Nejčtenější noviny
v Rožnově
NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK IV / ČÍSLO 8
říjen
ZDARMA
Boj o nerozhodnuté voliče: férovost je pryč
Také v Rožnově pod Radhoštěm
se, podobně jako v dalších městech
České republiky, uskuteční v pátek
10. a v sobotu 11. října volby do zastupitelstev obcí. V Rožnově může
jít k volbám více než 14.000 voličů.
O ty nerozhodnuté se bojuje do poslední chvíle. Ne vždy zcela čestným
způsobem.
K volebním urnám se voliči
mohou dostavit v pátek v době mezi
14.00–22.00 hodinou a v sobotu pak
od 8.00 do 14.00 hodin. Volebních
okrsků je ve městě celkem 14 a jde
o stejná místa jako v případě voleb
do Evropského parlamentu v květnu
letošního roku.
„Vylepšený“ billboard ODS naproti autobusovému nádraží. Foto: L. Martinek
„V Rožnově pod Radhoštěm může
k volbám přijít téměř 14.200 oprávněných voličů, tedy osob, které nejpozději druhý den voleb dosáhly
věku nejméně 18 let,“ informovala
Jana Gaďourková z rožnovské matriky s tím, že přesná čísla účasti a výsledky voleb budou známy až po zpracování Českým statistickým úřadem.
O jejich hlasy se v Rožnově uchází
celkem 11 stran a hnutí. Ty svou
kampaň v poklidu odstartovaly těsně
po prázdninách. Jak se blíží termín
voleb, u některých subjektů vlastní
témata ustupují do pozadí, objevují
se útoky.
Pokračování na straně 3
Výkup zlata za nejvyšší ceny v zastavárně na Lázu.
Zástava zlata za nejnižší úrok v regionu. Tel.: 608 888 908.
NÁBYTEK jpinterier
za nádražím – areál
OSEVA 1. MÁJE
ZEMĚDĚLSKÁ 723,
756 61 ROŽNOV
POD RADHOŠTĚM
tel./fax: 571 651 543
mobil: 724 937 700
e-mail:
[email protected]
K DORTU
KÁVA ZDARMA
(pro členy klubu,
info v kavárně)
prodej mobilů a tabletů na splátky
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Úředníkům i zastupitelům
parkovací karty zůstaly
Vedení města si hlasy
důchodců za 50 tisíc nekupuje
Ivo Jelínek (SNK ED) neuspěl se
svým návrhem, aby byly zaměstnancům městského úřadu a zastupitelům
odebrány parkovací karty, které jejich
držitele opravňují k bezplatnému parkování na parkovišti na Bayerově ulici.
Vedení radnice krok obhajuje tím, že
se městský úřad jako zaměstnavatel
stará o své zaměstnance.
Na problematiku upozornil Jelínek
už na červnovém zasedání, nyní se k ní
vrátil s návrhem usnesení, aby byly výhody zaměstnancům městského úřadu
odebrány. Podle něj není pro žádná
speciální privilegia důvod. Mezi držitele kartiček se řadí i čtyři zastupitelé,
kteří podepsali etický kodex, v němž
se zavázali, že nebudou využívat žádných výhod.
Vedení radnice parkovací karty
hájí. „Město by jako dobrý zaměstnavatel mělo svým zaměstnancům
vytvořit dobré pracovní podmínky,
mezi které parkování patří,“ upozornil
Václav Mikušek (KDU-ČSL) a dodal:
„Mohlo to být řešeno i tak, že parkoviště by mohlo být neveřejné a vyhrazeno jen pracovníkům úřadu, jak to
běžně dělají firmy.“
Této argumentaci dal částečně
za pravdu Karel Gardaš (Zdravý
Za normálních okolností běžná
položka na seznamu projednávání,
těsně před volbami sporný bod.
Seniorcentrum požádalo zastupitele
o schválení dotace na novou podlahovou krytinu.
Seniorcentrum, pod které spadají
čtyři organizace včetně Klubu seniorů, Spolku rožnovských žen, Svazu
tělesně postižených a diabetiků, požádalo město o proplacení části nákladů na položení nové podlahové
krytiny v budově Komerčních domů,
kam se na přelomu roku přestěhovalo.
O dotaci ve výši 50 tisíc korun jednalo v září zastupitelstvo.
Několik dní před zasedáním si bývalý zastupitel Tomáš Hradil postěžoval na to, že současné vedení radnice
před volbami se seniory manipuluje.
„Jen tak mimochodem, opakuje se
model z minulých voleb. Tentokrát
ale nechce koupit polikliniku Hradil
s Malcharem. Volba jiných politických stran než KDU-ČSL + ODS
+ ANO ale občanům nezaručuje, že
bude na poliklinice zachován stávající
provoz a péče. Je to úsměvné, ale velmi
funkční matení velmi silné voličské
skupiny – důchodců, kterým navíc
na posledním zastupitelstvu pravdě-
Rožnov), který podal protinávrh, aby
byly kartičky odebrány alespoň zastupitelům Luboru Kmentovi (ČSSD),
Lence Vičarové (SNK), Jaroslavu
Kučerovi (KSČM) a Rudolfu Billovi
(ODS).
„Pokud zastupitelé přijíždějí do
města, aby vykonávali svou funkci,
pak si myslím, že není námitek, aby
tam parkovali bezplatně. Protože tady
vykonávají jakousi svou pracovní povinnost. K tomu byli zvoleni a určeni,“
nelíbil se ani tento nápad Mikuškovi.
„Předpokládám, že zastupitelé
města jsou občané města, tudíž je
zbytečné, aby tady přijížděli,“ trval
na svém Gardaš.
Vičarová mezitím přiznala, že
kartičku nikdy nepoužila a už vrátila na městský úřad. S parkovací kartou se naproti tomu nechtěl rozloučit
Kmenta. „Získal jsem ji naprosto legálně, taková byla vyhláška. Myslím
si, že by zastupitelé mohli mít volné
parkování, protože občas sem potřebují přijet a parkovat. A vyhrazuju
si, pane Jelínku, abyste vy mě školil
z morálního kodexu,“ nechal se slyšet Kmenta, který nakonec kartu vracet nemusí. Zastupitelé totiž ani jeden
z návrhů neschválili. (lum)
podobně poskytne stávající koalice dar
ve výši 50.000 Kč. Aby určitě přišli
k volbám a věděli, koho mají volit,“
napsal na webu RP v diskuzi Hradil.
Dotaci nepodpořila ani Hradilova
bývalá stranická kolegyně Drahomíra
Koňaříková (bez PP), která ale své rozhodnutí vysvětlila jinak. „Nebudu
hlasovat z principu. Není správné, že
o tom rozhodujeme zpětně. Myslím
si, že měli dostatek času přednést požadavek dříve,“ uvedla Koňaříková.
Podle vyjádření města ale žádost
přišla těsně po červnovém zasedání.
Proto se celá věc zastupitelům dostala
na stůl až nyní. „Nemyslím si, že by
částka byla natolik zásadní, že bychom
ji nemohli z rozpočtu města uvolnit.
Samozřejmě vyskytly se spekulace, že
kdo dneska schválí padesát tisíc důchodcům, ti ho budou volit,“ řekla
Markéta Blinková (ODS) a doplnila:
„Bývalé sídlo Seniorcentra bylo v mateřské škole na 1. Máji. Tam senioři
zafinancovali ze svého docela velkou
částku, zhodnotili tam majetek a tato
investice tam zůstala. Takže si myslím, že je docela férové, že jim teď přispíváme na obnovu linolea, které koneckonců v prostorách Komerčních
domů zůstane.“ (lum)
Postavil se před jedoucí vlak, aby ukončil svůj život
V neděli 21. září dopoledne srazil
vlak jedoucí směrem na Hranice na
Moravě ve Valašském Meziříčí muže
z Rožnovska, který po střetu zemřel.
Provedeným šetřením policisté došli
k závěru, že spáchal sebevraždu.
V neděli 21. září kolem půl desáté dopoledne vyjížděli valašskomeziříčtí policisté a následně i kriminalisté na železniční trať na úrovni
2
podniku DEZA ke střetu muže s vlakovou soupravou, po kterém muž za
místě zemřel. Policisté provedli ohledání místa střetu a okolí, při kterém
objevili v křoví pod traťovým svrškem poblíž železnice jízdní kolo, cyklistickou přilbu a dále peněženku
s doklady.
„Zjistili jsme, že se jedná o sedmačtyřicetiletého muže z Rožnovska.
Policisté vyrozuměli příbuzné, kteří
sdělili, že se jim muže nedaří od rána
zkontaktovat, a že ho hledají. Z šetření vyplývá, že se rozhodl ukončit
svůj život dobrovolně, jelikož vstoupil do kolejiště před přijíždějící vlak
a zůstal stát uprostřed kolejí až do
střetu. Jeho sebevražedné jednání
potvrzují i zjištěné osobní problémy
a rovněž zanechaný vzkaz na rozlou-
čenou,” konstatovala okresní policejní mluvčí Lenka Javorková.
V důsledku vyšetřování střetu byl
provoz na obou kolejích zastaven.
Vlaková souprava, která muže srazila, pokračovala v jízdě až po provedení prvotních úkonů na místě,
krátce po jedenácté hodině dopoledne. Celý provoz byl uvolněn v čase
11.35 hodin. (lum)
říjen 2014
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Boj o nerozhodnuté voliče: férovost je pryč
pokračování ze strany 1
To poznala i Občanská demokratická strana, které někdo poničil billboardy. Neznámý vandal kandidátům přimaloval symbol dámského
přirození a přidal i nápis „Zloději“.
Případ řeší policie. „Další trestí oznámení podala samozřejmě ODS.
Doufám, že toho pachatele policie
odhalí, ne jako tomu bylo v minulosti, že případ odloží. Já si myslím, že
nějaké indicie tam jsou známy, takže
věřím, že to dobře dopadne,“ uvedla
starostka města Markéta Blinková
(ODS).
A opět ODS v hlavní roli. Tento­
krát se bývalý místostarosta a šestka
kandidátky Alois Vychodil pustil do
Ivo Jelínka (SNK ED, 2. místo kandidátky) na svém blogu Rožnovského
prostoru. Vychodilovi vadí Jelínkovo
nevydařené podnikání, které skončilo v dluzích. „SNK ED se holedbá
tvrdou kontrolou nad hospodařením města. Je s podivem, že postaví
na čelní místo kandidátky takto hospodařícího člověka. Jedním slovem
nedůvěryhodnost,“ zhodnotil bývalý
místostarosta, který proslul mimo
jiné i tím, že do jeho vozu někdo dvakrát zarazil krumpáč.
Na Vychodilův výpad zareagovala předsedkyně SNK ED Libuše
Rousová. „Pan Jelínek dávno na zastupitelstvu oznámil, že je v insolvenčním řízení (stovky firem se do
těchto problémů dostávají a dostanou – vlivem okolností jako je recese, špatný záměr, třeba alkoholický
společník atd.). Své závazky vyrovná
a co je důležité, že o peníze a majetek přijde on a ne veřejné prostředky,
kterými tak „úsporně“ uměl hospodařit pan Vychodil. To je normální
život. V této kampani jsme se zavázali, že ji povedeme poklidnou cestou a to dodržíme. To, že ji nepoužívá
strana ODS, je její věc a její obrázek,“
napsala na blogu Rousová.
A ODS do třetice. Bývalý zastupitel Vojtěch Rýznar (ODS, 17. místo
kandidátky) na zářijovém zasedání
zastupitelstva seznámil přítomné se
Odešel Jan Koláček,
bard a patriot města Zubří
Zemřel nečekaně 2. září 2014 ve
věku 83 let. Jeho životním posláním
se stalo učitelství. „Kantorem se člověk stává na celý život,“ říkával. Právě
za tuto činnost mu byl v září 1992 ve
staroslavném Carolinu ze 120 zasloužilých pedagogů, vědeckých pracovníků, mistrů slova a dramatického
umění udělen diplom a medaile Jana
Amose Komenského. „Mám je uloženy někde ve skříni mezi knihami,“
řekl tehdy bez jakékoliv okázalosti.
V prosinci 2000 vydal netradiční
učebnici, doplňující výuku dějepisu
o historii obce Zubří. S velkým zaujetím pracoval v Kulturní komisi města
Zubří. V dlouhé řadě uspořádaných
výstav byla i ta k výročí zrušení roboty
a 80. výročí vzniku Československa
pod názvem „150 let samosprávy obce
Zubří“. Zpracoval pro Zuberské noviny historii města a v současnosti psal
knihu „Velká válka a Zubří“ o první
světové válce a Legiích ve vztahu k historii Zubří.
Nebyl jeho život jen procházkou. Když byl v roce 1968 delegován do Vysočan na tzv. XIV. sjezd
KSČ, stal se ve školství nežádoucí osobou, ale dozvěděl se o tom jen z okresních novin. V červnu 1970 promoval
v dálkovém studiu na VŠ v Olomouci,
obor pedagogika – a už v červenci toho
roku pracoval u Pozemních staveb,
kde se díky přátelům uchytil jako dělník a skladník. Do školy se vrátil až
v roce 1990. S emeritním učitelem
Janem Koláčkem ztratilo Zubří neúnavného, obětavého a pro své město
zaníceného člověka. (sb)
šetřením policie, které se zabývalo
anonymní diskuzí vedenou na webu
regionálního týdeníku Jalovec. Podle
Rýznara šlo celé toto volební období
o hulvátské a nevybíravé útoky na
úředníky a vedení města. Orgány
činné v trestním řízení v rámci trestního řízení ztotožnily tři IP adresy,
ze kterých byly tyto útoky vedeny.
