Ceny betonů, dopravy a čerpání platné od 1.1.2015
Ke všem uvedeným cenám je účtováno DPH dle zákona - viz.příloha
(: 728 192 413, 387 432 324
ul.Okružní 544, České Budějovice
ČESKÉ BUDĚJOVICE
CENTRÁLNÍ DISPEČINK PRAHA : ul. Ke Garážím, Praha 4 - Kačerov mobil : 723 821 418, tel.: 272 765 845, 272 765 849, fax.: 272 766 159
ZÁKLADNÍ TABULKY - konzistence betonů S2, S3
TŘÍDY BETONU
dle ČSN EN 206-1(206)
(v platném znění včetně
změn a doplňkových
norem)
ZÁKLADNÍ
kamenivo
do 22 mm
do 16 mm
běžné
do 8 mm
jemnozrnné
X0, XC1, XC2
( Kč/m3 )
1 530
1 550
1 690
1 890
1 980
2 040
2 200
2 380
2 690
C - /5
C - /7,5
C 8/10
C 12/15
C 16/20
C 20/25
C 25/30
C 30/37
C 35/45
PŘÍPLATKY
1 570
1 590
1 730
1 930
2 020
2 080
2 240
2 420
2 730
1 610
1 630
1 770
1 970
2 060
2 120
2 280
2 460
2 770
Urychlený průběh
nárůstu pevnosti
u
XC3, XC4, XF1
XD1, XD2, XD3,
XA1, XA2, XA3
XM1, XM2, XM3
100
90
70
50
40
30
20
20
0
----------40
40
40
40
provzdušněné
XF2,XF3,XF4
SCC, QCC
--------140
140
140
140
140
ZÁKLADNÍ TABULKY - PŘEDEPSANÁ PEVNOST PO 90 DNECH - konzistence betonů S2, S3
do 22 mm
do 16 mm
TŘÍDY BETONU
dle ČSN EN 206-1(206)
(v platném znění včetně
změn a doplňkových
norem)
C 20/25
C 25/30
C 30/37
X0,XC1,XC2
XC3-4,XA1-3,XF1,
XD1-3, XM1-2
XF2, XF3, XF4
X0, XC1, XC2
XC3-4,XA1-3,XF1,
XD1-3, XM1-2
XF2, XF3, XF4
1 980
2 140
2 320
2 020
2 180
2 360
--2 280
2 460
2 020
2 180
2 360
2 060
2 220
2 400
--2 320
2 500
ZÁKLADNÍ
POTĚROVÉ BETONY
dle PN 03/2005
kamenivo do 4 mm
konzistence S2, S3
CP5
CP7,5
CP10
CP12,5
CP15
ZÁKLADNÍ
PŘÍPLATKY u
1 660
1 700
1 780
1 810
1 930
100
90
70
60
50
CP20
CP25
CP30
CP35
CP37
PŘÍPLATKY u
2 050
2 180
2 260
2 360
2 460
40
30
20
20
20
U suchých a zavlhlých betonů s konzistencí (S1) poskytujeme slevu ve výši 100,- Kč/m3
SLEVA
BETONY SE ZVLÁŠTNÍMI NÁROKY VYRÁBÍME OD MINIMÁLNÍCH PEVNOSTNÍCH TŘÍD (podle platných změn a doplňkových norem)
od
od
od
C - /5
C 16/20
C 20/25
u
SCC
QCC
Pozn:
X0
XC1
XC2, XC3
od C 25/30
od C 30/37
od C 35/45
XC4, XD1, XD2, XF1, XF2, XF3, XA1, XA2
XD3, XF4, XA3, XM1, XM2
XM3
Příplatky za urychlený průběh nárůstu pevnosti, betony bez příměsi - Cement třídy 42,5R
Samozhutnitelné betony vyrábíme od třídy C 25/30 se zrnem kameniva Dmax. 16 mm a 8 mm
Snadnozhutnitelné betony vyrábíme od třídy C 16/20 se zrnem kameniva Dmax. 22, 16 mm a 8 mm
Výroba SCC, QCC a ostatních výrobků s předepsaným složením po projednání s dispečinkem
Čerpatelné betony vyrábíme od tř. C -/7,5, čerpatelné betony s urychleným průběhem nárůstu pevnosti od tř. B12,5
V případě požadavku na stupně vlivu prostředí XA1-3 je nutné pro výběr vhodného složení betonu
(zejména druhu cementu) klasifikovat chemicky agresivní prostředí
