Nejčtenější noviny
v Rožnově
NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK IV / ČÍSLO 5červen
ZDARMA
Voda jen hrozila, vítr konal
Rčení, že je meteorologie tak trochu věštění z křišťálové koule, se v případě Rožnova v polovině května nenaplnilo. Varování expertů na počasí
se tentokrát do puntíku vyplnilo.
Bečva nebezpečně stoupala, vítr lámal
stromy. Napilno měli zejména hasiči,
kteří své statistky „vylepšili“ o desítky
zásahů.
Meteorologové zhruba čtyři dny
předem avizovali, že ve čtvrtek 15.
května a o den později by na severních
návětřích Beskyd mohlo spadnout až
120 mm srážek. Správně předpověděli
i silný vítr. Nejkritičtější situace panovala v pátek brzy ráno.
„Povodňová komise města Rožnov
pod Radhoštěm vyhlásila dne 16.
Stromy ničily auta i náhrobky. Foto: T. Gross
května v 0.20 na Rožnovské Bečvě
stav pohotovosti na základě dosažené
výšky hladiny vody 230 cm v profilu u Bučiského mostu, což odpovídá
II. stupni povodňové aktivity,“ hlásila předsedkyně povodňové komise
a starostka města Markéta Blinková
(ODS).
I přesto, že stále pršelo, hladina
v průběhu dne od 8.00 hodin, kdy
bylo naměřeno 237 cm, mírně klesala. Pořád ale foukal poměrně silný
vítr, což v kombinaci s podmáčeným
terénem způsobilo pád několika desítek stromů, které naneštěstí nikoho
nezranily. Z toho důvodu bylo uzavřeno několik kritických lokalit.
V jednu chvíli tak nebyl přístupný Horní i Dolní park, starý
hřbitov, okolí Jurkovičovy rozhledny,
Valašského muzea,...
Pokračování na straně 15
V Rožnově za hnutím ANO skončili lidovci
Volební preference rožnovských
voličů se od těch celostátních příliš
neliší. Ukázaly to výsledky voleb do
Evropského parlamentu, které proběhly 23. a 24. května. Mírně se lišilo jen pořadí. Nadprůměrná byla
ve městě i volební účast.
Podobně jako v celé České republice, také v Rožnově zvítězilo hnutí
ANO s 489 hlasy, což představuje
18,25 %. „Zatímco v rámci ČR je
na druhém místě koalice TOP 09
a STAN následovaná ČSSD, KSČM,
KDU-ČSL a ODS, v Rožnově pod
Radhoštěm kromě hnutí ANO uspěla
KDU-ČSL s 429 hlasy (16,01 %)
následovaná ČSSD s 383 hlasy
(14,30 %), koalicí TOP 09 a STAN
s 332 hlasy (12,39 %), ODS s 224
hlasy (8,36 %), KSČM se 197 hlasy
(7,35 %) a Strana svobodných občanů se 141 hlasy (5,26 %),“ uvedl tiskový mluvčí Městského úřadu Tomáš
Gross.
Nejblíže nutné pětiprocentní hranici se v Rožnově přiblížila Česká
pirátská strana (4,25 %), Strana zelených (3,77 %) a Úsvit přímé de-
mokracie (2,61 %). Více než jedno
procento hlasů pak připadlo ještě
SNK-ED a Moravanům.
Nejvyšší počet preferenčních
hlasů mezi rožnovskými voliči získala jednička sociálních demokratů
Jan Keller, konkrétně 129.
Mírně nadprůměrná byla i volební účast. Ta v Rožnově dosáhla
19,22 % (v rámci ČR byla 18,20 %).
Svůj hlas v jednom ze čtrnácti volebních okrsků vhodilo celkem 2.686
voličů. Platných bylo 2.678 hlasů.
(lum)
LÁZEŇSKÁ KAVÁRNA
+
luxusní dorty + Etiopská káva
ZDARMA
pouze na požádání
Výkup zlata za nejvyšší ceny v zastavárně na Lázu.
Zástava zlata za nejnižší úrok v regionu. Tel.: 608 888 908.
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Jak vypást Beskydy bez ovcí?
Na otázku se pokusí odpovědět ochránci
Beskydy rychle zarůstají. Ztrácí
se tak nejen místa atraktivních výhledů, ale také cenné horské louky
a pastviny. Proto vznikl jedinečný
projekt pro jejich záchranu, který ve
své kategorii jako jediný z České republiky podpořila Evropská komise.
„Za posledních 20 let v Beskydech
zarostly podle odhadů odborníků
desítky hektarů luk a pastvin. A to
i přesto, že dotace pro zemědělce obnovily zájem o hospodaření na některých opuštěných plochách. Ale
i když v posledních letech ovcí přibývá, původní horské pastviny se obhospodařují jen velmi málo. Většinou
jsou totiž hůře dostupné a vzdálenější
od dnešních obydlí a hospodářům se
nevyplácí je vypásat,“ sdělila Barbora
Krupová, manažerka projektu z rožnovské neziskové organizace ČSOP
Salamandr.
Právě ČSOP Salamandr začal
s pětiletým projektem, který by měl
dát odpověď na otázku, jak zachránit místa, která patří k nejohroženějším v Beskydech. „S pastvinami
jsou propojené některé druhy rostlin nebo vzácného hmyzu, které bez
hospodaření postupně mizí,“ dodala
Krupová.
Projekt na vybraných místech
sice umožní obnovení pastvy, například na hřebenu Radhoště, ale
pastva není jeho hlavním cílem. Na
mnohem větší ploše bude probíhat úplně jiná péče. „Zní to možná
zvláštně, ale pro nás je nejdůležitější
zjistit, zda je možné udržet pastviny
bez pastvy. Zda lze nahradit pastvu
ovcí jiným způsobem hospodaření,“
uvedla Krupová s tím, že akce proběhne na mnoha lokalitách o celkové
ploše přes 45 hektarů.
V následujících letech proto budou
ochránci ze Salamandru ve spolupráci s hospodáři zkoušet, jaká je
správná kombinace různých metod
a zásahů, která by co nejlépe nahradila tradiční vypásání pozemků ovcemi. V plánu mají různé způsoby
sečení nebo třeba narušení pastvin
bránami. „Chceme nalézt takový způsob, který bude vhodný nejen pro
vzácné rostliny, ale bude také dlouhodobě udržitelný a levnější než pastva,“ řekla Krupová.
Také proto, že by záchrana beskydských pastvin mohla být inspirací pro jiná místa v Evropě, kde se
potýkají se stejným problémem, projekt rožnovské neziskové organizace
podpořila Evropská komise v konkurenci více než tisícovky dalších. Za
Českou republiku byl vybrán jako
jediný. (lum)
„Dřevěná“ hudba zuberského rodáka
Mistra Pavla Čípa – příliš malý medailonek
k jeho sedmdesátinám
Mistr Pavel Číp z města Zubří
je v muzikantském světě znám precizní výrobou hudebních nástrojů,
jako jsou flétny, středověké dechové
nástroje a některé typy středoevropských dud. Hudební nástroje vyrábí, rekonstruuje i opravuje.
Výrobky jeho dílny znají muzikanti nejen u nás, ale po
celé Evropě.
sel, napsal pojednání o lidových hudebních nástrojích na Valašsku. Měl
jsem v něm vynikajícího učitele, stal
se mi vzorem a později svým způsobem i kamarádem. Lidová řemesla, to
byl velmi široký záběr. Zajímalo mne
Jste původně technik, strojař, absolvent vsetínské
prů­my­slovky. Co vás přivedlo k muzice a k výrobě
hudebních nástrojů?
„Odpověď je vcelku jednoduchá. Na základní škole
mi otec sdělil, že budu chodit do hudebky. Diskusi nepřipustil, jen jsem si mohl
vybrat nástroj, ale musel
být dechový. Co do velikosti mi byl sympatický
klarinet, takže bylo rozhodnuto. Po prázdninách jsem
nastupoval na Střední průmyslovou školu do Vsetína. Mistr Pavel Číp při hře na dudy. Foto: archiv P. Čípa
Tak se stalo, že nejdříve byla
muzika, pak strojařina a toto pořadí vše, co se dělalo ze dřeva. A nebyly to
zůstalo po celý život. Můj intenzivní jen hudební nástroje, třeba dřevěné
zájem o lidová řemesla mě dovedl nádobí, formy na modrotisk, hračky.
i k výrobě lidových nástrojů.“
Z hudebních nástrojů mě nejvíce zaujaly dudy. Začal jsem se jim systemaV té době jste se potkal s Josefem ticky věnovat hlavně díky další zajíOrságem-Vraneckým.
mavé spolupráci s Josefem Režným,
„Byl to muzikant tělem i duší, za- muzejním pracovníkem, předním
býval se výzkumem lidových řeme- znalcem těchto nástrojů v evropském
2
měřítku. Díky této spolupráci jsem
měl možnost nahlédnout do většiny
depozitářů českých muzeí, poněvadž
připravoval putovní výstavu o těchto
nástrojích u nás. Postupně jsem si vypracoval dokumentaci všech nejzajímavějších dud a dovolím si
tvrdit, že můj archiv nemá
u nás obdobu.“
Váš nejoblíbenější nástroj?
„Jsou jím moldánky, což jsou
čtyřhlasé dudy s velmi jemným zvukem. Jsou velmi
komplikované na výrobu
a zvláště na ladění. Asi proto
mě přitahují.“
Další plány?
„Máme dva syny a oba se
zajímají o mou práci. Starší
Miroslav se věnuje výrobě
zobcových f léten. Mladší
Petr se pustil do výroby dud
a plátkových nástrojů, jako
jsou šalmaje a podobně.
Oběma se práce velmi daří,
z čehož mám velkou radost.
Oba v celém rozsahu převzali
řemeslo, takže nyní jen vypomáhám
tam, kde je to potřeba a ve volných
chvilkách se věnuji zahrádkaření.“
Mistr Pavel Číp si v měsíci červnu
připomíná významné životní jubileum (nar. 24. 6. 1944 v Zubří).
Přejme mu do dalších let radost
z tvůrčí práce a pěkné muziky. (sb)
Fontána u Spoláku
Více než dvacet let byla na sídlišti Jižní město nefunkční vodní fontána nazvaná Kamenný svět. Město
Rožnov ji nyní opravilo a přemístilo do kašny u Společenského domu.
„Vodní prvek byl očištěn, provedena
byla výměna rozvodů v květu a celé
dílo dostalo také nový podstavec.
Kamenný svět tak po více než dvou
desetiletích opět plní svou úlohu
vodní fontány. (red)
Otevřené brány
Rožnov pod Radhoštěm se v letošním roce opět zapojí do projektu
Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, farností, měst a obcí ve
Zlínském kraji „Otevřené brány“.
V rámci tohoto projektu bude v období od května do září zajištěno otevření rožnovského kostela Všech svatých široké veřejnosti a návštěvníkům
města. Ti mohou v rámci projektu
využít také komentované prohlídky
kostela. Cílem projektu je rozvoj všeobecné vzdělanosti a duchovní kultury zpřístupněním vybraných sakrálních objektů. V loňském roce
dveřmi kostela Všech svatých prošlo v rámci tohoto projektu téměř
10 tisíc turistů. (red)
Náhon mlýna dokončen
Téměř rok trvající rekonstrukce
vodního náhonu v délce 800 metrů
od vtokového objektu na Rožnovské
Bečvě až po správní budovu muzea,
a to včetně obou rybníků v Mlýnské
dolině a rybníku v Dřevěném městečku byla s ohledem na počasí zdárně
v předstihu ukončena. Celková rekonstrukce vyšla na 8,2 miliónů Kč
(zdroje z Ministerstva kultury, zřizovatele muzea). Zajímavá je historie samotného náhonu. Mlýnský náhon,
náročné a důmyslné technické dílo,
poháněl již v roce 1507 dva mlýny postavené na periferii města Rožnova.
(vmp)
Rožnov virtuálně
Výkonný počítač a velký monitor s dotykovým displejem. Takové
vybavení stačí k tomu, aby se návštěvník města ponořil do virtuální reality a během několika minut
si prošel všemi areály Valašského
muzea v přírodě, navštívil Pustevny
a podíval se do Rožnovských pivních lázní. Virtuální prohlídky jsou
v Turistickém informačním centru
města spuštěny od pátku 25. dubna.
Prozatím je k dispozici prohlídka
muzea a lázní, město ale počítá s rozšířením o Jurkovičovu rozhlednu,
Cyklostezku Bečva a předpokládá,
že zájem prezentovat se projeví také
další rožnovští poskytovatelé služeb
v cestovním ruchu. (tg)
červen 2014
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Mikroregion Rožnovsko získal
více než pět milionů na studii
protipovodňových opatření
Téměř 6 milionů bude Sdružení
mikroregion Rožnovsko stát studie
protipovodňových opatření na řece
Bečvě a jejích přítocích. Sdružení na
studii získalo dotaci z Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí v celkové výši 5,3 milionu.
Prověření a navržení přírodě blízkých protipovodňových a proti­eroz­
ních opatření. To je cíl projektu,
v rámci kterého během letošního
a příštího roku pro obce mikroregionu Rožnovsko vznikne studie protipovodňových opatření. Její součástí
budou návrhy na revitalizace vodních
toků, zvýšení retenční schopnosti krajiny, zamezení vzniku a snižování dopadů rizikových hydrologických situací, omezení rizika eroze zemědělské
půdy, obnova přirozených odtokových
poměrů nebo zlepšení morfologie vodních složek krajiny na území mikroregionu Rožnovsko o celkové výměře
23 900 ha,“ uvedla projektová manažerka rožnovského MěÚ Danuše
Závadová.
Celkové uznatelné náklady projektu jsou ve výši 5 958 950 korun.
„Sdružení mikroregion Rožnovsko
se na studii podařilo získat dotaci
z Fondu soudržnosti EU ve výši 85 %
uznatelných nákladů (5 065 107,50
korun) a ze Státního fondu životního
prostředí (SFŽP) ve výši 5 % uznatelných nákladů (297 947,50 korun).
Spolufinancování z obecních rozpočtů
obcí Sdružení mikroregion Rožnovsko
se tak pohybuje ve výši 595 895 korun
pro všech devět obcí mikroregionu,“
vypočítala Danuše Závadová. (tg)
Pošta v Prostřední
Bečvě slaví 100 let
V letošním roce má poštovní přeprava v obci Prostřední Bečva dvě
výročí, a to 100 let od zřízení poštovny a 55 let činnosti poštovního
úřadu. Přímo v obci byla poštovna
zřízena a uvedena do provozu až od
1. 5. 1914. Poštovna byla umístěna
v domě č. p. 104 (Na Ulici) obchodníka Josefa Hrubého, který byl dle
Statutu c. k. poštoven prvým poštovným a poštovnu také vedl. Poštovna
byla podřízena vyúčtovacímu poštovnímu úřadu v Hutisku a od r. 1939
pak poštovnímu úřadu v Rožnově
pod Radhoštěm.
Podle dochovaného poštovního
věstníku č. 47/1950 byla činnost poštovny ukončena k 31. 10. 1950. Od
1. prosince 1959 zahájil činnost poštovní úřad, vedený poštmistrem, kterým byl Josef Horkel.
Od 1. dubna 2004 byl poštovního
úřad změněn na satelitní, který pouze
přijímá k odeslání všechny zásilky.
Došlé zásilky pak doručuje občanům
Prostřední Bečvy řídící poštovní úřad
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1,
který zajišťuje také pravidelné vybírání poštovních schránek s odesílanou listovní poštou v obci.
