ČTRNÁCTIDENÍK
!
!
!
!
ČÍSLO 21
ROČNÍK XXIII
24. ŘÍJNA 2013
CENA 10 Kč
PŘEDPLATITELÉ 9 Kč
Valašsko ztratilo malíře a grafika Luďka Majera z Rožnova pod Radhoštěm – strana 2
Rožnovské školačky jedou na Floridu na světové tenisové master – strana 3
Ocenění autorku mile překvapilo – strana 6
Áčko nejlepším týmem Valašska – strana 8
Hluk ze zahrádek
řešili zastupitelé
Všesvatský jarmark hostil tisíce lidí
Někteří obyvatelé města si stěžují na hluk z letních
zahrádek. Nelíbí se jim, že se v době nočního klidu
nese z venkovních posezení opilecký rámus.
Na posledním zasedání zastupitelů
na tento fakt upozornil Karel Gardaš
ze sdružení Zdravý Rožnov.
A navrhl úpravu tržního řádu, ve kterém by otevírací doba zahrádek byla
stanovená do dvaadvaceti hodin. „Je
chyba, že je prodejní doba v předzahrádkách v současnosti shodná s prodejní dobou provozovny, s níž souvisí,“
upozornil Karel Gardaš.
Právě to podle něj způsobuje problémy.
„Když má provozovna
otevřeno do pěti do
rána, provozovatelé
si myslí, že zahrádka
je také otevřená do
pěti do rána.“
Karel Gardaš, zastupitel
„Když má provozovna otevřeno do
pěti do rána, provozovatelé si myslí, že
zahrádka je také otevřená do pěti do
rána a že tam hosté klidně mohou dělat
virvajs,“ nastínil situaci Karel Gardaš.
Změna tržního řádu, v němž by byla
otevírací doba zahrádek stanovená do
deseti hodin večer, by podle něj situaci
vyřešila. „Nevznikl by tím totiž konflikt
s rušením nočního klidu,“ vysvětlil
zastupitel.
K tomuto návrhu se jeho kolegové
nepřiklonili. Podpořili ale jeho druhý
návrh. A to, že by měl městský úřad
provést analýzu provozu zahrádek.
A závěry pak do únorového zasedání
zapracovat do úpravy tržního řádu.
„Získáme tím dostatek času reagovat na výsledek analýzy před zahájením nové turistické sezony a také čas
dopředu výsledek sdělit provozovatelům,“ vysvětlila starostka Markéta Blinková.
Pro změnu tržního řádu hovoří i zkušenosti strážníků městské policie, kteří
zejména v létě přijímají stížnosti od
nespokojených obyvatel na nedodržování nočního klidu.
„Problematické jsou zejména zahrádky,
které jsou v zástavbě. Takové máme dvě,“
upozornil zástupce ředitele městské policie Marek Grossmann.
Strážcům pořádku se vždy podaří
s majiteli zahrádek domluvit. „Stává se,
že zapomenou, že je už po dvaadvacáté
hodině, a hraje jim nahlas hudba. Většinou je ale problém na straně hostů,
kteří se neumí chovat,“ vylíčil Marek
Grossmann. Podle něj je nutné hledat
kompromis. „Chápu obyvatele, kteří
si stěžují. Mně samotnému by hluk ze
zahrádky, kdybych u ní bydlel, taky
vadil. Na druhou stranu rozumím
tomu, že se lidé chtějí občas pobavit.
V pátek by proto lidé mohli být shovívavější,“ navrhl zástupce ředitele městské policie.
Alexandra Buršíková
Kdo o víkendu zavítal na Všesvatský jarmark, který uspořádal T klub - kulturní agentura, rozhodně neprohloupil. Nejen kvůli
tomu, že Masarykovo náměstí v Rožnově pod Radhoštěm zaplnily desítky stánků, což byla výborná příležitost k nákupům, ale
také proto, že po oba dva dny se na provizorním pódiu střídala jedna kapela za druhou.
bur, foto: Lenka Vičarová
Léčebna pořádá přednášky pro lidi s psychózou
Pro lidi, kteří se léčí s psychózou, nebo
pro jejich příbuzné či přátele je určena
nová služba psychiatrické léčebny v Kroměříži s názvem Preduka.
„Jedná se o jednodenní preventivně
edukační program proti návratu psychózy, jíž se mohou zúčastnit pacienti
s psychotickým onemocněním a jejich
příbuzní či blízcí,” vysvětlila zástupkyně
ředitelky rožnovského Sociálního centra
denních aktivit Iskérka Alena Jbaili.
Program vede dvojice klinických psychologů. Pro zajištění názornosti je
výklad doprovázený promítáním.
„Dopoledne se probírají obecné informace o psychózách a jejich léčbě, následuje polední přestávka. Odpoledne se
pak příbuzní a blízcí s námi sejdou zvlášť
a budeme se věnovat především jejich
potřebám, problémům, dotazům a podnětům, které s tímto tématem souvisejí.
Pacienti už se mohou vrátit na oddělení
nebo mají volno,” vylíčila Alena Jbaili.
Podle ní tato služba obyvatelům
Rožnova a okolí dosud výrazně scházela. Na program Preduka se mohou
zájemci hlásit poštou, e-mailem nebo
telefonicky. Kontakty lidé najdou na
www.plkm.cz. Účast je bezplatná. -red-
! ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
! ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
! HORNÍ BEČVA
! VIGANTICE
Rožnované si připomenou
vznik Československa
Jiří Kolbaba se s touhou
cestovat narodil
Beseda o Marýně G.
Divácký videoklip
Tradičním pietním aktem si obyvatelé
Rožnova pod Radhoštěm připomenou
v pátek 25. října pětadevadesáté výročí
vzniku samostatného Československa.
Zástupci radnice za přítomnosti
veřejnosti položí kytice u památníku
T. G. Masaryka ve tři hodiny odpoledne.
Československo jako stát již dvacet let
není. „Přesto si myslím, že je důležité
si jeho vznik připomínat. Děti ztrácí
kontakt se Slovenskem. Což mě mrzí,
protože naše dva národy měly k sobě
vždy blízko,“ vysvětlila rožnovská starostka Markéta Blinková.
Maminka Jiřího Kolbaby dává často
k dobru historku, že se její syn s touhou
cestovat narodil. Jeho první výprava za
poznáním se totiž uskutečnila v době,
kdy se sotva naučil chodit. „Bylo mi
něco přes rok, když jsem se sám vydal po
schodech několikapatrového domu dolů
na ulici a chodil po městě. Policisté mě
našli daleko od domova. Časem jsem se
kvůli touze za výpravami vrhnul na sport.
Běhal jsem střední a dlouhé tratě, což
není podstatné. Důležité pro mě bylo, že
jsem mohl za hranice jinak tehdy hlídaného státu,“ vypráví Jiří Kolbaba.
Dvojí život Marýny G. Tak se jmenuje
nový román, jehož autorka Vladimíra
Klimecká, rodačka z Horní Bečvy, získala Literární cenu Knižního klubu. Za
poutavě a věrohodně napsanou kroniku
velkého valašského rodu, která se díky
Vladimíře Klimecké dostává do širšího
povědomí naší čtenářské veřejnosti,
autorce poděkovali účastníci besedy
v hornobečevské knihovně. Mnozí, kteří
si chtěli román koupit a požádat spisovatelku o autogram, odcházeli smutní.
Čtyřicet zakoupených titulů bylo ihned
rozprodáno a na všechny se nedostalo.
Knihovna v Horní Bečvě proto přijímá
další objednávky. Román stojí 230 korun.
Přes šedesát návštěvníků červencového
koncertu Jaromíra Nohavici na vigantickém hřišti se zapojilo do experimentu,
k němuž je písničkář vyzval. I když si
většinou nepřeje, aby se na jeho koncertech fotilo a natáčelo, tentokrát Jaromír Nohavica učinil výjimku a požádal
fanoušky, aby při písni Fotbal zachytili
svými mobily atmosféru v hledišti. A jak
to dopadlo? I přes nepříznivé světelné
podmínky se společné dílko vydařilo
a z většiny příspěvků vznikl pravděpodobně první takto natočený videoklip.
Všichni jeho autoři jsou uvedeni v závěrečných titulcích. Můžete ho zhlédnout
na www.vigantice.cz.
" Strana
4
" Strana
6
ZPRÁVY Z MĚSTA
STRANA 2
Ve třídění odpadu je město na špici
Tři sta kontejnerů na tříděný odpad
využívají v současnosti obyvatelé Rožnova pod Radhoštěm. V separování patří
k nejlepším v kraji. Na hlavu odevzdali
devětačtyřicet kilogramů odpadu.
EKO-KOM je neziskovou akciovou
společností, která od roku 1999
provozuje celorepublikový systém na
třídění, recyklaci a využití odpadu.
„To je o čtrnáct kilogramů více, než je
průměr,“ upozornila Lenka Němcová
z odboru správy majetku. V soutěži
o Keramickou popelnici, kterou každo-
ročně vyhlašuje společnost EKO-KOM
ve spolupráci se Zlínským krajem, se
tak Rožnov p. R. umístil na šestém
místě z více než tří set měst a obcí.
„Do separace se zapojily všechny
mateřské, základní i střední školy.
V uplynulém roce se i díky nim ve městě
vytřídilo celkem osm set třicet tun
odpadu,“ vypočítala Lenka Němcová.
Rožnov za šesté místo obdržel dvoumilionovou odměnu. „Peníze pokryjí náklady
na třídění odpadu, obnovu sběrné sítě
a odměny školám za sběr plastových lahví,“
poznamenala úřednice.
-bur-
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 21/2013
Vesnice se budou rozvíjet
díky nové počítačové aplikaci
Auta u přechodu zanedlouho zbrzdí ostrůvek
Přes silnici u městské knihovny přejdou denně stovky lidí.
Foto: Alexandra Buršíková
Dostat se bezpečně přes nábřeží Dukelských hrdinů chtějí lidem umožnit
rožnovští radní. Přechod pro chodce
u knihovny proto získá do konce roku
ostrůvek. „Stavět se začne v nejbližších
dnech a hotovo bude nejpozději do
konce roku,“ vysvětlil vedoucí odboru
rozvoje Ivo Marcin s tím, že úpravy přijdou město na půl milionu korun.
V roce příštím by u přechodu navíc
mohla vzniknout světelná signalizace.
„Ta je ale odvislá od rekonstrukce Bezručovy ulice. Až bude hotova, Ředitelství silnic Zlínského kraje by ji mohlo
zřídit. Máme alespoň ten příslib. Musí
ale ještě vydat kladné stanovisko policie,“ zhodnotil Ivo Marcin.
„Jezdí tudy hodně aut, přejít cestu je
problém, zejména pro děti. Semafor je
tady proto hodně potřebný a měl tu být
už dávno,“ poznamenala Libuše Zavadilová.
Světelná signalizace ale nebude jedinou změnou na přechodu. „Přibude
ostrůvek, záliv pro autobusy, nově se
vyznačí odbočovací pruhy,“ vysvětlil
rožnovský místostarosta Václav Mikušek.
-bur-
Valašsko ztratilo malíře a grafika Luďka Majera
možno najít také art protisy, sgrafita
a vitráže.
Luděk Majer byl umělcem, kterého charakterizovalo zaujetí valašskou krajinou
a jejími podobami. Žil a pracoval v Rožnově pod Radhoštěm a Hutisku-Solanci.
-redLuděk Majer básník barev
Modré je nebe nad Radhoštěm,
azurem se lidské oči třpytí,
bez modré naděje ani hojným deštěm
se moře Touhy nenasytí.
Větrný západ krví zhasíná,
čís rty zas po malinách voní,
často ta svůdná barva nachová
plá lidskou vášní v ohni.
Luděk Majer se zabýval malbou a grafikou. Maloval portréty, proslavily jej také obrazy,
na kterých zručně a osobitě zachycoval valašskou krajinu.
Foto: Michal Burda
Významného malíře a grafika Luďka
Majera ztratilo v uplynulých dnech
Valašsko. Jeden z posledních kumštýřů,
kteří zažili první republiku, zemřel
náhle ve čtvrtek 10. října.
Luděk Majer se narodil 31. prosince
1925 v Solanci pod Soláněm. V letech
1946-1951 navštěvoval Akademii výtvarných umění v Praze. Studiu předcházel
tříletý pobyt ve zlínské Škole umění na
doporučení malíře Františka Podešvy, kde
budoucí umělec sbíral první zkušenosti.
Luděk Majer se zabýval malbou a grafikou, věnoval se také krajinomalbě
a tvorbě portrétů. Velmi zajímavá je
i jeho práce ilustrační. Například knihu
Ladislava Nezdařila Horní chlapci
opatřil bibliofilskými tisky regionálního významu. Luděk Majer se zúčastňoval řady kolektivních i samostatných
výstav, bez povšimnutí nelze ponechat
jeho realizace v architektuře, které
dokumentují šíři jeho možností. Blízká
je mu mozaika, v realizacích je však
Zlatem se v zrání vlní klasné lány,
ze zlaté příze noc si hvězdy tká;
běda když z dětství „zlaté brány“
paklíčem stáří člověk zamyká.
Zelená je postel pro květiny,
Země prostírá si svůj zelený stůl,
chraň, Země, tu barvu, volnost se v ní vlní,
úrody z té barvy bděle opatruj!
Bez akordů barev
oslepl by svět,
ach, k čemu by pak naše oči byly?
Ani literky těch veršů jak ze sazí květ
z bílých stránek by nás nezdravily.
(Luďku Majerovi od Jožky Maléře)
K tématu
Z nasbíraných plastových lahví fleecové bundy pro téměř celý Rožnov
Třicet tun plastových lahví nasbírali za
uplynulých dvanáct měsíců žáci rožnovských mateřinek a základek. Pro větší
představu: na kusy je to šest set padesát
dva. Pro ještě větší představu: z plastu
vráceného zpět do oběhu by se daly
vyrobit fleecové bundy pro všechny
obyvatele Rožnova. A odměna? Město
školám vyplatilo odměnu přesahující
sto osmnáct tisíc korun.
„Do sběru se zapojilo šest mateřských
a čtyři základní školy,” vypočítal mluvčí
města Tomáš Gross.
Vůbec nejlepším sběračem plastových
PET lahví se podruhé za sebou stal
Marián Bartoň ze Základní školy Záhu-
mení, který nashromáždil za jeden
školní rok téměř devětadvacet tisíc
lahví. Jeho mateřská základka se díky
němu umístila mezi školami na první
příčce. Do oběhu vrátila sto čtyřicet pět
tisíc lahví. Na druhém místě skončila
základka na Koryčanských Pasekách se
sto patnácti tisíci „petkami” a bronzovou příčku obsadila škola Pod Skalkou
se čtyřiačtyřiceti tisíc lahvemi.
Mezi mateřskými školami byla nejlepší mateřinka Radost s pětadevadesáti tisíci kusy. Za ní se umístily školky
5. května 1527 s devětaosmdesáti tisíci
a 1. máje 864 s pětačtyřiceti tisíci.
