P r ů v o d c e
z d r a v ý m
ž i v o t n í m
s t y l e m
2 0 1 0
SUPPLEMENTUM
DIABETICKÁ DIETA
ANEB JAK ÚČINNĚ NA CUKROVKU 2. TYPU
8.2
VYROBENO VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ
Slovníček pojmů
Mám cukrovku 2. typu.
Co budu dělat?
Diabetes mellitus 1. typu je nejčastěji
způsoben autoimunitním postižením Langerhansových ostrůvků, jenž vede k jejich
zániku a k závislosti na podávání inzulinu.
Dozvěděli jste se, že máte diabetes mellitus
2. typu neboli cukrovku? Přemýšlíte, co bude
dál? Vězte, že nic zas tak dramatického se ve
vašem životě nestalo. Vždyť se jedná o jedno
z nejčastějších onemocnění naší populace. Statistické údaje hovoří o tom, že u nás žije na
750–800 tisíc diabetiků (tj. cca 7–8 % obyvatel
ČR), z nichž celých 95 % má právě cukrovku 2. typu, tzn. že nejsou závislí na podávání
inzulinu (alespoň na počátku onemocnění).
Diabetes mellitus 2. typu je charakterizován sníženou citlivostí na organismem produkovaný inzulin. V důsledku toho dochází
ke zvyšování hladiny inzulinu v krvi a později se přidává i porucha jeho sekrece.
Diabetická neuropatie je jednou z přidružených komplikací při cukrovce, jedná se
o nezánětlivé onemocnění nervových vláken, jež způsobuje např. mravenčení či bolesti v dolních končetinách, dokonce může
mít vliv i na rozvoj tzv. diabetické nohy.
Diabetická noha je, kromě výše uvedené
neuropatie, zapříčiněna i chorobnými změnami cévního systému dolních končetin,
které vedou ke špatnému prokrvení tkáně.
V důsledku toho jsou dolní končetiny na
pohmat chladné, při chůzi se dostavuje
bolest v lýtkách, která po zastavení vymizí.
V pozdějších stádiích mohou bolet nohy
i v klidu. V důsledku dlouhodobě špatně
vyživované a okysličované tkáně se tvoří
defekt neboli gangréna (odumírání tkáně).
Edukace diabetika je soubor činností vedoucích k získání znalostí ohledně léčby
diabetu a jeho komplikací.
Glykemie je označením pro hladinu cukru v krvi (glukóza). U zdravého člověka
se hodnoty glykemie na lačno pohybují
v rozmezí 4–6 mmol/l. Dobře léčený diabetik by neměl mít glykemii na lačno nad 7 a
po jídle nad 9 mmol/l. Rizikem je i pokles
glykemie pod 3,3 mmol/l, kdy může dojít
k tzv. hypoglykemii (viz slovníček na protější straně).
Glykemický index je hodnota, která udává
schopnost potraviny zvýšit hladinu cukru
v krvi v porovnání se stejnou dávkou čistého cukru (v %). Potraviny s nižším glykemickým indexem zvyšují hladinu cukru v krvi
méně a navozují delší pocit sytosti a menší
pocit hladu.
2
Slovníček pojmů
Moderní doba vyvádí organismus z rovnováhy
Publikace, kterou vám předkládáme, si klade za cíl být vaším
užitečným rádcem a průvodcem
především v oblasti diabetického stravování, které je hlavním
předpokladem pro úspěšnou
léčbu cukrovky 2. typu.
Velkou roli při vzniku onemocnění cukrovkou 2. typu hrají geny. Z praxe víme, že pokud toto
onemocnění mají oba rodiče, s pravděpodobností hodně přes 90 % se objeví i u vás. Není
ovšem bez zajímavosti, že u generací našich rodičů a prarodičů, kteří měli a mají stejné geny
jako my, se cukrovka rozhodně neobjevovala kolem čtyřicátého či padesátého roku života, jak
je dnes zcela běžné. Jak je to možné?
krovk
M ám cu
Co budu
u 2. typu
Cukrovka, stejně jako většina onemocnění, má sice významný genetický základ, ale rozhodující
pro její vznik je prostředí, ve kterém se geny nacházejí. A pokud se jedná o prostředí, které trvale
přispívá k energetické nerovnováze našeho organismu (to se projevuje např. i vzestupem hmotnosti), objeví se cukrovka o nějakých 10 až 20 let dříve než u předchozích generací.
Pokud tedy předpokládáme, že nedošlo ke změnám genů v populaci, můžeme spolehlivě
popsat změny prostředí, které nastaly v posledních 30 letech. A zjišťujeme, že jich je celá řada,
např. už jen to, že všeho máme více, čímž také roste naše spotřeba – vždyť nákupní vozíky dnes
připomínají jakési malé kamiony (zatímco košíky zůstávají složeny na zemi bez povšimnutí), na
trhu je daleko více nezdravých potravin a jediné, čeho máme méně, je bohužel pohyb.