Ke stému výročí pošty byly vydány v omezeném rozsahu příležitostné známky s přítiskem na
kuponech i příležitostné obálky s přítiskem, poštovní úřad má také k dispozici od 1. května 2014 do vyčerpání
příležitostnou R-nálepku na doporučené dopisy. Na obálce je vyobrazena budova, ve které byla umístěna
v roce 1914 poštovna a je na ní také
první razítko této poštovny.
V. Vystavěl
Přírodní živly na zkoušku
V předposledním týdnu měsíce května 2014 oprubovaly přírodní živly svou sílu i v Rožnově
pod Radhoštěm. Chladné dny sy­
til vytrvalý déšť a sotva rozlistěné
koruny stromů neurvale pročesávaly větrné pory vy. Výsledkem
byly poshazované suché a nepevné
větve a několik desítek popadaných
stromů. Nejohroženějšími lokalitami i tentokrát byl městský park
a areál Valašského muzea v přírodě.
Přibližně o metr zvýšená hladina
řeky Bečvy se po ustání srážek rychle
vracela k normálu.
Roku 1805 irský hydrograf sir
Francis Beaufort (1774–1857), kontraadmirál Britského královského
námořnictva, vytvořil pro námořní
účely dvanáctistupňovou stupnici
k odhadu rychlosti větru, která od
roku 1923 slouží všeobecnému použití. Předposlední příčku této stup-
O letošním květnu dělal vítr pořádek i v městském parku. Foto: R. Sobotka
nice obsadila vichřice s rychlostí
větru 103–117 km, která zanechává
zpustošené plochy. Dvanáctý stupeň je orkán, ten ničivými účinky
s rychlosti větru 118 km a více odnáší
domy a pohybuje těžkými hmotami.
Silnou vichřici Emma zažila
Evropa od 1. do 5. března 2008.
Předcházela jí větrná bouře Kyrill,
kdy rychlost větru dosahovala 120 až
140 km/h. Bouřky, kroupy a přívalové deště strhaly elektrické vedení,
došlo k záplavám a k velkému množství dopravních nehod. Vichřice
měla 14 obětí a celkové škody byly
vyčísleny přibližně na 1 miliardu
korun.
Vichr letošního měsíce května
přinesl déšť, kroupy a v horách
i sníh. Nárazy větru spolu s „kroutivým“ momentem měly ničivý účinek i na jednotlivé stromy, obklopené shlukem dalších dřevin. Práci
i tentokrát měli především hasiči.
Dešťové srážky nedosáhly katastrofálních rozměrů, naopak po dlouhém období sucha letošní zimy a jara
doplnily vláhový deficit půdy a navýšily značně snížené stavy údolních
přehrad.
Podle předpovědi meteorologů
by měl být měsíc červen slunečný
a teplý, takže už na koupání a podle
pranostiky: Na svatý Duch do vody
buch. (sb)
přijme na plný pracovní úvazek
pracovníka/ci na pozici:
příprava výroby v oboru stavebnictví/administrativní
pracovník – vhodné pro ženy
Cobbler s.r.o., č.p. 633, 756 51 Zašová
www.cobbler.cz
Požadujeme:
• minimálněSŠstavebníhosměrupodmínkou
• praxevoborunutná
• technickéznalosti
• orientacevestavebníprojektovédokumentaci
• prácenaPCMicrosoftOffice(Excel,Word)
• prácesAutoCadvýhodou
• ŘPsk.Bpodmínkou
• znalostAJneboNJnakomunikativníúrovnivýhodou
• dobrékomunikačníschopnosti
• samostatnost,spolehlivost,zodpovědnýpřístupkplněníúkolů
• trestníbezúhonnost
• zájemopráciadalšívzdělávání
červen 2014
Nabízíme:
• prácivzavedenéstavebníspolečnostisvícenež20letoutradicí
• dobrémzdovéohodnocenísmotivačnísložkou
• týdendovolenénavíc
• závodnístravováníspříspěvkemzaměstnavatele
• systémdalšíhovzdělávání
• místovýkonupráceZašová
Nástup možný ihned nebo dle dohody.
Zájemcizasílejtedo10.6.2014životopisspřehledempřípadné
dosavadnípraxeareferencenaemail:[email protected]
Bližšíinformacenaleznetenawww.cobbler.cz/kariera.html
Děkujeme všem uchazečům, ale vyhrazujeme si právo odpovědět
jen uchazečům, které budeme zvát k osobním pohovorům.
3
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Pivní lázně zrealizují dětský sen, staví obrovské hřiště
Rožnovské pivní lázně se za několik málo let své existence staly
jedním z nejprogresivněji se rozvíjejících míst ve městě, které navíc
vedle Valašského muzea v přírodě
do Rožnova každoročně přitahuje tisíce turistů. Ani to ale vedení lázní
jakoby nestačilo a po nedávném otevření mořských lázní přichází s další
novinkou. Díky dotaci z evropských
peněz buduje tzv. Pohádkové lázně,
ve kterých se vyřádí hlavně děti.
O celém projektu jsme si povídali
se spolumajitelem Rožnovských pivní
lázní Jaromírem Benešem.
Jaromír Beneš. Foto: archiv
Pohádkové lázně zní poměrně abstraktně. Zkuste to nějak přiblížit.
Pokoušíme se vytvořit útulné
komplexní centrum pro děti, kde
budou mít možnost odpočívat jak
pasivně třeba pobytem ve speciální
solné jeskyni, tak i aktivně, a to v interiéru v rámci velké dětské herny, ale
i v tematických dílnách, v lese a na
hřišti za pivovarem.
Kam bude komplex umístěn a jaký
je termín realizace?
Využili jsme bývalé pivovarské
sýpky, kde je prakticky nemožné
se dostat. Velikost hřiště a tematických místností/dílen bude více než
1000 m2 a stavbu bychom měli finalizovat na konci tohoto roku.
Kde jste na takovou myšlenku
přišli?
Sám mám děti, 5letou holčičku
Karin a 3letého kluka Adriana, a vím,
jak je složité je zabavit. Rožnov bohužel v tuto chvíli nic tak komplexního nenabízí. Zejména když je nehezké počasí, nemůžeme jít s dětmi
do přírody. Velmi často slýcháváme
od rodičů, že nechtějí, aby jejich děti
vyrůstaly u tabletů, počítačů či nudící se, ale aktivní hrou, příkladem,
který rozvíjí jejich osobnost. To je
i naším přáním…
Rozumím tomu správně, že u vás
vznikne v podstatě velký dětský
pokoj?
Prostor bývalých pivovarských
sýpek bude rozdělen do tří částí.
První zóna bude nadzemní vícepatrové hřiště se skluzavkami a trampolínami pro děti od 3 do 12 let.
Druhá část bude pro děti věku od
1 do 3 let, kde bude bazén s míčky,
domeček, skluzavka.
Třetí zóna bude oddychová s dětskou kavárnou a prostor určený pro
rodiče. Kavárna bude nabízet svým
sortimentem lehká zdravá dětská
jídla, dětské minutky, domácí čerstvé dezerty. Specialitou budou domácí limonády a espresso ze 100%
arabicy kvality speciality coffee.
lupráci s rančem na Bučiskách jízdu
na poníkovi. Součástí venkovní části
bude i znovuobnovená Lázeňská
stezka, která nabídne nové atrakce
ve stylu logických a smyslových her.
Vzniknou tak jakési rodinné lázně…
Myslíme si, že naše jedinečnost
bude právě v propojení Rožnovských
pivních a mořských lázní, jakožto
ideálního prostoru pro relaxaci rodičů a prarodičů s pohádkovými
dětskými lázněmi, které budou
určeny těm nejmenším. Rodiče si
pod pojmem oddech často představují, že se někdo stará o jejich děti
a oni se mohou věnovat sobě. A to je
přesně to, co bychom si také přáli.
Nabídnout pohodu všem generacím.
Kde si lidé budou moci zjistit více
informací?
Spousta majitelů hotelových komplexů své klienty úzkostlivě drží
v resortu, nesměřujete k něčemu
podobnému?
Uvažujeme zcela naopak. Neus­
tále nabízíme našim klientům to nejlepší z Rožnova a okolí. Proto jsme
vytvořili web www.lazenskeslevy.
cz, kde si každý může vybrat balíčky
služeb ve spolupráci s různými firmami v rámci Rožnovska. A společně s Městským úřadem připravujeme speciální slevovou kartu pro
návštěvníky Rožnova, jejímž cílem
je propojit to nejlepší, co naše město
i okolí nabízí. (lum)
Tím ale výčet atrakcí nekončí, že
ano?
Kromě interiérové herny jsou
v plánu i tematické místnosti, ve
kterých si děti za asistence odborných lektorů budou moci vyzkoušet třeba pečení pizzy, práci se dřevem nebo budou moci hrát divadlo,
zpívat či umělecky tvořit.
V případě hezkého počasí budou
moci rodiny využít také venkovní
hřiště. To rovněž nabídne řadu
atrakcí a prvků, například trampolíny, dřevěný domeček, dětské hlavolamy, nafukovací hrad či ve spo-
Zámeček – Fassmannova vila, postavil ji v závěru 19. století rožnovský papírník Jan Fassmann. Po roce
1948 sloužila budova jako stanice
SNB a městská knihovna. Po roce
1990 byla v restituci navrácena původním majitelům. V současné době
je v rekonstrukci.
Proměny města Rožnova pod
Radhoštěm zaznamenal srovnáním
4
K tomuto účelu připravujeme
webové stránky www.pohadkovelazne.cz, které spustíme ke Dni dětí,
tj. 1. června.
pohlednic a fotografií, pořízených
před sto lety a současných fotografií,
pořízených ze stejného místa v roce
2009, rožnovský fotograf Zdeněk
Kolomazník. Tyto dvojice jsou významným dokumentem pro současníky i následující generace. Snímky
doprovodným textem opatřil Richard
Sobotka.
červen 2014
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Zastupitelé budou rozhodovat o budoucnosti kina. Možná
Bude mít Rožnov důstojný kulturní stánek? Pokud ano, kde na něj
vzít peníze? Nebo jej nepotřebuje?
To jsou jen některé z otázek, které
si lidé v Rožnově kladou už od 80.
let, kdy se rozběhla výstavba Domu
kultury, která ale nebyla nikdy dokončena. Transformací na takový víceúčelový kulturní stánek by mohlo
projít i kino Panorama, o kterém se
v této souvislosti hovoří už více než
10 let. Další osud kina budou řešit zastupitelé na svém zasedání 24. června.
Současný stav kina je objektivně
nevyhovující a jeho akutní potřeby
se řeší postupnými investicemi. Je
proto otázkou, zdali by nebylo výhodnější do kina jednorázově investovat větší částku a nepřeměnit jej zároveň na víceúčelové kulturní centrum.
Zastupitelům byly již v únoru představeny tři možné varianty, z nichž
každá by vyšla na zhruba 25 milionů korun. Variantnost spočívá ve
způsobu úpravy stávajícího hlediště
a navazujícího provozního zázemí.
Výsledek navržených úprav nicméně
zachovává stávající účelovost objektu,
tj. vlastního kina s možností realizace
malé divadelní scény a vznik důstojných prostor v předsálí kina.
Podle starostky města Markéty
Blinkové (ODS) zastupitelstvu ke
kompetentnímu rozhodnutí chybí
komplexní kulturní studie a ekonomická analýza stávajícího stavu.
„Máme akceptovánu žádost na za-
teplení fasády, výměny oken a střechy kina. Tento projekt běží dál bez
toho, aniž bychom ho jakýmkoli způsobem ohrozili. Ale je třeba, abychom
zvážili všechny možnosti ve městě,
které se pro kulturu nabízí, tzn. využití Janíkovy stodoly, možný projekt přeshraniční spolupráce v rámci
společenského domu a spoustu dalších aktivit, které možná tyto varianty, které jsou jen stavebně technické, neřeší,“ odmítla projednávání
bodu bez potřebných analýz v únoru
Blinková a navrhla proto jeho přeřazení na červen.
Analýza je nutná
S návrhem starostky se ztotožnila drtivá většina zastupitelů. Každý
z nich měl ale jiný recept na to, jak
situaci s kulturou ve městě řešit.
„Podnět, který vznesla paní starostka, je velice důležitý z hlediska
dlouhodobého přemýšlení o tom, co
a jak chceme se zázemím pro kulturu
v Rožnově udělat, co nám skýtá rozpočet města, co nám skýtají externí
zdroje. Je pravdou, že když si uděláme
porovnání, tak kultura je dlouhodobě
podinvestována. To všechno by mělo
být vlastně zohledněno v materiálu,
který v červnu dostaneme,“ nechal se
slyšet Daniel Drápala (KDU-ČSL).
Podle Drahomíry Koňaříkové
(bez PP) by kapacita kinosálu měla
být snížena na 100 osob, v kině by
Naše obchodní společnost VAE THERM, spol.
s r.o. využívá již 4 měsíce Elektromobil SMART
45 1EV FORTWO COUPE ELECTRIC DRIVE,
který máme zapůjčen od února 2014 na půl
roku od společnosti E.ON Česká republika,
s. r. o. Za tuto dobu elektromobil najezdil přes
3300 km. Elektromobil je využíván především
v Ostravě a příměstských lokalitách, kam se
především hodí pro svůj ekologický provoz. Na
elektromobil se velice rychle navykne a řízení
vozu je intuitivní. Sportovně tvarované sedačky
zpříjemňují řízení. Akcelerace je přijatelná
při rychlosti do 70 km/h, kdy si řidič troufne
i na předjíždění. Také spotřeba el. energie je
o poznání nižší při jízdě do 60 km/h.
Tato zima nám neumožnila zjistit chování vozu
při extrémních mrazech, ale při nižších teplotách
červen 2014
se mělo vytvořit zázemí pro T klub.
Samotná budova téčka by se pak
měla prodat a z utržených peněz by
se mohla financovat potřebná rekonstrukce kina. Část programů by se
mohla přesunout do skanzenu. „Je
tam Janíkova stodola, je tam konferenční sál. Podle toho, co jsem měla
možnost zjistit na internetu, nemají
kapacitu obsazenou. Určitě je možnost se tam s některými akcemi dostat,“ myslí si Koňaříková.
Úplně jiné řešení předeslal Petr
Jelínek (Strana zelených). Tomu se
nelíbilo, že varianty počítají v podstatě se zachováním kina v podobě,
v jaké je nyní. „Se vší odpovědností,
kterou to může mít na rozpočet a zadlužení města, bych klidně zvedl
ruku i pro větší investici s tím, že to
bude sloužit k více účelům. Pokud
to bude mít víceúčelovost, tak jsem
pro, protože takový je dneska trend
a pouze s kinem si nevystačíme,“ řekl
Jelínek.
Ředitelka T klubu – kulturní
agentury a zastánkyně víceúčelového
kulturního stánku Lenka Vičarová
(SNK) představila dopis s šesti stovkami podpisů, které zastupitele vyzývají k větší snaze a odvaze učinit
to nejlepší. „Obyvatelé města a uživatelé kulturních akcí nehledají spojence podporovatele něčeho proti něčemu, ale spojence napříč politickým
spektrem bez ohledu na to, zdali je
někdo z nás černý nebo bílý, ale spo-
jence pro dobrou věc pro pokrokové
koncepční řešení s vizí,“ zpropagovala svou myšlenku víceúčelového
domu Vičarová.
Podle Blinkové je ale ekonomická
analýza a následné rozhodnutí přesně
tím, k čemu lidé vyzývají.