„Na odměnách jsme školám vyplatili
za sběr přes sto osmnáct tisíc korun,”
přiblížil
rožnovský
místostarosta
Václav Mikušek, který dětem předal
drobné dárky a také nové tašky na tříděný odpad.
„Jsem rád, že můžeme ocenit nejen
nejlepší školy, ale poděkovat i nejaktivnějším dětem, které se do sbírání plastů
zapojily,” doplnil Václav Mikušek.
V Rožnově se v roce 2012 vytřídilo
přes dvě stě tun plastů, z toho zhruba
šestinu sesbíraly děti ze škol. Každý
Čech vytřídí zhruba devětatřicet kilogramů odpadu za rok, přičemž Rožnované jsou o deset kilogramů ročně
pilnější.
-bur-
Školy dostaly kartonové nádoby na separování použitých obalů
Sto kartonových nádob na tříděný
odpad dostaly v uplynulých dnech rožnovské školy od města. Díky nim se
bude žákům i učitelům snadněji třídit
odpad.
„Součástí stolitrových kartonů k sepa-
rování obalů jsou polepky a startovací
barevné pytle,“ vysvětlila Lenka Němcová z odboru správy majetku, která
má na starosti odpadové hospodářství.
Nádoby nebudou jen ve školách, ale
také v budovách městského úřadu,
v domě občanského sdružení Iskérka
nebo například na internátu Střední
průmyslové školy elektrotechnické.
Projekt zorganizovalo město Rožnov
pod Radhoštěm ve spolupráci se společnosti EKO-KOM.
-bur-
Seminář v rožnovském kongresovém centru zahájila starostka Markéta Blinková.
Foto: Alexandra Buršíková
Dvoudenní školení, které si kladlo za
cíl výrazný posun v rozvoji obcí, se
konalo v úterý 15. a ve středu 16. října
v rožnovském kongresovém centru
hotelu Eroplán. Výsledkem semináře,
jehož se zúčastnilo na sedmadvacet
úředníků, bude počítačový program,
který naplánuje vesnicím a městům
rozmach za podpory všech dostupných prostředků.
„Na základě poznání situace, názorů
a potřeb obyvatel, podnikatelů a zájmových organizací se zformulují představy o budoucnosti obce,“ popsal Jan
Blinek ze společnosti Garep, která
spustí webový portál s programem rozvoje obcí příští rok na jaře. „Pomůže
úřadům úspěšně čerpat finanční prostředky z domácích zdrojů i z Evrop-
ské unie. Zpracovávat bude období
na čtyři až sedm let. Nabídne ale také
dlouhodobý plán na deset až dvacet
let,“ poznamenal Jan Blinek.
Starosty a úředníky v úvodu semináře přivítala rožnovská starostka
Markéta Blinková. Ocenila, že se jednání koná v kongresovém sálu, který
byl postaven z dotací ministerstva pro
místní rozvoj. „Naše město se rychle
rozvíjí i díky penězům z regionálního
a operačního programu. Myslím si, že
elektronický program rozvoje obcím
v kraji usnadní práci a pomůže jim
využívat všechny dostupné nástroje,“
poznamenala Markéta Blinková.
Hlavním garantem projektu je ministerstvo pro místní rozvoj, Zlínský kraj
a firma Garep.
-bur-
Charita Valašské Meziříčí, pobočka Rožnov p. R.
ve spolupráci s Diakonií Broumov vyhlašuje
sbírku použitého ošacení
•
•
•
•
•
•
Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
Peří, péřové a vatové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerá nepoškozená
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače a jinou
elektroniku, matrace, koberce - z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky;
znečištěný a vlhký textil
SBÍRKA SE USKUTEČNÍ :
7. – 9. listopadu 2013
čas: 8.00 – 17.00 hodin
sobota: 8.00 – 12.00 hodin
místo: nádraží ČD Rožnov –
2 vagony
(naproti policii vjezd autem přímo na
nádraží)
kontakt: 571 654 954, 603 549 682 – Jan
Lušovský
Děkujeme za Vaši pomoc.
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 21/2013
ZPRÁVY Z MĚSTA A OKOLÍ
STRANA 3
Všesvatský jarmark: nákupy, ale také kultura
Tisícovky lidí zamířily uplynulý víkend
na Masarykovo náměstí v Rožnově pod
Radhoštěm, kde se konal tradiční Všesvatský jarmark. Desítky prodejců nabízely lidem zboží od keramiky a svíček,
přes květinové vazby a výtvory ze slámy či
ovčí vlny až po masné výrobky a svařák
na zahřátí.
„Rožnovské trhy si nikdy nenechám
ujít, protože je tady moc příjemná atmosféra. Nakoupím si, co potřebuji i nepotřebuji, poslechnu si dobrou muziku,
a dám si něco výborného k snědku,“
vylíčila Vilma Navrátilová z Týna nad
Bečvou na Přerovsku.
Po celou dobu Všesvatského jarmarku, který uspořádal T klub - kulturní agentura ve spolupráci s městem
Rožnov, měli lidé vystaráno o kulturní
program. Na provizorním pódiu například vystoupila skupina Bez přísad,
cimbálová muzika folklorního souboru
Radhošť, kapela Dareband, cimbálová
muzika Radhošť, dechová hudba Záhořané a skupina Off Axis.
„Líbily se mi všichni účinkující, ale mému
srdci byla nejblíže kapela Dareband. Slyšel
jsem je na živo poprvé, a asi si koupím
jejich album. Skupina Bez přísad byla ale
taky moc fajn,“ řekl uznale Martin Hajnyš
z Frenštátu pod Radhoštěm.
Součástí programu byla neodmyslitelná soutěž o Nejkrásnější dýni. V ní
získaly první místo Zahrádkářské
potřeby, druhé místo obsadil Antonín
Sekyra a na pomyslnou třetí příčku si
stouplo Květinářství Pugét.
Všechny soutěžní dýně pak byly
vydraženy za osm tisíc korun. Peníze
si rovným dílem rozdělilo občanské
sdružení Iskérka a Domov Kamarád.
„Jsem spokojený. Celý jarmark a jeho
?
Otázka pro...
závěrečné hodnocení výrazně ovlivnilo příznivé počasí, které přilákalo spoustu lidí.
V pátek bylo zpočátku pod mrakem, pak
ale vysvitlo slunce a v sobotu bylo počasí
prakticky dokonalé,“ zhodnotil dramaturg
Všesvatského jarmarku Pavel Jakubík.
Text a foto: Alexandra Buršíková
Tak je to tady. Zítra a pozítří mnozí
z nás překročí práh volebních místností a hodí do urny lístek se jménem jedné ze třiadvaceti stran a hnutí. Někteří ale s účastí v předčasných volbách
váhají. Protože je politici zklamali.
Protože nevěří, že jejich hlas něco
zmůže. Protože je to čtyřiadvacet let
pořád to samé. Ve chvíli, kdy se sečtou
hlasy, je jasné, že volič prohrál. Sliby
se odsunou do nedohledna, nejprve
je nutné se dostat co nejrychleji ke
korytu. Ano, i já znám pocit zmaru.
Přesto k volbám půjdu. Protože to
nechci vzdát. Třikrát padnu, čtyřikrát
vstanu. Ne, já svůj hlas propadnout
nenechám.
Trh, zábava i kultura. To byl Všesvatský jarmark, který se uplynulý víkend konal na Masarykově náměstí.
Žákyně pojedou na světové masters
Čtrnáctiletá Anna Slováková a dvanáctiletá Tereza Najmanová jsou tenistkami,
které se ve svých kategoriích kvalifikovaly
na Masters Nike Junior Tour. To se bude
hrát počátkem prosince na Floridě.
Žákyně Základní školy Videčská
a hráčky Agrofert Prostějov si nekladou nijak nízké cíle. Chtějí vyhrát.
Anna Slováková se naučila hrát tenis
ještě předtím, než nastoupila do školy.
„Táta byl rekreační hráč, takže chtěl, abych
se tomuto sportu věnovala. Začala jsem
v pěti letech v Hážovicích a po nějakém
čase jsem přešla do Prostějova,“ vysvětlila
čtrnáctiletá dívka, která obdivuje Martinu
Navrátilovou a Serenu Williamsovou.
V Prostějově trénuje tři dny v týdnu.
„Jsem ráda, že mi škola vychází vstříc
a uvolňuje mě na tréninky i turnaje. Jinak
by to nešlo,“ řekla Anna Slováková.
Tereza Najmanová držela raketu
v ruce poprvé v tenisové školce ve
Valašském Mezičíčí. A několik let
hrála. Pak přešla do Prostějova, kde trénuje dva dny v týdnu.
„Mými tenisovými idoly jsou Viktoria Azarenková a Serena Williamsová.
Lidé jí vyčítají silovou hru, ale já jsem
! Jen tak
O přízeň voličů se uchází
třiadvacet stran a hnutí
Zítra se ve dvě hodiny odpoledne otevřou
volební místnosti a lidé si budou moci
zvolit na další čtyři roky zástupce do
Sněmovny. O jejich přízeň se uchází 23
volebních stran a hnutí, na jejichž listinách je celkem 5 923 kandidátů. Proti
předchozím volbám v roce 2010 se počet
kandidujících stran snížil o tři.
Anna Slováková (vlevo) a Tereza Najmanová zvítězily v národní masters série Nike
Junior Tour 2013 hráčů do čtrnácti let.
Foto: Alexandra Buršíková
podobný typ. Obdivuji ji za to, co
v tenisu dokázala,“ usmála se dvanáctiletá dívka. Obě tenistky by se chtěly
věnovat tenisu profesionálně. „Cílem
je Wimbledon a umístění ve světové
desítce,“ uzavřely žákyně.
-bur-
Rožnov a mikroregion Rožnovska
mají ve volbách do dolní komory Parlamentu zastoupení šestnácti kandidátů.
Jsou jimi: Miroslav Chumchal z Vidče
(ČSSD), Martin Houška z Rožnova p.
R. (ČSSD), Tomáš Pajonk ze Zašové
(Svobodní), Markéta Blinková z Rožnova p. R. (ODS), Václav Mikušek
z Rožnova p. R. (KDU-ČSL), Gabriela Vašutová z Rožnova p. R. (BEZPP
za Suverenitu), Aleš Depta z Vigantic
(BEZPP za SPOZ), Milan Zeman ze
Zubří (SPOZ), Pavel Pšenica z Rožnova p. R. (BEZPP za Úsvit přímé
demokracie), Růžena Boková z Rožnova p. R. (BEZPP za DSSS), Lenka
Vičarová z Rožnova p. R. (BEZPP za
ANO 2011), Lenka Střálková z Rožnova p. R. (ANO 2011), Petr Polášek
z Rožnova p. R. (KSČM), František
Šulgan z Rožnova p. R. (SZ), Petr Jelínek z Rožnova p. R. (SZ) a Bohuslava
Pajurková z Rožnova p. R. (SZ).
Vyhlášení parlamentních voleb předcházel pád Nečasovy vlády a neschválení Rusnokova kabinetu. Pro rozpuštění dosavadní Sněmovny se vyslovilo
140 poslanců, prezident Miloš Zeman
jim 28. srpna 2013 vyhověl. Volební
místnosti se otevřou 25. října ve dvě
hodiny odpoledne.
-bur-
Placená inzerce
Placená inzerce
Václava Mikuška, místostarostu Rožnova
pod Radhoštěm
! Co podle vás přinese analýza provozu
zahrádek?
Pokud máte na mysli požadavek pana
Gardaše provést analýzu otevíracích dob
restauračních zařízení a předzahrádek
schválených v Tržním řádu města v termínu do 28. února 2014, tak asi nic. Je to
totéž, jako kdybychom zadali městskému
úřadu úkol na provedení analýzy úklidu
sněhu v termínu od konce května do
konce srpna.
Městský úřad
Pozvání starostky
Rožnova pod Radhoštěm k volbám
Chtěla bych vyzvat všechny obyvatele města, aby šli k volbám. Jestli
chtějí lidé něco změnit, musí tak učinit ve volebních místnostech. To je
první krok. Zároveň bych ráda poděkovala členům volebních okrskových
komisí i všem těm, kteří poskytnou
místnosti k volbám.
Nezapomeňte na poslední zasedání
rožnovského Zastupitelstva
Zveme vás na další konání zastupitelů Rožnova pod Radhoštěm, kteří
se v tomto roce sejdou naposledy 10.
prosince. Ústředním tématem jejich
jednání bude schválení rozpočtu
města pro rok 2014.
„Rožnovské hody“
Zveme Vás ve dnech 25. - 27. října.
Čerstvých darů z polí a zahrad ubývá, zato
nastává čas masa, hus, zabijaček a zvěřiny...
„Zvěřinové hody“
Zveme Vás od 5. listopadu.
KULTURA, PUBLICISTIKA
STRANA 4
Nemůžeme se pořád vymlouvat na
minulost, tvrdí cestovatel Jiří Kolbaba
Plán útěku
V kině Panorama od pátku 25. do
neděle 27. 10. ve 20.00 hodin.
Podzimní filmový nášup v rožnovském kině neustává ani na konci října
a začátku listopadu. Po dvojité dávce
filmařského umění v podobě Gravitace
a Rivalů se pro tentokrát nacházejí
v programu hned tři zajímavé snímky,
a to mezi ně nepočítám očekávanou
novinku Petra Nikolaeva. Na počátku
listopadu vstoupí do kin Enderova hra,
což je hvězdně obsazená a prý dokonalá adaptace kultovního sci-fi románu
Orsona Scotta Carda. Nadprůměrným
thrillerem jsou i 2 zbraně, velkolepá
dvouhodinová honička v režii Baltasara
Kromákura. Tip ale patří „třetímu do
mariáše“ Plánu útěku, neboť k podzimu
tak nějak patří pocit nostalgie.
Plán útěku je totiž snímkem, na který
moje generace čekala prakticky od 80.
let minulého století, protože jde o dílko,
kde se setkávají dvě akční hvězdy tohoto
období Sylvester Stallone a Arnold
Schwarzenegger. Stallone hraje postavu
experta na vězeňské systémy, což znamená, že dokáže z každé káznice zmizet.
Nyní dostane úkol vyzkoušet jedno takové
supermoderní zařízení, je ale zrazen
a hrozí mu, že tam zůstane na doživotí.
Právě tam potká Schwarzeneggera, jehož
Krása jazyka. Tak jednoduše by se dalo
shrnout setkání s básníkem Petrem
Hruškou, které proběhlo v podkroví
Městské knihovny v Rožnově v podvečer 1. října. Ti, kteří si přišli poslechnout autorské čtení, měli možnost
slyšet dvě různé polohy tvorby tohoto
ostravského básníka. V prvé části to
byla poloha publicisty, kdy autor přečetl některé ze svých sloupků uveřejňovaných v časopise Respekt. V druhé
části pak dostala prostor poezie. Petr
Hruška není básník velkých poém
a rozsáhlých ploch. Jasně a trefně
pojmenovává věci nejvšednější z všedních, aby pak v krátké, přesné pointě,
dal zaznít plnému významu básně.
