ČTRNÁCTIDENÍK MIKROREGIONU ROŽNOVSKO
I
ČÍSLO 1
Lyžařská střediska zaplnili mi­
lovníci sjezdových lyží. Vyznava­
či běžek však nemusejí nikam
jezdit, využít mohou upravených
stop v městském parku a v are­
álu golfového hřiště.
I
ROČNÍK XXV
I
8. LEDNA 2015
Zpravodajství přinášíme také na webu:
www.roznov.cz/aktuality-z-mikroregionu
Tři králové vycházejí
Koledníci vyjdou do ulic Rož­
nova pod Radhoštěm v pá­
tek 9. a v sobotu 10. ledna.
Tříkrálovou sbírku organi­
zuje Charita ve Valašském
Meziříčí.
Alexandra Buršíková
[email protected]
„Koledovat půjdu podruhé. Jsem
ráda, že pomůžu dobré věci,“ řekla
jedenáctiletá Simona Foltýnová.
Peníze, které koledníci vyberou,
budou využity na zakoupení automobilu pro pečovatelskou službu,
nákup vybavení pro Centrum denních služeb a pro přímou pomoc
lidem v nouzi.
„Věříme, že se nám podaří vybrat
částka, která umožní realizovat potřebné služby,“ řekl Jan Lušovský
z Charity Valašské Meziříčí.
Tříkrálová sbírka má v regionu
dlouholetou tradici. Mezi obyvateli
patří k nejvíce oblíbeným. O tom
svědčí i výtěžky. V uplynulém roce
se v rámci mikroregionu Rožnovsko podařilo vybrat více než milion
sto dvacet tisíc korun.
Koledování se mohou zúčastnit
děti i dospělí, stačí ochota pomoci
potřebným. Zájemci se mohou hlásit v rožnovské Charitě.
„Děkujeme všem, kteří naše koledníky přijmou a přispějí finančním darem ve prospěch potřebných
lidí,“ doplnil Jan Lušovský.
Nahlásil v hotelu bombu
Složitější zásah absolvovali na Silvestra krajští hasiči v Rožnově pod
Radhoštěm. Asistovali policistům
v tamním hotelu Eroplán. Patnáct
minut po jedenadvacáté hodině
prostřednictvím tísňové linky 112
nahlásil anonym uložení bomby.
„Kolegové evakuovali asi osmdesát hostů hotelu a asistovali policistům při zajištění a kontrole objektu,“ popsal Libor Netopil.
Hotel prohledávaly dvě desítky
policistů z celého okresu. Asistovali také městští strážníci. „Prohledali důkladně veškeré prostory, žádný
výbušný nástražný systém ale neobjevili,“ uvedla vsetínská policejní
mluvčí Lenka Javorková.
Zásah v hotelu skončil deset
minut po jedenácté hodině večer.
Hosté se poté mohli vrátit do pokojů i restaurace.
„Po zatím neznámém oznamovateli bomby intenzivně pátráme. Je
podezřelý z šíření poplašné zprávy,“ řekla Lenka Javorková.
Mimořádná událost, přestože
vznikla ve velmi nevhodný čas, prokázala podle rožnovského starosty
dobrou připravenost a vzájemnou
komunikaci všech složek integrovaného záchranného systému. „Nečekanou situaci jednotlivé zúčastněné
orgány zvládly bez komplikací a za
to všem patří velké poděkování,“
uzavřel Radim Holiš. (mib, bur)
 Rožnov pod Radhoštěm
Rožnov pod Radhoštěm
Stromky do štěpkovačky
Rozhledna stále láká k návštěvě
Obyvatelé Rožnova pod Radhoštěm mají možnost odložit vánoční
stromky ke kontejnerům. Odbor
správy majetku tato místa pravidelně objíždí, jehličnany sváží do školního statku a následně štěpkuje.
Dřevní hmotu město využije. (bur)
Mimořádné otevření Jurkovičovy
rozhledny při Vánočním jarmarku
a v období mezi vánočními svátky
využilo více než tisíc návštěvníků.
Počet hostů se tak za rok 2014 zastavil na čísle 36 tisíc. Rozhledna zahájí novou sezonu až v dubnu. (bur)
ROŽNOV ZASYPAL SNÍH. Místy až patnáct centimetrů sněhu napadlo počátkem týdne na
Rožnovsku. Děti si tak užívají zimy, milovníci přírody vyrážejí na procházky zasněženou krajinou a lyžaři hojně míří na svahy a do stop. Řidiči by však měli být na svých
cestách opatrní. Další srážky očekávají meteorologové koncem týdne, kdy se ale
také oteplí až na plus pět stupňů Celsia.
(bur), foto: Stanislav Prečan
KRÁTCE
Peníze potřebným
Rekordních více než osmdesát tisíc
korun vybrali pořadatelé v rámci
čtyř adventních koncertů místní
Základní umělecké školy. Peníze
získali organizace: rožnovská pobočka Charity Valašské Meziříčí
(10 243 korun), MŠ 1. máje a jejich
třída Kuřátka (11 095 korun), ZŠ
praktická (17 815 korun) a Poradna
pro ženy a dívky (41 041 korun).
„Všechna vystoupení v závěru
loňského roku byla úžasná a hojně
navštívená. I atmosféra byla skvělá,“ prozradil ředitel Základní umělecké školy Petr Hofman s tím, že
peníze si hned po koncertech přebírali zástupci organizací.
(bur)
INZERCE
ZPRÁVY Z MĚSTA
STRANA 2 / 8. LEDNA 2015
Martin Hrnčárek: Děláme jen to, na co máme
Rožnov pod Radhoštěm
vstoupil do roku 2015 s vy­
rovnaným rozpočtem. Pří­
jmy i výdaje budou činit
331 milionů 133 tisíc korun.
”Objem financí je o osmde­
sát milionů korun vyšší než
v loňském roce,„ vypočítal
vedoucí odboru financí Mar­
tin Hrnčárek.
Alexandra Buršíková
[email protected]
„„Jak důležité je pro město, aby byl
rozpočet vyrovnaný? Zákon to jinak neumožňuje.
Město může mít nevyrovnaný rozpočet jen za předpokladu, že má
jisté financování například úvěrem.
My ale rozdíl mezi příjmy a výdaji financujeme penězi, které zbyly
z letošního rozpočtu. Předpokládaný přebytek činí třiatřicet milionů
korun.
Bylo to čtyřicet čtyři milionů
korun.
onů a realizace okružní křižovatky
Rosava za pět a půl milionu korun.
„„Jak vzniká přebytek?
To je kombinace různých věcí.
Například máme plánovanou rezervu ve výši sedmi a půl milionu
korun, což jsou peníze, které sice
plánujeme, ale nechceme utratit.
Dále jsou to peníze na investice,
které přecházejí do dalšího období,
dále zvýšené daňové příjmy a reálné úspory v provozních výdajích
a nevyčerpaný zůstatek fondu rozvoje technické infrastruktury.
„„Rožnov má úvěr osmdesát devět
milionů korun. V jakém časovém horizontu plánuje město jejich splacení?
Do roku 2026.
„„S jak vysokými investicemi počítá
rozpočet v letošním roce a na co budou peníze použity?
Na investice máme v rozpočtu jednaosmdesát milionů korun,
k těm nejvýznamnějším akcím patří stavba odpadového centra za
pětadvacet milionů, rekonstrukce
ulice Palackého za devatenáct mili-
„„Je dluh velkým problémem pro
Rožnov? Musíte více šetřit na investičních akcích?
Díky dotacím, které kolegové
sehnali ve výši čtyřiceti milionů,
nás úvěr nijak zásadně nezatěžuje,
neboť je rozložen v čase. Splácíme
zhruba osm milionů ročně a ano,
je to částka, která by mohla být jinak použita na investice, nicméně
kaž­dé město má úvěr a my ten svůj
splácíme za velmi výhodných úrokových podmínek. Ideální stav to
není, ale je stabilizovaný.
„„Analytik z Citifinance Luděk Tesař ohodnotil hospodaření města za
ROZHOVOR
„„Bylo těžké docílit vyrovnaného
rozpočtu?
Ano, vždy je to těžké. Musíme
se ale držet toho, že nesmíme zařazovat akce, které jsou nad finanční
možnosti města a nedovolit investovat bez dotací. A to je samozřejmě
společná práce. Jednoduché pravidlo je takové, že pokud nechceme
brát úvěr nebo prodávat majetky,
děláme jen to, na co máme.
„„S jak vysokým přebytkem uzavřelo město hospodaření v roce 2013?
ZAZNAMENALI JSME
Podpora pro bazén
Zálohu na finanční podporu pro letošní rok ve výši 5 milionů 192 tisíc
korun poskytne město své dceřiné
společnosti Krytý bazén Rožnov.
„Její činnost je v lokálních podmínkách a při zachování přijatelného
vstupného ztrátová,“ upozornil vedoucí odboru financí Martin Hrnčárek. Ekonomika letního koupaliště se podle něj odvíjí od teplotních
podmínek sezony. Největší nákladovou složkou jsou peníze za vodu,
teplo a mzdy. V oblasti tržeb pak záleží na ceně vstupenek a dalších příjmech, například z nájmů.
(bur)
Pozor na horký popel
Horký popel do popelnice nepatří.
Do popelnic patří jen zchladlý popel, upozorňují pracovníci odboru
správy majetku. „Posádky svozových vozů jsou instruovány, že
nesmějí nádoby, v nichž je horký
popel, vyprazdňovat, jelikož hrozí
nebezpečí vzplanutí auta,“ vylíčila
vedoucí odboru Michaela Slobodová. Lidé tak předejdou reklamacím
s nesvezenými odpady.
(bur)
Vedoucí odboru financí Martin Hrnčárek. Foto: Alexandra Buršíková
excelentní. Ceníte si jeho pochvaly?
Porovnával stav, kdy mělo město
několik úvěrů a minusové hospodaření se současností. Jsme úplně jinde, pomohly nám výrazné úspory,
vytvoření rezervy, lepší daňové výnosy a řízené úvěrové zatížení. Stav
je mnohonásobně lepší, ale ideální
nebude nikdy. Ideální by byla nula.
Ale to zase není zdravé, je dobré
mít nějaký úvěr, tak do dvaceti procent příjmů, město se tak posouvá
dopředu.
„„Nenapadlo mě, že je dobré mít
dluh.
Jestliže předpokládáte, že je nějaká investice pro město obzvlášť
důležitá a máte volit mezi vlastními
nebo cizími prostředky, je do určité
míry výhodnější vzít si úvěr. Protože, když je úvěr levný, když stavební práce jsou ve vynikající cenové
rovině, když víte, že vám investice
přinese přidanou hodnotu a například dotace je vázána na určité
časové období, pak je výhodnější si
půjčit než šetřit a čekat na dostatečný kapitál.
„„Kolik peněz půjde do příspěvkových organizací města?
Dáváme jim pravidelně pětatřicet milionů korun, oproti loňsku
zůstávají částky obdobné. V čem
se jim ale snažíme pomoci, jsou
opravy, které platíme zvlášť, například zateplení budov, díky čemuž
příspěvkové organizace ušetří na
energiích. A taky jsme jim zavedli
nové bankovní účty, aby uspořili na
poplatcích, čímž ušetří zhruba dvě
stě tisíc korun ročně.
Rožnov má čtyři osadní výbory Kontrola financí
Osadní výbor je základnou, ze které je možné příznivě ovlivňovat
život ve městě. Jeho smyslem není
jen organizace společenského života, ale také intervence na radnici,
pokud se obyvatelé domnívají, že
se jim děje protivenství. V Rožnově
mají osadní výbory Bučiska, Hážovice, Horní Paseky a Jižní Město.
Zastupitelé rozhodli na svém posledním zasedání o jejich založení
i personálním obsazení.
„Obyvatelé vyjmenovaných lokalit chtějí ve spolupráci s městem
účinně řešit záležitosti, které se
jich týkají. Například v Hážovicích
se chtějí více vyjadřovat k rozpočtu města a k projednávaným návrhům, které se této lokality týkají,
na Horních Pasekách se zase chtějí
podílet na projektu kanalizace, jednat o dokončení vodovodu, případného zřízení plynových přípojek,
řešení některých otázek bezpečnosti silniční dopravy či zabezpečení
chodu školky,“ přiblížila místostarostka Kristýna Kosová.
Oprávnění osadních výborů jsou
podle ní vedena v zákonu o obcích.
Jedná se především o oprávnění
předkládat zastupitelstvu, radě
a výborům návrhy týkající se rozvoje místní části a rozpočtu, vyjadřovat se k návrhům předkládaným
zastupitelstvu a radě k rozhodnutí,
pokud se týkají místní části, nebo
vyjadřovat se k připomínkám
a podnětům předkládaným občany,
kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v dané části obce.
(bur)
Osadní výbor Bučiska:
Mojmír Mičola (předseda), Jaromír Konečný a Šárka Šmajstrlová.
Osadní výbor Hážovice:
Petr Kulišťák (předseda), Petr Bělunek, Pavel Bolek, Karel Fiurášek, Josef Halamík, Jiří Konvičný, Stanislav
Slovák, Jan Ulrych, Petr Vlček, Milan
Antalík, Josef Mikunda.
Osadní výbor Horní Paseky:
Jiří Pavlica (předseda), Bohumila Kramolišová, Vlastimil Frydrych, Jakub
Ondrušek a Petr Ondryáš.
