MŠ Koryčanské
Paseky zaniká
Čtěte na straně 3
NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK III / ČÍSLO 7červenec 2013
ZDARMA
Ulici Palackého čeká oprava, kostky zůstanou
Dobrá zpráva nejen pro řidiče,
kteří často projíždí po nerovném povrchu po ulici Palackého. Již několik let se hovoří o její rekonstrukci,
která v těchto dnech nabývá znatelnějších obrysů. Nadšení mírní postoj
památkářů, kteří o jiném povrchu,
než o stávajících kočičích hlavách,
nechtějí ani slyšet. To už se teď nelíbí řadě zastupitelů.
„Jedná se o jeden z nejhorších
úseků komunikací v rámci centra města. Spojka mezi centrem
a Ortesem je děsivá. Málokdo ví, že
to je jediný úsek ve městě, kde není
dešťová kanalizace. Je tam sice jakási
improvizovaná vpusť, ale kdykoli zaprší, tvoří se tam obrovské kaluže,“
zhodnotil současnou situaci místostarosta Václav Mikušek (KDU-ČSL).
Lze očekávat velký boj o kostky. Foto: L. Martinek
Rekonstrukce ulice Palackého
proběhne v několika etapách. Ulice
má totiž dva majitele. Zatímco úsek
od centra ke Společenskému domu
patří městu a projekt je označo-
ván jako Palackého I, od Stefania
k muzeu je komunikace ve vlastnictví kraje. Tato část projektu má označení Palackého II. Žádost k financování projektu Palackého I už je ve
Zlíně a čeká na své schválení regionální radou. Celkové výdaje na tento
úsek jsou stanoveny na 17,5 milionu
korun.
„Náklady jsou vysoké, protože
projekt počítá s řadou přeložek sítí.
Projekt předpokládá kompletní rekonstrukci celé komunikace v šíři
sedmi metrů, s rozšířením chodníků
v některých místech na úroveň dvou
metrů a dále se sadovými úpravami.
Co se týká povrchu vozovky, projekt
počítá se zachováním kostek v celém
úseku,“ řekl vedoucí odboru rozvoje
Ivo Marcin s tím, že je snaha alespoň
úsek od centra po Pionýrskou ulici
provést v živičném povrchu. Ačkoli
jde o zhruba 60 metrů, Ústav památkové péče je striktně proti.
Pokračování na straně 7
Kauza pronájmu golfového hřiště byla promlčena
Mikušek by dnes udělal vše stejně. Jelínek mu přeje, aby se smažil v pekle
Byl pronájem golfového areálu
pro město nevýhodný nebo ne? Nad
touto otázkou lze již jen spekulovat.
Orgány činné v trestním řízení již nic
nevyšetří, protože případ byl ze zákona promlčen. Podle krajské státní
zástupkyně Marie Kodytkové i opozičního zastupitele Ivo Jelínka (SNK
ED) byla nájemní smlouva špatná,
dnešní místostarosta Václav Mikušek
(KDU-ČSL), který podmínky nájemní smlouvy za město vyjednával, má
naproti tomu čisté svědomí.
Pronájem i prodej golfového areálu Valašskému golfovému klubu s.r.o.
(VGK) si okresní a státní zastupitelství přehazovala jako horký brambor
několik let. Zatímco policejní orgány a okresní zástupce Petr Bareš neshledávali na celé věci nic podivného,
nadřízené krajské státní zastupitelství
případ neustále vracelo k prošetřování.
Výše nájmu 100 tis. ročně a nájemní smlouva na 99 let podle Jelínka
město jednoznačně poškozovala. Podle
této matematiky by se totiž městu vrátilo jen 9,9 milionů, přičemž do areálu investovalo 24 milionů. Jeho názor
podepřel posudek znaleckého ústavu
Kopprea s.r.o., který stanovil přiměřenou výši ročního nájmu na 1,2 milionu ročně. Výhrady, na které Mikušek
nedbal, měl před podpisem nájemní
smlouvy i právní odbor a odbor správy majetku Městského úřadu. Okresní
státní zastupitelství se však spokojilo
s tvrzením, že VGK by na vyšší částku než 100 tisíc ročně nepřistoupil,
a s posudkem soudního znalce, který
stanovil cenu pronájmu na zhruba 153
tisíc korun ročně. Paradoxní je, že při
stanovení této ceny vycházel znalec
z původního zápisu předmětu nájmu
v evidenci nemovitostí, kdy se jednalo
o ornou a neúrodnou půdu, což v roce
2006 už zdaleka neodpovídalo realitě.
Pokračování na straně 14
Výkup zlata za nejvyšší ceny v zastavárně na Lázu.
Zástava zlata za nejnižší úrok v regionu. Tel.: 608 888 908.
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Řada studentů si maturitu zopakuje v září
Na třech rožnovských středních
školách se v uplynulých dnech konaly maturitní zkoušky. Celkem k nim
přišlo 287 studentů, 81 z nich si ale
„zkoušku dospělosti“ bude muset zopakovat. Kromě uvedeného počtu
ještě dalších sedm studentů nebylo
k maturitě vůbec připuštěno.
Gymnázium Rožnov, Střední
škola informatiky, elektrotechniky
a řemesel a Střední škola zemědělská a přírodovědná. Na všech třech
těchto středních školách v Rožnově
proběhly v minulých dnech tradiční maturitní zkoušky. Studenti po-
sledních ročníků usilovali před komisemi o co nejlepší zúročení znalostí
dovedností, které získali v průběhu
předchozího studia.
„Na naší škole maturovalo 55
žáků. Z celkového množství neúspěšných maturantů byla převaha ze
státní části zkoušek – asi 90 %,“ uvedl
ředitel „zemědělky“ Jaroslav Krčmář
s tím, že na škole nebyl pouze jeden
žák z důvodu prospěchu k maturitám připuštěn.
Podobná situace byla také na
Gymnáziu Rožnov pod Radhoštěm.
„Z maturujících 77 studentů pouze
dva neudělali profilové zkoušky, jednoho studenta jsme k maturitě nepustili,“ popsal zástupce ředitelky školy
Vladimír Kolář.
Ve čtvrtek 13. června si v obřadní
síni rožnovského MěÚ převezali maturitní vysvědčení studenti Střední
školy informatiky, elektrotechniky
a řemesel. „U maturit jsme měli 155
žáků včetně těch, kteří již zkoušku
opravovali. Naopak pětici studentů jsme k maturitě nepustili a tato
zkouška je čeká až na podzim,“ uzavřel statistiky letošních maturantů
ředitel školy Miroslav Trefil. (tg)
Moje Valašsko – obrazy a kresby Luďka Majera
Letos už dvouosmičkový akademický malíř Luděk Majer (nar.
1925) vystavuje své kresby a obrazy až do 15. 7. 2013 v Památníku
bratří Strnadlů a Jana K nebla
v Trojanovicích. Na výstavě lze spatřit výtvarné práce od jeho prvních
pokusů o krajinu, kresby a kvaše,
výběr z grafiky, i práce z posledních let. Se základy kresby a malby
se Luděk Majer seznámil na Soláni
u malíře Františka Podešvy. Po
studiích se vrátil natrvalo domů.
Inspirován Valašskem zaznamenává
ve svých obrazech proměnu zdejšího kraje i zánik tradičních hodnot.
Současná výstava v Trojanovicích je
malým nahlédnutím do méně zná-
Vernisáž obrazů Luďka Majera v Trojanovicích. Foto: P. Hon
mých zákoutí ateliéru akademického malíře Luďka Majera. Výstavu
6. června uvedl historik a teoretik
umění PhDr. Karel Bogar. (sb)
První objev škeble asijské na Valašsku
Studenti učinili během své praxe zajímavý objev. Foto: SCHKOB
Na svou školní praxi u Správy
CHKOB asi do smrti nezapomenou dva studenti třetího ročníku
Střední zemědělské a přírodovědné školy z Rožnova Filip Tvarůžek
a David Uherek. Během průzkumu Zuberského náhonu a blízkých
Hamerských rybníků učinili studenti spolu se zoologem Správy CHKO
Beskydy Miroslavem Kubínem unikátní nález. Jednalo se o vodního
2
přistěhovalce z Asie – škebli asijskou.
Škeble asijská je od těch, které
se nachází v místních podmínkách,
rozpoznatelná hlavně svou velikostí.
Jedinci nalezení v Zuberském náhonu a v Hamerských rybnících měřili
přes dvacet centimetrů a vážili téměř
jeden kilogram. Původním domovem mlže, který žije v rybnících, náhonech, tůních, anebo pomalu tekoucích řekách, je Dálný Východ.
„Do Evropy se dostal jako černý
pasažér s násadou amura bílého nebo
tolstolobika. V posledních letech se
velice rychle šíří po Evropě, a to díky
svým parazitickým larvám tzv. glochidiím, které jsou vybaveny sadou
drobných „zubů“, kterými se zakousávají do těl ryb. Miniaturní ozubené larvičky škeble asijské napadnou
prakticky jakoukoli rybu, se kterou
se po vyvrhnutí z mateřské škeble
setkají. Glochidia jsou menší než
jeden milimetr a na těle ryb zůstávají po dobu čtyř týdnů. Po metamorfóze (přeměně) odpadají z ryb
a na dně rybníků nebo náhonů dorůstají v dospělé škeble,“ vysvětlil
Kubín.
O tom, jaké následky bude mít
přítomnost nepůvodní škeble na původní druhy, lze zatím jen spekulovat. Problematice se totiž zatím
nikdo nevěnoval. Nicméně v jižní
Evropě tamní škeble nedokázala nepůvodnímu druhu konkurovat a byla
vytlačena. „Pokud by se něco podobného mělo stát i u nás, tak bych doporučil škeble asijské sníst,“ dodal
s nadsázkou Kubín. (lum)
Rožnovský prostor
až v září
Měsíčník Rožnovský prostor si
během prázdnin vybírá zasloužené volno. Proto jej na začátku srpna
ve svých schránkách neočekávejte.
Nejbližší příští vydání je plánováno
na září. I přes tuto skutečnost ale v letošním roce vyjde 12 čísel. Na prosinec jsou totiž plánována hned dvě
vydání. Jedno číslo vyjde klasicky na
začátku měsíce, poslední číslo roku
2013 pak bude distribuováno během
Vánoc. (red)
Oktávku ukradl muž,
který zemřel
Vloni v říjnu přijali policisté od
padesátiletého muže z Rožnova oznámení o krádeži služebního vozidla
Škoda Octavie. I přes vyhlášené celostátní pátrání po vozidle a důkladné šetření se pachatele nedařilo vypátrat, proto byl případ krádeže vloni
v prosinci odložen. V průběhu dalšího šetření ve spolupráci s policisty
ze Šumperska byla při jedné z domovních prohlídek v Ostravě nalezena zelená karta k odcizené oktávce.
Kriminalisté se pak po výslechu několika lidí, dostali na sedmadvacetiletého muže z Ostravy, který vůz vloni
na podzim ukradl. Tohoto muže už
však vyslechnout nemohli, protože
vloni v listopadu zemřel při havárii
na Šumpersku, kdy narazil do sloupu
veřejného osvětlení, když ujížděl policejní hlídce v jiném kradeném autě.
Ukradenou oktávii se nepodařilo dohledat. Jednou z verzí je, že byla rozebrána na náhradní díly a prodána
do zahraničí. (pčr)
Auto si spletl s tankem
V sobotu 8. června brzy ráno jel
devatenáctiletý řidič z Kelečska se
svým autem po místní komunikaci v Zašové a v levotočivé zatáčce
se z důvodu nepřizpůsobené rychlosti dostal mimo vozovku. Jím řízená Škoda Octavia ničila vše, co
jí stálo v cestě. První na řadě byla
elektricky ovládaná brána, potom
přišel okrasný strom a auto doputovalo ke sloupu elektrického vedení,
který přerazilo. Tady se v pozici na
střeše konečně auto zastavilo. Štěstí
v neštěstí měl řidič, který při nehodě
neutrpěl žádná zranění. Při následné kontrole a provedenými dechovými zkouškami přítomní policisté
zjistili u řidiče ovlivnění alkoholem.
Přístroj naměřil téměř 1,6 promile
alkoholu v dechu. Následovalo zadržení řidičského průkazu. Celkem
byla způsobena škoda za sto padesát
tisíc korun. (pčr)
červenec 2013
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Z Fondu rozvoje města si budou moci půjčit i neziskovky
Malý zájem o půjčky z Fondu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm
byly příčinou, proč zastupitelé odhlasovali benevolentnější podmínky pro
případné zájemce. Změn je celá řada.
Tou nejpodstatnější ale je, že nově si
vedle soukromých osob budou moci
z fondu půjčit i neziskové organizace.
Nově přijaté zásady jsou inovací původního Fondu rozvoje bydlení Města Rožnov pod Radhoštěm.
Důvodem k předložení změny je skutečnost, že o půjčky z tohoto fondu
nebyl v minulém a tomto roce téměř
žádný zájem. Jedná se o účelové prostředky vedené na samostatném bankovním účtu u ČSOB a.s. a nelze je
použít k jinému účelu, než je stanoveno v zásadách.
„Půjčka bude moci být nově poskytnuta na opravy nebytových prostor, ale pouze vlastníkovi, který je neziskovou organizací a vyvíjí činnost
v oblasti sociální, sportovní nebo kulturní. Úrok se snižuje z původních 5
procent na 4 procenta. To je v součas-
né době obvyklá sazba na bankovním
trhu,“ představil první změny tajemník
Městského úřadu Miroslav Martinák.
S dalšími úpravami přišel Jiří Brož
(TOP 09): „Maximální výši půjčky
zvyšujeme ze 150 na 200 tisíc korun.
Je to více odpovídající záměrům, na
které má být fond používán. Ve starých podmínkách byla také tříletá
lhůta mezi půjčkami u jednoho žadatele. To bylo v dobách, kdy počet žadatelů byl nad možnosti tohoto fondu.
Dnes jsme v situaci přesně opačné.
Máme prostředky, ale nikdo o ně nežádá. Takže jestliže někdo splatí, může
si požádat o novou půjčku.“
„V současné době, kdy se mnohé
neziskové organizace potýkají s nedostatkem finančního krytí vůbec na
provoz, nemohou jim zbývat peníze
na rekonstrukce a opravy svých zařízení. Když nejsou peníze z fondu čerpány, je dobře, že k nim můžeme otevřít cestu neziskovým organizacím,“
konstatovala starostka města Markéta
Blinková (ODS). (lum)
Josef Gajdoš převzal ocenění MŠ Koryčanské Paseky
Ocenění za pedagogické působe- na udržení a rozvíjení místních a rení a poděkování za působení v ob- gionálních tradic a zvyků Valašska. a MŠ Radost sloučeny
lasti kultury, zejména za celoživotní
činnost ve Valašském souboru písní
a tanců Beskyd, a za významný podíl
na udržení a rozvíjení místních a regionálních tradic a zvyků Valašska
převzal z rukou náměstkyně ministra
školství mládeže a tělovýchovy Evy
Bartoňové dlouholetý ředitel rožnovské ZŠ Pod Skalkou Josef Gajdoš.
