AKTUALITY Z AKC ČR č. 10
říjen 2014
Obsah:
1) Označování alergenů v souladu s potravinovým právem od
13.12.2014
2) Slavnostní předání certifikátů zást. Odborných škol
3) Akreditovaní komisaři AKC ČR oboru kuchař a cukrář
4) Udělení odborných záštit
5) Vzdělávací semináře
6) Pořádané akce: Gastro Food fest Litoměřice
7) Soutěž Gastro Junior Bidvest Cup 2014/2015
8) Symposium culinary Prague 23. října 2014
9) Soutěž ČESKÝ KAPR 2014
10)Soutěž Lázeňský pohárek 2014
1) OZNAČOVÁNÍ ALERGENŮ od 13.12.2014 – je legislativně stanoveno v souladu
s potravinovým právem
Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1a)
nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinností 13.
prosince 2014.
Značení alergenů je pouze informační požadavek. Tato povinnost se týká všech výrobců potravin,
všech článků veřejného stravování, jako např. RESTAURACÍ, JÍDELEN, NEMOCNIC,
SOCIÁLNÍCH ÚSTAVŮ, PRODEJEN, PEKÁREN atd. Dne 13.12.2014 bude povinnost při nákupu
potravinářskách výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který
obsahuje. Více informací naleznete na: http://akc.cz/clanek-1078/oznacovani-alergenu-od-13-12-2014%E2%80%93-je-legislativne-stanoveno-v-souladu-s-potravinovym-pravem
2) SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CERTIFIKÁTŮ – zástupcům odborných škol
Slavnostní předání certifikátů se uskutečnilo dne 29. září 2014 v hotelu InterContinental Praha. Celkem
bylo předáno 9 certifikátů zástupcům odborných škol, které dosahují nadstandardních výsledků v přípravě
svých studentů na obor a mají nadstandardní vzdělávání v gastronomických oborech.
Seznam oceněných naleznete : http://akc.cz/certifikace-odbornych-skol.php. Fotografie z předání:
http://akc.cz/fotogalerie-320/slavnostni-predani-certifikatu-odbornym-skolam-29-9-2014
1
3) AKREDITOVANÍ KOMISAŘI AKC ČR – oboru kuchař a cukrář
Na webových stránkách v odkaze: http://akc.cz/certifikovani-komisari.php naleznete seznam
akreditovaných komisařů oboru kuchař a cukrář.
4) UDĚLENÍ ODBORNÝCH ZÁŠTIT AKC ČR na gastronomických
soutěžích/akcích v rámci České republiky
Postup při udělení odborné záštity u gastronom. soutěží, akcí pro členy a členské školy AKC ČR
I pro nečleny a nečlenské školy AKC ČR: naleznete v odkaze: http://akc.cz/zastita.php
5) VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE (Pro členy AKC a studenty jsou připraveny speciální ceny).
9. října
ČOKOLÁDOVÉ
PRALINKY
Josef Šarman
Hotel Clarion Congress Hotel Ostrava
http://akc.cz/seminar-293/seminarcokoladove-pralinky-v-ostrave
Restaurace Bečva, Nábřeží PFB 273/21,
Přerov
http://akc.cz/seminar-298/seminarryby-nasich-vod
18. října
Ryby našich vod
Karel DRÁPAL a
Jan JAKEŠ,
25. října
Vaříme ekonomicky z
Marek SVOBODA
Dvůr Krutěnice, Krutěnice 3
http://akc.cz/seminar-292/seminarvarime-ekonomicky-z-kvalitnichsurovin-–-hovezi-maso-omacky-aprilohy
Marie Rasochová
Aquapalace Hotel Prague, Čestlice
http://akc.cz/seminar-294/seminarsortiment-brambor-pro-konzumaci-ana-zpracovani
kvalitních surovin – hovězí
maso, omáčky a přílohy
19. listopadu
SORTIMENT BRAMBOR
pro konzumaci a na
zpracování
Minutková masa - stařená a Lubomír BRÁZDA
odležená masa z našich
Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Polička, Čs. armády 485
2
chovů
http://akc.cz/seminar-299/seminarminutkova-masa-starena-a-odlezenamasa-z-nasich-chovu
26. listopadu
11. prosince
Molekulární kuchyně
Tomáš KONOPKA
učebna praktického vyučování SOU
stravování a služeb Ondřejská 56, 360
21 Karlovy Vary
http://akc.cz/seminar-297/seminarmolekularni-kuchyne
6) POŘÁDANÉ AKCE:
Gastro food fest Litoměřice
se koná 17. -19. 10. 2014 na výstavišti Zahrady Čech v Litoměřích. Je to festival prezentující široké
veřejnosti ty restaurace, které se snaží nabídnout svým klientům gurmánský zážitek. Nejen díky kvalitním
potravinám, ale díky svému přístupu k zákazníkům. II. ročník GFF nabídne svým návštěvníkům
představení vinařů, pivovarů, restaurací v 5výstavních halách, ale pozve i zajímavé kuchařské "celebrity",
které budou vařit na 2 podiích (v loňském roce se účastnili – Z. Pohlreich, R. Šubrt, R. Zatloukal a další).
