Ceník betonov¯ch smùsí
a speciálních produkt Ò
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Výrobní
závody
Výrobní
závody
Výrobní
závody
Ostravsko
Výrobní
závodyOstravsko
Ostravsko
CEMEXu
V˘robní
závody
CEMEX
Ostravsko
CEMEXu
Výrobní
závody
CEMEXu
CEMEXu Ostravsko
CEMEXu
Výrobní závody
CEMEXu
Praha
Ostravsko
Jsme
tam,
Jsme
tam,
Jsme
tam,
Jsme tam,
kde
nás
potřebujete.
kde
nás
potřebujete.
Jsmewww.cemex.cz
tam,náskde
kde
potřebujete.
nás potřebujete.
www.cemex.cz
kde
nás
potřebujete.
www.cemex.cz
www.cemex.cz
www.cemex.cz
Jsme tam,
Betonárna
s možností
výroby
anhydritových
potěrů
Štěrkovna
s možností
výroby
anhydritových
potěrů
Štěrkovna
kde Betonárna
nás potřebujete.
Betonárna
s možností
anhydritových
Štěrkovna
Betonárna
s možností
výroby výroby
anhydritových
potěrůpotěrů
BetonárnaBetonárna
Štěrkovna
Betonárna
Betonárna
Betonárna
www.cemex.cz
Betonárna s možností výroby anhydritových potěrů
Betonárna
CEMEX Czech Republic, s.r.o.
Siemensova 2716/2, 155 00 Praha 5
Tel.: +420 257 257 400
přední celosvětový
výrobce a dodavatel betonu
A betonových směsí
www.cemex.cz
Štěrkovna
Betonárna Olomouc
Betonárna Náklo
Balcárkova 35, 779 00 Olomouc 10
mobil: 602 724 480
email: [email protected]
areál štěrkovny CEMEX Sand,
783 32 Náklo
mobil: 606 748 206
email: [email protected]
Obchodní zástupce:
Zákaznická linka +420 800 111 212
Štěrkovna
Betonárna s možností výroby anhydritových potěrů
Miroslav Zdařil
mobil: 602 577 375
email: [email protected]
Adresa sídla oblasti Ostrava
Těšínská 880, 739 34 Ostrava - Šenov
mobil: 721 436 444
Ceník betonu 2014
Platný od 15. 2. 2014 (ceny v Kč za 1m 3, DPH je účtováno ve výši 21 %)
Vlastnosti
C-/5
C -/7,5
C 8/10
C 12/15
C 16/20
C 20/25
C 25/30
C 30/37
C 35/45
Konzistence
Označení
výrobku
X0
S1
X0
S3
X0
S1
X0
S3
X0
S1
X0
S3
X0
S1
X0
S3
X0
S1
X0
S3
XC1
S3
XC2
S3
X0
S1
X0
S3
XC1
S3
XC2, XC3
S3
X0
S1
X0
S3
XC1
S3
XC2, XC3
S3
XC4, XD1, XD2, XF1, XA1
S3
XA2
S3
XF2, XF3
S3
X0
S3
XC1
S3
XC2, XC3
S3
XC4, XD1, XD2, XF1, XA1
S3
XD3, XA2
S3
XA3
S3
XF2, XF3
S3
XF4
S3
X0
S4
XC1
S4
XC2, XC3
S4
XC4, XD1, XD2, XF1, XA1
S4
XD3, XA2
S4
XA3/d90
S4
XF2, XF3
S4
XF4
S4
X0
S4
XC1
S4
XC2, XC3
S4
XC4, XD1, XD2, XF1, XA1
S4
XD3, XA2
S4
XA3/d90
S4
XF2, XF3
S4
XF4
S4
bez DPH
C 12/15;X0
F5
1 859
2 249
C 16/20;X0
F5
1 977
2 392
C 20/25;X0
F5
2 132
2 580
F5
2 252
2 725
F5
2 276
2 754
D max 22 mm
bezDPH
včetněDPH
1 375
1 415
1 457
1 497
1 509
1 549
1 689
1 729
1 807
1 847
1 847
1 867
1 962
2 002
2 022
2 044
2 106
2 146
2 166
2 188
2 208
2 208
2 394
2 450
2 472
2 492
2 492
2 492
2 492
2 698
2 718
2 500
2 522
2 542
2 542
2 542
2 542
2 748
2 768
2 636
2 686
2 706
2 707
2 707
2 707
2 913
2 933
1 664
1 712
1 763
1 811
1 826
1 874
2 044
2 092
2 186
2 235
2 235
2 259
2 374
2 422
2 447
2 473
2 548
2 597
2 621
2 647
2 672
2 672
2 897
2 965
2 991
3 015
3 015
3 015
3 015
3 265
3 289
3 025
3 052
3 076
3 076
3 076
3 076
3 325
3 349
3 190
3 250
3 274
3 275
3 275
3 275
3 525
3 549
p¤íplatky - Příplatek (k velikosti zrna D max 22 mm) u betonů do
maximální velikost zrna
D max 16 mm
Konzistence
Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony COMPACTON
betony - Dle ČSN EN 206-1 změna Z3 a Z4 tab. F1
maximální velikost zrna
D max 8 mm
bez DPH
včetně DPH
bez DPH
včetně DPH
20
24
115
139
Betony COMPACTON®
Dle ČSN EN 206-1
změna Z3 a Z4 tab. F1
Lehce zhutnitelné betony
Označení
výrobku
C 20/25;XC2
vyhovuje i XC1
C 25/30;X0
S1 - ZAVLHLÁ
S2 - MĚKKÁ
S3 - VELMI MĚKKÁ
S4 - TEKUTÁ
S5 - VELMI TEKUTÁ
Sednutí v mm
10 až 40
50 až 90
100 až 150
160 až 210
≥ 220
včetně DPH
C 25/30;XC2
vyhovuje i XC1
F5
2 446
2 960
C 25/30;XF1
vyhovuje i XD1-2,XA1,XC3
F5
2 488
3 010
C 25/30;XA2
vyhovuje i XC4
F5
2 488
3 010
C 30/37;XF1
vyhovuje i X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2
F5
2 750
3 328
C 35/45;XD3
vyhovuje i X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1
F5
x
x
Vlastnosti betonÒ COMPACTON
Schopnost zhutnění
a odvzdušnění betonové směsi vlivem vlastního objemu
Vysoká odolnost vůči segregaci
(oddělování kameniva)
■
■
■
Důkladné vyplnění forem
a obalení výztuže
■
Vysoký stupeň konzistence
Snadná zpracovatelnost
a čerpatelnost
Schopnost průniku mezi velmi
hustým armováním
■
■
StupnĚ konzistence rozlití (mm) dle ČSN EN 206 - 1
COMPACTON
Betony s nutností vibrace
COMPACTON
Compacton
COMPACTON
F1
≤ 340
F2
350 - 410
F3
420 - 480
F4
450 - 490
F5
560 - 620
F6
630 - 750
F7
≥ 750 mm
zavlhlá
plastická
měkká
velmi
měkká
tekutá
velmi
tekutá
samozhutnitelná
betony ¤ady COMPACTON
konzistence
STUPEŇ
D max 16 mm
Druh betonu
Třída konzistence
Pevnostní třídy
Rozliv
COMPACTON
Lehce zhutnitelný
beton
COMPACTON
Lehce zhutnitelný
beton
COMPACTON
Samozhutnitelný
beton
F5
F6
F7
od 15 MPa
od 20 MPa
od 30 MPa
560 až 620 mm
630 až 750 mm
≥ 750 mm
Třídy betonu uvedené v tomto ceníku jsou naším základním sortimentem, další neuvedené druhy betonů vyrábíme dle specifikace platných norem. Možnost výroby betonu dle receptury zákazníka.
