special
Čtyři roční období
s Partners
Petr Borkovec hodnotí
uplynulý rok
www.JsmePartners.cz
Rok 2012 očima
ilustrátora
Najdi si někoho,
kdo ti bude ve
stáří krýt
záda!
Šéfredaktor
Jakub Zeman
Autoři
Lada Kičmerová
Petr Borkovec
David Pokorný
Ilustrace
Marek Černý
Comicscreator.cz
Grafik
Vojtěch Wagner
Korektor
Petr Šrůta
Tisk
tHB Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.
Připravte se
na svůj
důchod
už dnes!
Vydavatel
Partners Financial Services, a.s.
Prague Gate
Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4
IČO: 27699781
DIČ: CZ27699781
Kontakt
Tel: 725 703 676
Email: [email protected]
www.jsmepartners.cz
Když jsem byl dítko školou povinné, jistá stařičká paní učitelka, která určitě
pamatovala ještě Protektorát, nás čas od času strašila svými děsivými vizemi
nového milénia, v nichž se to hemžilo robotickými vojáky a atomovými výbuchy.
Doprovázela to tak sugestivní gestikulací, že jsme pokaždé napjatě očekávali, kdy
do třídy vtrhnou pánové v bílých pláštích a se svěrací kazajkou. Na její obranu je ale
třeba říci, že znepokojivé prognózy byly tenkrát v módě. Nejpoužívanější zkratkou
té doby bylo „Y2K“ a noviny ji chrlily jako na běžícím pásu spolu s úvahami o tom,
že by citlivé softwary nemusely být schopny zadaptovat se na příchod letopočtu
začínajícího dvojkou, v důsledku čehož by došlo k masivnímu blackoutu a my se
rázem ocitli zpátky ve středověku. Pak ale přišlo nové tisíciletí a ukázalo se, že
to s těmi katastrofami nebude tak žhavé. Loni se historie opakovala, tentokrát
v očekávání konce světa, avšak s odstupem bezmála dvou měsíců od osudného
data můžeme znovu s ulehčením konstatovat, že i tyto prognózy se ukázaly jako
liché. Nechci být přehnaným optimistou, ale domnívám se, že i rok s „nešťastnou“
třináctkou v letopočtu nebude o moc katastrofičtější než roky předešlé. Co se
Partners týče, rok 2013 by dokonce mohl vstoupit do dějin naší firmy jako období
opětovného nastartování růstu. Jak tvrdí osoba nejpovolanější, generální ředitel
a předseda představenstva Partners Petr Borkovec, minulý rok byl v mnoha ohledech
poučný. Stagnace výkonu mnohých špičkových manažerů potvrdila starou známou
pravdu, že samo od sebe nic nepřijde. Přesvědčili jsme se o tom už pár kilometrů
za hranicemi, kde nám zdrženlivý přístup obchodních partnerů a koneckonců
i mnohých nových spolupracovníků dal jasný signál, že v cestě k dosažení pozice lídra
finančněporadenského trhu v celoevropském měřítku je třeba ještě mnoho vykonat.
Nakročili jsme však správným směrem, koneckonců nedávno získané ocenění
European Business Award Ruban d’Honneur v kategorii orientace na klienta, které
nás pasovalo mezi stovku nejlepších evropských firem, je toho důkazem. Dříve než
se vrhneme s novým elánem do práce, připomeňme si, jaké projekty jsme v minulém
roce rozjeli a rozpracovali a na čem můžeme nyní stavět.
Jakub Zeman
Šéfredaktor
www.partners.cz • tel.: 800 63 63 63
JsmePartners
3
0
nárůst:
výše
měsíčních
zaměstnavatelem poskočila ze 163 milionů
v roce 2011 na více než 609 milionů, tedy
skoro na čtyřnásobek.
2 000 000
0
pokles náborů z předchozích období, a proto
dokonce i meziroční pokles. Vše zachránil
2009
1 961 763
1 292 415
1 648 121
1 588 230
1 470 647
1 136 341
1 129 890
1 054 605
1 014 341
2010
2011
2012
Smlouvy celkem za rok
300 813
300 000
0
1,45 mld. Kč. Růst tržeb společnosti je tak
2008
2009
170 163
100 000
227 239
200 000
Obrat společnosti dosáhnul v loňském roce
4.Q
2010
2011
2012
leden
19 075
úmor
35 443
březen
21 682
duben
19 437
květen
17 334
červen
23 704
červenec
15 908
srpen
17 083
září
27 540
říjen
28 208
listopad
39 653
prosinec
35 746
ještě nižší než růst obratu v BJ. To je dáno
pomalým proplácením penzijního připojištění
Tržby Partners v milionech korun
v listopadu a prosinci. Svou roli sehrálo
i zrušení dokladů o zaplacení i o něco horší
1 600
prvotní proplacenost brutto produkce oproti
1 400
minulému roku. Jistě se nejedná o výsledek,
se kterým bychom byli spokojeni, a věřím, že
P
1 000
ohled na výsledky týmů i celé firmy v roce 2012 ukazuje, že mnoho manažerů
rok 2012 za varování, a budiž tak rokem
800
si, o čem je naše práce, kde jsou skutečné příležitosti a v čem jsme silní. Museli jsme nastar-
jak si stojíme, a já i Radim Lukeš jsme velmi
tovat nové projekty, vytvořit novou koncepci vzdělávání a vymyslet nové nástroje.
optimističtí.
po letech dvojciferného růstu doslova usnulo na vavřínech a přestalo být inspirátory
probuzení a nastartování dalšího růstu. Sám
i „motorem“ pro ostatní, jak tomu bylo v dřívějších letech. Velmi rychle se to projevilo
jsem již jeden podobný rok v minulosti zažil
poklesem v náboru, a bohužel i na počtu povýšených manažerů, stejně jako na počtu nových
a jako motivátor a startér zafungoval skvěle.
osobností, které by s námi dobývaly trh. Bylo tak třeba vrátit se k základům, a připomenout
První kvartál roku 2013 nám teprve ukáže,
1 450
1 300
1 200
ani většina z vás není. Nicméně považujeme
JsmePartners
2008
136 581
Obrat Partners
3.Q
Smlouvy
v jednotlivých
měsících 2012
konec roku, kdy se projevil vyšší nábor, i velké
obchodní příležitosti. Rok tedy zakončujeme
2.Q
2012
přišla těžká stagnace, v několika měsících
30 procent v počtu nových smluv.
4
952 640
4 000 000
Ve druhém a třetím kvartále nás ovšem dohnal
růstem 10,3 procent v brutto BJ a růstem přes
Rok 2012 byl rokem velmi turbulentním, a proto
není snadné jej zhodnotit. Byl to rok reforem,
obchodních příležitostí, nejistoty obyvatelstva
i vlády, ale byl to i rok, kdy jsme zjistili, že samo
to prostě nepůjde a že čekání a doufání výsledky
nepřinese.
6 000 000
101 938
Petr Borkovec:
Rok 2012 v číslech
2011
5 769 072
největší
příspěvků placených jak zaměstnancem, tak
2010
4 610 388
roce
2009
1.Q
BJ celkem v letech
2 904 522
a tak tento segment zaznamenal v loňském
835 476
2008
Leden a únor byly produkčně podle počtu
smluv ve znamení penzijního připojištění,
826 323
500 000
3 691 303
vygeneroval více než 70 000 BJ.
