p o d i a t r i c k é
listy
1/2014
Mezioborový zpravodaj
České podiatrické společnosti
13. sjezd ČPS
Hygienické opatření v provozovně
Lasery a světelné zdroje
Aktivity FIP
Lymfedém v podiatrické praxi
Prediabetes, syndrom diabetické nohy
Neurologie v podiatrii
cena: 69 Kč/pro členy čps zdarma
www.podiatrie.cz
Jste již přihlášeni v klubu
?
partner
Jsme tady pro Vás
n
ně.
– korektně, spolehlivě, odpovědně.
Pedikérské
křeslo
Dita
PODOLOG NOVA
Navštivte náš velkoobchodní
e-shop www.coneta.cz,
www.coneta.eu
3
profesionální přístroj s medicinálním atestem,
vhodný pro pedikúru i manikúru
Rolls Royce mezi
podologickými přístroji
Melag 75
horkovzdušný sterilizátor
Promed 3020
profesionální přístroj
pro manikúru a nehtový design
Coneta s.r.o., tř. T. Bati, areál Toma, a.s., bud. 45a, 765 02 Otrokovice
tel.: +420 577 663 668, fax. +420 577 663 691, gsm: +420 603 889 416
e-mail: [email protected], www.coneta.cz, www.coneta.eu
podiatrické listy 1/2014
Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou letošní první číslo časopisu Podiatrické listy 1/2014. Redakční rada si kladla za cíl poskytnout
všem, kteří se nemohli zúčastnit dvoudenního sjezdu České podiatrické společnosti v LL Bohdaneč, co nejvíce
informací a odborných článků. Díky přístupu přednášejících, kteří vyhověli našemu požadavku a zpracovali své
přednášky do písemné podoby, máte možnost získat
mnoho informací k jednotlivým chorobám a využít tyto
poznatky ve své praxi.
Věříme, že se nám to povedlo. Do doby prázdnin se realizuje mnoho významných akcí. Pozvánky na jednotlivé
akce naleznete v časopise.
V tomto čísle časopisu přinášíme informace o činnosti
FIP-IFP, návrh na vzdělávání a přehled konferencí podiatrů
z celého světa až do roku 2017, a také termíny nejvýznamnějších profesních veletrhů v roce 2014 v Evropě. Po jarní
únavě přichází období pro zlepšení fyzické kondice. Vyražte proto do přírody třeba s nordic walking holemi a chvíle
odpočinku si zpestřete čtením našeho časopisu.
Příjemné zážitky přeje všem čtenářům
MUDr. Marie Součková, prezidentka společnosti
podiatrické
listy
Mezioborový zpravodaj
České podiatrické společnosti
Vydává
Česká podiatrická společnost o.s.
IČO: 26541327
šéfredaktor
MUDr. Vladimír Holoubek
Adresa redakce
Česká podiatrická společnost o.s.
U Vršovického nádraží 14,
101 00 Praha 10
e-mail: [email protected]
tel.: 602 182 323
redakční rada
MUDr. Vladimír Holoubek
MUDr. Marie Součková
MUDr. Miroslav Havrda
Hana Hušková
Eliška Kopecká
Halina Míčková
TISK:
Tiskárna GARMOND, Karlovy Vary
GRAFIKA: 776 630 063
Cena: 69,- Kč
Pro členy zdarma
Vychází 2 - 3x ročně
Evidenční číslo Podiatrických listů:
MK ČR E 14206
ceník inzerce:
Obálka:
formát A5 - 10.000,- Kč
Vnitřek:
formát A5 - 5.000,- Kč
formát A6 - 2.500,- Kč
Inzerce 1/2014
Coneta
MUDr. Marie Součková
KNEIPP
MARIVADENT
www.podiatrie.cz
3
Rozhovor
Gabriela Pošmourná
Před pár dny jsem navštívila Klokánek Štěrboholy a provédla
podiatrický screening 27 dětí. Výsledek předčil očekávání. Z celého počtu dětí bylo u devíti zjištěno vadné držení těla, u jednoho
dítěte dle klinického nálezu je podezření na M. Scheuermann,
u dalšího dítěte byla zachycena scoliosa páteře, u 22 dětí jsem
zjistila různé vady nohou a šestnáct z nich musí mít vložky do
obuvi. Paní Gabrielo, překvapil vás výsledek vyšetření?
Paní doktorko, výsledek vašeho vyšetření mě tolik nepřekvapil,
protože děti, které přichází do našeho Klokánku, jsou ve většině
případů děti, které jsou zanedbané a přicházejí z velmi špatných rodinných i sociálních poměrů.
Vzhledem k statisticky významnému počtu bude vhodné zavést
pravidelné cvičení se zaměřením na správný stoj a držení těla,
cvičení s gymbally, utvořit skupinové cvičení - 3x týdně + cviky na
posílení sv.nožního. Děti budou cvičit doma, v letě je v přírodním
terénu vhodná chůze bosky, v zimě suchá interiérová varianta.
Hlavní je, aby děti měly obuv s pevným vedením pat. Myslíte si, že
se návrh cvičení ještě vejde do denního programu dětí?
4
www.podiatrie.cz
Myslím si, že ano, protože zdraví máme jenom jedno. Proto se
budeme snažit přispůsobit denní režim dětí a zahrnout do
něho pravidelná cvičení podle vámi navržené metodiky.
Děti do Klokánku přicházejí a odcházejí. Některé jsou ve vašem
zařízení krátce, jiné déle. Jako podiatr jsem si všimla, že ne všechny děti mají vhodné botičky. Boty jsou drahé a děti z nich rychle
odrostou. Opatřit několikatery boty pro tolik dětí bude pravděpodobně problém. Stává se, že by sponzoři nebo dárci darovali boty?
Sponzoři vetšinou dětem darují různé pomůcky do školy,
ošacení, hračky a sladkosti. Boty zcela výjimečně a většinou
použité.
Máte velmi náročnou a odpovědnou práci. Je obdivuhodné, že si
najdete čas na své koníčky. Vím, že ráda běháte...
Tato práce mě velmi baví a naplňuje. Jsem přesvědčena, že je
smyslupná. Ke druhé části otázky: ano, běhám pravidelně s frekvencí pětkrát týdně, trasy 10 až 12 km. Zbylé dva dny věnuji na
regeneraci. Během se udržuji v dobré kondici a zároveň mi pomáhá při duševní očistě.
podiatrické listy 1/2014
Nohy běžce vyžadují nejen pravidelný trénink, ale také péči.
Jakou jim věnujete vy?
V první řadě se před každým tréninkem dobře rozcvičím a protáhnu ztuhlé svaly. Používám různé strečové a protahovací cviky. Dále pak navštěvuji pravidelně pedikůru a masáže. V této
souvislosti se musím ještě zmínit o důležitosti vyvážené stravy,
která je pro sportovce velmi zásadní. Nechala jsem si zpracovat
individuální jídelníček od výživového specialisty Ing. Petra Havlíčka.
kánků se můžete obrátit přímo na mne: Gabriela Pošmourná,
telefon: 724 667730, Klokánek Štěrboholy. Za případné příspěvky předem děkujeme.
S paní Gabrielou Pošmournou - zdravotnicí v Klokánku Štěrboholy
si povídala prezidentka MUDr. Marie Součková
Čtenáři vás měli možnost vidět i v některých filmových rolích.
Která byla pro vás nezapomenutelná?
Tato životní etapa je již za mnou. Hrála jsem v několika seriálech,
např. Vyprávěj a Nemocnice na kraji města II, dále pak v různých
pohádkách, např. Fišpánská jablka a další epizodní role a roličky
v různých filmech. Dříve jsem též velmi aktivně hrála ochotnické
divadlo v divadelním souboru MAJ (Malé Avntgardní Jeviště),
jehož jsem stále platnou členkou. Všechny role jsem hrála s láskou a naplno, protože jak říkají divadelníci, „není malých rolí”.
Tuto „štafetu” nyní přebral můj syn Sebastian, který hrál v několika muzikálech a v současnosti točí pro TV Prima seriál Cesty
domů, kde hraje roli malého Fandy Kenigra.
Velice se mi líbila vaše fotografie se synem u vás v kanceláři.
Děkuji vám, tato fotografie je od Jana Saudka.
Paní Gabrielo, pokud by některý čtenář našeho časopisu chtěl
přispět na koupi botiček pro děti , řeknete nám, jakým způsobem
by to bylo možné?
Myslím si, že nejlepší postup by byla domluva přímo s FOD,
popřípadě s konkrétním Klokánkem. V případě pražských Klowww.podiatrie.cz
5
podiatrické listy 1/2014
Jarní čas
Začíná 20. 3., dle pentagramu vycházejícího z filozofie Východu symbolizuje element Dřeva. Element Dřeva zahajuje cyklus pěti prvků Wu Xing. Je to doba rozkvětu a růstu, čas plný energie a příslibů, je to rané
mládí směřující k budoucnosti a toužící dosahovat cílů, naplňovat svůj potenciál.
Symbolika - jara
 odpovídá elementu Dřevo a z pohledu lidského
vývoje znovuzrození a dětství
 v rámci dne představuje jaro - ráno
 barvou jara je svěží zeleň
 dle filozofie východu je symbolikou vysoká zelená
rostlina, nejčastěji bambus
 světovou stranou je východ
 prvek Dřeva zahajuje nový cyklus a vzniká z Vody,
která předchozí cyklus ukončila
Na jaře nám
především prospívají
 různé stimulující masáže, koupele, zábaly,
které rozproudí lymfu, urychlí odvod zplodin látkové výměny, a tím podpoří celkovou detoxikaci,
(která jak víme, probíhá především díky pomoci jater),
 jsou také prospěšné redukční kúry, programy
proti celulitidě.
 vyplatí se rovněž zvýšená péče o oči, citlivou
pokožku v okolí očí a o nehty.
Z aromaterapie pomáhají játra v organizmu uvést do
rovnováhy zejména éterické oleje: bergamot (Citrus
bergamia peel oil expressed), grapefruit (Citrus grandis peel oil) - uklidňuje a pomáhá při únavě, heřmánek
žlutý (Ormenis multicaulis oil), řebříček obecný
(Achillea millefolium), slaměnka italská (Helichrysum italicum oil) - stabilizuje, čistí myšlenky, napojuje nás
na naše vyšší já, ošetřuje duši a proniká k nejhlubším zablokovaným emocím), meduňka lékařská (Melissa officinalis oil), levandule lékařská (Lavandula angustifolia oil), máta peprná (Mentha x piperita), nerol (Citrus aurantium amara oil), nard (Nardostachys jata6
www.podiatrie.cz
Element Dřevo
 je ztotožňováno s dětstvím, s obrodou
 je to čas plný nadějí a tužeb. Rok začíná, svět se probouzí
a my plánujeme, co všechno chceme zvládnout. Svou
energii směřujeme ven
 nejaktivnějšími orgány tohoto období jsou játra a také
jejich párový orgán žlučník
 tyto orgány a s nimi související emoce HNĚV pomáhají
uvést do rovnováhy svěže kyselé a lehce nahořklé vůně
 v játrech sídlí náš hněv a soucit a jejich kondice přímo
ovlivňuje naši schopnost přizpůsobit se a předvídat. Máme-li játra v harmonii, máme zpravidla i jasné cíle a vize,
rádi cokoli tvoříme a všude nacházíme zajímavé inspirace.
Při oslabení jater naopak pociťujeme frustraci, bezcílnost
a cítíme se utlačovaní
mansii root oil), myrta obecná (Myrtus communis) pomáhá při přehlcené mysli a propojuje tělo s potlačenou
duší. Spolu s růžovým dřevem (Dalbergia Sissoo oil) redukují stres, nervozitu a navozují schopnost vnímat krásu
života v jemnějších formách. Tyto vonné esence svoji kyselostí či nahořklostí pomáhají harmonizovat játra, čímž
současně pomáhají uvolňovat nahromaděný vztek, agresi
či přílišnou zatvrzelost. Přesto, že se uvádějí různá doporučení, v jaké situaci jaký olejíček použít - zkuste se jednou
řídit vlastní intuicí a pocity - naše tělo je tím nejmoudřejším rádcem - zpravidla platí, že to, co nám velmi příjemně
voní, nám také pomůže. Pokud jsme zlostní a podráždění
(to poukazuje na ,,přehřátá játra“), prospěje nám např.
zklidňující cvičení: taj-či, jóga, strečink a meditační
techniky, které učí zvládat HNĚV. Ideální činností pro posílení vnitřního Dřeva - je práce se dřevem, procházka
lesem, péče o stromky na zahrádce, apod.
Dle Feng-shui - můžeme posílit prvek Dřeva i doma - zelenou barvou, vysokými rostlinami či obrazy s jejich motivy.
podiatrické listy 1/2014
Jarní talíř pro zdraví
S přicházejícími teplými dny je na čase odlehčit svůj jídelníček, z nějž by měla zmizet příliš solená a kořeněná
jídla a také těžké tepelné úpravy. Nejvhodnější tepelnou kuchyňskou úpravou je krátké napařování pokrmů
doplněné o čerstvé jarní zeleniny a bylinky. Při sklonech k napětí až stagnaci jaterní energie jsou potom vhodné i potraviny přirozeně sladké chuti. Ideální podporou jater a žlučníku na jaře jsou také odlehčovací dny s vyloučením mléka a mléčných výrobků. Nejvhodnější potraviny pro jaro jsou potraviny osvěžující a kyselé, které podporují energii jater. A játra po těchto šťavnatých svěžích chutích na jaře také přirozeně touží. Správnou jarní energii získáme například z výhonků, klíčků, čerstvých bylinek (petrželka), salátů, mladých kopřiv, šťovíku, výborné je i picles
(kvašená zelenina), ovoce kyselejší chuti - jablka, višně, prospějí nám živočišné bílkoviny - zakysané a kysané mléčné výrobky, z obilovin - pšenice a špalda, z nápojů šípkový, meduňkový, slezový nebo ibiškový čaj.
Čaj na čištění krve
Bylinky podporující játra: nejznámější a nejúčinnější bylinkou pro očistu jater je ostropestřec mariánský (Sylibum marianum),
který podporuje růst nových jaterních buněk. Další bylinky vhodné pro regeneraci jater jsou kopřiva dvoudomá (Urtica
dioica), vojtěška setá (Medicago sativa), bříza bradavičnatá (Betula pendula), smetanka lékařská (Taraxacum officinale), benedikt lékařský (Cnicus benedictus), podběl (Tussilago farfara), měsíček lékařský (Calendula officinalis),
klanopraška čínská (Schizandra chinensis).
Bylinky s příznivými účinky na žlučník: smetanka lékařská (Taraxacum officinale), ostropestřec mariánský (Sylibum marianum), benedikt lékařský (Cnicus benedictus), měsíček lékařský (Calendula officinalis), svízel přítula (Galium aparine), řebříček obecný (Achillea milefolium), rozrazil obecný (Veronica officinalis).
Nápoj na posílení obranyschopnosti organismu
podle tradiční čínské medicíny
Recept: 1 červená řepa, 2 mrkve, 1 jablko
Postup: vše je třeba řádně umýt, očistit, nakrájet na malé kousky a umixovat s trochou minerálky. Můžete přidat i trochu citronu, aby měl nápoj více občerstvující chuť. Pijeme hned ráno
a nalačno - snídaně se doporučuje hodinu poté. Pokud chcete, aby se výsledky dostavily rychleji,
je možné pít tento nápoj i dvakrát denně: jeden pohár ráno a druhý před 17 hodinou.
Jak obstát proti tíze
jarního času?
Na jaře je potřeba otevřít se slunci a novému zrodu. Je to čas,
kdy si máme dát další šanci, odpustit si minulé nezdary, již se
jimi nezabývat a snažit se vše, co se nám nepovedlo udělat znovu a lépe. Jaro nám dává sílu nelámat nad svým životem hůl.
Doporučuje se zelená a modrá barva, vezměte si pro podporu
jater a žlučníku tričko nebo prádlo těchto barev. Ve stravě se
vzdejte jídel připravených na tuku, alkoholu, také kávy, černého čaje, průmyslově připravených polotovarů se stabilizátory
a konzervanty. Dopřávejte si jarní bylinky (hlavně hořké), pampeliškové a kopřivové lístky, zázvorový čaj, citrón, mořské řasy, kvašenou zeleninu (picles).
Dopřávejte si relax a schůzky s milými lidmi. Myšlenky a svoje
důležité orgány zklidněte turistikou v přírodě.
Ing. Irena Kopecká
www.podiatrie.cz
7
Použitá literatura: Aomaterapie jaro 2009, Aromaterapie jaro 2012, Aromaterapie v pediatrii, N.V. Nagornaja, Jaro 2013 - Bylinky revue 01/2013,
Knihovnička meduňky - Buďme zdarví na jaře a létě, Listy aromaterapie - časopis asociace českých aromaterapeutů - souborné vydání 1999-2003
25g pampeliškového kořene i listů, 20g listů břízy, 20g listů kopřivy,
15g bezinkového květu, 5g měsíčku zahradního.
Jednu polévkovou lžíci směsi přelijeme 1/4 l vařící vody
a necháme přikryté 15min ustát. Na čaj můžeme použít
jak čerstvé, tak i sušené bylinky.
podiatrické listy 1/2014
Zpráva ze sjezdu
Ve dnech 28.3. - 29.3. 2014 se konal dvoudenní 13. sjezd České
podiatrické společnosti v prostorách LL Bohdaneč. První den
sjezdu zasedala valná hromada v počtu 89 členů. Valná hromada po schválení návrhové komise vyslechla zprávu prezidentky
MUDr. Marie Součkové o činnosti společnosti za rok 2013 a vizi
na rok 2014. Valná hromada byla seznámena se stavem členské základy, její aktivizací za poslední 2 roky, zlepšením výběru
členských poplatků a vytvářením mnoha aktivit bezplatných
i s kladným výsledkem hospodaření. Byly uvedeny důvody,
proč a kým bylo zamítnuto zřízení akreditovaného pracoviště,
projektu veřejné propagace České podiatrické společnosti
a zvláštní zřetel byl kladen na skutečnou spolupráci všech členů společnosti.
Valné hromadě byla přednesena zpráva o hospodaření za rok
2013 a návrh rozpočtu na rok 2014 předsedkyní dozorčí rady
p. Eliškou Kopeckou. V diskuzi směřovaly dotazy hlavně na nedobytné pohledávky z let 2011, které musely být účetně odepsány. Nebyly řádně smluvně ošetřeny, aby mohly být vymáhány.
Valná hromada odhlasovala úpravu stanov společnosti, týkající
se úhrady členského poplatku v souvislosti s tzv. aktivním členstvím. MUDr. Havrda zcela jasně definoval pojem podiatrie
a podologie, jedná se o synonymum. Ve zprávě pohovořil o systému vzdělávání, revizi udělování bodů a také o svévolné skartaci dokumentace p. Jaroslavem Fešarem. Zmínil se o vymahatelnosti pohledávek za období, kdy byl J. Fešar prezidentem,
tajemníkem a hospodářem společnosti. Dále hovořil o FIPu,
aktivitách v rámci školení fyzioterapeutů a lékařů.
delegáti zaplnili celý sál
velkému zájmu se těšily stánky vystavovatelů
sjezd zahájila prezidentka
MUDr. Marie Součková
Valná hromada se usnesla na vstupu České podiatrické společnosti do České lékařské společnosti JEP a odhlasovala vznik
podologicko - pedikérské sekce.
S platností nového Občanského zákoníku je potřebné dobře
nastavit pojištění praxe, dobře se seznámit s novými citacemi
paragrafů týkajících se integrity kůže, zásahů, souhlasů a odškodnění při způsobení škody. O této skutečnosti informovala
přítomné členy na zasedání valné hromady prezidentka společnosti MUDr. Marie Součková s tím, že bude v nejkratším
termínu realizován kurz na toto téma.