Třídy betonu uvedené v tomto ceníku jsou naším základním sortimentem. Běžné betony vyrábíme v konzistenci suché (S) (bez přidávané vody s vlhkostí
kameniva) a v konzistencích S1 (Z) až S3 (V), čerpatelné v konzistenci S3 (C). Betony se zvláštními nároky vyrábíme v konzistencích S2 (M) až S4 (T). Po
dohodě vyrábíme také betony dle receptury zákazníka; tyto požadavky plníme po konzultaci s naším technologem a obchodním oddělením. Věnujte
pozornost zpracování a ošetřování betonu dle platných norem. Kvalitu betonu kontroluje nezávislá akreditovaná zkušební laboratoř; protokoly o
průběžných výsledcích zkoušek dle ČSN dodáme po úhradě příslušných daňových dokladů na vyžádání. U suchých a zavlhlých směsí neručíme za jejich
kvalitu po zpracování, neboť může být vlastním zpracováním významně negativně ovlivněna.
Systém řízení jakosti výroby je certifikován dle ČSN EN ISO 9001:2009
F
Ceny je možné upravit vzhledem k odebranému množství betonu
F
při platbě v hotovosti poskytujeme slevu ve výši 5%
F
číslo účtu pro hotovostní platby: 801811065/2700
F
možnost platby kreditní kartou
F
*: ZAPA beton a.s., Vídeňská 495, 142 00 Praha 4; (: 272 765 845, 272 765 849
fax.: 272 766 159 e-mail: [email protected]
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4785; IČO: 25 13 70 26; DIČ: CZ25 13 70 26; www.zapa.cz (www.ebeton.cz)
do 6 km
nad 6 do 8 km
nad 8 do 10 km
nad 10 do 12 km
nad 12 do 14 km
nad 14 do 16 km
nad 16 do 18 km
nad 18 do 20 km
nad 20 do 22 km
nad 22 do 24 km
nad 24 do 26 km
nad 26 do 28 km
nad 28 do 30 km
nad 30 do 32 km
Cena za m3 (Kč)
mix
sklápěč
130
145
170
190
210
235
255
280
300
320
340
360
380
395
115
135
150
170
185
205
225
240
260
275
295
315
330
340
Cena za m3 (Kč)
VZDÁLENOST Z BETONÁRNY NA
STAVBU A ZPĚT
nad 32 do 34 km
nad 34 do 36 km
nad 36 do 38 km
nad 38 do 40 km
nad 40 do 44 km
nad 44 do 48 km
nad 48 do 52 km
nad 52 do 56 km
nad 56 do 60 km
nad 60 do 70 km
nad 70 do 80 km
nad 80 do 90 km
nad 90 do 100 km
nad 100 do 110 km
DOPRAVA BETONU
DOPRAVA BETONU
VZDÁLENOST Z BETONÁRNY NA
STAVBU A ZPĚT
mix
sklápěč
435
445
465
495
530
570
610
660
700
810
910
1 010
1 120
1 250
385
405
425
455
480
520
550
590
650
750
850
950
1 050
1 120
cena dopravy zahrnuje dopravu na místo určení, vykládku do 30 minut a jízdu zpět
při vykládce nad 30 minut je účtováno 100,- Kč/mix za každou započatou čtvrthodinu zdržení, při vykládce nad 45 minut je účtováno 200,Kč/mix za každou započatou čtvrthodinu zdržení, vykládkou se rozumí čas od příjezdu autodomíchávače na stavbu dle objednávky až do
doby jeho vyprázdnění
F
dopravu mixem účtujeme jako minimální vytížení vozidla, t.j. 4,0 m 3, u vozidel s objemem 6m3 a více účtujeme minimální vytížení 6,0m3,
a to i při dodávce menšího množství dle přání zákazníka
F
F
