BORSA İSTANBUL
BORÇLANMA ARAÇLARI
PİYASASI
(BİST BAP)
http://www.borsaistanbul.com
YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E.
YASEMİN YEGİNBOY
1
BİST BAP
Sermaye piyasası mevzuatında
“Nitelikli Yatırımcı” olarak tanımlanan
yatırımcılar tarafından satın alınabilecek
sermaye piyasası araçlarının ihraç işlemlerinin
(birinci el) gerçekleştirildiği
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı ve ikinci el
sabit getirili menkul kıymet işlemlerinin
gerçekleştirildiği
piyasadır.
YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E.
YASEMİN YEGİNBOY
2
BİST BAP İŞLEM GÖREN
ARAÇLAR
Türk Lirası ve döviz ödemeli ihraç edilmiş;
Borçlanma araçları,
Menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere
dayalı borçlanma araçları,
Kira sertifikaları,
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
tarafından ihraç edilen likidite senetleri,
Borsa Yönetim Kurulu tarafından işlem
görmesine karar verilen diğer sermaye
piyasası araçları
işlem görebilir.
YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E.
YASEMİN YEGİNBOY
3
BİST BAP İŞLEM YAPANLAR
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,
Borsa üyeleri,
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan yetki
belgesi almak koşuluyla Bankalar,
YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E.
YASEMİN YEGİNBOY
4
BİST BAP PAZARLARI
1.Kesin Alım Satım Pazarı
2.Repo - Ters Repo Pazarı
3.Bankalararası Repo - Ters Repo Pazarı
4.Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı
5.Pay Senedi Repo Pazarı
6.Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı
7.Uluslararası Tahvil Pazarı
YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E.
YASEMİN YEGİNBOY
5
BİST BAP PAZARLARI
Kesin Alım Satım Pazarı
İkinci el sabit getirili menkul kıymet
işlemlerinin organize ve şeffaf bir piyasada
işlem görmelerini sağlamakta ve likiditelerini
artırmaktadır.
YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E.
YASEMİN YEGİNBOY
6
BİST BAP PAZARLARI
Repo - Ters Repo Pazarı
Dünyadaki sayılı organize repo pazarlarından biri
olan Repo-Ters Repo Pazarı sabit getirili menkul
kıymetlerin
geri alım vaadi ile satım ve
geri satım vaadi ile alımını
organize piyasa koşulları içinde güvenli bir şekilde
gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.
YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E.
YASEMİN YEGİNBOY
7
BİST BAP PAZARLARI
Bankalararası Repo - Ters Repo Pazarı
Bankaların organize piyasa koşulları içerisinde
geri alım vaadiyle satım ve
geri satım vaadiyle alım
işlemlerini
zorunlu karşılık ayırmak zorunda olmadan
gerçekleştirmelerinin sağlanması amacıyla
oluşturulmuştur.
YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E.
YASEMİN YEGİNBOY
8
BİST BAP PAZARLARI
Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı
Organize piyasa içerisinde, tercih edilen menkul kıymetler
üzerinde repo yapılmasına ve sonrasında bu menkul
kıymetlerin alıcıya teslimine olanak vermektedir.
Belirli bir süre için menkul kıymetin el değiştirmesine
imkan veren Pazar vadeli ve spot piyasa arasında menkul
kıymet akışkanlığını sağlayarak etkin faiz oluşumuna
hizmet etmektedir.
YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E.
YASEMİN YEGİNBOY
9
BİST BAP PAZARLARI
Pay Senedi Repo Pazarı
Aracı kuruluşlara ve yatırımcılara;
portföylerindeki pay senetlerini repo yoluyla
ödünç vererek fon temin edebilmeleri, ters repo
yoluyla pay temin edilebilmeleri,
imkânları sağlanmıştır.
YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E.
YASEMİN YEGİNBOY
10
BİST BAP PAZARLARI
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı
Yalnızca sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan
“Nitelikli Yatırımcı” lar tarafından satın alınabilecek
sermaye piyasası araçlarının ihraç işlemlerinin
gerçekleştirildiği Pazar’dır.
Pazar’da ihracı tamamlanan borçlanma araçları,
Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem görmeye başlarlar.
YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E.
YASEMİN YEGİNBOY
11
BİST BAP PAZARLARI
Uluslararası Tahvil Pazarı
Uluslararası Tahvil Pazarı’nda Türkiye
Cumhuriyeti Hazinesi tarafından ihraç edilen
ve Borsa kotunda bulunan dış borçlanma
araçları (“Eurotahvil”) işlem görmektedir.
YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E.
YASEMİN YEGİNBOY
12
BİST BAP ENDEKSLERİ
BAP Endekslerinin hesaplanmasındaki ana amaç,
sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapan
bireysel ve kurumsal yatırımcıların
yatırım yaptıkları
kıymetlerin fiyat ve getirilerindeki gelişmeleri basit ve
anlaşılabilir göstergeler
yardımı ile izleyebilmelerini sağlamaktır.
YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E.
YASEMİN YEGİNBOY
13
BİST BAP ENDEKSLERİ
1.BIST BAP Fiyat Endeksleri
2.BIST BAP Performans Endeksleri
3.BIST BAP Portföy Performans Endeksleri
YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E.
YASEMİN YEGİNBOY
14
BİST BAP ENDEKSLERİ
BIST BAP Fiyat Endeksleri
Yalnızca, piyasa faiz oranlarının
değişmesinden kaynaklanan fiyat
değişimi hakkında fikir verir.
YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E.
YASEMİN YEGİNBOY
15
BİST BAP ENDEKSLERİ
BIST BAP Performans Endeksleri
Hem faiz oranlarındaki değişim, hem de
vadeye kalan gün sayısındaki değişimden
kaynaklanan fiyat dalgalanmalarını esas
alarak toplam getiri hakkında fikir verir.
YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E.
YASEMİN YEGİNBOY
16
BİST BAP ENDEKSLERİ
BIST BAP Portföy Performans Endeksleri
Aynı gün valörlü işlemlerin
gerçekleştiği seans saatleri
içinde anlık olarak hesaplanmaktadır.
Hesaplamalarda karakteristik vadelerdeki fiyatlar
değil,
piyasada işlem gören gerçek kağıtların fiyatları
kullanılmaktadır.
YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E.
YASEMİN YEGİNBOY
17
BİST BAP ENDEKSLERİ
BIST BAP Portföy Performans
Endeksleri
Aynı gün valörlü işlemlerin
gerçekleştiği seans saatleri
içinde anlık olarak hesaplanmaktadır.
Hesaplamalarda karakteristik vadelerdeki fiyatlar
değil,
piyasada işlem gören gerçek kağıtların fiyatları
kullanılmaktadır.
YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E.
YASEMİN YEGİNBOY
18
YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E.
YASEMİN YEGİNBOY
19
İstanbul Takas ve Saklama Bankası
A.Ş. (Takasbank)
https://www.takasbank.com.tr
1992 İMKB Takas ve Saklama A.Ş. kuruldu.
YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E.
YASEMİN YEGİNBOY
20
AMACI
Sermaye piyasası ve borsa mevzuatı çerçevesinde
takas ve saklama hizmetleri vermek ve Bankacılık
Kanunu ve diğer bankacılık düzenlemeleri
çerçevesinde yatırım bankacılığı işlemleri ile iştigal
etmektir.
YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E.
YASEMİN YEGİNBOY
21
SERMAYE YAPISI
Ortak sayısı 56
Ödenmiş sermayesi 600.000.000.-TL
A ve B grubu paylarını temsilen çıkarılan
pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır.
Borsa İstanbul A.Ş.
13 adet Banka
% 62,25
% 17,78
40 adet Aracı Kurum
% 19,97
YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E.
YASEMİN YEGİNBOY
22
YÖNETİM KURULU ÜYE SAYISI 9 KİŞİ
Yönetim Kurulu, çalışmalarını etkin ve verimli bir
şekilde yürütebilmek, görev ve sorumluluklarını
sağlıklı olarak yerine getirebilmek amacıyla
kendisine bağlı olarak faaliyet gösterecek
komiteler kurabilir.
YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E.
YASEMİN YEGİNBOY
23
KOMİTELER
Kredi Komitesi (3)
Denetim Komitesi (2)
Kurumsal Yönetim Komitesi (2)
Risk Yönetim Komitesi (2)
YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E.
