Recenzenti příspěvků zařazených do kategorie „článek“
pro číslo 2/2012 časopisu Doktríny
Název příspěvku
PONÍMANIE BEZPEČNOSTI V AKTUÁLNYCH
POLITICKO-VOJENSKÝCH A VOJENSKÝCH
DOKUMENTOCH ALEBO NEDICHOTOMICKÝ
NÁHĽAD NA BEZPEČNOSŤ
TICHÁ VOJNA A JEJ NÁSLEDKY
LETECKÁ PÁTRACÍ A ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
JAKO JEDNA Z FOREM SPOLUPRÁCE ARMÁDY
ČESKÉ REPUBLIKY S INTEGROVANÝM
ZÁCHRANNÝM SYSTÉMEM
JEDNOTKA CIVILNĚ-VOJENSKÉ SPOLUPRÁCE
(CIMIC) A PSYCHOLOGICKÝCH OPERACÍ
(PSYOPS) V SESTAVĚ PROVINČNÍHO
REKONSTRUKČNÍHO TÝMU (PRT) LOGAR,
AFGHÁNISTÁN
AMERICKÉ OZBROJENÉ SÍLY A JEJICH
PROMĚNY OD KONCE BIPOLÁRNÍHO SYSTÉMU
POJETÍ HISTORICKÝCH A SOUDOBÝCH
PŘÍSTUPŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVĚ
DOSPĚLÝCH V OBLASTI OCHRANY
OBYVATELSTVA
VÝVOJOVÉ TRENDY PŘÍPRAVY VOJENSKÝCH
PROFESIONÁLŮ S VYUŽITÍM SIMULAČNÍCH A
TRENAŽÉROVÝCH TECHNOLOGIÍ
SYSTÉM POLNÍ ANALÝZY V ARMÁDĚ ČESKÉ
REPUBLIKY
Recenzent
plk. gšt. Ing. Tomáš Rak; U.S.
Army Training and Doctrine
Command, Virginia, USA
RNDr. Bohumil Kostrec; Generálny
štáb ozbrojených síl Slovenskej
republiky (J-7), Bratislava,
Slovenská republika
kpt. Ing. Aneta Coufalíková, Ph.D.;
Středisko CIRC MO (Computer
Incident Respouse Capability), Brno
pplk. Ing. Josef Kaderka, Ph.D.;
Univerzita obrany, Brno
pplk. Ing. Pavel Novák; Velitelství
Společných sil, Olomouc
pplk. Ing. Richard Štecha; Sekce
rozvoje druhů sil – operační sekce
Ministerstva obrany, Praha
pplk. gšt. Ing. Mojmír Jančík;
103. střediska CIMIC-PSYOPS,
Lipník nad Bečvou
pplk. Ing. Petr Kovanda; Univerzita
obrany, Brno
pplk. Ing. Radek Dubec, Ph.D.;
Univerzita obrany, Brno
PhDr. Vít Střítecký, M.Phil; Ústav
mezinárodních vztahů, Praha
Doc. PhDr. František Hanzlík,
CSc.; Univerzita obrany, Brno
Doc. Ing. Rudolf Horák, CSc.;
Vysoká škola Karla Engliše, a.s.,
Brno
mjr. doc. Ing. Jan Hodický, Ph.D.;
Univerzita obrany, Brno
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.;
Masarykova univerzita, Brno
mjr. Ing. Radek Malina; 31. brigáda
radiační, chemické a biologické
ochrany, Liberec
kpt. Ing. Jiří Janda, Ph.D.; Ústav
ochrany proti zbraním hromadného
ničení, Vyškov
Název příspěvku
ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ AČR
STEJNOKROJI
VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ OPATŘENÍ A ÚKOLŮ
U ORGANIZAČNÍHO CELKU
SAMOPAL VZOR 58 ČESKÁ LEGENDA
ZBRANĚ SE SMĚROVANOU ENERGIÍ
Recenzent
kpt. Ing. Rudolf Liška; Velitelství
výcviku – Vojenská akademie,
Vyškov
por. Ing. Simona Střelecká;
73. tankový prapor, Přáslavice
pplk. Ing. Petr Křížek; Sekce
rozvoje druhů sil – operační sekce
Ministerstva obrany, Praha
mjr. Ing. Emil Danišík; Hlavní
velitelství Vojenské policie
Ing. Jan Strohmandl, Univerzita
Tomáše Bati ve Zlíně
pplk. Mgr. Otakar Foltýn; Společné
operační centrum Ministerstva
obrany, Praha
Ing. František Halačka, CSc.;
vojenský důchodce, Vyškov
Ing. Oldřich Zela, odbor doktrín
VeV–VA, Vyškov
Download

Recenzenti - Odbor doktrín - Velitelství výcviku