Volnočasové benefity
Online výzkum pro
APROPOS
Nákupní zvyklosti
v souvislosti s používáním poukázek
Volnočasové
benefity
GfK Czech
Czech
15.9. Duben
– 21.9. 2010
2009
Specifikace projektu
2
Metodologie
ONLINE – CAWI
(Computer Assisted Web Interviewing)
Vzorek
520 unikátních respondentů - zaměstnanci
Výběr
Kvótní výběr
Lokalita
Česká republika
Terén
7.4. – 12.4. 2010
GfK Czech
Volnočasové benefity
Duben 2010
Specifikace projektu
Specifikace
projektu
3
•
Držitelé volnočasových poukázek: 167
•
Příjemci příspěvků na volný čas :
200
•
Nedostávají žádné benefity :
200
•
Zdroj kontaktů: Online klub GfK Czech
3
GfK Czech
Volnočasové benefity
Duben 2010
Hlavní cíle projektu a sledované oblasti
Význam volnočasových benefitů
Insert chart title here (optional)
Zjistit význam volnočasových benefitů mezi
zaměstnanci (uživateli i neuživateli benefitů),
vnímání jejich hodnoty z pohledu „work-life
balance“ a celkové kvality života.
Preferované benefity
Chování zaměstnanců ve volném čase,
požadované druhy poukázek podle oblastí
aktivity (kultura, sport atd.), způsob jejich
využívání.
Motivační a zdravotní efekt
Efektivita práce u uživatelů a neuživatelů
volnočasových benefitů, jejich nemocnost,
deklarovaný vliv využívání benefitů na
spokojenost v práci a loajalitu vůči
zaměstnavatelům apod.
4
GfK Czech
Czech
Nákupní zvyklosti
v souvislosti s používáním poukázek
Volnočasové
benefity
15.9. Duben
– 21.9. 2010
2009
Klíčová zjištění
5
Volnočasové benefity jsou obecně atraktivní pro drtivou většinu (94%)
dotazovaných.
Deklarovaný dopad volnočasových poukázek na práci a život byl potvrzen
velkou většinou zaměstnanců. Parametr, který vyšel nejlépe v celkovém pozitivním
hodnocení je spokojenost v práci (85%) následovaná celkovým dobrým životním
pocitem (80%), rovnováhou mezi prací a životem (77%), motivací v práci (76%) a
fyzickou kondicí (75%).
Průzkum odhalil, že zaměstnanci, kteří ve všech aspektech deklarovali
největší nespokojenost jsou ti, kteří nemají žádné benefity spojené s
volným časem.
S volnočasovými benefity lidé výrazně zvyšují svoje volnočasové aktivity.
Velká většina respondentů (84%) se domnívá, že stát (vláda) by měl/a
podporovat poskytování volnočasových benefitů. (např. ve formě
daňových úlev)
GfK Czech
Czech
Nákupní zvyklosti
v souvislosti s používáním poukázek
Volnočasové
benefity
15.9. Duben
– 21.9. 2010
2009
6
Detailní výsledky
GfK Czech
Volnočasové benefity
Duben 2010
Velikost příspěvku na volný čas za rok
(volnočasové poukázky + příspěvky jinou formou)
7
Průměrná výše příspěvku u
zaměstnanců, kteří dostávají
volnočasové benefity je 3783 Kč
Velká většina zaměstnanců (79%)
disponuje velikostí příspěvku do 5000
Kč za rok.
10 000
Kč a více
6%
neví/neodp
ověděl
3%
0 - 500 Kč
12%
5 001 - 10
000 Kč
13%
3 001 5 000 Kč;
19.4%
501 1 000 Kč;
12%
 3783 Kč
1 001 2 000 Kč;
22%
2 001 3 000 Kč;
14%
dostávají poukázky/příspěvky (N=320, data v %)
Q1c. Jak velký příspěvek dostáváte na volný čas za rok
GfK Czech
Volnočasové benefity
Duben 2010
Atraktivita volnočasových aktivit obecně
Volnočasové benefity jsou obecně atraktivní pro drtivou většinu (94%) dotazovaných
zaměstnanců.
Neatraktivní;
6%
Atraktivní;
94%
Celý vzorek (N=520, data v %)
Q6a. Do jaké míry jsou pro vás volnočasové benefity jako takové obecně atraktivní (jako celek v souhrnu)?
