Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
ROČENKA
Sokolské župy
Jihočeské
2013
- 1 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
Obsah
• Úvod..................................................................................
3
• Historie Sokola..................................................................
4
• Historie Sokolské župy Jihočeské.....................................
5
• Předsednictvo Sokolské župy Jihočeské............................
6
• Členská základna Sokolské župy Jihočeské......................
7
• Odbor všestrannosti Sokolské župy Jihočeské..................
9
• Odbor sportu Sokolské župy Jihočeské.............................
12
• Vzdělavatelská činnost Sokolské župy Jihočeské.............
15
• Tělocvičné jednoty Sokolské župy Jihočeské....................
16
◦ Sokol Bělčice................................................................
16
◦ Sokol Boršov nad Vltavou............................................
17
◦ Sokol České Budějovice...............................................
19
◦ Sokol Jindřichův Hradec..............................................
25
◦ Sokol Kamenný Újezd..................................................
26
◦ Sokol Katovice.............................................................
30
◦ Sokol Křemže...............................................................
31
◦ Sokol Milevsko.............................................................
34
◦ Sokol Mirotice..............................................................
39
◦ Sokol Mirovice II..........................................................
40
◦ Sokol Písek...................................................................
42
◦ Sokol Soběslav.............................................................
48
◦ Sokol Strakonice...........................................................
49
◦ Sokol Strunkovice nad Blanicí.....................................
56
◦ Sokol Vodňany.............................................................
58
◦ Sokol Volyně................................................................
62
• Závěrem.............................................................................
69
- 2 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
Úvod
Sokolská župa Jihočeská vznikla 1.ledna 2005 sloučením tří sokolských „husitských“ žup:
župy Jeronýmovy se sídlem v Písku, župy Husovy se sídlem v Českých Budějovicích a župy
Jana Žižky z Trocnova se sídlem v Táboře. Na území celého Jihočeského kraje župa sdružuje
50 tělocvičných jednot s přibližně devíti tisíci členy. Sídlem župy jsou České Budějovice.
Župa i sdružené sokolské jednoty jsou součástí spolku (dříve občanského sdružení) Česká
obec sokolská, jehož historie sahá až do roku 1862. Členové Sokola se významně zasloužili o
vznik samostatného Československa v roce 1918 a jeho demokratický vývoj do roku 1938.
Mnoho z nich položilo život za vznik republiky i za její obranu proti nacismu a komunismu.
Dnes má Česká obec sokolská asi 20.000 členů sdružených ve 41 župách a více než 1000
tělocvičných jednotách. Výchovu k tělesné zdatnosti, čestnosti, družnosti, upřímnosti,
střídmosti, lásce k vlasti, odvaze a dobrovolné kázni považujeme i v dnešní době za velmi
potřebnou součást našeho programu.
Na stránkách této v pořadí již deváté župní ročenky najdete informace o naší činnosti a
získáte představu o tom, zda a jak se nám v roce 20013 dařilo naše cíle naplňovat. Informace
jsou vytvořeny na základě podkladů dodaných členy předsednictva župy a sdruženými
tělocvičnými jednotami.
Ing. Pavel Bolek, župní vzdělavatel
Sídlem župy je sokolovna na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích.
- 3 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
Historie Sokola
Okolnosti příznivé vzniku Sokola nastaly uvolněním politických poměrů v RakouskoUhersku po odvolání absolutistického ministra Bacha. Byly zakládány různé kulturní
vlastenecké spolky (Umělecká beseda, Hlahol či Svatobor), ale nová doba si žádala kromě
národní kultury i fyzickou zdatnost každého jedince. Proto se začalo dařit různým
tělocvičným ústavům.
Právě v této době oslovil Miroslav Tyrš české cvičence Schmidtova ústavu a získal je pro
založení českého tělocvičného spolku. Spolu s Juliem Grégrem připravili znění stanov nově
vzniklé Jednoty pražské a předložili je na c.k. místodržitelství v prosinci 1861. Stanovy byly
schváleny, a tak byla do Malypetrova ústavu v Panské ulici svolána na 16. února 1862
ustavující valná hromada. Dostavilo se na ni 75 členů. Starostou byl zvolen Jindřich Fügner,
místostarostou Miroslav Tyrš. Dalšími osobnostmi, které sympatizovaly s novým spolkem,
byli J. E. Purkyně, Jan Neruda, Josef Mánes, J. Barák a další. Hlavním heslem, které razil
Tyrš, bylo „Tužme se!“ Barák navrhl pozdrav „Nazdar!“, Fügner tykání a oslovování
„bratře“. Mánes namaloval první prapor a skicu prvních krojů.
Od začátku vznikaly mezi vedoucími činovníky diskuze o programu nového spolku.
Skupina kolem Tyrše a Fügnera prosazovala hlavně cvičební náplň, ostatní členové výboru v
čele s Thurn-Taxisem propagovali účast na veřejných a společenských akcích. Cvičební
program byl již tehdy značně progresivní – kromě cvičení prostných, pořadových a nářadí se
cvičenci věnovali také šermu, vzpírání, zápasu a základům atletiky. Sportovalo se i venku,
jednoty pěstovaly plavání, veslování, bruslení, jezdectví a pořádaly se společné výlety.
Zakladatelé Sokola: Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner
Dodržování mravních zásad rovnosti, bratrství, vytrvalosti, lásky k vlasti, vůle, čestnosti,
upřímnosti, družnosti, střídmosti, statečnosti a dobrovolné kázně bylo samozřejmou
povinností všech členů Sokola. Díky nim se Sokol stal naprosto jedinečnou organizací.
Členové Sokola zastávali významné politické, hospodářské i společenské funkce a zasloužili
se o vznik, budování a obranu Československé republiky.
Toto výsadní postavení Sokola bylo příčinou tří zákazů jeho činnosti. Totalitní vládci se
báli morálního vlivu i úderné síly Sokola, proto mnoho jeho členů uvěznili, popravili a
spolkovou činnost zakazovali. Poprvé byl Sokol zakázán za 1.světové války v roce 1915,
podruhé jej krutě rozprášili nacisté v roce 1941 a potřetí jej pohltila "sjednocená tělovýchova"
po roce 1948. Snahy o obnovu Sokola v roce 1968 udusila Husákova normalizace a teprve v
lednu 1990 mohl být Sokol vzkříšen k novému životu.
- 4 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
Historie Sokolské župy Jihočeské
Již v průběhu roku 1862 vznikly další jednoty na českém venkově, a to v Brně, Čáslavi,
Jaroměři, Jičíně, Kolíně, Kutné Hoře, Nové Pace, Příbrami a Turnově. K nim přibývaly
každoročně další, a to nejen na území Čech a Moravy, ale i v zahraničí. Pro mnohé porobené
slovanské národy znamenalo založení Sokola zvýšení národního uvědomění a vlasteneckých
snah. V roce 1865 dokonce založili naši krajané první jednotu v USA.
V roce 1885 byla na území jihočeského kraje ustavena první jihočeské župa Jana Žižky z
Trocnova se sídlem v Táboře. Sdružovala jednoty Benešov, Blatná, České Budějovice,
Dobříš, Mladá Vožice, Písek, Příbram, Sedlčany, Strakonice, Tábor a Vodňany. Jak na území
kraje přibývalo sokolských jednot, stávalo se řízení župy stále složitější. Proto byly postupně
založeny další dvě župy: župa Husova se sídlem v Českých Budějovicích založená v roce
1891 a župa Jeronýmova se sídlem ve Strakonicích založená v roce 1898. Později se sídlo
župy Jeronýmovy přesunulo do Písku.
Po obnově České obce sokolské v lednu 1990 již ve stejném roce obnovila svoji činnost
župa Husova a župa Jeronýmova. V roce 1991 se přidala župa Jana Žižky z Trocnova.
Postupně obnovila svoji činnost také většina sokolských tělocvičných jednot na území
jihočeského kraje. Po přechodu státní správy na krajské zřízení vznikla potřeba jednotné
reprezentace sokolského hnutí vůči orgánům kraje. Proto došlo od 1.1.2005 ke sloučení všech
tří žup působících na území kraje do jediné Sokolské župy Jihočeské se sídlem v Českých
Budějovicích. Tato župa je největší a patří k nejaktivnějším župám v celé České obci
sokolské. Její členové se pravidelně zúčastňují sokolských soutěží a přivážejí odtud cenné
medaile. Naše župní výpravy na všesokolské slety patří k nejpočetnějším. Stejně tomu bylo
i v roce 2013, kdy se sokolského sletu pod Řípem v Roudnici nad Labem zúčastnilo 381 členů
naší župy ze 14 sokolských jednot.
Sokolové pod Řípem
- 5 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
Předsednictvo Sokolské župy Jihočeské
Předsednictvo župy pracovalo v tomto složení:
starosta
Mgr. Stanislav Matoušek
Sokol Lišov
místostarostka
Anna Kalenská
Sokol Tábor
jednatel
Radim Kvitský
Sokol Jindřichův Hradec
hospodář
Jiřina Ničová
Sokol Písek
náčelník
Ing. Václv Marek
Sokol České Budějovice
náčelnice
Hana Soukupová
Sokol Vodňany
vedoucí odboru sportu
Milan Kučera
Sokol Písek
vzdělavatel
Ing. Pavel Bolek
Sokol Milevsko
vedoucí pobytu v přírodě
Jan Volman
Sokol Lišov
Kontrolní komise župy pracovala v tomto složení:
předseda
Ing. Dalibor Pešek
Sokol Písek
člen
Petra Štojdlová
Sokol České Budějovice
člen
Petr Němec
Sokol Jindřichův Hradec
Ve Výboru České obce sokolské župu zastupovali tito vyslanci:
vyslanec
Mgr. Stanislav Matoušek
Sokol Lišov
vyslanec
Milan Kučera
Sokol Písek
vyslanec
Radim Kvitský
Sokol Jindřichův Hradec
- 6 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
Členská základna Sokolské župy Jihočeské
V župě působily tyto tělocvičné jednoty:
Tělocvičná jednota Sokol
oddíly
Bělčice
Blatná
Borotín
Boršov nad Vltavou
Bzí u Dolního Bukovska
České Budějovice
Čtyři Dvory
Dačice
Dráchov
Hluboká nad Vltavou
Husinec
Jindřichův Hradec
Jistebnice
Kamenný Újezd
Kaplice
Kardašova Řečice
Katovice
Kněžské Dvory
Křemže
Ledenice
Lhenice
Lišov
Milevsko
Mirotice
Mirovice
Nová Ves
Nové Hrady
Olešnice
Písek
Prachatice
- 7 -
počet členů
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
Tělocvičná jednota Sokol
oddíly
Radomyšl
Rudolfov
Semice
Sepekov
Soběslav
Strakonice
Strunkovice nad Blanicí
Studená I
Studená II
Sudoměřice u Bechyně
Suchdol nad Lužnicí
Tábor
Vlachovo Březí
Vodňany
Volenice
Volyně
Zlatá Koruna
Zliv
CELKEM
- 8 -
počet členů
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
Odbor všestrannosti
V roce 2013 pracoval odbor všestrannosti celkem ve 36 tělocvičných jednotách naší župy a
čítal 4 384 členů. Dne 12.4.2013 proběhla volební valná hromada župy, po které ve své
funkci nadále zůstává náčelník br. Václav Marek z T.J. Sokol České Budějovice, byla nově
zvolena náčelnice ses. Hana Soukupová z T.J. Sokol Vodňany, byl zvolen nový župní
vedoucí pro pobyt v přírodě br. Jan Volman z T.J. Sokol Lišov a nově zvolen vzdělavatel
župy br. Pavel Bolek z T.J. Sokol Milevsko. V rámci odboru všestrannosti proběhly v župě
následující významné akce:
Župní přebory všestrannosti
Župní přebor v plavání: uskutečnil se 19.1.2013 ve Strakonicích, pořádala ho T.J. Sokol
Strakonice, ve 13 kategoriích soutěžilo 130 účastníků z 9 T.J.
Župní přebor ve sportovní gymnastice a šplhu: proběhl 13.4.2013 v Písku, pořádala ho T.J.
Sokol Písek, ve 13 kategoriích se ho zúčastnilo 150 závodníků z 11 T.J.
Župní přebor v atletice: uskutečnil se 4.5.2013 ve Strakonicích, pořádala ho T.J. Sokol
Strakonice za podpory vedení města Strakonice, ve 13 kategoriích se zúčastnilo 157
závodníků z 12 T.J. Zároveň zde proběhlo vyhlášení župních přeborníků v jednotlivých
kategoriích. Nejlepší závodníci v jednotlivých kategoriích od mladšího žactva po muže a ženy
postoupili do přeborů všestrannosti OV ČOS.
Župní kolo ZZZ: pro rok 2013 bylo pořádáno již na podzim roku 2012 (22.-23.9), pořádala
ho T.J. Sokol Č. Budějovice, účastnilo se 7 hlídek v kategorii žactvo a 2 hlídky v kategorii
dorost, celkem ze 3 T.J. (Č.Budějovice, Lišov, Kam. Újezd), do přeboru ČOS postoupily
hlídky Lišova v žactvu a Č. Budějovic v dorostu.
Všem pořadatelským jednotám patří velký dík za přípravu a organizaci jednotlivých přeborů,
cvičitelům ze zúčastněných jednot je třeba poděkovat za přípravu závodníků a jejich vedení
ke skvělým sportovním výkonům.
Přebory všestrannosti ČOS
Přebor všestrannosti ČOS v ZZZ
proběhl ve dnech 17.-19.5.2013 v lokalitě Ptenský Dvorek (organizátor župa Prostějovská),
naši župu reprezentovala hlídka T.J. Sokol Lišov, která obsadila 7. místo z 18 v kategorii
žactvo, a hlídka T.J. Č. Sokol České Budějovice, která získala 4. místo z 15 startujících
v kategorii dorost.
Přebor všestrannosti ČOS - mladší žactvo
proběhl ve dnech 31.5.-2.6.2013 v Brně (organizátor župa Dr.J. Vaníčka), vysláno
8 závodníků, nejúspěšnější byli:
Sulanová Bára (Milevsko) 2. místo v kategorii žákyně I.
Molíková Pavla (Milevsko) 1. místo v kategorii žákyně II
Bursíková Nikol (Milevsko) 3. místo v kategorii žákyně II
Pokorný Štěpán (Milevsko) 1. místo v kategorii žáci II.
Družstvo I: Balík (Volyně), Molík, Sulanová, Kakosová (Milevsko) – 3. místo.
Družstvo II: Škoda (Volyně), Pokorný, Molíková, Bursíková (Milevsko) – 1. místo.
- 9 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
Přebor všestrannosti ČOS - starší žactvo, dorost a dospělí
proběhl ve dnech 14.-16.6.2013 v Praze (organizátor náčelnictvo OV ČOS),
vysláno 12 závodníků, nejúspěšnější byli:
Martin Trnka (Čtyři Dvory) – 1. místo celkově a v SG, v kategorii dorostenci
Pešičková Eliška (Milevsko) 1.místo celkově a v atletice v kategorii žákyně III.
Jiroutová Kristýna (Písek) – 1. místo v SG a 2. místo celkově v kategorii dorostenky.
Suk Jan (Písek) - 4.-5. místo celkově v kategorii žáci III.
Schrollová Eva (Písek) - 5. místo celkově v kategorii dorostenky
Kropáček Jindřich (Písek) - 5. místo celkově v kategorii dorostenci
Machatý Robert (Písek) - 6. místo celkově v kategorii dorostenci
Školení, doškolovací akce, oblastní srazy cvičitelů
Oblastní srazy cvičitelů (pořádala župa za pomoci jmenovaných tělocvičných jednot a
župních vedoucích cvičitelů jednotlivých složek):
1. Žen: 20.1.2013, T.J. Č. Budějovice, Sv. Křivancová, 31 účastnic ze 7 T.J.
2. AE a RG: 9.2.2013, T.J. Tábor, O. Holoubková, I. Jiránková, J. Valentová, 18
účastnic z 6 T.J.
3. Žactva: 23.2.2013, T.J. Písek, G. Markvartová, St. Trávníček, 14 účastníků z 5 T.J.
4. Zdr TV a jógy: 9.3.2013, T.J. Č. Budějovice, A. Trajková, 33 účastníků z 7 T.J.
5. Ml. a st. žákyň: 16.3.2013, T.J. Milevsko, E. Kašparová, 22 účastníků ze 2 T.J.
6. RD a PD: 7.4.2013, T.J. Č. Budějovice, Věra Hrdličková, Ivana Lorencová, 15
účastnic z 6 T.J.
7. Seniorů: 13.4.2013, T.J. Č. Budějovice, V. Pázlerová, J. Ivičič, 27 ůčastnic z 5 T.J.
8. Dorostenců a mužů: 20.-21.4.2013, T.J. Písek, St. Trávníček, 21 účastníků z T.J.
Písek.
Semináře, doškolovací akce pořádané v župě:
Seminář vodní turistiky I. – 21.-23.9.2012, T.J. Písek, St. Trávníček
Seminář lezení na umělé stěně – 9.-10.11.2012, T.J. Písek, St. Trávníček
Adventní odpoledne – 24.11.2012, T.J. Hluboká nad Vlt. , J. Valentová
Den plný inspirace – 6.4.2013, T.J. Kamenný Újezd, Katka Janouchová
Seminář vodní turistiky II.- divoká voda – 26.-28.4.2013, T.J. Písek, St. Trávníček, navazoval
na seminář VT I. z podzimu 2012
Májový minimaraton v AE – 8.5.2013, T.J. Volyně, O. Holoubková
Seminář lezení na cvičných skalách – 6. – 8.9.2013, T.J. Písek, St. Trávníček
Seminář vodní turistiky I. – 20.-22.9.2013, T.J. Písek, St. Trávníček
Veškeré uvedené akce byly určeny jak řadovým členům tělocvičných jednot, tak především
cvičitelům sokolské všestrannosti, pro které se touto cestou snaží OV župy nabídnout
dostatečnou možnost získat potřebné hodiny doškolení nutné k prodloužení platnosti
cvičitelských průkazů (30 hod za 5 let) v rámci naší župy.
- 10 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
Podřipský slet
Cvičenci naší župy se zúčastnili Sokolského sletu, který se konal v Roudnici nad Labem
ve dnech 25.-26.5.2013. C 10 skladbách cvičilo 381 cvičenců ze 14 jednot naší župy
(Boršov, České Budějovice, Čtyři Dvory, Jindřichův Hradec, Katovice, Lišov, Milevsko,
Písek, Rudolfov, Strakonice, Strunkovice nad Blanicí, Tábor, Volyně, Zlatá Koruna).
Naši cvičenci na něm důstojně reprezentovali naši župu a jak svými výkony tak i počtem
cvičenců v porovnání s ostatními župami.
Skladba žen na Podřipském sletu 2013
V rámci Odboru všestrannosti probíhá v mnoha tělocvičných jednotách pravidelná činnost,
která nabízí členům jednoty možnost aktivně a smysluplně trávit volný čas a věnovat se
svému koníčku. V řadě jednot jsou také pořádány různé jednorázové akce.
Informace o akcích pořádaných tělocvičnými jednotami najdete v další části této ročenky.
Eva Fišerová – pracovnice župní kanceláře pro Odbor všestrannosti
- 11 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
Odbor sportu
Odbor sportu Sokolské župy Jihočeské je největší v rámci České obce sokolské. Ke dni
31.12 2013 se zaregistrovalo v odboru sportu 81 sportovních oddílů ze 24 jednot s členskou
základnou 3551 členů, z toho 1450 dospělých a 2101 mládeže do 18 let. Podařilo se tak
zastavit pokles členské základny z minulých let.
Přebory Sokolské župy Jihočeské se uskutečnily v omezené míře. Jedná se o sporty, které
se provozují ve čtyřech a více jednotách, aby byla zabezpečena úroveň přeboru. Dále pak řada
jednot pořádala Přebory ČOS včetně finálových kol. Pořadatelství přeborů bylo našim
jednotám svěřeno na základě vysoké úrovně pořadatelské služby. Všechny tyto sportovní
podniky skončily velmi úspěšně nejen na úrovni pořadatelské, ale také sportovní. A to i přes
minimální finanční podporu ze strany Odboru sportu ČOS přenesením pořadatelských
nákladů na pořádající jednoty. V roce 2014 již byla podpora župních přeborů zajištěna
formou zvláštních grantů Odboru sportu ČOS. Bohužel žádný z pořadatelů župních přeborů
této podpory nevyužil.
Nyní je třeba se zmínit o významných sportovních úspěších našich župních sportovců. Ti
nejlepší jsou odměňováni na valné hromadě SŽJ při vyhlášení nejlepších sportovců SŽJ. Je
třeba se však zmínit i o těch,kteří na stupně vítězů nedosáhnou a přitom jejich výkony byly
neméně kvalitní.
Začneme kolektivy:
V kategorii dospělých
žádné z družstev hrající nejvyšší soutěže nedosáhlo na medailová umístění. Nejlépe si vedli :
• házená ženy Písek - 6.místo mistrovství ČR, 11.místo v WHIl
• Smíšené družstvo frisbee Písek - 3.místo v halovém mistrovství ČR.
Ostatní družstva startovala v nižších soutěžích.
V kategorii juniorů
nejlépe dopadli basketbalisté junioři U-19 Písek - 5. místo v extralize, U-17- 8.místo v
extralize, dorostenci U-15 -3.místo Mistrovství ČR, žáci U-13 2.místo na Mistrovství ČR.
Házená mladší dorostenky Písek 2.místo v I.lize, starší dorostenky 5.místo.
Individuální sporty:
V kategorii juniorů
nejlepších výsledků světové třídy dosáhli v tomto roce atleti z Českých Budějovic v čele s
Josefem Havlíčkem, který se stal mistrem světa, na ME obsadil 14.místo, získal i doma titul
mistra ČR. Neméně dobře si vedla také Anna Švecová, která získala 3x1.místo Mistrovství
ČR a zúčastnila se juniorského ME.
V kategorii dorostu
Petr Pícha obsadil18.místo MS, 25.místo ME a 2x1.místo MČR.
- 12 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
V bojových sportech v této kategorii dosáhli na tituly mistrů republiky borci z Písku Vojtěch
Včelička a Jan Voráček. Třetí místa získali František veselý a Ondřej Polanecký.
V kanoistice pak vodáci z Písku Eliška Vlasáková 3.místo MČR.
Dačická judistka Kateřina Malá dosáhla výborného výsledku,když v kategorii juniorek
vybojovala stříbrnou medaili a v ženách bronzovou na MČR.
V kategorii dospělých
výborných výsledků dosáhli písečtí kanoisté. Největšího úspěchu mezi dospělými dosáhla
Anna Zástěrová a to 5.místem na MS na divoké vodě ve Slovinsku v kategorii družstev. Na
ME v Bovci pak 5.a 7.místo. Na Labi ve Špindlerově mlýně se stala mistryní ČR ve sprintu a
v druhé místo obsadila na MČR na Kamenici.
Velmi dobře si první rok v kategorii dospělých vedla posádka Petr Mára a David
Macháček, kteří na MČR v Račicích na trati 5 km získali senzační druhé místo.
Výborných výsledků dosáhla také judistka Ivana Ferdanová, která vybojovala 2.místo na
Mistrovství ČR.V atletice Klára Lepešková získala stříbrnou medaili na MČR.
V kategorii veteránů:
Nejúspěšnějšími reprezentanty v této kategorii byl kajakář Milan Kučera - v kategorii K2 se
stal mistrem světa v maratonu v Kodani,na ME v Via Verde/Portugalsko/ - 3.místo a
vybojoval dva tituly mistra ČR.
Neméně úspěšný byl atlet Jaroslav Lorenc, který se stal mistrem světa ve skoku do výšky a
také mistrem ČR.
Na světových hrách v Turíně zářila kajakářka Zuzana Divišová – 2.a 3.místo.