751 807
tohoto velmi náročného obchodu, který dosud
1 000 000
683 428
zokoupilovi za perfektní zastřešení a zvládnutí
642 964
Novotnému, Davidu Kučerovi a Vláďovi Br-
888 845
manažerům poradenských kanceláří Štěpánu
1 437 104
1 500 000
1 397 850
mensem velmi slušně. Zde bych rád poděkoval
1 345 889
a díky velkému firemnímu obchodu se Sie-
2 000 000
6 372 945
Rok 2012 začal díky reformě třetího pilíře
1 289 552
Kvartály ve zkratce
BJ v jednotlivých kvartálech
1 060
838
625
600
400
200
0
192
2007
2008
2009
2010
2011
2012
JsmePartners
5
Rok 2012 v číslech
Servis roste
Celkový přehled
2012
Nárůst oproti
roku 2011
2011
Nárůst oproti
roku 2010
2010
Bárůst oproti
roku 2009
Zajímavý je i pohled na vývoj byznysu, který
Počet klientů k 31.12.
340 000
80 000
260 000
70 000
190 000
70 000
call centra nebo nejrůznějších řízených kampaní
Počet smluv historicky k 31.12.
992 000
301 000
691 000
231 000
460 000
170 000
ních jednotek tvořil byznys plynoucí ze servisu,
Provizní obrat
1,45 mld. Kč
7,70 %
1,3 mld. Kč
21 %
1,07 mld. Kč
30 %
Počet poradců
3 000
400
2 600
600
2 000
500
Počet manažerů
470
10
460
110
350
100
Počet ředitelů
38
9
29
8
21
5
Počet klientských center
26
6
20
9
11
7
nám přináší servis. Tomu jsme v posledním
roce věnovali velké úsilí, ať již prostřednictvím
ve spolupráci s vámi. 33 procent všech bankov-
Cílová částka u pravidelných investic (v milionech Kč)
2008
2009
2010
2011
2012
2 532
4 353
8 544
11 839
10 000
Měsíční příspěvky na penzijním připojištění (v tisících Kč)
a v historickém vývoji vidíme, že roste význam
2008
2009
2010
2011
2012
servisu poskytnutého po více jak roce od zahájení
86 539
93 699
75 600
163 112
609 413
spolupráce s klientem. Na podporu servisu se
zaměříme i v roce letošním, protože byznys
z věrných a již získaných klientů lze často získat
Z čeho se skládají BJ Partners v roce 2012
mnohem snáze než portfolio klienta nového.
Je to o lidech
Servis po 1 roce
23 %
Poučná je nicméně i analýza růstu jednotlivých
týmů a ředitelství. Všimněte si, že to není tak,
Struktura produkce dle počtu smluv
Investiční a flexibilní pojištění 20.87 %
mezi produkty životního pojištění, investic
Podílové fondy - jednorázové investice 17.40 %
do podílových fondů, penzijním připojištěním
Podílové fondy - pravidelné investice 8.68 %
a pojištěním majetku a aut. Stagnace zasáh-
Pojištění aut a majetku 10.65 %
la oblast hypoték a dalších úvěrů na bydlení,
Penzijní připojištění 24.80 %
tahounů, a těm bych velmi rád poděkoval
a pogratuloval ke skvělým výsledkům.
tým kolem Lucky Juřičkové (52 procent), Erika
Brychty (47 procent), Jana Vodehnala (57 pro-
je velmi slušný výsledek, díky kterému jsme si
Hypoteční úvěry 3.39 %
udrželi svůj podíl na trhu, protože celý trh také
Bankovní produkty 7.62 %
Oppla (růst 36 procent). Ovšem skvělých a na-
v podstatě stagnoval (oficiální výsledky teprve
Stavební spoření 1.05 %
dstandardních růstů bylo naštěstí napříč celou
firmou mnohem více a jsou důkazem, že to šlo
i jednorázové investice. To je dáno především
a že to jde, když se opravdu chce! Je samozřejmě
obrovským růstem těchto dvou segmentů v roce
rozdíl růst 40 procent na M1 z „malých“ čísel
2011, a proto bylo těžké tento růst zopakovat. Bylo
a růst 40 procent na D1, kdy je to z vyšších čísel
o tyto produkty vedl ke skvělým výsledkům v roce
2011. To je obrovská škoda, protože portfolio Mixy
i Universe fondy měly skvělé výsledky, a jedná se
stále o naprosto jedinečný systém správy investic
a šíře nabídky pro každého klienta – jde jen o to,
tento potenciál využít a nabídnout jej klientům!
Poměrně překvapivě si však stabilní růst udrželo
běžně placené životní a rizikové pojištění, které
atakovalo v roce 2012 hranici 800 milionů korun.
Opět v té správné podobě. Tedy zejména na rizika
s velmi slušnou stornokvótou – například Metlife
Vision 9 procent za dva roky.
6
JsmePartners
výrazně těžší. Každopádně vám všem doporučuji:
6 000 000
5 000 000
inspirujte se od těchto osobností, ptejte se jich
Objem jednorázových investic (v milionech Kč)
a spolupracujte, poučte se z jejich postojů, fungu-
2008
2009
2010
2011
2012
jících nástrojů a metod!
580
600
900
1 300
1 200
Špatnou zprávou je, že nám rok 2012 ukázal, že
4 000 000
3 000 000
růst firmy o 20 procent a více není samozřejmostí
Předepsané pojistné na životním pojištění (v tisících)
a že bez aktivit a důslednosti se rychle dostaví
2008
2009
2010
2011
2012
425 219
552 591
650 656
734 589
786 707
stagnace nebo pokles. Teď ta dobrá zpráva: růst
na manažerských pozicích o desítky i stovky procent je možný. Samozřejmě za předpokladu, že
manažeři hledají řešení a ne důvody, proč by něco
Objem hypoték a dalších úvěrů (v milionech)
2008
2009
2010
2011
2012
4 926
5 615
7 758
13 127
13 000
nemělo jít. A konečně tou nejlepší zprávou je, že
2 000 000
1 000 000
2012
fesionálním Multibrandu, protože právě zájem
Struktura produkce dle počtu smluv
7 000 000
2011
ners Supermarket fondů a Partners Mixy v Pro-
Význam BJ ze servisu v jednotlivých letech
cent), Michala Krejčího (47 procent) a Michala
budou). Stagnace zasáhla i pravidelné investice
to ale také vyprcháním zájmu o náš skvělý Part-
Noví klienti + servisní
doporučení
67 %
Jednoznačným tahounem firmy v roce 2012 byl
Rizikové a úrazové pojištění 5.52 %
úvěry na celkovou částku 13 miliard korun. To
tak strašná. Naopak, i v roce 2012 se našlo dost
Servis od 3 měsíců
do 1 roku
10 %
2010
ve kterých jsme stejně jako loni uzavřeli klientům
poradenství, nebo protože je administrativa
2009
s rovnoměrným rozložením podle počtu smluv
svět je nespravedlivý, protože máme to investiční
2008
I v roce 2012 jsme si udrželi pestré portfolio
že bychom všichni rostli stejně málo, protože
2007
Portfolio a produkce
do roku 2013 máme výborně našlápnuto a čekají
nás obrovské obchodní příležitosti. Jen je popad-
Servis po 12 měsících
Servis mezi 3. a 12. měsícem
Servis do tří měsíců
nout za pačesy a nepustit. Tak ať se byznys daří!
JsmePartners
7
Rok 2012 v číslech
Jak bylo možné růst?!
