Ceník 2015
COMPACTON
BETONY
COMPACTON
LEHCE ZHUTNITELNÉ BETONY
LEHCE ZHUTNITELNÉ BETONY
DEKORATIVNÍ BETONY
CEMENTOVÉ MALTY
DURAMO READYMALT
PODLAHY
CEMENTOVÉ MALTY
DEKORATIVNÍ BETONY
DURAMO
PODLAHY
GRANISOL
Benešov
GRANISOL
CEMENTOVÉ MALTY
COMPACTON
COMPACTON
READYMALT
COMPACTON
READYMALT
READYMALT
Betonové směsi
a speciální
produkty
COMPACTON GRANISOL
COMPACTON GRANISOL
COMPACTON
COMPACTON
READYMALT
COMPACTON
BETONY
POROFLOWGRANISOL
DURAMO
ALFALEVELPOROFLOW
CEMENTOVÉ PĚNY
DURAMO
DURAMO
DURAMO
PRŮMYSLOVÉ PODLAHY
PODLAHY
POROFLOW
DURAMO
DURAMO
DURAMO
PODLAHOVÉ MATERIÁLY
PRŮMYSLOVÉ PODLAHY
PRŮMYSLOVÉ PODLAHY
DURAMO
DURAMO
ALFALEVEL
POROFLOW
DURAMO
DURAMO DURAMO
COMPACTON
COMPACTON
POROFLOW
DURAMO
DURAMO
CTON
READYMALT
READYMALT
COMPACTON
ALFALEVEL ALFALEVEL ALFALEVEL ALFALEVEL
COMPACTON
ELEGOHOUSE
DURAMOCOMPACTON
DURAMO
ALFALEVEL
DURAMO
DURAMO
CTON
COMPACTON
COMPACTON
READYMALT
COMPACTON
DURAMO
DURAMO
ALFALEVEL
ANHYLEVELALFALEVEL
ANHYLEVEL
GRANISOL
GRANISOL
ELEGOHOUSE
ELEGOHOUSE
ELEGOHOUS
ALFALEVEL
ELEGOHOUSE
COMPACTON
COMPACTON
OL
GRANISOL
Vybrané speciální
produkty
z portfolia CEMEX
v České republice:
DURAMO ELEGOHOUSE DURAMO
DURAMO
ALFA-SÁDROVÉ LITÉ POTĚRY
CEMENTOVÉ PĚNY
PODLAHOVÉ MATERIÁLY
LEŠTĚNÉ BETONY
BETONY
PODLAHOVÉ MATERIÁLY
CEMENTOVÉ MALTY
LITÉ PODLAHOVÉ SMĚSI
ALFA-SÁDROVÉ LITÉ POTĚRY
LEHCE ZHUTNITELNÉ BETONY
LEŠTĚNÉ BETONY
KONSTRUKCE
LEŠTĚNÉ BETONY
BETONY
BETONY
LITÉ PODLAHOVÉ SMĚSI
CEMENTOVÉ MALTY
PODLAHY
ANHYDRITOVÉ LITÉ POTĚRY
DEKORATIVNÍ BETONY
KONSTRUKCE
LEHCE ZHUTNITELNÉ BETONY
Y
KONSTRUKCE
PRŮMYSLOVÉ PODLAHY
ZÁKLADY A STROPY
PODLAHY
COMPACTONCEMLEVEL
ALFALEVEL
DURAMO
ANHYLEVEL CEMLEVEL ANHYLEVEL
POROFLOW
POROFLOW
ELEGOHOUSE POROFLOW ELEGOHOUS
ANHYLEVEL
OW
POROFLOW
DURAMO ELEGOHOUSE DURAMO
GRANISOL READYMALT
READYMALT
ELEGOHOUSEGRANISOL
DURAMO
GRANISOL
ANHYLEVEL
DURAMO
ALFALEVEL
ALFALEVEL
CEMLEVEL
CEMLEVEL
ANHYDRITOVÉ LITÉ POTĚRY
CEMENTOVÉ LITÉ POTĚRY
LEHCE ZHUTNITELNÉ BETONY
ALFA-SÁDROVÉ
CEMENTOVÉ
PĚNY LITÉ POTĚRY
PRŮMYSLOVÉ PODLAHY
ZÁKLADY A STROPY
CEMENTOVÉ MALTY
DEKORATIVNÍ BETONY
ZÁKLADY A STROPY
DEKORATIVNÍ BETONY
PODLAHOVÉ MATERIÁLY
ANHYDRITOVÉ LITÉ POTĚRY
ALFA-SÁDROVÉ LITÉ POTĚRY
CEMENTOVÉ IZOLAČNÍ PĚNY
PRŮMYSLOVÉ PODLAHY
PODLAHOVÉ MATERIÁLY
Ceník betonu 2015 Platný od 1. 3. 2015 (ceny v Kč za 1m , DPH je účtováno ve výši 21 %)
3
Betony dle ČSN EN 206-1 – změna Z3 a Z4 tab. F1
Označení
výrobku
S1 Dmax 22mm
Vlastnosti
S3 Dmax 22mm
S4 Dmax 22mm
bez DPH
včetně DPH
bez DPH
včetně DPH
C 8/10
X0
1 600
1 936
1 660
2 009
bez DPH
včetně DPH
C 12/15
X0
1 720
2 081
1 760
2 130
X0
1 840
2 226
1 880
2 275
C 16/20
XC1
1 880
2 275
XC2
1 880
2 275
1 950
2 360
XC1
1 950
2 360
XC2, XC3
1 950
2 360
2 150
2 602
XC1
2 150
2 602
XC2, XC3
2 150
2 602
XC4, XD1, XD2, XF1, XA1
2 150
2 602
XA2
2 150
2 602
XF2, XF3
2 300
2 783
X0
2 410
XC1
2 410
2 916
2 460
2 977
2 916
2 460
XC2, XC3
2 977
2 410
2 916
2 460
2 977
XC4, XD1, XD2, XF1, XA1
2 410
2 916
2 460
2 977
XD3, XA2
2 420
2 928
2 470
2 989
2 470
2 989
3 207
1 910
X0
C 20/25
2 100
X0
C 25/30
C 30/37
2 311
2 541
XA3/d90
C 35/45
XA3
2 420
2 928
XF2, XF3
2 600
3 146
2 650
XF4
2 600
3 146
2 650
3 207
X0
2 880
3 485
XC1
2 880
3 485
XC2, XC3
2 880
3 485
XC4, XD1, XD2, XF1, XA1
2 880
3 485
XD3, XA2
2 920
3 533
XA3/d90
2 920
3 533
XF2, XF3
2 960
3 582
XF4
2 960
3 582
Objednávky na beton je nutno nárokovat, pro zajištění max. přesnosti dodávek, do 12:00 hodin předcházejícího dne na dispečinku betonárny.
Příplatek za změnu velikosti zrna Dmax 22 mm na:
Dmax 16 mm
Konzistence
Dmax 8 mm
Stupeň
Cena za 1 m3 betonové směsi
bez DPH
včetně DPH
x
bez DPH
x
x
Sednutí v mm
S1 - ZAVLHLÁ
včetně DPH
x
10 až 40
S2 - MĚKKÁ
50 až 90
S3 - VELMI MĚKKÁ
100 až 150
S4 - TEKUTÁ
160 až 210
S5 - VELMI TEKUTÁ
≥ 220
Cementové mazaniny
Označení
výrobku
CM 5
CM 7
CM 10
2
CM 12
Konzistence
Dmax 4mm
bez DPH
včetně DPH
S1
4
1 650
1 997
S2
4
1 650
1 997
S1
4
1 710
2 069
S2
4
1 710
2 069
S1
4
1 750
2 118
S2
4
1 750
2 118
S1
4
1 780
2 154
S2
4
1 780
2 154
Označení
výrobku
CM 15
CM 20
CM 25
CM 30
Konzistence
Dmax 4mm
bez DPH
včetně DPH
S1
4
1 820
2 202
S2
4
1 820
2 202
S1
4
1 860
2 251
S2
4
1 860
2 251
S1
4
1 980
2 396
S2
4
1 980
2 396
S1
4
2 120
2 565
S2
4
2 120
2 565
Příplatkové služby
Příplatkové služby
bez DPH
Zimní opatření - v období od 15. 11–15. 3. automaticky a při podmínkách s nízkými a zápornými teplotami (pod +5°C)
120 Kč/m
včetně DPH
145 Kč/m3
3
+5%
v noci (od 18.00 do 6.00)
Příplatek z celkové fakturace za dodávku zboží, dopravu a čerpání
Použití přísady pro výrobu betonů při nízkých a záporných teplotách
+5%
v neděli a ve svátky
+ 10 %
do -5°C
110 Kč/m3
pod -5°C
210 Kč/m3
133 Kč/m3
254 Kč/m3
Recyklační příplatek (likvidace vráceného betonu)
1 500 Kč/m
1 815 Kč/m3
Drátky do betonu (orientační cena dle typu drátků)
35 Kč/kg
42 Kč/kg
Polypropylénová vlákna do betonu
150 Kč/kg
182 Kč/kg
Beton bez příměsí
60 Kč/m
73 Kč/m3
45 Kč/l
54 Kč/l
3
3
Přidání plastifikační přísady (ztekucovače) na stavbě
Přídání zpomalující přísady do betonu
50 Kč/m
61 Kč/m3
Přidání urychlující přísady do betonu
110 Kč/m3
133 Kč/m3
Výroba v konzistenci S4 (pokud není v ceníku)
50 Kč/m
61 Kč/m3
1 000 Kč/ks
1 210 Kč/ks
3
3
Záloha na maltové vaničky
Technologické poradenství a dozor
Velmi nám záleží na špičkové kvalitě nabízených
produktů a proto jsou vstupní materiály i výroba
kontrolovány ve vlastních i v nezávislých laboratořích. Tím jsou vytvořeny předpoklady pro kvalitu
a shodu vyráběných betonů. Veškeré naše výrobky
splňují ty nejpřísnější technologické normy a závody
CEMEX vlastní certifikát managementu kvality ČSN
EN 9001:2009, OHSAS 18001 a EMS 14001.
