ORL ODDĚLENÍ
XXIV. JIHOČESKÉ ORL DNY
T É M A: VA RI A
Čtvrtek 23. 4. 2015
Od 12.00 do 18.00 hod. registrace v lázních Aurora
14.00 – 15.30 hod.: odborný program v lázních Aurora
16.00 – 17.30 hod.: Prohlídka Státního zámku Třeboň.
(Sraz účastníků v 15.30 před hlavním vstupem do lázní Aurora, kde bude přistavěn autobusem pro cestu
do centra města). Doba trvání prohlídky zámku cca 90 min. Vstupné 150,- Kč uhradí účastníci na místě.
Vstupné zahrnuje prohlídku trasy A a B. Více na http://www.zamek-trebon.eu/.
19.00 hod.: Raut v lázeňském domě Aurora, poté do 24,00 hod. společenský program.
Cena 500,- Kč/1 os.
Pátek 24. 4. 2015
Od 8.00 do 10.00 hod. registrace v lázních Aurora
Od 7.30 do 8.30 stavba stánků v předsálí kongresového sálu lázní Aurora.
9.00 hod. – 13.30 hod.: Odborný program v kongresovém sále lázní Aurora.
Souběžně prezentace farmaceutických firem a zdravotnické techniky.
PODMÍNKY ÚČASTI

Registrační poplatek pro lékaře: 1500,- Kč včetně 21 % DPH zahrnuje účast na přednáškách, slavnostní raut
v hodnotě 500,- Kč a coffee breaks. Při registraci na místě 1600,- Kč včetně DPH.
Registrační poplatek, prosím, uhraďte na účet 37035231/0100, variabilní symbol 159407.
Kopii dokladu o zaplacení přiložte, prosím, k přihlášce, nebo uveďte číslo vašeho účtu, ze kterého přijde platba,
případně název firmy, která za vás poplatek uhradí. Pouze páteční účast bez rautu: 1000,-Kč. Na místě 1100,-Kč.

Snížená sazba pro střední zdravotnické pracovníky bez rautu: 300,- Kč včetně DPH. Raut je možné si dokoupit za cenu
500,-Kč/1 os.

Přihlášky k aktivní účasti odešlete do 28. 2. 2015 na adresu:
Informační odd. Nemocnice České Budějovice, a. s., B. Němcové 54, 370 01 České Budějovice
e-mail: [email protected], fax: 387 872 070, tel.: 387 872 015, mobil: 723 847 004
Název sdělení, abstrakta zašlete do 28. 2. 2015 elektronicky na e-mail
[email protected], [email protected], [email protected] Organizátoři si vyhrazují právo výběru přednášek.
O výsledku budete včas informováni e- mailem. Délka trvání přednášek: 8 minut. K dispozici dataprojektor.

Přihlášky k pasivní účasti odešlete do 15. 3. 2015 na adresu:
Informační odd. Nemocnice České Budějovice, a. s., B. Němcové 54, 370 01 České Budějovice
e-mail: [email protected], fax: 387 872 070, tel.: 387 872 015, mobil: 723 847 004

Ubytování si zajišťují účastníci sami přímo v lázních Aurora (tel. 384 750 555, e-mail:[email protected]). V recepci
uveďte, že jde o akci ORL dny. Uzávěrka ubytování v lázních Aurora je 23. 3. 2015. Po tomto termínu lázně Aurora
negarantují ubytování.
Jednolůžkový pokoj 1 260,- Kč, dvoulůžkový pokoj 1 890,- Kč. Ceny zahrnují snídaně.
Akce bude certifikována Českou asociací sester a ČLK.
ORGANIZAČNÍ VÝBOR
MUDr. Milan Svoboda – odborný garant, prim. MUDr. Pavel Pavlíček, Marie Fišerová, Irena Coufalíková,
PhDr. Marie Šotolová, Mgr. Blanka Záleská.
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST A SETKÁNÍ ODBORNÉ I SPOLEČENSKÉ!!!
Prim. MUDr. Pavel Pavlíček, MUDr. Milan Svoboda
ORL oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
Závazná přihláška
XXIV. Jihočeské ORL dny 23. – 24. 4. 2015
Jméno, příjmení, titul:
Lékař
Sestra, Nelékařský zdravotnický pracovník
Datum narození (v případě zájmu sester a NLZP o certifikát):
Pracoviště:
Kontaktní adresa:
E-mail:
Telefon:
Zúčastním se
 prohlídky Státního zámku Třeboň 23. 4. 2015 (150,-Kč/1 os)
 večeře dne 23. 4. 2015 (cena 500,-Kč/1 os)
Účast:
aktivní
pasivní
V případě aktivní účasti název sdělení:
Autoři a jejich pracoviště:
Abstrakt:
Registrační poplatek ve výši
Raut ve výši
1 000,-Kč
300,-Kč
500,-Kč
Uhrazeno převodem z účtu č.:……………….. dne:
Registrační poplatek za mě uhradí firma (uveďte název)……………………………….
Raut za mě uhradí firma (uveďte název)………………………………………………..
Registrační poplatek uhradím poštovní poukázkou
ano - ne
ano – ne
Download

XXIV. JIHOČESKÉ ORL DNY TÉMA: VARIA