Co bylo na Petru Hruškovi pro mne
nejzajímavější? Jeho řeč. Způsob
artikulace a volba slov, jejich tvarosloví. Za svůj život jsem slyšel mluvit
spousty lidí, avšak nikdy jsem neslyšel
tak citlivě, nenuceně a přesto spisovně,
používat češtinu.
Společně s Petrem Hruškou vystoupila v programu Yvetta Ellerová, která
v doprovodu metalofonu zazpívala
některé z jeho básní.
Pointa celého krásného večera
tkvěla v tichém symbolu. Na den
přesně před pětadvaceti lety se Petr
Hruška poprvé setkal se svojí ženou
Yvettou.
U básní však ještě zůstaňme. V pátek
8. listopadu bude městská knihovna
hostit básníka Vladimíra Janovice
v doprovodu Františka Kreutzmanna
a Ilony Zámečníkové, kteří budou
večerem provázet a autorovy básně
recitovat. Vladimír Janovic je postava
na literárním poli činná již od konce
šedesátých let. Jako překladatel
a znalec italské literatury v 80. letech
spolupracoval s italskými spisovateli
a roku 1987 se podílel na založení
Evropského sdružení spisovatelů,
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 21/2013
postava v kriminále umí „sehnat věci“,
a společnými silami chtějí vzít roha.
Co ve filmu funguje, je interakce hlavních dvou hrdinů, což bylo to hlavní, aby
se snímek setkal s úspěchem. Sympatické také je, že se snaží o nějaký příběh
a scénář, na rozdíl od předchozího projektu Postradatelných, kteří byli z tohoto
pohledu na věc naprostou blbostí.
Bohužel tohle platí pouze o první třetině stopáže, ten zbytek měli autoři ještě
v mnohém vypilovat. Výsledek tak určitě
potěší fanoušky obou stárnoucích hvězd
a neopakovatelné filmové atmosféry 80.
let, a o to tady, myslím, šlo především.
Na závěr ještě malé upozornění na
promítání filmového klubu. Ve čtvrtek
7. listopadu bude v 18 hodin uveden
Rozbitý svět, britské sociální drama plné
výborných hereckých výkonů a velmi
oceňované českou i zahraniční kritikou.
Podrobnosti naleznete na facebooku
Rožnovského filmového klubu.
Hodnocení: 80 %
Lukáš Perutka
75 %
83 %
Jiří Kolbaba přijel v říjnu do Rožnova
pod Radhoštěm, aby posluchačům v kině
Panorama, v rámci Klubu cestovatelů,
jehož pořadatelem je T klub - kulturní
agentura, vyprávěl o zážitcích z cest.
Zřejmě by se v Rožnově těžko hledal člověk, který by neznal cestovatele
a fotografa Jiřího Kolbabu. Do města
pod Radhoštěm zajíždí pravidelně,
nejen proto, že má rád zvlněnou beskydskou krajinu, ale také proto, že tady má
věrné posluchače. Jeho pořady o cestování jsou vždy vyprodané.
! Kdy jste v sobě poprvé ucítil touhu
cestovat?
Maminka ráda dává k dobru, že jsem
se na svou první výpravu vydal už v roce
a půl. Sám jsem se vydal po schodech
několikapatrového domu dolů na ulici
a chodil po městě. Policisté mě našli
daleko od domova. Časem jsem se kvůli
touze za výpravami vrhnul na sport.
Běhal jsem střední a dlouhé tratě, což
není podstatné. Důležité pro mě bylo, že
jsem mohl za hranice jinak tehdy hlídaného státu.
Když jsem skončil se sportem, bylo
už po revoluci a já začal podnikat. Ale
zase jen proto, abych si vydělal peníze
na výlety. Víte, na cestování je úžasné
to, že člověk pozná jiné standardy chování. Smutné je ale to, že zjistí, že jinde
je morálka lepší než u nás. Jezdím rád
do míst, kde se nelže, nekrade a nepodvádí. A také miluji země, kde lidé žijí
z mála, ale mají krásné vztahy mezi
sebou.
! Mluvíte o jiných standardech. V jakých
zemích je najdeme? Prozraďte, kam
máme jet?
Už kousek od nás, například
v Německu, Rakousku a Švýcarsku
nemusíte zamykat auta. A pohodové jsou severské země jako Norsko
a Island. A mnohé oblasti Pacifiku. Jezdím na Havaj, Tahiti, Cookovy ostrovy,
kde lidé nakupují bez toho, aby tam byl
prodavač. Tečou tam peníze a zboží, ale
nikoho nenapadne krást. Taky Sultanát
Omán a Severní Amerika jsou velmi
poctivá místa. To jen tady ve střední
a východní Evropě jsme se takhle divně
vymkli.
! Vysvětlujete si to komunistickou
minulostí?
Samozřejmě, že je to tím, ale
nemůžeme se na to pořád vymlouvat.
Už dávno tady měly fungovat morální
principy. Když se podíváte do nejvyšších pater politiky a zjistíte, co se tam
děje, nemůžete se divit, že to samé se
odehrává v nižších patrech.
! Kam jste chtěl jako kluk jet? A měl
jste na stole glóbus popřípadě nad
postelí mapu, kde jste si značil místa,
která byste chtěl navštívit?
Mně učarovaly Borneo, Sumatra, Jáva
umělců a vědců. Je čestným členem
Mezinárodní skupiny spisovatelů.
Vydal básnické knihy Zatmění ráje
(1968), Romulův nářek (1970), Plást
hlíny (1975), Báseň o sněžné levitaci
(1978), Jarmark v mlze (1981), Dům tragického básníka (1984, anglické vydání
v překladu Ewalda Oserse 1988), Most
alchymistů (1989), Potopený úl (2005).
Dalo by se říci, nač je poezie v reálném životě důležitá? Vždyť je mnoho
důležitějších a záslužnějších věcí, než
nějaké hraní si se slovy. Avšak vzpomeňme Malého prince. Na svém putování potkal na každé planetě někoho
strašně důležitého. Ale pro koho? Žel
bohu pouze pro sebe sama.
Nač tedy je poezie? Může nás naučit
dívat se na svět kolem sebe jinak. Může
nás naučit formulovat myšlenky přesně
a jasně. Může nás naučit novým slovům
a jejich novým významům. Nemůže sice
nasytit naše tělo, avšak duši dokáže naplnit až po okraj.
Pokud jí dáte šanci a popustíte opratě
mozku, odmění se Vám. A svět rázem
nebude tak černobílý, teď, krátce před
volbami.
PS: Rande si můžete dát v knihovně.
Pavel Zajíc
Jiří Kolbaba: Napsal jsem a vydal šest knih a navštívil jsem sto jednatřicet zemí.
Foto: archiv SR
a Celebes. Přitom mě nikdy nenapadlo,
že ty země navštívím. A vidíte, už jsem
tam byl dvanáctkrát. Jako kluka mě
přitahovala místa, o nichž jsem si četl
v dobrodružných knihách. A mapy?
Nikdy jsem žádnou neměl, ale vždy jsem
k nim měl posvátnou úctu. Stejně tak ke
glóbům. Víte, pro mě ale byla mapa jen
papír. Nikdy by mě nenapadlo, že se
pod těmi barevnými místy skrývá něco
opravdového.
! Když jste skončil se sportem, nechyběl vám adrenalin?
Ano, proto jsem začal ještě usilovněji
cestovat. Paradoxní je, že zatímco jiní
dávali veškeré peníze do majetku, já jsem
je cpal do dobrodružství. Ale nevlastním
auto, dům a dokonce ani byt.
! Cestování vás nyní živí, je to tak?
Ano. Prodávám mluvené i psané slovo
a obrázky. Absolvuji stovky besed ročně,
pravidelně vystupuji v televizi, v rádiu,
píšu knihy, články, vydávám kalendáře.
Jsem rád, že je tady v Česku tolik srdcařů, kteří, i když sami z nějakého
důvodu necestují, si alespoň přijdou
o zemích světa něco poslechnout.
A chodí jich čím dál tím více. Ten zájem
je úžasný a já si ho velice cením.
! Kolik jste napsal knih a kolik zemí
navštívil?
Napsal jsem a vydal šest knih a navštívil jsem sto jednatřicet zemí.
! Která země vám učarovala nejvíce?
Nejsugestivnější byla Antarktida. To
je mimořádné místo běžným lidem
zapovězené. Výlet tam je nejkompliko-
vanější, nejdelší a nejnebezpečnější na
světě. Byl jsem tam třikrát. Poprvé na
ruském ledoborci, podruhé argentinskými vojenskými letadly a potřetí jsem
jel s polskými kolegy na malé jachtě. To
jsem se vrátil se šesti omrzlými prsty.
Inspirativní jsou desítky zemí, ale pro
mě znamená nejvíce právě Antarktida,
Bali, Island a Kanada.
! Kde jste byl nejblíže nebezpečí zranění, popřípadě smrti?
Na to se mě novináři ptají často a já
jim trpělivě odpovídám, že nejnebezpečněji je u nás v Česku. Morální kritéria
jsou tady nastavená tak nízko, že se
nejvíce bojím doma. Nejhorší je pro mě
jízda na dálnici.
! Kam plánujete další výlety?
Do Eritrey. To je zemička v Africe, trošičku nebezpečná. Budu tam dvanáct
dní fotografovat. Pak pojedu do Pacifiku. A potom do Rakouska, Německa
a projedu si i Česko. Cestování je pro
mě filozofie. Je mi jedno, jestli jsem
na Zélandu, nebo na Šumavě. Hlavně
nechci být doma a nudit se. Miluji akci.
! Která místa máte v Česku nejraději?
Krušné hory jsou mi nejblíže. Ale
mám rád i Beskydy a Krkonoše. Miluji
zvlněnou krajinu a lidovou architekturu.
! Kde byste se chtěl usadit, pokud byste
neměl možnost žít v Česku?
Kdyby se tady výrazně změnil režim,
líbilo by se mi na nějakém ostrově.
A je mi jedno, který by to byl. Jestli
v chladné, nebo teplé oblasti.
Alexandra Buršíková
Kupte si kalendář, podpořte handicapovaného Jirku Máru
Jiří Mára, cestovatel, spisovatel a fotograf, který několikrát navštívil v rámci
Klubu cestovatelů rožnovský T klub
– kulturní agenturu, vydal kalendář.
Snímky zachycují desetiletí výprav za
poznáním, které podnikl s handicapovaným synem.
„Naším cílem je dodat motivaci lidem
se zdravotním postižením a optimistickým způsobem je podpořit v jejich
boji za naplnění vlastního snu. Přinášíme snímky a komentáře z třiceti
zemí světa, při nichž se čtenáři pobaví
a možná i poučí,“ přiblížil sedmačtyřicetiletý rodák z Přerova.
Od roku 2004, kdy jej nevyléčitelná
nemoc syna přinutila vzdát se stálého
pracovního místa, vydal sedm knih
a natočil sedm dokumentárních filmů.
Výtěžek věnoval na nákup rehabilitačních pomůcek a splnění synových cestovatelských snů.
Při první výpravě se stal handicapovaný Jirka prvním českým vozíčkářem,
který procestoval nejvzdálenější zemi na
světě, Nový Zéland. Na druhé cestě studoval španělštinu v Ekvádoru a vyzkoušel, jak se žije v Amazonské džungli a na
Kalendář představuje snímky z cest.
tajuplných Galapágách. Třetí expedice
ho zavedla do Japonska.
„Následovala cesta na Island a do
Grónska, které geograficky patří do
Severní Ameriky. A když jsme se
konečně dostali do vytoužené Afriky,
stal se Jirka prvním českým vozíčká-
Foto: archiv SR
řem, který navštívil všechny obydlené
světadíly,“ vylíčil bývalý ekonom.
Kalendář na rok 2014, který stojí sto
korun, si mohou lidé objednat na elektronické adrese [email protected] nebo na
webových stránkách www.jirkamara.cz
-bur-
DOLNÍ BEČVA
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 21/2013
STRANA 5
Schodiště zdobila dýňová strašidla
Lžícemi, nožíky i dalšími nástroji bojovalo 16. října ve školní jídelně čtyřiadvacet týmů
o nejkrásnější vyřezávanou dýni. Akci pro děti i dospělé přichystali členové komise
školské, kulturní a sportu (KŠKS) při radě obce s paní učitelkou Pavlou Feberovou
a žáky deváté třídy. Ti vyráběli výzdobu, chystali stoly, pomáhali s občerstvením.
Klára Pavlíčková, Jana Karafiátová a Adéla Adamcová (zprava) vyřezaly čarodějnici.
„Měli jsme radost, že na letošní ročník
přišlo tolik nadšenců pro tuto zábavu,
navíc ještě hodně dětí i dospělých, kteří
povzbuzovali coby diváci nebo pomocníci při řezání a dlabání dýní,“ sdělila
Spektru Rožnovska předsedkyně KŠKS
Eva Lažová.
Hodnocení podle ní bylo velmi těžké,
fantazii se meze nekladly. Jednotliví
strašáci tak byli zkrášleni nejrůznějšími doplňky: listy, šípky, klobouky
a samozřejmě svíčkami nebo i blikajícími světélky. Organizátoři pak dýně
vystavili na centrální schodiště školy,
kde zůstaly na obdiv do druhého dne,
aby si je i nezúčastněné děti mohly prohlédnout.
Za nejoriginálnější nápad byli na
první místo umístěni čtyři kamarádi ze
6. třídy, kteří sestavili dýňové prasátko.
V pořadí hned za nimi vynikala největší
dýně žáků 8. třídy s roztečeným mozkem. Ceny nebo alespoň sladkost však
vyšly na každého účastníka.
Text a foto 2x: Táňa Arťušenková
S pohádkou kolem světa se vydali školáci s knihovnicí Renatou Winklerovou. Přes české
pohádky Karla Jaromíra Erbena a Boženy Němcové se dostali do Německa k pohádkám
bratří Grimmů, přes Hanse Christiana Andersena do Dánska, přes Krásu nesmírnou do
Ruska, přes indiánské pohádky do Ameriky a nakonec skončili na černém kontinentu
v Africe. Po přečtení pohádky o Zázračném kohoutovi společně přišli na to, že rčení ,,Přej
a bude ti přáno“ platí nejen v pohádce, ale i v současné době.
Text a foto: ZŠ
Odpadní teplo sníží spotřebu energií
Obec po stavebních úpravách interiéru budovy školky letos souběžně realizovala
další finančně náročný projekt s názvem Mateřská škola Dolní Bečva – energetické
úspory, který zahrnoval zateplení obvodového zdiva, výměnu oken a dveří a zateplení
střechy budovy.
Deváťáci byli patřičně hrůzostrašní.
Schodiště ve škole lemovaly výrobky z dýní.
Foto: Eva Lažová
Cena díla činila 2 213 791 korun.
Zakázku úspěšně realizovala firma
Commodum z Valašské Bystřice
během letních prázdnin. Projekt byl
podpořen v rámci 35. výzvy z Operačního programu Životní prostředí - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry.