„Jedna z těchto IP adres je vedena na
obchodní společnost Válek a Jelínek
s.r.o., druhá z těchto adres je registrována na fyzickou osobu Ivo Jelínek,
třetí z těchto adres je registrována na
fyzickou osobu Věra Faldýnová, která
žije se svým manželem Miroslavem
Faldýnem ml. a svým tchánem
Miroslavem Faldýnem starším (19.
místo kandidátky SNK ED),“ vyjmenoval hříšníky Rýznar, který dlouhodobě hovoří o tom, že v Rožnově
vládne mafie. Ta podle něj stála i za
zapálením jeho vozu v roce 2009.
Ivo Jelínek na závažná obvinění
nereagoval. Rýznarova slova ale nenechala chladným Karla Gardaše
(Zdrav ý Rožnov). „Výčet pana
Rýznara je téměř dokonalý. Chybí
tam dvě věci. Mně tam chyběly dva
nechutné ataky ze strany města na
občany tohoto města. Prvním byl
František (Šulgan) při kolaudaci rozhledny. Druhá je nějaká paní, která
využila svého práva a podala jakousi
správní žalobu. To znamená, aby ten
výčet všech těch ataků byl úplný, tak
ani toto město není bohužel zrovna
čisté,“ poznamenal Gardaš, který
připomněl rok 2012. Tehdy se po
otevření Jurkovičovy rozhledny objevila v její blízkosti cedule s vysvětlením, že za omezený výhled z rozhledny může František Šulgan,
protože to byl Český svaz ochránců
přírody, který se proti kácení vzrostlých stromů odvolal, čímž jej zdržel.
Druhá kauza, o které Gardaš hovořil, je mnohem čerstvější. Týká se
Radmily Drozdové, která podle vedení města zbytečně zdržuje rozšiřování křižovatky U Janíků. (lum)
Úspěch rožnovských sportovních střelců
Málokdo ví, že v Rožnově máme
také velmi úspěšný sportovně-střelecký klub, jehož členové se mohou
chlubit mnohými trofejemi z celostátních i mezinárodních soutěží.
Rožnovský odchovanec střeleckého
klubu Tomáš Těhan přivezl z nedávného mistrovství světa ve sportovní
střelbě v Granadě (Španělsko) stříbrnou medaili v soutěži družstev v olympijské disciplíně „rychlopalná pistole“
(RP), a v disciplíně „velkorážná pistole“
bronzovou medaili v jednotlivcích.
Z mistrovství České republiky,
které se konalo ve dnech 19.–21. září
na střelnici v Plzni-Lobzích, pak rožnovští střelci přivezli: v kategorii juniorů v dicsiplíně „sportovní pistole“
30+30 ran (SP) Jakub Pecek první
místo, Martin Chovančík třetí místo.
V dicsiplíně „standardní pistole“
20+20+20 ran (StP) získali první tři
místa v pořadí: Martin Chovančík,
Matěj Rampula, Jakub Pecek.
Dále ve sloučené kategorii juniorů
a mužů v dicsiplíně RP Jakub Pecek
obsadil místo druhé, přičemž o jediný bod prohrál s účastníkem MS
v Granadě Martinem Podhráským.
V kategorii dorostenců v dicsiplíně
RP byl první Matěj Rampula, a první
byl i v dicsiplíně SP 30+30 ran.
Blahopřejeme všem úspěšným střelcům včetně jejich trenérů Karla Málka
a Štefana Janošťáka a přejeme jim
i ostatním členům SSK mnoho dalších úspěchů v reprezentaci Rožnova.
(mp)
Vyzýváme případné věřitele obchodní
společnosti Hotel EROPLÁN, a.s., IČO:
26423871 za účelem společného
postupu při vymáhání pohledávek
v insolvenčním řízení.
říjen 2014
Kontaktujte nás prosím na telefonním
čísle 723 827 672 nebo e-mailem na
adrese [email protected]
3
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Ředitel Městské policie Rožnov Daniel Vašut
odchází ze své funkce
Po 21 letech u Městské policie
Rožnov p. R. (z toho 9 let ve funkci ředitele MěPol Rožnov) odchází Daniel
Vašut ze zdravotních důvodů ze své
funkce. Městskou policii do doby pověření nového strážníka funkcí ředitele povede starostka Rožnova Markéta
Blinková.
Výběrové řízení na strážníka
Městské policie Rožnov (dále také
MěPol Rožnov) pověřeného plněním některých úkolů při řízení MěPol
Rožnov (ředitel MěPol Rožnov) vyhlásilo v pondělí 1. 9. 2014 město
Rožnov pod Radhoštěm. „Důvodem
je ukončení pracovní smlouvy ze zdravotních důvodů, na kterém se město
dohodlo s panem ředitelem Vašutem.
Ukončení pracovního poměru je
ke dni 2. 9. 2014,“ uvedla starostka
Rožnova Markéta Blinková.
Daniel Vašut se s MěPol Rožnov
loučí po 21 letech. „U rožnovské městské policie jsem jako strážník od listopadu 1993 a od února 2005 pak ve
funkci ředitele MěPol Rožnov. Z doby
mého působení ve vedení městské policie bych vyzdvihl především rozsah
naší činnosti, který se neustále rozšiřoval v návaznosti na nové právní předpisy a zákony. I s menším počet strážníků jsme ale vždy dosahovali dobrých
výsledků a stále se zlepšovala i efektivita práce mých kolegů na policii.
Nemá smysl vyjmenovávat všechny
oblasti, ve kterých jsme byli vidět.
Kulturní výročí říjen
Malíř horalského lidu, pěvec valašských legend a věčně živý zbojník Jan
Kobzáň zemřel před 55 lety 10. října
1959 ve svém ateliéru na Soláni (nar.
9. 7. 1901 Liptál). Jeho nejznámější
kniha, kterou vyzdobil vlastními dřevoryty, napsaná ryzím valašským nářečím, O zbojníkoch a o pokladoch,
je podnes ceněna jako významný doklad kultury regionu Valašska. Jeho
kniha U počátku vod vyšla až dlouho
po jeho smrti. Napsal také Zbojnický
destament, jakousi zbojnickou závěť:
„…ostavajte tadie zbohem, podajte mi
riadom ruky, moj koniec už nie daleky.“
Památku na Jana Kobzáně lze objevit
i v Rožnově, kde svými sgrafity vyzdobil sídliště Záhumení a také dva
domy v Pionýrské ulici. Jeho ostatky
jsou uloženy na Valašském Slavíně.
Před dvaceti lety přesídlila do
literárního nebe spisovatelka ze
Soláně a Rožnova Marie Podešvová
(24. 6. 1901 Praha – 18. 10. 1994
Rožnov pod Radhoštěm). Od roku
1938 žila se svým manželem malířem Františkem na Soláni. Tam od
roku 1959 vznikaly její knihy, ve kte-
rých zaznamenávala život horalů a jejich osudy v čase, který už odezněl.
Psala také pro děti a zaznamenala životní historii svého manžela malíře
Františka. Její ostatky odpočívají na
Valašském Slavíně.
Pětatřicet let uplynulo od smrti
malíře Františka Podešvy (2. 7. 1893
Sokolnice – 28. 10. 1979 Valašské
Meziříčí). Vyučený houslař vystudoval AVU v Praze. Byl vedoucím redaktorem umělecké revue Salón, založil
odbočku Klubu výtvarných umělců
Aleš. Na stipendium uskutečnil studijní pobyt v Paříži. I přes úspěšnou
kariéru v hlavním městě se vrátil do
kraje svých předků a v roce 1938 se
usadil se svou ženou spisovatelkou
Marií na Soláni. Tématem jeho prací
se staly postavy horalů, zasazené do
horské krajiny. „Jeho malba je osobitá
svou věcností, drsným lyrismem a úsilím o vystižení podstaty jeho milovaného kraje,“ uvádí Slovník osobností
kulturního a společenského života
Valašska (2000). Malířovy ostatky
jsou uloženy po boku jeho ženy Marie
na Valašském Slavíně. (sb)
Snažil jsem se vždy pracovat z ulice
a ne z kanceláře, protože podle mého
názoru by strážník měl být především
vidět mezi občany. K řadové službě je
nutno připočítat činnost v rámci prevence kriminality, vybudování kamerového systému města, besedy, participaci na akcích města a mnohé další,“
vyjmenoval končící ředitel MěPol
Rožnov Daniel Vašut.
„Danielu Vašutovi patří obrovské
poděkování za práci ředitele, kterou
vykonával velice svědomitě a zodpovědně. Myslím, že není v Rožnově
občan města, který by se s ním při jeho
činnosti osobně nesetkal. Samozřejmě
mu přeji hodně zdraví a to co potřebuje nejvíce – aby se jeho zdravotní
stav stabilizoval. A jsem přesvědčena,
že při jeho činorodosti a aktivitě nebude nikde zahálet a budeme se s ním,
byť už v jiné roli, setkávat,“ popřála odcházejícímu řediteli Markéta Blinková.
Do doby schválení nového ředitele MěPol Rožnov zastupitelstvem
města bude v souladu se zákonem
řídit Městskou polici Rožnov starostka
Markéta Blinková. Daniel Vašut zůstává členem Mezinárodní policejní
asociace. (tg)
Advokátní kancelář
JUDr. Alena Schmidtová
Mgr. Barbora Brucknerová
sídlem Nový Jičín, Havlíčkova 4
oznamují otevření provozovny pro insolvenci
v Ostravě-Zábřehu, Plzeňská 2621/2
tel.: 556 703 544, 606 783 406,
e-mail: [email protected]
Právní služby zejména v oblasti insolvenčního
práva:
• návrhy na oddlužení (osobní bankrot)
• konkurzní řízení
více na www.judrschmidtova.cz
NABÍZÍME VÁM TYTO PRÁCE:
• Kompletní výroba žulových pomníků klasických i originálních tvarů
• Renovace stávajících pomníků
• Broušení terasových pomníků bezprašnou technologií + impregnace
• Prodej veškerých pomníkových doplňků
Chcete vyměnit
• Sekání a opravy písma (zlacení, stříbření a barvení)
nebo
opravit váš
• Kopání a betonování základů a veškeré betonářské práce
starý pomník?
• Realizace obkladů a dlažeb kolem pomníků
PŘÍJEM ZAKÁZEK:
SLEVA 20 %
• Po telefonické dohodě Vás rádi navštívíme, odborně poradíme, zpracujeme grafický návrh pomníku i cenovou kalkulaci zcela ZDARMA!
4
říjen 2014
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Malá jubilea památné hory Radhošť
Do nově vybudované cyrilometodějské kaple na Radhošti (posvěcena 11. 9. 1898) věnoval malíř Adolf
Liebscher obraz Valašská Madona.
„Je jednou z nejkrásnějších krajových Madon,“ napsal Arnošt Kubeša.
„Dýchá z obrazu posvátná nálada vánočních koled.“ Obraz Valašské
Madony byl roku 1895 představen
široké veřejnosti na Národopisné výstavě v Praze. Originál se nachází ve
Frenštátě pod Radhoštěm, kopii lze
spatřit v kapli na Radhošti.
Před 110 lety byl 17. července 1904
pro obraz Valašské Madony upraven
v kapli boční oltář. Svěcení vykonal
P. Jan Břečka. Při mši se poprvé hrálo
na nové harmonium, které daroval p.
Rosola, drogista v Brně. Josef Parma,
továrník z Tiché, daroval nádhernou
stříbrnou monstranci, továrník Josef
Bumbala zvon do vížky.
V tomtéž roce 16. července 1904
ukončil svou činnost Komitét pro
vystavění kaple. Pracoval od roku
1885, kdy bylo v Občanské Besedě
ve Frenštátě pod Radhoštěm na návrh
říjen 2014
vým obcím byla tak propletena, že
některé chalupy stály na katastru
Hutiska a měla číslo popisné Solance
a naopak. Hřbet příčného horského
pásma, kde stávala panská hospoda, je
rozhraním vodstva. Roku 1784 pobýval na hutiském fojtství císař Josef II.,
koupil zde několik ovcí a dal je jako
podílník pást na salaš.
Název obce je odvozen od sklářských hutí, založených počátkem 17.
století Žerotíny. První školu v obci
vybudovali roku 1732, v tomtéž roce
i kostel, původně dřevěný, po požáru
roku 1748 zděný, dnes kulturní památka. Dřevěná budova někdejšího
fojtství z roku 1785 slouží jako stylová
restaurace. V místní části Za Kopcem
se nachází jediný pomník svého druhu
Ch. G. Masarykové, který v roce 1926
postavil se svými žáky učitel Cyril
Mach. (sb)
Cyrilometodějská kaple na Radhošti. Foto: R. Sobotka
Hynka Fialky rozhodnuto, aby se na
Radhošti vystavila Cyrilo-metodějská
kaple. Předsedou stavebního komitétu
byl Emil Kostelník, továrník, a jednatelem Jan Břečka, kaplan z Frenštátu
pod Radhoštěm. Ostatní byli vesměs členové Občanské Besedy. Ke
stavbě kaple byl roku 1889 určen pozemek na katastru obce Dolní Bečvy.
