Česká společnost pro nedestruktivní testování
Czech Society for Non-destructive Testing
zve všechny defektoskopické odborníky i zájemce
na významnou událost roku 2014 z oblasti nedestruktivního
zkoušení v České republice na 44. konferenci
Defektoskopie 2014 a výstavu ECNDT 2014
9.–10. 10. 2014
Kongresové centrum Praha
www. cndt.cz
Konference bude tradičně zaměřena zejména na problematiku nedestruktivního zkoušení materiálů a konstrukcí v různých oborech technické činnosti. Tato akce bude významnou příležitostí
k setkání všech, kteří se zajímají o výzkum, vývoj, praktické aplikace i vzdělávání a normalizaci
v tomto oboru.
Výrobcům a dodavatelům zařízení i poskytovatelům služeb zde bude dána příležitost pro prezentaci tradičních i nejnovějších produktů široké odborné veřejnosti formou ústních příspěvků.
Konference bude zaměřena zejména na praktické aplikace NDT/NDE základních průmyslových
odvětvích. Je určena všem pracovníkům i zájemcům o tento obor z oblasti praktické aplikace,
výzkumu i vzdělávání.
Výzva pro autory:
Organizátoři konference žádají autory o zaslání krátkých abstraktů příspěvků (cca 200 slov)
v českém (slovenském) jazyce v elektronické podobě na adresu: [email protected] Je vhodné uvést
i základní kontaktní údaje. Abstrakty budou uveřejněny v NDT Welding Bulletinu.
Základní tematické okruhy konference:
• Akustická emise
• Magnetické a induktivní metody
• Prozařovací metody
• Povrchové a optické metody
• Tomografie
• Ultrazvukové metody
• Detekce netěsnosti
•
•
•
•
•
•
•
Detekce korozních procesů metodami NDT
Inovace průmyslových aplikací NDT
Předprovozní a provozní zkoušky, testy spolehlivosti a bezpečnost konstrukcí
Využití NDT metod ve zkušebnictví
Vzdělávání, standardizace, certifikace a akreditace v oboru NDT
Termografie
Aplikace NDE/NDT v oblastech: energetika, doprava, strojírenství, stavebnictví,
chemický průmysl, atd.
Jednací jazyk:
Příspěvky budou představeny v češtině nebo slovenštině.
Účastníci konference budou mít zajištěn po celou dobu konání konference DEFEKTOSKOPIE 2014 volný vstup na výstavu NDT techniky, která je pořádána souběžně s probíhající
Evropskou konferencí o nedestruktivním zkoušení (XIth ECNDT 2014). Na tuto výstavu pořadatelé evidují v květnu 2014 již více než 120 přihlášených firem z celého světa.
Organizační výbor:
Pavel Mazal – předseda
Marta Kořenská – odborný program
Luboš Pazdera – sborník
Dagmar Kratochvílová – tajemnice
Rámcový program konference DEFEKTOSKOPIE 2014
Čtvrtek, 9. 10. 2014
08.00 – 16.00 09.00 – 17.00 10.00 – 12.00 13.30 – 16.30 17.00 19.30 Pátek, 10. 10. 2014
09.00 – 12.00 09.00 – 16.00 09.00 – 12.00 16.00 http://www.cndt.cz
Registrace
Výstava ECNDT 2014
Úvodní program
Jednání konference
Sjezd ČNDT
Společenský večer ČNDT
Kontaktní adresa:
ČNDT - Doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.
VUT v Brně, FSI
Technická 2, 616 69 Brno
E-mail: [email protected],
Telefon: (+420) 541 143 229
Registrace
Jednání konference
Výstava ECNDT 2014
Zakončení konference
Důležité termíny:
Zaslání abstraktů příspěvků:
Termín pro platbu sníženého vložného:
Termín pro předání kompletního textu příspěvku do sborníku: Zahájení konference
Informace o úpravě příspěvku a podrobnější informace o konferenci
jsou zájemcům k dispozici na internetové stránce ČNDT:
Ubytování:
31. 7. 2014
1. 9. 2014
10. 9. 2014
9. 10. 2014
Místo konání:
Ubytování není zajišťováno ČNDT.
Pokud máte zájem o zajištění ubytování, kontaktujte DANtour,
Ing. Daniela Turková, tel.: +420 603 429 523,
e-mail: [email protected]
Kongresové centrum Praha, a.s., 5. května 65, Praha 4
Záštitu nad konferencí převzal:
Děkan FSI VUT v Brně
0x600:Sestava 1
11.4.2014
10:25
Stránka 2
Kongresové centrum Praha je jednou z dominant hlavního města České republiky
s nádherným výhledem na panorama Prahy. Patří mezi významná evropská kongresová centra. Vysoká technická úroveň a různé možnosti uspořádání jednacích prostorů umožňují uspořádání nejen kongresů a konferencí, ale také výstav, společenských
akcí, banketů a kulturních představení. V letech 1998 až 2000 byla realizována jeho
generální rekonstrukce a dostavba. V současnosti KCP nabízí ve více než 50 moderně
vybavených sálech, salóncích a jednacích místnostech dostatek prostoru pro pořádání kongresů až pro 9300 účastníků. Největším sálem je Kongresový sál s maximální
kapacitou 2 764 míst. Využitelná výstavní plocha je 13 000 m2. Kongresové centrum
Praha je umístěno přímo u stanice metra C – Vyšehrad, takže je snadno návštěvníkům dosažitelné. Parkoviště (téměř 1 000 míst) je situované přímo pod Kongresovým
centrem Praha.
11th European Conference
on Non-Destructive Testing
Evropská federace pro NDT a Česká společnost pro nedestruktivní zkoušení materiálu ve spolupráci
s firmou GUARANT International pořádají
11. ECNDT – Evropskou konferenci
o nedestruktivním zkoušení
a výstavu NDT techniky
Praha, 6. - 10. října 2014
Kongresové centrum Praha
Czech Society
for NDT
Téměř 600 přihlášených odborných příspěvků.
Sponzoři DEFEKTOSKOPIE 2014
Hlavní sponzor:
Sponzor:
Více než 120 vystavujících firem z celého světa.
Výstava NDT techniky bude samostatně přístupná široké
odborné veřejnosti.
Více informací na:
www.ecndt2014.com
Přípravný výbor přivítá všechny další zájemce o sponzorování konference Defektoskopie 2014. V případě zájmu kontaktujte členy organizačního výboru, případně se
seznamte s podmínkami které jsou uvedeny na webové prezentaci konference.
Download

9.–10. 10. 2014 Kongresové centrum Praha zve všechny