O jednotlivých zprávách bylo řádně hlasováno, vše bylo návrhovou komisí sepsáno do Usnesení, které bylo valné hromadě
předloženo a valnou hromadou přijato.
Přátelské posezení u dobrého pití, jídla a hudby završilo klidnou atmosféru společného večera všech členů, hostů a firemních přátel.
Druhý den sjezdu byl veden ryze programově na téma Lymfedém a Diabetická noha. Programové části sjezdu se zúčastnilo
106 členů a 5 hostů. Všichni přednášející poskytli přednášky
v písemné podobě a ty se staly součástí našeho časopisu. Všem
přednášejícím ještě jednou děkujeme za skvělé prezentace
a kvalifikované odpovědi na dotazy. Sál byl naplněn až do
pozdního odpoledne. Na závěr sjezdu proběhla tradiční tombola.
Miriam Tejklová, asistentka prezidentky
2. víceprezident pohovořil o FIPu
diskutující Alenka Koppanová
podiatrické listy 1/2014
děvčatům to moc slušelo
i na přípitek došlo
a po dobrém jídle místo odpočinku diskotéka
tradiční tombola
ukázka ruční lymfodrenáže provedená
MUDr. Hanou Houdovou se těšila velkému zájmu
sluneční paprsky si vychutnala děvčata
i v pozdním odpoledni
Usnesení 13. sjezdu ČPS
Na zasedání valné hromady dne 28. 3. 2014 v LL Bohdaneč bylo schváleno v následujícím znění: (Počet účastníků: 89)
Program sjezdu: MUDr. Marie Součková zahájila sjezd, informovala přítomné o činnosti společnosti v roce 2013 a přednesla návrh
činností na rok 2014. Členská základna byla informována o stavu členské základny, směřování společnosti do budoucna, vysvětlila
principy fungování společnosti a vyzvala členskou základnu k aktivní účasti v činnosti společnosti. Návrh byl valnou hromadou
schválen, při hlasování byla v sále přítomna nadpoloviční většina přítomných členů ČPS. Proti: 0, zdrželi se: 2.
- Paní Eliška Kopecká přednesla výsledky hospodaření za rok 2013 a seznámila přítomné rovněž s návrhem plánu hospodaření pro
rok 2014. Zpráva o hospodaření byla valnou hromadou schválena, při hlasování byla v sále přítomna nadpoloviční většina přítomných členů ČPS. Proti: 0, zdržel se:1.
- Valná hromada odsouhlasila změnu ve stanovách společnosti v tomto znění: „Členství zaniká: d) neuhradí-li člen ČPS členský
poplatek do 28. 2. daného roku.” V sále byla přítomna nadpoloviční většina přítomných členů ČPS. Počet členů v sále: 54, pro: 33,
proti: 13, zdržel se: 8.
- Valná hromada schvaluje zprávu 1. viceprezidenta MUDr. Miroslava Havrdy o činnosti ČPS ve FIPu, byla seznámena s významem
slov podolog a podiatr, jež významově jsou stejná, jen v různých jazykových destinacích se užívají jako synonymum. Zpráva byla
valnou hromadou schválena, při hlasování byla v sále přítomna nadpoloviční většina přítomných členů ČPS. Proti: 0, zdrželi se: 5.
- Valná hromada doporučuje vstup ČPS do České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Vstup byl valnou hromadou schválen, při hlasování byla v sále přítomna nadpoloviční většina přítomných členů ČPS. Proti: 0, zdrželi se: 2.
- Valná hromada schválila vytvoření sekce podologicko-pedikérské. Hlasování se zdržel 1 člen.
Návrhová komise pracovala ve složení Eliška Kopecká, Eva Pospíšilová, Ivana Bučková, schváleném delegáty sjezdu ČPS.
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
www.podiatrie.cz
9
podiatrické listy 1/2014
Certifikovaný
kurz podiatrie
Během roku jsem podstoupila mnoho jednání s vedením různých klinik v rámci IPVZ a podařilo
se mi dohodnout s katedrou ortopedie, vedenou panem prof. MUDr. Pavlem Dunglem DrSc. na reallizaci
Certifikovaného kurzu podiatrie
pro lékaře se základní atestací v ortopedii
Kurz bude probíhat víkendově na hotelu ILF v Praze
1. víkend - 14.11. - 16.11. 2014
2. víkend - 5.12. - 7.12. 2014 v počtu 2 x 22,5 hodin - sledujte v nabídce kurzů IPVZ
3. a 4. víkend bude upřesněn koncem roku 2014 a bude probíhat v prvním pololetí 2015
Celkově se jedná o 90 hodin výuky, kdy náplní kurzu bude historie oboru podiatrie ve světě, u nás, vznik České
podiatrické společnosti v ČR, členství ve FIP. Zopakuje se anatomie, vývoj dětské nohy, vrozené a získané deformity, oblast ortopedie směřující k noze a operativní řešení,
dále se v průběhu kurzu frekventanti seznámí s problematikou nohy v různých oborech - např. dermatologie, diabetologie, rehabilitace, neurologie, sportovní lékařství atd. Důraz
bude kladen na biomechaniku chůze, moderní vyšetřovací
metody, protetické vybavení, včetně ortotiky, kalceotiky.
Dále se budeme zaměřovat na seznámení se s novými principy v ošetřování nohy, se základy přístrojové pedikúry, metod
konzervativní léčby zarůstajících nehtů, včetně kostka Arkady,
náhrad nehtové ploténky.
Zájemci o kurz budou včas e-mailem informováni o dalších
podmínkách. Předpokladem k účasti členství v České podiatrické společnosti je atestace z ortopedie, ev. doložení dlouhodobější stáže na ortopedii.
Lékaři, kteří jsou držiteli ortopedické atestace a nejsou členy
České podiatrické společnosti, se mohou před konáním kurzu
stát členy společnosti.
MUDr. Marie Součková
10
www.podiatrie.cz
Maiselova 4, 110 00 Praha1
Komplexní vyšetření v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Komplexní podiatrické vyšetření - včetně analýzy chodidel pomocí podobarometrie, způsobu
chůze, stavu držení těla a možnosti následné nápravy. Určeno pro všechny věkové skupiny osob
s bolestmi nohou, kloubů, zad, diabetiky, revmatiky, sportovce, těhotné ženy a děti
Sonografické vyšetření pohybového aparátu
Zhotovení a prodej zdravotních vložek, korektorů a pomůcek
Rehabilitace erudovanými fyzioterapeuty včetně tejpování, manuálních technik
Ošetření zarostlých nehtů patentovaným nástrojem kostka Arkada
Ošetření zarůstajících nehtů pomocí různých typů špon na nehty
Profesionální ošetření chodidel a nehtů přístrojovou pedikúrou vhodná nejen pro diabetiky
Klasické a relaxační masáže celého těla a další wellness procedury
Prodej kosmetiky pro péči o nohy, ruce a tělo
Konzultace, poradenství, kurzy a školení
Na vaši návštěvu se těší náš profesionální tým lékařů, fyzioterapeutů,
zdravotních sester, protetiků, pedikérů, masérů a dalších pracovníků
primářka MUDr. Marie Součková
podiatrické listy 1/2014
Dokumentace v pedikúře
Dokumentací v širším slova smyslu se rozumí potvrzování a dokládání nějaké skutečnosti nebo události průkazným materiálem. Může také sloužit k soustavnému sledování, plánování
péče a jejímu hodnocení. V pedikúře jde převážně o zjednodušený nebo podrobný záznam ošetření klienta, evidenci poranění, případně fotodokumentaci.
Význam dokumentace:
• slouží jako zdroj informací o klientovi, jeho potížích na
nohách, poskytnuté péči, pokrocích a výsledcích péče
• doklad o správnosti poskytnuté péče = ochrana pracovníka
• podporuje kontinuitu poskytované péče, je jejím chronologickým přehledem
• je nástrojem pro hodnocení kvality poskytované
pedikérské péče
• je zdrojem informací pro účely právních jednání
• umožňuje poskytnutí informací zdravotnickému zařízení, lékaři
• podklad
Mpro vědu a výzkum
Základní pravidla uchovávání záznamů:
• ochrana před zneužitím, ztrátou či zničením (uzamykatelná
kartotéka, nejlépe z nehořlavého materiálu)
• archivace záznamů
• dodržování pravidel skartace
Trestní zákon §180 - neoprávněné nakládání s osobními údaji.
Klientská karta
Klientská karta má dvě základní části: hlavičku a vlastní zápis.
Hlavička obsahuje v prvé řadě identifikační údaje - jméno, příjmení, datum narození, bydliště, kontakt na klienta (telefonní
číslo). Doporučuje se záznam o léčbě, která může zásadně
ovlivnit způsob ošetření, uvedení potíží, případně další důležité údaje.
Vlastní zápis určuje způsob provedení pedikúry (mokrá, přístrojová, kombinovaná), u přístrojové případně typ použité
frézy, úkony nad rámec základního ošetření (snížení nehtů,
ošetření prasklin, kuřího oka), musí být uvedeno, zda došlo
Titul:
gr.
nebo nedošlo během ošetření k poranění. Následuje podpis
PříjmenZásady
L
éčba pracovníka.
í: Novsprávné
áček dokumentace:
Evidence poranění se provádí
buď se zapíše
Prodvěma
odebraná anamnéza
bvloží
lémzpůsoby:
y
Jméno: • řádně
přímo
do
karty,
nebo
se
do
karty
doklad
o
evidenci
poraL
é
k
J
y
a
n
roslajakv v terminologii, tak v čitelnosti záznamu, a ředění krve
• srozumitelnost
Problémy
nění. Vždy musí obsahovat
podrobné
popsání
události,
zhodS
u
c
h
v českém jazyce
á
p
o
D
k
Adresa: Vvedená
iabetik nocení poranění, způsob ošetření, zda obylžkklient
ršovická
a odeslán k odZaro
15, Prah
• pravdivost, objektivnost
N
o
bornému
ošetření
a
kam.
Doporučuji
uvést
čas, kdy k události stlý nehe
a2
rm
á
ln
L
í
u
p
p
o
é
k
n
-mail: n• jednoduchost,
ka i klient.
[email protected], stručnost bez vynechání závažných ka došlo. Na konci zápisu musí být podepsánožpracovník
Mykotický n
seznam.c
P
o
eh
ti
skutečností
v
á
p
Ž
o
lo
k
Doklad Evidence poranění se píše dvojmo,
originál se zakládá
z
o
u
ž
te
k
a
n
k
a
elefon: •7opatřená
M
89 9datem,
y
může
být
uveden
čas
ošetření
k
ó
z
do
karty,
kopii
obdrží
klient.
y
pokožk
68 968
Studené noh
Infekční nem
yse souhlasem klienta,
podpisem pracovníka, při poranění
Fotodokumentace
je možná vždy pouze
oci
K
tum naro• opatřená
la
d
ívko
Zrohovakonkrétní
ení:podpisem
28.klienta
• ztaké
musí být sou- vý prst
tělá kůžosobu,
Cévní onemov případě, že z ní lze rozpoznat
5. 1956
e
c
n
ě
ní uvedený
Bradavice
hlas písemně
a podepsán klientem. Obyčejně
zkratky, vulgarizmy, slangové výrazy
fese: d•ěnepoužívají
Prav kartě
lník - seid
sklianvýzkumným
y
řečové žíly je pořizována ke studijním
účelům, může však
ičpostup ošetření, zda byl klientKodeslán
• při poraněnířuvést
Amputace
uří oko jednáním.
ravky: k odbornému ošetření a kam
Hemofilie sloužit i jako dokladKk právním
EliškaPoKopecká
chemotera
• opravy textu musí být autorizované
Bérc
K a r ta
Klient
a
pii
ový vřed
R
e
v
matik
Neurop e
ktory a pPoužitá
Mlýnková J.: Pečovatelství 2. Díl, Grada, Praha 2010, Jelínek J. a kol.: Trestní zákoník aa ti
trestní řád, Leges, Praha 2009
omůcliteratura:
Transplantac
ky:
e
Alergie
12
www.podiatrie.cz
: 3. 5. 2014
Pos
Datum:
Korektory a pomůcky:
Přípravky:
Profese:
Datum narození:
Telefon:
E-mail:
Adresa:
Jméno:
Příjmení:
Titul:
Podpis:
Suchá pokožka
Normální pokožka
Potivá pokožka
Studené nohy
Zrohovatělá kůže
Praskliny
Kuří oko
Bércový vřed
Neuropatie
Léky na ředění krve
Diabetik
Lupénka
Žloutenka
Infekční nemoci
Cévní onemocnění
Křečové žíly
Hemofilie
Alergie
Postup ošetření:
Problémy
Léčba
Karta Klienta
Zarostlý nehet
Mykotický nehet
Mykózy pokožky
Kladívkový prst
Bradavice
Amputace
Po chemoterapii
Revmatik
Transplantace
Problémy
podiatrické listy 1/2014
www.podiatrie.cz
13
podiatrické listy 1/2014
Je dodržování hygienických opatření
ve své provozovně trápení?
Není to taková věda, když si utřídíme, co budeme dělat a jaké z této činnosti plynou infekční
rizika a tím i další komplikace pro klienta i pro moji činnost.
První, co musím mít, je provozní řád a jeho součástí je i dezinfekční/hygienický řád. Čím bude hygienický řád podrobnější, tím lépe je možné se vyvarovat chyb a omylů. Sestavuje se
„na míru“ indikovaně jako součást protiepidemického režimu,
technologických postupů a hygienických režimů v provozech
provádějících epidemiologicky závažnou činnost (potravinářství, výrobny kosmetiky a léčiv, zařízení péče o tělo apod.) Je to
soubor opatření ke zneškodňování mikroorganismů pomocí
fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů. Prostředky, které se k této činnosti používají, jsou většinou směsí
různých chemických látek, z nichž některé mají germicidní
účinky (ničí mikroorganizmy), jiné detergentní (mycí & čistící)
vlastnosti a další zlepšují užitné vlastnosti přípravků, proto se
dělí podle různých kritérií.
Jedno z kritérií je např. typ účinné látky: Chlorové a jodové sloučeniny, aldehydy, kvarterní amoniové sloučeniny (KAS), deriváty fenolu, alkoholy, peroxosloučeniny a jiné. Každé z těchto
látek působí jinak, různě dlouho a s různě širokým záběrem.
To právě určuje, kde se používají.
Dalším kritériem je tedy způsob použití: Dezinfekce povrchů
a ploch, dezinfekce nástrojů, dezinfekce rukou a těla a dezinfekce speciálních částí (např. vzduchová potrubí, vody... apod.)
Také spektrum účinnosti: Baktericidní, fungicidní, virucidní
(omezeně, anebo plně virucidní), tuberkulocidní, sporicidní.
Kontaktní čas: (liší se místem aplikace) - určuje dobu chemického působení na určenou oblast - např. čistící působení
na organické znečištění, dezinfekční působení na zárodky mikroorganizmů. Pro praktické použití jsou domluveny základní standartní časy: Dezinfekce rukou - požadovaná
expozice 30s, dezinfekce pokožky - 15s až 1 min., dezinfekce
nástrojů - ponořením: 60 min., 30 min., 15 min., v ultrazvuku cca 5 min., dezinfekce ploch a povrchů - rychlá (malé plochy
1 min.), vlhkým způsobem (velké plochy): 60 min., 30 min.,
15 min. Vyžaduje úplné smočení (pokrytí plochy filmem a po
expozici odstranit přebytečné množství roztoku).
Patří tam způsob přípravy pracovních roztoků: přípravky na
ruce a pokožku jsou koncentráty, přípravky pro nástroje a velké
plochy se ředí z koncentrátů, přípravky na malé plochy jsou
koncentráty hotové ihned k použití.
14
www.podiatrie.cz
Správný hygienický řád odpovídá na otázky:
Co?, Kdy?, Jak?, Čím?
Co dezinfikuji a čistím (ruce, plochy, nástroje...)? Kdy to dělám
(po směně, mezi klienty, když dojde ke kontaminaci/ušpinění...)? Jak to dělám (otěrem, postřikem, namočením, vetřením
do rukou a pokožky, omytím...)? Čím to dělám (jakým přípravkem o jaké koncentraci a jak dlouho ho nechám působit)?
Platí také všeobecné zásady správného používání
dezinfekčních prostředků:
- pracovní roztoky se připravují odměřením příslušného
množství přípravku (koncentrát 100 %) a vody
- přípravky se ředí studenou vodou, aby se omezilo odpařování
chemických látek do ovzduší (především chlóru, aldehydů)
- dezinfekce se provádí omýváním, otíráním, ponořením,
postřikem, aplikací pěny nebo aerosolem
- dezinfekce ploch se provádí dvouetapově - mechanická
očista a pak dezinfekce (dezinfekce s čistícím účinkem tzv. “dva v jednom“
- plochy a předměty, které přicházejí do styku s potravinami
je po dezinfekci nutné opláchnout pitnou vodou
podiatrické listy 1/2014
- předměty kontaminované biologickým materiálem a nástroje
se ihned po použití ponoří do dezinfekčního prostředku s virucidním účinkem (Je výhodné, pokud je roztok rovněž i čistící,
ušetří se jedna operace). Po prvotní dezinfekci(které se říká
dekontaminace) se teprve čistí a dle potřeby opět dezinfikují
nebo sterilizují (pro čištění v mycích strojích je možné použít
pouze čistící přípravek, protože dezinfekci zajistí vysoká teplota: 93°C)
- nádoby na dezinfekci nástrojů s roztoky obsahujícími aldehydy musí být zakryté a všechny nádoby musí být označené,
aby se vědělo, co tam je? V jaké koncentraci? A datum, kdy se
roztok připravoval? Platí, že se roztoky připravují na každou
směnu čerstvé a podle znečištění i častěji.
- k zabránění vzniku selekce event. resistence mikrobů vůči
dlouhodobě používanému přípravku se střídají přípravky
s různými účinnými chemickými látkami, ne jenom s různými
názvy od jiných firem.
Jak často musím měnit přípravky? Není to přesně určeno,
ale standardem je využití jednoho balení a přejít na jiný
přípravek, tedy např. i 1 - 3 měsíce.
- dezinfekční přípravky se skladují v originálních, uzavřených
obalech, v suchých a čistých skladech, v chladu, odděleně od
potravin a krmiv a nesmí být vystaveny přímému slunečnímu
záření.
- bez doporučení výrobců se nesmí míchat s jinými chemickými
látkami - mohlo by dojít k nežádoucí chemické reakci.
- při práci je nutno dodržovat zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci - používat osobní ochranné pomůcky, které
definuje bezpečnostní list přípravku.
Jaké doklady k jakým
přípravkům musím mít
(vytisknuté, na CD, nebo mít přístup na internet)?
Tyto doklady po mně bude požadovat kontrolní orgán a mě
ujišťuji, že vše je z hlediska legislativy v pořádku. Výrobce/dovozce sám deklaruje a zjišťuje, zda výrobek má nějakou nebezpečnou vlastnost, podle toho jej přesně klasifikuje a správně
označuje.
Přípravek je biocid - podléhá zákonu 120/2002 Sb., o biocidech. Biocidy jsou definovány jako přípravky určené k ničení,
odpuzování, zneškodňování, zabránění účinku nebo dosažení jiného regulačního účinku na jakýkoliv škodlivý organismus
chemickým nebo biologickým způsobem. K němu potřebuji
českou etiketu, povolení MZDr (Ministerstva zdravotnictví, Národního registra chemických látek), bezpečnostní list a event.
produktovou informaci. Musí být uveden i český distributor.
Přípravek je léčivo - podléhá schválení SUKLu(Státního ústavu pro kontrolu léčiv), má tedy jeho číslo a je dohledatelný
v databázi léčiv, kde jsou o něm kompletní informace jak pro
profesionály, tak i pro laickou veřejnost.