Osadní výbor Jižní Město:
Vít Matějka (předseda), Radmila Drozdová, Aneta Valasová, Veronika Valasová a Jan Vomočil.
Finanční a kontrolní výbor zřídili
zastupitelé. „Počet členů je vždy lichý, výbory jsou nejméně tříčlenné
a nemohou v nich být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu
ani osoby zabezpečující rozpočtové
a účetní práce na obecním úřadu,“
vylíčil starosta Radim Holiš.
Politické strany nominovaly na
výkon funkce předsedy finančního
výboru Víta Matějku za Zdravý
Rožnov a kontrolní výbor povede
Libor Zavadil ze sociální demokracie.
(bur)
Nová vyhláška
Novou obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích schválili
koncem roku zastupitelé. „Jedná se
pouze o technickou novelu. Aktualizujeme v ní pozemky města, které
jsou definovány jako veřejné prostranství, a novelizujeme informaci
o nákladech na svoz komunálního
netříděného odpadu a adekvátní
částce započítávající se do poplatku. Výše poplatku ani splatnost se
nemění,“ upozornil vedoucí odboru financí Martin Hrnčárek s tím,
že vyhlášky platí od 1. ledna. (bur)
ZPRÁVY Z MĚSTA
STRANA 3 / 8. LEDNA 2015
Naplňují vize o transparentnosti
Transparentnost a otevře­
nost. S tímto heslem při­
cházeli politici koaličních
stran na radnici. Nyní svými
činy potvrzují, že nešlo jen
o prázdnou frázi.
Alexandra Buršíková
[email protected]
Nejen programové shody, ale také
vůli k větší otevřenosti naplňují vedoucí představitelé rožnovské radnice. Do služebních vozů si nechali
nainstalovat zařízení monitorující
pohyb automobilů. „Tím se sníží
administrace cest sloužících k výkonu funkce a zvýší transparentnost využití služebních aut ze strany vedení města,“ vysvětlil starosta
Radim Holiš.
Starosta a oba místostarostové
také iniciovali pracovní schůzku
zastupitelů k finančnímu plánu
města. „Vyšli jsme z toho, že je řada
našich kolegů ve funkcích nová.
Považovali jsme za důležité jim
představit mechanismy fungování
rozpočtu,“ řekl Radim Holiš.
V rámci kampaní také vedoucí
představitelé radnice zdůrazňovali, že budou klást důraz na názory
odborníků.
ZAUJALO NÁS
„Tomu jsme dostáli, když jsme
specialisty personálně obsadili výbory a komise rady. Nechtěli jsme
přidělovat posty v těchto orgánech
na základě politické příslušnosti. Naopak. Považujeme za nutné
zapojit do práce kvalifikované
a zkušené lidi, kteří přispějí k větší
koncepčnosti a odbornosti v rozhodování,“ upozornila místostarostka
Kristýna Kosová. Nově už také
vznikají pracovní skupiny, které
budou pracovat na konkrétních
úkolech. Jedna z nich je určena ke
komunikační strategii. Za cíl má
zefektivnit výměnu informací mezi
radnicí a obyvateli města a své úsilí
směřuje k zapojení lidí do diskuze
nad klíčovými projekty.
Nové vedení města také dotáhlo
jednání o uzavření smlouvy s hokejovým klubem HC Rožnov, kterému platná úmluva o dotaci na
pronájem ledové plochy skončila
k poslednímu prosinci loňského
roku. „V rámci nové strategie se
obě strany dohodly, že bude smlouva uzavřena jen na první tři měsíce
tohoto roku, aby hokejový klub dohrál sezonu bez zbytečných těžkostí. A následně připravíme dohodu
novou, která bude více odpovídat
koncepci sportu s podporou města
primárně zaměřenou na výchovu
mládeže,“ vylíčil místostarosta Jan
Kučera.
Cyklisty ochrání před nehodou podjezd
KRÁTCE
Strážníci o Silvestru
Hořící popelnice a spadlý strom na
silnici. To jsou události, které narušily městským hasičům jinak klidný
silvestrovský den. Podobnou službu
prožili také rožnovští strážníci, kteří řešili pouze vandalismus. V noci
na 1. ledna přijali telefonické oznámení na kontejner stojící uprostřed
silnice na sídlišti Koryčanské Paseky a upozornění na nefunkční
veřejné osvětlení u krytého bazénu.
„A také jsme obdrželi informaci
z Domova seniorů o starším muži,
který se nevrátil z vycházky. Brzy
se ale ukázalo, že se neztratil, ale
zůstal na návštěvě u známých,“ vylíčil ředitel rožnovských strážníků
Daniel Vašut.
Na Nový rok pak došlo k rozbití skleněné výplně u trafiky na
ulici 1. máje, kde zatím neznámý
pachatel odcizil několik kusů krabiček cigaret,“ doplnil Vašut s tím,
že bohužel tradiční součástí nejen
silvestrovských nocí v Rožnově
jsou vyvrácené a vysypané koše
a kontejnery.
(bur)
Zimní očista města
Přechod pro chodce bude přestěhován od školy Videčské přímo k podjezdu, silnici rozdělí ostrůvek.
Alexandra Buršíková
[email protected]
Cyklisté, kteří mají namířeno do
parku, nebudou muset přes frekventovanou silnici. Pod mostem
před křižovatkou U Janíků se totiž
začne budovat podjezd.
Lidé na kolech se tak už na jaře
dostanou bezpečně na cyklostezku.
„Máme stavební povolení, a tak
můžeme požádat na Státní fond
dopravní infrastruktury o spolufi-
nancování. Zároveň vyhlásíme soutěž na zhotovitele. Tahle investice
je pro Rožnov natolik významná,
že se do ní zřejmě pustíme, i když
s žádostí o dotaci neuspějeme.
BEZPEČNOST
Rozpočtové náklady jsou spočítány na tři miliony tři sta tisíc korun, které bychom případně měli
v rozpočtu města najít,“ upozornil
vedoucí odboru rozvoje Ivo Marcin.
Úpravy se dotknou zejména cyklistů, zkrátka ale nepřijdou ani pěší.
Zebra bude přestěhována od školy
Videčské blíže k lávce. A protože
musí podle normy silnici širší než
sedm metrů rozdělit ostrůvek, stane
se provoz přehlednější, bezpečnější
a plynulejší,“ podotkl Ivo Marcin.
Městský úřad akci koordinuje
s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, tedy vlastníkem cesty. Jemu taky
přechod i ostrůvek formou daru
předá.
Je čas ocenit nejlepší sportovce roku
Rok se s rokem sešel a znovu přichází čas ocenit nejlepší sportovce
za rok 2014.
Vyhodnocení je rozděleno do
čtyř kategorií. První z nich je individuální (mládež do 15 let, dorostenci a junioři do 21 let a senioři),
dále se utkají kolektivy (žákovská
družstva, týmy, dorostenecká a ju-
niorská družstva, týmy, seniorská
družstva, týmy), vyhlášeni budou též hendikepovaní sportovci
a město samozřejmě ocení také
trenéry (cvičitele).
Nejlepší sportovce, kteří působí
v Rožnově pod Radhoštěm nebo
ho reprezentují, vybírá město posedmé. Lidé mohou návrhy posílat
do 31. ledna na odbor školství, mládeže a tělovýchovy rožnovského
městského úřadu, slavností vyhlášení je naplánováno na jaro.
„Datum a místo ještě upřesníme,“ doplnil Tomáš Gross s tím,
že podrobná pravidla pro nominace naleznou zájemci na webových
stránkách města.
(bur)
Zimní technika je v pohotovosti,
popřípadě v terénu, sklady s posypovým materiálem jsou plné, dispečink pracuje na plné obrátky. Rožnov pod Radhoštěm zkrátka sníh
ani led nezaskočí. Radnice však
upozorňuje, že přednostně upravovuje silnice s největší společenskou
potřebností.
„Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích,
vzniklých zimními povětrnostními
vlivy a jejich důsledky,“ přiblížila
vedoucí odboru správy majetku
Michaela Slobodová.
To je zajišťováno s ohledem na
základní potřeby obyvatelstva, tedy
zajištění provozu městské hromadné dopravy, svozu odpadů, zdravotního zabezpečení a zásobování.
„Místní i časové priority vyplývají
z různé důležitosti cest a z technických možností,“ podotkla Michaela Slobodová.
Město se stará o téměř sto kilometrů silnic, jednapadesát kilometrů chodníků, pětapadesát tisíc metrů čtverečních zpevněných ploch
a pětapadesát běžných metrů schodů. „O silnice druhé a třetí třídy se
v Rožnově stará Správa a údržba
silnic Valašska,“ doplnil starosta
Radim Holiš.
Strategie odklízení sněhu a posypu je stejná jako v předchozích letech. „Pluhy budou v terénu, jakmile napadne pět centimetrů nového
sněhu. Sypat budeme samozřejmě
až po sněžení, nikoliv v jeho průběhu,“ upozornil mluvčí města Tomáš Gross s tím, že v pohotovosti
je osm traktorů a šest multikár.
Pořadí důležitosti odstranění
závad ve sjízdnosti silnic naleznou
lidé na webu města.
(bur)
TÉMA
STRANA 4 / 8. LEDNA 2015
Plaveckým výcvikem prošly desítky tisíc dětí
Z historie
Téměř čtyřiačtyřicet tisíc dětí
se naučilo svá první tempa
v rožnovské plavecké škole
při TJ v Rožnově pod Rad­
hoštěm. Taková je bilance
posledních dvaceti let.
Výuka plavání na základních školách má hluboké, padesátileté kořeny. Před rokem 1991 ji pro Rožnov
pod Radhoštěm organizoval vsetínský okresní úřad ve Valašském
Meziříčí, kde fungovala plavecká
škola.
Po dobudování krytého bazénu
v roce 1994 bylo ale nelogické,
aby děti dojížděly jinam, a tak se
školáci učili základům plavání ve
svém městě. Po ukončení činnosti
okresních školských úřadů sjednotil činnost ve Zlínském kraji statut
plaveckých škol.
Plavecké škola při místní tělovýchovné jednotě je školské účelové
zařízení, které pomáhá plnit výchovně vzdělávací úkoly. Od nabytí
účinnosti nového školského zákona
(Zákon 561/2004 Sb.) v roce 2004
je výuka plavání žáků povinnou
součástí základního vzdělávání.
Alexandra Buršíková
[email protected]
A do povinné plavecké výuky žáků
třetích a čtvrtých tříd se zapsalo sedmnáct tisíc žáků. Přes devadesát
osm procent z nich dokázali po
výuce stylově uplavat nejméně pětadvacet metrů.
BILANCUJÍ
„Dovednost umět plavat zachránila
mnoho životů nejohroženější věkové kategorie, dětí od šesti do patnácti let. To, že jsme ve Zlínském
kraji za posledních deset let nepřišli v souvislosti s utonutím o jediný
dětský život, svědčí o promyšleném
systému podpořeném obětavostí
paní učitelek mateřinek a pedagogů základek, pochopení zřizovatelů
škol, starostů, radních, zastupitelů, stejně jako bezmezné podpoře
Zlínského kraje,“ vyjmenoval předseda TJ Rožnov pod Radhoštěm
Jan Pargač.
Posledních dvacet let jsou do
výuky plavání zařazovány děti mateřinek a žáci prvních až devátých
tříd z Rožnova pod Radhoštěm,
Zašové, Zubří, Hutiska-Solance,
Vigantic, Horní Bečvy, Prostřední
Bečvy, Dolní Bečvy, Valašské Bystřice a Vidče.
„Povinná výuka plavání probíhá
ve třetích a čtvrtých třídách v rozsahu dvaceti hodin, přičemž všechny základní školy mají výuku plavá-
ZAUJALO NÁS
Psí útulek prověřila
veterinární správa
Rožnovský psí útulek prověřili
v uplynulých dnech inspektoři
Krajské veterinární správy. Ti se
zaměřili na stav prostor, sloužících
pro umístění toulavých a opuštěných psů, a také na jejich výživový
i zdravotní stav. A nenašli nedostatky, které by bránily provozu.
„V letošním roce do útulku přibylo čtyřiapadesát psů, nový domov
jsme našli devětapadesáti zvířatům.
Poděkování patří nejen provozovateli útulku, veterináři Radimu Korbášovi, ale i dobrovolníkům, kteří
sem ve svém volném čase docházejí,“ vylíčila Lenka Němcová z odbory správy majetku městského úřadu.
Souhlas pro užívání útulku vyprší v roce 2016, do té doby ale bude
stát v Rožnově pod Radhoštěm
nové útočiště pro opuštěná zvířata. Pracovníci městského úřadu
již zpracovávají projektovou dokumentaci pro jeho výstavbu. (bur)
Zakládající člen
Školáci v bazénu ztrácí ostych z vody. Foto: Alexandra Buršíková
ní zakotvenu ve svých vzdělávacích
programech,“ vysvětlil Jan Pargač.
Dovednost orientace v podmínkách vodního prostředí patří podle
něj k základní životní výbavě každého člověka. Plavání přispívá ke
zdravému životnímu stylu, spojuje
rodiny, naplňuje bazény a aquaparky, dává lidem práci, činí pobyt
u vody příjemným a bezpečným.
Důležitosti plaveckého výcviku
si je vědomo také město. „V rámci programové podpory sportu na
školách dětem ze třetích a čtvrtých
tříd výcvik hradíme. Letos jsme na
něj vynaložili přes sto tisíc. Žáci
díky tomu absolvovali dvacet lekcí
po dvou hodinách v bazénu zdarma,“ vypočítal vedoucí odboru
školství Dušan Vrážel.