Ceny betonů s přísadami pro urychlení nebo zpomalení procesu tvrdnutí budou stanoveny individuálně.
2
■
Ceník betonu 2014
Platný od 15. 2. 2014 (ceny v Kč za 1m 3, DPH je účtováno ve výši 21 %)
Cementové mazaniny - Dle podnikové normy PN 01/2008
Označení
výrobku
Silniâní vrstvy - Alternativně C 30/37 XF3, XF4
Konzistence
D max
bez DPH
včetně DPH
S1
S2
S1
S2
S1
S2
S1
S2
S1
S2
S1
S2
S1
S2
S1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
S2
4
1 505
1 515
1 587
1 597
1 639
1 649
1 752
1 762
1 819
1 829
1 937
1 947
2 092
2 102
2 236
2 246
1 821
1 833
1 920
1 932
1 983
1 995
2 120
2 132
2 201
2 213
2 344
2 356
2 531
2 543
2 706
2 718
CM 5
CM 7
CM 10
CM 12
CM 15
CM 20
CM 25
CM 30
Označení
výrobku
Konzistence
CB III
S1
Cena za 1 m 3
bez DPH
s DPH
x
x
MEZEROVIT¯ BETON
Označení výrobku
MCB
D max
Konzistence
22
S1
Cena za 1 m 3
bez DPH
s DPH
1 611
1 949
STABILIZAâNÍ PODKLADY
Označení
výrobku
CBGM;C8/10
CBGM;C5/6
ZSC;C2,5/4
ZSC;C1,8/4
D max
Vlastnosti
22
KSC l;S1
22
KSC ll;S1
22
SC I;S1
22
SC II;S1
Cena za 1 m 3
bez DPH
s DPH
1 261
1 241
1 190
1 150
1 526
1 502
1 440
1 392
Cementopopílkové suspenze
Označení
výrobku
Konzistence
PSu;C0,8/1 (CPS 1)
PSu;C1,5/2 (CPS 2)
PSu;C5/6 (CPS 5)
S5
S5
S5
Cena za 1 m 3
bez DPH
s DPH
880
990
1 090
1 065
1 198
1 319
PROLÉVANÉ VRSTVY
Označení
výrobku
ŠCM
KAPS I;C6/8
D max
Konzistence
4
S5
4
S5
Cena za 1 m 3
bez DPH
s DPH
1 442
1 200
1 745
1 452
kamenivo
Kamenivo
Cena za 1 tunu
Označení
výrobku
bez DPH
s DPH
Frakce 0 - 4 mm
347
419
Frakce 4 - 8 mm
315
381
Frakce 8 - 16 mm
315
381
Frakce 11 - 22 mm a 16 - 22 mm
315
381
Prodej kameniva může být účtován za m v závislosti na možnostech betonárny.
3
CEMEX nabízí vysoce kvalitní přírodní těžené kamenivo tříděné i netříděné, písek a zahradní
kámen. V České republice provozuje 7 štěrkoven a 6 kamenolomů. Na vybraných provozovnách
dodává i systémem BigBag. Ten slouží pro snažší manipulaci při dodávce veškerého sortimentu
kameniva a to od frakce 0/4 až do 32/63.
Ceník p¤íplatkov¯ch sluÎeb
Ceník p¤íplatkov¯ch sluÎeb
Ceník příplatkových služeb
Zimní opatření - v období od 15.11 - 15.3. automaticky a při
podmínkách s nízkými a zápornými teplotami (pod +5°C)
Příplatek z celkové fakturace za
dodávku zboží, dopravu a čerpání
od 18:00 do 6:00 a v sobotu
Použití přísady pro výrobu betonů
při nízkých a záporných teplotách
do -5°C
v neděli a ve svátky
pod -5°C
Beton bez příměsí
Recyklační příplatek (likvidace vráceného betonu)
Drátky do betonu - ORIENTAČNÍ CENA dle typu drátků
Přídání zpomalující přísady do betonu
Přidání urychlující přísady do betonu
Výroba v konzistenci S4 (pokud není v ceníku)
Záloha na maltové vaničky
Polypropylénová vlákna do betonu - ORIENTAČNÍ CENA
Přidání plastifikační přísady (ztekucovače) na stavbě
bez DPH
včetně DPH
110 Kč/m3
133 Kč/m3
+5%
+10%
120 Kč/m3
145 Kč/m3
165 Kč/m3
200 Kč/m3
3
80 Kč/m
97 Kč/m3
3
1 000 Kč/m
1 210 Kč/m3
35 Kč/m3
42 Kč/m3
45 Kč/l
54 Kč/l
x
x
50 Kč/m3
61 Kč/m3
1 000 Kč/ks 1 210 Kč/ks
150 Kč/kg
182 Kč/kg
45 Kč/l
54 Kč/l
Technologické poradenství a dozor. Pro
bezproblémovou realizaci Vašich projektů
nabízíme služby technologa, který doporučí
nejvhodnější produkty. Na stavbě je pak
zajišťována kontrola kvality dodávaných betonů
formou technologického dozoru. Umožňuje
tak dozorovat provádění technologicky náročných
betonáží a pružně reagovat na případné
požadavky zákazníka.
Kvalitu betonu kontroluje vlastní i nezávislá
laboratoř, protokoly o výsledcích zkoušek
na požádání zašleme. Závody CEMEX
vlastní certifikát managementu kvality ČSN
EN 9001:2009, OHSAS 18001 a EMS 14001.
Objednávky na beton je nutno nárokovat, pro
zajištění max. přesnosti dodávek, do 12:00
hodin předcházejícího dne na dispečinku
betonárny. Čerpané betony včetně čerpadel
je nutno nárokovat minimálně 72 hodin před
plánovanou betonáží, ostatní objednávky
v rámci volné kapacity.
■ 3
lité smùsi - Speciální produkty cemex
Platný od 15. 2. 2014 (ceny v Kč za 1m 3, DPH je účtováno ve výši 21 %)
ANHYLEVEL® - Anhydritové lité potěry dle ČSN EN 13813
AnhyLevel se vyznačuje snadnou zpracovatelností, rychlou pokládkou
a vysokou finální pevnosti. Umožňuje vytvoření dokonale rovné podlahové
plochy pod finální nášlapné vrstvy. Anhydritové podlahy AnhyLevel jsou díky
vysoké tepelné vodivosti ideálním řešením pro maximální efektivitu podlahového
topení. Minimální výška vrstvy litého potěru AnhyLevel je 35 mm a to i nad
rozvody podlahového topeni.
Označení
výrobku
ANHYLEVEL 20
ANHYLEVEL 25
ANHYLEVEL 30
D max
Pevnost v tlaku
4
20 MPa
4
25 MPa
4
30 MPa
Cena za 1 m 3
bez DPH
s DPH
4 300
4 500
4 700
5 203
5 445
5 687
CEMLEVEL® - Cementový samonivelační potěr dle ČSN EN 13813
CEMLEVEL je speciálně modifikovaný cementový potěr, který je specifický
vysokou tekutostí a zároveň minimálním smršťováním při zrání a schnutí.