Josef Gajdoš slaví v letošním roce
významné jubileum – 70 let. Mezi
gratulanty se zařadil také hejtman
Zlínského kraje Stanislav Mišák,
který panu Gajdošovi předal Čestnou
plaketu, a také náměstkyně ministra
školství, mládeže a tělovýchovy Eva
Bartoňová, která bývalému řediteli
ZŠ Pod Skalkou poděkovala za pedagogické působení a za působení v oblasti kultury, zejména za celoživotní
činnost ve Valašském souboru písní
a tanců Beskyd, a za významný podíl
„Ocenění si velmi vážím. Je pravdou, že jsem celý profesní život věnoval dětem. 45 let jsem učil a 35 let
jsem působil ve funkci ředitele školy.
Nejdříve na Pionýrské a následně na
ZŠ Pod Skalkou. A ve folkloru jsem
od roku 1966, kdy jsem spoluzakládal
soubor Beskyd a působil v něm jako
cimbalista,“ uvedl k ocenění Josef
Gajdoš s tím, že více než 25 let také
pořádal v prázdninových měsících
mezinárodní dětské tábory.
„Soubor Beskyd jsem vedl téměř
čtvrtstoletí a stále jsem v jeho výboru. Aktivně se ale věnuji už jen rodině a vnukům. Ale samozřejmě, když
mají beskyďáci vystoupení, rád se
jedu podívat,“ doplnil jubilant Josef
Gajdoš, kterého podle vlastních slov
čeká maraton oslav – s rodinou, přáteli, folkloristy. (tg)
Mateřská škola na Koryčanských
Pasekách a MŠ Radost budou od
1. srpna 2013 sloučeny. O této skutečnosti, která se nijak nedotkne dětí
ani jejich výuky, rozhodli na svém zasedání v úterý 18. června rožnovští
zastupitelé.
Zastupitelstvo města Rožnov pod
Radhoštěm na svém zatím posledním
zasedání rozhodlo o sloučení dvou
mateřských škol – MŠ Koryčanské
Paseky a MŠ Radost – účinností
dnem 1. srpna.
„Důvodem je skutečnost, že se
do dvou konkursních řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky MŠ
Koryčanské ani v jednom případě
nepřihlásil žádný uchazeč. Pověření
paní Jarmily Chovancové výkonem
funkce ředitelky MŠ Koryčanské
Paseky končí dne 31. července.
Rada města tak doporučila zastu-
pitelům sloučení Mateřské školy
Radost Rožnov p. R., příspěvková organizace (nástupnická organizace) a Mateřské školy Koryčanské
Paseky Rožnov p. R., příspěvková
organizace (zanikající organizace),
k datu 1. srpna 2013,“ uvedla starostka Rožnova Markéta Blinková
(ODS).
„Toto sloučení se nijak nedotkne
dětí navštěvující MŠ Koryčanské
Paseky. Děti budou nadále chodit
do stejné školní budovy a budou je
vzdělávat stejní pedagogové, zachovány budou i současné školní vzdělávací programy. Převedením zbývajícího
rozpočtu ze zanikající organizace na
nástupnickou organizaci bude zabezpečeno i bezproblémové hospodaření
sloučených mateřských škol do konce
kalendářního roku,“ ujistila především rodiče starostka Blinková. (tg)
Bacha! Festival divadla se blíží
Na letošní podzim připravilo divadlo DiGoknu druhý ročník divadelního festivalu. Změnilo se místo,
termín i název, ale podstata zůstává.
Chceme se opět sejít a společně si zahrát. A divákům tak nabídnout dobré
divadlo za rozumné ceny.
Vloni na konci června uspořádalo divadlo DiGoknu první roč-
červenec 2013
ník festivalu, který se jmenoval Na
Lúce (a taky se tam konal). Divákům
se představilo celkem sedm divadel.
A protože se festival povedl a diváky zaujal, budeme v této načaté tradici pokračovat. Rozhodli jsme se ale
změnit místo a termín. Letos se festival uskuteční v září - konkrétně v sobotu a neděli 14. a 15. září 2013 ve
Společenském domě v Rožnově pod
Radhoštěm.
Program ještě není úplně kompletní, ale určitě se diváci mohou těšit na
novou hru divadla DiGoknu „Řeknu
Ti to v říjnu“, dramatizaci známé
knihy Jacka Londona „Martin Eden“,
ve které uvidí Františka Kreuzmanna,
a také k nám přijede Alfréd Strejček
s představením „Tulák po hvězdách“.
Tedy opět Jack London.
Rádi bychom touto cestou pozvali všechny, kteří mají rádi divadlo,
aby se přišli podívat! Všechny aktuální informace budou na webových
stránkách festivalu – www.bachadivadlo.cz. Budeme se na vás těšit!
Divadlo DiGoknu
3
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Světelná křižovatka u knihovny hned tak nebude
Na dubnovém jednání zaúkolovali
zastupitelé starostku města Markétu
Blinkovou (ODS), aby zahájila nezbytné kroky s příslušnými orgány,
které budou směřovat k vybudování světelné křižovatky u knihovny,
po které veřejnost již řadu let volá.
S prvními informacemi přišlo vedení města na červnovém zasedání zastupitelů. A zprávy to nebyly zrovna
příznivé.
S návrhem, aby město začalo
křižovatku u knihovny urychleně
řešit, přišli zastupitelé za Věci veřejné. I proto, že se jedná o letitou záležitost, jejich návrh byl přijat. Z návrhu dále vyplynulo, že na každém
jednání zastupitelstva bude starostka informovat o aktuálním vývoji
v této záležitosti.
Na možnost osadit světelnou signalizací přechod u knihovny se před-
stavitelé města dotazovali příslušného orgánu Policie ČR už v roce 2010.
Tehdy bylo vydáno negativní stanovisko. Ani letošní žádost nedopadla
jinak – v současné době nemůže být
přechod u knihovny řízen světly.
„Probíhá příprava projektu na vybudování světelné křižovatky a rekonstrukce přechodu u knihovny.
V něm počítáme se světly. Je ale
nutné dodat, že křižovatku je třeba
řešit včetně ulice Bezručova. Tzn., že
nemá podle mého názoru cenu osazovat světly křižovatku, dokud nedojde k rekonstrukci Bezručovy,“ uvedl
vedoucí odboru rozvoje Ivo Marcin.
Světel se tak chodci u knihovny v nejbližších týdnech určitě nedočkají. Vedení města přislíbilo, že
s aktuálními informacemi přijde na
zasedání v září. (lum)
Malíři Valašska se na prázdniny nastěhovali do Rožnova
Výběr čt yřiceti v ýt varných
děl malířů Valašska ze sbírky
Ludmily a Vladimíra Urbanových
z Valašského Meziříčí budou od 1.
července do 31. srpna 2013 ke zhlédnutí v Galerii Nábytek Kramolišovi.
Podobné výstavy se uskutečnily dvakrát v Novém Hrozenkově
a Zubří, pak ve Velkých Karlovicích,
Frýdlantu nad Ostravicí a ve Zvonici
na Soláni.
„Jsou to malíři, kteří se na
Valašsku narodili, nebo mají k tomuto regionu vztah,“ uvedl Vladimír
Urban. „Je obtížné se rozhodnout,
kterého z malířů si nejvíc považuji, všichni jsou mi blízcí. Skvělý je
Alois Schneiderka, jeho starší věci
jsou realistické krajiny, později přešel na figurální náměty. Jeho obraz
Valašská matka je i po více jak půl
století stále moderní tvorba. Jsou to
4
Vladimír Urban. Foto: R. Sobotka
obrazy Jaroslavy Hýžové, nebo obrazy rožnovského malíře Jaroslava
Frydrycha, frenštátského malíře neobyčejného přísvitu Jana Hrnčárka,
malíře krajin a oblohy Augustina
Mervarta, jsou to Hanuš Schwaiger,
Karel Solařík a další. Výstavu vždy
doplňuji textovou informací o kaž-
dém autorovi, aby představa o něm
a jeho díle byla kompletní.“
Vladimír Urban (1934) se narodil ve Vidči, pracoval v Tesle Rožnov
jako projektant na výpočetním středisku, žije ve Valašském Meziříčí.
Jeho soukromá sbírka obrazů a grafiky začala vznikat po roce 1980,
doplňují ji také plastiky valašských
umělců.
„Tvorba malířů námětově i technikou malby se v průběhu let pozměnila. Pokud bych se měl rozhodnout,
které obrazy jsou mi nejmilejší, pak
rozhodně ty od Jaroslavy Hýžové, její
výtvarná práce je mi velmi blízká.“
Po dlouhé době je možné v Rožnově
v Galerii Nábytek Kramolišovi zhlédnout výtvarnou tvorbu přibližně čtyřiceti malířů, kteří na Valašsku žili
a tvořili, nebo k němu měli svými
pocity i tvorbou blízký vztah. (sb)
červenec 2013
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Rožnov usiluje o bezbariérové přístupy
Rožnované na špici
ve sběru
Město Rožnov obdrželo Certifikát
Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL. Z něj vyplývá, že
občané Rožnova v loňském roce vytřídili 677 ks televizí, 1.675 ks monitorů a 8.209 kg drobných spotřebičů. Tím dle přepočtů uspořili 552,8
MWh elektřiny, 20.993,89 l ropy,
2.588,4 m3 vody a 26,96 t primárních surovin. Navíc tak snížili emise
skleníkových plynů o 131,33 t CO2
ekv., a produkci bezpečných odpadů o 503,79 t. Rožnované patří již
několik let mezi nejpilnější tříditele odpadu ve Zlínském kraji. Svědčí
o tom i pravidelné úspěchy v soutěži „Keramická popelnice“. (tg)
Na Záhumení
radili starším
Policisté se v půlce června vydali za seniory na Záhumení. S oslovenými pohovořili o úskocích různých
podvodníků, a to jak při návštěvách doma, tak i při pohybu seniorů venku. Nejčastější jsou telefonáty
údajných vnuků s naléhavou žádostí o finanční výpomoc při dopravní nehodě. Objevují se i nové fígle,
a to například zprostředkování kontroly a opravy vodovodního zařízení,
kdy je po provedení kontroly požadována finanční částka zdaleka neodpovídající vykonané práci. I při pohybu mimo domov hrozí seniorům
nebezpečí. Zde je nejdůležitější, aby
si senioři brali sebou hotovost jen
nutnou k nákupu nebo zaplacení služeb a nikde nenechávali své kabelky
a peněženky bez dohledu. Došlo i na
podomní prodej a uzavírání smluv
různými distributory. Zde se mohou
opřít o vyhlášku města, která takové
počínání řeší a obrátit se na bezplatnou linku 158. (pčr)
Vybavil se na zimu
V průběhu uplynulého měsíce se
neznámý pachatel vloupal přes okno
do samostatně stojícího zahradního
domku v obci Horní Bečva. Využil
skutečnosti, že se v domku nacházelo i lyžařské vybavení, a tak nyní,
v době nadcházejícího léta, se připravil na zimní sezónu. Odcizil čtyři
snowboardy různých délek a značek a také tři páry sjezdových lyží.
Celkem si odnesl věci za více jak třicet tisíc korun ke škodě pětapadesátiletého majitele. Při dopadení pachateli hrozí pro trestný čin krádeže
až dva roky vězení. Letošní rok je to
třetí případ, kdy se předmětem zájmu
zlodějů stala lyžařská výbava. (red)
červenec 2013
Generel bezbariérových tras chválilo na svém červnovém zasedání zastupitelstvo města. Rožnovská radnice se teď bude snažit získat na všechny
plánované trasy dotační podporu.
Už v roce 2010 nechalo město
Rožnov pod Radhoštěm zpracovat dokument „Generel bezbariérových tras na území města Rožnov
pod Radhoštěm. „V letošním roce
byla objednána aktualizace generelu,
neboť některé jeho části již nevyhovovaly současným platným právním
předpisům,“ uvedla starostka Rožnova
Markéta Blinková (ODS) s tím, že generel bezbariérových tras slouží jako
koncepční materiál pro další rozhodování v oblasti realizace bezbariérových tras na území města a dále má
být používán jako podklad pro zís-
kání dotace v rámci dotačních titulů Národního rozvojového programu
mobility pro všechny a dalších titulů,
jako je například Státní fond dopravní
infrastruktury, které vyžadují jako přílohu žádosti o dotaci vytvoření a odsouhlasení bezbariérových tras.
„Generel si stanovuje 3 strategické cíle: 1. Zajištění kvalitní funkční
a bezpečné dopravní infrastruktury
pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace 2. Veřejné budovy,
chodníky, nástupiště veřejné dopravy,
úrovňové i mimoúrovňové přechody,
chodníky v sadech i parcích a ostatní
pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý
pohyb osobám s omezenou schopností
pohybu nebo orientace a jejich míjení
s ostatními chodci. 3. Umístění a za-
bezpečení městského mobiliáře, staveb
pro reklamu, informačních a reklamních zařízení, předzahrádek restaurací, prodejních stánků, venkovních
pultů a obdobných konstrukcí musí
respektovat přirozený pohyb chodců
a nesmí zasahovat do průchozího prostoru,“ doplnila starostka Blinková
Generel stanovuje 10 bezbariérových tras, které spojují jednotlivé části
města v zájmové oblasti: „Tyto trasy
mají zajišťovat dostupnost významných
cílů v intravilánu města i spojení meziměstské (pěší s obcí Vigantice nebo
veřejnou autobusovou a železniční dopravou v rámci regionu a ČR). Jako významné cíle byly zvoleny úřady, zdravotnická zařízení, vzdělávací zařízení
a další,“ uzavřela starostka Blinková.
(tg)
Co dělá, jak se má... Jindřich Kozubek
Jindřich Kozubek. Foto: R. Sobotka
Donedávna ještě trenér státní reprezentace sportovců ve skocích na
trampolíně a také trenér olympijské
reprezentace Jindřich Kozubek (nar.
1936) působí v současnosti v Rožnově
jako vedoucí trenér Sportovního centra mládeže pro Moravu.
„V průběhu prázdnin trénujeme
vždy hodinu a půl denně v tělocvičně
Základní školy Pod Skalkou,“ uvedl
na otázku jak se má, co dělá a čím se
baví. „Jsou to členové Sportovního
centra mládeže, ve věku od patnácti do devatenácti let, čtyři z Rožnova
a tři z Olomouce. Také jezdím po závodech. Volný čas, pokud vybude, trávím na zahrádce.“
Jindřich Kozubek začínal sportov-
ní gymnastikou. Pak přešel na trampolíny a už jim zůstal věrný jako cvičenec, trenér, rozhodčí a organizátor.