Plavecká škola TJ Rožnov pod
Radhoštěm se stala zakládajícím
členem České unie školního plavání, platformy pro zastupování
všech Plaveckých škol směrem ke
státním institucím, organizacím podílejících se na tvorbě financování
a legislativního rámce výuky plavání v České republice. Tato organizace plní i funkci servismana pro své
členy i ostatní zájemce, kteří se na
výuce plavání podílejí.
Systematickou prezentací životní potřeby naučit děti plavat
se podařilo vyzvat ke spolupráci
a k záchraně systému výuky plavání ve Zlínském kraji hejtmana, radní a náměstky, stejně jako krajské
zastupitele, poslance a senátory
v parlamentu.
SNÍMKY Z CEST V GALERII NA RADNICI.
Fotograf Tomáš Hlucháň představí
snímky, které pořídil při svých cestách po exotických zemích. Výstava
s názvem Jiný svět začíná v Galerii Na
Radnici ve čtvrtek 8. ledna v pět hodin
odpoledne. „Tomáš Hlucháň je amatérský fotograf samouk, dobrodruh a cestovatel. Od roku dva tisíce osm navštívil
mnoho zemí jihovýchodní Asie, kde se
věnoval své veliké zálibě. Fotil všechno,
na co přišel,“ vylíčila dramaturgyně pořádajícího T klubu – kulturní agentury
Romana Rusková. Jiný svět je výstava
zaměřená na život a krásy Filipín, Vietnamu, Kambodže, Barmy, Indonésie,
Indie a Thajska. „Tam jsem během
několika měsíců prožil spousty neskutečných okamžiků lidských, přírodních,
kulturních, a dokonce i duchovních,“
vylíčil Tomáš Hlucháň. Výstava v Galerii Na Radnici potrvá do 27. března a je
otevřena v pondělí a středu od osmi
ráno do pěti hodin odpoledne, v úterý
a čtvrtek od osmi hodin do jedné hodiny odpoledne a v pátek od osmi ráno
do jedenácti hodin dopoledne. (bur)
Foto: Tomáš Hlucháň
KULTURA / TÉMA
STRANA 5 / 8. LEDNA 2015
MěK – OKO DO KNIHOVNY
Bibliobox Vilemína si rožnovští čtenáři oblíbili
Tak ten sníh přece jen
napadl, aby vzápětí roztál a pak se mohl vrátit.
Je to jako s knihovnou.
Chvíli o ní víte, chvíli ne, avšak pořád je tady.
Po čtrnácti dnech v průběhu vánočních svátků, kdy byla knihovna
uzavřena, je v knihovně opět otevřeno a my se těšíme na všechny četby
chtivé. Avšak přestože knihovna
byla uzavřena, Bibliobox Vilemína
umístěný před hlavním vchodem
do knihovny fungoval a čtenáři,
kteří vážili cestu do knihovny zbytečně, tak mohli dokumenty aspoň
vrátit.
„
V lednu tedy může­
te poslouchat čtení,
vyzkoušet psaní, obje­
vit historii či potěšit se
obrazy. To vše ve Vaší
knihovně.
Nahlédnutím do statistických
údajů zjistíme, že této služby využilo 132 čtenářů. To je, myslím si,
dost vysoké číslo a ukazuje, že tato
služba je využívána. Jsem proto
nesmírně rád, že v knihovně bibliobox máme.
Tedy na co se mohou kromě knih
těšit čtenáři a návštěvníci knihovny
v měsíci lednu? Ve středu 7. ledna
od 15 hodin v Domově seniorů
pokračoval cyklus hlasitého čtení –
Čtení sluší každému. Budou tomu
již tři roky, co tato spolupráce fun-
guje, a myslím, že ke vzájemné spokojenosti klientů Domova, předčítajících seniorů a knihovny. Čtení
sluší každému však není určeno
pouze klientům Domova seniorů,
může se jej účastnit kdokoliv. Na
lednovém setkání se četly dětské
literární práce, které byly zaslány
do soutěže o Poklad strýca Juráša.
Když už jsme u literární soutěže
o Poklad strýca Juráša, rád bych
Vás pozval na slavnostní vyhlášení
výsledků městského kola této soutěže, které se uskuteční v pondělí
26. ledna od 15.00 hodin v podkro-
ví knihovny. Do letošního ročníku
(2014/2015) bylo do soutěže odesláno celkem 180 prací. Porota ve
složení Ilona Kroupová (městská
knihovna), Františka Venclová (bývalá učitelka ČJ) a Marie Eliášová
(bývalá knihovnice) určitě neměla
lehkou práci, ale věřím, že práce,
které vybrala, budou ty nejlepší.
Téma letošního roku znělo: Byl
jednou jeden pokrok. Aby se dětem
téma lépe chápalo, byly vymezeny
tyto okruhy: Můj soused vynálezce,
Byl to ten slavný den, kdy k nám byl
zaveden…, Pokrok nezastavíš a Můj
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDNÍ SE PŘEDSTAVUJE
Vodoprávní úřad řeší havárie i povodně
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí
provádí ve správním území výkon
státní správy na úsecích:
 vodního práva (vodoprávní úřad)
 odpadového hospodářství
 lesního hospodářství
 myslivosti
 zemědělského půdního fondu
 ochrany ovzduší
 ochrany přírody
 rostlinolékařství a veterinární péče
Vodoprávní úřad, který je také
speciálním stavebním úřadem pro
vodní stavby, řeší mimo jiné i havárie týkající se nebezpečí ohrožení
jakosti povrchových nebo podzemních vod.
Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo
mimořádného ohrožení jakosti
povrchových nebo podzemních
vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami nebo dojde-li ke
zhoršení nebo ohrožení jakosti po-
vrchových nebo podzemních vod
v chráněných oblastech přirozené
akumulace vod nebo v ochranných
pásmech vodních zdrojů.
I když tyto havárie je nutné neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému sboru České republiky
(HZS ČR) nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky, případně správci povodí, je
to právě vodoprávní úřad, který dle
§ 41 odst. 3) zákona č. 254/2001
Sb., o vodách řídí práce při jejich
zneškodňování. Po každém nahlášení havárie, u které by mohlo dojít k ohrožení jakosti povrchových
nebo podzemních vod, je vodoprávní úřad kontaktován HZS ČR
a neprodleně se musí k havárii dostavit, aby mohl její likvidaci řídit.
V letošním roce vodoprávní úřad
řídil práce při zneškodňování pěti
havárií, např. i havárii osobního
vozidla na Horní Bečvě, které skončilo nepozorností řidičky v potoce.
Další důležitou částí pracovních
povinností vodoprávního úřadu je
činnost povodňového orgánu jak
obce – Rožnova pod Radhoštěm,
tak povodňového orgánu ORP, tj.
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, jako
obce s rozšířenou působností.
K těmto pracím patří zejména
problematika prevence před povodněmi, například povodňové
prohlídky na vodních tocích, pořizování a schvalování povodňových
plánů, předpovědní a hlásná povodňová služba a v případě nastalých
povodní pak organizace povodňových záchranných prací, včetně
následných dokumentačních prací
a vyhodnocení povodní.
Od roku 2003, kdy se město
Rožnov pod Radhoštěm stalo ORP
(obcí z rozšířenou působností),
bylo na zájmovém území řešeno
devět povodní. Největší za toto období byla v roce 2010, při které její
průběh vyústil až k vyhlášení krizového stavu. Maximální hladina
vody u Bučiského mostu byla při
této povodni 3,64 m.
Marie Hrabovská, vedoucí
odboru životního prostředí
Pokračování v příštím čísle
objev pro lidstvo. Schválně, dovedli byste na toto téma něco napsat?
Zkuste se zamyslet… Ve čtvrtek
8. ledna od 17.30 hodin se koná
také beseda s PhDr. Jiřím Langrem,
CSc. o nejnovějším přírůstku do edice Rožnovské malé tisky – Rožnov
– město dřevěné. V této publikaci
Jiří Langer představí „dřevěnou historii“ Rožnova. „V jednotlivých kapitolách přibližuje počátky osídlení,
které se ve středověku soustředilo
kolem náměstí. Mnohé z principů
středověkého stavitelství se uchovalo ve stavbách měšťanských domů
na náměstí až do 19. století. Dřevěné stavby si však naši předkové budovali i v ulicích kolem náměstí a na
pasekách. Jednotlivé kapitoly ovšem
nepojednávají jen o samotných stavbách, ale i o lidech, kteří je budovali
a obývali.“ Vždy je dobré znát historii místa, ve kterém žijeme, abychom se lépe mohli rozhodovat pro
budoucnost.
V lednu budou také vernisáží
16. ledna od 17 hodin zahájeny dvě
výtvarné výstavy. V podkroví bude
vystavovat obrazy Mariannach.
Instalace se jmenuje Slyšet tanec
zpívajícího květu hvězdy. Na chodbách jí bude sekundovat cyklus skic
z italských hor s názvem Horotaj,
jehož autorkou je Michaela Kachtíková. Obě výstavy potrvají do
28. února.
V lednu tedy můžete: poslouchat
čtení, vyzkoušet psaní, objevit historii či potěšit se obrazy. To vše ve
Vaší knihovně.
Pavel Zajíc
Strážníci rozdali
reflexní pásky
Strážníci rozdávali na sklonku roku
chodcům reflexní
pásky. Zároveň je
upozorňovali na
nevhodnost tmavého
oblečení.
„Vytipovali jsme pětadvacet míst,
na kterých chybí chodníky a lidé
se tak musí pohybovat po silnici.
S tmavým oblečením bez reflexních prvků ve večerních hodinách
lehce splývají s okolím a jsou tak
ohroženi střetem s projíždějícím
vozidlem,“ upozornil ředitel městské policie Marek Grossmann.
Tento problém se podle něj týká
především dospělých a seniorů.
„Děti jsou k dopravní výchově vedeny ve škole,“ řekl Marek Grossmann s tím, že k problémovým
lokalitám patří ulice Letenská,
Tylovice, Bučiska nebo Tyršovo nábřeží. Zejména tam by měli chodci
používat buď reflexní prvky, nebo
si večer na cestě alespoň svítit baterkou nebo mobilem,“ uzavřel Marek Grossmann.
(bur)
KULTURNÍ SERVIS
T klub – kulturní agentura
T klub – kulturní agentura
Tel.: 571 620 222, 571 651 233
www.tka.cz
STŘEDA 14. 1.
SMETIŠŤÁK TOM
Divadelní představení pro děti z MŠ a žáky
I. stupně ZŠ
Dopoledne – kino Panorama
ČTVRTEK 15. 1.
ZA PŮLNOČNÍM SLUNCEM DO LAPONSKA
Klub cestovatelů
19.00 hodin – T klub
PÁTEK 16. 1.
STRANA 6 / 8. LEDNA 2015
ČTVRTEK 15. – NEDĚLE 18. 1.
FOTOGRAF
20.00 hodin
Výuka street dance III.
14.00 hodin – ZŠ 5. května – tělocvična
PÁTEK 16. 1.
PONDĚLÍ 19. – STŘEDA 21. 1.
S LÁSKOU, ROSIE
18.00 hodin
VÝROBA KOŠÍKŮ Z PEDIGU
14.00 – 17.00 hodin - keramická dílna SVČ
PÁTEK 16. 1.
PONDĚLÍ 19. – STŘEDA 21. 1.
INTERSTELLAR
20.00 hodin
Městská knihovna
Tel.: 571 654 747
Městská knihovna
www.knir.cz
POHÁDKOVÝ PÁTEK
Jak pejsek s kočičkou myli podlahu
17.00 hodin – SVČ
Kino Panorama
PONDĚLÍ 19. 1.
Tel.: 734 366 060
Kino Panorama www.tka.cz
www.disdata.cz,
VERNISÁŽ
Výstava mladých výtvarnic Mariannach
a Michaely Kachtíkové
17.00 hodin – podkroví
3. KONCERT ŽÁKŮ
17.30 hodin – koncertní sál ZUŠ Rožnov
pod Radhoštěm
STŘEDA 21. 1.
22. VÝSTAVA NA CHODBÁCH
Práce žáků – malba, kresba, grafika
a keramika
12.00 – 18.00 hodin – ZUŠ
SOBOTA 10. A NEDĚLE 11. 1.
HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1. ČÁST
17.30 hodin
PONDĚLÍ 12. – STŘEDA 14. 1.
MILUJ SOUSEDA SVÉHO
18.00 hodin
SOBOTA 10. – STŘEDA 14. 1.
HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD
20.00 hodin
NEDĚLE 11. 1.
KINO PRO DĚTI – JAK POSTAVIT
SNĚHULÁKA
16.00 hodin
ČTVRTEK 15. – NEDĚLE 18. 1.
SEDMÝ SYN
17.30 hodin
Tel.: 571 751 455
Základní umělecká škola
www.zusroznov.cz
PONDĚLÍ – PÁTEK
Klub seniorů
Klub774
seniorů
Tel.:
423 197
Středisko volného času
Tel.: 571 115 635
Středisko volného času
www.svcroznov.cz
[email protected]
ÚTERÝ 13. 1.
ČTVRTEK 8. 1. A 22. 1.
