ČTRNÁCTIDENÍK MIKROREGIONU ROŽNOVSKO
I
ČÍSLO 18
I
ROČNÍK XXIV
I
11. ZÁŘÍ 2014
Město Rožnov pod Radhoštěm nabízí všem politickým stranám a sdružením nezávislých kandidátů, které se ucházejí o hlasy voličů v komunálních volbách, prostor ve Spektru Rožnovska. Každé politické uskupení má k dispozici v čísle 19 (vychází 25. září) zdarma půl strany
(191x132 mm), kterou může využít k představení kandidátů a volebních programů. Vše nad
tento rozměr už bude účtováno dle sazebníku pro inzerci. Příspěvky a inzeráty posílejte do
15. září. Bližší informace na telefonním čísle: 603 242 767.
Most bude otevřen na konci října
ZAZNAMENALI JSME
Nová záchranka
Ještě měsíc a půl budou řidiči jezdit po mostu U Janíků jen
v jednom směru. Ukončení prací plánuje firma Firesta do
konce října. V souladu s původně naplánovaným termínem.
Polovina mostu už má nový asfalt, nyní
se opravuje jeho druhá část.
Foto: Alexandra Buršíková
Stavbu ale dělníci zahájili o šestnáct
dní později. „Smlouvu jsme dostali
třináctého května. Vyřídit dopravní
omezení ale trvá měsíc. Místo prvního června jsme tedy začali pracovat
až šestnáctého, neboť bez rozhodnutí odboru dopravy jsme nemohli
most zjednosměrnit,“ vysvětlil Josef
Otrhálek z firmy Firesta.
Rekonstrukci navíc nepřálo počasí. „Přesto práce ukončíme včas,“
slíbil Josef Otrhálek. Krajský radní
pro dopravu a rožnovský zastupitel
Jaroslav Kučera ale očekává zkrácení termínu. „Vím, že práce byly
zahájeny později a při postupném
odkrývání jednotlivých podloží konstrukce se objevily problémy. Na
druhou stranu ale předpokládám,
že při stejném pracovním úsilí, jaké
na stavbě vládlo v prvních třech
týdnech rekonstrukce, by mohl být
most zprůjezdněn dvacátého října,“
poznamenal Jaroslav Kučera.
Polovina mostu už má nový asfalt. Po něm jezdí auta od čtvrtka
4. září. „Z dopravního hlediska se
nic nemění, řidičům slouží stále
pouze polovina mostu, a to ve smě-
ru jízdy do centra města,“ připomněl rožnovský místostarosta Ivo
Hanáček.
Investorem stavby je Ředitelství
silnic Zlínského kraje. „Je pravda, že se začalo pracovat později.
A jsem rád, že firma i přes to skluz
dohnala a termín dodrží“, řekl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.
Důvodem rekonstrukce mostu je
jeho rozšíření o jeden jízdní pruh,
což má zrychlit dopravu směrem
z centra města do Valašského Meziříčí. Jedna strana chodníku proto byla nahrazena lávkou pro pěší,
chodník na druhé straně zůstane.
Poklepem na základní kámen byla
v úterý 9. září zahájena výstavba
nové výjezdové stanice Zdravotnické záchranné služby Zlínského
kraje. Objekt za téměř sedmnáct
milionů korun by měl být hotov do
května příštího roku.
„Rožnovsko se nachází v nádherné krajině, která je ale místy
těžko dostupná. Vybudování nové
výjezdové základny může zachránit mnoho životů, protože mimo
jiné zkrátí dojezdové časy k pacientům,“ řekla starostka Rožnova
Markéta Blinková
Stávající nevyhovující prostory
základny v městské poliklinice budou nahrazeny novými třemi výjezdovými stáními pro záchranku
v temperovaném stavu. „To se pozitivně projeví v menším opotřebení
sanitek a ve větším komfortu vůči
našim pacientům. Získáme také
dostatečné prostory pro umístění
zdravotnických přístrojů a budeme
mít prostor pro speciální odpad
a v neposlední řadě důstojnější zázemí pro posádky záchranky,“ uvedl ředitel záchranky Josef Valenta
s tím, že součástí objektu bude
také lékařská pohotovostní služba. „Dokončení stavby očekáváme
v květnu příštího roku. Slavnostní
uvedení do provozu pak plánujeme
na konec prvního pololetí,“ doplnil
Josef Valenta.
Náklady na novou výjezdovou stanici činí sedmnáct milionů korun.
Jedenáct milionů korun se podařilo
získat z Regionálního operačního
programu, šest milionů korun pak
dofinancuje Zlínský kraj.
(tg)
Rožnov pod Radhoštěm
 Rožnov pod Radhoštěm
Rožnov pod Radhoštěm
Rožnov pod Radhoštěm
Alexandra Buršíková
[email protected]
Na výstavu do galerie
Milovníci výtvarného umění by si
neměli nechat ujít výstavu v Galerii
Crears. Ta do 4. října představuje sochy a malby Štefana Poláka, šperky
Tomáše Procházky a obrazy Josefa
Lieslera. Od 7. října pak vystavuje
malby Karel Sládek.
(bur)
Lampiony rozsvítí park
Podzimní putování s broučky Valašským královstvím se uskuteční
v pátek 26. září. Jedná se o lampionový průvod pro děti, symbolickou cestu Karafiátových Broučků
z knihovny. Sraz je o půl sedmé
večer u hudebního altánu.
(bur)
Podzimní Valašská zahrada
Bruslení pro veřejnost
Zahradnické a řemeslnické trhy se
konají od 26. do 29. září v areálu
Sport campu TJ Rožnov pod Radhoštěm. Připravena je bohatá nabídka podzimních květin, chryzantém, vřesů či macešek. Nebudou
chybět trsy chilly papriček. (bur)
Bruslení pro veřejnost zahájil rožnovský HC klub. Kdo by chtěl vyrazit na led, má příležitost v pátek
12. září od 20 do 21.30 hodin, v sobotu 13. od 14 do 15.30 hodin a pak
od 20 do 21.30 hodin a v neděli
14. od 16 do 17.30 hodin.
(bur)
zprávy z města
strana 2 / 11. ZÁŘÍ 2014
Starostové jednali
Přechody zatím hlídají strážníci
Poslední zasedání Valné hromady
Sdružení Mikroregionu Rožnovsko, ve které je členem devět obcí
regionu, se uskutečnilo v úterý
9. září na rožnovské radnici. Hlavním tématem bylo předložení studie přírodě blízkých protipovodňových opatření a představení návrhu
financování sociálních služeb.
„Starostové také schválili smlouvu o provozování sněžného skútru
se sportovním klubem při Základní
škole Videčská, který bude sloužit
k úpravě běžeckých stop ve městě
a okolí. A závěr jednání patřil poděkování kolegům, kteří již v následných komunálních volbách
nebudou kandidovat a na jednání
sdružení tak byli naposledy,“ řekl
Václav Mikušek.
(tg)
Začátek školního roku opět otevírá otázku bezpečnosti školáků. Zatím na ni dohlížejí jen strážci zákona. Přestože totiž
vedení města již v dubnu oslovilo veřejnost s tím, že hledá
dobrovolníky, kteří by dětem pomáhali dostat se přes silnici,
přihlásili se jen čtyři zájemci.
všední dny ráno obsazeny strážníky
Alexandra Buršíková
a státními policisty. „Chtěli jsme
[email protected]
dobrovolníky pokrýt přechody na
O jejich schopnosti postavit se na
Koryčanských Pasekách, popřípadě
přechody rozhodne do konce září
další na méně nebezpečných míszdravotní prohlídka. Pokud jí protech,“ vysvětlila Markéta Blinková.
jdou, budou proškoleni a s vestou
Ve Vsetíně systém školených
a terčíkem vyrazí do ulic.
dobrovolníků funguje již několik
„Je mi líto, že se nepřihlásilo
let. Zastupující šéf strážníků je ale
více lidí. Nabídku jsme přitom něk jeho zavedení v Rožnově spíše
kolikrát medializovali,“ povzdechla
skeptický. „Podle mého názoru by
si starostka Markéta Blinková.
bylo na bezpečných přechodech
Všechny zásadní a nebezpečné
lepší, aby tam nikdo nestál a děti se
zebry ve městě jsou podle ní ve
naučily přecházet samy. Není dob-
KRÁTCE
ré z nich dělat figurky, které čekají
na nějaký pokyn,” poukázal Marek
Grossmann.
Podle vedoucího rožnovského
obvodního oddělení státní policie
by ale systém zaveden být mohl.
„Na silnicích první třídy určitě ne,
ale jinak bych se tomu nebránil.
Navíc ve Vsetíně to takto funguje
opravdu velmi dobře,“ řekl Karel
Rychtecký.
Zastupitel Petr Jelínek by pomoc
dobrovolníků uvítal. „Učitelky mateřinek běžně vstupují do cest a zastavují dopravu. Tak proč by to nemělo fungovat se seniory či rodiči?
Nejde o to, aby dopravu řídili, ale
aby pomáhali dětem. Řekli jim, kdy
mohou přejít a kdy raději počkat,“
upozornil.
NA NÁMĚSTÍ SE PŘEDVEDLI BIKEŘI I ŽONGLÉŘI. Vyznavači freestylového ježdění na kolech a koloběžkách předvedli ve středu 3. září na Masarykově náměstí kolemjdoucím, jak to
vypadá, když se do řídítek opřou skuteční borci. Na adrenalinové triky a nebezpečné skoky na rampách se mohli lidé podívat v rámci Týdnů pro duševní zdraví, které v září
a říjnu pořádá obecně prospěšná společnost Iskérka. V odpoledním happeningu se kromě bikerů představili také orientální tanečnice Veronika Konvičná, žonglér Luboš Pečiva a folkový písničkář Pavel Goláň. „V rámci podzimní kampaně se také do konce října koná v rožnovské knihovně výstava maleb a kreseb Cesta světem. Autorkou je Anna
Křenková, která dlouhodobě trpí duševním onemocněním,“ vylíčila Alena Jbaili z Iskérky.
(bur), foto: Michal Burda
Ředitel Daniel Vašut odešel z čela městské policie
Jednadvacet let pracoval u rožnovské městské policie. Devět let ji
vedl. Nyní Daniel Vašut odchází
ze zdravotních důvodů z funkce.
Strážníky do doby pověření nového
ředitele povede starostka Markéta
Blinková.
„U rožnovské městské policie
jsem jako strážník od listopadu
1993 a od února 2005 pak ve funkci ředitele. Z doby mého působení
ve vedení bych vyzdvihl především
rozsah naší činnosti, který se ne-
ustále rozšiřoval v návaznosti na
nové právní předpisy a zákony.
I s menším počtem strážníků jsme
vždy dosahovali dobrých výsledků
a neustále se zlepšovala i efektivita
práce mých kolegů na policii,“ řekl
Daniel Vašut.
Podle něj nemá smysl vyjmenovávat všechny oblasti, ve kterých
byli strážníci vidět. „Snažil jsem se
vždy pracovat z ulice a ne z kanceláře, protože podle mého názoru
by strážník měl být především vidět
mezi lidmi,“ podotkl končící ředitel
městské policie s tím, že k řadové
službě je nutno připočítat činnost
v rámci prevence kriminality, vybudování kamerového systému, besed, podílu na akcích města a mnohé další.
„Za práci, kterou vykonával svědomitě a zodpovědně, patří Danielu Vašutovi velký dík. Myslím, že
není v Rožnově člověk, který by se
s ním při jeho činnosti osobně nesetkal. Samozřejmě mu přeji hodně
zdraví a to, co potřebuje nejvíce,
aby se jeho zdravotní stav stabilizoval. A jsem přesvědčena, že při
jeho činorodosti a aktivitě nebude
nikde zahálet a budeme se s ním,
byť už v jiné roli, setkávat,“ řekla
Markéta Blinková.
Starostka už vyhlásila výběrové
řízení na nového ředitele. Uchazeči se mohou hlásit do 20. září,
podrobnější informace najdou na
úřední desce nebo na webových
stránkách města.
(bur)
Rožnov opravuje dětská hřiště
Do kostela na barokní koncert
Dětská hřiště v přírodním stylu získá pět mateřinek. „Jsou to školky
v Tylovicích, Na Zahradách, Radost, Horní Paseky a 1. máje 1153,“
vyjmenoval vedoucí odboru investic Ivo Marcin.
Koncert barokní hudby s názvem
Musica barocca italiana se uskuteční v sobotu 13. září v rožnovském
evangelickém kostele.
V sedm hodin večer tam vystoupí Anna Mikolajková a Jitka
Na rekonstrukci starých hřišť
získalo město dotaci ze Státního
fondu životního prostředí, která
pokryje pětaosmdesát procent nákladů. Investice se vyšplhá na čtyři
miliony korun.
(bur)
Konečná, které divákům zahrají
na zobcové flétny, a violoncellista
Dalibor Pimek.
Jako host se představí německý
cembalista Alexander Gustav Colin Gergelyfi.
(bur)
zprávy z města
strana 3 / 11. ZÁŘÍ 2014
Do nového sběrného dvoru za rok
Zhruba osmadvacet milionů korun bude stát nový sběrný
dvůr, který město plánuje vybudovat v Zuberské ulici. Pětaosmdesát procent nákladů ale uhradí Státní fond životního
prostředí, takže stavba nezatíží rozpočet města.
Alexandra Buršíková
[email protected]
Úředníci radnice už vyhlásili veřejnou soutěž na dodavatele technologie a schválili podmínky pro výběr
firmy na stavební práce.
Provozovatel pak bude znám
v polovině příštího roku. A na podzim by mělo být odpadové centrum
otevřeno. Ročně pohltí čtyři tisíce
tun odpadu. Dvě stě čtyřicet tun
z tohoto množství bude tvořit nebezpečný odpad a sto patnáct tun zaberou vysloužilé elektrospotřebiče.
Dosud Rožnov využívá soukromý sběrný dvůr, který se nachází v prostorách firmy Krasspol
v Lesní ulici. Na základě smlouvy
uzavřené s městem jej provozuje
podnikatel Jan Panc. „Kapacitně
už nestačí a navíc není pro lidi
komfortní,“ vysvětlil místostarosta
Václav Mikušek.
Od vlastního zařízení si město
slibuje ekonomicky výhodnější
provoz a efektivnější nakládání
s odpadem.