Cementový samonivelační potěr CemLevel nalézá uplatnění hlavně v místech,
kde není možné použít anhydritové potěry AnhyLevel, např. z důvodu trvale
vlhkého prostředí, nebo v prostorech s požadovanou a garantovanou pevností
Označení
výrobku
CEMLEVEL 20
CEMLEVEL 25
CEMLEVEL 30
D max
Pevnost v tlaku
8
20 MPa
8
25 MPa
8
30 MPa
Cena za 1 m 3
bez DPH
s DPH
4 300
4 500
4 700
5 203
5 445
5 687
POROFLOW® F5 - Litá cementová pěna s polystyrenem dle PN 01/2009
Poroflow je litá vyrovnávací a izolační směs na bázi pěnobetonu případně
s doplněním polystyrénu. Umožňuje snadné a rychle provedení tepelné izolace
a vyrovnání jakéhokoliv podkladu bez ohledu na velikost a rozsah nerovností
nebo výskytů instalačních rozvodů. Díky své tekutosti a přizpůsobivosti je
snadné nastavení potřebné nivelety a vytvoření spolehlivého, kompaktního
podkladu. Poroflow je možné provádět ve spádu až 8 %.
Označení
výrobku
FS 300
FS 400
FS 500
D max
Objemová
hmotnost
Pevnost
v tlaku
4
300 kg/m3 (+/- 50 kg/m3)
min. 0,3 MPa
4
400 kg/m3 (+/- 50 kg/m3)
min. 0,4 MPa
4
500 kg/m3 (+/- 50 kg/m3)
min. 0,5 MPa
Cena za 1 m 3
bez DPH
s DPH
1 945
1 995
2 045
2 353
2 414
2 474
POROFLOW® F - Litá cementová pěna dle PN 01/2009
Označení
výrobku
F 600
F 900
F 1200
F 1500
F 1800
D max
Objemová
hmotnost
Pevnost
v tlaku
4
600 kg/m3 (+/- 50 kg/m3)
min. 0,6 MPa
4
900 kg/m3 (+/- 50 kg/m3)
min.1,5 MPa
4
1200 kg/m3 (+/- 100 kg/m3)
min. 2,0 MPa
4
1500 kg/m3 (+/- 100 kg/m3)
min. 3,0 MPa
4
1800 kg/m3 (+/- 100 kg/m3)
min. 6,0 MPa
Cena za 1 m 3
bez DPH
s DPH
1 990
2 150
2 295
x
x
2 408
2 602
2 777
x
x
PSB - Polystyrenbeton dle PN 01/2009
Označení
výrobku
PSB 500;S3
PSB 700;S3
PSB 900;S3
PSB 1200;S3
D max
Objemová
hmotnost
Pevnost
v tlaku
4
500 kg/m3 (+/- 50 kg/m3)
min. 0,5 MPa
4
700 kg/m3 (+/- 50 kg/m3)
min. 0,7 MPa
4
900 kg/m3 (+/- 50 kg/m3)
min. 0,9 MPa
4
1200 kg/m3 (+/- 100 kg/m3)
min. 1,2 MPa
Cena za 1 m 3
bez DPH
s DPH
2 620
2 585
2 420
2 317
3 170
3 128
2 928
2 804
malty - Speciální produkty cemex
READYMALT® - Cemetová zdící malta dle ČSN EN 998-2
Readymalt je hotová cementová zdící malta se zpracovatelností až 36 hodin,
určená k přímému zpracování na stavbě. Použití transportních malt je moderním
řešením výstavby s omezenou skladovací a výrobní plochou, nebo nedostatečným
zdrojem energií pro lokální výrobu. Readymalt přináší efektivní a čisté
zdění na vaší stavbě. Optimálně nastavená konzistence umožňuje použití pro
ložnou tloušťku spáry 7 – 14 mm. READYMALT je na stavbu dovážen jako
hotový produkt v autodomíchávačích. Na staveništi je malta ukládána do námi
zapůjčených kontejnerů (vaniček) o objemu 200 l. Manipulace s nimi je možná
pomocí vysokozdvižného nebo paletového vozíku, jeřábu nebo speciálního
podvozku pro snadný přesun.
Vaničky jsou zapůjčeny zdarma s předávacím protokolem na vratnou
zálohu uvedenou v ceníku příplatků. Při vrácení poškozených vaniček
nebo v případě ztráty vaničky je účtován paušální poplatek 3 000 Kč za
každou vaničku.
4
■
Označení
výrobku
Cena za 1 m 3
D max
Objemová
hmotnost
Pevnost
v tlaku
bez DPH
s DPH
READYMALT 2,5
4
1500 - 1900 (kg/m3)
min. 2,5 MPa
1 600
1 936
READYMALT 5
4
1500 - 1900 (kg/m3)
min. 5 MPa
1 700
2 057
READYMALT 10
4
1500 - 1900 (kg/m3)
min. 10 MPa
1 800
2 178
READYMALT 15
4
1500 - 1900 (kg/m3)
min. 15 MPa
1 900
2 299
Ceník dopravy a âerpání 2014
Platný od 15. 2. 2014 (ceny v Kč za 1m 3, DPH je účtováno ve výši 21 %)
CENÍK DOPRAVY betonov¯ch smùsí autodomíchávaâem - Včetně nakládky a vykládky na staveništi do 30 minut
Pásmo
Vzdálenost
(betonárna - stavba a zpět)
Sazba za dopravu
(Kč / m 3)
bez DPH
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
s DPH
115
125
165
200
235
270
305
335
365
395
0 - 5 km
5 - 10 km
10 - 15 km
15 - 20 km
20 - 25 km
25 - 30 km
30 - 35 km
35 - 40 km
40 - 45 km
45 - 50 km
Sazba za dopravu
(Kč / m 3)
Vzdálenost
(betonárna - stavba a zpět)
Pásmo
bez DPH
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
139
151
200
242
284
327
369
405
442
478
50 - 55 km
55 - 60 km
60 - 65 km
65 - 70 km
70 - 75 km
75 - 80 km
80 - 85 km
85 - 90 km
90 - 95 km
95 - 100 km
s DPH
425
455
480
510
540
570
600
630
660
690
514
551
581
617
653
690
726
762
799
835
bez DPH
s DPH
125
150
360
45
40
151
182
436
54
48
Ceník p¤íplatkÒ dopravy betonov¯ch smùsí automixem
Druh příplatku
Zdržené autodomíchávače na staveništi při vykládce od 30 do 60 min. - každých 15 min
Zdržené autodomíchávače na staveništi při vykládce nad 60 min. - každých 15 min
Použití automíchače s dopravním pásem - sazba je účtována od okamžiku příjezdu vozidla na staveniště do doby jeho odjezdu včetně umytí dopravního pásu (Kč/započatá ¼ hodina.)