Pozice na
počátku roku
získatelná BJ leden
- prosinec 2012
Manažer
Michálek David
M1
získatelná BJ leden
- prosinec 2011
41 511
14 866
Meziroční růst
Složení produkce 2012 dle obchodních partnerů
Hypotéky a další úvěry na bydlení
AEGON
5.95 %
1.15 %
14.28 %
19.60 %
AXA
Hypoteční banka
M1
Janischová Jaroslava
36 071
14 356
151,27 %
M1
Jiříček Karel
38 199
16 657
129,33 %
KB
M1
Gallistová Andrea
32 002
14 191
125,50 %
LBBW
M1
Kresl Tomáš
26 338
12 735
106,82 %
Raiffeisenbank
M2
Mordinská Hana
74 176
34 032
117,96 %
M2
Smékalová Kateřina
72 599
35 041
107,19 %
M2
Melník Jiří
104 901
54 838
91,29 %
M2
Hrom Zdeněk
71 952
40 440
77,92 %
M3
Kučera David
81 357
53 482
52,12 %
M3
Střelec Sáva
101 832
68 200
49,31 %
M3
Kaška Martin
89 675
60 755
47,60 %
M3
Bílek Ondřej
204 529
138 643
47,52 %
M3
Holas Martin
98 342
71 686
37,18 %
M3
Gross Tomáš
122 403
91 063
34,42 %
D1
Vojtek Radim
249 956
181 990
37,35 %
D1
Šimek Robin
283 338
217 971
29,99 %
D1
Kundrt David
205 477
159 894
28,51 %
23.76 %
4.62 %
spontánní
znalost
2011
60,4
60.0
3.65 %
2.95 %
0.53 %
1.94 %
43,7
48,6
39,2
40.0
34,5
34,3
JsmePartners
Partners
OVB
Broker
Consulting
Finecentrum
21,8
13,3
16,4
3,2
AWD
5,5
8,1
4,8
0.0
7,1
10,6
13,8
8,4
10.0
15,3
18,3
22,7
20.0
22,9
29,2
30,7
30.0
podpořená
znalost
2011
ZFP
akademie
podpořená
znalost
2012
KOOPERATIVA
8.96 %
1.09 %
0.15 %
Wüstenrot HB
Penzijní připojištění
4.12 %
18.15 %
Neživotní pojištění
3.7 %
AXA PF
Allianz
ČPP
7.75 %
6.54 %
ČSOB
GENERALI
ČS - PF
21.50 %
ČSOB PF
Generali PF
77.82 %
31.47 %
ING PF
KOOPERATIVA
Triglav
1.43 %
UNIQA
1.56 %
Cardif
0.36 %
PFČP
D.A.S.
0.17 %
PFKB
ERV
24.88 %
0.61 %
TOP 5 ROKU 2012
Podílové fondy
Nejúspěšnější měsíc v BJ
Prosinec, 711 tisíc BJ
AXA IS
5.39 %
Conseq
Cyrrus
15.43 %
0.08 %
ČP INVEST
58.12 %
16.77 %
UNIQA
AXA
Allianz PS
3.09 %
MetLife
PČS
11.83 %
AEGON PF
6.07 %
spontánní
znalost
2012
49,2
50.0
ING
Volksbank
2.26 %
ČPP
GENERALI
UniCredit
1.70 %
18.24 %
10.47
3.91 %
26.74 %
Allianz
12.82 %
14.28 %
ČS
179,24 %
Znalost značky společností zabývající se finančním poradenstvím
8
Životní pojištění
0.55 %
ČS
ING Bank
2.01 %
Partners IS
1.24 %
Pioneer
UniCredit
0.42 %
Nejrůstovější manažer
M1 David Michálek, růst 179 procent z 14 866 BJ na 41 511 BJ
v roce 2012
Nejvíc smluv u jednoho obchodního partnera
Allianz, 75 tisíc smluv, z toho 58 tisíc smluv penzijní
připojištění
Největší nárůst v produkci
Penzijní připojištění, ze 163 milionů Kč v měsíčních
příspěvcích za rok na 609 milionů za rok 2012
Největší firemní obchod
Siemens, 70 tisíc BJ (Štěpán Novotný, David Kučera, Láďa
Brzokoupil)
JsmePartners
9
Čtyři roční období s Partners
Jaro
Jak to vidí Vladislava
Cisarzová
JARO
Polská síť ke konci roku 2012 čítala
přes tři sta poradců a manažerů.
Ve spolupráci s devatenácti obchodními partnery nabízíme polským
klientům 160 produktů. Bohužel
vyjednávání o exkluzivních produktech,
na jaké jsme zvyklí z Česka, je během
na dlouhou trať. Musíme si totiž v Polsku nejdříve vydobýt silnou vyjednávací
pozici. Začínáme tam totiž v podstatě
od nuly. Nefunguje to tak, že by český
generální ředitel banky či pojišťovny
poskytl svému polskému protějšku
takové reference, které by nám
automaticky otevíraly dveře. Z tohoto
důvodu jsme například vyjednávání
o exkluzivním produktu s Generali
museli řešit prostřednictvím jejich
ředitelství pro střední a východní Evropu, které sídlí v Moskvě. Je to vlastně
taková varianta na to, co jsme zažívali
v Česku bezprostředně po založení
společnosti Partners. Vypořádáváme se
také s obtížemi vyplývajícími z odlišné
mentality Čechů a Poláků. Poláci nejsou
zvyklí dělat poradenství a vlastně ani
moc nechápou, proč by je měli dělat.
Pro české ředitele působící v Polsku je
to opravdová výzva, protože je musí
přesvědčit, že naše metoda je správná
a po čase přináší výsledky. Na druhou
stranu Poláci mají i sympatické povahové rysy. Jsou ohromně společenští
a srdeční, a pokud navíc polichotíte
jejich patriotismu tím, že s nimi budete
mluvit jejich řečí, snesou vám modré
z nebe.
Zahájili jsme
expanzi do Polska
Na počátku roku 2012
překročila společnost
Partners vůbec poprvé
v historii hranice České
republiky a započala své
působení na polském
finančněporadenském
trhu.
P
olsko. Země se čtyřiceti miliony obyvatel,
která si navzdory globální krizi udržela
dynamický růst a bývá proto označována
za nového „tygra“ evropské ekonomiky. Právě sem
se ubírají další kroky Partners v cestě za kultivací
středoevropského finančněporadenského trhu.
„Do Polska jsme vstupovali s vizí stát se do pěti
let jedničkou na trhu a změnit či spíše vytvořit
polský poradenský trh, protože donedávna téměř
ani neexistoval,“ tvrdí Petr Borkovec. „V plánu
bylo využití obrovských mezer a příležitostí, které
10
JsmePartners
jsme na polském poradenském trhu našli. První
obrovská mezera byla v oblasti finančních služeb,
které jsou lidem v Polsku nabízeny. Neexistovala
tam komplexní, objektivní a nezávislá poradenská služba. Firmy byly vlastněny bankami, nebo
se soustředily na prodej jednoho typu produktu.
Další mezera spočívala v omezených možnostech
kariérního růstu a ve výši příjmů lidí pracujících
ve finančních službách. V podstatě minimální
možnosti kariéry, omezené portfolio, spíše prodejní systémy a horší zázemí,“ dodává.