Červen je nekolegiální
S vypracováním analýzy neměl
problém ani Karel Gardaš (Zdravý
Rožnov). Obavy měl jen z toho, že
by se mělo v této věci rozhodovat na
červnovém zasedání. „Což znamená,
že to bude předposlední jednání zastupitelstva v tomto složení (před volbami). Jeví se mi trochu nekolegiální vůči těm, kteří přijdou po nás,
abychom schvalovali, pokud k tomu
dojde, takovou velkou investici. Pro
mě by to bylo naprosto čisté odložit
to až na nové zastupitelstvo,“ uvedl
Gardaš.
Fakt, že ani v červnu zastupitelé o kinu nerozhodnou, připustila
i starostka. „Na červen bude připraven materiál, který bude analytický.
Pokud k němu přijmeme usnesení
a vybereme některou variantu, nemyslím si, že to bude vhodné právě
z důvodu nového zastupitelstva, které
bychom k něčemu zavázali. Taky si
myslím, že by to od nás bylo neseriózní,“ uzavřela rozpravu Blinková.
(lum)
okolo -5°C až -10°C s využitím
topení a při rychlostech okolo
90 km/h se ujelo na jedno
nabití pouze 105 km. Naopak,
při teplotách okolo 20°C a při
velmi šetrném šlapání na plyn,
je možné s autem ujet až 140 km.
Téměř vždy se dá ale s autem
najet na jedno nabití 120 km.
Spotřeba el. energie je za celé
období necelých 19 kWh na
100 km. Záleží však na okolních
podmínkách a zejména stylu
řízení. Auto se dobíjí cca co 2–3
dny.
S elektromobilem jsme velmi
spokojeni, přináší zajímavou
zkušenost a každá jízda je
potěšením.
Společnost VAE THERM, spol.
s. r. o. mj. pořídila v r. 2013 ve
spolupráci se společností E.ON
dva automobily, které jezdí
na plyn – CNG. Automobily
využívají zaměstnanci servisního
střediska. Uvažuje se o pořízení
dalších aut na plyn – CNG
s ohledem na úsporu za PHM.
5
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Prchal před policisty na kradeném kole
Dvacetiletý mladík z Rožnova se
v únoru vrátil z vězení a od března už
zase krade. Má na svědomí krádeže
v obchodech, dále zcizil dvě kola,
koloběžku a nepohrdl ani dětským
odrážedlem. V pondělí 19. května
však jeho šňůra krádeží skončila.
Rožnovští policisté mladého zloděje
ujíždějícího na kradeném kole zadrželi a odvezli do policejní cely.
V pondělí 19. května o půl sedmé
ráno zavolal na linku 158 třiačtyřicetiletý muž z Vigantic, že mu
někdo ukradl od prodejny potravin
ve Viganticích jízdní kolo. Policisté
z rožnovského obvodního oddělení
při cestě do Vigantic potkali mladíka jedoucího na kole, který na bicyklu vezl sud od piva a plastovou
přepravku.
„Když mladík uviděl vozidlo policie, sud i přepravku odhodil a začal
na kole ujíždět. Asi po 200 metrech
sjel s kolem na louku, kam už kolegové s vozidlem nemohli, proto policista vystoupil z auta a za cyklistou na kradeném kole běžel. Asi po
100 metrech zloděje dostihl a zadržel. Mladého zloděje policista hned
poznal, jedná se o recidivistu, který
ač tak mladý, byl za krádeže už několikrát trestán. Zatímco hoch seděl
v policejní cele, policisté shromažďo-
vali důkazy a podklady k dalším skutkům, které má mladík na svědomí,“
konstatovala okresní policejní mluvčí
Lenka Javorková.
Teritoriem tohoto mladého zloděje byl Rožnov, kromě poslední krádeže kola a přepravek se sudem ve
Viganticích. Po návratu z vězení, kdy
neměl mladík žádný příjem, začal
krást v obchodech.
„V polovině března ukradl v prodejně drogerie pět pánských toaletních vod za necelých 1 200 korun,
které prodal náhodným osobám a peníze utratil. O pár dnů později zavítal do prodejny textilu, kde si v kabince oblekl nové kalhoty a mikinu,
a odešel, přičemž svoje staré věci nechal v obchodě,“ sdělila Javorková.
Dále ukradl dvě jízdní kola, koloběžku a dětské odrážedlo, které
vzal ze zahrady rodinného domku.
K odrážedlu přibral na zahradě i 12
lahví vína. Na jednom z kol, které
ukradl na autobusovém nádraží, byla
i taška a v ní peněženka s platební
kartou, doklady a mobilním telefonem. U karty byl napsaný i PIN kód,
prostřednictvím kterého se mladík
pokoušel vybrat peníze. Měl však
smůlu, protože na účtu žádné nebyly.
Druhé kolo ukradl od základní školy
a koloběžku od domu.
„Policejní komisař mu sdělil obvinění z trestných činů krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za které
mu hrozí až tříletý trest odnětí svo-
služby
Bezpečné a účinné hubnutí.
Osvědčený stravovací plán Vám pomůže zhubnout navždy.
Tel: 776536904, www.hubnete.cz/tch
Chcete něco prodat, koupit, darovat?
body. Mladík je stíhán na svobodě.
Majitelům napáchal škodu přesahující 30 000 korun,“ uzavřela mluvčí.
(lum)
Nechcete, aby u věcí za pár stovek rostla
cena kvůli složité dopravě, poštovnému
apod.? Nebo hledáte ideálního protějška
a nechcete za ním jezdit do jižních Čech?
Inzerujte v Rožnovském prostoru, v nejčtenějších novinách v Rožnově, a máte
jistotu, že na váš inzerát budou reagovat lidé ve vzdálenosti do 15 kilometrů.
Soukromé inzeráty – 0,20 Kč/znak, komerční inzerce – 2 Kč/znak.
Nevolte nezávislé, buďte nezávislí
V Rožnově se po dlouhé době
opět formuje skupina politicky nezávislých odborníků a osobností, pro
které je společným pojidlem láska
k Rožnovu a důraz na výsledky místo
řečí. Motorem pro rozvoj spolupráce
je snaha přispět svým dílem k dalšímu zlepšení života v našem městě.
Povstání nezávislých z popela má
na svědomí dvojice Honza Kučera
a Martin Drápal, kteří nově vznikající skupinu prozatím nazývají
Nezávislí Rožnováci. „Od začátku
mého produktivního života mi bylo
jedním z největších potěšení tvořit
a pracovat na projektech, které přinesou lepší život v místě, kde žiji.
A mám to štěstí, že má práce je zajišťovat prostředky hlavně z Evropské
unie pro obce, podnikatele i neziskové organizace v našem regionu
a městě. Samozřejmě mě těší číslo
kolem 700 milionů Kč schválených
prostředků na projekty do údolí
Rožnovské Bečvy, na kterých jsem
pracoval, nebo pracovaly mnou vedené týmy. Ale ještě více mě těší výsledky, na kterých jsem měl možnost se spolupodílet – od Cyklostezky
údolím Rožnovské Bečvy, přes projekty v průmyslu, vytvářející pracovní
místa, až po nové fenomény města,
jakými jsou Rožnovské pivní lázně
a Rožnovský pivovar. Měl jsem štěstí
6
potkat úžasné lidi a svým malým
kouskem přispět k něčemu úžasnému. Jsem za to všem vděčný. Teď
bych rád přetavil zkušenosti při společné práci i dále a přiložil ruku ke
společnému dílu.“ vyjádřil své pocity jeden ze dvou aktérů – Honza
abychom zde mohli mít každý svůj
kout, a tak musíme udělat maximum
proto, abychom spolu dokázali žít bez
konfliktů a bojových nálad.
„Dáváme dohromady skupinu
lidí, kteří jsou schopni své zájmy
naplnit ve svém osobním a pracov-
Kučera. Nové seskupení si klade nemalé cíle, když jedním z těch hlavních je vytvoření spojení lidí od mladých Rožnováků, přes ty v plném
produktivním věku až k spoluobčanům, kteří nabízejí nejvíce životních
zkušeností. Cílem je přispět k porozumění mezi mladými a staršími,
a nemusí se jednat přímo o seniory.
Rožnov není natolik velké město,
ním životě. Do práce pro skupinu
Nezávislí Rožnováci se zapojují s vědomím potřeby nadhledu a řešení
veřejného zájmu před zájmem vlastním nebo zájmem blízkých. Rádi bychom byli určitým prostředníkem
mezi znesvářenými stranami v politice – mám pocit, že se u nás zbytečně objevují politické přestřelky
a mediální tlaky, které vidíme v po-
litice na vyšší úrovni. A upřímně si
myslím, že zrovna hádáním a politikařením bychom se inspirovat neměli. Mělo by být jedno, zda jdeme
do voleb jako nezávislí nebo zástupci
politické strany. Společným cílem by
měl být rozvoj města a blahobyt občanů. Politické ideologie a žabomyší
války musí ve městě jako je Rožnov
stranou.“ shrnul Martin Drápal, toho
času pracující jako mluvčí Drážní
inspekce.
Cílem projektu Nezávislí Rožno­
váci je aktivovat občany města ke
společné práci, většímu zájmu o zapojení a veřejné dění, a to za společným cílem – harmonického soužití
všech obyvatel a zvyšování kvality života v Rožnově. V následujících měsících nezávislí plánují pořádat ankety
a veřejné diskuse na klíčová témata
a problémy, které Rožnov tíží – od
potřeby vyřešení chybějícího kulturního domu, absolutní absenci městské
sportovní haly pro sport dětí a mládeže. Chceme zvýšit zájem občanů
o dění ve městě a současně hlasu
Rožnováků zajistit patřičnou váhu,
tak aby se přání a stížnosti přetavily
ve změnu vedoucí k lepšímu. Pro tyto
účely je možné využít například závazného referenda. Více informací je
na webu: www.nezavisliroznovaci.cz
Nevolte nezávislé, buďte nezávislí.
červen 2014
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Nově lze ve městě třídit i textil
Kromě plastu, papíru, skla a elektroodpadu mohou Rožnované nově
začít třídit také textil. Na území
města je prozatím rozmístěno pět
kontejnerů na použité oblečení, boty,
deky, závěsy nebo povlečení.
Městu Rožnov a jeho obyvatelům patří dlouhodobě přední příčky
v soutěžích na objem vytříděného
odpadu. „Vytipovali jsme pět míst,
na kterých jsou umístěny kontejnery na sběr textilu,“ řekla Lenka
Němcová, která má v rámci rožnovského Městského úřadu na starosti
odpadové hospodářství.
Lidé mohou do nádob odkládat
použité oblečení, boty, deky, závěsy či
povlečení. „Veškeré textilie musí být
čisté, suché, v dobrém stavu, složené
a uložené v igelitových pytlích. Páry
bot by měly být svázány k sobě,“ popsala Němcová.
Do kontejneru nesmí být ukládán krejčovský odpad, špinavé, roztrhané, nepoužitelné oblečení, koberce nebo matrace.
Textilie z kontejnerů budou dále
použity. Buď k nošení jako oblečení
z „druhé ruky“ pro charitativní účely,
nebo po recyklaci jako izolační desky,
čalounění či matrace. „Občané našeho města již řadu let velmi zodpovědně přistupují ke třídění komunálního odpadu. Textil je podle statistik,
spolu s elektronikou, hlavní komoditou, jehož vyrobené množství stoupá,
zatímco životnost klesá. Snahou radnice tak je jednak snížit množství netříděného tuhého komunálního odpadu a také pomoci k opětovnému
využití textilního materiálu,“ doplnila starostka Rožnova Markéta
Blinková (ODS).
Kontejnery naleznou obyvatelé Rožnova na těchto místech:
1) ulice Palackého u prostředního
mostu, 2) ulice ČS. armády u SBD,
3) Tyršovo nábřeží x Průkopnická
u lice, 4) Sva z a rmovsk á u lice
x Sevastopolská, 5) ulice 5. května
x Horská. (tg)
V naší kanceláři nejlepší se kafe vaří…
…to říká i sám soudruh ředitel…
Zpíval kdysi Karel Štědrý. Tento
málo známý kuplet oslavoval jeden
z typických fenoménů všech českých
kanceláří či úřadů: černou kávu a její
význam pro uspokojivý chod kanceláře či úřadu. Lhostejno kde, byl
to rituál a měl vždy své zákonitosti.
A je dodnes, i když nastala éra kafématů či chemických náhražek. I já
si pamatuji ve své první kanceláři na
koutek u umyvadla, kde stála řada
hrnků a na háčku visela moderní vymoženost od soudruhů z NDR: cestovní ponorný vařič. Jen kolegové
elektronici demonstrujíce svůj obor
a um tím, že používali svazek keramických odporů připájený na dvojlinkovou flexošňůru, který ponořen
do laboratorní skleněné kádinky by
přivodil mrtvici každému elektroreviznímu technikovi, ale který na
druhou stranu svým výkonem dalece předčil onen ponorný vařič od
soudruhů z NDR.
Jak šel čas, změnil jsem i kancelář a v jedné jsem zažil veselý příběh
s kávou. V té kanceláři to fungovalo
malinko jinak, tedy co se týče vaření kávy: v koutě vedle registračky
stál malý plotýnkový vařič a na něm
„kolektivní“ hliníková konvice na
vodu. Asi takovou řada z vás ještě
pamatuje: stříbrný hliníkový patvar, nahoře černé bakelitové ucho
a pod ním velice špatně přístupná
poklička s bakelitovým držátkem.
A vepředu krátké a široké hrdlo, na
které se nasazovala „píšťalka“, která
obvykle brzy vzala za své, protože se
čím dál hůře nasazovala na hrdlo.
A protože se ještě hůře vyndávala
ta poklička zpod ucha, nabírala se
do konvice voda přímo z kohoutku
právě tím hrdlem, čemuž nasazená
píšťalka bránila, a tak byla opravdu
k ničemu. Fungovalo to roky: ráno
první příchozí naplnil konvici (samočerven 2014
zřejmě hrdlem) a postavil na vařič. Na
povel „vodááá“ se začali trousit kolegové s hrnky a zalévali si své kafe
nebo čaj. Rituál se obvykle opakoval po obědě s tím, že původní zbytek vody se nevyléval, ale jen se dotočilo do plna. Ostatně to se dělo i ráno
s vodou z předešlého dne. Pondělí
ráno nevyjímaje…
Než se v kanceláři objevila první
žena-kolegyně. Ze své společenské
podstaty se ujala role hospodyňky
(což mužské osazenstvo kvitovalo
s povděkem) a ze svého biologického
přesvědčení, že „muži jsou prasata“ se
rozhodla všem kolegům nejprve pořádně vydrhnout hrníčky a šálky…
Což byla doslova katastrofa, protože
kolegům „milcům čaje“ odstranila
léta pracně pěstovaný „čajový kámen“
a kolegům kafařům zase kávovou patinu jejich šálků, která zaručovala
kávě ten pravý „bukéét“. A protože
ženy jsou jak známo nepoučitelné,
jednoho dne se rozhodla vydrhnout
i tu „kolektivní“ konvici. Leč počínala si při tom tak nešikovně, že jí
konvice vyklouzla z rukou, spadla na
zem a tím úderem o podlahu z ní vyskočilo to léty a vodním kamenem zarostlé víčko. Jenže kromě toho víčka
vypadlo na podlahu z konvice několik drobných bílých podivně zkroucených kousků připomínajících kousky
mořských mušliček.