Následujícího roku po ukončení čin-
Hutisko-Solanec
Heraldika se v posledních desetiletích dostala do popředí zájmu odborníků i široké veřejnosti. Každé město,
každá obec má svůj znak, svůj prapor.
Jak vznikaly a jak vypadají?
Nová podoba obce vznikla v roce
1960 sloučením Hutiska (obec od
roku 1666) a Solance (obec od roku
1657). Současný půlený erb má v červeném poli bílou lilii a kalich, v modrém poli žlutého kozorožce. Původní
pečeť obce Hutiska z roku 1830 znázorňovala postavu se šavlí a sekerou.
nosti Komitétu bylo přikročeno k založení spolku Matice Radhošťské, té
byla kaple předána k opatrování a udržování. Ustavující valná hromada se
konala 5. ledna 1905 v zasedací síni
radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Během válečné doby v letech
1914–18 se o kapli nikdo nestaral,
takže utrpěla mnoho škod. Zvláště
v deštivém počasí vodou tak nasákla,
že v kapli byl močál. K záchraně
kaple došlo až v letech 1925–6, kdy
byla obložena impregnovaným šindelem, kolem zřízen dřevěný ochoz,
před vchodem do kaple postaven portál a zbudována věž se zvonicí. Vnitřek
kaple odhrabán, vyspárován a nahozen cementem v imitaci mramoru.
Plechová krytina kopule vyměněna
za šupinatou.
V té době měla Matice Radhošťská
90 zakládajících a 486 řádných a přispívajících členů.
Zlé časy pro Matici Radhošťskou
a tím i pro kapli nastaly po roce 1948.
K nápravě došlo až před dvaceti lety,
kdy se 16. 7. 1994 konala za přítomnosti 24 členů v hotelu Radegast na
Radhošti ustavující schůze obnovené
Matice Radhošťské.
Více jak sedmdesát let staré dřevo
ve vstupní části kaple bylo v té době
vlivem drsných klimatických podmínek na vrcholu hory značně narušeno,
proto bylo v roce 1998 přistoupeno ke
generální opravě kaple, celkové náklady činily 4 301 165 Kč. (sb)
Současný půlený znak obce. Foto: archiv
Domky se nacházely po obou stranách silnice z Rožnova do Karlovic,
byly také roztroušeny uprostřed
polí a pasek. Příslušnost k jednotli-
5
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
V Rožnově bude nový objekt pro záchranku
V Rožnově pod Radhoštěm byla
slavnostním poklepem na základní
kámen zahájena výstavba nové výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (dále
jen záchranka). Objekt za téměř
17 milionů korun by měl být hotov
do května příštího roku.
Za účasti řady hostů v čele s hejtmanem Zlínského kraje Stanislavem
Mišákem proběhlo v úterý 9. září
slavnostní zahájení výstavby nové výjezdové základny krajské záchranky.
„Stávající nevyhovující prostory
výjezdové základny v objektu městské polikliniky nahradíme novými
třemi výjezdovými stáními pro záchranku v temperovaném stavu, což
se pozitivně projeví v menším opotřebení sanitek a ve větším komfortu
vůči našim pacientům. Díky nové
základně získáme dostatečné prostory pro umístění zdravotnických
prostředků i tak zdravotnických přístrojů a zařízení, budeme mít prostor pro speciální odpad a v neposlední řadě důstojnější zázemí pro
posádky záchranky,“ uvedl při slavnostním poklepání základního kamene nové záchranky její ředitel Josef
Valenta s tím, že součástí objektu
bude také lékařská pohotovostní
Leonhard Dressler
střední most a roku 1913 povoleno
městu užívat český název Rožnov
pod Radhoštěm.
V roce 1914 vypukla první světová válka. Rožnov mocnářovo válečné nadšení příliš nesdílel. Nad obsazením Varšavy a Ivangorodu v roce
1915 nejásal, prapory byly povinně
vyvěšeny jen na úřední domy. Místo
obrazu císaře Františka Josefa zdobily
zdi radnice obrazy Karla Havlíčka
Borovského a Františka Palackého.
Leonhard Dressler se musel za
svého starostování zabývat zejména
v průběhu válečných let mnoha
do té doby neznámými problémy.
Během první světové války bylo na
území celého Rakouska 421 000
uprchlíků, z toho v českých zemích
125 000. Běženci byli rozptylováni
po celém území. Střechu nad hlavou
nalezli také v obcích rožnovského
okresu v Tylovicích, Viganticích,
Starosta, jako jeden z orgánů
obec­­ní samosprávy, zvolený obecním
zastupitelstvem, stojí v čele územní
samosprávy obce, pečuje o obec a její
obyvatele.
V pořadí devátým starostou
města Rožnova pod Radoštěm byl
Leonhard Dressler. Narodil se v revolučním roce 1848. Povoláním byl
lesmistr a ředitel velkostatku hraběte
Kinského v Rožnově pod Radhoštěm.
V městském zastupitelstvu působil
nepřetržitě v letech 1892–1907, jako
starosta v letech 1910–1919.
Za starostování Leonharda
Dresslera zahájila v roce 1910 činnost
Městská spořitelna, roku 1911 založili sourozenci Jaroňkovi Valašský národopisný spolek, který dal podnět
k založení Valašského muzea v přírodě, roku 1912 byl postaven pro-
6
služba. „Dokončení stavby očekáváme do konce května 2015 a slavnostní uvedení do provozu pak plánujeme na konec prvního pololetí
příštího roku,“ doplnil ředitel záchranky Valenta.
Mezi hosty nechyběla ani starostka Rožnova Markéta Blinková
(ODS), která poděkovala Zlínskému
kraji i krajské záchrance za všechny
občany města i celého mikroregionu. „Rožnovsko se nachází v nádherné krajině, která je ale místy
těžko dostupná. Vybudování nové
výjezdové základny může zachránit
mnoho životů, protože mimo jiné
Devátý rožnovský starosta Leonhard Dressler.
Foto: Archiv TKA
Hážovicích, Hutisku i v Rožnově
samotném.
Starosta Leonhard Dressler s velkým nasazením zajišťoval v nelehké
válečné době a v tíživé hospodářské situaci výživu obyvatelstva města i jed-
zkrátí dojezdové časy k pacientům,“
řekla Blinková s tím, že velké poděkování patří především hejtmanovi
Zlínského kraje Stanislavu Mišákovi
za dofinancování celé investice a řediteli Zdravotnické záchranné služby
Zlínského kraje Josefu Valentovi za
vytrvalost, s jakou stál za myšlenkou
vybudování nové výjezdové stanice
a prosazoval ji.
Náklady na pořízení nové výjezdové stanice činí téměř 17 milionů
korun. Jedenáct milionů korun se podařilo získat z Regionálního operačního programu, šest milionů korun
pak dofinancuje Zlínský kraj. (tg)
noho sta uprchlíků. Na jeho popud
byl ustanoven zásobovací odbor, zakoupena mouka a brambory, cukr,
tuky, vagon slušnější krmné řepy, zřízen obecní výsek masa. Pro uprchlíky starosta zajistil co 14 dní možnost koupelí v městských lázních. Pro
děti uprchlíků zřídil v jedné místnosti Herličkovy vily (dnes budova
ředitelství Valašského muzea v přírodě) školní výuku.
Město si vydechlo a starostí začalo ubývat až po skončení války
11. 11. 1918.
Následujícího roku 25. 8. 1919,
po devíti letech v úřadu starosty,
Leonhard Dressler ve věku jedenasedmdesáti let umírá. V současnosti tohoto obětavého člověka připomíná už
jen nachýlená kamenná deska opuštěného hrobu na starém rožnovském
hřbitově se zvětralým textem: Lesmistr
Leonhard Dressler 1848–1919. (sb)
říjen 2014
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Lídři ODS, ČSSD a KDU-ČSL debatu o kině
odmítli. Bojí se, myslí si rivalové
V neděli 21. září proběhla v kině
Panorama debata, na kterou byli pozváni zástupci všech politických subjektů, které kandidují v nadcházejících komunálních volbách. Téma
bylo jediné: budoucnost rožnovského
kina. Lídři měli možnost veřejnost seznámit se svými názory na prozatím
předpokládanou výstavbu víceúčelového kulturního centra (VKC).
O hlasy voličů se ve volbách do
rožnovského zastupitelstva utká ve
dnech 10.–11. října 11 politických
stran a hnutí. Všechny dostaly pozvánku na předvolební debatu o problematice kina. Na akci, kterou
v rámci své volební kampaně pořádalo seskupení Nezávislí Rožnováci,
nakonec vystoupilo sedm kandidátů
na starostu: Jan Kučera (Nezávislí
Rožnováci), Magda Krejčí (KSČM),
Petr Jelínek (Starostové a nezávislí),
Libuše Rousová (SNK ED), Jiří Brož
(TOP 09), Radim Holiš (ANO)
a Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov).
Všichni se shodli na tom, že stávající stav kina je nevyhovující. Jejich
představy o řešení této situace se ale
lišily. Nejdiskutovanějším řešením je
v tuto chvíli výstavba VKC, které by
mohlo kromě promítání kina vyřešit
i problém chybějících prostor pro pořádání divadelních představení, plesů
a hudebních koncertů. Ty v současné
době pořádá T klub – kulturní agentura převážně v sále Společenského
domu, který není úplně vhodný, navíc
nepatří městu.
Bez analýzy se věc
nepohne
Podle Zdravého Rožnova by budoucí kulturní stánek měl být především kinem. „Co se týče projektu,
který byl nedávno v oběhu, kdy v jednom sále je kino, divadlo i taneční
sál, jsme trochu na vážkách, protože
se domníváme, že čím více funkcí
dáme do jedné plochy, tím více kompromisů budeme muset někde učinit.
Jsme otevření další diskuzi, ale nyní
zastáváme názor, že bychom potřebovali kino využitelné jako divadelní
sál, nicméně pro tanec by bylo vhodnější hledat jiný prostor,“ řekla Kosová
s tím, že kino v Janíkově stodole by
si uměla představit jen jako dočasné
řešení.
Zcela jasnou vizi má hnutí ANO
2011, za které kandiduje i ředitelka
T klubu – kulturní agentury Lenka
Vičarová. „Kulturní centrum po volbách podpoříme. Budeme ho chtít
nově vybudovat od píky za přispění
všech dotačních titulů a mimorozpočtových plánů tak, aby zatížení
města bylo co nejmenší. Pokud by
se stalo, že by na financování centra
šly jakékoli finance z městského rozříjen 2014
počtu, budeme se ptát občanů,“ uvedl
Holiš a dodal: „Chtěl bych, aby veškeré věci týkající se KC byly odsouhlaseny všemi politickými stranami.
Pokud bychom se na tom neshodli,
v dalším období by se vždycky začínalo od začátku a to je špatně.“
Výstavbu VKC v následujícím volebním období nepodpoří TOP 09.
„V současné době je město zadluženo 89 miliony korun. K tomu je
třeba připočíst ještě dluh Komerčních
domů jako obchodní společnosti
městem založené ve výši 20 milionů. Celkem je to tedy 110 milionů.
Mechanismy jsou nastaveny tak, že
dluh se snižuje o 10 milionů ročně,
tzn. vlastní dluh města by po skončení volebního období, které máme
před sebou, byl na nějakých 50 milionech. Podle našeho názoru je teprve
po tom možné uvažovat o něčem takovém, jako je výstavba KC,“ nechal
se slyšet Brož.
Podle SNK ED by budoucí VKC
nemělo být megalomanským projektem a bez potřebných komplexních
analýz by se město do projektu nemělo pouštět a hledat jiná řešení.
„Jsem dlouhodobým příznivcem spolupráce s muzeem. Janíkova stodola
je technicky velmi přizpůsobena, je
kapacitně dostatečná, je neobsazená
muzejními programy, takže na začátku by bylo dobré tento pokus udělat. Rozhodně by nás to nestálo tolik,
jako pronájem sálu ve Společenském
domě,“ připomněla Rousová.
Projekt VKC najde pravděpodobně podporu i u Starostů a nezávislých. „Moje máma říkala, že vidět
na Měsíc a být schopen tam doletět
jsou dvě různé věci. My vidíme daleko, ale musíme zvážit, jestli jsme
schopni tam doletět. Kulturu podporujeme a víme, že potřebuje jak
investiční, tak systémovou podporu.
Nicméně si nemyslím, že politici by
měli řešit to, co kulturní objekt má
obsahovat. To má mít na starosti nějaká odborná skupina, komise, která
to navrhne. A my po tom coby zastupitelé máme jako správní hospodáři
říci, ano, toto si můžeme dovolit ufinancovat, provozovat a převezmeme
odpovědnost za to, že projekt bude
uskutečněn,“ vysvětlil Petr Jelínek.
Úplně jinou představu mají komunisté. „Náš názor je takový, že bychom chtěli zdejší kino zachovat ve
stávajícím provozu, aby se tady mohlo
promítat a fungovat divadlo,“ řekla
Krejčí.