Podle těchto výsledků pak byli vybráni nejlepší sportovci Sokolské župy Jihočeské a
vyhlášeni na Valné hromadě kde z rukou starosty župy br.Matouška přijali ocenění jejich
mimořádných výkonů.
Výčet úspěšných sportovců by mohl být daleko větší, ale valná část jednot nemá potřebu
tímto způsobem úspěchy svých sportovců prezentovat.
Kategorie kolektivy: dospělí – házená ženy Písek
junioři - dorostenci basketbal Písek
žáci –
basketbal Písek
Kategorie jednotlivci: dospělí – 1.Anna Zástěrová – kanoistika Písek
2.Ivana Ferdanová – judo Dačice
3.Petr Mára,David Macháček – kanoistika Písek
junioři - 1.Josef Havlíček – atletika České Budějovice
2.Anna Švecová – atletika České Budějovice
3.Petr Pícha – atletika České Budějovice
veteráni – 1.Milan Kučera – kanoistika Písek
2.Josef Lorenc – atletika České Budějovice
3.Zuzana Divišová – kanoistika Písek
- 13 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
Je vidět, že se máme čím chlubit. A proto na závěr blahopřeji sportovcům k dosaženým
výkonům, které tak skvělým způsobem reprezentují naši župu a zároveň děkuji všem
trenérům, organizačním pracovníků, dobrovolným funkcionářům a u mládežnických
kategoriích rodičům, za práci, pomoc a podporu, kterou našim sportovcům poskytují a bez
které by nebylo možné dosáhnout takových výsledků.
Ještě bych se rád vrátil k další činnosti odboru sportu naší župy.
Co se týká registrace sportovních oddílů, přihlásilo své oddíly 24 jednot, což je stejný počet
jako v roce 2012. Zaregistrovaných oddílů máme v současnosti 81 s 3 551 členy. Proti roku
2012 je to nárůst o dva oddíly a 100 nových členů.
Ze strany ČOS byla zrušena podpora členské sportovní základny v roce 2013 a finanční
prostředky se převedly do kapitoly granty Odboru sportu ČOS. V tomto roce se proto budou
finanční prostředky rozdělovat přes granty OS ČOS a župní granty.
Ve statistice čerpání grantů OS ČOS naše župa čerpala v roce 2013 nejvyšší částku
427 170 Kč, když ze 63 podaných žádostí byla úspěšná ve 48 případech. Žádosti podaly
jednoty z Písku, Semic, Blatné, Jindřichova Hradce, Milevska a Mirotic. V čerpání grantů OS
jsme jednoznačně nejlepší v celé ČOS.
Naši vynikající sportovci jsou podporováni mimo jiné prostřednictvím vybraných oddílů
mládeže / v 9 sportech/ a vybraných oddílech dospělých /9 sportů/ a dále ti s nejvyšší
výkoností ve sportovních základnách mládeže (SZM a SCM). Dospělí pak ve VSD
(výkonnostní oddíly dospělých). Takto podporované oddíly najdeme v Písku, Českých
Budějovicích,Vodňanech, Táboře, Dačicích a v Milevsku.
Chci Vás ubezpečit, že od pracovníků Odboru sportu i ode mne Vám bude poskytnuta
maximální pomoc při seznámení s danou problematikou i při vyplňování žádostí jak při
grantech,tak SI a fondu reprezentace. Také podám informace oddílům s odpovídající
výkonností zdali splňují podmínky pro udělení statutu VOM, VOD, čímž by se dostali k další
finanční podpoře.
Také doporučuji, aby oddíly prostřednictvím TJ využívaly všech možností požádat o finanční
příspěvky v rámci grantů na podporu sportu Jihočeského kraje. Pravidla a formuláře žádostí
lze nalézt na webových stránkách Jihočeského kraje. Dále doporučuji využívat podpory
některých nestátních nadací, které podporují talentované sportovce nebo sportovní akce v
daném regionu.
Na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat všem sportovcům a činovníkům za reprezentaci
župy, starostovi SŽJ bratru Matouškovi a ostatním členům předsednictva za podporu sportu a
pracovníkům sekretariátu za kreativní a profesionální přístup a jednání.
Dále pak chci popřát všem hodně úspěchů a to nejen ve sportu.
Milan Kučera, předseda župního odboru sportu
- 14 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
Vzdělavatelská činnost
Vzdělavatelem župy byl na Valné hromadě 12.4.2013 zvolen br. Pavel Bolek.
Vzdělavatelskou činnost nikdy nevykonával ani na úrovni jednoty, proto se nejprve zúčastnil
dvoudenního školení vzdělavatelů v Armádním muzeu v Praze ve dnech 28.-29.4.2013.
Jarního zasedání vzdělavatelského sboru ČOS v Praze se br. Bolek z pracovních důvodů
nemohl zúčastnit, zúčastnil se však podzimního zasedání vzdělavatelského sboru ČOS v Praze
dne 23.11.2013. Se získanými poznatky seznámil vzdělavatele jednot na prvním setkání
vzdělavatelského sboru župy, které se konalo v Českých Budějovicích dne 27.11.2013.
Setkání se zúčastnili zástupci 7 jednot a vzešly z něj následující podněty pro všechny sokolské
jednoty:
1. Získat kontakty na župní sokolská umělecká tělesa, předat je jednotám a využívat je
k podpoře sokolských akcí.
2. Získat kontakty na kolektivy seniorů v jednotách a předat je Komisi pro práci s mládeží
ČOS, která zajišťuje jejich podporu, soutěže, společná setkání a další akce.
3. Připravit návrhy na cenu fair-play Aloise Hudce za sportovní čin, který má zároveň
vysokou morální hodnotu
4. Připravit v každé jednotě i v župě akci na oslavu památného dne Sokola - 8. října (náměty:
přednáška o významných místních sokolských osobnostech, den otevřených sokoloven,
taneční zábava se soutěžemi, čestná stráž u pomníčku místních Sokolů apod.)
5. Rozšířit do jednot informaci o soutěži pro sokolské dětské kolektivy „Po stopách
významných osobností Sokola“ – uzávěrka přihlášek 31.3.2014.
6. Rozšířit do jednot informace o spolupráci s redakcí Českého rozhlasu na pořadu
„Cena paměti národa - Příběhy 20. století“
(kontakt na sokolské pamětníky předat organizaci Post Bellum)
Významným úkolem vzdělavatele župy bylo převzetí správy a zlepšení obsahu webových
stránek župy. Br. Bolek převzal správu webových stránek od bývalého správce Petra
Syrového. S jeho pomocí převedl stránky na nový web-hosting, nastudoval správu a provoz
redakčního systému Joomla a převedl aktuální část obsahu původních stránek do nového
obsahu. Dále již samostatně přepracoval rozčlenění stránek do přehlednějšího tvaru,
přepracoval způsoby třídění, vyhledávání a zobrazování článků, vytvořil novou úvodní
stránku a od 1.12.2013 začal publikovat všechny příspěvky zaslané jednotami a župou.
Redakční systém umožňuje publikovat články i dalším oprávněným osobám. Zájemci o
publikování se mohou přihlásit br. Bolkovi na adresu [email protected], nebo mohou na
tuto adresu zasílat příspěvky určené k publikování.
Župní web nyní plní jak funkci propagační (propagace Sokola navenek, fotogalerie), tak
funkci informační (pozvánky na aktuálně připravované akce, zprávy o uskutečněných akcích,
propozice a výsledky župních soutěží, zápisy ze schůzí předsednictva a odborných útvarů
župy, aktuální stanovy, formuláře, pokyny, granty a další legislativa) Pokud máte k obsahu
župního webu další připomínky nebo návrhy na vylepšení, posílejte je br. Bolkovi na adresu
[email protected]
Dalším významným úkolem župních vzdělavatelů je příprava a vydání této župní ročenky
za rok 2013. Příspěvky do ročenky v řádném termínu zaslalo br. Bolkovi 10 jednot.
Pavel Bolek, župní vzdělavatel
- 15 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
Tělocvičné jednoty
T.J. Sokol Bělčice
Tělocvičná jednota Sokol Bělčice má k 31.12.2013 celkem 87 členů, z toho 49 mužů, 3 ženy,
6 dorostenců, 11 žáků, 16 starší přípravky a 2 seniory. Členové jsou zapojeni v oddíle
sportovní všestrannosti a sportovním oddíle kopaná.
Výbor jednoty se scházel nepravidelně podle potřeby ve složení:
Starosta
Josef Zeman
Místostarosta
Ing. Josef Říšský
Hospodářka
Hana Novotná
Jednatel
Jiří Zamrazil
Náčelnice
Hana Kočovská
Členové
Jiří Gregorovič, Jan Jelínek, Augustin Koblasa,
Milan Šustr, Karel Zienert
Odbor všestrannosti má 19 členů, z toho 13 mužů, 3 ženy, 1 dorostence a 2 seniory. Cvičení
s hudbou a na nářadí se koná nepravidelně, hlavně v zimních měsících. Volejbalisté se
scházejí pravidelně celý rok 1x týdně, v zimě v sokolovně a v letních měsících na hřišti ve
škole. Členové věnující se šipkám jsou nejaktivnější, přestože v roce 2013 oslavili teprve 6-té
narozeniny. Pravidelně, 1x měsíčně pořádají regionální turnaje v Bělčicích, Blatné nebo
v Kadově. Zúčastnili se všech šesti Českých pohárů pořádaných ČŠO, jeden se konal
v Bělčicích. Nejlepšího výsledku v rámci ČP získal Pavel Mašek 9.místem.Začátkem roku
byli pozváni P.Mašek a J.Gregorovič na turnaj 20. nejlepších hráčů České republiky, ve
kterém obsadil P.Mašek pěkné 8.místo.V celostátním žebříčku ČŠO za rok 2013 je všech 15
hráčů v první stovce, mezi padesáti nejlepšími je jich 9. Pavel Mašek je celkově 9,Jirka
Gregorovič 21 a P.Zelenka na 24 místě. V jihočeské skupině 1.ligy postoupilo družstvo
Snajpr Bělčice z 2. místa do finále, když nestačilo pouze na celkového vítěze. Ve finále
obsadilo krásné 8 místo z 29 zúčastněných celků. V září 2013 založil klub ve spolupráci
s DDM Blatná dětský šipkařský kroužek, který má v současnosti 15. členů z Blatné a
Bělčic.Tyto úspěchy se jistě promítly do možnosti pořádat v roce 2014 Mistrovství České
republiky žáků, juniorů a veteránů.
Oddíl kopané je sportovně nejpočetnější má 68 členů(36 mužů, 5 dorostenců,11 žáků a 16
starší přípravka). Muži hrající I.B. třídu se umisťují pravidelně v první polovině tabulky, žáci
a starší přípravka Okresní přebor Strakonicka. Jejich umístění je odvislé od věkového složení,
po podzimu ročníku 2013/14 jsou žáci na 4. místě a přípravka je třetí.
Společenská a kulturní činnost
V roce 2013 uspořádala TJ Sportovní ples, Dětský maškarní ples, Mikulášskou nadílku a ve
spolupráci se ZŠ a OÚ Bělčice Dětský den.
Tělocvičná jednota zabezpečuje pronájem, úklid a vytápění sokolovny pro žáky místní ZŠ,
mažoretky a organizace pro pořádání společenských akcí.
V rámci údržby byla ve dvou bytových jednotkách osazena nová plastová okna náhradou za
již nevyhovující stará dřevěná.
Výbor TJ se schází pravidelně 1x za dva měsíce a navíc dle potřeby.
Jiří Zamrazil, jednatel
- 16 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
T.J. Sokol Boršov nad Vltavou
Jednota měla v roce 2013 celkem 96 členů, z nichž bylo 56 v kategorii žactva (z toho 2
dorostenci) a 40 dospělých členů (24 žen a 16 mužů). Máme 10 cvičitelek 3. třídy a 2 cvičitele
1. třídy.
Výbor jednoty pracoval ve složení:
Starostka
Ing. Miroslava Zavoralová
Místostarosta
František Filistein
Jednatelka
Dana Machová
Náčelnice
Lenka Ludačková
Náčelník
Bc. Miroslav Hýsek
Vedoucí sportů
Eliška Orlovská
Vzdělavatelka
Markéta Egnerová
Členky
Skalická Milena, Machová Barbora, Fránová Marie,
GrubnerováMarie, Soukupová Ludmila a
Šafková Karolína
Z činnosti jednoty:
3. 2. 2013
semináře ZdrTv v Praze se zúčastnila sestra Mirka Zavoralová, byl
zaměřen na dýchací techniky
9. 2. 2013
na oblastní sraz cvičitelek RG a AE v Táboře odjely naše seniorky /Mirka
Zavoralová, Marie Grubnerová, Milena Skalická a Věra Kaňková/
24. 2. 2013 Maškarní pro děti v Sokolovně / 64 dětí/
8. 3. 2013
Volební valná hromada v restauraci „U Čerklů“, účast 17 zletilých členů
9. 3. 2013
semináře ZdrTv a jógy v Č. Budějovicích se jako lektorka zúčastnila sestra
M. Zavoralová - kancelářské Shia-tsu ve dvojicích
13. 4. 2013 účast našich gymnastek na závodech sokolské všestrannosti v Písku
/7 děvčat a 2 vedoucí-Kája Šafková a Bára Machová/, Bára se zde i zazávodila
v kategorii žen a obsadila krásné 3. místo/
20. 4. 2013 jednodenní turistický výlet Třísov-Boršov -2 dospělí a 4 děti
18. 5. 2013 účast 6 děvčat a vedoucí Elišky Orlovské na přeborech ve Strunkovicích nad
Blanicí.
24. -26. 5. 2013
se 9 našich žen zúčastnilo se skladbou „Česká suita“ minisletu v
Roudnici nad Labem, pořádaném u příležitosti oslav Sokolské župy
Podřipské.
8. 6. 2013
přebory T. J. Sokol Boršov v rámci Dne dětí - gymnastický dvojboj (přeskok
a prostná) za účasti Sokola Kamenný Újezd a Čt. Dvory - celkem 33
účastníků.
15. 6. 2013 Den dětí se Sokolem – konal se na fotbalovém hřišti a na přilehlých
prostorech, pod záštitou Obecního úřadu a sportovní komise při OÚ za účasti
96 dětí z Boršova. Celou akci koordinoval Sokol Boršov.
26. 7. 2013 na raftu ze Zlaté Koruny do Boršova – 2 dospělí a 4 děti
5. 10. 2013 divadelní představení „Prodaná nevěsta“ v podání sokolských souborů
/10 žen/
23. 11. 2013 gymnastického trojboje ve Vimperku se zúčastnilo 10 děvčat s vedoucí
Bárou Machovou. Děvčata přivezla 3 medaile.
předškolní děti - Barunka Nováková - 2. místo
3 tř. - Agáta Švamberková – 3. místo
8 - 9. tř. - Nikola Staňková - 2. místo, Kristýna Řebíková - 4. místo
- 17 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
24. 11. 2013 semináře ZdrTv v Praze se zúčastnily seniorky Marie Grubnerová a
Mirka Zavoralová
24. 11. 2013 účast na školení gymnastek v Gymcentru v Č. Budějovicích
sestry Eliška Orlovská a Bára Machová/
6. 12. 2013 Mikulášská nadílka pro děti v Sokolovně spojená s veřejnou cvičební
hodinou aneb „Co jsme se už naučili“ - celkem přišlo 128 dětí Divadelní
představení „ O rybce šupince“
Mimo sokolské cvičební akce a akce pořádané ve spolupráci s Obecním úřadem pro
boršovskou veřejnost se stále snažíme zlepšovat prostředí a bezpečnost v sokolovně a přilehlé
zahradě. Letos jsme vymalovaly v malém sále, proběhlo zde i předělání plynu a jeho revize.
Touto cestou bychom rádi velice poděkovali všem našim sponzorům a přispěvatelům, k těm
nejvýznamnějším patří Obecní úřad Boršov nad Vltavou, bez jejichž podpory by to určitě
nešlo.
Více informací na: www.sokolborsov.cz.
Za T. J. Sokol Boršov nad Vltavou Dana Machová – jednatelka
Agáta Švamberková 3. místo, Závody Vimperk
Barunka Nováková 2. místo, Závody Vimperk
Boršovské gymnastické závody
ženy na Řípu - mezislet Roudnice nad Labem
- 18 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
T.J. Sokol České Budějovice
Českobudějovická sokolská jednota patří mezi největší a nejstarší jednoty v rámci současné
Sokolské župy Jihočeské, tato skutečnost se nezměnila ani v roce 2013.
Také členská základna zůstala co do počtu i věkového složení ke konci roku 2013 velmi
podobná. Jednota eviduje 1301 členů – všestrannost i sportovní oddíly jsou zastoupeny každý
zhruba polovinou. Podle věkového složení – žactvo 531, dorost 109, dospělí 661.
Od volební VH, která se konala 26. března 2013 pracuje výbor jednoty ve staronovém složení.
Schází se pravidelně 2x měsíčně, nadále pod vedením starosty br. ing. Josefa Kadlece.
Výbor jednoty se pravidelně scházel v tomto složení:
1.místostarosta
Stanislav Gryc
2. místostarosta
Eva Sedláková
jednatelka
Jitka Masopustová
náčelník
Bedřich Boršek
náčelnice
Ing. Věra Pázlerová
hospodářka
Stanislava Kubešová
vzdělavatelka
Milada Pospíšilová
předseda stavební komise
Ing. Milan Pázler
O spoustu běžných záležitostí se v kanceláři jednoty naprosto svědomitě stará tajemnice a
zároveň účetní, ses. Petra Štojdlová.
Cvičí a sportuje se nadále ve všech třech sokolovnách, které českobudějovická jednota
využívá a udržuje.
Byla opravena střecha sokolovny Rožnov, vč. zateplení stropu nad klubovnou v podkroví (po
loňské opravě kanalizace a výměně oken je to další úspěch). V roce 2014 bude provedena
nová fasáda celého objektu.
V létě byla provedena oprava dřevěné podlahy v hlavním sále sokolovny na Sokolském
ostrově vč. nového lajnování.
Připravena je druhá etapa rekonstrukce atletického stadionu na Sokolském ostrově – je
hotový projekt ke stavebnímu povolení na budovu hlavní tribuny na západní straně (bude
obsahovat i tolik potřebný běžecký koridor a též dokonalé sociální a relaxační zázemí pro
sportovce). Vzhledem k finanční náročnosti akce se ucházíme i o peníze ze zahraničních
fondů. Pomoc a medializaci akce přislíbil Magistrát města i Krajský úřad. Naše jednota
vyhlásila též veřejnou, časově neomezenou sbírku na tuto akci se samostatným sbírkovým
účtem u ČS. Teprve koncem roku jsme dostali zprávu o vyhlášení dotačních programů
Norských fondů, takže pokračujeme v plnění souvisejících úkolů (konkrétní podklady,
medializace atp.
Výbor jednoty po zralém uvážení rozhodl o prodeji bytového patrového domu souvisejícího
se sokolovnou v Suchém Vrbném, se kterým souhlasil i příslušný odbor ČOS. Dům je
prázdný, Sokolem nevyužívaný, o pronájmy dvou obchodů v přízemí není zájem. Dům je
téměř v havarijním stavu a potřebuje důkladnou opravu po všech stránkách. Nebude velkým
problémem oddělení rozvodů topení, vody a elektřiny, takže provoz tělocvičny nebude
omezen.
Průběžně se doplňuje a obnovuje ve všech tělocvičnách cvičební nářadí, využíváme různé
granty. S pomocí dotace z prostředků ČOS byla letos zakoupena šplhací síť, instalovaná
v sokolovně na Sokolském ostrově. Do vstupní haly byly pořízeny velké koberce – prostor
- 19 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
tedy možno využívat pro cvičení hlavně dětí, především v zimním období, kdy nejsou možné
třeba atletické tréninky venku na stadionu. Dále byly zakoupeny stavebnicové plastové
mantinely (florbal, další míčové sporty).
Sokolovny poskytují zázemí všem našim oddílům a zbylé hodiny se pronajímají školám
event. dalším zájemcům.
Všestrannost - cvičenci se scházeli v minulém roce v 15 oddílech podle věkových kategorií
či zaměření: R+D (2 oddíly), předškolní děti a mladší žactvo (2 oddíly), mladší a starší
žactvo, ženy (2 oddíly), muži, oddíl pobytu v přírodě, vodácko-turistický oddíl Hanace, který
je součástí Outdoor club Hanace, cvičení pro seniory, zdravotně postižení Arcus – život, tenis,
sálová kopaná a turistický oddíl seniorů. V rámci všestrannosti uvádíme též divadelní oddíl –
loutkohru manželů Rendlových.
Župních přeborů všestrannosti se zúčastňuje v současných letech pouze žactvo v různých
kategoriích, letos opět bez výrazných úspěchů.
Sportovních oddílů bylo u ČOS bylo pro daný rok registrováno 19: americký fotbal, atletika,
badminton, korfbal, horolezectví, nohejbal, volejbal, kulturistika, stolní tenis, frisbee.
Z bojových sportů jsou to oddíly karate, capoeira, Iaido-Kendó, kick-box, aikido. Dále oddíl
roztleskávaček – Helľs Cheerleaders, sportovního tance a dva oddíly historického šermu.
Nadále platí, že členové jednotlivých oddílů se zúčastňovali soutěží pořádaných ČOS, některé
pak sami pořádali. Jejich činnost je většinou řízena také příslušnými sportovními svazy – to
platí hlavně pro atletiku, badminton a korfbal. Některé oddíly se sportu věnují jen rekreačně či
hrají nižší soutěže (podnikové ligy), ale mnozí sportovci mají i mezinárodní úspěchy a jsou
dlouhodobě členy oficiálních reprezentačních týmů. Oddíly bojových sportů – karate, IaidoKendó jsou členy příslušných mezinárodních organizací, zúčastňují se seminářů a zvou do ČB
pravidelně a často i hosty ze zahraničí.
Některé sportovní oddíly se opravdu mají čím chlubit:
O atletice mi napsal vedoucí oddílu, br. Tomáš Najbrt:
Sedm našich atletů reprezentovalo v roce 2013 ČR na významných mezinárodních soutěžích.
Petr Pícha na MS do 17 let v Doněcku (RUS) a MEJ v Rieti (ITA), Anna Švecová na MEJ v
Rieti (ITA), Josef Havlíček na MEJ v Rieti (ITA) a na MS v běhu do vrchu v Krynica - Zdroj
(POL). V soutěži družstev se stal dokonce s reprezentačním družstvem na MS v běhu do
vrchu světovým šampionem.
Jaroslav Lorenc opět získal titul Mistra světa ve skoku vysokém veteránů. Tomáš Železný
obsadil druhé místo na Světových veteránských hrách ve skoku dalekém.
Filip Habrda se zúčastnil MU do 17 let a Patrik Kraus MU do 15 let.
Na MČR jsme získali 25 medailí. Třiadvacet atletů se umístilo do osmého místa. Největšími
sběrateli medailí se stali Josef Havlíček s 5 medailemi, 4 medaile získal Petr Pícha, 3 medaile
Anna Švecová a Patrik Kraus.
Štafeta žáků ve složení Jiří Polák, Štěpán Bosák, Patrik Kraus, Jaromír Valenta a Filip Bárta
vyhrála všechny závody na MČR žactva ve štafetách (4x60m, 3x300m hala, 4x300m).
Vytvořením nového českého rekordu na 4x300m se zapsala do historie.
V soutěžích družstev se nedařilo v 1. lize ženám - obsadily sedmé místo a sestoupily do 2.
ligy. Muži ve 2.lize obsadili čtvrté místo. Úspěchem naopak je páté místo družstva žáků a
šesté místo družstva dorostenek na M Čech družstev.
- 20 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
V roce 2013 jsme opět uspořádali několik významných atletických soutěží. Tím
nejdůležitějším závodem bylo čtvrté kolo 2. atletické ligy, KP JČ dorostu a mladšího žactva,
BKSO a několik kol krajských soutěží družstev.