YASEMİN YEGİNBOY
24
BAĞIMSIZ DENETİM
Borsa İstanbul Anonim Şirketi sermayesindeki kamu payı
yüzde ellinin altına düşünceye kadar Bankanın her türlü
hesap ve işlemlerinin denetimi yalnızca, Sermaye
Piyasası Kurulunun listesindeki bağımsız denetim
kuruluşları arasından Hazine Müsteşarlığınca seçilecek
bir bağımsız denetim kuruluşunca yapılır.
Banka, bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan
raporu, eş zamanlı olarak Sermaye Piyasası Kurulu,
Hazine Müsteşarlığı ve Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumuna sunar.
YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E.
YASEMİN YEGİNBOY
25
İŞTİRAKLER
Borsa İstanbul A.Ş.
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk
A.Ş.
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil
ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.
S.W.I.F.T.SCRL
% 0,15
% 64, 90
% 4,1
SASE-Sarajevo Menkul Kıymetler
Borsası
%5
YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E.
YASEMİN YEGİNBOY
% 10,50
% 0,32
26
YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E.
YASEMİN YEGİNBOY
27
HESAP DÖNEMİ TAKVİM YILIDIR.
Bilanço,
Kâr-Zarar Hesabı,
Yönetim Kurulu Raporu
Denetim Raporu
YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E.
YASEMİN YEGİNBOY
28
KAR DAĞITIMI
Bankanın bir hesap dönemi işlemlerinden elde edilen gelirlerinden, bütün
giderler, karşılıklar, vergi, amortismanlar ve diğer kanuni ve mali yükümlülükler
çıktıktan sonra kalan safi kârın;
a)Yüzde beşi, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar genel kanuni
yedek akçe ayrılır.
b) Kalanından Genel Kurulca belirlenecek oranda birinci kâr payı ayrılır ve
ödenmiş sermaye içindeki payları nispetinde ortaklara dağıtılır.
c) Safi kârın yukarıdaki şekillerde dağıtımından sonra kalanın; ortaklara,
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Banka personeline dağıtılacak kısmın
belirlenmesine yahut kısmen veya tamamen yedek akçe olarak ayrılmasına
Genel Kurulca karar verilir.
Yönetim Kurulu gerekli görür ise bu konuda Genel Kurula önerilerde
bulunabilir.
YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E.
YASEMİN YEGİNBOY
29
KAR DAĞITIMI
ç) Bu maddenin (c) bendi uyarınca dağıtılması kararlaştırılan kâr payının, ödenmiş
sermayenin yüzde beşini aşan kısmının onda biri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri
gereğince genel kanuni yedek akçeye eklenir.
d) Bu maddenin (c) bendi uyarınca, tabii üye Genel Müdür dahil, Yönetim Kurulu
Başkanı, Başkan Vekili ve Üyelerine, Banka personeline dağıtılmasına karar
verilen kâr payının ilgililere ne şekilde tahsis olunacağı hususu Yönetim Kurulunca
kararlaştırılır.
Kâr payı ancak safi kârdan ödenir. Bu maddenin (a) bendinde belirtilen yedek
akçeler ayrılmadan kâr payı belirlenemez.
YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E.
YASEMİN YEGİNBOY
30
HİZMETLER
Piyasa İşletimi ve Nakit Kredi
Piyasa İşletimi
Nakit Kredi
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
Takas ve Saklama
Saklama Hizmetleri
Takas Hizmetleri
Teminat Yönetimi
Merkezi Karşı Taraf
YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E.
YASEMİN YEGİNBOY
31
HİZMETLER
Varlık Transferi
Numaralandırma
Veri Yayın
Nakit Muhabirliği
Teminat Vekilliği
Fon Değerleme ve Raporlama
Repo-Ters Repo Takip ve Raporlama
Aracı Kurum Blokaj
Kapalı Aracı Kurum İşlemleri
Pay Devri İlan Platformu
YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E.
YASEMİN YEGİNBOY
32
YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E.
YASEMİN YEGİNBOY
33
Download

borsa istanbul borçlanma araçları piyasası