personální agentura
1
INFORMACE O NÁS
i
Společnost Danox vznikla v roce 2006, kdy své aktivity
rozvíjela na slovenském trhu v oblasti personálního leasingu.
V poměrně krátké době jsme se začali orientovat také na
český trh, a tím se stal Danox mezinárodní společností
v oboru personálního leasingu.
,,NIKDO NEJDE DÁL, KDYŽ NEVÍ KAM JDE,,
DANOX patří mezi stabilní a dynamicky se rozvíjející
organizace, které zákazníkům nabízí pružné personální
řešení, a to je založené na principu dočasného pronájmu
pracovní síly.
NÁŠ CÍL
NABÍDNOUT PRUŽNOU REAKCI NA AKTUÁLNÍ POTŘEBY KLIENTA
Formou personálního leasingu přebíráme zodpovědnost
za plynulý chod výroby. Svým obchodním partnerům
poskytujeme kompletní servis a služby.
ZABEZPEČIT EFEKTIVNOST, ÚSPORU ČASU A FINANCÍ
ZARUČIT SNÍŽENÍ FLUKTUACE ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI
NABÍZET SLUŽBY ŠITÉ NA MÍRU DLE POTŘEB KLIENTA
NEBRÁNIT SE NOVÝM POŽADAVKŮM OBCHODNÍCH PARTNERŮ
POTŘEBUJETE URČITÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ?
NAŠE PERSONÁLNÍ AGENTURA VÁM POSKYTNE PŘESNĚ TOLIK
ZAMĚSTNANCŮ, KOLIK PRÁVĚ V DANOU CHVÍLI POTŘEBUJETE.
Vy si zadáte své požadavky na zaměstnance a o vše ostatní se postaráme my.
Služby poskytujeme v co nejkratších možných termínech od podpisu rámcové smlouvy.
2
ŠKODA
TRANSPORTATION a.s.
i
ŘEKLI O NÁS
PERSONÁLNÍ AGENTURA DANOX JE MLADÁ A DYNAMICKÁ
SPOLEČNOST, KTERÁ SE STALA VÝZNAMNÝM PARTNEREM
NAŠÍ SPOLEČNOSTI.
Nejvíce nám vyhovuje jejich flexibilita, rychlost vyřízení objednávky a dodávání
opravdu profesionálních pracovníků.
S jejich servisem jsme naprosto spokojeni.
Za společnost Škoda Transportation a.s.
Ing. Marek Borusík
i
ŘEKLI O NÁS
S PERSONÁLNÍ AGENTUROU DANOX SPOLUPRACUJEME JIŽ
OD ROKU 2010. JE TO PERSONÁLNÍ AGENTURA S RYCHLOU
REAKCÍ NA POŽADAVKY NAŠÍ SPOLEČNOSTI.
Využíváme jejich služeb z důvodu široké nabídky dělnických profesí, rychlého
a vstřícného jednání, flexibility a spolehlivosti.
Výběr zaměstnanců vždy přizpůsobují prostředí a specifickým potřebám naší
firmy. Vždy nám posílají spolehlivě prověřené a kvalitní kandidáty ze své
databáze.
Za společnost BV elektronik s.r.o.
Antonín Hronek, výrobní ředitel
BV
ELEKTRONIK s.r.o.
3
4
JTEKT
Automotive Czech
Pardubice s.r.o.
i
ŘEKLI O NÁS
SPOLUPRÁCE S FIRMOU DANOX BYLA ZAHÁJENA V ROCE 2011,
KDY BYLA POTŘEBA OKAMŽITĚ ROZŠÍŘIT VÝROBU DLE VELIKOSTI
SJEDNANÉ ZAKÁZKY A SPLNĚNÍ TERMÍNŮ.
Tato společnost zareagovala rychle a dodala nám do stanovené lhůty počet
zaměstnanců, který jsme požadovali.
Plný servis a rychlost dodání pracovních sil jsou jejich přednosti.
Za společnost JTEKT Automotive Czech Pardubice s.r.o.
Petr Florián
i
ŘEKLI O NÁS
S PERSONÁLNÍ AGENTUROU DANOX SPOLUPRACUJEME V OBLASTI
NÁBORU NOVÝCH KVALIFIKOVANÝCH PRACOVNÍKŮ JIŽ DÉLE
NEŽ ROK.