Začátkem listopadu se konal již 11. ročník Běhu kolem Sokolského ostrova. Závod se vždy
těší velkému zájmu závodníků, ale i náhodně příchozích. Cílem je přitáhnout k atletice další
mladé zájemce, či si jen tak zasportovat. V rámci této akce se konal, již posedmé, také
tzv. Běh s kuřetem – což je dlouhodobá celonárodní sbírka České televize „Pomozme dětem“,
jehož výtěžek připadá na pomoc ohroženým dětem. V roce 2013 se vybralo na tento účel přes
7,5 tisíce Kč.
Ještě k anketě o nejlepšího atleta Jihočeského kraje za rok 2013 – absolutně nejlepším
atletem kraje byl vyhlášen náš Josef Havlíček, ale také jako nejlepší junior. Těsně za ním Petr
Pícha, nejlepší dorostenec - rovněž z našeho oddílu. Nejlepší ženou se stala naše Klára
Lepešková. Nejlepším mladším žákem náš Filip Bárta. Gratulujeme!
Na společné fotografii zleva Filip Bárta, uprostřed Petr Pícha, dále Klára Lepešková a
Josef Havlíček.
Badmintonové úspěchy mi přiblížil br. Roman Vokoun:
Oddíl badmintonu T.J. Sokol ČB i v roce 2013 získával medaile na mistrovství ČR a pozice
na stupních vítězů v mezinárodních turnajích.
Nejmladší borec Jan Janoštík začal v září novou sezonu jako hráč č. 1 v žebříčku GP ČR a
během roku zvítězil ve třech mezinárodních turnajích. Zvítězil v květnu V Kaiserslautenu,
v září v Záhřebu a v říjnu v Mirně ve Slovinsku.
Další naši hráči pod hlavičkou Jihočeský tým v kat. U15 uspěli v červnu v RSL cupu
za účasti deseti mezinárodních týmů a získali druhé místo. Náš tým startoval ve složení
Martin Jindra, Vojtěch Lapáček, Michaela Tůmová a Bára Hadáčková.
Úspěchy na MČR:
Kategorie U17 (konalo se 21.4. v Orlové) získala Kateřina Bočková třetí místo.
Kategorie U15 (konalo se v Plzni 28.4.) uhrál druhé místo ve čtyřhře M. Jindra a třetí místo
také ve čtyřhře Vojtěch Lapáček.
Kategorie U13 (konalo se 6.5. v Hradci Králové) vybojovala dvě bronzové medaile Bára
Hadáčková ve dvouhře i ve čtyřhře.
V květnu 2013 se v ČB konal již tradičně P ČOS v badmintonu, naše družstva byla skvělá –
jejich členové získali: U13 zlato, U15 zlato, dorost bronz.
Úspěchy všech nejsou náhodné, dlouhodobě vykazují své kvality, připomínáme, pro osvěžení
paměti, krásný titul mistra české republiky žactva v družstvech na mistrovství v roce 2012
v Benátkách n. Jizerou – fotku jsem získala nedávno a hráči si její publikaci zaslouží.
- 21 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
Vítězné družstvo: zleva Vojtěch Lapáček, Vojtěch Baloušek, Tereza Janoštíková, Kateřina Bočková,
Bára Hadáčková, Albert Hadáček, na kraji trenér Roman Janoštík.
O korfbale píše ses. Stáňa Kubešová:
Oddíl korfbalu Sokola ČB měl v soutěžní sezóně 2012/2013 v soutěžích řízených Českým
korfbalovým svazem celkem 6 družstev, z toho 3 seniorská, 1 juniorské a 2 žákovská.
Senioři: První družstvo seniorů se v nejvyšší korfbalové soutěži u nás (Česká korfbalová
extraliga) opět probojovalo do finále, odkud bohužel odešlo po tuhém boji poraženo, skončilo
na celkovém 2. místě a získalo titul Vícemistr ČR. Z dalších významných úspěchů tohoto
družstva je nutno zmínit účast v Poháru mistrů evropských zemí, který se konal v lednu 2013
v Maďarsku a naši extraligoví senioři skončili na celkovém 4. místě. Druhé družstvo seniorů
obsadilo konečné 3. místo v Korfbalové lize rezerv a třetí družstvo seniorů obsadilo konečné
7. místo v 1. České korfbalové lize.
Junioři: rovněž startovali v nejvyšší soutěži v ČR ve své kategorii (Česká dorostenecká
korfbalová extraliga), obsadili konečné 5. místo.
Žákovská družstva obsadila v Lize starších žáků 5. místo a v Lize mladších žáků 3. místo.
Karate kulaté výročí oddílu
V červenci si členové oddílu Karate připomněli 40. výročí založení oddílu. Více než polovina
členů je mladší 14 let.
O činnosti a soutěžích či závodech hlavně sportovních oddílů se dočtete na jejich webových
stránkách, viz www.sokol-cbu.cz, sekce oddíly.
- 22 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
Ve zkratce o dalším:
 Tradiční lyžařský kurz se konal opět v zimním středisku v Horní Bečvě v Beskydech,
na chatě Brian.
 15. února se konaly již pátým rokem šibřinky pro dospělé – tentokrát ve stylu Hipie.
Hned druhý den v sobotu, se konaly již dvacáté druhé dětské šibřinky po obnovení
činnosti a měly tradiční úspěch – včetně tomboly, ukázek cvičení, soutěží, dovádění
na nářadí za dohledu cvičitelů a domácího občerstvení.
 Pokračovala Dětská atletická liga v režii našeho atletického oddílu, první venkovní
akcí byl dubnový Běh jarní přírodou.
 Ve středu 8. května pozval oddíl Hanace nejmenší děti Do pohádky s králíky. Tato
akce pro veřejnost je již tradicí a má dobrou pověst i návštěvnost - děti se proběhnou
v jarní přírodě českobudějovické Stromovky a ještě si při soutěžích procvičí hlavičky.
 Začátkem května jsme oslavili stoleté narozeniny naší sestry, Jarmilky
Schestauberové. Na slavnostním shromáždění jí také starosta jednoty předal
bronzovou medaili ČOS.
 Na předposlední den května připravily ženy z oddílu všestrannosti pro všechny děti
další Pohádkové putování kolem sokolovny - pro nepříznivé počasí se však konalo
uvnitř sokolovny a protože je opravdu veliká – putovalo se mezi sály i na vrchní
galerii!! Tam všude byla pohádková stanoviště.
 Tábory a letní pobyty: V srpnu se tradičně uskutečnil rekreační pobyt sokolských
rodin z odboru všestrannosti v Tušti u Suchdola n. Luž. Dětský tábor, který úspěšně
připravil oddíl pobytu v přírodě se opět konal v Kadově u Blatné. Nutno připomenout,
že tento oddíl a vodácko-turistický oddíl Hanace mají svůj další program a pořádají
celoročně mnoho krátkodobých pobytů a výprav, které zde ani nemůžeme uvádět.
Příměstský tábor pro děti zajistil opět atletický oddíl.
 Členové jednoty poskytují pomoc různým nadacím - mj. již léta podporujeme
charitativní akci, kterou pořádá Liga proti rakovině. Členky oddílu Arcus-život
pomáhají s osvětovou činností a veřejnou sbírkou při tzv. „Květinovém dnu“. O „Běhu
s kuřetem“ viz odstavec sportovní oddíly – atletika.
 V září se opět uskutečnila akce Magistrátu města – Překročme bariéry, kde členové
naší jednoty již tradičně zajišťují sportovní část – je to setkání dětí zdravých a
postižených.
 Zvláštní představení Prodané nevěsty se konalo 5. října ve vyprodaném divadelním
sále Metropolu – operu nastudovalo k XV. všesokolskému sletu několik sokolských
amatérských divadelních souborů. Pro velký zájem své představení opakují za
zájezdech a do ČB je pozvala naše jednota ve spolupráci s Agenturou Kultur –
Kontakt.
 V sobotu 12. října se konal v ČB třetí ročník celostátní akce Plaveme prsa – štafetové
plavání pro všechny příchozí. Akci pořádá Aliance žen s rakovinou prsu Praha, v ČB
spolupořádá vedle Magistrátu města, také sokolský oddíl ARCUS – ŽIVOT.
- 23 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
 V prosinci se konaly Mikulášské besídky s nadílkou: pro dospělé žertovnou, pro děti
pak Mikuláš se svým doprovodem přinesl čokoládové adventní kalendáře s obrázkem
oblíbeného krtečka.
 V prosinci vyrazily menší děti s cvičiteli pobytu v přírodě na tradiční vycházku na
Dobrou Vodu poblíž ČB, kde opět zdobily vánoční stromeček pro zvířátka a donesli
jim nějaké pamlsky.
Více o jednotě i na našich internetových stránkách www.sokol-cbu.cz, kde u některých oddílů
najdete odkaz i na jejich vlastní internetové stránky. O některých připravovaných akcích,
především všestrannosti, informujeme nejen v sokolovnách na nástěnkách, ale směrem
k veřejnosti ve vývěsních skřínkách na třech místech ve městě (sokolovny v dalších
městských částech a malá skřínka přímo na hlavním náměstí). A samozřejmě v rozhlase a
tisku. Píšu „některých“ – jsme jednota ve velkém městě – oddíly se schází na třech místech a
mají svůj bohatý program, opravdu se nedá pochytit všechno – a nakonec není ani všechno
mířeno k veřejnosti a svoji propagaci ve sportovních kruzích si obstarají sami.
Činnost ČB Sokola je široká, mezi těmito zprávami nejsou uvedeny mnohé další aktivity –
především sportovní oddíly mají svůj oficiální soutěžní program dle koordinace jednotlivých
sportovních svazů.
Na pozvání Magistrátu statutárního města ČB se i letos zúčastnili sokolové v krojích
vzpomínkových shromáždění ve dnech 8. května a 28. října.
V roce 2013 vzniká nová tradice - 8. říjen jsme si poprvé připomínali jako Památný sokolský
den roku 1941 byla výnosem R. Hendricha rozpuštěna ČOS, jako „nejnebezpečnější
protistátní organizace“ a gestapo zatklo všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších
jednot, málokdo se po válce vrátil…., krutě byly pronásledovány i jejich rodiny.
Nezapomínáme na gratulace při životních výročích našich členů.
Milada Pospíšilová, vzdělavatelka T.J. Sokol České Budějovice, leden 2014
T.J. Sokol Jindřichův Hradec
TJ Sokol Jindřichův Hradec měla ke dni 31.12.2013 celkem 229 členů, z toho bylo 85 členů
dospělých a 144 dětí a mládeže.
Výbor jednoty pracuje ve složení :
Starosta
Radim Kvitský
Místostarosta
Ing. Ivan Šot
Jednatel
Bc.Petr Němec
Hospodářka
Hana Grausamová
Matrikářka
Mgr. Jana Kvitská
Náčelnice
Ing. Ivana Lorencová
Vzdělavatel
Ing. Alois Soppe
Členové výboru
Mgr. Dagmar Kousalová, Marek Černoch,
Bc. Iveta Brabcová
- 24 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
Jednota nabízí svým cvičencům sportovní vyžití pod odborným vedením v následujících
oddílech:
Oddíl fotbalu je našim nejpočetnějším sportovním oddílem. Sdružuje chlapce ve věku 5 let
až po ukončenou 4. třídy. Je rozdělen do 6 družstev fotbalové přípravky. Mladí fotbalisté se
zúčastňují okresních i krajských soutěží, přeborů a turnajů. O prázdninách pro ně jednota
připravuje letní sportovní soustředění.
Oddíl fotbalu ženy – hrají divizní soutěž
Oddíly volejbalu oddíl zaměřený na dospělé členy jednoty. Je pojat spíše aktivně rekreační
formou. Přesto se volejbalisté zúčastňují okresních a místních soutěží a turnajů.
Oddíl všestrannosti zastřešuje několik významných složek. Snad nejpočetnější je oddíl
zdravotního cvičení. Ženy cvičí 2x týdně, pořádají různé besedy a setkání a kromě jiného
každou středu turistické vycházky po celém našem okresu. Dalším oddílem je oddíl pro
rodiče a děti. Cvičení probíhá na dvou místech našeho města a díky našim cvičitelkám je
velmi oblíbené u maminek i jejich ratolestí. Mimo cvičení pro děti pořádají dětský karneval,
oslavy dne dětí, jednodenní výlety, atd.
Pro ženy aktivního věku je možnost chodit na cvičení pro ženy – posilování.
Sletová přátelství
V červenci 2013 jsme po několikaměsíčním nácviku odjely reprezentovat Jindřichův Hradec
na 15. Všesokolský slet do Prahy. Nás osm žen z T J Sokol tvořilo na ploše Synot Tip arény
ve Vršovicích jeden malý celek. Při společném vystoupení téměř sedmnácti set žen
v hromadné skladbě Česká suita jsme vystoupily ve večerním i odpoledním programu
sestaveném na oslavu 150. výročí vzniku tělocvičné jednoty Sokol.
Již při prvním nástupu a nácviku jsme se seznámily se sestrami z Uhelné Příbrami, které
s námi tvořily větší celek. Společné úsilí o bezchybné provedení skladby, zvládnutí všech
přesunů i dokonalého spojení pohybu s hudbou Antonína Dvořáka, radost z potlesku diváků,
pochvala našich cvičitelek i členů rodin a jedinečné zážitky z nás udělaly kamarádky.
Naše přátelství se sestrami z Uhelné Příbrami, městyse poblíž Chotěboře, trvá dodnes.
Společně se radujeme z návštěv, společných setkání a dalšího vystoupení v naší skladbě na
okrskovém sletu Sokolové pod Řípem v Roudnici nad Labem letos v květnu.
Druhý říjnový víkend jsme sestry navštívily již podruhé. Milé přivítání, radost se shledání,
vzpomínky na společné zážitky nebralo konce. Sestry pro nás připravily bohatý program.
V sobotu jsme navštívily město Havlíčkův Brod, jeho historické centrum s muzeem K. H.
Borovského, městskou věž s poutavým výkladem průvodce i park Budoucnost. V neděli jsme
si v nedaleké Lipnici prohlédly hrad Lipnice a domek, kde žil Jaroslav Hašek. Dnes je zde
jeho malé muzeum. Poobědvaly jsme v hostinci, který patří jeho vnukovi, a na místním
hřbitově pak uctily památku J. Haška u jeho hrobu. Nádhernou podzimní přírodou jsme pak
při společné, několikakilometrové procházce okolím Lipnice shlédly sochy Radomíra
Dvořáka – Zlaté oči, Ústa pravdy, Bretschneiderovo ucho a Hlava 22.
Při dlouhém loučení jsme si slíbily další společná setkání a začaly se těšit na návštěvu sester u
nás v Jindřichově Hradci. Přátelství se sestrami z 200 km vzdálené obce, které vzniklo jen
shodou náhod, je pro nás všechny nádherným prožitkem v dnešní uspěchané a
přetechnizované době.
- 25 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
Společnou akcí všech členů Sokola je pořádání Běhu Naděje a přátelství a Sokolská
podzimní pouť. Běh Naděje a přátelství je akce, při které je veřejnost seznamována i se
zdravotně postiženými spoluobčany, s jejich radostmi, starostmi, touhami a přáními.
Vybranými finančními prostředky podporujeme místní občanské sdružení OKNA, které
sdružuje právě děti s různými zdravotními handicapy.
Kromě sportování se výbor musí zabývat i opravami a rekonstrukcí sokolského majetku –
Tyršova stadionu.
Za oddíl žen Ivana Lorencová, náčelnice T.J. Sokol Jindřichův Hradec
T.J. Sokol Kamenný Újezd
26. 1. 2013 Sokolský ples
V místní sokolovně jsme uspořádali „Sokolský ples“. K tanci a poslechu pro dobrou náladu
hrála kapela Paraván Jirky Letovského. Ples zahájilo předtančení folklorního souboru Radost
pod vedením Šárky Rožboudové.
Nesměla chybět ani bohatá tombola, kterou jsme za přispění sponzorů i samotných členů
Sokola připravili. I přes nevelkou návštěvnost nechyběla velmi dobrá nálada.
Nevelká účast neubrala nikterak na skvělé zábavě.
17. 2. 2013 Dětské Šibřinky
Na nedělní odpoledne jsme připravili dětem „Sokolské Šibřinky“ Osvědčilo se rozdělit tuto
akci pro děti do VI. Třídy na necelé dvě hodiny. Druhá polovina Šibřinek patřila pak i těm
starším dětem.
Všechny děti v nádherných maskách se aktivně zapojily do soutěží, her, tance a hlavně
báječně si zařádily. Mohly vyzkoušet i horolezeckou stěnu, kde spolehlivě jistil apač bratr Jiří
Ambrož.
Nechyběla ani tombola, na kterou se děti vždy těší a má u nich veliký úspěch. Tombola měla
okolo 400 cen a přispěl do ní snad každý z členů sokola, ale také něco věnovali sponzoři.
Celou akci konferovala sestra Kateřina Janouchová. Mixážní pult obsluhoval bratr Tomáš
Schmied. Občerstvení zajistily sestry Jana Dichtlová , Miluše Hloušková a Petra Matoušková.
- 26 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
25.3.2013 Valná hromada
Odstoupila z funkce dosavadní starostka naší jednoty ses. Růžena Šihovcová. V roce 1991 se
zasloužila o znovuobnovení naší jednoty, díky její obětavé práci se podařilo uskutečnit a
dotáhnout do zdárného konce mnoho věcí např. velká rekonstrukce sokolovny v letech 1994,
2004-5. Vedla nácviky a sama cvičila v několika sletových skladbách v letech 1994, 2000
2006 a 2012. Vždy dokázala kolem sebe vytvořit skupinu lidí, kteří táhli za jeden provaz.
Chceme dále s její pomocí pokračovat v práci pro naši jednotu a sestře Růžence přejme hodně
zdraví do dalších let.
Byl zvolen nový výbor:
Starostka
Místostarostka
Jednatelka
Hospodářka
Náčelník
Náčelnice
Člen
ses. Ivana Kovaříčková
ses. Mgr.Marcela Ondřichová
ses. Mgr. Jitka Prachařová
ses. Miluše Hloušková
br. Ing. Jiří Ambrož
ses. Petra Stoličková
ses. Jana Ročková-Vránová
Všichni přítomní shlédli vystoupení oddílu pobytu v přírodě, žen a oddílu Taek-won-do.
6.4. 2013 seminář
V místní sokolovně pod vedením ses. Kateřiny Janouchové proběhl seminář (doškolovací
akce) pod názvem „Den plný inspirace.“ Inspirovalo se 18 účastnic.
7. 4. 2013 Oblastní sraz
Několik našich cvičitelek se zúčastnilo Oblastního srazu cvičitelek PD a RD v sokolovně v
Českých Budějovicích. Školení bylo velice pěkně připravené a cvičitelky si odnesly spoustu
inspirace pro cvičení ve svých hodinách.
1. - 5. 5. 2013 Školení cvičitelů
Proběhlo školení cvičitelů pobytu v přírodě III.tř. Na Junkově osadě (Třebíčsko).
Ses. Marcela Ondřichová a Helena Ambrožová zde získaly osvědčení o absolvování.
25.5. 2013 Výlet
Podnikli jsme turistický výlet na kamennou Kurzovu rozhlednu ( 24,8 m vysokou), která se
vypíná na nejvyšším vrcholu Českého lesa Čechrov na Domažlicku, necelé 2 km od
německých hranic. Bohužel mlha nám nedovolila užít si výhled do širokého okolí, tak jsme se
museli spokojit s hezkým výšlapem a prohlídkou krásného zámku v Horšovském Týně.
8.- 10.6. 2013 sbírka DIAKONIE
V místní sokolovně byla uspořádána charitativní sbírka pro Diakonii v Broumově. Sběr
zajistil oddíl starších žen.
9.6. 2013 v sokolovně školení Krav-maga Martin Gajdoš.
9.6. 2013 ke dni dětí jsme uspořádali tradiční „Pohádkový les“ pro děti.
Připraveno bylo 13 stanovišť s pohádkovými bytostmi, na startu čekali koně s vozíky a
všichni jsme se moc těšili, ale počasí nám tentokrát vůbec nepřálo. Na úpěnlivé žádosti rodičů
i dětí jsme akci odstartovali, ale prudký déšť a vítr rozehnal některé účastníky a do cíle
nedošli. Přesto asi polovina startujících, na kůži mokrých, ale šťastných do cíle dorazila a
- 27 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
užila si sladkou odměnu a výhled z plošiny jeřábu do okolí naší obce. Všem na stanovištích,
kteří trpělivě a statečně vydrželi do konce patří velký dík.
Červenec -srpen – letní tábor pro děti u Brloha Pod Ondřejem
Samostatný tábor Čtyřlístku. Hlavní vedoucí Kýša. EH z prostředí severoamerických indiánů
od velkých kanadských jezer na motivy knih Tekumseh I a II.Více zde:
http://kctyrlistek.webnode.cz/tabory/
Koncem srpna jsme uspořádali posezení s večeří v místním hostinci na návsi pro cvičitele naší
jednoty jako poděkování za jejich práci v oddílech.
Klubovna oddílů pobytu v přírodě Klíčku a Čtyřlístku v sokolovně je hojně využívané místo
pro schůzky dětí. Na začátku letošního roku jsme požádali místní Obecní úřad, zda by nám
finančně nepomohl při koupi zařízení pro klubovnu. Obec nám vyšla vstříc a mi jsme v září
pořídili k radosti dětí i nás dospělých 6 nových stolů a 24 židlí. Podařilo se nám tak vytvořit
pěkné prostředí a děti se do klubovny těší ještě víc.
září 2013 – školení horolezectví
Doškolovací akce ve Studenci nad Sázavou –Žďárské vrchy – tohoto školení se zúčastnil bratr
Jiří Ambrož.
14. - 16. září 2013 sbírka pro Diakonii
Spoluobčané donesli do sokolovny oděvy a potřeby pro domácnost a podpořili tím
charitativní sbírku pro Diakonii v Broumově.
Při této příležitosti byl zároveň vybrán příspěvek na dopravu ve výši 1.310,- Kč, který byl
převeden na účet této charitativní organizace.
O sběr se postaraly ženy TJ Sokol a při nakládce ochotně pomohl i pan František Bürger.
5.10.2013 se nám sešly dvě pěkné akce najednou.
V českobudějovickém divadle Metropol se hrála „Prodaná nevěsta“ v podání čtyř sokolských
divadelních souborů a na stejný den nám vyšel turistický výlet do přírodní rezervace
Ötscherland a poutního místa Mariazell v Rakousku. Museli jsme se rozhodnout. Několik lidí
dalo přednost kultuře a 26 osob se vydalo poznávat podzimní krásy rakouských Alp. Počasí
bylo nádherné, náročnější vstup a poté výstup ze soutěsky Ötscher se opravdu vyplatil, mohli
jsme obdivovat krásu barvami hýřící přírody a úžasné vodopády Mirafall. A ještě jeden
potěšující fakt, že v naší výpravě několik účastníků ve věku 70-ti let v pohodě stíhalo
mladším ročníkům. Zkrátka se výlet po všech stránkách vydařil a už se těšíme, kam se
vypravíme příště.
1. 12. 2013 Mikulášská nadílka
Tuto akci pořádáme pouze pro děti, které jsou členy Sokola. I letos čekání na Mikuláše a jeho
družinu dětem ukrátilo divadlo Máma a táta s pohádkou „Jak se Filípek polepšil“.
Po skončení pohádky jsme všichni společně vyčkávali příchodu Mikuláše, někteří s obavami.
Za úplného ticha se všichni dočkali. Mikuláš vyslechl od dětí básničky, písničky od některých
i slib že se také polepší. Nadílku si odnesly všechny děti. Do pekla nikdo nezmizel.