Nezávislí Rožnováci uznávají, že
kultura je ve městě nedoceněna, ale
zároveň upozorňují na fakt, že získat peníze z evropských strukturálních fondů v plánovacím období
2014–2020 nebude pravděpodobně
možné. „Tomu, než se rozhodneme,
jestli kino bude rekonstruováno a rozšířeno, nebo jestli bude zbořeno a modernizováno, musí předcházet detailní
analýza. Musí řešit komplexní situaci ve městě, tzn. jaká je poptávka po
kultuře, kolik je tady spolků, kolik je
tady divadelních amatérů, ale zároveň musíme brát v potaz, kolik bude
stát provoz, kolik samotná investice.
A na základě této analýzy můžeme
položit občanům adekvátní otázku
a nechat je rozhodnout v referendu,“
představil svou vizi Kučera.
Kultura na zimáku?
Neřešitelné
Účastníci debaty odpovídali i na
otázky z publika. Veřejnost zajímalo,
jestli by některé kulturní akce nemohly proběhnout na zimním stadionu, jak kdysi vedení města proklamovalo. „Zimní stadion je učebnicový
příklad toho, jak se to nemá dělat.
Když hokejisté chtěli zastřešovat,
tak hovořili plamenně o tom, jak to
bude minimalistické, aby to co nejméně stálo a tím pádem by to co nejméně poskytovalo a umělo. Když se
to pak na zastupitelstvu schvalovalo, tak se naopak zase tvrdilo, že
to bude víceúčelové a bude to poskytovat všechny možné varianty vyžití.
Není to pravda, je to postaveno minimalisticky, další varianty využití jsou
tedy minimální,“ prohlásil Brož.
„Ze stavařského hlediska musím
říci, že další využití na kulturní budovu vzhledem ke složitosti technologie ledování a nákladovosti na přebudování v průběhu letní sezóny je
opravdu složité,“ potvrdil Holiš.
Další kandidáti těmto slovům dali
plně za pravdu.
Měnit vedení
městských organizací?
Zajímavým a v Rožnově de facto
i aktuálním problémem byla otázka
na obměny ve vedení městských organizací a firem. Někteří z manažerů
zastávají své funkce již více než 15 let.
Typickým příkladem je právě i ředitelka TKA Vičarová.
„Pokud člověk něco dělá hodně
dlouho, přestává být objektivní
a občas mívá i jednostranný názor,“
upozornila Krejčí.
Podle Kučery by v případě městských organizací neměly existovat
předem dané cykly podobně jako je
tomu například v politice. „Je ale nasnadě vyhodnocovat výsledky práce
a každý manažer, a v byznyse to tak
funguje, by měl mít od majitelů zadány úkoly, cíle, na základě kterých
je hodnocen. V případě, že tyto cíle
plní, může být hodnocen pozitivně.
V případě, že je nesplní, může být
hodnocen negativně a případně vyměněn,“ doplnil Kučera.
S tím souhlasí i Petr Jelínek:
„Nevím, jestli by ředitelé příspěvkovek měli mít smlouvu na dobu určitou třeba na pět let, ale minimálně
by měli pozici obhajovat.“
Rousová upozornila i na nevhodný
střet zájmů, kdy je vedoucí pracovník
městské organizace zároveň i zastupitelem, což je rovněž situace, ve které
se momentálně nachází Vičarová.
„Lenka (Vičarová) se sice chová korektně, nicméně takoví lidé tlačí tak,
aby pro svou organizaci dosáhli co
nejlepší výsledek. To je věc, která si
myslím, že by neměla být,“ řekla současná zastupitelka Rousová.
Kde je koalice?
Publikum zajímal i názor diskutujících na fakt, že se z debaty omluvili lídři za ODS Markéta Blinková,
KDU-ČSL Václav Mikušek a ČSSD
Martin Houška. Diskuze se nakonec nezúčastnil ani Aleš Bardoň
(Moravané), s tím ale organizace původně počítala.
Kosová si jejich neúčast vysvětlovala dvěma způsoby: „Buď je kultura
nezajímá, nebo mají trochu strach diskutovat s lidmi. Nejsem přesvědčena
o tom, že by měli strach z nás.“
„Že by to byli zbabělci? Možná jo,
možná ne. Každý se může svobodně
rozhodnout a my respektujeme, že tady
nepřišli,“ měl podobný názor Brož.
„Je to jejich chyba, že si nepřišli
vyslechnout názory. Doufám, že jim
to voliči rázně spočítají u voleb,“ přidala se Krejčí.
Smířlivější byl Petr Jelínek. „Je to
jejich právo. Taky jsem nebyl nadšený
myšlenkou, že máme jít na předvolební mítink jedné strany. Je to dvousečné. Na jednu stranu podporujeme
volební kampaň konkurenční strany.
Na druhou stranu, když nepřijdeme,
budeme zváni zbabělci,“ upozornil.
I Kučera uznal, že by zástupci koalice byli při debatě s občany v mírné
nevýhodě.
Z jiného úhlu pohledu se na věc
dívala Rousová. „Mě to nepřekvapilo.
Nechci to dál rozebírat. Nicméně jsem
velmi nadšena touto atmosférou, fandím mladým lidem. Myslím si, že my,
kteří jsme dlouhodobě v politice, bychom měli těm, kteří mají velké vize,
byť hovořím jakoby proti sobě, otvírat dveře, protože to je opravdu budoucnost města.“
Stejně nadšený byl i politický nováček Holiš. „Vnímám to tak, že zástupci stran, kteří tady dneska přišli, chtějí něco dělat dohromady. Tak
věřím, že se snad na to po volbách podaří navázat a udržíme tuto rétoriku
i dále,“ zasnil se. (lum)
7
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Kulturní přehled
Čt 30. 10.
Čt 2. 10.
až Pá 2. 1.
Ne 12. 10.
18.00 h
Út 14. 10.
08.30 h
RETRO(SPEKTIVA), KRESBY
A NÁVRHY STUDENTŮ
PŘIJATÝCH NA ŠKOLY
ARCHITEKTURY A DESIGNU
Galerie Na Radnici
- výstava fotografa Josefa
Koňaříka a studentské kresby
SLET BUBENÍKŮ
Společenský dům
- 13. ročník Sletu bubeníků
KOCOUR MODROOČKO
kino Panorama
- divadelní představení pro děti
VŠESVATSKÝ JARMARK
Pá 17. 10.
až So 18. 10. Masarykovo náměstí
Út 21. 10.
18.00 h
VÁCLAV HUDEČEK – housle
MARTIN HROCH – cembalo
kino Panorama
- koncert známého houslisty
Čt 23. 10.
19.00 h
ŽENA VLČÍ MÁK
Společenský dům
- divadelní hra N. Chateletové
Čt 30. 10.
19.00 h
Klub cestovatelů:
JIHOVÝCHODNÍ
ASIÍ NA KOLE
T klub
TŘI BRATŘI
Čt 2. 10.
až Ne 5. 10. 18.00 h
ZMIZELÁ
Čt 2. 10.
až Ne 5. 10. 20.00 h
Po 6. 10.
až St 8. 10.
LET´S DANCE ALL IN
18.00 h
Po 6. 10.
až St 8. 10.
EQUALIZER
20.00 h
Čt 9. 10.
FILMOVÝ KLUB – OLGA
18.00 h
7 TRPASLÍKŮ
Pá 10. 10.
a Ne 12. 10. 18.00 h
FK: BĚŽ, CHLAPČE, BĚŽ
18.00 h
WINX CLUB
Pá 31. 10.
až Ne 2. 11. 18.00 h
CO JSME KOMU UDĚLALI
Pá 31. 10.
až Ne 2. 11. 20.00 h
Út 7. 10.
06.40 h
ROZHLEDNA VARTOVNA
vlak.nádraží
St 8. 10.
10.00 h
Cvičení TAI CHI
sál Seniorcentra
Čt 9. 10.
14.00 h
Rukodělné tvoření
s Helenou
Pá 10. 10.
16.30
Veřejné blaho aneb
Deskový statek
zájezd do divadla J. Myrona
Po 13. 10.
09.00 h
Měření glykémie
klubovna Seniorcentra
Út 14. 10.
08.15 h
VYCHÁZKA PRO ZDRAVÍ
AN, nást. 14
St 15. 10.
06.00 h
KINO PRO DĚTI:
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 8
15.00 h
MĚSTO V MÉ PAMĚTI
podkroví knihovny
- osobní vzpomínky na
malíře Luďka Majera
St 8. 10.
15.00 h
S-KLUB: ZHUDEBNĚNÉ
VERŠE JOSEFA KAINARA
podkroví knihovny
Čt 9. 10.
16.00 h
LISTOVÁNÍ – SCÉNICKÉ
ČTENÍ S LUKÁŠEM HEJLÍKEM
A VĚROU HOLLOU
pódium na Masarykově náměstí
So 11. 10.
DESKOHRANÍ
08–11.30 h Dětské oddělení
Odpolední
keramické tvoření
SVČ
St 8. 10.
14.00 h
Streetování s Ersi
ZŠ 5. května – tělocvična
Ne 12.
a 19. 10.
16.00 h
Kurz – Line dance
pro začátečníky
SVČ sál
Po 20. 10.
15.00 h
Kurz – netradiční
vánoční ozdoby
SVČ – klubovna č.5.
St 29. 10.
09.00 h
Ne 5. 10.
RODINNÉ KONSTELACE
09–18.00 h SVĚDOMÍ,
VINA A NEVINNOST
- seminář
Prázdninová tvořivá
dílna pro děti
SVČ – klubovna č.5.
St 29. 10.
09.00 h
Prázdninové
keramické tvoření
SVČ
Po 6. 10.
LÉČENÍ ZVUKEM
17.30–20.30 RELAX HARMONY
- hudební večer
Pá 31. 10.
17.00 h
Pohádkový pátek:
O neposedném ježečkovi
SVČ sál
Po 1. 9.
až Pá 2. 1.
Od jara do zimy
VMP, Sušák
- slavnosti a rituály východní
Moravy ve fotografiích
etnografa Pavla Popelky
So 11. 10.
13.00 h
Prameny Valašsko aneb
To nejlepší z Valašska
VMP, Janíkova stodola
- přehlídka dětských
folklorních souborů
Čt 16. 10.
15.00 h
seniorkino: Něžné vlny
kino Panorama
Čt 30. 10.
17.00 h
Út 21. 10.
07.50 h
KOLEM HRANIC
vlak. nádraží
PŘÍNOS DOBROVOLNÍkA
VE VZTAZÍCH LIDÍ
S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
Podkroví knihovny
St 22. 10.
V3V – Jak hospodařit
s časem
St 22. 10.
05.30 h
nákupní zájezd
do Polska – Rosava
St 22. 10.
15.00 h
Právní poradna
JUDr. Milana Matuly
kancelář KS
Čt 23. 10.
16.30 h
muzikál Quo Vadis
divadlo J. Myrona
Pá 24. 10.
06.30 h
poznávací zájezd
Oderské vrchy
AN
Čt 30. 10.
Dámský klub
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
Každý Čt
18.30–19.30 A TANEC PRO ŽENY
Pá 3. 10.
TANTRA PRO ŽENY
až So 4. 10. - seminář
17.30–17 h
Út 7. 10.
20.30 h
ÚPLŇKOVÁ TELEPATICKÁ
MEDITACE
- meditace
Pá 10. 10.
MOHENDŽODÁRO
18–22.00 h CVIČENÍ PRO ŽENY
- ochutnávka
Út 14.10.
Obtisky listů na papír
a plátěné tašky
So 11. 10.
MOHENDŽODÁRO
10–18.00 h CVIČENÍ PRO ŽENY
- celodenní seminář:
DŮM KOUZEL
Čt 16. 10.
až Ne 19. 10. 18.00 h
Út 21.10.
Pohádka
O VELIKÉ ŘEPĚ
Po 13. 10.
17–19.45 h
Po 6. 10.
TÝDEN KNIHOVEN
až So 11. 10. - rodinná registrace zdarma,
čtenářská amnestie
STRÁŽCI GALAXIE
Po 27. 10.
až St 29. 10. 17.30 h
Po 6. 10.
KNIŽNÍ HLÍDKA
14–16.00 h Masarykovo náměstí
EXPENDABLES:
Po 27. 10.
až St 29. 10. POSTRADATELNÍ 3
20.00 h
Po 6. 10.
TÝDEN ČTENÍ
až Pá 10. 10. Dětské oddělení
15.30 h
- čtení a kvízy o pirátech
8
KURZ KRESLENÍ PRAVOU
MOZKOVOU HEMISFÉROU
- 5dílný kurz
Pá 17. 10.
MOHENDŽODÁRO
18–22.00 h CVIČENÍ PRO ŽENY
- 5dílný kurz
SOUDCE
Pá 24. 10.
až Ne 26. 10. 20.00 h
Ne 26. 10. TVOŘIVE ODPOLEDNE
16–19.00 h S MANDALAMI
- workshop
Po 6.
a 20. 10.
15.30 h
TÝDNY DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
RŮŽE I LÁSKA MÁ SVÉ TRNY
podkroví knihovny
ANNABELLE
Po 13. 10.
až St 15. 10. 20.00 h
CO S LÁSKOU
20.00 h
ŠKATULÁCI
18.00 h
SKVĚLÉ VZTAHY
- celodenní seminář
Tvoříme figurky z drátků
SVČ – klubovna č.5.
