FINANCE ALBATROS, s.r.o., Znojemská 4320/76, 586 01 Jihlava, IČ 269 34 566
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
v oddílu C, vložka 46597
Důležité informace
Penzijní společnosti:
KB penzijní společnost, a.s.
Vše zasílat na adresu:
Komerční banka, a.s .
Centrum pasivních produktů Ostrava
Hornopolní 3322, 702 00 Ostrava
Zpěváček Jiří, [email protected]
Reklamace provizí řešit přes Jihlavu!
tel. 955 525 880, 857, 886
IČP: ……1377 955 525 995 – por. linka
ČPM: 99977
Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.
tel. 221 109 888
Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4
Skup.: 202060 Číslo: IČP
Kovařčík Miroslav, tel. 221 109 235, mail: [email protected]
Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s.
tel. 956 772 191-4
Poláčkova 1976/2, 140 21 Praha 4
Č.prod.: E01094
Korporátní obchody: Veselý Pavel, mob. 724 670 712
Ležák Jan, tel. 956 783 620, mob. 724 670 711 - konzultace
Příspěvek zaměstnavatele na účet 27-1840220297/0100
Informační linka pro externí partnery: 956 772 277, mail: [email protected] (informace o smlouvách)
ČSOB Penzijní společnost, a.s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
Ing. Sedlák Ivan, tel. 224 116 786, [email protected]
tel. 224 116 655
S1: 502216
S2: …… (IČP)
AXA penzijní společnost a.s.
tel. 531 021 795
Smlouvy a vše ostatní zasílat na adresu:
Č.prod.: 312399
AXA ČR, s.r.o.
Ing. Kouřilová Petra, Úzká 8, 602 00 Brno
Pozor: žádosti o věrnostní karty zasílat do Jihlavy.
Ing. Kouřilová Petra, mob. 725 596 238, [email protected]
Allianz penzijní společnost, a.s.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
INFO – 20131118
tel. 224 405 111
Č.prod.: 20159171
stránka
1z8
FINANCE ALBATROS, s.r.o., Znojemská 4320/76, 586 01 Jihlava, IČ 269 34 566
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
v oddílu C, vložka 46597
Pojišťovny:
Česká pojišťovna, a.s.
Smlouvy zasílat na:
817-6580-21 (Praha)
Česká pojišťovna a.s., Kočí Libor, úsek prodeje přes externí partnery, Na Pankráci 123,
149 00 Praha 4
Konzultace, dotazy: Kočí Libor, mob. 725 959 574, mail: [email protected]
Č. smluv, informace: [email protected]
Centrální podatelna: Česká pojišťovna, a.s., P.O.BOX 305, 601 00 Brno
Pojištění podnikatelů
231-7332-21 (České Budějovice)
Žádosti o nabídky: Mrázová Jitka, tel. 387 841 584, mail: [email protected]
Stránky pro poradce: http://edk.ceskapojistovna.cz,
login:[email protected], heslo:albatros2012cp
Kooperativa pojišťovna, a.s. V.I.G
Smlouvy zasílat na adresu:
Č.prod.: 314872
Kooperativa pojišťovna, a.s., V.I.G., centrální podatelna, Brněnská 634, 664 42 Modřice
Krch Jiří, mob 733 626 047, mail: [email protected]
Seltsamová J. – auta, tel. 386 791 113, mail: [email protected]
Kocina J. – auta, tel. 386 791 175, mail: [email protected]
Bc. Vlčková J. – majetek občanů, tel. 386 791 163, [email protected]
Gromanová J. – korporátní obchody, tel. 386 791 129, mail: [email protected]
Smlouvy, kde sleva podléhá schválení p. Krchem, zasílat na adresu:
Kooperativa pojišťovna, a.s., V.I.G., p. Krch Jiří, Zátkovo nábřeží 441/3, 370 21 České
Budějovice
Pozor: program ISOS aktualizovat při každém spuštění
Ag. vzniku 530, kancelář vzniku 32
Instalace programu: www.koop.cz (o nás-pro zprostředkovatele-programová podpora-ISOS)
Jméno:uzivatel, Heslo:jablko
Č. smluv: SMS na tel. 724 804 796 ve tvaru: 314872 maj 1-5 (počet čísel), lze získat i přes
systém ISOS
Pojišťovna České spořitelny, a.s., V.I.G.