- 28 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
15. prosince 2013 Vánoční akademie
V místní sokolovně jsme uskutečnili Vánoční akademii. Vystoupení všech oddílů naší
jednoty. Od 14:30 hodin bylo možno shlédnout výstavu fotografií z minulých let naší jednoty
i ze současnosti. Akademii zahájil slavnostní nástup praporů a proslov starostky naší jednoty
sestry Ivany Kovaříčkové. Při této slavnostní příležitosti byla oceněna sestra Růžena
Šihovcová Bronzovou medailí jako uznání za obětavou činnost ve prospěch Sokolského hnutí
udělenou předsednictvem ČOS v Praze. Vyznamenání předala starostka sestra Ivana
Kovaříčková a náčelník bratr Jiří Ambrož. Gratulaci za Župu jihočeskou předala župní
vedoucí cvičitelek žen sestra ing. Svatava Křivancová. Za obec Kamenný Újezd gratuloval
starosta obce pan František Ondřich.
Vystoupení poté zahájili Rodiče a děti s ukázkou cvičení s hudbou, předškoláci se skladbou
Pongo, předškoláci se sletovou skladbou Člověče nezlob se, žáci s ukázkou skoků na
trampolíně završenou saltem, žačky cvičení při hudbě s pompony, pobyt v přírodě Klíček se
scénkou, pobyt v přírodě čtyřlístek se scénkou, ženy se skladbou Aerobiku a dorostenky se
sletovou skladbou Nebe nad hlavou.
Nechybělo ani vystoupení hostů - Pěveckých sborů a dramatického kroužku Základní školy
v Kamenném Újezdu, a vystoupení žen z jednoty Čtyři Dvory pod vedením sestry Věry
Drhlové.
Závěrem bylo poděkování všem cvičitelům.
23. 12. 2013
V místní sokolovně jsme uspořádali za finanční podpory obce Kamenný Újezd již 9.
VÁNOČNÍ SWINGOVÝ VEČER. O kvalitní zábavu se tradičně postarala kapela SWING
TRIO AVALON a hosté.
- 29 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
T.J. Sokol Katovice
Přesto, že se v letošním roce opět počet členů zmenšil na 61,
snažil se výbor ve složení:
Starostka
Alena Valachová
Náčelnice
Miloslava Veselková
Jednatelka
Dana Pavlíčková
Hospodářka
Jolana Nesvedová
Vzdělavatelka
Milena Novotná (nahradila ses. Vojtovou)
Členky
Oldřiška Havelková, Jana Mikešová, Věnceslava Petrášová
Starosta obce Karel Karas, který byl i letos na naší výroční členské schůzi, ocenil i spolupráci
Sokola s obcí. Letošní výroční schůze byla obohacena v tomto „měsíci knihy“ zajímavými
sokolskými publikacemi, včetně knihy „Byli jsme a budem“, vydané ke 150. výročí založení
Sokola a XV. Všesokolskému sletu. Na každé výroční schůzi předává starostka jubilantkám
„Gratulační list“.
Cvičení žen v úterý vedla i v tomto roce náčelnice Miloslava Veselková, ve čtvrtek probíhalo
cvičení jógy, rovněž pod jejím vedením. Věrná garda se scházela ke kondičnímu cvičení
každé pondělí až do září se sestrou Oldřiškou Havelkovou, pak v době její nepřítomnosti
převzala cvičení sestra Irena Štěrbová.
Od května, kdy probíhaly ve školní tělocvičně stavební úpravy, cvičila věrná garda až do
června v prostorách zubního střediska, které dostal Sokol k bezplatnému užívání od úřadu
městyse. Ženy, které se připravovaly na akci „Sokolové pod Řípem“ cvičily v kulturním
domě.
Se skladbou „Česká suita“ odjelo 13 našich členek 24. května třemi vlastními auty
do Roudnice nad Labem, kde ve vydatném dešti tuto skladbu také předvedly.
Foto z jejich účasti v průvodu
- 30 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
Větší akcí, kterou naše jednota, ve spolupráci s místní knihovnou, připravila na 1. října i pro
veřejnost, byla přednáška s promítáním manželů Moniky a Jiřího Vackových o Japonsku.
Našich 20 sester se zúčastnilo 5. listopadu v Českých Budějovicích vystoupení sokolských
souborů, které nastudovaly hru se zpěvy a tanci – sokolskou Prodanou nevěstu. Věrná garda
při této příležitosti oblékla své kroje, ve kterých od roku 1994 cvičí na sletech.
Protože se v obci nepřipravovala žádná akce k 95. výročí vzniku Československé republiky,
rozhodl výbor Sokola na své schůzi, že vzpomínkové setkání k této příležitosti uspořádá.
Důstojná vzpomínková akce se konala ve spolupráci s obecním úřadem a místními hasiči 28.
října u pomníku padlých na náměstí. Na pozvání, vytvořené sestrou vzdělavatelkou, přišli i
mladší spoluobčané se svými dětmi s lampiony. Po státní hymně seznámila sestra Novotná
přítomné se situací v tehdejší společnosti, zmínila jmenovitě občany z Katovic a okolí, kteří
jako legionáři položili životy na různých bojištích.
Jako čestná stráž stály také sestry Marie Karasová a Vlasta Koutská v sokolských krojích u
státní vlajky a sokolského praporu.
Naše věrná garda si zaslouží obdiv a uznání za vytrvalost a píli, se kterou se schází skoro ve
stejné sestavě již od XII. Všesokolského sletu k pravidelnému cvičení. Na společnou večeři
pořádanou jednou měsíčně rády chodí i dřívější cvičenky – 85letá Marie Jelenová a 83letá
Dana Císlerová.
Za nezištnou celoroční práci pro naší jednotu zakoupil výbor jako poděkování vánoční hvězdy
cvičitelkám a vedoucímu volejbalistek.
Zpracovala: Petrášová
T.J. Sokol Křemže
K 31.12.2013 měla jednota 192 členů, z toho 89 dospělých, 5 dorostenců či dorostenek a 98
žákyň a žáků.
Jednota uspořádala v lednu společenský ples. Hrála skupina Grock, přišlo 121 návštěvníků.
Výbor jednoty pracoval ve složení:
Starosta
Ing. Martin Janda
Místostarosta
Ing. Marie Svobodová
Jednatel
Ing. Zdeněk Šebesta
Hospodář
Jitka Zimmermannová
Náčelník
Ing. Martin Janda
Náčelnice
Ing. Helena Šebestová
Vzdělavatel
Dita Jirovcová
Člen
Jiří Struháček, Kamila Šanková
Oddíl volejbalu tradičně připravil 1. a 2. kolo postupového turnaje ČOS ve volejbale
smíšených družstev. Do druhého kola se však přihlásilo jen málo družstev a turnaj tak byl
zrušen. Ve stejné době jsme se také dozvěděli o zrušení celého postupového turnaje ze strany
ČOS.
- 31 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
V pravidelných soutěžích volejbalového svazu skončili muži v krajském přeboru KP2 na
druhém místě ve skupině. Křemže přijala nabídku na postup do soutěže KP1 kvůli nezájmu
řádně postupujících. Družstvo žen „A“ obsadilo v soutěži K2 čtvrtou příčku ve své skupině,
družstvo žen „B“ skončilo v okresním přeboru na třetím místě.
V době konání Křemežského veletrhu se opět sešlo osm družstev při tradičním turnaji
smíšených družstev. Hodnotu turnaje svým účinkováním zvýšil bývalý reprezentační hráč
Kvasnička, podívat se přišel Radek Mach. Turnaj pořádaný župou Švýcarskou v září v
Emmenbrücke u Luzernu jsme nevynechali, muži skončili celkově opět třetí, ženy čtvrté.
Sezónu zakončil tradiční vánoční turnaj.
Oddíl všestrannosti se opět zúčastnil pravidelných soutěží v plavání, gymnastice, šplhu a
atletice. Počet účastníků se po delší době zvýšil, především zásluhou nově příchozích děvčat
pod vedením Jitky Jandové. Do přeboru ČOS jsme neprobojovali. Naši žáci startovali pouze
v soutěži v lehké atletice a plavání. V oblastní soutěži malého TeamGymu v Písku jsme se
zúčastnili. Družstvo skončilo na třetím místě v kategorii žáků do 16 let. Důležité však nebylo
umístění, ale sbírání zkušeností. Cvičení rodičů a dětí má opět velký úspěch, Hanka Kačerová
rozšířila cvičební hodiny v pátek a doplnila tak Marii Motejlovou. V hodinách starších dětí
pracují jako cvičitelé: Helena Šebestová, Jitka Jandová, Monika Palková, Martina Palková,
Iva Machová, Irena Vacková, Jana Němcová a Martin Janda.
- 32 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
V polovině června se konala oslava, 100 let od založení jednoty v Křemži a 15. let od
obnovení její činnosti. Součástí oslav byl slavnostní průvod z náměstí do sportovního areálu
za doprovodu hudby, dále vystoupení oddílu všestrannosti a taekwon-do pod vedením Edvina
Bischofa, následoval tradiční běh Křemží.
- 33 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
Stolní tenisté se účastnili dvou soutěží. Družstvo A skončilo v krajské soutěži na 3. místě,
družstvo B obsadilo 2. příčku v soutěži okresní. Také v polovině dalšího ročníku jsou obě
družstva v horní části tabulky.
Tradiční cvičení aerobiku skončilo, cvičení kalanetiky se koná celkem dvakrát týdně pod
vedením Jitky Cábové.
Ve sportovním areálu jsme vybudovali novou nářaďovnu pro tělocvičnu a venkovní areál.
V červnu jsme po deseti letech vyměnili povrch z umělé trávy na volejbalových kurtech za
významné finanční podpory z evropských fondů a s přispěním dotace z ČOS. O
rekonstruovanou ubytovnu se zájem zvolna zvyšuje. Některé oddíly si zamlouvají místa pro
soustředění již dopředu na další rok.
V tělocvičně se pravidelně cvičí „Pilates“, od listopadu 2013 využívá tréninkové prostory
Základní umělecká škola z Českého Krumlova.
Na začátku července se uskutečnil štafetový závod družstev „Čloblan“. Celkem 14 družstev se
utkalo na cyklistické, běžecké, kanoistické a ještě jedné běžecké trati. Zvítězilo družstvo
Štrobů.
Základní a aktuální informace o naší činnosti lze najít na stránkách www.sokol-kremze.cz
Martin Janda
T.J. Sokol Milevsko
V roce 2013 měla jednota celkem 547 členů, z nichž bylo 269 v kategorii žactvo 17 dorost a
261 dospělých (50 mužů a 211 žen). Aktivních cvičitelů a pomahatelů měla jednota 59.
Pravidelná cvičení zaplnila prostory sokolovny od časných odpoledních až do pozdních
nočních hodin, některá cvičení pro rodiče a děti a pro seniory probíhala i v dopoledních
hodinách; cvičilo se i o víkendech. Přesto kapacita sokolovny nestačila a některé hodiny
musely probíhat i v dalších vhodných prostorách.
- 34 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
Činnost jednoty řídil nově zvolený výbor ve složení:
starosta
Ing. František Franěk
místostarostka
Ing. Jana Nováková
jednatel
Jana Šindelářová
náčelník
Martin Pokorný
náčelnice
Eva Kašparová
vedoucí odboru sportů
Ing. Pavel Fleischmann
vzdělavatelka
Ing. Zuzana Sekalová
člen výboru
Zdeňka Blažková, Ing. Pavel Bolek,
Zuzana Heráková, Marie Samohýlová,
Ing. Petr Švára
předseda kontrolní komise
Ing. Hana Koláčková
Jednota měla svého zástupce i v předsednictvu Sokolské župy Jihočeské: br. Pavla Bolka
(vzdělavatel).
Odbor všestrannosti měl ve svém programu pravidelná cvičení všech věkových kategorií –
od cvičení rodičů a dětí přes předškolní, mladší a starší žactvo až po cvičením žen a mužů.
Vedle pravidelného celoročního cvičení se členové odboru zúčastňovali i župních přeborů ve
všestrannosti. Nejlepší umístění našich závodníků:
-plavání: předškolní děti (celkem 4 soutěžící):2. Ondřej Řezba, 3. Matyáš Vachta, 4. Milan
Mrzena; mladší žákyně I (21): 2. Hana Kakosová, 3. Kateřina Müllerová, 4. Barbora
Sulanová, 5. Diana Kotalíková, 6. Klára Honzíková; mladší žákyně II (24): 1. Nikol
Bursíková, 2. Pavla Molíková, 4. Natálie Podlisková; 3., 4. Veronika Řezbová; starší žákyně
III (14): 2. Eliška Pešičková, 6. Dominika Brčáková; starší žákyně IV (5): 1. Karolína
Řezáčová; dorostenky (8): 1. Lucie Řezáčová; ženy (5): 3. Dominika Koutníková; mladší žáci
I (10): 4. Petr Molík; mladší žáci II (10): 1. Štěpán Pokorný; starší žáci III (10): 3. Filip
Kortan, 5. Kryštof Brůžek.
- 35 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
-sportovní gymnastika: nejmladší žactvo (27 závodníků): 1. Ondřej Honzík, 3. Ondřej
Řezba, 6. Matyáš Vachta; mladší žákyně I (31): 1. Bára Sulanová, 2. Hana Kakosová, 3. Klára
Honzíková, 4. Diana Kotalíková, 6. Michaela Neumannová; mladší žákyně II (25): 2.
Veronika Řezbová, 3. Valentýna Linhartová, 4. Nikol Bursíková, 6. Pavla Molíková; starší
žákyně III (26): 3. Eliška Pešičková, 4. Dominika Brčáková; mladší žáci I (4): 1. Petr Molík;
mladší žáci II (10): 2. Štěpán Pokorný; starší žáci III (5): 5. Ondřej Smrčina.
-šplh: nejmladší žactvo (10 závodníků): 1. Ondřej Honzík, 2. Ondřej Řezba, 3. Eliška
Heroutová, 4. Veronika Matějková, 6. Adéla Matějková, 7. Matyáš Vachta, 8. Karolína
Záhorová; mladší žákyně I (27): 1. Bára Sulanová, 2. Diana Kotalíková, 3. Hana Kakosová, 4.
Michaela Neumannová, 5. Klára Honzíková, 6. Natálie Kozáková, 7. Martina Koňáková, 8.
Marie Neumannová; mladší žákyně II (20): 2. Nikol Bursíková, 3. Pavla Molíková, 4.
Valentýna Linhartová, 6. Veronika Řezbová, 8. Natálie Podlisková, 11. Michaela Novotná,
14. Kateřina Táborová; starší žákyně III (23): 1. Eliška Pešičková, 2. Dominika Brčáková,
3. Alžběta Marelová, 5. Ester Pavlovcová; mladší žáci I (4): 3. Petr Molík; mladší žáci II (10):
1. Štěpán Pokorný.
-atletika: předškolní děti (34): 1. Ondřej Honzík, 4. Matyáš Vachta; mladší žákyně I (30): 1.
Barbora Sulanová, 2. Hana Kakosová, 4. Diana Kotalíková; mladší žákyně II (21): 1. Nikol
Bursíková, 2. Pavla Molíková, 3. Valentina Linhartová, 4. Natálie Koudelková; starší žákyně
III (23): 2. Eliška Pešičková, 3. Dominika Brčáková, 5. Alžběta Marelová, 6. Ester
Pavlovcová; mladší žáci I (9): 4. Petr Molík; mladší žáci II (12): 1. Štěpán Pokorný, 6. Petr
Vencl.
Výsledky milevských závodníků v celoroční župní soutěži v sokolské všestrannosti:
předškolní děti (celkem hodnoceni 2): 1. Matyáš Vachta, 2. Ondřej Řezba; mladší žákyně I
(6): 1. Barbora Sulanová, 2. Hana Kakosová, 3. Diana Kotalíková, 4. Natálie Kozáková;
mladší žákyně II (14): 1. Nikol Bursíková, 2. Pavla Molíková, 4. Valentina Linhartová, 5.
Veronika Řezbová, 7. Natálie Podlisková, 10. Michaela Novotná; starší žákyně III (9): 1.
Eliška Pešičková, 2. Dominika Brčáková, 4. Alžběta Marelová; mladší žáci I (3): 2. Petr
Molík; mladší žáci II (7): 1. Štěpán Pokorný, 6. Petr Vencl.
V přeborech ČOS v sokolské všestrannosti úspěšně reprezentovalo župu sedm členů naší
jednoty. Do Milevska přivezli tři tituly přeborníků ČOS, k nimž přidali ještě po jedné „velké“
stříbrné a bronzové medailí za celkové pořadí jednotlivců. Vybojovali ještě i devět „malých“
medailí (4x zlato, 1x stříbro, 4x bronz) za umístění v jednotlivých disciplínách. Družstvo
mladšího žactva II zvítězilo a družstvo mladšího žactva I přidalo ještě bronz ze soutěže
družstev. Všech sedm milevšťáků velmi dobře reprezentovalo naši jednotu i celou župu.
V osmičlenné výpravě Sokolské župy Jihočeské na přeboru mladšího žactva v Brně (31.5.
až 2.6.) bylo šest členů naší jednoty. Výsledky milevských závodníků: celkové pořadí
jednotlivci - mladší žákyně I (29 závodnic): 2. místo Barbora Sulanová, 5. místo Hana
Kakosová; mladší žáci I (27): 14. místo Petr Molík; mladší žákyně II (35): 1. místo Pavla
Molíková, 3. místo Nikol Bursíková; mladší žáci II (30): 1. místo Štěpán Pokorný. „Malé“
medaile: Barbora Sulanová 1. šplh, 3. atletika; Pavla Molíková: 3. gymnastika; Nikol
Bursíková: 3. šplh; Štěpán Pokorný: 1. šplh, 1. atletika.
V přeboru staršího žactva, dorostu a dospělých v Praze v Tyršově domě měla naše jednota
pouze jediné zastoupení – Elišku Pešičkovou v kategorii starší žákyně III. Eliška dokázala
porazit všech 30 soupeřek a získala titul Přebornice ČOS, zvítězila i v atletice a ve šplhu
získala bronzovou medaili.
- 36 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
Setkání sokolů pod Řípem u příležitosti 145. výročí roudnické jednoty se zúčastnila
sedmdesátka členů milevské jednoty: 4 muži ve skladbě Věrné gardy „Jen pro ten dnešní
den“, 18 žen ve skladbě „Česká suita“, 30 dětí a dospělých ve skladbě „Ať žijí duchové“ –
všechny tři skladby se cvičily již na XV. všesokolském sletu v Praze, a 17 mladších žákyň
v nové skladbě „Kuřata“.
Sportovní oddíly:
Členové sportovních oddílů atletika, moderní gymnastika, sportovní gymnastika a stolní tenis
se zúčastňovali soutěží pořádaných župou i příslušnými sportovními svazy.
Atletický oddíl měl 66 členů, kterým se věnovalo celkem šest trenérů, z toho čtyři měli na
starosti přípravku, kde bylo 40 dětí od šesti let. Tréninky probíhaly podle kategorií dvakrát až
čtyřikrát týdně, v zimě v tělocvičnách a sportovní hale, v létě na letním stadionu a na
stadionech s umělým povrchem v Táboře. V srpnu bylo 16 atletů se dvěma trenéry na
pravidelném soustředění na Šumavě.
V roce 2013 absolvovali atleti mnoho závodů v různých kategoriích, od mezioddílových až po
mistrovství světa. Získali jeden titul Mistra České republiky, jedno 2. místo na MČR a pětkrát
titul Přeborník Jihočeského kraje.
Do soutěží byla zapojena samostatně družstva přípravky a žen, další hostovali: tři závodníci
opět v družstvu BAK Bechyně v kategorii dospělých, v družstvu starších žáků VS Tábor a
mladší žákyně v oddíle Lokomotiva Veselí nad Lužnicí. Smíšené družstvo přípravky obsadilo
v krajském přeboru 7. místo, ženy v krajském přeboru skončily na 2. místě. Krajské tituly
získaly Adéla Záhorová (skok daleký – 2x, běh na 60 m – 2x a 150 m) a Soňa Kofroňová (hod
kriketovým míčkem). Mimo to atleti získali ještě jedno 2. a jedno 3. místo.
Nejmladší kategorie se opět zúčastnily táborské Dětské atletické ligy, což je seriál sedmi
závodů. Na konci roku se ve svých kategoriích nejlépe umístili Kristýna Masopustová (1.
místo), Daniel Dolejš (1. místo), Petr Molík (2. místo), Hana Kakosová (2. místo), Lukáš
Dolejší (1. místo), Petr Dolejš (2. místo), Julie Kotalíková (2. místo).
Pavel Fleischmann na MS veteránů na dráze obsadil v běhu na 400 m 11. místo, na MČR
vyhrál běh na 400 m a na 200 m skončil na 2. místě.
Oddíl badmintonu hrál pouze rekreačně a nezúčastňoval se žádných soutěží.
Oddíl moderní gymnastiky měl celkem 17 členek. O přípravku a závodní skupinu se staraly
4 trenérky a rozhodčí. Přípravka (8 děvčat) trénovala 3x týdně, závodní skupina (6 děvčat) 3 –
4x týdně v sokolovně a tělocvičně speciální školy
V jarní sezóně se děvčata ze závodní skupiny zúčastnila pohárového závodu v Plzni a
oblastních přeborů v Českých Budějovicích a v Humpolci – zde si splnila výkonnostní třídy,
ale na MČR se nikdo nenominoval. Na konci března se dívky z přípravky a ze závodní
skupiny zúčastnily přehlídky pódiových skladeb v Praze v Tyršově domě – společná pódiová
skladba „Radost pro všechny“ byla oceněna za nápaditost a choreografii a společně s druhou
pódiovkou „Lady Carneval“ byla vybrána do projektu Česko se hýbe, který vrcholil
červnovou přehlídkou v pražské O2 aréně
Týdenního letního soustředění v Křemži se v srpnu zúčastnilo 11 děvčat.
V podzimní sezóně se děvčata zaměřila na soutěže společných skladeb: nejmladší družstvo,
tvořené děvčaty z přípravky, sbíralo první závodní zkušenosti v této disciplíně na soutěžích
v Českých Budějovicích (1. místo), v Jablonci nad Nisou (1. místo), v Jihlavě (4. místo) a
- 37 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
v Táboře (2. místo). Starší družstvo se zúčastnilo tří pohárových závodů - v Praze (3. místo),
v Plzni (2. místo) a v Jihlavě (2. místo)
Více informací, výsledky a fotografie na webových stránkách T.J. Sokol Milevsko.
Oddíl stolního tenisu hrál stejně jako v předchozím roce krajskou soutěž skupinu „B“. Po
velkou část soutěže ho pronásledovala zranění a dlouhé nemoci, takže dosáhl nejhoršího
umístění za poslední léta. Družstvo obsadilo 6. místo z 12 účastníků soutěže s náskokem 5
bodů na dalšího v pořadí.
Oddíl stejně jako v předchozích letech zorganizoval úspěšně okresní přebor dospělých ve
stolním tenise. Titul přeborníka okresu získal milevský odchovanec Tomáš Kolář, který hrál
v této sezóně vyšší soutěž za Kovářov
Oddíl volejbalu hrál pouze rekreačně a nezúčastnil se žádných soutěží.
Turistický oddíl zorganizoval pro členy i příchozí více než pětadvacet vycházek do širokého
okolí Milevska a další účast na dálkových a turistických pochodech v jihočeské oblasti. Pro
40 členů připravil úspěšné týdenní letní turistické putování „Českosaské Švýcarsko 2013“ a
dvě setkání účastníků letních putování v Líšnici. Pro zájemce o Nordic walking (severskou
chůzi) připravil na padesát cca desetikilometrových vycházek do okolí Milevska.
Klubu pamětníků milevského Sokola měl 12 členek. Ty se scházely pravidelně každý měsíc
v klubovně milevské sokolovny. Náplní schůzek byla historie i současnost vlastní jednoty,
Sokolské župy i celé ČOS. Podle svých zdravotních možností se členky zúčastňovaly i dalších
akcí jednoty.