Použití speciálního vozidla (terénní, rozměrové omezení) (Kč/m3)
Použití výpustné (přídavné) roury nebo čtvrtého a pátého koryta (Kč/m3)
Doprava autodomíchávačem je účtována podle skutečně přepraveného množství, minimálně však jako 6 násobek jednotlivé sazby za pásmo. U speciálních produktů: AnhyLevel, Poroflow, GraniSol,
Readymalt a Compacton je účtována jako 4 násobek jednotlivé sazby za pásmo. Uvedená tarifní pásma jsou platná pro dopravní trasy, na kterých není účtováno mýtné. V případě využití dopravních tras
s účtovaným mýtným bude sazba za dopravu na staveniště a zpět stanovena individuálně.
ceník v¯konu âerpadel
Typ čerpadla s výložníkem
Kritérium výkonu
Výkon čerpadla na stavbě (Kč/hod.)
Sazba za přečerpaný m3
Výkon čerpadla na stavbě (Kč/m3)
Čekání záložního čerpadla (Kč/započ. 30 min.)
Paušál za pronájem čerpadla (Kč)
PUMI
bez
DPH
1 800
24 m
s
DPH
2 178
smluvní
600
726
900
1 089
bez
DPH
1 850
s
DPH
2 239
smluvní
650
787
1 850 2 239
28 m
bez
DPH
2 050
s
DPH
2 481
smluvní
700
847
1 850 2 239
Typ čerpadla s výložníkem
Kritérium výkonu
Výkon čerpadla na stavbě (Kč/hod.)
+ sazba za přečerpaný m3
Výkon čerpadla na stavbě (Kč/m3)
Čekání záložního čerpadla (Kč/započ. 30 min.)
Paušál za pronájem čerpadla (Kč)
32 m
bez
DPH
2 150
34 m
s
DPH
2 602
smluvní
750
908
1 850 2 239
bez
DPH
2 350
36 m
s
DPH
2 844
smluvní
800
968
1 850 2 239
bez
DPH
2 450
38-40 m
s
DPH
2 965
smluvní
850
1 029
1 850 2 239
bez
DPH
2 550
s
DPH
3 086
smluvní
1 200 1 452
1 850 2 239
42 m
bez
DPH
2 690
s
DPH
3255
smluvní
1 350 1 634
1 850 2 239
Čerpání litých směsí Poroflow, Anhylevel, Alfalevel, Cemlevel
46 m
52 m
58 m
bez
s
DPH
DPH
2 990 3 618
45
54
smluvní
1500 1815
2200 2662
bez
s
DPH
DPH
3 600 4 356
55
67
smluvní
1800 2178
smluvní
bez
s
DPH
DPH
4 400 5 324
60
73
smluvní
2200 2662
smluvní
čerpadlo šnekové
čerpadlo pístové
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
1 160
35
smluvní
1 300
1 404
42
smluvní
1 573
1 580
50
smluvní
1 500
1 912
61
smluvní
1 815
K celkové době za použití čerpadla na stavbě bude účtována doba 30 min kompletního mytí a údržby stroje po příjezdu zpět na betonárnu, (pokud nebylo možné provést mytí na stavbě)
Výkon čerpadla je účtován po čtvrt hodinách od okamžiku příjezdu na staveniště dle objednávky zákazníka do jeho odjezdu ze staveniště.
Při účtování výkonu čerpadla v kubíkové sazbě budou prostoje v čerpání vzniklé na straně stavby zpoplatněny sazbou záložního čerpadla.
V případě zrušení objednaného výkonu čerpadla později než 12 hod před plánovaným časem přistavení bude účována jednorázově paušální sazba za
pronájem čerpadla v plné výši (toto ustanovení nebude uplatněno, dojde-li ke zrušení čerpání z důvodu špatných klimatických podmínek).
Doprava stroje PUMI na staveniště s betonovou směsí a zpět bude účtována dle tarifů platného ceníku dopravy betonových směsí.
Ceník p¤íplatkÒ k âerpání betonov¯ch smùsí
Druh příplatku
Speciální přídavné potrubí (Kč/bm/den)
Gumové hadice k potrubí (Kč/bm/den)
Gumové hadice k čerpadlům litých směsí - pístovému, anhydrit (Sazba nad 60 m - Kč/bm/den)
Přeprava potrubí a hadic na stavbu a zpět Kč/km
Čerpání drátkobetonu (Kč/přečerpaný m3)
Zbytečný výjezd čerpadla
Podmínky pro optimální nasazení a využití čerpadla na staveništi:
1. Přesné informace o požadavku na čerpání a stavu stavby.
2. Příjezdová komunikace musí být dostatečně únosná a sjízdná pro těžká vozidla
(hmotnost až 50 t, výška až 4m).
3. Pevné podloží pro opěrky patky stroje (tlak 35 t /patka).
4. Poskytnutí pracovníků odběratele na manupulaci s přídavným potrubím a jeho následné
čištění po ukončení betonáže.
bez DPH
s DPH
110
130
30
15
20
2 500
133
157
36
18
24
3 025
5. Zdroj vody a prostor pro následné umytí čerpadla.
6. Manipulační prostor čerpadla v dostatečné vzdálenosti od elektrických vedení
pod proudem (nebo vypojení napětí po dobu betonáže).
7. Povětrnostní podmínky a technické možnosti stroje nejsou v rozporu s požadavky
na realizaci zakázky (venkovní teplota nižší než - 5 °C, rychlost větru vyšší než 50 km/hod).
8. Pro zajištění včasných a plynulých dodávek doporučujeme objednávat čerpadla alespoň
2 dny předem.
Dodávky se řídí platnými Všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami společnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o. a CEMEX Malešice s.r.o. uvedenými na str. 7
Dispeâink âerpání Masarykovo náměstí 207, 763 61 Napajedla, Telefon: +420 577 120 106, Mobil: +420 728 818 774
■ 5
základy a stropy - Speciální produkty cemex
Základové a stropní konstrukce ELEGOHOUSE
Typ konstrukce
Cena bez DPH
Základová konstrukce ELEGOHOUSE standard
Základová konstrukce ELEGOHOUSE nízkoenergetická
Základová konstrukce ELEGOHOUSE pasivní
Klasická základová deska
Systémové řešení ELEGOHOUSE umožňuje v krátkém čase realizovat základovou
desku nebo strop s vlastnostmi, které jiná řešení postrádají. Využitím příhradových Stropní konstrukce ELEGOHOUSE
nosníků a polystyrénových vložek je dosaženo vysoké únosnosti při zachování nízké Dodávka konstrukcí na klíč, ceny za 1 m 2 konstrukce
hmotnosti konstrukce. Bližší informace o systému ELEGOHOUSE a o rozsahu
dodávky na klíč naleznete na www.elegohouse.cz
cena od 2 490 Kč
cena od 2 690 Kč
cena od 2 890 Kč
cena od 1 950 Kč
cena od 1 290 Kč
Uvedené ceny za m2 základové a stropních konstrukcí jsou orientační. Po dodání
projektové dokumentace Vám rádi připravíme nezávaznou cenovou nabídku zdarma.
Rozsah dodávky na klíč
Projektovou dokumentaci pro stavbu základové desky ELEGOHOUSE.
■ Přesné vytyčení stavby geodetem.
■ Zemní práce (skrývka ornice, hloubení základových pásů), uložení ornice na pozemku.
■ Kompletní přípravu zemnícího systému.
■ Přípravu napojení technických rozvodů sítí a kanalizace pod základovou deskou.
■ Komplexní dodávku materiálu včetně jeho dopravy na stavbu.
