Filosofický ústav AVČR, v.v.i., Praha/
Centrum medievistických studií Akademie věd České republiky
a Univerzity Karlovy v Praze
a
Národní muzeum
ve spolupráci s
Městem BECHYNĚ
si Vás dovolují pozvat na
mezinárodní numismatickou konferenci
NÁLEZY MINCÍ (IV)
Procesy monetarizace u keltských, germánských
a raně středověkých komunit
a jejich odraz v mincovních nálezech
která se bude konat ve dnech
10.–13. 9. 2014 v BECHYNI
Vážené kolegyně a kolegové,
přijměte, prosím, naše pozvání k účasti na mezinárodní numismatické konferenci Nálezy
mincí (IV), kterou připravujeme na sklonek léta letošního roku (10.–13. 9. 2014). Cílem
tohoto vědeckého setkání je opět co nejširší prezentace problémů spojených s mincovními
nálezy, s jejich interpretací, metodikou zpracování, či významem pro příbuzné obory, a to od
antiky po raný novověk. Zvláštní pozornost bude v rámci tohoto setkání věnována otázkám
monetarice od antiky do raného středověku.
Konference se uskuteční v krásném prostředí jihočeského města Bechyně (20 km jihozápadně
od města Tábor). Přednášková část konference proběhne v barokním refektáři kláštera (dnes
základní umělecká škola, Klášterní 39, 39165 Bechyně).
Účastnický poplatek ve výši 1000 Kč (zahrnuje náklady na občerstvení při konferenci,
společenské večery a příspěvek na publikaci) bude hrazen na místě při prezenci. V rámci
konference se uskuteční exkurze do okolí Bechyně. Pro zajištění bezproblémové organizace
Vás prosíme o zaslání závazných přihlášek (CZ-Bechyně2014-přihláška.doc je umístěná
v příloze této pozvánky) nejpozději do 30. 6. 2014 na emailovou adresu
[email protected] nebo poštou na adresu: PhDr. Jiří Militký, Ph.D. Národní muzeum,
Numismatické oddělení, Vinohradská 1, 115 79 Praha 1. Včasná odpověď je z organizačních
důvodů velmi důležitá! Příspěvky přednesené na konferenci budou publikovány
v samostatném svazku Numismatického sborníku, prosíme proto, abyste při přípravě textů od
začátku respektovali normy závazné pro úpravu textů určených pro tuto publikaci. Do 15. 8.
2012 také prosím o zaslání abstraktů - česky a německy nebo anglicky!
Ubytování a stravování je pro všechny účastníky konference zajištěno v komplexu lázní
Bechyně – LH Olga (http://www.moje-lazne.cz/lazensky-hotel-olga/). Cena za osobu ve
dvoulůžkových pokojích je 365 Kč za noc, v jednolůžkovém 443 Kč. Kompletní stravování
v restauraci LH Olga lze zakoupit v za 350 Kč/den (snídaně, oběd, večeře). LH Olga nabízí
také pronájem bazénu a relaxační procedury (ceník naleznete na našich internetových
stránkách www. laznebechyne.cz). Objednávky ubytování v LH Olga směřujte prosím každý
osobně přímo na tuto adresu: Radka Zelenková, Lázně Bechyně s.r.o., obchodní oddělení,
tel. 381 476 307, email: [email protected] K objednávce prosím uveďte, že jde o
numismatickou konferenci. Samozřejmě je zde i možnost individuálního stravování a
ubytování v některém z bechyňských hotelů nebo pensionů.
Předběžný časový rozvrh konference:
Středa 10. 9. 2014
12:00–14:00: Registrace účastníků v areálu kláštera
14:30–15:00: Zahájení konference
15:00–18:00: Přednášky
19:00: Společenský večer (I)
Čtvrtek 11. 9. 2014
9:00–12:00: Přednášky
12:00–13:00: Oběd
13:30: Odjezd na exkurzi a společenský večer (II)
Pátek 12. 9. 2012
9:00–12:00: Přednášky
12:00–13:00: Oběd
13:00–16:00: Prohlídka zámku a městského muzea
16:15–18:30: Přednášky
19:00: Společenský večer (III)
Sobota 13. 9. 2014
9:00–12:00: Přednášky a zakončení konference
12:00–13:00: Oběd
Se srdečnými pozdravy,
PhDr. Jiří Militký, Ph.D.
PhDr. Luboš Polanský
Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.
Download

Ústav archeologické památkové péče středních Čech