Přehled akcí tělocvičné jednoty:
- Tělocvičná akademie (únor)
- Přebor T.J. ve sportovní gymnastice (březen)
- Atletický osmiboj (červen)
- Letní soustředění oddílu moderní gymnastiky pro 11 účastnic (srpen)
- Letní soustředění atletického oddílu pro 16 atletů a 2 trenéry (srpen)
- 38 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
- Letní turistické putování Českosaské Švýcarsko 2013 - 40 účastníků (srpen)
Více o činnosti jednoty na: www.sokol-milevsko.cz.
Zuzana Sekalová, vzdělavatelka
T.J. Sokol Mirotice
TJ Sokol Mirotice má celkem 43 členů. V roce 2013 byla činnost Sokola Mirotice rozdělena
na dvě hlavní části a to sportovní a společensko kulturní. Jednota má tři sportovní oddíly.
Činnost jednoty řídil výbor ve složení:
Starosta
Monika Chylíková
Místostarosta
Vladimíra Kozáková
Jednatel
Bohuslav Vojkůvka
Hospodář
Jana Cechlová
Náčelnice
Zdeňka Lišková
Člen
Mgr. Milan Brunclík, František Hřebejk
Oddíl volejbalu má 7 členů. Není přihlášen do žádné soutěže. V rámci Alšových dnů
uspořádali členové oddílu tradiční volejbalový turnaj, který má dobrou odezvu mezi
účastníky.
Oddíl tenisu má 7 členů. V roce 2013 se nepřihlásil do soutěže hrál pouze rekreačně.
Oddíl stolního tenisu má 18 členů z toho 7 žáků. V roce 2013 družstvo „A“ hrálo. krajský
přebor a umístilo sena 4 místě. Družstva „B, C a D „ okresní přebor. Družstvo B se umístilo
na 3 místě a družstvo C na 10 místě a družstvo D na 11 místě Za mužstvo „D“ hrají žáci.
Na závěr roku uspořádal oddíl tradiční turnaj registrovaných a neregistrovaných hráčů,
kterého se zúčastnilo 19 hráčů.
Oddíl všestrannosti v roce 2013 připravil jak společensko kulturní akce tak i sportovní
turnaje. Pro děti byla uspořádaná akce Putování pohádkovým světem, kdy pohádkové postavy
rozmístěné po trase pochodu zadávaly dětem různé úkoly a za splnění úkolu byly děti
odměněny. Tato akce má mezi rodiči a dětmi dobrou odezvu a proto se v ní bude pokračovat.
Dále pro děti byla uspořádána Mikulášská nadílka. V měsíci únoru se uskutečnil maškarní
průvod. Počátkem srpna byl uspořádán 13.ročník v nohejbalu kterého se zúčastnilo celkem 6
družstev jak z okresu Písek tak i ze Strakonic.. Hráči byli s úrovní turnaje spokojeni a
přislíbili účast i v roce 2014, neboť sportovní úroveň se každoročně zvyšuje. V měsíci srpnu
byl uspořádán Dětský letní tábor, kterého se zúčastnilo 68 dětí.
Celá jednota se podílela na uspořádání sokolského plesu, tanečních zábav, neboť v současné
době je prioritou jednoty získat co nejvíce finančních prostředků na opravu sokolovny. V roce
2013 v sokolovně bylo dokončeno vybudování sprch, položení dlažby v jedné místnosti
výměna oken a dveří. Uvedené opravy jsou hrazeny z vlastních finančních prostředků neboť i
když jsme žádali o dotace na kraji tak nám nebyla poskytnuta. I v tomto roce chceme
uskutečnit další opravu sokolovny.
Bohuslav Vojkůvka - jednatel
- 39 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
T.J. Sokol Mirovice
Turnaj v líném tenisu – 5. 1. 2013
Rok 2013 jsme zahájili 5. ledna novoročním turnajem v líném tenisu v sokolovně v Kulturním
domě. Zúčastnilo se jej celkem 5 dvojic hráčů, kteří sehráli 20 vzájemných dvousetových
utkání. Absolutními vítězi se stala dvojice Hana a František Šaškovi.
Sokolský ples – 25. 1. 2013
V pátek 25. ledna zahájila v sále Kulturního domu další tradiční SOKOLSKÝ PLES starostka
jednoty Marie Hrdinová. K tanci i poslechu dlouho přes půlnoc hrála hudební skupina MIX.
Tělocvičná jednota SOKOL Mirovice II tímto děkuje všem sponzorům, kteří svými dary
přispěli do tomboly (večerní i půlnoční), a tak podpořili rekreační sport v Mirovicích. Za
předtančení patří poděkování sokolkám ze skupiny LINE DANCE.
Posilovna s novým kobercem – 18. 3. 2013
V březnu byly v posilovně v přízemí Kulturního domu vyměněny koberce. Práce probíhaly
postupně, jelikož se jedná o plochu o rozloze 112 m2. V hlavní „posilovací a cvičební“
místnosti je koberec modré barvy, vedlejší „boxovací“ místnost má koberec zelené barvy.
Vybavení v obou místnostech bylo zároveň uspořádáno tak, aby cvičencům maximálně
vyhovovalo. Poděkování za organizaci a provedení revitalizace posilovny patří nejen Martinu
Kovářovi (vedoucí oddílu posilovna), ale i všem jeho pomocníkům.
Sokolská valná hromada hodnotila uplynulý rok – 15. 3. 2013
V pátek 15. března se konala v přísálí Kulturního domu volební valná hromada mirovických
sokolů. K 31. 12. 2012 měla Tělocvičná jednota SOKOL Mirovice II celkem 106 členů, kteří
cvičili v průběhu roku 2012 v 6 oddílech. Nejpočetnější je oddíl aerobiku, kde pravidelně
sportuje 44 žen a dívek, oddíl volejbalu má 22 členů – mužů a žen, do oddílu posilovna se
zapsalo 19 členů, oddíl stolního tenisu má 8 členů, oddíl basketbalu 7 členů a florbal hraje 6
mladých nadšenců. Poděkování patří městu Mirovice za finanční příspěvek na činnost ve výši
50.000,- Kč, který byl využit na financování nákupu sportovního oblečení pro oddíl volejbalu,
kurzu zumby pro cvičitelku, boxovacího pytle do posilovny, zateplení a opravu vodovodní
šachty u klubovny, nákupu činek a karimatek pro aerobik, pořízení skříňky na hudební
aparaturu do sokolovny a také na financování pravidelné revize zařízení sokolovny. Sokolská
župa Jihočeská podpořila naší TJ finančním příspěvkem ve výši 6.211,- Kč. Náklady na
elektrickou energii v sokolovně a v klubovně dosáhly výše 35.000,- Kč. Valná hromada
schválila rozpočet na rok 2013, který kopíruje skutečné náklady na činnost v roce 2012.
Podstatným bodem jednání byly volby výboru jednoty na období 2013 – 2016. Valná
hromada zvolila starostkou jednoty Ing. Bc. Marii Hrdinovou, místostarostou Jana Trču,
jednatelkou Věru Drnkovou, hospodářkou Zdeňku Císařovou, náčelníkem Jana Hejlíka,
náčelnicí Ladu Haškovou, vzdělavatelem Bohuslava Tuháčka a kronikářkou Mgr. Naděždu
Červenkovou. Zbývajícími členy výboru jednoty Františka Hájka, Karla Papouška, Mgr.
Martinu Vaněčkovou, Martina Kováře a Miroslavu Maříkovou. Předsedkyní kontrolní komise
byla zvolena Milena Doupovcová, členkami kontrolní komise Václava Nováková a Věra
Schneiderová.
Turnaj v líném tenise – 13. 4. 2013
V sobotu 13. dubna se v sokolovně konal turnaj v líném tenise, kterého se zúčastnilo 5
hráčských dvojic. Jelikož počasí v letošním roce zatím nepřeje hře na venkovních tenisových
kurtech, byl turnaj pomyslnou generálkou před netrpělivě očekávanou sezónou na dvorcích.
- 40 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
K celkovému vítězství blahopřejeme Zdeňce a Honzovi Císařovým, dalšími na stupních
vítězů byli Vendula a Jiří Novákovi a dvojice Věra a Martina.
Volejbalovému turnaji počasí přálo - 15. 6. 2013
V sobotu 15. června se za slunečného počasí konal na víceúčelovém hřišti letní volejbalový
turnaj; I když se zúčastnila pouze tři družstva, volejbaloví nadšenci si hru pochvalovali.
Zvítězili všichni, kteří obětovali sobotní den společnému volejbalu.
Vítězství v OP stolního tenisu – 10. 4. 2013
Oddíl stolního tenisu ve složení Papoušek Karel – nar. 1959, Císař Jan – nar. 1965, Vaněček
Josef – nar. 1962, Šašek František – nar. 1961, Kozubík Karel – nar. 1971 se stal vítězem
okresního přeboru ve stolním tenisu, jehož pořadatelem je Česká asociace stolního tenisu.
Powerjógu s Mirkou si cvičenky pochvalují – 14. 10. 2013
V mirovické sokolovně se každé pondělí a čtvrtek večer scházejí ženy a dívky, které mají
zájem o cvičení powerjógy. Od září cvičební hodiny vede Mirka Hulešová, která je
absolventkou odborného kurzu.
„Scházíme se v pondělí v 19 hodin a ve čtvrtek ve 20 hodin, společné cvičení začínáme
nácvikem správného dýchání a končíme relaxační částí, ta se nám líbí nejvíc,“ upřesňuje
s úsměvem cvičenka Jitka.
Pravidelné cvičení začalo v září a už našlo řadu příznivců. Powerjóga je vhodná pro lidi, kteří
nechtějí striktně dodržovat pravidla a nařízení klasické jógy, ale chtějí cvičit, protáhnout si
všechny svaly v těle a naučit se při cvičení dýchat. „Pravidelně cvičím krátce, ale po cvičení
se cítím svěží a naplněná energií,“ pochvaluje si cvičení v přítmí, při svíčkách a s jemnou
hudbou studentka Ivana.
Kromě powerjógy probíhají v Mirovicích pod hlavičkou Tělocvičné jednoty Sokol Mirovice
II také hodiny aerobiku, zumby, bosu, trampolínek, stolního tenisu, volejbalu, basketbalu a
florbalu.
Michal a Honza jsou rekordmany roku 2013 ve šplhu
S úkolem co nejrychleji překonat vzdálenost mezi podlahou a stropem mirovické tělocvičny si
nejlépe poradili Michal Sedláček a Honza Plecitý z místní základní školy. Ve středu 6. října se
zde konal 11. ročník Memoriálu Bedřicha Šupčíka ve šplhu na laně a na tyči. Soutěže se
zúčastnilo celkem 75 mladých sportovců ze základních škol v Březnici, Čimelicích a
Miroticích a Mirovicích.
Michalovi stačilo 3,1 sekundy pohybu po laně a byl u cíle. Honza zvítězil ve šplhu na tyči
v čase 3,5 sekundy. V dívčích kategoriích byly úspěšné Rebeka Charvátová ze ZŠ Mirotice
(4,7 s) a Aneta Veselá z Březnice (5,2 s).
Pořadatelem mikroregionální soutěže je ZŠ a MŠ Mirovice, hlavním partnerem Tělocvičná
jednota SOKOL Mirovice. Jedná se o Memoriál Bedřicha Šupčíka, který se jako
šestadvacetiletý v roce 1924 stal na Olympijských hrách v Paříži prvním československým
vítězem tím, že zvítězil ve šplhu na osmimetrovém laně v čase 7,2 s. Po ukončení aktivní
sportovní dráhy v roce 1931 žil Šupčík v Praze, ale v roce 1948 se odstěhoval do klidného
prostředí jihočeské vesnice Horosedly (rodiště jeho manželky Marie Ledinské). Zemřel ve
věku nedožitých 59 let a je pohřben v urnovém háji na novém hřbitově v Mirovicích.
Zástupci tělocvičné jednoty SOKOL Mirovice se rozhodli od roku 2013 začít vyhlašovat
rekordmany v jednotlivých kategoriích a udělovat jim sokolské medaile a diplomy.
- 41 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
Předvánoční sobota opět patřila stolnímu tenisu – 21. 12. 2013
V sobotu 21. prosince 2013 se v mirovické sokolovně konal 4. ročník turnaje ve stolním
tenisu, který nese název „Memoriál Pavla Šindeláře“. Bývalého spoluhráče si sportovním
výkonem připomnělo 15 hráčů v kategorii mužů, žen a čtyřher. Vítězkou se stala Šárka B.,
v kategorii mužů si nejlépe vedl Josef Vaněček a ve čtyřhrách zvítězila dvojice Karel
Papoušek a Josef Vaněček. Turnaj byl příjemným sportovním zpestřením předvánočního
času nejen pro členy oddílu stolního tenisu , ale i pro ostatní příznivce neposedného bílého
míčku.
Zpracovala: Marie Hrdinová – starostka
T.J. Sokol Písek
V roce 2013 měla jednota k 31.12. registrováno 1 746 členů, z toho 1150 tvoří mládež a 596
je dospělých. Podíl mládeže tvoří 65,8 členské základny. V jednotě působí patnáct
sportovních oddílů a odbor všestrannosti.
Činnost jednoty řídil výbor, který byl zvolen na nové tříleté období:
Starosta
Milan Kučera
Místostarosta
Bc.Přemysl Janovský
Jednatel
MUDr. Rudolf Žaba
Hospodář
Jiřina Ničová
Náčelník
Ing. Josef Velát
Náčelnice
Zuzana Saidová
Vedoucí odboru sportu
MUDr. Jan Musil
Člen výboru
Ladislav Včelička
Člen výboru
Jaroslav Dušek
V tomto roce s podporou města Písku a grantu Jihočeského kraje jsme provedli přestavbu
předávací stanice z důvodu změny media dodávané Teplárnou Písek z páry na teplou
vodu.Dále pak provést opravu dráhy v kuželně.
A nyní již k přehledu činnosti jednotlivých oddílů.
AEROBIK /54 členů/, který vedou manželé Šťastní dosahoval velmi dobrých výsledků
především v krajských i celostátních soutěžích o kterých pravidelně informuje na stránkách
regionálního tisku.
ATLETIKA /23 členů/. Účastní se především soutěží na krajské úrovni. I tento rok
spolupořádali jeden z nejstarších běhů v Čechách a to běh kolem Ameriky.
BASKETBAL /269 členů/ patří mezi nejúspěšnější kolektivní sporty.Všechna družstva hrají
nejvyšší mládežnické soutěže. Junioři U-19 obsadili v extralize 5.místo a v playoff vypadli v
prvním kole s Nymburkem. Kadeti U-17 obsadili v extralize 8.místo a v playoff vypadli s
nejlepším celkem základní části Pardubicemi..Žáci U-15 v první lize obsadili 5.místo v české
části a ve finálovém turnaji MČR skončili třetí. Žáci U-14 v I.lize obsadili 2.místo a na MČR
6.místo. U-13 se kvalifikovali ze druhého místa do finálového turnaje MČR kde skončili na
2.místě. Nejlépe si vedli minižáci, kteří v kat. U-12 se stali mistry ČR. Družstvo mužů
obsadili ve II.lize 8.místo.
- 42 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
BOJOVÉ TECHNIKY /134 členů/. Oddíl si udržuje vysokou členskou základnu a s ní i
roste výkonnost. V bojových technikách All kampf-Jitsu, Ju-Jitsu získali členové oddílu
především v mládežnických kategoriích. Vojtěch Včelička 2x1.místo MČR, Jan Voráček
1.místo MČR, František veselý 3.místo MČR, Ondřej Polanecký 3.místo MČR, Filip Hrádek
1.místo MČR. Z dospělých pak Ladislav Včelička 2.místo MČR masters a Michal Polanecký
2.místo MČR masters.
FLORBAL /172 členů/ Řada družstev od dospělých až po přípravky hraje v soutěžích v
rámci kraje.Družstvo dorostenců vyhrálo krajskou soutěž a postoupilo do I.ligy.
FRISBEE /37 členů/ letos na mistrovství ČR, obsadilo naše družstvo 6.místo. Výborného
výsledku dosáhli na halovém mistropvství ČR v Brně kde obsadili třetí místo.
HÁZENÁ / 236 členů/. Družstvo žen patří dlouhodbě mezi českou špičku. V Interlize WHIL
obsadili děvčata celkově 11.místo. V ČR pak šesté místo. Výborných výsledků dosáhly i na
mezinárodním poli, když v Chalenger cupu postoupily až do osmifinále kde vypadly s
tureckým týmem Mostu.
Starší dorostenky po návratu do I.ligy obsadily páté místo.
To se povedlo mladším dorostenkám, které skončily druhé v dlouhodobé části české I.ligy a v
zápasu o třetí místo na MČR podlehly Zlínu, takže skončily čtvrté.
KANOISTIKA /74 členů/ . I v tomto roce se oddíl opíral o své zkušené závodníky. Mezi ně
patří především česká reprezentantka ve sjezdu na divoké vodě Anna Zástěrová, která si
výbornými výsledky v českém poháru vyjela nominaci na MS a ME ve Slovinsku. Na MS
závodě družstev zde získala 5.místo ve sprintu.Na ME dosáhla 5.místo v závodu družstev a
sedmé v individuelním závodu ve sprintu. Na Mistrovství České republiky získala titul za
sprint /Špindlerův mlýn/ Ve sjezdu na MČR pak 2.místo /Kamenice/.
V raftingu si vedl úspěšně Milan Kučera, v posádce KUHEBUMI, která obsadila ve
Evropském poháru na Lipně 2x6.místo v kategoriích R4 a R6. Na MČR ve Špindlerově mlýně
a na Lipně získali 6.místo v R4 a 4.místo R6, vše ve sjezdu.V lepších výsledcích naši posádku
zabrzdilo vážné zranění jednoho z členů, v jehož důsledku vynechala většinu závodů sezóny.
V rychlostní kanoistice jsme se letos opírali o dvojici kanoistů píseckého oddílu, Petra Máru
a Davida Macháčka. Ti první rok mezi dospělými dosáhli velmi dobrých výsledků.
Na MČR v Račicích obsadili na tratích 500m a 1km shodně šestá místa a na 5km si senzačně
dojeli pro bronzovou medaili, když za sebou nechali řadu profesionálů z Dukly Praha a USK.
Své vzory se snažili napodobit nejmladší závodníci oddílu. Nejlépe se to povedlo Tomislavu
Dědičovi, který v kategorii minižáků získal na neoficiálním MČR v Račicích dvě prvenství.
Dále pak dvě stříbrné medaile, dvě druhá místa získal i jeho mladší bratr Stanislav.
Ostatní již tak úspěšní nebyli, ale při zvýšené píli mohou dosáhnout také solidních výsledků.
Eliška Vlasáková v žákovské kategorii si vybojovala na MČR bronzovou medaili a dvakrát
skončila na nepopulárním čtvrtém místě..
Pro Kláru Dědičovou v dorostu bylo největším úspěchem čtvrté místo na K2.
Oddíl jako tradičně úspěšně reprezentovali starší závodníci v kategorii veteránů. Největších
úspěchů dosáhla dvojice Milan Kučera – Miroslav Pánek, kteří se v dánské Kodani stali
mistry světa v kanoistickém maratonu. Na ME v portugalské Via Verde pak získali navíc
bronzovou medaili. Další medaili z MS v maratonu získala Jana Lagnerová a to bronzovou.
Tomáš Zástěra skončil na K2 čtvrtý a Vladimír Pikl na C1 pátý. Výborně si také vedli naši
- 43 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
zástupci na Světových hrách masters v Turíně. Tomáš Zástěra získal zlatou medaili v
maratonu na K2 a stříbrnou na K1. Dále pak v mixu se Zuzanou Divišovou bronz na 1km.
Ta ještě přidala stříbrnou medaili na trati 200m.
Písčtí vetráni pak získali řadu titulů mistrů České republiky : Vladimír Pikl – maraton, Milan
Kučera 5km, 1km na K 1, Tomáš Zástěra – maraton na K1 na K1 a Gustav Kučera maraton –
na K 1 Zuzana Divišová 200m, 500m na K1, Tomislav Dědič 1km. Stříbrné medaile pak
Tomislav Dědič – maraton, Milan Kučera – K2 500m, Jana Lagnerová – maraton. Bronzovou
Luboš Staněk K1 1km. Oddíl uspořádal dva závody celorepublikové úrovně, na jaře Píseckou
desítku a na podzim Masters marathon Zvíkov oba byly součástí Českého poháru. Sezonu
ukončil Krumlovský vodácký maraton, kde C4 obsadila druhé místo. Ve finále Světové série
říčních maratonů ICF na řece Adige ve Veroně obsadila posádka M. Kučera – M. Pánek na
K2 páté místo. A na nejslavnějším říčním maratonu na francouzské řece Ardeche obsadila
posádka C4 druhé místo ve své kategorii a jedenácté v absolutním pořadí.
KUŽELKY – oddíl má 33 členů a hraje krajské soutěže z důvodu ne vyhovující dráhy pro
soutěže vyšší.
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA má 62 členů a startuje na regionálních soutěžích včetně
závodů pořádaných odborem všestrannosti jak v rámci SŽJ tak ČOS, kde obsazuje přední
místa v soutěží temgymu.
SPORTOVNÍ TANEC- nově založený oddíl má 46 členek. Rekrutoval se z odboru
všestrannosti. Pod vedením ses. Cendelínové dosahuje mimořádných výsledků.
STOLNÍ TENIS v oddílu má 32 členů.. Zatím všechna družstva startují v okresních
soutěžích.
ŠERM oddíl šermu má 27 členů a pravidelně startuje v seriálu závodů MČR a ČP. Největšího
úspěchu dosáhla Zlata Křesinová, která získala na MČR spolu družstvem žen 4.místo. Ostatní
závodníci skončili na MČR až za třetí desítkou.
VOLEJBAL má 129 členů z nichž polovinu tvoří mládež. Všechna družstva startují
v soutěžích Jihočeského kraje.
ODBOR VŠESTRANNOSTI
Výbor odboru:
V tomto roce zastával funkci předsedy odboru Stanislav Trávníček, náčelníkem byl Josef
Velát, náčelnicí Zuzana Saidová, místonáčelníkem Jakub Čudlý, hospodářkou odboru
Romana Filipova. Členy výboru vedoucí jednotlivých oddělení.
V župním cvičiteském sboru pracovala G. Markvartová (st. žáci) a na podzimním zasedání
náčelnictva byl zvolen Martin Matrura jako župní vedoucí cvičitelského sboru dorostenců.
Z činnosti odboru:
Vedle naší hlavní činnosti, kterou jsou pravidelná cvičení v jednotlivých odděleních, se
podařilo uskutečnit celou řadu pěkných akcí – tradičních i zcela nových. Velký ohlas měla i
vystoupení našich cvičenců na veřejnosti i účast v závodu dračich lodí, kde posádka odboru
všestrannosti vybojovala cenná vítězství v obu závodech. I v ostatních soutěžích se letos
našim sportovcům dařilo – jak v soutěži Teamgym, tak v Přeboru sokolské všestrannosti i
- 44 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
ostatních závodech. Úspěšně se rozběhla i spolupráce s občanským sdružením Abeceda na
společném projektu Klubíčko, stejně tak i naše další dva vlastní projekty, které bych rád
čtenářům více přiblížil.
Jedná se o projekt „Cesta z nudy“, který je zaměřený na volnočasové aktivity pro mládež. V
rámci tohoto projektu představujeme nejen „teenagerům“ různé atraktivní formy aktivního
trávení volného času. Hlavními cíli projektu je zvýšit zájem mládeže o aktivní a smysluplné
trávení volného času, provádění pravidelné pohybové činnosti a seznámení s nabídkou
volnočasových aktivit v Písku. V průběhu celého roku jsme postupně uspořádali akce
zaměřené na vodní turistiku na klidné i divoké vodě, horolezectví, běžecké i sjezdové
lyžování a snowboarding, florbalový camp, turistické i cykloturistické akce či lezení na
feratách, nechyběl ani tradiční tábor zaměřený na pobyt v přírodě.