„V roce 1964 jsme v Rožnově ve
sportovní hale Zemědělské školy uspořádali první závody ve skoku na trampolínách, byly to vůbec první závody
na trampolínách v Československu,“
uvedl. „Příští rok to bude právě padesát let.“ A dodal: „Závodníci
z Rožnova mnohokrát vybojovali
titul Mistra republiky. I tak k největší mým úspěchům patří olympionička Petra Vachníková (dnes Juříčková).
Ve světovém žebříčku obsadila desátou příčku, především však účastí na OH v Sydney v Austrálii, kde
obsadila celkově jedenácté místo. To
je opravdu velký úspěch. Ještě víc si
však cením toho, že si Petra vybojovala v obrovské konkurenci nominaci na OH v Austrálii, a to na kvalifikačních závodech v africkém Sun
City, což bylo mezi tolika závodníky
opravdu velmi náročné.“
Jindřich Kozubek je autorem několika metodických prací o skákání na trampolíně. Za svou práci ve
sportu dosáhl řadu ocenění a uznání.
V roce 2012 byl vyhlášen jako nejúspěšnější sportovec Vsetínska, v roce
2001 obdržel diplom mezinárodního
olympijskéjho výboru, roku 2012 byl
vyhlášen jako sportovec roku v březnu 2013 jako nejúspěšnější trenér
v Rožnově. Olympijský výbor mu za
účast s Petrou Vachníkovou na OH
v australském Sydney udělil Cenu Fair
play.
„Ocenění jsou krásná, ale já osobně bych si nejvíc považoval, kdyby
v Rožnově existovala gymnastická
hala, která je tady zapotřebí,“ řekl.
„Naše trampolíny mají ve světě obrovskou prestiž. Poláci, Němci a další
nám závidí, že jsme měli na třech
olympiádách po sobě tři olympioničky (z Rožnova, Litoměřic a Liberce).
To v trampolínách nedokázal žádný
jiný stát na světě.“
Uskuteční se v tomto roce závody
na trampolínách v Rožnově? „V hale
Synottip se 30. června uskuteční
Mistrovství republiky ve skocích na
trampolíně juniorů a seniorů. Jsou to
letos jediné závody v Rožnově, “ zněla
odpověď. (sb)
Pranostiky červenec – srpen
Červenec
Ženci na pole, včely z pole.
Červenec tne žita a višně též.
Roztrhne-li pavouk svou síť ve
dvé, přichází brzy nato déšť.
V červenci do košile rozděj se,
a v prosinci po uši oděj se.
Svatý Prokop sije houby.
Svatá Markyta vede žence do žita.
Je-li teplý svatý Jakub,
tak Vánoce studené.
Na svatého Eliáše dopoledne
léto a odpoledne podzim.
Když dělají mravenci na svatou
Annu velká mraveniště, bude tuhá zima jistě.
Když se hřiby zrodí, chleba bude málo.
Srpen
Kdo ve žních hledá chladu
natrpí se hladu.
Počátkem srpna
studený vítr ze strnišť fouká.
Zpočátku-li srpen hodně hřeje,
budoucí se zima sněhem skvěje.
Na svatého Vavřince jsou
oříšky do věnce.
Teplé a suché léto vedou za sebou
mírný podzim a tuhou zimu.
Je-li srpen mokrý, bývá
v příštím roce drahota.
Srpen klasy uklidí a uzralé ovoce uvidí.
Na Marii Nebevstoupení – prvních
vlaštovek loučení.
Bartoloměj svatý, odpoledne krátí.
Teplé a suché léto – mírný
podzim a tuhá zima.
Kresba: Mikoláš Aleš.
5
rožnovský prostor – nezávislé noviny
Pokračuj v cestě!
aneb další ročník Pěší
pouti za umělce
Sedmá Pěší pouť za umělce odstartuje v neděli 4. srpna 2013 v Rožnově
a jejím cílem bude Velehrad, kam
poutníci dorazí v sobotu 10. srpna.
Trasa povede přes Radhošť, Zašovou,
Rajnochovice, Hostýn a Štípu.
„Pokračuj v cestě! Když se zmýlíš, povstaneš a půjdeš dál. Tak to na
cestě chodí. Ten, kdo raději nikam
nejde, aby náhodou nechybil, se mýlí
daleko vážněji.“ Slova nového papeže
Františka z jeho homilie pronesené 8.
května vystihují smysl putování a to
nejen té letošní Pěší poutě za umělce,
která se uskuteční v tomto roce již posedmé. Poutníkovi se totiž může častokrát stát, že se zmýlí, že upadá nejen
na mysli, ale i fyzicky, ovšem navzdory tomu jde dál. Pouť přináší nesmírné bohatství zážitků a zkušeností, a to
jak dobrých a radostných, tak i nedobrých a bolestných. Na pouti je však
vždy úžasné to, že se putování ve výsledku stává vždy jen radostí. Pouť
člověka učí přijímat dané skutečnosti každého dne a poradit si s nimi.
A protože Pěší pouť za umělce
umožňuje setkání s člověkem, s přírodou, s krásou kulturního bohatství vycházejícího z křesťanských tradic naší
země, objevuje krásu Božího stvoření
(o těchto rozměrech více v článku na
www.rapsodickedivadlo.cz) a je mod-
www.roznovsky-prostor.cz
litbou nejen za umělce, ale i každého
člověka, zvolila si letošní pouť jako
motto myšlenku emeritního papeže
Benedikta XVI: „…umožnit dnešnímu člověku, aby obnovil svoji schopnost rozjímat o stvoření, jeho kráse
a jeho struktuře.“ Hosty letošního programu v místech na trase pouti budou
Oldřich Selucký, scénárista, spisovatel, malíř a ilustrátor s povídáním
o sv. Cyrilu a Metodějovi (Rožnov),
P. Ludvík Armbruster, SJ se zkušeností křesťana v Japonsku (Zašová)
a také Petr Hudec a Petr Číhal se zhudebněnými verši B. Reynka (Svatý
Hostýn). Významný český psycholog
Vladimír Smékal se ve Štípě zamyslí
nad tématem „Potřebuje lidská společnost tradice pro svou životaschop-
nost?“. Poslední večer na Velehradě
bude hostem Radek Habáň, redaktor
Radia Proglas a autor pořadů pro mládež. Večer bude věnován pohádkám.
Pěší pouť za umělce, ale i každého
člověka, je určena pro každého zájemce, kterého myšlenka tohoto putovaní zaujme a souzní s ní. Zapojit se lze
i tak, že zájemci absolvují jen některé
úseky nebo se zúčastní pouze večerních programů.
Zájemci o celotýdenní putování
se mohou hlásit na e-mailové adrese: [email protected], propagační materiály jsou umístěny na webových stránkách www.ado.cz
a www.rapsodickedivadlo.cz.
Martina Pavlíková
TANECVALMEZ letos už po šesté
Už šestým ročníkem rozpohybovali 7. a 8. června 2013 Valašské
Meziříčí žáci Základní umělecké školy ve Valašském Meziříčí
a Zašové B–Art kreacemi moderního tance. Vystoupení se účastnili žáci ZUŠ z Valašského Meziříčí,
Rožnova pod Radhoštěm, Vsetína,
Hranic na Moravě, Nového Jičína
a taneční školy Aneri. Druhého dne
pak účinkovali profesionální tanečníci s precizním i poněkud provokujícím vystoupením.
R oz měr né n ádvoř í z á m k u
Žerotínů zaplnili do posledního
Vystoupení žáků ZUŠ B-Art ve Valašském
Meziříčí a Zašové. Foto: J. Sobotka
místa diváci, aby s obdivem sledovali na vyvýšeném podiu dynamiku pohybu, barev, světelných efektů a doprovodné hudby, jejíž basový
fundament nenechal v poklidu ani
starobylý zámek Žerotínů.
Při vystoupení žáků ZUŠ po téměř
dvě hodiny následovalo jedno vystoupení za druhým v takovém tempu,
že diváci museli odměnit účinkující
potleskem i na scéně. Ani nejmenší
účinkující nebyli žádná „béčka“ a vystoupení od nejmenších (někteří se po
„děkovačce“ na jevišti“ zapomněli),
až po ty největší, jejich taneční kreace braly divákům dech.
Základní umělecká škola ve
Valašském Meziříčí a Zašové B–Art
vznikla v roce 2012 (převzala aktivi-
ty Taneční a baletní školy B-Dance),
kromě tradičního tanečního oboru,
který se snaží vychovávat z dětí všestranné tanečníky, nově otevírá i obor
hudební, populární zpěv, elektronickou hudební tvorbu a domácí studio. Vše se děje pod taktovkou tanečního pedagova, ředitelky ZUŠ
B-Art a festivalu TANECVALMEZ
Milady Borovičkové, DiS, a za pomoci celé řady jejich spolupracovníků.
Nad letošním ročníkem převzal záštitu hejtman Zlínského kraje MVDr.
Stanislav Mišák. (sb)
ximálně tak na 50 %. Jednou prostě
zazvonil a doručil, příště jsem našel
k večeru ve schránce ono „oznámení“.
Když ale počet oznámení „adresát nezastižen“ povážlivě stoupl nad 50 %,
jal jsem se věc řešit osobně na místně příslušné poště. Protože přepážka
s nápisem „reklamace“ byla zavřená,
dozvonil jsem se na dveře poštmistra a tam přednesl svou stížnost, resp.
dotaz. Přítomná paní soucitně vyslechla můj rozhořčený dotaz, načež
souhlasně pokývala hlavou a s omluvou přivolala příslušného doručovatele a zeptala se jej, proč inkriminovanou zásilku nedoručil a dal jen do
schránky „oznámení“. No jeho odpověď mi vyrazila dech: prý toho má
moc a nestačil by to ještě doručovat
(!!!). Už si nepamatuju, jak jsem se
z té pošty dostal domů. Leč má stížnost asi dopadla na úrodnou půdu
a pošta (aspoň v mém případě) zanedlouho zkvalitnila služby. Jednoho
rána mi poštovní doručovatelka oznámila domovním telefonem, že má
pro mě balíček, ale nechala mi ho
na poště, protože měla strach aby ji
náhodou nezmoknul. Já přísahám,
že jsem si to nevymyslel, ale osobně
zažil!!! Dodnes jsem nepochopil, proč
při osobním doručení dopisu mi jej
doručovatel vrazí ve dveřích do ruky
(obvykle totiž nevejde do schránky,
ale to už je jiná věc) a víc si mě nevšímá. Ale když si jdu takový balíček vyzvednout na poštu, požadují
po mně průkaz totožnosti. Asi by fakt
nestíhali roznášet a ještě u toho číst
občanky. Nebo dodnes Česká pošta
nepochopila, že žádná instituce potažmo živnostník nemusí mít razítko… Schválně to někdy zkuste!
Takže je třeba zvednout poštovní
poplatky! Asi proto, že se jako občané nechováte vůči České poště zodpovědně: místo vánoční pohlednice
s desetikorunovou známkou pošlete
z mobilu SMS-ku za dvě kačky, místo
doporučeného dopisu to pošlete mailem s podpisem elektronickým za pár
halířů a místo, abyste poslali peníze složenkou za několik desetikorun,
tak je pošlete bankovním převodem
z domácího počítače zadarmo. A jak
k tomu ta Česká pošta, chudák, přijde? A dokonce jste si začali nechat
posílat balíky s nákupy z ciziny, protože tam mají poštovné levnější než
u nás. No tak to teď musíme České
poště doplatit. Ha, to mi připomnělo, že si musím zajít zase předepsat
léky na tlak.
Petr Liška
Poštááá!!!
Tak nám prý opět zdraží pošta.
Prý musí reagovat na stoupající náklady. Ale jak mám zareagovat na
to já: mně při návštěvě České pošty
vždycky zase stoupne tlak! A přitom
jsem po České poště doposud nepožadoval jakoukoliv kompenzaci či
příspěvek na stále dražší léky, které
beru právě na vysoký tlak. A to taky
díky jejím službám.
Prý Česká pošta zároveň hledá
nové formy podnikání. Hm… A asi
ji ten přidružený hračkářsko-loterijně-papírenský koloniál moc nevynáší.
Stačí navštívit místní úřadovnu: po
několikáté evidentně nemalými náklady zrekonstruované poštovní přepážky s docela slušným architektonickým výsledkem jsou obvykle během
několika dní dokonale olepeny nejrůznějšími upozorněními, varováními a vysvětlivkami, tu napsány na počítači, tu méně umě rukou, ale vždy
sveřepě izolepou přilepeny na ubývající volnou plochu skleněné přepážky. Sotva je vylepeno vše, co by měl
občan vědět, je přepážka dokolorována barevnými losy, přívěsky, knížkami, drobnými hračkami a cetkami. A cenovkami. K dokonalosti už
mi jen chybí papírové růže a vzduchovka na pultě. Chudák architekt
6
interiéru… V době mobilních telefonů, internetu, datových schránek
a mailu poště rapidně ubývá listovních zásilek. To je obecně známo. Na
druhou stranu díky internetovému
obchodování rapidně narůstá počet
balíkových zásilek. Přesto je to České
poště asi pořád málo. Takže nejprve začala zdražovat poštovní služby
a aby to nebylo tak provokující, začala „zkvalitňovat služby“. Třeba taky
rušením některých tradičních služeb.
Takže už nikdy nezažijeme srandu,
když pošťák přivezl dceři telegram
se svatební gratulací týden po jeho
podání (vdávala se před deseti lety).
Každý měsíc dostávám několik
balíčků či tlustších dopisů. Každý
měsíc nalézám ve schránce „oznámení o uložení zásilky“ na poště.
Protože pošta se rozváží dopoledne,
kdy většina národa pracuje… Přesto
bylo období, kdy jsem dlouhé měsíce pracoval doma a vždy, když jsem
očekával balíček, pohyboval jsem se
celé dopoledne po bytě tiše, abych nepřeslechl zvonění poštovního doručovatele. Dokonce jsem chodil kontrolovat funkčnost domovního zvonku
a naopak nechodil ani na záchod.
Přesto jsem se statisticky dostal na
úroveň „doručeno/nedoručeno“ ma-
červenec 2013
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Dotace na varovný
a informační systém
Náhradní zdroje napájení, radiostanice pro hasičský sbor města
a vozidla krizového řízení a celkové posílení varovného a informačního systému Rožnova pro případ
mimořádných či krizových situací.
To je náplň projektu, na který město
získalo v uplynulých dnech dotací
z Regionálního operačního programu. Celkové náklady projektu jsou
rozpočtovány na 1,55 milionu korun.