Nabídka také bohatý doprovodný program - školu vaření, workshopy zaměřené na přípravu českých, ale i
orientálních kuchyní, programy pro děti, soutěže a mnoho dalšího. Dále se zde představí V. I. P.
osobnosti jako např. herečka Daniela Šinkorová, která předvede své kuchařské umění na podiu.
Díky prokázání kvality, získal festival i odborné záštity - Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Barmanské
asociace
ČR,
Okresní
agrární
komory.
Více
informací
o
projektu
je
na
https://www.hithit.com/cs/project/572/gastro-food-fest
7) VYHLÁŠEN další již 21. ročník SOUTĚŽE Gastro Junior Bidvest Cup 2014/2015
– nové zadání soutěžního úkolu pro finále oboru kuchař
Soutěž Gastro Junior – Bidvest Cup je nejprestižnější soutěží pro mladé gastronomické odborníky v ČR
s dlouholetou tradicí. AKC ČR respektuje vývoj těchto soutěží podle regulí WACS (Světová asociace
kuchařských spolků) a v tomto ročníku mění zadání pro finále. Vítěz národního kola finále v oboru
KUCHAŘ postupuje do světové soutěže WACS – Young Chefs Challenge.
Soutěžní obory: kuchař, cukrář a číšník. Více informací včetně propozic a termínů regionálních kol a
finále naleznete na: www.akc.cz.
1. REGIONÁLNÍ KOLO – 22.- 23. října 2014 Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD
s.r.o. Praha – Klánovice, http://akc.cz/soutez-220/gastro-junior-bidvest-cup-2014-2015-1regionalni-kolo. Seznam a rozlosování škol naleznete také v odkaze a v novinkách.
3
2. REGIONÁLNÍ KOLO – 27. – 28. listopadu 2014, Střední škola společného stravování Ostrava
– Hrabůvka, http://akc.cz/soutez-221/gastro-junior-bidvest-cup-2014-2015-2-regionalni-kolo
3. NÁRODNÍ KOLO - FINÁLE – 15. – 17. ledna 2014 BVV Brno
8) SYMPOSIM CULINARY PRAGUE - zlevněné vstupné pro členy AKC
Dne 23. října 2014 od 9.00 do 18.00 hodin, se bude konat ve Slovanském Domě Praha „SYMPOSIUM
CULINARY PRAGUE“. Setkáte se zde s uznávanými světovými i domácími mistry gastronomie –
seznam jmen naleznete v pozvánce na www. http://akc.cz/pool/priloha_8366.jpg
Cena vstupenky: 2.900,- Kč (do 15.9.2014 zlevněné vstupné za 2.600,- Kč). Pro členy AKC ČR je
zajištěna zváhodněná cena 2.600,- Kč i po tomto datu. Více informací včetně přihlášky naleznete na:
www.culinarysymposium.cz., v sekci KUP VSTUPENKU napište do poznámky člen AKC ČR a vaše
členské číslo.
9) Soutěž ČESKÝ KAPR 2014
Ve dnech 14. – 15. listopadu 2014 se bude konat na Gastrofest České Budějovice již 9. ročník soutěže
Český kapr 2014. Téma soutěže: Český kapr v moderním pojetí
Propozice včetně online přihlášky naleznete na http://akc.cz/soutez-227/cesky-kapr-2014.
10) Lázeňský pohárek 2014 – 12.12.2014
Místo konání : Grandhotel Pupp, Mírové náměstí 2, Karlovy Vary
Soutěže se může v kategorii kuchař nebo cukrář účastnit pouze žák středního odborného učiliště nebo
střední
odborné
školy,
který
není
v
oborech
kuchař
nebo
cukrář
vyučen.
Z jedné školy se může soutěže účastnit více žáků. Kromě školy mohou účastníci reprezentovat i
pracoviště, na kterých vykonávají odborný výcvik nebo odbornou praxi. Více informací naleznete
v odkaze: http://akc.cz/soutez-224/lazensky-poharek-2014. Propozice a Doplňující informace naleznete
v odkaze: http://akc.cz/pool/priloha_8530.pdf
Neváhejte nás kdykoli kontaktovat. Jsme tu pro vás!!!!!!
Děkujeme - Centrála AKC ČR
V Praze dne 9. října 2014
4
Download

Aktuality z AKC ČR č. 10