Technologové naší společnosti jsou připraveni poskytnout pro Vaše projekty odborné poradenství a v okamžiku realizace pak formou technologického dozoru
průběžně kontrolovat kvalitu dodávaných produktů
a správnost postupů na stavbě.
Technologický dozor zabezpečuje provádění technologicky náročných betonáží a umožňuje pružně
reagovat na případné požadavky zákazníka v průběhu
stavby.
Kamenivo
Kamenivo
cena v Kč za 1 tunu
bez DPH
včetně DPH
Frakce 0-4mm
335
405
Frakce 4-8mm
355
430
Frakce 8-16mm
355
430
Frakce 11-22mm a 16-22mm
355
430
Prodej kameniva může být účtován za m3 v závislosti
na možnostech betonárny.
3
v sobotu
CEMEX nabízí vysoce kvalitní přírodní kamenivo tříděné
i netříděné, písek a zahradní kámen. V České republice
provozuje 11 štěrkoven a 7 kamenolomů. Na vybraných
provozovnách dodává i systémem BigBag. Ten slouží pro
snažší manipulaci při dodávce veškerého sortimentu
kameniva a to od frakce 0/4 až do 32/63.
Doprava a čerpání
Přeprava betonu autodomíchávačem
Pásmo
Vzdálenost
(betonárna – stavba a zpět)
Sazba za dopravu (Kč/m3)
Sazba za dopravu (Kč/m3)
Vzdálenost
(betonárna – stavba a zpět)
Pásmo
bez DPH
vč. DPH
bez DPH
vč. DPH
5
0–5 km
120
145
45
41–45 km
515
623
8
6–8 km
140
169
50
46–50 km
565
684
10
9–10 km
165
200
55
51–55 km
615
744
13
11–13 km
190
230
60
56–60 km
665
805
15
14–15 km
220
266
65
61–65 km
715
865
18
16–18 km
245
296
70
66–70 km
765
926
20
19–20 km
270
327
75
71–75 km
810
980
23
21–23 km
300
363
80
76–80 km
860
1 041
25
24–25 km
325
393
85
81–85 km
905
1 095
28
26–28 km
350
424
90
86–90 km
950
1 150
30
29–30 km
380
460
95
91–95 km
1 000
1 210
33
31–33 km
405
490
100
96–100 km
1 045
1 264
35
34–35 km
430
520
105
101–105 km
1 090
1 319
38
36–38 km
455
551
110
106–110 km
1 135
1 373
40
39–40 km
480
581
Doprava suchých a zavlhlých směsí sklápěčem je řešena individuální dohodou.
V ceně sazby za dopravu je zahrnuta nakládka na provozovně a vykládka na staveništi do 30 min. Zdržné autodomíchávače na staveništi při vykládce od 30 do
60 min. – 150 Kč / 15 min. bez DPH (182 Kč / 15 min. s DPH). Zdržné autodomíchávače na staveništi při vykládce nad 60 min. – 175 Kč / 15 min. bez DPH (212 Kč / 15 min. s DPH).
Doprava autodomíchávačem je účtována podle skutečně přepraveného množství, minimálně však jako 6-ti násobek jednotlivé sazby za pásmo. U speciálních produktů:
AnhyLevel, Poroflow, GraniSol, Readymalt a Compacton je účtována jako 4 násobek jednotlivé sazby za pásmo.
Mobilní čerpadla betonu
Kritérium výkonu
PUMI
bez DPH
Použití čerpadla na stavbě od příjezdu – do odjezdu ( Kč/1 hod )
+ sazba za každý přečerpaný m3
Výkon čerpadla na stavbě (Kč/m3)
Přistavení ze stanoviště na stavbu a zpět (Kč)
24 m
vč. DPH
Není v
nabídce
Kritérium výkonu
39 m
Typ čerpadla s výložníkem
28 m
32 m
34–36 m
bez DPH
vč. DPH
bez DPH
vč. DPH
bez DPH
vč. DPH
bez DPH
vč. DPH
1 900
0
smluvní
2 000
2 299
0
2 160
0
smluvní
2 000
2 614
0
2 260
0
smluvní
2 000
2 735
0
2 260
15
smluvní
2 500
2 735
18
2 420
42 m
2 420
Typ čerpadla s výložníkem
46 m
2 420
52 m
58 m
bez DPH
vč. DPH
bez DPH
vč. DPH
bez DPH
vč. DPH
bez DPH
Použití čerpadla na stavbě od příjezdu – do odjezdu ( Kč/1 hod )
+ sazba za každý přečerpaný m3
Výkon čerpadla na stavbě (Kč/m3)
Přistavení ze stanoviště na stavbu a zpět (Kč)
2 440
25
smluvní
2 500
2 952
30
2 500
35
smluvní
2 500
3 025
42
3 000
45
smluvní
3 000
3 630
54
3 600
4 356
4 400
5 324
55
67
60
73
smluvní
smluvní
smluvní smluvní smluvní smluvní
Příplatky
Speciální přídavné potrubí (Kč/bm/den)
Gumové hadice Ø 70/100/125 mm (Kč/bm/den)
Odvoz zbytkového betonu v násypce k recyklaci (Kč – Paušál)
Pozdní zrušení objednávky (24h)
bez DPH
vč. DPH
110
130
1 000
1 500
133
157
1 210
1 815
3 025
3 025
3 630
vč. DPH
3 025
Příplatky
Příplatek za čerpání drátkobetonu (Kč/m3)
Doprava potrubí a hadic na stavbu a zpět (Kč/km)
Zbytečný výjezd čerpadla
Chemický přípravek pro rozjezd čerpadla (Kč/1 dávka)
bez DPH
vč. DPH
bez DPH
vč. DPH
30
15
2 500
300
36
18
3 025
363
Výkon čerpadla je účtován po čtvrt hodinách od okamžiku příjezdu na staveniště dle objednávky zákazníka do jeho odjezdu ze staveniště.
Sazby za výkon čerpadla PUMI platí pro akce s objemem čerpání do 20 m3. Na větší objemy čerpání budou sjednány speciální sazby.
K celkové době za použití čerpadla na stavbě je dále účtována doba 30 min kompletního mytí a údržby stroje po příjezdu zpět
na betonárnu (pokud nebylo možné provést mytí na stavbě).
Ceník šnekových a malých pístových čerpadel
Kritérium výkonu
Použití čerpadla na stavbě od příjezdu – do odjezdu (Kč/15 min.)
+ sazba za každý přečerpaný m3 (Kč/m3)
Pozdní zrušení objednávky (24h)
Sazba
bez DPH
vč. DPH
385
35
1 500
466
42
1 815
Příplatky
Pronájem dopravních hadic nad 60 m (Kč/bm/akce)
Paušál za pronájem čerpadla (Kč)
Zbytečný výjezd čerpadla
Sazba
bez DPH
vč. DPH
30
1 300
2 500
36
1 573
3 025
Ceny za použití šnekového nebo pístového čerpadla jsou základní a je možná jejich smluvní úprava s ohledem na celkové odebrané množství.
Podmínky pro optimální nasazení a využití čerpadla na staveništi:
1. Přesné informace o požadavku na čerpání a stavu stavby.
2. Příjezdová komunikace musí být dostatečně únosná
a sjízdná pro těžká vozidla (hmotnost až 50 t, výška až 4 m).
3. Pevné podloží pro opěrky patky stroje (tlak 35 t /patka).
4. Poskytnutí pracovníků odběratele na manupulaci s přídavným potrubím
a jeho následné čištění po ukončení betonáže.
5. Zdroj vody a prostor pro následné umytí čerpadla.
6. Manipulační prostor čerpadla v dostatečné vzdálenosti od elektrických vedení
pod proudem (nebo vypojení napětí po dobu betonáže).
7. Povětrnostní podmínky a technické možnosti stroje nejsou v rozporu
s požadavky na realizaci zakázky (venkovní teplota není nižší než - 5° C,
rychlost větru není vyšší než 50 km/hod).
8. Pro zajištění včasných a plynulých dodávek doporučujeme objednávat
čerpadla alespoň 2 dny předem.
Dodávky se řídí platnými Všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami společnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o. a CEMEX Malešice s.r.o. uvedenými na str. 10 a 11.
Čerpané betony včetně čerpadel je nutno nárokovat minimálně 72 hodin před plánovanou betonáží, ostatní objednávky v rámci volné kapacity.