Město obdrží dotaci z Evropského
fondu pro regionální rozvoj ve výši
75 % z celkových uznatelných nákladů. Projekt bude realizován v období
červen-listopad 2013 a byl podpořen
z programu 2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury, Regionálního operačního programu Střední Morava. (tg)
Ulici Palackého čeká oprava,
kostky zůstanou
pokračování ze strany 1
Stanovisko památkářů , že by se
měly zachovat kostky, se některým
zastupitelům nepozdávalo. „Nevím,
jak ostatní, ale já jej považuji za naprosto nesmyslné a město by se proti
němu mělo odvolat,“ domnívá se Jiří
Brož (TOP 09).
„Měli bychom se zasadit, aby památkáři uvažovali rozumně a snažili
se přemístit kostky ke kostelu, kde je
asfalt. A kostel je památková budo-
va,“ přisadil si Jaromír Koryčanský
(KDU-ČSL).
Rekonstrukce ulice Palackého zřejmě zavře možnost zprůjezdnit lávku
u knihovny. Toho si byl vědom i zastánce zprůjezdnění prostředního mostu Rudolf Bill (ODS), který
v tomto duchu apeloval na své kolegy
v zastupitelstvu: „Měli bychom postupovat v souladu s generelem dopravy,
na kterém zatím stále ještě pracujeme.“
Na Javorníku roste rozhledna
Hasiči jsou
akceschopní, město
přijalo dotaci od kraje
Hasičský sbor města Rožnov pod
Radhoštěm, který každoročně odvádí nejen obyvatelům města obrovské
penzum práce, ani letos nezajde na
úbytě. Krajský úřad Zlínského kraje
pro něj uvolnil neinvestiční dotaci ve výši 850 tisíc korun, která zajišťuje jeho akceschopnost. Město
tuto dotaci přijalo. „Jde o každoroční záležitost. Asi bychom byli špatní hospodáři, pokud bychom nepřijali dotaci,“ uvedl místostarosta
města Václav Mikušek (KDU-ČSL).
Dotace je určena hasičům, ale její přijetí schvalovali zastupitelé. Hasičský
sbor je totiž příspěvkovou organizací
města. Dotace z části pokryje mzdové výdaje, je určena i na opravy zásahové požární techniky. (lum)
Více policistů v ulicích
Občané se mohli doposud obracet se svými oznámeními osobně
na obvodním oddělení nepřetržitě,
tedy po celých 24 hodin. Od 1. června 2013 je na služebně policista přítomen v pracovní dny i přes víkend
pouze v době od 6-22 hod. V noční
době tj. 22 až 6 hodin budou oznámení od občanů přijímat policisté
na tísňové lince 158, kterou by občané měli využívat i v denní dobu.
K tomuto kroku se vedení územního odboru rozhodlo z důvodu posílení výkonu hlídkové služby v ulicích a rovněž proto, že v noční době
přímo na služebně policisté přijali
minimum oznámení. Policisté, kteří
vykonávali dozorčí službu na služebnách, tedy budou nyní v noční dobu
vysíláni do terénu, čímž bude výkon
služby v ulicích posílen. (red)
červenec 2013
Větší část projektu bude hrazena
z prostředků regionálního operačního programu. Spoluúčast města ještě
není známa, projekt byl vypracováván ve dvou mírách spolufinancování,
a to 15 a 30 procent. „Důvod pro dvě
míry je ten, že nelze predikovat kurz
koruny vůči euru. Podmínky výzvy
stanovovaly, aby se předkladatelé zavazovali k vyšší míře spolufinancování,“ konstatoval Marcin. (lum)
Rozhledna bude otevřena v srpnu. Foto: Lesy ČR
Nová turistická atrakce vyrůstá zásluhou státního podniku Lesy
ČR na vrcholu Velký Javorník nedaleko Frenštátu pod Radhoštěm
v Moravskoslezském kraji. Je jí zcela
nová, dřevěná, vícepatrová rozhledna
s ocelovými kotevními prvky.
„Věříme, že novou rozhlednou
uděláme radost všem návštěvníkům
Moravskoslezských Beskyd. Výrazně
se zlepší a zatraktivní výhled do okol-
ní nádherné krajiny. Po dokončení bude rozhledna vysoká skoro 26
metrů. Nyní na výstavbě velmi intenzívně pracujeme, aktuálně rozestavěná rozhledna měří již 15 metrů.
Předpokládáme, že ke slavnostnímu otevření dojde už letos v srpnu.
O přesném datu budeme veřejnost předem včas informovat,“ poznamenává
řízením Lesů ČR pověřený ekonomický ředitel podniku Michal Gaube.
Základová konstrukce stavby je
ze železobetonových patek, podlaha
z kamenné dlažby. Podlahy na patrech budou ze dřeva. Svislá nosná
konstrukce se skládá z dřevěných hranolů, v horních patrech konstrukci
tvoří sloupy z dřevěných hranolů.
„Výstavbu plně financujeme
z vlastních finančních prostředků
podniku, akce probíhá v rámci našeho Programu 2020, jímž celostátně podporujeme veřejně prospěšné
funkce lesů mimo jiné i takovými
investicemi jako je rozhledna na vrcholu Velký Javorník. Počítáme, že
se náklady na výstavbu budou pohybovat kolem částky 3,3 milionů
korun,“ upřesňuje Gaube.
Velký Javorník leží ve výšce 918
metrů nad mořem a je nejvyšším vrcholem Veřovických vrchů, nejzápadnějšího předhůří Moravskoslezských
Beskyd. Je z něj velmi dobrý rozhled
na vrcholy Beskyd - Lysá hora, Smrk,
Kněhyně, Radhošť, Nořičí, do údolí
frenštátské brázdy, Palkovické hůrky,
Ondřejník, Červený kámen, Kotouč
- na Podbeskydsku pahorktinu, na
Jeseníky, Oderské vrchy, Moravskou
bránu, Ostravsko. Velký Javorník
se nachází cca 7 kilometrů od
Rožnova pod Radhoštěm na hranicích Moravskoslezského a Zlínského
kraje. (lčr)
Pojďme si to rozdat,
vyrukovala starostka na opozici
S velmi neobvyklou výzvou přišla na posledním předprázdninovém
zasedání starostka města Markéta
Blinková (ODS). Svým politickým
oponentům navrhla, že by si to mezi
sebou mohli hezky rozdat členové
koalice s opozičními zastupiteli.
Zatímco někteří už začali s vyhrnováním rukávů, aby své pěsti
záhy proměnili v létající kovadliny,
starostka upřesnila, že zasedací síň
se v brzké době nepromění v ukrajinský parlament, kde znalost bojových umění patří ke standardní výbavě každého poslance, neboť jsou
tam častým a oblíbeným vyjednávacím prostředkem. Ne, že by takové upuštění ventilu někdy nebylo ku
prospěchu věci, ale…
„Společnosti Krytý bazén se podařilo vybudovat v lokalitě venkovního koupaliště hřiště pro plážo-
vý volejbal, které v Rožnově bylo
tak dlouho žádáno a očekáváno.
Dne 21. června bude zkolaudováno a je věřím, že se můžeme potkat
i na takovém hracím poli a nejenom
v této místnosti. Srdečně vás na hřiště zvu,“ uvedla Blinková, která aktivně „pod sakem“ v minulosti hrála.
Přijme někdo její výzvu? (lum)
7
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Kulturní přehled
Valašského království
ve stloukání másla
ŚREMANÉ NA STARÝCH
FOTOGRAFIÍ ANEB…
Svět v docela starém stylu
Galerie Na Radnici
výstava fotografií
partnerského města Śrem
Vernisáž: 4.7. v 17.00 h
Ne 7.7.
Ondráš ,pán lysé hory
16–17.30 h IC Zvonice Soláň
- komedie se zpěvy
lidu lašského
Ne 7.7.
15.00 h
BEZ PŘÍSAD
hudební altán
- koncert Báry Petříčkové
a Zdeny Biolka
So 13.7.
Mažoretky
15–16.00 h IC Zvonice Soláň, amfiteatr
- vystoupení polských
mažoretek
Ne 21.7.
15.00 h
KONCERT VSPT RADHOŠŤ
A MALÝ RADHOŠŤ
hudební altán
Ne 4.8.
15.00 h
PORÚBALI MŇA V LIDEČKU
hudební altán
- koncert Muzyga Harafica
So 13.7.
Život mezi kolejemi
17–18.30 h a notami
IC Zvonice Soláň
- veselé historky,
saxofon, klarinet
Čt 4.7. až
Po 30.9.
So 10.8.
18.00 h
Ne 18.8.
15.00 h
24. VALAŠSKÉ
FOLKROCKOVÁNÍ
amfiteátr Na Stráni VMP
- vystoupí Marta Kubišová,
Trio Michala Pavlíčka Mig 21
a další. více na www.tka.cz
OD BACHA PO VLACHA
hudební altán
- populární melodie
hraje Jana Vařejčková
Po 1.7. až
St 3.7.
BLING RING: JAKO VIPky
18.00 h
Po 1.7. až
St 3.7.
PAŘBA NA TŘETÍ
20.00 h
Čt 4.7.
FILMOVÝ KLUB: PÁTRÁNÍ
PO SUGAR MANOVI
18.00 h
Pá 5.7. až
St 10.7.
UNIVERZITA
PRO PŘÍŠERKY
18.00 h
Pá 5.7. až
Ne 7.7.
IRON MAN 3
20.00 h
Po 8.7. až
St 10.7.
PĚNA DNÍ
20.00 h
Čt 11.7. až
Ne 14.7.
REVIVAL
17.30 h
Čt 11.7. až
Ne 14.7.
PACIFIC RIM – ÚTOK
NA ZEMI
20.00 h
Po 15.7. až JÁ, PADOUCH 2
18.00 h
Ne 21.7.
Po 15.7.
až St 17.7.
STÁŽISTI
20.00 h
Čt 18.7. až
Ne 21.7.
RYCHLE A ZBĚSILE 6
20.00 h
Po 22.7.
až St 24.7.
PO ZÁNIKU ZEMĚ
18.00 h
Po 22.7.
až St 24.7.
VELKÝ GATSBY
20.00 h
Po 8.7. až
Ne 14.7.
09.00 h
Pá 9.8. až
So 10.8.
17.30–24 h
Po 29.7.
až St 31.7.
VIOLET & DAISY
18.00 h
Po 29.7.
až St 31.7.
R.I.P.D. – URNA:
ÚTVAR ROZHODNĚ
NEŽIVÝCH AGENTŮ
20.00 h
8
Rožnovské slavnosti
VMP – Dřevěné městečko
- 37. ročník Mezinárodního
folklorního festivalu.
So 13.7.
Hejův nožík
VMP – Dřevěné městečko
- 17. ročník mezinárodního
setkání lidových řezbářů
Čt 18.7.
20.00 h
ZDENĚK IZER – TURNÉ
4 MŮSTKŮ
VMP – Dřevěné městečko
- talk show Zdeňka Izera
a Šárky Vaňkové
Malířská škola
IC Zvonice Soláň a okolí
- s L. Majerem a M. Gájou
Léto na Soláni
IC Zvonice Soláň, amfiteatr
- mezinár. folklórní festival
Pekařská sobota
So 20.7.
09–19.00 h VMP – Dřevěné městečko
- 20. ročník – oslava cechu
pekařského, ochutnávky
pečiva, soutěže o vynikající
chleba a rohlík
Ne 21.7.
So 17.8. až Valašský salón
Út 8.10.
IC Zvonice Soláň
16.00 h
So 31.8.
Dožínky
13–17.00 h IC Zvonice Soláň a okolí
- vystoupení souboru
Troják z Valašské Bystřice
So 27.7.
Po 1.7. až
So 31.8.
PUTOVÁNÍ CYRILA
A METODĚJE
chodby knihovny
- výstava výtvarných
prací žáků a studentů
Čt 4.7.
18.00 h
REGIONÁLNÍ
A NÁRODOPIS. LITERATURA
Podkroví knihovny
- beseda o vydaných knihách
Po 8.7.
18.00 h
KURZ ALIKVÓTNÍHO ZPĚVU
Podkroví knihovny
- se členy skupiny Altai Kai
LETNÍ PROCHÁZKY
PAMĚTÍ MĚSTA
vždy v 9.00 hodin sraz
před knihovnou
Ozvěny
Valašského Slavína
VMP – Dřevěné městečko
- Bohumír Jaroněk: 80. výročí
úmrtí zakladatele Valašského
muzea v přírodě
- Karel Langer: 110. výročí
narození předního
dokumentaristy lidové kultury
Romská píseň
VMP – Dřevěné městečko
- 19. ročník mezinár. festivalu
Ne 28.7.
Anenská pouť
VMP – Dřevěné městečko
St 7.8.
20.00 h
Čechovo prozatimně
osvobozené divadlo
v čele s F.R. Čechem:
Dívčí válka
VMP – Dřevěné městečko
So 10.8.
Valašské
folkrockování
VMP – Valašská dědina
So 10.8. až Dny řemesel
a setkání kovářů
Ne 11.8.
09–19.00 h VMP – Dřevěné městečko
- 23. ročník setkání mistrů
starých řemesel: kovářů,
kameníků, bednářů, klempířů
a dalších řemeslníků.
Čt 11.7.
Městský park Hájnice
Čt 18.7.
Rožnovské sídliště
Záhumení
Čt 25.7.
Malá procházka
po rožnovském náměstí
So 17.8. až Starodávný jarmark
VMP – Dřevěné městečko
Ne 18.8.
09–19.00 h - pestrá nabídka
jarmarečního zboží
s bohatým programem
a atrakcemi pro celou rodinu
Čt 1.8.
Pozoruhodné
rožnovské ulice
Po 19.8.
17.00 h
Čt 8.8.
Bučiska
Čt 15.8.
Rožnovská struha
Čt 22.8.
Procházka ulicí Na
Drahách, v části
města Kramolišov
Po 1.7. až
Pá 5.7.
Škola mladých
odzemkářů
VMP – Janíkova stodola,
Dřevěné městečko, Živý dům
Út 2.7. až Jánošíkův dukát
VMP – Dřevěné městečko
Čt 4.7.
09–19.00 h - 15. ročník Mezinár. festivalu
slovenského folkloru v ČR
- 13. ročník mistrovství
MICHAL NESVADBA
VMP – Dřevěné městečko
- nejoblíbenější dětský
umělec v ČR přiváží svůj
nejoblíbenější pořad
“MICHALOVI MAZLÍČCI“
Dožínky
So 24.8.
09–19.00 h VMP – Valašská dědina
- oslava dokončené práce,
dožínková slavnost se zvyky.
Ne 25.8.
Čt 25.7. až WOLVERINE
17.30 h
Ne 28.7.
Čt 25.7. až OSAMĚLÝ JEZDEC
20.00 h
Ne 28.7.