Dodržování diabetické diety je pro vývoj cukrovky zásadní
Přitom se v praxi velmi často setkáváme s tím, že zejména na počátku onemocnění dochází vlivem pozitivní změny životního stylu – tj. zvýšením energetického výdeje a současným snížením
energetického příjmu – dochází kromě žádoucího snížení hmotnosti především ke zlepšení
kompenzace cukrovky nebo dokonce k jejímu dočasnému vymizení.
Samozřejmě že dnes již existuje velké množství moderních léků na cukrovku včetně inzulinu, ale
– a to vám potvrdí každý diabetolog – nebudete-li dodržovat základní pravidla diabetické diety
a do svého režimu zapojovat pohybovou aktivitu, nedosáhnete potřebných účinků ani s pomocí
nejmodernějších léků.
Přesto by dnes žádný diabetik neměl být pouze na dietě. Například metformin, pokud se u vás
neobjeví kontraindikace, významně zlepšuje prognózu onemocnění, a to i u diabetiků, kteří mají
cukrovku pod kontrolou.
Glykosurie označuje přítomnost cukru
v moči, většinou se objevuje při hodnotách
glykemie nad 10 mmol/l.
Glykovaný hemoglobin je látka v krvi,
která charakterizuje kompenzaci cukrovky
v posledních dvou až třech měsících.
Hypoglykemie označuje nízkou hladinu
cukru v krvi (pod 3,3 mmol/l), obvykle bývá
doprovázena typickými příznaky, jako např.
celkovou slabostí organismu, hladem, pocením atd. V této souvislosti je potřeba
zmínit i tzv. němou hypoglykemii neboli
hypoglykemii bez typických příznaků.
Inzulin je hormon produkovaný β-buňkami
Langerhansových ostrůvků slinivky břišní,
který snižuje hladinu glykemie v krvi, a to
tím, že napomáhá krevnímu cukru (glukóze) pronikat do buněk. Opačnou funkci než
inzulin má glukagon. Jejich vzájemným
působením dochází k udržování vyrovnané
hladiny glykemie.
Perorální antidiabetika jsou léky ve formě tablet, kapslí nebo prášků, snížující
glykemii.
dělat?
Prevence cu
krovky
Typickými p
otravinami
vyvolávající
cukrovku js
mi
ou druhotn
ě
zpracovaná
masa, tj. vše
chny uzenin
y, mleté
maso, paštik
y, tz v. fastfo
o
d jídla apod
Doporučuje
.
me proto je
jich příjem
omezit, a to
jak diabetik
ům, tak i vše
kdo mají dis
m,
pozice pro ro
zvoj diabetu
.
3
Slovníček pojmů
Bílkoviny jsou nezbytné pro stavbu a
obnovu tkání, účastní se tvorby enzymů,
hormonů a imunitních látek. Jako zdroje
energie je organismus využívá v krajním
případě. Základním stavebním kamenem
bílkovin jsou aminokyseliny. Bílkoviny dělíme na rostlinné (obsaženy v luštěninách,
obilí, semenech olejnatých rostlin) a živočišné (obsaženy v mléce, vejcích, mase,
rybách), přičemž je vhodné kombinovat
oba druhy bílkovin. 1 g bílkoviny = 17 kJ.
Bílkoviny by měly tvořit 20 % celkového
denního energetického příjmu.
Sacharidy (cukry) jsou vynikajícím zdrojem energie. Jednoduché sacharidy (monosacharidy) jsou obsaženy ve sladkostech
(např. v koláčích, sušenkách a čokoládě) a
poskytují tzv. prázdné kalorie, tj. bez obsahu proteinů, vitaminů a důležitých minerálů. Složené sacharidy (polysacharidy)
jsou obsaženy v rýži, chlebu, zelenině, těstovinách a cereáliích. Obsahují důležité vitaminy a minerály, vlákninu. Vstřebávají se
poměrně dlouho, lépe zasytí a snižují pravděpodobnost vzniku hladu. 1 g sacharidů =
17 kJ. Sacharidy by měly tvořit 40–50 %
celkového denního energetického příjmu.
Tuky mají největší energetickou hodnotu.
Jejich schopnost zasytit je nízká. Základní
stavební složkou tuků jsou mastné kyseliny
(nasycené, nenasycené). Tuky dělíme na živočišné a rostlinné: Živočišné tuky (máslo,
sádlo, lůj) obsahují více nasycených mastných kyselin a jsou zdrojem cholesterolu.
Měly by tvořit maximálně 1/3 z celkového
množství přijímaných tuků. Rostlinné tuky
(oleje) jsou tvořeny převážně nenasycenými mastnými kyselinami, které neovlivňují
hladinu cholesterolu v krvi, snižují jeho nebezpečnou část (LDL-cholesterol) a zvyšují
hladinu „hodného“ cholesterolu (HDL-cholesterol). 1 g tuku = 38 kJ.
Diabetická dieta
Jak používat rámcové jídelníčky?
