ČTRNÁCTIDENÍK
!
!
!
!
ČÍSLO 20
ROČNÍK XXIII
10. ŘÍJNA 2013
CENA 10 Kč
PŘEDPLATITELÉ 9 Kč
Rožnov vyhlásil vítěze soutěže Kvetoucí město – strana 3
Jaroslav Štika vedl Valašské muzeum v přírodě sedmadvacet let – strana 4
Beseda s nositelkou Literární ceny – strana 6
Zita a Zoe nemají rády mrazíky – strana 7
VÝROČÍ
Rožnované si připomenou
vznik Československa
Radnice zatepluje fasádu, vyměňuje okna
Tradičním pietním aktem si obyvatelé
Rožnova pod Radhoštěm připomenou
v pátek 25. října pětadevadesáté výročí
vzniku samostatného Československa.
„Zástupci radnice za přítomnosti veřejnosti položí kytice u památníku T. G.
Masaryka ve tři hodiny odpoledne,“
pozvala na slavnostní akt Petra Holišová z rožnovské radnice.
-bur-
KRÁTCE
Družstvo stavebníků dostalo
od města milion a půl
Úředníkům už nebude foukat do kanceláří. A celkově se zvýší jejich tepelná pohoda. Město totiž nechalo v obou budovách radnice na Masarykově náměstí vyměnit okna, přístavba navíc dostane novou fasádu. Obyvatelé Rožnova pod Radhoštěm snahu radních ušetřit za energie a zároveň zlepšit vzhled města vítají. (Více se dočtete na straně 2).
bur, foto: Alexandra Buršíková
Smlouvu o spolupráci s Družstvem stavebníků Dubková na Dolních Pasekách,
schválili na svém posledním zasedání
zastupitelé. Kromě toho odsouhlasili
zaplatit část nákladů vynaložených na
výstavbu infrastruktury na dvou městských pozemcích. Družstvo tak dostane
od Rožnova pod Radhoštěm milion
a půl korun.
-bur-
Starostové chtějí vyhnat těžaře z regionu
Podezření ze záměru přestěhovat horníky z Paskova do
Beskyd společnost OKD nevyvrátila
které je jeho majetkem. Surovinová politika i energetická koncepce jsou v tomto
případě k ničemu, když nejsou provázány
se zákonnými normami,“ zdůraznila Markéta Blinková.
Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu požádalo před několika dny o schůzku premiéra Jiřího Rusnoka. „Místo odpovědi se v médiích
objevilo vyjádření úřadu vlády, který
údajně poslal dopis s žádostí o schůzku
ministrovi průmyslu a obchodu. To je
tristní, protože toto ministerstvo je pod
tvrdým těžařským lobby,“ kroutil hlavou předseda sdružení a starosta Trojanovic Jiří Novotný.
Podle něj za sebou společnost OKD
nechává v regionech zbídačelé lidi, problémy a nejistotu. „Doteď jsme chtěli,
aby těžaři zbourali stavby v areálu Dolu
Frenštát, kterým už dávno propadlo
stavební povolení. Nyní chceme, aby
stát odebral těžařům z OKD dobývací
prostor Frenštát – Trojanovice,“ zdůraznil Jiří Novotný.
Na stranu starostů se postavil i ministr
průmyslu a obchodu Jiří Cienciala.
Důl Frenštát bude podle něj sloužit jen
jako strategická rezerva. „Stát musí své
nerostné bohatství chránit před možnými
spekulacemi, ale měl by také vědět, co
má,“ prohlásil.
Podle obyvatel Rožnova pod Radhoštěm
ale nemá podpora ministra v demisi velkou
váhu. „Za pár týdnů si tam sedne někdo
jiný a vše bude jinak. A pan Cienciala to
ví. Takže ho slovo k ničemu nezavazuje,“
poznamenal například Libor Návrat.
Důl Frenštát vznikl v Beskydech v osmdesátých letech minulého století. Uhlí se
v něm ale nikdy netěžilo. Nyní je zakonzervovaný. Platné kolaudační povolení
nemá třiapadesát staveb v areálu včetně
obou těžních věží. „V současné době nám
dovolte náš postoj týkající se dění kolem
Dolu Frenštát nekomentovat,“ poznamenal stroze k plánům OKD mluvčí společnosti Marek Šíbrt. Alexandra Buršíková
! ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
! ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
! HUTISKO-SOLANEC
! VALAŠSKÁ BYSTŘICE
Radní schválili zásady
pro budování parkovišť
Budoucí architekti představili návrhy rozvoje města
Medvědi u kapličky
Kdo má největší sílu?
