Recenzenti příspěvků zařazených do kategorie „článek“
pro číslo 2/2013 časopisu Doktríny
Název příspěvku
Recenzent
SOUDOBÉ CHÁPÁNÍ POVSTALECTVÍ: VHLED DO
MYŠLENÍ DAVIDA KILCULLENA
PhDr. Vít STŘÍTECKÝ, M.Phil.,
Ph.D.; Univerzita Karlova v Praze
Ing. Pavol VARGA; Velitelství
výcviku – Vojenská akademie
mjr. Ing. Břetislav ŠTĚPÁNEK,
Ph.D.; Centrum ochrany proti
zbraním hromadného ničení, Vyškov
npor. Ing. Radim ZAHRADNÍČEK;
31. brigáda radiační, chemické a
biologické ochrany, Liberec
pplk. Ing. Josef KOVÁČ, sekce
podpory MO, Praha
mjr. Ing. Jaroslav LINKA, odbor
vojenského letectví MO, Praha
PhDr. Alena LANGEROVÁ,
Univerzita obrany, Brno
Mgr. Helena NĚMCOVÁ,
Velitelství výcviku – Vojenská
akademie, Vyškov
npor. Ing. Jan HRDINKA; 72.
mechanizovaný prapor, Přáslavice
Ing. Ladislav KOLÁČEK;
Univerzita obrany, Brno
Ing. Bc. Marek SEMELA, Ph.D.;
Ústav soudního inženýrství – VUT
Brno
doc. Ing. Miloš VLK, CSc.;
Fakulta strojního inženýrství – VUT
Brno
pplk. doc. Ing. David VALIŠ, Ph.D.;
Univerzita obrany, Brno
prof. Ing. Zdeněk VINTR, CSc.;
Univerzita obrany, Brno
plk. MUDr. Michal MAREČEK;
Centrum letecké záchranné služby,
Plzeň
pplk. Ing. Richard ŠTECHA;
sekce rozvoje a plánování schopností
Ministerstva obrany, Praha
Ing. Miroslav MUSIL, Ph.D.;
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
pplk. Ing. Martin REJZEK, Ph.D.;
Univerzita obrany, Brno
ZKUŠENOSTI ZE SKUPINOVÉHO CVIČENÍ
SPECIALISTŮ CHEMICKÉHO VOJSKA AČR JAKO
NÁSTROJ ZDOKONALENÍ SPECIALIZOVANÉ
AKREDITOVANÉ PŘÍPRAVY VOJENSKÝCH
CHEMIKŮ
LETECKÉ TECHNICKÉ A PROVOZNÍ
ZABEZPEČENÍ V AČR
VOJENSKÉ JAZYKY VČETNĚ JEJICH PŘÍPRAVY
TRADIČNÍMI A MODERNÍMI METODAMI
ŘEŠENÍ BOJOVÉHO ÚKOLU VELITELEM
JEDNOTKY PŘI PŘÍPRAVĚ BOJE V OSMI
KROCÍCH
VIBRODIAGNOSTIKA JAKO NÁSTROJ PRO
DIAGNOSTIKU PORUCH STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ
SLEDOVÁNÍ PROVOZNÍ SPOLEHLIVOSTI
VOZIDLA TATRA T810 V PODMÍNKÁCH AČR
ZDRAVOTNICKÉ ZABEZPEČENÍ A VZDUŠNÉ
ZDRAVOTNICKÉ ODSUNY ARMÁDY ČESKÉ
REPUBLIKY
PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ –
POVINNOSTI, DOKUMENTACE, PŘÍPRAVA OSOB
Název příspěvku
OZBROJENÉ SÍLY BALTSKÝCH STÁTŮ A JEJICH
VÝVOJ OD PÁDU SOVĚTSKÉHO SVAZU
Recenzent
Mgr. Lukáš NOVOTNÝ, M.A.,
Ph.D.; Metropolitní univerzita Praha
PhDr. Vít STŘÍTECKÝ, M.Phil.,
Ph.D.; Univerzita Karlova v Praze
Download

Recenzenti