4
DISPEČINK ČERPÁNÍ: Siemensova 2716/2, 155 00 Praha 5, Tel.: +420 257 257 453, Mobil: +420 602 100 148
Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony
COMPACTON
ALFALEVEL
LEHCE ZHUTNITELNÉ BETONY
Označení
výrobku
ALFA-SÁDROVÉ LITÉ POTĚRY
ANHYLEVEL
S chopnost zhutnění
a odvzdušnění betonové směsi
VLIVEM VLASTNÍ VÁHY
▪
Důkladné
vyplnění forem
a obalení
výztuže
PODLAHOVÉ MATERIÁLY
▪
Snadná
zpracovatelnost
a čerpatelnost
Ceny v Kč za 1 m3
Dmax 16 mm
Konzistence
GRANISOL
bez DPH
C 12/15;X0
DEKORATIVNÍ
BETONY
vč. DPH
SF1
1 LITÉ
910 POTĚRY
2 311
ANHYDRITOVÉ
C 16/20;X0
SF1
1 980
2 396
C 20/25;X0
SF1
2 050
2 481
SF1
2 090
2 529
POROFLOW
C 20/25;XC2
CEMENTOVÉ LITÉ POTĚRY
C 25/30;X0
C 25/30;XC2
vyhovuje i X0 a XC1
C 25/30;XF1
vyhovuje i X0, XC1-3, XD1-2, XA1
CEMENTOVÉ MALTY
C 25/30;XA2
vyhovuje i XC4
C 30/37;XA2
C 35/45;XD3
DURAMO
CEMLEVEL
vyhovuje i X0 a XC1
VÝPLŇOVÉ PĚNOBETONY
READYMALT
PRŮMYSLOVÉ PODLAHY
▪
Betony
COMPACTON®
dle ČSN EN 206-1 – změna Z3 a Z4
tab. F1 lehce zhutnitelné betony
DURAMO
Vlastnosti betonů COMPACTON
SF1
2 280
2 759
SF1
2 280
2 759
SF1
2 280
2 759
ELEGOHOUSE
ZÁKLADY A STROPY
SF1
2 320
2 807
vyhovuje i X0, XC1-4, XD1-2,
XF1, XA1
SF1
2 520
3 049
vyhovuje i X0, XC1-4, XD1-2,
XF1, XA1-2
SF1
2 720
3 291
▪ Vysoká odolnost vůči segregaci (oddělování kameniva)
▪ Vysoký stupeň
konzistence
▪
Schopnost
průniku mezi velmi
hustým armováním
DURAMO
LEŠTĚNÉ BETONY
Stupně konzistence
dle ČSN EN 12 350-5 a ČSN EN 12 350-8
▪
▪
AKUIZOL
Betony s nutností vibrace
Compacton
AKUSTICKÁ IZOLACE
F1
≤ 340
F2
350–410
F3
420–480
F4
490–550
SF1
550–620
SF2
660–750
SF3
≤ 750 mm
zavlhlá
plastická
měkká
velmi
měkká
tekutá
velmi
tekutá
samozhutnitelná
Betony řady COMPACTON
COMPACTON
COMPACTON
COMPACTON
Třída
konzistence
SF1
SF2
SF3
Pevnostní třídy
od 15 MPa
od 20 MPa
od 30 MPa
Rozliv
550–650 mm
660–750 mm
≥ 750 mm
Označení
výrobku
Lehce zhutnitelný
beton
Lehce zhutnitelný
beton
Samohutnitelný
beton
Materiály na cesty a silnice
Silniční vrstvy (alternativně C 30/37 XF3, XF4)
Označení
výrobku
Konzistence
CB III
S1
Mezerovitý beton
Cena v Kč za 1 m3
bez DPH
včetně DPH
Označení
výrobku
2 500
3 025
MCB
Cena v Kč za 1 m
3
Konzistence
PSu;C0,8/1
(CPS 1 )
Konzistence
22
S1
Cena v Kč za 1 m3
bez DPH
včetně DPH
1 600
1 936
Prolévané vrstvy
Cementopopílkové suspenze
Označení
výrobku
Dmax
bez DPH
včetně DPH
-
x
x
PSu;C1,5/2
(CPS 2 )
-
x
x
PSu;C5/6
(CPS 5 )
-
x
x
Označení
výrobku
Dmax
Konzistence
ŠCM
4
KAPS I;C6/8
4
Cena v Kč za 1 m3
bez DPH
včetně DPH
S3
1 530
1 851
S5
x
x
Stabilizační podklady
5
Cena v Kč za 1 m3
Označení
výrobku
Dmax
Konzistence
bez DPH
včetně DPH
SP;C8/10
22
S1
1 470
1 779
SP;C5/6
22
S1
1 470
1 779
SP;C3/4
22
S1
1 330
1 609
SP;C1,5/2
22
S1
1 330
1 609
ON
ALFALEVEL
Lité
směsi
DURAMO
ON
ALFALEVEL
ANHYLEVEL
DURAMO
ANHYLEVEL® – anhydritový litý potěr dle ČSN EN 13 813
DURAMO
Y
ALFA-SÁDROVÉ LITÉ POTĚRY
Y
ALFA-SÁDROVÉ LITÉ POTĚRY
PRŮMYSLOVÉ PODLAHY
PRŮMYSLOVÉ PODLAHY
ANHYDRITOVÉse
LITÉ
POTĚRY snadnou zpracovatelností,
PODLAHOVÉ
AnhyLevel
vyznačuje
rychlou MATERIÁLY
Označení výrobku
pokládkou a vysokou finální pevností. Umožňuje vytvoření dokonale rovné podlahové plochy pod finální nášlapné vrstvy. AnhydAnhylevel 20
ritové podlahy ­AnhyLevel jsou díky vysoké tepelné vodivosti
Anhylevel 25
ideálním řešením
pro
maximální efektivitu podlahového
topení. MATERIÁLY
ANHYDRITOVÉ
LITÉ
POTĚRY
PODLAHOVÉ
Anhylevel 30
Minimální výška vrstvy litého potěru ­AnhyLevel je 35 mm a to
i nad rozvody podlahového topení.
ANHYLEVEL
CEMLEVEL
COMPACTON
CEMLEVEL
ELEGOHOUSE
GRANISOL
ELEGOHOUSE
W
CEMENTOVÉ LITÉ POTĚRY
W
LT
LEHCE ZHUTNITELNÉ BETONY
CEMENTOVÉ
LITÉ
POTĚRYmodifikovaný
CemLevel je
speciálně
ZÁKLADY A STROPY
POROFLOW
VÝPLŇOVÉ
PĚNOBETONY
PoroFlow
je litá vyrovnávací
vč. DPH
4
20 MPa
x
x
4
25 MPa
x
x
4
30 MPa
x
x
LEŠTĚNÉ BETONY
ALFA-SÁDROVÉ LITÉ POTĚRY
LEŠTĚNÉ
BETONY
cementový
litý potěr,
Označení výrobku
PRŮMYSLOVÉ PODLAHY
Cena v Kč za 1 m3
Dmax
Pevnost
v tlaku
bez DPH
vč. DPH
8
20 MPa
4 300
5 203
25 MPa
4 500
5 445
4 700
5 687
8
8
PODLAHOVÉ MATERIÁLY
30 MPa
AKUSTICKÁ IZOLACE
POROFLOW® FS – litá cementová pěna s polystyrenem dle PN 01/2009
CEMLEVEL
Označení výrobku
Dmax
DURAMO
Objemová hmotnost
Pevnost
v tlaku
bez DPH
vč. DPH
FS 300
4
300 kg/m3 (+/- 50 kg/m3)
min. 0,3 MPa
x
x
FS 400
4
400 kg/m (+/- 50 kg/m )
min. 0,4 MPa
x
x
FS 500
4
500 kg/m3 (+/- 50 kg/m3)
min. 0,5 MPa
x
x
naCEMENTOVÉ
bázi pěno- LITÉ POTĚRY
a izolační směs
betonu případně s doplněním polystyrénu. Umožňuje snadné
a rychle provedení tepelné izolace a vyrovnání jakéhokoliv
podkladu bez ohledu na velikost a rozsah nerovností nebo
instalační rozvody. Díky své tekutosti a přizpůsobivosti je
snadné nastavení potřebné nivelety a vytvoření spolehlivého,
kompaktního podkladu. PoroFlow je možné provádět
ve
CEMENTOVÉ MALTY
ZÁKLADY A STROPY
spádu až 8 %.
READYMALT
bez DPH
DURAMO
DURAMO
CEMLEVEL® – cementový
samonivelační potěr dle ČSN EN 13 813
ALFALEVEL
DURAMO
DURAMO
AKUIZOL
ANHYLEVEL
DURAMO
AKUIZOL
který je specifický vysokou tekutostí a zároveň minimálCEMLEVEL 20
ním
smršťováním
litý potěrIZOLACE
ZÁKLADY
A STROPYpři zrání a schnutí. Cementový
AKUSTICKÁ
CemLevel ­nalézá uplatnění hlavně v místech, kde není možCEMLEVEL 25
né použít anhydritové
potěry AnhyLevel, např.ANHYDRITOVÉ
z důvodu LITÉ POTĚRY
DEKORATIVNÍ
BETONY
CEMLEVEL 30
trvale vlhkého prostředí, nebo v prostorech s požadovanou
a garantovanou pevností.