8
GfK Czech
Volnočasové benefity
Duben 2010
Využívání volnočasových benefitů – TOP 10
9
Zaměstnanci dnes
využívají celou
škálu
zaměstnaneckých
benefitů od
příspěvků na
dovolenou, přes
kulturu, sport,
masáže, vzdělání
či zdravotní péči
1. Příspěvek na dovolenou nebo rekreační pobyty
2. Příspěvek na kulturní akce jako je např. divadlo
3. Příspěvek na nákup v lékárně
4. Bazén, aquapark
5. Masáže, rehabilitace
6. Příspěvek na fitness
7. Příspěvek na sportovní aktivity kromě fitness
8. Příspěvek na vzdělání (jazykové kursy,…)
9. Příspěvek na kino
10. Příspěvek na nákup zboýí nebo služeb v optice
GfK Czech
Volnočasové benefity
Duben 2010
TOP 10 nejatraktivnějších volnočasových benefitů
10
86%
Cestování na dovolenou nebo rekr. pobyty
Návštěva kulturních akcí
70%
Masáže, rehabilitace
70%
68%
Návštěvy bazénu, akvaparků
Vzdělání (jaz. kursy, autoškoly…)
64%
Chození do kina
63%
Lázeňské pobyty
57%
Sportovní aktivity kromě fitness
56%
Nakupování v lékárně
55%
Vodní a balneo procedury
54%
Kosmetické služby
52%
Atraktivita jednotlivých volnočasových benefitů
se liší podle
52%
individuálních představ každého zaměstnance, obecně však
vítězí příspěvky
nafitness
dovolenou, kulturní akce48%
a masáže.
Chození do
Další procedury (terapeutické, regenerační…)
Návštěvy sauny
% zaměstnanců, pro které
je benefit
atraktivní akcí jako divák
Návštěva
sportovních
48%
45%
GfK Czech
Volnočasové benefity
Duben 2010
Jaké aktivity by lidé více dělali díky volnočasovým
benefitům
Zaměstnanci
deklarují, že pokud
by dostávali
volnočasové
bnefetity, začali by
řadu
volnočasových
aktivit
uskutečňovat nebo
by je
uskutečňovali ve
větší míře
11
Cestování na dovolenou nebo rekr. …
86%
Návštěva kulturních akcí
70%
Masáže, rehabilitace
70%
Návštěvy bazénu, akvaparků
68%
Vzdělání (jaz. kursy, autoškoly…)
64%
Chození do kina
63%
Lázeňské pobyty
57%
Sportovní aktivity kromě fitness
56%
Nakupování v lékárně
55%
Vodní a balneo procedury
54%
Kosmetické služby
52%
Další procedury (terapeutické, …
52%
Chození do fitness
48%
Návštěvy sauny
48%
Návštěva sportovních akcí jako divák
Nakupování v optice
Aerobic, spinning, pilates, apod.
45%
42%
37%
Q7a. Jaké aktivity byste začali uskutečňovat nebo je uskutečňovali ve větší míře díky tomu, že byste na tyto aktivity mohli využít poukázky
či příspěvek od zaměstnavatele?
Volnočasové benefity
GfK Czech
Duben 2010
Skutečné chování uživatelů benefitů ve srovnání
s neuživateli benefitů
Aktivity, které respondenti uskutečňují. V % z příslušné skupiny
respondentů.
Volnočasové
benefity ovlivňují
aktivní trávení
volného času.
Respondenti
bez benefitů
Respondenti s
benefity
Fitness
12%
20%
Masáže
19%
35%
Sauny
8%
14%
Lázně
8%
14%
Bazény
48%
58%
Divadla
36%
48%
Dovolená
78%
88%
Q5a. Nyní se zamyslete nad tím, jaké aktivity uskutečňujete vy osobně.
12
GfK Czech
Volnočasové benefity
Duben 2010
Vliv benefitů na práci a život
13
Deklarovaný vliv
volnočasových
poukázek na práci a
život potvrdila velká
většina zaměstnanců.
Nejlépe ze všeobecně
pozitivního hodnocení
vychází parametr
„spokojenost v práci“
a celková „životní
pohoda“, včetně
„rovnováhy mezi prací a
životem“.
Vaši spokojenost v práci
Na celkovou životní pohodu
83%
Rovnováhu mezi prací a životem
81%
Na Vaši fyzickou kondici
78%
Vaši motivaci v práci
76%
Vyrovnanost se stresem
75%
Vaši loajalitu
71%
Váš zdravotní stav
70%
Výkonnost v práci
Q8+Q9 Jaký vliv mají benefity od zaměstnavatele na:
88%
67%
Volnočasové benefity
GfK Czech
Duben 2010
Nespokojenost s jednotlivými životními aspekty
14
Součet % - zcela nespokojen +
spíše nespokojen
Z průzkumu jednoznačně
vyplývá, že ve všech
aspektech deklarují
nejvyšší nespokojenost
ti, co nemají žádné
benefity spojené s
volným časem.
!
Celý vzorek (N=520, data v %)
Q3. Jak jste spokojen s aspekty života?
GfK Czech
Volnočasové benefity
Duben 2010
Postoj ke státní podpoře volnočasových benefitů
Velká většina respondentů (84%) se domnívá, že by stát měl podporovat poskytování
volnočasových benefitů (např. formou daňových zvýhodnění).
Ne; 16%
Ano; 84%
Q13. Měl by stát podporovat poskytování volnočasových benefitů (např. formou daňových zvýhodnění)?
15
GfK Czech
Volnočasové benefity
Duben 2010
16
Kontakt:
Karel Šafář
Tel: +420 728 019 128
[email protected]
Těšíme se na naši spolupráci
Download

Volnočasové benefity – Online výzkum GfK