Kolegyně s barvou jarní trávy ve
tváři a pohledem lunetika mlčky přinesla konvici doprostřed kanceláře,
mlčky ukázala prstem do konvice a sesula se v mdlobách na zem. Nemuseli
jsme nikdo být studovaným zoologem,
abychom poznali, že shluk těchto bílých „kousků mušliček“ který stále
držel přilepen u stěny konvice, je dokonale vyvařená a vypreparovaná kostřička malinkého hlodavce…
A protože „chlapi jsou prasata“,
tak první se řešila otázka, kdo a kdy
naposledy tu konev otevřel. Takový
pamětník se nenašel. Kupodivu se
nenašel ani nikdo, kdo by si někdy
nějak pamatoval či stěžoval na podivnou příchuť své kávy či čaje. Jen
jsme věděli, že tu konvici jsme zdědili po svých předchůdcích a kde
těm byl konec... Kudy se ta myš do
konvice dostala, bylo všem jasné a že
konvice zafungovala jako dokonalá
past, snad nebylo prapůvodním záměrem návrháře. Kdyby tak výrobce
tušil, co vyrobil… Ale asi by tomu
ani nevěřil.
Když kolegyně po té odešla do
jiného oddělení, celá kancelář se
ochotně složila na horkou novinku té
doby: rychlovarnou konvici. Ačkoliv
konvice byla výrobkem ze země za-
hnívajícího kapitalismu, byla opatřena také uchem a otvíracím víčkem, které na rozdíl od naší „pasti
na myši“ šlo kdykoliv lehce otevřít
a zkontrolovat tak obsah. Ale protože chlapi neradi mění své zvyky,
zakrátko taky toto víčko zarostlo
vodním kamenem. Tedy ne, že bychom se nepoučili, ale uklidnili jsme
se zjištěním, že konstruktéři té konvice měli možná stejnou zkušenost
s vařením kafe v kanceláři jako my,
protože ta jejich rychlovarná konvice měla v hrdle síťku… Kancelářská
fauna bývá někdy pestrá!
P.S. Vsadím se, že jste se teď byli
podívat v kuchyni do své konvice :-)
Petr Liška
7
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Kulturní přehled
DVA
Čt 10. 4.
až Po 23. 6. Galerie Na Radnici
- výstava fotografií
rožnovského rodáka
Ubalda Rutara
Ne 1.6.
15.00 h
St 4. 6.
19.00 h
Divadlo V batohu
AFRICKÁ POHÁDKA
hudební altán
- v případě nepříznivého
počasí akce proběhne v sále
Společenského domu
MIROSLAV DONUTIL
CESTOU NECESTOU
kino Panorama
- nové historky o kamarádech,
cestování a rybaření
Po 16. 6.
až St 18. 6.
LOFT
18.00 h
Po 16. 6.
až St 18. 6.
HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY
20.00 h
ZLOBA – KRÁLOVNA
Čt 19. 6.
až Ne 22. 6. ČERNÉ MAGIE
18.00 h
GRACE, KNĚŽNA MONACKÁ
Čt 19. 6.
až Ne 22. 6. 20.00 h
THE AMAZING
SPIDER-MAN 2
20.00 h
Čt 26. 6.
až St 2. 7.
JAK VYCVIČIT DRAKA 2
18.00 h
Vyrábíme obrázky
Út 17. 6.
09–11.30 h ze zažehlovacích
korálků
MC Domeček
Čt 26. 6.
až St 2. 7.
TRANSFORMERS: ZÁNIK
20.00 h
Cesta za pokladem
Čt 19. 6.
09–11.30 h park, u tenisových kurtů
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
NAUČNÉ STEZKY
hudební altán,
Jurkovičova rozhledna
- naučná stezka Po stopách
Dušana Samo Jurkoviče
a historie lázeňství
v Rožnově pod Radhoštěm
Út 3.6.
09.00 h
NA KAFÍČKO NA CHATU MÍR
sraz u altánku v parku
St 4.6.
06.00 h
Nákupní zájezd
Polský Těšín
odjezd od AN
Po 9.6.
09.00 h
Měření glykémie
klubovna Seniorcentra
Celý program na www.tka.cz
V případě nepříznivého počasí
akce proběhne v sále Spo.
Út 10.6.
VAJEČNICE NA KOLIBĚ
koliba na Dolních Pasekách
St 11.6.
17.00 h
Duše v pohybu
- Uvádí V. Harapes, společné
vystoupení hendikepovaných
a tanečníků baletu divadla
v Olomouci
Út 17.6.
12.15 h
VAJEČNICE NA RETASU
sraz na AN, nást. 19
St 18.6.
15.00 h
V3V – Cestování
pro radost a zdraví
klubovna Seniorcentra
Út 24.6.
08.15 h
POSLEDNÍ VYCHÁZkA
PŘED PRÁZDNINAMI
sraz na AN, nást.19
KONCERT HELIGONEK
Společenský dům
Pá 27. 6.
19.00 h
SCHODIŠTĚ
Masarykovo náměstí
- koncert kapely (dříve
Nahoru po schodišti dolů
band), která vloni ve velkém
oslavila úctyhodné třicetiny
Ne 29. 6.
LAM TRIO – Frenštát
pod Radhoštěm
hudební altán
- koncert jazzového tria
Po 26. 5.
až Ne 1. 6.
X-MEN:
BUDOUCÍ MINULOST
20.00 h
Čt 29. 5.
až Ne 1. 6.
HURÁ DO PRAVĚKU!
18.00 h
Po 2. 6.
až Út 3. 6.
SPUTNIK
18.00 h
Po 2. 6.
až Út 3. 6.
SOUSEDI
20.00 h
Čt 5. 6.
FILMOVÝ KLUB:
PULP FICTIOn – HISTORKY
Z PODSVĚTÍ
18.00 h
Pá 6. 6.
až St 11. 6.
GODZILLA
17.30 h
Pá 6. 6.
až St 11. 6.
ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ
20.00 h
VŠECHNY CESTY
Čt 12. 6.
až So 14. 6. VEDOU DO HROBU
17.30 h
NA HRANĚ ZÍTŘKA
Čt 12. 6.
až So 14. 6. 20.00 h
8
Malování přes šablony
Út 10. 6.
09–11.30 h na trička a tašky
- přineste si světlá trička
Po 23.6.
až St 25. 6.
Ne 15. 6.
13.30 h
Ne 22. 6.
Hrátky, cvičení, kafíčko
Čt 5. 6.
09–11.30 h MC Domeček
VŠIVÁCI
18.00 h
ČERTOVSKÁ POHÁDKA
Janíkova stodola
- divadelní představení
v rámci Rožnovské valašky
UBALD RUTAR: DVA
Galerie Na Radnici
- dernisáž
Út 3. 6.
Den dětí – hry a soutěže
09–11.30 h sraz na hřišti naproti MC
Po 23. 6.
až St 25. 6.
Pá 6. 6.
08.30 h
Po 16. 6.
17.00 h
Čt 12. 6.
ÚPLŇKOVÁ TELEPATICKÁ
20.30–22 h MEDITACE
- meditace, uvádí:
Jarmila Stavárková
Opékání špekáčků
Čt 12. 6.
09–11.30 h zahradní posezení v Brasérii
POHÁDKA
Út 24. 6.
09–11.30 h Boudo, budko
MC Domeček
St 4. 6.
16.00 h
Zahradní slavnost
sál SVČ (zahrada ZŠ )
- akce pro členy souboru
Podskaláček a jejich příznivce
Pá 6. 6.
16.00 h
Hrajeme si pro radost
sál SVČ
- prezentace ZÚ Hra na kytaru
Út 10. 6.
14.00 h
Tvoříme mandaly
a obrázky z písků
- pro děti a dospělé zájemce
So 14. 6.
08.00 h
PETYŠA TOUR
Horní Paseky, rest. U Cvečků
So 14. 6.
Skútr sraz, roztančení
náměstí s TS H2B a SB
Masarykovo náměstí
Čt 19. 6.
Zahájení Dětských
olympijských her
TS H2B a SB, ERSI
Masarykovo náměstí
Čt 19. 6.
VI. Rožnovská olympiáda
až Pá 20. 6. dětí a mládeže
stadion Rožnov p.R.
Pá 20. 6.
13.30 h
BŠP se SVČ – 3.závod
Minitriatlon
Horní Paseky, rest. U Cvečků
Úklid MC, zmrzlinové
Čt 26. 6.
09–11.30 h pochutnání
O prázdninách MC není
v provozu, těšíme se na Vás
po prázdninách. Krásné léto!
Pá 13. 6.
ŠKOLA SVÉPOMOCNÉHO
až Ne 15. 6. STAVĚNÍ – HLINĚNÉ OMÍTKY
09–19.00 h - přednášky, workshop
na stavě, lektoři: Daniel
Grmela, Jan Křivonožka
Po 16. 6.
11.00 h
SETKÁNÍ S FILIPÍNSKOU
LÉČITELKOU
- povídání, meditace:
Estela Orbito Palaris
Po 16. 6.
MEDITAČNÍ SKUPINY
18.15–20 h MATKA MEERA
- meditace, uvádí:
Lenka Balášová
Út 17. 6.
17.30
až 20.30 h
RODOVÁ DUŠE
- večer s intuitivní
kresbou a konstelace,
lektor: Libor Zvolánek
So 21. 6.
14.00 h
PARTNERSKÁ HARMONIE
- tvořivá přednáška se
zpěvem a meditacemi,
lektorka: Hana Antonínová
So 21. 6.
18.00 h
HARMONIZAČNÍ KONCERT
S KŘIŠŤÁLOVÝMI MÍSAMI
- hudební meditační večer,
lektor: Tomáš Pokorný
St 25. 6.
OSHO MEDITACE
17.30–20 h - meditace, lektorka:
Lenka Balášová
OLGA HAVLOVÁ
Po 5. 5.
až Po 30. 6. chodby knihovny
- putovní výstava fotografií
Pá 27. 6.
17.30 h
PARTNERSKÁ DUALITA
VZTAHU Z POHLEDU
PRÁCE S NAŠÍ ENERGIÍ
- přednáška, lektor:
Vladimír V. Červený
Po 10.2.
až Ne 17.8.
(NE)ZAPOMENUTÁ TESLA
VMP, budova Sušáku
- výstava k 65. výročí Tesly
VEČERNÍČKY S MUZIKOU
Po 2. 6.
až Pá 6. 6. kameny za knihovnou
17.00 h
PÍSKOMIL SE VRACÍ
- šťavnatě elektrický
koncert pro děti
ZBYŇEK TERNER
- příšerky a příšeři – zhudeb­
něné básně Pavla Šruta
a spousta jiných písniček
CIMBÁLOVÁ MUZIKA
KORDULKA
- muzikantské hrátky
a hádanky
PAVEL NOVÁK
- cestování po světě
s písničkou
DIVADLO TILIA
o králi,
kterému bylo zima
- hudební pohádka
Po 9. 6.
16.00 h
MĚSTO V MÉ PAMĚTI
podkroví knihovny
- příprava letních
vycházek pamětí města
SYSTÉMOVÉ
So 31. 5.
až Ne 1. 6. KONSTELACE A SOCHY
10–15.00 h - víkendový seminář:
Radmila Telváková
Jak Valaši chovali včely
Út 3. 6.
VMP, Valašská dědina, Živý dům
až Čt 5. 6.
08–14.00 h - program pro předem
objednané skupiny
Pá 6. 6.
až Ne 8. 6.
Rožnovská valaška
VMP, Dřevěné městečko
- 21. ročník Mezinárodního
armádního folklorního
festivalu, 15. ročník přehlídky
skupiny historického šermu
So 21. 6.
09.00 h
Svatojánský večer
VMP, Valašská dědina
- oslava slunovratu, oživené
expozice ve Valašské dědině
Út 24. 6.
až Pá 27. 6.
Škola mladých
odzemkářů
VMP, Janíkova stodola,
komorní amfiteátr, Živý dům
So 28. 6.
15–17.00 h
Pod praporem
něžných dam
VMP, Dřevěné městečko
- divadelní hra Kena Ludwiga
v podání souboru CHAOS
O SEXU
Čt 5. 6.
17.30–20 h - přednáška, terapeutka:
Radmila Telváková
KURZ SEBELÉČENÍ III. A IV.
Ne 8. 6.
10–17.00 h AMÉBA A ZLATÉ
PRSTENCE MERKABA
- kurz, lektor: Josef Červienka
SDÍLENÍ V KRUHU
St 11. 6.
17.30–20 h - povídání, lektor: Petr Vlček
Martin Hába obrazy
Čt 1. 5.
až Po 30. 6. prodejna Nábytek Kramolišovi
Ne 4. 5.
až Čt 31. 7.
JINDŘICH ŠTREIT
BRÁNA NADĚJE
kostnice za katolickým kostelem
- výstava fotografií
červen 2014
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Přechody pro chodce pořád nikdo nehlídá
Opilý Bečvan spěchal
na operaci očí
Ve středu 14. května krátce před
sedmou hodinou ráno zastavili dopravní policisté v centru Vsetína řidiče, který překročil povolenou
rychlost v obci. V části Jasenka mu
naměřili rychlost 74 km/h. Policisté
se vydali za řidičem, po chvíli ho zastavili a sdělili mu, jakého přestupku
se dopustil. Řidič uváděl, že spěchá
do Zlína na operaci očí. Ovšem kontrole dokladů a dechové zkoušce se
musel podrobit. Do Zlína už nedojel, protože při zkoušce na požití alkoholu mu policisté naměřili 1,69
promile. Devětašedesátiletému řidiči z Dolní Bečvy policisté zakázali další jízdu a zadrželi mu řidičský
průkaz. Je podezřelý z trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky
s trestní sazbou do jednoho roku.
(pčr)
V Zašové hořel opel
Požár automobilu byl oznámen na
tísňovou linku Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje v neděli
11. května v 8.50. Na místo do pěti
minut dorazila jednotka profesionálů z Valašského Meziříčí s jedním
zásahovým vozidlem. V době příjezdu byla již posádka vozu mimo
nebezpečí, ale požárem byl zasažen
celý motorový prostor. Hasiči požár
bleskově zlikvidovali pomocí vysokotlakého proudu. Zasažený prostor byl následně zkontrolován termokamerou, a na místo byl povolán
vyšetřovatel příčin požárů. Jak bylo
zjištěno, majitelka zasaženého vozu
Opel Zafira při jízdě ucítila kouř,
a proto vozidlo bezpečně odstavila
u motorestu. Po otevření kapoty
došlo k rozšíření požáru v motorovém prostoru, a na pomoc tak vyjeli hasiči. Prvotním šetřením byla
výše vzniklé škody stanovena na
25 000 Kč. Příčina vzniku je nadále
v šetření. (hzszk)
Den pro Pustevny
Charitativní akce Den pro Pus­
tevny, kterou pořádal Český rozhlas
ve spolupráci s Valašským muzeem
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm,
se uskutečnila 3. května. V rámci
tohoto dne na účet sbírky putovalo více než 120 000 Kč ze vstupného do areálu Dřevěného městečka
v Rožnově pod Radhoštěm, 3000 Kč
z prodeje charitativních předmětů
a 155 621 Kč, které lidé nabídli prostřednictvím call centra. Dárcovské
SMS vynesly více než 344 505 Kč.
V době uzávěrky tohoto vydání bylo
na kontě pro obnovu památky celkem
více než 5,8 milionů korun. (red)
červen 2014
Je tomu právě rok, kdy na zastupitelstvu padl návrh, že na přechodech
pro chodce by v dopravních špičkách
mohly asistovat tzv. pověřené osoby.
Nezměnilo se ale nic. Důvodem je,
že ředitel Městské policie Daniel
Vašut je na dlouhodobé nemocenské. Vedení města slíbilo, že problém
vyřeší.