„Bude tříděn a krátkodobě
skladován v označených shromažďovacích nádobách. Poté budou
buď odváženy na skládku, nebo
k recyklaci,“ poznamenala Lenka
Němcová z odboru správy majetku. U příjezdu bude stát mostová
váha, která v současném sběrném
dvoře citelně schází. Novinkou
bude také nájezdová rampa.
Koncept sběrného dvora bude
v příštích dnech zveřejněn na
webových stránkách města.
Lavice Videčské školy se zaplnily dětmi
Třiatřicet prvňáčků přivítala v pondělí 8. září Základní
škola Videčská. Výuku pro
dvě stě devadesát žáků zahájila o týden později kvůli
rekonstrukci budovy. Ta si
vyžádá třináct milionů korun.
Pracovníkům města se ale podařilo
získat pětaosmdesátiprocentní dotaci z Operačního programu Životní prostředí „Proto jsme o letních
prázdninách a také v prvním zářijovém týdnu intenzivně pracovali na
výměně tří set padesáti oken a rovněž na zateplení půdy, kde je nově
položena i podlaha. Do týdne ještě
odborná firma dokončí výměnu
oken v šatnách a v tělocvičně školy. Do konce roku pak, v souladu
s uzavřenou smlouvou, bude provedeno zateplení vnějších fasád,“ vyjmenovala veškeré práce starostka
Rožnova Markéta Blinková.
Rožnov pod Radhoštěm je zřizovatelem pěti základních škol. Kromě nich se na území města nachází
ještě soukromá Sedmikráska. „Nejvíce prvňáků přivítala škola 5. května, a to 58. O čtrnáct žáků méně
pak má základka Pod Skalkou. Do
lavic ZŠ Videčská usedlo 34 prvňáků, Koryčanské Paseky přivítaly
20 nových žáků a 18 jich má škola
Záhumení.
Počet prvňáčků se zřejmě v dalších letech nijak zásadně měnit nebude. „Počet dětí je v souladu s po-
ZAUJALO NÁS
Všesvatský jarmark
Všesvatský jarmark se bude konat
v Rožnově pod Radhoštěm od pátku 17. do soboty 18. října. Akce,
kterou organizuje T klub – kulturní
agentura, se uskuteční na Masarykově náměstí, kde množství prodejců
nabídne tradiční jarmareční zboží.
Podrobná pravidla pro účast prodejců a přihlášku v podobě webového formuláře naleznou zájemci
na www.tka.cz. Ti se na jarmark
mohou zaregistrovat pouze řádným
vyplněním a odesláním webového
formuláře on-line přihlášky.
Uzávěrka přihlášek je 19. září
a platba dle smlouvy musí být provedena do 10. října.
(red)
Opraví kilometr
zábradlí kolem řeky
Zábradlí kolem řeky Bečvy na nábřeží Dukelských hrdinů nechají
úředníci města opravit. Cena za
zhruba kilometrový úsek dosáhne
1,3 milionu korun.
„V letošním roce se ještě uskuteční výměna tří set metrů zábradlí. A v dalších dvou letech budou
opraveny zbývající úseky,“ řekl
mluvčí města Tomáš Gross s tím,
že dělníci původní zábradlí nahradí
ocelovými sloupky a madly s žárově
zinkovaným povrchem.
(bur)
Školní ulice má
moderní zastávku
Děti doprovodili do 1. třídy Videčské školy rodiče. Foto: Alexandra Buršíková
pulační křivkou, která mimochodem
kulminovala před třemi lety u dětí
nastupujících do mateřských škol.
To se samozřejmě do pár let projeví
i u školáků. Obecně ale lze říci, že se
v posledních letech rodí o něco více
dětí,“ řekl vedoucí odboru školství
Dušan Vrážel.
(bur)
Zastávka ve Školní ulici, kterou využívají zejména obyvatelé Koryčanských Pasek, je opravena. Pracovníci radnice ji vybrali k rekonstrukci
na základě požadavku lidí a po dohodě s dopravním podnikem, který
má statistiky o využívání jednotlivých spojů.
„Každým rokem modernizujeme
jeden nástupní přístřešek. Letos
jsme vybrali zastávku ve Školní ulici, kterou využívají nejen obyvatelé
jednoho z největších rožnovských
sídlišť, ale také děti z Mateřské
a Základní školy Koryčanské Paseky a studenti Gymnázia a Střední
školy informatiky, elektrotechniky
a řemesel,“ vypočítala vedoucí odboru správy majetku Michaela Slobodová.
(bur)
Motoristé si staví parkovací místa na pozemcích města
Osmnáct parkovacích míst už si ve
městě vybudovali na vlastní náklady rožnovští motoristé. Tři odstavné plochy si postavili na pozemcích města v ulici 1. máje držitelé
průkazů ZTP, kteří bydlí v domech
s čísly popisnými 1157 a 1158. Zbývajících patnáct se nachází v ulici
Čs. armády u domů 1247 a 1248.
„Je to sídliště, které se v Rožnově
stavělo jako jedno z prvních. Takže
je tam více místa a lidé se navíc léta
znají, a snáze se tak dohodnou,“
zdůvodnil místostarosta Václav
Mikušek, proč si motoristé staví
odstavné plochy jen v jedné lokalitě
města. „Nedovedu si představit, že
by někdo přišel s nápadem vybudovat parkoviště na Koryčanských
Pasekách, kde jsou domy s velkým
množstvím nájemníků s různými názory,“ poznamenal Václav Mikušek.
S nápadem umožnit Rožnovanům, aby si u svých domů budovali
odstavné plochy pro auta, přišli
zastupitelé loni. A v polovině roku
schválili závazné zásady. Stěžejní
je, že stání si na své náklady musí
vybudovat motoristé. Ale pouze ti,
kteří nevlastní garáž.
Žádost o uvolnění městského
pozemku musí obsahovat situační
zákres s uvedením velikosti a umístění odstavné plochy v katastrálním
snímku. U jednoho domu může být
vybudováno parkoviště pro nejvýše patnáct aut. A s jeho vznikem
musí souhlasit nadpoloviční většina vlastníků bytových jednotek.
„V případě obytných domů je žadatelem vždy právnická osoba, tedy
společenství vlastníků nebo bytové
družstvo,“ přiblížila vedoucí správy
majetku Michaela Slobodová.
Město pozemek vypůjčí bezúplatně na dvacet let. „Odstavná plocha
musí být vybudována výhradně s použitím zatravňovacích tvárnic na
štěrkovém loži,“ vysvětlila starostka
Markéta Blinková s tím, že jedno
parkovací místo zájemce přijde na
patnáct tisíc korun.
(bur)
ZPRÁVY Z MĚSTA
strana 4 / 11. ZÁŘÍ 2014
Skanzen zaplnili zástupci Hubertova cechu
Stovky návštěvníků zamířily
poslední srpnovou sobotu
do Valašského muzea v přírodě, kde se konala akce Myslivosti zdar! Celodenní program, který připravili členové
Českomoravské myslivecké
jednoty, zahájila hodinu před
polednem troubená svatohubertská mše za účasti
trubačů Vojenských lesů
a statků Lipník nad Bečvou
a Pěveckého sboru svatého
Huberta z Loučky.
Alexandra Buršíková
[email protected]
Součástí akce byla také přehlídka
dravých ptáků, kterou připravili pracovníci záchranné stanice
v Hošťálkové. „Přijeli jsme udělat
osvětu. Představujeme lidem dravce, sovy a krkavcovité ptáky a vysvětlujeme, co vše se může opeřencům ve volné přírodě stát. Zároveň
jsme zde, abychom apelovali na
myslivce. Kdysi se totiž říkávalo, že co má zobák, má se sundat
z oblohy. Dnes už to nahlas nikdo
nevysloví, ale stále se najdou lidé,
kteří na dravce střílí,“ vysvětlila
SOUTĚŽ
Valašská krajina
letos i bez foťáku
Vyfoť a pošli. Takto jednoduše se
můžete zapojit do třináctého ročníku fotosoutěže Valašská krajina.
A nepotřebujete k tomu ani fotoaparát. Snímky můžete posílat přímo z mobilu.
V minulosti soutěžící museli
fotografie vyvolat a zaslat poštou.
To se změnilo. Nyní je možné přes
internet vkládat jak snímky pořízené digitálním fotoaparátem, tak
mobilem. „Tento systém maximálně zjednodušuje soutěžení, aby se
mohl zapojit každý, kdo rád fotí.
A právě o to nám jde,“ vysvětlil
člen organizačního týmu fotosoutěže Radim Živocký.
Kromě vkládání fotek na internet skýtá fotosoutěž další vylepšení. „Někoho více baví fotit, jiní se
na pěkné snímky rádi dívají. Chtěli
jsme oslovit i ty, kteří sice nemají
chuť přímo soutěžit, ale téma je
zajímá. Proto jsme lidem umožnili pro fotky na stejném webu také
hlasovat,“ poznamenal Radim Živocký s tím, že díky nové možnosti
hodnocení veřejností tak soutěž
splní své poslání, tedy propagovat
krajinu Beskyd.
Fotografie lze na web valasskakrajina.cz vkládat a hlasovat pro ně
do konce října. Na výherce čekají
zajímavé ceny, které jim budou předány při vernisáži fotosoutěže, jež se
uskuteční 23. listopadu v muzeu ve
Velkých Karlovicích.
(bur)
Psovodi a jejich čtyřnozí přátelé před zahájením kynologické přehlídky.
veterinářka záchranné stanice Kamila Křupalová, která zájemcům
představila patnáct druhů ptáků.
Návštěvníci skanzenu si také užili
přehlídku zhruba padesáti plemen
loveckých psů. „Dělíme je do šesti
skupin – ohařů, honičů, slídičů, barvářů, jezevčíků a teriérů. Všechny
tyto skupiny plemen se kromě vzhledu liší také svou prací a loveckou použitelností,“ vysvětlil Radim Kašpar
z Českomoravské kynologické unie.
Dále se mohli lidé také podívat
na vystoupení mistrů republiky
ve vábení zvěře Václava Svobody
a Milana Janíka, na výstavu obrazů s mysliveckou tematikou nebo
ukázky tradičního rituálu pasování
na myslivce a lovce zvěře.
O hudební doprovod se starala
cimbálová muzika Jožky Šmukaře
a cimbálovka Světlina z Hutiska.
Pořad, na němž se podílelo město Rožnov pod Radhoštěm, podtr-
Foto: Alexandra Buršíková
hl společenský význam myslivosti.
Ta byla v roce 2012 zapsána na
seznam nehmotného kulturního
dědictví ČR. „Věřím, že si akce
najde v plánu Valašského muzea
v přírodě stálé místo. Druhý ročník
se vydařil, a já věřím, že si všichni příchozí nejen užili pestrý program, ale také ochutnali z velké
nabídky mysliveckých specialit,“
řekla rožnovská starostka Markéta
Blinková.
O jejím osudu rozhodlo mládě drozda
Už v devíti letech věděla, že
bude veterinářkou. Poprvé ji
to napadlo, když v lese našla
mládě drozda, které vypadlo z hnízda. Ptáka si přinesla
domů a odchovala. A protože bydlela na vesnici, ani nevadilo, že jej přitom nechtěně ochočila.
Alexandra Buršíková
[email protected]
„Drozd si lítal po rozlehlé zahradě
našeho domu a dařilo se mu. To se
rozkřiklo, a tak k nám lidé začali
nosit poraněná zvířata. Nejprve
zdráhavě, po nějakém čase se jich
ale u nás doma každoročně vystřídaly desítky,“ vysvětluje Kamila
Křupalová z Hošťálkové.
Protože pozemky okolo domu,
v němž bydlela s rodiči, byly
ohromné, nebyl s místem problém.
„Měla jsem touhu pomoci každému handicapovanému zvířeti. Zachraňovala jsem koně, kteří měli
být poraženi na jatkách, protože
byli zranění na dostizích, nebo se
vzhledem k věku už nehodili do
chovu, a odváděla jsem si je domů,“
říká třicetiletá žena.
Rodiče měli pro lásku dcery ke
zvířatům pochopení. Vybudovali
na volných parcelách výběhy. A položili tak základy k záchranné stanici, která byla otevřena v roce 2007.
Nyní v ní žije sto dvacet zvířat. Kromě koní jsou to také lamy, kame-
Kamila Křupalová
s orlem stepním.
Foto:
Alexandra Buršíková
runské kozy či kamerunské ovce.
A další menší svěřenci, například
jezevci, lišky, srny, ježci či veverky.
„Stále častěji se k nám ale dostávají
také exotická zvířata, o něž se majitelé už nezvládají starat. Máme tak
ve stanici nosály červené a mývaly
severní, ale také papoušky a plazy,“
popisuje Kamila Křupalová.
V obrovských voliérách jsou
ubytovaní dravci, sovy a krkavcovití ptáci, kteří by kvůli poranění ve
volné přírodě nepřežili. „Samozřejmě nejsou pořád zavření, některé
ochočené a schopné letu pouštíme,
aby se volně prolétli. Ale musíme je
hlídat, jsou to uličníci. Například
straka nám od sousedů nosí víčka
a lžičky, sojka zase ponožky a kapesníky. S každým opeřencem máme
vtipnou příhodu,“ usmívá se zakladatelka záchranné stanice, jejímž
hlavním cílem je péče o nemocné
živočichy a jejich příprava na opětovné vypuštění do volné přírody.
Mezi nejčastější zranění a problémy zvířat patří popáleniny na
sloupech vysokého napětí, střelné
rány, zranění po střetu s dopravními prostředky a otravy. „Vysoké
procento přijatých živočichů tvoří
také mláďata, která jsou mnohdy
zbytečně odebírána z přírody,“ líčí
veterinářka s tím, že trvale handicapované jedince využívají pracovníci
stanice jako náhradní rodiče.
Chod záchranné stanice je financován převážně z výukových
programů a sbírek. „Nezastupitelnou roli mají také sponzoři, kteří
přispívají na péči o vybraná zvířata
formou takzvaných adopcí. A ceníme si také materiální pomoci, ať už
v podobě stavebního materiálu či
krmiv a chovatelských pomůcek,“
uzavírá Kamila Křupalová.
Kdo chce přispět na provoz stanice, může
poslat peníze na účet: 2800432505/2010.