Služby této společnosti hodnotíme pozitivně. Jednají profesionálně a vybraní
kandidáti zcela odpovídají požadovaným předpokladům po profesionální i osobní
stránce.
Věříme, že naše spolupráce bude i v příštím období pokračovat ke spokojenosti
obou stran.
PERM Technologies s.r.o.
Za společnost PERM Technologies s.r.o.
Karel Teplík
PERM
Technologies s.r.o.
5
6
i
GUSEPPE
ŘEKLI O NÁS
VE VAŠÍ AGENTUŘE DANOX JSME SE SETKALI S PRUŽNÝM
A PROFESIONÁLNÍM PŘÍSTUPEM. PŘIDĚLENÍ ZAMĚSTNANCI
PŘESNĚ ODPOVÍDALI NAŠIM POŽADAVKŮM. V PŘÍPADĚ
NUTNOSTI DOŠLO VŽDY K DOHODĚ MEZI OBĚMA STRANAMI,
A TO KE VZÁJEMNÉ SPOKOJENOSTI.
Tato naše dobrá zkušenost je předpokladem pro další pokračování naší vzájemné
spolupráce.
Za společnost Guseppe
Ing. Jana Machová
i
ŘEKLI O NÁS
AGENTURA PRÁCE DANOX JE SPOLEHLIVÝM PARTNEREM
EKOMOR S.R.O. PŘI ŘEŠENÍ NEDOSTATKU PRACOVNÍKŮ
V RŮZNÝCH PROFESÍCH.
Oceňujeme rychlou reakci na naše požadavky, kvalitní zaměstnance a zejména
korektní jednání při uzavírání smluv a rovněž vstřícné jednání při jejich plnění.
Za společnost EKOMOR s.r.o.
Ing. Petr Moravec
EKOMOR s.r.o.
7
8
Haas Profile
s.r.o.
i
ŘEKLI O NÁS
S FIRMOU
DANOX SPOLUPRACUJEME V OBLASTI
AGENTURNÍHO
ZAMĚSTNÁVÁNÍ, KDE JSOU VEŠKERÉ POŽADAVKY ZE STRANY TÉTO
AGENTURY ZABEZPEČENÉ PRAKTICKY OBRATEM A V PŘÍPADĚ NÁHLÉHO
NAVÝŠENÍ POČTU ZAMĚSTNANCŮ REAGUJÍ BEZ PRODLENÍ.
Oceňujeme profesionální, vstřícný, seriozní přístup a věříme, že naše spolupráce
bude nadále pokračovat ke spokojenosti obou stran.
Za společnost Haas Profile s.r.o.
RNDr. Alena Kružíková
i
ŘEKLI O NÁS
S PERSONÁLNÍ AGENTUROU DANOX JSME VELICE SPOKOJENI.
Agentura má velmi profesionální přístup, rychlé a vstřícné jednání při hledání
zaměstnání, diskrétnost, profesionalitu, informovanost a spolehlivost.
Za společnost LUCCO a.s.
Pavel Marec
LUCCO a.s.
9
10
i
Pacific Direct
ŘEKLI O NÁS
OCEŇUJEME VYSOCE FLEXIBILNÍ, PROFESIONÁLNÍ A VSTŘÍCNÝ
PŘÍSTUP PERSONÁLNÍ AGENTURY DANOX. SLUŽBY TÉTO
SPOLEČNOSTI BYLY POSKYTOVÁNY VE VÝBORNÉ KVALITĚ
A DLE NAŠICH POŽADAVKŮ A PŘEDSTAV.
Naše kladné zkušenosti jsou předpokladem k dalšímu pokračování spolupráce.
Za společnost Pacific Direct
Jozef Tesařík
i
ŘEKLI O NÁS
S AGENTUROU DANOX SPOLUPRACUJEME PROTO, ŽE JE
SCHOPNA PRUŽNĚ ZAJISTIT PŘESNÝ POČET PRACOVNÍKŮ,
A TÍM ZAJISTIT JAKÝKOLIV VÝKYV KMENOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ.
Naše požadavky (snížení či zvýšení počtu pracovníků) splňují v předem
stanoveném termínu k naší spokojenosti.
Za společnost Tomil s.r.o.
Robert Vošlaer
Tomil s.r.o.