Je to strašák, kterého se každý bojí. Bohužel často jen z nepochopení. Vždyť v současné době již není tolik viditelný rozdíl mezi diabetickou a redukční dietou. Můžeme tak směle prohlásit, že redukční dieta, budeme-li dodržovat správný poměr
sacharidů (cukrů), tuků a bílkovin, je vhodná i pro diabetiky. Je ale potřeba vyvarovat se jedné věci, s níž se v praxi poměrně často setkáváme, a sice že pacienti
úzkostlivě sledují obsah sacharidů, ale zapomínají na tuky i na celkovou energetickou hodnotu potraviny. To platí i pro některé potraviny označené „DIA“.
Rámcové jídelníčky jsou pro každého diabetika užitečné především v tom, že
umožňují přesnější řízení procesu stravování, zvyšují stupeň kontroly nad celkovou energetickou hodnotou stravy (kJ/kcal) a v konečném důsledku činí snazším
proces udržování si či snižování hmotnosti za účelem zlepšení kompenzace cukrovky.
Rámcové jídelníčky vycházejí ze zásad zdravé výživy. Mezi hlavní patří:
Základní pravidla diabetické diety
1. Rozložte svou celodenní stravu do více malých porcí, a to maximálně do šesti. Vyhnete
se tak pro diabetika tolik nevhodné konzumaci většího objemu sacharidů najednou. V případě,
že jste zvyklí jíst jen 3× denně a neaplikujete si inzulin, nemá smysl přidávat si další jídlo kromě
zeleniny (více) a ovoce (méně).
2. Buďte obezřetní s ovocem, jelikož některé druhy obsahují velké množství sacharidů!
Například hroznové víno, ale i pomeranče nebo mandarinky dokážou zvýšit hodnotu glykemie
i dvojnásobně. Doporučujeme vám proto, abyste si pomocí glukometru změřili, jak váš organismus na určitý typ ovoce, obecně na jakékoliv jídlo, reaguje.
3. Sledujte energetickou hodnotu i u nápojů, přičemž vhodnější variantou jsou pro vás nápoje
slazené umělými sladidly, jako např. sukralózou nebo kombinací sukralózy a fruktózy. Ty totiž
vykazují nižší glykemický index, tudíž i glykemie po jejich konzumaci stoupá jen mírně. Oproti
tomu zcela nevhodné jsou pro diabetiky alkoholické nápoje. Neděláme si iluze, že by se
všichni diabetici stranili alkoholu, nicméně zvláště ti, kdo si aplikují inzulin, by jeho konzumaci
měli omezit jen na symbolické přípitky při zvláštních příležitostech.
1. Celodenní stravu rozložte do 5–6 porcí (druhou večeři lze vynechat), přičemž nejvhodnější
časové rozestupy mezi hlavními jídly (snídaní, obědem a večeří) by měly činit 4–6 hodin a pro
svačiny platí 2–3 hodiny po hlavním jídle.
2. Vyvarujte se konzumace jídel s tzv. prázdnými kaloriemi, jež obsahují velké množství
tuku nebo cukru, jakými jsou např. uzeniny, tučné mléčné výrobky (sýry, smetana, jogurty
apod.), tučná masa, nejrůznější moučníky, sladké i slané tučné pečivo, cukrářské výrobky, dia
sladkosti, smetanové krémy a omáčky atd.
3. Při tepelné úpravě potravin nepoužívejte pokud možno tuk a když už ano, tak naprosté
minimum – pečení bez tuku, opékání, vaření ve vodě či páře, dušení nebo mírné grilování.
Naprosto nevhodné je smažení!
4. Dodržujte pravidelný pitný režim – již samotná úhrada deficitu tekutin dokáže snížit
glykemii o 20 %. Konzumujte výhradně nápoje neenergetické (bez sacharidů), jako např. vodu,
sodovou vodu, neslazený čaj, minerálky s nízkým obsahem sodíku (pozor na Hanáckou kyselku
a Poděbradku!) a v omezeném množství i limonády slazené umělými sladidly. Velké množství
cukru obsahují i 100% džusy!
5. Pozor na alkohol – obsahuje příliš zbytečné energie a někdy i sacharidy (pivo, likéry, víno).
6 porcí d
si
Přidávat
zeleninu
enně
Pozor na
6. Zařaďte do svého
jídelníčku dostatek zeleniny a ovoce – měly by být součástí každého
ho jídeln
jídla, přičemž zelenina
než ovoce, které zvyšuje glykemii.
nina v jednou tak velkém množství
m
Výjimečně zařazujte
nebo sušeného ovoce.
jte malé množství banánů, hroznového vína ne
ovoce
Alkohol
ne
Pravidla pro sestavení
a používání rámcového
jídelníčku
▶
Vhodný typ individuálního jídelníčku
prokonzultujte s lékařem či dietní sestrou.
▶ Správný rámcový jídelníček šitý na míru
musí vždy vycházet z vašeho dosavadního jídelníčku – je nutné, abyste po dobu
1–2 týdnů zapisovali vše, co jste každý
den snědli a vypili, a to včetně příslušných
časů a množství. Doporučený redukční jídelníček by pak měl být nižší cca o 2000 kJ
oproti původnímu.
▶
Potraviny (alespoň zpočátku) važte
– jen tak můžete zachovat energetickou
hodnotu i doporučované množství sacharidů připravovaných jídel.