KULTURA
strana 5 / 11. ZÁŘÍ 2014
MěK – OKO DO KNIHOVNY
Rozsvítit park, potěšit děti a zazimovat
Kolikrát už vlastně prošel městem a městským
parkem lampionový průvod Broučků? Osmnáctkrát? Znamená to, že od loňského
ročníku jsou broučci zletilí a mohou
pít medovinu? Ne, teď už vážně.
Dovolte mi, abych vás v pátek
26. září pozval na 19. ročník Podzimního putování s broučky. Sraz
je jako již tradičně v 18.30 hodin
u hudebního altánu v městském parku. Odtud se po slavnostním uvítání
všech broučků a berušek vydáme do
Dřevěného městečka. Na cestu si
budeme svítit lampiony a tykadélky,
takže se nám půjde dobře a nebudeme se ničeho bát, ani žluny.
V Dřevěném městečku je pro
všechny připraven program na
třech místech. Tradičně to je Janíkova stodola, kde bude promítnuto
animované pásmo pohádek Broučci z roku 1967, tedy scéna určena
nejen pro děti, ale také pro milovníky starých loutkových filmů.
Na palouku sehraje divadelní
představení Broučci a Ježibaba Divadlo V batohu. Představení na palouku v podání Divadla V batohu se
již stalo nedílnou součástí Broučků
a věřím, že potěší děti i letos.
No a amfiteátr bude tentokrát
vyhrazen pro představení s názvem
Čarování v barvě safíru, které připravil ostravský Cirkus trochu ji-
Z Kopřivnice do Rožnova
Dvanáctý ročník Běhu rodným krajem Emila Zátopka se koná v sobotu 20. září.
Start je v Kopřivnici, poblíž jeho
památníku, o půl dvanácté dopoledne. „O startovní výstřel každého
ročníku závodu se stará paní Dana
Zátopková, a to za dohledu členů
Českého klubu olympioniků a Českého olympijského výboru,“ řekla
mluvčí skanzenu Petra Valíčková.
Cíl běhu je ve 22,3 kilometry
vzdáleném Rožnově pod Radhoš-
těm, ve Valašském muzeu v přírodě, kde je na Valašském Slavíně
místo posledního odpočinku Emila
Zátopka.
Memoriál olympijského vítěze
je věnován odkazu slavného atleta
a koná se pravidelně nejbližší sobotu k jeho narození, což bylo 19. září
1922. Ve stejný den se pro zajímavost narodila i jeho manželka paní
Dana Zátopková. V letech 2002 až
2010 se běhu zúčastnilo 676 závodníků ze třinácti zemí světa. (bur)
Podzim na poli a v chalupě
Ukázkou podzimních prací, které
se za časů našich předků děly na
poli či v chalupě, ožije v sobotu
13. září areál Valašské dědiny.
„Zaměříme se na zpracování lnu
a konopí,“ podotkla mluvčí skanzenu Petra Valíčková. Len se vytrhával i s kořínky. Nejprve se nechal
na poli proschnout, následně na
drhlenech zbavil semen a poté se
na louce rosil. Po opětovném proschnutí a dosušení v sušírnách se
z něj získávala vlákna, z nichž se
spřádala na kolovratu nit. Z lněné
příze se na stavech utkalo plátno.
Konopí se zpracovávalo velmi podobně, využívalo se však více na
výrobu provazů.
„Kolem svátku svatého Václava
se také kopaly brambory a orala
políčka. Sklízela se jablka, která
se dále zpracovávala, například
se sušila, nebo ukládala do sklepa
pro zimní konzumaci, či se z nich
lisoval mošt,“ vysvětlila Petra Valíčková.
Stavení se pomalu připravovala
na dlouhé zimní období. Hospodyňky nakládaly zelí do škopků,
které bylo až do pozdního jara nejčastější složkou potravy Valachů.
Děvčata zase chodívala hrabat listí
na podestýlku, hospodář s pacholky zajišťoval zásoby dřeva k topení.
Dlouhé krkošky se řezaly na menší
polena, která se ukládala kolem celého stavení. Také ovce se podruhé
stříhaly.
Po celodenní práci bylo potřeba
se dobře najíst. Tradiční valašská
jídla nabídnou naše kuchařky na
Miloňově. V chalupě z Nového
Hrozenkova v čísle popisném 10
zase hospodyně připraví podplameníky z bílé mouky.
„Tradiční náladu navodí gajdoš
Petr Sovják z Neubuze spolu s hudeckou muzikou Polajka, která zahraje řemeslníkům, aby jim šla práce od ruky, a hostům pro dobrou
náladu a potěšení,“ doplnila mluvčí
skanzenu s tím, že areál Valašské
dědiny je otevřen od deseti ráno do
pěti hodin odpoledne.
(bur)
nak. Těšit se můžete na UV show,
která bude asi trochu čarodějná.
Po několika letech spolupráce se
skupinou Historika jsme se tedy
rozhodli pro změnu a uvidíme, zda
se bude Cirkus trochu jinak líbit dětem nebo dospělým.
No a pokud vás nic z toho nezaujme a raději dáte přednost kolotoči,
můžete to roztočit jako na pouti.
Co tedy k lampionovému průvodu dodat? Pokud jste si doposud
nechávali z nejrůznějších důvodů
Broučky uniknout, máte doma malé
děti a chcete zažít městský park
a návštěvu Dřevěného městečka ve
Valašském muzeu v netradičním pojetí, pak máte jedinečnou možnost.
Podzimně vybarvený park, rozzářené lucerničky a hlavně dětské úsměvy a radost mají svou neopakovatelnou atmosféru. Navíc, uvážíte-li, jak
rychle život utíká a děti odrůstají,
nemá smysl se o tuhle jedinečnou
událost ochuzovat.
Lampionový průvod broučků pořádá Městská knihovna v Rožnově
ve spolupráci s Valašským muzeem
v přírodě, ZUŠ, SVČ a T klubem –
kulturní agenturou. Finančně akci
podpořily město Rožnov a společnost ON Semiconductor. Všem
děkujeme za spolupráci i podporu
a věříme, že počasí nám nastaví
vlídnou tvář, abychom si to svícení
opravdu užili.
Pavel Zajíc
PRO MILOVNÍKY POHYBLIVÝCH OBRÁZKŮ
Nejhledanějšího muže uvidíte v kině
Uprostřed noci propašují do Hamburku vyhladovělého mladého
Rusa v dlouhém černém kabátě. V peněžence zavěšené
na krku má uschovanou neuvěřitelnou částku peněz.
Je to horlivý muslim. Nebo není?
Říká, že se jmenuje Issa. Annabel,
idealistická mladá německá právnička, která se specializuje na lidská práva, se rozhodne zachránit
Issu před deportací. Brzy pro ni
přežití jejího klienta začne být důležitější než její vlastní kariéra i než
bezpečnost.
Při pátrání po záhadné Issově minulosti narazí na nevypočitatelného
Tommyho Bruea, šedesátiletého potomka zakladatelů a majitelů Brue
Freres, upadající anglické banky se
sídlem v Ham­burku. Annabel, Issa
a Brue uzavřou nepravděpodobné
spojenectví.
Soupeřící špehové z Německa,
Anglie a Ameriky mezitím vycítí
snadnou kořist ve válce proti terorismu a vrhají se na nevinné.
80 %
74 %
Thriller, na němž se podílely filmová
studia z Velké Británie, USA a Německa, promítá kino Panorama od
pondělí 15. do středy 17. 9. ve 20.00
hodin.
(red)
KULTURNÍ SERVIS
T klub – kulturní agentura
Tel.: 571 620 222, 571 651 233
www.tka.cz
Čtvrtek 11. 9.
ROŽNOVSKÉ SLAVNOSTI 2013
OČAMI FOTOKLUBU R9
Dernisáž
17.00 hodin – Galerie Na Radnici
Středa 17. 9.
VÝPRAVA 2014
Ondřej Smeykal (didgeridoo), Bear Love
(obří gongy, zvony) a Andrew Begay (flétna)
19.00 hodin – Společenský dům
strana 6 / 11. ZÁŘÍ 2014
Pondělí 22. – středa 24. 9.
NÁBOR DO DĚTSKÉHO FOLKLORNÍHO
SOUBORU PODSKALÁČEK
15.00 hodin pro děti od 5 let, 16.00 hodin
pro děti od 1. třídy - SVČ
LABYRINT: ÚTĚK
18.00 hodin
Pondělí 22. – středa 24. 9.
Středa 24. 9.
DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT
20.00 hodin
NÁBOROVÁ HODINA PRO ZÁJEMCE AIKIDO
17.30 hodin – aula SŠzePř
Městská knihovna
Klub seniorů
Tel.: 571 654 747
www.knir.cz
Tel.: 774 423 197
[email protected]
Pátek 26. 9.
19. PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ S BROUČKY
18.30 hodin - hudební altán v parku
Čtvrtek 18. 9.
Do pátku 31. 10.
VÝSTUPY V ALPÁCH NAD 4 000 m n. m.
Klub cestovatelů
19.00 hodin – T klub
CESTA SVĚTEM
Výstava maleb a kreseb Anny Křenkové
– podkroví a chodby v otvírací době
Pátek 19. 9.
ŽAMBOŠI
19.00 hodin – T klub
Středisko volného času
Kino Panorama
Pátek 12. 9.
Tel.: 734 366 060
www.disdata.cz, www.tka.cz
Čtvrtek 11. 9.
FILMOVÝ KLUB – DVOJNÍK
18.00 hodin
Pátek 12. – neděle 14. 9.
POŠŤÁK PAT
18.00 hodin
Pátek 12. – neděle 14. 9.
SIN CITY: ŽENSKÁ,
PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL
20.00 hodin
Pondělí 15. – středa 17. 9.
DÁRCE
18.00 hodin
Pondělí 15. – středa 17. 9.
Tel.: 571 115 635
www.svcroznov.cz
BĚH ZA ZDRAVÍM PARKEM
Předzávod Běhu rodným krajem
Emila Zátopka
8.30 hodin – rožnovský park
MĚŘENÍ GLYKÉMIE
9.00 – 11.00 hodin
– klubovna Seniorcentra
Úterý 23. 9.
SETKÁNÍ SE SENIORY Z POVÁŽSKÉ BYSTRICE
Trasa: Pustevny, Radhošť, Černá hora,
sedlo Pinduly, restaurace Janoštík
8.15 hodin – AN, nást. 21
Pátek 19. 9.
TENIS
Turnaj pro děti – nezávodní hráči
12.30 hodin – kurty Dolní Bečva
Alternativní centrum, o. s.
tel. 571 118 439, 604 163 735
www.alternativnicentrum.webnode.cz
Pondělí 15. – pátek 19. 9.
ZAHÁJENÍ PRAVIDELNÉ ZÁJMOVÉ
ČINNOSTI DLE NABÍDKY SVČ
Pátek 12. 9.
Pondělí 15. – pátek 19. 9.
NÁBOROVÝ TÝDEN POHYBOVÉHO
STUDIA DUHA,
tělocvičny – SVČ, ZŠ Videčská, 5. května
Úterý 16. 9.
Čtvrtek 18. – sobota 20. 9.
Středa 17. 9.
LETADLA2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI
18.00 hodin
NÁBOR DO DĚTSKÉHO FOLKLORNÍHO
SOUBORU PODSKALÁČEK
15.00 hodin pro děti od 5 let, 16.00 hodin
pro děti od 1. třídy – SVČ
Středa 24. 9.
Pondělí 15. 9.
PRÁVNÍ PORADNA
15.00 – 16.00 hodin - kancelář KS
NEJHLEDANĚJŠÍ MUŽ
20.00 hodin
SEX TAPE
20.00 hodin
NA VSETÍN
U Bušů – přestup na Dušnou, Javorina,
Vsetín. Trasa dlouhá asi 10 km
8.15 hodin – AN, nást 16
Středa 24. 9.
WE WANT YOU TO DANCE
Nábor TS Heart2beat
15.00 – 17.00 hodin – Masarykovo náměstí
Čtvrtek 18. – sobota 20. 9.
Úterý 16. 9.
OTEVÍRÁME SLUNEČNICI
Večírek pro veřejnost s hudbou
18.00 hodin – Slunečnice
Sobota 13. – neděle 14. 9.
ZLEPŠENÍ ZRAKU PŘIROZENOU CESTOU
Dvoudenní kurz
9.00 – 15.00 hodin – Slunečnice
Pondělí 15. 9.
MEDITAČNÍ SKUPINY MATKA MEERA
Meditace
18.15 hodin – Slunečnice
Pátek 19. 9.
ODBLOKOVÁNÍ NEGATIVNÍCH EMOCÍ
PROŽITÝCH V DĚTSTVÍ A JEJICH LÉČENÍ
Přednáška s besedou
18.00 hodin – Slunečnice
Sobota 20. – neděle 21. 9.
ODBLOKOVÁNÍ NEGATIVNÍCH EMOCÍ
PROŽITÝCH V DĚTSTVÍ A JEJICH LÉČENÍ
Víkendový seminář
9.00 – 17.00 hodin – Slunečnice
Pondělí 22. 9.
1. ČAKRA – HOJNOST
Večer s intuitivní kresbou, konstelacemi
a meditací
17.30 – 20.30 hodin – Slunečnice
Úterý 23. 9.
AKADEMIE ŽIVOTA - KOMUNIKACE
Odpolední interaktivní seminář
17.30 hodin – Slunečnice
Středa 24. 9.
OM HEALING V NOVOLUNÍ
Meditace
20.00 hodin – Slunečnice
Čtvrtek 25. 9.
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ A TANEC PRO ŽENY –
UKÁZKOVÁ HODINA
Zdravotní cvičení, tanec
18.30 – 19.30 hodin – Slunečnice
Galerie Crears
Tel.: 739 403 486
www.galeriecrears.cz
Do 4. 10.
JOSEF LIESLER, TOMÁŠ PROCHÁZKA
Malba, grafika, šperk
Do 4. 10.
ŠTEFAN POLÁK
Malba
Valašské muzeum v přírodě
Tel.: 571 757 111
www.vmp.cz
Sobota 13. 9.
Čtvrtek 18. 9.
PODZIM NA POLI A V CHALUPĚ
9.00 – 17.00 hodin – Valašská dědina
ZLEPŠENÍ ZRAKU PŘIROZENOU CESTOU
Jednodenní kurz
9.00 – 18.00 hodin – Slunečnice
BĚH RODNÝM KRAJEM EMILA ZÁTOPKA
9.00 – 17.00 hodin – Dřevěné městečko
Sobota 20. 9.
