Recenzenti příspěvků zařazených do kategorie „článek“
pro číslo 1/2012 časopisu Doktríny
Název příspěvku
VYHODNOCOVÁNÍ RADIAČNÍ, CHEMICKÉ A
BIOLOGICKÉ SITUACE V OPERACÍCH NATO –
NOVINKY A VÝZVY
NIEKOĽKO POZNÁMOK K INFORMAČNÝM
OPERÁCIÁM S DÔRAZOM NA PSYCHOLOGICKÉ
OPERÁCIE
OCHRANA VZDUŠNÉHO PROSTORU ČESKÉ
REPUBLIKY – AIR POLICING A MISE
SEVEROATLANTICKÉ ALIANCE BALTIC AIR
POLICING
PRACOVNÍ VYTÍŽENÍ ŘÍDÍCÍCH LETOVÉHO
PROVOZU V ARMÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY
PEACEKEEPING, NEBO PIECEKEEPING:
ANALÝZA RUSKÉHO ŘEŠENÍ ABCHÁZSKÉHO
KONFLIKTU
TÁLIBÁN – STÁLE SE VYVÍJEJÍCÍ NEPŘÍTEL
VYZBROJOVÁNÍ ETIOPIE A ERITREJE
MODERNÍM LETECKÝM MATERIÁLEM
ODBORNÉ TAKTICKÉ CVIČENÍ ROTY LOGISTIKY
ELEKTRONICKÉ VZDELÁVANIE – MOŽNÉ
RIEŠENIE
VÝBĚR A PŘÍPRAVA VOJÁKŮ V ARMÁDÁCH
NATO
Recenzent
pplk. Ing. Petr Neuer, Centrum
OPZHN, Vyškov
mjr. Ing. Kamil Bednář, Ph.D.,
Velitelství výcviku – Vojenská
akademie, Vyškov
kpt. Ing. Tomáš Novák, 103.
středisko CIMIC/PSYOPS Lipník
n/Bečvou
pplk. Ing. Petr Kovanda, Univerzita
obrany, Brno
mjr. Ing. Petr Michenka, Velitelství
společných sil, Olomouc
pplk. Ing. Richard Štecha, sekce
rozvoje druhů sil – operační sekce
Ministerstva obrany, Praha
plk. Ing. Miloslav Bauer, Ph.D.,
Univerzita obrany, Brno
doc. Mudr. Jiří Šulc, CSc., Ústav
leteckého zdravotnictví, Praha
Ing. Pavel Zůna, MSS., Ph.D.,
Univerzita obrany, Brno
PhDr. Vít Střítecký M.Phil, Ústav
mezinárodních studií, Praha
šprap. Petr Seifert, Generální štáb
Armády České republiky, Praha
šprap. Libor Pliešovský, Velitelství
společných sil, Olomouc
pplk. Ing. Petr Woletz, Ph.D.,
Univerzita obrany, Brno
pplk. Ing. Richard Štecha, sekce
rozvoje druhů sil – operační sekce
Ministerstva obrany, Praha
por. Ing. Marek Krajčík, 102.
průzkumný prapor, Prostějov
npor. Ing. Martin Čech, 73. tankový
prapor, Přáslavice
Ing. Miroslav Hrubý, CSc.,
Univerzita obrany, Brno
RNDr. Bedřich Smetana, Univerzita
obrany, Brno
plk. Mgr. Petr Hanák, Univerzita
obrany, Brno
plk. Mgr. Ladislav NAGY, sekce
rozvoje druhů sil – operační sekce
Ministerstva obrany, Praha
Název příspěvku
ANALÝZA PROSTOROVÉHO VYUŽITÍ
VOJENSKÝCH KONTEJNERŮ POUŽÍVANÝCH
V RÁMCI DOPRAVNĚ-ZÁSOBOVACÍHO SYSTÉMU
ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
Recenzent
npor. Ing. Robert KUTIL, 42.
mechanizovaný prapor, Tábor
por. Ing. Terezie Klimešová,
Velitelství sil podpory, Stará
Boleslav
Download

Recenzenti