Místa, kde se v Rožnově pod Radhoštěm
nejhůře parkuje? V tom se šoféři i vedení
města shodnou. Jsou to sídliště. Zejména
Láz a 1. máje.
Rožnovským radním nedal problém
s chronickým nedostatkem odstavných
ploch spát. A přišli s nápadem, který problém nejen vyřeší, ale navíc nezatíží rozpočet. Umožní motoristům, aby si odstavné
plochy u svých domů vybudovali sami na
travnatých pozemcích města. „Schválili
jsme zásady, které jsou závazné jak pro
nás, tak pro obyvatele domů,“ vysvětlil
místostarosta Václav Mikušek.
Jak se vyrovnat s industriální minulostí?
A co udělat pro to, aby byl Rožnov pod
Radhoštěm příjemným místem k životu?
Tyto otázky si téměř dva roky kladli studenti architektury Českého vysokého
učení technického v Praze. A výsledek
bádání nyní předkládají obyvatelům
města k nahlédnutí. Výstavu s názvem
Rožnov ve 21. století hostí do 13. ledna
Galerie Na Radnici. K vidění tam jsou
panely a papírové trojrozměrné modely,
lidé si ale také mohou prolistovat publikace s urbanistickými návrhy s jejich
rozsáhlým popisem.
Možná také do vaší internetové pošty
dorazily fotografie dvou medvíďat na Radhošti a Pustevnách. Tato rarita Rožnováky
tak zaujala, že si snímky vzájemně posílají
po síti. Zveřejňujeme je také a dodáváme,
že nejde o žádnou fotomontáž. Autorem
zdařilých záběrů je František Šulgan, jenž
se 30. září zúčastnil natáčení dalšího dílu
seriálu České televize, který připravuje
scénárista, režisér a především milovník
přírody Václav Chaloupek. Jedno z míst,
kam se dnes už s téměř devítiměsíčními
medvíďaty Agátou a Martinem podíval,
byly Beskydy. A jak se jim na Radhošti
líbilo, o tom píšeme v našem zpravodajství
z mikroregionu.
Tentokrát se nejednalo o běžné závody v požárním sportu, které od jara do
podzimu organizují jednotlivá sdružení
dobrovolných hasičů na Rožnovsku. Ve
Valašské Bystřici 5. října uspořádali soutěž nazvanou o Nejsilnějšího valašského
hasiča, v níž soupeřili jednotlivci. Ti divákům předvedli svou fyzickou zdatnost.
Ve třívrstvém zásahovém oděvu zdolávali
devět nástrah. A ne ledajakých. Museli
například čtyřicetkrát těžkým kladivem
bušit nahoru a dolů, plazit se tunelem
nebo přelézt vysokou bariéru. Mužskou
kategorii vyhrál Miloš Mačaš ze Žiliny,
mezi ženami zvítězila Hana Petřeková
z Vigantic.
Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu, které zastupuje prostřednictvím dvaatřiceti měst a obcí dvě
stě tisíc obyvatel regionu, se ostře ohradilo proti záměru společnosti OKD
provést v Dole Frenštát průzkum.
Starostové se totiž obávají, že se těžaři
budou chtít po uzavření Dolu Paskov
přestěhovat do Beskyd. „Průzkum je faktickým zahájením těžby. A to by byla pro
region rána. Velcí frenštátští zaměstnavatelé, kteří dávají práci třem a půl tisícům
" Strana
3
lidí, totiž jasně řekli, že by se v takovém
případě odstěhovali z regionu,“ upozornila místopředsedkyně sdružení a starostka Rožnova pod Radhoštěm Markéta
Blinková.
