Havel Composites CZ , s.r.o.,
Svésedlice 67,Přáslavice,783 54
Tel.: 585 129 010,Fax 585 129 040,
www.havel-composites.cz,
[email protected]
Technický list
HAVELMASTIC 1P
Úvod
HAVELMASTIC 1P je předem urychlená, tixotropní polyesterová pryskyřice s plnivy a
s nízkými emisemi styrenu.Vyznačuje se dobrou přilnavostí, malým vývinem tepla a rychlým
tvrdnutím. Tento materiál je vhodný pro lepení a slepování herexových desek.
Charakteristika produktu
Receptura
Pryskyřice HAVELMASTIC 1P by před použitím měla mít dílenskou teplotu 18 – 20° C.
K rozběhu vytvrzovací reakce stačí přidat katalyzátor. Do pryskyřice HAVELMASTIC 1P je
zabudován mechanizmus barevné změny.Doporučovaným katalyzátorem je katalyzátor
Havelperox 1, nebo Butanox M 50, jehož by se do pryskyřice mělo přidat 1 %.Dobu
želatinace pryskyřice HAVELMASTIC 1P lze přibližně stanovit z následující tabulky.
Zpracovatelnost
Tabulka č.1
Dílu katalyzátoru Butanox M 50
Na 100 dílu pryskyřice HAVELMASTIC 1P
Zpracovatelnost v minutách při 15° C
Zpracovatelnost v minutách při 20° C
Zpracovatelnost v minutách při 25° C
1,0 %
2,0 %
40-60
30-40
20-30
30
20
15
Pryskyřice, forma, dílna by měly mít před zahájením vytvrzování teplotu 15° C nebo vyšší
Aditiva
Některé pigmenty eventuelní plniva nebo přídavek styrenu mohou nepříznivě ovlivnit
konečné vlastnosti pryskyřice HAVELMASTIC 1P . Před jakýmkoliv rozsáhlejším použitím
by tudíž tyto přísady měl být posouzeny.
Typické vlastnosti
Následující tabulky uvádějí typické vlastnosti pryskyřice bez plniv po zkouškách podle normy
BS 2782.
Vlastnost
pryskyřice bez plniv
Viskozita při 20° C
Smyková viskozita dle Ferrantiho 37,35 sec
Smyková viskozita dle Ferrantiho 4500 sec
Měrná váha při 25°C
Číslo kyselosti
Obsah těkavých látek
Vzhled
Stabilita v temnu při 20° C
Doba želatinace při 25° C pryskyřice 100 hd
Butanox M 50 - 1 hd
poise
poise
měsíce
minuty
3,0
1,7
1,1
19 – 25
40 – 45
modravá
3
22 - 28
°C
mg
MPa
MPa
%
kg/m3
%
Plně vytvrzená pryskyřice
bez plniva
42
67
15
50
3800
1,5
1200
8,3
mg KOH/g
%
Vlastnost
Tvrdost podle Barcola (Model GYZJ 934-1 )
Teplota průhybu při zatížení ( 1,80 MPa )
Nasákavost vodou 24 hod při 23 ° C
Pevnost v tahu
Modul pevnosti v tahu
Tažnost
Měrná hmotnost při 25° C
Objemové smrštění
•
•
průběh vytvrzování – 24 hodin při 20° C, 3 hodiny při 80° C
průběh vytvrzování – 24 hodin při 20° C, 5 hodin při 80 °C, 3 hod při 120° C
Skladování
Pryskyřice HAVELMASTIC 1P by měla být skladována v temnu ve vhodných uzavřených
nádobách. Doporučuje se , aby tam , kde to je možné byla skladovací teplota nižší než
20° C.Neměla by však přesáhnout 30° C. V ideálním případě by se nádoby měly otevírat
pouze před použitím. Tam, kde je nutné skladovat venku, se doporučuje, aby byly sudy
uloženy ve vodorovné poloze, aby se zabránilo případnému průniku do vody.
Balení
Pryskyřice HAVELMASTIC 1P se dodává v baleních po sudech 25 kg .
BOZP
Přečtěte si prosím samostatný podklad – Bezpečnostní list materiálu
Download

HAVELMASTIC 1P.pdf