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin – SVČ
PO KOPEČKÁCH
Z Vidče do Val. Bystřice – 6 km
8.15 hodin – AN, nást. 15
PONDĚLÍ 12. 1.
STŘEDA 14. 1.
MISS A MISTR ŠVIHADLO
Fit program pro děti a veřejnost
14.00, 15.00 hodin – sál SVČ
V3V – OŠETŘOVÁNÍ NEHOJÍCÍCH SE RAN
15.00 hodin
STŘEDA 14. 1.
STREETOVÁNÍ S ERSI
STŘEDA 21. 1.
Alternativní centrum, o. s.
Základní umělecká škola
ROK A JEHO RYTMUS
Beseda s Martou Stoklasovou o působení
energií na naše tělo
17.30 hodin – podkroví
CHATA MÍR
Trasa dlouhá 10 km
8.30 hodin – altánek v parku
SOUSTŘEDĚNÍ SOUBORU PODSKALÁČEK
9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hodin – SVČ
PÁTEK 16. 1.
FILMOVÝ KLUB – HLEDÁNÍ VIVIAN MAIER
18.00 hodin
ÚTERÝ 20. 1.
BESEDA S POLICIÍ – OCHRANA OBYVATEL
15.00 hodin – sál Seniorcentra
ČTVRTEK 8. 1.
ČTVRTEK 8. 1.
TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO SENIORY
16.00 hodin – penzion Travinář
NEDĚLE 18. 1.
STOLETÁ ELEGANCE „A LA CARTE“
Koncert manželů Rokytových
18.00 hodin – Společenský dům
ROŽNOV – MĚSTO DŘEVĚNÉ
17.30 hodin – podkroví
PÁTEK 16. 1.
ČTVRTEK 15. 1.
STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA
15.00 hodin – kino pro seniory
tel. 571 118 439, 604 163 735
Alternativní centrum
www.alternativnicentrum.webnode.cz
SOBOTA 10. 1.
CELODENNÍ SEMINÁŘ – SKVĚLÉ VZTAHY
9.00 – 17.00 hodin – Slunečnice
SOBOTA 10. – NEDĚLE 11. 1.
VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ – SYSTÉMOVÉ
KONSTELACE
9.00 – 17.00 hodin – Slunečnice
PONDĚLÍ 12. 1.
PŘÍRODNÍ NÁPLASTI PROTI BOLESTI
PowerStrips
10.00 hodin – Slunečnice
ÚTERÝ 12. 1.
OSHO MEDITACE
17.30 hodin – Slunečnice
SOBOTA 17. 1.
CELODENNÍ KURZ – SEBELÉČENÍ – ZLATÝ
MOZEK A OSVÍCENÍ
10.00 – 17.00 hodin – Slunečnice
PONDĚLÍ 19. 1.
MEDITAČNÍ SKUPINY MATKA MEERA
18.15 hodin – Slunečnice
ÚTERÝ 20. 1.
POVÍDÁNÍ O JESKYNÍCH, VEVERKÁCH,
ŽIVOTĚ, SMRTI – SVĚT TICHA
17.30 hodin – Slunečnice
TIPY PRO PŘÍŠTÍ DNY
ZA PŮLNOČNÍM SLUNCEM
Dobrodružná výprava čeká na posluchače, kteří ve čtvrtek 15. ledna
přijdou do T klubu. Od sedmi hodin večer tam bude Martin Ondrášek vyprávět, jak s dalšími čtyřmi
kamarády z Valašska cestoval přes
Kodaň, Oslo, norské fjordy na Lofoty a Vesterály.
„Navštívili nejsevernější místa Evropy. Procestovali Nordkapp, poloostrov Nordkinn a zastavili se u kouzelných finských jezer. Na cestu
zpět se dobrodruzi vydali přes ruský
Murmansk, poloostrov Kola a kolem Bílého moře do Petrozavodsku,
odkud pluli kometou do skanzenu
Kiži na Oněžském jezeru. V Petrohradu zažili bílou noc a přes Petrodvorec, Talin, Rigu a Horu křížů se
vrátili domů,“ přiblížila dramaturgyně pořádajícího T klubu – kulturní
agentury Romana Rusková.
Vstupné na besedu Za půlnočním sluncem do Laponska, která se
koná v rámci Klubu cestovatelů, je
dobrovolné.
(bur)
je americký vědeckofantastický film režiséra Christophera Nolana z roku 2014. Hlavní role ztvárnili Matthew
McConaughey, Anne Hathawayová, Jessica Chastainová, Michael Caine, Bill Irwin a Ellen Burstynová. Námět filmu a scénář napsali bratři Chris a Jonathan Nolanovi. Děj filmu zpracovává kosmickou výpravu lidí,
kteří hledají obyvatelnou planetu pro lidstvo z planety Země. Snímek Interstellar promítá kino Panorama od
pondělí 19. do středy 21. 1. ve 20 hodin.
(red)
PÍŠETE S NÁMI NOVINY
STRANA 7 / 8. LEDNA 2015
Den šarmu a kouzelných účesů v Rožnově
V rámci dne otevřených
dveří se v pátek 28. listopa­
du opět konala kadeřnická
soutěž Šarm 2014. Letošní
7. ročník zahájil ředitel školy
pan Mgr. Miroslav Trefil.
Po celou dobu trvání Šarmu nás
provázely dvě skvělé moderátorky
Veronika Porubová a Dominika
Smočková. Soutěže se zúčastnily
žákyně 2. a 3. ročníku oboru kadeřnice. Kadeřnice měly možnost
předvést svou nápaditost a svůj kadeřnický um již v první disciplíně
s názvem Pánský kreativní střih.
Dále následovala dámská disciplína, ve které byla inspirací známá zpěvačka Pink. Pomocí svých
hřebenů, nůžek a fénu ukázaly
svou kreativitu nejen v preciznosti
střihů, ale také v barevnosti účesů.
Odborná porota letos zasedla ve
složení těchto kadeřníků: Hanky
Adámkové, Adama Ondruška a učitelky odborného výcviku Michaely
Vaškové. Rozhodování mezi zdařilými extravagantními střihy a účesy
neměli porotci vůbec jednoduché.
Závěrečné defilé soutěže patřilo Karnevalové show, při níž jsme
měli možnost zhlédnout krásné
účesy a nádherné kostýmy, které
žákyním pomohla zhotovit paní
Eva Křenková. V závěrečné promenádě na nás dýchla karnevalová
atmosféra. Diváci mohli zhlédnout
např. Večernici, gejšu, čertici, zim-
Karnevalová show byla zlatým hřebem večera. Foto: Renáta Porubová
ní královnu, Marii Antoinettu a
kosmonautku. Zpestřením programu bylo taneční vystoupení skupiny Heat2beat.
Poděkování patří nejen žákyním,
jež se vzorně na soutěž připravily
a odvedly skvělé výkony, ale i všem
ostatním zúčastněným, kteří se podíleli na organizaci Šarmu 2014.
Výsledky soutěže:
Pánská kategorie:
1. místo – Andrea Ječmenková
2. místo – Hana Marečková
3. místo – Eva Manethová
Dámská kategorie:
1. místo – Nela Klasová
2. místo – Eva Manethová
3. místo – Michaela Rajnochová
Karnevalová show:
1. místo – Gabriela Pavlíková
2. místo – Adéla Halamíčková
3. místo – Ester Weinertová
Renáta Porubová, učitelka
odborného výcviku
Jak se studuje v Německu? Zeptali jsme se těch, kteří tam byli
Jak se studuje v Německu si mohlo
vyzkoušet šest studentů němčiny
Gymnázia v Rožnově pod Radhoštěm, kteří strávili týden ve výuce na
Gymnáziu v Hermannsburgu, kam
náleží i studenti z partnerského
města Bergenu v Dolním Sasku.
Cílem tohoto pobytu je motivovat
žáky ke studiu němčiny a naučit
je orientovat se v cizím prostředí,
poznávat kulturu a způsob života
našich sousedů.
Každý z účastníků byl pro tento
týden přidělen do jedné třídy odpovídajícího ročníku a aktivně se
účastnil výuky a plnění zadaných
úkolů. Že to není nic jednoduchého, bylo všem jasné hned po pár
hodinách, ale o to větší bylo jejich
nadšení, že se zařadili, domluvili
a našli si i nové přátele. Nezapomněli prezentovat ani naši školu,
město i celou Českou republiku.
Abychom celý pobyt zhodnotili, pokusili jsme se odpovědět na otázky:
„„Jak se studuje v Německu?
„Skvěle, školský systém je propracovaný a praktický.“ (Katka)
„Žáci se více aktivně zapojují do
výuky než u nás ve škole.“ (Kamila)
„Ve škole se více diskutuje o probíraných tématech.“ (Zdeněk, Adam)
„Učitelé kladou větší důraz na
Studovali němčinu v němčině. Foto: archiv studentů
vlastní názory žáků a nechávají je
více samostatně přemýšlet.“ (Jirka)
„„Co Ti pobyt přinesl?
„Spoustu slovíček, ztratili jsme
ostych komunikovat v němčině,
i když mluvíme s chybami a jednoduše. Poznali jsme německý školský systém a získali nové kamarády.“ (Všichni shodně)
„„Co Tě nejvíce překvapilo?!
„Aktivita studentů v hodinách.“
(Katka) „Disciplinovanost studentů a to, že ve škole nezvoní, a vyučování přesto funguje jen podle
hodinek.“ (Jirka) „V hodinách se
nezkouší a písemky se píší méně
často, a přesto jsou žáci zapálení
pro danou problematiku.“ (Kamila,
Zdeněk, Jirka, Adam)
„„Jakou zkušenost bys předal svým
spolužákům?“
„Asi bych jim sdělil, že se není
třeba obávat komunikace v cizím
jazyce.“ (Jirka) „Aby se snažili využít každé podobné nabízené zkušenosti a vyzkoušeli si své jazykové
znalosti v autentickém prostředí.“
(Zdeněk, Adam) „Větší aktivitu
v hodinách, přispěje k efektivní
výuce.“ (Kamila) „Bylo by potřeba
nové zkušenosti přenést na celý
školský systém.“ (Katka)
Studenti poznali nejen život ve
škole, ale i v běžné rodině a na
statku, kde jsme byli ubytovaní. Navštívil nás i starosta města Bergenu
a pracovnice radnice, pro které
jsme v modrém salónku uspořádali
koncert, jelikož jsme měli s sebou
i naše hudební nástroje. Strávili
jsme příjemný večer a svou němčinou jsme zástupcům města sdělili
své dojmy.
Věříme, že se spolupráci se školou v Hermannsburgu podaří udržet i v dalších letech, protože dobrá
znalost němčiny otevírá našim absolventům brány na trh práce nejen
u nás, ale i v zahraničí.
Proto bychom touto cestou
chtěli poděkovat především oběma městům jak Rožnovu p. R., tak
městu Bergen za nemalou finanční
podporu, bez které bychom náš
projekt nemohli uskutečnit.
Ivana Nováková, Gymnázium
Rožnov pod Radhoštěm
REPORTÁŽ
STRANA 8 / 8. LEDNA 2015
Marek Tretera
33 let
cestovatel
Rožnov pod Radhoštěm
 V průběhu tří let navštívil 20 zemí:
Kanada, USA, Mexiko, Kuba, Guatemala,
Belize, Honduras, Salvador, Nikaragua,
Kostarika, Panama, Kolumbie, Ekvádor,
Peru, Bolívie, Paraguay, Brazílie, Uruguay, Argentina a Chile.
Yellowstone je skutečnou paletou
barev, nejfotogeničtějším místem,
jaké jsme zřejmě doposud navštívili.
Žlutý kámen, jak zní název v překla­
du, přesně vyjadřuje, čím je tento
park tak význačný. Pokud by se se­
četly všechny přívlastky popisující
Yellowstone, pak je to jistojistě ten
nejpestrobarevnější národní park.
Ne nadarmo dal právě on základ
ochraně přírody a vzniku dalších
národních parků po celém světě.
A co že to dělá z Yellowstonu
tak barevné místo? Je to především
geotermální aktivita a s tím spojené
přírodní úkazy, které nemají jinde
ve světě obdoby. Jsou tu k naleze­
ní největší gejzíry světa, nachází
se zde okolo 110 vodopádů a velké
množství horkých pramenů, hor­
ských jezer, kaňonů, erodovaných
lávových proudů, četné fumaroly
(vývěry horkých plynů), či bubla­
REPORTÁŽ
STRANA 9 / 8. LEDNA 2015
které přichází v průměru každých
90 minut a trvá asi 2 minuty.
Dále je to kaňon řeky Yellow­stone
se svými nádhernými vodopády, kde
by člověk strávil celý den. V parku
jsme zůstali téměř celý týden a stále
bylo co objevovat, stále se něčím ne­
chat překvapovat. Jediným negati­
vem je velká návštěvnost. Vzhledem
k vysoké nadmořské výšce oblasti
jsou letní měsíce krátké, zima sem
přichází velmi brzy, sníh zde zpravi­
dla v několikametrových barikádách
leží až osm měsíců v roce, tudíž se
všichni návštěvníci zpravidla na­
mačkají do okénka třech letních mě­
síců. Kempy jsou všechny beznaděj­
ně plné, a pokud si člověk nestihne
místo rezervovat dopředu, nejlépe
již někdy zjara, nemá prakticky šan­
ci se tu ubytovat. O hotelech a ji­
ných typech ubytování ani nemluvě.