dopravu sklápěčem účtujeme jako minimální vytížení vozidla, t.j. 2 m 3
při vykládce nad 15 minut je účtováno 90,-Kč/sklápěč za každou započatou čtvrthodinu zdržení
POUŽITÍ SPECIÁLNÍCH ČERPADEL
BETONU
POUŽITÍ ČERPADEL BETONU
F
F
VÝLOŽNÍK do dosahu
pobyt stroje na stavbě
Kč/hod
příplatek za přečerpání betonu
Kč/m3
přídavné potrubí
Kč/m/den
přídavné hadice (nad 100 mm)
Kč/m/den
přídavné hadice (do 100 mm )
Kč/m/den
jízda stroje
(tam a zpět)
Kč/km
přeprava přídavného potrubí
avií - po dohodě
Kč/km
příplatek za čerpání
Kč/m3
drátkobetonu
přistavení čerpadla na
Kč/den
betonárnu
VÝLOŽNÍK do dosahu
pobyt stroje na stavbě
každá započatá 1/4hod
Kč/15min
příplatek za přečerpání betonu
Kč/hod
přídavné potrubí
Kč/m/den
přídavné hadice (nad 100 mm)
Kč/m/den
přídavné hadice (do 100 mm )
Kč/m/den
jízda stroje
(tam a zpět)
Kč/km
mytí vozidla
Kč/jízda
výška pro rozložení min.
přistavení čerpadla na
betonárnu
Kč/den
24/20 m
28/24 m 32/28m 34/30 m 36/32 m 38/34 m 42/38 m
46/42 m
52/48 m
1 800
2 000
2 000
2 300
2 300
2 500
2 500
2 950
3 500
---
---
---
10
15
20
40
50
60
90
90
90
90
90
90
90
90
90
100
100
100
100
100
100
100
100
100
120
120
120
120
120
120
120
120
120
50
50
50
50
50
50
50
50
50
15
15
15
15
15
15
15
15
15
50
50
50
50
50
50
50
50
50
3 500
Schwing FBP 400
16/12 m
3
PUMI 21
Liebher 21/17 m
PUMI 24,67 Q
Liebher 24/20 m
3
3
(5 m )
(5 m )
(5 m )
475
525
525
---
---
---
Schwing 24/20m KVM stabilní
halové čerpadlo
čerpadlo
---
1500
1 800
---
90
90
90
90
90
100
100
100
100
100
120
120
120
120
120
70
70
70
50
20
475
525
525
1 800
750
6m
7m
7m
5m
---
3 500
Stroje je možno použít i v místech výškového omezení (tunely, haly, mosty atd.)
info
F
F
STABILNÍ ČERPADLO BETONU Pro práce v podmínkách, kdy není nutné a možné použití výložníku čerpadla do výšky, nebo do dálky
nabízíme STABILNÍ ČERPADLO "BSA 1005 PUTZMEISTER". Stroj lze také použít na místech, kde není možnost zajištění dostatečného
prostoru pro ustavení mobilního čerpadla
při použití náhrady cementového potěru pro najetí čerpadla účtujeme příplatek (prášek)
při použití cementového mléka (1 m3) při čerpání s potrubím účtujeme
500 Kč
3 000 Kč/m3
odvoz zbytkového betonu v násypce - likvidace
500 Kč
k ceně čerpání účtujeme navíc 1/2 hodinu práce stroje (30 minut mytí a povinná údržba), stroje garážují v Praze
F
při nasazení čerpadla nesmí být venkovní teplota nižší než -5ºC, síla větru může dosahovat maximálně 50km/hod.
F
V případě pochybnosti o použití kteréhokoliv čerpadla poskytne na požádání pracovník naší firmy bezplatnou konzultaci přímo na stavbě. U všech
čerpadel je nutné zajistit bezproblémový příjezd k místu čerpání a dostatečný prostor k řádnému ustavení stroje, jakož i pomocné síly na montáž,
demontáž a oplach použitého přídavného potrubí.