V druhém projektu, který nese název „Sokolové svému městu“ se snažíme podpořit své město
a jeho občany. Na jaře proběhlo odhalení pamětního kamene u „sokolského stromu“ v
Palackého sadech, v létě vystoupení našich cvičenců na Městské slavnosti Dotkni se Písku a
při dalších příležitostech. V rámci tohoto projektu nabízíme školám i dalším skupinám
možnost účasti na „Dobrodružném programu v tělocvičně“, sestávajícího z her, lezení na
umělé stěně a skákání na velké trampolíně. Dále nabízíme občanům našeho města možnost
zapojit se do pravidelných cvičení, které pořádáme v rámci naší hlavní činnosti, či do některé
z našich dalších akcí.
Máme radost, že oba naše projekty úspěšně odstartovaly a věřím, že do dalších let budou
neméně úspěšně pokračovat. Díky podpoře Města Písku jsme mohli doplnit potřebné
vybavení, které bychom jinak jen těžko pro projekt „Cesta z nudy“ získávali. Poděkování
patří i všem cvičitelům, trenérům a vůbec všem našim příznivcům, kteří nám pomáhají.
Velice si vážíme jakékoliv podpory:-)
Další novinkou v našem programu bylo spuštění projektu Sokolský vodníček, který je
zaměřen na plavání kojenců, batolat a předškolních dětí. Plavecké lekce probíhají v bazénu
Lázně hotel Vráž a těší se velké oblibě. Nabízíme též vaničkování novorozenců (0 – 6
měsíců), které probíhá přímo v domácím prostředí.
Kromě těchto programů však těžiště naší práce spočívalo v pravidelném cvičení v odděleních:
Rodiče s dětmi, předškolní žactvo, ml. žákyně, starší žákyně, dorostenky, ženy,taneční
cvičení, ml. žáci, starší žáci a dorostenci, mladší muži, starší muži, gymnastika a oddíl
turistiky. Bohužel došlo v letošním roce k omezení činnosti odboru všestrannosti, neboť
tradiční tréninkový čas a prostor byl přidělen oddílu stolního tenisu. Svou činnost tak
ukončilo oddělení lezení a kondiční gymnastiky, přesunuty byly tréninky ABC a silové
gymnastiky.
Činnost odboru zajišťovalo 35 cvičitelů a cvičitelek, kterým patří velké poděkování za jejich
obětavou práci.
Stejně jako v předchozích letech se členové odboru všestrannosti zúčastnili i v tomto roce
mnoha tradičních akcí zaměřených na pěší turistiku, cykloturistiku, vodní turistiku, lyžování a
VHT. První akcí v každém kalendářním roce je pěší pochod „Hrejkovická 20“, kterého se naši
členové rádi zúčastňují. Na Hrejkovickém potoce proběhlo i jarní a podzimní víkendové
setkání bývalých i současných táborníků a příznivců pobytu v přírodě.
- 45 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
Úspěch měly zájezdy na zajímavá místa naší vlasti i do zahraničí, jako příklad jmenujme
jednodenní turistické zájezdy, které připravil br. Zdeněk Janda do Alp a na Šumavu a proběhl
i 8. ročník pobytu žen v Chorvatsku, který každoročně připravuje sestra Irena Cendelínová.
Další, tentokráte cykloturistický zájezd, byl zaměřen na Kokořínsko.
I v letošním roce připravil odbor oblíbené vodácké akce. V dubnu zavítali naši členové na
horní tok Otavy, v květnu na Sázavu, v červnu na Blanici a v srpnu na Lužnici a taktéž do
Rakouska na Salzu, v září na Teplou. Na jaře i na podzim proběhly semináře vodní turistiky –
na klidné i divoké vodě. O vánocích došlo i na dvojnásobné splutí řeky Otavy.
Salza
Lyžařští nadšenci využili lednových příznivých sněhových podmínek v Písku a uspořádali 1.
ročník Turné Zahradních můstků. Jako každý rok pak proběhl i týdenní lyžařský výcvikový
kurz na Božím Daru v Krušných Horách, stejně tak i běžkařské zájezdy na Šumavu.
Naši horolezci pilně trénovali na lezecké stěně v sokolovně a v lezeckém centru Lezetop,
stejně tak i na skalách v Písku a okolí. Na závěr sezóny nesmělo chybět tradiční „Vánoční
lezení“, při kterém se 24. 12. zlézají skály u Písku. Kromě seminářů lezení na umělých
stěnách a cvičných skalách byl uspořádán i zájezd na jištěné cesty (feraty) do Rakouských
Alp.
Ve spolupráci s oddílem florbalu uspořádal OV během jarních prázdnin „Florbalový camp“
pro začínající i pokročilé hráče.
Stejně jako jiné roky zajišťoval OV i plavecký výcvik pro začátečníky a pokročilé sestávající
z 10 lekcí, který tradičně probíhá v plaveckém bazénu v Písku.
Další každoroční prázdninovou akcí je stanový tábor v Jickovicích, jehož hlavním vedoucím
byl Ing. Vladimír Velát.
Tradiční podzimní akcí je Memoriál Pepíčka Valenty ve fotbálku, který připadl na 8. 11..
Přes sto šedesát našich nejmladších cvičenců si odneslo dárečky z Mikulášských nadílek,
které proběhly v jednotlivých odděleních a vydařilo se i setkání sokolíků u vánočního
stromečku. Úspěšné byly i tradiční maškarní besídky pro předškoláky.
Úspěch měla i tradiční akademie a četná další veřejná vystoupení našich cvičenců. Veliký
ohlas měla série vystoupení dorostenců a mužů v programu silové gymnastiky.
- 46 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
Soutěžní činnost:
Ústřední soutěží našeho odboru byl opět přebor v sokolské všestrannosti. Přes 200 našich
cvičenců se zapojilo do župních kol ve všech disciplínách. Ve Strakonicích v plavání, na
domácí půdě do přeboru ve sportovní gymnastice a šplhu a Strakonic jsme dojeli za soutěží
v atletice. Naši sportovci vybojovali právo postupu do nejvyššího kola soutěže – přeboru
ČOS.
Výsledky z přeboru ČOS ve všestrannosti:
starší žáci: Suk Jan 4. - 5. místo
starší žákyně: Suková Kateřina 9. místo
dorostenci: Kropáček Jindřich 5. místo, Machatý Robert 6. místo
dorostenky: Jiroutová Kristýna 2. místo, Schrollová Eva 5. místo
muži: Mejta Vojtěch 10. místo, Koštel Jakub 11. místo
ženy: Pudíková Martina – 8. místo, Dvořáková Julie 11. místo
Naše jednota dále pořádala Zátavský triatlon – letos již 18. ročník. V závodu, který patří do
seriálu soutěží Jihočeského poháru v triatlonu, si poměřilo síly na pět desítek sportovců. Mezi
muži na polovičních tratích vybojoval Vojtěch Mejta zlato, mezi ženami Kateřina Holubová
stříbro.
Další významnou soutěží, kterou v letošním roce naše jednota pořádala, bylo oblastní kolo
Přeboru ČOS v Malém teamgymu a Teamgymu junior. Obou soutěží se s úspěchem
zúčastnila i naše družstva a vybojovala jedno první a dvě druhá místa v příslušných
kategoriích, čímž si zajistila postup do dalšího kola soutěže – Velké oblasti. Zde družstva
vybojovala první, druhé a dvanácté místo.
Tradiční soutěží je Písecký šplhavec, který OV každoročně pořádá. I letos se v soutěži
umístili Stanislav a Martin Trávníčkovi, premiéru v závodu na osmimetrovém laně měl Jakub
Koštel. Největší obdiv si vysloužil předškolák Antonín Hašek svými výkony na 4,5 metrovém
laně. Kromě této soutěže se naši šplhavci představili taktéž na Memoriálu Bedřicha Šupčíka v
Příbrami.
V mezinárodním závodu Sparťanův běh nás reprezentovali 4 muži a 1 dorostenec.
- 47 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
Ze vzdělávacích akcí nesmíme opomenout župní semináře vodní turistiky na klidné i divoké
vodě a semináře lezení na umělých stěnách a cvičných skalách, které OV pořádal, a dále pak
tradiční seminář oddělení mužů. Další vzdělávací akce byly připraveny pro cvičitele rodičů a
dětí a předškolních dětí a taktéž v Písku proběhly cvičitelské srazy dorostenců a mužů a
mladších a starších žáků.
Kromě sportovních oddílů v jednotě působí fotografický klub Terrifoto složený ze sportovců,
kteří vystavují ve čtyřech píseckých galeriích. Jejich práce můžete vidět i v Českém
Krumlově, Milevsku, Vráži a nejdále v bavorském Degendorfu.V jejich domácí galerii ve
sportovní hale Sokola Písek tak můžeme vidět široké spektrum prací. Vedoucím klubu je
Vladimír Teringel.
Rok 2013 byl pro naši jednotu sportovně úspěšný, stejný jako v minulých letech.
Sepsal: Mgr. Stanislav Trávníček
T.J. Sokol Soběslav
Ke dni 31.1.2013 měla jednota 53 členek – samé ženy.
Výbor jednoty pracoval v tomto složení:
Starosta
Radomila Duffinová
Místostarosta
Helena Zvánovcová
Jednatelka
Věra Čapková
Hospodářka
Marta Kolářová
Náčelnice
Helena Hovorková
Vzdělávatelka
Jaroslava Zemanová
Činnost naší jednoty je organizována jen v oddíle všestrannosti.
Scházíme se v tělocvičně 2x týdně. V oddíle jsou samé ženy. Letos se k nám přidaly nové
ženy, všechny v důchodovém věku. Cvičení nás těší. Je zaměřeno na náš věk.
Scházíme se také každé druhé úterý v klubovně. Slavíme zde narozeniny sester, je tu prostor
pro povídání a řešení problémů, které nás potkávají. V loňském roce nám tyto setkání v
klubovně velmi obohatila sestra Zvánovcová-místostarostka. Je to soběslavská rodačka, která
pamatuje Sokol v Soběslavi od dětství a je jediná, která nám může předat tyto historické
zkušenosti. Loni se soustředila na Všesokolské slety a jejichj historii. Každé úterý vyprávěla o
jednom sletu a my ji se zájmem poslouchaly. Také přinesla krásné publikace o sletech, které
jsme si prohlédly.
V loňském roce jsme uspořádaly dva větší výlety. Jeden poznávací na Zelenou horu a druhý
více turistický zaměřený, na Šumavu. Byl to okruh Borová Lada, Kvilda, Bučina a hrad
Kašperk. Počasí nám přálo a výlety se nám moc líbily. Výletů se účastnily také sestry mezi 80
– 90 léty. Dokázaly absolvovat náročnou prohlídku hradu Kašperk /dvě věže/. Viz foto.
Průvodce obdivoval nadšení a fyzickou zdatnost našich sester a komentoval to slovy: “
mladí
nechtějí vylézt do věží a často to vzdávají, máte můj obdiv”. My jsme ale sokolky.
Každoročně naše T.J. Sokol pořádá vzpomínkovou akci ke vzniku naší republiky 28.října u
pomníku padlých v 1.světvé válce v parku u nádraží za přítomnosti zástupců města.
- 48 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
Naše sestry se také zúčastnily vysazování stromků v okolí Soběslavi, zničené vichřicí a
účastníme se také akcí ve městě, výstavy, maraton čtení, Rožumberské slavnosti, koncerty.
Na závěr roku pořádáme už tradične pochod kolem Soběslavi 31. prosince viz.foto.
Přeji všem jednotám radost z pohybu a pevné zdraví.
starostka T.J.Sokol Soběslav Radomila Duffinová
T.J. Sokol Strakonice
V roce 2013 měla TJ celkem 226 členů z nichž 130 bylo mládeže a 96 dospělých včetně
seniorů. Aktivní členové byli organizováni ve dvou sportovních oddílech – stolním tenisu
a sportovního tance. Nejvíce členů má odbor všestrannosti 171.
Činnost jednoty řídil výbor ve složení:
Starostka
Věra Hurychová
Místostarosta
Vladimír Hovorka
Jednatel
Ing. Rostislav Koutenský
Náčelník
Zdeněk Korejs
Náčelnice
Daniela Janečková
Vedoucí odboru sportů
Ing. Josef Jungvirt
Vzdělavatel
Vladimír Hovorka
Členové
Mgr. Veronika Kubešová, JUDr Stanislav Toucha
Výbor se schází pravidelně jednou měsíčně a řeší převážně finanční situaci TJ.
Jelikož náklady na energie, materiál i služby stále stoupají je velmi obtížné udržovat
chod naší Sokolovny. Na valné hromadě 5.3.2013 byl proto podán na doporučení výboru TJ
návrh, zahájit jednání s představiteli města Strakonice o bezplatném převodu majetku do jeho
správy s tím, že bude v prostorách Sokolovny zachována činnost Sokola dle potřeb našich
oddílů. Jednání stále pokračují, ale bohužel v některých bodech se nedaří dosáhnout shody,
aby bylo možné převod uskutečnit.
Odbor všestrannosti
měl celkem 171 členů z toho :
42 PD, 46 žákyň, 21 žáků,18 mužů, 20 žen a 24 seniorů. V celkovém součtu je započteno 6
párů RD.
Po r. 2012, který byl rokem příprav a účasti na XV. Všesokolském sletu v Praze,
došlo k úbytku členů, což se už stává nepsaným pravidlem. My přesto věříme, že tento stav
není trvalý a podaří se nám v budoucnu členskou základnu opět navýšit.
Snažíme se připravit pro naše členy kromě pravidelných cvičebních hodin řadu akcí, které by
mohly přivést do našich řad další cvičence.
7.1. jsme přivítali nový cvičební rok již tradiční Pyžampárty na kterou se všechny děti,
každý rok velice těší. Hry, soutěže, tancování to má vždy úspěch a jsme rádi, že se
s dětmi zapojují i rodiče
19.1. jsme z pověření Jihočeské župy uspořádali Župní přebor v plavání.
Naši závodníci dosáhli docela pěkných výsledků:
žákyně I – 11. B.Plojharová, 12. E.Bártíková, 13. K.Silovská, 14. S.Silovská
žákyně II – 6. T.Matasová, 10. P.Němcová, 11. J.Chylíková, 14. L.Švejnohová,
- 49 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
19. V.Bláhová
žákyně III. – 13. Julie Mrázová
žákyně IV.- 2. Linda Procházková
10.2. Probíhal tradiční „ Dětský karneval“ k němuž neodmyslitelně patří volba
nejkrásnějších masek, spousta her, soutěží. Rozhodně nechybí ani odměny v podobě
maličkostí, ale i sladkostí.
23.3. Naše mladší žákyně se zúčastnily přehlídky pódiových skladeb s gymbaly a dočkaly
ocenění.
13.4. Konal se Župní přebor v gymnastice a šplhu, kterého se v Písku zúčastnili závodníci
z naší TJ v těchto kategoriích:
gymnastika: PD: 13. I.Kloudová, 14. Z.Kratochvílová, 16. L.Švecová,19. Hrdlička Z.
21-22 N.Červenková
žákyně II.. 1. T.Matasová, 11. P.Němcová
šplh: žákyně II. 6. P.Němcová, 8. T.Matasová
4.5. Jsme uspořádali z pověření župy Jihočeské a pod záštitou starosty města
Strakonice Ing. Pavla Vondryse župní přebor v lehké atletice Také tentokrát vše dopadlo
ke spokojenosti závodníků, ale i všech, kteří se na této akci podíleli . Je to vždy akce velice
náročná na přípravu a tak jsme vždy rádi, když vše dopadne v klidu
a v pohodě.
Naši závodníci dosáhli těchto výsledků:
nejmladší žactvo – 9. Z.Hrdlička, 16. V.Hokr, 19. N.Červenková, 25. T.Polan
žákyně I. – 3. B.Plojharová, 8. J.Nováková, 18. S.Silovská, 30. E.Straková
žákyně II. – 5. L.Švejnohová, 6.T.Matasová,12.P. Němcová
žákyně III. – 18.M.Taubrová
žákyně IV. – 1.L.Procházková
Součástí tohoto přeboru je vždy Župního přeboru všestrannosti
nejlepší umístění v kategorii žákyně II:
- 50 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
3. Tereza Matasová, 8. P. Němcová, 14. L.Švejnohová
10.-12.5.
Uskutečnilo se setkání cvičitelů a členů TJ na Kubově Huti jehož součástí byly
hry zaměřené na pobyt v přírodě.
25.-26.5.
Naši cvičenci se zúčastnili Podřipského sletu v Roudnici nad Labem.
párů RD se předvedlo ve skladbě Kuřata a Muzikantova písnička
8 mladších žákyň ve skladbě Jonatán a
12 žen ve skladbě Nebe nad hlavou
Vše bylo v pohodě, až na to hrozné, deštivé a studené počasí.
30.5. Připravily cvičitelé ke Dni dětí zábavné odpoledne plné her a soutěží.
1.6.
Reprezentovala naše děvčata ČOS se skladbou Bongo, Bongo na celostátní
akci „Česko se hýbe“, která se konala v O2 aréně v Praze.
13.6. Tentokrát se „Prázdninové loučení“ uskutečnilo na kempu na Podskalí.
Nechyběly soutěže, hry, vybíjená a táborák s opékáním vuřtů.
24.-29.6.
Opět po roce se uskutečníla akce „Malý táborník“, která je určena pro
kategorii RD. Děti si užily nové trampolíny, absolvovaly hry v lese i různé
soutěže.
30.6.-13.7.
Vystřídali v Malé Turné drobotinu jejich starší kamarádi. Tábora se zúčastnilo
23 dětí od mladšího až po starší žactvo. Celý tábor žije především sportem, ale
i velmi oblíbenou celotáborovou hrou, která v tomto roce zavedla děti
k pokladu na ostrově PUKA-PUKA.
- 51 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
10.9
Jsme zahájili opět cvičení ve všech kategoriích, které v odboru všestrannosti
máme: R+D, PD, mladší a starší žactvo, ženy, muži, zdravotní TV a senioři.
5.10. Jsme se zapojili do akce „Dny zdraví“, která probíhá vždy na podzim ve Strakonicích.
Naším záměrem bylo pozvat pod heslem „Cvičte s námi kamarádi aneb pohyb je
život“ co nejširší veřejnost a seznámit ji s programem Sokola. Byla zpřístupněna celá
Sokolovna a příchozí mohli zhlédnou vystoupení PD a mladších žákyň, vyzkoušet si
cvičení na kladině, trampolíně a ostatním nářadí, zasoutěžit si, zkusit stolní tenis atd.
12.10. Asi 25 členů , převážně dětí se vydalo po stezce Švandy dudáka. Byl to zajímavý
a hlavně i trochu poučný výlet zakončený opékáním vuřtů. Jen to počasí mohlo být
lepší.
6.12. Na tradiční Akademii spojené s Mikulášskou nadílkou se představili se svými
vystoupeními RD, PD, mladší a starší žákyně, mladší žáci, cvičitelky a bylo na co
se dívat. Vystoupilo celkem asi 110 členů. Také oddíl sportovního tance TWIST
přispěl do programu ukázkami latinskoamerických tanců. Kupu dárků pak přinesl
Mikuláš s čertem a andělé.
7.-9.12. Uspořádali naši cvičitelé tradiční „Pepácké vánoce“ na Kubově Huti. Akce se
účastní kromě členů naší TJ i sokolové z ostatních jednot naší župy Jihočeské.
Je to vždy pro všechny milé a hezké setkání.
13.12. Jsme se vydali společně s rodiči a dětmi na předvánoční procházku k vánočnímu
stromu. Cestou po Podskalí děti ozdobily stromeček pro zvířátka. Naše cesta pak
vedla na hradní nádvoří Strakonického hradu, kde jsme u velkého ozdobeného
stromu zazpívali vánoční koledy a rozešli se do svých domovů s tím, že se opět
setkáme v novém roce.
26.12. uspořádali naši muži již tradiční „Memoriál Františka Roučky“ v sálové kopané,
kterého se zúčastnilo celkem 6 družstev . Našemu družstvu se opět dařilo. Po roce
získali prvenství.
Je třeba poděkovat našim cvičitelům za to, že se celoročně věnují především našim dětem a
ještě jsou ochotni připravit pro naše členy i něco navíc.
- 52 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
Oddíl stolního tenisu
má 25 členů z toho: 6 žáků,1 dorostenec, 10 mužů, 8 seniorů
V dlouhodobé soutěži podzim 2012/ jaro 2013 byla zapojena 4 družstva
A – krajský přebor III.tř. 11. místo
B – regionální přebor 7. místo
C – regionální přebor 12. místo
D – regionální přebor 14. Místo
Turnaje pořádané oddílem TJ:
20.4. Velká cena Strakonic – Krajský bodovací turnaj mužů
28.4. Krajský přebor družstev mladšího žactva
16.6. Turnaj TOP 10 ml. žactva Jihočeského kraje
22.9. Bodovací turnaj staršího žactva Jihočeského kraje
19.10. Velká cena mužů okr. Strakonice a Jihočeského kraje
20.10. BTM mladšího žactva Jihočeského kraje
Oddílové :
jarní
vánoční
Zajištění turnajů pro cizí organizace:
Hasičský ZS, DDM
Ostatní turnaje:
Účast na turnajích série BMT v rámci Jihočeského kraje
6 turnajů - Spartak Kaplice, Sokol Strakonice, TTC Kovářov, KP Pedagog Č.B.,
Sokol Vodňany, TOP 10 Sokol Strakonice
Klasifikováno bylo 58 hráčů z toho 13 z naší TJ :
umístění: 3 místo Petr Pešek,16 Ondřej Krejčí, 20 Michal Kotrč, 25 Václav Hanuš
Kompletní výsledky na http://www.ping-pong.cz/asociace/kraje/jihocesky-kraj/mládež
Účast nejlepších žáků na TOP 10 Jihočeského kraje:
na závěrečný turnaj byl nominován JčKSST za Sokol Strakonice Petr Pešek, který obsadil
krásné 3. místo.
Účast na turnajích dospělých:
1.4. Velikonoční turnaj Záboří – účast 3 hráčů
18.5. Pořádající Sokol Volyně přebor SŽJ 3 členných družstev – naše družstvo
obsadilo 2. místo ve finále podlehlo družstvu Studené těsným poměrem 4:3.
Účast na krajských přeborech družstev mladšího žactva:
28.4. Pro sezonu 2012/2013 družstvo ve složení Petr Pešek, Václav.Hanuš,
Ondřej Krejčí obsadilo 3. místo.
29.12. Pro sezonu 2013/2014 družstvo ve složení Ondřej Krejčí, Michal Kotrč,
Václav Hanuš a Jakub Slapnička obsadilo 1. místo a stali se přeborníky
Jihočeského kraje. Pro oddíl stolního tenisu je to HISTORICKÝ úspěch.
Jen pro zajímavost, vedl je stejný trenér, který získal tento titul před 25 lety
s hráči TJ Čejetice.
- 53 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
Účast na krajských přeborech žactva jednotlivců
31.3. Pořádal Pedagog, Č,B, KP ml. žactva kterého se zúčastnili 4 žáci naší TJ,
Z celkového počtu 32 žáků nepostoupili Krejčí a Kotrč, Hanuš podlehl v boji mezi
8 nejlepších, Pešek pak podlehl ve finále Novotnému ze Soběslavi, ale 2. místem si
zajistil postup na MČR v Mostě.
Ve čtyřhrách nepostoupila dvojice Kotrč, Hanuš mezi 8 nejlepších, dvojice P.Pešek a
O.Krejčí prohrála až v boji o finále a získala tak 3. místo .
Turnaje pořádané ČMKV (Českomoravský klub veteránů):
2.2. Holice v Čechách
2.3. Tišnov
13.4. Havířov
11.5. Liberec
27.5.-1.6.