Přípravek je kosmetika (např. mýdlo, sůl, šampón... atd).Je
to jakákoli látka nebo směs, která je určená pro styk s vnějšími
částmi lidského těla (pokožkou, vlasovým systémem, nehty,
rty a vnějšími pohlavní orgány) nebo se zuby a sliznicemi ústní
dutiny, výhradně nebo převážně za účelem jejich čištění, parfemace, změny jejich vzhledu, jejich ochrany, jejich udržování
v dobrém stavu nebo úpravy tělesných pachů. Od 11. července
2013 platí pro kosmetické výrobky nařízení (ES) č. 1223/2009.
Již automaticky by přípravek měl mít českou etiketu a číslo registrace na evropském portálu. Jinak se nesmí v ČR používat.
Přípravek je zdravotnický prostředek: podléhá zákonu
123/2000 Sb., aktuální znění č. 227/2009 Sb.; zákon upravující poskytování zdravotní péče vhodnými, bezpečnými a účinnými zdravotnickými prostředky tak, aby při
jejich správném použití k účelům, pro něž jsou určeny,
nedošlo k poškození zdraví lidí. Je určen k použití na zdravotnický prostředek (např. nástroj, pomůcku nebo plochu)
a musí mít prohlášení o shodě (tzv. CE certifikát autorizované
osoby), český návod k použití a bezpečnostní list. Také musí být
uveden i český distributor.
Co je bezpečnostní list?
Je součástí dokumentace k prostředku a musí být kdykoli dostupný (archivace v tiskové/elektronické podobě nebo na internetu). Pravidelně se inovuje dle nejnovějších pravidel a směrnic. Obsahuje vše, co se nevešlo na etiketu nebo produktovou
informaci. Podléhá Evropské směrnici 1907/2006 REACH a Zákonu 356/2003 Sb. O chemických látkách a chemických přípravcích. Má stanovenou jednotnou strukturu.
Mějme na paměti, že dezinfekce není sterilizace. Platí „Co se
sterilizovat dá, sterilizovat se musí“. Pokud tedy nepracuji s jednorázovýmí nástroji a mám sterilizátor, musím vést evidenci
(deník - archivuji 5 let) s vyhodnocením a musím ho kontrolovat (nový 1x ročně) starý (2x ročně). Kdo ho kontroluje? Státní
zdravotní ústav nebo společnosti s takovou akreditací. Co já
vyhodnocuji ze sterilizace? Chemické testy sterilizace - dává
se jeden do vsádky - říká to, zda byl nástroj sterilizován. Procesový test - dává se na obal nástroje a říká jenom to, že nástroj
byl ve sterilizátoru. Procesový se nevyhodnocuje do deníku.
Sterilizační cyklus musím monitorovat, tedy nemohu odejít
pryč z provozovny před jeho dokončením. Sterilizátor může být
www.podiatrie.cz
15
podiatrické listy 1/2014
parní nebo horkovzdušný. Parní se vyznačuje kratším cyklem
a větší šíří sterilizovaného materiálu (tedy i porézní), horkovzdušný má mnohem delší cyklus a není pro materiály citlivé
na teplotu (které nesnesou např. 160°C, 180°C). Také se může
otevřít až po ochlazení na 80°C.
Na co jsou dozorové orgány
obzvláště citlivé?
Především na expiraci produktů. Přípravky s prošlou dobou expirace nepoužíváme, ani neskladujeme s ostatními. Z větších
balení do menších pokud možno nepřeléváme. Když už jinak
nejde, tak nádobu, do které jsme nalévali, musíme označit názvem, datem expirace a šarží, aby bylo jasné, co jsme nalili.
Kontrola si také může vyžádat doklady o nákupu dezinfekčních
prostředků.
Dozorové orgány mají velmi jasnou představu o spotřebách
jednotlivých dezinfekcí dle velikosti provozovny. Těžko je budete přesvědčovat např. o tom, že stačí jedna 500 ml láhev dezinfekčního přípravku na ruce na rok, když na jedny ruce se počítají cca 3 ml přípravku a ruce se dezinfikuji po každém klientovi.
Argumentace, že si hlavně ruce myjete, také nezabírá. Mytí rukou odstraňuje špínu, sekrety a mrtvé buňky. Zlepšuje mentální a fyzikální vell-being (dobrý pocit), ale minimálně likviduje
tranzientní patogenní mikroflóru a poškozuje kvalitu pokožky.
Mechanickým mytím se zbavíme pouze 20-40 % potenciálně
patogenní přenosné mikroflóry a pokožka rukou se enormně
vysušuje a odmašťuje. Lepší výsledky má hygienické mytí, ale
to jsou mycí emulze s antibakteriálními účinky (a tedy biocidy,
ne kosmetika!). Navíc technika aplikace je stejná jako vtírání
u alkoholové hygienické dezinfekce rukou (6 základních kroků).
16
www.podiatrie.cz
Hygienickou dezinfekci rukou používáme přednostně bez předcházejícího mytí, když jsou ruce opticky čisté. Standard je: aplikovat určité množství na obě ruce, provést 6 aplikačních kroků
a dodržet, aby celé ruce byly dostatečně vlhké po dobu kontaktního času, tedy min. 30 sekund. Tedy když jsou ruce suché
již po 20 sekundách, tak expozice byla 20 sekund a ne 30
sekund!!! Také přípravek aplikujeme na suché ruce (to abychom
ho nezředili a nesnížili účinnost). Ruce jsou nejdůležitějším
pracovním nástrojem, ale také původcem 60 % všech přenesených infekcí. Nesprávným ošetřením se stávají rizikovými faktory jak pro klienty, tak i pro nás a naše rodiny, protože si můžeme infekci donést i domů. Mikrosvět je velmi rychlý. Za 10
hodin se jedna bakterie rozmnoží do počtu jedné miliardy =
109 bakterií. 1 vir se může rozmnožit během 2 hodin do počtu
jednoho bilionu. Viry jsou nejmenší známé patogeny. Vir napadá hostitele a začíná proliferovat, dokud hostitel nezahyne
a uvolní nové viry.
Nejlepší ochranou
před infekcemi prevence
Dezinfekční řád dodržujeme, protože tím chráníme sebe, své
spolupracovníky a klienty. Chráníme svou profesionální pověst.
Dobrá rada nakonec. Nesestavujme si hygienický řád stylem
„každý pes jiná ves“ pokud nejsme v této oblasti kováni. Je to
důležité z hlediska kompatibility jednotlivých alternací. Pokud
je dodavatel schopen pokrýt celý řád, je dobré využít ověřené
nabídky.
Ing. Kamila Bořecká
Produktová specialistka hygieny, Nora a.s.
Hygienické mytí a dezinfekce v jednom-3 ml nanést na ruce,
1 min.vtírat, pak napěnit malým množstvím vody a smýt
vodou. Ruce otřít jednorázovým ubrouskem.
Cca 1 ml přípravku z dávkovače(bezkontaktní způsob)
nanést na pokožku / ruce, napěnit a omýt vodou.
K osušení použít jednorázový ubrousek.
Vetřít do pokožky a nechat vstřebat.
Aplikovat namočeným tamponem nebo postřikem
pokožku nechte oschnout (dodržet dobu působení).
dle potřeby,
po ušpinění,
po kontaminaci
dle potřeby
při možném poškození,
po poškození pokožky,
po kontaminaci, před a po
ošetření(např.akné)
po každém klientovi
dle potřeby
umyvadla, vaničky
rychlá dezifekce
ploch, pomůcek
a tupých nástrojů
po každém klientovi
dle potřeby
1 x týdně velký úklid
sprchy
pracovní oděv,
pokrývka hlavy,
prádlo
dle potřeby
1 x denně
po použití
Vetřít cca 3 ml koncentrátu do suchých rukou a nechat
působit 30 sekund.
Před natažením rukavic nechat ruce úplně oschnout.
před započetím práce
po kontaktu s kontaminovanými materiály, klientem,
po použití WC, po úklidu,
zejména při vyšším riziku
kontaminace tělními tekutinami
termicky praním a žehlením, pokud ne - tak použít
omyvatelné nebo jednorázové pomůcky.
Vhodné i pro citlivé materiály
Terralin protect koncentrát-5 min. nebo Perform a pak oplach
Postřikem, otěrem a nechat zaschnout.
Nepoužívat na materiály citlivé na alkohol.
Čištění a dezinfekce vlhkým způsobem.
Pro všechny namokro stíratelné plochy a předměty.
Doporučeno používat vlažnou vodu o teplotě 20-25°C.
Také ponořením do roztoku(např,hřebeny,špachtle…)
Po použití nástroj utřít ubrouskem a nechat zaschnout.
Manipulace s použitými nástroji pouze v ochr.rukavicích
Použité nástroje ihned ponořít do roztoku. Po uplynutí
doby působení z roztoku vybrat, opláchnout pitnou
vodou a osušit.
Nástroje kontaminované krví, nebo kterými byla porušena
integrita kůže po dezinfekci sterilizujeme.
Aplikovat opakovaným vytřením.
jak
kdy
plochy a povrchy
WC, koupelny,
aseptická
dezinfekce
pokožky,
nástroje
ruční čištění
a dezinfekce
hygienické mytí a
hyg.dezinfekce
kůže
mytí
rukou,
pokožky,
vlasatých částí
ošetření pokožky
hygienická
dezinfekce
rukou
www.podiatrie.cz
www.nora-as.cz, tel: +420 266 78 29 29, fax: +420 266 78 29 92
A - usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkových hub, B - usmrcení virů, * - s účinkem na HCV virus, V - fungicidní účinek
T - usmrcení Mykobakterií Tuberculosis, M - usmrcení patogenních mykobakterií, C - inaktivace bakteriálních spór
MRSA - methycililn rezistentní staphylokok aureus
odpovídá vyhl.306/2012 Sb.
co
Hygienický řád
pedikúra/ manikúra/ kosmetika/ kadeřnictví
spektrum dezinfekční účinnosti
MICROZID AF liquid/ubrousky
textilie v pračce
aminy
omyvatelné-TERRALIM PROTECT
nebo PERFORM nebo MIKROZID
MIKROZID SENSITIVE liq/ubr.
alkoholy
2%10 min. ABCTMV
0,5 % -60 min.
PERFORM
vaničky koncentrát - 5 min. a oplach
0,50% roztok /60 min. nebo 2%-15 min.
TERRALIN PROTECT
doba působení 1 - 2 min.
MIKROZID AF TÜCHER / ubr.
3% - 30 min. nebo 1,5%-60 min.
GIGASEPT AF - aminy
4% - 5 min.
v ultrazvukové lázni
KAS + alkohol
2% - 30 min.,3% - 15 min.
KODAN Tücher - ubrousky
GIGASEPT INSTRU AF
ABTMV, 1 min/5 min.
na citlivé mteriály pro alkohol
čištění a dezinfekce v jedné etapě,
připravený roztok je účinný 30 hod.
ABTMV, 1 min/5 min.
A(BT)MV
A(B)TMV
čištění a dezinfekce v jedné etapě
A(B)TMV, MRSA
A(B)TMV, MRSA
čištění a dezinfekce v jedné etapě
A(B)TMV, MRSA
použitelný 7 dní pod zátěží
čištění a dezinfekce v jedné etapě
hydratační a omašťující
A(B)MV, MRSA
ethanol + bifenylol
pro všechny typy kůže
ESEMTAN Hautbalsam
KODAN TINKTUR
FORTE / exp. 15 s-koncentrát
pro všechny typy kůže
A,B,V,M, MRSA
mytí i dezinfekce v jednom
A(B)V, MRSA
ABTMV (bez barviv a parfemace)
(pro citlivou pokožku)
exp.1 min., octenidin v mycí emulzi
OCTENISAN
nebo
ESEMTAN Waschlotion
alkoholy + draselné mýdlo
doba působení 1-2 min.
PRIMASEPT MED
etanol+ bifenylol
doba působení 30s,plně virucidní 1 min.
DESMANOL PURE-isopropanol
DESDERMAN PURE liq/gel
který produkt
podiatrické listy 1/2014
17
podiatrické listy 1/2014
Kurz
Nový občanský zákoník pro profese
v oboru pedikúra, manikúra,
masáže a další služby
23. 5. 2014 - Praha od 9.00 do 15.00 hodin
Cena: 1500 Kč pro člena, 1800,- Kč pro ostatní
PŘIHLÁSIT SE: nejpozději do 7. 5. 2014 na [email protected], platba na účet 101 104 39 59/5500 nejpozději do 10. 5. 2014,
jako VS uveďte členské číslo. Ostatní uvedou do poznámky příjmení bez diakritiky. Pro nastoupení do kurzu musí být zaplaceno
požadované kurzovné. Storno poplatky: pokud v daný termín účastník do kurzu nenastoupí, nemá nárok na vrácení 50 % z ceny
kurzovného - vyjma závažných důvodů.
Cíle vzdělávací akce:
• seznámení účastníků s dopady rekodifikace občanského práva pro pomáhající profese
• představení změn občanského zákoníku v souvislosti se zásahem do integrity člověka
• seznámení účastníků s novými povinnostmi, jako je např. dokumentace činnosti či získávání souhlasů od klientů
Cílová skupina:
• profese z oblasti péče o zdraví (pedikérky, maséři, vyživovací poradci apod.)
• všichni zájemci, kteří se s touto problematikou setkávají a mají zájem připravit se na chystané změny
Program:
• základní pojmy a zásady
• zásah do integrity člověka: pojem, podmínky, limity
• smlouva o péči o zdraví: rozsah působnosti, práva a povinnosti poskytovatele a klienta
• záznamy o péči, ochrana osobních údajů
• odpovědnost za škodu
O naplněnosti (realizaci/zrušení) kurzu se rozhoduje týden před konáním.
Doporučujeme zaslat přihlášku v dostatečném časovém předstihu.
Děkujeme za pochopení.
Všichni řádně přihlášení obdrží týden před konáním akce podrobné informace.
Akce je ohodnocena 7 body.
Těšíme se na Vás, MUDr. Marie Součková, prezidentka České podiatrické společnosti
18
www.podiatrie.cz
podiatrické listy 1/2014
Ohlédnutí za veletrhem v Letňanech
Prezidentka MUDr. Marie Součková s pamětníky
Tomáše Bati s p. Knedlovou a p. Viktorou
Činnost na stánku ČPS
Ve dnech 14.-15. 3. 2014 se konal tradiční veletrh World of
Beauty and Spa - jaro 2014 v Letňanech. Česká podiatrická
společnost pro své členy a sympatizanty připravila systém
vzdělávání formou 4. workshopu s návratem do minulosti ke
kořenům Baťova systému vzdělávání a podnikání v oblasti
péče o nohu. V pátek 14. 3. 2014 od 11.00 hodin na hlavním
pódiu veletrhu proběhla ukázka cvičení seniorů pod vedením
fyzioterapeutky Libuše Peckové s tím, že nejdříve je vhodné
před cvičením nabudit organismus zhruba 5 minutami postáváním a přešlapováním na reflexní kamínkové desce. Následně
pak pomocí různých cviků vsedě je možné protáhnout celé
tělo. Cvičení není určeno jen pro seniory nebo handicapované,
takto mohou cvičit dospělí i děti. Reflexní terapie má své stálé
místo v péči o pohybový aparát a jednoduché cviky nohou nám
udržují nejen klenbu, ale ovlivňují celou postavu.
Na stánku ČPS byla k vidění kostka Arkady a oba dny probíhala
registrace nových členů do naší společnosti, odpovědi na dotazy nejen z řad veřejnosti. Návštěvníci veletrhu měli možnost
zdarma využít nejen vyšetření chodidel na RS Scanu, ale také
konzultovat problémy pohybového aparátu s primářkou Lékařského podiatrického centra v Praze MUDr. Marií Součkovou.
Problematice zarůstajících nehtů se věnoval MUDr. Jaroslav
Lux.
Účastníci 4. workshopu naslouchají pamětníkům
Projekt ČPS - Cvičení nohou nejen pro seniory
s fyzioterapeutkou, p. Libuší Peckovou
Obrovskému zájmu se těšil 4. workshop, kterého se zúčastnilo
65 členů. V rámci workshopu proběhlo přátelské setkání s pamětníky Tomáše Bati, s paní Mgr. Knedlovou a panem Viktorou.
Nejen, že byl k vidění výuční list, dobové reklamy, ale oba pohovořili o zážitcích ze setkání s Tomášem Baťou. Na workshopu
se promítaly reklamy z dob Tomáše Bati se zaměřením na zdravý životní styl, které neopomenuly zdůraznit vhodnou obuv do
přírodního terénu. V jedné reklamě byl vyhodnocen vliv špatné
obuvi a nedostatečné péče o nohy a malá ukázka pedikúry.
Cena za pedikúru v roce 1935 byla 5 korun.
A po dlouhém sezení je vhodné protažení těla. Ze židlí zvedla
všechny přítomné fyzioterapeutka paní Libuše Pecková, a aby
byla vidět všemi přítomnými v sále, předcvičovala v nezvyklé
pozici - přímo na stole. Cvičení mělo velký ohlas a cvičili s námi
také pamětníci.
Firma Salvus představila v krátkém sdělení nové výrobky
a věnovala řádně přihlášeným účastníkům k vyzkoušení krém
na nohy a mýdlo. Firma Nora a.s. poskytla účastníků Hygienický řád v péči o tělo. Paní Ing. Bořecká fundovaně pohovořila
o hygieně rukou, podmínkách postupu správné sterilizace, hygieny prostředí. Účastníci workshopu se seznámili s novými
dezinfekčními prostředky distribuovanými firmou Nora a.s.
MUDr. Marie Součková, prezidentka ČPS
Podiatrické vyšetření prováděné MUDr. Marií Součkovou
zdarma pro návštěvníky veletrhu se těšilo velkému zájmu
www.podiatrie.cz
19
podiatrické listy 1/2014
Lasery a světelné
zdroje v podologii
(poznámky z dermatologické a podologické praxe HOMEA v Pardubicích)
Podologie je neoddělitelnou součástí medicínského oboru dermatovenerologie. Podologická praxe znamená také péči o kůži
a nehtové ploténky. Snahou nás všech je nalézt řešení, které
léčí, ale zároveň nezatěžuje náš organismus.
Onychomykóza (houbové onemocnění nehtových plotének)
Používání nejrůznějších laserů (laser obecně je velmi silné světelné záření, šíří se v úzkém paprsku, je koherentní a má určitou vlnovou délku) je známo již řadu let, ale výzkum jde stále
kupředu. Laser vyvinutý specielně pro nehtovou ploténku se
na našem pracovišti osvědčil pro řadu výhod, zejména proto, že
má automatické fokusování, dříve bylo vše jen o odhadech
vzdálenosti.
FOX III - je diodový laser, neablační laser 4. třídy o vlnové délce 1064 nm. Laserový paprsek pronikne nehtovou ploténkou
a ničí bílkovinnou složku původce - houby. Pro účinný efekt
potřebujeme dosáhnout teploty okolo 40 stupňů Celsia tak,
aby tepelná energie ve výsledku pod nehtem dosáhla 60 stupňů Celsia. Důsledné měření teplot a správný postup péče vede
k pozitivnímu výsledku. Ošetření laserem FOX III - je doporučeno 1x za 6 týdnů, počet ošetření je obvykle 4-5. V podologické
ambulanci zároveň provádíme desinfekci bot i ponožek, které
klient obléká po péči, systémem Klenz (desinfekce stříbrem).
Následná domácí opakovaná desinfekce obuvi je nutná, včetně
lokální péče antimykotiky (léky proti houbě). Například lze
doporučit roztok proti houbě, který si pacient zakoupí v lékárně a kape jej pod nehtové ploténky nebo laky, z nichž některé
lze aplikovat jen 1x týdně na nehtovou ploténku.
Přístroj FOX III
20
www.podiatrie.cz
FotoFinder - digitální dermatoskop
Onychomykóza (nehtovou ploténku nevystřihovat!)
