ČTRNÁCTIDENÍK MIKROREGIONU ROŽNOVSKO
Valašské folkrockování málem doplatilo na déšť. Diváci ale pětadvacátý ročník,
který se konal v areálu Na
Stráni, podrželi.
Strana 4
I
ČÍSLO 16
I
ROČNÍK XXIV
O hlasy voličů se bude na podzim v Rožnově pod
Radhoštěm ucházet nejvýše jedenáct politických
stran nebo sdružení nezávislých kandidátů (SNK).
Volby se konají ve dnech 10. až 11. října.
[email protected]
Kandidátní listiny musel mít registrační úřad nejpozději v úterý
5. srpna. V Rožnově pod Radhoštěm je odevzdalo jedenáct politických stran a sdružení nezávislých
kandidátů.
„Registrační úřad nyní jednotlivé
kandidátní listiny přezkoumává.
Zároveň je zaslal na Český statis-
14. SRPNA 2014
Lávka pro pěší, kterou nechali pracovníci města postavit kvůli rozšíření mostu U Janíků,
už slouží lidem.
Strana 3
Ve volbách se utká jedenáct stran
Alexandra Buršíková
I
tický úřad,“ přiblížil mluvčí města
Tomáš Gross.
Nejpozději 13. srpna musely být
strany vyzvány k odstranění případných závad. Ty pak musí být
odstraněny do pondělí 18. srpna.
„Registrační úřad následně do třiadvacátého rozhodne o případném
škrtnutí kandidáta na kandidátní
listině, registraci nebo odmítnutí
celé kandidátní listiny volební strany,“ doplnila Jana Gaďourková.
Do voleb se v Rožnově pod Radhoštěm
přihlásily následující strany:
ANO 2011
Česká strana sociálně demokratická
Evropští demokraté (SNK)
Křesťanská a demokratická unie –
Československá strana lidová
Komunistická strana Čech a Moravy
Moravané
Nezávislí Rožnováci (SNK)
Občanská demokratická strana
Starostové a nezávislí
TOP 09
Zdravý Rožnov (SNK)
ZAZNAMENALI JSME
Dva pracovníky města
zaplatí Evropská unie
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm byl v současné době úspěšný
v projektu, díky kterému získal finanční prostředky z Evropské unie
a může tak pro posílení výkonu
činností sociálně-právní ochrany
přijmout dva pracovníky.
Jejich úkolem bude vytvoření
standardů, tedy postupů a kritérií,
které budou odrážet úroveň kvality poskytování sociálně-právní
ochrany dětí.
Noví zaměstnanci nastoupí
v září 2014 a jejich pracovní poměr
hrazený evropskými penězi skončí
v srpnu příštího roku. „Finanční
prostředky získané z Evropské unie
budou také sloužit k zajištění dalšího vzdělávání pracovníků sociálně-právní ochrany dětí,“ dodala
projektová manažerka rožnovské
radnice Danuše Závadová.
Výše rozpočtu pro projekt je
1 053 692 korun. „Získali jsme pě­
taosmdesátiprocentní dotaci z Evropského sociálního fondu a patnáctiprocentní podporu ze státního
rozpočtu. Město se tak nemusí ze
svého rozpočtu podílet žádnou
částkou,“ vypočítala starostka Markéta Blinková.
(red)
Rožnov přispěje na
projekt Otevřené brány
ROZTANČENÉ NÁMĚSTÍ. Kulturní program s názvem Roztančené náměstí připravili na sobotu 9. srpna pracovníci rožnovské radnice.
Slavnostně tak uvedli do provozu nedávno zakoupené mobilní pódium. To město pořídilo za 750 tisíc korun, přičemž padesát
procent nákladů uhradil formou dotace Fond mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika
– Česká republika. Na snímku je Dětský folklorní soubor Malý Radhošť. Více na str. 4
(bur), foto: Alexandra Buršíková
Rožnov pod Radhoštěm
Krádež peněz pro Libušín
Kasičku s penězi na opravu Libušína ukradl v úterý 5. srpna v noci
neznámý zloděj. „Nevíme přesně,
kolik peněz si odnesl, jednalo se ale
o tisíce korun,“ řekla policejní mluvčí Lenka Javorková. Pachateli hrozí
dva roky za mřížemi.
(bur)
 Rožnov pod Radhoštěm
Ozvěny Valašského Slavína
Sto sedmdesáté výročí narození
muzikanta Jana Pelára a sedmdesát
let od úmrtí malíře a grafika Aloise
Jaroňka si lidé připomenou v neděli
24. srpna od 15 hodin v Janíkově stodole. Vystoupí zde i folklorní soubor
Radhošť.
(bur)
Rožnov pod Radhoštěm
Hudební zážitek v muzeu
Netradiční hudební vystoupení
v podání slepých zpěváků Máriana
Banga a Radka Žaluda se uskuteční
21. srpna na půdě Valašského muzea od 15 hodin. Akce se uskuteční
v Komorním amfiteátru, za deště
v Janíkově stodole.
(bur)
Komentované prohlídky v kostele
Všech svatých využilo v loňské
sezoně na sedm tisíc návštěvníků.
Rožnov pod Radhoštěm se proto
v příštích čtyřech letech opět zapojí do krajského projektu Otevřené brány.
Zastupitelé odsouhlasili příspěvek na průvodce v chrámu na období 2015 až 2018.
„Podle schválené smlouvy se
město bude na projektu podílet
roční dotací ve výši čtyřiceti tisíc
korun, a to v období čtyř následujících let,“ vysvětlila starostka Markéta Blinková.
(bur)
zprávy z města
strana 2 / 14. SRPNA 2014
S knihovnou na procházku Kramolišovem
Sedmým rokem pořádá rožnovská knihovna prázdninové
procházky městem. Letos jich připravila sedm, z nichž pět
se už uskutečnilo. Poslední dvě se konají 14. srpna, kdy se
jde do ulice Na Drahách v Kramolišově, a 21. srpna, kdy si
účastníci vyšlápnou do Dolních Pasek.
a tvůrčí skupinou aktivních senioAlexandra Buršíková
rů, kteří se u nás scházejí,“ [email protected]
menal ředitel rožnovské knihovny
„Vycházky pořádáme v rámci dlouPavel Zajíc.
hodobého projektu Město v mé
Lidé, kteří se vycházek účastní,
paměti, jehož jsme patronem,
se netradičním způsobem sezna-
mují s historií některých rožnovských lokalit. A to prostřednictvím
vzpomínek účastníků procházek.
„Nic není připraveno předem,
kdokoli má chuť, může povyprávět své příhody, které se k danému
místu váží, a to nejen místní lidé,
ale také turisté, kteří Rožnov pod
Radhoštěm navštívili před hodnou
řádkou let,“ řekl Pavel Zajíc s tím,
že výletů se mohou zúčastnit lidé
všech věkových kategorií.
Knihovna letos pro účastníky
připravila dvě novinky. Tou první
je vycházka po Dolních Pasekách,
při níž bude představen nový tištěný průvodce.
„A také jsme změnili čas konání procházek. Zůstaly čtvrtky,
ale srazy jsme posunuli až na pět
hodin odpoledne,“ přiblížil ředitel
knihovny Pavel Zajíc. Procházek
se tak mohou zúčastnit i lidé, kteří
chodí do práce.
U budovy Stefánia vznikne do konce roku lázeňská zóna
Rekonstrukce ulice Palackého je
na spadnutí. Město chce zahájit
opravu první části slepé silnice,
které se říká Lázeňská, na podzim. V příštím roce bude obnova
pokračovat směrem k náměstí a ve
spolupráci s Ředitelstvím silnic
Zlínského kraje pak dále směrem
ke skanzenu.
„Chceme ulici od budovy Stefánia kolem Společenského domu až
po takzvaný prostřední most přeměnit na klidné místo v lázeňském
duchu. Silnice bude společně
s chodníky v jedné úrovni a klidovou zónu budou evokovat i dlažební kostky,“ vysvětlil vedoucí odboru rozvoje Ivo Marcin.
Zákaz vjezdu automobilům
město neplánuje. „Zjednoúrovnění komunikací ale u řidičů navodí
pocit, že se pohybují místě, kde
je nutné dávat pozor na cyklisty
a chodce,“ vysvětlil Ivo Marcin.
Parkování bude možné jen na
místech k tomu určených, odstavování aut u obrubníků už nebude
možné. Předpokládaná hodnota
rekonstrukce činí patnáct milio-
KRÁTCE
Darují dřevo Libušínu
Dřevo za milion korun na obnovu
požárem poničené chaty Libušín
na Pustevnách se rozhodl darovat
Valašskému muzeu v přírodě státní
podnik Lesy České republiky.
„Skanzenu poskytneme naši
maximální součinnost a s jeho
představiteli budeme v úzkém kontaktu. Jsme připraveni se v případě
potřeby i odborně spolupodílet na
konkretizaci potřebného druhu, objemu a kvality poptávaného dříví,“
podotkl generální ředitel Lesů ČR
Daniel Szórád.
Valašské muzeum nabídku vítá.
„Přijímáme ji s díky. Dodávka základního stavebního materiálu pro
nás představuje obrovskou pomoc.
Dřevo ale musí splňovat určité
specifické kvality. Mělo by se jednat o jedle a smrky, které vyrostly
v nadmořské výšce nad pět set metrů a byly pokáceny v zimě,“ řekl
ředitel Valašského muzea v přírodě
Jindřich Ondruš.
(bur)
Vizualizace navržené podoby slepé části Palackého ulice od Studia Henkai a jednotlivé etapy rekonstrukce.
nů korun. Ještě v srpnu ale bude
vyhlášena soutěž na dodavatele,
která cenu zřejmě sníží.
Palackého ulice je jedna z mála
objízdných tras v případě povodní
či dopravních komplikací.
Proto se dočká rekonstrukce
i silnice směrem k Valašskému muzeu v přírodě.
Město v současné době připravuje projekt, investorem opravy
ale bude majitel, Ředitelství silnic
Zlínského kraje. „Měl jsem schůzku se zástupci této organizace
a ujistili mě, že je rekonstrukce zahrnuta do rozpočtu pro příští rok,“
poznamenal místostarosta Václav
Mikušek.
(bur)
Turisté slaví 120. výročí od založení. Užijí si pěší i cyklisté
Klub českých turistů v Rožnově
pod Radhoštěm (KČT) slaví ve
dnech 15. až 17. srpna 120. výročí
založení.
V sobotu 16. srpna se proto koná
autokarový zájezd s průvodcem ke
Zvonici na Soláni, k muzeu ve Velkých Karlovicích a rozhledně Sůkenická. „S cykloturisty se projede
průvodce přes Zubří do Valašského
Meziříčí a zpět,“ popsal za organizátory Jan Kubáček.
Pěší si mohou udělat procházku
po naučné stezce Bučiska, nebo se
mohou vydat přes Karlův kopec
s Jurkovičovou rozhlednou do Dolní Bečvy a odtud přes Kamenné na
Radhošť a přes Černou horu do
Rožnova pod Radhoštěm. „Kdo nebude chtít využít organizované výlety, jistě si něco vybere z doporučených aktivit. Zájemci, kteří chtějí
strávit v Rožnově více dní, můžou
využít zvýhodněné ceny za ubytování jako v době setkání již od pátku,“
přiblížil Zbyněk Vančura z Klubu
českých turistů.
(bur)
Publikace přibližuje léto a podzim na Rožnovsku
Léto a podzim na Rožnovsku. Výroční zvyky a obyčeje. Tak se jmenuje nová publikace, kterou vydal
Rožnov pod Radhoštěm. Napsala
ji Jana Tichá a je už třiadvacátou
knihou ediční řady Rožnovské
malé tisky.
„Publikaci si mohou lidé koupit v rožnovských knihkupectvích
a v městském turistickém informačním centru. Jedná se o třetí
svazek trojdílné série přibližujících
výroční zvyky a obyčeje v Rožnově
a jeho okolí v minulosti i letech ne-
dávných,“ vysvětlil mluvčí města
Tomáš Gross. Po knížkách, které
se zaměřily na jarní a zimní období, se tentokrát Jana Tichá věnuje
času letnímu a podzimnímu.
V životě našich předků jej naplňovaly svátky ryze náboženské, ale
i oslava úrody v podobě dožínek.
Se svátkem svatého Václava je naopak spjat návrat ovcí ze salaše
i magické úkony jej doprovázející.
„Slavnostními okamžiky se stávaly
také hody termínově připadající
na svátek zasvěcení rožnovského
kostela. S městským prostředím
Rožnova byly zase spjaty Anenské slavnosti určené pro domácí
i lázeňské hosty. Počátek listopadu naopak vedl spíše k niternému
prožívání vzpomínky na zemřelé,“
vylíčil předseda redakční rady
Rožnovských malých tisků Daniel
Drápala.