Pá 5.7. až
Ne 7.7.
Ne 21.7.
14.00 h
Cimbal classic
VMP – Dřevěné městečko
- koncert brněnské
folkové skupiny
Sportovní den – hravé
odpoledne se SVČ a FC
Sport. areál Dolní Bečva
TAI CHI CHUAN, QI GONG
Po 1.7.
09–10.30 h - relaxační a zdravotní cvičení
Po 1.7.
17.30 h
MANIPULACE: O POZITIVNÍM/
NEGATIVNÍM NAKLÁDÁNÍ
S VLASTNÍM ŽIVOTEM
- workshop
TVORBA PENĚZ,
So 6.7.
08–20.00 h PŘIJÍMÁNÍ HOJNOSTI
- celodenní setkání
SERAPHIM BLUEPRINT,
Ne 7.7.
LÉČENÍ ENERGIEMI
a Pá 2.8.
09–10.30 h - přednáška, ochutnávka
Po 8.7. až
Ne 14.7.
KRÁSNÁ EKOSTAVBA ČI
ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ
- putovní výstava
Po 8.7.
17.30 h
JURA Z VALACH
- promítání filmu + beseda
s Jiřím Nedavaškou
Út 9.7.
18.00 h
MŮJ DOMOV PŘÍRODA
- přednáška s besedou
St 10.7.
18.00 h
SILOVÁ MÍSTA V BESKYDECH
- přednáška s besedou
Čt 11.7.
16.30 h
ŘEČ KONĚ
jezdecký areál Bučiska
- přednáška pro děti
a dospělé, jízda na koni
Pá 12.7.
18.00 h
LETS – OBCHODNÍ
SYSTÉM MÍSTNÍ SMĚNY
- seznamovací workshop
So 13.7.
15.00 h
OBJEVUJEME JEDLÉ
A UŽITEČNÉ ROSTLINY
Lesní školka Na Kozinci
- odpoledne pro děti a dospělé
Ne 14.7.
18.00 h
TANEC V NÁRUČÍ ZEMĚ
- ekopsychologický workshop
TAI CHI CHUAN, QI GONG
Po 15.7.
09–10.30 h - relaxační a zdravotní cvičení
Po 15.7.
18.00 h
MEDITAČNÍ SKUPINY
MATKA MEERA
- meditace
Čt 18.7.
17.30 h
LETNÍ BESEDA S RADMILOU
- beseda
Pá 19.7.
17.30 h
BOLAVÉ NOHY...
A JAK DÁL?
- přednáška s besedou
TAI CHI CHUAN,QI GONG
Po 29.7.
09–10.30 h - relaxační a zdravotní cvičení
SERAPHIM BLUEPRINT,
So 3.8.
SERAPHIM LÉČENÍ, I.st.
a Čt 8.8.
09–17.00 h - celodenní workshop
HUDBA A ZVUKY V NÁS,
Po 12.8.
17–20.00 h JAK SI UŽÍT SAMI SEBE
- workshop
Čt 15.8.
LETNÍ BESEDA S RADMILOU
- beseda
Pá 16.8.
17.30 h
BOLAVÁ HLAVA...
A JAK DÁL?
- přednáška s besedou
Po 19.8.
18.00 h
MEDITAČNÍ SKUPINY
MATKA MEERA
- meditace
Po 1.7. až
So 31.8.
Malíři valašského
regionu
Nábytek Kramolišovi
- Co obraz to jiný autor ze
sbírky manželů Urbanových
červenec 2013
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Žáci i muži hráli ve svých házenkářských soutěžích o čelo
První červnový týden proběhly
v rožnovské hale oslavy vítězství starších žáků ve Zlínské lize a vítězství
mužů, taktéž ve Zlínské lize. Muži
Rožnova se tak po roce opět představí ve II. lize. Mladší žáci si také
nevedli ve své soutěži špatně, i když
obsadili nepopulární 4. příčku.
Všechny tři týmy hrající Zlínskou
ligu si v tomto roce odbyly v této soutěži svou premiéru. V červenci 2012
došlo totiž k reorganizační změně na
Českém svazu házené a bývalé oblastní svazy byly nově rozděleny na krajské svazy dle geografické příslušnosti.
V soutěži mladších žáků se představilo celkem 10 týmů, které soutěž
odehrály systémem každý s každým
na podzim a na jaře. V podzimní části se hrálo nejen o body, ale
i o možnost postupu do regionální a následně celorepublikové soutěže Házenkářský desetiboj. I když
Rožnované skončili po podzimu
na 3. místě, vzhledem k odstoupení Zlína z regionální kvalifikace do
něj postoupili. Dále se však nedostali a barvy Zlínského kraje hájili v celorepublikovém finále kluci z HC
Zubří. Po kvalitní zimní herní přípravě, kdy se družstvo zúčastnilo 7
přípravných turnajů, včetně jednoho
z největších házenkářských turnajů
Prague handball cup, si přesto na jaře
o příčku pohoršilo. I když i v těchto
mladších kategoriích sní malí sportovci o velkých vítězstvích, není třeba
být z „bramborové medaile“ nešťastný. Důležitější je to, co se kluci naučí
v tréninku, co jsou schopni předvést
v utkáních a jak se postupně rozvíjí jejich házenkářské schopnosti, do-
vednosti a případně i talent. Většina
hráčů přechází po prázdninách do
starší kategorie a jejich trenérky Dita
Dvořáková a Michaela Skalková jim
přejí, ať se jim i nadále daří, a to nejen
v házené.
Starší žáci se v letošní sezóně předvedli v tom nejlepším možném světle. Tým pod vedením Richarda Turzy
a Silvy Vylíčilové má ve svém středu
několik házenkářských nadějí. Ty
v letošní sezóně předváděly rychlou,
družstvo oceněno městem Rožnov
jako nejlepší sportovní mládežnický kolektiv (za úspěchy v předchozí sezóně) a trenér Turza byl vyhlášen trenérem roku.
V jarní části sezóny kluci zúročili zkušenosti ze Žákovské ligy i turnajů a suverénně bez jediné porážky zvítězili a získali premiérový titul
Mistr zlínské ligy. Pohár a medaili
klukům předávali naši odchovanci
Libor Horut a Petr Šlachta, v sou-
Družstvo mladších žáků. Foto: HC Rožnov
moderní házenou a na jejich lehkost
ve hře bylo radost se dívat. Letošní
úspěchy starších žáků začaly již na
podzim, kdy ve Zlínské lize s přehledem zvítězili a postoupili přímo do
celorepublikové Žákovské ligy staršího žactva. Tam se rožnovským nadějím podařilo postoupit mezi 16 nejlepších a i když byly možná ambice
týmu vyšší, tak s předvedenými výkony a herním nasazením v této soutěži byl trenérský tandem určitě spokojen. V průběhu zimní přestávky bylo
časné době hráči HC Zubří, kteří
měli radost z toho, že jim v Rožnově
rostou nástupci. Posledním střípkem
do úspěšné sezóny tohoto týmu je
bezesporu fakt, že hráči Zuzaňák,
Kulišťák, Divín, Grochol a brankář
Kučera byli nominování to výběru
Zlínského kraje, který nás bude reprezentovat na letošní Letní olympiádě dětí a mládeže. Poděkování
klukům za předváděnou hru, která
baví všechny diváky, patří nejen od
jejich trenérů, ale i od vedení celé-
Tylovice
Tylovice mají k Rožnovu pod
Radhoštěm tak blízko, že podnes
mnozí neví, kde byl mezi domy konec
jednoho katastru a začátek dalšího.
Historie původně samostatné obce
Tylovice je připomínána již v roce
1504. V roce 1960 byly Tylovice administrativně sloučeny s Hážovicemi
v jednu obec pod společným názvem
Rysová – ta byla v roce 1980 připojena k městu Rožnovu a obě obce
od toho roku existují jako městské
části pod původními názvy Hážovice
a Tylovice.
Říčka Hážovka dělí obec na selskou část na levém břehu, kde pozemky gruntů sahaly až k hranicím Velké
(dnes Valašské) Bystřice, kdežto na
pravém břehu byli usazeni domkaři
a menší rolníci, jejichž pozemky ubíhaly za vrch Klůzov až k řece Bečvě.
Fojtství bylo na čísle popisném 33.
červenec 2013
Vpravo za křížkem na tylovické návsi je rodný domek Ladislava Nezdařila. Foto: R. Sobotka
Prvým fojtem byl Plandor a úřad se
v tomto rodě udržel po celé století.
Prvním starostou byl Bradáč „Na
kopci“. Obec byla vždy přifařena
a přiškolena do Rožnova, ale hřbitov
(založený roku 1888) měla společný
s Hážovicemi.
K tylovským pamětihodnostem
patří zvonička, postavena kolem roku
1775 (v roce 2011 opravena). Náves
„U křížku“ (podle kříže postaveného roku 1856, v oploceném prostoru
je také pomník obětem války), je podnes společenským centrem.
Neda leko je rod ný domek
Ladislava Nezdařila (1922–1999), autora básnické sbírky „Horní chlapci“. Z Tylovic pochází také spisovatelka Ludmila Pařenicová – Bumbalová
(1919–2001), autorka vyprávění o životě na valašských kotárech v knize
„Čekej, já se vrátím“. Ze současníků
je to Jan Surý, autor půvabné knížky, plné vtipných komentářů o žhavé
současnosti a trampotách staříčka
Čtvrtinového „Tož tak“. Ke kulturnímu dědictví náleží tradice tylovických rapačářů, akce místních hasičů
ho klubu.
Po letošním vítězství ve Zlínské
lize postoupili rožnovští muži po roce
opět do II. ligy a jednoznačným cílem
pro další sezónu bude v této soutěži
setrvat. Tým je tvořen mladými hráči,
kteří téměř všichni prošli tréninkovým procesem v rožnovském klubu,
podpořeným navíc i absolvováním
sportovních tříd při ZŠ Pod Skalkou.
Po podzimní části Rožnované figurovali na 2. místě a spolu s nimi byli favority postupu tradičně tým z Veselé
a do II. ligy se toužili vrátit i házenkáři z Lesany Zubří. Na jaře šel tým
za cílem postupu zcela jednoznačně
a dokázal to hlavně v utkání s Veselou
na jejich „asfaltě“, kde domácí převálcoval 26 : 18. Postup hráči mohli
slavit již před posledním utkáním
v soutěži. Zlínskou ligu zakončili
s bilancí 16 výher, 1 remízy, 1 prohry a náskokem 4 bodů před druhou
Veselou. V týmu pod vedením trenérů Martináta, Malíka a Horuta byl
třetím nejlepším střelcem soutěže se
111 brankami David Dobiáš.
Závěrem přejeme rožnovským házenkářům příjemný letní odpočinek,
vítězný vítr do nové sezóny. Vedení
rožnovské házené děkuje všem trenérům, vedoucím týmů a hráčům za
jednu z nejúspěšnějších sezón v posledních letech. Rožnovští házenkáři jasně ukázali, že i v dnešních podmínkách, kdy finance jsou na prvním
místě a kdy na děti čeká spoustu jiných nabídek, než je sport a házená,
dokážou získávat pro tento sport další
děti a potažmo svou prací dosahovat
i na velmi dobré výsledky.
Dita Dvořáková
a tradiční tylovská pouť.
S historií obce jsou neodmyslitelně spojovány počátky textilního
průmyslu. Roku 1888 zřídil Albert
Reiser, majitel továrny na punčochy v Klokočově, v Tylovicích pobočku a postavil o několik let později na čísle 77 továrnu (ta v důsledku
hospodářské krize roku 1932 skončila, budova dnes slouží jako mateřská školka). V Tylovicích u Bradáčů
„Na kopci“ začínal roku 1889 podnikat také Leo Brill, který v roce 1900
koupil v Rožnově od Bruno Janíka
pozemky na nichž stojí dnešní textilní továrna.
Po 509 letech od prvé připomínky jsou Tylovice místem zajímavým
a bohatým na přírodní krásy. Při procházce za Hážovkou člověk zatouží
přivonět spolu s básníkem Ladislavem
Nezdařilem k rezekvítku, pokochat se
červenými muškáty za okny letitých
dřevěných chalup a naslouchat vrznutí dveří, které stárnou na závoře. (sb)
9
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Parčík a gloriet na rožnovském
rynku, kde koncertovala lázeňská
hudba, sloužil „v léčebním a výletním místě Rožnově pod Radhoštěm“
k promenádám lázeňských hostů.
Na pozadí historického snímku je
dobře patrná Vaškova hospoda, později umístěna v Dřevěném městečku
Valašského muzea. V popředí je socha
sv. Floriana, pořízena r. 1764 městem
za účelem souměrnosti k soše sv. Jana
Nepomuckého na protější straně ná-
městí, pořízené roku 1722 nákladem
měšťana Václava Kvinty.
Proměny města Rožnova pod
Radhoštěm zaznamenal srovnáním
pohlednic a fotografií, pořízených před
sto lety a současných fotografií, poříze-
ných ze stejného místa v roce 2009, rožnovský fotograf Zdeněk Kolomazník.
Tyto dvojice jsou významným dokumentem pro současníky i následující
generace. Snímky doprovodným textem opatřil Richard Sobotka.
Velehrad jubilující
Ať jsou turistická lákadla vytouženého léta sebevětší, neměla
by letos nikomu uniknout návštěva Velehradu. Neboť toto centrum
Velké Moravy si 5. července připomene během Národní pouti 1150.
výročí příchodu patronů Evropy na
románský klášterní kostel, zasvěcený
Nanebevzetí Panny Marie, vysvěcený biskupem Robertem 27. listopadu 1228; současný název je „Bazilika
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila
a Metoděje“. Po požáru v roce 1681
vzniklo v bazilice během přestavby 14
samostatných pobočných kaplí, přebudována byla střecha a věže, podla-
v nedaleké obci Modrá navštívit neobyčejně zajímavý Archeoskanzen,
opevněné velkomoravské sídliště středního Pomoraví. Ve dvaceti objektech,
rozmístěných na nevelkém, ale přehledném prostoru se návštěvník poučí
o způsobu života našich předků před
tisíci roky.
Cestovat za dávnou moravskou historií lze po vlastní ose automobilem,
nebo téměř stejně pohodlně vlakem
do Starého Města a odtud autobusem.
Komu nevyjde čas podívat se na
Velehrad, může si 1150. výročí příchodu věrozvěstů připomenout o tradiční červencové poutí na Radhošti. (sb)
Velkou Moravu dvou bratří ze Soluně
sv. Cyrila a Metoděje.