nám. Republiky 115, 530 02 Pardubice
HR: 992823, povinně psát i IČP
Korporátní obchody: Kundrátová M., mob. 733 143 409, mail: [email protected],
Moniak R., mob. 733 143 421, mail: [email protected]
HelpDesk: 844 164 164
Baťha Petr, tel. 466 051 703, mob. 733 143 400, [email protected]
Pozor: při ručním sjednávání Flexi životního pojištění bezpodmínečně a okamžitě po sjednání
zasílat avizující SMS zprávu (předběžné krytí od 3. dne po datu sjednání).
Školení: zajišťovat přes Jihlavu nebo se souhlasem přes manažery podpory prodeje PČS.
Simulace: http://pcssim.pojistovnacs.cz/SimulacePCS.zip
Aplikace SmartClient: https://xefpob.pojcs.cz/xefv3clientinstall/default.aspx
INFO – 20131118
stránka
2z8
FINANCE ALBATROS, s.r.o., Znojemská 4320/76, 586 01 Jihlava, IČ 269 34 566
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
v oddílu C, vložka 46597
Allianz pojišťovna, a.s.
Vše zasílat na adresu:
Č.prod.: 20159171
Allianz pojišťovna, a.s. Lochotínská 11, 301 00 Plzeň
Štrunc Marcel – nabídky, mob. 603 299 449, [email protected]
Kubásková Michailina – nabídky, konzultace, školení, tel. 373 371 082, mob. 777 111 608,
[email protected]
Vítek Michal – nabídky podnikatelé a průmysl, tel. 373 371 081, mob. 606 630 281,
[email protected]
Oceňování (životní pojištění), tel. 224 405 035, [email protected], [email protected]
www.allianz.cz/makler, uživatel:makler, heslo:Broker1 – programy, atd.
Generali Pojišťovna, a.s.
Vše zasílat na adresu:
Č.prod.: 15091481
Generali Pojišťovna, a.s., P.R.M., Anglické nábřeží 1, 301 00 Plzeň
Ing. Trhlík Zbyněk, manažer, mob. 724 621 175, [email protected]
Suchánková Štěpánka, specialista auta a majetek, tel. 377 923 252, mob. 724 621 069,
[email protected]
Tůma Karel, obecní majetek, podnikatelé, odpovědnost, tel.377 923 251, [email protected]
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., V.I.G.
Vše zasílat na adresu:
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Zvolský Aleš, Budějovická 5, 140 21 Praha 4
Zvolský Aleš – konzultace, nabídky-pouze průmysl, tel. 261 022 433, mob. 734 522 834,
[email protected]
Gotěk Martin – ved. odd. autopojištění, tel. 734 522 790, [email protected]
Pogorelská Lucie , konzultace auta, tel. 734 522 831, [email protected]
Prodejce má vygenerován přístup do SUS – jinak nelze uzavírat pojistné smlouvy.
SUS – http://sus.cpp.cz
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.
Vše zasílat na adresu:
Č.prod.: 4901100
D.A.S., BB Centrum – budova Beta, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4
Pružinová Martina, tel. 267 990 820
Nepraš David, školitel – mob. 603 479 950, [email protected]
[email protected]
AXA pojišťovna, a.s.
Smlouvy zasílat na adresu:
Č.prod.: 299895
AXA ČR, s.r.o., Úzká 8, 602 00 Brno
Vše na www.axa.cz/partner (login:partner, heslo:axapartner)
Báča Čeněk – konzultace, mob. 725 571 805, [email protected]
INFO – 20131118
stránka
3z8
FINANCE ALBATROS, s.r.o., Znojemská 4320/76, 586 01 Jihlava, IČ 269 34 566
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
v oddílu C, vložka 46597
Wüstenrot pojišťovna, a.s.