Na problematiku špatně zabezpečených přechodů upozornil na
posledním zasedání zastupitelstva
Radim Janča (bez PP). Ten si všimnul, že na přechodech u rondelu na
Láz a na ulici Hradišťko strážníci ani
policisté ráno neasistují. „Předminulý
pátek jsem jel z Dolních Pasek
schválně autobusem s dětmi ráno ve
čtvrt na osm. Čekal tam malý prvňák
snad pět minut, nikdo mu nezastavil.
Až když jsem skočil do cesty, někdo
zastavil. Jak to míníte řešit?“ kroutil hlavou Janča a svůj dotaz mířil na
strážníka Marka Grossmanna, který
je pověřen vedením městské policie.
Policisté ani strážníci
nemají kapacity
Podle Grossmanna ale strážníci
pokrývají pouze dva přechody, které
mají stanoveny, konkrétně přechod
u Městské knihovny a přechod u autobusového nádraží. „V momentě,
kdy máme více strážníků od rána,
tak se chodí k Videčské a na obchvat.
Pak už je to na jednotlivých velitelích
směn, kteří určí, na který přechod se
chodí,“ operoval nedostatečným počtem strážníků Grossmann.
Na přechodech jsou ráno vidět
i policisté. „Mámě vytipovány přechody u ZŠ Videčská a potom na silnici I/35 na Horní Bečvě, kde je policejní stanice. Pokud máme dostatek
policistů na směně, tak osazujeme například přechody na Koryčanských
Pasekách, u ZŠ Pod Skalkou, u ZŠ
5. května. Pokud občané, kteří se
mnou komunikují e-mailem, pošlou třeba informace o tom, že na
Koryčanských Pasekách se jim nezdá
doprava, že se necítí bezpečně, když
děti vodí do školy, tak si operativně určíme prioritu a jdeme na
Koryčanské Paseky,“ popsal policejní praxi vedoucí policejního oddělení v Rožnově Karel Rychtecký.
Kde jsou
pověřené osoby?
Janča v té souvislosti připomněl,
že již před rokem se na zastupitelstvu hovořilo o tom, že nedostatečné
kapacity pokryjí proškolené osoby
z řad občanů. Podle usnesení měla
starostka zpracovat pravidla pro zřízení a fungování tzv. pověřených osob
do konce listopadu 2013 a představit
na následném jednání zastupitelstva
v prosinci. To se ovšem nestalo.
„Tenkrát bylo řečeno, že jsme se
inspirovali modelem, který funguje ve
Vsetíně, kde na přechodech stojí proškolení senioři. Tento materiál měl za
úkol zpracovat ředitel městské policie pan Vašut. Vím, že ve Vsetíně byl.
Úkol byl zadán v červnu, pan Vašut
je od září v pracovní neschopnosti.
Úkol nepředal. Je to věc, kterou já
nedokážu dát dohromady, protože
nejsem těchto věcí znalá,“ reagovala
starostka Markéta Blinková (ODS)
s tím, že bez dlouhodobě nemocného
Vašuta a ještě dalšího strážníka měl
Grossmann dost práce, aby vůbec zabezpečil běžné fungování městské policie a na tomto úkolu pracovat nemohl. „Beru to jako úkol, který mi
byl dán a který jsem nesplnila, ale
uvádím objektivní důvody, protože
já toto zpracovat neumím. Nicméně
hlásím se k tomu, že na to navážu,“
slíbila starostka.
Důchodci
na přechodech?
Zmínka o vsetínském modelu,
kde bezpečnost dětí na přechodech
zabezpečují senioři, se zastupitelům
líbila. „Když se před určitou dobou
hledaly nové prostory pro Klub seniorů, při jedné ze schůzek jsem navrhl,
že by se senioři mohli podílet na zabezpečení přechodů pro své vnuky.
Nebyl na to žádný ohlas. Přitom je
to základ dobré spolupráce. Když senioři chtějí něco po městu, město
by na oplátku mohlo chtít něco po
seniorech,“ domníval se Jaromír
Koryčanský (KDU-ČSL).
Pojem „senioři“ ale nelze generalizovat. „Senioři nemají povinnost
za to, že dostali peníze, něco plnit.
Oni to ale podle mého názoru rádi
udělají. Někteří senioři špatně vidí
a slyší, hůře se pohybují, takže by se
nemělo zobecňovat jen na klub seniorů,“ myslí si Lenka Vičarová (SNK).
Představa seniorů na přechodech
se nezamlouvala diskutujícímu z veřejnosti Radovanu Jirouškovi. Podle
něj jde o diletantismus. „Nevím, co
udělá senior na přechodu, když ho
nějaký dvacetiletý smrádek nebude
respektovat? Co když se stane taková
situace, že senior bude řídit provoz na
přechodu a nedej bože se něco stane?
Tak se z toho zblázní. On má nést odpovědnost za to, že to tam řídil?“ divil
se Jiroušek a apeloval na to, aby raději
město rozšířilo řady městské policie
o dva strážníky, kteří by tuto službu
zajistili na profesionální úrovni.
Podle starostky ale celá věc takto
dramatická nebude. Proškolené osoby
by měly stát pouze na méně frekventovaných přechodech. „Je to stejný
způsob, jako když jde babička s vnoučetem, vezme ho za ruku a převede
ho. Myslím, že by se měli najít dobrovolníci, kteří nejen slovy, ale také
skutky začnou bezpečnost ve městě
naplňovat,“ doplnila Blinková.
Její názor podpořil také Rychtecký.
„Tento systém určitě nemůže fungovat na silnici I. třídy. Mohl by fungovat na místních komunikacích.
Úplně bych se tomu nebránil, protože dokud se to nevyzkouší, tak se
neví. Samozřejmě bude zřejmě i asistence státní nebo městské policie
nutná,“ připustil vedoucí rožnovské
policie.
„Nemusíme se bavit jen o seniorech, může to být i rodič. Řidič na
dálku stejně nepozná, jestli je to policista nebo člověk v reflexní vestě.
Přítomnost člověka s terčem a v reflexní vestě znamená, že se tam něco
děje a myslím si, že řidič zpozorní.
Nejde jen o to, aby člověk dopravu
řídil, ale i o to, aby upozornil třeba
děti, které po chodníku přicházejí,
aby počkaly na to, až auta přejedou,“
vyjevil svůj názor také Petr Jelínek
(Strana zelených). (lum)
SPECIÁLNÍ NABÍDKA LÉTO 2014!
VENKOVNÍ KURTY
SQUASH
BADMINTON
od 100 Kč/hod.
od 140 Kč/hod.
jen 150 Kč/hod.
Věříme, že využijete
našich kvalitních služeb.
Těšíme se na Vás…
www.synottiphall.cz, tel.: 571 657 571, 603 487 949
9
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Historie panského jezu na řece Bečvě
stavbě provizorního splavu postoupit asi o 100 m výše, aby se dosáhlo
spádu nově vybudovaného koryta,
které navazovalo na původní vodní
náhon – strouhu.
Pod dřevěným jezem se nacházelo oblíbené přírodní koupaliště.
Výletního místa, tehdy už poměrně
daleko za městem, si všiml podnikavý František Filip – známý jako
„bezruký Frantík“, který tam ve 30.
letech 20. století postavil oblíbenou
„Kavárnu u Frantíka“. V důsledku nevraživosti rožnovských živnostníků ji
však musel po několika letech prosperujícího provozu k lítosti domácí
omladiny i lázeňských hostů zavřít.
Současný splav byl naposledy rekonstruován po katastrofální povodni
v roce 1997. (sb)
Počátkem 20. století byl Panský jez dřevěný. Foto: archiv
Původně panský jez (dnes horní
splav na Rož­novské Bečvě, nedaleko křižovatky Eroplán), byl dřevěný. Nad jezem se nacházela vpusť
do strouhy. Vodní právo na jezu
a strouze prodal majitel rožnovského velkostatku zájemníkům: Ing.
Karlu Herliczkovi, majiteli bělidla,
Eustachu Paláčkovi, majiteli mlýna
a pily, Janu Fassmannovi, majiteli papírny a Vladimíru Fassmannovi, majiteli rožnovského pivovaru.
Udržování jezu si velkostatek ponechal. Jez potřeboval hrabě Kinský
k plavení dříví, kterým však byl jez
často poškozen. Ostatní zájemnici
žádnou povinnost s údržbou jezu
neměli.
Za povodně v roce 1929 byl
jez stržen. Jeho opětovné vybudo-
vání bylo technicky náročné a příliš nákladné, proto vyvolalo vleklý
soudní spor mezi majiteli vodního
práva (Hutní těžířstvo – Vítkovické
železárny) a velkostatkem. Až po letech byl soukromým podnikatelem
Fabiánem vybudován prozatímní dřevěný splav.
Při stavbě však málem došlo k neštěstí. Do koryta řeky Bečvy byl
postaven beran na zatloukání pilotů – dřevěné zařízení z velkých klád.
Asi 10 zaměstnanců zatloukalo piloty.
Majitel firmy Fabián vešel pod beranidlo, aby dělníkům cosi vysvětlil, vtom
se celé zařízení rozsypalo a klády padaly všude kolem. Stavitel Fabián jako
zázrakem zůstal nezraněn.
Protože další povodeň řečiště
prohloubila, bylo třeba při nové
Proč mají zaměstnanci úřadu stále privilegia?
Přišla jsem na to zcela náhodou,
když jsem chtěla zaparkovat někde
u pošty, protože jsem potřebovala
poslat balík. Musela jsem na placené
parkoviště, poněvadž u pošty se zaparkovat nedá.
Taky docela velká tragédie pro lidi
jako jsem já, kteří jen chtějí něco poslat či si pro něco dojet a být tam tak
10 minut. Ti, co tam ráno zaparkují,
tak tam stojí nejspíš celý den. Mělo
by se to také řešit…
Ale k podstatě mého článku, parkoviště k mému údivu skoro obsazené, těžko jsem hledala místo. Když
jsem si šla pro parkovací lístek, tak
mě cestou i přešla chuť si jej koupit
a vykašlala jsem se na to.
Proč? Přecházením parkoviště
jsem totiž zjistila, že téměř každé auto
má za předním sklem zastrčenou kartičku městského úřadu. Každý zaměstnanec si přijede svým soukromým vozem do města, zaparkuje na
placené parkoviště, dá za sklo kartičku a stojí tam celý den. A místo,
aby parkoviště vydělávalo, tak asi nemusí, peněz má město dost.
A co my ostatní občané, jsme taky
zaměstnaní. Dostaneme taky tyto
kartičky, abychom si mohli zaparkovat na náměstí zadarmo? Můžeme si
o ně požádat? A na jakém odboru je
vystavují? Za takovou kartičku budu
velice ráda… M. Gabková
TENISOVÉ PŘÍMĚSTSKÉ KEMPY PRO DĚTI
Palackého 2205, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, mobil: 777 200 801,
tel./fax : 571 625 068, www.reality-kocourek.cz, e-mail: [email protected]
Valašská Bystřice
Rožnov pod Radhoštěm
7. ročník
Po úspěšném loňském roce jsme tu zase. Nabízíme kvalitní využití
prázdninového času formou tenisových tréninkových kempů pro děti
ve věku 5-15 let.
ORGANIZÁTOR:
ROŽNOVSKÝ TENISOVÝ KLUB
MÍSTO KONÁNÍ:
Rožnov pod Radhoštěm
•
tenisové dvorce za fotbalovým stadionem
•
v případě nepříznivého počasí je k dispozici hala
Prodej novostavby RD lokalitě Santov. Zast. plocha 108 m²,
užit. plocha 170 m², pozemek 2758 m². Cena 3 850 000 Kč
Prodej bytu 3+1 ve zvýšeném přízemí na ul. Svazarmovská.
Podl. plocha 65 m². Byt s lodžií. Cena 1 090 000 Kč
Rožnov pod Radhoštěm
Rožnov pod Radhoštěm
TERMÍNY:
30. 06. – 04. 07. 2014
07. 07. – 11. 07. 2014
14 .07. – 18. 07. 2014
21. 07. – 25. 07. 2014
28. 07. – 01. 08. 2014
04. 08. – 08. 08. 2014
PŘIHLÁŠKY: do 31. 5. 2014
Cena:
1.850 Kč
CENA ZAHRNUJE:
Prodej RD 2x2+1 na ul. Travinářská. Zast. plocha 110 m²,
užit pl. 320 m², pozemek 1562 m². Cena 4 790 000 Kč
Prodej bytu 2+kk ve 4. NP na ul. Moravská. Podl.
plocha 44 m². Byt před rekonstrukcí. Cena 580 000 Kč
8 hodin kvalifikované péče o dítě denně, z toho 6 hodin tréninků a her, oběd, svačinka,
pitný režim, v případě potřeby zapůjčení tenisových raket, pronájem sportovišť, diplomy,
medaile, poháry a věcné ceny.
Pozn.: Přihlášky budou přijímány formou e-mailu a závazně budou potvrzeny až po
přijetí zálohy ve výši 1.350 Kč na účet RTK: 2300351573/2010, variabilní symbol: datum
narození dítěte, do poznámky jméno a příjmení dítěte. Podrobnější informace budou
každému účastníkovi zaslány týden před zahájením kempu na danou e-mail adresu.
Horní Bečva
Rožnov pod Radhoštěm
KAŽDODENNÍ PROGRAM:
Sraz účastníků kempů od 8:00 – 8:30 na tenisových kurtech za fotbalovým stadionem
08:30 – zahájení tréninků a první část sportovní přípravy
11:30 – oběd a odpočinek
13:00 – druhá část sportovní přípravy
16:00 – ukončení tréninkového dne
Závěrečný den každého kempu bude probíhat turnaj dětí o medaile, poháry
a věcné ceny a posezení s rodiči.
Prodej RD 5+1 v lokalitě Hluboké. Zast. pl. 150 m2, užit. pl. 140 m2,
pozemek 5000 m2. Část. rekonstrukce. Cena 2 900 000 Kč
Prodej bytu 3+1 s garáží na ul. Julia Fučíka ve 2. NP. Podl.
pl. 58 m². Po celk. rekonstrukci. Cena 1 750 000 Kč
PŘIHLÁŠKY:
ING. JAROMÍR MRLÍK – 773 632 724, [email protected]
ING. PAVEL KVÁČ – 733 160 265, [email protected]
Další nabídku našich nemovitostí naleznete na stránkách www.reality-kocourek.cz
10
červen 2014
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Malé výročí českého skautingu
První zmínka o skautingu v českých zemích pochází z roku 1911
(První skautská organizace na
světě – The Boy Scouts, byla založena v lednu 1908 v Anglii). Roku
1912 vydal A. B. Svojsík brožuru
„Český skaut“ a v červenci téhož roku
Titulní strana knížky vydané v roce 2013
Jestřábí léto o dobrodružství rožnovských
skautů. Foto: archiv
vedl nedaleko Lipnice nad Sázavou
první český skautský tábor – o sto let
později v roce 2012 proběhly oslavy
100. výročí vzniku skautingu v České
republice.
Pedagog Antonín Benjamin
Svojsík (5. 9. 1876 Praha – 17. 9.
1938 Praha) se nejprve pokusil začlenit vznikající skautské družiny
do Sokola, když neuspěl, založil
15. června 1914 – tedy před 100
lety, samostatný skautský spolek
Junák – český skaut. Po první světové válce 7. 6. 1919 pak založil Svaz
junáků – skautů RČS a stal se jeho
náčelníkem.