Unguis incarnatus (zarůstající nehtová ploténka)
CO2 laser - je vaporizační , odpařovací laser - výkonový ablační
laser 4. třídy, používá se k odpařování a řezání. Účelem je odpařit zanícený nehtový val a tu část nehtové ploténky, která
dráždí nehtový val.
Snahou je zúžit, ale ne významně, nehtovou ploténku a nejlépe odpařit i část, z které nehet vyrůstá, tzv. nehtovou matrix.
Pokud však i po ošetření vyrůstá nový nehet a matrix je zachována, nic se neděje, zde v pravou chvíli zasáhne podolog s péčí
o správný růst nehtové ploténky - vypomáhá si rovnátky atp.
Spolupráce lékaře s podologickým pracovištěm je zde nezbytná a velmi důležitá. Veškerá následná péče je pak v rukou specializovaného podologa, včetně desinfekcí a prevence.
podiatrické listy 1/2014
LED fotosekvenční od 590 nm do 830 nm
Světlo emitované diodou v určitých vlnových délkách, které
působí do různé hloubky pokožky. Fotosekvence umožní přenos gelu - léku a také prochází s akcentovaným léčebným
efektem všemi vrstvami kůže. Působí proti zánětu, nejen povrchně na kůži, ale i v oblasti svalů, šlach a kloubů. Používáme
různou intenzitu, podle protokolů pracujeme s 60J/cm2 a 80 J/cm2
za 10-13 minut. Aplikujeme 2x týdně, celkem 4 - 5x. Již po
3. sezení často zaznamenáme podstatné zlepšení problému.
Můžeme si pomoci i protizánětlivými gely, které světlo pomáhá vpravit do pokožky.
Vaporizace laserem
Veruka vulgární (virová bradavice)
Diodový laser - 810nm, neablační laser
Pokožku na noze nejprve zbrousíme, včetně tylomu (otlaku),
ve kterém často bývá bradavice uložena. Zkontrolujeme cévní
zásobení dermatoskopem (zařízení pro dermatologa, které
zvětší útvar a ozřejmí droboučké cévky, které bradavici vyživují). U nás provádíme diodovým laserem s koncovkou širokou
2,5 mm, kterou cévky na spodině zlikvidujeme (opakujeme
obvykle 1x za měsíc, pokud je to nutné). Následná desinfekce
je také nutná a doporučována.
Cévní laser
Na našem pracovišti provádíme
plnou škálu laserových ošetření.
CO2 laser obsluhují lékaři na specielně vybaveném sálku.
Pro upřesnění některých lézí na
kůži, ale i pod nehty, využíváme
systému FotoFinder, který pomáhá odhalit některá nepříznivá,
nádorová onemocnění na kůži již
od 4 mm. Nejasné pigmentace
především.
Healite
Další neablační lasery a světla jsou v portfoliu zdravotních sester školených pro podolologii.
Např. pacient, který přichází s onychomykózou (houba nehtové ploténky) a rozhodne se pro ošetřování laserem FOX III - má
fotodokumentaci nálezu před léčbou a je vybaven přesnými
instrukcemi o nutných režimových opatřeních.
Za tým HOMEA, spol. s r.o.,
vedoucí lékařka: MUDr. Iva Žampachová
Cévní zásobení veruky
www.podiatrie.cz
21
podiatrické listy 1/2014
Po stopách Světového kongresu
podiatrů v Římě
Vzkaz od prezidenta
Jsem rád, že FIP - IFP se dostal v roce 2014 mimořádně vysoce
do podvědomí celého světa. Na konci ledna 2014 byly zúčtovány všechny finanční údaje vztahující se k roku 2013 a to k Světovému kongresu Podiatrie. Celkem se akce zúčastnilo 60 vystavovatelů, 940 delegátů, bylo předneseno 85 přednášek a více než
1100 lidí akci navštívilo. Celkový příjem byl nad 40000 €. Světový kongres měl mnoho dalších výhod, jako jsou například nová
videa v naší virtuální síni. Světový kongres také přinesl nový
obsah k programování FIP Online vzdělávací. Náš program online vzdělávání nyní zahrnuje všechny přednášky a prezentace,
které byly zachyceny na Světovém kongresu 2013, stejně jako
nové virtuální videa. Podívejte se na četné fotky a ukázky ze
Světového kongresu FIP. Prosím, ujistěte se, že jste registrováni
na www.fip-ifp.org pro členy pouze oblastí pod heslem s možností přístupu na webové stránky. O víkendu 31. ledna 2014 se
pořadatelé a personál kongresu FIP setkali v Houston, aby tu
formulovali nový strategický plán organizace. FIP zformuloval
nové poslání a vize, jak identifikovat několik klíčových cílů
a strategií pro rozvoj FIP v příštích pěti letech. Naše předběžné
výsledky budou sdíleny se všemi na nadcházející AGM.
Těšíme se na FIP výroční valné hromadě (AGM) na Islandu, dne
10. 5. 2014, kde proběhnou volby na několik pozic - člena rady,
viceprezidenta a prezidenta. Musím zdůraznit, že je nutné, aby
se všechny členské státy podílely na nejlepší účasti na letošní
valné hromadě a pokud nejsou schopni se zúčastnit osobně,
aby svůj hlas poskytly jiné zemi, která je v hlasování zastoupí.
Uvidíme se opravdu brzy.
Joe Caporusso, DPM
PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ FIP PRO ROK 2014
• návrh bude projednáván v rámci pravidelného ročního
jednání členských zemí FIP na Islandu 10. 5. 2014
CÍL I
• Zvýšení počtu přednášek on-line pro zlepšení systému vzdělávání
CÍL II
• Přeložit přednášky do francouštiny a španělštiny
a dalších jazyků, pokud to bude finančně možné
a) 5 on-line přednášek přeložit do španělštiny, v roce 2014
b) 5 on-line přednášek přeložit do francouzštiny, v roce 2014
c) přidat minimálně další 2 přednášky v každém jazyce, každý rok
CÍL III
• Zlepšit překladatelské schopnosti webové stránky
• Zjistit a zajistit životaschopné možnosti do srpna 2014
22
www.podiatrie.cz
CÍL IV
• Prozkoumat další on-line vzdělávání (např. webináře,
jak-na videa, atd.)
• Zjistit možnosti a náklady spojené s tím - termín do října 2014
CÍL V
• účast 1500 podiatrů na světovém kongresu v Montrealu 2016
• Podporovat prostřednictvím mediálních zdrojů členských zemí
a) Nabídka akce / soutěže
b) Zastupování při jednáních (např. zobrazení stánků, letáky, atd.)
c) Podporovat laboratoře na UQTR (Université du Québec
à Trois-Rivières)
CÍL VI - Zahrnout / zařídit alespoň jeden akademický článek
v každém čísle časopisu FOOTSTEPS
CÍL VII - Zvýšení počtu přednáškových cyklů
podiatrické listy 1/2014
Podiatrické konference a akce jednotlivých členských zemí FIPu
2014
International Region 7/APMA Podiatry Conference
Banff, Alberta
http://www.region7apma.org/annualmeeting.html
AOSSM Annual Meeting
Seattle, Washington
www.sportsmed.org
October 18
Orthotic Technology Forum
Eindhoven, The Netherlands
www.orthotic-technology-forum.com
October 17-18
National Congress of Podiatry
Paris, France
[email protected]
APMA Annual Scientific Conference
Honolulu, Hawaii
www.apma.org
October 19
NVvP Annual Conference
Endhoven, The Netherlands
www.podotherapie.nl
International Association for Identification
Minneapolis, Minnesota
www.theiai.org
November 13-15
SCP Annual Conference
Bournemouth, U.K.
www.feetforlife.org
September 11-14
Ontario Podiatric Medical
Association Annual Conference
Toronto, Ontario
www.opma.ca
November TBD
Live Well With Diabetes
Vancouver, British Columbia
www.foothealth.ca
2015
2016
March 19-21
DFCon Diabetes Conference
Hollywood, California
www.dfcon.com
May 26-28
FIP World Congress of Podiatry
Montreal, Quebec
www.fipworldcongress.org
July 23-26
APMA Annual Scientific Conference
Orlando, Florida
www.apma.org
July 14-17
APMA Annual Scientific Conference
Philadelphia, Pennsylvania
www.apma.org
August 2-8
International Association for Identification
Sacramento, California
www.theiai.org
August 7-13
International Association for Identification
Cincinnati, Ohio
www.theiai.org
2017
International Association
for Identification
Atlanta, Georgia
www.theiai.or
www.podiatrie.cz
23
podiatrické listy 1/2014
Po stopách tajemství úspěchu
část první
FOOTSTEPS DUBEN 2014 (převzato z časopisu FIP)
Můžete utratit tisíce dolarů na podporu marketingu. Můžete využívat nejlepší nové technologické možnosti a miniaplikace, jen
ptoto, aby jste nabídli pedikúru. Dokonce máte možnost získat v nadsázce pověst Velkého doktora klidných snů a nocí, a přesto si
to pacienti neuvědomí. Co udělat pro vaši prezentaci, aby si vás pacient našel a vy jste ho neztratili? Obvykle ztráta klienta může být
výsledkem špatně fungující recepce. Recepce - prakticky první kontakt znamená výkonnost zaměstnance na 100 %.
V dnešním článku se budeme věnovat nejčastějším
chybám a také potřebám
1. Reakce na telefonát klienta - rychlá a chladná? Nebo pozorná a vnímavá?
Návod jak postupovat: Dobré ráno, pane/paní... představit se a navázat otázkou: „Jak vám mohu pomoci?” Pro potenciálního klienta je nejdůležitější první dojem a volající musí získat dojem, že hovoří s kvalifikovaným profesionálem. Volající musí být přesvědčen, že vy jste to jediné zařízení, které je schopno poskytnout právě službu, péči, vyšetření, které volající hledá.
2. Dialog - Personál by měl mít k ruce manuál, kde budou jednoduché příklady na zajištění vhodné reakce, nesmí dávat strohé
informace a hovořit spatra.
3. Stanovení termínu - přátelský tón a snažit se maximálně vyjít klientovi vstříc i se zdvořilým tónem v případě, že je již termín,
který požaduje, obsazen, nebo je-li klient nerudný. Zní to dost jednoduše, ale přesto nezapomínat, že ne každá osoba je na danou práci vhodná. Pracovníci na recepci by měli být opakovaně školeni a měli by být vedení k dobré prezentaci firmy, pracovat
svědomitě a nikoli vnášet do práce chaos a zmatek .
4. Operační systémy - považujeme na recepci za samozřejmé, musí být okamžitě na dosah ruky, ne dole, ne na konci chodby nebo
v jiné místnosti. Pomáhají nám automatickým systémem, připomínají jednání, umožňují faxování, objednávání e-mailem,
umožňují propojení na další organizace, možnost reklamy, skenování, tisk potřebných materiálů, čtení kreditních karet atd.
5. Pracovní řád a ergonomie pracoviště - se zaměřením na dodržení správných pracovních podmínek, kvalitní nábytek i vybavení správnou židlí, snadný přístup k PC a dalším zařízením, úprava pracovního stolu, přestávky a zázemí pro pracovníky spokojený zaměstnanec znamená pro vás vybudování loajality, a tím jednu z cest k úspěchu.
Paní Lynn Homisak, předsedkyně SOS zdravotnictví, Management Solutions, má certifikát pro oblast lidských zdrojů.
Od roku 2010 oprávnění k živnosti v oboru Podiatrie.
převzato z magazínu FOOtstep, přeložila MUDr. Marie Součková
24
www.podiatrie.cz
V odborné gesci
Podpořeno Zlínským krajem
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
Pod záštitou MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje,
při příležitosti 120. výročí Baťových podniků si Vás dovolujeme pozvat na
MEZINÁRODNÍ ODBORNÉ SYMPOZIUM
„ZDRAVÉ OBOUVÁNÍ
– aby nohy zůstaly zdravé po celý život“
29. 5. 2014 – ZLÍN
sídlo Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, Zlín,
zasedací místnost zastupitelstva kraje – 16. etáž
V České republice i v jiných zemích EU probíhá již řadu let diskuse ohledně hygienických a konstrukčních požadavků na obuv, zejména dětskou. Studie a další
podklady a informace dokládají nebezpečný vývoj zdravotního stavu nohou dětí
a mládeže. Děti od raného věku až po ukončení růstového vývoje nosí často obuv,
která nemá vhodné konstrukční parametry a může mít proto neblahý vliv na vývoj
nohou, s následky i v dospělosti ...
pro
PS
Č
ny
čle
0%
sle
2
va
podiatrické listy 1/2014
MEDsport sympozium 2014
hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové
Pátek 13. 6. 2014 • Seminář firmy Schein (12 - 17 hod.)
Téma: Podiatrická diagnostika nohy - podoskopie, tenzometrická deska,
Zkušenosti s dětskými, společenskými a sportovními vložkami Schein
Pátek 13. 6. 2014 • Představení divadla Drak: Poslední trik
Georgese Méliese (19 - 20 hod.), prohlídka loutkového muzea
Labyrint s ochutnávkou vína a občerstvením (20 - 21 hodin).
Sobota 14. 6. 2014 • MEDsport sympozium (8 - 16 hod.)
Téma: Anatomické a funkční odchylky postury, Neuropodiatrie,
Vyšetření postury a lokomoce
SLEVA z akreditačních poplatků pro členy ČPS
Seminář Schein - 600,- Kč (do poznámky uvést „člen ČPS, č. průkazu ...”), běžná cena 800,- Kč
Divadlo Drak, Muzeum Labyrint, ochutnávka vín - zdarma pro akreditované a ubytované v hotelu Tereziánský dvůr
MEDsport sympozium - 1000,- Kč (do poznámky uvést „člen ČPS, č. průkazu ...”), běžná cena 1500,- Kč
26
www.podiatrie.cz
podiatrické listy 1/2014
Hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové
pátek 13. 6. 2014  Seminář Schein
12:00
13:00
13:15
13:45
14:15
14:45
15:00
15:30
16:15
17:00
akreditace a otevření výstavy firem
zahájení  Miroslav Havrda
Firma Schein  představení, historie, filozofie, produkty: Helmut Kozubek
Podoskopie, PodoCam (prakticky): Miroslav Havrda, Martin Melich
Tenzometrická deska (prakticky): Simone Werner
Zkušenosti s dětskými vložkami Schein: Vladimír Holoubek
občerstvení
Vložky Schein (klasické, společenské, NovaPED sports)
Technická doúprava (praktická demonstrace)
diskuse, ukončení
pro akreditované a pozvané hosty
19:00
návštěva divadla Drak (areál Tereziánský dvůr)
20:00
prohlídka loutkového muzea Labyrint s vínem a malým občerstvením
sobota 14. 6. 2014  MEDsport sympozium
8:00
9:00
9:15
10:00
10:45
11:30
akreditace a otevření výstavy firem
slavnostní zahájení  Miroslav Havrda, prezident MSS 2014
Anatomické podklady posturálních poruch: Dáša Slížová, Otakar Krs
Funkční odchylky postury: Jan Vacek
Neuropodiatrie: Miroslav Havrda
Zdravotní zabezpečení českého olympijského týmu na ZOH v Soči:
Jaroslav Větvička
11:45  13:00
13:00
13:15
14:15
15:15
15:30
oběd
Podoskopie: Miroslav Havrda, Martin Melich
Vyšetření pohybu na běžícím páse (teoreticky i prakticky):
Simone Werner, Miroslav Havrda, Helmut Kozubek
Vyšetření postury systémem OrthoSense (teoreticky i prakticky)
NovaPED sports vložky  jejich využití po vyšetření postury a lokomoce
losování tomboly, zakončení akce
Tombola: každý účastník akce obdrží bezplatně lístek do tomboly.
Anglické přednášky budou tlumočeny do českého jazyka.

Generální partneři:



www.podiatrie.cz
27
podiatrické listy 1/2014
Lymfedém
v podiatrické praxi
MUDr. Hana Houdová, Centrum pro terapii lymfedému, s.r.o., Pardubice
Účelem tohoto sdělení je seznámit pediatrickou veřejnost s tímto onemocněním, se kterým se ve své praxi setkávají v rámci ošetření dolních končetin svých klientů. Pacienti s lymfedémem tvoří nemalou skupinu, vyhledávající pomoc zkušené pedikérky. Proto je
třeba, aby tyto pracovnice znaly klinické projevy tohoto onemocnění, vyžadujícího často celoživotní péči, a znaly i úskalí, kterým je
nutno se při ošetření nohou vyhnout, aby nenastaly komplikace.
Lymfedém
je vysokoproteinový otok, vyskytující se kdekoli na těle, nejčastěji v oblasti končetin, hlavy a krku. Vzniká tehdy, pokud
transportní kapacita mízního řečiště je z nějakého důvodu
nižší, než nabídka mízní tekutiny v podkoží. Tímto důvodem
je buď vrozená nedostatečnost mízního řečiště, pak hovoříme o primárním lymfedému, nebo sekundárně vzniklá přerušením nebo zpomalením odtoku lymfy z postižené oblasti. Nejčastěji po onkologických operacích, po erysipelu, po
úrazu apod.
Chlapec, primární lymfedém (5 let)
Primární lymfedém
je způsobený vrozenou poruchou mízní drenáže, nejčastěji
nedostatečností, vyskytuje se většinou na dolních končetinách, na jedné i obou, začíná na periferii s typickou „ bombáží” (vyboulením) v oblasti hřbetu nohy, kvadratickými
prsty. Je pozitivní Stemmerovo znamení na prstech, kdy
nacházíme ztluštění kožní řasy při jejím uchopení ukazovákem a palcem. Svědčí o vazivových změnách, způsobených
dlouhodobou předchozí lymfostázou v podkoží v oblasti
prstů. Průkazné jsou změny zejména na 2. prstu, kde je nacházíme poměrně brzy, při postupu onemocnění pak bývají
postiženy všechny prsty. Dále je otok za kotníkem, často je
kůže ztluštělá v důsledku druhotně vzniklých vazivových
změn i na hřbetu nohy, otok obvykle sahá do výše dolní 1/3
bérce. Manifestuje se buď ihned po narození (typ Nonne Milroy) nebo v průběhu života. U dívek v období puberty se
vyskytuje tzv. Meige sy, kdy obvykle nalézáme primární
lymfedém i u matky, popř. babičky, sestry, tety. Do věku 35
let hovoříme o typu praecox, nad 35 let o typu tardum.
28
www.podiatrie.cz
Typický nález pro primární lymfedém
Batole, primární lymfedém Nonne - Milroy
podiatrické listy 1/2014
Primární lymfedém typ Meige
Sekundární lymfedém
se vyskytuje kdekoli, kde je poškozený systém mízních cév
v důsledku výše popsaných příčin. Na dolních končetinách se
vyskytuje nejčastěji po gynekolologických operacích pro onkologická onemocnění, někdy až po následném ozařování,
u mužů pak po operaci prostaty, rovněž pro nádor. Příčin může
být celá řada. Důležitým příznakem sekundárního lymfedému
je počátek lymfatického otoku pod překážkou v odtoku nadbytečné mízní tekutiny. V tomto případě na stehně pod tříslem,
zejména na jeho vnitřní straně, kde nacházíme tuhý otok. Šíří
se pak po končetině směrem dolů na bérec, hřbet nohy, popř.
prsty.
Terapie obou typů je prakticky shodná, vždy je dlouhodobá
a závisí na trpělivosti a spolupráci terapeuta a pacienta. Fáze
intenzivní redukce otoku trvá obvykle 4 - 6 týdnů, provádí se
na specializovaných pracovištích vyškoleným personálem.
Důležitou léčebnou technikou je manuální mízní drenáž. Základním předpokladem k pochopení účinnosti této léčebné
techniky je znalost stavby lymfatických cév, anatomie a funkce
lymfatického systému. Provádí se řadou speciálních hmatů,
velmi jemně, malým tlakem a pomalým tempem, mobilizuje
mízní tekutinu z podkoží a napomáhá transportu této tekutiny
povrchovým mízním řečištěm. Je třeba dbát na přesné provádění jednotlivých speciálních hmatů, respektovat vždy směr
toku lymfy ve zmíněném mízním řečišti. Nácvik je velice náročný na čas i pozornost, kvalitativně jde o zcela odlišnou techniku, než je běžné pro ostatní masážní techniky.