S tím jsme nepočítali. V národním
parku je přísně zakázáno kempovat
jinde než na označených místech,
a vzhledem k obrovským rozlohám
chráněných území Severní Ameriky
je velmi komplikované a nákladné
každý večer opouštět brány území
a zase se ráno vracet jenom proto,
aby člověk složil hlavu někde za hra­
nicemi.
Zde jsme však neměli na výběr.
Dvě noci se nám však naštěstí po­
dařilo urvat poslední místo v kem­
pu po někom, kdo zrovna narychlo
odjížděl. Bylo to po dlouhé době
nocování, kdy jsme si museli za náš
jící bahenní sopky. K tomu všemu
nezvykle početný stav velké americ­
ké zvěře v podobě bizonů, jelenů,
medvědů, kojotů nebo třeba i vlků.
Žije zde největší počet medvědů
grizzly na území USA nepočítaje
už tradičně Aljašku.
Součástí parku je Yellowstonské
jezero, které patří mezi největší
vysoko položená jezera Severní
Ameriky. Jezero se nachází upro­
střed největšího supervulkánu kon­
tinentu, známého jako Yellowston­
ská kaldera. Ta je považována za
aktivní vulkán, který za poslední
dva miliony let několikrát vybu­
chl. Jeden z posledních výbuchů
měl neuvěřitelnou silu, 1 000krát
větší než erupce Sv. Heleny v roce
1980. V parku se nachází zhruba
polovina všech světových geoter­
málních jevů, které pohání zdejší
trvající vulkanismus. Většinu roz­
lohy pokrývají horniny pocházející
z vulkanických erupcí. Tato oblast
je největším zbývajícím a takřka ne­
dotčeným ekosystémem mírného
podnebného pásu zemské severní
hemisféry.
Největší atrakcí parku je beze­
sporu gejzír Old Faithfull, který
svojí pravidelnou výškou výtrysku
až 50 metrů sice nepatří k největ­
ším na světě, ale jistojistě nejzná­
mějším. Není proto divu, že se
u něj během letních měsíců tvoří
dlouhé zástupy turistů čekajících
na pravidelné chrlení vroucí vody,
flek zaplatit. Dosud jsme výhradně
trávili noci na opuštěných místech
u cest, v lese, prostě všude, kde
bylo možno se uklidit před civiliza­
cí a strávit pokojně noc v přírodě.
Problém kapacity kempů je rovněž
způsoben faktem, že Američané ces­
tují ve velkém stylu. Obrovské kem­
pervany, obytné domy na kolech,
mnohdy doprovázené lodí, čluny,
motorkami, terénními čtyřkolkami
nebo i osobními vozy taženými na
tyči, to vše je standardem cesty ame­
rické rodiny za letním dobrodruž­
stvím. Tuto formu cestování vysvět­
lují obrovské vzdálenosti a odlehlost
míst, jako je národní park Yellow­
stone, i fakt, že přijet sem například
z východního pobřeží USA nebo
daleké Floridy není výlet na den
či dva. Tak k tomu i většina Ame­
ričanů přistupuje. Na dovolenou si
s sebou tedy vezou prakticky vše, co
snad vůbec mají. Jedna početnější
rodina je tudíž schopna zabrat polo­
vinu kempu, když to všechno vybalí.
Na druhou stranu je třeba říci, že
pořádek a ohleduplnost jsou zde na
prvním místě. Po 10. hodině večer­
ní tu neuslyšíte jediný zvuk kromě
nedalekého vytí smečky vlků nebo
sousedova chrápání.
Když jsme se Wyomingu dosta­
tečně nabažili, pokračovali jsme
dál na jih. Čekal nás další velkolepý
americký stát, svojí rozlohou a veli­
kostí svých hor ještě majestátnější
- stát Colorado.
Co dělá z Yellowstonu tak barevné místo? Je to především geotermální aktivita a s tím spojené přírodní úkazy, které nemají jinde ve světě obdoby. Jsou tu k nalezení největší gejzíry
světa, nachází se zde spousta vodopádů a velké množství horkých pramenů, horských
jezer, kaňonů, erodovaných lávových proudů, četné fumaroly či bublající bahenní sopky.
Yellowstone.
Old Faithfull Geysir – Yellowstone.
Geotermální jezero v Yellowstonu.
Geotermální jezero v Yellowstonu.
Yellowstone.
INFORMACE / INZERCE
STRANA 10 / 8. LEDNA 2015
ŘÁDKOVÁ INZERCE
PRODÁM
 Prodám zánovní kulatý stůl
(o průměru 110 cm, výška 75 cm)
a čtyři židle. Materiál dub masiv,
cena 4 000 korun. Tel.: 737 388 168.
 Prodám sestavu proužkovaných,
šedých, částečně prosklených skříněk vhodných do pánského pokoje. Cena dohodou. Dále prodám
akvarijní skříň na dvě akvária z dřevotřísky (hnědá barva). Ukážu na
telefon: 775 979 767.
 Prodám nebo pronajmu garsonku na Jižním Městě v Rožnově.
Tel.: 732 279 904.
 Prodám automatickou pračku
a ledničku s mrazničkou. Tel.: 732
279 904.
 Prodám litinovou krbovou vložku Romotop – 3 roky používanou
(50% sleva), 200 kusů knížek Harlequin po 10 korunách, ribstol na
cvičení, cihly Porotherm 30 – poloviční – 80 ks (50% sleva). Tel.: 777
650 418.
HLEDÁM
 Hledám v Rožnově kosmetičku,
která pracuje s kosmetikou Jans­
sen. Tel.: 724 117 612.
RŮZNÉ
 Kdo provede opravu nebo výměnu plynového ohřívače vody v RD
v Rožnově p. R. za nový a výměnu
vodovodní baterie za novou pákovou. Kontakt: 571 651 859.
 Kdo provede drobnou opravu
střechy na RD v Rožnově – výměna páru eternitových tašek, které
již máme koupeny, u výlezového
okénka + máme zájem i o nabídkový rozpočet na celou novou plechovou střechu i s dalšími souvisejícími pracemi. Kontakt: 571 651 859.
 Kdo naučí zdarma seniora anglickému jazyku? Tel.: 603 259 487.
KOMERČNÍ
 Půjčky od 100 000 Kč! Peníze
na nové bydlení, zařízení domácnosti nebo na cokoliv jiného. Volejte 777 454 205.
 Rychlé peníze, volejte zdarma.
Telefon: 800 800 606.
Soukromé řádkové inzeráty jsou
zdarma zveřejněny ve dvou číslech
Spektra Rožnovska. Poté jsou nahrazeny dalšími. V případě jiného
požadavku kontaktujte písemně
redakci SR.
DOLNÍ BEČVA / PROSTŘEDNÍ BEČVA
STRANA 11 / 8. LEDNA 2015
Vánoční koncert zpívaný srdcem
v podání Rosénky za hudebního
doprovodu Jany Vařejčkové a kytarového dua syna a otce Pavlů Špatných a také Lukáše Fiuráška. Ten
zahrál na zobcovou flétnu i xylofon. Za srdce brala v podání sboru
Půlnoční hodina, Bim bam Františka Nedvěda, Pod tichou tmou
v úpravě Blahoslava Smíšovského,
Už z hor zní zvon, barokní koleda
Z archy vypuštěný holoubku či lidová Ejhle, tamhle v Betlémě i valašská Anděl páně.
Šikovní zpěváci
Sólo zpívají Marie Křenková a Marie Porubová. Foto: Táňa Arťušenková
DOLNÍ BEČVA • Smíšený pěvecký sbor Rosénka z Rožno­
va pod Radhoštěm vystoupil 3. ledna v kostele sv. Antonína
Paduánského s koncertem Ten vánoční čas. Jak podotkl fa­
rář Petr Dujka, chtějí jeho členové předat radost z toho, co
sami prožívají a cítí i ostatním lidem, zprostředkovat jim do­
tek s krásou.
Jako hosté se představily Komorní žestě Josefa Blinky z Horní
Bečvy a po nich zazpívala Marie
Křenková ze Zubří za varhanního
doprovodu Pavlíny Mitášové sklad-
bu Césara Francka Panis angelicus a pastorále Jakuba Jana Ryby
Rozmilý slavíčku.
Pak už se rozezněly prastaré
i moderní vánoční písně a koledy
Investice do rozvoje
Novou barevnou fasádou se pyšní škola. Foto: Táňa Arťušenková
PROSTŘEDNÍ BEČVA • Více než deset kilometrů potrubí
nové kanalizace přibylo v posledních měsících v obci. Spo­
lečný projekt Horní a Prostřední Bečvy za přibližně 90 milio­
nů korun zlepší životní prostředí v Kněhyních, Bacově, Adám­
kách a dolní části obce.
Nový kabát, který přinese úspory
Na podzim začala rovněž výstavenergií, dostaly v minulém roce
ba přírodního koupacího biotopu.
rovněž tři obecní budovy – základDěti v Kněhyních už na jaře mohou
ní škola, mateřská škola v Kněvyužívat nové hřiště v areálu zdejší
hyních a dům služeb. „Z budov
mateřské školy. V tomto roce bude
v našem vlastnictví zbývá zateplit
pokračovat revitalizace centra.
už jen obecní úřad a starou školu
V první etapě došlo k rekonstrukci
v Bacově. Jsem přesvědčen, že i na
mostu u školy i vybudování chodně se podaří získat dotace,“ řekl
níků a parkoviště. Novou podobu
Spektru Rožnovska starosta Razíská prostranství před prodejnou
dim Gálik.
Coop.
Táňa Arťušenková
„Tentokrát jsme neměli na přípravu vánočního programu tolik
času. Vystupovali jsme totiž s podzimním koncertem ještě na přehlídce v Klimkovicích. Od poloviny října jsme však nové skladby zkoušeli
i dvakrát týdně. A musím všechny
zpěváky pochválit, jsou velmi šikovní, vybrané nové písně i koledy zvládali velmi rychle,” řekla
Spektru Rožnovska sbormistryně
Marie Grygarová. Dodala, že sbor
je nejen smíšený proto, že v něm
zpívají ženské i mužské hlasy, ale
také proto, že téměř jednu třetinu
tvoří členové z Dolní a Horní Bečvy a Hutiska-Solance. „A rádi mezi
sebe přijmeme nové zájemce o zpívání,” uvedla M. Grygarová.
Táňa Arťušenková
Sochy na Pustevnách
Tradiční zimní akce Sněhové
království se sice po patnácti
letech z Pusteven přemístila do
Rožnova pod Radhoštěm, lidé
však o oblíbený cíl turistů z celé
Moravy a Slezska nepřijdou. Letos výstavu ledových soch pořádá Radio Čas ve spolupráci se
společností Pustevny.
Horské sedlo oživí o víkendech 10. a 11. a 17. a 18. ledna
profesionální sochaři z nejrůznějších zemí světa, kteří zde budou vytvářet ledové monumenty.
Návštěvníci mají jedinečnou
možnost přihlížet, jak se z neobvyklého materiálu rodí umělecká
díla, a obdivovat, co vše může
z ledu vzniknout. Většina soch
se ponese v pohádkovém duchu.
Umělci budou mít k dispozici
kvádry o rozměrech 1 x 0,5 x
0,25 metru. Jeden kus váží 150
kilogramů. Ledové polotovary se
vyrábějí v profesionálním výrobníku ze speciální filtrované vody.
Poprvé budou na Pustevnách vidět díla z úplně čirého křišťálového průhledného ledu.
Sochy budou rozmístěny na
otevřeném prostranství Pusteven. Akci doprovodí program
pro děti Zimní pohádka plný
her a soutěží. Chybět nebude jarmark s řemeslnými výrobky a valašskými specialitami.
(ta)
KRÁTCE
 Tříkrálová sbírka se uskuteční
v sobotu 10. ledna. Symbolické postavy biblických mudrců Kašpara,
Melichara a Baltazara budou navštěvovat domácnosti, aby získaly
prostředky pro Charitu. Finanční
příspěvky, které budou koledníci
vybírat do úředně zapečetěných
pokladniček, jsou určeny na pomoc
rodinám a lidem v nouzi. Z výtěžku
plánuje rožnovská Charita zakoupit automobil a vybavení relaxační
místnosti v Centru denních služeb.
Koordinátorem v obci je Zdeněk
Poruba.
 Zápis žáků k povinné školní docházce pro školní rok 2015/2016 se
uskuteční ve čtvrtek 15. ledna od
12 do 16 hodin v dolnobečvanské
základní škole. K zápisu jdou děti
narozené v roce 2009 a na podzim
2008.
 Hasičský ples se koná 24. ledna
od 19 hodin v tělocvičně místní základní školy. Od 19.30 hodin hraje
kapela Rivieras Show Band, připravena je ruličková tombola, překvapení pro dámy i pro pány a bohaté
občerstvení.
(ta)
 571 647 168
www.dolnibecva.cz
NENECHTE SI UJÍT
 Na ples ve Zbrojnici zve Sbor
dobrovolných hasičů Kněhyně
v sobotu 17. ledna od 19 hodin.
Hrát bude Universál, připraveno
je občerstvení i tombola. Vstupné
stojí 50 korun.
 Hasičský ples SDH – střed se
koná v sobotu 24. ledna od 19 hodin ve Valašském šenku na Zavadilce. K tanci a poslechu bude
hrát živá hudba Dušana Čapláka.
Vstupné činí 80 korun.