Jakékoliv aktivity v Dole Frenštát podle
ní ohrožují dobré jméno značky Beskydy
a destabilizují region. Starostové beskydských měst a obcí proto považují plány
těžařů za nehorázné. „Neustále upozorňujeme na to, že stát má díky špatnému hornímu zákonu minimální vliv na těžbu uhlí,
" Strana
3
"
Strana 5
" Strana
7
STRANA 2
ROZHOVOR, ZPRÁVY Z MĚSTA
Radnice bude mít novou fasádu
Obyvatelé města vítají, že se změní vzhled
budovy a město navíc ušetří za energie.
Dvě stě padesát tisíc za pět let. Tolik
ušetří rožnovská radnice na energiích.
A to přestože se v kancelářích zvýší
tepelná pohoda. Jak je to možné?
Město nechalo v obou budovách na
Masarykově náměstí vyměnit okna.
A přístavba navíc získá novou fasádu.
„Jsme rádi, že se nám po dlouhé
době podařilo alespoň část finančních
prostředků získat z dotačních titulů,“
poznamenala starostka Markéta Blinková, která vyzdvihla skutečnost, že se
náročná akce podařila zrealizovat bez
uzavření úřadu. „Snažili jsme se, aby
občané nezaznamenali v souvislostí
s výměnou oken a obvodového pláště
žádné nepohodlí. I když úředníci museli
často pracovat ve ztížených podmínkách,“ upozornila Markéta Blinková.
Zateplení nové části radnice stálo dva
miliony padesát tisíc korun. Sedmdesát
procent nákladů ale pokryla dotace
z Evropské unie. Okna ve staré budově
financovalo město svépomocí. Do
výměny vložilo dva miliony pětačtyřicet tisíc korun.
„Budova se nachází v ochranném
památkovém pásmu Národní kulturní
památky barokního kostela Všech svatých. Z důvodu zachování jejího historického vzhledu bylo po jednáních
s památkáři dohodnuto obvodový plášť
nezateplovat,“ vysvětlil vedoucí odboru
rozvoje Ivo Marcin.
Obyvatelé Rožnova pod Radhoštěm
snahu úředníků zlepšit vzhled radnice
a zároveň uspořit za energie vítají.
„Těším se, až dělníci sundají lešení
a budovu odhalí. Stará fasáda už nebyla
v nejlepším stavu, takže změnu vítám,“
usmála se například Gabriela Koišová.
A v názoru ji podpořili i další obyvatelé města. „Já na úřad chodívám
často, a tak vím, že okny hrozně foukalo. V kancelářích byla zima. Takže
je skvělé, že už nebudou muset tamní
zaměstnanci mrznout,“ poznamenal
Libor Drlík.
Novou fasádu oceňují ale také turisté.
„Na náměstí je tolik krásných budov. Je
moc dobře, když se k nim přidá i radnice,“ řekla Milena Ostrá, do Rožnova
pod Radhoštěm jezdívá z Brna.
Alexandra Buršíková
Radní schválili zásady pro budování parkovišť
Místa, kde se v Rožnově pod Radhoštěm
nejhůře parkuje? V tom se šoféři i vedení
města shodnou. Jsou to sídliště. Zejména
Láz a 1. máje. „Když přijedu domů po
páté hodině, nemám šanci. Musím jezdit
křížem krážem a hledat místo, kam bych
se vetknul. Je to o nervy,“ postěžoval si
například Roman Hajný, který se do Rožnova pod Radhoštěm přestěhoval z Brna.
„Musím přiznat, že tam je to stejné.
A švagr, který bydlí v Praze, má stejné
zkušenosti. Je to problém, který teď řeší
všechna města, protože nebyla stavěna
na takovou dopravní zátěž,“ pokývl hlavou třiačtyřicetiletý muž.
Rožnovským radním nedal problém
s chronickým nedostatkem odstavných
ploch spát. A přišli s nápadem, který
problém nejen vyřeší, ale navíc nezatíží
rozpočet. Umožní motoristům, aby si
odstavné plochy u svých domů vybudovali sami na travnatých pozemcích
města.
„Schválili jsme zásady, které jsou
závazné jak pro nás, tak pro obyvatele
domů,“ vysvětlil místostarosta Václav
Mikušek.
Stěžejní je, že stání si na své náklady
musí vybudovat motoristé. Ale pouze
ti, kteří nevlastní garáž. Žádost o uvolnění městského pozemku musí obsahovat situační zákres s uvedením velikosti
a umístění odstavné plochy v katastrálním snímku.