Z Katovic do celého Polska
Hlavní základnou Partners v Polsku se staly
Katovice, centrum pětimilionové hornoslezské
průmyslové oblasti, kde byla 20. února oficiálně
zprovozněna nová centrála. Její šéfkou se v druhé
polovině loňského roku stala Vladislava Cisarzová,
která oprášila své znalosti polštiny a zužitkovala
své bohaté zkušenosti vyplývající z tříleté praxe
ředitelky obchodního oddělení české centrály
Partners. V představenstvu Partners Polska tak doplnila ředitelku divize
distribuce Ingrid Ramikovou a obchodního ředitele Tomasze Pustówku.
V průběhu roku 2012 byla působnost Partners Polska rozšířena například
do Vratislavi, Krakova, či Bílsko-Bělá a základní kapitál společnosti byl
na základě mimořádného srpnového zasedání valné hromady navýšen
na 500 000 zlotých. Ke konci roku působili Partners již v deseti různých
polských městech včetně metropole Varšavy. Desátá pobočka Partners Polska byla otevřena 24. listopadu 2012 a bylo to symbolicky právě v Těšíně,
ve městě, které leží přímo na hranici České republiky a Polska.
JsmePartners
11
Čtyři roční období s Partners
Michal Oppl:
Polské radosti i strasti
Jaro
Katovická centrála na počátku roku 2012
Brouk Pytlík hrdinou reklamní kampaně
V reklamní kampani pro rok 2012 jsme se obuli do typických českých „brouků Pytlíků“,
kteří všechno vědí a všechno znají a poradit si nenechají, ani když jde o jejich osobní
Na expanzi do Polska mě nejvíce baví proaktivita a pod-
úspory. „Když jde o zdraví, bezpečí nebo rodinu, považujeme za naprosto samozřejmé
nikavost Poláků, kteří se chtějí podílet na něčem velkém
obrátit se na odborníka – ať už je to lékař, právník nebo opravář. S financemi je to
a novém. Jejich pozitivní přístup se projevil už na úvod-
naprosto stejné. Jde o hodně, a proto by do oblasti financí lidé neměli fušovat sami,
ním Infu a později se potvrdil. Polští manažeři sami
ale obrátit se na odborníka. A tím jsou Partners,“ prohlásila ředitelka marketingu Lada
vymýšlí projekty na budování, domlouvají spolupráci
Kičmerová. Režie televizního klipu se ve studiu v útrobách Strahovského stadionu ujal
s vysokými školami, otevírají nové kanceláře, školí Infa
tvůrce legendární České sody Petr Čtvrtníček. Výsledkem byla trojice brilantních klipů,
a aktivně se podílejí na rozvoji firmy. Ze začátku jsem sice
ze kterých stříká krev a černý humor. Oním „broukem Pytlíkem“ vystupujícím v klipech
v Polsku zažíval i krušné okamžiky. Jednou jsem třeba jel
o amatérském parašutistovi, pyrotechnikovi a chirurgovi se stal Lukáš Bech, kterého si
pět hodin do Vratislavi na Info 1 a z dvaceti potvrzených
mnozí pamatují coby dětskou filmovou hvězdu ze snímku Létající Čestmír. Důležitou
lidí tam nakonec přišel jen jeden jediný. Nicméně v pos-
rekvizitu - bombu z klipu o pyrotechnikovi – si na vlastní oči můžete prohlédnout
ledním kvartále jsme již dosáhli prvních hmatatelných
u recepce pražské centrály Partners.
výsledků a podařilo se nám napsat 5 308 BJ.
Oslavili jsme páté narozeniny
Výroční konference, kde Partners oslavili páté narozeniny, se odehrála
na začátku března v pražském hotelu Clarion. Zatímco Petr Borkovec zhodnotil
pětileté působení Partners na českém finančněporadenském trhu, Radim Lukeš
popustil uzdu své fantazie a v duchu scény z filmu „Jak básníkům chutná život“,
kde pan učitel Hájek představuje plánované sociální jistoty v desetiletých intervalech, nastínil vizi „tyrkysové budoucnosti“, v níž nechyběla ani dopravní letadla s logem Partners létající mezi Prahou a Brnem či Petr Kroupa, coby trenér
basketbalového týmu Boston Celtics. Moderování konference se ujal herec Jan
Budař, který nejenže si v průběhu konference stačil se spolužákem ze základní
školy Petrem Žůrkem velmi akčním způsobem zavzpomínat na dětská léta, ale
také předvedl bravurní taneční vystoupení v rytmech flamenca, v jehož závěru
zvládl elegantním gestem předat květinu Daně Míchalové, VIP Consultantce
oceněné v kategorii nejlepší servis. Hvězdou konference se ovšem stal Karel
Úsek klientského servisu
pomocníkem poradců a manažerů
V roce 2012 jsme pokračovali v úspěšné kampani s názvem záchrana smluv. Telefonické upomínky operátorů callcentra adresované
klientům, u jejichž smluv byly evidovány nesrovnalosti v platbách,
vedly v praxi k zásadní eliminaci storen. Díky této kampani byly
poradcům a manažerům „zachráněny“ provize v hodnotě přesahující
Při natáčení klipu tekla krev
60 milionů korun. V průběhu roku byla spuštěna další kampaň
zaměřená na pojištění pro ženy. Ta přinesla dodatečných 300 000
Nové příležitosti pro VIP Consultanty
BJ, což je pro představu skoro pět procent celého ročního obratu
Na jaře loňského roku přišlo vedení společnosti s novým kon-
Partners. Pod sloganem „užívejte si života - o neživot se vám postará
ceptem umožňujícím profesní růst i poradcům, kteří nesní
centrála“ uvedlo oddělení klientského servisu na jaře službu, která
o manažerském postu. Koncept spočíval ve vytvoření sítě VIP
přispěla ke zlepšení servisu stávajícím klientům v oblasti neživotního
poradenských kanceláří a počítal s využitím know-how VIP
pojištění a zároveň ušetřila poradcům a manažerům čas při sjed-
Consultantů k ještě dokonalejšímu servisu stávajícím klientům.
návání provizně nejméně atraktivních produktů.
„Na českém trhu přibývá množství zajímavých klientů a bude
jich přibývat stále rychleji. Jsou to klienti vyžadující a očekávající
Maroušek, který si tu převzal oficiální jmenování do pozice Partnera.
Dana Míchalová a Jan Budař
dlouhodobou a komplexní službu. Jedná se klienty ve věku 30
až 45 let s lehce až vysoce nadprůměrným příjmem, či dokonce
Od ledna 2012 sídlí pražská centrála v nových
prostorách v budově Prague Gate na Chodově.
Občas tam bývá docela veselo…
s nemalým a rostoucím finančním majetkem. Jedná se o finančně
gramotné klienty, chápající přidanou hodnotu služby finančního
poradce,“
objasňuje
cílovou
skupinu
VIP
poradenských
kanceláří Petr Borkovec. VIP poradenské kanceláře spolupracují
s prověřenými partnery a umožňují mimo jiné i zprostředkování
služeb v oblasti účetního, daňového a právního poradenství.
Za vznikem jedné z prvních VIP poradenských kanceláří stál David Kučera, VIP Consultant známý z televizního pořadu Krotitelé
dluhů. Ke konci roku 2012 fungovalo pod hlavičkou Partners celHrdina reklamního klipu Lukáš Bech
12
JsmePartners
kem třináct VIP poradenských kanceláří.
