Borsa İstanbul A.Ş.’nin 16 Eylül 2014 tarihli 10088 nolu genel mektubunda
yaptığı yazılı açıklama aşağıdaki gibidir.
Kurban Bayramı resmi tatil olması nedeniyle,Borsamız Pazar ve piyasalarda uygulanacak
işlem ve takas esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
-Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasasında 03 Ekim 2014 tarihinde yarım gün seans
yapılacak olup, 06 ve 07 Ekim 2014 tarihlerinde seans yapılmayacaktır. Her iki piyasada
1 Ekim 2014 tarihli işlemlerin takası 8 Ekim 2014 tarihinde , 2 ve 3 Ekim 2014 tarihli
işlemlerin takası 9 Ekim 2014 tarihinde yapılacaktır.
-Borçlanma Araçları Piyasası; Kesin Alım Satım,Repo Ters Repo,Menkul Kıymet Tercihli
Repo, Bankalararası Repo-Ters Repo , Pay Senedi Repo, Uluslararası Tahvil ve Nitelikli
Yatırımcıya İhraç Pazarları ile Eurotahvil Pazarlıklı İşlemler Platformunda 3 Ekim 2014
tarihinde hem aynı gün ileri valörlü işlemler saat 11:30’a kadar , tescil işlemleri ise saat
09:30’a kadar yapılacak olup , 3 Ekim 2014 tarihinde menkul kıymet bildirimleri 11:50’ye
kadar , aynı gün valörlü işlemleri takası ise 12:30’a kadar yapılacaktır. Yine 3 Ekim 2014
tarihinde döviz ödemeli(USD,EUR) DİBS’lerde takas yapılmayacaktır. 6 ve 7 Ekim 2014
tarihlerinde ise işlem, tescil ve takas yapılmayacaktır.
-Kıymetli Madenler Piyasasında 3, 6 ve 7 Ekim 2014 tarihlerinde seans işlemleri kesintisiz
devam edecektir.Gerçekleşen T+0 valörlü işlemlerin takası 8 Ekim 2014 tarihinde
yapılacaktır.3 Ekim 2014 tarihinde takas işlemi yapılmayacaktır. Takas işlemleri 8 Ekim
2014 tarihinde gerçekleştirilecektir.
-Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 3 Ekim 2014 tarihinde yarım gün seans yapılacak
olup, 6 ve 7 Ekim 2014 tarihlerinde seans yapılmayacaktır. 2 Ekim 2014 tarihli işlemlere
ilişkin takas işlemleri 3 Ekim 2014 tarihinde , 3 Ekim 2014 tarihli işlemlerin takası 8 Ekim
2014 tarihinde yapılacaktır.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin açıklamasına istinaden
TEB ve TEB Yatırım Fonlarının saatlerle ilgili olarak işlem durumları aşağıda
çıkarılmıştır.
İhbarlı Yatırım Fonları 03 Ekim 2014 tarihinde saat 10:30'da alış ve satış işlemlerine
kapatılacaktır.