Akce byla rovněž spolufinancována ze
Státního fondu životního prostředí ČR
ve výši 93 684 korun a z dotace Evropské unie - z Fondu soudržnosti 1 592
628 korunami, celková výše podpory
tak činila 1 686 312 korun. Obec se
podílela ze svého rozpočtu na spolufinancování 681 609 korunami. „Poděkování patří také administrátorovi akce
Energetické agentuře Zlínského kraje
ze Zlína. Opatření významně přispěje
nejen k úspoře energií v provozu mateřské školy, ale zároveň zlepší estetický
vzhled budovy a komfort jejím uživatelům,“ sdělil Spektru Rožnovska starosta
Pavel Mana.
-ta-
$ 571 647 168
www.dolnibecva.cz
PROSTŘEDNÍ BEČVA
Mší děkovali za všechny dary přírody
Nádherně vyzdobený presbytář kostela sv. Zdislavy přivítal 13. října v dopoledních
hodinách návštěvníky neobvyklé mše. Stalo se již tradicí, že na podzim, kdy nás
příroda pokaždé mile překvapí svým pestrobarevným hávem, pozvou místní myslivci
spoluobčany na slavnostní bohoslužbu věnovanou svatému Hubertovi, patronu všech
myslivců.
Letos se konala již po páté a stejně tak
jako loni i v tomto roce na ní hráli trubači Vojenských lesů a statků z Lipníku
nad Bečvou. Také díky nim to byla jiná
mše, než na jakou jsou farníci běžně
zvyklí. Za účasti ministrantů ji celebroval páter Petr Dujka, který ve svém úvodním slovu poděkoval za dary, jež nám les
s jeho zvěří a rostlinami přináší. Vyzval
své spoluobčany, aby o okolní přírodu
pečovali s láskou a s úctou.
Scénář Hubertské mše pravidelně připravuje Hana Křenková z Mysliveckého
sdružení Radegast, které v současné
době tvoří třiadvacet ochránců přírody.
Ti také v kostele pomáhali s vyzdobením kněžiště, jemuž dominovala preparovaná hlava jelena. Podle legendy
se totiž svatý Hubert setkal v lese s jelenem desaterákem, jemuž mezi parožím
zářil kříž. Tato neobvyklá událost lovce
natolik ovlivnila, že zcela změnil svůj
život a stal se knězem.
Text a foto: MTA
Dary přírody byly vystaveny v kněžišti kostela.
Myslivci z MS Radegast se oblékli do svátečních uniforem.
Slavnostní průvod ministrantů.
Uspávání broučků zahájila Podzimní pohádka herců z divadelního souboru Smíšek.
Jak nejlépe uspat broučky
Podzimní pohádka ostravského Divadla
Smíšek zahájila ve Valašském šenku 11.
října tradiční prostředobečevské uspávání broučků. Letos se konalo poosmé.
Sotva dozněla poslední slova představení, rozzářily se pestrobarevné lampiony a lucerničky a malí i velcí účastníci
se vydali uspat broučky i berušky.
Nebylo to nejsnadnější. Po cestě na
ně čekaly různé úkoly, například chůze
na chůdách, házení míčkem na cíl, skládání večerníčkové čepice, slalomový běh
s blikacím kolečkem. Na posledním stanovišti byla moudrá sova, která byla zvědavá, co děti viděly v podzimní pohádce.
Pak společně vypustili lampionky přání
a že těch přání bylo! Organizátory z rožnovského Střediska volného času (SVČ)
a z Valašského šenku nejvíce hřálo to, že
na otázku, co se nejvíce líbilo, zazněla
jednoznačná odpověď - úplně všechno.
A tak Jarmila Křenková ze SVČ a Iva
Malinová, Monika Fusková, Hana Vavříková z Valašského šenku už vymýšlejí, co
nového a zajímavého zase pro všechny
připraví. JK, foto: Romana Křenková
Na cestu si účastníci svítili lampiony.
$ 571 643 230
www.prostrednibecva.cz
HORNÍ BEČVA
STRANA 6
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 21/2013
Ocenění autorku mile překvapilo
Už dlouho se nestalo, že by hornobečevská knihovna tak praskala ve švech. V pátek
18. října ji do posledního místečka zaplnili spolužáci, přátelé, známí, rodinní příslušníci a věrní čtenáři Vladimíry Klimecké, rodačky z Horní Bečvy a autorky úspěšného
románu Druhý život Marýny G.
Všichni přítomní měli velkou radost,
že si s autorkou knihy mohli pobesedovat a také jí osobně stisknout ruku a vyjádřit vděčnost za napsání díla, v němž
výstižně popsala život žen v minulém
století v Horní Bečvě a jejím okolí.
Příběh velké valašské rodiny zaujal i nakladatelství Knižní klub, které
Vladimíře Klimecké počátkem října
udělilo Literární cenu. Jednalo se
o 18. ročník této soutěže, s níž mimo
jiné souvisí i urychlené vydání vítěz-
ného románu. Vyšel ve čtyřtisícovém
nákladu. Čtenáři, zejména na Moravě,
se už zasloužili o další dotisk. K tomuto
mimořádnému úspěchu poblahopřál
spisovatelce Vladimíře Klimecké starosta Horní Bečvy Oldřich Ondryáš.
„Necítím se být spisovatelkou,“
uvedla v úvodu besedy Vladimíra Klimecká, která už 29 let bydlí ve Vacenovicích u Kyjova. „Jen jsem zachytila vzpomínky z mého mládí a osudy
matky, tety, babičky a dalších žen,
které mne provázely životem. Postavy
jsou stylizované, jako předloha mi při
psaní posloužily skutečné postavy,
které tu žily. Musela jsem si je však
dotvořit a zakomponovat do příběhu
tak, aby měl náboj. Těžké osudy žen
si přitom v minulém století byly hodně
podobné na celém Valašsku. Odvážné
matky bojovaly za udržení svého rodu,
statečně nesly nemoci a úmrtí svých
blízkých. Dnešní mladí už nemají představu, jak nelehký život panoval na
valašských kotárech zejména v první
polovině minulého století. Právě pro
další generace jsem chtěla zachytit
něco, co uniká, co nenávratně mizí,“
dodala Vladimíra Klimecká.
Karel Malina přečetl na závěr besedy úryvky ze tří románů, jejichž děj se odehrává
v Horní Bečvě. Tím prvním je Advent od Jarmily Glazarové, druhý pod názvem
Tichý společník napsal Pavel Göbl. O třetí dílo se zasloužila Vladimíra Klimecká a
její Druhý život Marýny G.
Při psaní knihy myslela na nádherné
Valašsko a jeho krásnou přírodu, kterou tolik miluje. Každou ze čtyř novel
o ženě Marýně, Růže, Josefce a Fany si
nejdříve přečetli její rodinní příslušníci.
„Říkali mi, že je to takové obyčejné,
bez dynamických a dějových eskapád.
Děj prý jen tak ševelí a pokojně plyne,“
zavzpomínala autorka na své kritiky.
Namítala jim, že netouží po velikých
dějových zvratech, jen si přeje, aby se
lidé při čtení zamysleli nad svým životem, jak plyne a kam se ubírá. Potěšilo
ji, když některé pasáže knihy předčítala
svému otci Vladimíru Barošovi a ten
jen souhlasně přikyvoval. Ano, tak se
to stalo, tak to bylo…
V některých recenzích autorka Druhého života Marýny G. zaznamenala
i kritiku, že si za hlavní postavy románu
vybrala prosté ženy bez ambicí, jež se
podřizují mužům. „Jenže taková byla
Vladimíru Klimeckou (na snímku vlevo) účastníci besedy obdarovali růžemi.
doba a já ty Marýny, Růženy, Josefky
a další valašské matky považuji za
nesmírně statečné osoby, kterým jsem
ve svém románu vzdala hold,“ uvedla
Vladimíra Klimecká. S jejím názorem
se ztotožnil i Karel Malina, jenž autorce
obětavě pomáhal se získáváním autentických informací z farní i obecní hornobečvanské kroniky. „Tím, že vycházela z pravdivých životních příběhů,
které se v její velké rodině tradovaly po
celé generace, věrohodně dobu popsala
a za to jí patří velké poděkování,“ dodal
na závěr besedy Karel Malina.
Text a foto: Libuše Miarková
$ 571 645 105
www.hornibecva.cz
HUTISKO-SOLANEC
Vesnice přivítala nové občánky
HOSTÉ ZE SLOVENSKA. Milou návštěvu přivítaly mezi sebou 3. října děti
z místní mateřské školy. Navštívili je učitelky a ředitelky mateřinek z Považské
Bystrice a vedoucí odboru školství rožnovského městského úřadu Dušan Vrážel.
Pro hosty byla připravena k nahlédnutí výstavka fotografií a kronika, která je
vedena od roku 1960. Vedoucí učitelka z hutisko-solanecké školky Dana Klimková předvedla krátkou ukázku práce s nejmladšími chlapci a děvčátky. Společně zazpívali písničku Beskyde, Beskyde a pak už děti předaly návštěvníkům
drobné dárky. „Hosty ze Slovenska naše školka zajímala zejména tím, že sídlíme
společně v budově se základní školou. Všem se líbilo její nové, moderní vybavení i školní zahrady,“ uvedla Dana Klimková. Pedagogové z Považské Bystrice,
Hutiska i Rožnova si pak na společném setkání v Rožnově předávali zkušenosti
i poznatky ze své práce, zejména z oblasti předškolního vzdělávání, podpory ze
strany zřizovatelů, kariérního řádu i legislativy. „Zjistili jsme, že většina otázek,
které nás trápí, jsou stejné, ale určité rozdíly jsme také našli. Bylo to zajímavé
i přínosné setkání z kolegy z druhé strany hranice,“ dodala Dana Klimková.
ta, foto: archiv MŠ
Ačkoliv se sluníčko první říjnovou neděli
úspěšně schovávalo za mraky, v o břadní
síni zářilo hned sedm sluníček najednou. Novopečení rodiče přišli se svými
letos narozenými dětmi na obecní úřad,
kde tři děvčátka a čtyři chlapečky přivítal do svazku obce místostarosta Petr
Maléř. Pěkné pásmo říkadel a písniček
si připravily pro své budoucí kamarády
a kamarádky děti z mateřské školy.
Celou slavnostní akci hudebně i pěvecky
doprovázely Aneta Růčková s Kristýnou
Šedou a Annou Macečkovou. Po podpisu do pamětní knihy každá maminka
dostala kytičku a malí oslavenci pak na
památku tohoto dne dárek. Vše uzavřelo
společné i rodinné fotografování. Mezi
přivítanými občánky byli: Jakub Roman,
Anetka Smočková, Klárka Pospěchová,
Sebastian Martinka, Richard Nový,
Jakub Satola a Terezka Fiurášková (na
snímku zleva).
Marcela Cabáková
Vše uzavřelo společné i rodinné fotografování.
Foto: archiv OÚ
Zvelebování hřbitova úspěšně pokračuje
Ještě před svátkem Památky zesnulých by měl být předán do užívání zvelebený hřbitov. Po dokončení I. etapy
opravy a předláždění chodníků před
kostelem a centrální části, která byla
podpořena dotací ze Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova, dokončují
zaměstnanci obecního úřadu instalaci
nového osvětlení.
Zahájeny byly rovněž práce na
odstranění havarijního stavu hřbitovní zdi od spodní brány až po boční
bránu z parkoviště, včetně oplocení,
schodiště a vstupních bran. Investice
v rozsahu 1,4 milionu korun je hrazena
plně z vlastních zdrojů obce a hlavní
stavební práce by měly být dokončeny
ještě v říjnu.
V nové části hřbitova pokračuje
rekonstrukce zbývajících chodníků
od horní brány k místu pro kontejner
a dále až po urnový háj nad smuteční
síní a kolem smuteční síně. Tato akce
hrazena z dotačního programu rozvoje venkova. Zde by měly být práce
ukončeny ještě před svátkem Památky
zesnulých.
PM, foto: MTA
Upozornění
! Devět kontejnerů na objemný odpad
bude v obci rozmístěno 25. až 27. října
na tradičních místech – Sběrný dvůr,
Bytovky, Řadovky, Pálenec, Poskla,
Zákopčí, Dvořiska, Pod Káním a Pod
Soláněm. V sobotu 26. října mohou
občané odevzat nebezpečný odpad do
speciálního kontejneru, který bude přistaven ve sběrném dvoru.
-ta-
Nová zeď kolem hřitova roste rychle.
je nazvána jako II. etapa revitalizace
veřejného pohřebiště a je částečně
$ 571 644 180
www.hutisko-solanec.cz
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 21/2013
VALAŠSKÁ BYSTŘICE
STRANA 7
Adam Fister má pro karate talent
Na první pohled se jeví jako bázlivý chlapec, opak je ale pravdou. Ve svých dvanácti
letech je Adam Fister z Valašské Bystřice druhým vicemistrem Evropy v karate, konkrétně v disciplíně kata. Vlastní také několik národních pohárů a město Valašské
Meziříčí jej vyhlásilo nejlepším sportovcem roku 2012.
Jak se Adam k takovému sportu dostal?
O karate se začal zajímat v šesti letech.
Sám. Chtěl ho vyzkoušet. Brzy ale zjistil,
že nejde jen o bojování, ale i namáhavé
cvičení. „Na chvíli mě to přestalo bavit.
Díky podpoře rodičů jsem to ale nevzdal
a pokračuji. Trénuji v Akademii tradičního karate ve Valašském Meziříčí, kde
vyučují trenéři z národní reprezentace.
Techniky cvičení mají v malíčku, proto
také často dělají rozhodčí na různých
závodech,“ uvedl Adam.
Adam Fister.
Zvolil si disciplínu, která se přesně
nazývá kata. „Jedná se o sestavu bojových
cviků, při kterých si pouze představujeme,
že se soupeř nachází před námi,“ vysvětlil Adam. „Na mistrovstvích dva soupeři
střídavě předvádí jednotlivé cviky, jejichž
provedení hodnotí rozhodčí,“ objasňuje
dvanáctiletý karatista a podotkne, že se
věnuje i kumite. Oč se jedná? O zápas
dvou cvičících proti sobě. Nelze si při něm
ublížit. Někdy soutěžíme i ve skupinových
disciplínách, ale častěji jednotlivě.“
Foto: archiv Akademie tradičního karate Valašské Meziříčí
Adam vlastní hnědý pásek z karate. Vyšší
je už jen černý, poté následují tzv. dany
a těch lze získat celkem deset. Tyto technické stupně hodnotí výkonnost, zdatnost
a celkový postup závodníka. Podle Adama
se dá mnoho zkušeností nasbírat na seminářích a víkendových soustředěních. Trénují na nich děti a dospělí společně, jsou
rozřazeni podle výkonnostních pásků.
„Těchto seminářů se účastní zahraniční
trenéři z Polska, ale například i z Ameriky a Izraele. Mým největším vzorem je
však Radek Januš, jeden z mých trenérů,“
dodal nadějný sportovec.
