Seznam členů Pracovní skupiny pro molekulární mikrobiologii TIDE
1. Bunček Martin, PharmDr.PhD., Generi Biotech, Hradec Králové [email protected]
2. Dendis Miloš, RNDr., Geneproof, Brno [email protected]
3. Horváth Radek, RNDr. PhD., Geneproof, Brno
4. Hrabák Jaroslav, Ing. PhD. LF UK Plzeň [email protected]
5. Chroňáková Alica, Mgr., PhD.Ústav půdní biologie, Biologické centrum ČAV, České
Budějovice [email protected]
6. Libra Antonín, PharmDr., Generi Biotech, Hradec Králové
[email protected]
7. Nešvera, Jan, RNDr., PhD.,Mikrobiologický ústav ČAV
8. Pantůček Roman, Doc. RNDr., PhD., PřF MÚ Brno [email protected]
9. Piskunová Natalie, Ing., Nemocnice České Budějovice [email protected]
10. Plíšková Lenka, PharmDr., LF UK HK, Hradec Králové [email protected]
11. Růžička Filip MUDr., PhD., LF MÚ Brno [email protected]
12. Sauer Pavel RNDr.PhD., LF UP Olomouc, [email protected]
13. Sedláček Ivo, Doc.RNDr., CSc. Česká sbírka mikroorganismů, PřF MÚ Brno
[email protected]
14. Scharfen Josef, MUDr., CSc., NRL pro patogenní aktinomycety, Trutnov
[email protected]
15. Trubač Pavel, RNDr. Nemocnice České Budějovice [email protected]
16. Žampachová Eva, MUDr.Virologie, Nemocnice České Budějovice.
[email protected]
17. Žemličková Helena, MUDr. PhD, SZÚ Praha [email protected]
Noví členové:
18. Petříčková Kateřina, RNDr., PhD., Mikrobiologický ústav ČAV, Praha
[email protected]
19. Peková Soňa, MUDr., PhD. Laboratoř Molekulární Diagnostiky, Laboratoře
CHAMBON a.s., Praha, [email protected]
20. Beneš Jiří, Doc.MUDr.CSc., Infekční klinika 3. LF UK a FN Na Bulovce, Praha
[email protected],
21. Pavlík Emil, MUDr., CSc., Ústav imunologie a mikrobiologie, 1.lékařská fakulta
Praha [email protected]
Download

Seznam členů Pracovní skupiny pro molekulární mikrobiologii