■ Dodávku betonu do základových pásů, ztraceného bednění a na finální vynášecí desku, která
je realizována samozhutnitelným betonem CEMEX COMPACTON®.
■ Realizace všech betonáží a montáž základového systému ELEGOHOUSE.
■
Vym¯van¯ beton - Speciální produkt cemex
Vym¯van¯ beton GRANISOL - Dle ČSN EN 206-1 změna Z3 a Z4 tab. F1
GraniSol je speciální systém provádění dekorativních betonových ploch
s vymývaným povrchem. Unikátní technologie řízené hloubky vymytí povrchu
umožňuje realizaci velkých celků přímo v místě stavby. Výsledný povrch má
přírodní vzhled, který se liší podle druhu a barevného odstínu použitého
kameniva.
Označení výrobku
GRANISOL 8
GRANISOL 16
D max
Konzistence
8
S4
16
S4
Cena za 1 m 3
bez DPH
s DPH
2 800
2 800
3 388
3 388
GraniSol je dodáván v pevnostní třídě C 25/30. Stupeň vlivu prostředí XF2.
Použití vymývaného betonu GRANISOL
■ Přístupové chodníky bytových a průmyslových staveb
■ Dopravní komunikace
■ Pěší zóny, náměstí
■ Parkovací plochy
■ Příjezdové komunikace staveb
■ Plochy okolo bazénů
■ Terasy, zahrady, parky
6
■
Výhody vymývaných povrchů:
vysoká odolnost a životnost ve venkovních
podmínkách
■ minimální údržba
■ stálobarevnost, protiskluznost originální
styl a kreativita
■ plocha ladící s přírodními prvky a krajinou
■ široká barevná a strukturální škála
■
V·eobecné prodejní a dodací podmínky
spoleãnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o. a CEMEX Male‰ice s.r.o.
(dále jen VPDP)
Předmětem dodávek je zboží a služby uvedené v ceníku a dále betonové směsi vyráběné podle specifických požadavků kupujícího (dále jen zboží). Tyto VPDP se však v žádné části nevztahují k zboží dodávanému společností CEMEX ELEGOHOUSE, s.r.o. Zboží se vyrábí v betonárnách v normalizované (standardní) konzistenci dle platných norem a stavebně technických osvědčení. CEMEX Czech Republic, s.r.o.
(dále jen prodávající) zodpovídá za to, že dodané zboží má v době přejímky vlastnosti vyhovující právě platným technickým normám, případně podnikovým nebo stavebně-technickým osvědčením. Zboží je nutno
objednat u prodávajícího nejpozději do 12:00 hodin předcházejícího dne. Dodávky většího rozsahu (nad 50 m³) a dodávky prováděné čerpadly se objednávají minimálně 3 dny předem a dodávky na sobotu
a neděli nejpozději v předcházející čtvrtek do 12:00 hodin. Splněním těchto požadavků je dána priorita rozvozu dodávek zboží k zákazníkům v požadovaném množství a čase. Ostatní objednávky budou pak
plněny pouze v rámci volné kapacity a prodávající negarantuje časovou přesnost dodávek. Klesne-li venkovní teplota pod -5 °C nebo dojde-li k ovlivnění výroby a poskytovaných služeb jinými nestandardními
klimatickými podmínkami a povětrnostními vlivy (síla větru, abnormální srážky, bouře, blesky apod.), neodpovídá prodávající za dodržení dodacího termínu.
Čl.I. – Rozsah platnosti a druh zboží
1. VPDP se vztahují na zboží dodávané prodávajícím, dále na dopravu, čerpání a jiné služby.
2. VPDP jsou platné i tehdy, když se na ně prodávající, v pozdějších dílčích smlouvách uzavřených na
základě smlouvy rámcové výslovně neodvolá.
3. Druhy a množství zboží jsou stanoveny ve smlouvě a podkladech, ze kterých smlouvy vycházejí.
Ustanovení a ujednání kupní smlouvy nebo smluvní objednávky jsou nadřazeny těmto VPDP.
Čl.II. – Smluvní vztah
1. Smluvní vztah vzniká zásadně uzavřením písemné kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.
Písemnou kupní smlouvou se rovněž rozumí písemná objednávka kupujícího potvrzená či jinak
akceptovaná prodávajícím. Kupní smlouva je uzavřena i ústní dohodou stvrzenou kupujícím odběrem
zboží na dodacím listu. Prodávající může požadovat jako přílohu objednávky výpis z obchodního rejstříku
nebo živnostenský list.
2. Při odstoupení od smlouvy má kupující nárok na náhradu škody jen tehdy, dopustí-li se prodávající
úmyslného porušení povinnosti nebo vědomé nedbalosti.
Čl.III. – Dodání zboží
1. Dodací lhůty se určují podle požadavků kupujícího a možností prodávajícího. Kupující se musí s
prodávajícím dohodnout na specifikaci množství, zboží a služeb. Pro vyřízení objednávky jsou rozhodující
údaje o množství na dodacím listě prodávajícího. Místem plnění (určení) se rozumí:
■
stavba kupujícího u zboží dopravovaného prodávajícím
■
provozovna betonárny prodávajícího u zboží, jehož přepravu si zajišťuje kupující sám.
2. Na dodané zboží musí prodávající vystavit dodací list, který musí obsahovat zejména následující údaje:
■
označení kupujícího a místo přejímky zboží
■
množství dodaného zboží v m³
■
druh a třída betonu, zpracovatelnost směsi, druh a třída cementu, druh přísad
■
datum a čas zamíchání betonové směsi, čas nejpozdějšího zpracování čerstvého betonu
v minutách od zamíchání
■
použitý dopravní prostředek, RZ a jméno řidiče
■
čas příjezdu na místo přejímky a čas ukončení přejímky
3. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že dodání zboží bylo provedeno prodávajícím řádně
a v souladu se specifikací. Pro stanovení množství dodaného zboží, které bude prodávajícím fakturováno
je rozhodující údaj množství uvedené v dodacím listu. Případně uplatněný rozdíl v množství dodaného
zboží musí být prodávajícímu po dodání zboží oznámen, doložen, a to nejpozději v den dodávky.
V opačném případě nelze k reklamaci přihlédnout.
4. Plán plnění dodávky se upřesňuje písemně, ústně nebo telefonicky. K zakázkám objednaným na
dobu dodání po 18ºº hodině ve všední den, a kdykoliv v sobotu, neděli a ve dnech pracovního klidu je
prodávající oprávněn účtovat smluvní příplatky.
5. Při uplatnění objednávky musí kupující uvést všechny informace, které mohou ovlivnit plynulý průběh
betonáže. Prodávající nezodpovídá za případné škody, které kupujícímu vzniknou vinou věcně nebo
časově nepřesně specifikované objednávky. Kupující se zavazuje, že vytvoří v prostoru přejímky zboží
podmínky odpovídající obecně platným předpisům, zvláště z hlediska bezpečnosti práce a ochrany
zdraví. Především musí zajistit sjízdnost po dostatečně pevných příjezdových komunikacích, bezpečné
a dostatečně uvolněné stanoviště pro provoz přepravních mechanizmů a čerpadla. Nejsou-li tyto
podmínky splněny, odpovídá kupující za škody, jež nesplněním podmínek vzniknou. Kupující současně
zodpovídá za provedení potřebných ochranných opatření, uzavření silnic, chodníků, vypnutí elektrického
napětí ve vedení, v jehož blízkosti mechanismy pracují, vyřízení potřebných výjimek a určení prostoru
pro bezplatný oplach autodomíchavačů a čerpadla přímo na staveništi. Nelze-li ze strany kupujícího
zajistit oplach autodomíchavačů přímo na staveništi, může prodávající účtovat kupujícímu za oplach
autodomíchavačů na závodě částku 250 Kč. Případné znečištění komunikací (zejména výjezdů ze
stavby), částí budov, pozemků a vodních ploch odstraní kupující na svůj vlastní náklad a odpovědnost.