„Adam byl již od malička velký talent
a vzhlížejí k němu právě ti nejmenší karatisté, kteří v Akademii začínají trénovat
od pěti let,“ uvedl pro Spektrum Rožnovska Radek Januš z Akademie tradičního
karate ve Valašském Meziříčí. „Jenže
talent není vše a v určitém věku už k dobrým výkonům nestačí. Adam pravidelně
trénuje několikrát týdně. Samozřejmě
s velkou podporou rodičů, bez které karate
na špičkové úrovni dělat ani nejde. Velmi
se těším, až bude Adamovi šestnáct a stane
se součástí mladší reprezentace České
republiky, která se již účastní evropských
i světových špičkových závodů,“ dodal
Radek Januš, který věří, že jeho svěřenec
z Valašské Bystřice si své pevné místo
v reprezentaci České republiky najde.
Před každým vystoupením v soutěži se
Adam musí pořádně rozcvičit, aby neměl
ztuhlé tělo a svým výkonem dokázal
rozhodčí co nejvíce přesvědčit. Nejvíce
závod prožíval při Evropském poháru
v Polsku, protože všechno natáčela televize. „A to nebylo vůbec příjemné,“ podotkl Adam, který ještě donedávna soutěžil
za mladší žáky. Nyní již reprezentuje Českou republiku v kategorii žáků starších.
Velké podpory se mu dostává také od
kamarádů a učitelů ze Základní školy ve
Valašské Bystřici. Všichni jsou nadšeni,
když donese ukázat medaili. Zda ji přiveze
i z dětského Mistrovství Evropy v Anglii,
kam odletěl 18. října, nebylo do redakční
uzávěrky známo.
Iveta Křenková
Restaurace U Machýčků již tradičně patří k místům, kam se tarokáři z Valašska
rádi sjíždějí.
Tarokáři hráli u Machýčků
Osmatřicet hráčů se sjelo do Valašské
Bystřice, kde v sobotu 12. října v restauraci U Machýčků odehráli osmé kolo
šestého ročníku Valašské tarokové ligy.
Mezi přítomnými, kteří do malebné
obce na Valašsku zavítali z Rožnovska,
Vsetínska a Zlínska, si zahrály taroky
i dvě ženy: Anna Neumannová z Vigantic a Pavla Husáková z Troubek u Přerova. Po velkém boji zvítězil Jan Děcký
z Horní Bečvy, druhý byl František Pobo-
řil z Rožnova a třetí Jiří Bártek ze Zlína,
který zatím po osmi kolech Valašské tarokové ligy 2013 vede. Zdaleka však není
ještě rozhodnuto. Deváté kolo se hraje
28. října v Horní Bečvě a 7. prosince se
tarokáři opět sejdou ve valašskobystřické
restauraci U Machýčků, kde zároveň
budou vyhlášeni nejlepší hráči letošního
roku. Podrobné informace o průběžných
výsledcích jsou zveřejněny na www.
taroky.cz.
Text a foto: MTA
Pozvánka na divadelní komedii
! Chcete se výborně pobavit a náramně
odreagovat? V tom případě přijměte
pozvání na komedii plnou písniček, kterou do Valašské Bystřice přijedou zahrát
členové divadelního souboru Berani
z Těškovic. Představení nazvali Co eště
nevíte, v hospodě se dovíte. Pro své
diváky připravili scénky o sousedských
vztazích, o lidských povahách a zejména
o pomluvách a klevetách, které na venkově panují. Těškovičtí ochotníci přije-
dou do Valašské Bystřice 9. listopadu
a jejich představení ve Společenském
domě U Pernických začíná v 17 hodin.
Předprodej vstupenek v prodejně Gabriela, tel. 728 937 774.
-CHA-
$ 571 759 711
www.valasskabystrice.cz
ZUBŘÍ
Valašsko očima rožnovských malířů
To naše krásné Valašsko už popsali celé,
buď naši básníci, nebo spisovatelé.
Tomu, kdo tady ale denně žije,
netřeba prózy, ani té poezie.
Dokonce i obraz tam někde ve výklenku
jenom imituje krásu, co nás obklopuje
venku.
Autorem veršů je Jaroslav Kaňát,
který společně s Vladimírem Bartoškem, Janem Zůbkem a Štěpánem Krhutem vystavuje své obrazy v zuberském
Muzeu Na Petrohradě. Jak zaznělo na
vernisáži dne 17. října, tento čtyřlístek
rožnovských výtvarníků spojuje láska
k valašské krajině. Ta se také stala hlavním tématem výstavy, která účastníky
vernisáže mile potěšila. Veřejnosti je
přístupna do 10. listopadu, vždy od 14
do 17 hodin. V pondělí je zavřeno.
MTA, foto 2x: Pavel Czinege
Vernisáže se zúčastnili i její hlavní protagonisté: zleva Štěpán Krhut, Vladimír
Bartošek, Jan Zůbek a Jaroslav Kaňát.
Pozvánky
! Společný koncert Vladimíra Kerndla
s kapelou Swing band Zubří se koná
v pátek 25. října od 18 hodin v Klubu.
Vstupné je 180 korun.
! Alternativní přístupy v medicíně
jsou tématem druhé přednášky Akademie třetího věku. Do křesla pro hosta
v Klubu usedne ve čtvrtek 7. listopadu
od 17.30 hodin Radka Dvořáková.
Vstupné je 30 korun, lze si zakoupit
permanentku na devět přednášek za
150 korun.
Starobylé dřevěnice od Jaroslava Kaňáta.
! První ročník Zuberské amatérské
ligy v kuželkách odstartuje v listopadu
v místní kuželně. Jak informuje zubran.
cz, do soutěže tříčlenných smíšených
družstev se mohou zapojit všichni neregistrovaní hráči starší 15 let, kteří nepůsobí v žádném jiném kuželkářském
oddíle v České republice. Na závěr ligy
se uskuteční turnaj TOP 12.
-AM-
NEDĚLNÍ HODINY ZPĚVU. Třináct děvčat a chlapců v neděli dopoledne přichází na zuberskou faru za písničkou. Pravidelně si zde v tento sváteční den
od devíti do desíti hodin prozpěvují s Marií Křenkovou, absolventkou ostravské konzervatoře. Nejmladší Aničce Petřekové jsou tři roky a nejstarší Káje
Macháčkové je dvanáct. Děti znají spoustu křesťanských písniček, převážně od
současných autorů, ale společně si zanotují i další oblíbené zhudebněné texty.
Třeba od Jaroslava Uhlíře, který za posledních 40 let ve spolupráci se Zdeňkem Svěrákem složil desítky hitů. Některé z nich zazpívá v zuberském Klubu
ve středu 30. října od 18 hodin. Na jeho koncert se těší i třináct svěřenců Marie
Křenkové. Společně s Jaroslavem Uhlířem si totiž zazpívají závěrečnou píseň
koncertu Stromy. A aby dětské hlásky bylo pořádně slyšet až do poslední řady
sálu, s malými Zubřany vystoupí také 19 dětí z Hutiska-Solance.
Text a foto: MTA
Krátce
! Informační portál www.zubran.
cz, který vytvořil Aleš Měrka se svým
týmem, se těší velké čtenářské oblibě.
Na internetu byl spuštěn 20. srpna
a 15. října už zaevidoval desetitisícího návštěvníka. Tvůrci webu přinášejí aktuální informace z kulturního,
sportovního a společenského života
města. Mimo jiné zveřejňují i zpravo-
dajství ze Zubří ze Spektra Rožnovska.
-MTA-
$ 571 757 051
www.mesto-zubri.cz
VIDČE
STRANA 8
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 21/2013
Toulky po jihovýchodní Šumavě
Blanský les a jihovýchodní část Šumavy se staly cílem letošního podzimního poznávacího a turistického zájezdu Vidčanů. I když meteorologické předpovědi nevyznívaly
příznivě, nakonec jsme se domluvili i s počasím.
První zastávkou výletu se stala
malebná jihočeská víska Holašovice.
Náves ve stylu selského baroka, která
je na seznamu Unesco, se všem moc
líbila. Poté jsme se vydali do Krasetína, odkud vede lanovka na nejvyšší
horu Blanského lesa – Kleť (1 084 m).
Pravda, lanovka už něco pamatuje,
spolehlivě nás však vyvezla až téměř
na vrchol k Tereziině chatě a Josefově
rozhledně. Pokochali jsme se krásným
výhledem do širokého okolí jižních
Čech, lanovkou se vrátili zpět dolů
a pokračovali do Třísova. Následovala
sice ne dlouhá, ale místy obtížná túra
na Dívčí Kámen. Od něj to už bylo jen
několik kilometrů ke klášteru Zlatá
Koruna, který stojí na břehu Vltavy od
dob vlády Přemysla Otakara II.
Den s turistikou
Druhý den zájezdu jsme věnovali turistice. Zahájili jsme ji na německém Dreisesselbergu. I když nás ráno zaskočila
pořádná mlha s mžením, přesto se šestnáct odvážlivců vydalo na sedmnáctikilometrovou túru po hřebeni Šumavy až
k vrcholu Plechý (1 378 m) a pod ním
k Plešnému jezeru.
Chůze po chodníčkách v mlze, kdy
málem jeden neviděl druhého, byla
docela slušným adrenalinem i pro
ostatní účastníky zájezdu, kteří se rozhodli pro lehčí túru. Vydali se poznávat
některá zajímavá místa v tzv. Kamenném lese s vyhlídkami a hlavně s kaplí
na vrcholu Třístoličníku. Poté si to namířili do Stožce a odtud k Soumarskému
mostu, kde se pro vodáky každoročně
odemyká a zamyká Vltava. V Nové Peci
pak absolvovali nenáročnou a příjemnou túru k bývalému viaduktu Schwarzenberského kanálu.
Po procházce podvečerním Frymburkem se všichni těšili na večerní program.
I tentokrát se videčská kulturní úderka
postarala o skvělou zábavu. Diváky
mile překvapil koncert pěveckého
sboru Berušky se sbormistrem B.CH.
Jejich repertoár byl obdivuhodný.
Slyšeli jsme písně lidové, válečné, partyzánské, budovatelské, pionýrské,
trampské i semaforské. Diváci ocenili,
že sbormistr i přes životní peripetie
neztratil nic ze svého šarmu a dirigentského umění. Stačil udirigovat nejen
sbor, ale i diváky, kteří se spontánně
i s nostalgií přidali. Pravda, některé
Berušky byly kapku přestárlé, jiné mladicky rozverné, jedna dokonce v naději
a některé jakoby zakřiknuté, ale všem
to výborně zpívalo, o čemž svědčil
i předvedený kánon.
Skvost na Zemské výstavě
Vidčany při návštěvě měst někdy doprovázejí průvodci. Tak tomu bylo i při prohlídce
Českého Krumlova.
Třetí den začal exkurzí v elektrárně
Lipno I. Seznámili jsme se s historií
této stavby a přes kameru v přímém
přenosu sledovali opravu generátorů.
Poté jsme se vydali do Loučovic na
Čertovu stěnu, což je kamenné moře na
břehu Vltavy. Jedná se prý o dílo čertovo podle opery Bedřicha Smetany.
Další naše zastávka byla ve Vyšším
Brodě, kde je v místním klášteře až do listopadu otevřena společná česko-bavorská
Zemská výstava. Jsou na ní představeny
obrazy a především Závišův kříž. Jedná
se o českou památku na úrovni korunovačních klenotů nebo relikviáře svatého
Maura v Bečově. Za Závišovým křížem
jsme však museli po úzkých schodech
až do kamenné věžičky kostela. Památný
Náves ve stylu českého baroka v Holašovicích.
skvost byl i za sklem bezpečnostního trezoru opravdu nádherný.
Z Vyššího Brodu jsme pokračovali
do osady Svatý Tomáš a odtud pak procházkou k Vítkovu Kameni - hradu nad
vodní nádrží Lipno. Je z věže vidět jako
na dlani, ale ne celá.
Po prohlídce z hradu a občerstvení ve
Staré schwarzenberské lesovně jsme zamířili do Frymburku na okružní jízdu po
Lipně. S novou lodí, pojmenovanou po
šumavském bardu Adalbertu Stifterovi,
jsme si užili nádhernou plavbu. Z přístaviště náš výlet pokračoval autobusem
do Lipna. Někteří se rozhodli navštívit
lipenskou Stezku v korunách stromů, aby
ji mohli porovnat s tou, co jsme navštívili
loni v Německu. Ta naše dopadla v hodnocení líp – stojí na kopci, je lepší rozhled.
Za památkou Unesco
Čtvrtý a poslední den byl přímo
pohodový. Probudili jsme se do krásného dne, i když kapku chladného.
Čekala nás prohlídka Českého Krumlova s výbornou průvodkyní, díky které
už konečně víme, proč je toto nádherné
město zapsáno na seznam kulturního
dědictví Unesco.
Chybu neměla ani exkurze starého
pivovaru Eggenberg. Provázel nás sám
sládek, který všem Vidčanům natočil ve
sklepě tuplák a provedl Pivovarskými
zahradami. V eggenbergské restauraci
pak každý dostal dvě točená, která byla
v ceně exkurze a ke svátečnímu nedělnímu obědu ohromně chutnala. Po
útoku na podnikovou prodejnu Eggenbergu jsme vyplnili řidiči Janu Skalíkovi volná místa v kufru jeho autobusu
pivem a spokojeně odjeli z Čech domů.
S pocitem uspokojení, že jsme poznali
další část z našich pohraničních pohoří.
A kam se chystáme v příštím roce? Do
Novohradských hor a České Kanady.
Text a foto: Marcela Švajdová
$ 571 655 010
www.vidce.cz
VIGANTICE
Áčko nejlepším týmem Valašska
Hasičské týmy
Hasičský sport. Záliba, která se po několika letech vrací opět do podvědomí a z řad
dětí je o ni stále větší zájem. Ve Viganticích Sbor dobrovolných hasičů působí již několik desetiletí a právě tento rok se zcela jistě nesmazatelně zapíše do jeho historie.
Vždyť ještě loni byly Vigantice na soutěžích víceméně do počtu. Až konec
sezony, kdy se jim podařil požární útok
pod 20 vteřin a vzešlo z toho krásné třetí
místo, naznačil, že má tato generace
našlápnuto k úspěchu. Dostavil se letos.
Přestože se starší žáci potýkali s velkou
konkurencí, i tak se jim podařilo jedenkrát postavit na stupně vítězů a odvézt si
pohár za třetí místo. Stejného výsledku
dosáhli i mladší žáci z družstva B. Tvoří
ho ti nejmenší, kteří teprve začínají sbírat zkušenosti a zvykají si na průběh
závodů.
Největších úspěchů v letošní sezoně
dosáhlo áčko mladších žáků. Z 11 soutěží
si odvezli šest pohárů. Dvakrát skončili na
prvním, druhém a třetím místě a vylepšili
si také svůj osobní rekord, který je nyní
16:49. V krajské soutěži o Pohár ředitelky
HZS ZLK se také neztratili a obsadili
skvělé šesté místo.
V konečném letošním bodování vybojovaly vigantické děti z áčka vynikající
druhé místo v Okresní vsetínské lize,
které je historickým úspěchem celého
sboru. Staly se tak pro tento rok nejlepším týmem Valašska. Velké díky patří
jejich trenérce Romaně Grigorescu,
která se svými svěřenci obětavě trénovala přes zimu v tělocvičně a celé prázdniny venku. Jelikož byla dětí spousta,
pomáhali jí i Petra Slováčková, Kateřina Matůšová a Vít Podbřecký, kteří
se o tento historický úspěch rovněž
zasloužili.