A. B. Svojsík hledal podněty k výchově mládeže o prázdninách roku
1938 také v Rusku. Vyčerpán z namáhavé cesty a s horečkami se vrátil 2. srpna 1938 a přes veškerou lékařskou péči zemřel 17. 9. 1938. Tři
tisíce junáků doprovodilo svého náčelníka na památný Vyšehradský
hřbitov.
Zájem o skauting stále roste.
V současné době má Junák – svaz
skautů a skautek v ČR přes 50 tisíc
členů, v roce 2012 registroval 2131
oddílů, každoročně pořádá množství dětských táborů. Ročně vydává
o skautingu 5 – 10 publikací.
Idea Junáka a náplň činnosti se do
dnešních dní od časů A. B. Svojsíka
(1876–1938), který zemřel v době, kdy
teprve začínalo rozhlasové vysílání,
RNDr. Rudolfa Plajnera (1901–1987),
který se už mohl seznámit s technickým pokrokem 20. století (televize,
první člověk na Měsíci), a Jaroslava
Foglara (1907–1999), který sice byl
účastníkem technické revoluce 20.
století, nikoliv však informační revoluce 21. století, přeci jen nutně
změnila.
„Skauting, obecně tedy i Junák,
má to štěstí, že po celou dobu své existence staví na zcela jiných, trvalejších
a neměnných hodnotách, než je technický pokrok,“ odpověděl Ing. Tomáš
Slavík, ředitel organizace Junák. „Pro
skauty a skautky je důležité naplňovat a uvádět v praxi morální principy, jako jsou přátelství, čestnost,
zodpovědnost za sebe i za druhé,
a toto zůstává jeho hlavní náplní, ať
už v přírodě, v klubovně či u počítače. Technickému pokroku se nebráníme, využíváme vše, co nám nabízí,
například sociální sítě. Ale jsme si vědomi toho, že nejdůležitější je zprostředkovat mladým lidem příležitosti
pro všestranný rozvoj a našimi zásadními prostředky jsou pobyt v dobré
partě a možnost zažít skutečné dobrodružství,“ dodal Slavík.
Skautingu se ve sv ých knihách věnuje také spolupracovník
Rožnovského prostoru Richard
Sobotka.
Ríšo, proč právě skauting?
„Ve skautu se mi podařilo prožít
necelý měsíc, než byl roku 1950 zrušen. Jeho ideje, činnost a zejména literatura mne vždy zajímala. Možná
poněkud neskromně jsem se pokusil
do nespočetné řady knih o skautingu
také zasáhnout. Knížka Jestřábí léto
je v pořadí druhá se skautskou téma-
tikou a čerpá z prázdninových dobrodružství rožnovských skautů 2. oddílu Jestřábů.“
O čem byla ta první?
„Pro mne velké téma, Ivančena,
Junácká legenda. Je to příběh ostravských junáků, jejichž odbojovou činnost a nejvyšší oběť pro vlast
připomíná mohyla na Ivančeně
v Beskydech pod Lysou horou. V průběhu léta letošního roku Tiskové a distribuční centrum Junáka v Praze vydává mou další knížku Statečná srdce,
což je příběh ostravských junáků ze
srubu U Chladné vody v Beskydech
pod Lysou horou, která volně navazuje na předchozí titul o Ivančeně.“
Co dál?
„Náměty ke zpracování junácké tématiky jsou, takže záleží jen na tom,
jestli k jejich zpracování bude dostatek sil a hlavně dostatek času.“ (lum)
Od půlky
žádné úroky
PŮJČKA
0%
úrok
od poloviny
splácení
Poštovní spořitelna nabízí Era půjčky
bez poplatků a nyní navíc bez úroků od poloviny
splácení. Zvýhodněná nabídka platí do 30. 6. 2014.
Vaše nejbližší specializovaná bankovní přepážka:
Česká pošta Rožnov pod Radhoštěm, tel. 571 752 168
Reprezentativní příklad Era půjčky ve výši 70 000 Kč na 5 let:
RPSN 20,6 %, úroková sazba 18,9 % p. a., počet splátek 60, poplatky za podání žádosti, poskytnutí a správu spotřebitelského úvěru 0 Kč, měsíční splátka 1 812 Kč,
celková částka k úhradě 108 719 Kč. V případě, že klient splní podmínky pro přiznání 0% úrokové sazby v druhé polovině splácení, bude RPSN 15,9 %, počet splátek
60, úroková sazba pro 1.–30. splátku 18,9 % p.a. a pro 31.–60. splátku 0 % p.a. Poplatky za podání žádosti, poskytnutí a správu spotřebitelského úvěru 0 Kč. Měsíční
splátka pro 1.–30. splátku 1 812 Kč a pro 31. -60. splátku 1 436 Kč. Celková částka k úhradě 97 440 Kč. Výše splátky platí za předpokladu čerpání úvěru 15. den v
měsíci s první splátkou 15. den měsíce následujícího. Splácení úvěru probíhá vždy k 15. dni v měsíci. Snížení úrokové sazby proběhne pouze při splnění podmínek
stanovených ČSOB. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.
infolinka: 800 210 210
červen 2014
Era a Poštovní spořitelna jsou obchodní značky ČSOB.
11
rožnovský prostor – nezávislé noviny
František Baroš
Starosta František Baroš. Foto: archiv TKA
Starosta, jako jeden z orgánů
obecní samosprávy, zvolený obecním
zastupitelstvem, stojí v čele územní
samosprávy obce, pečuje o obec a její
obyvatele.
V pořadí šestým starostou byl
František Baroš od 18. července 1890
„...jelikož předchozí starosta Martin
Bill z úřadu odstoupil“. V úřadě setrval až do své smrti 3. 2. 1892.
I když byl František Baroš starostou pouhých 531 dnů, jeho podíl na
proměně města k lepšímu je nesporný.
Radnice se tehdy soustředila na zvelebení kostela. Byl opraven interiér,
hlavní a boční oltáře pozlaceny a polychromovány, zadáno zhotovení kazatelny, stará křtitelnice nahrazena
novou. Varhany opraveny a rozšířeny. Vnitřek chrámu vymalován,
loď chrámová vydlážděna pískovcem
a presbytář barevnými dlaždicemi,
okna nahrazena barevnými a kostel
zvenčí olíčen.
Roku 1890 byla založena Sokolská
jednota a 30. dubna 1892 jí byla za
100 zl. prodána sýpka se zahradou
www.roznovsky-prostor.cz
na Sokolovnu s podmínkou, že zde
budou cvičit školní děti, než bude
zřízena školní tělocvična.
Po zřízení nového hřbitova byl
mezi farou a radnicí veden spor
o vlastnické právo a pochovávalo se
bez kněze. Smír nastal 30. března
1890. Město si ponechalo právo
vlastnictví, uspořádání hřbitova,
určování a vybírání poplatků. Také
výběr hrobníka, ale zavázalo se „…
ustanoviti vždy hrobníka mravného
a římsko-katolického.“
Toho roku povolilo místodržitelství rozšířit dosavadní čtyři dobytčí
trhy o další dva.
Roku 1891 byla vystavěna na
Horních Pasekách nová jednopatrová školní budova a škola rozšířena
na dvojtřídní. Založena byla košíkářská škola, o kterou obec žádala
od roku 1883. A zakoupen pohřební
vůz. Současně „...pracováno vší mocí
o zřízení lokálky z Krásna do Rožnova.
Pozemky potřebné dala obec zdarma
a prokázala výnos dráhy udáním, kolik
hostů na léčení sem přijíždívá a kolik
dřeva z lesů se ročně z okresu vyváží.“
Železnice se Rožnov dočkal až roku
následujícího. Dne 7. června 1892 zahájena jízda na lokální dráze z Krásna
do Rožnova.
Roku 1892 usiloval Rožnov
o stavbu Ústavu pro hluchoněmé, nabídl zdarma pozemek a stavební materiál za výrobní cenu, Ústav však postaven ve Valašském Meziříčí. Toho
roku obec koupila od Engelberta
Maléře za 8.000 zl. usedlost č. 2,
s pozemky a zřídila zde nemocnici.
I přes poměrně krátkou dobu
Františka Baroše ve starostenském
úřadu bylo v Rožnově vykonáno
mnoho dobrého. (sb)
Je turistickým centrem Valašska Rožnov pod Radhoštěm?
Nepořádek v ulicích města. To je
doslova věčné téma. Věčně se o něm
mluví, věčně se něco slibuje, ale pořád
se nic neděje. Paradoxní je, že město
se pyšně tituluje jako „turistická
brána Beskyd“, ve jménu turistického
ruchu se investují miliony (např. na
rozhledny, ze kterých je velmi diskutabilní výhled), ale nikdo si neláme
hlavu s tím, jak návštěvníci města
kromě lákadel vnímají i to, jak vypadají ulice, cesty, park, nádraží a řada
dalších míst v Rožnově.
Pojďme si udělat malou virtuální
procházku Rožnovem. Začněme třeba
v parku. A začátek to není právě milý.
Chodníčky jsou v dezolátním stavu,
protože jimi prorůstají kořeny okolních stromů. Na většině laviček se
nedá sedět, protože jsou zcela zdevastované. Město zřejmě spoléhá na
to, že přespolní park projedou na cyklostezce. Zóna pro relaxaci občanů
města a pravděpodobně také pro turisty a návštěvníky města je bohužel
v katastrofálním stavu. Nemohl by se
park během sezóny každý pátek alespoň zamést, když už chceme ohromovat turisty?
Tržiště a Paláčkův mlýn
Výjevy z poválečného Sarajeva
evokuje vypálený Paláčkův mlýn.
Kolem této budovy bohužel prochází turisté, když se chtějí projít
z muzea do centra města. Dům tak
zcela nepochopitelně hyzdí centrum
města, navíc svým stavem ohrožuje.
Je mizerně zabezpečen a je jen otázkou času, než se v něm některému ze
zvědavců něco stane. Je fér přiznat,
12
že dům nepatří městu. To ale není
omluva. Jsem přesvědčena o tom, že
je v silách města vytvářet systematický tlak na vlastníka nemovitosti
a donutit jej buď ke kompletní rekonstrukci, anebo k demolici jako
takové.
Představme si hypotetickou situaci, že žijeme ve městě, které o majetek pečuje v intencích řádného
hospodáře, a proto vyinkasovalo
pokutu 6 milionů korun od společnosti Energoaqua. Tyto prostředky
by se pak daly použít například k výkupu Paláčkova mlýnu od současného
vlastníka. Navazující pozemek je ve
vlastnictví města, takže pokud by
byla pak budova zdemolována, mohlo
vzniknout velké záchytné parkoviště,
resp. patrové parkoviště. Možností by
ale bylo více. Nelíbila by se vám v této
lokalitě zelená klidová zóna? Nebyl by
to až velký problém, ale chybí vůle.
Stejně tak si umím představit,
že by v těchto místech vyrostlo regulérní tržiště. To současné totiž
právě dobrou reklamu městu nedělá.
Navrhované řešení oplotit tržiště tak,
aby nebylo vidět, už jen dokresluje
celkovou marnost. Kdyby vznikla
ucelená lokalita, kde by se za symbolickou cenu pronajímaly stánkařům plochy, mělo by to smysl. Prodej
květin, ovoce, zeleniny, masa či vajec
se těší velké oblibě a jak prodejci, tak
zákazníci by si důstojnější zázemí zasloužili. Co třeba stánky ve valašském
stylu, které by dokreslovaly charakteristický ráz cesty mezi skanzenem
a centrem? V Městských lesích je
přece dřeva dost… Nic není neře-
šitelné, vždyť na Staroměstském náměstí stojí stánky celoročně.
Předměstí
Tristní situace ale panuje i mimo
centrum. Většina z nás už to dost
možná nevnímá, ale kde bereme tu
jistotu, že člověk, který do města od
Valašského Meziříčí přijíždí poprvé,
nevidí polorozbořený plechový plot
s poutači? První dojem můžete udělat
jen jednou, ale tento výjev mi příliš
nezapadá do představ o podobě „perly
Valašska“. Nepatří tento plot náhodou Energoaquě? A byl by opravdu
takový problém na této firmě vymínit, aby lokalitu zkulturnila, když už
jí město věnovalo šest milionů?
O situaci na vlakovém a autobusovém nádraží se nemá snad smysl
zmiňovat. Jediným důvodem, proč
si lidé návštěvu Rožnova nerozmyslí,
je fakt, že vlak už z Rožnova nikam
dál nejede, tak prostě musí vystoupit.
Zatímco po autobusovém nádraží se
válí vajgly a bezdomovci, u toho vlakového bují džungle.
A krása střídá nádheru. Budova
bývalých uhelných skladů poblíž křižovatky u Janíka na hlavním průtahu
městem. Umíte si představit něco
strašidelnějšího? Ano, i tam je situace podobná jako v případě Paláčkova
mlýna. A i tam by se dalo najít obdobné řešení.
Kvetoucí město
Samostatnou kapitolou je péče
a údržba zeleně. Že tráva bují podél
cest i na sídlištích tak nějak nadivoko,
už jsme si asi všichni zvykli. Co ale
v porovnání s Rakouskem zoufale
chybí, jsou okrasné květiny. Příklady,
které táhnou, ale nemusíme hledat až
za hranicemi. Stačí si zajet do sousedního Valašského Meziříčí. Tam
je udržovaná zeleň i v kruhových
křižovatkách. Vzhledem k tomu, že
v Rožnově máme zemědělskou školu,
nebyl by přeci problém, kdyby město
každé tři měsíce uvolnilo čtyři tisíce
na výsadbu, kterou by zdejší studenti
udržovali. Vůbec není nutné město
měnit v klasicistní okrasný park, ale
velebit si odrostlé pampelišky zřejmě
taky není cesta.
Pokud to takto půjde dál, za dalších pět let všechno zchátrá. Nebude
se rekonstruovat ani uklízet. Vedení
města v tomto ohledu neplní svou
funkci. Čistě uklizené Valašské
Meziříčí je dvacet let před Rožnovem.
Lidé v oranžových vestách jsou tam
na ulicích vidět. Je třeba si přiznat,
že na všechny podobné aktivity by
město muselo doplácet. Jenže to dnes
doplácí téměř na vše, počínaje kulturou, sportem konče. V tomto případě by ale nešlo o milionové investice jako spíš o systematickou práci.
Na druhou stranu, nelze házet veškerou odpovědnost na vedení města.
Jde i o to, naučit všechny obyvatele
k tomu, aby se k problému postavili.
V již zmiňovaném Rakousku existuje
nějaký řád i v malých městech, kde
na tom, aby okolí vypadalo pěkně,
spolupracují všichni. Takže hlavní
iniciativa musí vzejít od nás, obyvatel města. A já věřím, že tohle bude
třeba první krok. A. Hradilová
červen 2014
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Zaplaťte za odpad
Do konce června mají obyvatelé
města čas na úhradu poplatku za svoz
komunálního odpadu. Částka se ve
srovnání s lety 2011–2013 nezměnila
a činí 492 Kč za osobu a rok. Od loňského roku platí, že majitelé bytových
jednotek mají povinnost uhradit poplatek za komunální odpad i v okamžiku, kdy v daném bytě nebo domě
není hlášena žádná osoba k trvalému
pobytu. V těchto případech je vlastník
nemovitosti povinen platit odpovídající poplatek za jednu fyzickou osobu
tj. 492 Kč. Od poplatku za svoz odpadu jsou osvobozeni občané, kteří
nebydlí na území města více než 300
dnů v roce nebo děti do jednoho roku
věku. 50% slevu pak mají například
studenti studující mimo území města.