TIPY PRO PŘÍŠTÍ DNY
Smeykal a Love
Třetí ročník společného turné Ondřeje Smeykala a Beara
Love s názvem Výprava 2014
pořádá v Rožnově pod
Radhoštěm T klub – kulturní agentura. Akce se
koná 17. září v 19 hodin
ve Společenském domě.
„Dvouhodinová performance bude událostí
nejen pro uši. Jak totiž
frekvence
nástrojů
rezonují, spojují se
hráči s posluchači
i prostorem, a společné setkání se
tak stane zážitkem
jednoty,“ přiblížila dramaturgyně Romana
Rusková.
Kromě Ondřeje Smeykala, českého hráče na
didgeridoo, se posluchačům ve Společenském domě představí Bear Love,
britský hráč na obří gongy, zvony
a činely. „Novým protagonistou
bude americký indián, flétnista
a vypravěč Andrew Begay,
který koncert obohatí nejen
hudbou, ale také příběhy
kmene Navahů,“ popsala za organizační tým
Výpravy 2014 Edita
Hornová.
Vstupné v předprodeji stojí 130 korun, na
místě lidé zaplatí 160
korun.
(bur)
rituály ve fotografiích
Cyklus padesáti fotografií s názvem
Od jara do zimy. Slavnosti a rituály východní Moravy je k vidění do
2. ledna ve výstavních prostorách
Sušáku. „Snímky prezentují obyčeje a slavnosti, jak se odehrávají
v průběhu roku na východní Moravě, která je dodnes živou folklorní
oblastí. Mezi zachycené zvyky patří
například masopust, velikonoční
období, hody či zvyky spojené s obdobím adventu či Vánoc,“ vysvětlila
mluvčí Valašského muzea v přírodě
Petra Valíčková. Výstava etnografa
Pavla Popelky je přístupná dle běžné otevírací doby a v ceně vstupného do jednotlivých areálů.
(bur)
PÍŠETE S NÁMI NOVINY
strana 7 / 11. ZÁŘÍ 2014
Rožnovský klub turistů oslavil stodvacetiny
Na počest 120. výročí založení
Klubu českých turistů v Rožnově
pod Radhoštěm uspořádal KČT,
Camping club Rožnov pod Radhoštěm setkání campistů a caravanistů v campu Sport ve dnech
15. – 17. srpna pod názvem Narozeninový víkend, na který se sjelo
z 19 klubů 153 účastníků s 58 caravany z Česka, Polska a Slovenska.
Pro účastníky byly připraveny
tašky s propagačními prospekty,
mapou okolí a plánek Rožnova
p. R., svíčka z Uniparu, poukáz-
ky na slevy k návštěvě Valašského
muzea v přírodě a k poskytovaným
službám ve vybraných zařízeních
a publikace o historii organizované
turistiky v Rožnově pod Radhoštěm v letech 1894 – 2014.
Při zahájení pozdravil přítomné
předseda ÚV KČT Mgr. Vratislav
Chvátal, zástupce oblasti KČT
Valašsko-Chřiby Ladislav Hojgr,
zastupující předseda Českomoravského camping clubu Ladislav Zámečník a předseda TJ Rožnov Mgr.
Jan Pargač.
Pro účastníky byla připravena
vyčerpávající nabídka aktivit, která
byla individuálně akceptována, kdy
autokar zavezl zájemce na Soláň,
do Velkých Karlovic a Karolínky
s návštěvou pamětihodností.
Jiní se vydali k Jurkovičově rozhledně s následnou pěší túrou přes
Dolní Bečvu na Radhošť a zpět do
campu. Návštěva Rožnovského pivovaru byla spojena s procházkou
po lázeňské stezce a snad nikdo neopomněl navštívit Valašské muzeum
v přírodě. Cykloturisté s doprovo-
dem přes Zubří, Zašovou se vydali
do Valašského Meziříčí a zpět po
cyklostezce do Rožnova p. R.
Dny Narozeninového setkání
rychle uběhly a v neděli se účastníci rozjížděli do svých vzdálených
domovů. Někteří si však prodloužili pobyt, aby naplnili programovou
nabídku na 100 %. Při loučení mnozí vyslovili poděkování za příjemný
víkend a hodnotili dobrou organizaci, připravenost campu Sport
a kladně hodnotili dobrý dojem
z Rožnova.
Zdeněk Vaňura
Studenti v Praze navštívili německé velvyslanectví
Šestnáct studentů Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm navštívilo
v červnu akci Den otevřených dveří
na německém velvyslanectví v Praze, která byla spojená s kulturní
akcí nadaných žáků Německé školy v Praze. Při té příležitosti si promluvili s německým velvyslancem
Detlefem Lingemannem, který
ochotně odpovídal studentům na
jejich dotazy. Někteří odvážní žáci
se s panem velvyslancem na památku i vyfotili.
Sraz před odjezdem do hlavního města byl 3:40 na rožnovském
nádraží, ale ranní ptáče, dál doskáče. Po klidné cestě vlakem jsme se
přesunuli na již zmíněné velvyslanectví, kde jsme strávili příjemné
dopoledne.
Čas nám ukrátilo vyplňování
kvízu, prohlídka Lichtenštejnského
paláce s krásně nazdobeným dámským salónkem, z jehož oken je nádherný výhled na Pražský hrad, dále
graffiti workshop, žáci měli také
možnost popovídat si se zpěvačkou Debbi či mezinárodní vítězkou
německojazyčné debatní soutěže
Dominikou Perlínovou. Následovala procházka na Pražský hrad, kde
Gymnazisté před plastikou Davida Černého u německého velvyslanectví. Foto: Zuzana Hrstková
jsme zastihli výměnu stráží. Po prohlídce katedrály sv. Víta jsme po
Zámeckých schodech došli dolů až
na Staroměstské náměstí, a jelikož
nám štěstí přálo a byla 13. hodina
odpolední, zastihli jsme i produkci
Pražského orloje. Poté nastala leh-
ká změna plánu a před návštěvou
nákupního centra „Palladium“ jsme
využili možnosti navštívit neobvyklou a skvělou výstavu známého
oscarového režiséra a výtvarníka
Tima Burtona. Po hodinové prohlídce jsme se přesunuli do nákupního
centra a v 16 hodin odpoledne se
vydali zpátky na hlavní nádraží.
Výlet se všem zúčastněným velice líbil, studenti si užili den plný
neopakovatelných zážitků a příjemných chvil.
Zuzana Hrstková,
Gymnázium Rožnov p. R.
Ze hřbetu koně je pohled na svět skutečně krásnější
Hledáte společnost, která umí naučit děti příjemnou a pozvolnou
formou jezdeckým dovednostem?
Společnost, která má zkušenosti
s chovem koní, s výukou jízdy na
koních nebo zkušenosti s kladným
působením hipoterapie na zdravé
i zdravotně handicapové jedince?
My jsme ji našli. Dvůr Hradisko…
Díky grantu MěÚ Rožnov p. R.,
finanční podpoře školy i díky manželům Lunterovým mohly děti ze
ZŠ praktická Rožnov p. R. strávit
dvě májová dopoledne v jezdeckém a hipoterapeutickém areálu
Dvůr Hradisko a prožít si tam klidné a pohodové chvíle při plstění
vlny a intenzivním setkání s koňmi
a dalšími domácími zvířaty.
Při hipoterapii, což je léčebná
metoda využívající přirozený pohyb koně jako stimul a rehabilitační
Děti se ve Dvoře Hradisko učily jezdit na koních. Foto: ZŠ Praktická
prvek, se farmářům podařilo naučit
děti se zvířaty správně komunikovat a vytvořit v nich ke zvířatům
opravdovou důvěru.
Specifikem zmíněného projektu
byl individuální přístup k jezdcům
bez ohledu na jejich předchozí
zkušenosti či znalosti a maximální
ohled na schopnosti a potřeby handicapovaných dětí. Program byl
veden tak, aby respektoval složení
skupiny a možnosti jednotlivých
účastníků.
Aby se děti naučily koně bezpečně ovládat a získávaly větší jistotu
v sedle, plánuje škola s Dvorem
Hradisko další spolupráci. Chceme
dětem ukázat, jak může být přínosná přítomnost zvířat na jejich psychiku a rozvoj mentálních i manuálních schopností.
Učitelé, ZŠ praktická
REPORTÁŽ
strana 8 / 11. ZÁŘÍ 2014
Marek Tretera
33 let
cestovatel
Rožnov pod Radhoštěm
Několika zajímavými informacemi bych přiblížil význam místa,
kde jsme se usídlili. Rogers Pass
je vysokohorský průsmyk ve výšce
1 350 m n. m. ležící přesně v polovině 150 km dlouhého úseku
trans-kanadské dálnice bez jediného servisu mezi horskými městečky Revelstoke a Golden. V zimě je
tu cestování nesnadné, ročně tady
spadne průměrně 12–18 metrů
sněhu. Ano, to není překlep, osmnáct metrů sněhu! Dle statistik je
to místo s druhým největším ročním sněhovým úhrnem na světě.
Prvenství drží hora Mt. Baker nacházející se nedaleko směrem na
jih přes hranici v americkém státě
Washington se světovým rekordem
29 metrů sněhu v roce 1999. Není
proto divu, že Rogers Pass je Mek­
kou všech vyznavačů lyžování ve
volném terénu – backcountry a extrémních lyžařů. Za velmi vysoký
sněhový úhrn může aljašský oceánský proud, který přináší vláhu,
a ta v největší míře padá právě zde,
několik set kilometrů od pobřeží
směrem do vnitrozemí. V takových
místech se ke konci zimy ve volném
terénu sníh běžně kumuluje až do
výšky neuvěřitelných šest metrů!
Sněhu jsme se dočkali skutečně
brzy. První vločky tu spadly přesně 12. října a od té doby sněžilo
prakticky každý den až do Vánoc.
Náplní mé práce bylo mimo jiné
i odklízení sněhu kolem hotelu, takže jsem se skutečně nenudil. I přes
veškerou techniku, kterou jsem měl
k dispozici, už v říjnu přišly dny,
kdy mi ani osmihodinová pracovní
doba nestačila na úklid té spouště
všude kolem. V polovině listopadu tu bylo sněhu tolik, že byl záhy
hotel plný skialpinistů a my začali
tiše závidět. Neváhali jsme a při
první příležitosti se ve městě vybavili lyžemi a začali rovněž vyrážet
do terénu. Po první jízdě bylo jasno, skialpům jsme propadli! Plány
a nadšení mohlo kazit jen počasí
nebo risk výskytu lavin.
Samotná historie výstavby trans-kanadské železnice přes Rogers
Pass, která předcházela dnes
frekventovanější dálnici, je velmi
zajímavá a vypovídá mnohé o nespoutanosti zdejších velehor. V devatenáctém století hledali dobrodruzi a zeměměřiči místo, kudy by
se nejsnáze dalo přejít přes kanadské Kordillery na západ. Problémem byla hornatá země západně
od Calgary, kde nežili ani Indiáni,
protože i pro ně byl tento kraj příliš
divoký, odlehlý a v zimě zasněžený
a krutý. Zeměměřiči byli stále více
tlačeni rychle postupující trans-kanadskou železnicí. Objevili odlehlé
sedlo, které bylo podle hlavního
zeměměřiče majora Rogerse nej-
schůdnější. Stavba železnice byla
tak náročná a nákladná, že se při
jejím dokončení dostala celá pacifická železnice do úpadku. Každou
zimu bylo třeba navíc likvidovat
laviny, které trať permanentně zasypávaly do výšky několika metrů.
V roce 1910 pracovala jednotka
asi 70 lidí na odklízení velkého lavinového závalu, jenž trať zasypal.
Chvíli před půlnocí sjela na stejné
místo z opačné strany údolí druhá
lavina, větší. Tu mrazivou noc přišlo o život 62 lidí. Po této tragédii
bylo vyčísleno, že za pár let existence trati skončilo v lavinách víc než
200 lidí. Odpověď na sebe nedala
dlouho čekat. Během následujících
čtyř let byl pod sedlem proražen
8 km dlouhý tunel, kterým jezdí
vlaky dodnes. V padesátých letech
minulého století byly staré otázky
znovu oprášeny při budování trans-kanadské dálnice. Projekt musel
opět počítat s lavinami, ale dlouhý
tunel už nepřipadal v úvahu. Bylo
odstartováno podrobné vědecké
studium klimatu s důsledkem lavin,
které pokračuje dodnes. Díky pozitivním výsledkům patří k nejpokrokovějším na světě. Dálnice vede po
povrchu a je opatřena v kritických
místech křídly betonových střech,
přes ně laviny sjíždí dolů do údolí.
V celém údolí je zaveden podrobný
systém monitorování sněhových
podmínek a bezpečnost údolí má
na starosti oddíl, který vyšel z kanadské jízdní artilerie. Při zhoršení
podmínek ostřelují svahy kolem
dálnice válečnými kanóny a likvidují laviny dřív, než sjedou na silnici…
Během odstřelu se zpravidla dálnice na několik hodin zavírá a nikdo se tedy přes Rogersův průsmyk
nedostane. Totální uzavírky dálnic
jsou v Kanadě běžnou záležitostí,
se kterou je radno počítat. A tak
raději Kanaďané bez nějakého zbytečného lamentování cestují v zimě
patřičně vybaveni, v autě nechybí
lopata, teplé zimní oblečení, spací
pytel a další věci.
Kromě lyžování je v Kanadě
díky výborným sněhovým podmínkám velmi oblíbeným sportem
snowmobiling – jízda na sněžném
skútru. V horách západní Kanady
se jezdci věnují zpravidla sportovnímu ježdění. Bohužel je mezi nimi
každoročně největší počet obětí lavin, neboť mnozí pro svoji extrémní jízdu nedbají vysokého rizika,
kterou tato aktivita nese. Naproti
tomu jízda na skútru pláněmi středozápadu Kanady a nekonečnými
lesy východního pobřeží má jiný
charakter. Skútr zde slouží spíše
jako dopravní prostředek. Není
snad kanadské domácnosti, která
by alespoň jeden takový stroj doma
neměla. Pro mnohé je jízda na skú­
tru zálibou číslo jedna a to vlastně
vysvětluje, proč Kanaďanům jejich
dlouhé a kruté zimy příliš nevadí,
a dokonce je i milují.