Zuzana Bělíková
Áčko – mladší žáci:
Andrea Procházková, Veronika Sklářová, Pavla Olšarová, Josef Petřek,
Richard Válek, Monika Solanská
a Zuzana Tydlačková.
Béčko – mladší žáci:
Michaela Olšarová, Štěpán Fárek,
Vít Jakeš, Martin Sklář, Tereza
Francková, Klára Smolová a Ondřej
Kvapil.
Družstvo starších žáků:
Gabriela Válková, Sára Bělůnková,
Tereza Solanská, Radek Porubský,
Lucie a Markéta Vičanovy, Iveta Fiurášková a Vojtěch Pernica.
-ZB-
$ 571 654 848
www.vigantice.cz
Vigantické hasičské mládí na společné fotografii. Foto: archiv SDH Vigantice
ZAŠOVÁ
Sauna prospívá v každém věku
S příchodem podzimu roste zájem o saunování. Nejinak je tomu i v zašovském Rehabilitačním centru, které návštěvníkům slouží o středách, pátcích a sobotách.
Finskou saunu ve sportovním objektu, a také nakrájená jablíčka. Příjemnému
v němž se nachází i tělocvična, vybudo- odpočinku napomáhá rovněž relaxační
val před dvanácti lety místní obecní úřad. hudba a aromatické svíce ve stojáncích
Od prvního října je sauna opět otevřena s vodou.
„Bydlím v Hranicích na Moravě, a když
a pomáhá posilovat imunitu všem, kteří si
zvykli ji pravidelně navštěvovat. „Stále více jedu k příbuzným do Stříteže nad Bečlidí nedá na ni dopustit,“ uvedl pro Spekt- vou, vždy si naplánuji cestu tak, abych se
rum Rožnovska Oldřich Mechl, který se v páteční podvečer mohl zastavit v zašovské
svou ženou Helenou o zákazníky pečují. sauně a po ní hned také na masáži,“ uvedl
Dbají například, aby zejména ti, kteří pro Spektrum Rožnovska Jindřich Honanemají se saunováním zkušenosti, nebyli lík. Zamlouvá se mu totiž především útulné
v kabině příliš dlouho a před opětným domácí prostředí malého rehabilitačního
vstupem si dostatečně odpočinuli. „Sauna centra, jehož nabídku doplňuje také whirlprospívá člověku v každém věku, jen by se pool a klasická masáž. Jak podotkl Oldřich
jí měli vyvarovat lidé s nemocným srdíč- Mechl, nejvíce zákazníků si stěžuje na
kem, vysokým tlakem a kožními nemo- nemocnou páteř, zejména na krční. Když
cemi,“ dodala Helena Mechlová, která je v těle zánět, v tom případě raději zahřeje
zákazníkům připomíná, jak důležité je v mikrovlnce polštáře z pohankových slusprávné dýchání ústy a v neposlední řadě pek, přiloží na postižené místo a pacienta
i dodržování pitného režimu. Pro občer- zabalí do teplé deky. S masáží raději počká
stvení jim proto nabízí vodu s citronem pár dnů, až zánět odezní. Text a foto: MTA
Krátce
! Správné saunování se obvykle skládá
ze tří opakovacích koleček. Tělo nejdříve rozehřejeme a následně zchladíme. Prudký přechod mezi teplem
a zimou je pro organismus zátěží, proto
ho nechejme po každém kolečku odpočinout. Pravidelné saunování pomáhá
k posílení imunity, zlepšení krevního
oběhu a zrychlení látkové výměny, kdy
se nadměrným pocením vyplavují z těla
nahromaděné škodlivé látky. Odborníci
doporučují navštěvovat saunu po cvičení. Prodlouží se tak doba, kdy je metabolismus po fyzické námaze zrychlený
a nastává správný čas pro regeneraci
svalů a kloubů. A jak často saunu navštěvovat? Jednou týdně. Po ní se nedoporučuje namáhavá práce.
(red)
Oldřich Mechl při masírování používá konopný olej. Vzkazuje našim čtenářům, že
je vhodný i na večerní ošetření unavených nohou. Prý se pak lépe člověku usíná.
$ 571 634 041
www.zasova.cz
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 21/2013
PÍŠETE S NÁMI NOVINY
STRANA 9
Koryčanské Paseky vítaly babí léto
Naše oblíbená akce „Hledání babího
léta” proběhla v pátek 27. září. Všichni
žáci se na školní zahradě pozdravili
s paní ředitelkou a rozdělili do smíšených
družstev tvořených 1. až 5. třídou. Děti
Sluníčkové školy celé dopoledne trávily
v přírodě a na šesti stanovištích plnily
úkoly týkající se Rožnova, dopravní
výchovy, poznávání stromů a zvířat,
první pomoci. Lákavým stanovištěm byl
hod šiškou na cíl a také hádání dobrot
podle chuti i hmatu. Nová trasa prověřila dobrou orientaci žáků v terénu,
jejich zdatnost, vědomosti, vzájemnou
spolupráci i zodpovědnost o malé prvňáčky. Nejlepší družstva byla odměněna
sladkým překvapením. Odpoledne si
plnění zábavných úkolů vyzkoušeli
také rodiče se svými dětmi. Po návratu
si mohli pochutnat na výborných švestkových koláčích. „Hledání babího léta”
bylo úspěšné díky úžasnému kolektivu
i dětem naší školy. Těšíme se na příští
rok.
Text a foto: Gabriela Picková
Setkání seniorů ve Vidči
Letošní setkání seniorů naplánovala
kulturní komise při radě obce na pátek
11. října. V krásném podzimním odpoledni se sešli videčští důchodci v sále
Kulturního domu. Podle programu je
čekalo předvedení pohádky Popelka
žáky 4. třídy místní ZŠ, občerstvení,
program kulturní komise a posezení
při akordeonu.
Bezprostřední předvedení pohádky
seniory velmi potěšilo, čemuž odpovídal i potlesk. Proto se děti rozhodly
ještě přidat rozvernou písničku o let-
ním táboře. Ta seniory nejen rozesmála, ale i naladila příjemnou atmosféru setkání.
Přátelskou debatu mezi lidmi přerušilo podávání výborného guláše, který
uvařily kuchařky ze školní jídelny. No
a pak následovaly vzpomínky na staré
časy ve Vidči – třeba jak se smažily
trnky a co se při tom všechno stalo.
Po vyprávění se pustila do hraní paní
Alena Balejíková a společný zpěv provázel zbytek celého setkání.
Text a foto: Marcela Švajdová
Odpoledne si plnění zábavných úkolů vyzkoušeli také rodiče s dětmi.
Adaptační kurzy aneb seznamte se prosím
Studenti nastupující do 1. A8 se svým novým třídním.
Začátek nového školního roku je na
Gymnáziu v Rožnově pod Radhoštěm
již pravidelně spojen s adaptačními
kurzy studentů nastupujících do prvních ročníků. Pro mladé začínající gymnazisty, kteří mají před sebou osm let či
čtyři roky společného studia, jsou tyto
dny první příležitostí, jak se vzájemně
poznat, navázat kamarádské vztahy
a vkročit do party lidí, která bude jejich
základnou.
6. září v osm hodin ráno jsme tedy
autobusem vyrazili do krásného prostředí vrcholu Soláně – na Čarták,
kde slunné počasí ještě umocnilo
kouzlo valašských kopců. Půlhodina
na vybalení a jde se na to. V dopoledních seznamovacích hrách si studenti
zapamatovali jména svých nových
spolužáků, jejich zájmy i koníčky. Po
obědě a „chvilce klidu” jsme se vrhli na
závodivé hry zaměřené nejen na rychlost, ale především spolupráci ve skupině. Poté jsme se přesunuli na plážové
hřiště, kde se uskutečnil turnaj v přehazované a přetahování lanem. Po náročném programu se děti posilnily výbornou večeří a poklidnou procházkou
jsme společně dobyli vrchol Soláně.
Přes noc nabrali všichni účastníci
nových sil, takže se po snídani mohli
vrhnout na nové úkoly, v nichž hledali
společné řešení v krizových situacích.
Závěrečná bojová hra pak seznamovací
program ukončila. Po obědě proběhlo
nezbytné balení a 7. září jsme vyrazili
zpět do Rožnova.
První společná akce splnila svůj účel,
studenti se blíže seznámili, zasportovali si i pobavili při soutěžích a určitě
se naučili vzájemně spolupracovat,
nebát se kamaráda požádat o radu,
spolehnout se na třídního učitele. Jsou
to první důležité nezbytné vklady a já
pevně doufám, že jim jejich nadšení
a elán vydrží po celou dobu dalšího
studia.
Text a foto: Jakub Janíček
Přátelská pohoda.
Běžecké družstvo z rožnovského gymnázia má zlatou
Dorostenecké družstvo chlapců z Gymnázia v Rožnově pod Radhoštěm několik let za sebou nenašlo v okrese na trati
5 km dlouhé přemožitele. Po loňském
stříbru na krajských závodech v biatlonovém areálu v Bystřici pod Hostýnem
se letos - 9. 10. 2013 v biatlonovém
areálu na Bedlině, kde se závod konal,
dočkali zlaté medaile a poháru v soutěži družstev. Na společné fotce zleva
Matěj Štorek, René Kesler, uprostřed
absolutní vítěz závodu Jan Graclík,
dále Vilém Riedel a Jan Srba, v popředí
- naděje týmu Tomáš Štverák.
Vytrvalostní tratě se stávají pro naše
studenty oblíbenou závodní disciplínou. Závody v Bystřici pod Hostýnem
jsou rok od roku atraktivnější a jejich
úroveň je opravdu vysoká, a to nejen
kvůli tradičně výborné organizaci, ale
také díky vybudovanému zázemí pro
sportovce.
Text a foto: Jana Schwarzová
Základní škola Záhumení se letos poprvé zapojila do celostátního ekologického projektu 72 hodin - Přidej ruku k dílu. Ten probíhá vždy jednou v roce tři dny (72 hodin)
po celé republice. Letos se jej zúčastnilo více než 130 škol. A jak jsme se zapojili my?
Uklidili jsme si naši krásnou školní zahradu. A moc nás to bavilo!
Text a foto: ZŠ Záhumení
NOVINKY Z DRUŽEBNÍHO MĚSTA
Tvorivá dielna na jednom sídlisku
Dorostenecké družstvo chlapců z Gymnázia v Rožnově pod Radhoštěm.
Motto ředitele: Motorem naší školy jsou zemědělci
To bylo hlavní motto aktivu zemědělského
vzdělávání Zlínského kraje, který se uskutečnil na Střední škole zemědělské a přírodovědné v Rožnově pod Radhoštěm dne
26. září 2013 pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka.
Tohoto aktivu se zúčastnili zastupitelé
Zlínského kraje i města, zástupci farmářů
a zemědělských podniků, zájemci a odborníci dalších škol zabývající se zemědělskou
problematikou.
Ředitel školy Ing. Jaroslav Krčmář ve
svém vystoupení poukázal na to, že byl
v letošním roce otevřen nový učňovský
obor FARMÁŘ-ZEMĚDĚLEC, jehož
prioritním úkolem bude připravovat tolik
žádané mladé zemědělské odborníky.”
Během aktivu si postupně brali slovo
pozvaní hosté, z nichž můžeme uvést
například Ing. Ivana Mařáka - náměstka
hejtmana Zlínského kraje pro životní
prostředí. Jeho příspěvek se týkal spojení
zemědělství a šetrného přístupu k přírodě,
dále PaedDr. Petra Navrátila - člena Rady
Zlínského kraje zodpovědného za úsek
školství, v němž hovořil o současnosti,
vývoji a perspektivách školství Zlínského
kraje, Ing. Jindřicha Šnejdrlu - víceprezidenta Agrární komory ČR, který zdůraznil význam zemědělství ČR a důležitost
společné zemědělské politiky EU a Mgr.
Milenu Kovaříkovou - předsedkyni výboru
zastupitelstva ZK pro územní plánování
a zemědělství, která hovořila o důležitosti
podpory a propagace výroby regionálních
potravin ve ZK.
Další příspěvek aktivu přednesla paní
Barbara Kilián z družební zemědělské
školy v Hollabrunnu. Zdůraznila, jak
důležitá je podpora zemědělsko-školské
komise v jejich kraji, která jim pomáhá
řešit veškerou problematiku. Počet studentů zajímajících se o zemědělství na
jejich škole od roku 2001 neustále vzrůstá.
Aktiv byl uzavřen gratulací panu Gargulákovi – starostovi obce Prlov za vítězství v soutěži Vesnice roku 2013 v České
republice a následnou prohlídkou školního statku a ranče na Bučiskách, který je
jedním z pracovišť školy.
Společné jednání vyústilo do těchto
stanovisek: Rozšířit spolupráci zemědělských škol Zlínského kraje pro zabezpečení požadavků zemědělců v kraji,
rozšířit spolupráci se zástupci Zlínského
kraje pro zlepšení podmínek zemědělského vzdělávání v kraji, propagovat
regionální zemědělsko-potravinářskou
produkci v kraji.
Akce byla podnětná pro všechny zúčastněné a jednoznačně z ní vyplynul požadavek na podporu a rozvoj zemědělské školy
v Rožnově pod Radhoštěm, neboť naše
zemědělství i do budoucna bude potřebovat nové mladé lidi s odbornou kvalifikací.
Bronislava Zezulová
Predškoláci spoločne so svojimi učiteľkami, ale aj rodičmi pripravovali svetlonosov,
ježkov, figúrky či húsenice od výmyslu sveta.
Tekvičky od výmyslu sveta, jabĺčka,
zemiaky, mrkva, gaštany, listy hýriace
všetkými farbami a iné dary prírody
využili predškoláci Materskej školy
Grznára 1441 na sídlisku SNP v Považskej Bystrici ku svojej tvorivej práci.
Štvrtkové dopoludnie (10. 10.) patrilo
šikovným rukám, fantázii a najmä kreativite, ktorej mali škôlkari na rozdávanie.
Spoločne so svojimi učiteľkami, ale aj
rodičmi pripravovali svetlonosov, ježkov,
figúrky či húsenice od výmyslu sveta.
Spoločná výstavka plná fantastických
nápadov ozdobila triedu a priniesla
deťom radosť.
Nechýbala pesnička o zvieratkách, básnička, ale aj senzačný pocit z dobre vykonanej práce.
Už teraz sa veľkí škôlkari tešia na vianočné tvorivé dielne, kedy budú spoločne
s pani učiteľkami a rodičmi zdobiť voňavé
medovníčky.
Text a foto: Miluše Kollárová,
Považskobystrické novinky
STRANA 10
INZERCE
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 21/2013
Placená inzerce
Více informací v T klubu
nebo na tel.: 571 651 233
VOLNÝ ČAS 24. 10. - 7. 11. 2013
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 21/2013
T klub – kulturní agentura
Tel. 571 620 222, 571 651 233
www.tka.cz
Kino Panorama
Tel. 734 366 060
www.disdata.cz, www.tka.cz
KORÁLKOVÉ ČAROVÁNÍ
15.00 až 18.00 hodin - SVČ
PONDĚLÍ 4. 11.
ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30 hodin - SVČ
STÁLÁ EXPOZICE
ČTVRTEK 24. 10.
STŘEDA 6. 11.
FILMOVÝ KLUB – FUTUROLOGICKÝ KONGRES
18.00 hodin
STREET DANCE S ERSI II.
14.00 hodin – tělocvična ZŠ 5. května
DO PONDĚLÍ 13. 1.
PÁTEK 25. - NEDĚLE 27. 10.
KAŽDÁ LISTOPADOVÁ NEDĚLE
ROŽNOV VE 21. STOLETÍ
výstava
v době otvíracích hodin MěÚ
TURBO
18.00 hodin
PONDĚLÍ 28. 10.
PLÁN ÚTĚKU
20.00 hodin
MINIKURZ – LINE DANCE PRO ZAČÁTEČNÍKY
určeno dětem i dospělým zájemcům, poplatek
25 Kč/lekce
16.00 až 18.00 hodin - SVČ
VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ
– Galerie Na Letné
Výstava otevřena dle otevírací doby MěÚ.
SLET BUBENÍKŮ
koncert
18.00 hodin – Společenský dům
STŘEDA 13. 11.
PÁTEK 25. - NEDĚLE 27. 10.
PONDĚLÍ 28. - ČTVRTEK 31. 10.
BATTLE OF THE YEAR: THE DREAM TEAM
18.00 hodin
HALÓ, MARIE! ANEB KARLOVY PERIPETIE
autorská hra spolku Div.Och z Rožnova pod
Radhoštěm
19.00 hodin – Společenský dům
PONDĚLÍ 28. - ČTVRTEK 31. 10.
ČTVRTEK 14. 11.
PÁTEK 1. - NEDĚLE 3. 11.
CESTA KOLEM SVĚTA - ÍRÁN
Klub cestovatelů
19.00 hodin – T klub
PŘÍBĚH KMOTRA
18.00 hodin
Valašské muzeum v přírodě
Tel. 571 757 111
www.vmp.cz
ÚRODA Z POLÍ, ZAHRAD A SADŮ
výstava
Janíkova stodola VMP
PONDĚLÍ 25. 11.
2. KONCERT ŽÁKŮ
v programu vystoupí žáci hudebního
a literárně-dramatického oboru
17.30 hodin - koncertní sál ZUŠ
KAŽDÉ PONDĚLÍ – PÁTEK
21. VÝSTAVA „NA CHODBÁCH“
vystaveny práce žáků ZUŠ – malba, kresba,
grafika a keramika
12.00 – 18.00 hodin – ZUŠ
Alternativní centrum o.s.
tel. 571 118 439, 604 163 735
www.alternativnicentrum.webnode.cz
LOKÁLNÍ EKONOMIKA
zakládací workshop
18.00 hodin
OSHO KUNDALINI MEDITACE
17.30 hodin - ZŠ 5. května
PÁTEK 1. 11.
MAOK @ ENIESA a MOSKIN
dvojkoncert meditační a world-folk hudby
19.00 hodin - Společenský dům
ČTVRTEK 7. 11.
ÚTERÝ 5. 11.
PONDĚLÍ 4. - STŘEDA 6. 11.
KRÁSNÁ HELENA
zájezd do divadla
16.30 hodin - odjezd z AN, cena 250, 300 Kč
ŽENA V KLECI
18.00 hodin
TRANSFORMAČNÍ MEDITACE
řízená
17.30 hodin
ČTVRTEK 8. 11.
STŘEDA 6. 11.
ČÁJ O PÁTÉ
taneční odpoledne pro seniory, tentokrát v papučkách
16.00 – 20.00 hodin – Klub seniorů
BACHOVY ESENCE PRO ZVÍŘATA
přednáška
17.30 hodin
KAŽDOU STŘEDU
PÁTEK 8. 11.
CVIČENÍ PRO SENIORY
8.00 - 9.00 hodin - tělocvična internátu SŠZePř
TAJEMSTVÍ SPOKOJENÉHO ŽIVOTA
přednáška s projekcí
17.30 hodin
PONDĚLÍ 4. - STŘEDA 6. 11.
2 ZBRANĚ
20.00 hodin
FILMOVÝ KLUB – ROZBITÝ SVĚT
18.00 hodin
www.disdata.cz
Základní umělecká škola
Tel. 571 751 455
www.zusroznov.cz
ČTENÍ SLUŠÍ KAŽDÉMU
cyklus hlasitého čtení z vlastních literárních
prací tvůrčí seniorské skupiny
15.00 hodin – Domov seniorů
AUTOBUSEM ZA POZNÁNÍM - VSETÍN, LEŠNÁ
8.00 hodin - odjezd z AN, cena 90 Kč
PÁTEK 1. - NEDĚLE 3. 11.
KAŽDÝ ČTVRTEK
PLAVÁNÍ PRO SENIORY
14.00 – 15.00 hodin - krytý bazén
KAŽDÝ PÁTEK
TANEČNÍ KROUŽEK COUNTRY – LINE DANCE
16.00 hodin - SVČ
MILAN CHABERA
výstava obrazů
Otevírací doba: st – pá 10.00 – 13.00
a 14.30 – 17.30 hodin, so 9.30 – 12.00 hodin
Městská knihovna
Tel. 571 654 747
www.knir.cz
PONDĚLÍ 4. 11.
MINIŠKOLA POHYBOVÉ VÝCHOVY
14.00 a 15.00 hodin - SVČ
PONDĚLÍ 4. 11.
RYBÁŘSKÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI
14.30 hodin - ZŠ Horní Bečva
PÁTEK 1. 11.
IMAGINACE
vernisáž fotografií Vladislava Chmelaře
17.00 hodin – podkroví knihovny
PONDĚLÍ 4. 11.
MĚSTO V MÉ PAMĚTI
PONDĚLÍ 4. 11.
Příští číslo
vychází
ve čtvrtek
7. listopadu 2013!
Tipy pro příští dny
VALAŠSKÝ HORTIKOMPLEX
Do neděle 3. listopadu
Janíkova stodola VMP
Výstava s názvem Úroda z polí,
zahrad a sadů aneb Valašský hortikomplex se koná v prostorách Janíkovy stodoly Valašského muzea v přírodě do 3.
listopadu.
„Expozice představuje ve dvou rovinách výpěstky zemědělství z minulosti
a ze současnosti,“ vylíčil ředitel skanzenu Jindřich Ondruš.
Odrůdy minulosti může návštěvník
na místě srovnat se současnými plodinami, které v poslední době dobývají
český zemědělský trh. „Většina vystavených vzorků ze skupiny takzvaných
starých odrůd jsou pěstovány v areálu
Valašské dědiny v rámci programu
Zachování starých a krajových odrůd
zemědělských plodin,“ doplnil Jindřich
Ondruš.
Kdo se chce o zemědělství na Valašsku dozvědět víc, neměl by si nechat ujít
přednášku Dušana Nesrsty z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu
zemědělského, která se koná v sobotu
26. října od 10.30 do 12.00 hodin.
-bur-
Miloš Vacík, David Koller, Pavel Koudelka, Tomáš Rendl, Ondřej Anděra
a Oona Kastner.
„Bude to setkání několika hudebních
oblastí. Základ vytvoří hráči na klasické bicí nástroje používané v rockové
i ethno hudbě, ty ale podpoří latinsko-americká rytmika, arabské bubny
a indické hudební nástroje, především
tabla,“ popsala dramaturgyně pořádajícího T klubu – kulturní agentury
Romana Rusková.
Na pódiu se rozezní až dvě tuny
nástrojů v podobě bicích souprav,
činelů, mnoha ethnických bubnů
a elektroniky, ale i lidské hlasy, gongy,
perkuse, barely. „Letos přibudou
i melodické nástroje, jako je kytara,“
! Prodám Škodu 120L, r. v. 1988,
115 tisíc km, STK 04/2015, velmi
dobrý stav, trvale garážováno, tažné
zařízení v TP, řada náhradních dílů.
Cena dohodou. Tel.: 728 945 749.
! Prodám automobil Škoda Fabia
Combi 1.4 MPi, r. v. 2000, TOP stav, bez
koroze, plně servisované, udržované,
servisní knížka, tmavě zelená metalíza,
140 000 km, ve výborném stavu, nebourané, cena 60 000 Kč, garážované
ve Frenštátě p. R. a Rožnově p. R., kontakt e-mail: [email protected] nebo
tel.: 723 043 602.
! Kdo levně prodá nebo přenechá za
přepisové náklady invalidovi starý automobil Škoda 105 nebo 120, 100, 110,
125, 130, Forman, Felicie, Favorit apod.
Jsem z Rožnova p. R. Kontakt: 571 651
859 nebo [email protected]
NEMOVITOSTI
přiblížila Romana Rusková s tím, že
pestrý globálně-hudební mix každoročně poutá pozornost odborné i laické
veřejnosti a koncerty bývají nezapomenutelným hudebním zážitkem.
Vstupné stojí v předprodeji 150 korun,
na místě hosté zaplatí 180 korun. Předprodej vstupenek v T klubu a v Informačním centru.
-bur-
! Přenechámzahrádku v zahrádkářské
kolonii v Rožnově. Tel.: 733 779 160.
KOUPÍM
! Kdo levně prodá nebo daruje
dětské kolo malému šikovnému chlapečkovi z Rožnova p. R. Možno i před
opravou. Kontakt: 571 651 859 nebo
[email protected]
KAREL PLÍHAL
- VZDUCHOPRÁZDNINY
RŮZNÉ
Úterý 19. listopadu - 19 hodin
kino Panorama
! Nabízím doučování českého jazyka 4.–9. třídy základní školy a příprava k přijímacím zkouškám. Tel.: 608
887 208.
Čerstvý držitel ceny Anděl za album
KOMERČNÍ
Karel Plíhal.
BUBENÍCI SI DAJÍ
DOSTAVENÍČKO V ROŽNOVĚ
Pondělí 28. října - 18 hodin
Společenský dům
Slet bubeníků bude hostit v pondělí
28. října rožnovský Společenský dům.
Večer bude od šesti hodin patřit takovým jménům, jako jsou Pavel Fajt,
! Prodám 3řadovou červenou heligonku DELICIA F III. Ladění BDUR Es
As - 6 kusů ozvučníků. Velice zachovalá, v dobrém stavu. Cena včetně
kufru, řemenu 10 000 Kč. Tel.: 571
142 628, 732 887 005.
! Prodám nádoby na kvas pro pálení
slivovice a demižony. Tel.: 571 625
869, 605 906 703.
! Prodám sběrateli tmavý dřevěný
kulatý stůl o průměru 90 cm a čtyři
kusy tmavých čalouněných židlí s tvarovanými opěradly. Potah v béžové
barvě. Cena 1 000 Kč. Tel.: 702
508 919.
! Prodám levně nové NEPOUŽITÉ
dámské skládací KOLO OLPRAN Folding Bike, 5rychlostní, s přehazovačkou
Schimano, rychloupínáky, zelená
metalíza, blatníky, 1 200 Kč, uloženo
v Rožnově pod Radhoštěm, kontakt:
[email protected] nebo 604
488 091.
! Prodám pohlednice: vánoční a novoroční 900 ks, velikonoční 550 ks, blahopřání 250 ks. Cena: 800 Kč. Tel.: 737
537 297.
! Prodám cihly porotherm profi 44,
5 palet + 31 ks – na lepidlo (paleta
cca 60 ks), dále doplňkové na okna,
dveře, broušená 30 – 1/2. Vše 50 %
sleva. Tel.: 777 650 418.
! Prodám levně rozkládací sedačku,
možno rozložit na dvoulůžko, světle
zelená s opěrkami, udržovaná, velmi
pěkná, možno i se dvěma křesly jako
sadu nebo i vše samostatně. Rožnov
p. R. Kontakt: 571 651 859 nebo
[email protected]
AUTO-MOTO
Galerie Crears
Tel. 739 403 486
www.galeriecrears.cz
DO SOBOTY 26. 10.
Středisko volného času
Tel. 571 115 635
www.svcroznov.cz
Malý oznamovatel
PRODÁM
STŘEDA 6. 11.
ČTVRTEK 31. 10.
ÚTERÝ 5. 11.
ČTVRTEK 7. 11.
SOBOTA 19. 10. – PONDĚLÍ 4. 11.
Klub seniorů
Tel. 774 423 197
[email protected]
NÁKUPNÍ ZÁJEZD DO POLSKA
5.30 hodin – odjezd od Rosavy, cena 130 Kč
ENDEROVA HRA
20.00 hodin
www.tka.cz
Josef Tvarůžek ve vzpomínkách Doubravky
Vejmelkové
16.00 hodin – podkroví knihovny
PÁTEK 25. 10.
STŘEDA 30. 10.
MACHETE ZABÍJÍ
20.00 hodin
STRANA 11
Miloš Vacík.
Foto: archiv SR
Foto: archiv SR
Vzduchoprázdniny Karel Plíhal přijede
potěšit své fanoušky do Rožnova pod
Radhoštěm. Koncert se koná 19. listopadu v kině Panorama od sedmi hodin
večer.
„Jemná a hravá poetika, komorní
atmosféra, inteligentní humor, sebeironické texty. A hlavně famózní kytarové
umění. To vše charakterizuje Karla Plíhala, který je už třicet let jednou z nejvýraznějších osobností folkové scény
u nás,“ pozvala dramaturgyně pořádajícího T klubu – kulturní agentury s tím,
že po koncertu bude zpěvák rozdávat
autogramy.
-bur-
! Contica STAV, s. r. o., rožnovský
prodejce materiálů pro střechy hledá
dlouhodobý pronájem prodejních
a skladovacích prostor. Vnitřní přízemní
hala 200 m2, kanceláře 50 m2, venkovní plocha 300 m2. Další info p. Baratka
tel.: 733 236 699.
! Prodáme
stavební
pozemek
v Zubří, 816 m2, výborně přístupný,
veškeré sítě. Možno okamžitě stavět.
ABILIO, s. r. o., tel.: 730 133 873.
e-mail: [email protected]
Soukromé řádkové inzeráty jsou zdarma zveřejněny ve dvou číslech Spektra Rožnovska. Poté jsou nahraženy
dalšími. V případě jiného požadavku
kontaktujte písemně redakci SR.
SPORT
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 21/2013
STRANA 12
Podzimní fotbal ve znamení derby
V krajském přeboru hrál
minulý víkend v 11. kole
Rožnov s Viganticemi a do
ochozů přišla nebývalá návštěva – 550 diváků! Přestože jsou oba
soupeři na opačných pólech tabulky,
rozešli se smírně. Vigantice (mají
o zápas méně) jsou se 17 body šesté,
rožnovští hráči získali 11 bodů a jsou
třináctí.
V I. A třídě prohrála Dolní Bečva ve
Vlachovicích a doma s Juřinkou shodně
1:2, Vidče dostaly v Podlesí pětku, aby
ji po výsledku 5:1 vrátily doma Vlachovicím. Zubří přestavuje šatny a všechna
utkání podzimu hraje venku. Tentokrát
prohrálo v Kelči 0:4 a v Podlesí 2:5.