Knihu Léto a podzim na Rožnovsku doprovázejí ilustrace Ludmily
Vaškové, dokumentační perokresby
pořídila mladá rožnovská výtvarnice Barbora Dohnalová.
(bur)
zprávy z města
strana 3 / 14. SRPNA 2014
Budete stavět? Využijte UtilityReport
Když se řekne UtilityReport, málokdo zareaguje. Zatím je totiž tato služba s nevšedním jménem nová. Až se ale zaběhne, lidé ji budou hojně využívat, neboť výrazným způsobem
zjednoduší práci těm, kteří chtějí stavět.
Alexandra Buršíková
[email protected]
Když chce totiž někdo vybudovat
jakoukoli stavbu, musí nejprve zjistit, zda na pozemku vedou nebo nevedou inženýrské sítě. A tak osloví
správce, kteří mu dají vyjádření.
Tohle musel dělat jednotlivě, což
v praxi znamená, že oběhl nebo
obeslal plynárny, vodovody a kanalizace, elektrárenskou společnost,
telekomunikační firmu a podobně.
To bylo značně zdlouhavé.
„Nová služba proces značně
usnadní. Lidé se k ní přihlásí v ak-
tualitách na webových stránkách
města, kde vyplní formulář pro vytvoření žádosti o vyjádření k existenci sítí. Tu pak systém rozešle
všem správcům inženýrských sítí,
kteří jsou pro dané území aktivně
zapojeni do služby,“ vysvětlil místostarosta Václav Mikušek s tím, že
těm, kdo prozatím příjem žádostí
touto formou neumožňuje, jsou
vygenerovány soubory ve formátu
PDF pro možnost vytištění a doručení poštou nebo osobně.
Služba e-UtilityReport je podle
úředníků pro žadatele nejen snadná, ale zajišťuje i to, aby nebyl žádný správce opomenut.
K podání žádosti stačí připojení
na internet a běžný webový prohlížeč. Ovládání aplikace je jednoduché, intuitivní a doplněno nápovědou pro jednotlivé kroky. „Pokud
by si ale někdo nevěděl rady, jsme
mu samozřejmě připraveni poradit
a pomoci,“ doplnila vedoucí odboru výstavby Lenka Vojkůvková.
ZAUJALO NÁS
Mostky jsou bezpečné
Po dlouhých letech dostaly dva
mostky v parku ochranné zábradlí.
Instaloval ho odbor správy majetku
rožnovského městského úřadu.
Důvodem je zvýšení bezpečnosti
návštěvníků. „Horní park je hlavním spojovníkem mezi parkovištěm
a areály muzea. Pohyb návštěvníků
Rožnova je tam veliký a mostky dosud žádné zábradlí neměly,“ vysvětlil Pavel Solanský ze správy majetku. Akce nezatížila rozpočet města,
neboť veškeré práce byly udělány
svépomocí.
(bur)
Rozhledna v noci
SLOUŽÍ LIDEM. Lávka pro pěší, kterou nechali pracovníci města postavit kvůli rozšíření mostu U Janíků, už slouží lidem. Hned
v prvních pěti minutách od otevření, které se konalo 6. srpna, se po ní prošly desítky lidí. „Jsem nadšená. Zejména proto, že na
ni zanedlouho naváže podjezd pro cyklisty, který už Rožnov potřebuje jako sůl,“ řekla Věra Janecká. A podobně smýšlí také další
obyvatelé města. „Líbí se mi, že je lávka postavena decentně, skoro až čistě technicky. A ten nápad s barevnými světly v zábradlí je
skvělý, oživující,“ vyznal se Radomír Foltýnek. Lávka je široká čtyři metry a délka dosahuje sedmatřiceti metrů. Byla postavena za
čtyři měsíce. „A to přestože nám moc nepřálo počasí. Přeji všem obyvatelům Rožnova i turistům, aby jim lávka dobře sloužila,“ řekla
starostka Markéta Blinková. Podle krajského radního pro dopravu a zastupitele města Jaroslava Kučery je stavba lávky jednou z prvních významných akcí v rámci investic do dopravní infrastruktury ve městě. „Následovat budou další. Už teď se všichni těšíme na to,
až bude hotová rekonstrukce křižovatky U Janíků,“ poznamenal zastupitel. Pásku přestřihli zleva: jednatel dodavatelské společnosti
Repont David Baroš, rožnovská starostka Markéta Blinková a zastupitel Jaroslav Kučera. (bur), foto: Alexandra Buršíková
Místo betonu dlažba
Nevzhledný betonový chodník z náměstí Míru směrem k Bayerově ulici
nahradila zámková dlažba. „Udělali
jsme ji na základě požadavku tamních obyvatel. Nejprve jsme zvažovali, že opravíme obě strany ulice,
nicméně kvůli výši investičních nákladů a s ohledem na havarijní stav
betonového chodníku jsme zatím
spravili jen jednu stranu,“ vysvětlila
vedoucí odboru správy majetku Michaela Slobodová.
Zámková dlažba, která město stála zhruba čtyři sta třicet tisíc korun,
vede po levé straně silnice od domů
1003 kolem parkoviště po Bayerovu
ulici. „Chodník je padesát metrů
dlouhý a dva metry široký. A oproti
plochám určeným pro auta je o tři
až čtyři centimetry vyšší. Jeho součástí je osvětlený bezbariérový přechod pro chodce,“ řekl Drahomír
Janíček ze správy majetku.
(bur)
Semafory u Eroplánu pracovaly
bez větší opravy sedmnáct let
Šoféři, kteří využívají křižovatku
u Eroplánu, se už nemusejí obávat,
že je zradí světelná signalizace.
Pracovníci městského úřadu totiž
nechali opravit její řídicí systém.
Ten zničil na konci května blesk.
„Byla to jedna z letošních prvních
bouřek, která vyřadila z provozu
nejen světla, ale také nedaleko
stojící transformátor,“ upozornila
vedoucí správy majetku Michaela
Slobodová.
Semafory u Eroplánu byly uvedeny do provozu v roce 1997 a od
té doby nepotřebovaly větší opravu.
„Vývoj ale šel od té doby dopředu
a původní komponenty bychom
stejně museli časem nechat zhotovit, přičemž by oprava neskýtala
žádnou možnost další nástavby,“
vysvětlil Drahomír Janíček ze správy majetku.
Radní se proto rozhodli pro
opravu řídicího systému a koupi
nového řadiče, jenž ovládá světelnou signalizaci a díky snímačům
zajišťuje na křižovatce plynulý provoz. Jeho koupí získali pracovníci
města dálkový přístup k identifikaci poruch a možnost zásahů do
režimu provozu světel.
„Práce trvaly pouze jeden den,
dopravu po tuto dobu řídili policisté,“ poznamenal Drahomír
Janíček s tím, že náklady, které se
vyšplhaly na pět set padesát tisíc
korun, uhradila z větší části pojišťovna.
(bur)
Jurkovičova rozhledna na Karlově
kopci nabídne v sobotu 23. srpna
noční pohled na Rožnov pod Radhoštěm a Beskydy. Otevřena bude
od devíti hodin večer do půlnoci.
„Zájemci o noční výstup by si na
cestu měli vzít baterku nebo čelovku, trasa totiž vede neosvětleným
lesem,“ upozornil mluvčí města
Tomáš Gross s tím, že na 13. září
připravuje radnice ve spolupráci
s Rožnovskými pivními lázněmi
Pohádkovou sobotu, jejíž součástí
bude také Pohádkový les.
(bur)
O Pohár starostky
Pohárovou soutěž v požárním
útoku pořádají dobrovolní hasiči
z Tylovic. Třetí ročník klání o Pohár starostky města Rožnova pod
Radhoštěm se bude konat v sobotu
23. srpna od tři čtvrtě na tři v městském parku, u rybníčku za Společenským domem.
Hasiči budou soutěžit ve třech
kategoriích. V ženách, mužích
a mužích nad pětatřicet let. „Nejlepší družstvo žen a mužů bude
odměněno pohárem a peněžní odměnou ve výši dvanáct set korun,“
přiblížil za organizátory tylovický
hasič Ondřej Jurča s tím, že oproti
loňskému ročníku, kdy ženy byly
ohodnoceny částkou o dvě stě
korun nižší, je to výrazný posun
k emancipaci.
Loni se poháru zúčastnilo na třicet družstev. „Předpokládáme, že
letos jich bude taky tolik, v našem
termínu se nikde v okolí nekoná
žádná jiná soutěž,“ doplnil tylovický hasič.
(bur)
TÉMA
strana 4 / 14. SRPNA 2014
Léto v Rožnově: muzika, tanec a řemeslo
Rožnov pod Radhoštěm je v letních měsících turisty vyhledávanou
destinací. A tak není divu, že se
zde koná řada kulturních i osvětových akcí, které jak obyvatelé, tak
návštěvníci města vítají. Ať už žhne
slunce, nebo prší. A sobota 9. srpna v tomto ohledu nabídla obojí.
Horko i bouřku.
Dny řemesel ale nebyly jen o práci. V sobotu ve skanzenu vyhrávala
dudácká muzika Hudci z pasek,
v neděli pak cimbálová muzika
Radhošť. A na programu byly i dva
koncerty. Ten první se konal v sobotu ve dvě hodiny odpoledne,
kdy se od dvou hodin divákům
v Komorním amfiteátru představil
folklorní soubor Nadšenci, v neděli
pak od tří hodin odpoledne hrála
a zpívala skupina Javory.
Roztančené náměstí
Folkrockování
Alexandra Buršíková
[email protected]
Kdo chtěl den začít písní a tancem, nenechal si ujít kulturní
program s názvem Roztančené
náměstí. Připravili jej pracovníci
rožnovské radnice, kteří tak slavnostně uvedli do provozu nedávno
zakoupené mobilní pódium i zvukovou aparaturu. Tu město pořídilo za 750 tisíc korun, přičemž
padesát procent nákladů uhradil
formou dotace Fond mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika.
„Naším záměrem je, aby náměstí
ožilo. Aby se stalo místem setkávání, zábavy a relaxace. Aby jím
lidé neprocházeli jen tehdy, když
si jdou nakoupit nebo musejí na
úřad. K tomuto účelu slouží pódium výborně. Ale nebudeme jej využívat jen my. Jsme připraveni ho
půjčovat. Takže pokud máte velkou
zahradu a chcete na ní uspořádat
obří párty, ozvěte se, my vám jeviště zdarma zapůjčíme,“ řekla starostka Markéta Blinková.
Divákům se během dvou hodin
představil Dětský folklorní soubor Malý Radhošť z Rožnova pod
Radhoštěm, Dětský folklorní soubor Bystrinka z Považské Bystrice,
místní taneční skupina Heart2beat
a zašovská kapela The Samohonka.
Náměsti roztančil soubor Bystrinka z Považské Bystrice. Foto: Alexandra Buršíková
Návštěvníci skanzenu obdivovali historickou štípačku dřeva. Foto: Alexandra Buršíková
Dny řemesel
Z Valašského muzea v přírodě se
od soboty do neděle ozývalo bouchání kladiv o kovadliny. Konaly
se tam totiž Dny řemesel a setkání
kovářů.
Návštěvníkům se předvedlo
přes sto padesát řemeslníků. Ti
předvedli výrobu ručně štípaného
šindele a pokrývaní střech, výrobu
cihel a kachlů, opracování kamene.
„Zpestřením programu byly ukázky
drátování, práce košíkáře, hrnčíře,
klempíře, soustružníka, kartáčníka. Lidé si mohli sami vyzkoušet
i oplétání demižónů, práce na tkalcovském stavu, pletení slaměných
ošatek,“ přiblížila mluvčí skanzenu
Petra Valíčková.
Z muzejních depozitářů byly
vyvezeny a uvedeny do chodu historické benzínové motory, které
poháněly štípačku a cirkulárku.
V provozu byl i stodvacetiletý
parní stroj. Jak se v minulosti vyráběly cihly, předvedli bývalí zaměstnanci hrachovecké cihelny.
„Představujeme tady cihlářský
Gipsy.cz uzavřeli na folkrockování šňůru koncertů. Foto: Josef Knápek
stroj, který v první polovině dvaNa jednom konci se stroj krmil
cátého století poháněla pára. Jeho
valašským jílem, na straně druhé
produkce byla deset tisíc cihel za
vyjížděly vylisované cihly, které
den,“ vysvětlil Vladimír Kučera.
pak stačilo vysušit a vypálit.