Připomínka tohoto významného
kulturního výročí probíhá po celý
letošní rok konferencemi, výstavami i tiskem. Mimo jiné i ve Valašské
muzeum v přírodě výstavou „Tři
století cyrilometodějské tradice na
Valašsku“. Význam věrozvěstů, kteří
stáli u počátku státnosti, vzdělanosti, kultury a práva na Velké Moravě,
a kteří přinesli na Moravu písmo, je
na Valašsku připomínána už po tři
sta let a to zejména ve spojení s legendami opředenou horou Radhošť, na
jejímž vrcholu stojí od roku 1898 cyrilometodějská kaple.
Velehrad se nachází šest kilometrů severozápadně od Uherského
Hradiště a patří k nejvýznamnějším poutním místům České republiky. V obci s přibližně 1300 obyvateli je nejstarší cisteriánské opatství
na Moravě, vybudované ve 13. století v pozdním románském slohu.
Především je to bazilika, původní
ha zvýšena asi o 2 metry na úroveň terénu a pod ní vybudovány krypty. Po
dalším požáru v roce 1719 byly opravy
dokončeny a provedena monumentální výzdoba interiéru. Celková rekonstrukce byla dokončena 2. 10. 1735.
V červnu 1985 obdržela bazilika od
papeže Jana Pavla II. „Zlatou růži“ –
Jan Pavel II. navštívil Velehrad roku
1990.
Úpravy interiéru baziliky u příležitosti 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou
Moravu stály téměř 20 milionů korun.
Přestavbu prodělalo také okolí baziliky. Velkolepý interiér baziliky připomíná více než tisíciletou historii Velké
Moravy. Setkání 4. – 5. července 2013
je pojato jako „Dny dobré vůle“.
Přívětivou, mírně zvlněnou krajinu doplňují dva rybníky a výhled na
pohoří Chřiby s dominantou zeměpanského hradu Buchlov z počátku
13. století.
Pokud návštěvníkům Velehradu
vybude něco volného času, mohou
10
červenec 2013
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Novinky z Rožnovského pivovaru
solárním lampám bez škodlivého
UV s částečným nebo celotělovým bahenním zábalem. Ve velkých dřevěných kádích se budete
moci vykoupat v perličkové jodobromové solance a v kokonech zažijete pocit, jaké to je se vznášet
mezi živými delfíny. A navíc se
nám podařilo sehnat bahno ze slaného sibiřského jezera s vysokým
Začali jsme GRILOVAT! Každý
pátek, sobotu a neděli na pivovarském dvoře grilujeme nakládaná masa – vepřovou krkovici,
kuřecí steaky, vynikající klobásy
od farmářů, výběrové špekáčky
a hermelín.
A pokud se nám stane, že nemáme
všechny druhy piva, tak se velmi
omlouváme, ale jsme malý pivovárek
a uspokojit poptávku zejména v parnech, je bohužel nad naše síly. Naší
strategií je být malými a kvalitními.
OTEVŘELI JSME
MOŘSKÉ LÁZNĚ,
UNIKÁTNÍ PROJEKT
DÍKY PODPOŘE EU!
A pokud jste příznivci ovocných
piv, pak jsme pro Vás připravili jako minulý rok pšeničné pivo
Žerotín i pšeničné třešňové pivo
s čistou třešňovou šťávou z Itálie.
červenec 2013
A protože myslíme i na ty, kteří pivo
nemohou, připravili jsme PIVNÍ
LIMONÁDU s pivní sladinou, čerstvými malinami, čerstvou mátou,
citronem a ledem. Garantujeme potěšení všech smyslů!
Baron Rothschild a pan sládek Málek by se asi divili. V prostorách bývalé sýpky jsme díky
podpoře EU více než rok budovali Mořské lázně. Byli jsme si vědomi, že většina populaci trpí nedostatkem jodu, a proto většina
technologií Vás bude sytit jodem,
bromem, křemíkem a dalšími minerály. V aromaterapii se zadýcháte do čistého 95% kyslíku, ozonu
a mořské mlhy. Na slunečné pláži
Vás dobijeme slunečním světlem
díky výkonným nejmodernějším
obsahem křemíku, které úžasně
regeneruje a dobíjí.
Na všechny procedury jsme připravili 50% zaváděcí slevy.
LÁZEŃSKÁ STEZKA NA
KOZÁK OBNOVENA
VČ. HŘIBU A TŘETINKA
PIVA ZDARMA
Díky podpoře EU jsme obnovili lázeňskou stezku na Kozák
se sedmi lavičkami a sedmi informačními cedulemi. A pokud
opíšete ze všech 7 cedulí grafické prvky – v pivovarské hospodě Vám dáme libovolnou třetinku piva ZDARMA!!!!
11
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Kontrolní výbor udělil řediteli strážníků pochvalu
Přechody budou zřejmě hlídat civilisté
Kontrolní a finanční výbor při zastupitelstvu města provedl další kontrolu v městské organizaci. Tentokrát
se terčem jejich společného zájmu
stala Městská policie. Žádné závady
zjištěny nebyly. Právě naopak.
„Kontrolní výbor se zaměřil na
řadu věcí, ke kterým jsme si vyžádali
podklady. V rámci kontroly jsme nenašli žádné pochybení. Za sebe, jako
předsedu kontrolního výboru, můžu
říct, že nás pan Vašut (ředitel Městské
policie) mile překvapil, tím kolik informací byl schopen sdělit prakticky obratem. Velmi detailně si vede
nejrůznější statistiky včetně vývoje
cen,“ konstatoval předseda kontrolního výboru Petr Jelínek (Strana zelených). Ten se podle zjištěných dat
přimluvil i za to, aby byl sbor strážníků posílen, pokud by město našlo
prostředky.
Společně s kontrolním výborem
se na ekonomiku strážníků zaměřil
i finanční výbor. „Soustředili jsme se
zejména na tvorbu a plnění rozpočtu, pohyb hotových peněz na vyřazování a pořizování majetku, hlavně
automobilů a pistolí,“ shrnul hlavní
aspekty kontroly finančního výboru
jeho předseda Jiří Brož (TOP 09).
Ani finanční výbor neshledal
během kontroly žádné pochybení.
„Mohu poděkovat panu řediteli za
to, že to vede způsobem, jakým jsme
zjistili,“ řekl Brož a doplnil: „K oběhu
hotových peněz na městské policii neexistuje pokladna. To znamená, že se
tam pohyb jiných hotových peněz,
než těch z vybraných pokut a jejich
odvádění do banky, nekoná. Když
si chce městská policie cokoli vyřídit za hotové peníze, děje se tak přes
pokladnu na městském úřadě. Je tak
vyloučeno jakékoli pochybení při pohybu hotových peněz.“
Rodiče na přechodech
Kontrolní výbor se rovněž zabýval otázkou, jak uvolnit strážníkům
ruce v dopoledních hodinách, kdy
většina z nich hlídá přechody kvůli
školákům, a nemůže se tak věnovat
jiným aktivitám v dalších částech
města.
„Kontrolní výbor navrhuje, aby
byly zřízeny hlídky z civilních osob.
Tento systém funguje v městě Vsetín
a jinde. Mohlo by jít o osoby, které
jsou nějak spjaty se školou, rodiče
nebo prarodiče dětí. Tento návrh byl
projednáván s ředitelem městské policie i právničkou města tak, abychom
našli proveditelné řešení. Město by
mělo zpracovat metodiku, která bude
řešit zřizování těchto hlídek,“ uvedl
Jelínek.
„O této formě pomoci městské
policii jsme již jednali s místostarostou Vsetína v minulosti, kdy jsme řešili jiný projekt. Tento návrh proto
pro nás není novinkou, z části jsme
již na něm, pracovali,“ přijala výzvu
Markéta Blinková (ODS), starostka
města. (lum)
Prázdninová kulturní výročí
V měsíci červenci si připomeneme 120. výročí od narození malíře Františka Podešvy (2. 7. 1893 až
28. 10. 1979). Vyučený houslař, frontový voják první světové války neopustil svůj sen stát se malířem. Výtvarnou
Akademii ukončil roku 1921. Žil nejprve v Brně, od roku 1925 v Praze,
kde redigoval prestižní revue Salón
a založil odbočku Klubu výtvarných
umělců Aleš. V roce 1938 ho magickou silou přitáhlo do své náruče
Valašsko. Žil se svou ženou spisovatelkou Marii a oběma dcerami na Soláni,
i tak v dosahu studijních cest po evropských zemích. O malířově vztahu
k Valašsku, ze kterého čerpal náměty pro své figurální kompozice, napsala jeho žena Marie dvě biografické knihy. Ostatky obou jsou uloženy
na Valašském Slavíně.
Spisovatel František Stavinoha, zašovský rodák, by se o letošním červenci
dožil 85 let (10. 7. 1928 až 8. 4. 2006).
Životní dráha jednoho ze sedmi dětí
narozených na zašovských pasekách
v Lojčíku nebyla snadná. Životní i literární zkušenosti získával v nejrůznějších dělnických profesích, dokon-
12
ce i ve vězení, ke kterému byl v roce
1950 odsouzen „za pobuřování“ a trest
si odpracoval v jáchymovských dolech.
I když zůstal pracovat v hornictví na
Kladně, jeho pravým domovem stále
zůstávalo rodné Valašsko, ze kterého čerpal náměty ke svým knihám
„Podbeskydské pastorále“ a „Večeře
s vyhlídkou“. Obdržel Cenu Jiřího
Wolkera a posmrtně získal čestné občanství města Kladna.
V měsíci srpnu si připomínáme
85 let od smrti hudebního skladatele Leoše Janáčka (3. 7. 1854 až 12. 8.
1928). Jeho život i hudební dílo jsou
neodmyslitelně spjaty s Hukvaldy, kde
je v rodném domku jeho muzeum.
Životního výročí 95 let se 15. 8.
dožívá Jan Hrnčárek, malíř neobyčejného přísvitu, tématicky čerpajícího z Pobečví. I když se narodil ve
Fryčovicích, očarovaly ho radhošťské hory, chalupy v Beskydech, zima
pod Soláněm a další zákoutí Valašska,
která zaznamenal ve svých obrazech
neobyčejným způsobem.
Augustin Mervart (30. 12. 1889 až
19. 8. 1968), malíř rozměrných pláten, kterým dominuje obloha s plující-
mi oblaky, zemřel před 45 lety. Patřil
mezi naše přední krajináře.
Před 110 lety se narodila významná kulturní pracovnice obce Hutisko
– Solanec i celého Valašska, Vilma
Volková (19. 8. 1903 – 3. 9. 1999),
dcera spisovatele J. F. Karase. V dětství jí říkali „víla z hor“, pak „naše paní
Vilma“. Spolupracovala s rozhlasem,
psala do časopisů, byla zvána do televize. Říkala, že má „zákopeckou univerzitu“. Nesplnila se jí přání dožít
se roku 2000 ani sta let. Její poslední cesta vedla podzimně krásně vybarveným Valašskem. Ostatky Vilmy
Volkové jsou uloženy na Valašském
Slavíně vedle ostatků jejího otce.
Svou prací se architekt Dušan
Samo Jurkovič (23. 8. 1868 – 21. 12.
1947) nesmazatelně zapsal do výtvarné a především architektonické podoby Valašska. Okouzlen dřevěnou
lidovou architekturou spolupracoval
se vsetínským stavitelem Michalem
Urbánkem. Dřevěným skvostem
jsou kromě jiných i jeho stavby na
Pustevnách. Také Jurkovičova rozhledna v Rožnově pod Radhoštěm na
Karlově kopci. Letos uplynulo 145 let
od narození tohoto „básníka dřeva“.
Významné životní jubileum si 29.
srpna připomíná vlastivědná pracovnice paní Vanda Vrlová. Dlouholetá
Vanda Vrlová a její přírodní lékárna.
Foto: archiv
pracovnice Valašského muzea v přírodě, kde se podílela na přípravě řady
národopisných pořadů. Je určitě kmotrou všech novodobých lidových léčitelek na Valašsku, které jsou jako
„vědmy“ ve spojení s tajemnými bytostmi. Má dalekosáhlé znalosti z přírodní lékárny, o čemž vydala v rámci
Rožnovských malých tisků knížky:
„Nasbíráno mezi jány“ a „Devatero
kvítí“, kde se dočteme o rostlinách
léčivých i milodějných. (sb)
červenec 2013
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Jezdecký areál Bučiska po letech znovu ožívá
Po letech nečinnosti znovu ožívá
jezdecký areál Bučiska. Slavnostní
otevření pro veřejnost se uskutečnilo 1. června v rámci Dne dětí. Jak
zahájení probíhalo, jsme se zeptali
Lenky Žílové, která je spolu s manželem Radkem majitelkou jezdeckého areálu Bučiska.
„Ač nám počasí moc nepřálo,
díky našemu areálu jsme mohli nabídnout návštěvníkům prohlídku
stáje, projížďku na koních a poníkovi v naší kryté jezdecké hale. Děti
si měly možnost zaházet podkovou
a zastřílet z paintballové zbraně do
terčů. Společně se mohli návštěvníci
občerstvit v Country Clubu s výhledem do jezdecké haly. S průběhem
zahájení provozu jsem velice spokojená. V průběhu víkendu navštívilo dle našich odhadů areál cca 1000
lidí včetně představitelů města, TJ
a podnikatelů z Rožnova.“
Areál, zejména hlavní budovu a stáje, rekonstruujete. Kdy jste s tím
začali?
„Areál je v našem vlastnictví od
prosince 2012. Společníkem je pan
Tom Zajac. Koně jsme převáželi ze
stájí v Kozlovicích 2. března letošní-
ho roku. Máme 21 boxů, v nich 20
koní a 1 poníka. Jsou to naše koně,
a také koně v tréninku jednotlivých
majitelů. Začíná se nám to plnit až
bude dětmi jen hemžit. A že sem
budou docházet i dospělí. Pokud si
někdo bude chtít zajezdit, tak komerční jízdy bez problému vlastně
Lenka Žílová. Foto: R. Sobotka
moc rychle, proto bychom příští
rok, pokud se bude dařit, rádi stáje
přistavěli.”
Obnovíte jezdeckou školu pro děti,
westernové závody, jízdy v terénu
za jízdárnou a další zajímavé akce
i pro veřejnost?
„Doufám, že se jezdecký areál
kdykoliv. V létě nabízíme příměstské
tábory. Co se týká závodů, ty v letošním roce bohužel nestihneme, protože už probíhají, ale v příštím roce
bychom je chtěli do Jezdeckého areálu Bučiska vrátit, včetně tradiční
Rožnovské ostruhy. A pokud nám
bude přát štěstí, tak bychom sem
chtěli dostat i rodeo.”
Rozdíl mezi Hradiskem a jezdeckým areálem Bučiska?
„Pro mne je těžké srovnávat, byla
jsem na Hradisku jen několik měsíců.