▶
Hlavní jídla (snídaně, obědy, večeře)
skládejte vždy z jedné sacharidové a jedné bílkovinné potraviny a ze zeleniny či
ovoce.
▶
Obědy a večeře mají obsahovat vždy
stejné množství energie i sacharidů a můžete volit mezi teplou i studenou variantou.
▶
Váha masa je vždy uvedena za syrova
(hotové váží cca o 1/3 méně).
▶
U diet na 175 a 225 g sacharidů přidávejte navíc tuk na přípravu pokrmů.
▶ Při přípravě oběda a večeře můžete
použít mouku v množství 15 g (1,5 zarovnané lžíce = 10 g sacharidů) – je ale potřeba snížit množství sacharidové potraviny, a to o jednu třetinu u diety na 175 g
sacharidů a o jednu čtvrtinu u diety na
225 g sacharidů.
Vláknina je nestravitelná část rostlinné
potravy, která je pro člověka velmi důležitá, jelikož pomáhá pohybu potravy trávicí
soustavou a vstřebává vodu. V léčbě diabetu spočívá její hlavní význam v tom, že stabilizuje hladinu cukru v krvi. Doporučená
denní dávka vlákniny činí 20–40 g.
4
5
Rámcový jídelníček na 150 g sacharidů
Rámcový jídelníček na 125 g sacharidů
Složení: 4200 kJ/1000 kcal, 125 g S, 25 g T, 70 g B
Snídaně:
Oběd:
1100 kJ/262 kcal, 35 g S
1200 kJ/286 kcal, 30 g S
1 sacharidová potravina
pečivo celozrnné
pečivo bílé
knäckebrot
toustový chléb
vločky
müsli ovocné
corn flakes
chléb křehký
suchar dietní
1 sacharidová potravina
brambory vařené
těstoviny vařené
těstoviny syrové
rýže vařená
rýže syrová
bramborová kaše
luštěniny vařené
luštěniny syrové
bramborový knedlík
houskový knedlík
pečivo celozrnné
pečivo bílé
knäckebrot
toustový chléb
vločky
müsli ovocné
corn flakes
chléb křehký
suchar dietní
+ 1 bílkovinná potravina
sýr tavený nízkotučný
sýr tvrdý nízkotučný,
30 % t. v s.
tvaroh měkký
jogurt bílý (+10 g S)
jogurt ovocný
Jogobella light (+13 g S)
mléko polotučné 1,5% (+8 g S)
kefír (+8 g S)
vejce celé
bílek
šunka libová
lučina linie
lučina
sýr žervé
+ Zelenina/ovoce/mléko
zelenina
ovoce
mléko (do kávy)
50 g
50 g
45 g
50 g
45 g
40 g
35 g
35 g
35 g
50 g
40 g
100 g
150 g
150 g
150 ml
150 ml
55 g
90 g
50 g
60 g
35 g
50 g
100 g
50 g
100 ml
Přesnídávka:
250 kJ/60 kcal, 10 g S
Zelenina nebo ovoce
zelenina
ovoce
6
200 g
100 g
+ 1 bílkovinná potravina
hovězí/vepřové libové maso
rybí filé
kuřecí/krůtí prsa
králík
telecí kýta
sójové tofu (+8 g S)
šmakoun
sójové kostky,
granulát (+10 g S)
šunka libová
vejce
sýr tvrdý nízkotučný,
30 % t. v s.
sýr tavený nízkotučný
tvaroh měkký
lučina
lučina linie
drůbeží párek
hermelín
zavináč
tuňák ve vlastní šťávě
cottage sýr
olomoucké tvarůžky
Složení: 5200 kJ/1238 kcal, 150 g S, 40 g T, 70 g B
+ Zelenina nebo ovoce
zelenina
ovoce
130 g
80 g
25 g
70 g
25 g
125 g
100 g
35 g
70 g
60 g
40 g
40 g
40 g
40 g
40 g
30 g
25 g
25 g
25 g
200 g
100 g
Svačina:
250 kJ/60 kcal, 10 g S
Zelenina nebo ovoce
zelenina
ovoce
200 g
100 g
1200 kJ/286 kcal, 30 g S
2. večeře:
250 kJ/60 kcal, 15 g S
200 g
100 g
90 g
200 g
150 g
150 g
130 g
120 g
200 g
1500 kJ/357 kcal, 35 g S
1 sacharidová potravina
pečivo celozrnné
pečivo bílé
knäckebrot
toustový chléb
vločky
müsli ovocné
corn flakes
chléb křehký
suchar dietní
1 sacharidová potravina
brambory vařené
těstoviny vařené
těstoviny syrové
rýže vařená
rýže syrová
bramborová kaše
luštěniny vařené
luštěniny syrové
bramborový knedlík
houskový knedlík
pečivo celozrnné
pečivo bílé
knäckebrot
toustový chléb
vločky
müsli ovocné
corn flakes
chléb křehký
suchar dietní
50 g
50 g
45 g
50 g
45 g
40 g
35 g
35 g
35 g