LT
Cena v Kč za 1 m3
Pevnost
v tlaku
Dmax
ELEGOHOUSE
LEŠTĚNÉ BETONY
3
3
AKUIZOL
Cena v Kč za 1 m3
AKUSTICKÁ IZOLACE
POROFLOW® F – litá cementová pěna dle PN 01/2009
COMPACTON
LEHCE ZHUTNITELNÉ BETONY
Dmax
Objemová hmotnost
Pevnost
v tlaku
bez DPH
vč. DPH
F 600
4
600 kg/m3 (+/- 50 kg/m3)
min. 0,6 MPa
x
x
F 900
4
900 kg/m (+/- 50 kg/m )
min. 1,5 MPa
x
x
F 1200
4
1 200 kg/m3 (+/- 100 kg/m3)
min. 2,0 MPa
x
x
F 1500
4
1 500 kg/m3 (+/- 100 kg/m3)
min. 3,0 MPa
x
x
F 1800
4
1 800 kg/m3 (+/- 100 kg/m3)
min. 6,0 MPa
x
x
DEKORATIVNÍ BETONY
3
ALFA-SÁDROVÉ LITÉ POTĚRY
ANHYLEVEL
PRŮMYSLOVÉ PODLAHY
Dmax
bez DPH
vč. DPH
500 kg/m3 (+/- 50 kg/m3)
min. 0,5 MPa
x
x
PSB 500;S2
4
PSB 700;S2
4
DURAMO
700 kg/m (+/- 50 kg/m )
min. 0,7 MPa
x
x
PSB 900;S2
4
900 kg/m3 (+/- 50 kg/m3)
min. 0,9 MPa
x
x
PSB 1200;S2
4
1 200 kg/m (+/- 100 kg/m )
min. 1,2 MPa
x
x
ANHYDRITOVÉ LITÉ POTĚRY
3
3
PODLAHOVÉ MATERIÁLY
3
3
CEMLEVEL
READYMALT
READYMALT® – cemetová zdící malta dle ČSN EN 998-2
ELEGOHOUSE
AKUIZOL
Malty
CEMENTOVÉ MALTY
DURAMO
CEMENTOVÉ LITÉ POTĚRY
ZÁKLADY A STROPY
READYMALT je hotová cementová zdící malta se zpracovatelností až 36 hodin, určená k přímému zpracování na stavbě.
Použití transportních malt je moderním řešením výstavby
s omezenou skladovací a výrobní plochou, nebo nedostatečným zdrojem energií pro lokální výrobu. READYMALT přináší
efektivní a čisté zdění na vaší stavbě. Optimálně nastavená
konzistence umožňuje použití pro ložnou tloušťku spáry
7–14 mm. READYMALT je na stavbu dovážen jako hotový
produkt v autodomíchávačích. Na staveništi je malta ukládána do námi zapůjčených kontejnerů (vaniček) o objemu 200 l.
Manipulace s nimi je možná pomocí vysokozdvižného nebo
paletového vozíku, jeřábu nebo speciálního podvozku pro
snadný přesun.
Vaničky jsou zapůjčeny zdarma s předávacím protokolem
na vratnou zálohu uvedenou v ceníku příplatků. Při vrácení
poškozených vaniček nebo v případě ztráty vaničky je účtován paušální poplatek 3 000 Kč za každou vaničku.
Cena v Kč za 1 m3
Pevnost
v tlaku
Objemová hmotnost
POROFLOW
VÝPLŇOVÉ PĚNOBETONY
6
3
ALFALEVEL
PSB – Polystyrenbeton DURAMO
dle PN 01/2009
Označení výrobku
GRANISOL
Cena v Kč za 1 m3
Označení výrobku
LEŠTĚNÉ BETONY
Označení výrobku
Dmax
READYMALT 2,5
4
Cena v Kč za 1 m3
Pevnost
v tlaku
bez DPH
vč. DPH
1 500 – 1 900 (kg/m )
min. 2,5 MPa
2 240
2 710
min. 5 MPa
2 300
2 783
2 856
2 977
AKUSTICKÁ IZOLACE
Objemová hmotnost
3
READYMALT 5
4
1 500 – 1 900 (kg/m3)
READYMALT 10
4
1 500 – 1 900 (kg/m )
min. 10 MPa
2 360
READYMALT 15
4
1 500 – 1 900 (kg/m3)
min. 15 MPa
2 460
3
W
CEMLEVEL
Základy
a stropy DURAMO
LT
CEMENTOVÉ LITÉ POTĚRY
LEŠTĚNÉ BETONY
ELEGOHOUSE
AKUIZOL
ZÁKLADY A STROPY
Orientační ceny základových a stropních konstrukcí
Typ konstrukce
AKUSTICKÁ IZOLACE
Systémové řešení ELEGOHOUSE umožňuje v krátkém čase
realizovat základovou desku nebo strop s vlastnostmi, které
jiná řešení postrádají. Využitím příhradových nosníků a polystyrénových vložek je dosaženo vysoké únosnosti při zachování nízké hmotnosti konstrukce. Bližší informace o systému ELEGOHOUSE a o rozsahu dodávky na klíč naleznete na
www.elegohouse.cz
Cena v Kč bez DPH
Základová konstrukce ELEGOHOUSE standard
cena od 2 490
Základová konstrukce ELEGOHOUSE nízkoenergetická
cena od 2 690
Základová konstrukce ELEGOHOUSE pasivní
cena od 2 890
Klasická základová deska
cena od 1 950
Stropní konstrukce ELEGOHOUSE
cena od 1 350
Dodávka konstrukcí na klíč, ceny za 1 m2 konstrukce.
Uvedené ceny za m základových a stropních konstrukcí jsou
orientační. Po dodání projektové dokumentace Vám rádi připravíme nezávaznou cenovou nabídku zdarma.
2
Rozsah dodávky na klíč:
 Dílenská dokumentace pro stavbu
základové desky ELEGOHOUSE.
 Přesné vytyčení stavby geodetem.
 Zemní práce (skrývka ornice, hloubení
základových pásů), uložení ornice na pozemku.
 Kompletní příprava zemnícího systému.
 Příprava napojení technických rozvodů sítí
a kanalizace pod základovou deskou.
 Komplexní dodávka materiálu včetně
jeho dopravy na stavbu.
 Dodávka betonu do základových pásů, ztraceného bednění
a na finální vynášecí desku, která je realizována samozhutnitelným betonem CEMEX COMPACTON®.
 Realizace všech betonáží a montáž základového systému
ELEGOHOUSE.
COMPACTON
ALFALEVEL
GRANISOL
beton GRANISOL
ANHYLEVEL Vymývaný
DURAMO
dle ČSN EN 206-1
– změna Z3 a Z4 tab. F1
Vymývaný beton
LEHCE ZHUTNITELNÉ BETONY
DEKORATIVNÍ BETONY
ALFA-SÁDROVÉ LITÉ POTĚRY
ANHYDRITOVÉ LITÉ POTĚRY
GraniSol je speciální systém provádění dekorativních
betonových ploch s vymývaným povrchem. Unikátní
technologie řízené hloubky vymytí povrchu umožňuje realizaci
velkých celků přímo v místě stavby. Výsledný povrch má
přírodní vzhled, který se liší podle druhu a barevného odstínu
VÝPLŇOVÉ PĚNOBETONY
CEMENTOVÉ LITÉ POTĚRY
použitého kameniva.
POROFLOW
CEMLEVEL
DURAMO
PRŮMYSLOVÉ PODLAHY
PODLAHOVÉ MATERIÁLY
Označení výrobku
Dmax
DURAMO
GRANISOL 8
8
GRANISOL 16LEŠTĚNÉ BETONY
16
Cena v Kč za 1 m3
bez DPH
včetne DPH
2 500
3 025
2 500
3 025
GraniSol je dodáván v pevnostní třídě C 25/30.
Stupeň vlivu prostředí XF2.
READYMALT
AKUIZOLpovrchů:
Použití vymývaného betonu ELEGOHOUSE
GRANISOL:
Výhody vymývaných
CEMENTOVÉ MALTY
ZÁKLADY A STROPY
 přístupové chodníky bytových a průmyslových staveb
 dopravní komunikace
 pěší zóny, náměstí
 parkovací plochy
 příjezdové komunikace staveb
 plochy okolo bazénů
 terasy, zahrady, parky
7
AKUSTICKÁ IZOLACE
 vysoká odolnost a životnost ve venkovních podmínkách
 minimální údržba
 stálobarevnost, protiskluznost, originální styl a kreativita
 plocha ladící s přírodními prvky a krajinou
 široká barevná a strukturální škála
L
DURAMO
Produkty DURAMO
L
DURAMO
PRŮMYSLOVÉ PODLAHY
Ceny bez dopravy
PODLAHOVÉ MATERIÁLY
Ceny produktů DURAMO
DURAMO
Označení produktu
Balení (kg)
Spotřeba/m2
Ceníková
cena (Kč/kg)
Cena balení
Kč/bal
Cena balení
v Kč s DPH
Duramo quartz
křemenný vsyp
25
3–5 kg
7,10
177,50
215
Duramo metalic
metalický (syntetický korund)
25
3–5 kg
7,90
197,50
239
Duramo corund
korundový vsyp
25
3–5 kg
9,50
237,50
287
syntetický diamant (karbid uhlíku)
25
3–5 kg
10,90
272,50
330
Balení (kg)
Spotřeba/m2
Ceníková
cena (Kč/kg)
Cena balení
Kč/bal
Cena balení
v Kč s DPH
DURAMO Level 550
Hrubozrnná vyrovnávací stěrka se samonivelačním efektem. Určena k vyrovnávání velkých
nerovností betonových podkladů, poškozených
potěrů nebo k zalévání elektrických podlahových topení. Možnost použití jako podkladní
vrstva pod koberce, plovoucí podlahy, dlažbu
a syntetické stěrky.
Pevnost v tlaku min. 30 MPa. Aplikace v tloušťce
5–50 mm
25
1,7 kg/m2/mm
11,90
297,50
360
DURAMO Level P530
Hrubozrnná vyrovnávací stěrka se samonivelačním efektem, určena k vyrovnávání velkých
nerovností v průmyslových a výrobních
prostorách s velkým zatížením. Vhodná jako
podklad pod opravné stěrky, syntetické nátěry,
plastbetony apod. Pevnost v tlaku min. 35 MPa.