Valašské folkrockování málem doplatilo na déšť. Diváci ale pětadvacátý ročník, který se konal v areálu
Na Stráni, podrželi. „Hlediště se
hned z počátku zcela zaplnilo, takže lidé, kteří přišli později, již stěží
hledali místa. Pak se ale zatáhlo
a začalo pršet, někteří lidé proto
odešli z folk­rockování dříve, většina si jich ale jen zaběhla domů pro
deštníky nebo pláštěnky,“ vylíčila
ředitelka pořádajícího T klubu –
kulturní agentury Lenka Vičarová
s tím, že na multižánrovém festivalu
se představili Miroslav Žbirka, Jiří
Schmit­zer, Banjo Band Ivana Mládka a Gipsy.cz. A lidí přišlo na tisíc.
„Nevím, kdo takový vichr a průtrž mračen zařídil, když ani profesionální meteorologové nic podobného neavizovali. Přiznám se však,
že ve mně v jednu chvíli byla jen
malá dušička. Myslela jsem, že se
diváci rozutečou. Klobouk dolů
před nimi. Festival podrželi a za
to jim patří velký dík,“ řekla Lenka
Vičarová.
Jednou z těch, kteří vydrželi až
do konce, byla Helena Hrdličková.
„Líbili se mi všichni účinkující.
Nejvíce mě ale oslovil Miro Žbirka.
Znám ho z rádia, ale naživo na mě
zapůsobil ještě lépe. A náladu mi
zvedl Ivan Mládek, přestože jeho
jsem nikdy neposlouchala. Škoda
jen, že pršelo,“ posteskla si šedesátiletá žena.
Festival podle jejích slov skončil
tak, jak začal. V naprosté pohodě.
„Lidé přicházeli i odcházeli s úsměvem. Byla cítit vzájemná podpora
a sounáležitost mezi obecenstvem,
účinkujícími i pořadateli. Díky lidské soudržnosti a nadšení pro věc
byl výsledek opravdu skvělý,“ vylíčila Helena Hrdličková.
Za pětadvacetiletou historii vystoupila na festivalu spousta kapel a osobností zvučných jmen.
Mezi nimi byli například Mňága
a Žďorp, Jarek Nohavica, Hradišťan, Jarda Hutka, Vladimír Mišík, Buty, Marsyas, Karel Plíhal,
Precedens s Bárou Basikovou,
Čechomor, Pavel Šporcl, Plastici,
Jiří Stivín, Jarmilka Šuláková, Radúza, David Koller, Supporti, Matěj Ruppert s Romanem Holým,
Vlasta Redl, Aneta Langerová, Eva
Pilarová, Marta Kubišová, MIG 21
a spousta dalších.
Příští ročník se bude konat
15. srpna 2015.
KULTURA
strana 5 / 14. SRPNA 2014
MěK – OKO DO KNIHOVNY
Nakládačky nemáme, něco však přesto…
O čem psát v sezóně
okurkové? O kvalitě
a šíři služeb knihovnou
poskytovaných? Kdo by
to chtěl číst? Já tedy ne. Tak o čem
tedy? Pelmel, může být? Ale stejně
bych začal těmi službami…
V minulém čísle jsem vysvětloval
důvody týdenního uzavření knihovny. Dnes mohu zkonstatovat, že
přechod na knihovní systém Verbis
se zdařil. Obavy se nenaplnily, data
byla v pořádku převedena a systém
je funkční. Teď již za ostrého provozu knihovny pouze dolaďujeme
drobnosti, které se projevily až při
samotné práci s programem.
Čtenářskému katalogu se dostalo výrazné změny a zjednodušení.
Nyní již stačí do vyhledávacího
okna vepsat jediný známý výraz
a máte přehled, zdali knihu či jiný
dokument v knihovně máme. Vítejte v nových časech! Samozřejmě
uvítáme jakékoliv náměty či připomínky ze strany uživatelů katalogu,
neboť především jim je určen.
Na jiném místě Spektra Rožnovska je informace o prázdninových procházkách městem, které
knihovna pořádá letos po sedmé.
Vydejte se s knihovnou do minulosti a prostřednictvím vzpomínek
pamětníků poznejte zákoutí města
z jiné strany. Letos máte ještě možnost takto poznat ulici Na Drahách
a Dolní Paseky. Každý účastník
procházky zdarma obdrží tištěného
průvodce, jehož vytištění finančně
podpořilo město Rožnov.
Knihovna je o knihách (nejenom) a tak mi to nedá. Přihodím
nějaký ten tip ke čtení, poslechu.
Avšak nejprve bych chtěl upozornit, že tipy na knihy, které bychom
v knihovně měli mít, nám můžete
předávat prostřednictvím webových stránek knihovny, popřípadě
máte možnost se s ostatními podě-
INZERCE
PRO MILOVNÍKY POHYBLIVÝCH OBRÁZKŮ
Do skanzenu míří Duo Jamaha
Slovenská skupina Duo Yamaha,
která se dočkala slávy díky TV
Šlágr, vystoupí 19. srpna v Rožnově pod Radhoštěm v rámci Valašského hudebního léta. Kapelu tvoří
otec a syn, Alfonz Kotvan a Marián
Kotvan.
Pocházejí ze západního Slovenska, z oblasti Záhoří. Hudební
duo tvoří už dvanáct let. Alfonz
dříve hrál se svým kolegou, ale po
letech to muzikantům společně neklapalo, a tak když Marián skončil
základní uměleckou školu, dali se
otec a syn hudebně dohromady.
„Vyzkoušel mě a tím to začalo.
Přitom jsem vždycky říkal, že nikdy nebudu hrát takové věci jako
lidovou muziku. A teď ji vyloženě
miluji,“ vylíčil Marián Kotvan.
lit o zážitek z přečtené knihy a to
dvojím způsobem. Buďto vložením
záložky, která označuje čtenářské doporučení, do knihy přímo
v knihovně, nebo napsáním krátké
upoutávky na knihu. Tento tip pak
vyjde v knihovnickém zpravodaji,
který knihovna vydává měsíčně
a rozesílá jej elektronicky čtenářům
a příznivcům knihovny.
Co mne tedy v poslední době
zaujalo mezi řádky, slovy a tóny
(knihovna půjčuje také mluvené
slovo a hudební CD)? Tak v prvé
řadě mne potěšila kniha Apatie
k ďáblu, jejímž autorem je britský
hudební novinář Nick Kent. Kniha je jakýmsi osobním průvodcem
člověka 70. léty, hlavním tématem
je hudba a svět okolo kapel a hudebníků. To, že sousloví sex, drogy
a rock'n'roll vzniklo a vztahuje se
hlavně na období 70. let, čiší z knihy na každé jedné straně. A také
to, že tudy cesta nevede. Není to
žádné nabubřelé mentorování, je to
vyprávění člověka, který se sjížděl
s Kiethem Richardsem i Sidem Viciousem, a přesto napsaná s pokorou a bez růžových brýlí. To mne
posadilo do křesla.
Z hudby doporučím starší desku
Queens of the Stone Age – Songs
for the Deaf z roku 2002, je skvělá
pro milovníky rocku, jazzmanům
klasiku z roku 1967 Forrest flower
od Charlese Lloyda.
A mluvené slovo? Je ho mnoho,
avšak z novinek román Infreno od
Dana Browna (čte Miroslav Táborský) nebo grotesku Jistě, pane
ministře, známou z televizního
zpracování, ale pozor, literární
předloha má obrovské kouzlo.
Knihovna má mnoho chutí i v sezóně okurek, stačí si vybrat tu, která Vám sedí. Kromě soboty a neděle máme otevřeno každý den.
Pavel Zajíc
Oba hrají na klávesy a zpívají,
Marián ještě ovládá bicí a Alfonz
akordeon. Jejich repertoár tvoří
československá lidová muzika, moderní písně a zábavové hity.
V současné době Duo Jamaha
zažívá nejúspěšnější léta. Zásadně mu k tomu pomohla TV Šlágr.
„Vystupují tam něco přes rok a přineslo jim to do života radikální
změnu,“ vylíčil David Mlčoch
z agentury Pragokoncert.
Koncert se koná v amfiteátru
Valašského muzea od sedmi hodin
večer. Při nepříznivém počasí se
vystoupení přesune do Společenského domu.
(bur)
Vstupenky jsou k dostání v místních
předprodejích a v sítích ticketpro.cz,
www.ticketart.cz, www.ticketportal.cz.
Rožnov pod Radhoštěm:
 Knihkupectví Nohavica,
Palackého 43, tel.: 571 611
969
 T klub – kulturní agentura,
Zemědělská 592, tel.: 571
651 233
 Pokladny Muzea, tel:
571 757 111
 Informační centrum, Masarykovo
náměstí 131, tel.:
571 652 444
 Valtická vinotéka, Masarykovo
nám., tel.: 777
690 421
Vesmírná odysea
Filmový klub
kina Panorama v Rožnově
pod Radhoštěm promítá ve čtvrtek
21. srpna od šesti hodin
večer Vesmírnou odyseu. Filosofická filmová
opera pojednává o evoluci
a smyslu existence lidstva
v několika epochách, během
kterých je člověk konfrontován se zlověstným a mlčícím
symbolem mimozemského života. Science-fiction film, po
kterém už filmové sci-fi nikdy
nebylo jako dříve, a souběžně
napsaný stejnojmenný science-fiction román, po němž se sci-fi
literatura navždycky změnila. Jeden
z největších mýtů filmové historie a společné mistrovské dílo dvou osobností svých
oborů – režiséra Stanleyho Kubricka a spisovatele Arthura C. Clarka. Neopakovatelná cesta
za hranice lidské zkušenosti, za hranice prostoru
a času.
(red)
80 %
83 %
KULTURNÍ SERVIS
T klub – kulturní agentura
Tel.: 571 620 222, 571 651 233
www.tka.cz
Pátek 15. 8.
LEGENDY SE VRACÍ – Ostrava
19.00 hodin - Masarykovo náměstí
Pátek 22. 8.
DOCUKU
18.00 hodin – Masarykovo náměstí
Neděle 31. 8.
VLADIMÍR MERTA A ONDŘEJ FENCL
15.00 hodin - hudební altán
strana 6 / 14. SRPNA 2014
Pátek 22. – středa 27. 8.
ŽELVY NINJA
18.00 hodin
Klub seniorů
Tel.: 774 423 197
[email protected]
Pátek 22. – neděle 24. 8.
EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 3
20.00 hodin
Pondělí 18. – pátek 22. 8.
PRÁZDNINOVÁ VŠEHOCHUŤ
– SVČ Rožnov pod Radhoštěm
Pondělí 25. – pátek 29. 8.
Úterky
ZDRAVOTNÍ TURISTICKÉ VYCHÁZKY:
Pokaždé se domluvíme, kam půjdeme
8.00 hodin – AN
INDIÁNSKÝ
– SVČ Rožnov pod Radhoštěm
V OKU TORNÁDA
20.00 hodin
Čtvrtky
LETNÍ KREATIVNÍ DÍLNA S MARIANNOU
– SVČ Rožnov pod Radhoštěm
Městská knihovna
Pondělí 25. 8.
Pondělí 25. – středa 27. 8.
PLAVÁNÍ PRO SENIORY V KRYTÉM BAZÉNU
Podle otvírací doby
Tel.: 571 654 747
www.knir.cz
ZKOUŠKA PĚVECKÉHO SBORU ROSÉNKA
14.30 hodin - Seniorcentrum
Pondělí 25. – pátek 29. 8.
Valašské muzeum v přírodě
Tel.: 571 757 111
www.vmp.cz
Kino Panorama
Čtvrtek 14. 8.
Středa 27. 8.
Sobota 16. – neděle 17. 8.
Tel.: 734 366 060
www.disdata.cz, www.tka.cz
LETNÍ PROCHÁZKY PAMĚTÍ MĚSTA
Procházka ulicí Na Drahách
17.00 hodin – sraz před knihovnou
SETKÁNÍ JUBILANTŮ
14.00–16.00 hodin – v klubu
STARODÁVNÝ JARMARK
9.00–19.00 hodin – Dřevěné městečko
Čtvrtek 21. 8.
Středisko volného času
LETNÍ PROCHÁZKY PAMĚTÍ MĚSTA
Dolní Paseky
17.00 hodin – sraz před knihovnou
Tel.: 571 115 635
www.svcroznov.cz
Čtvrtek 14. – středa 20. 8.
TŘI BRATŘI
18.00 hodin
Čtvrtek 14. – neděle 17. 8.
STRÁŽCI GALAXIE
20.00 hodin
Pondělí 18. – středa 20. 8.
CHLAPECTVÍ
20.00 hodin
Čtvrtek 21. 8.
FILMOVÝ KLUB – 2001: VESMÍRNÁ
ODYSEA
18.00 hodin
Od 1. 7. do 29. 8.