11
12
MSSL Advanced
Polymers s.r.o.
i
ŘEKLI O NÁS
NAŠE FIRMA MSSL ADVANCED POLYMERS S.R.O. S FIRMOU
DANOX SPOLUPRACUJE V OBLASTI TZV. ,,AGENTURNÍCH
ZAMĚSTNANCŮ“ OD DUBNA ROKU 2011.
Spolupráce s firmou DANOX je velice dobrá. Naše požadavky na zaměstnance
splňují prakticky obratem a v případě náhle nutné potřeby dočasného navýšení
počtu zaměstnanců reagují bez prodlení.
Zaměstnanci, kteří k nám přijdou pracovat z této firmy jsou spolehlivými
zaměstnanci, loajální vůči nám i svému zaměstnavateli a ochotni pracovat dle
našich požadavků a potřeb.
Pokud bychom stáli znovu před rozhodnutím o výběru firmy, která se zabývá
agenturním zaměstnáváním, mohu říci, že bychom si opět vybrali firmu DANOX.
Za společnost MSSL Advanced Polymers s.r.o.
Ing. Vladimír Pelej, prokurista společnosti
i
ŘEKLI O NÁS
PERSONÁLNÍ AGENTURU DANOX JIŽ DLOUHODOBĚ VYUŽÍVÁME,
A DÍKY TOMU PRO NÁS NENÍ PROBLÉM SPLNĚNÍ ZLOMOVÝCH
ZAKÁZEK,
KTERÉ
NAŠE
SPOLEČNOST
ZABEZPEČUJE.
DISPONUJÍ
ŠIROKOU
NABÍDKOU
KVALIFIKOVANÝCH
A SPOLEHLIVÝCH PRACOVNÍKŮ, FLEXIBILITOU A VSTŘÍCNÝM
JEDNÁNÍM.
Z těchto důvodů naše spolupráce probíhá bez problémů a počítáme s nimi i nadále.
Za společnost Schulte Automotive Wiring s. r. o.
Martin Hovora
13
Schulte Automotive
Wiring s.r.o.
14
ACTHERM
strojírentsví s.r.o.
i
ŘEKLI O NÁS
AGENTURA PRÁCE DANOX JE SPOLEHLIVÝM PARTNEREM
NAŠÍ SPOLEČNOSTI PŘI ŘEŠENÍ NEDOSTATKU PRACOVNÍKŮ
V RŮZNÝCH PROFESÍCH. REAGUJE NA NAŠE OBJEDNÁVKY
PRUŽNĚ A KVALITNĚ A NAŠE SPOLEČNOST SE TAK MŮŽE PLNĚ
SOUSTŘEDIT NA ROZVOJ VÝROBY.
V neposlední řadě oceňujeme jejich korektní jednání a plnění podmínek
stanovených ve smlouvě.
Za společnost ACTHERM - strojírenství s.r.o.
Ing. Antonín Kalaš
i
ŘEKLI O NÁS
NAŠE FIRMA SI VYBRALA PRACOVNÍ AGENTURU DANOX Z TĚCHTO
DŮVODŮ:
důvěryhodnost
pružné zajistění pracovníků
rychlé a vstřícné jednání
flexibilita a spolehlivost
Za společnost Pewag s.r.o.
Ing. Karel Skalický
Pewag s.r.o.
15
16
SCHEMPP - HIRTH
Flugzeugbau GmbH
i
ŘEKLI O NÁS
PRACOVNÍ
AGENTURA
DANOX
JE
SPOLEHLIVÝM
PARTNEREM
NAŠÍ
SPOLEČNOSTI. REAGUJE NA NAŠE OBJEDNÁVKY PRUŽNĚ A KVALITNĚ
A NAŠE SPOLEČNOST SE TAK MŮŽE PLNĚ SOUSTŘEDIT NA ROZVOJ VÝROBY.
Za společnost Schempp - HIRT Flugzeugbau GmbH
Václav Plašil
i
ŘEKLI O NÁS
AGENTURA DANOX JE SPOLEHLIVÝM PARTNEREM. VYUŽÍVÁME SLUŽEB TÉTO
AGENTURY PŘEDEVŠÍM PŘI ŘEŠENÍ NEDOSTATKU PRACOVNÍKŮ V DĚLNICKÝCH
PROFESÍCH
17
Autoneum s.r.o.
A
PRO
ŘEŠENÍ
OPERATIVNÍCH
POŽADAVKŮ
VZNIKLÝCH
V OBLASTI VÝROBY.