Dalším krokem je ošetření přístrojovou lymfodrenáží, tzv. přístrojovou presoterapií. Přístroje na bázi kompresoru ovládají
speciální návleky se sestavou komor, které se vzájemně překrývají, dle stanoveného programu se pod přesně stanoveným
tlakem naplňují postupně vzduchem a příslušnou oblast též
drénují.
Ošetření končí kompresivní bandáží krátkotažnými obinadly.
Bandáž je vícevrstevná, vyžaduje dokonalé provedení, ošetřující personál je v této technice též vyškolen. Při stabilizaci stavu pacient dostane punčochy, obvykle III. kompresní třídy. Ty
potom nosí po celý den, na noc je svléká. Ve fázi udržovací
dochází pacient na terapii méně často, je možné předepsat za
přesně stanovených podmínek k dennímu ošetření přístroj pro
ošetření sekvenční tlakovou mízní drenáží, určený pro domácí
použití. Přínosem pro pacienta jsou přístroje ovládané čipovou
kartou, kam jsou individuálně na základě doporučení lymfologa zakódovány vhodné programy.
Léčebné procedury ordinuje lékař se specializačním kurzem
a s atestací v oborech, které jsou přesně specifikované - např.
dermatolog, angiolog, flebolog, rehabilitační lékař, internista
a další. V zásadě jsou to lékaři, kteří se v rámci své odbornosti
s těmito pacienty setkávají. Provádí - li samotnou terapii rehabilitační pracovník nebo sestra se specializačním kurzem,
musí bezpodmínečně spolupracovat s lékařem - lymfologem,
který léčebné procedury ordinuje a dohlíží na průběh terapie.
Pacient je samozřejmě při počátečním vyšetření edukován, jak
primární či sekundární lymfedém vzniká, jaké jsou současné
možnosti terapie na specializovaném pracovišti a jak o končetiny pečovat doma. V rámci edukace je zaškolen on sám (a často i rodina) v bandážování postižené končetiny, jelikož musí
být schopen provést bandáž ve dnech, kdy nemá terapii (např.
o víkendu).
www.podiatrie.cz
29
podiatrické listy 1/2014
Sekundární lymfedém
Zásady domácí péči o lymfedém je pak samozřejmě nutné akceptovat i při ošetření nohou pedikúrou. Shrnu několik zásadních opatření:
- u těchto pacientů doporučujeme ošetření suchou pedikúrou,
bez předchozího namáčení v horké vodě. Obecně doporučujeme koupel o teplotě 20 - 35 st., teplota nižší a vyšší než
uvedené rozmezí zvyšuje prokrvení na úkor zpětné resorpce
nadbytečné tekutiny. Dalším důvodem je předcházení jakéhokoliv poranění používanými nástroji (např. skalpelem),
které se u těchto klientů obvykle špatně hojí a krom toho
může být vstupní branou infekce. Je zde nebezpečí onemocnění streptokokovou infekcí, erysipelem (růží), který je pro
pacienta s lymfedémem zvlášť nebezpečný. Jde o zánět v oblasti kůže a podkoží s celkovou reakcí, projevující se horečkou
a třesavkou a zarudnutím v místě zánětu, komplikující jeho
celkový zdravotní stav a v neposlední řadě zhoršuje lymfedém. Často recidivuje, proto vyžaduje dlouhodobou preventivní léčbu penicilínovými antibiotiky (např. Pendepon
á 4 týdny mnoho měsíců, často i let).
- neméně významnou komplikací a možnou vstupní branou
infekce je porušení integrity kůže plísňovým onemocněním
nohou, ať již jde o postižení meziprstí či nehtů. U těchto klientů je léčba mykotických onemocnění nohou vždy svízelná
a vyžaduje výhradně péči dermatologa.
- pozor též na ošetření zarůstajících nehtů. Zde doporučujeme
zásadně konzervativní metodu ošetření. Jakékoliv poranění
je nutné vyloučit. Pokud je vaše konzervativní ošetření neúčinné, pak by opět měl zasáhnout pouze lékař.
30
www.podiatrie.cz
Vícevrstevná kompresivní bandáž
- další procedura, které je potřeba se vyhnout na konci ošetření
nohou, je klasická masáž. Klasická masáž rovněž překrvuje
postiženou tkáň a opět se snižuje zpětná resorpce volné tekutiny v podkoží. Uvádím pro představu porovnání manuální
mízní drenáže a klasické masáže v přehledu:
Klasická masáž je zaměřena na ovlivnění svalů,
šlach a fascií, působí intenzivnějším tlakem, zasahuje hlouběji
uložené struktury, frekvence hmatů není přesně určena. Tonizuje příčně pruhované svalstvo, dráždí nervové receptory, zlepšuje prokrvení. Zlepšuje metabolizmus tkání, klasická masáž
podporuje jak filtraci, tak reabsorpci. Využívá se zejména v rehabilitaci a rekondici.
Manuální mízní drenáž je zaměřena na lymfatický systém, provádí se malým tlakem kolem 40 mm Hg, tanguje
kůži a podkoží, nesmí vyvolat bolest. Hmaty jsou většinou kruhovité, velkopološné i maloplošné, prováděné v pomalém
tempu. Smyslem manuální mízní drenáže je povzbuzení lymfomotoriky, zmírnění bolestivého napětí a zlepšení odtoku
lymfy z oblasti postižené lymfedémem. Indikací pro manuální
mízní drenáž je ošetření otoků nejrůznější etiologie. Nejčastěji
primárního a sekundárního lymfedému.
V závěru tohoto sdělení bych vás ráda vyzvala ke spolupráci
v péči o klienty s postižením mízního systému. Pokud se s takovým klientem ve své praxi setkáte, prosím o dodržení výše popsaných zásad ošetření. Našim společným zájmem je takovémuto pacientovi poskytnout erudovanou péči.
MUDr. Hana Houdová
podiatrické listy 1/2014
Záludnosti hojení při lymfedému
Je známo, že tam, kde je přítomný otok, dochází k poruchám
hojení. Obecně lze říci, že příčinou otoku je hromadění tekutiny
mezi buňkami. K tomuto stavu může vést řada nemocí: srdeční
selhávání, alergie, nedostatek bílkovin, záněty, lymfedém
a další. Důvodem je větší propustnost kapilár, přes jejichž stěnu do mezibuněčného prostoru pronikne více krevní tekutiny,
která v okolní tkáni zůstává, a tím způsobuje otok. Pokud se
tento stav včas nezachytí a neléčí, může zanechat velmi nepříjemné a často i nezvratné následky. V případě lymfedému tkáň
prosáklá tekutinou časem zvazivovatí a vzniká tzv. chronický
lymfedém (obr. 1). Při neléčení může vést k těžkým deformacím nohy. Ne každý otok však znamená poruchu lymfatického
systému. Nejčastěji otok způsobuje např. bodnutí hmyzem,
infekce v ráně, panaricia apod. (obr. 2). Mezi velmi nebezpečné
patří otoky při nedokrevnosti nohou (obr. 3), případně ty,
u nichž je nedokrevnost komplikována cukrovkou (obr. 4). Postupně si jednotlivé stavy přiblížíme.
Problém hojení při lymfedému
Obr. 1 - chronický lymfedém
Obr. 2 - počínající zánět
Jak již bylo uvedeno, jde o poruchu lymfatických cév. Tu většinou způsobují nádory (např. nádor prsu) nebo opakované záněty (např. erysipel-růže). Pokud dojde v místě výskytu lymfedému k poškození kůže (oděrka, popálenina, vřed) vždy si
zasluhuje lékařskou konzultaci a následně velmi důslednou
péči. Je nutno dodržovat důkladnou hygienu, denně sprchovat,
nikdy nekoupat! Lokálně aplikovat doporučená léčiva, krýt
pouze čtverci z netkané textilie, fixovat pouze flexibilními
obvazy. Velmi vhodná je pravidelná masáž, která zlepší odtok
mízy (může provádět pouze vyškolený pracovník). Pravidelné
cvičení je taktéž výhodou. Člověk s lymfedémem dolní končetiny by neměl dlouho sedět, a pokud sedí, měl by mít postiženou končetinou podloženou. V této poloze se usnadní průtok
lymfy. Velmi důležitou součástí léčby lymfedému jsou komprese. Používají se kompresivní punčochy 2.-3. třídy či speciální
návleky. Jako podpůrná léčba je velmi efektivní tzv. enzymoterapie. Lékem této skupiny je Wobenzym. Jako jeden z mála
www.podiatrie.cz
31
podiatrické listy 1/2014
volně prodejných léků pomáhá obnovit průchodnost lymfatických cév, odstraňuje nežádoucí bílkovinné látky z mezibuněčného prostoru a tlumí zánětlivý proces. V praxi se nejvíce
osvědčuje komplexní léčba v kombinaci s Wobenzymem, případně doplněná různými fyzioterapeutickými postupy (bandážování, manuální nebo přístrojová lymfodrenáž, speciální
cvičení atd.)
Doporučení: při jakýchkoli patologických změnách (abnormalitách) nohou zjistit od zákazníka co nejvíce informací, týkajících se jeho nemocí. Bránit se ošetřovat terén se zjevným
patologickým nálezem a nejasným původem!!!
Problém hojení při chronickém zánětu
Nejčastější příčinou komplikovaného hojení je infekce. I drobná ranka na kůži může být kontaminována mikroorganismy
např. v průběhu pedikúry. K nejčastějším původcům patří stafylokoky, streptokoky, klebsiely, kvasinky nebo pseudomonády. Jejich přítomnost bývá zachycena v rozsáhlejších a povleklých ranách. Ovšem jejich výskyt nelze podceňovat ani
u zdánlivě klidných drobných ran. Proto je vždy třeba dodržovat zásady aseptického přístupu a chránit tak sebe i klienta. Je
nutné eliminovat všechny potenciální faktory umožňující vniknutí mikroorganismů do tkání. Je potřeba připomenou, že také
nehet je tkáň. U pacientů s vleklými záněty nohou bývají nehty
často rovněž patologicky změněny. Vyskytují se onychomykózy, nehty se lámou či drolí, v meziprstí bývají mykózy apod.
Doporučení: U zákazníků s dlouhodobým hojením byť drobných defektů neprovádět klasickou pedikúru, ale vždy jen „suchou“, přístrojovou! V opačném případě při ponoření chodidel
do lázně se z poškozených nehtů uvolní nejrůznější patogeny,
které pak při další manipulaci s nohou velmi snadno proniknou
do jiných postižených struktur, kde mohou způsobit další zhoršení.
Problém hojení u diabetiků
Lidé s cukrovkou jsou touto nemocí ohroženi více, než se na
první pohled může zdát. Problém cukrovky je v tom, že tato
nemoc nebolí. Po dlouhé měsíce (mnohdy i léta) může v člověku tiše devastovat tkáně a dotyčný to zaznamená až v okamžiku sekundárních projevů. Tedy těch, které již ovlivňují jeho
denní režim (žízeň, časté močení, suchá kůže, únava, defekt na
noze). A právě zde může pozice pedikéra sehrát klíčovou roli.
Vpraxi jsem nejednou zaznamenala situaci, kdy člověka na
podezření z možné cukrovky upozornila právě jeho pedikérka.
V této situaci rozumný člověk navštíví svého lékaře a ten podezření buď potvrdí, nebo vyvrátí. Jednou z metod, jak lze orien32
www.podiatrie.cz
Obr. 3 - hojení při nedokrevnosti
tačně zjistit přítomnost počínající diabetické neuropatie je
v lékárně zakoupit speciální test. Jeho výsledky závisí na míře
potivosti nohou. U diabetu je potivost nohou snížena.
Příznaky diabetické nohy: noha je teplá, růžová, jsou dobře
hmatné periferní pulzace. Ulcerace je lokalizována nejčastěji
v místě největšího tlaku (tj. na bříšku palce, v oblasti hlaviček
metatarzů, na patě), defekty bývají nebolestivé a téměř vždy
jsou přítomny hyperkeratózy. Lidé pociťují pálení, mravenčení,
někdy až bodavé a šlehavé bolesti, pocit chladných nohou, často v klidu v noci. Zmiňovali jsme sníženou potivost nohou. Suchá kůže je náchylnější k poranění, infekcím a tvorbě hyperkeratóz. Ty samy o sobě vedou ke zvýšení plantárního tlaku
a suché kůže při autonomní neuropatii, může působit jako cizí
těleso a dále ještě plantární tlak zvyšovat.
Doporučení: Opět je důležité jít cestou suché (přístrojové)
pedikúry se současným použitím vhodné kosmetické řady určené speciálně diabetikům. Ty bývají doplněny látkami jako
pupalka, urea a další. Vyhnout se broušení nehtů diabetika,
pokud je v jejich blízkosti defekt. Může dojít k přenosu plísní,
kvasinek, hub do rány, což způsobí další zhoršení.
Ošetřovat hyperkeratózy diabetikům by měl jen
zkušený pedikér!!!
podiatrické listy 1/2014
Problém hojení při nedokrevnosti
(ischemii) nohy
Nedokrevnost je způsobená překážkou v cévním systému. Nejčastěji jako následek aterosklerotického procesu podpořeného
dlouhodobou hypertenzí, obezitou a kouřením. Pokud se v ischemickém terénu vytvoří defekt, pak jedinou možností jeho
zhojení je obnovení cévního zásobení cestou invazivního výkonu (tzv. angioplastikou) a okamžitá opatření ve smyslu přestat
kouřit, aktivně cvičit a zdravě se stravovat. Jako podpůrná metoda se velice efektivně nabízí opět systémová enzymoterapie.
Wobenzym u pacientů po angioplastice, podávaný v dostatečných dávkách, pomůže předejít vzniku tzv. reperfuzního syndromu, občas se vyskytujícího při náhlém obnovení krevního
průtoku cévou. Tehdy jsou do systémového oběhu vyplavovány
buněčně elementy uvolněné při angioplastice. Díky účinkům
Wobenzymu se tyto „nečistoty“ rychleji rozpustí a jsou s ostatními katabolity odplaveny z těla ven. U nemocných, u kterých
není tento výkon indikován pomůže Wobenzymu zlepšit zásobení tkání kyslíkem a živinami což podpoří proces hojení
a vede k ústupu bolestí.
Příznaky nedokrevnosti nohy: noha je chladná, bez ochlupení,
bledá, suchá, svalstvo ochablé, nehty rostou pomalu a lámou
se. Periferní pulzace nebývají hmatné, ulcerace bývají většinou
velmi bolestivé a bývají lokalizovány akrálně (tj. na špičce prstů, v meziprstích, na patě, na okraji nohy). Při námaze dolní
končetiny, nejčastěji při chůzi, vzniká prudká bolest, která nemocného donutí kulhat nebo se zastavit. Pokud se nemocný
zastaví a odpočine si, bolest odezní a on může pokračovat
v chůzi.
Doporučení: pokud zaznamenáte některý z výše uvedených
příznaků, popřípadě jejich kombinaci, pak buďte velice ostražití. Poškození kůže v ischemickém terénu může pro člověka
znamenat vážný problém, který může vést až ke ztrátě končetiny!
Obr. 4 - noha diabetika - následek nešetrné pedikúry
Problém hojení při žilní nedostatečnosti
Podstatou problému je oslabená žilní stěna a porušená funkce
žilních chlopní nejčastěji přetlakem v cévním systému. Výsledkem pak bývá tvorba varixů, v případě poškozených chlopní
(nad vnitřním kotníkem) tvorba bércových vředů. Může se
jednat o drobné ulcerace, ale taktéž mohou postihovat cirkulárně celý bérec.
Příznaky žilní nedostatečnosti na nohou: pocit těžkých nohou,
časté otoky při dlouhém stání, bolesti nohou, snadná únavnost. Okolí defektů rovněž bývá oteklé, okraje vředů navalité,
vředy silně secernují. Jedinou možností, jak tyto defekty léčit,
je převazovat vhodnými materiály a především bandážovat
krátkotažnými obinadly, které se ponechávají i přes noc.
Doporučení: edukovat a vést zákazníka k dodržování pravidelného cvičení a pravidelné chůze za použití řádných bandáží.
Doporučit mu a vysvětlit nutnost bandážování jako základ pro
jeho léčbu. Vhodnou podpůrnou metodou je opět Wobenzym.
V tomto případě lze využít především jeho protiotokových
účinků, které podpoří zlepšení prokrvení nohou.
V závěru uvedu nejčastější chyby,
se kterými se v praxi setkáváme:
Koupele - neprovádět klasickou koupel (neponořovat nohy do
nádoby s vodou). Lze pouze přikládat např. gázu smočenou
v léčebném odvaru či ředěném extraktu.
Krycí materiály- rozhodně nepoužívat klasické gázové materiály, ale vždy netkanou textilii, která je ke kůži mnohem šetrnější.
Fixační materiály - nepoužívat klasické pletené obvazy, ale
flexibilní materiály (Pehacrepp, Fixacrepp). Při otoku končetiny
se flexibilní obvaz přizpůsobí, zatímco pletený obvaz se zařeže.
Bandážování - používat výhradně krátkotažná obinadla, která
mohou být přiložena i přes noc. Bandáž vždy vést od prstů, přes
patu až pod koleno.
Nahrazování léků doplňky pokud je doporučena enzymoterapie, pak jí nezaměňovat s potravinovými
doplňky. Wobenzym je volně prodejný lék a jako takový musí splňovat všechna
kritéria (složení, studie).
Hana Vlhová - specialista na
ošetřování chronických ran
a vrchní sestra Farní Charity
Praha 4 - Chodov
www.podiatrie.cz
33
podiatrické listy 1/2014
Kdo může provádět
lymfodrenáž?
Je třeba znát své kompetence
28. 3. - 29. 3. 2014 LL Bohdaneč
Úvod
Lymfatický systém (LS) tvoří lymfatické cévy, lymfatické uzliny
a orgány. Funkcí LS je absorbce přebytečné tekutiny a její návrat do krevního řečiště, absorbce tuků a dále se LS účastní na
fungování imunitního systému.
Lymfatické kapiláry začínají slepě v mezibuněčných prostorech, vytvářejí v podkoží sítě, nemají chlopně. Naopak mízní
cévy mají párové poloměsíčité chlopně, které regulují směr
toku lymfy směrem centrálním, k mízním uzlinám. Lymfatické
cévy jsou úzce spojeny s krevním cévním oběhovým systémem
Složení mízy je závislé na typu a úrovni látkové výměny orgánu, ze kterého lymfa odtéká.
Lymfa může být bezbarvá, ale i mléčná tekutina obsahující
bílkoviny, tukové kapénky, vitamíny A, D, E, K, hormony, Ca, Fe,
Cu, cholesterol.
Dojde-li z nějakého důvodu ke snížení transportní a proteolytické kapacity, dochází k hromadění lymfy ve tkáních, vzniká
otok - lymfedém. Lymfedém je otok charakteristický nadbytkem proteinů v intersticiu, nadbytkem tekutiny ve tkáních,
v dalších stadiích také fibrotizací podkoží a chronickým mikro
zánětem. Vyšetření, které prokáže, zda se jedná o lymfedém, je
lymfoscintigrafie.
Stadia lymfedému:
• Latentní fáze trvá 0 - x měsíců, záleží na kapacitě lymfatického řečiště, pacient popisuje pocit tíhy v končetině, brnění,
viditelný pouze na lymfoscigrafii.
• Reverzibilní - vytvoří se hmatný lymfedém, po lymfodrenáži
nebo jen po elevaci vymizí, otevírají se kolaterály.
• Ireverzibilní - edém již nelze odstranit, kožní změny.