JsmePartners
13
Čtyři roční období s Partners
Léto
Jak to vidí Martin
Pivoda
léto
V loňském roce byly realizovány projekty čtyř franšíz;
v Tišnově, Vysokém Mýtě,
Příbrami a Praze – Uhříněvsi.
V současné době je ve výstavbě
nebo ve fázi přípravy deset
franšíz a o otevření další desítky
intenzivně jednáme. Výběr
franšízanta je běh na dlouhou
trať. Nejdříve probíhají úvodní
seznamovací schůzky, kterým
pracovně říkám „námluvy“,
nebo „tanečky“. Během nich si
vyjasníme princip fungování
a vzájemné představy, případně
i posuzujeme vhodnost prostor. Zájemce má pak za úkol
formulovat několikastránkový
záměr, který následně společně
prezentujeme Petru Borkovcovi.
V případě jeho souhlasu pak
spouštíme budování pobočky
a zaškolování pracovníků.
Franšízanty byli ze začátku
kolegové ze sítě, kteří v tomto
režimu ve svém regionu vidí
příležitost. Od podzimu se k nim
přidávají čím dál častěji zkušení
podnikatelé, kteří ve franšíze
Partners Market vidí příležitost
k rozšíření svých aktivit.
Otevřeli jsme franšízu
Partners Market
Od začátku léta roku 2012
rozšiřujeme distribuční síť
o franšízy s příznačným
označením – Partners
Market. Jedná se de
facto o historicky první
„supermarket“ finančních
produktů v České republice.
F
ranšízy staví na designu, který se již dříve
osvědčil u klientských center. Protože se
však snaží přilákat pozornost i náhodného
kolemjdoucího, využívají řadu neotřelých vizuálních prvků. Výlohám vévodí obrazovky, na nichž
běží propagační film o společnosti Partners, před
vchodem postávají figuríny v životní velikosti inspirované loňskou reklamní kampaní. A na dveřích
může pozorný návštěvník zaznamenat piktogram
s obrysem čuníka a výmluvným sloganem „u nás se
14
JsmePartners
prasáren nedočkáte“. Podle Petra Borkovce je potenciál franšíz Partners Market obrovský. „Díky nim
vybudujeme skutečně viditelnou pobočkovou síť
a získáme distribuční kanál, který bude na malém
i středně velkém městě s přehledem konkurovat
lokálním bankovním pobočkám a pojišťovákům,“
říká.
bankovních služeb a Unicredit Bank, včetně
bankomatu a vkladomatu. Konkurenční výhoda
Partners Marketů oproti lokálním bankovním
pobočkám spočívá v nezávislosti, šíři portfolia,
v akčních produktových nabídkách a v neposlední řadě také v proklientskému nastavení
jejich fungování. Lucie Borkovcová byla vůbec
první franšízantkou ve službách Partners. Na začátku července otevřela
svou franšízu v centru osmitisícového městečka Tišnova u Brna. „Máme
otevřeno do sedmi do večera a klienti mohou chodit i v sobotu. Partners
Market je vybaven dětským koutkem, takže rodiny mohou přijít i s dětmi.
Chceme být přátelští a neomezovat klienty tak, jak to dělají bankovní
pobočky,“ uvedla.
V Tišnově to všechno začalo
Součástí franšíz je i bankovní koutek Partners
JsmePartners
15
Čtyři roční období s Partners
Léto
Centrála u Bledského jezera
Centrála na teambuildingu
ve Slovinsku
Na sklonku
babího
léta
zaměstnanci
pražské
i vyrazili
brněnské
centrály na teambuilding k Bohinjskému jezeru. Jakmile ředitelé všech
oddělení představili spolupracovníky,
kteří přibyli do Partners v průběhu
roku 2012, mohlo se přikročit k posilování týmového ducha v terénu,
přesněji řečeno v hlubokých roklích
a divokých peřejích řeky Soči.
Utkali jsme se
v Partners lize
Na začátku července 2012 odstartovala
největší soutěž v dějinách Partners. Utkalo
se v ní 62 soutěžních týmů napříč strukturami, které byly motivovány milionovou
výhrou v podobě luxusní relaxační cesty
Plavba
na pirátském korábu
do Alp. Již v úvodních měsících soutěže
se vyprofilovaly dva silné týmy, které se
Účastníci Silver tripu zamířili do Turecka
průběžně střídaly na čelní pozici žebříčku.
Nejúspěšnější poradci a manažeři vyrazili na konci června na výlet na Tureckou
Šlo o Chuckowy Borce Jiřího Melníka
a Samuraje Robina Šimka. „Dostal jsem
od svého vedoucího Honzy Pantůčka samurajský meč – samuraj je válečník, který
Chuckowi Borcy
riviéru. Mohli si vychutnávat atmosféru starobylé Antalye, projížďku na palubě pirátského korábu, rafting i sportovní klání v duchu nejlepších olympijských tradic.
Samurajové
koná dobro. Takže proto Samurajové,
jsme bojovníci v dobrém slova smyslu,“
vysvětluje kouč Robin Šimek název svého
týmu. Jeho protějšek Jiří Melník nezůstává
pozadu: „Název týmu byl odvozen od mojí
přezdívky Chuck. Tu mi dali manažeři
v ředitelství Karla Marouška. Následně
jsme název už jen pravopisně vytvrdili
na Chuckowi Borcy, čímž jsme chtěli naše
kolegy v soutěži znejistit a vzbudit patřičný
respekt.“ Členové týmů, které dosáhly
v dílčích etapách ligy vítězného hattricku,
mohli v průběhu soutěže zdokonalovat
své know-how díky setkáním s Partnery
společnosti a zdokonalovat tak své profesní
dovednost i nad rámec ligy.
16
JsmePartners
Jak to vidí franšízant David Rojko
Čtrnáct let žiji v Uhříněvsi a mám tu vybudované vztahy a kontakty. Proto jsem chtěl otevřít franšízu právě zde, na domovské
půdě. Motivací mi bylo vědomí, že v nejbližším okolí je k dispozici pouze jediná bankovní pobočka, kde jakékoliv vyřizování
přinášelo s sebou nutnost strávit dlouhé chvíle ve frontě, ať už
Magazín JsmePartners v novém hávu
kvůli čekání na výplatu dividendy, nebo kvůli obyčejnému výběru
V průběhu léta prošel radikálním redesignem magazín JsmePartners, který
z bankomatu. Ve franšíze Partners Market na Novém náměstí
vydáváme již od roku 2009. Hvězdou úvodního čísla „nového“ JsmePartners
momentálně probíhá zkušební provoz, abychom za čas byli schop-
se stala ředitelka obchodního oddělení Vladislava Cisarzová, která zapózovala
ni poskytovat klientům co nejlepší servis.
na titulní stránce coby profesionální tanečnice.
JsmePartners
17
Rok 2012
očima
ilustrátora
Čtyři roční období s Partners
Podzim
Jak to vidí Vít
Mikolášek
podzim
Ke konci roku 2012 mělo registraci
pro investiční poradenství splněno
608 poradců a manažerů. Tedy skoro
polovina lidí, kteří splňují zákonné
požadavky k tomu, aby mohli
investiční poradenství poskytovat.