Smlouvy zasílat na adresu:
Č.prod.: 8310148
Wüstenrot pojišťovna, a.s., Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4
Mgr. Vaněk Jaroslav – konzultace, nabídky, mob 725 411 378, [email protected]
Smlouvy se sjednávají v programu Einstein, on-line smlouvy přístup - login:R0910069,
heslo:Albatros10
Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.
Smlouvy zasílat na adresu:
Č.prod.: 2317332
Na Pankráci 1720/123, 140 01 Praha 4
Lančová Kristýna – servis, taxace – tel. 267 222 688, [email protected]
Komerční pojišťovna, a.s.
Smlouvy a vše ostatní zasílat na adresu:
Č.prod.: FA IČP
Komerční pojišťovna, a.s., Palackého 53, 586 01 Jihlava
Ing. Horká Magdaléna – konzultace, tel. 222 095 170, mob. 606 020 514,
[email protected]
Martin Jirásek, DiS. – konzultace, tel. 222 095 153, mob. 602 578 070, [email protected]
Klientský servis: 222 095 999, [email protected]
ČSOB Pojišťovna, a.s.
Smlouvy zasílat na adresu:
Č.prod.: 8102074
ČSOB Pojišťovna, a.s., Masarykovo nám. 1458, 532 18 Pardubice
Vlkojanová Renata – konzultace, nabídky, tel. 545 550 302, mob. 603 288 667,
[email protected]
UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, Praha 6
Č.prod.: 76053010
Pouze pojištění podnikatelů!
Malá Olga – nabídky, konzultace, dotazy , tel. 225 393 364, [email protected]
Agra pojišťovna
Střešovická 48, 162 00 Praha 6
Smlouvy zasílat na:
Agra pojišťovna, ing. Mottl Josef, Klatovská 103, 301 00 Plzeň
Ing. Mottl Josef – konzultace, nabídky, mob. 721 851 546, [email protected]
INFO – 20131118
stránka
4z8
FINANCE ALBATROS, s.r.o., Znojemská 4320/76, 586 01 Jihlava, IČ 269 34 566
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
v oddílu C, vložka 46597
Stavební spořitelny:
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.
Vše zasílat na adresu:
ČPM: 47700000
IČP: ……000
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., externí odbyt. cesty, Bělehradská 128, 120 21 Praha 2
Pešková Ivana – konzultace, odborné dotazy, tel. 222 824 631
Dotazy – tel. 222 824 250. [email protected]
Wüstenrot stavební spořitelna, a.s.
Vše zasílat na adresu:
Prov.číslo: 890121-7
Wüstenrot stavební spořitelna, a.s., Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4
Mgr. Vaněk Jaroslav – konzultace, mob. 725 411 378, [email protected]
Dotazy jsou možné i přes regionální centra. Na smlouvy k identifikaci prodejce psát vždy
FINANCE ALBATROS, s.r.o.
Přístup na informatorium - www.wuestenrot.cz, přihlásit jako poradce – login:880121,
heslo:Albatros10
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.
Smlouvy o stavebním spoření, změny, výpovědi zasílat na adresu:
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3
IČZ: každý obchodník má své XAB02…
Úvěry na hypoteční centra, nezapomenout na průvodní list ke každému úvěru (provize).
Prodejci s přiděleným XAB mohou ověřovat podpisy i listiny.
Konzultace, dotazy – regionální manažeři ČS, a.s.
Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.
Vše zasílat na adresu:
Prov.číslo: 40816119
Raiffeisen stavební spořitelna, a.s., Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3
Mgr. Moravcová Martina - konzultace, mob. 602371851, [email protected]
Kuzmeniuková Jana, produktová a technická podpora, tel. 271 032 628, mob. 777 356 697
Servis pro obchodní zástupce: www.especialista.cz/crs, jméno:crs, heslo:poradci
Informační linka pro OZ: 800 795 795, modelace: [email protected]
Ověřování podpisů na výpovědích: bez úvěrové licence do Kč 160 tis., COZ (s úvěrovou licencí)
do Kč 400 tis.