Čt 16. 10.
17.30 h
Malujeme na trička
přes šablony
Po 20. 10.
a St 22. 10.
Pá 24. 10.
až Ne 26. 10.
So 25. 10.
9–17.00 h
Po 6. 10.
15.00 h
nákupní zájezd
Polský Těšín
AN
Po 1. 9.
CESTA SVĚTEM
až Pá 31. 10. chodby a podkroví
- výstava maleb a kreseb Anny
Křenkové v rámci akce Týdny
pro duševní zdraví 2014
MAOK, uvádí MOSSKIN
- koncert
Ve zdravém těle
zdravý duch
SVČ sál
- program pro děti a veřejnost
ČTENÍ SLUŠÍ KAŽDÉMU
Domov seniorů
- čtení z nové knihy Richarda
Sobotky „Pracovitá voda“
Út 7. 10.
STOLETÍ MIROSLAVA
ZIKMUNDA
18.00 h
Pá 24. 10.
19.00 h
Po 6. 10.
14.00 h
St 15. 10.
15.00 h
ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
Po 13. 10.
až St 15. 10. 18.00 h
Po 20. 10.
a St 22. 10.
OM HEALING V NOVOLUNÍ
- léčení
Filatelisté
zvou veřejnost
SVČ – klubovna č. 6.
TÝDNY DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
KDYŽ NĚKDO NEBO NĚCO
VE VZTAZÍCH CHYBÍ...
podkroví knihovny
DRÁKULA:
Čt 16. 10.
až Ne19. 10. NEZNÁMÁ LEGENDA
20.00 h
Čt 23. 10.
20.00 h
Čt 2., 16.
a 30. 10.
18.00 h
Út 14. 10.
17.30 h
Program vždy od 9.00 do 11.30 h
Hrátky cvičení, kafíčko
OSHO MEDITACE
- meditace
OCHUTNÁVKY ZDRAVÝCH
PROTEINOVÝCH JÍDEL
FESTIVAL INSPIRACE 2014
podkroví knihovny
- www.proudyinspirace.cz
Každý Čt
St 22. 10.
17.30 h
Pá 31.10.
17.00 h
So 11. 10.
09.00 h
TRANSFORMERS: ZÁNIK
Pá 10. 10.
a Ne 12. 10. 20.00 h
Ne 12. 10.
Po 6. 10.
16.00 h
So 18. 10.
13–17.00 h
ŠKOLA ŽIVÉ STRAVY
- setkání s ochutnávkou
Ne 19. 10. PRÁCE SE SIDERICKÝM
09–19.00 h KYVADLEM
- celodenní kurz
Ne 19. 10. ODLÉVÁNÍ ORGONITŮ
14–17.00 h - přednáška, workshop
Po 20. 10.
18.15 h
MEDITAČNÍ SKUPINY
MATKA MEERA
- volná meditace
Út 21. 10.
18.00 h
KVANTOVÁ AKADEMIE
REKONEKTIVNÍ LÉČENÍ
- seminář, skupinové léčení
Úroda z polí, zahrad
So 18. 10.
až Ne 26. 10. a sadů aneb Valašský
9–16.00 h hortikomplex
VMP, Janíkova stodola
Po 1. 9. až
Pá 31. 10.
Sbírka obrazů
manželů Urbanových
nábytek Kramolišovi
BACHA!
Čt 2. 10.
až So 4. 10. FESTIVAL DIVADLA
18.30–20 h Společenský dům
- více na www.bachadivadlo.cz
říjen 2014
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Výstava Tesla (ne)zapomenutá putovala na Slovensko
Po úspěšné prezentaci výstavy
o Tesle zapomínané a přece nezapomenuté v Sušáku Valašského muzea
v přírodě (únor – srpen 2014) se projekt ve druhé závěrečné etapě přesunul na Slovensko.
„Partnerem mikroprojektu Tesla
(ne)zapomenutá je město Trstená,“
uvedl Mgr. Zdeněk Cvikl z etnografického útvaru Valašského muzea.
„Ihned po skončení výstavy v Sušáku
se panely a vybrané exponáty přesunuly do Trstené, kde byla za účasti delegace muzejníků a členů Muzejního
spolku z Rožnova pod Radhoštěm,
vedené ředitelem Valašského muzea
Ing. Jindřichem Ondrušem, prvního září zahájena výstava v tamním
Domu kultury. Slovenští kolegové na
čele s primátorem města Trstená nás
provedli bývalou továrnou na barevné
televizory Orava v Nižné. V Trstené
jsme si prohlédli farní kostel s vyhlídkovou věží a v odpoledních hodinách se uskutečnilo slavnostní zahájení výstavy. Odborný komentář
provedl dr. Jiří Langer. Na spolupráci
Tesly v Rožnově a v Nižné zavzpomínal Vladislav Chmelař, Ing. Josef
Šmerda a dr. Pavel Hon. Přijetí bylo
velmi přátelské a umocněné vystoupením souboru Oravan.“
Výstava v Trstené potrvá do konce
října, pak se exponáty vrátí zpět do
Rožnova. „Další uplatnění této je-
dinečné výstavy závisí na okolnostech,“ dodal Cvikl. „Lze ji zakonzervovat, nebo ji zapůjčit k prezentaci
podnikům i školám. Například podnik ON Semiconductor by mohl ve
svých prostorách vystavit alespoň
panely. Valašské muzeum tyto možnosti nemá. A třebaže plní specifické
poslání, přece je dobře, že výstavou
co se děje v beskydech
o Tesle proniklo i do této ryze technické sféry.“
Určitě by bylo dobré probudit
zájem o průmyslovou historii města,
podniků Tesla, Loany, zaniklé papírny,
pivovaru a dalších. Historie průmyslové výroby v Rožnově je docela bohatá a její prezentace by jistě posloužila i v rámci propagace města. (sb)
Píše Melecký, kreslí Vyoral. © ČSOP Salamandr 2014
běž posekat
zahradu, ať nás
nepomluví sousedi
na sousedy tu
nikdo nemyslí!
Mrtvé zahrady. Tráva se seká hned, jak trochu povyroste, rozhodně však aspoň dvakrát týdně. Výška trávníku se může lišit
nanejvýš o milimetr. Květiny v něm je nutno hubit, protože jsou málo jednotné. Keře je třeba učit geometrii. – Podřizujeme se správné módě? Nemůžeme nechat trochu místa drobným spoluobyvatelům našich zahrad? Vždyť si jen ušetříme práci.
Volební období končí a my věříme, že jsme vaši důvěru nezklamali.
Pracovali jsme pilně a zodpovědně ve prospěch občanů města, a to i přes složitou
úlohu v opozici. O naši práci jste byli průběžně informováni v mediích, a tak se již
nedívejme do minulosti, ale do budoucnosti.
Koho již zanedlouho budeme volit na další čtyři roky? Kandidáty, kteří se ve svém
volebním programu zaváží...
Nová městská tržnice
■ k vybudování stylového tržiště v parku
u prostředního mostu (lávky). Tržiště s celoroční možností provozu, které odpovídá architektuře Valašska, se sociálním zázemím
a dostatečnou kapacitou parkování, umožňující prodej výpěstků a výrobků lokálního
charakteru, po kterém tolik volají občané,
drobní chovatelé a pěstitelé.
Noví lidé, nové nápady
■ zajistit, aby vedení města vypsalo výběrové
řízení na pozice manažerů organizací města.
Jen považte: ředitelka T klubu ve své funkci
říjen 2014
působí již 24 let, jednatel Komerčních domů
Rožnov - 21 let, ředitel Krytého bazénu
Rožnov - 14 let. Jde snad o celoživotní
zaměstnání jako u bývalého ředitele Městských lesů Rožnov, který byl ukončen až
jeho odchodem do penze?
Kultura pod jednou střechou
■ k zajištění smlouvy se skanzenem na
vybudování kvalitního kina v Janíkově stodole. Tím bude alespoň částečně vyvážen
nepoměr mezi tím, co město a jeho občané
skanzenu dávají a tím, co skanzen občanům města skutečně nabízí. Budeme volit
kandidáty, kteří nabídnou projekt sloučení
všech subjektů poskytujících kulturní vyžití
do jednoho tak, aby náklady města na kulturu byly vynakládány co nejefektivněji.
Sport pro všechny
■ zajistit centralizaci sportovišť na území města pod jednu organizační strukturu
s jasným plánem budování, oprav a především jejich efektivního využívání. Město
potřebuje jasnou vizi, strategii pro jednotlivé kroky, ale odvahu i k nepopulárním
opatřením.
Peníze nás všech
■ zajistit efektivní využívání finančních prostředků města, zavedení transparentních
účtů, zrušení poplatků za svoz odpadů pro
občany. Dále pak kandidáty, kteří se zaváží realizovat pravidelné audity hospodaření města prostřednictvím krajského úřadu,
který je nabízí bezplatně. Auditorské kanceláře prováděly každoroční audit města
za nemalou finanční částku a v diskutabilní
kvalitě.
Čisté město
■ zajistit skutečně pečlivou údržbu ve městě.
Už nechceme dennodenně klopýtat po rozbitých a zaplevelených chodnících, dívat se,
jak plevel ničí okraje silnic, travnaté plochy nejsou sečeny a všude je jen špína
a nepořádek.
Tomáš Hradil
9
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Starší žáci Rožnovského tenisového klubu
obhájili vysoké postavení
Družstvo starších žáků si před letošní sezonou dalo za cíl vyhrát svoji
skupinu žákovské ligy staršího žactva v severomoravské oblasti a postoupit do předkola Mistrovství republiky družstev staršího žactva.
Družstvo nastupovalo v soutěži
ve složení: Holiš, Pavelka, Šlachta,
Podsedník, Šustáček, Michut,
R ichtrová, Bilecová, Kvochová
a Ungersbocková. Všechny zápasy
odehrálo toto družstvo vítězně,
a tak byl základní cíl družstva splněn a družstvo postoupilo do závěrečného turnaje o mistra České republiky v kategorii staršího žactva.
Závěrečný turnaj se uskutečnil na
konci srpna v Rakovníku.
Naše družstvo odjelo v sestavě:
Dominik Holiš, Patrik Pavelka,
Dominik Podsedník, Cyril Šlachta,
David Michut, Sabina Richtrová,
I z a b e l l a B i l e c o v á a Va l e r i e
Ungersböcková. Ze základní sestavy díky zraněním vypadli Šustáček
Tomáš a Kvochová Kristýna.
První den nastoupilo naše družstvo do velmi důležitého zápasu,
který rozhodl o tom, jestli budeme
dále bojovat o konečné pořadí, či pojedeme domů. Našim soupeřem bylo
družstvo TK Benátky nad Jizerou.
Naši hráči si vedli výborně a tohoto
soupeře jsme porazili 7:2 a postoupili tak do závěrečných bojů.
Bohužel los byl k nám velmi
nemilosrdný a další den jsme nastoupili proti největšímu favoritovi
Agrofert Prostějov. S tímto těžkým
soupeřem jsme prohráli 0:9, dokázali jsme mu vzít pouhé dva sety.
Tato porážka naše družstvo nesrazila
na kolena a v dalším kole se utkalo
s Tenisklubem Cheb. Toto byl velmi
dramatický zápas, po šesti dvouhrách
a dvou čtyřhrách byl vyrovnaný stav
Celkově tedy skončilo naše družstvo na krásném 6. místě a potvrdilo své vysoké postavení v rámci celé
republiky. Před námi byly jen čtyři
pražské celky a družstvo Prostějova.
Ve finále mistrovství se podle očekávání utkaly celky Prostějova a Sparty.
Složení družstva zleva: Pavelka Patrik, Podsedník Dominik, Šlachta Cyril, Holiš Dominik, Michut
David, zast. kapitána Vykoukal Jiří, Richtrová Sabina, Ungersbocková Valerie, kapitán družstva
Mrlík Jaromír a Bilecová Isabella. Foto: RTK
4:4 a rozhodovala poslední čtyřhra.
V ní nastoupil pár Michut-Šlachta.
Nakonec se rozhodovalo až v tiebreaku třetího setu, který naši hráči vyhráli. Po tomto vítězství 5:4 nás čekal
poslední zápas o celkové 5. místo.
Naším soupeřem byl celek TJ
Sokol Vysočany. Byl to opět velmi
dramatický zápas, který se vyvíjel podobně jako předchozí. Před poslední
čtyřhrou byl stav 4:4 a opět rozhodovala poslední čtyřhra. Tentokrát nám
kousek štěstí chyběl a kluci prohráli
druhý set v tiebreaku.
Tentokrát vyhrála Sparta 6:3 a získala tak titul.
Gratulujeme celému našemu
družstvu za skvělou reprezentaci
klubu a děkujeme manažerovi týmu
Martinu Šustáčkovi, který svou prací
v zákulisí pomohl sestavit tento tým,
kapitánovi Jaromírovi Mrlíkovi a jeho
zástupci Jirkovi Vykoukalovi za výbornou trenérskou a kapitánskou
práci a také děkujeme ostatním rodičům členů družstva za jejich obětavou pomoc při soutěži družstev.