TEB A.Ş.A Tipi Karma Fonu’nda
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A Tipi Hisse Senedi Fonu'nda
TEB A.Ş.A Tipi Varlık Yönetimi Hizmeti Hisse Senedi Yoğun Fonu’nda
İŞLEMİN TÜRÜ
01.10. 2014 tarihinde
verilen fon bozum
emirleri
02.10.2014 tarihinde
verilen fon bozum
emirleri
03.10.2014 tarihinde
verilen fon bozum
emirleri
03.10.2014 tarihinde
verilen fon alım
emirleri
TEB
TEB
TEB
TEB
TEB
TEB
TEB
TEB
TEB
TEB
TEB
Kapanış
Saati
13:15
GERÇEKLEŞME FİYATI
GERÇEKLEŞME TARİHİ
02.10.2014 tarihli fiyat
Üzerinden
08.10.2014 tarihinde
13:15
03.10.2014 tarihli fiyat
üzerinden
09.10.2014 tarihinde
10:30
08.10.2014 tarihli fiyat
üzerinden
09.10.2014 tarihinde
10:30
08.10.2014 tarihli fiyat
üzerinden
08.10.2014 tarihinde
A.Ş. B Tipi Tahvil Bono Fonu’nda
A.Ş. B Tipi Özel Sektör Tahvil ve Bono Fonu’nda
A.Ş. B Tipi Değişken Fonu’nda
A.Ş. B Tipi Varlık Yönetimi Hizmeti Değişken Fonu’nda
A.Ş. B Tipi Varlık Yönetimi Hizmeti Tahvil ve Bono Fonu’nda
A.Ş. B Tipi Taktik Dağılımı Değişken Fonu’nda
A.Ş. B Tipi Yıldız Bankacılık Değişken Fonu’da
A.Ş. B Tipi Platin Tahvil ve Bono Fonu’nda
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.B Tipi Değişken Fonu’nda
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.B Tipi Tahvil ve Bono Fonu’nda
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.B Tipi Büyüme Amaçlı Değ. Fonu’nda
İŞLEMİN TÜRÜ
03.10.2014 tarihinde
verilen fon bozum
emirleri
03.10.2014 tarihinde
verilen fon alım
emirleri
Kapanış
Saati
10:30
GERÇEKLEŞME FİYATI
GERÇEKLEŞME TARİHİ
08.10.2014 tarihli fiyat
üzerinden
08.10.2014 tarihinde
08.10.2014 tarihli fiyat
üzerinden
08.10.2014 tarihinde
GERÇEKLEŞME FİYATI
GERÇEKLEŞME TARİHİ
03.10.2014 tarihli fiyat
üzerinden
08.10.2014 tarihinde
13:15
03.10.2014 tarihli fiyat
üzerinden
08.10.2014 tarihinde
10:30
08.10.2014 tarihli fiyat
üzerinden
08.10.2014 tarihinde
10:30
TEB A.Ş.B Tipi Altın Fonu’nda
İŞLEMİN TÜRÜ
02.10.2014 tarihinde
verilen fon bozum
emirleri
02.10.2014 tarihinde
verilen fon alım
emirleri
03.10.2014 tarihinde
verilen fon bozum
emirleri
Kapanış
Saati
13:15
03.10.2014 tarihinde
verilen fon alım
emirleri
10:30
08.10.2014 tarihli fiyat
üzerinden
08.10.2014 tarihinde
TEB A.Ş.B Tipi Dinamik Likit Fonu’nda
-03 Ekim 2014 tarihi saat 10:45 de alış ve satış işlemlerine kapatılacaktır.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım,Repo-Ters Repo,
Menkul Kıymet Tercihli Repo, Bankalararası Repo-Ters Repo ve Nitelikli Yatırımcıya İhraç
Pazarları kapandıktan sonra TEB A.Ş. B Tipi Dinamik
yapılarak fon
Likit Fon değerlemeleri
alış-satış işlemlerine açılacaktır.TEB A.Ş. B Tipi Dinamik
Likit Fon tatil
boyunca alış ve satış işlemlerine açık olacaktır.
TEB A.Ş.B Tipi Nakit Yönetimi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu’nda
-03 Ekim 2014 saat 10:45 de alış ve satış işlemlerine kapatılacaktır. Borsa İstanbul
A.Ş.’nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım,Repo-Ters Repo, Menkul Kıymet
Tercihli Repo, Bankalararası Repo-Ters Repo ve Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarları
kapandıktan sonra TEB A.Ş. B Tipi Nakit Yönetimi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fon
değerlemeleri yapılarak fon alış-satış işlemlerini de açılacaktır.
TEB A.Ş. B Tipi Nakit Yönetimi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fon tatil boyunca alış ve satış
işlemlerine açık olacaktır.
Saygılarımızla,
Download

İlgi : - TEB Yatırım