 24 Yıl 7 ay Orhan ÇETİN
Lise Dengi
2 Lise Dengi
Bilgisayar İşl.
1
7 İdari Mali İşl.Dai.Bşk. 6/2 Hizmetli. 15 Yıl 7 ay Ercan BASANÇELEBİ
1 Lise Dengi
Bilgisayar İşl.
1
5 Sağlık Kültür Dai.Bş
1 Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
Bilgisayar İşl.
1
6 S.Uy.ve Arş Merkezi 7/1 Hizmetli. 10 Yıl 9 ay Ekrem AYGÜN
1 Lise Dengi
Bilgisayar İşl.
3
5 S.Uy.ve Arş Merkezi 4/3 Hizmetli. 14 Yıl
6/1 Hizmetli. 13 Yıl 7
6/1 Hizmetli. 13 Yıl 7
4/3 Hizmetli. 13 Yıl 7
6/1 Hizmetli. 15 Yıl 8
Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Ölisans
Lise Dengi
Lise Dengi
Anadolu Üniversitesi Ev İdaresi Ön Lisans
5 Lise Dengi
7/1 Hizmetli
Gülseven İLDEM
ay
ay
ay
ay
Abdullatif KAYA
Erol BORA
Faruk KOTUK
Hemiral BATU
Ramazan ÖZYAVUZ
1 Lise Dengi
139
Download

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavına Girmesi Uygun