HURÁ PRÁZDNINY
Soutěž o nejpěknější a nejzajímavější
prázdninový deník.
Od 1. 7. do 29. 7.
PRÁZDNINOVÝ MILIONÁŘ
Vědomostní soutěž bude rozdělena na
červencové a srpnové hádání. Odevzdejte
v knihovně do konce prázdnin.
Neděle 17. – pátek 22. 8.
Čtvrtek 21. 8.
MOSTY SNŮ ČR
15.00 hodin – Komorní amfiteátr
Sobota 23. 8.
SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
– Hutisko-Solanec
HRAVÁ DĚDINA
Vytvořte si jednoduché hračky
9.00–18.00 hodin – Valašská dědina
Pondělí 18. – pátek 22. 8.
Neděle 24. 8.
LÉTO S MÍČEM
– SVČ Rožnov pod Radhoštěm
OZVĚNY VALAŠSKÉHO SLAVÍNA
15.00 hodin – Dřevěné městečko
Pondělí 18. – pátek 22. 8
Sobota 30. 8.
LETNÍ TVOŘIVÝ ATELIÉR S MÁJOU 4
– SVČ Rožnov pod Radhoštěm
MYSLIVOSTI ZDAR
9.00–19.00 hodin – Dřevěné městečko
TIPY PRO PŘÍŠTÍ DNY
mezi tři nejzajímavější alba roku
v této kategorii považovat za velký
úspěch,“ řekla dramaturgyně pořádajícího T klubu – kulturní agentury Romana Rusková.
Koncert se uskuteční za každého
počasí, vstupné je zdarma.
Starodávný jarmark
NETRADIČNÍ ZÁŽITEK
Starodávný jarmark se uskuteční v prostorách Dřevěného městečka muzea v sobotu a neděli
16. a 17. srpna.
„Vystoupí na něm skupiny historického šermu a loutkové divadlo.
Lidé se mohou těšit také na minicirkus, fotoateliér, astrologa a dobrou muziku. Například v sobotu od
půl třetí odpoledne vystoupí Pavel
Žalman Lohonka a k dobré pohodě
po oba dva dny bude vyhrávat flašinetář a táborští Pouličníci,“ vylíčil
Jindřich Ondruš, ředitel muzea.
Pro děti jsou připraveny historické kolotoče a houpačky, střelba
z kuše, chůdy, šipky, soutěže, loďka
s vodníkem Rambouskem. „Po oba
dny bude samozřejmě pestrá nabídka občerstvení a jarmarečního
zboží, v zahradě fojtství cukrárna
a kafírna s historickou pražírnou
kávy,“ doplnil Jindřich Ondruš.
Na náměstí vystoupí
kapela Docuku
Folklorbeatová skupina Docuku
z Valašského Meziříčí zahraje v pátek 22. srpna od sedmi hodin večer
na Masarykově náměstí.
Kapela dosáhla letos ve své hudební kariéře významného milníku.
Za posledních deset let totiž prodala šest tisíc hudebních nosičů. Za
to jí vydavatelství Indies Happy
Trails předalo ocenění.
Návraty zmizelého světa
dětských her
Jiří Buksa ze sebe na koncertech vydává vše.
Údaj o prodeji zahrnuje všechna
tři dosavadní alba kapely, tedy Meziřečí vydané v roce 2004, Domrtě
z roku 2007 a nejnovější Kdybych já
věděl, jež spatřilo světlo světa vloni.
„Jsme z toho nadšení. V dnešní
době, kdy se hudba hodně stahuje,
vypaluje a existují servery, kde se
dá sehnat muzika z celého světa za
pár minut, je to pro nás zadostiučinění,“ neskrýval radost frontman
a zakládající člen kapely Docuku
Foto: Alexandra Buršíková
Jiří Buksa. Dalšího ocenění se
kapela dočkala, když byla loni za
album Kdybych já věděl, na němž
spolupracovala Ida Kelarová a jako
host se představila například Markéta Irglová, nominována na cenu
Akademie populární hudby Anděl
v žánrové kategorii World music.
„Bohužel ani tentokrát členové
Akademie populární hudby neudělili vítěznou sošku této valašské
formaci, přesto lze jejich nominaci
Návraty do zmizelého světa dětských her v areálu Valašské dědiny
nabídne nový pořad s názvem Hravá dědina, který se uskuteční v sobotu 23. srpna.
„Malým i velkým nabídne
možnost příhodně se rozloučit
s prázdninami. Návštěvníci si mohou zkusit vytvořit vlastní hračku,
například hadrovou panenku a odnést si ji domů,“ přiblížil ředitel Valašského muzea v přírodě Jindřich
Ondruš s tím, že spolu s dětským
souborem či samostatně si lidé zahrají hry, kterými se bavili prarodiče, například slepou bábu, tlučení
hrnce, zlatou bránu, dále skákání
v pytli, cvrnkání kuliček či chození
na chůdách.
Ke zhlédnutí jsou připraveny
také dobové hračky: káči, zakuřované a zvukové hračky. A zájemci
si mohou drobné výrobky, jako
například modrotiskové panenky,
řezbářské výrobky, či zdobené perníčky, i zakoupit.
Program ve skanzenu začíná
v devět ráno a končí v pět hodin odpoledne.
(bur, mib)
PÍŠETE S NÁMI NOVINY
strana 7 / 14. SRPNA 2014
Prázdninový víkend si užili na Pustevnách
Školní rok na „Sluníčkové škole“
skončil, ale pro děti ze školní družiny zatím ne. Víte proč? Paní vychovatelky totiž zajistily dva super dny,
takzvaný prodloužený prázdninový
pobyt ve školní družině.
První den nám naplánovaly celodenní koupání na bazénu v Hutisku-Solanci, ale počasí nám nepřálo,
tak pro nás zajistily náhradní program, a to závody v tělocvičně, hry
v družině a jiné zábavné činnosti.
Druhý den ale mezi mráčky
vysvitlo sluníčko, a tak jsme se vypravili na Pustevny. Byl to pro nás
zábavný, ale i poučný výlet, protože jsme se mohli podívat, v jakém
stavu je oprava Libušína. Taky jsme
přispěli na jeho obnovu a máme radost, že rekonstrukce je v plném
proudu. Podívali jsme se i na Cyrilku, zamávali na Rožnov a paní
vychovatelky nám koupily něco
na památku. V družině nás čekal
super oběd a na svačinku oblíbená
pizza. Nakonec to byly bezva dny
v družině.
Děti ze ŠD Koryčanské Paseky
Společné foto účastníků prodlouženého prázdninovéhoho pobytu ve školní družině.
Foto: archiv ŠD Koryčanské Paseky
Celostátní seminář o perspektivách elektroniky
Na půdě SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm se v úterý 15. dubna konal již 8. celostátní seminář PEL
– Perspektivy elektroniky. Záštitu
nad touto akcí převzal člen Rady
Zlínského kraje za oblast školství,
mládeže a sportu pan PaedDr. Petr
Navrátil.
Cílem semináře bylo nastínit
vývoj v moderních technologiích
současnosti a poskytnout tak ino-
vační materiál učitelům odborných
předmětů. Přednášející z řad vysokoškolských pedagogů z ČVUT
Praha, VUT Brno, VŠB-TU Ostrava a UTB Zlín diskutovali mnohá
atraktivní a užitečná témata – jako
např. Simulační programy (SPICE); Moderní navigační systémy
či Aplikace moderních hradlových
polí – Systém C aj. Firma Freescale
Polovodiče Česká republika, s. r. o.,
se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm připravila studentům SŠIEŘ
vědomostní soutěž a při prezentaci
konkrétních produktů měli studenti jedinečnou možnost debatovat se
specialisty z praxe.
Příjemnou tečkou za celou akcí
byla prohlídka Design Centra firmy ON Semiconductor ČR spojená s pohoštěním účastníků, za
což děkujeme! Z reakcí účastníků
semináře jasně vyplývá, že 8. ročník PELu se jednoznačně vydařil.
Elektronika a informační technologie jsou dvě navzájem propojená
odvětví s nesmírnou dynamikou
vývoje. Základním smyslem pořádání těchto odborných seminářů je
předávat nové poznatky a oborové
informace vhodným a rozumným
způsobem našim studentům.
Pavlína Chovancová
Za sběr plastů se děti odměnily táborákem Létající savci
SLOUPEK EKOLOGA
Celý rok jsme pilně sbírali plast
a papír, střádali penízky, za které
jsme si uspořádali závěrečný táborák s ohňostrojem. Konečně jsme
se 20. června dočkali. Hurá! Počasí
nám přálo. Nic nebránilo soutěžím
v různých disciplínách na osmnácti
stanovištích.
Nejenže jsme měli osmnáct odměn, ale nejlepší z nás byli ještě
odměněni drobnou cenou. Bylo
vyhodnoceno 10 nejlepších sběračů plastu za celý školní rok. Představte si, že jsme nasbírali 104 983
kusů plastu a vydělali si 19 087 Kč.
Vyhodnotilo se i deset nejlepších
sběračů papíru, a protože se naše
škola umístila na 4. místě v severomoravském kraji, přijdou do školy
pracovníci společnosti A.S.A. a odmění dvacet nejlepších sběračů.
A víte kolik jsme nasbírali kg papíru ? Neuvěřitelných 19 160,6 kg!
Všichni si mohli koupit v bufetu
občerstvení. Zpestřením podvečera
byla hudební skupina Navalentym,
která děti zaujala nejen zpěvem, ale
i úžasným zábavným programem.
Děti si opekly špekáčky. A jak jim chutnaly! Foto: ZŠ Koryčanské Paseky
Zpívalo se i tancovalo. Nechyběl
ani táborák s opékáním špekáčků.
Vyvrcholením skvělého dne byl
vytoužený, hudbou podbarvený,
velkolepý ohňostroj! Posledním ohňostrojovým zábleskem přes celou
večerní oblohu – táborák skončil.
Žáci ze ZŠ Koryčanské Paseky
V nitru beskydských kopců se v rozpukaných pískovcových blocích
nalézá útočiště vzácných a ohrožených druhů naší fauny – netopýrů.
Patří do řádu letounů. Jejich
křídla se vyvinula z předních končetin, proto se stávají jedinými savci, kteří mohou létat. Asi nejznámější je u netopýrů jejich způsob
dorozumívání ve tmě. Říká se mu
echolokace a spočívá ve schopnosti
navigovat se vlastním sluchem podle odrazů zvuku u jejich pískotu.
Za pomoci této jedinečné metody
dokáží v naprosté tmě ulovit svou
kořist s neuvěřitelnou přesností.
Podobně funguje sonar – zařízení
na principu radaru.
Teplejší období roku tráví netopýři v letních koloniích. Můžou nám
zavítat na půdu našeho domu nebo
dokonce za dřevěné obložení zdí.
V těchto chvilkách bychom měli být
obrněni trpělivostí a ponechat je na
jejich místě. Až se ochladí, odletí
a my vymyslíme opatření před další
návštěvou.
Michal Šulgan
REPORTÁŽ
strana 8 / 14. SRPNA 2014
Marek Tretera
33 let
cestovatel
Rožnov pod Radhoštěm
Pohoří Rockies.
Zde se k nám na celý měsíc přidal můj
bratr Michal a jeho přítelkyně Eva, kteří
za námi přiletěli do Kanady na jejich, jak
sami později zhodnotili, životní dovolenou. Náš minivan byl nacpaný k prasknutí, čtyři pasažéři, několik obrovských
zavazadel a nejrůznější věci na kempink.
Také k nám přes oceán doputovalo několik štanglí pravého českého turisťáku, kterého si po těch předražených amerických
nepříliš chutných buřtech nemůžeme
vynachválit, a dokonce dvě láhve pravé
české slivovice.
Celé pohoří Skalistých hor prochází
severoamerickým kontinentem od mexických hranic až do teritoria Yukon a tvoří tak hřeben, který rozděluje srážkovou
vodu do tří světových oceánů. I přes
svoji obrovskou rozlohu jsou kanadské
Rockies však jen malou součástí tohoto
rozsáhlého pohoří. Rockies byly mnoha
prestižními časopisy mnohokrát společně
s norskými fjordy označeny za nejkrásnější přírodní bohatství naší planety.
Národní park Jasper je jedním ze čtyř
parků v horách Rockies, a pokud k tomu
přičteme řadu přilehlých provinčních
parků, získáme jedno z největších
souvislých chráněných území na světě o velikosti
větší, než
je České republika. Není proto divu, že
v roce 1985 byl tento komplex zařazen
na seznam Světového dědictví Unesco
pod souhrnným názvem Canadian Rocky Mountain Parks World Heritage Site.