 Den otevřených dveří pořádá
místní základní škola 27. ledna
od 7.30 do 9.20 hodin. Zájemci si
mohou prohlédnout učebny i další
prostory, nahlédnout do vyučování. Nechybí počítačová učebna
s výukovými programy, interaktivní
tabule, učebna pro výtvarné a pracovní činnosti s keramickou pecí,
školní knihovna, tělocvična a prostorná zahrada. Také vybavení školní družiny nabízí možnost relaxace,
všestranně rozvíjí zájmy žáků, vede
je k aktivnímu využívání volného času. Další informace jsou na
webových stránkách www.zsmsbecva.webnode.cz.
(ta)
 571 643 230
www.prostrednibecva.cz
HORNÍ BEČVA / HUTISKO-SOLANEC
STRANA 12 / 8. LEDNA 2015
Svátky mnozí zasvětili sportu
Malí lyžaři na svahu U Sachovy studánky. Foto: Táňa Arťušenková
HORNÍ BEČVA • Sportovně prožili o vánočních svátcích část
svého volna někteří Hornobečvané. V hale základní školy se
konal turnaj ve volejbale i ve stolním tenisu, na Nový rok si
vyšlápli na Martiňák. Teploty pod nulou a sněžení umožnily
rozjet vleky i proběhnout se na běžkách.
„Lyžovačka je tu nádherná, dnes
ze zaplněného parkoviště přivážet
prostě skvěle vyšlo počasí. Děti
všechny zájemce o lyžování.
jsme dali do lyžařské školy, už doZvítězili Besťáci
káží udělat první oblouček,“ libovala si 31. prosince Milena ŠvagTřiatřicet utkání odehrálo dvanáct
říčková z Brna v areálu U Sachovy
smíšených týmů 26. prosince v hale
studánky. Mrazivý a slunečný poZákladní školy v Horní Bečvě na
slední den loňského roku se skutečtradičním Vánočním volejbalovém
ně vydařil, a tak skibusy nestačily
turnaji. Letos se jeho účastníci utka-
li již potřinácté. Vyznavači tohoto
sportu se sjeli z Nového Hrozenkova, Brumova, Vsetína, Rožnova pod
Radhoštěm, Frýdku-Místku, Valašského Meziříčí, Hutiska-Solance,
Dolní, Prostřední a Horní Bečvy.
Týmy hrály ve dvou skupinách na
dva sety do 20 bodů. Z každé skupiny postoupila tři nejlepší mužstva.
O 5.–6. místo se utkaly Bambusové
výhonky s týmem Do počtu, o 3.–4.
místo hráli Beskyďáčci s mužstvem
Za 5 minut a ve finále vyhráli Besťáci, kteří porazili tým 3,5 promile.
První tři mužstva dostala medaile,
každý tým si odvezl dárkový balíček
a diplom, Na ceny přispěl obecní
úřad, TJ Sokol, Sbor dobrovolných
hasičů a prodejna COOP z Horní
Bečvy.
Novoroční výšlap
Členové turistického oddílu při
Klubu důchodců se vypravili 1. ledna na tradiční Novoroční výšlap
na Martiňák. Údolím Mečůvky
došli až k horskému hotelu, kde se
občerstvili, pozdravili se s majiteli
Martiňáku a obsluhujícím personálem. I přes mlhavé počasí byly
výhledy do údolí Kněhyně a Kobylské chvílemi velmi pěkné. Sněhová
pokrývka zase umožnila běžkařům
zdolat trasu z Pusteven na Martiňák.
(ta, mn)
KRÁTCE
 Ve sbírání hliníku pokračuje
občanské sdružení Bečvánek Beskydy. Tentokrát maminky podpoří
sociálně terapeutické dílny Kamarád Rožnov, které pomáhají lidem
s mentálním i tělesným postižením.
Odevzdávají se čisté obaly od nápojů, sprejů, čokolád, víčka z jogurtů,
sýrů, tuby od zubních past, příbory
a další předměty z hliníku.
(ta)
 Jedenáct známých vánočních
písní a koled zazpíval smíšený pěvecký sbor Rosénka pod vedením
Marie Grygarové 28. prosince
v nádherně vyzdobeném hornobečvanském kostele svatých Jana
a Pavla. Jako hosté vystoupily Pěvecká skupina Zdenka Šimůnka
a Komorní žestě Josefa Blinky. Nakonec si všichni zazpívali společně
Narodil se Kristus Pán. Posluchači
se už nyní těší na 3. vánoční koncert Rosénky.
(mn)
 Na Horní Bečvě jsou denně
v provozu od 9 hodin dva lyžařské areály – Ski Areál U Sachovy
studánky a Lyžařský areál Rališka
se všemi doprovodnými službami.
Večerní lyžování je od 18 do 21 hodin.
(ta)
 571 645 105
www.hornibecva.cz
Zuberská výšivka i dřevořezby ve Zvonici
HUTISKO-SOLANEC • Přes sto dvacet výšivek, doplněné dře­
vořezbami, přibližuje v Informačním centru Zvonice na Soláni
více než stoletou tradici tvorby tří pokolení v jedné rodině pů­
vodem ze Zubří. Z výstavy Vyšívání jehlou a dlátem odcházel
nejen 31. prosince 2014 okouzlen snad každý návštěvník.
„Jedním slovem – jsem nadšen.
dokázal poetické kresby Alfonse
Kolik nádherných motivů a vzorů
Muchy přenést do dřeva. Mimořádje možné ztvárnit na plátně. Kolik
né a neopakovatelné,“ dodala Jarcitu, neuvěřitelné trpělivosti a fanmila Drabinová z Týnce u Břeclavi.
tazie je k tomu zapotřebí. Dokázal
Rodinnou tradici vyšívaček zabych strávit celé hodiny prohlíželožila stařenka Františka Holišová.
ním té krásy,“ řekl Spektru RožnovŘemeslo zvládla ve škole a vyšíváska Karel Černín ze Zlína. „Uchváním se začala živit od svých čtrtilo mne mistrovství řezbáře. Jak
nácti let. Pod jejími prsty vznikaly
Zuberská vyšívačka Ladislava Bělunka.
Snímky: Táňa Arťušenková
dečky, kapesníčky, ale i záclony,
závěsy, zavinovačky. Své výrobky
dodávala do Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV) a řemeslo učila
i své dvě dcery. Milada Bělunková
se výšivce zcela věnovala až po odchodu do důchodu. Vzory si sestavovala sama ze starých zuberských
motivů, sbírala zapomenuté vzory
a skládala je do nových kompozic.
Rodinné tradici neunikla ani její
mladší sestra Gabriela Pavlicová.
Přímou následovnicí Františky Holišové se stala vnučka Jana
Juřicová. Pod dohledem stařenky
Výšivka Gabriely Pavlicové.
vytvořila svůj první kapesníček
i malou dečku. Po její smrti dokončila i její práci a získala od ÚLUV
první zakázky. Při své práci se vrátila k původní bílé krojové výšivce
a některé náměty tanečnic, ptáčků,
víl, koníčků jsou jejími chráněnými
vzory. Je držitelkou titulů Pracovník lidové umělecké výroby a Nositel tradice. Její práci oceňují nejen
v Čechách, ale také v mnoha evropských zemích a třeba i v Mexiku.
Zručnost, přesnost a trpělivost
podědil i bratr Jany Juřicové Ladislav Bělunek. Dlátem dokáže
přenést do dřeva i něžnou ženskou
krásu z obrazů Alfonse Muchy.
Než začal, dlouho promýšlel způsob, jak nahradit řezbou barevnost
originálů. Lidé tak obdivují ztvárněné do dřeva Pozvání na banket,
Zasněnou, Hudbu nebo Poesii.
Poslední dílo Ladislava Bělunka,
které dokončil doslova pár dní před
výstavou na Soláni, nese název Zuberská vyšívačka a pochází již zcela
z autorovy dílny. Výstava ve Zvonici potrvá do 14. ledna.
Táňa Arťušenková
 571 644 180
www.hutisko-solanec.cz
VALAŠSKÁ BYSTŘICE / ZUBŘÍ
STRANA 13 / 8. LEDNA 2015
Na Silvestra si turisté popřáli pod Ptáčnicí
VALAŠSKÁ BYSTŘICE • Vždy na Silvestra mají milovníci zim­
ních procházek z Valašské Bystřice a okolních obcí o pro­
gram postaráno. Místní turisté poslední den v roce pořádají
silvestrovský výšlap na Búřov. Tentokrát to byl již šestnáctý
ročník.
Trasu strážili Portáši v nádherných
a slušivých krojích. Těm, kteří přijali pozvání na túru poprvé, ochotně
vysvětlovali, kam si to mají namířit
a na co se mohou těšit. Počasí bylo
na vycházku zimní přírodou jak dělané: sluníčko, výborná viditelnost
na okolní hory, všude kolem čistý
tokrát nezklamali. Obětavě od časného rána připravovali občerstvení
a turisty rozhodně hlady a žízní nenechali. Bylo to tam skvělé, stejně
jako na slunné terase horské hospůdky na Santově, kde se opékaly
špekáčky. V nabídce lákala voňavá
uzená grilovaná žebírka, šmakovalo i jehněčí na zelenině s dalšími
specialitami. Kdo došel až na Santov, zažil skvělou silvestrovskou
atmosféru.
(an)
bílý sníh a teplota -7 °C. Kdo by neměl dobrou náladu! Akorát na Búřově nejednoho z nás zamrzelo, že
chata, kterou v osmdesátých letech
minulého století postavili členové
Tělovýchovné jednoty Sokol Valašská Bystřice, byla pro účastníky
výšlapu uzavřena. Dnes je už totiž
Výšlapu se zúčastnily všechny věkové generace turistů. Snímky: Jaroslav Jurčák
POZVÁNKY
Opékané špekáčky turistům chutnaly.
v soukromých rukou. Do vrcholové knihy na Búřově jsme se proto
podepisovali v náhradním objektu.
Nazvali jsme ho studeným a nevlídným „kozím chlívkem“. Není
divu, že každý z něj raději rychle
zamířil k hasičům pod Ptáčnici
na výbornou zelňačku, grilovanou
krkovičku, teplý párek v rohlíku,
horký svařák a jiné pochutiny. Členové SDH Valašská Bystřice i ten-
 Ochotnické divadlo Chaos ve
Valašské Bystřici nastudovalo
novou komedii Tři bratři v nesnázích aneb …a je to v pytli. Premiéra se koná v sobotu 10. ledna od
19 hodin ve Společenském domě
U Pernických. Druhé představení
se hraje tamtéž v neděli 11. ledna
v 16 hodin. Režie se ujal Josef Rýdl.
Vstupné 80 korun.
 Výroční schůze Klubu důchodců
ve Valašské Bystřici se koná v restauraci U Machýčků 8. ledna od
13 hodin.
(mta)
 571 759 711
www.valasskabystrice.cz
Dva benefiční dárky pro Damiánka Fabiána
ZUBŘÍ • Irena Benová ze
Zubří je učitelkou hudby
v Základní umělecké škole
v Rožnově. Ve svém rodiš­
ti zavedla pěknou tradici
– vždy v závěru roku uspo­
řádá v Klubu předvánoční
benefiční koncert svých svě­
řenců. Tentokrát se uskuteč­
nil 18. prosince.
Zúčastnilo se ho pětatřicet klavírních interpretů z celého Rožnovska. Nejmladšími účinkujícími
byli pětiletí Lucie Fialová a Tomáš
Černý, středoškoláky zastupovaly
Karolína Davidová a Kamila Bartoňová. „Dokonce jsme letos přizvali
jako doprovod klavíru i Jindřicha
Stužku, který hraje na bicí,“ dodala
Irena Benová.
Už od září vždy se svými žáky
vybírá pro prosincové představení
skladby pro sólovou, čtyř i šestiruční hru. Preferuje přitom melodickou hudbu z klasického i moderního repertoáru, aby se mohli potěšit
z tvorby blízké jejich srdci všichni
přítomní diváci. Ti zcela zaplnili
Klub v Zubří. Sólisty přijeli povzbudit rodiče, prarodiče, tetičky
i další příbuzní a známí.
Mnozí vyjádřili organizátorům
obdiv a poděkování za krásný před-
vánoční zážitek spojený s charitativním posláním. Vždyť koncert
přinesl 32 648 korun a sedm eur
pro pětiletého Damiánka Fabiána ze Zubří, jehož onemocnění
vyžaduje značnou zdravotní péči.
Rodina Fabiánova je spoluobča-
nům za příspěvek pro syna velmi
vděčna. Stejně jako loni, i letos ho
použijí na lázeňský pobyt v Klimkovicích, který Damiánkovi hodně
prospívá. Dojatí a velmi vděční
Fabiánovi si peněžní dar pro syna
převzali hned po ukončení koncer-
Po představení Ženitba Irena Benová (vpravo) předala manželům
Fabiánovým a jejich dceři Berenice finanční příspěvek z dobrovolného vstupného a balíček plný vitamínů – dárek z místního
obchůdku Meduňka. Zcela vlevo je na snímku student Janáčkovy
konzervatoře a syn Ireny Benové Robin Ferro.
Foto:
Aleš Měrka
tu. Na druhý den je čekalo ještě
jedno milé překvapení. Opět ho
iniciovala Irena Benová, jejíž syn
Robin čtvrtým rokem navštěvuje
ostravskou Janáčkovu konzervatoř.
Se spolužáky nastudoval divadelní
tragikomedii Ženitba.