V polovině zimy jsme se přestěhovali do městečka Revelstoke,
abychom si užili trochu „civilizace“
REPORTÁŽ
strana 9 / 11. ZÁŘÍ 2014
ZIMA V KANADĚ
Cestování jsme na chvíli pověsili na hřebík a zkraje podzimu si našli práci v hotelu ve vysokohorském průsmyku Rogers Pass v národním parku Glacier v horách Selkirk v Britské
Kolumbii na západním pobřeží Kanady. Zima sem přichází velmi brzy, to jsme věděli.
Přesto nás to trochu překvapilo.
Spousta sněhu na Roggers Pass.
Rogers Pass na konci září.
Sněhové mantinely v Selkirk Mountains.
a měli to i blíže do lyžařského resortu, který patří k jedněm z největších a vertikálním převýšením
svahu vůbec nejvyšším v Severní
Americe. Čím se může Revelstoke
skutečně pyšnit, je fakt, že pravidelná sněhová nadílka je tu vůbec
největší ze všech lyžařských resortů
na světě. Žádná sněžná děla, žádný
umělý sníh, na přírodně zasněžených svazích se s železnou pravidelností lyžuje od raných počátků
zimy do pozdního jara. Na rozdíl
od evropského lyžování po upravených sjezdovkách zde lidé dávají
přednost volnému lyžování v hlubokém bezedném prašanu.
Revelstoke vznikl jako osada
v roce 1880 při stavbě trans-kanadské železnice Canadian Pacific
Railway. Město se pak na dlouhou
dobu stalo sídlem dřevorubců a lovců. Turistický ruch pomalu začal
vzkvétat teprve na počátku 80. let
20. století díky poloze v horách
a zároveň dostupnosti železnice
a dálnice.
Po prvním větším sněžení jsme
si hned všimli, že se v Kanadě běžně sníh odklízí na střed vozovky.
Okraje silnic a chodníky jsou totiž
velmi rychle zaplněny obrovskými
mantinely sněhu. Dochází pak často
k situaci, kdy není možné na křižovatce odbočit doleva, neboť průjezd
blokuje kupa sněhu. Když už ho je
na středu vozovky příliš, hrnou jej
obří stroje z města ven. Typické pro
zdejší Selkirk hory jsou bouře, kdy
během jediné noci spadne i půl metru sněhu. Když to přijde, celé město
je pak vzhůru nohama, avšak docela
jinak než by Evropan očekával. Lidé
zahodí lopaty, pozavírají krámy
a provozovny, zruší obchodní schůzky, popadnou lyže a míří na kopec.
Běžnou starost místních obyvatel,
jak se dostat včas do práce nebo do
školy, tu střídá starost, jak se dostat
na kopec za lyžováním.
Jedno lednové pondělí to přišlo,
celý den sněžilo. V úterý to samé.
Ve středu ráno se celé město probudilo do naprosté běloty. Všude
jen sníh a sníh. Nevěřili jsme svým
očím. Auta zasypána tak, že bylo
velmi těžké najít v řadě jiných to
svoje. Dle údajů z meteo stanice
prý spadlo jenom přes noc 45 cm,
za posledních 24 hodin 65 cm. Při
pohledu na tu spoušť venku bych
to tipoval i na víc. Lyžařský areál
byl od rána plný, takovou nadílku si
nikdo nemohl nechat ujít. Jinde by
se v takovém případě mluvilo o kalamitě ještě dalších 10 let. Tady se
o ní mluví jen do té doby, než přijde
další. A to může být v zimě praktiky kdykoliv. Jak říká kamarád
Jarda, co v Revy už několik let žije:
„V Alpách by z toho byli nešťastní,
protože Evropané jsou zvyklí zpravidla jen na upravené sjezdovky.
Tady je takový den prohlášen téměř
za národní svátek.“ Lyžování v prašanu má ale vážně něco do sebe.
Jak to člověk jednou okusí, už by
nejezdil v ničem jiném...
V Revy se díky neobvyklým možnostem vytvořila silná lyžařská ko-
munita. V roce 1891 tu byl založen
první lyžařský klub v Kanadě a existuje dodnes. Jeho členové mají na
kontě mimo jiné i nějaký ten světový rekord ve skoku na lyžích a mezi
členy najdete sportovce, kteří patří
mezi světovou špičku.
Neznámí nejsou rovněž ani místní skibumové. Skibum je přezdívka
pro nadšeného lyžaře, tak trochu
fanatika, který nedělá prakticky
nic jiného, než že sjíždí nekonečné
svahy kanadských hor. Mnozí se
kvůli své zálibě dostali tak trochu
na okraj společnosti. Nejsou výjimkou případy, kdy skibumové přečkávají mrazivé zimní noci v lese
ve stanu, vybírají popelnice, aby
měli co jíst, protože kvůli lyžování
nemají na nic jiného čas, a taky ani
peníze. Ti nejzarytější jsou díky neobyčejným sněhovým podmínkám
schopni lyžovat v kuse i vice než
200 dní v roce.
Ač je Revy spíše větší vesnicí
než městem, drží se tu stále silná
mezinárodní komunita, v posledních letech sem nejen za lyžováním
každoročně přichází mnoho mladých lidí. Hledají práci v hotelech,
v restauracích, u vleků lyžařského
areálu, prostě kdekoliv, jen aby
měli nějaký příjem a mohli lyžovat.
Nejinak tomu bylo s námi. Naproti
tomu sem ve velkém míří zástupy
i těch movitých, kteří přijíždějí užít
si světově vyhlášeného heliskiingu,
neboli lyžování s helikoptérou. Ta
s vámi léta nahoru a vy v doprovodu zkušeného průvodce sjíždíte
ohromné, jinak nedostupné svahy
kanadských velehor. Přátelskost,
otevřenost a velká tolerance místních obyvatel přispívají k faktu, že
se z Revy minimálně na několik
měsíců v roce stává báječné místo,
kde je radost být. Takových míst je
v kanadských horách západu více,
Revy je však v tomto tak trochu
„spešl“.
My sami se tu denně setkávali
s Evropany, Američany, ale především s Australany, kterých tu bylo
opravdu hodně. Byli tu samozřejmě
i Češi, scházeli jsme se v domku
a občas pořádali české mejdany. Tu
zimu v roce 2011 se nás zde sešlo
12 krajanů. Když jsme se do Revy
vrátili po dvou letech v zimě 2013,
už tu bylo Čechů nejméně třikrát tolik. V Revy jsme v roce 2011 trávili
Vánoce i Silvestr. Nebyly to pro nás
první ani poslední vánoční svátky
daleko za hranicemi. Ten zde byl
poněkud klidnější, než na jaký jsme
zvyklí. Kanaďané slaví střídmě, nedělají ohňostroje, nestřílí rachejtle,
ve vší pokojnosti posedí s přáteli,
připijí si na Nový rok a bujaré veselí do ranních hodin, jaké známe
u nás, si většinou odpustí. Vlastně
se nám to tak velmi líbilo. Žádný
zbytečný hluk nebo nepořádek na
ulicích, lidé většinou brzy zalehli,
aby mohli druhý den zase na kopec.
Vzali jsme si z toho příklad a udělali to samé. A lyžovačka 1. ledna stála za to. A víte, co se říká? „Jak na
Nový rok, tak po celý rok.“ Kanaďané zřejmě ví, o čem toto rčení je…
INFORMACE / INZERCE
strana 10 / 11. ZÁŘÍ 2014

Firma CS CABOT spol. s r. o.
Valašské Meziříčí
vyrábí a prodává saze pro výrobu pneumatik
a technické pryže a je součástí korporace Cabot,
leadera v oblasti jemných chemických částic.
V současné době rozšiřujeme náš pracovní tým
a hledáme vhodného kandidáta na pozici:
PROCESNÍ INŽENÝR / TECHNOLOG
Hlavní zodpovědnosti:
• řídí kvalitu, objem a výtěžnost výroby
• identifikuje, navrhuje a implementuje opatření ke zdokonalení
výrobních procesů
• optimalizuje parametry výroby nových technologií
• vytváří dokumentaci inovovaných a nových technologických
procesů a pracovních postupů
• školí výrobní obsluhu, sleduje dodržování technologických
postupů
• navrhuje opatření pro snížení energetické náročnosti výroby
• podílí se na tvorbě a realizaci investičních projektů
Minimální předpoklady:
• VŠ vzdělání chemického směru
• schopnost komunikovat v angličtině
• analytické schopnosti
• zaměření na řešení problémů
Novým spolupracovníkům nabízíme:
• práci s vyspělou technologií v úspěšné mezinárodní firmě
• příležitost k dlouhodobému profesnímu růstu
• odpovídající finanční ohodnocení a sociální podmínky
Pokud máte o nabízenou pozici zájem, pošlete prosím strukturovaný
životopis na adresu [email protected]
Do předmětu uveďte název pozice.
Více informací na tel. 571 681 450 nebo 606 304 495.
Vybraní kandidáti budou pozváni k osobnímu pohovoru.
ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOUPÍM
 Koupím klasický otoman vhodný do interiéru venkovské chalupy,
tel.: 739 063 000.
PRODÁM
 Prodám dětskou polohovatelnou
cyklosedačku zn. Hamax Siesta
vč. adaptéru. Bezvadný stav, barva
modrá. Tel.: 730 574 629.
 Prodám cirkulárku s kolébkou,
380 V, 4 kW, výklopný stůl, 2 ks
pilové kotouče o průměru 600 mm.
Cena dohodou, tel.: 606 569 123.
 Prodám dětský kočárek zn.
Bianko. Je to trojkombinace, prostorný, polohovací, přehazovací
rukojeť, nafukovací terenní kola.
Barva zeleno-žlutá. Výborný stav,
po jednom dítěti. Zdarma přidám
moskytiéru, slunečník a pláštěnku.
Pořizovací cena 8 000 Kč. Nyní za
1 700 Kč. Tel.: 733 579 797.
 Prodám světlezelenou sedačku
s opěrkami. Možno rozložit na
dvoulůžko. Cena 1 000 korun. Nabízím také dvě křesla. Tel.: 723 043
602, e-mail: [email protected]
 Prodám motorovou sekačku zn.
Adela vč. náhradních dílů (nové
nože). Velmi dobrý stav. V provozu
48 hodin. Pořizovací cena 26 500
Kč. Nyní cena dohodou. Tel.: 732
703 979.
PRONÁJEM
 Pronajmu byt 1+1 s balkonem,
v Rožnově na Koryčanských Pasekách – Svazarmovská ulice, 2. p.
Dlouhodobě. Tel.: 739 929 878.
 Pronajmu zajímavé nebytové
prostory, 80 m2 (lze rozdělit), 1. patro, centrum Rožnova. Samostatný
vstup, vlastní zázemí. Informace na
tel.: 608 201 158.
VOLNÁ MÍSTA
 Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm přijme uklízečku na zástup
za dlouhodobou nemoc a pomocnou sílu do školní jídelny na poloviční úvazek. Informace na místo
uklízečky – telefon: 571 685 043,
informace na místo pomocné síly
– telefon: 571 685 053.
 Práce u bezp. služby, mzda až
18 000 Kč měs. + odměny + náb.
příspěvek, možnost i brigádně, zajistíme získání certifikátu. Tel.: 246
002 418, 602 585 329.
KOMERČNÍ
 Půjčky, úvěry hypotéky. Telefon:
800 800 606.
Soukromé řádkové inzeráty jsou zdarma zveřejněny ve dvou číslech Spektra Rožnovska. Poté jsou nahrazeny
dalšími. V případě jiného požadavku
kontaktujte písemně redakci SR.
DOLNÍ BEČVA / PROSTŘEDNÍ BEČVA
strana 11 / 11. ZÁŘÍ 2014
Obec zatepluje domy Sanace ochrání cestu
DOLNÍ BEČVA • Obec uspěla při získávání dotací z Operačního programu Životního prostředí s projekty energetických
úspor pro zdravotní středisko a obecní úřad. Po mateřské
a základní škole tak budou zatepleny další obecní budovy.
V obou domech budou vyměněna
okna, dveře, dále dojde k zateplení
obvodového pláště a střechy, u budovy obecního úřadu i k rekonstrukci střechy. Na zateplení budov
navážou stavby bezbariérových
vstupů, jejichž součástí je vybudování vstupních ramp včetně zábrad­
lí, které společně s automatickými
dveřmi umožní pohodlný přístup
seniorům, rodičům s kočárky i lidem upoutaným na invalidní vozíky. Podaří se tak splnit požadavky
na bezbariérový vstup.
Rozhodnutí o poskytnutí podpor
obec obdržela koncem letošního
července. Proto se nejdříve uskutečnila soutěž na dodavatele stavby
zdravotního střediska. Vítězem se
stala firma Mézl a Janíček ze Zašové. Ta stavbu provede za 4 380
911 korun včetně DPH. Radnice
upřednostnila realizaci této zakázky
s ohledem na realizaci havarijního
stavu splaškové kanalizace a rekonstrukci sociálního zázemí v srpnu,
kdy lékaři čerpali dovolenou. Zdravotní středisko bude zatepleno do
října, aby nebyla narušena topná
sezona. Zateplení budov je spolufinancováno z Fondu soudržnosti EU
z 85 % a Státním fondem životního
prostředí ČR z 5 % z uznatelných
nákladů. Celková dotace u zdravotního střediska dosáhne 3 044 634
korun, u obecního úřadu se předpokládá ve výši 2 555 907 korun. Soutěž na dodavatele stavby obecního
úřadu má být ukončena v září 2014,
realizace akce je pak naplánována
v květnu a červnu 2015.
Dokončit práce na škole stavbaři
do zahájení školního roku nestihli,
ale výuku tím nenarušili. Zateplení
stálo 3 960 667 korun. Na spolufinancování akce se podílí Státní
fond životního prostředí ČR dotací
165 442 korun, Fond soudržnosti EU 2 812 515 korunami z Operačního programu Životního prostředí
a obec 1 269 922 korunami. Pavel Mana
Operační program Životního
prostředí pomáhá obci nejen při
zateplování obecních budov, výsadbou stromořadí, s likvidací
bioodpadu prostřednictvím kompostérů, ale také se sanací sesuvu.