Myslím, že za dva měsíce ostrého
provozu této služby je to dobrý
výsledek. Pro ty, kteří zákonem
stanovené požadavky dosud nesplňují,
připravujeme v rámci Partners akademie přípravný kurz ke zkoušce u EFPA
ČR, kterou lze nahradit část praxe
v případě, že poradce dosáhl pouze
středoškolského vzdělání. Samotná
zkouška na investiční poradenství
byla před časem spojena se zkouškou
na penze. Jinými slovy, kdo absolvuje
zkoušku na penze, získává tím také
oprávnění k poskytování investičního
poradenství. Na webu JsmePartners.
cz jsou dostupná instruktážní videa
dělená na část právní, analytickou
i praktickou. V současné době stále
probíhají úpravy softwaru na jednorázové a pravidelné investice, díky
kterým se poradcům s tímto systémem pracuje stále snadněji.
Spustili jsme
službu investičního
poradenství
Počínaje zářím 2012 jsou
Partners jedinou velkou
finančněporadenskou
společností na českém
trhu, která je oprávněna
vykonávat službu
investičního poradenství.
S
tupňující se nároky České národní
banky kladené na poradce a poradenské společnosti před dvěma lety odkryly zajímavou skutečnost. Totiž že poradci Partners nevědomky poskytují svým
klientům investiční poradenství. Jak je to
možné? Hranice mezi investičním poradenstvím a investičním zprostředkováním je velice
tenká. Zprostředkovatel nedoporučuje klien-
20
JsmePartners
tovi konkrétní investiční nástroj. Může jej pouze
nasměrovat – typicky třeba větou: „Pro vás jeho
vhodná skupina fondů peněžního trhu, v jejímž
rámci si můžete vybrat tyto tři produkty.“
Následně je pouze na klientovi, pro který ze tří
produktů se rozhodne. Ve světle tohoto zjištění
jsme se rozhodli přistoupit na dohodu s ČNB
a zavázali se, že do půl roku investiční poradenství oficiálně zařadíme do nabídky našich služeb.
Ještě komplexnější služby
„Přechod na investiční poradenství pro nás
znamená hodně práce a velkou zodpovědnost.
Na druhou stranu byla to ale příležitost, kterou
jsme mohli obchodně dokonale zužitkovat pro svůj
prospěch. Klientům, především těm bonitním, jsme
mohli rázem nabídnout zase o něco komplexnější
služby. Tím, že jsme se nestali prodejci, ale uhájili
jsme roli rádců, jsme zvýšili důvěryhodnost naší
firmy i naší práce – a to nejen u klientů. Získali jsme rovněž další mocný nástroj pro
motivaci při náboru spolupracovníků a při budování týmů,“ uvedl Petr Borkovec.
Druhé čtvrtletí roku 2012 se proto neslo ve znamení programování nástrojů ve FiPu
a v přípravě kurzů pro poradce a manažery. Světlo světa spatřil dokonce i instruktážní
film k problematice investičního poradenství, ve kterém Gabriela Kudrnová a Karel
Maroušek bravurně sehráli diskuzi klienta s poradcem při řešení investiční složky portfolia. A od 1. listopadu 2012 již není možné zprostředkovat žádné investiční produkty
bez současného poskytnutí investičního poradenství.
JsmePartners
21
Čtyři roční období s Partners
Podzim
Podzimní konference
měla vzácného hosta
Noví držitelé certfikátu €FA.
Na sklonku října se v pražském Top hotelu konala
tradiční podzimní konference Partners. Moderování akce
se ujal čerstvě povýšený Partner Michal Oppl. Vzácným
hostem byl Brian Tracy, světová špička v oblasti leadershipu, managementu prodeje a koučinku. Na pódiu se
objevila rovněž olympionička Jarmila Kratochvílová či
€FPA již potřetí udělovala certifikáty
V úterý 2. října 2012 proběhla v pořadí již třetí certifikační zkouška pro získání prestižního evropského
certifikátu European Financial Advisor, který uděluje €FPA Česká republika. Novými držiteli certifikátu
se stali Martin Buršík, Richard Duřpekt, Pavel Krejčík, Martin Kutěj, Tomáš Lerch a Richard Walter.
„Myslím si, že ani za deset let běžné poradenské praxe člověk zdaleka nepronikne do takové hloubky
a nepochopí všechny potřebné souvislosti, jako při přípravě na certifikační zkoušku €FA a jejím následném úspěšném absolvování,“ prohlásil čerstvý držitel certifikátu Martin Buršík. Sdružení €FPA ČR navíc
na začátku října uspořádalo v Praze mezinárodní konferenci, která se zabývala soudobými trendy i budoucností evropského finančního poradenství.
Vyhlašování vítězů na Wikikonferenci
zpěvák a lídr skupiny Kabát Josef Vojtek.
Získali jsme desítky
lektorů finanční
gramotnosti
8. září 2011 Partners vyhlásili Den
IT oddělení představilo nové
funkce a aplikace
finanční gramotnosti. Projekt se během
roku a půl pořádně rozrostl a mnozí
poradci a manažeři se do něj aktivně
Hvězda večera: Brian Tracy
Partners Analytics je nástroj ve FiPu,
který tým analytiků neúnavně plní údaji
zapojili a ujali se nelehkého úkolu šířit
a parametry vybraných produktů, přičemž
finanční gramotnost na českých školách.
všechny z nich lze podrobit důkladnému
„Od září až do prosince 2012 jsme měli
srovnávacímu testu. Pro usnadnění práce
odškolených přes dvě stě padesát lekcí
při srovnávání produktových parametrů
Školy finanční gramotnosti , především
připravilo IT oddělení několik šablon,
na základních školách. Na rok 2013 je
které výběr kritérií pro ty nejzajímavější
naplánována další více než stovka lekcí.
a nejčastější srovnání provedou auto-
Aktivních školitelů je okolo čtyřiceti,
maticky.
přičemž pětice z nich získala bronzový
távkou představenou v roce 2012 byla ap-
certifikát školitele,“ říká koordinátorka
likace Partners manager, která umožnila
Další
technologickou
vychy-
projektu Den finanční gramotnosti Viola
poradcům a manažerům přístup do Prom-
Baštýřová. Držitelkou zlatého certifikátu
etea a FiPu přímo prostřednictvím jejich
a rekordmankou v počtu odškolených le-
mobilního telefonu.
kcí se stala Consultantka Hana Lukšová,
jinak též profesorka matematiky na
pražském
gymnáziu
Elišky
Krásno-
horské. „Školy mají možnost zařadit
Uspořádali jsme soutěž s českou Wikipedií
V rámci Dne finanční gramotnosti uspořádali Partners ve spolupráci s českou Wikipedií soutěž,
která měla přispět k rozšíření obecného povědomí o základních finančních pojmech. Úkolem
zúčastněných bylo vytvořit, nebo zkvalitnit jedno z padesáti hesel na české Wikipedii z oblasti
osobních a rodinných financí či obecné ekonomie. „Naším cílem je, aby česká Wikipedie obsahovala nejenom co nejvíce hesel, ale aby tato hesla byla i kvalitní a uživatelům přinášela kompletní
a pravdivé údaje. Soutěž Den finanční gramotnosti s Wikipedií vnímáme jako dobrou příležitost
k rozšíření obsahu encyklopedie a navíc jako podporu finančního vzdělávání obyvatel,“ uvedl
k soutěži Michal Reiter, předseda Wikimedia ČR. Vyhlášení soutěže a předání cen výhercům
proběhlo během 4. české Wikikonference, která se konala v prostorách pražské Národní technické knihovny 24. listopadu 2012.