(RTK)
Festival jihomoravského folklóru
ve fotografiích Pavla Popelky
Velký sál Sušáku Valašského
muzea v přírodě se stal přehlídkou
barevných fotografií, zaznamenávajících folklór Uherskobrodska na
výstavě pod názvem „Od jara do
zimy – slavnosti a rituály východní
Moravy“. Autorem výstavy je PhDr.
Pavel Popelka, CSc., ředitel Muzea
J. A. Komenského v Uherském Brodě.
„Zvláštností je, že doktor Pavel
Popelka po absolvování školy pracoval jen v muzeu v Uherském Brodě,
které od roku 1989 vede jako ředitel,“ uvedl výstavu ředitel Valašského
muzea Jindřich Ondruš. „Celý život
se věnuje etnografii, přitom stále
hledá něco nového. Zasloužil se
o zaznamenání lidové písně. Napsal
mnoho odborných článků a publikací. Je spolupořadatelem velkých
folkloristických akcí. Ve Strážnici
realizoval více než dvacet autorských
pořadů. Jeho celoživotním koníčkem
10
je i fotografická tvorba. Přesto jsou
jeho největším zájmem lidé a jejich
životy, všední i sváteční. Je také znamenitý vypravěč. I v jeho fotografiích
je patrná jistá jadrnost člověka opojeného lidovou kulturou. V návštěvnících vzbuzují zaujetí pro krásu lidové
kultury, jak o tom vypovídá i tato
výstava. Nelze než konstatovat, že
Pavel Popelka je osobností vskutku
jedinečnou.“
„I když vystavuji v Rožnově poprvé, vracím se sem už po několikáté
a jsem velmi rád, že mohu vystavovat
právě v tomto nádherném prostředí,“
uvedl Pavel Popelka. „Coby mladí etnografové jsme jezdili do Rožnova
jako do jakéhosi chrámu, kde jsme
se učili a vzdávali hold etnografii.
Svým způsobem jsou právě tady moje
etnografické kořeny. Dřív chodil etnograf do terénu s notesem a tužkou,
protože na fotoaparáty nebylo, dnes
se bez fotoaparátu a kamery neobejde. Tato výstava je pojata jako průřez rokem od jara do zimy, co je za tu
dobu možné na naší krásné Moravě
vidět. Kromě folklóru tak touto výstavou opěvuji i Moravu, kde je život
krásný, navzdory okolnímu rozbouřenému světu. Děkuji panu řediteli,
že mohu v těchto nádherných prostorách vystavovat.“
Doktor Pavel Popelka se narodil
12. 3. 1949 ve Strání, okres Uherské
Hradiště. Jeho fotografie okouzlily
návštěvníky v řadě míst u nás, ale
i jinde v Evropě. Na vernisáž přinesl
vlastní slivovici ze svých stromů, které
sám zasadil ve vesnici, kde se narodil
a ze stroje, který téměř sám vyrobil.
Výstavu „Od jara do zimy, slavnosti a rituály východní Moravy“ stojí
zato navštívit, nechat se okouzlit půvabem jihomoravských krojů a folklórem. (sb)
Nehoda u Zubří
Na hlavní komunikaci spojující
Rožnov s Valašským Meziříčím silnici
I/35 došlo ve středu 10. září chvíli před
desátou hodinou dopolední v katastru obce Zubří k vážné dopravní nehodě. Čelně se střetla Škoda Felicia jedoucí ze směru od Valašského Meziříčí
s dodávkou Mercedes Sprinter jedoucí z opačného směru. Při střetu
došlo k zablokování vozovky a celkem třem zraněním. Jednapadesátiletý
řidič mercedesu z Kopřivnice utrpěl
lehké zranění, lehké zranění utrpěla
i pětadvacetiletá spolujezdkyně z felicie z Rožnova. Čtyřiadvacetiletého
řidiče felicie z Rožnova museli z vozidla vyprostit přivolaní hasiči. S těžkými zraněními byl letecky transportován do nemocnice. Policisté provedli
u řidiče dodávky dechovou zkoušku,
která vyloučila ovlivnění alkoholem.
Škoda na mercedesu činí sto padesát
tisíc korun, u felicie dvacet tisíc korun.
(pčr)
Pyrchalová
nositelkou tradice
V květnu obdržel MěÚ Zubří
dopis z Ministerstva kultury s oznámením, že ministr kultury schválil
nominaci Marie Pyrchalové na udělení titulu „Nositel tradice lidových
řemesel“ za rok 2014. K předání titulu došlo 6. září během „Dnů evropského dědictví v Opavě 2014“.
Po udělení titulu Jiřímu Ondřejovi
za výrobu březových metel (2005)
a Pavlu Čípovi za výrobu hudebních
nástrojů (2008) se ocenění dočkala
i zuberská výšivka, tak charakteristická pro město Zubří. Pyrchalová
(nar. 1955) začala s vyšíváním v roce
1984 u paní Anny Zwillingerové. Od
roku 2000 sama předává zkušenosti
pořádáním kurzů zuberské výšivky
v Zubří, Brně, v Krkonoších, v polském Śremu. Vytváří vlastní vzory bohatých kompozic při zachování všech
tradičních prvků a technik. (sb)
KAMENICTVÍ
Rožnov pod Radhoštěm
702 525 083
Nové pomníky, renovace starých
terasových hrobů, broušení terasa
a impregnace, sekání a obnova písma,
prodej lamp, váz, vitrin, křížů...
Sleva 25 % na tyto služby
říjen 2014
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Buďme efektivní, vytvořme dětem kvalitu,
ale nezadlužujme je
Město Rožnov pod Radhoštěm v roce 2013 hospodařilo s příjmy
253 milionů Kč. Pro srovnání Valašské Meziříčí 460 milionů Kč či
Zubří 90 milionů Kč. Jsme z hlediska rozpočtu malé město, nechtějme
proto vždy všechno, co mají v okolí.
zdroj www.statnipokladna.cz
Většina výdajů města jsou výdaje mandatorní, tedy takové, které obec
musí vydat ze zákona a zastupitelé nemají možnost tyto výdaje výrazně
ovlivnit. Roli obce a strukturu výdajů pak spíš než názor zastupitelů
definuje zákon číslo 128/2000 Sb. o obcích.
Je zajímavé, že ačkoliv na kulturu a sport dává město obrovské
peníze, jen v roce 2013 to bylo bezmála třicet milionů Kč, se přesto
v Rožnově neprovozuje profesionální divadlo, žádný kolektivní sport
se nehraje na vrcholové úrovni, kino, sokolovna, skokanské můstky,
fotbalové hřiště a haly a hřiště na základních školách jsou na hranici
životnosti, nebo technologicky zastaralé. Vezměme Zubří, to má celkový rozpočet města „pouze“ 90 milionů a kde je jeho házená? Jistě,
děti tam mají menší výběr sportovních oddílů, ale zato s diametrálně
odlišnou kvalitou.
V minulém režimu byl Rožnov pod Radhoštěm tepajícím srdcem
Valašska. Budovala se Tesla a kolem ní infrastruktura moderního
města, které bylo centrem regionu. Mohli jsme si s Teslou dovolit
podporovat širokou škálu sportovních a kulturních aktivit. Ta doba
je však nenávratně pryč!
říjen 2014
Nemůžeme přešlapovat na místě, proto se soustřeďme na efektivní
a promyšlené projekty, vyžadujme od kulturních spolků a sportovních oddílů vícezdrojové financování, pokud chtějí dotace a hlavně
zapomeňme na finančně náročné aktivity. Definujme si koncepci,
která pomůže sportovat a kulturně žít především dětem bez ohledu
na to, zda jsou jejich rodiče bohatí či chudí a pro sporty dospělých
chtějme výraznější spoluúčast. Nebude-li v silách města nabídnout
sportovní či kulturní stánky, využívejme infrastrukturu ostatních,
mnohem bohatších měst.
Vybudujme na školních hřištích malá, ale kvalitní sportoviště, dosaďme školníky do rolí správců, opatřeme hřiště kamerami městské
policie a otevřeme hřiště dětem i po skončení vyučování. Nebudujme
sportoviště pro náctileté na sídlištích, kde jejich hry ruší pokojné
soužití a budujme tam jen klidná relaxační centra pro předškolní děti
a seniory. Už žádné skateparky pod okny. Pokusme se s hokejovým
klubem sehnat dotaci na jeho činnost z rozpočtu mikroregionu, od
podnikatelů či státu, a pokud se to nepodaří, přebudujme zimní stadion
na finančně nenáročnou špičkovou halu pro florbal a házenou, což
jsou oddíly s největší členkou základnou a celoroční aktivitou. V halách
základních škol hrajme basketbal či volejbal, trénujme gymnastiku.
Učme děti plavat na krytém bazénu a koupališti. Ale rezignujme na
snahu částečně uspokojit všechny. Nikam to nevede a naše děti, když
přijedou na zápas do ostatních měst, si dál budou připadat jako chudí
příbuzní. O studu, když mají hostit své soupeře a musí jim ukázat
naše sportoviště ani nemluvím. Nestavme multikulturní centrum, ale
vybudujme místo kina zařízení se sály, kde bude zkoušet skupinka děti
v dramatickém kroužku, taneční soubory, hudební kapely a budou zde
probíhat klubové večery tak, abychom mohli prodat budovu T-klubu
a opustit nájem společenského domu. Podpořme místní soubory,
amatérské hudební a divadelní skupiny tím, že jim umožníme dál
vystupovat na náměstí a v altánu v parku. Přispějeme tím k prezentaci
dovedností našich dětí a umělců, oživíme střed města a podpoříme
obchodníky, kterým přilákáme zákazníky z řad diváků. Využívejme
prostory Valašského muzea v přírodě, dohodněme s ním podstatně
bližší partnerství a využívejme jeho zdroje. Ale hlavně, nečerpejme už
nikdy dotace na projekty mimo schválenou koncepci jen proto, že ty
peníze lze jednoduše získat. Každá investice v budoucnu bude vyžadovat
údržbu či později opravu, a protože město ve většině případů neúčtuje
o odpisech a netvoří rezervy na budoucí opravy, zatěžujeme generace,
které přijdou po nás. Buďme proto finančně velmi, velmi opatrní.
11
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Letní vycházky městem skončily, práce pokračuje
Už po sedmé se během dvou
prázdninov ých měsíců v režii
Městské knihovny a tvůrčí skupiny seniorů uskutečnily procházky
městem.
„Tentokrát jsme začátek letních
procházek nejzajímavějšími místy
města posunuli na sedmnáctou hodinu, aby se jich mohli účastnit také
lidé, kteří tráví čas v zaměstnání až
do odpoledních hodin,“ uvedla paní
Marcela Slížková, patronka tvůrčí
skupiny seniorů.
„K už tradičním trasám po náměstí, Záhumení, městském parku
a dalším přibyla zkušebně vycházka
do Tylovic, která ukázala, že i na periferii města jsou zajímavé lokality
a místa s pěknými výhledy. Počasí
projektu přálo, jen jednou nás déšť
zahnal do místního kostela, tam se
účastníci seznámili s více jak čtvrt tisíciletou historií rožnovského chrámu
Páně. Noví účastníci vycházek obdrželi průvodcovské materiály po zmíněných lokalitách, připravené tvůrčí
skupinou seniorů, které jsou vítány
i mimo Rožnov. Potěšitelné je, že po
našem vzoru jsou vycházky organizovány i v jiných městech. I když
letní vycházky městem skončily,
práce tvůrčí skupiny seniorů nekončí
a každé prvé pondělí v měsíci se její
členové pravidelně scházejí v Městské
knihovně.“ (red)
Rožnovská zákoutí i jinak
Nedávno jsem na stránkách těchto
novin četl stesky jedné paní nad ostudným nepořádkem a stavem některých rožnovských lokalit. S názory
autorky naprosto souhlasím. A to se
nedívám očima turisty, ale starousedlíka, který si pamatuje Rožnov víc jak
půl století. Nutno podotknout, že ani
v minulosti nebyla situace výrazně
lepší, ale město bylo relativně mladé,
rychle se rozrůstající novými sídlišti
s paneláky svítící svou typickou šedí,
sem tam okrášlené dobovými sousošími, plechovými vitrínami, stožáry
s prapory a budovatelskými hesly. Na
opravdovou architekturu jaksi nebyl
čas, muselo se budovat. Pro milovníky
starého bylo místní Valašské muzeum.
Staré ustoupilo novému a záhy špinavé rampy sídlištních sámošek, plechové páchnoucí bufety či dotlučené
popelnice nikoho nevzrušovaly, stejně
jako oprýskané fasády budov, kde se
„socialisticky pracovalo a žilo“! Šeď
byla všudypřítomná. Všeobecný nepořádek a špína byly jakoby součástí
či daní za intenzivně rostoucí město
a jeho sídliště.
Pak přišla nová doba a s ní „rozkvět“ města a okolí. A tato proměna
s sebou přinesla zase jiná zákoutí či
stavby, které svým výsledným zjevem
znovu děsí turisty i domácí, ačkoli původní záměr byl asi opačný. O tzv.
