TISKOVÁ ZPRÁVA
_______________________________
25. září 2014
Audit ocenil LINET za prorodinný přístup a rovné příležitosti
Společnost LINET se rozhodla prověřit, zda současné postupy a procesy v personální
politice mají pozitivní vliv na pracovní prostředí, zda jsou nastaveny nediskriminačně a
zajišťují rovnocenný přístup ke všem zaměstnancům. Podstoupila proto genderový audit,
který realizovala nezisková organizace Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství.
Audit se zaměřil na analýzu napříč organizační strukturou LINETu, snažil se najít skryté překážky a
úskalí, které by mohly některé ze skupin zaměstnanců ztížit přístup k pracovním příležitostem nebo
benefitům, možnostem vzdělávání a dalším zdrojům.
Zaměstnanci z managementu, výroby a THP podstoupili skupinové i individuální rozhovory, v nichž
se diskutovaly možnosti využití benefitů nebo oblast práva na rovné zacházení. Rozhovory měly za
cíl zjistit, nakolik je firemní kultura otevřená, přátelská k rodině, podporuje osobní rozvoj, jak
probíhá nábor, uvolňování, hodnocení či jaké jsou možnosti profesního růstu.
„Audit potvrdil, že nastavení procesů je férové ke všem zaměstnaným. LINET byl oceněn za
komunikaci s kolegyněmi na rodičovské dovolené, firemní školku, proces náboru nebo způsob
propagace firmy navenek. Ocenění získal i za zaměstnávání lidí starších šedesáti let, kteří se svými
znalostmi a dovednostmi hrají důležitou roli při sdílení firemního know-how. Pozitivně byla také
hodnocena péče o zaměstnance ve formě benefitů,“ přiblížila výsledky auditu HR ředitelka LINETu
Vladimíra Michnová.
Úspěšné absolvování auditu může LINET podpořit i při získávání nových zakázek. Stále více
společností nejen u nás, ale i v zahraničí totiž v rámci své společenské odpovědnosti preferuje
obchodní partnery a dodavatele, kteří se rozhodli dodržovat principy rovných příležitostí.
„Výsledky auditu zařazují LINET mezi firmy, pro něž zaměstnanci a zaměstnankyně nejsou jen
položkou v účetnictví. Naopak, personální politika společnosti jejich potřeby reflektuje a vychází jim
v maximální možné míře vstříc,“ doplňuje auditorka společnosti Aperio Petra Kubálková.
LINET Group
LINET Group je největším evropským výrobcem nemocničních a pečovatelských lůžek. Holding se
sídlem v nizozemském Dordrechtu vznikl v roce 2011, kdy jej po 20 letech strategického
partnerství založili majitelé české firmy LINET a německého výrobce wissner-bosserhoff. LINET
Group ročně vyrobí přes 66 tisíc lůžek, kromě nich ale nabízí i matrace a další vybavení pro
nemocnice, ústavy sociální péče a stacionární pečovatelské jednotky. Pro sofistikovaná a vysoce
kvalitní řešení značky LINET se dosud rozhodlo přes tisíc prestižních univerzitních nemocnic a přes
10 tisíc pečovatelských zařízení, a to více než stovce zemí po celém světě. LINET Group v Evropě
provozuje řadu vlastních obchodních zastoupení, své pobočky ale má například i v Jižní Americe či
v USA. K dispozici má také rozsáhlou síť partnerských distribučních společností. Holding
zaměstnává přibližně 900 lidí, z toho dvě třetiny v České republice. Více na www.linet.cz.
KONTAKT: Jan Hrabovský, tiskový mluvčí LINET (tel.: 777 855 459, e-mail: [email protected])
Download

TISKOVÁ ZPRÁVA