sýr tavený nízkotučný
75 g
sýr tvrdý nízkotučný, 30 % t. v s. 60 g
tvaroh měkký
150 g
jogurt bílý (+10 g S)
150 g
jogurt ovocný
Jogobella light (+13 g S)
150 g
mléko polotuč.1,5% (+10 g S) 200 ml
kefír (+10 g S)
200 ml
vejce celé
85 g
bílek
135 g
šunka libová
75 g
lučina linie
90 g
lučina
55 g
sýr žervé
75 g
+ Zelenina/ovoce/mléko
zelenina
ovoce
mléko (do kávy)
50 g
90 g
75 g
55 g
75 g
200 g
40 g
90 g
85 g
50 g
80 g
120 g
150 g
100 g
Oběd:
1300 kJ/310 kcal, 35 g S
+ 1 bílkovinná potravina
Večeře (jako oběd):
Zelenina nebo ovoce
zelenina
ovoce
Snídaně:
100 g
50 g
100 ml
Přesnídávka:
250 kJ/60 kcal, 15 g S
Vysvětlivky:
S – sacharidy, B – bílkoviny, T – tuky
kJ – jednotka energie, v níž se vyjadřuje
energetická hodnota potravin
kcal – dříve užívaná jednotka energie potravin,
nyní se používá spíše kJ
Přepočet jednotek energie: kJ = kcal x 4,2
Zelenina nebo ovoce
zelenina
ovoce
200 g
100 g
+ 1 bílkovinná potravina
hovězí/vepřové libové maso
rybí filé
kuřecí/krůtí prsa
králík
telecí kýta
sójové tofu (+ 9 g S)
šmakoun
sójové kostky, granulát (+10 g S)
šunka libová
vejce
sýr tvrdý nízkotučný, 30 % t. v s.
sýr tavený nízkotučný
tvaroh měkký
lučina
lučina linie
drůbeží párek
hermelín
zavináč
tuňák ve vlastní šťávě
sýr cottage
olomoucké tvarůžky
+ Tuk (na přípravu pokrmů)
olej
rostlinné máslo
150 g
90 g
30 g
80 g
30 g
145 g
115 g
40 g
80 g
70 g
45 g
45 g
45 g
45 g
40 g
35 g
30 g
30 g
30 g
100 g
220 g
165 g
165 g
145 g
130 g
220 g
55 g
100 g
80 g
60 g
80 g
220 g
45 g
100 g
95 g
55 g
90 g
130 g
155 g
110 g
+ Zelenina nebo ovoce
zelenina
ovoce
5g
10 g
200 g
100 g
Svačina:
400 kJ/95 kcal, 15 g S
mléko polotučné, kefír
nebo
jogurt Jogobella light ovocný
nebo
jogurt bílý polotučný
+ ovoce
nebo
pečivo
+
tvaroh měkký
sýr cottage
sýr tavený nízkotučný
lučina linie
jogurt bílý polotučný
250 ml
150 g
100 g
50 g
25 g
30 g
30 g
30 g
20 g
75 g
Večeře (jako oběd):
1500 kJ/357 kcal, 35 g S
2. večeře:
250 kJ/60 kcal, 15 g S
Zelenina nebo ovoce
zelenina
ovoce
200 g
100 g
7
Rámcový jídelníček na 200 g sacharidů
Rámcový jídelníček na 175 g sacharidů
Složení: 6200 kJ/1476 kcal, 175 g S, 50 g T, 75 g B
Snídaně:
Oběd:
1400 kJ/333 kcal, 45 g S
1900 kJ/452 kcal, 40 g S
1 sacharidová potravina
pečivo celozrnné
pečivo bílé
knäckebrot
toustový chléb
vločky
müsli ovocné
corn flakes
chléb křehký
suchar dietní
+ 1 bílkovinná potravina
sýr tavený nízkotučný
sýr tvrdý nízkotučný, 30 % t. v s.
tvaroh měkký
jogurt bílý (+ 10 g S)
jogurt ovocný
Jogobella light (+ 13 g S)
mléko polotučné 1,5% (+ 10 g S)
kefír (+ 10 g S)
vejce celé
bílek
šunka libová
lučina linie
lučina
sýr žervé
+ Zelenina/ovoce/mléko
zelenina
ovoce
mléko (do kávy)
70 g
70 g
60 g
70 g
65 g
60 g
45 g
45 g
45 g
75 g
60 g
150 g
150 g
150 g
200 ml
200 ml
85 g
135 g
75 g
90 g
55 g
75 g
100 g
50 g
100 ml
Přesnídávka:
250 kJ/60 kcal, 15 g S
Zelenina nebo ovoce
zelenina
ovoce
8
200 g
100 g
1 sacharidová potravina
brambory vařené
těstoviny vařené
těstoviny syrové
rýže vařená
rýže syrová
bramborová kaše
luštěniny vařené
luštěniny syrové
bramborový knedlík
houskový knedlík
pečivo celozrnné
pečivo bílé
knäckebrot
toustový chléb
vločky
müsli ovocné
corn flakes
chléb křehký
suchar dietní
+ 1 bílkovinná potravina
hovězí/vepřové libové maso
rybí filé
kuřecí/krůtí prsa
králík
telecí kýta
sójové tofu (+ 11 g S)
šmakoun
sójové kostky, granulát (+10 g S)
šunka libová
vejce
sýr tvrdý nízkotučný, 30 % t. v s.