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Vše zasílat na adresu:
Prov.číslo: 2228706-4 AZ 200
Roman Javorský, Nádražní 56, 696 03 Dubňany
Smlouvy i jiné dokumenty nepodepisovat – budou podepsány p. Javorským (mob. 724 867 517).
INFO – 20131118
stránka
5z8
FINANCE ALBATROS, s.r.o., Znojemská 4320/76, 586 01 Jihlava, IČ 269 34 566
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
v oddílu C, vložka 46597
Banky:
Komerční banka, a.s.
Prov. číslo: 9031
Ke každému úvěru vždy Průvodku (potvrzení o zprostředkování je součástí žádosti).
Serbousek Petr, mob. 602 575 937, [email protected]
Zbončák Marek, mob. 602 130 667, [email protected]
Vše důležité (metodika, tiskopisy, kalkulátory) na www.partneri-kb.cz. Login:9031.
heslo:albatros1
Česká spořitelna, a.s.
Žádosti o úvěr na příslušné hypoteční centrum.
Prov.číslo: XAB02…
Ke každému úvěru Průvodní list.
Vše důležité na www.csas.cz/msf. Login:partner24, heslo:portal24
Hypoteční banka, a.s.
Prov.číslo: po certifikačním školení obdrží
každý prodejce své provizní číslo
Modelová hypotéka na našich stránkách (po nainstalování provést aktualizaci) – obsahuje vše
potřebné (metodiku, tiskopisy, atd.)
Raiffeisenbank, a.s.
Prov.číslo: 1111-… (každý obchodník má
svoje číslo – přiděleno po certifikačním školení)
Konzultace: Šíma Málková Kateřina, mob. 731 677 553, Pazourková Jana, mob. 747 539 811
Dotazy zasílat na mail [email protected]
Důležité informace (orientační propočet, produktové listy, formuláře) na www.rb.cz/poradci.
Login:partner, heslo:heslo
ČSOB, a.s.
Úvěry pouze pro bytová družstva a SVJ.
Prov.číslo: 2011000085
Ke každému úvěru vyplnit Identifikační list zájemce o úvěr.
Ing. Mendl Josef – kontaktní osoba, mob. 603 800 576
Wüstenrot hypoteční banka, a.s.
Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4
Prov.číslo: 910069-4
Mgr. Vaněk Jaroslav – konzultace, mob. 725 411 378, [email protected]
Retailové bankovnictví (spořící účty, běžné účty, termínované vklady):
Přihlášení – jméno:R091069, heslo:Albatros10
UniCredit Bank Czech Republik, a.s.
Přístup na portál:
Prov. číslo: 8100191
www.unicreditbank.cz/extranet, Login:partner, Heslo:partner
Ing. Černý Aleš, mob. 606 796 096, [email protected]
INFO – 20131118
stránka
6z8
FINANCE ALBATROS, s.r.o., Znojemská 4320/76, 586 01 Jihlava, IČ 269 34 566
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
v oddílu C, vložka 46597
J&T BANKA, a.s.
Rámcové smlouvy zasílat doporučeně na adresu: J&T BANKA, a.s., odbor bankovního provozu,
Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8.
Ověřit totožnost klienta na smlouvě a provést identifikaci mohou pouze obchodníci, kteří mají
podpisový vzor.
Mgr. Spurný Filip, tel.221 710 881, mob. 739 529 548, [email protected]
Sberbank CZ, a.s.
Horáček Jaroslav – externí prodej, mob. 731 637 980
Spolupráce a metodická podpora přes pobočky v regionech.
http://extranet.sberbankcz.cz, Login:matl, Heslo:matl
Prov. číslo: 595
Investice
Uzavíráme pouze Rámcové smlouvy dle Metodiky zveřejněné na www stránkách.