Akce Dolní Bečva – sanace sesuvu v lokalitě Březinův dvůr řeší
vytvoření kotvené mikropilotové
stěny v délce 20 metrů tak, aby
ochránila jedinou příjezdovou
komunikaci do lokality Grůnik
v Dolním Rozpité pro deset rodinných domů a jednu chatu s třinácti trvale žijícími obyvateli. Navazuje na stěnu vybudovanou v roce
2002 v délce 15 metrů. Řada
lokalit pod Radhoštěm se podle
specialistů z firmy UNIGEO Os-
trava nachází v sesuvném území
s výskytem spodních vod. Sesuv
sanuje v červenci – srpnu 2014
právě firma UNIGEO z Ostravy-Hrabové. Cena činí 3 277 920
korun včetně DPH.
Akce je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální
rozvoj z 83,04 % a Státním fondem
životního prostředí ČR ze 4,88 %.
Dotace představuje pak částku
3 063 476 korun. Vzhledem k labilitě území je nutné provést následně po sanaci sesuvu na náklady
obce geotechnický monitoring za
80 949 korun. Monitoring ověří
funkčnost realizovaných sanačních opatření a velikost pohybů
svahu.
(pm)
NENECHTE SI UJÍT
 Bečvanské zemňákobraní se
koná v sobotu 13. září v centru
obce od 14 hodin. Členové Komise školské, kulturní a sportovní při
Radě obce společně s Ochotnými
divadelníky a sborem dobrovolných
hasičů připravili pestrý program.
Hrát bude Dechová hudba Josefa
Blinky, skupiny Nebít, Z horní dol-
ní a dál na jih, Šajtar. Chybět nebude divadelní scénka, soutěže na
bramborové téma a pochopitelně
ani bramborové speciality.
(ta)
 571 647 168
www.dolnibecva.cz
Hasiči běželi do vrchu
PROSTŘEDNÍ BEČVA • O tom, že běžet s proudnicemi do vrchu a ještě přitom místo po rovince zdolat levotočivou pravoúhlou zatáčku je hodně zrádné, se 30. srpna přesvědčil u kostela sv. Zdislavy nejeden závodník. Po roce se zde konal další
ročník hasičské soutěže o Pohár starosty v požárním sportu.
Změřit své umění přijelo sedmnáct
týmů. „Přihlásilo se sice původně
dvacet. Ale i tak jsme s účastí spokojeni. Předváděné výkony jsou
výborné, i když se musejí všichni
poprat s trochu jinak řešenou tratí,“ konstatovala Jaroslava Mikulenková, starostka SDH Prostřední
Bečvy–střed. Atraktivní prostředí
pro organizátory znamenalo mnohou starost navíc. Voda se přivážela v cisternách, pozemky zapůjčili
jejich majitelé a balíky sena, které
trať vyznačovaly, místní Jezdecký
klub Valašsko.
A jak to dopadlo? Pohár v kategorii mužů vyhrál tým A z Tylovic.
Domácí závodníci brali stříbro.
V ženách jen o několik setinek bylo
rychlejší béčko z Vigantic před Tylovicemi. Zlato v seniorech si zaslouženě odvezli hasiči z Velkých
Karlovic.
Text a foto: Táňa Arťušenková
ZEBRA VE ŠKOLE. Tomu, že může přijít zebra až do třídy, nevěřil téměř nikdo. Ovšem 3. září ji školáci mezi sebou skutečně přivítali. Tedy
nešlo o pruhovaného lichokopytníka, ale o policistu Vladimíra Malcharczika ze Vsetína a koordinátora BESIPU pro Zlínský kraj Zdeňka Patíka.
Ti se v rámci celostátní akce Zebra se za tebe nerozhlédne vypravili do
Prostřední Bečvy. Napřed si obhlédli chování školáků při cestě do školy.
A na besedě už s žáky probírali konkrétní prohřešky proti bezpečnosti
v silničním provozu. „Snad největším nešvarem, který jsme zde viděli,
bylo vystupování dětí z auta do vozovky před školou. Na to by si rodiče
nebo prarodiče měli dávat velký pozor. Nikdy neví, co se může stát. Přitom nedaleko je bezpečné parkoviště, chce to jen tam zajet, vystoupit i se
školákem a doprovodit ho. Určitě se tím netratí moc času, naopak, děvčátka i chlapci se tak pod dohledem dospělého naučí přecházet cestu,“
řekl Spektru Rožnovska V. Malcharczik. Oběma zástupcům bezpečnostní akce Zebra se nelíbilo ani vybavení kol. Jejich majitelé navíc přijeli bez
cyklistické přilby.
Text a foto: (ta)
KRÁTCE
Pohár za druhé místo předává starosta Radim Gálik domácímu týmu.
 Šestá svatohubertská slavnost se
koná v neděli 21. září v kostele sv.
Zdislavy. Mše začne v 10 hodin. (ta)
 571 643 230
www.prostrednibecva.cz
HORNÍ BEČVA / HUTISKO-SOLANEC
strana 12 / 11. ZÁŘÍ 2014
Prvňáčci si zazvonili na zvonečky
HORNÍ BEČVA • Obřadní síň obecního úřadu 1. září praskala
ve švech. Na tradiční první zvonění sem byli pozváni prvňáčci s rodiči. U slavnostní chvíle nechyběli ani prarodiče nebo
mladší sourozenci.
Do dvou prvních tříd letos nastoupilo třicet dva děvčátek a chlapců.
„Ve školce se naučili všechno, co
mají správní školáci umět. Takže se
o sebe postarají. Navíc vědí, že pokud kamarád třeba pláče, tak se mu
nemají smát, ale nabídnout pomoc.
Dnes jsou spíše lidé zvyklí nastavovat lokty. Ale třeba právě tyto děti,
až vyrostou, tak naopak dokáží
být vstřícné a nebudou k neštěstí
jiných lhostejné,“ přála si vedou-
cí učitelka mateřské školy Radka
Bolcková, která takto své svěřence
předala novým učitelům – Marii
Děcké a Janě Klimzsové.
Hodně úspěchů při zvládání učení popřál všem žákům starosta Oldřich Ondryáš. Rodičům pak hodně
trpělivosti v době, kdy jejich potomci prožívají jednu z největších
a nejdůležitějších změn – kromě
her je nyní čekají i každodenní povinnosti. K tomu jim obec připravila malé dárky – pamětní list a také
zvonky s křestními jmény. Na ty si
po slavnostním zahájení školního
roku všichni společně zazvonili.
Text a foto: Táňa Arťušenková
KAM NA VÝLET
Starosta Oldřich Ondryáš s prvňáčkem Filipem Danielem.
 Léto turistům moc nepřálo,
možná podzim bude přívětivější.
V okolí Horní Bečvy je mnoho
možností, kam se vydat na výlet.
Patří k nim například pěší trasa na
Pustevny. Začíná v centru obce. Po
žluté značce se jde čtyři kilometry
na Martiňák (827 m n. m.). Pak se
dá vyjít dvěma směry. Buď lehčí trasou po červené, kdy po 8,5 kilometrech dorazíme na Pustevny (1 050
m n. m.). Někoho zláká obtížnější
cesta po zelené přes Čertův mlýn
(1 207 m n. m.). Odtud vede opět
červená značka až na Pustevny. (ta)
PORÁŽKA DOMA. První mistrovský zápas v Moravskoslezské
divizi žen skupiny B na domácí půdě hrály Bečvanské střely
6. září. Na hřišti se střetly s týmem Holešovské holky, které nastoupily proti nováčkovi soutěže
v roli velkého favorita. Hosté se
hned od první minuty, v níž dali
branku, trvale usadili na polovině domácího celku a vytvářeli
si neuvěřitelné množství střeleckých příležitostí. Ty v mnoha
případech vychytala vynikající
domácí brankářka. Utkání, i přes
povzbuzování a přání fanoušků
domácího mužstva, aby hráčky
daly aspoň jeden gól, skončilo
nakonec 0:9. Text a foto: (ta)
 571 645 105
www.hornibecva.cz
Výletištěm Poskla se rozeznělo mlácení cepy
HUTISKO-SOLANEC • Tradiční průvod s nazdobeným koňským spřežením, hudbou a lidmi ve valašských krojích se vydal 7. září od kostela na Výletiště Poskla. Dožínky neboli dožatá, lidová oslava úrody, se v Hutisku-Solanci konala podesáté.
A dá se říci v domácí režii. Hlavní program si totiž připravil místní
Valašský soubor písní a tanců Zákopčan. Hospodářem byl tentokrát
starosta Vladimír Petružela. Při
předávání posvěceného dožínkového věnce nechyběly koláče ani, jak
jinak, slivovička pro chasu.
„Připomínat si staré zvyky našich předků je nesmírně důležité.
Vždyť na Valašsku tento svátek
znamenal konec nesmírné dřiny
na horských kamenitých políčcích
i naději, že úroda pomůže překonat
další zimu. Vedle toho se zase lidé
uměli po dřině bavit a slavit. A to je
i poselství pro nás,“ řekl Vladimír
Petružela.
Na valašské lidové hry, písně
i tance navazuje svou činností
dětský folklorní soubor Soláněk.
Ti mladší si pod vedením Daniela
Bavili se i ti nejmenší Valaši
Starosta Vladimír Petružela v roli hospodáře
Cabáka nacvičili pásmo Řemesla.
Tanečky doprovázené písničkami
zobrazili kováře, ševce, řezníka i tesaře, kdy chlapci zatančili s dřevěnými došky. Členové starší skupiny
v pásmu Hodová, pod vedením Marie Šedé a Marcely Cabákové, ukázali, že točené tance pro ně nejsou
žádným problémem. Při scénkách
o tom, jak se tetky dovedou na trhu
handrkovat zase, že jim nechybí ani
herecký talent. Obě vystoupení doprovázela cimbálová muzika Strunka s primáškou Kristýnou Šedou.
Zákopčan měl připravenu i scénku
s cepy, a tak se výletištěm rozezněl
zvuk mláceného obilí. Potom začala
volná zábava, k níž hrála cimbálová
muzika Světlina a dechovka Josefa
Blinky z Horní Bečvy.
Text a foto: Táňa Arťušenková
POZVÁNKA
 Zájezd na muzikál Fantom Londýna se koná 19. října. Zájemci se
mohou přihlásit do 19. září na obecním úřadě u Marcely Cabákové. (ta)
 571 644 180
www.hutisko-solanec.cz
VALAŠSKÁ BYSTŘICE / ZUBŘÍ
strana 13 / 11. ZÁŘÍ 2014
NENECHTE SI UJÍT
 Šestý ročník mezinárodního
šachového festivalu pořádá od
13. do 20. září ve Společenském
domě U Pernických Tělovýchovná
jednota Sokol ve Valašské Bystřici.
Program: FIDE OPEN – otevřený přebor regionu Vsetín: 13. září
od 15 hodin, 14. září od 9 hodin,
14. až 19. září od 16 hodin, 20. září
od 9 hodin. Turnaj v bleskovém šachu: 13. září od 9.30 hodin. Turnaj
mládeže v rapid šachu: 15. září od
9 hodin v ZŠ 5. května Rožnov. Simultánka IM Richarda Biolka ml.:
16. září od 9 hodin v hotelu AGH
Rožnov. Turnaj v rapid šachu:
17. září od 9 hodin.
(pr)
 Každé úterý od 17 hodin se od
2. září koná v sále Společenského
domu U Pernických cvičení s prvky
jogy. Bližší informace na telefonu
775 031 024.
Zájmové kroužky lákají
VALAŠSKÁ BYSTŘICE • Čtyřiatřicet prvňáčků usedlo 1. září
poprvé do školních lavic ve Valašské Bystřici. Až se trochu
více seznámí se spolužáky, učitelkami a vychovatelkami
v družině, začnou navštěvovat i zájmové kroužky. Těch má
210 žáků z prvních až devátých tříd na výběr spoustu.
Jak uvedl ředitel základní školy Radek Halačka, pro první třídy letos
nově zavedli možnost výuky anglického jazyka. Přibyl také taneční
a divadelní kroužek.
Kromě toho chce vedení školy
nadále pokračovat v organizování
besed na různá témata. Děti si například oblíbily setkání s valašskobystřickými včelaři.
Školáky zajímá také bezpečnostní politika. Klára Václavíková, která
1. září nastoupila do deváté třídy,
ráda vzpomíná na květnovou bese-
du s Městskou policií a se zástupci
Policie České republiky z Rožnova
pod Radhoštěm. „Bylo to skvělé.
Prohlédli jsme si zblízka policejní
motorku i auto a kousek se v něm
také projeli. Seděli jsme i v kufru.
Strážníci nám předvedli odchyt
zvířat a rovněž jsme se seznámili
s výzbrojí policisty. Dokonce jsme
si otestovali i hlukoměr,“ uvedla žákyně a dodala, že by si podobnou
besedu ráda zopakovala i v novém
školním roce.
(mta), ilustr. foto: Ivan Dostál
KRÁTCE
 Klub seniorů z Valašské Bystřice
pořádá v září několik zájezdů. První středu v měsíci důchodci zavítali
do Turzovky a Staré Bystrice. Další
den si pak na zábavném odpoledni
promítli fotky ze společných výletů.
V úterý 8. září si vyjeli na ozdravný
pobyt do areálu s termálním koupalištěm v Podhajské a na středu
24. září připravují celodenní výlet
do Kunovic, kde plánují procházku
po Hašově naučné stezce.
 Čtyři nové kontejnery na použitý textil jsou rozmístěny v centru
obce, na Leskovci, Horním konci
a Bařinách. Nádoby jsou určeny
pro oděvy, obuv, kabelky, tašky, batohy, plyšové i dřevěné hračky. Do
kontejnerů lze odložit také záclony,
závěsy, povlečení a ubrusy. Svoz organizuje firma Revenge.
 Informační centrum ve Valašské
Bystřici aktuálně zveřejňuje nabídku moravských zemědělců na Facebooku. Díky němu si lidé například
objednali pšenici, ječmen a oves,
které jim 1. září přivezl Jaromír Pešák z Přerovska. Obiloviny pěstuje
na 90 hektarech a metrák prodává
za 500 korun.
(mta)
 Komedii Láska na horách hraje
26. září od 19 hodin ve Společenském domě U Pernických Divadelní SPONA ze Zubří.