F
TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ
SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ POPÍLKEM
(ČSN EN 14 227-3)
C9/12 (KSC I)
1 215
C6/8 (KSC II)
1 200
SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ POPÍLKEM
(ČSN EN 14 227-3)
C3/4 (SC I)
1 020
C1,5/2,0 (SC II)
880
LEHKÉ BETONY (LIAPOR do 8mm) (ČSN EN 206-1), konzistence S2, S3
y čerpatelné s příplatkem 300,- Kč/m3
(MLB 3,5/925)
----LC 16/18 D1,6 y
LC 8/9
D1,2
----LC 20/22 D1,8 y
LC 12/13
D1,4
----LC 25/28 D2,0 y
BETON dle
TN-SVB ČR
01-2001
B12,5
do 22 mm
1 755
CEMENTOPOPÍLKOVÉ SUSPENZE
tekutá konzistence (PN 01/2009)
CPS I
1 200
CPS II
1 100
CPS III
1 000
PŘÍPLATKY - konzistence S2,S3
urychlený průběh nárůstu pevnosti (beton bez
příměsi - Cement třídy 42,5 R
60
do 8 mm
1 835
MALTY NA PROLÉVANÉ VRSTVY
konzistence S3 (ČSN 736127-1)
malta pro ŠCM
1 315
BETONY PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ s použitím
superplastifikátoru Dmax 8mm
C 16/20 X0,XC1
2 165
C 20/25 X0,XC1
2 250
C 25/30 X0,XC1
2 400
konzistence S2 až S4
doporučené třídy
cena
C25/30 XF3
2 400
C30/37 XF4
2 680
do 22 mm, konzistence S2, S3
ZÁKLADNÍ - konzistence betonů S2,S3
kamenivo
do 16 mm
1 795
MCB
LEHKÉ BETONY (PROSTYREN) dle objemové hmotnosti
y čerpatelné
500 kg/m3 .
2 435
2 330
700 kg/m3 y
2 275
900 kg/m3 y
POŽADAVKY PRO CEMENTOBETONOVÉ KRYTY CB I - III DLE ČSN 73 6123-1
beton je nutné specifikovat podle
ČSN EN 206-1, doplňující požadavky podle
ČSN EN 13877-1
MEZEROVITÝ BETON
(ČSN 73 6124-2)
ČERSTVÉ ZDÍCÍ MALTY
konzistence S2,S3 (ČSN EN 998-2)
1 915
M 2,5
M5
1 965
M 10
2 020
1 790
F
Čerstvé zdící malty vyrábíme v požadované dny do 6:30 hod.,a to na základě objednávky podané min. 1 den předem . Maltu je možno plnit do předem připravených kontejnerů o
obsahu 200 litrů, jejichž zapůjčení je nutné domluvit předem s dispečinkem betonárny a potvrdit písemnou dohodou o zapůjčení. Písemná dohoda o zapůjčení bude obsahovat cenu
(vratnou kauci) jako půjčovné na sjednané období ve výši 3.000,- Kč/ks, dále datum předpokládaného vrácení, při vrácení po lhůtě delší jak 1 týden kauce propadá ve prospěch
prodávajícího. Kupující může 1 týden před uplynutím této lhůty pro zapůjčení požádat o prodloužení termínu. Kauce též propadá v případě zjevného poškození vaničky, případně její ztráty.
Vrácení zajišťuje kupující na vlastní náklady, v případě požadavku na zajištění přepravy dopravou prodávajícího, bude tato účtována dle platného ceníku.
F Prostyren betony jsou vhodné jako tepelné izolační výplně. U těchto betonů není deklarována pevnost a není proto vhodné je používat jako nášlapnou vrstvu. Vyrábíme je na základě
objednávky podané 5 dní předem. Doprava pouze v autodomíchávačích.
TABULKY DOPLŇKOVÝCH VÝROBKŮ
F Uvedené ceny jsou orientační. Přesné dávkování specifikuje odběratel betonu. Beton s těmito výrobky dodáváme na základě objednávky podané 5 dní předem.