„podnikatelském baroku“, co by tragické vizitce majitelů, již bylo napsáno
mnohé. Rožnov a okolí nejsou výjimkou. Zvykli jsme si. Dnes už nás neděsí, ale jsou trvalou ukázkou nevkusu
majitele vystavujícího na obdiv své
zdánlivé bohatství. I tak se dá projevit „osobní svoboda“ a naopak totální
selhání tak potřebného institutu architekta města. A všemocný stavební
odbor místního ouřadu pouze zajímá,
zda-li ta obludnost má kýmsi předepsaný sklon sedlové střechy či dřevěná
okna, jak vyžaduje údajně historický
ráz staveb. Krajinotvorné prvky, jako
sloupkové balustrády, kované či nerezové ploty připomínající vězeňské zdi
či betonové sloupy u vchodu už jsou
akceptovatelné stejně jako barvami
hýřící a blikající reklamní nápisy či
poutače.
Vrcholnou ukázkou této ohavnosti
je dnes areál hotelu Eroplán, kde kdysi
docela pěkně vyprojektovanou členitou stavbu kombinující stylizované
trámoví a bílé zdivo s dominantní překrásnou kovovou kinetickou plastikou starého eroplánu nový majitel přifoukl jakýmsi veletržním skleníkem
na terase, budovu zaplavil nesourodou květenou proloženou v noci svítícími reklamami a nápisy všech barev
navozující zdání luxusu či světovosti.
Vrcholem je potom zadní trakt kon-
ferenčního sálu, který zvenku připomíná zřícenou kostru vzducholodi
Hindenburg, jíž v noci rozzáří světelná
síť tisíců žároviček, jakou by ji mohla
závidět i vánoční Paříž. U vchodu vás
na schodišti jak k mauzoleu ovívají
hadrové plamínky elektrických lampiček… A to vše s magickou horou
Radhošť v pozadí. Děs-běs…
Ono stačí se podívat na výsledek
„demokraticko-lidového hlasování“
o výsledné barvě fasád některých
domů při revitalizaci místních panelových sídlišť. Nevěřím, že v každém
z těch „krásných a veselých“ domů
nežije několik lidí, kteří se do toho
svého vybarveného domu vracejí s pocitem odporu a hanby. I to je důsledek
naší „demogracie“ a neexistence kompetentního architekta města v rámci
městského ouřadu. Á propos, noční
barevné osvětlení nové pěší lávky přes
Bečvu je docela vtipně a pěkně vyřešeno, ale ta fialová barva, to je tedy
dílko… A kolik let pošklebků uběhlo,
než se kašna na náměstí dočkala alespoň elementární rekonstrukce, aby
aspoň trochu připomínala opravdovou kašnu.
Ale netruchlete vy, kterým není
vzhled našeho města lhostejný! Ani
jinde to není lepší. Letos jsme s rodinkou navštívili Telč a tradičně Český
Krumlov. V den naší návštěvy telč­
skému historickému náměstí, obklopenému dech beroucí středověkou architekturou, vévodil jakýsi
lidový jarmark se stánky vietnamských vetešníků, kterému v čele vévodil prodejní kamion (!) s nápisem
„pracovní oděvy“. Jsem netušil, v jakých veselých barvách se dnes šijí
montérky a vaťáky! A magické uličky
pod českokrumlovským zámkem
také okrášlily vietnamské kočovné
obchody „smíšeným zbožím“. A to
jsou, prosím, místa a města pod patronací UNESCO! A zkuste se někdy
v Krumlově zatoulat do bočních uliček historického centra: takových
„Paláčkových mlýnů“ tam taky ještě
pár najdete… Holt soukromý majetek je nedotknutelný a radnice bezzubé… Teda někdy. A jak kdy.
Naštěstí vzniklo v Rožnově i několik krásných a malebných zákoutí,
a přestože nenesou stopy oficiálně
uctívané jurkovičovské kýčovosti,
patří právem k okrasám města.
A možná právě proto. Turisté je asi
povětšině minou, ale místní je už objevují a oceňují vkus majitelů a architektonickou citlivost, ať už jde o rekonstrukce starých objektů, nebo
nové moderní budovy ve městě. Ale
o těch zase někdy jindy. Anebo zkuste
hledat sami. Budete příjemně překvapeni. Petr Liška
Novinky
z rožnovského
pivovaru:
Novinky z lázeňské
kavárny:
DOMÁCÍ DORTY – máte rádi kvalitu a rádi ochutnáváte netradiční
chuti? Pak Vám nabízíme luxusní
nefalšované dorty vyráběného z těch
nejkvalitnějších surovin – s malinami, pistácií, oříšky, višněmi…..
za kvalitu ručíme! sami si je totiž
vyrábíme.
ZÍSK ÁVÁTE 50% SLEVU NA
NAŠE DOMÁCÍ DORTY
V TANCÍCH NÁM ZRAJÍ ŠEST­
NÁCTKY – SVĚTLÝ POPPER
A TMAV Ý HABSBURG, DO­
Z R ÁVÁ L E Ž Á K RO Ž N OV
A PRÁVĚ KVASÍ MEDOVÉ PIVO
A K PIVU U NÁS VŽDY ŠKVAR­
KOVÁ POMAZÁNKA ZDARMA
12
ROŽNOVSKÉ THÉ – obnovili jsme
tradici
NAVÁZALI JSME NA VÍCE NEŽ
STOLETOU TRADICI VÝROBY
A PŘÍPRAVY VYHLÁŠENÉHO
ROŽNOVSKÉHO THÉ, KTERÉ
SE PILO AŽ VE VÍDNI. SED­
ME­R O BY LIN SBÍR A N ÝCH
JEN A POUZE NA VALAŠSKU.
BUDETE PŘEKVAPENI MIMO­
ŘÁDNĚ LAHODNOU CHUTÍ!
LUXUSNÍ BRAZILSKÁ KÁVA
100% ARABICA
PŘIHLASTE SE DO NAŠEHO
KLUBU, DOSTANETE KLU­
BOVOU KARTU A OKAM­ŽITĚ
Zveme Vás
do našich pivních
a mořských lázní
Vřele doporučujeme: aromatera­
pii třemi druhy bylin s vlastním
peelingem celého těla a audio pro­
gramem tajné jogínské techniky +
masáž horkými lávovými kameny
zad a šíje + relaxační zábal na lůžku
+ 2x0,5 L pivo Rahošť za 439 Kč
říjen 2014
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Umění zmoudřet a umění zestárnout
„Řekla bych, že s povděkem.
Oblíbené jsou kulturní, společenské a poznávací zájezdy. I turistické,
protože turistiku máme ve svém programu – v současné době máme jeden
turistický zájezd v Tatrách a další na
Šumavě. Rádi se jich účastní i lidé
starší osmdesáti let, snažíme se vždy
program přizpůsobit, aby nebyl
nad jejich síly. Zájezdy jsou velmi
oblíbené.“
Anneliese Přikrylová. Foto: R. Sobotka
Klub seniorů, o. s. se v průběhu posledních let čtyřikrát stěhoval. Prozatím poslední adresa
jsou Komerční domy – někdejší
administrativní budova Tesly, kde
mají smlouvu na pět let. Prostory
Seniorcentra sdílí Klub seniorů spolu
s ČSŽ – spolek rožnovských žen, o.
s., Svaz tělesně postižených ČR, MěÚ
Rožnov p. R., o. s., Svaz diabetiků
ČR, ÚO Rožnov p. R.
Klub seniorů má kolem 800
členů a v jeho čele je Mgr. Anneliese
Přikrylová.
Nabídka činnosti je rozsáhlá a roz­
manitá, jak ji členové přijímají?
říjen 2014
Jaká je ústřední myšlenka vaší obě­
tavé činnosti?
„V časopisu Seniorek, který vydáváme, je mimo jiné uvedena i pěkná
a myslím, že i pravdivá myšlenka:
Člověk se domnívá, že musí zestárnout, aby zmoudřel. Ve skutečnosti
však má co dělat, aby si s přibývajícími léty zachoval rozum, který už
má. A to je heslo, kterým se snažíme
naplňovat vzdělanost a kulturu, udr-
žovat jak duševní, tak fyzické zdraví.
Lidé se sdružují v zájmových skupinách, někteří rádi turistují, jiní mají
zase v oblibě společenské akce, další
rádi tančí. Každý už má vymezený
prostor, kde si podle své mentality
něco najde. Neříkám, že všichni mají
rádi všecko, to v žádném případě, ale
nabízíme tak široké spektrum činností, že si každý může vybrat.“ (sb)
Bude nějaký zajímavý program
v měsíci říjnu?
„To budeme hlavně slavit Den seniorů. Ten sice připadá na 1. října,
ale my si ho připomeneme v pátek
3. října v Janíkově stodole. Našim
seniorům přijede zahrát a zazpívat
Brněnská Heligonka. Tato akce je
vždy pořádána pod záštitou města.“
Připravujete pro příští rok v pro­
gramové nabídce nějakou novinku?
„Programová skladba zůstane přibližně stejná. Děláme tuto práci už
šest let a je to skutečně velmi náročné.
Spolu se třemi manželskými páry ve
vedení Klubu tomu prakticky věnujeme veškerý volný čas. Vždy se snažíme zapojit oba manžely, jeden třeba
technicky, druhý organizačně, takže
se ta práce daří.“
13
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Mladí umělci představí zrekonstruovanou
třetí etáž Brillovy továrny
V pátek 17. října v 18.00 hodin
se na jeden večer otevřou dveře čtyř
ateliérů a jejich tvorba provede návštěvníky po nově revitalizovaném patře historické budovy v areálu bývalé Loany v Rožnově pod
Radhoštěm.
Výstava je přehlídkou tvorby
mladých ateliérů, které jsou spojeny s prostorem 3. Etáže. Instalace
představí objekty a grafiku Lenky
Mičolové, autorské komiksy Jana
Pomykače, práci architektů Daniela
Ba roše, Micha la Neje zch leba
a Marcela Šípky a fotografie Martina
Tůmy. Vystavujícími hosty jsou vizuální umělkyně Michaela Kuříková
a malíř, grafik a ilustrátor Tadeáš
Kotrba.
„Citlivá revitalizace bývalé výrobní haly Brillovy továrny zhodnotila nejcennější kvality této industriální architektury z 30. let 20. století.
Vysoké stropy a obrovská okna vytvářejí velkorysý prostor, který je pro
současnou rožnovskou architekturu
zcela netypický a svou dispozicí výjimečný. Rozlehlá hala je členěna
na řadu ateliérů a studií se společným reprezentativním prostorem,“
Stále přítomný duch staré textilní továrny, zachování původních olejovaných dřevěných podlah, čitelný železobetonový skelet budovy a velké
okenní plochy, to vše vytváří výjimečnou atmosféru 3. Etáže. Foto: 3. Etáž
informoval Martin Tůma, který za
3. Etáž komunikuje s médii.
Architektonický koncept rekonstrukce vytvořil Daniel Baroš
a Michal Nejezchleb ze studia
Henkai architekti. „Prostor 3. Etáže
je navržen především pro podnikavé
a tvořivé jednotlivce či malé kolek-
tivy. V počátečních úvahách byla
zvolena cesta vytvoření samostatných ateliérů s důstojným nástupem a místem pro společné setkávání
a rozvíjení sociálních vazeb mezi nájemci. U prostor tohoto typu je to
v Rožnově a v okolí ojedinělý přístup,“ uvedl architekt Daniel Baroš
a dodal: „Dostatečná otevřenost,
prostornost, prosvětlenost, nadstandardní nástupní a společenský
prostor, střídmá architektura interiéru vyzdvihující hodnoty původní
stavby jsou základními přednostmi
3. Etáže. Na Rožnovsku se zrealizoval velmi nevšední záměr.“ (lum)
Pohorská jednota Radhošť – 130 let historie
Počátky turistiky spadají do
druhé poloviny minulého století.
Vůbec první turistickou organizací byl „Alpine Club“ v Londýně
roku 1857.
V zemích Koruny České se začala organizovaná turistika rozvíjet
až v závěru 19. století. Před 130 lety
byl 14. září 1884 z podnětu frenštátských rodáků PhMr.Štěpána Ježíška
a JUDr. Edvarda Parmy založen
„z lásky k hornatému Valašsku“ náš
nejstarší turistický spolek Pohorská
jednota Radhošť (PJR). Například
Klub českých turistů vznikl v Praze
až v roce 1888. Nově vzniklý spolek
si vzal za cíl „Návštěvu hor a zajímavých krajin moravsko-valašských
usnadňovati, lásku k nim pěstovati
a k vědeckému prozkoumání Valašska
přispívati.” První valné hromady se
9. listopadu téhož roku zúčastnilo
39 členů. Kromě názvu spolku byl
také schválen znak s květem sedmikvítku a opisem Pohorská jednota Radhošť. Prvním předsedou
byl zvolen velkoobchodník Emil
Kostelník.
PJR orientovala svou činnost
v počátcích na nedaleké Horečky,
kde v letech 1885–1886 vybudovala dvě vyhlídky a označila turistické chodníky.
14
Znak Pohorské jednoty Radhošť.
Foto: R. Sobotka
Roku 1886 byly zakoupeny pozemky na Pustevnách pro výstavbu
turistických útulen. Útulna Pústevně
byla postavena roku 1891. Roku
1893 postavena na Stupních rozhledna Cyrilka. Roku 1894 dokončena útulna Šumná. V roce 1897
byla na Okrouhlém zřízena rozhledna Metodějka, ta později zanikla. Útulna Maměnka a jídelna
Libušín byly částečně otevřeny již
při svěcení kaple na Radhošti v roce
1898, slavnostní otevření proběhlo
6. 8. 1899, současně s otevřením zvonice, kuželny a letní tělocvičny.