sýr tavený nízkotučný
tvaroh měkký
lučina
lučina linie
drůbeží párek
hermelín
zavináč
tuňák ve vlastní šťávě
sýr cottage
olomoucké tvarůžky
Složení: 6900 kJ/1643 kcal, 200 g S, 55 g T, 75 g B
+ Tuk (na přípravu pokrmů)
olej
rostlinné máslo
180 g
110 g
35 g
95 g
35 g
175 g
140 g
50 g
95 g
85 g
55 g
55 g
55 g
55 g
50 g
40 g
35 g
35 g
35 g
115 g
250 g
190 g
190 g
165 g
155 g
250 g
63 g
115 g
90 g
70 g
90 g
250 g
52 g
115 g
110 g
63 g
105 g
150 g
190 g
125 g
+ Zelenina nebo ovoce
zelenina
ovoce
10 g
20 g
200 g
100 g
Použijeme-li při vaření mouku (na zahuštění masa, polévky, omáčky apod.)
v množství 15 g (1,5 zarovnané lžíce
= 10 g S), je potřeba snížit sacharidovou potravinu o 1/3.
Oběd:
1700 kJ/381 kcal, 50 g S
2050 kJ/488 kcal, 45 g S
1 sacharidová potravina
pečivo celozrnné
pečivo bílé
knäckebrot
toustový chléb
vločky
müsli ovocné
corn flakes
chléb křehký
suchar dietní
+ 1 bílkovinná potravina
Svačina:
500 kJ/119 kcal, 20 g S
mléko polotučné nebo kefír
nebo
jogurt Jogobella light ovocný
+ ovoce
nebo
jogurt bílý polotučný
+ ovoce
nebo
pečivo
+
tvaroh měkký
sýr cottage
sýr tavený nízkotučný
lučina linie
jogurt bílý polotučný (+5 g S)
Snídaně:
300 ml
150 g
50 g
150 g
75 g
35 g
30 g
30 g
30 g
20 g
75 g
sýr tavený nízkotučný
sýr tvrdý nízkotučný, 30 % t. v s.
tvaroh měkký
jogurt bílý (+10 g S)
jogurt ovocný
Jogobella light (+13 g S)
mléko polotučné 1,5% (+10 g S)
kefír (+10 g S)
vejce celé
bílek
šunka libová
lučina linie
lučina
sýr žervé
150 g
200 ml
200 ml
85 g
135 g
75 g
90 g
55 g
75 g
+ Zelenina/ovoce/mléko
zelenina
ovoce
mléko (do kávy)
100 g
50 g
100 ml
+ Máslo
rostlinné máslo
Večeře (jako oběd):
75 g
75 g
65 g
75 g
70 g
65 g
50 g
50 g
50 g
75 g
60 g
150 g
150 g
10 g
1900 kJ/452 kcal, 40 g S
Přesnídávka:
2. večeře:
250 kJ/60 kcal, 15 g S
250 kJ/60 kcal, 20 g S
Zelenina nebo ovoce
zelenina
ovoce
Zelenina nebo ovoce
zelenina
ovoce
200 g
100 g
300 g
150 g
1 sacharidová potravina
brambory vařené
těstoviny vařené
těstoviny syrové
rýže vařená
rýže syrová
bramborová kaše
luštěniny vařené
luštěniny syrové
bramborový knedlík
houskový knedlík
pečivo celozrnné
pečivo bílé
knäckebrot
toustový chléb
vločky
müsli ovocné
corn flakes
chléb křehký
suchar dietní
+ 1 bílkovinná potravina
hovězí/vepřové libové maso
rybí filé
kuřecí/krůtí prsa
králík
telecí kýta
sójové tofu (+12 g S)
šmakoun
sójové kostky, granulát (+10 g S)
šunka libová
vejce
sýr tvrdý nízkotučný, 30 % t. v s.
sýr tavený nízkotučný
tvaroh měkký
lučina
lučina linie
drůbeží párek
hermelín
zavináč
tuňák ve vlastní šťávě
cottage sýr
olomoucké tvarůžky
+ Tuk (na přípravu pokrmů)
olej
rostlinné máslo
210 g
130 g
40 g
110 g
40 g
210 g
170 g
60 g
110 g
95 g
65 g
65 g
65 g
65 g
60 g
50 g
40 g
40 g
40 g
125 g
275 g
210 g
210 g
180 g
170 g
275 g
70 g
125 g
100 g
77 g
100 g
275 g
57 g
125 g
120 g
70 g
115 g
165 g
210 g
135 g
+ Zelenina nebo ovoce
zelenina
ovoce
10 g
20 g
200 g
100 g
Použijeme-li při vaření mouku (na zahuštění masa, polévky, omáčky apod.)
v množství 15 g (1,5 zarovnané lžíce
= 10 g S), je potřeba snížit sacharidovou potravinu o 1/3.
