ÇALIŞAN HESAP’TA DEĞİŞİKLİK DUYURUSU
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nin Likidite Yönetimi Hesabı “Çalışan Hesap”,
müşterilerin vadesiz hesaplarında, belirlenen alt sınırın üzerinde bulunan tutarları
“Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu’na Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve
Bono Alt Fonu (9. Alt Fon)” alarak değerlendirmektedir.
10 Mart 2015 tarihinden itibaren Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Çalışan Hesap ürününe
ilişkin alt limitlerde değişikliğe gidilecektir. Buna göre fon alımı için Vadesiz Hesapta
bulunması gereken alt limit:
-
Bireysel müşteriler için 1.000 TL
Platinum ve Kobi müşterileri için 1.500 TL
Özel Bankacılık müşterileri için 2.000 TL olarak güncellenecektir.
Vadesiz Hesaptaki alt limitin güncellenmesi sonrasında alt limit üzerinde kalan bakiye
kadar sözkonusu fon alımı yapılabilecektir.
Alt limit güncellemesine ilişkin işbu bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde
limit güncellemeyi kabul etmeme ve ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme
hakkınız bulunmaktadır. Vazgeçme hakkınızın 15 gün içinde Bankamıza bildirilmesi
halinde, limit güncellemesi yapılmayacaktır ve vadesiz hesaptaki alt limitin
güncellenmemesi sebebiyle fon alımı gerçekleştirilmeyecektir.
Ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili değişikliği kabul etmemeniz durumunda
Bankamızın, tarafınıza bu hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır.
ALT LİMİT GÜNCELLEME ŞEKLİ:
Vazgeçme hakkınızı kullandığınıza ilişkin Bankamıza bildirim yapmadığınız takdirde
değişikliği kabul etmiş sayılırsınız. Bu durumda alt limit güncellemesi aşağıdaki
şekilde Bankamızca yapılacaktır:
10 Mart 2015 tarihinden itibaren Çalışan Hesap ürününe bağlı Vadesiz
Hesaplarından herhangi bir işlem yapan (nakit yatırma, çekme, otomatik ödeme,
taksit ödeme..vb) müşterilerin, işlem tutarına bakılmaksızın Vadesiz Hesaplarında
bulunan mevcuttaki fonlarından, yeni alt limit için gerekli olan kısmı fon bozum
tarihindeki değeri üzerinden Bankamız tarafından otomatik olarak re’sen bozulacak
ve yeni alt limit için gerekli olan tutar Vadesiz Hesaba aktarılacaktır.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi ve anlaşılmayan konularda
Bankamıza başvurarak detaylı açıklama talep edebilirsiniz.
Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş
Download

nin Likidite Yönetimi Hesabı “Çalışan Hesap