• Elephantiasis - poslední stádium lymfedému.
Desatero pro prevenci lymfedému:
1. Kontakt na lymfoterapeuta
2. Správný výběr a dávkování léků na hypertenzi, bolest
3. Psychoterapie, relaxační techniky
4. Podávání enzymových preparátů - proteolytické enzymy
5. Péče o jizvu, včasná rehabilitace
6. Dechové cvičení, úprava a doplnění sportovních aktivit
7. Bandáž, kompresivní návlek
8. Úprava pitného a stravovacího režimu
9. Úprava režimu práce a odpočinku
10. Teplo x chlad (teplé rehabilitační procedury i počasí zhoršují lymfedem)
K léčbě lymfedému se používá CDT komplexní dekongestivní terapie
• Včasná diagnostika
• Enzymoterapie (Wobenzym, Phlogenzym)
34
www.podiatrie.cz
podiatrické listy 1/2014
• Kompresivní léčba - bandáž, kompresivní návlek
• Manuální lymfodrenáž
• Přístrojová lymfodrenáž
• I LTV, podpora svalové pumpy
• Cvičení v bazénu, péče o jizvu, dech.cvičení
• Lymfo-tejping
• Liposukce, lymfo- venozní anastomozy
A co je vlastně lymfodrenáž?
Manuální lymfodrenáž je jemná hmatová technika ovlivňující
LS bez aktivace krevního systému.Tlak při lymfodrenáži se pohybuje okolo 40 mmHg. Hmaty, které se používají, jsou plošné
a kruhové. Jejich frekvence je pomalá v souladu s LS. V terapii
lymfedému máme fázi léčebnou, kdy lymfodrenáž provádíme
denně a fázi udržovací, kdy se lymfodrenáže provádí s větším
odstupem.
Kde se lymfodrenáž používá?
• Zdravotnictví - primární a sekundární lymfedém, lymfostáza po traumatech.
• Sport - hematomy, součást poúrazové rehabilitace, relaxace.
• Kosmetika, regenerace
• Auto - lymfodrenáž, pacient si provádí lymfodrenáž při léčbě
lymfedému po zácviku sám.
• Lymfodrenáž rodinnými příslušníky, většinou u dětských
pacientů při léčbě lymfedému.
Kdo je kdo?
1. zdravotnictví
lymfolog je lékař
lymfoterapeut je vyškolený fyzioterapeut nebo zdravotní
sestra a úzce spolupracují s lymfologem
Školení pro lymfology a lymfoterapeuty probíhá v NCO aNZO
(Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotních oborů) v Brně pod záštitou ČLS (České lymfologické
společnosti). Trvání kurzu je 10 dnů a týden praxe na specializovaném lymfologickém pracovišti.
2. relaxace, regenerace, kosmetika
masér + kurz (lymfodrenáže smí provádět pouze mimo oblast
zdravotnictví)
Závěrem bych chtěla zdůraznit, že pro léčbu lymfedému je důležitá mezioborová spolupráce.
www.podiatrie.cz
35
podiatrické listy 1/2014
KNEIPPOVA TERAPIE
„Vše, co potřebujeme k tomu, abychom byli zdraví, nám darovala v dostatečné míře příroda.“
Kneippova terapie patří mezi osvědčené lázeňské procedury. Vyniká jak svou jednoduchostí, tak
i účinností. Filosofie celostní Kneippovy metody se opírá o pět pilířů: o účinky VODY, POHYBU,
BYLIN a VYVÁŽENÉ STRAVY při zachování ROVNOVÁHY mezi těmito elementy.
Voda
Rostliny
Pohyb
Výživa
Rovnováha
Základním pilířem, na kterém farář Sebastian Kneipp postavil svůj léčebný program, je ozdravující síla vody. Léčebnou sílu vody
objevil Sebastian Kneipp již v mládí, když se pomocí studených koupelí v Dunaji uzdravil z tuberkulózy. Inspirován osobní zkušeností rozpracoval farář Kneipp ucelený systém hydroterapie. Ten dnes zahrnuje víc než 120 různých vodoléčebných metod, mezi které
patří šlapání vody, střiky, omývání, koupele, zábaly, obklady a další.
VLIV KNEIPPOVÝCH PROCEDUR NA ORGANISMUS
Ozdravný princip Kneippových vodních procedur spočívá v dráždění organismu, které spouští příznivé fyziologické reakce. Dochází
ke stimulaci krevního oběhu, zrychlení transportu živin, kyslíku, odpadních látek, tepla a hormonů v krevním řečišti. To vše podporuje metabolismus, detoxikaci organismu a posiluje samoléčebné procesy. Člověk se také stává otužilejším a méně náchylným
k nemocem.
BLAHODÁRNÝ ÚČINEK NA ŘADU ZDRAVOTNÍCH POTÍŽÍ
Kneippovy procedury mají blahodárný účinek na problémy krevního oběhu, bolesti hlavy, poruchy spánku, osteoporózu a tvorbu
křečových žil. Kneippovy metody jsou vhodné při poúrazové rekonvalescenci dolních končetin. Tento výčet však není zdaleka konečný. Sebastianu Kneippovi nešlo jen o léčbu nemocí, ale šlo mu o jejich prevenci. Jeho pozornost byla vždy zaměřena na dosažení
tělesné a duševní rovnováhy.
VODA
Léčba vodou je tou nejpřirozenější a nejjednodušší léčebnou metodou a představuje základní pilíř Kneippovy celostní léčebné
metody. Kneippovy vodní chodníky, koupele, šlapání vody a další postupy jsou rozšířené a oblíbené po celém světě. Kneippova
vodoléčba stimuluje samoléčící síly organismu, krevní oběh, nervový systém, látkovou výměnu a zbavuje tělo toxických látek a usazenin.
ROSTLINY
Používání bylin doplňuje a zesiluje léčebný efekt Kneippovy vodoléčby. Rostlinné extrakty, oleje a silice zmírňují bolesti kloubů
a svalů, posilují imunitní systém, uklidňují nervy, zmírňují napětí a odbourávají stres. Cílené využití Kneippových bylin přispívá
k upevnění zdraví a dosažení duševní pohody, harmonie a krásy. Sebastian Kneipp využíval rostliny snadno dostupné, vhodné pro
domácí použití a stal se tak průkopníkem odpovědného samoléčitelství.
36
www.podiatrie.cz
podiatrické listy 1/2014
VÝŽIVA
Vyvážená strava je základním kamenem zdravého a aktivního života. Farář Kneipp byl velkým zastáncem vyvážené stravy s převahou rostlinných produktů, která tělu dodá potřebné živiny, minerály, stopové prvky i vitamíny. Dodržování pitného režimu považoval za nedílnou součást konceptu zdravé výživy a důležitý faktor udržení zdraví.
POHYB
Přiměřená tělesná námaha rozproudí krev, prokysličí organismus, posílí svaly i klouby a podpoří činnost všech orgánů a žláz a napomáhá tělu zbavovat se škodlivin. Farář Kneipp doporučoval zejména pohyb na čerstvém vzduchu v přírodě, který zmírňuje stres
a napětí. Byl též zastáncem chůze naboso, při které dochází k bezprostřednímu spojení se zemí. Pohyb a radost z pohybu podporují obranyschopnost organismu a přispívají k pocitu svěžesti, zdraví a síly.
ROVNOVÁHA
Vyváženost všech čtyř elementů Kneippova konceptu zdraví, tedy vody, rostlin, pohybu a výživy, je klíčovou podmínkou pro získání
a udržení harmonie těla a ducha. Kneipp považoval rovnováhu mezi těmito čtyřmi elementy a zdravý způsob života, kde nedochází k přetěžování organismu stresem, za nutný předpoklad zdraví, svěžesti a dlouhého, radostného života.
Společnost Kneipp® přispívá k podpoře zdraví
Kneipp® je jednička na německém trhu v kategorii přísad do koupele, na trh dodává řadu kvalitních přírodních olejů, perel, solí
a pěn do koupele a přípravků na sprchování. Oleje Kneipp jsou určeny k vyživujícím masážím, hřejivý balzám s arnikou prohřeje
svaly, aby se lépe uvolnily. Doplňky stravy Kneipp třezalka, léčivý přípravek Kneipp kozlík jsou určeny pro naši duševní pohodu.
Oblíbené zejména u žen jsou Kneipp 3 bylinky na odvodnění. Přípravky Kneipp péče o nohy jsou doporučovány Českou podiatrickou
společností.
Péče o nohy
Prvním krokem k dokonalé pokožce nohou je vodní lázeň dolních končetin s použitím přípravku Kneipp®
Sůl do koupele měsíček a rozmarýn. Sůl působí na unavené a bolestivé nohy třemi způsoby: čistí je, pečuje
o jejich pokožku a zlepšuje jejich zdravý vzhled. S pomocí rozmarýnového oleje končetiny dokonale prokrví.
Extrakt z měsíčku lékařského pokožku zregeneruje a změkčí. Připraví ji tak na
další kroky péče o nohy.
Pro běžné udržování jemné pokožky Vašich chodidel používejte denně, anebo
každý druhý den Kneipp® Máslo pro péči o chodidla. Obsahuje bambucké
máslo, 10% urea, měsíček lékařský, rozmarýn, panthenol a vitamín E. Všechny tyto složky ochrání suchou kůži chodidel a udrží je
hebké.
Kneipp® Mast na nohy s obsahem 25% urea viditelně odstraňuje ztvrdlou kůži chodidel a udržuje ji měkkou. Účinek urea doplňují extrakty z rozmarýnu lékařského a měsíčku lékařského,
které prokrvují končetiny a působí antibakteriálně. Mast můžete
používat mimo jiné jako prevenci před plísněmi nohou.
Přípravky péče o nohy Kneipp® jsou vhodné také pro diabetiky, kteří trpí častými poraněními nohou a jejich špatnou hojivostí.
www.podiatrie.cz
37
ČESKÁ PODIATRICKÁ
SPOLEČNOST O. S.
DOPORUČUJE
Unikátní
koncentrace
k
25% urea
viditelně
v
odstraňuje
od
zrohovatělou
zro
kůži.
podiatrické listy 1/2014
Koordinační a vzdělávací centrum
MARIVADENT
pracovníků ve zdravotnictví
Léčebné lázně
BECHYNĚ
specialista na pohybový aparát
Pozvánka na vzdělávací víkenD
formou lázeňské péče
Termín pobytu a obsah víkendové přednášky:
Pátek 1. srpna od 15.30 do 17 hodin • Sterilizace a péče o nástroje
Lektor Ing. Ondřej Nevěřil - manager a produktový specialista firmy Dentamechanik
(obsah semináře zaměřen na sterilizaci a obsluhu sterilizačních přístrojů a autoklávů
včetně ukázky mikromotorů)
Pátek 1. srpna od 17 do 19 hodin • Rotační nástroje jak je neznáte
Lektor Ivan Hanousek - manager vzdělávacího centra firmy Marivadent
(obsah semináře zaměřen na diamantové, ocelové a tvrdokové rotační nástroje)
Sobota 2. srpna od 15.30 do 17 hodin • Ergonomie pracoviště
Lektor Mgr. et. Bc. Michaela Martínková - fyzioterapeut lázně Bechyně
(obsah semináře zaměřen na správné držení těla při práci a ergonomie)
Sobota 2. srpna od 17 do 19 hodin • Zdravý životní styl
Lektor Bc. Martina Drdová - nutriční specialista lázně Bechyně
(obsah semináře zaměřen na správnou výživu + pohybové aktivity)
Cena a platební podmínky za víkendový kurz:
1000,- Kč na osobu - pro člena / 1200 Kč na osobu pro nečlena
platba hotově před zahájením akce při registraci (cena zahrnuje školné, občerstvení, psací potřeby)
Cena a platební podmínky za víkendový 3 denní lázeňský pobyt:
2975,- Kč na osobu - ubytování I. kategorie Hotel Olga
2327,- Kč na osobu - ubytování II. kategorie Hotel Libuše
platba předem na účet lázní Bechyně na základě vystavené faktury
(cena zahrnuje ubytování, plnou penzi, léčebné procedury)
Odborný garant firma Marivadent + lázně Bechyně
Přihlašovací údaje: Titul, jméno a příjmení, kontaktní adresa, IČ, telefon, e-mail, počet zájemců
Informace a koordinátor akce: Adéla Hanousková, telefon: 605 743 929
Sleva 20% z ceny kurzu pro členy ČPS
Udělena akreditace České podatrické společnosti v hodnotě 8 kreditů
Písemné přihlášky a registrace:
Ivan Hanousek - Marivadent
Havanská 2827, Tábor 390 05
E-mail: [email protected]
www.marivadent.cz
Místo konání:
Léčebný dům Olga
Lázně Bechyně č.p. 202
E-mail:[email protected]
www.laznebechyne.cz
www.podiatrie.cz
39
podiatrické listy 1/2014
Poruchy metabolismu cukru
prediabetes
MUDr. Radek Mikulecký, Diabetologická a podiatrická poradna
Pardubická krajská nemocnice, a.s.
Poruchy metabolismu cukru jsou různorodou skupinou chronických
chorob s hlavním společným znakem, kterým je vysoká glykémie.
V plně vyjádřené podobě mluvíme o nemoci cukrovce (diabetes mellitus), která je známa od starověku. Příčinou je absolutní, nebo relativní
nedostatek inzulínu jako hlavního regulačního hormonu. V případě
diabetes mellitus 1. typu (dále DM1T) chybí vlivem autoimunitního
zánětu inzulín zcela a bez léčby farmakologickým inzulínem nebo jeho
analogy je toto onemocnění pro pacienty smrtelné. U pacientů s diabetes mellitus 2. typu (dále DM2T) či prediabetem se částečný nedostatek
inzulínu sdružuje s jeho nedostatečným účinkem, zejména vlivem dědičnosti, obezity a nedostatkem fyzické aktivity. Typickými příznaky
cukrovky jsou nadměrné močení, žízeň a hubnutí, avšak často probíhá
zpočátku bezpříznakově a je zjištěna náhodně z vyšetření krve. Dlouhodobě neléčená zvýšená glykémie vede k závažným chronickým komplikacím, zejména postižení oční sítnice, ledvin, cév, nervů a přispívá ke
vzniku diabetické nohy. Poruchy metabolismu cukru včetně prediabetu
také významně zvyšují riziko kardiovaskulárních chorob a novotvarů,
což jsou hlavní příčiny úmrtnosti v rozvinutých zemích. Počet pacientů
s poruchou metabolismu cukru, zejména DM2T, celosvětově rapidně
narůstá a hovoří se o tzv. epidemii této civilizační choroby. V České republice je v současnosti léčeno více než 840 tisíc diabetiků (z toho přes
91% DM2T) a odhaduje se, že až 250 tisíc obyvatel o své nemoci dosud
neví. Navíc má podle kvalifikovaných odhadů dalších 5% populace tzv.
prediabetes, což je bezpříznakové onemocnění předcházející cukrovce
2. typu, nesoucí podobná zdravotní rizika. Z velkých mezinárodních
zdravotních studií je známo, že výskyt a rozvoj chronických komplikací
i míru kardiovaskulárního rizika a tím nemocnost a úmrtnost diabetiků
i prediabetiků lze včasnou správnou léčbou zmírnit, či alespoň zpomalit. Z toho vyplývá požadavek na časné zjištění těchto chorob ještě
v bezpříznakovém období - tj. zejména aktivní vyhledávání (screening)
prediabetu. Odbornými společnostmi je doporučeno vyšetřovat nerizikové pacienty nad 40 let věku při každé preventivní prohlídce u praktického lékaře, tj. á 2 roky. Vysoce rizikové pacienty (cukrovka u rodičů, po
prodělané cévní příhodě, obézní, s vysokým krevním tlakem či krevními
tuky, ženy s předchozí těhotenskou cukrovkou či porodem novorozence
nad 4kg) pak vyšetřujeme nezávisle na věku každoročně. K vyhledávání
slouží vyšetření náhodné žilní či kapilární glykémie nebo glykovaného
hemoglobinu. Vyšetření kapilární glykémie z prstu lze provést kromě
lékařských ambulancí i ve vybraných lékárnách. Následně se diagnóza
potvrzuje vyšetřením lačné žilní glykémie či standardizovaným testem
s podáním glukózy (oGTT). Diagnostická kritéria a screening v tabulce.
Při potvrzení prediabetu či DM2T jsou prvním léčebným krokem dietní
a režimová opatření, vedoucí k udržení optimální váhy nebo redukci
hmotnosti při nadváze či obezitě. Zásadní je pravidelná, nejlépe aerobní fyzická aktivita, doporučovaná frekvence je 5-7x týdně po 30-60
minut, volba pohybové aktivity je individuální s přihlédnutím k celkovému zdravotnímu stavu a zvyklostem pacienta. V dietě omezujeme
jednoduché cukry, alkohol, živočišné tuky, průmyslově zpracované
potraviny, naopak podporujeme pravidelný příjem vlákniny zejména
v čerstvé zelenině, luštěninách, celozrnném pečivu, dbáme o přiměřený
příjem kvalitní bílkoviny, nejlépe formou nízkotučných mléčných
výrobků či libového masa - optimálně rybí apod. Základem farmakologické léčby je lék metformin a to nově i u pacientů s prediabetem, pokud jsou mladší 60-ti let a mají další přidružený rizikový faktor. Popis
další léčby DM2T již přesahuje rámec tohoto sdělení. Z podiatrického
hlediska je vhodné poznamenat, že dosud nepoznané poruchy metabolismu cukrů a to zejména DM2T se mohou projevit na kůži nohou,
například zvýšeným výskytem plísní či kvasinkových infekcí, paronychií, či diabetickou dermopatií. Nezřídka se cukrovka prvně projeví až
svými pokročilými komplikacemi. Postižení nervů (neuropatie) typicky
postihuje nejprve nervy nohou, vede ke snížené citlivosti, nebo naopak
k bolestivému vnímání doteků, snižuje se potivost nohy a zhoršuje její
architektonika a progredují hyperkeratózy. V pokročilém stadiu v kombinaci s dalšími faktory neuropatie vede až ke vzniku charakteristických
defektů při syndromu diabetické nohy. Není proto vzácností, že podiatr
je při ošetření nohou klienta první, kdo vysloví podezření na (pre)diabetes a může tím pomoci k tolik důležité včasné diagnóze a léčbě této
závažné choroby.
Tabulka - Diagnostická kriteria
Lačná glykémie [mmol/l] Glykémie 120´oGTT [mmol/l]
Norma
Prediabetes
Diabetes mellitus
Glykovaný hemoglobin [mmol/mol]
< 5,6
< 7,8
< 39
5,6 - 6,9
7,8 - 11,0
39 - 46
> 7,0
> 11,0
> 47
Tabulka - Pozitivní Screening
Lačná žilní glykémie
Náhodná žilní [mmol/l]
> 5,6
40
www.podiatrie.cz
> 7,8
Náhodná kapilární [mmol/l]
7
Glykovaný hemoglobin [mmol/mol]
> 38
podiatrické listy 1/2014
Syndrom diabetické nohy
z pohledu diabetologa
MUDr. Michal Žourek Ph.D., Doc. MUDr. Silvie Lacigová Ph.D. I. interní klinika, LF a FN Plzeň, Diabetologické centrum
Úvod
Etiopatogenetické faktory vzniku syndromu
diabetické nohy
Hlavní faktory, které vedou ke vzniku diabetické nohy, jsou
neuropatie (senzomotorická a viscerální), ischemie končetiny
a snížená kloubní pohyblivost. Podíl jednotlivých faktorů na
vznik defektu se liší a často je etiologie vzniku defektu kombinovaná. (obrázek 1 a 2).