Svačina:
600 kJ/143 kcal, 25 g S
mléko polotučné nebo kefír
nebo
jogurt Jogobella light ovocný
+ ovoce
nebo
jogurt bílý polotučný
+ ovoce
nebo
pečivo
+
tvaroh měkký
sýr cottage
sýr tavený nízkotučný
lučina linie
jogurt bílý polotučný (+5 g S)
šunka
400 ml
150 g
100 g
150 g
125 g
40 g
30 g
30 g
30 g
20 g
75 g
20 g
Večeře (jako oběd):
2050 kJ/488 kcal, 45 g S
2. večeře:
250 kJ/60 kcal, 15 g S
Zelenina nebo ovoce
zelenina
ovoce
200 g
100 g
9
Rámcový jídelníček na 225 g sacharidů
Mám se obávat hypoglykemie?
Nejčastější projevy
hypoglykemie
Složení: 7500 kJ/1786 kcal, 225 g S, 60 g T, 75 g B
Tento jídelníček nelze ve většině případů považovat za redukční!
Snídaně:
Oběd:
1700 kJ/405 kcal, 50 g S
2250 kJ/536 kcal, 55 g S
1 sacharidová potravina
pečivo celozrnné
pečivo bílé
knäckebrot
toustový chléb
vločky
müsli ovocné
corn flakes
chléb křehký
suchar dietní
+ 1 bílkovinná potravina
sýr tavený nízkotučný
sýr tvrdý nízkotučný, 30 % t.v s.
tvaroh měkký
jogurt bílý (+10 g S)
jogurt ovocný
Jogobella light (+13 g S)
mléko polotučné 1,5% (+10 g S)
kefír (+10 g S)
vejce celé
bílek
šunka libová
lučina linie
lučina
sýr žervé
+ Zelenina/ovoce/mléko
75 g
75 g
65 g
75 g
70 g
65 g
50 g
50 g
50 g
75 g
60 g
150 g
150 g
150 g
200 ml
200 ml
85 g
135 g
75 g
90 g
55 g
75 g
zelenina
ovoce
mléko (do kávy)
100 g
50 g
100 ml
+ Máslo
rostlinné máslo
10 g
Přesnídávka:
350 kJ/83 kcal, 20 g S
pečivo
+ Zelenina nebo ovoce
zelenina
ovoce
10
20 g
200 g
100 g
1 sacharidová potravina
brambory vařené
těstoviny vařené
těstoviny syrové
rýže vařená
rýže syrová
bramborová kaše
luštěniny vařené
luštěniny syrové
bramborový knedlík
houskový knedlík
pečivo celozrnné
pečivo bílé
knäckebrot
toustový chléb
vločky
müsli ovocné
corn flakes
chléb křehký
suchar dietní
+ 1 bílkovinná potravina
hovězí/vepřové libové maso
rybí filé
kuřecí/krůtí prsa
králík
telecí kýta
sójové tofu (+12 g S)
šmakoun
sójové kostky, granulát (+10 g S)
šunka libová
vejce
sýr tvrdý nízkotučný, 30 % t. v s.
sýr tavený nízkotučný
tvaroh měkký
lučina
lučina linie
drůbeží párek
hermelín
zavináč
tuňák ve vlastní šťávě
sýr cottage
olomoucké tvarůžky
+ Tuk (na přípravu pokrmů)
olej
rostlinné máslo
270 g
165 g
50 g
140 g
50 g
260 g
210 g
75 g
140 g
120 g
80 g
80 g
80 g
80 g
75 g
60 g
50 g
50 g
50 g
125 g
275 g
210 g
210 g
180 g
170 g
275 g
70 g
125 g
100 g
77 g
100 g
275 g
57 g
125 g
120 g
70 g
115 g
165 g
210 g
135 g
+ Zelenina nebo ovoce
zelenina
ovoce
10 g
20 g
200 g
100 g
Použijeme-li při vaření mouku (na zahuštění masa, polévky, omáčky apod.)
v množství 15 g (1,5 zarovnané lžíce
= 10 g S), je potřeba snížit sacharidovou potravinu o 1/4.
Svačina:
Pokud patříte mezi diabetiky léčené inzulinem nebo některými léky zvyšujícími
jeho produkci (zeptejte se svého lékaře na tzv. sekretagogu inzulinu), může se u
vás zpočátku, především pokud nejste zvyklí na pohyb, vyskytnout tzv. hypoglykemie neboli akutní snížení hladiny cukru v krvi pod cca 3,3 mmol/l.
1. Příznaky střední hypoglykemie
K hypoglykemickému stavu může dojít při cvičení stejně jako 24 hod po něm. Hypoglykemie
pro vás nemá být žádným strašákem, jelikož jí lze do velké míry předcházet. Můžete se na ni
totiž skvěle připravit tak, abyste vždy včas a patřičným způsobem uměli zareagovat.
V každém případě je důležité, abyste při sobě měli – zvláště při plánování pohybové aktivity –
rychlý zdroj cukrů (viz níže „Co mám dělat, když se dostaví hypoglykemie“) a kartičku diabetika
s údaji o vaší léčbě.