Aplikace v tloušťce 5–30 mm
25
1,8 kg/m2/mm
15,60
390
472
DURAMO Levelit 230
Jemnozrnná vyrovnávací stěrka s vysokým
samonivelačním efektem, určená k přípravě
podkladů pod tenkovrstvé podlahoviny: PVC,
linoleum, koberce, plovoucí podlahy apod.
Vhodná na cementové i anhydritové podklady.
Aplikace v tloušťce 2–30 mm.
25
1,7 kg/m2/mm
14,20
355
430
Duramo Levelit F415
Samonivelační stěrka s možností použití jako
finální nášlapná vrstva podlah v obytných místnostech, garážích, sklepech, lehce zatěžovaných průmyslových a výstavních prostorách (třída zatížitelnosti III.). Pro dosažení protiskluzové
vlastnosti povrchu lze provádět leštění (brus
600). Odolnost vůči obrusu BCA max.0,01 mm,
odolnost vůči obrusu valivým zatížením RWA
max. 16,5 cm3. Pevnost v tlaku min. 40 MPa.
Možnost pigmentace dle vzorníku. Aplikace
v tloušťce 4–15 mm.
25
1,7 kg/m2/mm
24,80
620
750
DURAMO Levelit F515
Samonivelační stěrka do vysoce zatěžovaných
průmyslových prostor, obchodních a veletržních objektů a k opravám poškozených průmyslových podlah. Pro dosažení protiskluzové
vlastnosti povrchu lze provádět leštění (brus
600). Odolnost vůči obrusu valivým zatížením
RWA max. 16,5 cm3. Pevnost v tlaku min. 45
MPa. Možnost pigmentace dle vzorníku.
25
1,7 kg/m2/mm
27,60
690
835
DURAMO Levelit Flex
Vysoce flexibilní dvousložková samonivelační stěrka bez obsahu kaseinu a bílkovin,
určená k renovaci a opravám popraskaných
betonových ploch, asfaltových, dřevěných
nebo keramických podkladů. Vhodná pro
potravinářské a nemocniční provozy. Aplikace
v tloušťce 1–4 mm.
32,5
1,6 kg/m2/mm
45,20
1 469
1 777
Popis produktu
Balení (kg)
Spotřeba/m2
Ceníková
cena (Kč/kg)
Cena balení
Kč/bal
Cena balení
v Kč s DPH
25
19 kg/m2/cm
5,60
140
169
Balení (kg)
Spotřeba/m2
Ceníková
cena (Kč/kg)
Cena balení
Kč/bal
Cena balení
v Kč s DPH
128
3 200
3 872
140
700
847
120
24 000
29 040
LEŠTĚNÉ BETONY
SE
Popis produktu
AKUIZOL
Duramo carbide
AKUSTICKÁ IZOLACE
Samonivelační stěrky
Označení produktu
Popis produktu
Pytlovaný anhydrit
Označení produktu
AnhyLevel BS
Anhylevel balená směs
Ošetřovací nástřik na průmyslové podlahy
Označení produktu
Popis produktu
25
DURAMO Protector
8
Ochranný postřik na čerstvé průmyslové
podlahy se vsypem
5
200
0,15 i/m2
Penetrace podkladu
Označení produktu
Popis produktu
DURAMO Primer
Akrylátová vodou ředitelná penetrace k omezení nasákavosti minerálních podkladů (beton,
anhydrit) a zvýšení přilnavosti dalších vrstev.
DURAMO Primer epox
Dvousložkový bezrozpouštědlový epoxidový
nátěr určený ke zpevnění nesoudržných
podkladů, kapilárnímu utěsnění anebo
vytvoření kontaktního můstku na nenasákavých
podkladech (např. dlažba). Určen pro podklady
se zbytkovou vlhkostí max. 4%.
Balení (kg)
Spotřeba/m2
1
5
0,2 l/m2
25
DURAMO Primer epox W
Dvousložkový bezrozpouštědlový epoxidový
nátěr určený ke zpevnění nesoudržných
podkladů, vytvoření kontaktního můstku
a kapilárního utěsnění na vlhkých a mokrých
podkladech. Vhodný jako kotevní můstek mezi
starým a čerstvým betonem.
5
28
5
28
0,5 kg/m2,
(1,0 kg/m2
se vsypem)
0,5 kg/m2,
(1,0 kg/m2
se vsypem)
Ceníková
cena (Kč/kg)
Cena balení
Kč/bal
Cena balení
v Kč s DPH
125
125
151
99
495
599
89
2 225
2 692
210
1 050
1 271
145
4 060
4 913
260
1 300
1 573
185
5 180
6 268
DURAMO Epostik
Epoxidová směs k sešívání trhlin v podlahách
4,6
0,3 kg/bm
235
1 081
1 308
DURAMO thixo
Zahušťovací peří pro epoxidové hmoty (např.
primer epox W)
10
0,1 kg/kg
350
3 500
4 235
Označení produktu
Popis produktu
Balení (kg)
Spotřeba/m2
Ceníková
cena (Kč/kg)
Cena balení
Kč/bal
Cena balení
v Kč s DPH
199
199
241
DURAMO Acrylak
Jednosložková pryskyřičná impregnace pro
minerální podklady, která proniká hluboko
do podkladu a po vytvrzení vytváří difúzně
otevřený povrch se sníženou nasákavostí.
Tato impregnace je vhodná k ošetření podlah
v garážích, chodbách, skladech, technických
místnostech, apod.
5
157
785
950
18
290
5 220
6 316
360
1 800
2 178
Impregnace podlah
DURAMO Polylak
DURAMO Epolak/finepox
Dvousložková polyuretanová impregnace
zvyšující povrchovou odolnost podlahy, zvláště
vůči povrchovým oděrkám a škrábancům.
Vytváří voděodpudivý povrch. Díky vysoké
odolnosti vůči UV záření je vhodná pro dekorativní a barvené podlahy. Zachovává paropropustnost (aplikace jedné vrstvy).
Dvousložková vodou ředitelná epoxidová
impregnace, která proniká hluboko do podkladu a zvyšuje mechanickou a chemickou
odolnost ošetřeného povrchu a výrazně omezuje nasákavost. Zachovává paropropustnost
(aplikace jedné vrstvy). Umožňuje aplikaci na
vlhké a mokré podklady.
1
0,15 l/m
2
0,03 kg/m2
5
25
0,2 kg/m2
190
4 750
5 748
Epoxidové nátěry a stěrky na podlahy
9
Označení produktu
Popis produktu
Balení (kg)
Spotřeba/m2
Ceníková
cena (Kč/kg)
Cena balení
Kč/bal
Cena balení
v Kč s DPH
DURAMO finepox
Základní zpevňovací epoxidový nátěr,
penetrace a impregnace na beton – vytvoření
nesprašného povrchu a zamezení nasákavosti.
Vše v jednom. Nižší odolnost vůči UV (žloutne).
25
0,2
190
4 750
5 748
210
1 050
1 271
DURAMO finepox plus
Universální epoxidový nátěr/stěrka s vysokou
odolností - použití pro všechny typy staveb
(garáže, haly, obchody apod). Nižší odolnost
vůči UV - žloutne, vyžaduje penetraci podkladu
(DURAMO primer epox).
155
3 875
4 689
160
4 000
4 840
260
1 300
1 573
190
4 750
5 748
DURAMO finepox flex
Vysoce odolný a flexibilní epoxidovo-uretanový
nátěr s vysokou odolností vůči UV. Vhodný
pro podklady s nebezpečím vzniku prasklin,
vyžaduje krycí lak (DURAMO polylak).
DURAMO finepox structur
Epoxidový nátěr vytvářející pomerančovou
strukturu, rozbíjí světelné odlesky, opticky kryje
drobné nerovnosti podkladu, vytváří protiskluzový povrch.
5
0,55–2,0
25
25
0,5–0,6
5
0,3
25
Všeobecné prodejní a dodací podmínky společnosti CEMEX
Tyto VPDP upravují smluvní vztahy mezi společnostmi CEMEX Czech Republic, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 124693, IČ: 27892638, DIČ: CZ27892638, se sídlem: Siemensova 2716/2, 155 00 Praha - Stodůlky a CEMEX Malešice s.r.o
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36078, IČ: 63073978, DIČ: CZ63073978, se sídlem: Teplárenská 608/11, 108 00 Praha 10 - Malešice (dále jen prodávající) a kupujícím. Předmětem dodávek je zboží a služby uvedené v ceníku
a dále ­betonové směsi vyráběné podle specifických požadavků kupujícího (dále jen zboží). Tyto VPDP se však v žádné části nevztahují k zboží
dodávanému společností CEMEX ­ELEGOHOUSE, s.r.o. Zboží se vyrábí v betonárnách v normalizované (standardní) konzistenci dle platných
norem a stavebně technických osvědčení.
Čl.I. – Rozsah platnosti a druh zboží
1.VPDP se vztahují na zboží dodávané prodávajícím, dále na dopravu, čerpání a jiné služby.
2.VPDP jsou platné i tehdy, když se na ně prodávající, v pozdějších dílčích smlouvách uzavřených na základě smlouvy rámcové výslovně neodvolá.
3.Druhy a množství zboží jsou stanoveny ve smlouvě a podkladech, ze kterých smlouvy
vycházejí. Ustanovení a ujednání kupní smlouvy nebo smluvní objednávky jsou nadřazeny
těmto VPDP.
