AKTUALITY Z AKC ČR č. 4
duben 2015
Obsah:
1) Členské příspěvky na rok 2015
2) Ohlédnutí za Celostátní Valnou hromadou AKC ČR
3) Nová výhoda pro členy – sleva 40% na publikaci NEJLEPŠÍ
PRAŽSKÉ RESTAURACE (Průvodce dokonalou chutí).
4) NEWS – Inspirace, rady, nápady – téma Velikonoce
5) Vzdělávací semináře pořádané AKC ČR duben/květen 2015
6) Pořádané akce v roce 2015
7) Novinky
1) ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2015
Děkujeme vám za úhradu členských příspěků na rok 2015.
2) OHLÉDNUTÍ za celostátní Valnou hromadou AKC CR
Dne 21. března 2015 se uskutečnila v Kongresovém sále Výstaviště PVA EXPO Praha Letňany Celostátní VH AKC ČR. Hlavním bodem VH bylo odsouhlasení nového znění Stanov AKC ČR dle
Nového občanského zákoníku. Všem členům děkujeme – Nové Stanovy AKC byly odsouhlaseny.
Součástí VH bylo i slavnostní předávání ocenění členů a partnerů AKC. Dále byli představeni
certifikovaní komisaři AKC za obor kuchař a cukrář, oba Národní týmy AKC ČR, certifikované školy a
dále byly předány putovní poháry vítězům soutěže Gastro Junior Bidvest Cup 2015. Výroční zpráva
včetně prezentací a seznamů oceněných, bude umístěno na webu akc.cz
Fotografie z VH jsou umístěny na webu AKC v kolonce fotogalerie: http://akc.cz/fotogalerie-346/valnahromada-akc-cr-2015-21-3-2015-pva-letnany
1
3) DALŠÍ VÝHODA PRO ČLENY – sleva 40% z maloobchodní ceny:
NEJLEPŠÍ PRAŽSKÉ RESTAURACE - Průvodce dokonalou chutí. Přelomová kniha o
pražské gastronomii.
Nový titul s názvem Nejlepší pražské restaurace je prvním skutečným průvodcem špičkovou nejen
pražskou gastronomií.
Více ve výhodách pro členy a na eshopu AKC ČR. Více:
http://eshopakc.cz/produkt/nejlepsi-prazske-restaurace-88/D/ Zde si můžete knihu objednat.
4) NEWS – INSPIRACE, RADY, NÁPADY
Pro členy AKC a zájemce o gastronomii jsme připravily NEWS – inspirace, rady nápady, druhé vydání
na téma VELIKONOCE http://akc.cz/pool/priloha_9832.pdf. Třetí vydání pro vás připravujeme na téma
DEN MATEK – 10.5.2015.uzávěka k zaslání podkladů je 24. dubna 215. Recepty jsou také umístěny na
www.akc.cz, v kolonce Recepty. Pokud mát i vy nápady a inspirace - neváhejte nás kontaktovat. Rádi
zařadíme i vaše recepty do letáku.
5) VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE duben/květen
(pro členy a studenty jsou připraveny speciální ceny)
Datum
konán
21. dubna
Téma semináře
lektor
Místo konání
Trendy moderní gastronomie
Karel Drápal
28.dubna
Zákonné požadavky na
označování potravin, alergenní
látky a výživové údaje
v potravinách, správná výrobní
a hygienická praxe
Jitka Kabátková
26. května
Finanční gramotnost
Martin Kos
Integrovaná střední škola –
Centrum odborné přípravy a
Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Valašské
Meziříčí
Více informací:
http://akc.cz/seminar313/seminar-trendy-modernigastronomie
OREA Hotel Pyramida, Praha
6, více informací včetně online
přihlášky:
http://akc.cz/seminar311/seminar-zakonnepozadavky-na-oznacovanipotravin-alergenni-latky-avyzivove-udaje-v-potravinachspravna-vyrobni-a-hygienickapraxe
OREA Hotel Pyramida, Praha
6, více informací včetně online
2
přihlášky:
http://akc.cz/seminar312/seminar-financnigramotnost
Připravujeme pro vás profesionální cukráře seminář na téma Špičková francouzská cukrařina
v podání italského cukrářského mága Christiana Peterzina a mistra světa ve výrobě
zmrzliny. Seminář budeme pořádat jeden den a to ve dvou termínech, víkend a pracovní den. Místo
konání OREA Hotel Pyramida. Termín konání počátek června. O podrobnostech, programu vás budeme
informovat prostřednictvím webu, emailu i na facebooku. Tak si nenechte tuto ojedinělou příležitost ujít.
Těšíme se na vás!!!
6) POŘÁDANÉ AKCE/SOUTĚŽE duben/květen:
SOUTĚŽ GASTRO HRADEC – VITANA CUP - 9. dubna 2015
Dne 9. dubna 2015 pořádá AKC ČR pobočka Východní Čechy již tradiční soutěž. Na této soutěži jsou
připraveny i nové kategorie jako je: Nejlepší cukrárna roku 2015, Mistrovství ČR o nejlepší domácí
zdobený koláč, Domácí sekaná roku 2015, Mistrovství ČR v krájení hlávkového zelí atd.