22
JsmePartners
finanční
gramotnost
do
výuky,
Podzimní Golden Trip zavedl úspěšné poradce a manažery Partners do Havany a na Varadero.
ale
učitelé jsou samouci. Ředitelé jsou proto
rádi, že jim toto ožehavé téma odškolí
profesionál,“ říká. Její náctiletí studenti
chápou rozdíly mezi aktivy a pasivy, vědí
rovněž, jak se liší kreditka od platební
karty. „Mám dobré zpětné vazby, děti se
po seminářích ptaly na další věci, bylo
vidět, že je to zajímá. A netradiční obsah seminářů zpravidla neunikne pozornosti ani samotných učitelů,“ dodává
Lukšová.
JsmePartners
23
Čtyři roční období s Partners
Zima
Jak to vidí Pavel
Kohout
ZIMA
Česká penzijní reforma byla sice
inspirována slovenskou, ale jak to
u nás bývá, jde to z extrému do extrému. Na Slovensku měly fondy velmi
vysoké poplatky a náklady, což Slováky
poškodilo. Nejen klienty, ale i distributory, kteří sice v první fázi měli žně, ale
potom později už měli značné potíže
přizpůsobit se normálním podmínkám.
A také to poškodilo jejich pověst. U nás
je to opačně. Byl takový strach, aby
z penzijní reformy nebyl mejdan pro
finanční skupiny, že poplatky jsou tak
nízké, že se to téměř nevyplatí dělat.
Z obchodního hlediska bychom se bez
reformy klidně obešli. Ale chceme našim
klientům nabídnout úplné spektrum
služeb. Obchodní argument je jednoduchý. Máte možnost buď tři procenta
z hrubé mzdy nechat zmizet někde
v nenávratnu, kde na to nedostanete
žádnou stvrzenku, není to nijak úročeno.
A na druhou stranu získáte účet, svůj
vlastní, kam vám ty peníze chodí
a někam se investují. Do něčeho hmotného, převážně do akcií, které z dlouhodobého pohledu rostou.
Připravili jsme se
na penzijní reformu
Plán důchodové reformy
představila vláda Petra
Nečase v únoru roku
2011 a po řadě obstrukcí
ze strany opozičních
poslanců i prezidenta
republiky byl v roce
následujícím schválen
k realizaci.
R
ozhodnutí vlády bylo de facto jen
opožděnou reakcí na přirozený vývoj.
Ve stínu alarmujících demografických
změn, kterými Česká republika a potažmo
i celá Evropa prochází, se o nutnosti radikálních zásahů do penzijních systémů hovoří již
dlouhé roky. Krok vlády, který Partner Petr
Borkovec označil za jedno ze stěžejních polistopadových rozhodnutí, koresponduje se snahou
společnosti Partners apelovat na zodpovědnost
24
JsmePartners
veřejnosti, aby položce zabezpečení ve stáří bylo
vyčleněno pevné místo v osobním finančním
plánu každého jednotlivce. V loňském roce jsme
zřídili přípravný tým, jehož posláním byla nejen práce na úpravách výstupu z FiPu v souladu
s otevřením 2. pilíře, ale také volba strategie externí komunikace ve vazbě k penzijní reformě.
Kromě ředitelů centrály jsou členy týmu Petr
Borkovec, Partner Michal Oppl a také Senior
manažeři Martin Kružlík a Zdeněk Hrom.
Navazujeme spolupráci s Allianz
Pro co nejefektivnější účast na penzijní
reformě jsme se rozhodli navázat spolupráci
s významným hráčem na trhu, Allianz penzijní
společností. Dne 28. listopadu 2012 podepsali Petr Borkovec a předseda představenstva
Allianz pojišťovny Jakub Strnad před zraky
novinářů dohodu o plánované spolupráci
společností Partners a Allianz, na základě které
by se měli Partners v průběhu roku 2013 stát
vlastníky minoritního podílu Allianz penzijní společnosti a také podílníky
na Asset managementu prostředků jí spravovaných. „Dnes máme přes 300
tisíc klientů, jejichž průměrný věk je 34 let. Mají dobré vzdělání a průměrné
až vyšší příjmy. A právě pro takovou klientelu může být druhý pilíř vhodným doplňkem portfolia na penzi, prohlásil Petr Borkovec na tiskové konferenci konané u příležitosti podpisu dohody.
JsmePartners
25
Čtyři roční období s Partners
Zima
Tisková konference Partners a Allianz
Mojmír Doležel a Michal Krejčí na vánoční párty
Předání šeku ve Vizovicích...
...a v Ústí nad Labem
Bankovní služby rozšířily portfolio
Počet klientů využívajících Partners konto stoupnul na osmnáct
tisíc. Na úspěšný produkt navázala na sklonku roku 2012 dvě nová
Nechali jsme si poradit od dětí
V loňském roce jsme uspořádali soutěž pro děti z dětských domovů, které
měly možnost vtipně odpovídat na otázky, s nimiž si dospělí leckdy neví
rady. Motivací pro dětské domovy byla možnost získání finanční odměny
ve výši až 200 000 Kč. Hlavní cenu vyhrál Dětský domov a základní škola
konta, která jsou určena pro děti do patnácti let, respektive pro
mladé do šestadvaceti let. Účty s názvem Bublikonto a Cool konto
umožňují nejmladším klientům obhospodařovat si své kapesné
Petr Borkovec a generální ředitel Allianz pojišťovny Jakub Strnad stvrdili
svými podpisy dohodu o plánované spolupráci společností Partners a Allianz
a první výdělky a vyzkoušet si tak v praxi, co obnáší správa osobních financí. Novými konty jsme potvrdili naši filozofii poskytovat
Zlatý slavík v akci
klientům služby na celý život a bez ohledu na jejich věk.
Vizovice. Druhé místo a výhru 100 000 korun převzal Dětský domov
a Školní jídelna Ústí nad Labem, na třetím místě s výhrou 50 000 Kč se
Nezapomenutelné vánoční večírky
umístil Dětský domov Radost z Prahy. Cenu sympatie ve výši 100 000 Kč
Blížící se Vánoce se staly záminkou pro uspořádání několika velkolepých akcí,
získal příbramský Dětský domov Husita. „Vizovický dětský domov předčil
ostatní účastníky soutěže svojí urputností a snahou zapojit do soutěže
i své okolí. Vezmeme-li v potaz, že se jedná o dětský domov o devatenácti
Otestovali jsme portál
mojePartners
o kterých se bude ve firmě ještě dlouho mluvit. Senior Director Jan Hárovník
připravil pro hosty svého večírku netradiční program: „Říkali jsme si, že když už
jsme jednou finančníci, mohli bychom si vyzkoušet, jak to chodí na burze. A tak
Na sklonku roku jsme finišovali s unikátním projektem
jsme uspořádali burzu drinků. Alkohol byl za symbolické ceny, avšak jeho hod-
koordinátorka soutěže Klára Šilhavíková. Soutěž ukázala zajímavý feno-
klientského portálu mojePartners. Před spuštěním prošel
nota v průběhu večera kolísala, přesně jako akcie na burze. Leckdy se tak stalo,
mén - totiž že děti z dětských domovů mají finanční gramotnost na mno-
portál důkladným testováním, kterého se účastnili VIP Con-
že alkohol byl levnější než voda,“ říká Hárovník. Moderátor večera Leoš Mareš
hem vyšší úrovni než řada jejich vrstevníků vyrůstajících v normálním
sultant David Kučera a Team Manager Josef Uchytil spolu s
se pro nápad manažerů Partners velmi nadchnul, a ten, kdo měl následujícího
rodinném prostředí. „Vyšlo totiž najevo, že děti z dětských domovů v hojné
dalšími sedmnácti poradci a manažery. Portál mojePartners
dne puštěné rádio, se mohl o burze drinků doslechnout přímo z živého vysíl-
míře navštěvují různé kurzy finanční gramotnosti,“ vysvětluje Šilhavíková.
je multifunkčním nástrojem, který na jednom místě nabízí
ání rádia Evropa 2. V roli hostitele zářil i Partner Petr Borkovec, který na svou
„Bohužel tyto kurzy ale nenavštěvují jejich rodiče, přitom právě oni by se
přehled všech finančních produktů klienta včetně plateb-
vánoční párty v brněnské Wannieck Gallery pozval více než patnáct set hostů.
na nich mohli lecčemu přiučit,“ dodává.
ních informací, osobní bilanci a možnost plánovat výdaje.