Prostory na Hradisku nejsou špatné,
ale jezdecký areál není jen o prostoru,
ale o tom jaké s ním máte úmysly a jak
ho budete vést. I tady na Bučiskách
určitě bude otevírací doba u koní, samozřejmě s přihlédnutím k tomu, aby
si mohly koně odpočinout a v klidu se
najíst. Chceme, aby se u nás lidé cítili
dobře.”
Na Hradisku bylo pro návštěvníky
určité zázemí s restaurací a s ubytováním, jak to bude na Bučiskách?
„Budova je po rekonstrukci a tradici někdejší Formanky jsme zachovali,
spíš jako Country Club, i s občerstvením a stylovou muzikou. Do budoucna chceme zřídit ubytování a Country
Club rozšířit o steakhouse. Už v příštím roce bychom rádi původní prostor seníku přebudovali na velký sál,
kde by se mohly pořádat další večery
při country muzice a podobně.”
S přáním, aby Jezdedcký areál
Bučiska znovu ožil někdejší slávou, za
rozhovor poděkoval Richad Sobotka
Akademický malíř František Podešva doma v horách a blízko nebe
Letní měsíce byly osudově přisouzeny spisovatelce Marii Podešvové:
„Červen je můj měsíc. V červnu jsem
se narodila. V červnu jsem se poznala
se svým mužem, v červnu jsme prvně
vystoupili od karlovického jezera na
lesní loučku v kotlince pod horským
hřebenem, kde nás uvítalo zurčení
živé vody skalního pramene a sluneční svit provoněný pryskyřicí. Říkalo se
tu Na rovénkách. Tady nás něžně objaly panenské lesy a Rovénky přiložily
k našim očím kouzelný krasohled vyhlídky do dalekého kraje. Červnový
den nás hned napoprvé tak očaroval,
že jsme se nechali se šťastným odevzdáním připoutat k tomuto místu na
beskydském Soláni po všechny další
dny našeho života.“ (Úryvek z knihy
Když slunce září, Profil, Ostrava,
1978).
Marie tehdy ještě netušila, že
ve srubovici pod Soláněm prožije
s Františkem desítky let, že právě tam
vznikne v roce 1959 její první knížka
a potom další o těžkém životě horalů, knížky pro děti, cestopisy, že zde
bude psát také o svém muži malíři.
Zatím co Marie se narodila 24. 6.
1901 v čase letního slunovratu, její
muž malíř František se narodil o osm
let dříve, už v měsíci vrcholícího léta
– v srpnu 2. 7. 1893. František se narodil v Brně, Marie v Praze, oba předurčeni k velkému umění ve velkých
městech. Marie hrála v němém filmu,
publikovala v tisku, psala knihy. Malíř
František pracoval v Praze v ústředních uměleckých komisích, byl výtvarčervenec 2013
Malíř František a spisovatelka Marie Podešvovi
v roce 1945 v ateliéru na Soláni. Foto: archiv
ným redaktorem reprezentativních výtvarných bulletinů „Saloon“ a „Srdce
Evropy“. Kromě četných studijních
cest po Evropě pobýval v roce 1925
také na ročním stipendiu v Paříži.
V podvědomí uznávaného a renomovaného malíře zůstávalo hornaté Valašsko, domovina jeho předků. Ta posléze převážila. Roku 1938
se František a Marie Podešvovi (svatba
se konala v roce 1926) natrvalo usadili ve srubovici na Soláni. Počáteční
okouzlení přírodou i prostými lidmi
se u obou časem proměnilo v realistický pohled na nesnadný život horalů.
Spisovatel Oldřich Šuleř k tvorbě
Marie Podešvové poznamenal: „Stál
jsem u jejího literárního debutu, až
syrově pravdivého venkovského románu Poslední rok. Už tenkrát mne
udivovalo, jak se autorka, jejíž kořeny přece netkvěly ve valašské půdě,
dokázala pravdivě vcítit do valašského světa a umělecky jej přesvědčivě
ztvárnit.“
Podobně tomu bylo u malíře
Františka. Od romantizujících obrazů „Ztracená ovečka“, „Na salaši“
a dalších, začal zobrazovat horaly při
jejich těžké práci.
V obrazu z roku 1964 malíř ztvárnil lesní dělníky (obraz je v rožnovském Domově seniorů).
Dva dřevorubci odnášejí kmen
okleštěného stromu. Těžké dřevo zavěsili na pravá ramena. Z jejich počínání je patrná dokonalá souhra. Prvý
z nich sleduje cestu, druhý soustředěně pozoruje svého druha.
Tváře dřevorubců vypovídají o namáhavé práci. Nejsou to žádní krasavci, ale svou práci zvládají dokonale. I přes prostý oděv je dobře patrné
těžkou prací naformované svalnaté
tělo. Zvýrazněny jsou zvláště jejich
dlaně, narostlé dřinou do obrovských
rozměrů.
Prvý z dřevorubců má levou ruku
volně svěšenou. Druhý v ní nese pod
paží zaklesnutou sekeru. Ostří jiskřivě blyští, kdežto plochá část sekery zrcadlí barevný podzim.
Plenér je prozářený sluncem, přesto
jsou stíny jen v náznaku. Obraz je také
plný barev, jak tomu bývá o každém
podzimu v horách. V členitém horském prostoru se na pozadí plátna vypíná přes úbočí a hlubokou rokli protější stráň, zdánlivě téměř na dosah.
Barevná vyváženost i geometrie
obrazu naznačují soulad okamžiku:
závěrečnou fázi obtížné práce obou
dřevorubců, barvami hýřící podzim,
okolní hory i zářivou oblohu. Při pohledu na obraz téměř cítíme podmanivou, pryskyřicí prosáklou vůni lesa
a podzimu.
I když Evropu a její umělecká díla
měl malíř František Podešva stále na
zřeteli, a neváhal se štětci a paletou
mnoha zeměmi po malířsky vandrovat, neohromoval ve svých obrazech mořskými zálivy, přímořskou
architekturou a svéráznými domorodci. Naopak udivoval svět rázovitými postavami beskydských horalů při jejich klopotné práci na cestě
za obživou.
Malíř František Podešva a jeho
žena, spisovatelka Marie, přilákali
umělecký svět na Soláň, kterému se
začalo říkat „odraziště bohů“.
Většina výtvarných prací Františka
Podešvy jsou figurální kompozice
Valachů, často zasazených do horského terénu. Jeho malba je osobitá svou věcností, drsným lyrismem
a úsilím o vystižení podstaty milovaného kraje.
V létě roku 2013 uplynulo 120
let od narození malíře Františka
Podešvy. Také 75 let od chvíle, kdy
se s Marií, svou ženou spisovatelkou,
usadili na Soláni. Ostatky obou odpočívají na Valašském Slavíně. Oba
umělci jsou jako symbol umění, jenž
umocněné domovem a půvabem horského kraje zanechává v řečišti času
trvalou stopu. (sb)
13
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Kauza pronájmu golfového hřiště byla promlčena
pokračování ze strany 1
Kodytková:
Mikušek pochybil
Podle Kodytkové je nezpochybnitelné, že smlouva, kterou za město
v říjnu 2006 Mikušek podepsal, byla
nevýhodná. Podle ní byl i tento fakt
příčinou, proč město v roce 2009
areál prodalo. Kodytková má i pochybnosti o způsobu, jak se policie
a státní zástupce vypořádali se znaleckým posudkem společnosti Kopprea,
kdy jej bez dalšího diskvalifikovali.
„I kdyby však vycházeli ze znaleckého posudku, který byl policejním
orgánem v přípravném trestním řízení vyžádán, byl by závěr o způsobené škody z titulu ušlého zisku na nájemném za 99 let při minimální výši
153 tisíc ročně vyjádřen částkou přesahující hranici škody velkého rozsahu. Tímto jednáním tedy (Mikušek)
mohl spáchat trestný čin porušování
povinnosti při správě cizího majetku
a porušil svoji povinnost jednat s péčí
řádného hospodáře,“ konstatovala ve
vyrozumění Kodytková.
Mikušek:
dnes bych jednal stejně
Jakékoli pochybení ale Mikušek
odmítá. „Kdybych se vrátil do doby,
kdy jsme golfový areál budovali,
postupoval bych stejně. Nejsem si
vědom žádných zásadních pochybení a jsem přesvědčen, že jsme postupovali správně,“ uvedl dnešní
místostarosta.
„Při znalosti dalších ujednání ve
smlouvě o nájmu je nutno se zamyslet
nad tím, zda se vůbec město Rožnov
mělo jako investor do výstavby golfového areálu pouštět. Tvrzení ve
stylu výhodnosti golfu pro Rožnov,
neboť údajně zvedne turistický ruch,
je třeba brát s nadhledem jako účelovou kličku pro realizaci akce. Golf
nelze srovnávat s fotbalem,“ uvádí
dále Kodytková.
Mikušek ale názoru oponuje
a tvrdí, že vybudovat golfový areál
bylo pro Rožnov správné rozhodnutí.
„Řekl bych, že skutečnost překonala moje očekávání. Zvýšila se atrak-
tivita nabídky návštěvníkům města,
Valašský golfový klub má 460 členů,
z toho 126 mládež a studenti. Hřiště
je veřejné, jednou týdně se konají
zdarma lekce pro zájemce z řad veřejnosti,“ argumentuje místostarosta.
Vítězové a poražení
Kauza pronájmu golfového hřiště
byla definitivně promlčena. Ne tak
v případě pozdějšího prodeje golfového areálu. „K jeho promlčení dojde
příští rok v únoru, tedy pokud do
té doby státní zástupkyně neobviní
konkrétní osoby. To by se promlčecí doba přerušila. Promlčen byl případ pronájmu golfového areálu a to
z toho důvodu, že kauzu policie začala šetřit až v roce 2011, přestože
jsem o trestné činnosti informoval
policii již na jaře roku 2009,“ informoval Ivo Jelínek (SNK ED).
Dá se v tomto sporu hovořit o vítězích a poražených? „O vítězství se
dá mluvit, když někdo s někým bojuje. Ale já jsem s nikým nebojoval.
Já jsem nic nezákonného nespáchal,
takže by mi vůbec nevadilo, kdyby
byla celá záležitost uzavřena soudní
cestou,“ má jasno Mikušek.
Jeho názorový oponent se přinejmenším cítí morálním vítězem.
„Státní zástupkyně konstatovala, že
Václav Mikušek nejednal jako řádný
hospodář a svým jednáním nejspíše
městu způsobil škodu. Je to o svědomí Václava Mikuška, protože s takovýmto škraloupem by kdekoliv
jinde dotyčný rezignoval. Jenže doktor Mikušek se bude za každou cenu
držet svého nadprůměrně placeného
koryta a všem se bude smát do očí.
Bude svým věrným říkat o komplotu
opozice, která to na něho připravila.
Dále bude zdůrazňovat, že on jako
věřící člověk by nikdy nikoho nepoškodil. Jsou to však kecy a doufám,
že se jako věřící člověk jednou bude
smažit v pekle,“ udělal pomyslnou
tečku za kauzou pronájmu golfového areálu Jelínek. (lum)
Vidče a Střítež nad Bečvou mají novou kanalizaci
Celkovým nákladem přes 213 milionu korun vybudovaly obce Vidče
a Střítež nad Bečvou za poskytnutí
finanční podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v letech 2010
– 2012 novou kanalizaci. Slavnostní
předání díla proběhlo v červnu.
28,22 km kanalizačních stok
(Vidče 17,81, 10,41 Střítež nad
Bečvou), 706 odbočení (268 Střítež
n.B. 438 Vidče), osazení 560 reviz-
ních šachet, vybudování 6 ks domovních čerpacích stanic, vybudování
centrální čerpací stanice, provedeny
opravy komunikací po dokončení
kanalizace. To je jen částečný výčet
díla, které bylo v uplynulých dvou
letech realizováno v obou obcích.
„Už v roce 2006 jsme se s obcí
Vidče spojili za účelem přípravy a realizace projektu odkanalizování obou
obcí. Připraveno jsme měli několik
Zuberská výšivka
se v Japonsku líbí
Mezi učenlivé žáky zuberské
výšivky paní Marie Pyrchalové
patří také Japonec, klavírní virtuóz Hidehito Takeuchi, který během
studia hudby v České republice obdivoval zdejší folklor a natolik se mu zalíbila zuberská výšivka, že se ji u paní
Marie Pyrchalové naučil. Poslední
výstavu vlastních výšivek uspořádal
na podzim roku 2012 jako obvykle
během svého koncertu a propaguje
tak zdejší lidovou tvorbu až ve vzdáleném Tokiu.
„Zajímala se o zuberskou výšivku pětašedesátiletá paní Takako
Yamamiya tak silně, že jsem musel
ukázat, jak to vyšíváme a říct jí o paní
Marii Pyrchalové,“ napsal doslova
své učitelce vyšívání v závěru května.
„Paní Takako Yamamiya, která má
šicí práci jako koníček, pak také po
zubersky výšívat zkusila. Doufám, že
ji mohu dát dobré učení a ona může
14
variant a protože nás minula akce
Čistá řeka Bečva I., rozhodli jsme se
v roce 2008 podat žádost a projekt
na Státní fond životního prostředí.
Od něj jsme také v roce 2009 v rámci
výzvy č. 3 primární oblast podpory
snížení znečištění vod získali finanční
podporu. Následně byla v roce 2011
podepsána smlouva a v letech 2010 –
2012 bylo dílo realizováno,“ popsal
historii stavby starosta obce Střítež
Martin Beneš (BEZPP).
„Jedná se určitě o největší investiční akce v dějinách obou obcí. Jen
ve Vidči jsme proinvestovali necelých 32 milionu korun, což je při ročním rozpočtu 12,5 milionu opravdu
velká částka. Výsledkem je ale dílo,
za které se opravdu nikdo nemusí
stydět. Nová kanalizace je napojena
na čistírnu odpadních vod Zašová
a je vytvořen předpoklad pro připojení 2.580 ekvivalentních obyvatel,“ uvedla starostka Vidče Štěpánka
Mikulenková (ODS).
Na slavnostním předání stavby se sešla řada hostů z řad starostů okolních obcí a měst. Nechyběla
mezi nimi ani starostka Rožnova
pod Radhoštěm Markéta Blinková
(ODS), která k nové kanalizaci uvedla: „Jsem moc ráda, že Vidče patří
k Rožnovu jako obce s rozšířenou
působností. A mrzí mne, že tomu tak
není u Stříteže. V každém případě
blahopřeji ke krásné práci a k velmi
potřebnému dílu a v tom nejlepším
slova smyslu oběma starostům přeji,
aby jim to voliči v příštím roce spočítali.“ (tg)
Japonský klavírní virtuóz pan Hidehito
Takeuchi a paní Takako Yamamiya, která rovněž zuberskou výšivku obdivuje.
Foto: archiv M. Pyrchalové
někdy kapesniček vyšívat dost dobře.