Více informací včetně seznamu kategorií naleznete http://akc.cz/soutez-232/gastro-hradec-vitana-cup2015. Přihlášky naleznete v odkaze: http://www.gastrohradec.cz/
GASTRONOMICKÉ SLAVNOSTI Magdaleny Dobromily Rettigové –
Litomyšl, 23. - 24. května 2015
Téma ročníku: „Zemčata a zelené věci“
Tři úspěšné ročníky Gastronomických slavností Magdaleny Dobromily Rettigové prokázaly, že zájem
veřejnosti o kvalitní pokrmy je velký a odkaz největší české kuchařky, která hospodyňky učila, aby ve
vaření nepodléhaly stereotypu a experimentovaly, má v Litomyšli odezvu. V roce 2015 si připomeneme
výročí 230 let od jejího narození (Všeradice 31. 1. 1785) a také 170 let od úmrtí (Litomyšl 5. 8. 1845).
Čtvrtý ročník městských slavností k poctě a oslavě jedné z nejslavnějších litomyšlských žen tak bude
mimořádně slavnostní. Znovu přivede na Smetanovo náměstí kuchařské odborníky, studenty odborných
škol, domácí hospodyňky i kutily, milovníky dobrého jídla a pití. Tentokrát se zaměří především na
potravinářské produkty českých zemědělců a kvalitní výrobky přímo z farem.
Program naleznete: http://akc.cz/akce-294/gastronomicke-slavnosti-m-d-rettigove-litomysl
7)NOVINKY
3
AKC ČR se stala partnerem portálu a publikace KAM po Česku
Společnost KAM po Česku vydává každý měsíc Pražský přehled. Tento přehled je vydáván měsíčně a je
distribuován a prodáván v trafikách, v prodejnách, na letištích a v Informačních centrech. Od letošního
roku je zařazena do publikace nová rubrika Pražská gastronomie. Rubrika se bude věnovat nejrůznějším
kulinářským akcím v Praze (trhy, food festy apod). Včetně nabídky zajímavých restaurací, kaváren a
vináren. AKC ČR se stala partnerem tohoto portálu a publikace. V rámci partnerství nabízí společnost
KAM po Česku členům AKC ČR z Prahy - slevu 20% na vložení své inzerce – vizuálu do publikace. Při
opakované inzerci se budou slevy sčítat (možnost dosažení slevy 50% na vizuály). Dále společnost
nabízí možnost vložit do publikace slevové kupony. Zde mohou restauratéři nabídnout slevu z celé
konzumace, dezert nebo welcome drink zdarma. Kupony se již osvědčily např. v oblasti kultury. Vizuály
těchto kuponů naleznete na www.akc.cz v novinkách, v odkaze: http://www.akc.cz/clanek-1189/nabidkapro-cleny-akc-cr-z-prahy-kam-po-cesku
Více informací o společnosti a o publikaci naleznete: http://kampocesku.cz/partneri
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE LÁZEŇSKÝ
v Grandhotelu PUPP Karlovy Vary
POHÁREK
–
11.12.2015
Soutěž je pořádána již XVII. Ročník, jde o přehlídku kuchařského umění žáků SOU a SOŠ.. Informace a
pravidla soutěže naleznete v odkaze: http://akc.cz/soutez-239/lazensky-poharek-2015.
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE „ČESKÝ VÝROBEK“
Společnost Český výrobek v rámci svého dlouhodobého programu vyhlašuje zajímavou zákaznickou
soutěž od 30. 3. 2015 do 26. 6. 2015 na podporu prodeje českých výrobků. Cílem akce je:
·
podpora a propojení potravinářské a nepotravinářské výroby i sektoru služeb (lázně) v České
republice jako správné myšlenky
·
zvýšení prodeje českých výrobků
·
podpora českých výrobců a naší ekonomiky
·
zvýšení povědomí o značce pro potravinářské i nepotravinářské produkty „Český výrobek“
·
šíření osvěty týkající se českých výrobků
Více informací naleznete v odkaze: http://akc.cz/clanek-1192/soutez-cesky-vyrobek
OHLÉDNUTÍ ZA KONFFERENCÍ: Standardy v rámci stravovacích
služeb EU a CZ
Dne 16.3.2015 pořádala v hotelu Clarion Congress Prague, Praha 9, společnost HASAP Consulting s.r.o.
již 10. ročník konference na téma Standardy v rámci stravovacích služeb EU a CZ.
Pokud jste neměli možnost nebo z pracovních důvodů jste nebyli přítomni konference, přinášíme vám
všechny prezentace z této konference, které naleznete http://akc.cz/clanek-1184/konference-na-temastandardy-v-ramci-stravovacich-sluzeb-eu-a-cz. Naleznete zde i informace k potravinovému zákonu.
4
Prezentace AKC ČR – na akci VAŘÍME TO SLOW….
Dne 19. března 2015 se od 10.00 – 15.00 hodin konala v Kulturním domě Peklo v Plzni, soutěž pod
názvem VAŘÍME TO SLOW….. Program z této akce naleznete v odkaze: http://akc.cz/clanek1186/prezentace-akc-cr-–-na-akci-varime-to-slow
Fotografie naleznete v odkaze: http://akc.cz/fotogalerie-349/varime-to-slow…-19-3-kulturni-dumpeklo-v-plzni
Více o projektu Vaříme to slow…- naleznete v odkaze: http://www.envic-sdruzeni.cz/potravinygastronomie/varte-regionalne-sezonne-a-hlavne-fajnove/varime-to-slow-food.htm
V Praze dne 3. dubna 2015
Sekretariát AKC ČR
5
Download

Aktuality z AKC ČR č. 4