Kupující, všichni jeho zaměstnanci a další pracovníci jsou povinni v areálu betonárny prodávajícího dbát
obecně platných předpisů a postupovat dle pokynů prodávajícího.
6.Je-li místem plnění provozovna betonárny prodávajícího, zavazuje se kupující přistavit k nakládce zboží
vždy pouze přepravník s prázdnou a čistou nástavbou. Zjistí-li prodávající porušení této povinnosti,
je oprávněn dodání zboží odmítnout a kupující je povinen nahradit prodávajícímu škodu vzniklou
likvidací již vyrobeného zboží. Bude-li kupující i přesto trvat na dodání zboží, uvede se tato skutečnost
v dodacím listě, přičemž prodávající v takovém případě neodpovídá za žádnou škodu, mající povahu
v takto poskytnutém plnění. Kupující, který si sám zajišťuje přepravu zboží, je povinen vybavit řidiče jím
zajišťovaných přepravníků řádnou a platnou plnou mocí k odběru zboží. Řidič je povinen tuto plnou moc
předložit při odběru zboží prodávajícímu.
7. Řidiči prodávající nebo řidiči jím zajišťovaných přepravníků nejsou oprávněni přebírat za prodávajícího
jakékoliv závazky. Tito řidiči dále nejsou oprávněni připustit dodatečnou úpravu konzistence zboží
během jízdy nebo na místě dodání. Úpravu konzistence zboží, pokud to není nutnou součástí zvláštního
technologického postupu výroby a dopravy, provede pouze k tomu oprávněný pracovník kupujícího,
a to na výlučnou odpovědnost kupujícího. Úprava konzistence přidáním vody je zásahem majícím vliv na
konečnou kvalitu výrobku a v případě jejího přidání ztrácí kupující právo na jakoukoliv reklamaci zboží.
8. Kupující se zavazuje zajistit, že všichni jeho zaměstnanci či jiné osoby, které pro něho budou při plnění
závazku dle těchto VPDP pracovat, budou v provozovně betonárny prodávajícího dodržovat pravidla
bezpečnosti práce a ochrany zdraví, která jsou k dispozici na internetových stránkách www.cemex.cz/
bezpecnost-a-ochrana-zdravi.aspx a v listinné podobě ve všech provozovnách betonáren prodávajícího.
Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, aby prodávající z důvodu prevence a kontroly
dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví pořizoval ve svém areálu a prostorách obrazové
snímky, případně obrazové a zvukové záznamy, a aby tyto snímky a záznamy použil k upozornění, resp.
prokázání porušení předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví.
9. Kupující je oprávněn zrušit potvrzenou objednávku nejpozději 5 hodin před sjednanou dodací lhůtou.
V případě plánovaného použití čerpadel však nejméně 24 (bez soboty či neděle) hodin před sjednanou
dodací lhůtou. Stejným způsobem je nutno nahlásit prodávajícímu snížení nebo zvýšení dodávaného
množství zboží nebo přerušení odběru. Pokud se tak nestane nebo dojde k pozdnímu odvolání na cestě
se nacházející dodávky, uhradí kupující dodávku v plné výši včetně případného přejezdu čerpadla nebo
autodomíchávače, ať už ji odebere nebo ne. U čerpadel je prodávající oprávněn účtovat paušální sazbu
plus kilometry na stanoviště a zpět. Případné zvýšené náklady jdou k tíži kupujícího (recyklace, likvidace).
Dopravci prodávajícího nejsou pověřeni, oprávněni ani povinni přijímat prohlášení, která by prodávajícího
nějak zavazovala (jedná se především o dodatečné upřesňování chybějící kubatury). Předpokládané
zdržení mechanismů je kupující povinen neprodleně nahlásit prodávajícímu (dispečerovi betonárny).
10. Kupujícímu jsou k dispozici technické parametry čerpadel na všech závodech prodávajícího. V případě,
že na příjezdové cestě k místu čerpání nebo přímo na místě plnění jsou podmínky, které neodpovídají
technickým parametrům objednaného čerpadla, jdou případně vzniklé škody a náklady k tíži kupujícího.
11. Objednané zboží vrácené kupujícím zpět na betonárnu bude v důsledku zvýšených nákladů na recyklaci
vráceného zboží účtováno prodávajícímu s příplatkem 1 000 Kč/m3.
12. U dodávek prováděných čerpadly na beton je nutno po dohodě nasadit k čerpadlu pracovníka kupujícího
k navádění autodomíchávačů v případech vyšších přečerpaných objemů, v situaci, kdy je obsluha čerpadla
mimo vozidlo a ovládá stroj dálkově, za snížené viditelnosti apod. Při práci čerpadla se speciálním
přídavným potrubím provádí jeho montáž pracovníci kupujícího za odborného dohledu obsluhy čerpadla.
Potrubí si (na základě dohody) vyzvedne na závodě kupující před nasazením, na vlastní náklad jej odveze
na staveniště a kompletní a vyčištěné jej neprodleně po ukončení betonáže vrátí na závod.
13. Dohodnutými dodávkami a lhůtami není prodávající vázán v případech, dojde-li k výlukám v závodě
prodávajícího nebo v podniku, který pro prodávajícího pracuje, při výpadku energie, dodávky vody,
neprůjezdnosti dopravních komunikací, úředního příkazu, a nesplnění dodávek prodávajícímu od
dodavatelů, pokud je prodávající nemohl předpovídat a nedalo se jim předejít, v případě nepředvídatelné
poruchy výrobního a dopravního zařízení prodávajícího a taktéž v případě vyšší moci. V těchto uvedených
případech se dodací lhůta prodlužuje o dobu, po kterou překážky trvaly a nelze od prodávajícího
požadovat náhradu škody a smlouvou požadované odškodné (pokutu), ledaže by došlo ze strany
prodávajícího k záměrnému nebo nedbalému jednání. Jestliže uvedené okolnosti ovlivní či znemožní
výkon nebo dodávku, je prodávající zproštěn plnění.
Čl.IV. – Jakost
1. Prodávající se zavazuje dodat zboží v jakosti odpovídající smlouvě a platným právním předpisům.
Ověřování jakosti se provádí dle platných norem prokázáním shody vlastností s jejich požadavky.
Kontrolní vzorky zboží se odebírají na betonárně. Na zboží prodávajícího je vydáno prohlášení o shodě
ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platným nařízením vlády.
2. Při výrobě směsi dle návrhu receptury kupujícího ručí prodávající pouze za objednané složení a odborné
promísení.