Nakonec jsme poslouchali písničky
od Polajky a tak nám pět hodin uteklo moc rychle. Mějte se moc hezky!
Váš Hito.“
Docela milý pozdrav z dalekého
Japonska učitelce vyšívání paní Marii
Pyrchalové, Zubří i celému Valašsku.
(sb)
červenec 2013
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Hospodaření města je lepší, než se čekalo
Projednávání závěrečného účtu
města za rok 2012 ukázalo, že město
se svými financemi nakládá velmi
dobře. Pokladna města vykázala kladné saldo ve výši 19,5 milionu. Nejde
však pouze o úspory, ale i o peníze,
které město nestihlo nebo nemohlo
proinvestovat, ačkoli to mělo v plánu.
Přebytek téměř 20 milionů korun
za loňský rok je působivý. Přesto to
nezavdává důvod k velkému utrácení. „Saldo se skládá ze tří částí. První
část jsou výdaje, které jsou převedeny
do roku 2013. Jde tedy jen o posun
v čase, nikoli o trvalé úspory. Pak
jsou tam trvalé úspory z akcí, kde
se vysoutěžila lepší (než předpokládaná) cena a úspory na provozních
výdajích. Třetí částí je mírné zvýšení očekávaných příjmů,“ vysvětlil
vedoucí finančního odboru Martin
Hrnčárek.
Město během loňského roku nemuselo sáhnout ani k čerpání kontokorentního účtu, ze kterého si každoročně pomáhalo částkou okolo pěti
milionů korun. Tento účet je v tuto
chvíli splacen. Dobrou ekonomickou
kondici potvrdil i auditor, který nezjistil žádné nedostatky. Rezervu vy-
kazuje i dluhová služba, která vyšla
na 5,1 procenta, podle ukazatele ministerstva financí nesmí přesáhnout
hranici 30 procent.
Město je i přes dobrá hodnocení
zadlužené. „Ke konci roku jsme čerpali dva úvěry. Konsolidační u ČSOB
ve výší 103 milionů korun a zůstatek
u Českomoravské záruční a rozvojové banky ve výši 2,113 mil. korun.
To je historický úvěr na vodovod,
který je bezúročný. Celkové zadlužení tak bylo 105 milionů korun,“
doplnil Hrnčárek.
„Finanční situace města je dobrá.
Řekl bych, že v porovnání se situací
před třemi lety nesrovnatelná. Tehdy
hospodaření vykazovalo kritické jevy
hraničící s insolvencí. Dnes má město
stabilizované hospodářství a je schopno tvořit rezervy. Je nutné dodržet
nastolenou cestu,“ sdělil předseda
finančního výboru Jiří Brož (TOP
09).
„Potěšující je, že se nám podařilo
hlídat si hospodaření tak, abychom
ekonomickou situaci města čím dál
tím více zlepšovali,“ přidal se místostarosta Václav Mikušek (KDUČSL). (lum)
Knížka pod prázdninový polštář
Prázdniny začaly. Jakou knížku
doporučuje nejoblíbenější knihovnice Městské knihovny v Rožnově
pod Radhoštěm paní Ilona Kroupová
malým čtenářům pod prázdninový
polštář na louce, na horách, u moře,
u řeky, u babičky na chalupě, a jakou
naordinuje sobě?
„Když už se musí někteří kamarádi ze školek nebo škol o prázdninách na chvíli rozejít, aby dál mohli
vzpomínat na zážitky, které spolu
prožili, třeba by si mohli pod prázdninový polštář položit knížku Evy
Papouštkové Kospord a Telecí, což
je kluk, který by nejraději vyráběl
s tatínkem vzducholodě, a děvčátko,
které také miluje vzducholodě, i když
v životě žádnou neviděla. Oba spolu
prožijí neobyčejné dobrodružství.
Kdo se rád po večerech dívá na
hvězdy, mohl by sáhnout po knížce
Davida Kovala Co svítí na obloze?
Nejprve se dívat na hvězdy dalekohledem, pak s autorem zajímavého vyprávění pátrat, proč Měsíc mění svůj
tvar, proč jsou hvězdy různě jasné,
jaká máme souhvězdí, co je to meteor a jak vypadá v dalekohledu planeta Saturn. Bratři Martin a Lukáš
se nejen dozví o noční obloze mnoho
červenec 2013
Rožnovská knihovnice Ilona Kroupová. Foto: R. Sobotka
nového, také zažijí neobyčejné noční
dobrodružství.
Lenka Rožnovská dostala nápad
napsat knížku Dědo, ty jsi indián, aneb jak si o prázdninách hrát
s dědou a babičkou na indiány.
Prádelní šňůra se promění na laso,
sprcha v Niagarské vodopády. A vzájemné dorozumívání se koná v indiánštině: „Kluci, holky, heč a heč,
s dědou máme tajnou řeč.“
Kdo má rád komiks, určitě si
vezme pod prázdninový polštář kníž-
ku od Lucie Lomové Divoši a vydá
se v jejím vyprávění po stopách cestovatele a botanika Alberto Vojtěcha
Friče. Spolu s ním přiveze v zimě roku
1908 z Paraguaje do Evropy indiána
Čerwuiše. Je to podmanivý příběh
o setkání dvou mužů ze zcela rozdíl-
ných kultur, jejichž cesty se na krátký čas spojily.“
A co si pod prázdninový polštář
položí paní knihovnice?
„Na začátek prázdnin mám připravené dvě knihy od Carlose Ruize
Zafóna – Stín větru a Nebeský vězeň.
Také se chystám přečíst si knížky,
které napsala naše nečekaně zesnulá
kolegyně knihovnice Ivana Hutařová
– Jedna vražda stačí a Vražedný advent. Nejde o „pravé detektivky“.
Hlavní hrdinka se ke všem událostem pokaždé jen nachomýtne, sama
přímo nepátrá, jen zvědavě přihlíží, kombinuje a dedukuje. Díky životním zkušenostem pak dochází
ke správnému řešení všech záhad.
Vyprávění připomíná slavnější Jane
Marplovou, která by si s Matyldou
a jejím psem Dorotkou určitě dobře
rozuměla.“
Takže správný výběr zajímavé
knížky s poutavým příběhem pod
prázdninový polštář! (sb)
15
rožnovský prostor – nezávislé noviny
www.roznovsky-prostor.cz
Co skrývá pod hladinou údolní přehradní nádrž Šance?
Touto tématikou se zabývá ing.
Pavla Zemaníková z Ostravice, která
má terény pod Lysou horou i pod
hladinou přehrady Šance propátrané díky historickým pohlednicím,
fotoaparátu i neúnavnou turistikou.
Jak dlouho se zabýváte dokumentací zatopené oblasti Starých Hamrů
přehradou Šance a co vás k tomu
přivedlo?
V mé sbírce bylo několik dobových pohlednic Beskyd. Někdy v roce
2007 jsem si řekla, že by nebylo na
škodu místopisnou sbírku našich
krásných hor rozšířit. Zaměřila jsem
se na údolí Ostravice od Frýdlantu
nad Ostravicí až po hraniční hřeben
se Slovenskem. Přitom jsem si vědoma toho, že nejzajímavější a ze sběratelského hlediska nejhodnotnější
jsou motivy ze Starých Hamer, jejichž centrum bylo v roce 1969 zatopeno vodárenskou nádrží Šance.
Není to samozřejmě jen sbírání pohlednic. Tento koníček mne žene za
poznáním historie a současnosti daného místa. Sem tam něco objevím
na internetu, nejvíce informací však
získávám z regionální literatury, jejíž
vydávání průběžně sleduji. Hodně se
toho mohu dozvědět od lidí, kteří zde
žijí. Když je někdo ochoten podělit se
o své vzpomínky, je to zajisté to nejcennější, co doplní mou sbírku.
Sběratelsky s historickými dokumenty vám jistě pomáhají i další
Motocyklová
zimní soutěž
Jednou z prvních akcí nově ustaveného Automotoklubu Svazarmu
byla v roce 1958 pořadatelská spoluúčast na zajištění Motocyklové zimní
soutěže.
„Tato zimní soutěž se jezdila už
za první republiky,“ zavzpomínal pan
Antonín Valenta. „Zorganizoval ji
motoristický novinář Heinz a právě
po něm se jmenovala Heinzova zimní
soutěž. Jezdila se na tehdejších motocyklech v lednu a únoru střídavě po
celých Čechách a po celé Moravě.
Po skončení druhé světové války
Český Autoklub na tuto tradici navázal. V roce 1958 se jel velký okruh
v rámci Moravy. V Rožnově byla
časová kontrola u staré benzínové
pumpy nedaleko restaurace Janík
(u dnešní světelné křižovatky). Právě
na organizaci této části se podílel také
rožnovský Automotoklub.
stejně zapálení lidé, kdo a kde sbíráte materiál.
Když jsem začala rozvíjet mou
sbírku, seznámila jsem se s panem
Jaromírem Prokešem, který se sběratelsky zabývá celou oblastí Beskyd.
V roce 2010 jsem si založila profil na
sociální síti facebook Dobové motivy z Beskyd, kde prezentuji dostupné materiály. Skenuji své pohlednice, motivy z různých knih, vše, co
by mohlo milovníky Beskyd zaujmout. Lidem se tento profil líbí a je
tu i zpětná vazba. K jednotlivým motivům také probíhá diskuse, takže je
možné dozvědět se i různé zajímavostí. Řadu příznivců tato aktivita inspirovala a přidali sem své pohlednice
či fotografie. A jelikož mé zdroje nejsou nekonečné, tak stránku doplňuji i současnými fotografiemi ze svých
toulek po horách. Nejvíce mne těší,
když lidé uvedou skutečnost, že si
uvědomují, jak je v Beskydech krásně.
Znáte kraj pod Lysou horou velmi dobře, které místo je vám
nejmilejší?
Těch míst je samozřejmě celá
řada. Ale kdybych měla uvést jediné, byla by to Javořinka. Je to malebná osada, která zasahuje do katastru Starých Hamer a Bílé. Prošla
jsem tudy už mnohokrát a mohu říct,
že pokaždé je tu krásně. Jednak ze
Starých Hamer tudy vede před pár
lety obnovená obrázková cesta, jednak jsem se dozvěděla díky domo-
Tehdejší podmínky pro takový
závod byly se současnými nesrovnatelné. Cesty sice byly prohrnuté, ale
jen sněžnými pluhy taženými koňmi.
Motocykly měly obyčejné pneumatiky, zimní vzorek tehdy neexistoval
a terénní pneumatiky se začaly používat až za Šestidenní motocyklové
soutěže.
Jelo se za velkých mrazů. Žádné
specielní oblečení nebo kombinézy
neexistovaly, motorkáři tehdy oblékali dlouhé kožené kabáty. Se zájmem jsme závodníky sledovali a při
tom jsme se klepali se zimou.
Zimní motocyklová soutěž byla
domácí, vysloveně národní. Jela se
výhradně na motocyklech českých
značek Jawa a ČZ.
Kdy motocyklová zimní soutěž
zanikla, není zaznamenáno. Dnes
by ji bylo možné jen sotva obnovit.
Především podmínky s úpravou komunikací jsou oproti dřívějším nesrovnatelné, protože se celoročně,
rodcům historii celé osady. A taky
tam stojí pod lesem krásná chalupa, která už kdysi málem nebyla…
Tam každoročně jezdí na léto Zdenka
Tomášková (nar. 1929), sekretářka
Petra Bezruče. Posezení a povídání
u kachlové pece nad buchtami či jinými dobrotami patří k okamžikům,
na které se nejvíc těším. Elán a optimismus paní Zdenky mne doslova
nabíjejí. Navíc tam mám pocit, že je
to místo, kde neběží čas…
Dnes už neexistující vila Hubertka, později
Maryčka v místech ústí Stýskalonského potoka
do přehrady Šance. Foto: Archiv P. Zemaníkové
Nejzajímavější objekt pod hladinou přehrady?
Pod hladinou vody zmizela řada
objektů, protože Staré Hamry kdysi
měly spoustu hospod, hotelů, obchodů, řemeslníků. Byly zde i zajímavé vily zámožnějších občanů.
Ten pro mne nejzajímavější objekt
sice nebyl přímo zatopen, ale jelikož stál těsně nad zátopovým pásmem, musel být odstraněn. Dodnes
jsou na tom místě zarostlé základy.
až na výjimky a v horských terénech,
jezdí po asfaltu.“
Český Autoklub byl po roce 1949
zrušen a přejmenován nejprve na
Dobrovolný svaz lidového motori-
Tou nádhernou stavbou byla vila
Hubertka, později Maryčka v místech ústí Stýskalonského potoka do
přehrady. Pohlednici s jejím motivem
mi kdysi poslal pan Prokeš, tehdy
jsme vůbec nevěděli, co je to za stavbu a kde vůbec stála. To vše se podařilo vypátrat.
Jaký je výstup vaší činnosti?
Od roku 2010 se vždy v jarních
měsících setkáváme s mými známými
a na naše setkání zveme každoročně
i další zajímavé hosty. Je to posezení nejen nad dobovými pohlednicemi, ale i spousta povídání a příběhů
z našich hor. Letošní setkání proběhlo na Horní Bečvě v penzionu Pod
přehradou.
Od roku 2009 dopisuji do inzertního měsíčníku Ondřejnická oáza,
který vydává Avízo. Díky redakci
byl zde vytvořen prostor pro místopisná témata. V letošním roce od
června dojde ke změně názvu titulu
na Avízo speciál, rozšíří se distribuce a měsíčník bude vycházet v nákladu 100 000 kusů. Tak se mi naskytne příležitost zviditelnit krásná
místa v Beskydech ještě širšímu spektru čtenářů.
Ostatně kdo je na sociální síti
facebook a vyhledá profil Dobové
motivy Beskyd, může průběžně sledovat další a další dobové či současné motivy.
Za rozhovor poděkoval sb
smu, pak na Svazarm (Svaz pro spolupráci s armádou), který zastřešoval všechny branné sporty. Pro sekci
motoristického sportu pak vznikl
Automotoklub Svazarmu. (sb)
Rožnovský prostor – měsíčník. Vydává Lukáš Martinek, Borová 1697, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 73941719, číslo registrace pod MK ČR E 20223, e-maIl: [email protected],
tel.: 777 844 991. Spolupracovníci redakce: Richard Sobotka, Petr Liška, Vladimír Bartošek. Grafická úprava a sazba: Jakub Vémola. Články označené jako (pr) jsou placenou inzercí. Tiskne
SAMAB Brno Group a.s. Zdarma do všech schránek v Rožnově. V obcích mikroregionu, Zašové a Stříteži nad Bečvou volně k odběru na obecních úřadech a v prodejnách. Náklad 7300 ks.
16
červenec 2013
Download

ulici Palackého čeká oprava, kostky zůstanou