Diabetická neuropatie představuje nejvýznamnější patogenetický faktor vzniku diabetické nohy. U pacientů s poruchou
hlubokého čití je v následujících 3 letech 7 x vyšší riziko vzniku
defektu, než u diabetiků s normálním čitím. Nejčastějšími příznaky senzorické neuropatie je ztráta vnímání bolesti, dotyku,
tepla, chladu a vibrací, pocit chladných nohou, šlehavé, bodavé
a pálivé bolesti a hyperestesie. Právě porucha algického a taktilního čití je vysoce rizikovým faktorem vzniku diabetické
nohy. K určení diabetiků s rizikem vzniku SDN jsou nutné pravidelné kontroly vzhledu nohy a screeningové vyšetřování taktilního čití monofilamenty a hlubokého čití ladičkou nebo biothesiometrem. (obrázek 3 a 4)
Ischemická choroba dolních končetin je u diabetiků 20x častější než u nediabetiků a je nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje hojení defektu. Častěji jsou postiženy arterie v oblasti
bérce a prstů dolních končetin. K průkazu aterosklerotického
postižení tepen dolních končetin používáme v ambulantní praxi vyšetření distálních tlaků (obrázek 5), kdy za průkaz končetinové nedokrevnosti lze považovat poměr tlaku ruka/noha
< 0,8. Při Interpretaci distálních tlaků je třeba dát pozor na
zvýšený poměr > 1,2, což značí přítomnost mediokalcinózy.
Lze jí definovat jako difuzní kalcifikace médie arterií a vyskytuje se u 5 - 10% diabetiků, ale až u 50% pacientů s diabetickou
nohou. Jedná se o komplikaci provázející viscerální neuropatii,
ne aterosklerózu.
Posledním hlavním rizikovým faktorem vzniku SDN je omezená kloubní pohyblivost, kdy dochází ke ztrátě schopnosti plné
extenze prstů a k omezení kloubní pohyblivosti. Nejčastěji jsou
postiženy klouby rukou a subtalární klouby nohou. Pacient
s omezenou kloubní pohyblivostí není schopen přiložit dlaně
k sobě jakoby k modlitbě (prayer sign).
Obrázek 1 - ischemický defekt
Obrázek 2 - neuropatický defekt
Syndrom diabetické nohy (SDN) zahrnuje dle definice WHO
(Světová zdravotnická organizace) stav, kdy je přítomná patologie v oblasti měkkých tkání a často skeletu nohy diabetika
distálně od kotníku. Vzhledem k prevalenci a incidenci tohoto
syndromu u diabetiků jde o závažný medicínský a společenský
problém, kterému je v posledním desetiletí věnována velká
pozornost. Onemocnění nohou se vyskytuje 17 až 50x častěji
u diabetiků ve srovnání s nediabeticky, s prevalencí 4 -10 %
(v České republice je postiženo asi 40 tisíc diabetiků a k amputaci každoročně dospěje asi 7,5 tisíce z nich). Každý čtvrtý
diabetik má během svého života problémy se SDN.
www.podiatrie.cz
41
podiatrické listy 1/2014
Obrázek 3 - vyšetření monofilamentem
Obrázek 4 - vyšetření biothesiometrem
Léčba
medu ve srovnání s Betadinem neprokázala efekt v kontrolované studii, stejně jako Dermacyn (superoxide) proti Betadinu.
„Má-li se zachránit prst, je nutné léčit celé tělo”. Nezbytnou
podmínkou úspěšné léčby je kompenzace diabetu, lokální
ošetřování defektu a v případě bakteriální infekce systémová
antibiotická léčba. Pouze samotná přítomnost diabetického
defektu není indikací k převedení na léčbu inzulínem. Podmínkou hojení je dobrá kompenzace dosažená inzulínem, perorálními antidiabetiky nebo jen režimovým opatřením. Dobrá
kompenzace diabetu snižuje riziko mikro i makrovaskulárních
komplikací a zlepšuje hojení defektu. Lokální ošetřování defektu zajišťuje podle rozsahu defektu chirurg nebo diabetolog.
Patří sem drobné chirurgické výkony (incize, excize, drenáž)
a pravidelné čištění rány (debridement). Je nutné pravidelné
odstraňování hyperkeratických okrajů kůže v okolí defektu
skalpelem nebo speciálními bruskami a snášení nekrotických
hmot z povrchu defektu k podpoře epitelizace a granulace.
V minulosti byla úspěšně provedena řada „malých” studií s různými typy převazových materiálů a lokální aplikací různých
látek k podpoře hojení defektu. V roce 2011 byla publikována
Jaffcoate a kolektivem kritická analýza studií provedených v letech 2006-2010. Závěry lze shrnout do několika následujících
bodů.
1. Larvální terapie a hydroterapie
Je jen slabá evidence výhod debridementu pomocí obou metod ve srovnání s běžnou mechanickou očistou defektu. Studie
s hydroterapií (Versajet) prokázala sice rychlejší vodní debridemente, ale po 12 týdnech se efekt intervenované skupiny nelišil od kontrolní.
2. Antiseptika a lokální krytí
Aquacel (carboxymethy celulóza) prokázal efekt ne lepší hojení malou randomizovanou studií, ale kvalitní zaslepená kontrolovaná studie neprokázala benefit oproti Inadinu a non-adherentním produktům. Další velká studie (Aquacel proti
algináte) rovněž neprokázala rozdíl. Lokální aplikace včelího
42
www.podiatrie.cz
3. Hyperbarická oxygenoterapie (HBO)
Prokázala efekt ve dvojitě slepá randomizované studii (52%
zhojených x 27%), ale metodicky byl prokázán špatný výběr
nemocných, kdy byli zařazeni pacienti s různým stupněm
ischemické choroby dolních končetin. Oproti tomu, velká
observační studie neprokázala efekt HBO na lepší hojení diabetických defektů.
4. Kompresní a vakuová (V.A.C.) léčba
V analýze byly hodnoceny 3 studie na komprese a 3 studie na
V.A.C. U kompresní léčby byla kritizována metodologie, z některé studie byli vyloučeni nemocní s neuropatií, jinde sledovali jen rány po operacích, nebo bylo na volbě nemocného, zda
chce intervenci nebo ne. Podobně se studií s V.A.C. byly namixovány rány po amputacích se syndromem diabetické nohy.
Jedna studie hodnotila efekt dle nákladů na pojištění a výsledek tedy mohl být zkreslen jinými faktory.
5. Biochemické metody a buněčná biologie
Bioprodukt odvozený ze submukózy tenkého střeva prasat má
zatím pouze malé studie. bFGF (basic Fibroblast Grow Factor)
ve formě spreje bez efektu. Promogran (kolagen/oxidized regenerated cellulosa), který by měl upravovat rovnováhu mezi
metalloproteázami vazivového matrixu a tkáňovými inhibitory, neprokázal ve velké studii žádný efekt. GCSF (granulocytcolony stimulující factor).
6. Aplikace kmenových buněk a z destiček
odvozených produktů. Provedeny zatím pouze metodologicky
slabé studie bez průkazu jednoznačného efektu. Aplikace
kmenových buněk zatím probíhá pouze v rámci experimentu
s nejednoznačnými závěry. Navíc hlavním problémem léčby
produkty krevních destiček a kmenovými buňkami je jejich
cena.
podiatrické listy 1/2014
7. Ostatní systémová léčba
Infúze iloprostu (analog prostacyklinu) po dobu 10 dnů neprokázala efekt na léčbu defektu nemocných s ischemickou chorobou dolních končetin. Čínské rostlinné preparáty bez efektu
oproti placebu. ANGIPARS (rostlinný extrakt) neprokázal podstatné zmenšení defektu proti placebu.
Shrneme-li tedy výsledky kritické revize provedených studií,
musíme konstatovat, že nemáme data, která by potvrdila efektivnost lokální léčby speciálním krytím (hydrogely, s obsahem
stříbra, různá antiseptika). Lokální léčba podtlakem urychluje
hojení post-operačních defektů, ale stále chybí studie, které by
potvrdily efektivnost hojení diabetických defektů. „Malé“ nové
studie sice potvrdily, že HBO může zlepšit hojení, ale „velké“
nové ne. Chybějí nové studie o efektu destičkových preparátů.
Není dostatečná evidence pro používání bio-inženýrských produktů umělé kůže a růstových faktorů.
Antibiotická léčba
V případě bakteriálního zánětu je nutno zahájit systémovou
antibiotickou léčbu. Druh léku, způsob aplikace a délka podávání záleží na mnoha faktorech. Je-li možné, vyčkáme s volbou
antibiotika na výsledek kvalitně provedené kultivace. V případě
závažného nálezu, kdy není možné vyčkat kultivací, zahajujeme antibiotickou léčbu empiricky. U diabetických defektů musíme předpokládat polymikrobiální floru, tomu odpovídá i volba antibiotika s přihlédnutím k lokálním epidemiologickým
znalostem. Z aerobů se nejčastěji nalézá Stafylokokus aureus
a epidermidis, streptokoky, enterokoky. Gram- negativní střevní tyčky (Proteus mirabilis, vulgaris, Escherichia coli, Enterobacter superficialis). Anaerobní kmeny se nalézají v 40-80 % hlubokých ran (Peptococcus, Peptostreptococcus, Bactereroides).
ké výkony po předchozím provedení angiografického vyšetření
a zhodnocení vhodnosti nálezu pro tato řešení. Perkutánní
transluminální angioplastika (PTA) je indikována u krátkých
stenóz či uzávěrů v aortoilickém, femoropopliteálním a bércovém úseku tepenného řečiště. Její výhodou je relativně malá
invazivnost zákroku, kdy pacient je schopen mobilizace již za
12-24 hodin od provedení. Další léčebnou možností je periferní
tepenná rekonstrukce. U diabetiků jsou prováděny nejen pánevní rekonstrukce, ale stále častěji se setkáváme i s distálnějšími
by-passy (femoropopliteální, femorodistální, tibiotibiální). Je
třeba vždy mít na mysli, že diabetik není ohrožen jen ztrátou
právě postižené končetiny, ale v blízké budoucnosti i končetiny
druhostranné. Až 50% diabetiků má v průběhu následujících
dvou let ohroženu i druhou končetinu. Z této skupiny pak zhruba 20% končí vysokou amputací končetiny. Není-li jiná možnost a diabetik je ohrožen na životě šířící se sepsí z vlhké gangrény, je nutné včas provést amputaci. Další indikací amputace
je farmakologicky nezvládnutelná bolest z postižené končetiny. Před každou amputací je nutné angiografické vyšetření,
které posoudí stav cirkulace. Kritériem k posouzení výše amputace je stupeň periferní ischemie, celkový stav nemocného
a jeho naděje na úspěšnou pooperační rehabilitaci.
Odlehčení končetiny, protetika
Součástí komplexní léčby je i protetická péče. Ať již jde o zhotovení speciální odlehčující vložky do obuvi, poloboty, speciální diabetické boty či kvalitní protézy nebo ortézy. Úkolem
zdravotnického týmu je vytipovat diabetiky s rizikem vzniku
syndromu diabetické nohy a včasně je intervenovat odlehčením ohrožené končetiny.
Rozsáhlé vlhké gangrény nebo ulcerace, které postihují více prstů, plosku, nárt, nebo patu je nutné řešit odstraněním nekrotické tkáně (obrázek 6). Výkon obyčejně spočívá v různě rozsáhlé
transmetatarzální amputaci, doplněné o drenážní operace s širokou excizí infikovaného nekrotického ložiska. K lepšímu hojení
ischemických defektů vedou cévní rekonstrukční a angioplastic-
Závěr: Syndrom diabetické nohy je závažný socio-ekonomický problém současnosti, který postihuje značnou část diabetické populace. Léčba tohoto syndromu je komplexní a vyžaduje multidisciplinární přístup s těsnou spoluprácí diabetologa,
invazivního radiologa, chirurga, protetika a hlavně samotného
pacienta. Bez dokonalé edukace diabetika a jeho aktivního
zapojení do celého procesu léčby nelze předpokládat dobrý
efekt léčby, byť s použitím všech dostupných technik a metod.
Obrázek 5 - vyšetření distálních tlaků
Obrázek 6 - nekrotická tkáň
Chirurgická léčba
www.podiatrie.cz
43
podiatrické listy 1/2014
Diabetická angiopatie
MUDr. Radek Mikulecký, Diabetologická a podiatrická poradna,
Pardubická krajská nemocnice, a.s.
Angiopatie je obecný pojem zahrnující choroby všech typů cév.
V tomto sdělení se budeme věnovat z podiatrického hlediska
zajímavé diabetické makroangiopatii - potažmo končetinové
ateroskleróze.
Ateroskleróza je proces postupných degenerativních změn stěny tepen na podkladě nespecifického zánětu. Ateroskleróza
(AS) nemá jednoznačnou vyvolávající příčinu, ale k rozvoji aterosklerózy přispívá mnoho rizikových faktorů - zejména kouření, cukrovka, vysoký krevní tlak, porucha krevních tuků a dědičnost. Prvním stádiem v rozvoji AS je ukládání tukových částic ve
stěně cévy, poté, co ve zvýšené míře přechází z krve přes špatně
fungující vnitřní výstelkou cév - hovoříme o tzv. endoteliální
dysfunkci. Poté vlivem hromadění tukových části pod vnitřní
výstelkou cév a vnikání bílých krvinek dochází k zánětlivému
ložisku, které se jizví a dává vznik tzv. aterosklerotickému plátu,
který zužuje průsvit cévy. Orgány, v našem případě končetiny,
zásobené takto postiženou tepnou poté nejsou dostatečně prokrvené. Pokud dojde v takto zúženém místě k vytvoření destičkové krevní sraženiny (trombu), pak náhle vniklá úplná nedokrevnost vede k akutní ischemii, která v případě věnčitých tepen srdce může končit infarktem myokardu, u mozkových cév
mrtvicí a v případě končetiny až její ztrátou.
Dlouhodobá nedokrevnost končetin se projevuje bolestmi svalů při námaze - typicky tzv. klaudikační bolesti v lýtkách při
chůzi. Čím významnější je postižení tepen, tím kratší je interval, který pacient ujde bez bolestí, v nejzávažnějších případech
jsou pak bolesti i klidové a dochází k vzniku vředů. Vředy nacházíme na okrajových částech noh - tj. na špičkách prstců, na
patě či nártu nebo holeni. Ischemická choroba cév dolních
končetin (ICHDK) spolu s diabetickou nohou jsou nejčastější
příčinou ztráty končetiny ve vyspělém světě, což má kromě
zdravotních i významné společensko-ekonomické důsledky.
Zároveň je přítomnost ICHDK významným a citlivým markerem
kardiovaskulární úmrtnosti.
V diagnostice ICHDK se řídíme kromě klinického obrazu, který
může být zejména u diabetiků velmi nenápadný, převážně zobrazovacími vyšetřeními. Screeningovým vyšetřením je měření
indexu kotníkových tlaků, které orientačně odhalí nedostatečné
44
www.podiatrie.cz
tepenné zásobení končetiny, u diabetiků však může být falešně
negativní vlivem tzv. mediokalcinózy, která toto vyšetření znemožňuje. Proto je často prvním krokem již cílené ultrazvukové
vyšetření, kterým lze postihnout přímo místa zúžení tepen
a vyjádřit se i k možnostem léčby. Ještě přesnější obraz podávají zobrazovací vyšetření tepen pomocí rentgenu či v současnosti
upřednostňovaná CT nebo magnetická rezonance.
Léčba je obtížná a je doménou angiologů, intervenčních radiologů a cévních chirurgů, nejlépe, pokud jsou všechny odbornosti součástí multidisciplinárního týmu. Léčba spočívá ve
snaze o zprůchodnění postižených tepen nejčastěji tzv. balónovou plastikou či zavedením stentu, což jsou výkony, při kterých
radiolog zavede vpichem do postižené tepny katetr s balonkem, který lze v postiženém místě nafouknout a zevnitř tak
postižený úsek roztáhnout. Chirurgické řešení je u diabetiků
vzhledem k mnohočetnému a difúznímu postižení tepen velmi
obtížné, nicméně za přívětivých okolností může cévní chirurg
odstranit postiženou vnitřní část tepny, nebo postižené místo
překlene cévním štěpem a vytvoří tzv. by-pass. Vždy samozřejmě léčíme případnou bolest a podáváme protidestičkové léky.
Vředy, pokud jsou vitální, hojíme většinou vlhkým hojením, při
kritické ischemii mnohdy necháme zasýchat a mumifikovat.
I přes léčbu je však nezřídka nutná amputace - v terénu ICHDK
většinou vysoká, čili nad kotníkem.
Vzhledem k obtížné a nákladné léčbě vyvstává požadavek na
prevenci chorob spjatých s aterosklerózou. Některé rizikové
faktory, jako věk, výskyt choroby v rodinné historii či mužské
pohlaví ovlivnit nemůžeme, nicméně velkou skupinu rizikových faktorů léčit umíme. V první řadě je nutné nekouřit, případně s kouřením přestat, správně léčit vyvolávající choroby zejména cukrovku, vysoký krevní tlak a choroby krevních tuků.
Pacienty podporujeme v pravidelné pohybové aktivitě, která
zmírňuje obtíže a zlepšuje kolaterální zásobení postižených
orgánů. Cílem naší snahy je zachovat co možná nejlepší kvalitu
života postižených pacientů, zejména předejít případným ztrátám končetin a závažným kardiovaskulárním příhodám, a to
i rozšiřováním povědomí o chorobách tepen mezi nezdravotnickou veřejnost.
podiatrické listy 1/2014
Neurologie v podiatrii
MUDr. Miroslav Havrda, 1. viceprezident ČPS, neurolog
Noha může být postižena při různých neurologických onemocněních, jako je například cévní mozková příhoda, lidově mrtvice CMP - Ictus - TIA, nádorů, nebo mají svůj vliv i mozečkové poruchy.
Cévní mozková příhoda (CMP) - je akutní onemocnění vyžadující okamžitý odborný zásah a léčbu. Jedná se o postižení určité
části mozku způsobené přerušením krevního zásobení a následným odumřením mozkové tkáně kvůli nedostatku kyslíku a živin.
Příčinou je buď ucpání přívodné tepny nebo její prasknutí (s devastací okolní tkáně). Existuje několik příčin této nemoci, např. hypertenze (vysoký krevní tlak), nesprávná životospráva, rozvoj aterosklerózy (kornatění cév), aneurysma (výduť). Projevy jsou velmi
rozmanité od téměř bezpříznakového stavu, až po závažný stav končící kómatem a smrtí.
Příznaky: Náhlá slabost, necitlivost a porucha hybnosti tváře, horní a dolní končetiny na jedné polovině těla, brní tvář nebo úplně
ztuhne - nemůžete se usmát, zapískat, polykat. Neovládáte svou ruku, je jako bez citu a vypadávají z ní věci. Dolní končetina přestane poslouchat nebo podklesává při chůzi.
Mezi ischemické CMP („z nedokrvení“) se řadí tzv. tranzitorní ischemická ataka, tedy krátkodobý výpadek funkce určité
části mozku v trvání několika minut až hodin, který se opět spontánně zcela upraví.
Friedreichova ataxie
je autozomálně recesivní dědičné onemocnění, které má za následek poškození nervového systému. Takovéto narušení nervové
soustavy způsobuje poruchy chůze, problémy s řečí, ale může vést také k onemocnění srdce, či dokonce k cukrovce. Poprvé byla
pojmenována německým lékařem Nikolausem Friedreichem již v roce 1860.
Prvními projevy jsou nejistý stoj a chůze, narušuje se pohybová souhra a v pokročilém stádiu se objevuje lehká spatická paresa DKK.
Často bývá postižená hluboká citlivost, je přítomný nystagmus, je zpomalená a porušená řeč. Charakteristickým příznakem je deformita nohou, tzv. friedreichova noha - pes equinovarus excalatus (noha je obrácená dovnitř se zvýšenou klenbou, noha je krátká,
prstce jsou v základních článcích natáhnuté a v 2. a 3. článcích ohnuté - vznikají kladivkovité prsty).
První příznaky někdy mezi 5 a 15 rokem
života, ale mohou se projevit i později.
