Lom Votice
Ceny kameniva platné od 1.5.2014
*: ZAPA beton a.s., Vídeňská 495, 142 00 Praha 4, IČ: 25137026, DIČ: CZ25137026
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4785
(: 226 224 375 Fax: 226 004 410 e-mail: [email protected], www.zapa.cz
frakce
Štěrkodrtě
Hrubé drcené
kamenivo
Lomový kámen
Drobná netříděná surovina
0-4
0 - 32
0 - 32
0 - 32
0 - 63
4-8
8 - 16
11 - 22
32 - 63
32 - 63
22 - 32
22 - 150
LKN
zatřídění
kv
BI
základní ceník
Kč/t
bez DPH
60
150
180
80
195
295
270
240
220
230
200
170
160
55
Poznámka
ISK, ASF
ISK
KOL
kamenivo mimo normu
kamenivo mimo normu
BET, ISK, ASF
BET, ISK, ASF
BET, ISK, ASF
ISK
KOL
kamenivo mimo normu
kamenivo mimo normu
kamenivo mimo normu
kamenivo mimo normu

Kamenivo je dodáváno podle příslušných evropských norem:
BET ČSN EN 12620 Kamenivo do betonu.
ASF ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací,
letištních a jiných dopravních ploch.
ISK ČSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy
pro inženýrské stavby a pozemní komunikace.
KOL ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože.

Dohled nad certifikovanými výrobky provádí ZKK Hořice.


Těžená surovina: Granodiorit (žula).

Kamenivo frakce 0-32 splňuje technické požadavky SŽDC pro konstrukční vrstvy tělesa železničního
spodku.

K uvedeným cenám účtujeme DPH dle platných zákonů.
Kamenivo frakce 32-63 splňuje technické požadavky SŽDC pro třídu B I - kamenivo pro kolejové lože
hlavních a předjízdných kolejí vybraných tratí.
Prodejní doba:
Pondělí - pátek
6.00 - 16.00 hod., popř. po dohodě
Kontakty:
Telefon:
Mobil:
317 812 295
775 419 457
Expedice:
Odpovědný vedoucí:
Oblastní vedoucí:
Miluše Jíšová
Pavel Král
Milan Němec
317 812 295, 775 419 457
606 619 081
606 730 458
Fax:
e-mail:
317 812 057
[email protected]
Obchodní zástupce:
Ladislav Fitz
602 372 902
e-mail:
[email protected]
Download

Lom Votice - ZAPA beton as