Smlouvy mohou uzavírat pouze registrovaní prodejci – registrace jako vázaný investiční
zprostředkovatel na ČNB.
Vše zasílat neprodleně po sjednání do Jihlavy!
ČP INVEST investiční společnost, a.s.
Evidenční číslo: 159IČP. Údaje o investičním zprostředkovateli vyplňovat na sebe,
podepisovat.
Vyplňovat investiční dotazník – zasílat s originálem a první kopií do Jihlavy.
Žádost o nulové poplatky při vlastním obchodování – formulář žádosti zaslat vždy do Jihlavy,
podléhá schválení jednatelů. Peníze zasílat na účty až po obdržení schvalovacího dopisu.
Uzavírání vlastních smluv – je možné (obchodník vyplňuje údaje na sebe – je třeba použít
elektronickou verzi formuláře), smlouvu musí dále podepsat další obchodník, který je
registrován jako vázaný investiční zprostředkovatel.
Pravidelné investování – specifický symbol 77777, v případě více pravidelných investic nutno
vyžádat od ČPI variabilní symbol.
Mgr. Králová Zuzana, mob. 602 275 633, [email protected]
Investiční kapitálová společnost KB, a.s.
Všechny formuláře pouze v elektronické podobě k dispozici na adrese http://www.ikskb.cz/web/dokumenty_ke_stazeni.html. Smlouvu vytisknout 3x se všemi přílohami.
Do smlouvy vyplňovat jako investičního zprostředkovatele FINANCE ALBATROS, s.r.o.
Smlouvu podepisuje pouze klient. Ve smlouvě nezapomenout vyplnit typ zákazníka (oddíl X.
Kategorizace klienta). S klientem vyplnit AML Dotazník, investiční dotazník pro podílníky,
dále provést vyhodnocení AML Dotazníku. Klientovi předat desky s Ceníkem, vše ostatní
poslat do Jihlavy.
Havlíčková Eva, tel. 224 008 102, [email protected]
INFO – 20131118
stránka
7z8
FINANCE ALBATROS, s.r.o., Znojemská 4320/76, 586 01 Jihlava, IČ 269 34 566
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
v oddílu C, vložka 46597
Česká spořitelna, a.s.
Identifikace zprostředkovatele – vyplňovat FINANCE ALBATROS, s.r.o., jméno a příjmení
obchodníka. Č. smlouvy = variabilní symbol. Do 24 hod. po sjednání kopii poslat faxem na
tel. č. 224 641 552 (záložní číslo 224 641 551) nebo e-mailem na adresu
[email protected] (ve formátu ZIP nebo zaheslované – heslo „Fondy222“).
Originál smlouvy+2.kopie do Jihlavy, 1. kopie pro klienta
ATLANTIK finanční trhy, a.s.
Identifikace zprostředkovatele – vyplňovat FINANCE ALBATROS, s.r.o., jméno a příjmení
obchodníka, osobní kód=IČP, kontakt – uvádět č. telefonu. Ve smlouvě nezapomenout
vyplnit investiční dotazník. Originál smlouvy+1.kopie do Jihlavy, 2. kopie s deskami
klientovi.
Mgr. Spurný Filip, tel.221 710 881, mob. 739 529 548, [email protected]
Zlato investiční
Činnost – uzavírání objednávek – je možno vykonávat po proškolení společností Finod
s.r.o.
Finod s.r.o.
Mariánské nám. 2371
688 01 Uherský Brod
Číslo zprostředkovatele (ČZ): CZF Obchodní partner: IČZ
Po sepsání objednávky naskenovat a ihned odeslat na [email protected] Následně zaslat
originál objednávky na adresu společnosti Finod s.r.o.
Meindlschmid Petr, mob. 775 563 467, [email protected] - konzultace
INFO – 20131118
stránka
8z8
Download

Důležité informace - Finance Albatros sro