3. Prodávající neodpovídá za vady zboží v těchto případech:
■
nezajistí-li kupující v místě odběru zboží bezprostřední a kvalitní uložení, zpracování a ošetření zboží
v souladu s normami
■
nezajistí-li kupující přepravník s prázdnou a čistou nástavbou, a na dodání zboží bude přes upozornění přesto trvat
■
přidá-li se do čerstvého betonu na staveništi voda na přání kupujícího
■
mísí-li se dodaný beton s betonem od jiného prodávajícího
■
přidá-li kupující do dodaného čerstvého betonu přísady nebo příměsi bez vědomí prodávajícího
■
když při odběru samotným kupujícím dojde k závadám zaviněným neodbornou dopravou, přidáním vody,
přísad nebo příměsí
■
bylo-li zboží vyrobeno na žádost kupujícího dle jím dodané receptury
■
bylo-li kupujícím objednáno (specifikováno) zboží v rozporu s podmínkami pro jeho užití
■
kupující na staveništi použije k čerpání betonu jiné čerpadlo, než čerpadlo prodávajícího
■
dojde ke znehodnocení zboží tím, že kupující nezajistí řádné a včasné převzetí zboží
■
kupující odepře přístup technologa prodávajícího či osob prodávajícím pověřených k posouzení
reklamace
■
kvality dodávky.
4. Zprávy o výsledcích kontroly shody jsou uloženy na betonárně prodávajícího. Požaduje-li kupující
hodnocení shody odlišné od technických norem a kontrolních zkoušek pevnosti prodávajícího, musí tento
požadavek předem jasně specifikovat a sjednat v kupní smlouvě.
5. Kupující je povinen zboží zkontrolovat ihned po předání a převzetí deklarovaného druhu na dodacím listě
prodávajícího (u vlastního odvozu je místem předání výrobna prodávajícího) a uplatnit veškeré námitky proti
množství a kvalitě, zvláště pak konzistenci, zrnitosti a promísení dodávaného zboží. Ústní nebo telefonické
■ 7
výtky musí být neprodleně potvrzeny doporučeným dopisem adresovaným na adresu prodávajícího.
K reklamaci na kvalitu dodávky musí být vždy přizván technolog prodávajícího. Osoba, která prohlásí,
že je pracovník kupujícího a přímo odebírá zboží od prodávajícího nebo na staveništi potvrzuje příjem
dodávky zboží a služeb, je považována ve smyslu Občanského zákoníku jako určený zmocněnec
kupujícího. Kupujícím takto potvrzené dodací listy a výkazy výkonů čerpadel se považují za nesporné
a jsou podkladem pro fakturaci. Zboží a služby se tím považují za řádně dodané a převzaté kupujícím.
6. Později mohou být reklamovány pouze skryté závady, které nemohly být zjištěny při předání a převzetí,
a to pouze písemně. Reklamace, která nebyla podána včas, písemně nebo po formální stránce správně,
má za následek ztrátu odpovědnosti prodávajícího z vad zboží. Vady zjištěné až na základě kontrolních
zkoušek pevnosti a dalších zkoušek, musí být reklamovány písemně nejpozději do 6 měsíců od splnění
dodávky. Po této době odpovědnost prodávajícího za vady zaniká.
7.Reklamace na kvalitativní nedostatky mohou být podány jen za předpokladu, že ihned po dodání zboží
jsou za přítomnosti pověřené osoby prodávajícího zhotoveny zkušební vzorky. Přítomnost pověřené
osoby prodávajícího je nezbytná i u informativních odběrů vzorků zboží z výroben prodávajícího
a zhotovování zkušebních těles kupujícím. Pro zhotovení zkušebních těles platí příslušné normy
a předpisy a tyto vzorky mohou být uznány pouze za předpokladu jejich správného zhotovení. Kupující je
povinen předat zkušební vzorky ihned po zhotovení autorizované (akreditované) zkušebně, kde se uloží
a přezkouší. Náklady spojené s oprávněnou reklamací nese prodávající, náklady spojené s reklamací,
která nebyla oprávněná, nese kupující.
8. Kupující není oprávněn až do konečného vyřízení reklamace odstranit reklamovanou dodávku zboží
a je povinen umožnit prodávajícímu odběr nových vzorků. V případě porušení této povinnosti nemůže
být reklamace uznána.
9. Prodávající upozorňuje kupujícího, že zboží jím dodávané obsahuje cement a je z tohoto důvodu
zařazeno ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb. a vyhlášky MPO č. 402/2011 Sb., do kategorie látka dráždivá.
Na zboží byly vydány v souladu se zákonem bezpečnostní listy. Kupující je proto povinen seznámit s touto
skutečností všechny své pracovníky, kteří přijdou do styku se zbožím prodávajícího a dodržovat příslušná
závazná bezpečnostní pravidla.
Čl.V. – Cena a její splatnost
1. Všechny ceny na dodávané zboží a služby jsou stanoveny dohodou prodávajícího s kupujícím. Pokud
není stanoveno jinak, platí ceny uvedené v ceníku příslušné betonárny, platném v době dodávky.
2. Pro případ, že se v období mezi uzavřením smlouvy a dodávkou změní materiálové, energetické nebo jiné
vstupní náklady na výrobu zboží, jeho dopravu nebo jiné služby a jejich výši nemůže prodávající ovlivnit
změnou receptur nebo organizací práce platí za dohodnuté, že o tyto náklady bude navýšena dohodnutá
kupní cena.
3. Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká okamžikem předání a převzetí zboží nebo služeb.
4. Prodávající může požadovat zaplacení kupní ceny předem před dodáním zboží a služeb formou zálohy.
Za případné přerušení dodávek z důvodů nedostatečné výše zálohy nenese prodávající žádnou
zodpovědnost.
5. Splatnost daňových dokladů – faktur (dále jen faktur) prodávajícího je 14 dnů od vystavení, není-li
dohodnuto písemně jinak.
6. Prodávající bude dohodnutou cenu fakturovat podle zvyklostí používaných v tuzemské obchodní praxi.
Prodávající fakturuje jednotlivé dodávky průběžně. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že přílohou
faktury nebude dodací list, který byl prodávajícím předán při předání zboží. Faktura musí obsahovat
všechny náležitosti stanovené zákonem. V případě, že faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,
je kupující oprávněn ji vrátit k přepracování nebo doplnění. Oprávněným vrácením faktury zaniká původní
lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne vystavení opravené faktury. V případě, že je
smluvně stanovena delší splatnost faktury, než je uvedeno ve VPDP, je kupující povinen reklamovat ji
před uplynutím lhůty splatnosti, jinak se faktura považuje za akceptovanou a pozdější reklamace nemůže
být uznána a odpovědnost prodávajícího za případnou vadu zaniká.
7. Kupující výslovně souhlasí s tím, aby prodávající vystavil fakturu – daňový doklad v elektronické podobě
tak, jak to předpokládá ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů.
8. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury může prodávající účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 %
z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny delšího
než 60 dnů je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu rovněž smluvní pokutu. Smluvní pokuta se
sjednává ve výši 0,5% z celkové kupní ceny, a to za každý den prodlení se zaplacením, byť i jen části
kupní ceny, a to od prvního dne prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na nároky na náhradu
škody. Prodávající je dále v případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny oprávněn vyúčtovat
kupujícímu náklady vzniklé v souvislosti s vymáháním dluhu. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že
prodávající je k vymáhání pohledávky oprávněn využít služby třetí osoby a že v takovém případě mohou
náklady na vymáhání pohledávky dosáhnout částky 20 % hodnoty dlužné částky.