 Cyklisty a lyžaře potěší dva nové
propagační materiály. Jsou zdarma
k dostání v Informačním centru ve
Valašské Bystřici. Vydal je místní
obecní úřad ve spolupráci s Malou
Bystřicí, Bystřičkou, Růžďkou, chatou Búřov a horským hotelem Vsacký Cáb.
(mta)
 571 759 711
www.valasskabystrice.cz
Zubřané na Dni města podpořili chatu Libušín
ZUBŘÍ • Přes 35 tisíc korun věnovali na obnovu vyhořelého Libušína účastníci čtvrtého ročníku Dne města, který se
30. srpna uskutečnil v Klidovém centru Zubří. Bohatý program, při němž se nikdo nenudil, připravil tým obětavých
pracovníků z Městského úřadu v Zubří v čele s Lenkou Přečkovou, vedoucí odboru kultury a sportu.
dal 50 korun a více, dostal ve dvou
infostáncích placku s nápisem:
Podpořil jsem obnovu Libušína.
Po 18. hodině už bylo všech 300
odznaků s malůvkou horské chaty
rozdáno. Lidé však ochotně přispívali až do pozdních večerních
hodin.
Program na dvou scénách
Obrázky s motivy Libušína školáci malovali na textilním plátně.
Že skvělí organizátoři v připravoLadislava Kerndla, Jiřího Pavlici,
vaném scénáři nic nenechali náherců Slováckého divadla a dalších
hodě, potvrzuje zpravodajství na
příznivců, kteří Zubřany aspoň na
webovém portálu zubran.cz, který
dálku přes internet pozdravili.
se těší značné popularitě místních
Desítky muzikantů, zpěváků a taobčanů. Ti se v dostatečném přednečníků do Zubří dorazily osobně.
stihu dozvěděli, na jaký program se
Celkem 109 účinkujících vystoupimohou těšit, a rovněž se seznámili
lo v rámci Dne města bez nároku
se zdravicemi v podobě videonana odměnu. Na renovaci vyhořelé
hrávek od zpěváků Petra Fialy,
památky přispívali i Zubřané. Kdo
„Od začátku jsme chtěli udělat
akci, která má valašské srdce,“ uvedla Lenka Přečková. „Nešlo nám
o to, aby na Dni města pro Libušín
vystoupily velké hvězdy, ale muzikanti a umělci, které k našemu kraji
a jeho kulturním hodnotám něco
přitahuje. Oslovili jsme pár muzikantů z okolí a odezva byla natolik
spontánní a velká, že jsme museli
udělat maximum pro to, abychom
mohli vyhovět většině muzikantů,
kteří projevili zájem Libušín tímto
způsobem podpořit. Proto jsme
nakonec na prostranství bývalého
házenkářského hřiště postavili dvě
pódia, z nichž jedno nám zapůjčilo
město Rožnov,“ dodala hlavní organizátorka programu.
„Je úžasné, jaký skvělý den Zubřané připravili,“ uvedly pro Spektrum Rožnovska Helena Papešová
a Mária Švarcová z Palárikova. Ze
slovenské partnerské obce na oslavy dorazil celý autobus.
Tichá aukce vynesla tři tisíce
Ženy ze Slovenska si mimo jiné
se zájmem prohlédly výstavu sedmatřiceti obrázků v Muzeu Na Petrohradu. Namalovali je letos v dubnu
a květnu zuberští žáci z 9. B. s učitelkami Helenou Dufkovou a Jaroslavou Juříčkovou. Na devatenácti
ilustracích jsou znázorněny motivy
Libušína. Ty také nejlépe uspěly
v tiché aukci. Vynesla 3 385 korun,
přičemž zájemci za obrázky nabídli
částku od 50 do 500 korun.
Text a foto: Libuše Miarková
INZERCE
Město Zubří, U Domoviny 234,
756 54 Zubří, oznamuje, že hledá pracovníka na pozici právníka. Zájemci předloží písemné přihlášky včetně příloh do
19. září 2014 do 11 hodin osobně
na podatelnu úřadu nebo poštou
v zalepené obálce označené větou: Přihláška na pozici – právník – neotvírat. Předpoklady,
požadavky a náležitosti přihlášky na www.mesto-zubri.cz a na
úřední desce.
(pr)
 571 757 051
www.mesto-zubri.cz
VIDČE / VIGANTICE / FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
strana 14 / 11. ZÁŘÍ 2014
Vestibul září novotou
VIDČE • Patnáct žáků deváté třídy Základní školy ve Vidči
převzalo 1. září patronát nad 28 prvňáčky. Jejich přivítání se
i letos uskutečnilo ve velkém sále místního kulturního domu.
A to přesto, že vstupní část objektu je ještě částečně v rekonstrukci.
Starší žáci do vyčištěného sálu pomohli nanosit židle nejen pro 194
školáků, jejich učitele, ale také pro
rodiče prvňáčků, kteří se slavnostního zahájení rovněž zúčastnili.
Přítomné pozdravila starostka
obce Štěpánka Mikulenková i ředitel školy Zdeněk Chrástecký. Celý
program zahájení nového školního
roku 2014 – 2015 byl plně v režii
deváťáků.
Zejména rodiče si při návštěvě
kulturního domu prohlédli nově rekonstruované prostory ve vestibulu.
Ten původní už zdaleka nevyhovoval současným požadavkům pro
pořádání různých společenských
akcí. Vždyť také sloužil veřejnosti
od padesátých let minulého století,
kdy Vidčané kulturní dům postavili.
„V roce 2003 jsme renovovali sociální zařízení, o dva roky později
vyměnili okna a v roce 2008 jsme
díky finanční dotaci od Zlínského
kraje položili ve velkém sále nové
parkety, pověsili nová světla a vymalovali. Na vestibul přišla řada
až nyní,“ uvedla videčská starostka
Štěpánka Mikulenková.
Na rekonstrukci, která je hrazena převážně z obecní pokladny,
sponzorsky přispěl 30 tisíci korunami i Jan Měrka z Vidče. Je ředitelem a předsedou představenstva
rožnovské akciové společnosti Remak, která na modernizaci vestibulu věnovala 200 tisíc korun.
Řemeslné práce začaly prvního
července. Ujala se jich místní firma Jiří Fabián a synové. Ve vstupní
části objektu instalovala nové elektrické vedení, topení i vodovodní
řad. Vyměnila podlahy a vybudovala několik příček, díky kterým ve
vestibulu vznikl salonek, bar a kuchyňka.
Nový prostor se našel i pro šatnu.
V prvním zářijovém týdnu místní
tesaři začali montovat kuchyňskou
linku a zhotovili další interiérové
doplňky ze dřeva.
Modernizovaný vestibul je podle
videčské starostky vhodný například pro organizování různých školení a seminářů, slavnostní vítání
občánků a také rodinná setkání pro
zhruba 30 lidí. Prostory lze využívat od začátku října.
(mta)
Detail vitráže: portrét sv. Vojtěcha.
KRÁTCE
 Vidče má nové družstvo hasiček. Premiérově se představily na
srpnovém závodě v Rožnově. (oj)
PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM. Ve
videčském kostele jsme v rámci
druhé etapy zrestaurovali další
čtyři figurální vitrážní okna z jižní strany lodi. Po dohodě s Národním památkovým ústavem
v Kroměříži jsme opět oslovili
mistry z Kamenického Šenova.
Za jejich práci jsme zaplatili 391
837 korun. Zpevnění s opravou
betonového ostění spolu se zámečnickými a zednickými pracemi vyšlo na 189 108 korun.
Kromě peněz, které jsme vybrali
při nedělních sbírkách v kostele,
přispělo na opravu několik občanů větší finanční částkou. Všem
dárcům bych chtěl poděkovat.
Z Fondu kultury Zlínského kraje jsme obdrželi 174 400 korun
a Ministerstvo kultury České republiky z programu Podpora obnovy kulturních památek přispělo
104 000 korun. Obec Vidče věnovala 30 000 korun.
I když už je téměř polovina vitráží zrestaurována, na opravu stále
čeká deset velkých a pět malých
oken. V příštím roce bychom chtěli v renovaci pokračovat a zabránit
tak protékání vody do kostela skrze okna při přívalových deštích.
Text a foto: P. Karel Janečka
 571 655 010
www.vidce.cz
Požární sport děti baví Kuchařem v hotelu Francis
RODÁCI Z ROŽNOVSKA
Opékání špekáčků na táboře malých hasičů. Foto: archiv SDH Vigantice
VIGANTICE • Na zářijový žákovský závod v hasičské všestrannosti
se připravují chlapci a děvčata
z SDH Vigantice. Jak uvedla Petra
Slováčková, zástupkyně trenérky,
děti by mohly v soutěži dobře obstát. Nejenže jednou a někdy i dvakrát týdně po celý rok pravidelně
trénují, hasičské všestrannosti se
věnovaly i na srpnovém čtyřdenním táboře v penzionu Tabačka ve
Velkých Karlovicích.
„Vedle sportovních výkonů,
kdy si děti otestovaly i lehčí verzi
adrenalinového závodu TFA pro
dospělé, jsme pilovali i teorii. Procvičovali jsme topografické značky
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ •
V centru vyhlášeného lázeňského
města se nachází útulný hotel Francis. Již osmým rokem
je zde zaměstnán jako kuchař
čtyřiačtyřicetiletý Václav Fusek,
rodák z Valašské Bystřice.
Do severních Čech se vydal
v roce 2001 na inzerát. Nejdříve
zakotvil ve Špindlerově Mlýně,
kde vařil v několika hotelích – například v Zátiší, Olympii, Praze
a Windsoru. Tam také poznal svou
ženu Alexandru. Pracovala zde
jako servírka. Jelikož pocházela
z Františkových Lázní, do města lé-
čivých pramenů se oba v roce 2005
přestěhovali. Koupili si byt a starají
se o dva psy.
Václav Fusek si našel práci v hotelu Francis. Jeho majitelka Jana
Dančová na sympatického Moraváka nedá dopustit. „Václav je špičkový kuchař,“ uvedla pro Spektrum
Rožnovska a dodala, že je moc
ráda, že ho má v týmu. Stále vymýšlí nové recepty a inspirace mu není
cizí. Má rád českou a italskou kuchyni. Jelikož hotel pořádá také pobyty s tzv. vyváženým jídelníčkem,
specializuje se i na makrobiotickou
stravu.
(mta)
a zdravovědu,“ dodala zástupkyně
trenérky.
Na celkové hodnocení letošních
výkonů je ještě brzy. Nicméně z dosavadních výsledků je zřejmé, že
mladší i starší žáci si oproti loňsku
zlepšili čas v požárním útoku na
15 sekund. Letos se poprvé zúčastnili i soutěže jednotlivců nazvané
Šedesátka, v níž Veronika Sklářová dvakrát vybojovala druhé místo
v Huslenkách a Oznici.
(mta)
 571 654 848
www.vigantice.cz
Václav Fusek (vpravo) s kolegou Radimem Slavíkem. Foto: archiv Francis
SPORT / INZERCE
strana 15 / 11. ZÁŘÍ 2014
Martin Hrstka: Chceme do play off
„Hlavním cílem sezony je
postup do play off. Pak
se uvidí,“ hlásí na prahu nové extraligové sezony 28letý
házenkář Gumáren Zubří Martin
Hrstka. Odchovanec Gumáren se
po čtyřech letech strávených na
zahraničních štacích vrátil domů
do Zubří a měl by být jedním z tahounů týmu, který má za úkol dát
zapomenout na uplynulou nepovedenou sezonu a deváté místo.
v pohodě, dobré to bylo i předtím
v Dánsku a ve Finsku. Ale už jsem
chtěl domů. Hrálo
v tom roli více faktorů, třeba i to,
že
manželka
našla doma dobrou práci. I já
jsem už
„„Na začátku nové sezony
fanoušci čekají, že posílené Zubří bude v tabulce
mnohem výše,
než tomu bylo
loni. Asi se
s tím setkáváte
hodně …
Dá se to tak říct. Lidi jsou hodně
zklamaní z minulé sezony a hlavně
chtějí, ať je to letos pokud možno
co nejvýrazněji lepší než loni. Věřím, že tomu tak bude.
chtěl začít pomalu k házené přidávat další věci. Zatím mám bakaláře
učitelství a k tomu bych ještě chtěl
něco přidat. Letos prozatím začnu
s angličtinou.
„„Jaká byla letní příprava? Byl jste
s týmem od začátku července téměř
celou přípravu…
Makali jsme podle plánu. Hrálo
se hodně zápasů, ve kterých padalo mnoho branek. Příprava nám
ukázala, že nás čeká spousta práce
především v obraně. Tým je ale
určitě solidní a má svou kvalitu.
Hlavní je, že víme, na čem máme
pracovat.
 Minulá sezona přinesla jen deváté místo, s tím nemůže být v Zubří spokojenost ani náhodou. Kde se
tedy chcete pohybovat, jaké jsou ambice pro sezonu 2014–2015?
První ze všeho je play off a dostat se do něj. Často se stane, že
tým s velkými ambicemi postoupí
z prvního nebo druhého místa, je
pod tlakem a vyletí z play off hned
na začátku. My prostě hlavně chceme být hlavně v play off a pak se
uvidí.
(ran)
„„Mnohé možná překvapilo, že jste
se domů vrátil už po čtyřech letech.
V zahraničí jste nechtěl pokračovat?
Poslední dva roky ve Francii byly
ZAUJALO NÁS
Golfisté bodovali
Na premiérovém otevřeném mistrovství klubu seniorů Valašského
golfového klubu v Rožnově se dařilo domácím hráčům i hráčkám,
v obou kategoriích se domácí zástupci probili na stupně vítězů.
Turnaje, jenž se hrál první zářijovou středu, se mohli zúčastnit
všichni registrovaní golfisté bez
ohledu na klubovou příslušnost,
kteří splnili věkový limit 55 let pro
muže a 50 let pro ženy.
S nástrahami hřiště se v kategorii
mužů nad 55 let vypořádal nejlépe
Alois Adamčík před Jaroslavem
Dusílkem (oba Golf klub Šilheřovice). Překvapením turnaje byl
domácí Bohuslav Halfar, který se
umístil na parádním třetím místě.