Zakoupením turistické útulny
u kaple na Radhošti v letech 1903 až
1907, adaptací chalupy na Martiňáku
pro potřeby turistiky v roce 1906
a zakoupením dalších pozemků se
v roce 1908 dostal do majetku PJR
celý horský hřeben na Pustevnách od
Tanečnice až k rozhledně Cyrilka,
také část pozemků na Radhošti.
Po vybudování silnice z Frenštátu
do Ráztoky v roce 1906, a „knížecí
cesty“ z Ráztoky na Pustevny v letech 1910–1911, vybudováním turistických chodníků z Ráztoky na
Pustevny, na Skalíkovu louku, na
Maňáky a Okrouhlý byl završen rozvojový program PJR na severní straně
Radhoště. Pustevny se tak staly dostupným a oblíbeným střediskem beskydské turistiky.
PJR překonala tíživou situaci za
první i za druhé světové války. Po
únoru 1948 však v důsledku slou-
čení tělovýchovných organizací
a sportovních spolků v jednotnou
tělovýchovnou organizaci činnost
15. 6. 1950 končí, majetek byl předán Čs. hotelům.
Myšlenka na obnovu činnosti
PJR byla stále živá. V roce 1988 se
v rámci 104. výročí založení PJR
a 100 let organizované turistiky
v Československu uskutečnil výstup na Radhošť. K obnově činnosti
PJR však došlo až v nových společenských podmínkách. Po čtyřiceti
letech vynuceného odmlčení se o to
7. 11. 1990 zasloužil přípravný výbor
pro obnovu činnosti PJR.
Turistika je součástí životního
stylu. U začátku turistického dění
u nás byla před 130 lety Pohorská
jednota Radhošť, náš první a nejstarší organizovaný turistický spolek. (sb)
říjen 2014
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Zašová turisticky pěšky i na kole
Obec Zašová, jejíž historie se datuje do přelomu 13. a 14. století, je od
Rožnova pod Radhoštěm co by kamenem dohodil (7 km). Do Zašové
se snadno dostanete automobilem.
Obec má i dobré spojení veřejné dopravy. Pro milovníky cyklistiky vede
do obce podél řeky Bečvy krásná cyklostezka nebo nově opravená cesta
vedená přes město Zubří.
Zašová v současnosti prošla mnohými změnami, které stojí za to navštívit. Především je to nový Kulturní
dům, který se svého otevření dočkal
27. 12. 2013 a dnes se i ke Kulturnímu
domu dodělává náves. Srdce obce
Zašová tedy dostalo úplně nové kouzlo
a vzhled.
Obec nabízí zajímavé turistické
okruhy a kromě toho i celou řadu
místních zajímavostí. Zašovou prochází modře značená turistická cesta
přes Košové na Domoraz a železniční
stanici Hostašovice (cca 6,5 km),
s možností napojit se na červeně značenou hřebenovku po Veřovických
vrších. V samotné obci je zeleně značený okruh mezi Aktive point, vybu-
Pohled od někdejší Seichertovy
„Lékárny u Matky Boží“ do uličky
Na Zahradách. Na historickém
snímku je dobře patrná rožnovská
strouha, která zásobovala vodou
Sušák, poháněla Paláčkův mlýn
a pilu, také rožnovskou papírnu.
Vlevo je Bajerova hospodářská
usedlost, měla své místo snad jen
sto metrů od náměstí, zanikla ve
druhé polovině 20. století.
říjen 2014
Aktive point v Zašové na Jaštině. Foto: R. Sobotka
dovanými v rámci Programu rozvoje
venkova ČR a spolufinancovanými
Evropskou unií, což jsou zajímavá
místa s rozcestníky, odpočívadlem,
fotografiemi a výhledem do krajiny –
přes Pohoř, Jaštinu a Černý kopeček.
Po obou stranách Pohoře lze sice neznačenými, ale pohodlnými lesními
cestami snadno dojít přes Paseky až na
zuberskou Lipůvku, Randůsky a městem Zubří zakončit pěší výlet na tamním vlakovém nádraží (cca 7 km).
Zašová nabízí také cyklotrasy s obtížností od lehké pro děti až po těž-
kou v délce 14 km a s převýšením
443 m: start u Informačního centra,
pak přes Aktive point Pohoř a Jaština,
dále Jehličná, Aktive point Černý kopeček, cíl opět u Informačního centra.
Místní specialitou je pro zdatné
cyklisty středně těžká cyklotrasa, která
se jezdila při závodech 24 hodin na
horském kole v délce 15 km a s převýšením 473 m, lze ji zdolat za hodinu
a půl.
Na trekinkových kolech se lze
vydat také Po stopách zašovských pramenů a studánek. Na trase dlouhé
26 km s převýšením 460 m se nacházejí studánky a prameny U Korýtka,
Vlčí pramen, studánka Elzová, stu-
dánka u Milířů a studánka Jarošovka.
Časová náročnost trasy je 3 hodiny.
Pramenů a studánek je na katastru obce celkem 10. Nejznámějším
z nich je pramen Stračka, který se nachází pod severním svahem Pohoře,
má zajímavou historii s pověstí o záchraně rytíře a léčivých účincích
vody. Vyhledávanému areálu dominuje jeskyňka s plastikou Panny Marie
Zašovské.
Z pamětihodností by si turisté neměli nechat ujít návštěvu místního
barokního poutního kostela P. Marie
(postaven 1714–25) s památečním obrazem Zašovské Madony z 15. století.
Na úpatí malého parčíku před kostelem stojí kamenný kříž z roku 1805,
u kostela socha sv. Jana Nepomuckého
z 2. poloviny 18. století.
Zašová se nachází v údolí podél
Zašovského potoka, a třebaže kostel je postaven na malém návrší, nejsou jeho věže vidět od Meziříčí ani od
Rožnova, pokud člověk nevkročí do
obce samotné. A jakmile do ní vkročí,
najde zde nejen celou řadu turistických
možností, ale i významných památek.
Pokud tedy do obce Zašová zavítáte, najdete zde mimo památky i dětská hřiště, tenisové kurty, fotbalové
hřiště, házenkářské hřiště ve Veselé,
sportovní halu, bowling, solnou jeskyni, saunu a mnoho dalšího. (sb)
Proměny města Rožnova pod
Radhoštěm zaznamenal srovnáním
pohlednic a fotografií, pořízených
před sto lety a současných fotografií,
pořízených ze stejného místa v roce
2009, rožnovský fotograf Zdeněk
Kolomazník. Tyto dvojice jsou významným dokumentem pro současníky i následující generace. Snímky
doprovodným textem opatřil Richard
Sobotka.
15
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Jak se má, co dělá…
Čenda (Vincenc) Krůpa (nar. 1933),
učitel, zaměstnanec Gumáren Zubří,
kronikář, muzikant a v současnosti
důchodce.
„V roce 1953 byl nedostatek učitelů, a protože jsem se z různých důvodů nedostal na vysokou školu, absolvoval jsem přes prázdniny učitelský
kurs a od 1. září jsem učil na základní
škole ve Valašské Bystřici až do roku
1955, kdy jsem z týchž různých důvodů musel s učitelováním skončit.
Pak jsem až do důchodu pracoval
v Gumárnách Zubří v expedici.“
Tvým koníčkem, ale spíš posláním,
bylo psaní kronik.
„Kroniku města Zubří jsem dělal
od roku 1988 až do roku 2006. Byla
to náročná práce. Předchozí kroniky
měly vždycky jen dva nebo tři listy,
průvod na 1. máje, že se něco postavilo, oslavy VŘSR a podobně, to
vlastně ani kronika nebyla. Kdežto já
jsem se snažil, a vydatně mi při tom
pomáhala má žena, aby kronika byla
studnicí zážitků a znalostí minulosti.
Asi před dvěma roky jsem se pak pustil do psaní muzikantské kroniky zuberské dechovky Zubřanky. Až do té
nemovitosti
i okolí, stala se součástí společenského
života obce a nechyběla na žádné významnější akci. Kolem roku 1960
měla až 42 členů. Zubřanka účinkovala nejen v České republice, ale
i v Rakousku, Polsku, Maďarsku nebo
Slovensku. Také v partnerském německém městě Rosdorfu. V repertoáru byla především česká klasika tří V – Vacek, Vačkář, Vejvoda.
Samozřejmě i valašská lidovka.“
Čenda Krůpa. Foto: R. Sobotka
doby to bylo jen několik vzpomínek
z doslechu. Sbírali jsme s kolegou z kapely Nohavicou písemné dokumenty
a fotodokumentaci, pak jsme kroniku
s manželkou dva roky psali.“
Jsi také členem zuberské dechovky
Zubřanky.
„Její vznik se datuje do roku 1908,
takže letos si připomíná už 106 let
své existence. Jejím prvním kapelníkem byl Šimurda. V kapele hráli muzikanti ze Zubří a Zašové. Zubřanka si
brzy získala respekt a uznání v Zubří
V posledních letech zájem o decho­
vku upadá, zanikne časem úplně?
„Rozhodně nezanikne. Dechovka
se dobře poslouchá, je osvěžující, má
příznivý vliv na celý organismus.
Věřím, že dnešní odchovanci moderní muziky, až časem vyzrají, že si
možná rádi poslechnou lidovou dechovou hudbu, ať už z rozhlasu nebo
z televize, nebo přímo na místě, kde
se koncert bude pořádat.“
Čím se bavíš v důchodu?
„Práce doma a na zahradě je pořád
nějaká. Něco si přečtu. Pravidelně
každý pátek máme s kapelou muzikantské zkoušky. Takže kolikrát času
i pochybí…“ (sb)
Za váš les zaplatím nejvyšší
možnou cenu.
Na stáří ani výměře nezáleží.
Platím hotově. 773 585 290.
Pronajmu zajímavé nebyto­vé
prostory, 80 m 2 (lze rozdělit),
1. patro, centrum Rožnova. Samostatný
vstup, vlastní zázemí. Informace na
tel. 608 201 158.
Pronajmu ženě samostatný
pokoj v RD v Rožnově. Soc. zařízení
a kuchyň společné. Cena: 3000 Kč. Tel.:
731 624 699.
služby
Nabízím výuku aj,
všechny úrovně, příprava ke zkouškám,
konverzace. 776024728
Chcete něco prodat, koupit, darovat?
Nechcete, aby u věcí za pár stovek rostla
cena kvůli složité dopravě, poštovnému
apod.? Nebo hledáte ideálního protějška
a nechcete za ním jezdit do jižních Čech?
Inzerujte v Rožnovském prostoru, v nejčtenějších novinách v Rožnově, a máte
jistotu, že na váš inzerát budou reagovat lidé ve vzdálenosti do 15 kilometrů. Soukromé inzeráty 0,20 Kč/znak,
komerční inzerce 2 Kč/znak.
Palackého 2205, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, mobil: 777 200 801,
tel./fax : 571 625 068, www.reality-kocourek.cz, e-mail: [email protected]
Prostřední Bečva
Rožnov pod Radhoštěm
Prodej RD nedaleko centra. Zast. pl. 185 m², užit. pl. 130 m²,
pozemek 1334 m². Po část. rekonstrukci. Cena 3 490 000 Kč
Prodej bytu 2+1 ve 4.NP na ul. Travinářská. Podl. plocha
54 m². Po částečné rekonstrukci. Cena 885 000 Kč
Rožnov pod Radhoštěm
Rožnov pod Radhoštěm
Prodej RD 4+1, Rybníčky. Zast. pl. 107m2, užit. pl. 90 m2,
pozemek 600 m2. Část. rekonstrukce. Cena 2 700 000 Kč
Prodej bytu 3+1 v 6.NP ul. Horská. Podl. plocha 64m².
Byt s lodžií. Po část. rekonstrukci. Cena 1 025 000 Kč
Bystřička
Rožnov pod Radhoštěm
Prodej rekreační chaty v obci Bystřička. Zast. plocha 83m²,
užit pl. 100 m², pozemek 628 m². Cena 950 000 Kč
Prodej bytu 3+1 v 1.NP na ul. Borová. Podl. plocha 64 m².
Po částečné rekonstrukci. Cena 999 000 Kč
Další nabídku našich nemovitostí naleznete na stránkách www.reality-kocourek.cz
Rožnovský prostor – měsíčník. Vydává Lukáš Martinek, Borová 1697, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 73941719, číslo registrace pod MK ČR E 20223, e-maIl: [email protected],
tel.: 777 844 991. Spolupracovníci redakce: Richard Sobotka, Petr Liška, Vladimír Bartošek. Sazba: Jakub Vémola. Články označené jako (pr) jsou placenou inzercí. Drobné barevné odchylky nejsou na závadu.
Tiskne SAMAB Brno Group a.s. Zdarma do všech schránek v Rožnově. V obcích mikroregionu, Zašové a Stříteži nad Bečvou volně k odběru v prodejnách. Vychází vždy první den v měsíci. Náklad 7300 ks.
16
říjen 2014
Download

Boj o nerozhodnuté voliče: férovost je pryč