Svalová slabost v rukou a nohou, ztráta
koordinace, zhoršení zraku, poškození
sluchu, nezřetelná řeč, zakřivení páteře
(skolióza), PES cavus - deformita nohy,
diabetes (cukrovka), srdeční poruchy
(např. fibrilace síní, zrychlený tep a hypertrofická kardiomyopatie - zbytnění
srdečního svalu)
www.podiatrie.cz
45
podiatrické listy 1/2014
Neuropatie, paresy v rámci radikulopatie, poranění nervů DKK
Neuropatie je obecný název pro nezánětlivé onemocnění nervu. Může být vrozený, nebo vzniknout v průběhu života vlivem infekcí, autoimunitních a metabolických onemocnění (diabetická n. při cukrovce), toxických vlivů (alkohol, léky, průmyslové jedy), degenerace, vitamínových a výživových deficitů (vitamín B) či v důsledku nedostatečného cévního zásobování nervů. Pokud je postiženo více nervů najednou, mluvíme o polyneuropatii.
Projevy jsou závislé na typu a lokalizaci postiženého nervu od brnění, bolestivosti, mravenčení, pálení, svědění, v dané oblasti dochází k poruchám citlivosti při těžších neuropatiích i poruchy hybnosti vzácně až ochrnutí, může být dále přítomna svalová atrofie
(úbytek objemu a hmotnosti svalu zmenšením velikosti buněk), poruchy reflexů, při postižení autonomního nervového systému
(část nervového systému zodpovědná za řízení „útrobních“ tělesných funkcí, které nejsou ovlivňovány vůlí) dochází k narušení
funkce vnitřních orgánů
Lumboischiadický syndrom způsobený výhřezem meziobratlové ploténky
sebou přináší i obraz různého postižení funkce nohy
Při výhřezu ploténky mezi obratli L3 - L4 bolest vychází z obratle, vede
po přední straně nohy. Nemocný se posadí, ale nenapne nohu.
Při postižení ploténky mezi obratli L4 - L5 jde bolest bokem nohy - lampas.
Nemocný se nepostaví na patu, postaví se na špičku.
Při výhřezu ploténky mezi obratli L5 - S1 opět vychází bolest z obratle,
jde zadní částí nohy až do paty. Bývá zde necitlivost Achillovy šlachy.
Nemocný se nemůže postavit na špičku, ale postaví se na patu.
Výhřez ploténky
Mortonova metatarzalgie či neuralgie vzniká kompresí plantámích digitálních nervů mezi distálními hlavičkami metatarzů.
Obvykle bývá postižen druhý nebo třetí digitální nerv. Vyskytuje se častěji u žen mezi 50 a 70 lety, ale bývá i u mladších osob. Objevují se bolesti chodidla, někdy s propagací do prstů nohy, nejvíce do 3. a 4., potíže se horší po chůzi a při delším stání, úleva
přichází při vyzutí bot a promnutí prstců, pacient pociťuje palpační bolest mezi a nad postiženými hlavičkami metatarzů.
Léčba spočívá v úpravě nožní klenby, nošení individuálních vložek s korekcí, při trvání potíží je indikován obstřik ganglia a při neústupu potíží NCHIR operace a exstirpace postižené části nervu.
Mortonova neuralgie
46
www.podiatrie.cz
podiatrické listy 1/2014
Diabetická noha
Podle WHO je syndrom diabetické nohy charakterizován jako ulcerace (zvředovatění) nebo poškození tkání nohou u diabetiků,
způsobené neuropatií a ischemií, které je většinou doprovázeno infekcí. Otevřené nehojivé rány, typické stavy diabetické nohy,
bývají souhrnem více okolností, ale podle svých hlavních příčin mají i svá většinou pravidelná místa vzniku a odlišný průběh. Podle
hlavních příčin se dělí na:
Vředy neuropatické - díky onemocnění nervových vláken nepociťují pacienti bolest při zvýšeném tlaku, teplu a chladu, necítí
vlhkost. Nevnímají „kamínek v botě“ a nereagují na drobné otlaky nebo ještě neotevřené rány. Vředy jsou na místech největšího
tlaku na kůži, převážně na chodidlech a vzácněji na jiných otlačených místech. Začátkem bývá nebolestivý drobný okrouhlý nehojící se defekt, který se šíří do hloubky, vznikají další abscesy, často ukryté pod novou tkání s drobnou ulceraci na povrchu.
Postupně proniká píštěl až k samé kosti. Protože nervová vlákna zodpovědná za informovanost mozku o bolesti jsou poškozená,
tyto hluboké vředy moc nebolí.
Vředy ischemické - špatné prokrvování tkání následkem aterosklerotických změn vede k degeneraci kůže, která neplní obrannou
funkci proti mechanickému namáhání i proti bakteriálnímu napadení. Vředy vznikají nejčastěji na místech styku pokožky s okolím,
s botou. Nejběžnějšími místy výskytu jsou prsty, hrany chodidel, paty a předostřední část bérce. Vředy vznikají poměrně rychle,
mnohdy po traumatu na uvedených místech. Jsou vícečetné, okrouhlé s ostrými okraji. Vespod bývají pozůstatky nekrotických
tkání. Postup nemoci může být rychlý, tehdy hrozí gangrenózní průběh. Silné bolesti se zvyšuji při vodorovné poloze těla, pacienti
mnohdy spí s nohama svěšenýma s postele.
Současné platné postupy při péči o diabetickou nohu
Ambulantní péče v ordinacích praktických lékařů - spočívá zejména ve screeningu rizikových pacientů a jejich dispenzarizaci, při rozvoji ulcerace pak v terapii nekomplikovaných lezí a v předání pacientů s nehojícími se ulceracemi nebo pacientů vysoce
rizikových pro amputace (od léze Wagner III) do specializovaných center (diabetologické a chirurgické ambulance, podiatrické ambulance
Péče v místní nemocnici - týmová spolupráce (diabetolog, chirurg, specializovaná sestra, protetik) při léčení pacientů s hlubšími
ulceracemi a gangrénami nebo s projevy závažnější infekce (flegmóna, osteomyelitida, absces, febrilie apod.), předání pacientů
s komplikovanějšími ulceracemi do specializovaných center, doléčení pacientů po předání ze specializovaných center a jejich dispenzarizace
Péče v podiatrickém centru při diabetologii - ambulantní i hospitalizační specializovaná týmová podiatrická péče (diabetolog, podiatrická sestra, všeobecný chirurg a ortopéd, cévní chirurg, intervenční radiolog, protetik, rehabilitační sestra)
Skutečné podiatrické centrum - komplexní podiatrické vyšetření vč. vyšetření na podoskopu (vč. posturometrie), např. využití
záznamu systémem Podocam, scaner nohou, termopodometrie, vyšetření na běhátku prostřednictvím kamer (kineziologie) a hlavně vyšetření tlaků chodidel při stoji a chůzi, např. systémem RS Scan.
Tato péče je nutná u všech pacientů, zejména od stupně 2.
Závěr:
1. Diabetický pacient s rizikem by měl mít komplexní podiatrické vyšetření
2. Podle nových výzkumů není nejdůležitějším faktorem maximální tlak, ale impuls, délka kontaktu a stabilita
odvalu
3. U rizikových pacientů je potřeba provést redistribuci impulsů, tlaků, normalizace kontaktního času a stabilizaci
odvalu použitím individuálních vložek pro diabetiky s příslušnou korekcí, a dále vhodným typem obuvi.
www.podiatrie.cz
47
podiatrické listy 1/2014
Pojmy podiatrie a podologie
Podiatrie je obor medicíny, který se věnuje studiu, diagnostice
a léčbě poruch nohy, kotníku a bérce. Termín „Podiatrie“ byl
poprvé použit na počátku 20. století ve Spojených státech. Na
oblast podiatrie se zaměřují odborníci z mnoha různých jiných
specializací, včetně chirurgie, sportovní medicíny, biomechaniky, geriatrie, pediatrie, ortopedie, fyzioterapie nebo primární péče o nohu.
Podiatrie má tradici i v jiných zemích, jako je Kanada, Irsko,
Velká Británie, Malta, Kypr, Jižní Afrika, Austrálie a Nový Zéland. V mnoha anglicky mluvících zemích se můžete ještě setkat s používáním staršího titulu „chiropodist”, což dnes obnáší
pedikúru. V mnoha non-anglických zemích Evropy se místo
podiatrist používá termín „podologist” nebo „ podologo ”.
Přímou předchůdkyní Americké podiatrické zdravotnické asociace (APMA) byla Národní asociace chiropodistů (NAC), založená v roce 1912 225 členy. Před rokem 1912 existovala profesní organizace v pěti státech, jako první na světě od roku
1895 v New Yorku. V roce 1957 byla přejmenována na Americkou podiatrickou asociaci (APA). Termín „chiropodist” byl často
používán pro péči o nohy, naproti tomu termín „podiatrie”
z řeckých kořenů znamená „doktor na nohy”, byl vnímán profesionálněji. V roce 1969 se vedení společnosti přestěhovalo do
Washingtonu. V roce 1984 byla přejmenována na Americkou
podiatrickou lékařskou asociaci (APMA) pro zdůraznění profese
jako součásti hlavního proudu lékařské praxe.
Odbornost podiatra
a získávání kvalifikace
v USA
• Podiatři musí být držiteli licence, která vyžaduje 3 - 4 roky
vysokoškolského vzdělání a musí složit státní zkoušku.
• Přijetí do podiatrické vysoké školy obvykle vyžaduje znalosti
z biologie, anorganické chemie, organické chemie a fyziky
a angličtiny.
• Okolo 95 % studentů podiatrického vzdělávání dosáhne
alespoň bakalářský titul.
• V roce 2008 bylo v USA osm podiatrických škol akreditovaných Radou pro podiatrické lékařské vzdělávání.
• Během prvních 2 let studenti absolvují výuku základních věd
včetně anatomie, chemie, patologie a farmakologie.
• Třetí a čtvrtý rok mají studenti praxi v nemocnici a v soukromé praxi.
• Během praxe se učí rutinně provádět podiatrické vyšetření,
interpretovat výsledky testů a stanovovat diagnózu, provádět terapeutické postupy.
• Absolventi získají titul doktora podiatrické medicíny (DPM).
• Většina absolventů po získání titulu DPM pracuje 2-4 roky
jako rezidenti. Rezidenti mají výcvik v podiatrické medicíně,
získávají znalosti z chirurgie, anesteziologie, vnitřního
lékařství, z infekčních chorob, pediatrie, urgentní medicíny
a ortopedické a všeobecné chirurgie.
• Po udělení licence většina států požaduje další vzdělávání.
• Lidé, kteří plánují svoji kariéru v podiatrii, by měli mít vědecké nadání, manuální zručnost, interpersonální dovednosti
a přátelské vystupování. V soukromé praxi by měli mít také
obchodní talent.
Náplň práce podiatra,
pracovní prostředí - USA
Američané tráví víc času péčí o své nohy. Jako národ jsou stále
více aktivní ve všech věkových skupinách, potřeba péče o nohy
je tedy stále důležitější. Podiatři, lékaři podiatrické medicíny
(DPM), se zabývají diagnostikou a léčbou poruch nohou, nemocemi a poraněními nohou a dolních končetin.
48
www.podiatrie.cz
podiatrické listy 1/2014
Podiatři léčí kuří oka, mozoly, zarostlé nehty, vbočený palec,
patní ostruhy, problémy kotníku a chodidla, zranění, deformity, infekce, problémy nohou související s cukrovkou a dalšími
chorobami. K léčbě těchto problémů podiatři předepisují léky
a fyzikální terapii, provádějí chirurgické zákroky. Jsou schopní
zhotovit vložky do bot, tejpovat a navrhnout individuální obuv.
Podiatři používají k vyšetření tenzometrickou desku nebo skener. Z počítače odečtou typ nohy, navrhnou protetickou pomůcku, nebo doporučí jiný druh léčby.
Podiatr může ke zkvalitnění diagnostiky také předepsat rentgen a laboratorní testy. Noha může být první oblastí, na které
se projeví první příznaky závažných stavů, jako je artritida,
diabetes, onemocnění srdce. Například pacienti s diabetem
jsou náchylní k vředům na patě a infekcím kvůli špatnému
krevnímu oběhu.
Někteří se specializují na chirurgii, ortopedii, primární péči, jiní
na sportovní medicínu, pediatrii, dermatologii, radiologii, geriatrii nebo péči o diabetickou nohu.
Podiatři obvykle pracují v malých soukromých praxích či na klinikách. Chodí také na návštěvy pacientů v pečovatelských domech nebo vykonávají operace v nemocnicích nebo ambulantních chirurgických centrech. Pracovní doba se liší, bývá 30-60
hodin týdně.
Počet podiatrů v USA
Podiatři vytvořili v USA v roce 2008 12.200 pracovních míst.
Z toho asi 1/5 pracovala soukromně.
Jednotlivec pracuje jako OSVČ v rámci své registrace, nebo jsou
podiatři začleněni do zdravotnických týmů, či jsou zaměstnanci
nemocnic.
Medicare a většina soukromých programů zdravotního pojištění hradí akutní lékařské a chirurgické služby v podiatrii, jakož
i diagnostický RTG a i sádrové dlahy. Nicméně rutinní péče
o nohy, včetně odstranění kuřího oka a mozolů není obvykle do
úhrady zahrnuta, pouze pokud by její neposkytnutí mohlo mít
za následek závažné oběhové problémy nebo desenzibilizaci
v oblasti nohou. Podobně jako stomatologické služby je podiatrická péče závislá na disponibilním příjmu pacienta.
Zaměstnávání podiatrů by rostlo ještě rychleji, kdyby nebyl
kladen důraz na kontrolu nákladů na speciální zdravotní péči.
Podiaričtí absolventi najdou v budoucnosti pravděpodobně
více pracovních příležitostí na klinikách a zdravotnických zařízeních, než v tradičních soukromých ordinacích.
Podiatři mají velmi vysoké výdělky.
Výdělky podiatrů v USA
Průměr ročních mezd podiatrů byl 113.560 dolarů (2008).
Kromě průzkumu časopisu Podiatrie Management byl hlášen
střední čistý příjem 114.768 dolarů v roce 2008.
Vyšší výdělky mají podiatři v nemocniční praxi, jelikož za ně
platí zaměstnavatel sociální a zdravotní pojištění a nemají žádné náklady na provoz svých praxí.
MUDr. Miroslav Havrda
www.podiatrie.cz
49
podiatrické listy 1/2014
Pozvánka pro fyzioterapeuty
Základní kurz: Podiatrie
dne 23. 10. 2014 Brno
Přihlášky písemně
prostřednictvím mailu: [email protected]
Kurz č. 431/262 Podiatrie - základní kurz
NCO NZO, Vinařská 6, 603 00 Brno
Mgr. Margita Kučerová, subkatedra fyzioterapie a ergoterapie
tel.: +420 543 559 538
Garant + lektor: MUDr. Miroslav Havrda
Další lektoři: MUDr. Marie Součková, MUDr. Vladimír Holoubek
Účastníci se v kurzu seznámí s historií činnosti podiatrie ve světě a v ČR, pohovoří se na téma Česká
podiatrická společnost, zopakují si anatomii, fyziologii a patofyziologii nohy, stoj, lokomoci, vyšetření
nosných kloubů dolních končetin, kineziologické vyšetření. V rámci kurzu se naučí vyšetření plosky,
plantoskopii, seznámí se s PodoCamem, RS scanem, PC podobarometrií. Součástí kurzu bude cílená
rehabilitace nody, spiraltechniky, tapping nohy, základy ortopedie v podiatrii, ortotika, kalceotika
a rovněž bude kladen důraz na ošetření nohy v současnosti v rámci pedikúry, na možnosti konzervativního
ošetření zarůstajících nehtů včetně šponování, možnost ošetření novou technikou kostkou Arkady.
Zvláštní pozornost bude věnována problematice diabetické nohy. Kurz je zakončen znalostním kvízem.
MUDr. Miroslav Havrda
50
www.podiatrie.cz
podiatrické listy 1/2014
Pozvánka
Relaxační víkend ČPS
Černá Hora s návštěvou westernového městečka
dne 6. 6. - 8. 6. 2014
Srdečně vás zveme na relaxační pobyt spojený s návštěvou muzea
pivovarnictví a pivovaru v Černé Hoře. Ubytováni budeme v hotelu
Sladovna, kde máte možnost využít wellness centra a také zažít pivní
koupel a mnoho dalších prožitků z relaxačních procedur. V pátek večer
po společné večeři změříme síly na bowlingu. Na vítěze čeká zajímavá
odměna.
V sobotu se vydáme na prohlídku nedalekého zámku Lysice.
Barokní stavba na místě renesanční vodní tvrze, upravovaná ještě
počátkem 19. století, vyniká skvostnými a bohatě zařízenými interiéry.
Ty představují návštěvníkům životní prostředí a styl přední moravské
hraběcí rodiny Dubských z Třebomyslic.
Bohaté sbírky, pořízené hlavně v 19. století, obsahují především nábytek, sklo, porcelán, obrazy, dále pak vzácnou sbírku zbraní, dvě knihovny, předměty dovezené z Orientu a pororuhodnou sbírku historických
střeleckých terčů. Od června do září je také možnost navštívit ojedinělou
zámeckou zahradu s promenádní kolonádou, a dále pak interiér sala
terreny. Součásti prohlídky zahrady je také návštěva oranžerie
a zámeckého zahradnictví z 2. poloviny 19. století.
V sobotu odpoledne navštívíme westernové městečko u Boskovic
a po celém dni si v patřičném stylovém oděvu zatančíme
na country bále.
Celé nedělní dopoledne bude věnováno cvičení s fyzioterapeutkou Mgr. Urbanovou. Získáte cenné rady pro své klienty.
Jak lze nejlépe radit? Jedině tak, že si vše vyzkoušíte sami.
Přihlášky e-mailem: [email protected]
Člen České podiatrické společnosti uhradí 2.990,- Kč,
ostatní 3.500,- Kč. Po odeslání přihlášky nejpozději
do 15. 5. 2014 uhraďte výše uvedenou částku
na účet společnosti: 1O1 1O4 39 59/ 5500.
Relax je ohodnocen 5 body.
Podrobný program obdrží každý řádně přihlášený e-mailem.
www.podiatrie.cz
51
akce, kurzy a sympozia ČPS
17. - 18. 5. 2014
Uvolňující techniky nohy, mobilizace, kinesiotaping - Praha 1, Maiselova 4
23. 5. 2014
Nový občanský zákoník pro profese v oboru pedikúra, manikúra, masáže - Praha
29. 5. 2014
Mezinárodní odborné sympozium „Zdravé obouvání“ - Zlín
6. - 8. 6. 2014
Relaxační víkend ČPS - Černá Hora s návštěvou westernového městečka
13. 6. 2014
9. ročník MEDsport sympozia - 1. den - seminář firmy Schein - Hradec Králové
14. 6. 2014
9. ročník MEDsport sympozia - 2. den - Pohybový systém se zaměřením
na nohu a páteř - Hradec Králové
5.- 6. 9. 2014
Veletrh WORLD OF BEAUTY & SPA 2014 PODZIM - Praha - Letňany
veletrhy v německu
6 -8. 5. 2014
Fachmesse für Pflege, Krankenpflege und Rehabilitation - Stuttgart
13.- 16. 5. 2014
Orthopädie + Reha-Technik - Lipsko
17.- 18. 5. 2014
Kosmetik-Fachmesse mit Kongressprogramm für Kosmetik-Profis - Stuttgart
17.- 18. 5. 2014
Podologie und Fuß Fachmesse mit Fachkongress - Stuttgart
28. - 29. 6. 2014
Kosmetik-Fachmesse mit Kongressprogramm für Kosmetik-Profis - Frankfurt n.M.
více na www.podiatrie.cz
Download

stáhnout toto číslo - Česká podiatrická společnost os