Mladí herci přijali pozvání do
Zubří a v pátek19. prosince dopoledne v Klubu Zubří zahráli Gogolovu Ženitbu pro žáky místní školy
a večer pak pro veřejnost.
S organizací divadelního představení pomohli i další Zubřané.
Oldřich Divín přivezl z Ostravy
kulisy, děvčata ze Sladké Fantazie
napekla pro všechny herce, jejich
profesora i zvukaře frgály. Tomáš
Pavlištík milé hosty pozval do TIP
Cafe na oběd.
„Cítíme se zde jako doma,“ uvedl jeden ze studentů Janáčkovy
konzervatoře Štěpán Kozub. „Je to
naše premiéra mimo Ostravu, Zubří je moc pěkné městečko. Jsme
rádi, že jsme také pomohli Damiánkovi. Na dobrovolném vstupném
se vybralo 12 117 korun.“
Libuše Miarková
 571 757 051
www.mesto-zubri.cz
VIDČE / VIGANTICE
STRANA 14 / 8. LEDNA 2015
Vzpomínky na život se souborem Valašenka
VIDČE • Dobromilu Halamí­
kovou folklor lákal od mládí.
Tématem lidové písně se za­
bývala už ve své diplomové
práci. Spolupracovala s rož­
novským
Podskaláčkem
i cimbálovou muzikou Bes­
kyd ze Zubří. Folklor prostě
milovala. To byl také důvod,
proč se před dvaceti lety
jako učitelka Základní školy
ve Vidči ujala souboru Vala­
šenka. Vedla ho až do roku
2013, kdy odešla do důcho­
du. Požádali jsme ji o pár
vzpomínek:
NÁVRATY DO HISTORIE
Zatímco v lidové písni jsem byla
zběhlá, o tanci jsem zpočátku věděla málo. Růžena Zetková, která Valašenku vedla přede mnou, zajistila
dětem krásnou krojovou výbavu.
Ladem ležel i malý cimbálek. A tak
jsem se pustila do práce.
Poděkování spolupracovníkům
Nejdříve jsem se třiceti dětem
různého věku věnovala sama. Pomocnou ruku mi však nabídla Boženka Pustková, ředitelka mateřské
školy ve Vidči. Odešla do důchodu,
nám vypomohla s muzikou i paní
Zita Vinklerová.
Financování souboru
Dobromila Halamíková s Valašenkou na snímku z roku 2013. Foto: František Jaskula
ale do Valašenky pravidelně jednou
týdně dojížděla. Před vystoupením
občas s nácvikem tanců pomohla
Věra Stachová, vedoucí Podskaláčku. S hudbou pak Iva Prokopová se
svou cimbálovkou. U menších vystoupení nás na harmoniku postupně doprovázely Naďa Kluchťáková,
Martina Machulová a Pavla Smílková, která Valašenku vede nyní.
A vzdělávala jsem se i já. Za přínosné považuji víkendové studium
v rožnovské Lidové konzervatoři,
kde jsem se seznámila s odzemkářem Jiřím Pardubou, učitelkou
Vigantice holdují sportu
VIGANTICE • Třiatřicet pohárů
vybojovaly loni ženy ze Sdružení
dobrovolných hasičů ve Viganticích. Zúčastnily se šestatřiceti soutěží v požárním sportu.
Navíc loni začaly závodit i dorostenky. Družstvo vytvořily před
konáním okresního klání v dorostenecké kategorii a hned v ní dosáhly
třetího nejlepšího výsledku.
„Ve čtyřech případech se dokonce obě naše družstva umístila na prvních třech příčkách,“
uvedla Petra Slováčková, tisková
mluvčí SDH Vigantice. „Prvenství
z roku 2013 jsme například obhájily v Hutisku-Solanci, Prostřední
Bečvě a Podhradní Lhotě. Za největší úspěch považujeme vítězství
v obvodové soutěži v Dolní Bečvě,
třetí místo v okresním a následně i krajském kole v Horní Lidči.
V soutěži o Zlatý pohár hejtmana
Zlínského kraje jsme obsadily pátou příčku, přičemž od medaile nás
dělilo jen několik setin sekundy,“
dodala mluvčí vigantických hasičů.
Složení družstev
Ženy: Adéla Adámková, Zuzana
Bělíková, Hana Fojtášková, Petra
Grigorescu, Romana Grigorescu,
Radka Jurajdová, Veronika Křenková, Kateřina Matůšová, Hana
Petřeková, Zuzana Porubová, Jana
Roudná, Petra Slováčková a Eva
Vojkůvková.
Dorostenky: Sára Bělunková,
Iveta Fiurášková, Pavla Mrkvicová, Karolína Pšenicová a Gabriela
Válková.
Kalendář pro rok 2015
Zatímco loňský a předloňský kalendář SDH Vigantice tvořily fotografie žen, ten letošní patří hlavně
dětem, které si loni oproti sezoně
roku 2013 vylepšily časy na 15 vteřin a vybojovaly celkem 11 pohárů.
Mladší žáci se mezi 15 družstvy
v okresní lize umístili jako druzí.
V bojkovickém klání o Putovní pohár ředitelky HZS Zlínského kraje
v září vybojovali trofej nejcennější
– zlatý putovní pohár.
Dobře si vedli i starší žáci, kteří
z 19 družstev skončili na devátém
místě.
S výsledky vigantických dětí je
spokojena i jejich trenérka Romana Grigorescu, která na prosincové valné hromadě hasičů byla
zvolena novou starostkou SDH
Vigantice.
(mta)
 571 654 848
www.vigantice.cz
valašských tanců Zdenkou Jelínkovou, manželi Bradáčovými z Javořiny a dalšími významnými učiteli,
z jejichž poznatků jsem pro Valašenku hodně čerpala.
Do vedení souboru se postupně
zapojili další jeho příznivci, například učitelka Jana Neradová. Pomáhali i rodiče. Paní Mlnaříková
psala říkačky. Kateřina Lišková
(dnes Juříčková) nějaký čas cvičila
zpěvy. Nové cimbalisty vychovávali
Josef Cáb a Petr Zetek, který nás
při větších vystoupeních se svou
kapelou také doprovázel. Jednou
I když jsme byli členy Folklorního sdružení a platili příspěvky,
problém s financemi jsme řešili po
celou dobu. Valašenka totiž nebyla
právním subjektem. Hodně proto
pomáhali zapálení rodiče, z nichž
většina ve Valašence dříve působila. Až v poslední době se podařilo
získat několik sponzorských darů
a grantů, takže jsme zakoupili velký
cimbál a rozšířili i krojové vybavení. Oporou nám byl ředitel základní
školy Zdeněk Chrástecký, který je
velkým fandou folkloru.
Výraznou změnu k lepšímu přinesl příchod Pavly Smílkové a Ivany Mandulové. Díky nim a také
díky Michale Bařinové, která vede
malou cimbálovku, má soubor vzestupnou úroveň. Zúčastnila jsem se
několika loňských koncertů a byla
jsem nadšena. Přeji Valašence hodně dalších nových nápadů a bezvadné rodiče a fanoušky, kteří na
soubor s šedesátiletou tradicí nedají dopustit.
(mta)
 571 655 010
www.vidce.cz
ZPRÁVIČKY Z VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
 Čtyřicet hráčů přijalo pozvání na Štěpánský turnaj v šipkách
v Horní Bečvě. Konal se 26. prosince a v kategorii registrovaných zvítězil Čestmír Randa. Mezi neregistrovanými hráči dosáhla nejlepších
výsledků Lucka Jakešová. (mta)
 Pěknou vánoční tradici zavedli
v Zubří. I tentokrát se na Štědrý
den vydala skupinka mladých lidí
do Lipůvky, kde větve na stromech
ozdobila chlebem a dalšími pamlsky pro zvířata. Vycházka se líbila
i dětem a také čtyřnohým kamarádům, kteří své páníčky na výletě
v hojném počtu doprovázeli.
 Příznivce varhanní hudby ve Valašské Bystřici opět potěšil Martin
Maxmilian Kaiser, který na Valašsku rád koncertuje. Tentokrát se
představil ve valašskobystřickém
kostele 25. prosince. Doprovodil
i místní chrámový sbor pod vedením Marie Hruškové. Na koncertu
mimo jiné zazněla i Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby.
 Vánoční benefiční koncert pro
Damiána Fabiána se konal v prosinci 2014 v Klubu Zubří. (Píšeme
o něm na straně 13.) Jeho organizátorka Irena Benová veřejnosti
oznamuje, že ráda uspořádá i další
charitativní vystoupení na podporu
nemocných spoluobčanů v rožnov-
ském regionu. Stačí napsat na její
e-mailovou adresu: [email protected] Připomeňme, že v Zubří
to zdaleka nebyla ojedinělá charitativní akce Ireny Benové a jejich
žáků Základní umělecké školy
v Rožnově. V minulých letech například účinkovali ve Vidči, kde
podpořili Ondru Heryána.
 Na konto pro obnovu vyhořelé
vzácné památky Libušín na Pustevnách lidé přispívali i o vánočních
svátcích. Na Silvestra o půlnoci
bylo na účtu 107-6978880207/0100
celkem 7 948 731 korun. O aktuální
výši finanční pomoci pro Libušín
informují webové stránky valašského muzea www.vmp.cz. Náklady
na obnovu památky se odhadují na
80 milionů korun.
 Šestnáctý ročník vánočního turnaje v sálové kopané Radhošť Cup
2014 se konal 29. prosince v hale
v Dolní Bečvě. O první místo bojovalo deset mužstev z Dolní Bečvy,
Hutiska-Solance, Rožnovska a okolí. Diváci tak viděli dvacet čtyři
zápasů a jeden exhibiční, v němž
se utkaly přípravky z Dolní Bečvy
a Vigantic. Do finále se probojoval
domácí tým Restaurace Maléř, druhým finalistou se stala Forza. Od
začátku utkání si vedli lépe hráči
Restaurace Maléř a po loňském neúspěchu se stali opět vítězi.
(ta)
SPORT
STRANA 15 / 8. LEDNA 2015
Leden plný špičkového florbalu
Leden bude patřit florbalu.
Na domácím poli se usku­
teční hned několik důleži­
tých utkání, které mohou pro
rožnovské prvoligové hráče
znamenat další krok v postu­
pu do play-off, kde se dosta­
ne nejlepších osm týmů ze
základní soutěže. Tým Sršňů
má zatím slušně nakročeno
a nachází se na sedmém
místě v tabulce.
Muži A (1. liga mužů)
10. 1. 2015
1. FBK Rožnov p. R. – FBŠ Hattrick Brno
17. 1. 2015
1. FBK Rožnov p. R. – Florbal Ústí
24. 1. 2015
1. FBK Rožnov p. R. – FBC BRZDY CZ Česká Lípa
31. 1. 2015
1. FBK Rožnov p. R. – SK Bivoj Litvínov
Ženy (2. liga žen)
1. FBK Rožnov p. R. – S.K. P.E.M.A. Opava
24. 1. 2015
1. FBK Rožnov p. R. – 1. letka Sokol Ostrava Poruba
1. FBK Rožnov p. R. – TEMPLISH FBS Olomouc B
Prvním soupeřem, se kterým se Rožnovští utkají,
bude FBŠ Hattrick Brno.
Přestože se jihomoravský tým
nachází v tabulce pod domácími
Sršni, na venkovním utkání se bohužel Rožnovským příliš nedařilo
a odvezlo si domů sedm branek.
Věřme proto, že to na domácí půdě
bude vypadat šťastněji a Rožnovští
porážku z 8. kola bez lítosti brněnskému protivníkovi oplatí.
Další, v pořadí druhý zápas,
se odehraje hned následující
sobotu, kdy se mužstvo utká
s týmem z Ústí. Ústečtí
momentálně
obsazují čtvrté místo v základní tabulce
a jsou umístěni
několik příček nad domácím Rožnovem. Ústí tak pro
domácí znamená těžkého soupeře, avšak ne neporazitelného,
což taky potvrzuje výhra, kterou si
Rožnovští jako hostující vybojovali
a s rozdílem jedné branky nakonec
soupeře ve vyrovnaném zápase
venku porazili.
Ve třetím domácím utkání proti
Rožnovu nastoupí stále suverénně
vedoucí prvoligové družstvo FBC
BRZDY CZ Česká Lípa, které sklízí
jeden florbalový úspěch za druhým.
I přes veškeré
dosavadní statistiky výsledků
však ani tento zápas neznamená pro Sršně předem
prohraný boj. Naopak. Doufejme,
že se domácím podaří opět porazit
tabulkově první tým, jako tomu bylo
na hostujícím zápase, ze kterého si
odvezli překvapivou výhru 6:5.
Posledním lednovým zápasem
bude souboj s týmem z Litvínova.
Bivojové z Litvínova představují
pro Sršně velkou výzvu. Domácí mají hostujícímu mužstvu co
vracet a udělají vše pro to, aby se
neopakoval debakl, ke kterému
došlo v prvním zápase sezony, kdy
družstvo Sršňů zahájilo základní
část nešťastnou prohrou se skórem
4:12.
Všechny čtyři zápasy budou odehrány ve stejný čas, a to v 19.30 hodin v místní sportovní hale SSIEŘ
R. p. R. Přijďte podpořit Sršně
v boji o cenné body a na cestě k případnému postupu do nejvyšší třídy,
AutoCont extraligy, který je bezesporu dosažitelný. Kromě napínavých utkání je pro diváky připraven
také doprovodný program, během
kterého si určitě přijdou na své
děti, fanoušci a všichni zúčastnění.