V ženách zvítězila Kateřina Doležalová z golfového klubu v Kravařích,
na druhém místě se umístila Maria
Gaik z Park Club Ostrava a třetí
byla Marie Dusílková ze Šilheřovic.
Ve vložené soutěži o nejdelší úder
z určeného odpaliště vyhráli domácí
František Ventura a Kateřina Doleželová, soutěž o nejbližší vzdálenost
od určené jamky pak Jaroslav Dusílek a Marie Dusílková.
(ran)
Janků s Bechným dokonali vítěznou premiéru
Házenkáři Gumáren Zubří nakročili do nové extraligové sezony pravou nohou. V prvním kole nejvyšší soutěže na domácí palubovce zdolali Jičín o dvě branky. V dalším kole jedou Zubřané v neděli 14. září do Karviné.
Domácí celek, který se
před sezonou pořádně
posílil především na spojce, se musel obejít právě bez jedné
z posil Tomáše Řezníčka. Ten se zranil v posledním přípravném utkání
proti Brnu. I bez něj však domácí
byli po většinu utkání mírně vepředu. Jistotu ovšem Valaši neměli až
do posledních vteřin, kdy zápas gradoval. Za jednobrankového vedení
Gumáren házeli hosté krátce před
koncem sedmičku. Na ni se postavil do domácí brány Tomáš Janků
a střelu lapil. Z následného útoku
pak nejlepší střelec zápasu Tomáš
Bechný pečetil těsné vítězství Zubří.
ZUBŘÍ – JIČÍN 24:22 (14:11)
Domácí kouč Jiří Kekrt si tak mohl
po zápase zhluboka vydechnout. „Na
obou týmech projela nervozita a netrpělivost hráčů obou týmů. Nakonec
jsme zaslouženě vyhráli, a to hlavně
díky výkonu Martina Hrstky, který
dodal mužstvu impuls,“ hodnotil
duel prvního kola extraligy trenér vítězného týmu Jiří Kekrt.
Sestava a branky Zubří: Orság,
Janků – Bechný 7/3, Hrstka 5,
Václav a Reček po 3, Šíra 2, Dědek
1, Kašpárek 1, Přikryl 1, Douda 1,
Šlachta, Šustáček. Nejvíce branek
Jičína: Skopal 6, Krahulec a Zeman
po 3. Rozhodčí: Hanák, Pavlíček.
Sedmimetrové hody: 4/3 - 3/1. Vyloučení: 5:3. Diváci: 800.
(ran)
Fotbalisté Vigantic předvedli, jak se otáčí zápas
Fotbalisté Vigantic ve 4.
a 5. kole krajského přeboru naplno bodovali
a rázně se tak odpoutali ze spodních pater tabulky. Napůl úspěšní
byli hráči Rožnova pod Radhoštěm,
kteří doma uspěli a zvenku přijeli
s prázdnou. V šestém kole o nadcházejícím víkendu se oba týmy představí svým fanouškům. Rožnov v sobotu 13. září hostí Kelč a Vigantice
o den později přivítají Luhačovice,
oba zápasy se hrají od 16 hodin.
4. kolo
ROŽNOV – MORKOVICE 2:0 (1:0)
První branku domácích dal
v 17. minutě Lukáš Maléř z penalty,
kterou vybojoval svým průnikem
Michal Maléř. Navíc byl při této
akci vyloučen hostující hráč.
Přesilová hra však domácím paradoxně moc nepomohla, dlouho
nemohli přidat pojišťovací branku,
naopak je ještě podržel několikrát
gólman Michut. Klid přinesla až
branka střídajícího Talpy po hodině hry.
VIGANTICE – BORŠICE 1:0 (1:0)
Domácí měli po třech kolech na
kontě jen jeden bod, proto toužili
konečně urvat vítězství. Díky krásné
trefě z voleje, jejímž autorem byl ve
36. minutě Řepka, brali domácí před
třemi stovkami fanoušků tři body.
5. kolo
HOLEŠOV – ROŽNOV 2:0 (0:0)
V zápase dvou celků z popředí
tabulky se fotbalisté Rožnova střelecky neprosadili. Domácí si zařídili
vedení dvěma slepenými góly v jediné minutě po hodině hry, jejichž autorem byl domácí útočník Lomaka.
FRYŠTÁK – VIGANTICE 2:4 (1:0)
Modrá hvězda ve Fryštáku ukázala, jak se otáčí zápasy. Vigantičtí
v utkání hned dvakrát prohrávali,
ale pokaždé dokázali srovnat a nakonec i překlopit skóre. O góly Vigantic se postarali dvakrát Mydlo,
Radim Vokáč a Kulišťák.
Tabulka krajského přeboru po
pěti kolech: 1. Vsetín 15 bodů, 2.
Holešov 12, 3. Morkovice 10, 4.
Rožnov 10, … 9. Vigantice 7. (ran)
INZERCE
SPORT
strana 16 / 11. ZÁŘÍ 2014
Rožnovští bojovníci mají ze Srbska medaile
Výborně si vedli členové rožnovského oddílu pro kickboxing, sebeobranu a extrémy Asia Gym Sports na
mezinárodním mistrovství
Srbska, které se konalo na
konci prázdnin v Novem Bečeji.
Na skvěle obsazeném podniku, na kterém členové
rožnovského oddílu opět
potvrdili svoji nespornou kvalitu,
doslova zazářil Radek Vermiřovský.
Reprezentant ČR a letošní mistr
ČR a bronzový medailista z mistrovství Evropy v čínském kickboxingu turnaj v Srbsku vyhrál, když ve
finále porazil kazašského soupeře,
účastníka MS v malajsijském Kuala
Lumpur. „Radek tak potvrdil svou
celoroční formu i nárůst výkonnosti včetně absolvování náročného
měsíčního tréninkového kempu na
Filipínách zkraje letošního roku.
Ve své váhové kategorii do 70 kilogramů patří nejen v ČR v současné
době mezi absolutní špičku, což jen
potvrdil zisk jeho loňského titulu
mistra světa asociace WKA právě
v Sandě,“ pochválil svého svěřence
Rožnované v Srbsku zazářili. Na snímku zleva Ladislav Polášek senior,
Foto:
trenér Zdeněk Tobola, Tomáš Bernátek, Radek Vermiřovský,
archiv oddílu
Ladislav Polášek junior, Daniel Stryk, vzadu stojící Adam Richtár.
trenér a zároveň šéf rožnovského
klubu Zdeněk Tobola. Zkušený
kouč zároveň vyzdvihl Radkovy
morální vlastnosti, díky kterým je
tam, kde je. „Jeho přístup ke všemu
v tréninku i v samotných zápasech
je skutečně učebnicově příkladný
a pro každého trenéra je takovýto
vítězný typ sportovce kromě jiného
i skvělým vzorem pro ostatní,“ ocenil kouč Radka Vermiřovského.
Další zlatý úspěch pro rožnovský
klub obstaral talentovaný, teprve
14letý mladší kadet Ladislav Polášek. Ten trénuje v rožnovském
klubu teprve něco málo přes rok a
už se stihl stát mistrem ČR v kickboxingu low kick a vyhrál i dva mezinárodní turnaje v Sandě. „Jeho
úspěch přišel nejen díky jeho pohybovému nadání, ale především
také díky pravidelnému a poctivé-
mu přístupu k tréninku i k životu.
Není bez zajímavosti, že Ladislav
Polášek mimo jiné i například
hraje nejvyšší žákovskou soutěž za
Frýdek-Místek,“ přidal zajímavost
o svém mladém svěřenci kouč Zdeněk Tobola.
Třetím zástupcem rožnovského
klubu v Srbsku byl rovněž něco
přes rok trénující, ale svým přístupem se výkonnostně zlepšující
Tomáš Bernátek. „Tomáš obsadil
v kategorii seniorů do šedesáti kilogramů pěkné druhé místo a v zápasech získal takto další cenné
zkušenosti, jež se natrénovat nikdy nedají. V zápasech se dobře
promítla i jeho dřívější judistická
průprava, která je v tomto stylu
velkým přínosem,“ podotkl trenér
Tobola, jenž je také reprezentačním trenérem ČSFu.
Po úspěšném výjezdu do Srbska
nyní nabitá sezona rožnovských
bojovníků pokračuje „Některé naše
členy teď čeká účast na juniorském
mistrovství světa nejprestižnější celosvětové asociace WAKO v Itálii
a pak další turnaje včetně profesionálních GALA turnajů v Polsku i ve
Francii,“ přibližuje šéf klubu nejbližší program Asia Gym Sports. (ran)
S Kroměříží prohráli, nad Brodem zvítězili
Porážku a vítězství si
v dalším průběhu přípravy
na novou sezonu připsali
hokejisté Rožnova pod Radhoštěm.
Ti nejprve ve druhém přípravku léta
prohráli v Kroměříži a poté si spravili chuť domácí výhrou s Uherským
Brodem. Zbývající dva přípravné zápasy sehrají Rožnované na ledě soupeřů, v neděli 14. září v Uherském
Brodě a v sobotu 20. září v Uherském Ostrohu. Mistrovská sezona
pak začne 4. října ve Studénce.
2. přípravný zápas:
HK Kroměříž - HC Rožnov p. R.
4:3 (2:1, 1:0, 1:2).
KRÁTCE
Házenkářský nábor
V pátek 12. září a také v úterý
16. září pořádá oddíl házené HC
Rožnov nábor dětí do přípravky. Nábor se uskuteční formou sportovního odpoledne. Nábory se uskuteční
v pátek 12. září od 15 do 17 hodin
v tělocvičně ZŠ Pod Skalkou (vstup
kolem Střediska volného času)
a v úterý 16. září od 15.45 od 16.45
hodin ve sportovní hale SŠIEŘ na
Koryčanských Pasekách (vedle krytého bazénu). Děti potřebují sportovní obuv a oblečení.
(ran)
Rožnované o týden dříve v prvním přípravku doma Kroměříž porazili 4:1, tentokrát se odveta podařila
Hanákům. Rožnov jel k utkání jen
se dvanácti hráči do pole, přičemž
některé z opor chyběly. Domácí tým
rozhodl o své výhře povedenou desetiminutovkou v prostřední části.
Stejně jako v prvním duelu solidně
zachytali oba gólmani Rožnova Hnilica s Mizerou.
Branky a nahrávky Rožnova:
12. Kroupa (Vaculín), 54. Kroupa
(Kunčický), 59. Martyčák (Vaculín). Rožnov: Hnilica (30. Mizera)
– Bambuch, Jiří Švrček, Valentík,
Růčka, Jakub Švrček – Kroupa,
Martyčák, Vaculín, Babiš, Holý,
Mikuda, Kunčický.
3. přípravný zápas:
HC Rožnov p. R. - HC Uherský Brod
5:3 (1:1, 2:1, 2:1).
Klíčová byla branka Skopala na
3:2 pro domácí, krátce poté zkompletoval hattrick produktivní Duda.
Hosté korigovali pár vteřin před
koncem na konečných 5:3, Rožnov
i podruhé doma v přípravě vyhrál.
Domácí hrající trenér Jan Kunčický byl spokojen tak napůl. „Ještě
nejsme úplně kompletní a pro mistrovskou sezonu čekáme na dopl-
nění soupisky o tři až čtyři hráče.
Zápas byl z naší strany se špatnou
první třetinou, od druhé části už to
bylo lepší. I tak ale bylo v naší hře
hodně chyb, špatného zakončení
mnoha přečíslení, které bychom
měli dávat. Dobře se prezentovali
oba brankáři,“ hodnotil zápas na
klubovém webu hrající trenér Jan
Kunčický.
Branky Rožnova: Duda 3, Skopal, Kroupa. Rožnov: Mizera (30.
Dohnálek) – Bambuch, Jiří Švrček,
Jakub Švrček, Valentík, Růčka,
Bártek - Kroupa, T. Martyčák, Vaculín, Skopal, Holý, Babiš, Duda,
Kunčický, Štůsek.
(ran)
Lesana postoupila, Rožnov vypadl na sedmičky
Rozdílné byly osudy dvou
mužských házenkářských
týmů v prvním kole Českého poháru.
Zatímco házenkáři Lesany Zubří si vybojovali postup do druhého
kola, pro hráče Rožnova pod Radhoštěm cesta pohárem skončila po
sedmičkovém dramatu.
Na druhé kolo Českého poháru
se mohou těšit házenkáři Lesany
Zubří, kteří přešli přes Sokol Ostrava. Takové štěstí už neměli Rožnované, kteří po dramatu v Hlučíně
prohráli až po sedmimetrových hodech, když v normální hrací době
skončilo utkání 26:26. Rožnované
si zápas prohráli špatným prvním
poločasem.
„Prohrávali jsme už o osm branek, zlepšeným výkonem ve druhé
půli jsme se dokázali do zápasu
vrátit. Házená se hraje na dva poločasy, nám tentokrát jeden dobrý
poločas nestačil,“ hodnotil těsně
prohraný duel na klubovém webu
trenér házenkářů Rožnova Jiří
Zuzaňák.
Výsledky 1. kola Českého poháru:
Lesana Zubří – Sokol Ostrava 24:19
(11:11).
Lesana: Kyselý, Sekyra – Mikulenka 6, Zeman 4, Ulrych 3, Červenka
2, Poruba 2, Holiš 2, Polášek 2, Dobeš 1, Matějek.
Hlučín – Rožnov p. R. 28:26 (15:8)
po sedmičkách. Rožnov: Charvát
– Los 2, Riedel 4, Křenek 4, Mikušek, Koleček 1, Holiš 1, Martinát
9, Špůrek, Adensam 2, Smejkal,
Zuzaňák, Kubiš 1, Dobiáš 2. (ran)
SPEKTRUM ROŽNOVSKA – čtrnáctidenní zpravodaj města Rožnov pod Radhoštěm – MK ČR E 13228 • Periodický tisk územního samosprávného celku • Vychází 25x ročně • Vydává: MěÚ Rožnov pod
Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, Rožnov p. R., IČO: 00304271, e-mail: [email protected] • Šéfredaktor: Alexandra Buršíková – tel.: 571 661 172, 603 242 767 • Grafická úprava a sazba: MěÚ
Rožnov pod Radhoštěm • Tiskne: SAMAB BRNO GROUP, a. s. • Zdarma pro obyvatele města Rožnov pod Radhoštěm a obcí rožnovského mikroregionu • www.roznov.cz
Download

Most bude otevřen na konci října