Kaž­doročně navštíví tuto oblast 9 milionů návštěvníků, kteří sem jezdí za sportem, poznáním a rekreací.
Z Jasperu vyrážíme na několikadenní
vysokohorskou túru. Je konec srpna a počasí nabízí stále skvělé letní podmínky.
Znalec zdejších hor by dokonce řekl, že
teď je pro takový typ výletu vůbec nejlepší
období roku, zvláště pro pohyb ve vyšších
nadmořských výškách, kde mnohdy leží
sníh až do začátku srpna, ale ten nový,
který zpravidla přichází v průběhu záři,
ještě nepřišel.
Plni optimismu a odhodlání tedy za
krásného počasí vyrážíme na 60km dlouhý Skyline Trail. První den nám počasí
skutečně přeje, ranní oblačnost je brzy
pryč a večer je obloha jako vymetená.
Společně s dalšími asi 10 lidmi kempujeme ve smrkovém lesíku pod sedlem ve
výšce necelých 2 000 metrů. Některým
z kempujících se ten den po cestě podařilo spatřit medvěda grizzly. My jsme zase
měli to štěstí „potkat“ samotářského vlka,
což je vskutku vzácnost.
Ráno druhého dne nás vítá poněkud
neobvyklým obrazem. Všude, kam až
oko dohlédne, je bílo. Přes noc nečekaně napadlo 10 cm sněhu. Zpočátku si
tohoto jevu, se kterým nikdo nepočítal,
užíváme. Děláme si legraci, že Vánoce
přišly nečekaně brzy, a nikdo přitom nepochybuje o tom, že sníh roztaje zase tak
rychle, jak přišel, jen co ranní slunce vykoukne zpoza hor. Jenže jsme se všichni
přepočítali. Hned co jsme opustili kemp
a pustili se do výstupu dlouhého pasu do
výšky přes 2 500 metrů, spustilo se nové
sněžení, které s větrem sílilo do takového
stavu, že chůze a orientace v té bílé spoušti byly téměř nemožné. Nacházeli jsme
se právě v nejvyšších partiích celé trasy
a měli jsme velké problémy stezku pustou
vysokohorskou krajinou plnou skal a příkrých srázů následovat. Před námi se však
odvíjely něčí čerstvé stopy, které bylo
s velkým úsilím možno následovat. Záhy
jsme zjistili, komu patři. Na největrnějším
místě, takovém, kam by ani psa nevyhnal,
jsme našli dezorientovaného, vysíleného
a silně podchlazeného člověka. Byl to náš
známý z kempu, Tony, 66letý velmi zkušený horal z Edmontonu, jinak profesor
na tamní univerzitě, který ve svých dnech
volna již přes 40 let putuje kanadskými
horami západu. Tady jsme jej však našli
ve stavu, kdy šla veškerá zkušenost stranou. Tony potřeboval okamžitou pomoc.
Stál ve větru téměř polonahý, rozum ho
přestával opouštět. O stavech podchlazení a vyčerpání jsem už něco četl. Tady
jsme byli bohužel svědky názorné ukázky.
Podchlazený člověk postupně ztrácí sebekontrolu, mozek otupí a začne tělu vysílat
zkreslené, či dokonce opačné signály, než by měl.
V těch dalších fázích
podchlazení člověk začne dokonce cítit
teplo, až nakonec ztratí vědomí úplně.
Museli jsme rychle jednat. Všichni čtyři
jsme okamžitě z batohů vytáhli svoje přebytečné oblečení a Tonyho navlékli do
všeho, co jen šlo. Stálo nás to samotné
velké úsilí, neboť chladný vítr se sněhem
nás opravdu nešetřil. Tony byl naštěstí
schopen pomalé chůze s pomocí. Rozdělili jsme si tedy jeho věci, popadli jeho
batoh a hned, jak to šlo, jsme se vydali
na cestu. Trvalo několik hodin, než se
Tony zahřál a jeho tělesná teplota byla
zase v normálech. Byl však krok od kroku
schopen lepší chůze, takže jsme se postupně během odpoledne dostali do nižších poloh, kde konečně přestalo sněžit
a orientace byla snadnější. Večer už jsme
v kempu společně popíjeli horký čaj a nejhorší bylo za námi. Bezesporu jsme tam
nahoře Tonymu zachránili život a on nám
proto nepřestával znovu a znovu děkovat.
Během našeho pobytu v Kanadě jsme
se ještě několikrát viděli, strávili společné chvíle v Edmontonu a oslavili spolu
dokonce jedny Vánoce. Tony nás do posledních našich dnů v Kanadě zval k jeho
rodinným sešlostem, oslavám a dalším
příležitostem, věnoval nám svou knihu
a po našem návratu do ČR nám dokonce
jako překvapení poslal dárkový balíček.
Dodnes jsme zůstali dobrými přáteli.
Mohu tedy skutečně napsat, že
jsme přátelé na život a na
smrt.
Jasper – skyline trail.
Pokračování
v příštím
čísle.
Lake O'Hara – narodni park Yoho.
Jasper – skyline trail.
Cesta ledových polí.
REPORTÁŽ
strana 9 / 14. SRPNA 2014
Aljašská dálnice nás z Yukonu přes severovýchodní okraj provincie Britská Kolumbie přivedla do Jasperu, horského městečka ležícího v srdci
severní části kanadských Rockies.
Mt. Assiniboine.
INFORMACE / INZERCE
strana 10 / 14. SRPNA 2014
Organizace školního roku 2014–2015
Organizace školního roku
2014–2015 v základních,
středních, uměleckých školách a konzervatořích.
Období školního vyučování ve
školním roce 2014–2015 začne
ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a
konzervatořích v pondělí
1. září 2014. Vyučování
bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek
29. ledna 2015. Období školního vyučování
ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června
2015. Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2014.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek 2. ledna 2015. Vyučování
začne v pondělí 5. ledna 2015. Jednodenní pololetní
prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2015.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny v okrese Vsetín 9. března –15. března 2015. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna a pátek
3. dubna 2015.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července
2015 do pondělí 31. srpna 2015.
Období školního vyučování ve školním roce 2015–
‑2016 začne v úterý 1. září 2015.
Odbor školství, MěÚ, Rožnov p. R.
Oznámení
ZŠ Videčská
Základní škola Videčská, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace vyhlašuje z důvodu rekonstrukce budovy ve
dnech 1. – 5. září 2014 ředitelské
volno. Nový školní rok tak bude
zahájen až v pondělí 8. září 2014.
Děkujeme za pochopení.
Mgr. Hana Bosová, ředitelka
ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOUPÍM
 Koupím klasický otoman vhodný do interiéru venkovské chalupy,
tel.: 739 063 000.
 Koupím staré pohlednice do
r. 1950, dále vyznamenání a řády
(i socialistické). Tel.: 608 420 808.
PRODÁM
 Pronajmu byt 1+1 s balkonem,
v Rožnově na Koryčanských Pasekách – Svazarmovská ulice, 2. p.
Dlouhodobě. Tel.: 739 929 878.
 Pronajmu kompletně zařízený
byt 2+1 v Rožnově pod Radhoštěm
– Záhumení. Cena dohodou. Tel.:
602 883 828.
 Pronajmu dlouhodobě garsoniéru se zaskleným balkonem v přízemí na Koryčanských Pasekách.
Tel.: 605 956 674.
 Prodám motorovou sekačku zn.
Adela vč. náhradních dílů (nové
nože). Velmi dobrý stav. V provozu
48 hodin. Pořizovací cena 26 500
Kč. Nyní cena dohodou. Tel.: 732
703 979.
 Prodám 2x100 m nové ocelové
lano o průměru 10 mm na výtahy,
jeřáby a podobně. Prodám nový
Eternit 40x40 cm – 220 kusů. Cena
dohodou. Tel.: 732 703 979.
 Prodám dětský kočárek zn. Bianko. Je to trojkombinace, je prostorný, polohovací, má přehazovací rukojeť, má terénní nafukovací kola.
Barva zeleno-žlutá. Výborný stav,
po jednom dítěti. Přidám zdarma
pláštěnku, slunečník a moskytiéru.
Cena 1 700 Kč. Tel.: 733 579 797.
 Prodám byt 2 + kk na Koryčanských Pasekách. Tel.: 605 522 249.
KOMERČNÍ
 Půjčky, úvěry hypotéky. Telefon:
800 800 606.
Soukromé řádkové inzeráty jsou zdarma
zveřejněny ve dvou číslech Spektra Rožnovska. Poté jsou nahrazeny dalšími. V případě jiného požadavku kontaktujte písemně redakci SR.
DOLNÍ BEČVA / PROSTŘEDNÍ BEČVA
strana 11 / 14. SRPNA 2014
Lidem se obnova pastvin líbí
DOLNÍ BEČVA • Vracet beskydské krajině její původní ráz
a zachránit jedinečné společenství smilkových trávníků je
cílem projektu rožnovského sdružení ČSOP Salamandr.
Hospodařit bude pět let na 45 hektarech bývalých pastvin.
Necelých pět hektarů začali společně s jejich majiteli obhospodařovat letos také na Kamenném v Dolní Bečvě.
„Právě odtud se nám na jaře, když
nám i další. Část budeme udržovat
jsme kontaktovali vlastníky, vrátilo
klasicky – pastvou ovcí valašek,
nejvíce odpovědí. To se nám stává
zbytek kosit,“ řekla Spektru Rožmálokdy, a spolupráce se zdejšími
novska koordinátorka projektu Barlidmi je vynikající. Nejenže soubora Krupová.
hlasili se zásahy na loukách, které
V jarních měsících pracovníci
jsme sami vytipovali, ale nabídli
Salamandru vyřezávali náletové
dřeviny, někde rozrušovali povrch
pozemků bránami, pak přišlo na
řadu sekání horskou sekačkou.
Kromě typické trávy smilky, která
celému společenství dala název, by
měly na udržovaných pastvinách
růst mateřidouška, hvozdíky a další
rostliny. Členové Salamandru hledají rovněž způsoby nejvhodnější
péče o tyto nevyužívané pozemky.
„Vyskytují se totiž v horských oblastech na živinami chudých půdách,
bývají mezi prvními pozemky, na
kterých vlastníci přestávají hospodařit. S jejich zarůstáním se mění
vzhled krajiny, ztrácejí se nádherné
výhledy, jimiž byly Beskydy vždycky pověstné,“ dodala B. Krupová.
Projekt podpořila Evropská
unie. V jeho rámci budou členové
Salamandru obhospodařovat rověž
svahy na Radhošti. „Dojde také
k vysekávání borůvčí. Ovšem v žádném případě nejde o jeho likvidaci.
Borůvkáři se o své oblíbené plody
obávat nemusejí,“ doplnila koordinátorka.
Text a foto: Táňa Arťušenková
POZVÁNKA
O obnově pastvin informují tyto tabule.
 Dolnobečvanské dožínky se uskuteční v neděli 31. srpna. Ve 14 hodin
bude posvěcený dožínkový věnec
v kostele. Program v kolibě Pod
Horů začíná od 15 hodin.
(ta)
Fotbalová sezona začala prohrou
PROSTŘEDNÍ BEČVA • Po vítězství v okresním přeboru
a postupu do krajské soutěže 1. B třídy začala fotbalistům
z TJ Prostřední Bečva sezona už koncem července. Tehdy
nastoupili proti Slušovicím v předkole soutěže o Pohár hejtmana Zlínského kraje. Nedařilo se, prohra 4:1 je z dalšího
postupu vyřadila.
„Krajský přebor jsme už před lety
hráli, přesto došlo ke kontrole hřiště. Museli jsme upravit pomezní
čáry, zóny u laviček pro střídání
a hlavně udržet a posílit mužstvo.
Získali jsme dva hráče z Rožnova –
Rostislava Balejíka a Jana Stavino-
hu. Z Vigantic přišel Pavel Gálik.
Bránu hájí Aleš Jurajda. Hrajeme
bez dvou hráčů. Zraněný je stále
kapitán David Hartman, kotník po
operaci si doléčuje Radek Pečiva,“
řekl Spektru Rožnovska Lubomír
Kysučan, sekretář oddílu.
Diváci si mohli prohlédnout poháry
z okresního přeboru.
Pvní zápas krajského přeboru
hráli fotbalisté 10. srpna na domácím hřišti proti Horní Lidči. Podle
mínění domácích fanoušků šlo
o velmi silného soupeře. Utkání
nakonec skončilo pro domácí prohrou 1:4.
(ta)
KRÁTCE
 Členové Fan clubu Petra Nováka a Viktora Sodomy se setkají
v kempu Kněhyně 29. až 31. srpna.