Čl.II. – Smluvní vztah
1.Smluvní vztah vzniká zásadně uzavřením písemné kupní smlouvy mezi prodávajícím a
kupujícím. Písemnou kupní smlouvou se rovněž rozumí písemná objednávka kupujícího
potvrzená či jinak akceptovaná prodávajícím. Kupní smlouva je uzavřena i ústní dohodou
stvrzenou kupujícím odběrem zboží na dodacím listu. Prodávající může požadovat jako
přílohu objednávky výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list.
2.Kupující nese odpovědnost za neúplné nebo chybně poskytnuté údaje, případně za chybný přenos údajů o zakázce elektronickými médii (např. tel., fax, e-mail, apod.) Pokud jsou
údaje dodané kupujícím neúplné, nepřesné nebo nepravdivé, je prodávající oprávněn
odmítnout, či přerušit plnění a od uzavřeného smluvního vztahu odstoupit, přičemž kupujícímu nevznikají vůči prodávajícímu žádné nároky.
3.Při odstoupení od smlouvy má kupující nárok na náhradu škody jen tehdy, dopustí-li se
prodávající úmyslného porušení povinnosti nebo vědomé nedbalosti.
10
Čl.III. – Dodání zboží
1.Dodací lhůty se určují podle požadavků kupujícího a možností prodávajícího. Kupující se
musí s prodávajícím dohodnout na specifikaci množství, zboží a služeb. Pro vyřízení objednávky jsou rozhodující údaje o množství na dodacím listě prodávajícího.
2.Místem plnění (určení) se rozumí
– stavba kupujícího u zboží dopravovaného prodávajícím
– provozovna betonárny prodávajícího u zboží, jehož přepravu si zajišťuje kupující sám.
3.Zboží je nutno objednat u prodávajícího nejpozději do 1200 hodin předcházejícího dne.
Dodávky většího rozsahu (nad 50 m³) a dodávky prováděné čerpadly se objednávají minimálně 3 dny předem a dodávky na sobotu a neděli nejpozději v předcházející čtvrtek do
1200 hodin. Splněním těchto požadavků je dána priorita rozvozu dodávek zboží k zákazníkům v požadovaném množství a čase. Ostatní objednávky budou pak plněny pouze
v rámci volné kapacity a prodávající negarantuje časovou přesnost dodávek.
4.Klesne-li venkovní teplota pod –5° C nebo dojde-li k ovlivnění výroby a poskytovaných
služeb jinými nestandardními klimatickými podmínkami a povětrnostními vlivy (síla větru, abnormální srážky, bouře, blesky apod.), neodpovídá prodávající za dodržení dodacího
termínu.
5.Na dodané zboží musí prodávající vystavit dodací list, který musí obsahovat zejména následující údaje:
– označení kupujícího a místo přejímky zboží
– množství dodaného zboží v m³
– druh a třída betonu, zpracovatelnost směsi, druh a třída cementu, druh přísad
– datum a čas zamíchání betonové směsi, čas nejpozdějšího zpracování čerstvého betonu
v minutách od zamíchání
– použitý dopravní prostředek, RZ a jméno řidiče
– čas příjezdu na místo přejímky a čas ukončení přejímky
6.Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že dodání zboží bylo provedeno prodávajícím řádně a v souladu se specifikací. Pro stanovení množství dodaného zboží, které bude
prodávajícím fakturováno je rozhodující údaj množství uvedené v dodacím listu. Případně uplatněný rozdíl v množství dodaného zboží musí být prodávajícímu po dodání zboží
oznámen, doložen, a to nejpozději v den dodávky. V opačném případě nelze k reklamaci
přihlédnout. Odchylka v množství v rámci stanovené tolerance 3 % je považována za řádné
splnění dodávky.
7.Plán plnění dodávky se upřesňuje písemně, ústně nebo telefonicky. K zakázkám objednaným na dobu dodání po 1800 hodině ve všední den, a kdykoliv v sobotu, neděli a ve dnech
pracovního klidu je prodávající oprávněn účtovat smluvní příplatky.
8.Dohodnutými dodávkami a lhůtami není prodávající vázán v případech, dojde-li
k výlukám v závodě prodávajícího nebo v podniku, který pro prodávajícího pracuje, při
výpadku energie, dodávky vody, neprůjezdnosti dopravních komunikací, úředního příkazu, a nesplnění dodávek prodávajícímu od dodavatelů, pokud je prodávající nemohl
předpovídat a nedalo se jim předejít, v případě nepředvídatelné poruchy výrobního
a dopravního zařízení prodávajícího a taktéž v případě vyšší moci. V těchto uvedených
případech se dodací lhůta prodlužuje o dobu, po kterou překážky trvaly a nelze od prodávajícího požadovat náhradu škody a smlouvou požadované odškodné (pokutu), ledaže
by došlo ze strany prodávajícího k záměrnému nebo nedbalému jednání. Jestliže uvedené
okolnosti ovlivní či znemožní výkon nebo dodávku, je prodávající zproštěn plnění.
9.Kupující je oprávněn zrušit potvrzenou objednávku nejpozději 5 hodin před sjednanou
dodací lhůtou. V případě plánovaného použití čerpadel však nejméně 24 (bez soboty či
neděle) hodin před sjednanou dodací lhůtou. Stejným způsobem je nutno nahlásit prodávajícímu snížení nebo zvýšení dodávaného množství zboží nebo přerušení odběru. Pokud
se tak nestane nebo dojde k pozdnímu odvolání na cestě se nacházející dodávky, uhradí
kupující dodávku v plné výši včetně případného přejezdu čerpadla nebo autodomíchávače, ať už ji odebere nebo ne. U čerpadel je prodávající oprávněn účtovat paušální sazbu plus kilometry na stanoviště a zpět. Případné zvýšené náklady jdou k tíži kupujícího
(recyklace, likvidace). Dopravci prodávajícího nejsou pověřeni, oprávněni ani povinni přijímat prohlášení, která by prodávajícího nějak zavazovala (jedná se především o dodatečné
upřesňování chybějící kubatury). Předpokládané zdržení mechanismů je kupující povinen
neprodleně nahlásit prodávajícímu (dispečerovi betonárny).
10.Při uplatnění objednávky musí kupující uvést všechny informace, které mohou ovlivnit
plynulý průběh betonáže. Prodávající nezodpovídá za případné škody, které kupujícímu vzniknou vinou věcně nebo časově nepřesně specifikované objednávky. Kupu-
jící se zavazuje, že vytvoří v prostoru přejímky zboží podmínky odpovídající obecně
platným předpisům, zvláště z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Především
musí zajistit sjízdnost po dostatečně pevných příjezdových komunikacích, bezpečné
a dostatečně uvolněné stanoviště pro provoz přepravních mechanizmů a čerpadla.
Nejsou-li tyto podmínky splněny, odpovídá kupující za škody, jež nesplněním podmínek vzniknou. Kupující současně zodpovídá za provedení potřebných ochranných
opatření, uzavření silnic, chodníků, vypnutí elektrického napětí ve vedení, v jehož blízkosti mechanismy pracují, vyřízení potřebných výjimek a určení prostoru pro bezplatný oplach autodomíchavačů a čerpadla přímo na staveništi. Nelze-li ze strany kupujícího zajistit oplach autodomíchavačů přímo na staveništi, může prodávající účtovat
kupujícímu za oplach autodomíchavačů na závodě částku 250 Kč. Případné znečištění
komunikací (zejména výjezdů ze stavby), částí budov, pozemků a vodních ploch odstraní kupující na svůj vlastní náklad a odpovědnost. Kupující, všichni jeho zaměstnanci
a další pracovníci jsou povinni v areálu betonárny prodávajícího dbát obecně platných
předpisů a postupovat dle pokynů prodávajícího.
11.Je-li místem plnění provozovna betonárny prodávajícího, zavazuje se kupující přistavit k nakládce zboží vždy pouze přepravník s prázdnou a čistou nástavbou. Zjistí-li prodávající porušení této povinnosti, je oprávněn dodání zboží odmítnout a kupující je
povinen nahradit prodávajícímu škodu vzniklou likvidací již vyrobeného zboží. Bude-li
kupující i přesto trvat na dodání zboží, uvede se tato skutečnost v dodacím listě, přičemž prodávající v takovém případě neodpovídá za žádnou škodu, mající povahu
v takto poskytnutém plnění. Kupující, který si sám zajišťuje přepravu zboží, je povinen
vybavit řidiče jím zajišťovaných přepravníků řádnou a platnou plnou mocí k odběru zboží.
Řidič je povinen tuto plnou moc předložit při odběru zboží prodávajícímu.
12.Řidiči prodávajícího nebo řidiči jím zajišťovaných přepravníků nejsou oprávněni přebírat
za prodávajícího jakékoliv závazky. Tito řidiči dále nejsou oprávněni připustit dodatečnou
úpravu konzistence zboží během jízdy nebo na místě dodání. Úpravu konzistence zboží,
pokud to není nutnou součástí zvláštního technologického postupu výroby a dopravy,
provede pouze k tomu oprávněný pracovník kupujícího, a to na výlučnou odpovědnost
kupujícího. Úprava konzistence přidáním vody je zásahem majícím vliv na konečnou kvalitu výrobku a v případě jejího přidání ztrácí kupující právo na jakoukoliv reklamaci zboží.