10. ME V Brémách
15.6. Hostinné v Podkrkonoší
7.9. Jaroměř
5.10. Kynšperk nad Ohří
15.-16.11.
Turnaj mistrů Hluk u Uherského Hradiště
Účast na turnajích :
kategorie 60 – 64 (celkem 64 hráčů) 30.místo Mlíčko Josef, 8 místo Jungvirt Josef
kategorie 65 - 69 (celkem 76 hráčů) 19.místo Valíček Jaroslav
Účast na turnaji Masters si 8. místem zajistil náš hráč Josef Jungvirt.
Účast na ME veteránů – Brémy, Německo:
27.5.-1.6.
Z našeho oddílu se zúčastnili Hrach František, Jungvirt Josef, Mlíčko Josef
a Valíček Jaroslav.
Celkový počet hráčů 2817 z celé Evropy, hrálo se na 130 stolech, pro trénink k dispozici
dalších 32 stolů.
v kategorii 65 – 69
v kategorii 60 - 64
F.Hrach postoupil a v boji mezi 64 neuspěl, J.Valíček postupoval
a prohrál až v boji mezi posledních 32 v MF. Spolu ve čtyřhře byli
v boji o postup mezi 32 neúspěšní.
Jsme měli 2 zástupce J.Mlíčko se probojoval do 2. kola MF
a ve čtyřhře s Čechem (Ostrava) nepostoupili mezi 32 v MF
J..Jungvirt postoupil ze skupiny do hlavní soutěže. Ve čtyřhře spolu
s Martincem (Slavičín) bojoval o postup mezi 4 nejlepší v MF. Prohra
3:2 na sety jim zabránila hrát o medaile.
Ostatní akce:
březen - školení a doškolení trenérů licence C a D
lyžařský výcvik na Šumavě , kterého se ve třech etapách zúčastnilo 16 osob
cyklovýletů po okrese 18 osob
Jizerská padesátka – předseda oddílu Jaroslav Požárek se zúčastnil běhu , kde se mezi
mnohem mladšími závodníky umístil v první polovině startovního pole.
Spolupráce s DDM Strakonice – pátý rok pokračuje spolupráce. Naši trenéři od září do půlky
června vedou kroužek stolního tenisu.
- 54 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
Zástupci oddílu v nadřízených složkách:
Regionální svaz – Josef Jungvirt předseda RSST
Jihočeský svaz – předseda TMK
Členové oddílu si zabezpečují běžné opravy a údržbu materiálně technického vybavení.
Oddíl tanečního sportu
V roce 2013 měl TK TWIST – TJ Sokol Strakonice 30 členů
z toho:
dospělí 17
mládež 14
Tanečních soutěží se v roce 2013 zúčastnilo 7 párů TK, které dosáhly těchto výsledků:
Účast na mistrovství Jižních Čech
a)
dospělé páry:
1. místo a mistrovský titul získal pár Matěj Toucha a Zuzana Chalupská
1. místo a mistrovský titul družstvo TK TWIST TJ Sokol Strakonice
b)
dětské páry:
2. místo Martin Bártík a Karolína Krejčová
3. místo Martin Bártík a Karolína Krejčová
místo Marek Dovín a Natálie Velacková + 5 x 4. místo
Ostatní soutěže
a) účast na 4 soutěžích kategorie A-D latina
4 x 1. místo Michal Mařík a Kateřina Chalupská
b) účast na 3 soutěžích kategorie B-D latina
1x 3.místo ,1x4. místo pár Matěj Toucha a Zuzana Chalupská
c) účast na 2 soutěžích kategorie D
1 x 3. místo, 1x 2. místo Martin Bártík a Karolína Krejčová
d) účast na 2 soutěžích kategorie B-D latina
2 x 3 místo Filip Hrach a Barbora Šumpelová
e) účast na 4 soutěžích kategorie Hobby D II.
3 x 3 místo , 1x 5. místo Marek Dovín a Natálie Velacková
19.10. proběhla ve Zbraslavi soutěž ve společenském tanci jejíž součástí byl
i přebor ČOS 1. místo a tudíž i titul přeborníka ČOS získal pár
Calin Cocerjenco a Kristina Zemanová
20.12. proběhla v Sokolovně TJ Sokol Strakonice Vánoční besídka pořádaná TK TWIST,
které se zúčastnilo , vedle výše uvedených párů dalších 10 párů různých věkových
kategorií a to před cca 200 hosty. Součástí akce byla i módní přehlídka a vystoupení
hostujícího baletu Písek.
- 55 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
T.J. Sokol Strunkovice nad Blanicí
V roce 2013 měla jednota 125 členů, z toho 60 dospělých a 65 mládeže.
Činnost jednoty řídil 13 členný výbor včetně vedoucích oddílů:
Starostka
Mgr. Jana Pártlová
Jednatel
Mikuláš Richter
Hospodářka
Věra Vondrušková
Náčelník
Miroslav Slad
Náčelnice
Iveta Milerová
Vzdělavatel
MVDr. Jan Starý
Členové výboru
Vladimír Dubravec, Vladimíra Dubravcová,
Jaroslava Jiraňová, Zdeněk Matějka, Ing. Karel Matějka, Mgr.
Theodor Pártl, Vladimír Trávníček
Sportovní činnost byla realizována v 10 oddílech, sportovalo se na sportovištích v areálu
Sokolské louky, za nepříznivého počasí a v zimě v tělocvičně místního KD.
Oddíl sportovní gymnastiky pod vedením sestry I. Milerové trénuje a reprezentuje již
desátým rokem a je nejpočetnějším oddílem. Děti jsou rozdělené do tří skupin, mladší, starší a
přípravka, trénink mají ještě rozšířený zvl. talentovaní gymnasté. Během roku se zúčastnili
několika gymnastických soutěží (13.4. v Písku, 18.5. ve Strunkovicích n.Bl., 23.11. ve
Vimperku), odkud přivezli dobrá ohodnocení, řadu medailí a pohárů. Ve Strunkovicích nad
Blanicí uspořádali již VIII. ročník gymnastických závodů, kterého se zúčastnilo 93
soutěžících (Boršov, Čtyři Dvory, Písek, Prachatice, Strunkovice n.Bl., Vimperk, Vodňany,
Zdíkov). Vystupují na plesech (18.1.Sokolský ples, 9.2. Dětský maškarní, 16.3. Sportovní
ples v Bavorově) nebo jiných společenských setkáních (8.3. MDŽ v Hracholuskách, 15.3.
Setkání hasičských sborů v Bavorově). Společně s vimperskými dětmi se podíleli na
víkendovém soustředění 7.-9.6. ve Strunkovicích a 1.-3.11. ve Vimperku.
Oddíl florbalu pod vedením br. Vladimíra Dubravce pokračoval v soutěži Jihočeský přebor
mužů divize B, kde po odehraných 12 kolech skončil na sedmém místě. Krom soutěže a
tréninků se členové oddílu střídají při vedení mladých florbalistů.
Oddíl všestrannosti žen - Činnost oddílu žen byla zaměřena hlavně na nácvik tří skladeb pro
Sokolský slet pod Řípem (24. -26.5.), kterého se zúčastnilo 9 žen. Opakovaly dvě sletové
skladby a nacvičily novou Waldemariádu. 6 žen se předběžně přihlásilo na 15. světovou
gymnaestrádu do Helsinek.
Oddíl volejbalu - členové se schází k pravidelným tréninkům 2x týdně a to v sobotu a
středu, v letních měsících na venkovním kurtu a za nepříznivého počasí v hale místního KD.
Bylo odehráno 6 turnajů smíšených družstev (Strunkovice n.Bl., Lhenice, Kremže, 2x
Prachatice, Bavorov) s velmi dobrými výsledky. Členové uspořádali první ročník
volejbalového turnaje smíšených družstev u nás v KD – Mexický bagr.
Oddíl nohejbalu pod vedením br. Vl. Trávníčka patří k nejstarším odd. T. J. Sokol ve
Strunkovicích n. Bl. Členové trénují celoročně 2x týdně. V loňském roce se zúčastnili čtyř
turnajů dvojic (Strunkovice n. Bl. 2x, Netolice, Hracholusky). Jsou pořadateli tradičního
Svatoštěpánského turnaje v nohejbale dvojic, ve kterém získali putovní pohár.
Oddíl horolezecký pod vedením br. Zdeňka Matějky spolupracuje s oddílem z
- 56 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
Č. Budějovic (společně uspořádali 10-ti denní soustředění v oblasti Siurana ve Španělsku).
Doma trénovali především v severních Čechách (Prachov, Adršpach, Labské pískovce).
Pravidelně se schází s dětmi na lezecké stěně v tělocvičně (zde též spolupracují
s horolezeckým kroužkem DDM z Prachatic).
Kulturní činnost 2013 loňský rok jednota zahájila 18.1. Sokolským plesem (hrála Pozor
vizita), následoval 9.2. Dětský maškarní bál, dvě cestopisné besedy br. Karla Matějky
s promítáním (Gruzie – síla země), bylo uspořádáno 7 koncertů na Sokolské louce a v KD ve
Strunkovicích (Umělá hmota, Beatles revival Mrtvej brouk, Kolbend, Peruť, Dead Wood, The
Slakers, Schodiště), divadelní představení pro děti (O napravené víle Evelíně, Vodnická
pohádka). Některé akce jsou již tradiční, např. Vítání jara, Stavění máje, návštěva Mikuláše
v rodinách apod.
Celostátní soutěžní fotografická výstava Foto na provázku měla již XIII. ročník a zúčastnilo
se jí se svými díly 35 fotografů. Její závěr byl bohužel poznamenán nečekanou povodní řeky
Blanice, a tak v nočních hodinách musela být výstava složena a výstavní prostor tělocvičny
KD byl poskytnut evakuovaným občanům.
SOS – Strunkovecký divadelní spolek nastudoval v šestém roce své existence novou hru (již
čtvrtou) Knoflíková válka autora br. K. Matějky a ještě v prosinci ji premiéroval ve Strašíně
u Sušice. Jeho členové též nacvičili taneční vystoupení s vlastními úbory a vystoupili s ním na
plese městyse.
Na některých akcích městyse se jednota spolupodílí, např. na akci Strunkovice versus
Strunkovice (tentokrát ve Strunkovicích nad Volyňkou) - především odd. floorbalu, nohejbalu
a volejbalu. Naši členové se pravidelně účastní Her bez hranic mikroregionu Předina,
tentokráte tvořili jedno z 12 soutěžních družstev na VII. ročníku ve Vranovicích – Kelčicích
na Hané. Spoluorganizují rozsvěcení vánočního stromu se svěcením adventního věnce na
náměstí městyse.
Velké poděkování SDH Valchov na Moravě, SDH Zdíkov a SDH Nová Pec za pomoc naší
jednotě při mimořádné úklidové akci a při odstraňování povodňových škod po povodních z
2.června.
- 57 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
Zvláštní poděkování všem, kteří svou prací a časem přispívají k pořádání nejen kulturních a
sportovních akcí, ale též se podílí na údržbě při brigádách na Sokolské louce a v loňském roce
zvláště po mimořádné akci po červnových povodních
Pozn. Poděkování především Ivetě Milerové, Zdenku Žemličkovi, vedoucím oddílů floorbalu
a volejbalu,…
Více informací najdete na stránkách obce www.strunkovicenadblanici.cz)
Jan Starý, vzdělavatel
T.J. Sokol Vodňany
V roce 2013 měla naše jednota celkem 287 členů. V odboru všestrannosti bylo zapojeno 124
cvičenců a v odboru sportu pak 163 cvičenců (badminton 73; stolní tenis 50; metaná 15;
florbal 25). V žactvu bylo zapojeno 18 dívek a 20 chlapců, dále 6 dorostenců a 7 dorostenek.
Odbor všestrannosti zahrnoval cvičení rodičů a dětí, cvičení žen, aerobik, pilates, zdravotní
tělesnou výchovu, cvičení seniorek, rekreační odbíjenou, sálovou kopanou a věrnou gardu.
Na valné hromadě jednoty byl zvolen nový výbor, který pracoval v následujícím složení:
Starosta
ing. Miroslav Panský
Jednatel
Jiří Pazdera
Hospodářka
Helena Panská
Náčelník
Tomáš Borovka
Náčelnice, vzdělavatel
ing.Jitka Hamáčková
Správce majetku
Miloš Brož
Zdravotník
Barbora Křížková
Matrikář
Michal Bílý
Členové
Hana Soukupová, Dagmar Sladká
Čestní členové
Jiří Calta a Irena Výborná
Oddíl žen pracoval pod vedením cvičitelek Hany Soukupové a Jany Marešové (aerobik),
Květy Loužensk (cvičení seniorek), Ireny Výborné (zdravotní tělesná výchova a pilates do
září 2013) a Dagmar Sladké (pilates od října).
Cvičení žen – seniorek je velmi navštěvované, cvičenky se scházejí pravidelně jednou týdně v
sokolovně ve Vodňanech. Jejich cvičení je vždy koncipováno s ohledem k věku a
zdravotnímu stavu cvičenek. Cvičení s hudbou cvičitelka vždy zaměřuje na posílení
oslabených a protažení zkrácených a přetížených svalových skupin. Hodinu vede v mírném
tempu a cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie. Cílem hodiny je kompenzovat
jednostranné přetěžování především svalstva v oblasti krku a zad, způsobené sedavým
způsobem života a nedostatkem pohybu
Oddíl rodiče a děti je druhý nejpočetnější oddíl všestrannosti. Schází se pravidelně jednou
týdně pod vedením dlouholeté zkušené cvičitelky Květy Louženské a její dcery Barbory
Křížkové. V roce 2013 cvičilo 25 párů (dítě a rodič). Cvičení je vždy zaměřeno na pohybovou
průpravu nejmenších cvičenců (tj. dětí od 2 do 6 let). Hravou formou se děti seznamují s
různými sportovními aktivitami, cvičení podporuje nejen zdravý vývoj jedince, ale i začlenění
dětí do kolektivu, vede ke spolupráci mezi dětmi.
- 58 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
V průběhu celého roku oddíl uspořádal několik 90 minutových bloků, kde se děti seznámilly s
lidovými tradicemi (únor - karneval, březen - Velikonoční nadílka, květen – pálení čarodějnic,
červen - Den dětí, prosinec - Mikulášská nadílka, Vánoční besídka). Při těchto akcích byla
vždy dětí plná sokolovna. Děti tancovaly, dováděly v maskách, cvičily na nářadí a při různých
hrách si ještě procvičily hlavičky.
Mimořádně oddíl za podpory města Vodňany uspořádal na konci školního roku (tj. v červnu
2013) sportovně kulturní akci pro děti. Kouzelného letního slunovratu se účastnilo přes 80
dětí z Vodňan a okolí.
Oddíl rekreačního volejbalu je zaměřený na dospělé členy jednoty. Schází se pravidelně
jednou týdně a ve městě se zúčastňoval místních turnajů. V současné době má oddíl problém
s menší účastí, proto navázal kontakt s volejbalisty v Protivíně. V letních měsících se
společně scházejí na novém hřišti v Protivíně a v zimních měsících zase hrají v sokolovně ve
Vodňanech.
Věrná garda se ve větším poču sešla v roce 2013 dvakrát. Jedno setkání proběhlo v letních
měsících, kdy navštívili městskou galerii a při společném obědě zavzpomínali na slety. Před
koncem roku uspořádali vánoční besídku, na kterou přizvali i současné cvičící seniory a
společně si zavzpomínali i zazpívali.
Někteří také navštívili v sobotu 5. října 2013 v DK Metropol v Českých Budějovicích
ojedinělé představení lidové hry se zpěvy a tanci - sokolskou Prodanou nevěstu, kterou
sehrály sokolské soubory. Tato akce se také velmi líbila.
Zástupci věrné gardy a dalších sokolů se také pravidelně zúčastňují vzpomínkových
shromáždění ve městě a to 8. května, 28. října i 17. listopadu.
Oddíl badmintonu vedl Vladimír Marek, trenér mládeže Pavel Votava a trenéři přípravky
Ondra Madar, Zdeněk Prokopec a Josef Petrův. Členskou základnu tvořilo 42 dospělých, 8
členů dorostu a 23 členů mládeže. Oddíl má vyškolené dva rozhodčí s licencí třetí třídy,
kterou v tomto roce obnovili Pavel Votava a Vladimír Marek oba mají zároveň také
trenérskou licenci třetí.
Hráči oddílu se pravidelně zúčastňují turnajů pořádaných badmintonovým svazem a některé
turnaje dospělých a mládeže také pořádají. Mládež různých věkových kategorií se před
zahájením sportovní sezony zúčastnila přípravných soustředění. Oddíl má širokou základnu
nejmladších hráčů – přípravky, kteří se také zúčastňují turnajů pořádaných pro tuto kategorii.
Na turnaji smíšených družstev krajského přeboru dospělých II. třídy získalo družstvo ve
složení Michal Vojta, Michael Pavlis, Pavel Nečas, Ondra Madar, Eva Kolářová a Hanka
Čadková pěkné druhé místo. Také smíšené družstvo mládeže Natálie Kocová, Michaela
Petrůvová, Kateřina Hazuková, Alan Buchtele a František Mrvík se zúčastnilo krajského
přeboru žáků II třídy a získalo první místo.
Kromě soutěže družstev se také konají soutěže Grand Prix ČR, ve kterých dosahuje nejlepších
výsledků v kategorii dospělých hráč Michal Vojta. V kategorii žáků jsou nejúspěšnější
sourozenci Šimoníkovi. Na krajských soutěžích se pravidelně umisťují na stupních vítězů a
pravidelně startují i na republikových turnajích. Bára Šimoníková se v roce 2013 dostala na 1.
- 59 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
místo v celostátním žebříčku ve smíšené čtyřhře starších žáků. V kategorii mladších
dorostenců získala titul krajského přeborníka ve smíšené čtyřhře. Dále zvítězila v anketě
Vodňanský sportovec do patnácti let a získala cenu starosty města. V celostátním žebříčku
mladších žáků se dostal Richard Šimoník na 3. místo ve dvouhře a na 2. místo ve čtyřhře.V
kategorii mladších žáků získal titul krajského přeborníka ve čtyřhře. Sourozenci Šimoníkovi,
jsou členy projektu soustředění nejlepších Jihočeských hráčů, který obsahuje speciální trénink
jedenkrát týdně v Českém Krumlově.
V kategorii mladších žáků se pravidelně na stupních vítězů také umisťují především Martina
Hortová a Alan Buchtele. Alan Buchtele byl členem výběru jihočeských hráčů do 11 let na
celostátním turnaji v Českém Krumlově.
Badmintonový oddíl dále pořádal pro vodňanské hráče jak registrované, tak i neregistrované
oblíbené turnaje jako jsou: vodňaský přebor smíšených družstev – dvoukolový turnaj;
vodňaský přebor jednotlivců – dvoukolový turnaj; turnaj neregistrovaných hráčů již 16.
ročník. Závěr roku pak patřil turnaji rodinných párů, kde zvítězili sourozenci Michal a Sylvie
Vojtovi před sourozenci Bárou a Richardem Šimoníků.
Badmintonový oddíl pořádal, tak jako každý rok, pro nejmladší hráče dětský den se
soutěžemi..
Veškeré dění v badmintonovém oddíle Sokola Vodňany pečlivě členové zaznamenávají v
oddílové kronice, kterou vede Pavel Votava. Každý měsíc publikují nové informace v
místním tisku (Vladimír Marek a Pavel Votava). Mají pěkně zpracované internetové stránky s
podrobnými výsledky a s velkým množstvím fotografií www.vodnanybadminton.estranky.cz
Oddíl stolního tenisu pracoval pod vedením Jaroslava Davida a trenérem mládeže Václavem
Turkem. K 31.12.2013 měl celkem 50 členů, z toho 32 dospělých a 18 členů mládeže. V
mistrovských soutěžích v ročníku 2012/2013 hrála čtyři družstva mužů. Družstvo „A“ ve III.
lize dosáhlo na 7. místo; družstvo „B“ v krajském přeboru obsadilo krásné 1. místo a
postoupilo do Jihočeské divize. Družstvo „C“ obsadilo 8. místo v krajské soutěži a družstvo
„D“ v okresním přeboru se umístilo na 9 místě.
V mládežnických kategoriích reprezentovali oddíl především dorostenci a mladší žákyně.
Nejlepšími hráči ve svých kategoriích jsou v současné době dorostenec Filip Hubáček –
aktuálně 6. místo v krajském žebříčku dorostu a mladší žákyně Barbora Vlková - aktuálně 6.
místo v žebříčku mladších žákyň.
Na krajských přeborech družstev dosáhlo výrazného úspěchu družstvo dorostu ve složení
Filip Hubáček, Jan Koloušek a Martin Novák, když získalo 3. místo. Družstvo mladších
žákyň ve složení Barbora Vlková, Klára Jarešová a Karolína Žebrakovská obsadilo 2. místo.
Oddíl v sezóně 2012– 2013 uspořádal dva krajské bodovací turnaje mládeže a 51. ročník
turnaje dospělých „O Vodňanského kapra“. Pro členy oddílu a pozvané hosty uskutečnil
Vánoční turnaj s následným společenským večerem s rodinnými příslušníky. V neposlední
řadě uspořádal další ročník Memoriálu Vladimíra Pazdery, pro neregistrované hráče.
V místním tisku pravidelně publikují zástupci oddílu detailní výsledky jednotlivých turnajů
včetně fotodokumentace.
- 60 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
Oddíl florbalu pracoval pod vedením Michala Bílého. Ke konci roku měl na soupisce 25
mužů. V ročníku 2012/2013 v Jihočeském přeboru se oddíl florbalu umístil celkově na 3.
místě. V sezóně 2013/2014 mužstvo bojuje o nejvyšší příčky zaručující baráž o postup do
Jihočeské ligy, kde se utkává s nejlepšími týmy Jihočeského kraje.
Do týmu přišly nové mladé naděje, které jsou velkou posilou. Tréninky se konají pravidelně
jednou týdně ve víceúčelové hale ve Vodňanech a to po celý kalendářní rok. Dále se několik
členů schází také jednou týdně na „malý florbal“ v domovské sokolovně.
Co se týká domácích mistrovských zápasů, musí družstvo dojíždět do Strakonic či Týna nad
Vltavou, neboť ve Vodňanech není k dispozici hřiště, které by splňovalo parametry České
florbalové unie.
Na konci roku 2013 se hráči zúčastnili 1. ročníku Starnetcupu v Českých Budějovicích, kde
bylo přihlášeno 7 týmů. Po vítězství ve skupině narazili v semifinále vodňanští muži na hráče
z Frymburku. Po vyrovnaném průběhu nakonec Vodňany podlehly 1:2 a čekal je boj o
3.místo s favorizovaným týmem Štíři České Budějovice. Výhrou si zajistili pohár, který
budou chtít minimálně i v další sezoně obhájit.
Oddíl metané v počtu 12 mužů a 2 žen pracoval pod vedením Michala Brože. V roce 2013
mužstvo skupiny A ve složení Michal Brož, Matyáš Lenk a ing. Josef Vít obsadilo na
Mistrovství republiky na ledě pěkné čtvrté místo. Ve II. lize na asfaltu obsadilo první místo a
zajistilo si postup na MR. Hráči se zúčastnili také turnaje o kvalifikaci na Evropský pohár,
kde obsadilo páté místo o jedno místo jim postup nevyšel.
Družstvo skupiny B obsadilo ve III. lize na ledě třetí místo a ve druhé lize na asfaltu sedmé
místo.
Členové oddílu se podíleli na pořádání kulturní akce FestaDeLAPohoda na sokolské louce,
kde vystoupilo deset skupin.
Zprávu zpracovala: Jitka Hamáčková, náčelnice
- 61 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
T.J. Sokol Volyně
V r. 2013 měla naše jednota 293 členů. V odboru všestrannosti cvičilo 251 cvičenců,
v odboru sportu 42 cvičenců. V žactvu bylo 82 děvčat a 67 chlapců, dorostenky byly 3,
dorostenec 1, žen cvičilo 98 a mužů 42.