Připravena je autogramiáda s V. Sodomou.
Nebezpečná situace před domácí bránou.
Snímky: Táňa Arťušenková
 O Pohár svaté paní Zdislavy
v malé kopané se utkají ministranti děkanátu v sobotu 23. srpna na
Plančáku. Začátek je v 8.30. (ta)
O ŠTÍT RADHOŠTĚ. Čtyři desítky hasičských týmů bojovaly
10. srpna o putovní pohár Štít
Radhoště. Nejstarší moravská
soutěž v požárním sportu se konala už podvaapadesáté. Nejsilněji
byla tradičně obsazena kategorie
mužů, v níž se utkalo 24 mužstev.
Vítězem se stali slovenští závodníci z Martina-Záturčie (na snímku)
s časem 14,74 s. Velkou radost
měly ženy z Vigantic – poháry si
odvážela obě jejich družstva za
první i druhé místo. V kategorii veteránů zvítězili Vlčovice. Letošní
ročník obohatil křest hasičského
kalendáře na rok 2015. Nafotily
ho dolnobečvanské členky SDH.
Výtěžek z prodeje podpoří péči
o zdravotně postiženého Davida
Lukse z Prostřední Bečvy.
Text a foto: (ta)
 571 647 168
www.dolnibecva.cz
ZAUJALO NÁS
 Také letos reprezentoval Michal
Lejska z místního sboru dobrovolných hasičů Českou republiku
na V. mistrovství světa dorostu
v požárním sportu. Ve své kategorii zaběhl v disciplíně 100 metrů
s překážkami čtvrtý nejrychlejší čás
16,61 s, což je rovněž jeho osobní
rekord. V závodě na věž obsadil 18.
příčku. Absolvoval štafetu 4x100
metrů a požární útok.
 Nové suvenýry nabízí Informační centrum. Koupit si můžete keramické hrníčky se znakem obce
nebo magnetky s pohledem na kostel sv. Zdislavy.
(ta)
KAM ZA SPORTEM
 Čtvrtý ročník soutěže v požárním útoku o Pohár starosty se koná
v sobotu 30. srpna u kostela sv. Zdislavy. Závodí se v kategoriích muži,
ženy a muži nad 35 let. Začátek je
ve 14 hodin.
 Soutěž mladých hasičů o Pohár
okrsku č. 3 pořádá sbor dobrovolných hasičů v neděli 31. srpna na
fotbalovém hřišti. Soutěž je zároveň posledním kolem ligy mladých
hasičů okresu Vsetín.
(ta)
 571 643 230
www.prostrednibecva.cz
HORNÍ BEČVA / HUTISKO-SOLANEC
strana 12 / 14. SRPNA 2014
Les ožil drakem i čerty
HORNÍ BEČVA • Pohádkové bytosti se usídlily 9. srpna v lese
nad hornobečvanskou přehradou. Potkat jste tu mohli Marušku z pohádky O dvanácti měsíčkách, rezavou lišku, která
kdoví kde schovávala Budulínka, chvilku hodného a chvilku
velmi zlého draka.
To podle toho, jak zrovna děvčátka
a chlapci sbírali brambory, z nichž
mu princezna vařila polévku. U čertů na všechny čekala, jak jinak, než
čertovina – rozpoznávání rozdílů na
čertích kartách. Spider-Man připravil něco ze svého lezeckého umění
a u vodníka bylo třeba lovit rybky.
Nechyběla ani jízda na koloběžce
s princeznou Koloběžkou.
Na toho, kdo se vydal na stezku plnou nástrah a úspěšně prošel
všech deset stanovišť, v cíli čekal
dárkový balíček. Tím však odpoled­
ne plné dobrodružství nekončilo.
Organizátoři Pohádkového lesa
z občanského sdružení Bečvánek
Beskydy rozjeli parádní diskotéku
s opékáním špekáčků.
Text a foto: Táňa Arťušenková
TURNAJ ÚDOLÍ. Fotbalový den zahájili 9. srpna muži A zápasem s Prlovem. Po penaltách skončil vítězstvím domácích 3:1. V Turnaji údolí,
pořádaném Tělovýchovnou jednotou Sokol, hrály čtyři týmy systémem
každý s každým. Z vítězství se radovali sportovci ze dvou údolí – Hluboké
a Liščí (na snímku). Druhou příčku obsadili fotbalisté z Bučkové, Bečvice
a Horního konce, bronz si vybojovali zástupci Mečůvky, Lúk a Valašky.
Čtvrtí skončili hráči Kobylské, Dolního konce a Kostelani. Zpestřením
se stal zápas žen. Hornobečvanské střely zvítězily nad Vítkovicemi jednoznačně 7:0.
Marie Němcová, foto: Iva Chovancová
POZVÁNKA NA ORIENŤÁK
U trojhlavého draka se sbíraly brambory.
 Desátý Valašský orienťák se
uskuteční v sobotu 23. srpna. Start
všech kategorií, jednotlivců i dvojic, je v areálu hasičské zbrojnice
v Prostřední Bečvě-Kněhyně od
10 hodin. K novinkám patří kategorie Croozer – C – jeden jezdec
a jeden poháněč - dítě a libovolný
doprovod. Chybět nebude dovednostní soutěž pro děti ani hudební
Minifestival.
(ta)
 571 645 105
www.hornibecva.cz
Zateplení ordinací ušetří peníze
HUTISKO-SOLANEC • Jednou z posledních nezateplených
budov v majetku obce je zdravotní středisko. To se brzy změní. V operačním programu ministerstva životního prostředí
byla schválena žádost o poskytnutí podpory na nový plášť.
„Vyměněna budou rovněž okna
i vstupní dveře, dojde k zateplení
půdních i sklepních prostor. Jelikož
je objekt využíván pro zdravotnické účely, nahradí v tomto případě
polystyrén minerální vata. Akce má
stát 3 740 tisíc korun, dotace činí
2 648 tisíc korun. Obec tak ze svého rozpočtu přispěje 1 090 tisíc korun. Zároveň dořešíme zastřešení
vchodu, což si většina návštěvníků
ordinací přála,“ řekl Spektru Rožnovska starosta Hutiska-Solance
Vladimír Petružela.
Výběrové řízení na dodavatele
vypíše obec ještě na podzim. Ve
středisku poskytují své služby nejen
lékaři pro děti a dospělé, ale nachází se zde také zubař a lékárna.
Text a foto: Táňa Arťušenková
Zdravotní středisko dostane nový kabát
 i zastřešený vchod.
NENECHTE SI UJÍT
 Hasičská diskotéka se koná na
výletišti Poskla v sobotu 16. srpna.
 Myslivecké sdružení Hutisko-Solanec pořádá v sobotu 23. srpna na
výletišti Poskla Srpnovou noc. Připraveny jsou zvěřinové speciality
i bohatá tombola. K tanci i poslechu zahraje Duo Express. Začátek
je v 19 hodin.
 Reprízu scénky Jak žid krad
rychtářovi dřevo předvedou členové souboru písní a tanců Zákopčan
v sobotu 30. srpna v areálu Valašské
koliby Fojtka. Tanečníci ze Soláňku
zatančí v doprovodu cimbálové muziky Strunka své nové pásmo.
 Pohádkový les plný soutěží a her
je připraven pro děti v neděli 31.
srpna na výletišti Poskla. Začátek
je ve 14 hodin.
 Již podesáté se uskuteční v neděli 7. září oslava Dožínek. Společný průvod ke kostelu, kde bude
požehnán dožínkový věnec, vyjde
ve 13 hodin. Od 14 hodin se koná
program na výletišti Poskla, kde vystoupí Zákopčan i Soláněk. (ta)
LÉTO U VODY. Letošní léto příliš koupání nepřeje. „Je to nejhorší sezona od roku 2009. Střídání
sluníčka s bouřkami a deštěm
moc prohřívání vody nepřispívá,“
poznamenal správce areálu Roman Koláček. V sobotu 9. srpna
se však teploty šplhaly k tropické třicítce a voda se nahřála na
23 stupňů Celsia. Odpoledne se
prostory kolem koupaliště zcela
zaplnily auty a k bazénu mířily
desítky pěších zájemců o koupání. Sedmiměsíční Nelinka (na
snímku) byla v dětském brouzdališti moc spokojená. Obyvatelé
kempu si zase libovali, že v lesích
rostou houby. Jen je třeba znát ta
pravá místečka.
Text a foto: Táňa Arťušenková
 571 644 180
www.hutisko-solanec.cz
VALAŠSKÁ BYSTŘICE / ZUBŘÍ
strana 13 / 14. SRPNA 2014
Veteráni opět v akci
VALAŠSKÁ BYSTŘICE • Mezinárodní závod Veteráni do
kopca pořádá 16. srpna rožnovský Honest Veteran Car
Club na trati z Valašské Bystřice na Hlaváčky.
Začátek je v devět hodin. Letos
poprvé se nestartuje u valašskobystřického kostela jako v uplynulých pěti ročnících, ale o 300
metrů dál u Společenského domu
U Pernických. Organizátoři tak
prodloužili trať na konečnou délku
2,8 kilometru.
„U Pernických je totiž velké
parkoviště a také tam máme lepší
zázemí pro závodníky i diváky,“
uvedl předseda klubu Honest VCC
Vladimír Šimek. „Ve spolupráci se
členy Sdružení dobrovolných hasičů ve Valašské Bystřici připravuje-
me grilované klobásy a další občerstvení. V restauraci U Pernických
pak máme zajištěny pro závodníky
a fanoušky obědy,“ dodal předseda
rožnovského klubu veteránů.
Nafukování balonků
Diváci se mohou těšit na novinky, které organizátoři tentokrát do
jízdy pravidelnosti zavedli. Body
v soutěži si například vylepší ten,
kdo nejrychleji zašroubuje šroub
do příslušné matice. Řidiči poměří
své dovednosti i ve foukání balonků
a při přejíždění dřevěných desek.
Závodníci se hlásí z celé republiky. Závaznou přihlášku už poslali
například veteráni z Hradce Králové. Podle informací Vladimíra
Šimka však mnozí vyčkávají na poslední chvíli. Zejména majitelé motorek a milovníci otevřených vozů.
Ti se ráno před závodem podívají
na oblohu a při příznivém počasí
nastartují a do Valašské Bystřice
vyrazí. Nebude-li hrozit déšť, podle
organizátorů lze očekávat účast
stovky veteránů.
Bonbonek na závěr
O netradiční zakončení závodu
se postarají tři místní traktoristé,
kteří si jízdu pravidelnosti rovněž
otestují.
(mta), ilustrační foto:
www.honestveteranroznov.cz
POZVÁNKA
 Valašskobystřická pouť se koná
v neděli 17. srpna. Při té příležitosti pořádají víkendové přátelské
posezení místní zahrádkáři, hasiči,
včelaři, myslivci i důchodci. Poutníkům nabídnou steaky, zvěřinový
guláš, pivo, medovinu a dětem nealko. Senioři zvou na dobrou domácí
slivovici.
VÝLET NA HOUBY. Miroslav
Jedlička z Dolních Ředic jezdí
na Valašsko za turistikou a také
na houby. Do Valašské Bystřice
s rodinou poprvé zavítal na doporučení známého. „Za ta léta
jsme si opravdu zamilovali krásy
místní přírody, navíc se nám moc
líbí atmosféra okolních hospůdek
a pivovarů,“ uvedl turista z Pardubického kraje. S manželkou a dcerami každý rok navštěvují nová
místa. Letos zavítali na Tanečnici. Další příjezd plánují v zimě
a doufají v pořádnou sněhovou
nadílku.
(ik), foto: mta
Tip na letní výlet
Turisty bych rád tentokrát pozval na zhruba
17kilometrovou trasu do
Bystřičky. Z Valašské Bystřice se
vydáme po červené značce od obchodu Jednota až na Ptáčnici. Po
žluté značce odbočíme k turistické
chatě na Vsackém Cábu, kde se pokocháme krásným výhledem na Javorníky. Kousek odtud se nachází
přírodní rezervace Kutaný s bukojedlovým pralesem. Poté půjdeme
lesní silnicí po červené značce až
na Dušnou. Dál pokračujeme po
naučné stezce s modrým značením. U naučné tabule o Svantovítovi odbočíme doprava ke Svantovítovým skalám. Pak se vrátíme zpět na
modrou značku. U další naučné tabule zamíříme doleva neznačenou
cestou. Po sto metrech se vydáme
vpravo strmou stezkou vzhůru ke
skále, kde stával ve 13. století dřevěný skalní hrad Zámčisko. Poté
pokračujeme pěšinou po hřebenu
hory Klenov, odkud sestoupíme
na modře značenou cestu vedoucí
k hotelu Klenov a k přehradě Bystřička.
