EUROTOPIA Opava o.p.s. a Fond ohrožených dětí
Vás srdečně zvou na
„Konferenci k metodám a přístupům sociální práce s rodinami a dětmi”
dne 19. června 2014
Místo konání: Kulturní dům Na Rybníčku Opava
Na Rybníčku 43/380, 746 01 Opava
Konference je pořádána v rámci projektu Alternativa, který je realizován v letech 2012 – 2014 v
operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Hlavním záměrem projektu je zlepšit klíčové profesní znalosti a dovednosti sociálních pracovníků,
kteří pracují v oblasti práce s rodinou, dětmi a mládeží prostřednictvím komplexní nabídky
vzdělávání. Realizátorem projektu je EUROTOPIA Opava o.p.s. ve spolupráci s Fondem ohrožených
dětí. Projektové aktivity jsou realizovány v Moravskoslezském kraji.
Přihlášku a program konference najdete také na webových stránkách www.opava.eurotopia.cz.
Pro bližší informace kontaktujte:
Mgr. Hana Sobková, Ph.D, GSM: +420 774 883 619, e-mail: [email protected]
EUROTOPIA Opava o. p. s., Zacpalova 27, 746 01 Opava, http://www.opava.eurotopia.cz/
Mgr. et Mgr. Dita Tenglerová, GSM: +420 724 667 612, e-mail: [email protected]
Fond ohrožených dětí, o.s., Žerotínova 1, 702 00 Ostrava, http://www.fod-msk.cz
Fond ohrožených dětí
Program konference
Dne 19. 6. 2014
8:00 – 9:00
Registrace účastníků
9:00 – 9:15
Zahájení – úvodní slovo
Mgr. Hana Sobková, Ph.D., projektová manažerka Eurotopia Opava o.p.s.
Mgr. et Mgr. Dita Tenglerová, projektová manažerka Fond ohrožených dětí
I. blok - příspěvky
9:15 – 10:00 Způsoby zvládání chudoby a ohrožení rodin s dětmi chudobou - podněty pro
sociální práci
doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D. a Mgr. Vendula Gojová, Ph.D.
10:00 – 10:45 Možnosti spolupráce OSPOD a nestátních neziskových organizací
Mgr. Judita Kachlová a Mgr. Bc. Šárka Holowczáková
10:45 – 11:00 Přestávka
11:00 – 11:45 Metoda rodinné desky – využití v sociální práci s rodinou
Mgr. Jana Kašpárková
11:45 – 12:30 Případová konference – mediace vícestranného konfliktu nebo facilitace
skupinového jednání?
Mgr. Robin Brzobohatý a Mgr. Gabriela Jurášková
12:30 – 13:30 Přestávka s občerstvením
II. blok – rozdělení do tří interaktivních workshopů
13:30 – 15:30 Workshopy na téma
• Možnosti spolupráce OSPOD a nestátních neziskových organizací - nové příležitosti
Mgr. Judita Kachlová a Mgr. Bc. Šárka Holowczáková
• Sociální práce a způsoby zvládání chudoby rodinami s dětmi
doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D. a Mgr. Vendula Gojová, Ph.D.
• Případové konference – překonávání propastí a řešení konfliktních situací
Mgr. Robin Brzobohatý a Mgr. Gabriela Jurášková
Workshopy proběhnou v přilehlých salóncích. Účastníci konference si budou moci na místě
dopoledne vybrat, kterého interaktivního workshopu se zúčastní.
Fond ohrožených dětí
O přispěvatelích
Mgr. Robin Brzobohatý - FOD Olomouc - mediátor a sociální pracovník
doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D. - Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity - zaměření
komunitní sociální práci a sociální práci s rodinou
Mgr. Vendula Gojová, Ph.D. - Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity - zaměření na etnické
a menšinové skupiny a sociální podnikání v kontextu sociální práce
Mgr. Bc. Šárka Holowczáková - Magistrát města Opavy - vedoucí oddělení SPOD
Mgr. Gabriela Jurášková - Magistrát města Olomouce - oddělení sociální prevence
Mgr. Jana Kašpárková - Středisko výchovné péče, Krnov a Bruntál;
Asistenční, mediační a terapeutické centrum FOD, Krnov a Bruntál psycholožka
Mgr. Judita Kachlová - Magistrát města Opavy - vedoucí odboru sociálních věcí
Fond ohrožených dětí
Download

Fond ohrožených dětí