Šifra ZMIJE
Pro řešení stačí jen vhodně složit papír – pokud se k sobě přiloží pouze levá a pouze pravá čtvrtina listu – Další stanoviště parkoviště necelý kilometr jihozápadně
altán.
Na práci s papírem mělo/mohlo navést – jiný rozměr obálky, zadání na dvou listech (kdyby nešlo o rozložení písmen, stačil by jen jeden), oba listy byly jinak
složeny…
DALEKOHLED
JE
S T A N DA H L E D A L
VĚTŠÍ
P Í S K O V I Š T Ě
PARK NIKDY NEBYL PRACOVIŠTĚ
NENÍ
PRAZDNÝ
ANI
CELÝ
KILOPOND NEMĚNÍ NANOMETR
JIDÁŠ NEZRADIL ŽIVÉHO
ZÁPACH CÍTÍM NEJEN NA DNĚ
A KDE JE ARABSKÝ SULTÁN
Download

sifra A4 b přehnutý papír řešení