Výbor jednoty pracoval v tomto složení:
Starosta
Petr Holoubek
Jednatelka
Ing. Olga Holoubková
Hospodářka
Bc. Petra Cardová
Pokladní
Lucie Sobíšková
Náčelnice + vzdělavatelka Ing. Olga Holoubková
Matrikářka
Alena Vrbová
Vedoucí odboru sportu
+ zdravotník
MUDr. Radek Chalupa
Jednotlivé oddíly vedli cvičitelé s touto kvalifikací:
Rodiče a děti:
Jana Lukešová – 3. tř. všestrannost, 3. tř. RD a PD
Lucie Sobíšková – 3. tř. všestrannost, 3. tř. RD a PD
Předškolní děti:
Veronika Strnadová – 3. tř. všestrannost
Mladší žactvo:
Vlasta Šimáková – 3. tř. všestrannost
Šárka Zábranská
3. tř. všestrannost
Starší žactvo – míčové hry Mgr. Milan Svoboda – 1. tř. všestrannost
Petr Holoubek
Žákyně – AE:
Mgr. Irena Hartlová – 3. tř. všestrannost, 2. tř. aerobik, 3. tř. rytmická
gymnastika, Taneční konzervatoř Praha
Jana Krumpová – 3. tř. všestrannost
Žactvo – SG:
Dagmar Balíková – 3. tř. všestrannost
Ing. Olga Holoubková
Magda Holoubková – 3. tř. všestrannost
Blanka Bártová
Žactvo – turistika:
Mgr. Petra Tíková – 3. tř. všestrannost
- 62 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
Ženy – AE:
Ing. Olga Holoubková – 3. tř. všestrannost, 2. tř. rytmická gymnastika,
2. tř. rytmická a pohybová výchova, 2. tř. aerobik, 3. tř. instruktor
fitness, 3. tř. trenér SG, Duncan centre – taneční konzervatoř
Veronika Bošková – 3. tř. všestrannost, 3. tř. aerobik
Bc. Petra Cardová – 3. tř. všestrannost, 3. tř. aerobik
Marie Kratinová – 3. tř. všestrannost, 3. tř. aerobik
Bc. Ivana Priharová – 3. tř. všestrannost, 3. tř. rytmická gymnastika,
3. tř. aerobik
Ženy FIT v každém věku: Kateřina Srnková - 3. tř. všestrannost
Marie Kratinová – 3. tř. všestrannost, 3. tř. aerobik
Muži FIT v každém věku: Jaromír Vrba
Muži – sálová kopaná:
Pavel Pour
Ženy a muži – míčové hry: Mgr. Petra Tíková
Věrná garda:
Marie Sládková – 3. tř. všestrannost
aroslava Hulejová – 3. tř. všestrannost
Volejbal – ženy:
Mgr. Jitka Hrušková
Stolní tenis:
MUDr. Radek Chalupa
Sletové skladby (Roudnice):
Ať žijí duchové – Mgr. Irena Hartlová, Lucie Sobíšková
Kontrasty – Ing. Olga Holoubková, Mgr. Václav Klimeš
Odbor všestrannosti
Již 7. ročník Novoročního turnaje ve vybíjené proběhl 14. 1. Sešlo se celkem 40 dětí a 15
dospělých, kteří hráli v kategoriích ml. žactvo, st. žactvo, dospělí. Všichni si pěkně zahráli,
dospělí sehráli ještě odvetu. Děti dostaly odměnu v podobě plyšových zvířátek a drobných
laskomin, dospělí si pochutnali na dortu.
Župní přebory v plavání proběhly 19. 1. Opět řádily virózy, a tak jsme byli oslabeni
o výkony 5 dětí. Ale jméno naší jednoty zaznělo při vyhlašování výsledků 4x. Výsledky:
Žákyně I – A. Šimáková 18.-20. místo, Žákyně II – A. Strnadová 7. místo, Žáci I – M. Šimák
1. místo, K. Balík 2. místo, J. Švehla a M. Turčák 5.-7. místo, Žáci II – O. Balík 3. místo.
Jako každý rok jsme se přihlásili do štafet, které se plavou mimo závod. V kategorii Žactva II
náš tým (Strnadová, K. Balík, O. Balík, Šimák) obsadil 1. místo.
Volební valná hromada proběhla 20. 2. a přítomní členové na ní zvolili výbor jednoty
a kontrolní komisi ve stejném složení jako v minulém volebním období. Rovněž zvolili
delegáta, vyslance a jejich náhradníky na Valnou hromadu Jihočeské župy a do Výboru
Jihočeské župy.
Na Valné hromadě Jihočeské župy 12. 4. starosta župy br. Stanislav Matoušek předal
bronzovou medaili ČOS ses. Marii Sládkové, kterou jí na návrh výboru naší jednoty udělil
Výbor ČOS, a poděkoval za 6 let práce ses. Olze Holoubkové, která se rozhodla již
nekandidovat na funkci župní náčelnice.
V sobotu 13. 4. proběhly v Písku Župní přebory ve sportovní gymnastice a šplhu.
Sedmičlenná výprava naší jednoty přivezla 6 medailí. Po několika letech jsme měli zastoupení
v kategorii nejmenších – 3 holčičky a 1 chlapec si své první závody velmi užili.
Výsledky: SG Předškolní děti – L. Holoubková 14. místo, V. Hodač 17. místo, Z. Kotálová
23. místo, B. Škodová 24. místo, Ml. žákyně II – M. Přibová 15. místo, Ml. žáci I – K. Balík
2. místo, Ml. žáci II – O. Balík 3. místo, J. Škoda 5. místo; Šplh Ml. žákyně I – M. Přibová
1. místo, Ml. žáci I – K. Balík 1. místo, Ml. žáci II – O. Balík 2. místo, J. Škoda 3. místo.
- 63 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
První závod série Run tour v běhu se uskutečnil 13. 4. v Č. Budějovicích a sokolové
z Volyně byli u toho! Nejprve proběhly dětské závody na 500 m a 1 000 metrů. Na kratší trati
doběhl Z. Burian ml. na 33. místě z 68 běžců, na delší O. Holoubek na 5., J. Holoubek na 13.,
T. Růžička na 43. a R. Carda na 80. místě z 119 běžců. Dospělí se postavili na start závodu na
5 km: P. Holoubek 39. místo, Z. Burian 42. místo, M. Holoubková 60. místo, J. Burianová ml.
114. místo a J. Burianová 118. místo.
Ve středu 17. 4. 2013 proběhlo již čtvrté setkání sester Věrné gardy. Sešlo se jich letos 15.
Ses. Sládková po přivítání seznámila přítomné s programem, pohovořila o činnosti
jednoty v loňském roce a pozvala je na divadelní představení sokolských ochotnických
souborů Prodaná nevěsta. Br. R. Kůs promítl ukázky ze sletu. Rovněž všechny sestry
pogratulovaly ses. Antonii Löfflerové k 80. narozeninám.
Na župní přebory v atletice jsme se vypravili 4. 5. do Strakonic. Závodit nás jel rekordní
počet – 29 dětí. Na stupně vítězů jsme vystoupili hned 5x. Krásným úspěchem jsou také
1 čtvrté (J. Holoubek) a 3 pátá (V. Hodač, J. Zelinka, J. Boška) a další dobrá místa.
Z medailových umístění: Ml. žáci I – M. Šimák 1. místo, K. Balík 2. místo, R. Carda
3. místo, Ml. žáci II – J. Škoda 2. místo, St. žákyně III – S. Zelinková 1. místo.
Všechny části přeborů v sokolské všestrannosti dokončili v kategorii Mladší žákyně I
Miroslava Přibová, která obsadila v celkovém hodnocení 9. místo, v kategorii mladší žáci I
Kryštof Balík, který vybojoval 1. místo, a v kategorii mladší žáci II Jan Škoda, kterému
patří 2. místo, a Ondřej Balík, který obsadil 4. místo. Předškolní děti, které mají 2 části
přeborů (sportovní gymnastika – dvojboj, atletika – trojboj) a v celostátním kole nesoutěží, se
umístily takto: Vojtěch Hodač 5. místo, Lucie Holoubková 9. místo, Linda Kotálová
14. místo, Bohdana Škodová 15. místo.
Již 13. ročník Májového minimaratonu v AE proběhl v sokolovně 8. 5. Dívky a ženy si
zacvičily klasický Street dance kombinovaný s prvky Port deBras, klasický AE, zaposilovaly,
odpočaly si při kruhových tancích a retro diskotancích, aby nabraly síly na ADK. Na závěr
nechyběl důkladný strečink a relaxace. Drobný dárek si odnesla každá z cvičenek a ty, které
vydržely cvičit všechny 4 h, dostaly další odměnu.
Tělocvičná akademie se konala v sokolovně 21. 5. a kromě dětských oddílů všestrannosti se
na ní představily Ženy FIT, cvičitelky a také poprvé vystoupili s ukázkou hry žáci z oddílu
Stolního tenisu. Rovněž diváci shlédli sletové skladby Ať žijí duchové a Kontrasty (upravené
pro malé jeviště sokolovny), které cvičenci za 5 dní zacvičí na setkání sokolů v Roudnici n. L.
V Roudnici n. L. jsme se 24. až 26. 5. zúčastnili akce Sokolové pod Řípem. Jelo nás 37 + 2
tatínkové jako řidiči (Ať žijí duchové – 24 dětí a žen; Dávej, ber! – 2 ženy; Kontrasty – 10
žen a 3 muži; z toho 2 ženy cvičily ve dvou skladbách). Počasí bylo špatné. Zima, déšť, vítr.
Ale nikdo nelitoval. Zkoušky, prohlídka města, výstup na Říp (jen tehdy sluníčko vykouklo),
večerní diskotéka s J. Kučerou a hlavně nedělní vystoupení – to vše v srdcích dětí i dospělých
zanechalo nezapomenutelné zážitky.
- 64 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
Ve dnech 31. 5. až 2. 6. 2013 proběhl v Brně Přebor ČOS v sokolské všestrannosti
mladšího žactva, kam ze župních přeborů postoupili naši Kryštof Balík a Jan Škoda. Během
dvou dnů chlapci absolvovali všechny části sokolské všestrannosti. Organizace byla opět
profesionální, počasí jako objednané. Zatímco v Čechách hustě pršelo a byly povodně, v Brně
se na soutěžící většinou usmívalo sluníčko. V kategorii jednotlivců se umístili Kryštof na 11.
místě a Jan na 15.-16. místě. V kategorii družstev Kryštof Balík spolu s B. Sulanovou, H.
Kakosovou a P. Molíkem (všichni Milevsko) vybojovali pro Jihočeskou župu výborné
3. místo a Jan Škoda spolu s P. Molíkovou, N. Bursíkovou a Š. Pokorným (všichni Milevsko)
vynikající 1. místo.
Kvůli nepřízni počasí se Dětský den konal 3. 6. opět v sokolovně. Tentokrát byl ve znamení
OVOV (Odznaku všestrannosti olympijských vítězů) – děti si vyzkoušely několik disciplín
z pohybového programu pro děti i dospělé, jehož autory jsou olympijští vítězové v desetiboji
R. Změlík a R. Šebrle. Na závěr na 30 zúčastněných dětí dostalo za své výkony odměnu. Pro
dětičky z oddílu RD + PD cvičitelky připravily vlastní program.
Závěrečná hodina se konala 17. 6. Oddíl RD+PD měl hry a soutěže v sokolovně i na
hřišti, větší děti s cvičitelkami se vydaly na procházku na Andělíček, kde plnily několik úkolů.
Poté u sokolovny následovalo opékání buřtů a dovádění na louce
Již pošesté jsme uspořádali cyklovýlet – tentokrát podél Volyňky, a to z Volyně do Strakonic
22. 6. Z Volyně jsme se vydali přes Valchu do Němětic a odtud dál podél řeky k chatám, pak
přes Zborovice a okolo Radošovic do Strakonic na Podskalí. Odpočinuli jsme si, nasvačili se
a poté si všichni vyzkoušeli svaly na posilovacích strojích v parku a zadováděli si na
houpačkách, skluzavkách a dalších herních prvcích. Zpět jsme jeli stejnou cestou.
Letošní letní tábor pod Bethánem u Malenic se konal od 30. 6. do 14. 7. Tématem táborové
hry byla Legenda krále Artuše. Příběhem děti provázel král Artuš. Děti musely čelit
nástrahám jeho zlé sestry Morgany, v čemž jim pomáhal kouzelník Merlin. Učily se střílet
z luku, bojovat s tyčí na kládě a s mečem, vyráběly štíty s erbem svého rodu apod. Důležité
bylo plnění „rytířských řádů“ (mrštnosti, míření, odvahy). Děti se učily i táborovým
- 65 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
dovednostem. Na závěr byl maškarní rej s táborovou diskotékou a slavnostní oheň. V sobotu
6. 7. proběhl slavnostní táborový oheň při příležitosti 41. výročí založení tábora. K oslavě
se sjeli bývalí účastníci tábora a pobyli při povídání a zpěvu.
V Č. Budějovicích se 6. 10. konalo představení Prodaná nevěsta, které nacvičily 4 sokolské
ochotnické spolky k loňskému 150. výročí založení Sokola. Protože nastudování má velký
úspěch, jezdí s ním sokolští divadelníci již více než rok po republice. Pro 43 dospělých a dětí
z naší jednoty to byl velký kulturní zážitek.
Každoroční výlet na Šumavu na zahájení cvičebního roku proběhl 12. 10. Tentokrát jsme šli
z Lčovic do Malenic. Z Lčovic jsme šli podél řeky do Malenic, kde jsme navštívili základní
školu, po červené turistické značce jsme vyšli na Bethán, podívali se tam do jeskyně, nasvačili
jsme se na samotě u Lukešových a přes Nišovice jsme dorazili domů.
Podruhé jsme uspořádali 22. 10. na paměť prvního československého olympijského vítěze
a sokola Memoriál B. Šupčíka ve šplhu. Sešlo se 31 dětí, které závodily ve šplhu na tyči.
Někteří soutěžili i ve šplhu na laně. Atmosféra byla vynikající, všichni dostali diplom s časem
svého výkonu, vítězové navíc medaili.
Badmintonový turnaj uspořádali 2. 11. členové oddílu Míčových her dospělých ve
spolupráci s Volyně v dolyně. Jako hosté přijel tým ze Sokola Vodňany, který si nakonec
odvezl i cenu pro vítěze. Naši členové na oplátku přijali pozvání do Vodňan.
Tradiční Vánoční besídka proběhla 9. 12. Cvičitelky si pro děti připravily zajímavé
a neobvyklé soutěže, ženy z oddílů Fit ženy a Seniorky připravily drobné občerstvení. Na
závěr všichni byli nadšeni z dárečků, které si navzájem darovali.
Turistický oddíl se letos opět vydával za poznáním naší vlasti. První výlet byl do Tábora
(16. 2.), kde všichni prošli historické centrum, navštívili Husitské muzeum a Muzeum lega.
Dalším byl výlet s přespáním ve srubu v Liběticích (8.-9. 6.), kde všichni plnili bobříky
- 66 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
a zúčastnili se v Sousedovicích dne plného her. Na závěr roku děti nezapomněly na Vánoce
pro zvířátka (21. 12.), kdy při procházce v přírodě pro ně ozdobily stromek dobrotami.
Cvičitelky se stále vzdělávají a jezdí na akce pořádané ČOS i jinými organizacemi. Letos to
byly např. oblastní srazy pořádané Jihočeskou župou (sraz cvičitelů/lek žáků, žen, AE a RG,
ZRTV a jógy, seniorů), semináře pořádané ÚŠ ČOS a OV ČOS (Nejenom pohybem živ je
Sokol, Relaxační techniky, Zdravotní cvičení, Diskotance...).
Plán činnosti na r. 2014
1.
Novoroční turnaj jednoty ve vybíjené: leden
2.
Župní přebory v plavání: leden, Strakonice
3.
Soustředění oddílu SG: březen, TJ Merkur, Č. Budějovice (gymnastické centrum)
4.
Župní přebory v SG a šplhu: duben, Písek
5.
Setkání sester Věrné gardy: duben
6.
Župní přebory v atletice: květen, Strakonice
7.
14. ročník Májového minimaratonu v AE: květen
8.
Výlet do Prahy: květen
9.
Tělocvičná akademie: květen
10.
Dětský den: červen
11.
Závody v SG: červen, Boršov n. Vlt.
12.
Závěrečná hodina na ukončení cvičebního roku: červen
13.
Cyklistický výlet na Šumavu: červen
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Letní dětský tábor pod Bethánem: červenec
Turistický výlet na Šumavu na zahájení cvičebního roku: září
Memoriál B. Šupčíka ve šplhu: říjen
Badmintonový turnaj: listopad
Vánoční besídka: prosinec
Výlety turistického oddílu: v průběhu celého roku
Odbor sportu
Volejbal
Volejbalový oddíl žen se opět zúčastnil OP Strakonicka. Soutěž probíhá již řadu let
turnajovým způsobem tak, že vždy 1x měsíčně sehrají družstva několik zápasů ve skupinách a
během sezóny jsou také minimálně 2x pořádajícím družstvem. V hrací sezóně 2012/2013 náš
oddíl vybojoval pěkné 5. místo mezi 12 soupeři. Je třeba výkony pochválit i proto, že týmy na
prvních třech místech hrály s více hráčkami z vyšších soutěží, což se samozřejmě na
výkonech muselo projevit. Přesto byly naše volejbalisty rovnocennými soupeřkami a bodové
rozdíly byly minimální. Počet členek volejbalového oddílu v průběhu roku klesal kvůli
zraněním, mateřské dovolené a také odchodu jedné hráčky na vysokou školu. V současné
době prochází oddíl členskou krizí, schází se pravidelně pouze v počtu 7 žen. V OP
Strakonicka jsme nyní na průběžném 4. místě, zápasy jsou velmi vyrovnané a soupeřky stále
lepší.
Stolní tenis
Oddíl stolního tenisu dosáhl v r. 2013 počtu 38 členů, což je nové historické maximum. Dle
věkových kategorií je v něm 1 ml. žákyně, 7 ml. žáků, 1 st. žákyně, 9 st. žáků, 1 dorostenec,
14 mužů, 1 seniorka a 4 senioři. Žákovské tréninky pravidelně navštěvovalo cca 12 dětí,
o které se starali bři Chalupa, Hraše a Toninger. Na závěr sezóny 2012/2013 jsme 25. 6. pro
- 67 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
naše žáky uspořádali oddílový turnaj. Zvítězil L. Boška, 2. místo obsadil J. Boška a 3. místo
P. Hájek. V sezóně 2012/2013 jsme do dlouhodobých soutěží, řízených Českou asociací
stolního tenisu, postavili 2 družstva mužů, obě byla účastníkem Regionálního přeboru
Strakonicka. Tým „A“ nastupoval ve složení Hosnedl, Hraše, Diviš, Lysenko, Schoř, Šišková,
Korejs a v Regionálním přeboru obsadil 8. místo z 13 účastníků. „B“ tým v sestavě Toninger,
Žíla, Neubert, Zdychynec, Klich a Toman skončil v Regionálním přeboru na 12. místě z 13
zúčastněných. Již 5. ročník turnaje 3členných družstev ve stolním tenise „O pohár T.J. Sokol
Volyně“ proběhl 18. 5. 2013 a byl organizován jako otevřený župní přebor Sokolské župy
Jihočeské. Soutěže se zúčastnilo 8 družstev. Ve finále se utkaly týmy Sokola Studená „A“
a Sokola Studená „C“ – zvítězilo „áčko“ a obhájilo prvenství z loňska. Poslední místa
v základních skupinách odsoudila oba týmy pořádajícího Sokola Volyně ke střetnutí
o 7. místo. Zvítězil tým „B“ (Lysenko, Diviš, Hraše) nad týmem „A“ (Schoř, Hosnedl,
Šišková). Oddíl uspořádal 28. 12. 2013 již 21. ročník Vánočního turnaje. Sešlo se 12
současných a bývalých hráčů klubu. Ve finálovém utkání zvítězil L. Valašík nad R. Chalupou
(nastupujícím v jihočeské krajské soutěži za strakonický klub ČZ Elektrostav) a obhájil
1. místo z loňska a současně připojil již sedmé turnajové vítězství v řadě. Svou účastí všechny
potěšil J. Havel, bývalý klíčový hráč volyňského klubu, který se postavil za ping-pongový stůl
po téměř dvouleté pauze zapříčiněné závažným onemocněním a který svým výkonem mile
překvapil. Letos sedmdesátiletý Bořivoj Korejs tentokrát působil jen v roli hlavního
rozhodčího. Po skončení turnaje následovalo posezení se zhodnocením uplynulého roku.
Další činnost
V r. 2013 jsme díky grantu JČ kraje pokročili v rekonstrukci sálu stolního tenisu (výměna
zbylých 5 oken za plastová, vymalování) a osadili v části přízemí a suterénu nové radiátory,
které jsou napojeny na menší plynový kotel. Díky grantu ČOS jsme uhradili část nákladů na
vzdělávání cvičitelek. Příspěvek města Volyně nám pomohl financovat provoz sokolovny
a akce pro cvičence (náklady na pořádání, odměny, pohár pro turnaj stolního tenisu atd.)
a uhradit část nákladů na dopravu cvičenců na akci Sokolové pod Řípem v Roudnici n. L.
Koupili jsme na cvičení dětí nové náčiní (míče, ringo kroužky atd).
V průběhu roku proběhla brigáda – každý oddíl se stará o část sokolovny či jejího okolí. Po
celý rok byla v provozu ubytovna.
Kroniku jednoty vedla ses. V. Šimáková. O fotoalbum, které dokumentuje současnou činnost,
o propagaci jednoty a o archiv se stará ses. O. Holoubková.
Údaje o naší jednotě a její činnosti jsou na internetových stránkách www.sokol.volyne.info,
základní informace pak na www.sokol.eu,
na internetových stránkách Sokolské župy Jihočeské a oficiálních stránkách města Volyně.
Aktuality uveřejňujeme ve vývěsce ve městě a ve Zpravodaji města Volyně.
- 68 -
Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013
Závěrem
Cílem této župní ročenky je představit Sokolskou župu Jihočeskou jako pevnou, ale
dynamickou součást České obce sokolské, která neopouští své historické tradice, ale hledá a
nachází stále nové cesty k jejich naplnění. Zároveň by měla sloužit jako památka na
významné činy, které jsme v župě vykonali, a na lidi, kteří je vykonali. Zda a jak se nám tento
cíl podařilo splnit, to ponecháme na posouzení čtenářům z řad sokolských jed not i veřejnosti.
Přáli bychom si, aby jich bylo co nejvíce, a aby nám zaslali své připomínky, nápady a
příspěvky, které bychom mohli využít pro přípravu příští župní ročenky.
Předchozích 8 župních ročenek redakčně zpracovala bývalá vzdělavatelka župy
Ing. Zuzana Sekalová. Za tuto náročnou, užitečnou a kvalitní práci jí na tomto místě ještě
jednou děkuji. Tuto v pořadí devátou župní ročenku poprvé zpracoval nově zvolený župní
vzdělavatel Ing. Pavel Bolek a jeho spolupracovníci Martina Mašindová a Jakub Jeřábek.
Práci jsme provedli zdarma jako sponzorský dar firmy Kompas Milevsko s.r.o. Sokolské župě
Jihočeské. Snažili jsme se při ní navázat na tradici předchozích župních ročenek a využít
všech dosavadních zkušeností.
Závěrem děkuji všem činovníkům župy i tělocvičných jednot, kteří mi včas zaslali své
příspěvky. Zdravím všechny čtenáře sokolským pozdravem
NAZDAR !
Ing. Pavel Bolek, vzdělavatel SŽJ
- 69 -
Download

Rocenka Sokolské župy Jihočeské 2013.pdf - Sokol