Barbora Mičkalová
ČAS NÁM BĚŽÍ, PŘÁTELÉ… Tuto tvrdou realitu pozná 30. ledna 2015 i valašský
tenisový bard Jaromír Mrlík. Narodil
se ve Zlíně, kde začal se sportem. Závodně hrál kopanou, tenis, hokej, běhal
na lyžích a věnoval se lehké atletice.
Již 62 let žije v Rožnově pod Radhoštěm. S přibývajícími léty a získanými
zkušenostmi přešel do dalších činností spojených se sportovním děním
– trénování, rozhodčí a organizování
tenisových soutěží družstev a turnajů
jednotlivců. Jako vrchní rozhodčí řídil
Mistrovství ČR ve všech věkových kategoriích. Jako čárový rozhodčí působil
řadu let při utkáních Davisova poháru,
na turnajích WTA i ATP. Několik desítek
let pracoval i v řídících orgánech ČTS
(předseda OTS, člen Obl. TS, člen komise výstavby ČTS). Jako organizační
pracovník působil v průběhu let v oddílech Rožnov p. R., Zašová a TK DEZA
Valašské Meziříčí, kde byl 17 let. Až do
svých 75 let byl aktivním účastníkem
seniorských soutěží v celé ČR, ale také
se účastnil seniorských turnajů v za-
hraničí – Německo, Rakousko, Polsko.
Stal se seniorským přeborníkem ČR: 1x
dvouhra, 2x čtyřhra a 3x mix. Závěrem
několik jeho postřehů: Tenis je krásná
hra, pokud jej nehraju já sám nebo
moje děti. Rozhodčí v tenise jsou jako
benzín – čím dál dražší, ale bez nich to
prostě nejede!
Pavel Kváč
Muži C (moravskoslezský přebor)
11. 1. 2015
1. FBK Rožnov p. R. – FK Gůfuň Nový Jičín
1. FBK Rožnov p. R. – FBC Čeladná
Junioři (3. liga)
25. 1. 2015
1. FBK Rožnov p. R. – 1. FbK Eagles Orlová
1. FBK Rožnov p. R. – FBC Ossiko Třinec
Elévové (MS liga)
1. FBK Rožnov p. R. – FBC DDM Srdcovka Český Těšín
18. 1. 2015
1. FBK Rožnov p. R. – Paskov Saurians
1. FBK Rožnov p. R. – 1. SC Vítkovice Ordog Aligátor
1. FBK Rožnov p. R. – FBC Vikings Kopřivnice
KRÁTCE
Malí házenkáři
si přivezli bronz
Medailovým úspěchem zakončili
uplynulý kalendářní rok malí házenkáři Rožnova pod Radhoštěm.
Mladší žáci B z házenkářského
oddílu TJ Rožnov na Vánočním
turnaji ve Velké Bystřici na sklonku minulého roku bojovali na turnaji, který byl určen pro ročníky
2003 a mladší. Každý tým odehrál
celkem pět utkání s hracím časem
1x 25 minut. Hned první zápas
malým Rožnovanům nevyšel, když
prohráli s pozdějším vítězem Újezdem u Brna, ale další tři pak zvládli
výborně. V posledním zápase pak
sice podlehli domácí Velké Bystřici, ale celkově jim to stačilo na krásné třetí místo.
Přehled výsledků mladších žáků
Rožnova na turnaji: Rožnov p. R.
– Újezd u Brna 7:13, Rožnov p. R. Hranice 6:4, Rožnov p. R. – Žeravice 8:7, Rožnov p. R. – Telnice 12:7,
Rožnov p. R. - Velká Bystřice 4:6.
Konečné pořadí turnaje: 1. Újezd
u Brna, 2. Velká Bystřice, 3. Rožnov p. R., 4. Telnice, 5. Hranice, 6.
Žeravice.
(ran)
Hokejisté zaspali
a pošesté prohráli
Hokejisté Rožnova pod Radhoštěm
nezvládli zápas 15. kola krajské
hokejové ligy, ve kterém prohráli
ve Studénce 3:6. Pro Rožnovany
to byla už šestá porážka v řadě
a jejich čekání na vítězství už trvá
skoro dva měsíce. Naposledy zvítězili právě se Studénkou v polovině
listopadu.
Studénka – Rožnov p. R. 6:3 (3:0, 3:2, 0:1)
Na druhou čtvrtinu základní části budou chtít Rožnované hodně
rychle zapomenout. Z šesti utkání
jen jednou vyhráli, zbylých pět prohráli. Do třetí rundy chtěli nakročit
vítězně, jenže ve Studénce se v posledním předvánočním utkání radovali domácí. Rožnov doplatil především na špatnou první třetinu, ve
které si domácí vytvořili klíčový tříbrankový náskok. Stejně jako v minulých zápasech Rožnovu nešly
přesilovky, naopak domácí v nich
dali dvě branky. Zlepšený výkon ve
druhé polovině utkání neměl efekt
na rozdělování bodů – všechny tři
zůstaly ve Studénce.
V sobotu 10. ledna jedou hokejisté Rožnova do sousední Kopřivnice, doma se představí v sobotu
17. ledna, kdy od 17 hodin hostí
Krnov.
Branky a asistence Rožnova: 25.
Skopal (Sýs, Prycl), 29. Bambuch
(Kroupa), 44. Švajda (Holý).
Pořadí: 1. Orlová 37, 2. Kopřivnice 35, 3. Horní Benešov 26, 4.
Rožnov p. R. 16. 5. Studénka 15, 6.
Krnov 11, 7. Bohumín 4.
(ran)
SPORT
STRANA 16 / 8. LEDNA 2015
Střelec Kašpárek: Nejhůře chceme být druzí
Je to zatím dobrá sezona. Házenkáři Gumáren Zubří se šest
kol před koncem základní části drží na parádním druhém
místě extraligové tabulky a rádi by takové postavení udrželi.
Martin Vrána
[email protected]
„Chceme být co nejvýše
po základní části, pokud
možno být nejhůře druzí
a mít tak dobré postavení pro play
off,“ hlásil po zatím posledním
utkání Zubří s Hranicemi (30:23)
zuberský 18letý kanonýr Stanislav
Kašpárek, jenž pomohl Gumárnám
k výhře nad Cementem šesti góly.
„„Poslední zápas před dlouhou přestávkou jste zvládli perfektně. Asi
jste hlavně chtěli odčinit předchozí
šokující prohru v Litovli, že? Přesně. Dlužili jsme to sami sobě
a hlavně všem fanouškům. Chtěli
jsme odčinit ten krach z Litovle
a jsme rádi, že se nám to podařilo.
Už jsme výhru strašně moc potřebovali a jsme rádi, že se to zvládlo.
Přes přestávku budeme na druhém
místě, to jsme chtěli.
„„ Zubří bylo v posledních týdnech hodně
decimováno zdravotními
problémy, mezi zraněnými
jste i vy. O co jde přesně?
Mám zlomené dva klouby na
odhodové ruce. Přihodilo se mi to
v Plzni, kde mi soupeř dal sekyru
přes prsty. Pak už to bylo celkem
slušné, ale teď s Hranicemi se mi
to zase trochu obnovilo.
„„Jaký byl týden před zápasem?
Řekněte, bylo dusno po porážce
v Litovli?
Ani ne. Celkem v klidu jsme
si vyříkali, co se v tom zápase stalo. Měli jsme v týdnu
před zápasem jen tři tréninky, takže to bylo spíše
takové volnější. Vypadá
to, že se to vyplatilo.
„„I díky výhře Zlína nad Brnem trávíte zimní pauzu na druhém místě
těsně za Plzní. Je tohle i váš cíl pro
základní část – být v první dvojce?
Chceme být co nejvýše po základní části, pokud možno být nejhůře druzí a mít tak dobré postavení pro play off. Začínali bychom
čtvrtfinále i semifinále doma, to je
moc důležité.
Sršni budou hrát čtyřikrát v řadě doma
Florbalisté Rožnova pod
Radhoštěm zvládli utkání 14. kola první ligy ve
Svitavách. V posledním utkání starého roku sice prohrávali už o dvě
branky, nakonec si ale odvezli
všechny body a parádní výchozí
pozici pro posledních sedm kol
základní části.
Velmi příznivý los
Nyní mají Sršni velmi příznivý los,
protože v zimních kalamitách nebudou muset vůbec cestovat - příští
čtyři zápasy totiž sehrají doma. Jako
první bude na řadě zápas s Hattrickem Brno, který se hraje v sobotu
10. ledna tradičně od 19.30 hodin
v hale SŠIEŘ vedle krytého bazénu.
Pak přijdou na řadu zápasy s Ústím
(17. ledna), Českou Lípou (24. ledna) a Litvínovem (31. ledna).
14. kolo
Svitavy – 1. FBK Rožnov 3:6 (2:2, 1:2, 0:2)
Rožnované jsou v posledních
kolech v dobré pohodě a potvrdili
to také ve Svitavách. Sršni sice prohrávali po sedmi minutách už 0:2,
ale dokázali se z toho rychle dostat,
a už v první pauze bylo srovnáno.
Pak šli ještě jednou do vedení domácí, ale v polovině utkání už to
bylo 3:3 a jeden z klíčových okamžiků přišel v závěru druhé části.
Pouhých 14 vteřin před sirénou dal
Rýpar v přesilovce gól na 4:3 pro
Rožnov.
Pátou branku Sršňů pak přidal
tři minuty před koncem znovu Rýpar a vítězství definitivně pečetil
při power play Svitav do prázdné
branky Viktořík. Aktuálně sedmí
Rožnované tak ztrácejí například
na třetí Znojmo pouhé dva body.
S bodovým exportem ze Svitav
tak panovala pochopitelně spokojenost. „Se třemi body jsme spokojeni. Rád bych vyzdvihl naše
fanoušky, kteří s námi odcestovali
na zápas. Atmosféra, kterou nám tu
připravili, byla jako při domácích
utkáních, o siréně ani nemluvě,“
hodnotil vítězné utkání kouč Sršňů
Zbyněk Macura.
Branky Rožnova: Rýpar 2, Bártek, Krhut, Čejpa, Viktořík.
Pořadí po 14. kole: 1. Česká
Lípa 35, 2. FBC Start98 Praha 27,
3. Znojmo 26, … 7. Rožnov 24. (ran)
Házenkářské Zubří doma nedalo Hranicím šanci
Nejlepším možným způsobem zakončili kalendářní
rok 2014 házenkáři Gumáren Zubří. V předvánočním utkání
16. kola extraligy Valaši zvládli
perfektně a v nabité hale předvedli
zajímavé představení s naprosto jasným konečným sedmibrankovým
vítězstvím. Šestitýdenní pauzu tak
Zubřané stráví na velmi příjemném
druhém místě za vedoucí Plzní. Extraliga pokračuje 7. února.
Zubří – Hranice 30:23 (18:11)
Zubří si v případě výhry chtěla
pojistit přezimování na druhém
místě tabulky a přesně to se domácím házenkářům podařilo beze
zbytku splnit. V prvním poločase
nestíhal hostující gólman Kučerka
vytahovat míče ze své sítě, kromě
chvilky v úvodu zápasu patřila
Házenkáři Zubří (v zeleném zleva Petr Šlachta
a Jakub Šíra) nedali Hranicím šanci.
Foto:
Alexandra Buršíková
první půle výhradně domácím
střelcům. Až osmibrankové vedení
Zubří pak sice ještě Hraničtí ve
druhé půli stáhli na tři branky, ale
pak zase přišla další smršť Gumáren, navýšení na osm branek a bylo
po všem. Po zápase tak pochopitelně panovala v Zubří pohoda. „Do
utkání jsme šli s mírnými obavami
kvůli výbuchu v minulém kole v Litovli, který nečekal skutečně nikdo.
Všechno jsme si vyříkali a snažili
jsme se dostat do herní pohody.
Jsem rád, že se to podařilo. Zápas
jsme zvládli dobře,“ pochvaloval si
pohodové vítězství trenér Zubří Jiří
Kekrt.
Nejvíce branek Zubří: Reček
7/3, Hrstka 6/3, Kašpárek 6, Šíra 4.
Pořadí extraligy po 16. kole:
1. Plzeň 24 bodů, 2. Zubří 22,
3. Dukla Praha 22, 4. KP Brno 21,
5. Lovosice 19.
(ran)
SPEKTRUM ROŽNOVSKA – čtrnáctidenní zpravodaj města Rožnov pod Radhoštěm – MK ČR E 13228 • Periodický tisk územního samosprávného celku • Vychází 25x ročně v nákladu 3 000 kusů • Vydává:
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, Rožnov p. R., IČO: 00304271, e-mail: [email protected] • Šéfredaktor: Alexandra Buršíková – tel.: 571 661 172, 603 242 767 • Grafická úprava
a sazba: MěÚ Rožnov pod Radhoštěm • Tiskne: SAMAB BRNO GROUP, a. s. • Zdarma pro obyvatele města Rožnov pod Radhoštěm a obcí rožnovského mikroregionu • Nevyžádané rukopisy a fotografie
se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky neotisknout, upravit či krátit. Uveřejněné materiály nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce.• Uzávěrka příštího čísla je 16. 1. 2015. • www.roznov.cz
Download

1 8. ledna 2015 1.44 MB