Oceňujeme rychlou reakci na naše požadavky, vstřícné jednání a spolehlivost při
jejich plnění. Rovněž kvalita přidělených pracovníků je na požadované úrovni,
nevyskytují se problémy s docházkou.
Za společnost Autoneum, s.r.o.
Sabrina Kiesewetterová
18
Hyundai Dymos,
s.r.o.
i
ŘEKLI O NÁS
VYUŽÍVÁME SLUŽEB TÉTO AGENTURY PŘEDEVŠÍM PŘI ŘEŠENÍ NEDOSTATKU
PRACOVNÍKŮ V DĚLNICKÝCH PROFESÍCH A PRO ŘEŠENÍ OPERATIVNÍCH
POŽADAVKŮ VZNIKLÝCH V OBLASTI VÝROBY, LOGISTIKY A KVALITY.
Jsme na počátku spolupráce, kde můžeme hodnotit dosavadní spolupráci jako
velmi spolehlivou a flexibilní.
Za společnost Hyundai Dymos, s.r.o.
Ladislav Budín
i
ŘEKLI O NÁS
PERSONÁLNÍ AGENTURU DANOX NÁM DOPORUČILI NAŠI PARTNEŘI, A TÍM
SE TAKÉ DANOX STAL VÝZNAMNÝM PARTNEREM NAŠÍ SPOLEČNOSTI.
Flexibilita, ochota pracovat a vždy zabezpečit hladký průběh při náborech
a dosazení kvalifikovaných uchazečů = DANOX.
Kvalita jejich práce pomáhá naší společnosti od zatížení vysokými náklady,
snižuje se fluktuace, a také nám pomáhá s personální agendou aj.
Za společnost ŠKODA VAGONKA a.s.
Michaela Pardubická - Personální ředitelka
19
ŠKODA
VAGONKA a.s.
20
Energetické
opravny a.s.
i
ŘEKLI O NÁS
AGENTURA DANOX NÁM POSKYTUJE RYCHLOU A FLEXIBILNÍ SPOLUPRÁCI,
PROFESIONÁLNÍ A VSTŘÍCNÝ PŘÍSTUP. SLUŽBY TÉTO SPOLEČNOSTI
VYHOVUJÍ NAŠIM POŽADAVKŮM A PŘEDSTAVÁM, KTERÉ NAŠE FIRMA
VYŽADUJE.
Za společnost Energetické opravny a.s.,
Pavel Hrabec – vedoucí střediska
i
ŘEKLI O NÁS
VZHLEDEM K NUTNOSTI ZABEZPEČIT STOPROCENTNÍ KVALITU VÝROBKŮ,
KLADEME VELKÝ DŮRAZ NA PROFESIONALITU ZAMĚSTNANCŮ.
Ceníme si značné flexibility při náboru zaměstnanců – agentura je schopná vždy
rychle reagovat na aktuální situace a potřeby naší společnosti.
Za společnost CHANGHONG
Ing. Radek Holub
CHANGHONG
21
ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Patrik Chromec
tel.: +420 734 258 718
email: [email protected]
Miroslav Daňo
tel.: +420 734 258 717
email: [email protected]
MOTTO NAŠÍ SPOLEČNOSTI:
1. Poctivost a serióznost
Poctivě a seriózně pracovat ve prospěch našich klientů.
2. Rychlost
Rychle a neprodleně reagovat na požadavky a podněty od klienta.
3. Čestnost
Čestně a pravdivě informovat klienta.
Zdena Maďarová
tel.: +420 730 516 464
email: [email protected]
Tibor Daňo
tel.: +420 777 341 341
email: [email protected]
Michaela Bosová
tel.: +420 730 516 463
email: [email protected]
4. Flexibilita
Flexibilně reagovat na speciální požadavky klienta.
5. Náš úspěch
Našim úspěchem je spokojený klient, který opětovně využívá naše služby.
PARTNEŘI
PERM Technologies s.r.o.
Děkujeme za čas, který jste věnovali naší nabídce
a těšíme se na budoucí spolupráci.
DANOX sídlo:
Pobřežní 370/4, 186 00 Praha – Karlín
Náborová kancelář:
Karolíny Světlé 202, 566 01 Vysoké Mýto
tel.:+420 775 760 950, tel.:+420 734 258 713
Korandova 2927/14, 301 00 Plzeň
tel.:420 731 215 583
web: www.danox.eu
Download

danox-katalog-a4.pdf