9. Při prodlení s platbami ze strany kupujícího může prodávající požadovat při dalších dodávkách platby
předem.
10. Při prodlení s platbami ze strany kupujícího je prodávající oprávněn doúčtovat kupujícímu všechny
poskytnuté slevy z kupní ceny, pokud byly mezi stranami dohodnuty.
11. V případě, že kupující opakovaně nedodržuje splatnost faktur nebo bezdůvodně porušuje smluvní
dohodu o výhradním odběru, považuje to prodávající za podstatné porušení smlouvy. V takovém případě
je prodávající oprávněn k zastavení dodávek a k odstoupení od smluvního vztahu.
12. Kupující není oprávněn započíst oproti pohledávce prodávajícího na zaplacení kupní ceny jakékoli své
pohledávky.
13. V případě, že kupující vstoupí do likvidace nebo je-li s ním vedeno insolvenční nebo exekuční řízení, je
prodávající oprávněn odmítnout provedení dodávky zboží či dodávku podmínit platbou předem, platbou
v hotovosti při dodání zboží nebo požadovat poskytnutí dostatečného zajištění pohledávek prodávajícího
vzniklých v souvislosti s dodáním zboží.
Čl.VI. – Nabytí vlastnického práva
1. K přechodu vlastnického práva dodaného zboží dojde až po úplném zaplacení kupní ceny – výhrada
vlastnického práva dle ustanovení § 2132 Občanského zákoníku.
2. Kupující je povinen až do přechodu vlastnického práva starat se o dodané zboží dle platných norem
a předpisů.
3. Kupující postupuje na prodávajícího veškeré nároky, které mu vzejdou z prodeje vyhrazeného zboží
k uhrazení pohledávek prodávajícího, a to až do celkové výše dodávek prodávajícího.
4. Zboží, které spadá pod výhradu vlastnického práva, nesmí být kupujícím dáno do zástavy.
5. Pokud o to prodávající požádá, je na kupujícím, aby svým dlužníkům oznámil postoupení svých práv ve
prospěch prodávajícího a předložil o tom potřebné doklady.
6. Stane-li se dodávaný beton podstatnou součástí pozemku třetí osoby, postupuje kupující své nároky,
které takto získal a které mohou pokrýt jeho ostatní práce prodávajícímu se všemi právy a to ve výši
hodnoty dodaného zboží a služeb.
Čl.VII. – Nebezpečí škody na zboží
1. Nebezpečí škody přechází na kupujícího v době, kdy převezme od prodávajícího zboží, nebo jestliže tak
neučiní včas v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že
zboží nepřevezme.
2. V případě, že zboží je dodáváno dopravcem kupujícího, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží
jeho předáním tomuto dopravci.
3. Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost
zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě na zboží došlo v důsledku porušení povinností prodávajícího.
Čl.VIII. – Nároky z vad zboží
1. Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem podle ustanovení § 2106
Občanského zákoníku, může kupující:
■
požadovat odstranění vad dodáním náhradního bezvadného zboží
■
požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny
■
odstoupit od smlouvy
2. Volba mezi nároky uvedenými v odst. 1 náleží kupujícímu tehdy, oznámí-li ji prodávajícímu ve včas
zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Uplatněný nárok nemůže
kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.
3. Neoznámí-li kupující volbu svého nároku, má nárok z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy
podle § 2107 Občanského zákoníku.
4. Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva nepodstatným způsobem, může kupující požadovat
dodání chybějícího množství zboží nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
5. Nárok na slevu z kupní ceny odpovídá rozdílu mezi hodnotou, kterou by mělo zboží bez vad a hodnotou,
kterou má zboží dodané s vadami, přičemž pro určení hodnot je rozhodující doba, v níž se mělo uskutečnit
řádné plnění.
6. Kupující může o slevu snížit kupní cenu placenou prodávajícímu. Do doby odstranění prokázaných vad
dodáním chybějícího množství není kupující povinen platit část kupní ceny, jež by odpovídala jeho nároku
na slevu, jestliže by vady takto nebyly odstraněny.
7. Nároky z vad zboží se nedotýkají nároku na náhrady škody nebo smluvní pokutu.
8. Kupující nemůže od smlouvy odstoupit, jestliže vady včas neoznámí prodávajícímu.
■
CEMEX Czech Republic, s.r.o.
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 124693, IČ: 27892638, DIČ: CZ27892638, se sídlem: Siemensova 2716/2, 155 00 Praha - Stodůlky.
CEMEX Malešice s.r.o
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36078,
IČ: 63073978, DIČ: CZ63073978, se sídlem: Teplárenská 608/11, 108 00 Praha 10 - Malešice
■
Závěrečné ustanovení
Případné odchylky od těchto podmínek mají účinek jen tehdy, potvrdí-li je prodávající. Kupující svým podpisem na platné objednávce, na dodacím listě prodávajícího nebo ve smlouvě prohlašuje, že byl prodávajícím
seznámen s platnou cenovou nabídkou, souhlasí se smluvními cenami a VPDP vydanými prodávajícím. Pokud je kupujícím podnikatel, strany se dle zákona č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto
závazkového vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení („RŘ“) před jediným rozhodcem ad hoc, kterým jmenují Mgr. Terezu Vašíčkovou, osvědčení MSp ČR č. 492. Žalobu žalobce doručí na adresu
Brno, Cejl 91, PSČ 602 00. Tato adresa je doručovací adresou rozhodce a současně místem, kde bude RŘ probíhat. Strany se dohodly, že poplatek za RŘ je nákladem řízení a je součtem částky šest tisíc korun českých
a jedna a půl násobku výše soudního poplatku, jenž by byl v daném případě vybrán za řízení před obecnými soudy ČR dle platné legislativy a to do hodnoty sporu do jednoho milionu korun českých. V případě hodnoty sporu
vyšší se tento poplatek za RŘ dále navýší o příslušnou výši soudního poplatku z přesahující částky. K celkové částce vypočítaného poplatku za RŘ bude dále přičtena DPH. U sporů s mezinárodním prvkem se poplatek za
RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle způsobu výpočtu poplatku za RŘ je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka
započtení v celé jejich výši. Zvláštní úkony v RŘ mohou být účtovány dle skutečných nákladů. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu poplatku za RŘ, zaplacený poplatek za RŘ se nevrací. Strany pověřují
rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby,
a to zejména Unii pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., působící na adrese, kde bude rozhodčí řízení probíhat, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ
o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na stránkách www.urmr.cz/vyvesni-deska. Strany se dohodly, že přístup do soudního fóra
jim bude zaslán na korespondenční adresy, uvedené ve smlouvě, která se řídí těmito VPDP. Tyto VPDP jsou nedílnou součástí smlouvy, ceníku prodávajícího a odsouhlasené objednávky kupujícího ve smyslu ustanovení
§ 1751 a následujících Občanského zákoníku v platném znění.
Praha dne 15. 2. 2014
Peter Dajko, generální ředitel
Další informace o společnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o. a jejich produktech a službách naleznete na
www.cemex.cz
Download

Ceník betonov¯Ch smůsí A SPECIáLNíCH PRODUKTŇ