Jaromír Kubeš,
předseda Klubu českých
turistů Valašská Bystřice
 571 759 711
www.valasskabystrice.cz
Klub bude mít novou fasádu i střechu
Pro modernizací Klubu Zubří
a jeho okolí město Zubří vyčlenilo
ze svého rozpočtu pro letošní rok
téměř 14 milionů korun. Na zateplení budovy přitom získalo příslib
finanční dotace ve výši 85 procent
z evropských fondů a pět procent
ze státního rozpočtu. I když předpokládaná hodnota díla činila
původně šest milionů korun, výběrovým řízením se ji podařilo snížit
o 800 tisíc korun.
Text a foto: Libuše Miarková
KRÁTCE
ZUBŘÍ • Čilý stavební ruch panuje o letošních prázdninách
v areálu kolem Klubu Zubří. Prostranství před budovou je již
renovováno. Nové chodníky lemují vysázené záhony s novou
zelení a upravenými stávajícími vzrostlými jehličnany.
Za Klubem řemeslníci staví nové
parkoviště pro 97 aut. A také rekonstruují samotnou budovu Klubu.
Nejdříve začali s izolačními pracemi
a nyní objekt zedníci z firmy Commodum Valašská Bystřice zateplují.
Jakmile dokončí práce na obvodovém plášti, pustí se do rekonstrukce
střechy. Pak teprve bude Klub jako
ze škatulky. Tedy zatím jeho exteriér. „Sledujeme vyhlašování nových
výzev. Rádi bychom totiž ještě zmodernizovali interiér objektu, který
už také volá po renovaci,“ uvedl pro
Spektrum Rožnovska zuberský starosta Jiří Randus.
 Pět družstev se již přihlásilo do
1. nočního fotbalového turnaje Bison´s Night v Zubří, který začíná
v pátek 22. srpna od 20 hodin. Organizátoři se těší ještě na další zájemce, kteří se mohou zaregistrovat
do 17. srpna.
 Přátelský turnaj v babytenisu se
koná 23. srpna od 9 hodin na antukových kurtech u zuberské sokolovny. Je určen pro tenisové naděje
narozené v roce 2005 a 2006. Bližší
informace na telefonu 724 115 408.
 Přípravy na Den města Zubří vrcholí. Uskuteční se v sobotu
30. srpna od 14 hodin v Klidovém
centru pod Petrohradem.
(mta)
LÉTAJÍCÍ BORCI. V zuberském
bikeparku se první srpnovou sobotu uskutečnil závod Hardcore
Contest, který se řadí k nejprestižnějším soutěžím v naší republice. Diváci se těšili na tradiční
přehlídku BMX a MTB kol, ve
kterých jde především o trikové
skoky. Už ranní trénink napověděl, že odpoledne to bude atraktivní podívaná. Závodníci nezklamali. Večer si pak všichni užili
zábavu.
Text a foto: Iveta Křenková
 571 757 051
www.mesto-zubri.cz
VIDČE / VIGANTICE / TROJANOVICE
strana 14 / 14. SRPNA 2014
Postřehy z Nízkého Jeseníku a Oderska
VIDČE • Unikátní arboretum
Makču Pikču v Pasece nedaleko hradu Sovinec je ideální tip na rodinný výlet. Se
stavbou na bývalé skládce
s více než 3 500 druhy skalniček a jiných rostlin se při
svém letošním zájezdu pokochali také turisté z Vidče.
Poté v poznávání krás Olomouckého kraje pokračovali. Co stojí
za zhlédnutí? Přinášíme tipy od
organizátorky jednodenního výletu
Marcely Švajdové z Vidče:
Do Šternberku za historií
Ve Šternberku jsme si prohlédli
Expozici času. Zajímavá výstava
zprostředkuje zábavu i poučení na
250 jedinečných exponátech, umístěných v jednom z nejstarších domů
ve městě. A také ukáže, jak se čas
projevoval od „velkého třesku“ až
po dnešek, měřený nejpřesnějšími
atomovými hodinami.
Na státním hradu Šternberk
jeho návštěvníci obdivují stavební
slohy od gotiky až po klasicismus
s jedinečnou uměleckou výzdobou.
Vzácné jsou i sbírky renesančních
a barokních kamen a kožených zlacených tapet. Doporučuji navštívit
i chrám Zvěstování Panny Marie,
jeden z největších moravských kostelů s věžemi vysokými 60 metrů.
Nelze pominout ani nejvýznamnější barokní stavbu města - augustiniánský klášter z 18. století.
Sopky u Slezské Harty
Vyplatí se vyrazit až ke Slezské
Hartě a prohlédnout si vodní hladinu rozsáhlé přehrady, kostel a centrum v Roudně. Také vyhaslé sopky
v Nízkém Jeseníku, Malý a Velký
Roudný, stojí za to. Zalesněný kopec o výšce 780 metrů je poslední
činnou sopkou z konce třetihor a začátku čtvrtohor. Je to nejzachovalejší stratovulkán na Moravě. Z Roudna od kostela to k němu není daleko.
U pramene Ondrášovky
Doporučuji dál pokračovat do
Moravského Berouna a osady Ondrášov, kde z bývalých lázní už moc
nezbylo. Snad jen železniční trať
a závod Helios, v němž se upravuje
a stáčí současná Ondrášovka. U trati je symbolické místo, kde si každý
může napustit přírodní vodu. A pak
se třeba vydat do Oderských vrchů.
Zastavení v Libavé
Stojí za to vyhledat a oslovit kronikáře z Libavé, který turisty ochotně provede Vojenským újezdem. Ví
totiž o zaniklých vesnicích spoustu
Arboretum Makču Pikču nádherně kvete od jara až do podzimu. Foto: Marcela Švajdová
zajímavostí. Budete-li mít při návštěvě poutního kostela sv. Anny a sv.
Jakuba Většího ve Staré Vodě štěstí
na faráře, ochotně vám ukáže repliku slavné sošky zdejší svaté Anny.
Tento chrám zdevastovaný československou armádou a později okupační sovětskou armádou se podařilo
během posledních 20 let zase zprovoznit zásluhou darů, především
potomků odsunutých německých
obyvatel.
Ve Staré Vodě nelze minout
Královskou studánku a kapli svaté
Anny. Podle pamětníků pramen
nikdy nevyschl a voda je léčivá pro
oči. Jízda kolem vojenských střelnic
vás zavede na místa zaniklých obcí.
Dostanete se až do osady Kozlov,
z níž vede asfaltová cesta k prameni
řeky Odry, která odvádí vody severní Moravy do Baltského moře.
Marcela Švajdová
 571 655 010
www.vidce.cz
RODÁCI Z ROŽNOVSKA
Miloš Šimurda vystavuje
Vigantická inspirace
VIGANTICE • Červené a bílé pelargonie zdobí bytový dům
číslo 222 ve Viganticích. Radost pohledět na květinová okna,
za nimiž bydlí Jaroslava Mikundová, Černochovi, Juříčkovi
a Poledníkovi.
Iniciátorkou rozkvetlého domu je
Alena Poledníková, která pravidelně jezdí za synem do rakouského
Kaprunu a pokaždé obdivuje bohaté převislé vodopády pelargonií na
zahradách a balkonech rodinných
domků v Rakousku.
A tak není divu, že se snaží
i o pěknou výzdobu jejich vigantického obydlí. „Když se v minulých
dnech prohnaly obcí prudké deště,
obávali jsme se, zda nám tu parádu nezničí, ale naštěstí vše dobře
dopadlo,” radovala se Alena Po-
ledníková, která i letos přihlásila
dům číslo 222 do soutěže Rozkvetlá obec Vigantice. Vyhodnocena
bude 18. srpna. Již nyní ale lze na
obecním webu zhlédnout fotografie
pěkně upravených a inspirujících zahrad, skalek a truhlíků na balkonech
a okenních parapetech rodinných
domů.
Text a foto: (mta)
 571 654 848
www.vigantice.cz
TROJANOVICE • Miloš Šimurda
je v současné době už jen jediným
žijícím spoluzakladatelem valašského souboru písní a tanců Radhošť,
který vznikl v roce 1948. Nynější
muzikanti ze souboru mu proto
rádi přijeli zahrát 7. srpna do Trojanovic na vernisáž. Dojatý Miloš
Šimurda nelenil, vypůjčil si housle
a dvě písničky zahrál i zazpíval.
Ve svých devadesáti letech si
stále notuje, tvoří básně a zejména maluje. A také vystavuje. Trojanovickou expozici nazval Zpoza
Radhošťa a ve svých obrazech
se vyznává z lásky k této tajemné
hoře. Malířským štětcem zobrazuje
přízraky noci, sluneční svit v podzimních dnech, horské potůčky,
půvabné červánky a další přírodní scenérie. Věrně zaznamenává
také život pasekářů a posledního
žijícího radhošťského bači – strýca
Blinky.
„Od mého prvního akvarelu
v krajině uplynulo sedmdesát tři
let. Stále objevuji nové pohledy na
básnivou přírodu, na záhady, které
nalézám v stromech, lesních lužinách, zarostlých kamenných hrázích, skalnatých potocích, sluncem
prozařovaných lesních partiích
s fantastickými proměnami oblohy
nebes,“ řekl Jiří Šimurda ve svém
Akademický malíř Jiří Šimurda.
úvodním slově na vernisáži v Trojanovicích. Při té příležitosti přišly
umělce pozdravit desítky jeho příznivců, kteří obdivují jeho vitalitu
a chuť do další tvůrčí práce.
Přes zimu Miloš Šimurda žije
v Bratislavě, ale když začne jarní
období, už se těší do Rožnova pod
Radhoštěm, kde pravidelně tráví
celé léto. V kruhu svých blízkých
oslavil také 5. června své devadesáté narozeniny. Jeho akvarely
jsou v Trojanovicích vystaveny do
9. září.
Text a foto: (mta)
SPORT
strana 15 / 14. SRPNA 2014
Nejdále létali Janda a Doleželová
Jakub Janda a Michaela Doleželová zvítězili v 56. ročníku rožnovských mezinárodních závodů ve skoku
na lyžích, který se konal tradičně jako Pohár starostky
města Rožnova. Soutěžilo
se v areálu na Bučiskách
pod organizátorskou taktovkou TJ Rožnov pod Radhoštěm. Kromě klasického
skoku se bojovalo také v severské kombinaci.
Na skokanském můstku
K70 se soutěžilo ve třech
kategoriích. Dorostence
všechny porazil Polák Pawel Wasek
(KS Wisla), nejlepším domácím
závodníkem byl na šestém místě
Lukáš Kuběna.
Mezi ženami vyhrála Michaela
Doleželová (TJ Frenštát), třetí
příčku obsadila rožnovská juniorka
Michaela Rajnochová. V nejpočetněji obsazené mužské kategorii
dle očekávání vyhrál Jakub Janda
(ASO Dukla Liberec), domácí Jan
Michálek obsadil parádní čtvrté
místo.
Kromě skoků se soutěžilo také
v severské kombinaci, kdy se ke
Vítěz Poháru starostky, český reprezentant Jakub Janda společně Foto: archiv
se stříbrnou mezi ženami Barborou Doleželou z JKL Desná. pořádajícího klubu
skokové části přidal 4,5 kilometru
dlouhý běh.
Mezi muži vyhrál Lukáš Rypl
(ASO Dukla Liberec), dorostence
ovládl David Zemek (JKL Desná),
domácí Lukáš Kuběna obsadil
páté místo. Klání v Rožnově pod
Radhoštěm se celkem účastnilo na
sedm desítek sportovců z Česka,
Slovenska a Polska.
Další velkou akcí v areálu na
Bučiskách bude mezinárodní mistrovství České republiky ve skoku na
lyžích v kategorii Masters, které se
uskuteční v posledním srpnovém
víkendu.
(ran)
Golfisté neuspěli
Golfisté Rožnova pod
Radhoštěm nakonec těsně do play off letošního
ročníku první ligy družstev nepostoupili. Rozhodlo o tom druhé
a poslední dvojkolo základní části druhé nejvyšší soutěže, ve které
se Rožnované z desáté pozice po
prvním kole do kýžené osmičky
neprobili.
Na golfovém hřišti v Sokokově
nastoupili Valaši o předposledním
červencovém víkendu v sestavě
Adam Buš, Josef Janík, Michal
Kačmařík, Kryštof Kedroň, Petr
Koláček, Libor Lacina a Vojtěch
Vala s jediným cílem: posunout se
z desáté příčky nejméně na osmou
a zahrát si play off.