13.Kupující se zavazuje zajistit, že všichni jeho zaměstnanci či jiné osoby, které pro něho
budou při plnění závazku dle těchto VPDP pracovat, budou v provozovně betonárny
prodávajícího dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, která jsou k dispozici na internetových stránkách http://www.cemex.cz/bezpecnost-a-ochrana-zdravi.aspx
a v listinné podobě ve všech provozovnách betonáren prodávajícího. Kupující bere na
vědomí a výslovně souhlasí s tím, aby prodávající z důvodu prevence a kontroly dodržování
předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví pořizoval ve svém areálu a prostorách obrazové
snímky, případně obrazové a zvukové záznamy, a aby tyto snímky a záznamy použil k upozornění, resp. prokázání porušení předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví.
14.Kupujícímu jsou k dispozici technické parametry čerpadel na všech závodech prodávajícího. V případě, že na příjezdové cestě k místu čerpání nebo přímo na místě plnění jsou podmínky, které neodpovídají technickým parametrům objednaného čerpadla, jdou případně
vzniklé škody a náklady k tíži kupujícího.
15.Objednané zboží vrácené kupujícím zpět na betonárnu bude v důsledku zvýšených nákladů na recyklaci vráceného zboží účtováno prodávajícímu s příplatkem
1 500 Kč/m3.
16.U dodávek prováděných čerpadly na beton je nutno po dohodě nasadit k čerpadlu pracovníka kupujícího k navádění autodomíchávačů v případech vyšších přečerpaných objemů, v
situaci, kdy je obsluha čerpadla mimo vozidlo a ovládá stroj dálkově, za snížené viditelnosti
apod. Při práci čerpadla se speciálním přídavným potrubím provádí jeho montáž pracovníci kupujícího za odborného dohledu obsluhy čerpadla. Potrubí si (na základě dohody)
vyzvedne na závodě kupující před nasazením, na vlastní náklad jej odveze na staveniště a
kompletní a vyčištěné jej neprodleně po ukončení betonáže vrátí na závod.
Čl.IV. – Jakost
1.Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží má v době přejímky vlastnosti vyhovující
smlouvě, platným právním předpisům a právě platným technickým normám, případně
podnikovým nebo stavebně-technickým osvědčením. Ověřování jakosti se provádí dle
platných norem prokázáním shody vlastností s jejich požadavky. Kontrolní vzorky zboží
se odebírají na betonárně. Na zboží prodávajícího je vydáno prohlášení o shodě ve smyslu
zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platným nařízením vlády.
2.Při výrobě směsi dle návrhu receptury kupujícího ručí prodávající pouze za objednané
složení a odborné promísení.
3.Zprávy o výsledcích kontroly shody jsou uloženy na betonárně prodávajícího. Požaduje-li kupující hodnocení shody odlišné od technických norem a kontrolních zkoušek
pevnosti prodávajícího, musí tento požadavek předem jasně specifikovat a sjednat
v kupní smlouvě.
4.Prodávající upozorňuje kupujícího, že zboží jím dodávané obsahuje cement a je z tohoto
důvodu zařazeno ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb. a vyhlášky MPO č. 402/2011 Sb., do
kategorie látka dráždivá. Na zboží byly vydány v souladu se zákonem bezpečnostní listy.
Kupující je proto povinen seznámit s touto skutečností všechny své pracovníky, kteří přijdou do styku se zbožím prodávajícího a dodržovat příslušná závazná bezpečnostní pravidla.
Čl.V. – Cena a její splatnost
1.Všechny ceny na dodávané zboží a služby jsou stanoveny dohodou prodávajícího s kupujícím. Pokud není stanoveno jinak, platí ceny uvedené v ceníku příslušné betonárny, platném v době dodávky.
2.Pro případ, že se v období mezi uzavřením smlouvy a dodávkou změní materiálové, energetické nebo jiné vstupní náklady na výrobu zboží, jeho dopravu nebo jiné služby a jejich
výši nemůže prodávající ovlivnit změnou receptur nebo organizací práce platí za dohodnuté, že o tyto náklady bude navýšena dohodnutá kupní cena.
Czech Republic, s.r.o. a CEMEX Malešice s.r.o. (dále jen VPDP)
3.Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká okamžikem předání a převzetí zboží nebo služeb.
4.Prodávající může požadovat zaplacení kupní ceny předem před dodáním zboží a služeb
formou zálohy. Za případné přerušení dodávek z důvodů nedostatečné výše zálohy nenese
prodávající žádnou zodpovědnost.
5.Splatnost daňových dokladů – faktur (dále jen faktur) prodávajícího je 14 dnů od vystavení,
není-li dohodnuto písemně jinak.
6.Prodávající bude dohodnutou cenu fakturovat podle zvyklostí používaných v tuzemské
obchodní praxi. Prodávající fakturuje jednotlivé dodávky průběžně. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že přílohou faktury nebude dodací list, který byl prodávajícím předán
při předání zboží. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem. V případě, že faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, je kupující oprávněn ji vrátit k
přepracování nebo doplnění. Oprávněným vrácením faktury zaniká původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne vystavení opravené faktury. V případě, že
je smluvně stanovena delší splatnost faktury, než je uvedeno ve VPDP, je kupující povinen
reklamovat ji před uplynutím lhůty splatnosti, jinak se faktura považuje za akceptovanou a
pozdější reklamace nemůže být uznána a odpovědnost prodávajícího za případnou vadu
zaniká.
7.Kupující výslovně souhlasí s tím, aby prodávající vystavil fakturu – daňový doklad
v elektronické podobě tak, jak to předpokládá ustanovení § 26 odst. 3 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
8.V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury může prodávající účtovat úrok z prodlení
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení kupujícího se
zaplacením kupní ceny delšího než 60 dnů je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu
rovněž smluvní pokutu. Smluvní pokuta se sjednává ve výši 0,5 % z celkové kupní ceny, a to
za každý den prodlení se zaplacením, byť i jen části kupní ceny, a to od prvního dne prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na nároky na náhradu škody. Prodávající je dále
v případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny oprávněn vyúčtovat kupujícímu
náklady vzniklé v souvislosti s vymáháním dluhu. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím,
že prodávající je k vymáhání pohledávky oprávněn využít služby třetí osoby a že v takovém
případě mohou náklady na vymáhání pohledávky dosáhnout částky 15 % hodnoty dlužné
částky.
9.Při prodlení s platbami ze strany kupujícího může prodávající požadovat při dalších dodávkách platby předem.
10.Při prodlení s platbami ze strany kupujícího je prodávající oprávněn doúčtovat kupujícímu
všechny poskytnuté slevy z kupní ceny, pokud byly mezi stranami dohodnuty.
11.V případě, že kupující opakovaně nedodržuje splatnost faktur nebo bezdůvodně
porušuje smluvní dohodu o výhradním odběru, považuje to prodávající za podstatné porušení smlouvy. V takovém případě je prodávající oprávněn k zastavení dodávek
a k odstoupení od smluvního vztahu.
12.Kupující není oprávněn započíst oproti pohledávce prodávajícího na zaplacení kupní ceny
jakékoli své pohledávky. Kupující není dále oprávněn k zadržování jakýchkoliv plateb.
13.V případě, že kupující vstoupí do likvidace nebo je-li s ním vedeno insolvenční nebo
exekuční řízení, je prodávající oprávněn odmítnout provedení dodávky zboží či dodávku podmínit platbou předem, platbou v hotovosti při dodání zboží nebo požadovat
poskytnutí dostatečného zajištění pohledávek prodávajícího vzniklých v souvislosti
s dodáním zboží.
Čl.VI. – Nabytí vlastnického práva
1.K přechodu vlastnického práva dodaného zboží dojde až po úplném zaplacení kupní ceny
– výhrada vlastnického práva dle ustanovení § 2132 Občanského zákoníku.
2.Kupující je povinen až do přechodu vlastnického práva starat se o dodané zboží dle platných norem a předpisů.
3.Kupující postupuje na prodávajícího veškeré nároky, které mu vzejdou z prodeje vyhrazeného zboží k uhrazení pohledávek prodávajícího, a to až do celkové výše dodávek prodávajícího.
4.Zboží, které spadá pod výhradu vlastnického práva, nesmí být kupujícím dáno do zástavy.
5.Pokud o to prodávající požádá, je na kupujícím, aby svým dlužníkům oznámil postoupení
svých práv ve prospěch prodávajícího a předložil o tom potřebné doklady.
6.Stane-li se dodávaný beton podstatnou součástí pozemku třetí osoby, postupuje kupující
své nároky, které takto získal a které mohou pokrýt jeho ostatní práce prodávajícímu se
všemi právy a to ve výši hodnoty dodaného zboží a služeb.
Čl.VII. – Nebezpečí škody na zboží
1.Nebezpečí škody přechází na kupujícího v době, kdy převezme od prodávajícího zboží,
nebo jestliže tak neučiní včas v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím
a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme.
2.V případě, že zboží je dodáváno dopravcem kupujícího, přechází na kupujícího nebezpečí
škody na zboží jeho předáním tomuto dopravci.
3.Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na jeho
povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě na zboží došlo v důsledku porušení povinností prodávajícího.
Čl.VIII. – Reklamace
1.Kupující je povinen zboží zkontrolovat ihned po předání a převzetí deklarovaného druhu
na dodacím listě prodávajícího (u vlastního odvozu je místem předání výrobna prodávajícího) a uplatnit veškeré námitky proti množství a kvalitě, zvláště pak konzistenci, zrnitosti
a promísení dodávaného zboží. Ústní nebo telefonické výtky musí být neprodleně potvrzeny doporučeným dopisem adresovaným na adresu prodávajícího. K reklamaci na kvalitu dodávky musí být vždy přizván technolog prodávajícího. Osoba, která prohlásí, že je
pracovník kupujícího a přímo odebírá zboží od prodávajícího nebo na staveništi potvrzuje
příjem dodávky zboží a služeb, je považována ve smyslu Občanského zákoníku jako určený
zmocněnec kupujícího. Kupujícím takto potvrzené dodací listy a výkazy výkonů čerpadel
se považují za nesporné a jsou podkladem pro fakturaci. Zboží a služby se tím považují za
řádně dodané a převzaté kupujícím.