Město počítá s příjmem za platbu za
svoz komunálního odpadu ve výši 8
milionů korun. (tg)
Pozor na kola
Kola se kradou ve velkém, v průměru jedno za den. Od začátku
dubna do 9. května evidovali policisté v okrese Vsetín 41 odcizených
kol. O své kolo přišel v předešlých
dnech například i dvaapadesátiletý muž z Rožnova, kterému drzý
zloděj kolo ukradl z oplocené zahrady rodinného domku. Kolo za
7 000 korun měl odstavené za garáží za domkem. Jízdní kola mizí
z různých míst a v různou denní,
večerní i noční dobu. Bicykly zloději kradou jak z volných prostranství, tak ze sklepů. Ztratila se kola
odstavená například před obchody,
večerkami, restauracemi, bary, firmami, dokonce i před mateřskou školou. Zloději berou i kola odstavená
v chodbách panelových či bytových
domů a rovněž ze sklepních prostor
nebo koláren, kde se většinou dostanou za použití násilí, kdy překonají
uzamknuté dveře. (pčr)
Děti uklízely město
Středisko volného času společně
s Českým svazem ochránců přírody
zorganizovali již šestým rokem jarní
úklid ve městě. Do letošního sbírání
odpadu, povalujícího se na obou březích řeky Bečvy, v okolí cyklostezky
i v Horním a Dolním parku, se zapojily více než dvě stovky školáků
z rožnovských základních a mateřských škol. Smyslem akce však není
pouze uklízet, ale přimět lidi k zájmu
o stav životního prostředí, ve společné
věci zaangažovat různé zájmové skupiny lidí, školy, firmy, státní správu
i jednotlivce a přimět je k aktivnímu postoji. V roce 2014 probíhá
akce Ukliďme svět! již 22. rokem.
Každoročně se do akce zapojí asi 35
miliónů dobrovolníků z více než 100
zemí. (tg)
červen 2014
Gardaš neuspěl s návrhem
na změnu tržního řádu
Letní zahrádky nemusí kopírovat dobu nočního klidu
Letní sezóna se blíží a k létu neodmyslitelně patří také posezení na
otevřených letních zahrádkách. Jako
nepříliš idylické ale nejspíš hodnotí
soužití se zahrádkami lidé, kteří v jejich blízkosti bydlí a chtějí spát při
otevřeném okně. Právě těmto lidem
mohla pomoci navrhovaná změna tržního řádu. Zastupitelé ji ale nakonec
neschválili.
Podle současného tržního řádu je
otevírací doba restauračních předzahrádek shodná s otevírací dobou provozovny. Taková formulace je kolizní
v případech, kdy má restaurace otevřeno déle než do 22.00 hodin, do
doby tzv. nočního klidu. Předzahrádka
tak může být otevřena rovněž déle.
A to často vede podle Karla Gardaše
(Zdravý Rožnov) k problémům. Proto
se rozhodl navrhnout změnu tržního
řádu, kterou představil zastupitelům.
Regulace by se měla dotknout jen zahrádek, které jsou od obytných domů
vzdáleny méně než 100 m.
„Přílohou podání je seznam všech
předzahrádek, které jsou roztříděny
do dvou množin. V jedné jsou ty, jejichž provoz je neomezen, protože jsou
vzdáleny dále než 100 metrů od bytových jednotek a ve druhé jsou ty, které
by se omezily dobou nočního klidu,
protože jsou blíže než 100 m od bytových jednotek,“ navrhl Gardaš.
Podle vedení města ale takový
návrh nelze akceptovat z několika
důvodů. Problematické je usnesení,
ve kterém zastupitelstvo ukládá Radě
města změnit tržní řád. „Podle našeho
názoru je toto usnesení zasahování do
nevyhrazené kompetence nebo pravomoci rady města. Pokud bude zastupitelstvo radě ukládat, jak má rozhodovat nebo jak má formulovat svá
usnesení, tak Rada města nebude k ničemu,“ upozornila starostka města
Markéta Blinková (ODS) s tím, že
navíc není jasné, jak by se měřila zmiňovaná stometrová vzdálenost a co definuje bytovou jednotku.
Podle právničky města Olgy
Vrublové je Gardašův návrh zřejmě
opravdu vadný. „Je důležité, co se tím
sleduje. Pokud tím sledujete zachování veřejného pořádku v nočních hodinách, pak tržní řád není od toho,
aby tuto provozní dobu reguloval. Od
toho je obecně závazná vyhláška, kterou vydá zastupitelstvo města podle
zákona o obcích,“ řekla Vrublová.
„Zřejmě se liší právní výklad, který
máme k dispozici my s právním výkladem města. Tam není vůbec žádný
problém s těmi 100 metry, je tam čistě
seznam adres, které mohou být otevřené přes dobu nočního klidu a ty,
které nemohou být otevřeny přes dobu
nočního klidu. Pokud říkáte, že to
není hlasovatelné, budu to řešit jinak,“
informoval Gardaš.
O návrhu se přesto hlasovalo, ale
schválen nebyl. „Předpokládám, že se
touto problematikou budeme ještě zabývat,“ uzavřela starostka. (lum)
Kunčice pod Ondřejníkem
Malebná obec Kunčice pod
Ondřejníkem má své místo v údolí
říčky Tichávky a jejich přítoků. První
písemná zmínka je z roku 1581. V původně průmyslové obci byla v 16.
a 18. století sklárna, těžila se zde pro
Frýdlantskou železárnu železná ruda
a pálilo dřevěné uhlí. Koncem 19. století se Kunčice změnily na klimatické
lázně. V letech 1909–1916 zde byla
zřízena jedna z prvních protialkoholních léčeben v Rakousko-Uhersku.
Popularita Kunčic se rozrostla
po zavedení železničního spojení
na Ostravu roku 1888, také díky
dobrým klimatickým podmínkám.
Kunčice se staly významnou základnou pro rekreaci. Roku 2001 měla
obec 1965 obyvatel a takřka 850 rekreačních objektů.
Lázně Skalka založil roku 1902
MUDr. J. May v místě zvaném Pod
Skalkou. Nabízely koupele v chladné
a horké vodě, ve slatinném bahně
s rašelinou, skotské sprchy, tehdy moderní elektroléčbu a další. Základem
lázní se stal hotel Skalka z roku 1899,
přebudovaný na lázeňský dům a doplněný o sanatorium, vybudované
z původního statku. V lázeňském
parku byla roku 1903 zřízena Bělina
studánka, nesla jméno manželky prvního lázeňského lékaře MUDr. B.
Müllera, švagra zakladatele lázní.
Vyhledávaná byla vila Rusalka,
také vila Glassner nedaleko nádraží
Klenotem Kunčic pod Ondřejníkem je dřevěný
kostelík, zasvěcený sv. Prokopu a sv. Barboře.
Foto: R. Sobotka
a roubená dvojpodlažní vila manželů
Navrátilových z roku 1898.
Nejstarším ubytovacím zařízením
v obci byl rozměrný Hotel Skalka
z roku 1909, dodnes je zachován.
Klenotem Kunčic je dřevěný
kostelík z přelomu 17. a 18. století,
který byl převezen z Hliněnce na
Podkarpatské Rusi. Zakoupil jej E.
Šebela. Po rekonstrukci byl kostel
roku 1931 zasvěcen sv. Prokopu a sv.
Barboře. V interiéru se dochoval původní ikonostas.
Kolem roku 1925 byla raritou svérázná chatrč v lese Na Pekliskách,
budována kunčickým podivínem
a poustevníkem Kurucem. Neuměle
stloukané stavení bez oken bylo vždy
znovu poničeno větrem a deštěm,
jeho budování tak trvalo řadu let,
aniž kdy chatrč byla dokončena.
Kunčice, snadno dostupné po železnici, jsou turisticky velmi zajímavá
oblast. K severu se může turista doslova vydrápat strmým stoupáním
po modré značce na vrchol Skalky
(964,4 m n. m. – 2 km), dál po vrstevnici zalesněným terénem dosáhnout rekreační oblasti Solárka (cca
3 km), odtud se vrátit po zeleně značené vrstevnici, nebo sestoupit do
městečka Frýdlantu nad Ostravicí
(asi 2,5 km), případně pokračovat
po modré přes Malenovice až na vrchol Lysé hory (1323 m n. m. – cca
10 km).
Také se lze vypravit jižně, rovněž po modré značce, přes Hamry
(4 km) a úpatím Malého Smrčku
dosáhnout osady Ostravice (5 km).
Nebo se v Hamrech napojit na červenou značku a buď se jižně vypravit na Smrk a dál do Ostravice, nebo
se dát západně přes Malou Stolovou,
Kněhyni (1256,8 m n. m.) a Čertův
mlýn (1205,8 m n. m.) na Pustevny
(cca 9 km).
Nejpohodlnější variantou je prohlédnout si dřevěný kostelík, zajímavosti obce a v pohodě se vrátit vlakem zpátky domů. (sb)
13
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Skanzen také letos nabízí bohatý program
Valašské muzeum v přírodě připravilo před sezónou několik novinek, od kterých si slibuje, že by měly
přispět ke zkvalitnění služeb muzea
a jeho přístupu k veřejnosti.
Jednou ze zásadních změn je
úprava počtu vstupů na permanentku, její cena zůstává stejná jako
v roce 2013. „Permanentku je možno
si zakoupit na pokladnách muzea. Je
platná na 10 vstupů pro jednu osobu
na jeden den do všech areálů včetně
programových akcí pořádaných muzeem. Cena je 350 Kč za kus a držitelé permanentky nemohou čerpat
skupinovou slevy a rovněž ji používat
pro komerční účely. Pro podnikatelské subjekty, především z řad poskytovatelů ubytovacích služeb, je určen
program REGIONPARTNER, který
nabízí zvýhodněné základní okružní
vstupné dle množstevního odběru,“
uvedl Jindřich Ondruš, ředitel muzea.
Bonusem je vstup na výstavy stálé
či sezónní, konané v areálu muzea,
zdarma při zakoupení vstupenek do
všech jednotlivých areálů. Zároveň si
návštěvníci mohou dopředu zakoupit vstupenky na hlavní akce konané
v průběhu roku v areálu muzea předem za stejnou cenu na pokladnách
muzea a případně v Turistickém informačním centru na náměstí. U základního vstupného do Dřevěného
městečka došlo k navýšení ceny vstupného o 10 Kč u jednotlivých druhů
vstupů a o 20 Kč u rodinné vstupenky.
Rodinná vstupenka ovšem platí pro 2
dospělé (nemusí to být rodiče) a maximálně 4 děti ve věku do 15 let. Během
července a srpna platí možnost koupit si do nejvíce exponovaného areálu, Dřevěného městečka, 2 hodiny
před koncem otevírací doby vstu-
penku za 50 % běžné ceny celodenní
vstupenky. Na základě řady žádostí
návštěvníků byla prodloužena otevírací doba Dřevěného městečka a výstav v době letních prázdnin dětí, tj.
červenec a srpen, do 19.00. V areálu
Dřevěného městečka budou nově probíhat v červenci a srpnu každou celou
hodinu organizované prohlídky pro
případné zájemce.
„Reflektujeme aktuální potřeby
návštěvníků, snažíme se jim vytvořit
podmínky pro to, aby se zde v muzeu
cítili dobře, strávili zde příjemný čas
a vraceli se či doporučovali dále,“ řekl
Ondruš.
Ve spolupráci s městem Rožnov byl
umožněn vstup na Jurkovičovu rozhlednu z Valašské dědiny – průchod
z areálu je otevřen od 1. 5. do 30. 9.
Poslední možný průchod je hodinu
před koncem otevírací doby.
Ze zajímavých programových věcí lze
například zmínit festivaly na půdě
muzea – Rožnovská valaška – pořadatelem je AČR (6. – 8. 6.), Jánošíkův
dukát – organizátorem je Sdružení
Slováků v ČR a 20. ročník festivalu
Romská píseň (26. 7.). Kromě tradičních pořadů se do programové nabídky po letech vracejí pořady jako
například Svatojánský večer (21. 6,
areál Valašské dědiny) či Štěpánská
koleda (26. 12., Dřevěné městečko).
Z nových pořadů je to například
pořad Rozmarné léto v Mlýnské dolině (20. 7., Mlýnská dolina), pořad
Hravá dědina (23. 8., Valašská dědina)
či Z truhel a skříní (5. 7., Dřevěné
městečko). V pátek 25. července je
možné podniknout noční prohlídku
areálu Valašské dědiny – Na dědině
noc – zde je nutná objednávka předem. (red)
Tanečnice ZUŠ B-Art v měsíci květnu hvězdily
Základní umělecká škola B-Art
byla založena v roce 2012, kdy převzala aktivity tehdejší Taneční a baletní školy B-Dance. Působí ve
Valašském Meziříčí a v Zašové. Kromě
tradičního tanečního oboru, který vychovává z dětí všestranné tanečníky,
nabízí v hudebním oboru výuku na
klavír, klávesy, varhany, zobcové flétny
a přípravnou hudební výchovu. Také
výuku populárního zpěvu, elektronickou hudební tvorbu a domácí studio.
Neobyčejně úspěšný vstup na veřejnosti zaznamenalo baletní představení
Sněhurka a sedm trpaslíků, které od
premiéry 8. února 2013 v Zubří odehráli celkem 16x, a ve dnech 3. a 4.
dubna 2014 také s velkým úspěchem
na Slovensku v Partizánském.
„ZUŠ B-Art má za sebou velmi
úspěšný květnový víkend,“ uvedla
Zuzana Zítková a dodala: „V sobotu
10. května se tanečníci ZUŠ B-Art
předvedli v Hradci Králové, kde je
čekala opravdu velká konkurence.
Na letošní ročník soutěže Hradecká
Odette se totiž přihlásilo více než 280
choreografií z 31 škol celé republiky.
Na této soutěži jsme získali za choreografii Kánon skvělé druhé místo.
Právě s Kánonem uspěly tanečnice
ZUŠ B-Art i na regionálním kole
soutěže Czech Dance Organization
a také na krajské přehlídce scénického
tance v Prostějově. Žákyně Svatava
Kubjátová a Petra Kočíbová si pak za
duo odvezly třetí místo. Uspěly i nejmladší žákyně, které klasický tanec
letos navštěvují prvním rokem – v jejich kategorii soutěžilo devatenáct
souborů a skončily na skvělé páté
příčce.“
V neděli 10. května pak žáci ZUŠ
B-Art předvedli 4 své choreografie na
soutěži Kopřivnické mecheche, kde
uspěli ve všech svých kategoriích a získali dvě 1., jedno 2. a jedno 3. místo.
„Dva dny plné medailí – dvě zlata,
dvě stříbra a dva bronzy. To jsou významné úspěchy žáků tanečního
oboru Základní umělecké školy B-Art
z Valašského Meziříčí a Zašové. Pro
ZUŠ B-Art to byl veleúspěšný soutěžní víkend. V současnosti se žáci
připravují na svá závěrečná vystoupení,“ uzavřela Zítková. (sb)
na Moravě Františka Sušila (14. 6.
1804 Nový Rousínov – 31. 5. 1868
Bystřice pod Hostýnem), od jehož narození uplynulo 210 let. Lidové písně
sbíral také na Valašsku. Vydal knihu
Moravské národní písně a nápěvy, do
textů psal básně.