Na pódiu v průběhu večera nechyběly hvězdy českého šoubyznysu Karel Gott
dětech, počet hlasů, které dokázal nastřádat, byl opravdu úctyhodný,“ říká
a Jiří Macháček s kapelou MIG21.
26
JsmePartners
JsmePartners
27
Ekonomika
& byznys
& finance
Přinášíme přehled
nejzásadnějších
událostí roku 2012,
které hýbaly českou
scénou.
Vláda schválila půjčku Mezinárodnímu
měnovému fondu na pomoc eurozóně ve výši
cernu Hamé Leoš Novotný, který dříve působil
v oblasti investičního bankovnictví.
1,5 miliardy eur, tedy téměř 38 miliard korun.
Ministr financí Miroslav Kalousek připravil
Mezinárodní smlouvu ACTA, která měla zamezit
další emisi státních dluhopisů.
šíření nelegálních kopií a padělků na internetu,
podepsalo dvaadvacet zemí Evropské unie včetně
Navzdory nesouhlasu opozice se podařilo
Česka. V červenci ale Evropský parlament smlouvu
schválit zákon o církevní restituci. Církve by tak
definitivně odmítl. Proti smlouvě vystoupilo hnutí
mohly od státu dostat zhruba polovinu nemovi-
Anonymous symbolizované škraboškou z komiksu
tostí, o které byly připraveny za minulého režimu,
V jako Vendeta.
a finanční kompenzaci za nevydaný majetek.
Zátěžové testy bank, jež provedla ČNB, po-
Skupina Aviva prodala svou českou dceřinou
tvrdily dostatečnou odolnost tuzemského ban-
společnost skupině MetLife. Proces završilo
kovního sektoru i v případě dalšího prohloubení
přejmenování společnosti na MetLife pojišťovna
recese v Evropě.
a.s. Měnila se i vlastnická struktura pojišťovny Generali, když miliardář Petr Kellner prodal podíl akcií
Revitalizace ostravské Dolní oblasti Vítkovice
ve společnosti Generali PPF Holding v hodnotě
je pro Česko nejvýznamnější investicí do kultury
69 mld. korun italské mateřské společnosti Assi-
a vědy uplynulých let. Projekt, za kterým stojí šéf
curazioni Generali S.p.A.
vítkovických železáren a významný mecenáš umění
Jan Světlík, bude stát desítky miliard korun. V létě
Vláda
Petra
Nečase
byla dokončena první etapa, multifunkční koncert-
zákona
ní a kongresová síň, kde se v březnu 2013 uskuteční
zprostředkovatelích.
č.
38/2004
Sb.
schválila
změnu
o pojišťovacích
výroční konference Partners.
Největším obchodem roku 2012 v Česku bylo
Bankovní rada ČNB snížila úrokové sazby
převzetí pivovarnické skupiny StarBev, do které
o čtvrt procentního bodu na rekordní minimum
patří pivovary Staropramen, americko - kanadskou
- základní úroková sazba klesla na 0,5 procenta
společností Molson Coors Brewing Company. Hod-
z dosavadních 0,75 procenta.
nota transakce byla 67 miliard korun.
Vláda schválila balík úsporných opatření, která
Průměrná úroková sazba hypoték na konci
mají v letech 2013 a 2014 udržet schodek rozpočtu
roku klesla na rekordní minimum 3,25 procenta.
Elektronický formulář
FLEXI nyní najdete ve FiPu.
pod třemi procenty HDP. Rovněž došlo k opětovnému
navýšení sazeb DPH s platností od ledna 2013.
Nejvíce „sexy“ byznysem roku 2012 byla
(alespoň v Česku) železniční doprava. Po podnikateli Radimu Jančurovi se rozhodl nasadit
parohy Českým drahám i syn majitele kon28
JsmePartners
Sněmovna přehlasovala senátní veto návrhu
zákona umožňujícího zavést druhý důchodový
pilíř. V listopadu pak poslanci přehlasovali veto
prezidenta Václava Klause. Důchodová reforma
tím ztratila poslední překážku bránící jejímu
uskutečnění.
V případě dotazů kontaktujte Petru Janatovou, tel. 733 143 410, [email protected]
Happy end
na závěr:
Partner
se žení!
29. prosince 2012 bylo malebné
vinařské městečko Mikulov
svědkem svatby Partnera
Michala Oppla a jeho vyvolené,
VIP Consultantky Stanislavy
Fučíkové. Partner se nežení
každý den a tak vše probíhalo
ve velkém stylu. V den „D“ stáli
před mikulovským kostelem sv.
Václava slavnostně vyšňoření
brněnští ředitelé spolu s dalšími
zhruba sto padesáti hosty.
Mikulovský zámek, kde se konala
opulentní svatební hostina, byl
vytápěn celé tři dny dopředu!
Přinášíme krátké svědectví
jednoho ze svatebčanů.
30
JsmePartners
Byl krásný den, obloha jako vymetená, ale taky ukrutná zima, jak jsme se ostatně mohli přesvědčit na vlastní
kůži při obřadu, během kterého jsme málem přimrzli ke
kostelním lavicím. Když novomanželé vycházeli z kostela,
svatebčané měli za úkol házet po nich – jak bývá zvykem
– rýži a konfety. S rýží to šlo snadno, zato s konfetami to
šlo hůř. Byly totiž polské výroby a návod k jejich použití
byl pouze v polštině. A tak, když jsme se je snažili odpálit,
málem jsme sami sebe zmasakrovali, neboť místo na hlavy
novomanželů konfety vystřelily přesně opačným směrem,
tedy do našich řad. A jak se mohl přesvědčit kupříkladu
Director Michal Krejčí, taková polská konfeta dokáže být
pěkně zákeřná. Naštěstí jsme přežili a mohli si vychutnat
velkolepý večírek na zámku, kde nás bavil moderátor a
zpěvák Ruda z Ostravy, varietní vystoupení a několik živých koncertů. V salónku bylo možné degustovat místní
přívlastková vína a na zámecké terase nechal prozíravý
ženich pro pánské osazenstvo zbudovat vyhřívaný stan
důkladně zásobený whiskey a doutníky.
A touto událostí jsme symbolicky uzavřeli rok 2012. Nezbývá než
doufat, že i rok s třináctkou v letopočtu bude stejně bohatý na radostné okamžiky, ať už osobního, nebo pracovního rázu.
JsmePartners
31
Download

Otevřít náhled PDF