2.Později mohou být reklamovány pouze skryté závady, které nemohly být zjištěny při
předání a převzetí, a to pouze písemně. Reklamace, která nebyla podána včas, písemně
nebo po formální stránce správně, má za následek ztrátu odpovědnosti prodávajícího
z vad zboží. Vady zjištěné až na základě kontrolních zkoušek pevnosti a dalších zkoušek,
musí být reklamovány písemně nejpozději do 6 měsíců od splnění dodávky. Po této době
odpovědnost prodávajícího za vady zaniká.
3.Reklamace na kvalitativní nedostatky mohou být podány jen za předpokladu, že ihned
po dodání zboží jsou za přítomnosti pověřené osoby prodávajícího zhotoveny zkušební
vzorky. Přítomnost pověřené osoby prodávajícího je nezbytná i u informativních odběrů
vzorků zboží z výroben prodávajícího a zhotovování zkušebních těles kupujícím. Pro zhotovení zkušebních těles platí příslušné normy a předpisy a tyto vzorky mohou být uznány
pouze za předpokladu jejich správného zhotovení. Kupující je povinen předat zkušební
vzorky ihned po zhotovení autorizované (akreditované) zkušebně, kde se uloží a přezkouší.
Náklady spojené s oprávněnou reklamací nese prodávající, náklady spojené s reklamací,
která nebyla oprávněná, nese kupující.
4.Kupující není oprávněn až do konečného vyřízení reklamace odstranit reklamovanou
dodávku zboží a je povinen umožnit prodávajícímu odběr nových vzorků. V případě porušení této povinnosti nemůže být reklamace uznána.
Čl.IX. – Nároky z vad zboží
1.Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem podle ustanovení
§ 2106 Občanského zákoníku, může kupující:
– požadovat odstranění vad dodáním náhradního bezvadného zboží
– požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny
– odstoupit od smlouvy
2.Volba mezi nároky uvedenými v odst. 1 náleží kupujícímu tehdy, oznámí-li ji prodávajícímu
ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.
3.Neoznámí-li kupující volbu svého nároku, má nárok z vad zboží jako při nepodstatném
porušení smlouvy podle § 2107 Občanského zákoníku.
4.Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva nepodstatným způsobem, může kupující
požadovat dodání chybějícího množství zboží nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
5.Nárok na slevu z kupní ceny odpovídá rozdílu mezi hodnotou, kterou by mělo zboží bez
vad a hodnotou, kterou má zboží dodané s vadami, přičemž pro určení hodnot je rozhodující doba, v níž se mělo uskutečnit řádné plnění.
6.Kupující může o slevu snížit kupní cenu placenou prodávajícímu. Do doby odstranění prokázaných vad dodáním chybějícího množství není kupující povinen platit část kupní ceny,
jež by odpovídala jeho nároku na slevu, jestliže by vady takto nebyly odstraněny.
7.Nároky z vad zboží se nedotýkají nároku na náhrady škody nebo smluvní pokutu.
8.Kupující nemůže od smlouvy odstoupit, jestliže vady včas neoznámí prodávajícímu.
9.Prodávající neodpovídá za vady zboží v těchto případech:
– nezajistí-li kupující v místě odběru zboží bezprostřední a kvalitní uložení, zpracování a
ošetření zboží v souladu s normami
– nezajistí-li kupující přepravník s prázdnou a čistou nástavbou, a na dodání zboží bude
přes upozornění přesto trvat
– přidá-li se do čerstvého betonu na staveništi voda na přání kupujícího
– mísí-li se dodaný beton s betonem od jiného prodávajícího
– přidá-li kupující do dodaného čerstvého betonu přísady nebo příměsi bez vědomí prodávajícího
– když při odběru samotným kupujícím dojde k závadám zaviněným neodbornou dopravou, přidáním vody, přísad nebo příměsí
– bylo-li zboží vyrobeno na žádost kupujícího dle jím dodané receptury
– bylo-li kupujícím objednáno (specifikováno) zboží v rozporu s podmínkami pro jeho užití
– kupující na staveništi použije k čerpání betonu jiné čerpadlo, než čerpadlo prodávajícího
– dojde ke znehodnocení zboží tím, že kupující nezajistí řádné a včasné převzetí zboží
– kupující odepře přístup technologa prodávajícího či osob prodávajícím pověřených
k posouzení reklamace kvality dodávky.
Závěrečné ustanovení
Případné odchylky od těchto podmínek mají účinek jen tehdy, potvrdí-li je prodávající. Kupující svým podpisem na platné objednávce, na dodacím listě prodávajícího nebo ve smlouvě prohlašuje, že byl prodávajícím seznámen s platnou cenovou nabídkou, souhlasí se smluvními cenami a VPDP vydanými prodávajícím. Pokud je kupujícím podnikatel, strany se
dle zákona č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení („RŘ“) před jediným rozhodcem ad hoc, kterým jmenují Mgr. Terezu Vašíčkovou, osvědčení MSp ČR č. 492. Žalobu žalobce doručí na adresu Brno, Cejl 91, PSČ 602 00. Tato adresa je doručovací adresou rozhodce a současně místem, kde bude RŘ probíhat. Strany se dohodly, že poplatek za RŘ je nákladem řízení a je součtem částky šest tisíc korun českých a jedna a půl násobku výše soudního poplatku, jenž by byl v daném případě vybrán za řízení před obecnými soudy ČR dle platné legislativy a to do hodnoty sporu do jednoho milionu korun českých. V případě
hodnoty sporu vyšší se tento poplatek za RŘ dále navýší o příslušnou výši soudního poplatku z přesahující částky. K celkové částce vypočítaného poplatku za RŘ bude dále přičtena DPH.
U sporů s mezinárodním prvkem se poplatek za RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle způsobu výpočtu
poplatku za RŘ je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zvláštní úkony v RŘ mohou být účtovány dle skutečných nákladů. Zastavením
řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu poplatku za RŘ, zaplacený poplatek za RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad
spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a to zejména Unii pro rozhodčí a mediační řízení ČR,
a.s., působící na adrese, kde bude rozhodčí řízení probíhat, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování;
uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na stránkách www.urmr.cz/vyvesni-deska. Strany se dohodly, že přístup do soudního
fóra jim bude zaslán na korespondenční adresy, uvedené ve smlouvě, která se řídí těmito VPDP. Tyto VPDP jsou nedílnou součástí smlouvy, ceníku prodávajícího a odsouhlasené objednávky
kupujícího ve smyslu ustanovení § 1751 a následujících Občanského zákoníku v platném znění.
11
Praha dne 1. 3. 2015
Peter Dajko, generální ředitel
Výrobní závody CEMEX
Praha
Klecany
Ostravsko
Dolní Lutyně
Dětmarovice
Praha - Horní Počernice
Ostrava - Mariánské hory
Ostrava - centrum
Šenov
Praha - Malešice
Praha - Stodůlky
Praha - Libuš
Děčín
Žandov
Ústí nad Labem
Smrčí
Teplice
Vrchlabí
Turnov
Lovosice
Dvůr Králové
Litoměřice
Dobříň
Chomutov
Úhošťany
Mělník
Mladá Boleslav
Jaroměř
Smiřice
Slaný
Lysá nad Labem
Hradec Králové
Poděbrady
Nové Strašecí
Ústí
Čeperka
Sokolov
Kluk
nad Orlicí
Družec
Kolín
Praha
Pardubice
Moravská
Čáslav
Beroun
Třebová
Benešov
Prachovice
Litomyšl
Letkov
Havlíčkův
Plzeň
Bílkovice
Ledeč Brod
Mítov
Žďár nad
Jevíčko
nad Sázavou
Sázavou
Nepomuk
Týn nad Vltavou
Jihlava
Dačice
České Budějovice
Velké Meziříčí
Třebíč
Znojmo
Hodonice
Betonárna
Třinec
Frýdek-Místek
Liberec
Betonárna s možností výroby anhydritových potěrů
Brno
Zaječí
Mikulov
Stonava
Jablunkov
Bělá
Dolní Lutyně
Dětmarovice
Šumperk
Ostrava
Náklo
Olomouc
Frýdek-Místek
Štramberk
Jablunkov
Valašské Meziříčí
Vsetín
Otrokovice
Spytihněv
Zlín
Valašské Klobouky
Kunovice
Hodonín
Uherský Brod
Břeclav
Cementárna
Štěrkovna / kamenolom
Zelenou barvou jsou označeny původní provozovny společnosti Holcim (Česko) a.s., které se staly součástí skupiny CEMEX Czech Republic, s.r.o. od 5. 1. 2015.
Betonárna Benešov
Černoleská ulice, 256 01, Benešov
Tel.: +420 606 642 845
[email protected]
Obchodní zástupce:
Radka Vaňková
Tel.: +420 778 409 837
[email protected]
CEMEX Czech Republic, s.r.o.
Siemensova 2716/2, 155 00 Praha – Stodůlky
Tel.: +420 257 257 400
Technologická podpora: [email protected]
CEMEX Malešice s.r.o.
Teplárenská 608/11, 108 00 Praha 10
Tel.: +420 272 081 511
www.cemex.cz
Zákaznická linka 800 11 12 12
Download

Ceník 2015