Od narození akademického malíře Hanuše Schwaigera uplynulo
160 let (28. 6. 1854 Jindřichův
Hradec – 17. 6. 1912 Bystřice pod
Hostýnem). Líbezná krajina kolem
Hostýna ho přiměla zřídit si ateliér na
Rusavě. K malování využíval také hájovny na svahu Hostýna, kam se v roce
1891 přestěhoval natrvalo. Namaloval
také řadu obrazů z Valašska a spolupracoval s gobelínkou ve Valašském
Meziříčí. (sb)
Kulturní výročí červen
Hned 1. června si připomíná
významné životní výročí spisovatel Oldřich Šuleř (nar. 1. 6. 1924
v Ostravě – 90. let od narození). Jeho
životní i literární pouť byla velmi pestrá. To, že gymnázium navštěvoval
také ve Valašském Meziříčí, ho natrvalo připoutalo k Valašsku. Za okupace byl nasazen na šachtě v Ostravě.
Po osvobození vystudoval Právnickou
fakultu Karlovy Univerzity v Praze.
Ještě během studií zvítězil v roce 1948
v celostátní rozhlasové soutěži hrou
„Stanice Sousedov“. Pracoval v ostravském rozhlase, působil jako ředitel krajského nakladatelství a také jako
tajemník ostravské pobočky Svazu
československých spisovatelů a Obce
spisovatelů. V roce 1971 byl pro svůj
postoj k okupaci pod vedením SSSR
„odsunut“ k Okresní správě silnic.
Kromě rozhlasových her napsal román
z Jesenicka „Letopisy v žule“. Trvalý
příklon k Valašsku jej přivedl k napsání životopisného příběhu malíře
Jana Kobzáně „O Janíčkovi malérečkovi“, románovou kroniku o partyzánském hnutí v Beskydech „Na srnčích nohách“. Kromě dalších knih
napsal také historii valašskomezi14
říčského starosty Aloise Mikyšky
„Sláva a pád valašského Pánbíčka“.
K významným literárním počinům
patří kniha „Paměť domova“ a v posledních letech zejména trilogie
„Laskavá setkání“, „Laskavé medailony“ a „Laskavé podobizny“, vzpomínky na literáty, umělce a přátele.
Oldřich Šuleř žije a stále aktivně na
literárním poli pracuje v Ostravě.
Akademický malíř Miloš Šimurda
si 5. června rovněž připomene 90. výročí od narození (nar. 5. 6. 1924 ve
Frenštátě pod Radhoštěm). I když
žije „na dvou knížkách“ v Bratislavě
a v Rožnově pod Radhoštěm, velká
část jeho malířské tvorby je spojena
právě s Valašskem. Nezaměnitelným
malířským rukopisem zaznamenává
mizející Valašsko a jeho rázovité obyvatele. Část jeho tvorby je věnována
mozaice – absolvoval mozaikářskou
školu v italské Raveně. Ve své malířské tvorbě proniká do sféry duchovní.
Vydal také básnické sbírky. Do malířské historie se zapsalo jeho přátelství
a spolupráce s rožnovským akademickým malířem Jaroslavem Frydrychem.
Nelze opomenout jednoho z nejvýznamnějších sběratelů lidových písní
KADEŘNÍK, KADEŘNICE, KOSMETIČKA,
MASÉR/KA, PEDIKÉRKA, NEHTAŘKA apod.
Jste nespokojeni se svým stávajícím prostorem, kolektivem, vedoucím?
HLEDÁTE PRÁCI v těchto oborech?!
DONNYMICHL nabízí příležitost těm, kteří touží po změně,
osamostatnění se a rozvoji… V prostorech 270 m2, nově se budujícího,
největšího studia v Rožnově p. R. a okolí.
Jste sebevědomí, kreativní, pozitivní, společenští…
Naplňuje Vás Vaše práce? Pak jste to právě Vy!, které hledáme do týmu.
tel.: 728 315 324
červen 2014
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Voda jen hrozila, vítr konal
pokračování ze strany 1
...kde strom poškodil historickou
zvoničku, okolí ZŠ Pod Skalkou
a loka lit y městsk ých lesů Láz
a Chlacholov.
Kalamitní těžbu provedou právě
Městské lesy, kde bude podle prvních odhadů potřeba vytěžit až tisíc
kubíků dřeva. „Těžbu ale začneme
až v okamžiku, kdy alespoň částečně
vyschnou přístupové komunikace,
abychom těžkou technikou neroz-
bili a nezničili cesty,“ popsal ředitel společnosti Městské lesy Rožnov
Rostislav Polášek s tím, že likvidace
následků silného vichru potrvá minimálně měsíc.
Některé lokality byly v sobotu
již přístupné. Na odstraňování následků pracovali zaměstnanci společnosti Městské lesy a odboru správy
majetku od sobotního dopoledne,
kdy povodňová komise odvolala po-
hotovost. „Podařilo se jim „vyčistit“
Dolní i Horní park v Rožnově ten tak
byl od 12.00 hodin opět přístupný
pro veřejnost. V provozu je také vyhledávaná Jurkovičova rozhledna na
Karlově kopci. K ní se ale návštěvníci
dostanou pouze přes areál Valašské
dědiny Valašského muzea v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm,“ oznamoval v sobotu 17. května tiskový
mluvčí města Tomáš Gross.
Veselá
Svůj prapor má Veselá od června
2012, kdy se při příležitosti 5. výročí
založení Občanského sdružení konal
sraz veselských rodáků.
Autorem praporu je místní rodák,
malíř Zdeněk Palát. „Při návrhu praporu vycházela realizační komise z tradice Občanského sdružení Ráj: Kopce,
vrchy k nebi blíž, bystrý potok zurčí
níž. Staletí tu krásu známe – místo
Rájem nazýváme,“ uvedl. „Na praporu je vyobrazen Veselský potok,
po jedné straně kopec Hájek, na protější kopec Rovénky, na pozadí svah
Pod Nivou. Uprostřed praporu se
v tmavé kotlině nachází Veselský les,
o kterém se zmiňuje lidový popěvek:
Ten Veselský kostelíček, kolem něho
černý les. Symbolu dominuje Lípa svobody, vysazená po první světové válce.
Přáním tvůrců praporu je, aby veselští občané nezapomínali na tradice
obce, vážili si všeho, co naši předkové
vytvořili, svou přičinlivostí pomáhali
obec zvelebovat a utužovali občanskou
pospolitost.“
Prapor symbolicky dotváří národní
barvy. (sb)
Heraldika se v posledních desetiletích dostala do popředí zájmu odborníků i široké veřejnosti. Každé město,
každá obec má svůj znak, svůj prapor.
Jak vznikaly a jak vypadají?
Nejstarší zprávy o Veselé pocházejí z roku 1376. K 1. 1. 1985 byla
obec připojena k Zašové. Na vzájemnou pospolitost nerezignovali a roku
2007 založili Občanské sdružení Ráj,
pojmenované podle místa, kterému se
říká V Ráji.
červen 2014
Plné ruce práce měli v rozmezí
kritických 48 hodin také rožnovští hasiči, kteří se vydali k několika
desítkám výjezdů. „Drtivá většina
z nich se netýkala vody, ale pomoci
při tzv. technickém odstraňování.
Tedy odřezání a úklidu spadlých
stromů především z komunikací,“
řekl velitel hasičů Karel Janoušek.
(lum)
Veselský prapor. Foto: archiv Z. Paláta
15
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Jednatel Čada kvůli hospodaření končí v TV Beskyd
Kumulativní ztráta ve výši téměř
jednoho milionu korun zlomila vaz
jednateli společnosti TV Beskyd
Liboru Čadovi. Ten byl k poslednímu květnu ze své funkce odvolán.
Rožnov do společnosti investoval příplatek ve výši 400 tisíc korun, aby televize mohla dále fungovat. Ve hře byl
i prodej podílu společnosti.
Čtvrtinové podíly ve společnosti
drží města Vsetín, Valašské Meziříčí,
Nový Jičín a Rožnov pod Radhoštěm.
Vedení města podporovalo myšlenku,
aby se podílníci, vyjma Nového Jičína,
který zprávy neodebírá, složili na poskytnutí příplatku na pokrytí nezajištěných závazků společnosti podle skutečného počtu odebraných zpráv. Pro
Rožnov byla tato částka stanovena na
více než 411 tisíc korun. V případě
ostatních měst je částka nižší, lišil se
i jejich postoj.
„Valašské Meziříčí v loňském roce
přijalo usnesení, ve kterém pověřuje
starostu jednáním o možnosti ukončení členství a případné nabídce na
odkup svého obchodního podílu.
K definitivnímu rozhodnutí tam nedošlo. Vsetín trvá na zachování společnosti TV Beskyd. My jsme tuto záležitost diskutovali při jednání na radě
a ta vyslovila názor, že je lepší setrvat
v této společnosti. Rovněž jsme neschválili jakýsi návrh na prodej této
společnosti – objevil se zájemce, který
by společnost koupil, nicméně k tomu
společníci nepřikývli,“ informoval na
jednání zastupitelstva místostarosta
Václav Mikušek (KDU-ČSL).
Ať to zaplatí jednatel
Důvodů, proč se společnost dostala
do ztráty, je celá řada. Cena, za kterou
prodávala městům jednu zprávu, byla
stanovena pod její výrobní náklady.
Televizi se nedařilo vyrovnat pokles
tržeb z komerční produkce a evidovala
několikasettisícové pohledávky. TV
Beskyd prodávala zprávy i městům
Zubří a Frenštát pod Radhoštěm. Ty
se na úhradě dluhů nepodílejí, protože
výrobu zpráv měly zajištěnu smluvně.
„Mám problém s tím, že máme
uhradit ztrátu, která vznikla dodáváním zpráv Frenštátu a Zubří. Dluh,
který vznikl nečinností jednatele společnosti, považuji za krádež. Tato krádež se má rozpočítat mezi tři města.
Pokud bod schválíme tak, jak je navržený, tak krádež legalizujeme. Pane
Čado, zajímá mě, jestli se ke ztrátě,
která vznikla vaší vinou, postavíte
čelem a jestli ji míníte vlastníkům
doplatit?“ obrátil se na přítomného
jednatele společnosti Karel Gardaš
(Zdravý Rožnov).
Čada nevidí důvod, aby cokoli platil. „Zeptejte se bývalého předsedy
dozorčí rady, jak pracoval s výsledky,
které dostával, jak pracoval s materiály, které měl k dispozici,“ reagoval
Čada a dodal: „Já si ty peníze odpracuju. Já je do té společnosti přinesu.“
Jak k tomu vůbec
mohlo dojít?
Velmi nepochopitelné pro některé
zastupitele bylo také to, že i přes veškeré kontrolní mechanismy k takové
situaci vůbec mohlo dojít. „Vývoj hospodaření naznačoval nepříliš pozitivní
výsledky už v roce 2011. V březnu
2012 měly být projednávány hospodářské výsledky a účetní uzávěrka za
předchozí kalendářní rok, kdy se koná
valná hromada, která by měla říci,
proč ke ztrátě došlo a co se s tím bude
dít. A já nevím, jestli jednatel takové
informace valné hromadě nepodal,
nikdo z členů valné hromady si to nevyžádal, anebo na to valná hromada
nereagovala,“ nemohl číslům uvěřit
Jaroslav Kučera (KSČM).
„Byl v tom skutečně hokej. Vzal
jsem si všechny zprávy, které jsme dostávali z tohoto inkriminovaného období. V listopadu 2012 vykazovala
společnost hospodářský výsledek nějakých -70 tisíc, který byl zdůvodněn
neuhrazenými platbami, nedodělanými zakázkami nebo něčím takovým. Pak přišla závěrečná zpráva za
rok 2012, kterou dozorčí rada dostala
v březnu 2013. Tu zprávu neschválila
co se děje v beskydech
nesečeš?
a vrátila, protože se zděsila, co tam je.
Byl odložen i termín valné hromady,
která se sešla až v květnu. Předložena
byla nová zpráva s návrhem na opatření a tam jsme měli poprvé předloženou ztrátu za naše zprávy za 830
tisíc. Nedokážu posoudit, na kolik
byl o tom informován předseda dozorčí rady,“ popsal chaotické fungování Mikušek.
Situaci v televizi, která je financována z veřejných peněz, vyřešil až
loňský audit. „Stav společnosti se vyjevil na jaře loni a v tu chvíli všechna
města, která odebírala zprávy, nastoupila k opatřením. Jednání proběhlo možná dvanáct, byla vyměněna
společnost, která dělá účetnictví. Je
zřejmé, že společnost je životaschopná,
ale samozřejmě za jiných podmínek,“
odmítá jakékoli pochybení starostka
města Markéta Blinková (ODS).
Čada musí jít
Čada sice projevil chuť a vůli ve
funkci pokračovat, rožnovští zastupitelé pro jeho setrvání neviděli důvod.
A to ani přesto, že díky nastaveným
opatřením TV Beskyd za loňský rok
vykázala mírný zisk. „Kdyby byl jednatelem soukromé společnosti, dopadl
by velmi velmi špatně. Kdyby se po-
dobného pochybení dopustil jednatel
nějaké společnosti rožnovské, nebo
ředitel příspěvkové organizace, nebo
nějaký vedoucí pracovník městského
úřadu, tak by už v té funkci nebyl.
A určitě by se našli nějací aktivisti,
kteří by na něj podali trestní oznámení. Pro mě je nepochopitelné, že
ještě v této funkci zůstává,“ podivoval se Jiří Brož (TOP 09).
„V polovině minulého roku jsem
připravil plán opatření, aby společnost
ztrátu dále neprohlubovala. V tuto
chvíli každý měsíc generujeme zisk
a ztrátu umazáváme. Vše je nastaveno
tak, aby peníze, které dostáváme na
výrobu zpravodajství, pokryly výrobu. Příjmy z komerce jdou úplně
stranou a neovlivňují rozpočet, který
je na zpravodajství. Pokud vydržíme
v tomto režimu, jsme schopní televizi
udržet. A vzhledem k tomu, že děláme a chystáme další opatření, abychom mohli dostat signál k více lidem
a prodat více komerčního času, tak je
potom možné ztrátu postupně odmazávat,“ obhajoval se Čada.
Marně. Ze své funkce byl na konci
května odvolán. Vedením televize byl
pověřen Michal Geryk. Výběrové řízení zřejmě proběhne na podzim.
(lum)
Píše Melecký, kreslí Vyoral. © čsoP salamandr 2014
kdo chtěl tu
sekanou, chlapi?
chřástal.
večer na to
stejně vlítnu.
Přilétli chřástali. Chřástal polní, fantom Beskyd, ten, co zdržuje kosení luk, blokuje stavbu domů, zpívá jako řehtačka a nikdo ho pořádně neviděl? Ve skutečnosti (spolu s mořským orlem) jediný celosvětově ohrožený pták, který u nás žije
a hnízdí. Kola traktorů a nože rotačních sekaček jsou smrtelným nebezpečím pro snůšku i vylíhnutá mláďata.
Rožnovský prostor – měsíčník. Vydává Lukáš Martinek, Borová 1697, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 73941719, číslo registrace pod MK ČR E 20223, e-maIl: [email protected],
tel.: 777 844 991. Spolupracovníci redakce: Richard Sobotka, Petr Liška, Vladimír Bartošek. Sazba: Jakub Vémola. Články označené jako (pr) jsou placenou inzercí. Drobné barevné odchylky nejsou na závadu.
Tiskne SAMAB Brno Group a.s. Zdarma do všech schránek v Rožnově. V obcích mikroregionu, Zašové a Stříteži nad Bečvou volně k odběru v prodejnách. Vychází vždy první den v měsíci. Náklad 7300 ks.
16
červen 2014
Download

Stáhnout pdf - Rožnovský prostor