Pokud je to jen trochu možné, změřte si, alespoň na počátku změny vašeho životního stylu,
pomocí glukometru před, v průběhu i po pohybové aktivitě glykemii. Zjistíte tak nejlépe, jak
na fyzickou zátěž reagujete. A nezapomeňte výsledky prokonzultovat se svým lékařem nebo
diabetologickou edukační sestrou.
třes
bušení
srdce
600 kJ/143 kcal, 25 g S
mléko polotučné nebo kefír
nebo
jogurt Jogobella light ovocný
+ ovoce
nebo
jogurt bílý polotučný
+ ovoce
nebo
pečivo
+
tvaroh měkký
sýr cottage
sýr tavený nízkotučný
lučina linie
jogurt bílý polotučný (+5 g S)
šunka
400 ml
150 g
100 g
150 g
125 g
30 g
30 g
30 g
20 g
75 g
20 g
2250 kJ/536 kcal, 55 g S
2. večeře:
350 kJ/83 kcal, 20 g S
+ Zelenina nebo ovoce
zelenina
ovoce
▶ Příliš mnoho inzulinu, resp. některých léků.
▶ Příliš malá dávka sacharidového jídla nebo jeho vynechání.
▶ Neobvykle mnoho pohybu (bez předešlé úpravy dávky
inzulinu, léků nebo sacharidů).
▶ Alkohol (u diabetiků léčených inzulinem).
bledost
40 g
Večeře (jako oběd):
pečivo
Jaké jsou příčiny hypoglykemie?
Co mám dělat, když se dostaví hypoglykemie?
▶ Okamžitě přerušte fyzickou aktivitu a snězte rychle
vstřebatelné sacharidy (např. 2 dcl sladkého nápoje,
4 kostky cukru nebo 6 bonbonů z hroznového cukru,
200 g ovoce a další).
▶ Pokud po 10 min. příznaky hypoglykemie nevymizí,
přidejte další sacharidy ve formě pečiva.
▶ Pokud máte pocit, že ztrácíte vědomí, co nejrychleji
volejte Rychlou záchrannou pomoc.
2. Příznaky těžké hypoglykemie
pot
agresivita
bolest
hlavy
dvojité
vidění
20 g
200 g
100 g
závrať
poruchy
chování
výrazná svalová
slabost
11
REKONDIČNÍ CENTRA
VŠTJ MEDICINA PR
RAHA
RC Salmovská, Salmovská 5, Praha 2
Aerobní cvičení na běhátkách, ergometrech, veslařských trenažérech
apod. Kruhové tréninky, cvičení pro prevenci a léčbu osteoporózy, aqua
aerobik a skupinová cvičení. Bezplatné konzultace.
Více info na tel. 224 965 721, 777 715 622
nebo na [email protected]
RC Gymnázium Na Vítězné pláni, Praha 4
Cvičení probíhá v tělocvičnách gymnázia (300 m od stanice metra C Vyšehrad za hotelem Corinthia Towers). Jedná se o aerobik, cvičení s overbally a fitbally, bodystyling či cvičení v léčbě a prevenci osteoporózy.
Více info na tel. 224 965 721, 777 715 622
nebo na [email protected]
RC Litoměřice, ZŠ v Havlíčkově ulici (naproti pekárnám)
Kondiční cvičení lidí s nadváhou a cvičení na fitballech.
Více info na tel. 777 715 624
nebo na [email protected]
RC Plzeň, ZŠ Podmostní 1
Skupinová cvičení aerobního charakteru s fitbally, flexibary, therabandy,
posilovacími gumičkami a činkami, dále zdravotní cvičení, aerobik, bodyforming, Pilates s overbally či břišní tance pro začátečníky.
Více info na tel. 777 715 628
nebo na [email protected]
RC Mladá Boleslav, Husova 212
Kruhové tréninky, cvičení pro prevenci a léčbu osteoporózy, aqua aerobik
a skupinová cvičení. Aerobní cvičení na běhátkách, ergometrech, veslařských trenažérech apod. Bezplatné konzultace.
Více info na tel. 326 579 777, 777 715 635
nebo na [email protected]
RC Roudnice nad Labem, Hornická 1570
Aerobní programy na strojích.
Více info na tel. 416 830 509, 721 933 096
nebo na [email protected]
RC Tachov, Regionální vzdělávací a informační středisko,
Školní 1094
Kruhový trénink v posilovně a cvičení na fitballech.
Více info na tel. 777 715 638
nebo na [email protected]
RC České Budějovice, Sokolovna (Sokolský ostrov)
Zdravotní cvičení napomáhající zejména při redukci hmotnosti.
Více info na tel. 777 715 625
nebo na [email protected]
ON-LINE ODBORNÉ PORADNY
Na www.medispo.net jsou vám již plně k dispozici naše on-line
poradny. V nich můžete diskutovat přímo s lékařem, diabetologem,
fyzio- či nutričním terapeutem, a to zejména o obezitě, cukrovce,
nejrůznějších dietách či pohybových aktivitách.
Download

Diabetická dieta 2012 - Koutek zdravého životního stylu