V tabulce je Vidče deváté, Dolní Bečva
dvanáctá a Zubří čtrnácté.
V I. B třídě prohrála Zašová v Jablůnce
2:4 a doma remizovala s Janovou 1:1.
Hutisko ztratilo doma body s Ratiboří
po hokejovém výsledku 3:4 a urvalo bod
ve Valašské Polance (2:2). V tabulce je
Zašová s 10 body dvanáctá. Hutisko má
o 2 body méně a je na 13. místě.
Rožnovští dorostenci potvrzují dobrou formu a v krajském přeboru jsou
na velmi pěkné 4. příčce. Naposledy
vyhráli v Hulíně 1:0 a doma rozdrtili
předposlední Vlachovice 14:0!
Starší žáci mají v krajském přeboru
střídavé výsledky. Prohráli v Kunovicích 0:3 a doma hráli s Baťovem 1930
0:0. Přesto jsou v tabulce na 2. místě.
Mladší žáci ve stejné soutěži pod-
lehli Kunovicím po boji 2:3 a Baťovu
1930 uštědřili vysokou porážku 11:2.
V tabulce jsou čtvrtí.
Sokol Kateřinice – FC Rožnov p. R. 3:0
(1:0)
V Kateřinicích se často nevyhrává.
V 10. kole krajského přeboru to potvrdil i zápas našich fotbalistů, ke kterému
odjeli oslabeni o Karbana a zraněného
Michala Maléře. Do poločasu sice
prohrávali jen o gól, ale po přestávce
domácí rozhodli definitivně. Branky
dávali Sviták, Kuzník a Olšák.
FC Rožnov p. R. – TJ Vigantice 1:1
(1:0)
Pravé valašské „derby“ mělo vynikající diváckou kulisu zcela zaplněné
tribuny stadionu na Horních Pasekách.
Domácí, stále ještě bez svého střelce,
měli ze soupeře, v jehož řadách nastoupili dva bývalí ligoví hráči Mucha
a Kučera, velký respekt. Vycházeli ze
zabezpečené obrany a snažili se každou
útočnou akci zakončit střelou. Hosté
pojali zápas možná víc „profesorsky“,
a přestože měli většinu času míč na
svých kopačkách, do šancí se v 1. poločase příliš nedostávali. Mladí rožnovští
hráči byli hbitější a z mála akcí využili
hned tu první v 9. minutě. K trestnému
kopu se postavil Jakub Maléř a trefil
přesně. Míč se od břevna odrazil do
branky. 1:0. O dvě minuty později měla
stejnou možnost Modrá hvězda, ale
Mohyla nastřelil zeď. Ve 13. minutě, se
po přihrávce D. Talpy ocitl v šanci Drápala, jeho střelu však brankář Slovák
vyrazil. V 17. minutě kolmou přihrávku
na Kučeru vystihl Bortl a ve 20. dal
Rožnov dokonce gól, ale ten pro faul
na Slováka neplatil. Brankář Vigantic
musel zasahovat také ve 28. minutě po
centru Jakuba Maléře. Ve 41. minutě se
do slibné pozice dostával Kučera, ale
Balejík ho o míč připravil.
Po změně stran byla herní převaha
Vigantic ještě zřetelnější. K vyrovnání však dlouho nevedla, přestože
trenéři Nerád a Křiva udělali změny
v sestavě. V 62. minutě kopal Jakub
Maléř roh přímo na bránu a kapitán
Vigantic Kožušník hlavou zaskočil za
Slováka. V 67. minutě mohlo být vyrovnáno. Mucha z trestného kopu našel
zcela volného Zetochu, ten však trefil
brankáře Sekyru. To už domácím ubývaly síly a většinou se jenom bránili.
V 75. minutě Macíček ještě gól nedal,
když mu míč odskočil, ale minutu nato
přece jen hosté srovnali skóre. Mucha
přihrál před branku, kde byl všudybyl
Náměstek a ten hlavou mířil přesně k
tyči. 1:1. Naši se sice snažili s výsledkem něco udělat, do brankových příležitostí se však už nedostali. Tři body
si mohly nakonec odvézt Vigantice,
po trestném kopu Mohyly, ale brankář
Sekyra byl proti.
Jiří Piska
Petr Bolf z Rožnova se stal mistrem světa
Šestadvacetiletému Petru Bolfovi z Rožnova pod Radhoštěm se na nedávno proběhlém
mistrovství světa v benchpressu federace WUAP v německém
Eilenburgu podařilo získat mistrovský
titul. Stal se nejmladším a nejlehčím českým závodníkem, který na soutěži oficiálně překonal hranici tří set kilogramů.
Zvedl 307,5 kilogramu v soutěžní kategorii do 110 kil. „Ke cvičení mě přivedl
před deseti lety táta. Bavilo mě hodně
posilovat, a protože jsem byl silnější než
ostatní, začal jsem po pár letech dostávat
nabídky k účasti na závodech,“ vysvětlil
Petr Bolf.
V soutěžích se umísťoval dobře, a proto
se jeho laťka posunovala stále výš. Tři
sta sedm a půl kilogramu je jeho dosavadní rekord. Na konci října by chtěl na
mistrovství světa v silovém trojboji profesionálů v Praze zvednout tři sta dvacet
kilogramů. „Připravuji se na soutěž celý
rok, cvičím dvě hodiny denně,“ popsal
Petr Bolf, který jede do Prahy obhájit
mistrovský titul z Las Vegas.
-bur-
FOTBAL
1. VFC ROŽNOV p. R.
Sobota 2. 11. stadion u koupaliště
10.00 st. dorost FC Rožnov p. R. – FC
Elseremo Brumov, krajský přebor – 13.
kolo.
Neděle 3. 11. stadion u koupaliště
9.30 st. žáci FC Rožnov p. R. – FC
Slušovice, krajský přebor – 2. kolo.
11.15 ml. žáci FC Rožnov p. R. – FC
Slušovice, krajský přebor – 2. kolo.
13.30 muži FC Rožnov p. R. – Rak
Sobota 2. 11. stadion u koupaliště
Provodov, krajský přebor – 13. kolo.
LEDNÍ HOKEJ
HC ROŽNOV p. R.
Sobota 26. 10. zimní stadion Bučiska
17.00 muži HC Rožnov p. R. „A“
– TJ Horní Benešov, krajská liga – 5.
kolo.
Pondělí 28. 10. zimní stadion
Bučiska
17.00 muži HC Rožnov p. R. „B“
– HK MD Šumperk, krajská liga – 6.
kolo.
Čtvrtek 31. 10. zimní stadion
Bučiska
15.00 ml. dorost HC Černí Vlci – HK
Jestřábi Prostějov, LMD – 10. kolo.
Sobota 2. 11. zimní stadion Bučiska
17.00 muži HC Rožnov p. R. „A“
– HC Studénka, krajská liga – 7. kolo.
Neděle 3. 11. zimní stadion Bučiska
10.15 st. přípravka turnaj 4. tříd, krajská liga.
Středa 6. 11. zimní stadion Bučiska
15.00 ml. žáci HC Černí Vlci – HK
Nový Jičín, žákovská liga 6. tříd – 12.
kolo.
17.00 st. žáci HC Černí Vlci – HK
Nový Jičín, žákovská liga 8. tříd – 12.
kolo.
HÁZENÁ
TJ ROŽNOV p. R.
Sobota 26. 10. hala SŠIEŘ
Koryčanské Paseky
12.00 ml. dorost TJ Rožnov p. R.
– HK Ivančice, 2. liga – 6. kolo.
14.00 st. dorost TJ Rožnov p. R. – HK
Ivančice, 2. liga – 6. kolo.
16.00 muži TJ Rožnov p. R. – Cement
Hranice „B“, 2. liga – 6. kolo.
Sobota 2. 11. hala SŠIEŘ
Koryčanské Paseky
9.30 ml. žáci TJ Rožnov p. R. „B“ – Lesana
Zubří dívky, Zlínská liga – 7. kolo.
10.30 st. žáci TJ Rožnov p. R. „A“
– HC Zlín „B“, Zlínská liga – 7. kolo.
VOLEJBAL
TJ ROŽNOV p. R.
Sobota 26. 10. hala SŠZePř
10.00 a 13.00 ženy TJ Rožnov p. R.
– SK Spartak Hulín, krajský přebor
– 7. a 8. kolo.
Neděle 27. 10. hala SŠZePř
10.00 a 13.00 ženy TJ Rožnov p. R.
– Spartak Uherský Brod, krajský přebor – 3. a 4. kolo.
Neděle 3. 11. tělocvična ZŠ
Pod Skalkou
10.00 a 13.00 juniorky TJ Rožnov p.
R. – SK Slavičín, krajský přebor – 3.
a 4. kolo.
Hokejisté dosáhli na další výhru
Tentokrát to odnesli hráči
Krnova. „Áčko“ se herně
zlepšilo, bodový zisk jim to
však nepřineslo. V tabulce
krajské ligy je „B“ družstvo páté se šesti
body, „A“ tým je bez bodu poslední.
Petr Bolf věnuje přípravě na mistrovství světa v silovém trojboji v Praze dvě hodiny denně.
Foto: Alexandra Buršíková
Nejmladší basketbalistky v Ostravě dvakrát vyhrály
Do zápasů se zatím vedoucím družstvem tabulky SK
Bruntál vstupoval náš oddíl
rožnovských basketbalistek
v sobotu 5. října s obavami. Zároveň
jsme ale věděli, že pokud budou starší
minižačky hrát jak před 14 dny v Ostravě
tu hru, kterou holky umí, že by to mělo
být cenné domácí vítězství. První zápas
ale bohužel skončil 44:48.
Po pohovoru v šatně a vymazáním špatného konce šly holky do druhého zápasu.
Nicméně nepoučitelně a s těmi samými
chybami. Sice jsme po všech třech čtvrtinách vedly, ale jen těsnými rozdíly – 9:8,
17:14 a 33:32. Ale poslední čtvrtka nám
zase utekla a zápas skončil naší prohrou
o tři body 41:44.
Celkově byly tyto zápasy zklamáním.
V neděli 6. 10. nastoupila ke svému prvnímu zápasu děvčata v kategorii U11 – nejmladší minižačky v Ostravě s družstvem
SBŠ. S tímto družstvem už hrála v červnu
dva přátelské zápasy s jednou výhrou
a jednou prohrou.
První zápas skončil 28:39 pro nás,
druhý také 37:48 pro nás.
Text a foto: Milena Můčková,
Stanislav Zlámal
KAM ZA SPORTEM
HC Rožnov p. R. „B“ – HK Krnov 4:3
(3:0, 1:2, 0:1)
„Béčko“po dlouhé době zdolalo Krnov.
Výrazně jim k tomu napomohla 1. třetina, především její závěr, kdy dvěma
slepenými góly poslali hosty téměř do
kolen. Krnov se sice v dalším průběhu
hry snažil výsledek otočit, přes velkou
snahu se mu to však nepodařilo a cenné
tři body zůstaly tentokrát doma.
Branky: Golasovský 2, Kočko a Mičulka
– Kostovský, Hamerník, Kubík.
HC Kopřivnice – HC Rožnov p. R. „A“
4:3 (0:1, 3:1, 1:1)
Naše „áčko“ se konečně chytlo a ve
3. kole předvedlo docela dobrý výkon,
i když na body nedosáhlo. V úvodní
třetině přestál Rožnov bez pohromy
dvojnásobné oslabení a v 16. minutě
se Jakubem Martyčákem dokonce
ujali vedení, které ve druhé části hry
zvýraznil dalším gólem ve 29. minutě
Skopal. Bohužel soupeř třemi brankami v řadě skóre otočil. To už naši
hráli bez střelce první branky. Za
nesportovní chování musel pod sprchy. Absence nejlepšího hráče se na
výkonu hostí projevila. Ve 3. třetině
přidala Kopřivnice pojišťovací branku,
Rožnovští upravovali výsledek Tomášem Martyčákem až v poslední minutě
při hře šest na čtyři. Víc nestihli.
HC Rožnov p. R. „B“ – HC Orlová „B“
4:9 (1:1, 1:2, 2:6)
Po dvou výhrách byli hráči našeho
„B“ týmu docela „namlsaní“ a toužili
po dalším skalpu. Dlouho drželi se
soupeřem krok, přestože museli dotahovat jeho vedení. Na 1:1 Mikuda a na
2:2 v přesilovce Kočko. Rozhodující
chvíle přišly v závěru 2. a na začátku
3. třetiny. Ve 40. minutě gólem do šatny
Orlová znovu vedla a hned po přestávce přidala další branku. Disciplína
našeho celku byla tatam. V 51. minutě
zvýšili hosté své vedení až na 2:7. A na
takový průběh utkání Rožnov odpověď nenašel. Po individuálních akcích
sice Pasker během 53. minuty dvakrát
upravil skóre, ale Orlová v závěru opět
kontrovala.
HK Krnov – HC Rožnov p. R. „A“ 5:3
(3:2, 1:0, 1:1)
Zlepšený výkon „A“ týmu se potvrdil
i v dalším zápase krajské ligy, bohužel
znovu s nulovým bodovým výsledkem.
Naši hokejisté drželi krok se soupeřem
celou 1. třetinu. Ve druhém a třetím dějství přidali domácí další branky a vedli
5:2. Rožnov už pouze korigoval.
-jp-
Placená inzerce
Mladší žačky zabojovaly a získaly dvě vítězství.
SPEKTRUM ROŽNOVSKA - čtrnáctideník. Vydává T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace, IČO: 44740743. Organizace je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu
Pr, vložka číslo 17. Rožnov p. R. Adresa redakce: Spektrum Rožnovska, Zemědělská 592, 756 61 Rožnov p. R., tel.: 571 651 796, 571 651 233, e-mail: [email protected], šéfredaktor Alexandra Buršíková - tel.:
603 242 767. Redaktoři pro mikroregion Rožnovsko: e-mail: [email protected] Redaktor pro Dolní Bečvu, Prostřední Bečvu, Horní Bečvu a Hutisko-Solanec - tel.: 731 368 336. Redaktor pro Vigantice, Vidče,
Valašskou Bystřici, Zubří a Zašovou - tel.: 602 329 850. Externí redaktor Jiří Piska. Grafická úprava a sazba: TKA - Renáta Koňaříková. Tiskne GRAFIA NOVA, R. p. R., Rozšiřují kameloti a stánky s tiskem
a společnost PNS, a. s., informace o předplatném v redakci. Číslo registrace u MK ČR E 13228. Podávání novinových zásilek povoleno OSP v Ostravě č. j.: 2927/92-P/1 ze dne 17. 12. 1992. Nevyžádané rukopisy
a fotografie se nevracejí. Uveřejněné materiály nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. Služba v redakci po - pá 9.00 - 11.00 a 14.00 - 15.00 hodin. Bližší informace
najdete na www.tka.cz/spektrum.htm. Číslo odevzdáno k tisku 23. 10. 2013. Uzávěrka příštího čísla SR je 1. 11. 2013 do 12.00 hodin.
Download

21 24. října 2013 1.23 MB