Golfisté na druhém konci republiky zápasili nejen se soupeři, ale
také s obrovským vedrem. Sobotní
boje se ještě Rožnovanům povedly
solidně, a dokonce po nich drželi osmou příčku, ale v neděli bylo
po nadějích. Po nepřesvědčivých
výsledcích celého družstva se tým
propadl na konečné deváté místo
a brány play off tak pro něj zůstaly
uzavřeny.
Vzhledem k předpokládané reorganizaci týmových soutěží v příštím roce pravděpodobně tým Valašského golfového klubu nesestoupí
a zůstane v první lize.
(ran)
Vigantičtí fotbalisté si v prvním kole otestovali penalty
Úspěšně vstoupili do nového ročníku krajského
přeboru fotbalisté Rožnova pod Radhoštěm, kteří doma
rozstříleli Vizovice. Dařilo se také
Viganticím, které si dovezly bod
z Morkovic.
KRAJSKÝ PŘEBOR – 1. kolo
ROŽNOV – VIZOVICE 6:1 (2:0)
Rožnované, kteří do nové sezony
vstoupili s novým trenérem Mila-
nem Náměstkem, se po půlhodině
oťukávání rozjeli do vysokých obrátek.
Hosté si nakonec odvezli tenisového kanára. Hattrickem se blýskl
Jakub Maléř, další branky přidali
Zetocha, Fuksa a Nečas. Ve druhém kole jedou Rožnované do Provodova a doma se znovu představí
v sobotu 24. srpna od 16.30 hodin
proti Baťovu.
Branky: 31. Fuksa, 38., 52. a 59.
Jakub Maléř, 75. Filip Zetocha,
89. Nečas – 53. Foltýn. Rožnov:
Michut – Kubáň, Bolf, Karban,
Bolcek – Lukáš Maléř, Jakub Maléř, Fuksa, Filip Zetocha – Martin
Zetocha, Michal Maléř. (Střídali:
Nečas, Bortl, Náměstek, Malina.)
MORKOVICE – VIGANTICE 2:1
na penalty (0:0)
Fotbalisté Vigantic si hned v prvním kole na vlastní kůži okusili
nové pravidlo, které říká, že žádný
zápas neskončí remízou, a otestovali si pokutové kopy.
V nich se štěstí přiklonilo k domácím. Modrá hvězda tak vezla
domů jeden bod. Poprvé doma se
v nové sezoně představí Vigantice
v neděli 17. srpna od 16.30 hodin
proti Holešovu.
Branky: 52. Huška – 61. Vokáč.
Vigantice: Slovák – Řepka, Vičan
M., Bolcek, Křiva, Štreit, Vokáč R.,
Mydlo, Kalod, Kožušník, Macíček.
Střídali: Paprskář, Vičan V. (ran)
Prešov v Zubří demonstroval své kvality
Zatím nejtěžšího soupeře
vyzvali v přípravě na novou
sezonu extraligoví házenkáři Gumáren Zubří. Minulý
pátek (8. srpna) na domácí
palubovce svěřenci trenéra
Jiřího Kekrta podlehli Prešovu vysoko o dvanáct branek
(26:38).
Tatran Prešov, který je
momentálně v přípravě
na blížící se kvalifikaci
o Ligu mistrů a v jehož barvách
nastoupili také všichni tři zuberští
odchovanci Jakub Krupa, Tomáš
Číp a Jakub Hrstka, už v poločase
vedl o devět gólů a ani ve druhém
poločase nepovolil. Pro domácí to
i přes porážku byla velká škola há-
zené. „Soupeř nám důrazně
ukázal, co je to házená na
té nejvyšší úrovni. Ale my
i takové zápasy potřebujeme
a já jsem moc rád, že jsme
s takto silným protivníkem mohli změřit
síly,“ hodnotil duel
s Prešovem trenér
Gumáren Zubří
Jiří Kekrt. Ten
měl až na trojici
borců, kteří byli
v té době na univerziádě (Václav, Šustáček, Šlachta) k dispozici kompletní kádr,
tedy i včetně všech
čtyř posil pro novou
sezonu – Řezníčka, Martina Hrstku, Šíru a Rečka.
Podle zkušeného kouče byly
rozdíly viditelné ve všech herních činnostech. „Asi nejmarkantnější to bylo v rychlosti,
a to v rychlosti úplně
všech činností. Prešov
ukázal svoji kvalitu.
Ale jak jsem říkal,
i takovéto zápasy potřebujeme
a jsou pro nás
užitečné,“ dodal
Jiří Kekrt.
V dalším průběhu přípravy na novou
extraligovou sezonu
čeká házenkáře Zub-
ří výjezd na turnaj do Maďarska,
domácí Valašský pohár (22. – 24.
srpna) a ještě několik jednotlivých
přátelských zápasů. Do nového
ročníku nejvyšší soutěže vstoupí
Gumárny v sobotu 6. září od 18 hodin doma proti Jičínu.
(ran)
Dosavadní výsledky Zubří v přípravě:
Frýdek-Místek – Zubří 31:25,
Zubří – Zlín 28:26,
Zubří – Frýdek-Místek 26:31,
Zubří – Brno (hráno v Luhačovicích)
28:34,
Zubří – Brno 30:21,
Hranice – Zubří 36:31,
Zubří – Tatran Prešov 26:38.
Házenkáři Zubří (na snímku jedna z posil pro novou sezonu Martin
Hrstka) vstupují do finální fáze přípravy na nový ročník extraligy.
Foto: Alexandra Buršíková
SPORT
strana 16 / 14. SRPNA 2014
Stolní tenisté mají za sebou skvělou sezonu
Úspěšnou sezonu 2013‑2014 za sebou má oddíl
stolního tenisu TJ Rožnov
pod Radhoštěm, jenž se
premiérově přestěhoval ze
Sokolovny do prostor velké tělocvičny ZŠ 5. května.
Všechny čtyři mužské týmy
skončily ve svých soutěžích
v první pětce tabulky, vědět
o sobě dávají také mládežnické naděje klubu.
Družstvo mužů „A“ startovalo ve čtvrté nejvyšší
republikové soutěži – III.
lize a po příchodu Daniela Ondryáše, který je v současné době nejlepším hráčem vsetínského okresu
a třetím nejlepším hráčem III. ligy
sk. E, se družstvo s přehledem umístilo na celkově 4. místě, což je jistě
v konkurenci týmů silné severní Moravy považováno za velký úspěch.
Dosažená úspěšnost: Daniel Ondryáš 84 %, Jaroslav Došek 72 %,
Úspěšní mládežníci TJ Rožnov: zleva Aleš Solanský, Foto:
Daniel Joch a Pavel Černota. archiv oddílu
Stanislav Pustějovský 58 %, Jaroslav
Škrla 49 % a Jiří Konečný 42 % .
Družstvo mužů „B“ startovalo
v krajském přeboru 1. třídy a z dvanácti družstev se umístilo na pěkném 5. místě. Družstvo se opíralo
Rožnovské golfistky třetí
Ženský tým Valašského golfového klubu (VGK)
ve složení Petra Bumbalová, Martina Matušová,
Klára Jančová, Veronika Bumbalová a Jana Děrkasová držel před druhým
dvojkolem třetí pozici se
ztrátou třinácti ran na
druhý Hradec Králové. I přes tropické
teploty se týmu první hrací den, především díky skvělému
výkonu Petry Bumbalové
a Martiny Matušové, podařilo dohnat značnou část
ztráty a od druhého místa
holky dělily pouhé čtyři rány.
V neděli se bohužel nepodařilo
navázat na sobotní úspěchy a tým
VGK tak skončil třetí, když celkový
součet ran za všechna čtyři soutěžní
kola činil 1 090. Na druhý Park Golf
Club Hradec Králové děvčatům chyběly
pouhé čtyři rány a letošní druholigovou
soutěž vyhrál Golf Club Jičín. Příští rok
by totiž mělo dojít k rozdělení prvoligové
soutěže na úseky východ a západ a teprve se
bude rozhodovat o tom, zda Rožnovankám
třetí místo bude na postup do první ligy stačit či nikoliv.
Výsledky hráček VGK ve 3. a 4. kole
druhé ligy družstev: P. Bumbalová 83/89,
Matušová 84/90, Jančová 94/102,
V. Bumbalová 94/91.
(ran)
Konečné třetí místo vybojovaly ve druhé lize družstev golfistky Valašského golfového klubu Rožnov pod Radhoštěm. O konečném bronzu Rožnovanek se rozhodlo v Golf
a Ski resortu v Ostravici, kde se konalo druhé a poslední
dvojkolo soutěže.
zejména o výkony Josefa Šenkeříka, který měl fantastickou úspěšnost 94 %, bohužel jeho zdravotní
stav mu umožnil odehrát jen čtvrtinu zápasů. Taktéž Stanislav Pustějovský (73 %) si odskočil z áčka na
pár zápasů, a tak největší zátěž byla
na hráčích Petru Míčkovi, Marku
Blaťákovi (oba 58 %) a nestárnoucím Zdeňku Křenkovi (57 %),
první zkušenosti a body sbíral také
Ivan Ryl (27 %).
Družstvo mužů „C“ hrálo v krajské soutěži II. třídy, kde bylo dvanáct mužstev v rámci Zlínského
kraje. Mužstvo pod vedením Mirka
Kokinopulose se opíralo zejména
o výkony Karla Baroše, který dosáhl
jedné z nejlepších úspěšností v soutěži, a to 81,5 %. Dále v družstvu
startovali Vladimír Honč 65,2 %,
Ivan Ryl 54,6 %, Miroslav Kokinopulos 42,5 % a Pavel Semela 29 %.
Družstvo mužů „D“ startovalo
v regionálním přeboru a skončilo
na páté příčce. Nejlepším hráčem
byl Petr Baroš s úspěšností 78 %,
dále Vladimír Nosek 60 %, Radomír
Křenek 47,4 % i mladé naděje Pavel
Černota 50 % a Daniel Joch 33 %.
A jaké jsou novinky pro nadcházející sezonu 2014–2015? Po delší
době se vrací Leoš Šubčík z TJ Vidče, naopak opačným směrem odchází Stanislav Zákostelský a Josef
Šenkeřík jde na Horní Bečvu. Velkým přínosem do budoucna by měl
být střídavý start nadějného Michala Glace. Tento zuberský odchovanec, který momentálně hraje v TJ
Vidče, by měl pravidelně dostávat
příležitost za „A“ družstvo v ligové
soutěži s tím, že v další sezoně již
bude plně rožnovským hráčem.
Velkou radostí a příslibem do
budoucna je fungující přípravka
mládeže. Pod dohledem trenérů
Petra Míčka, Karla Baroše, Jiřího
Konečného, Ivana Ryla a Josefa
Šenkeříka se formují nové naděje.
V okresním žebříčku figuruje mezi
dorostenci Daniel Joch na 2. místě,
stejně jako Pavel Černota ve starších žácích. Společně pak s mladšími žáky Tondou Barošem a Jirkou
Škrlou patří mezi nejtalentovanější
hráče přípravky. V okresním žebříčku starších žáků se dále umístil
Aleš Solanský a Martin Škývara na
12., resp. 13. místě, Víťa Žemba na
20. a Kryštof Nesvadba na 23. místě z celkově 45 hodnocených žáků.
Starší žákyně Markéta Černochová,
pak byla v žebříčku na 10. místě.
Velkého úspěchu dosáhli rožnovští dorostenci na okresních přeborech dorostu družstev, kde v silné
konkurenci obsadili konečné 2. místo! Pavel Černota a Tonda Baroš se
již pravidelně zúčastňují i krajských
bodovacích turnajů, kdy v kategorii
starších žáků skončil Pavel Černota na velice pěkném 14. místě z celkově 106 hodnocených žáků a Tonda Baroš v kategorii nejmladší žáci
pak na 11. místě z celkově 33 žáků.
Oddíl stolního tenisu tímto děkuje
za podporu všem partnerům a příznivcům stolního tenisu a těší se na
další úspěchy v nadcházející sezoně
2014–2015!
(ran)
INZERCE
SPEKTRUM ROŽNOVSKA – čtrnáctidenní zpravodaj města Rožnov pod Radhoštěm – MK ČR E 13228 • Periodický tisk územního samosprávného celku • Vychází 25x ročně • Vydává: MěÚ Rožnov pod
Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, Rožnov p. R., IČO: 00304271, e-mail: [email protected] • Šéfredaktor: Alexandra Buršíková – tel.: 571 661 172, 603 242 767 • Grafická úprava a sazba: MěÚ
Rožnov pod Radhoštěm • Tiskne: SAMAB BRNO GROUP, a. s. • Zdarma pro obyvatele města Rožnov pod Radhoštěm a obcí rožnovského mikroregionu • www.roznov.cz
Download

16 14. srpna 2014 1.59 MB