ROZPTÝLENÁ VÝZTUŽ / OCELOVÉ DRÁTKY
(obvyklá dávka 20-30 kg/m3)
obvyklá dávka
dle typu,
20 - 40 Kč/kg
20 - 30 kg/m3
ROZPTÝLENÁ VÝZTUŽ / SKLENĚNÁ VLÁKNA
obvyklá dávka
1 - 10 kg/m3
ANTI CRACK,
250 - 360 Kč/kg
ROZPTÝLENÁ VÝZTUŽ / POLYMERNÍ
MAKROVLÁKNA
obvyklá dávka
2,5 - 4,0 kg/m3
dle typu,
100 - 170 Kč/kg
ROZPTÝLENÁ VÝZTUŽ / POLYPROPYLÉNOVÁ VLÁKNA
obvyklá dávka
HYDROKRYSTALIZAČNÍ PŘÍSADY
obvyklá dávka
2 - 9 kg/m3
dle typu,
130 - 170
0,6 - 0,9 kg/m3
Kč/kg
EXPANZNÍ PŘÍSADA
dle typu,
70 - 160 Kč/kg
obvyklá dávka
15 - 20 kg/m3
Etrisan, 50 Kč/kg
TABULKY KAMENIVA, RECYKLÁTU A LIAPORU
PŘÍRODNÍ KAMENIVO (těžené, drcené)
frakce 0/4
frakce 4/8
ČSN EN 12 620
530
530
LIAPOR
Kč/m3
530
530
frakce 8/16
frakce 11/22
RECYKLÁT
Kč/m3
frakce 4/8
frakce 8/16
-----
Kč/m3
frakce 0/22
100
ZVLÁŠTNÍ PŘÍPLATKY
F
F
F
F
F
F
F
ČESKÉ BUDĚJOVICE
F
F
při použití teplé záměsové vody resp. zimních opatření (netýká se kameniva, směsí suchých a stmelených
popílkem a mezerovitého betonu), v zimním období automaticky (od 15.11. do 15.3.), a dále při teplotě +5° C a
nižší v okamžiku nakládky
noční betonáže od 20.00 do 06.00 hod
(z celkové fakturace betonu a dopravy)
betonáže o víkendech a svátcích
(z celkové fakturace betonu a dopravy)
při výrobě betonů bez základní plastifikační přísady
při výrobě betonů se zvláštními nároky s konzistencí S4
při použití zpomalujících přísad účtujeme příplatek (výroba po domluvě s technologem)
při použití urychlujících přísad účtujeme příplatek
( používají se pouze u receptur betonů s urychleným nárůstem pevnosti, viz. základní tabulka a minimální pevnosti od třídy C16/20)
recyklační příplatek (recyklace vráceného betonu)
kontrolní zkoušky v četnosti nad rámec platných norem jsou fakturovány dle ceníku akreditované zkušební laboratoře
obchodní oddělení
(
fax
GSM
e-mail
technolog
pro cenové nabídky
pro případ reklamace kvality betonu
a smluvní vztahy
226 004 478
226 004 480
602 490 902, Kateřina Pavlasová 602 126 428, Martin Hrabovský
[email protected]
[email protected]
1 500
Kč/m3
Kč/m3
Kč/m3
Kč/m3
Kč/m3
vedoucí provozovny
betonárna
dílčí objednávky betonu a čerpadel
244 912 625
387 432 324
724 261 831, Mir.Dolejší
[email protected]
[email protected]
AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ - Ing. Pavel Rieger
PO - PÁ
Kč/m3
%
%
pro případ reklamací a stížností
(
NONSTOP DISPEČINK PRO OBJEDNÁVKY ČERPADEL
BĚŽNÁ PROVOZNÍ DOBA
100
10
5
50
50
50
130
244 911 134 (602 356 994)
GSM
06.00 - 18.00
724 261 831
SO - NE
602 326 840
dle dohody
Download

Ceny betonů, dopravy a čerpání platné od 1.1.2015