U jednoho domu může být vybudováno parkoviště pro nejvýše patnáct
aut. A s jeho vznikem musí souhlasit
nadpoloviční většina vlastníků byto-
vých jednotek. „V případě obytných
domů bude ale vždy žadatelem právnická osoba, tedy společenství vlastníků nebo bytové družstvo,“ přiblížil
místostarosta Václav Mikušek.
Město pozemek vypůjčí na dvacet let.
Motoristé, kteří si na něm parkoviště
postaví, si místo označí příslušnou
dopravní značkou, případně ji opatří
zábranou proti vjezdu automobilů.
„Odstavná plocha musí být vybudována
výhradně s použitím typizovaných betonových nebo plastových zatravňovacích
tvárnic na štěrkovém loži o výšce minimálně třiceti centimetrů,“ vysvětlila starostka Markéta Blinková.
Jedno parkovací místo zájemce přijde
na patnáct tisíc korun. „To není moc.
Chápu proto starší lidi, kterým se nechce
moc chodit a bojí se o svá auta, že do toho
chtějí jít. Já tady ale bydlím v pronájmu,
takže si raději zaparkuji vedle v ulici, než
abych platil stavbu parkoviště,“ poznamenal jeden z obyvatelů domu 1248 v ulici
Čs. armády, kteří už požádali město
o pozemky.
-bur-
Dům 1248 v ulici Čs. armády je prvním, jehož obyvatelé si vybudují parkoviště na
své náklady.
Foto: Alexandra Buršíková
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 20/2013
V knihovně se bude besedovat o krizi
Řadu přednášek nabídne v říjnu
občanské sdružení Iskérka v rámci
Týdnů pro duševní zdraví. Všechny se
konají v podkroví městské knihovny
od půl šesté večer.
První nese název Krize, příležitost něco
změnit a uskuteční se v úterý 15. října.
Teolog a psychoterapeut Piotr Slawomir
Wardecki se během ní bude snažit posluchačům vysvětlit, že krizi není třeba
chápat jako něco špatného. „Je to totiž
výzva a příležitost ke změně. Můžeme
díky ní začít ve svém životě začít dělat
něco jinak nebo totéž s někým jiným,”
vysvětlil Piotr Wardecki.
Druhá z řady besed se jmenuje Dotyk
krize. A povedou ji zdravotní sestry
z psychiatrické nemocnice v Opavě
Ivona Orságová a Ivana Džemlová.
„Člověk s duševním onemocněním
není uchráněn od žádného typu krizí.
Onemocnění jej však omezuje nižší
frustrační tolerancí, větší zranitelností a horší schopností se adaptovat
na náhlé změny,” přiblížila Ivona
Orságová s tím, že jak z toho ven a kde
nalézt pomoc se posluchači dozvědí ve
čtvrtek 17. října.
Další z hostů, na něž se lidé mohou
těšit, je farář a rožnovský děkan Kamil
Obr. V přednášce s názvem Odkud, když
nevíš kam se bude snažit návštěvníkům
vysvětlit, že krize může být i odrazovým
můstkem k nejhlubší proměně života.
Beseda se koná v úterý 22. října.
Krize jako důležitá životní zkušenost
je přednáška, s níž přijede do Rožnova
pod Radhoštěm psycholožka Daniela
Vodáčková. Ta v pátek 25. října posluchače seznámí s významem i riziky
krizových životních situací. Naznačí
také možné cesty vedoucí k řešení
krize na poli laickém i odborném.
Poslední z přednášejících bude
psycholog a psychoterapeut Daniel
Krejcar. V úterý 29. října povede
besedu s názvem Jak by nám lidem
bylo bez krizí. „Duševní zdraví je velmi
moderní pojem. Stejně jako krize.
Nejde ale o moderní pojmy, ale o hledání pevných bodů v životě, kterými
se mohou paradoxně stát i samy tyto
pojmy. Možná proto jsou teď tak oblíbené. Pevné body potřebujeme, abychom se cítili dobře. Ale jak vyzrát
nad přírodním zákonem, že nic není
stálé?” vyslovil otázku Daniel Krejcar.
Součástí Týdnů pro duševní zdraví
je výstava malíře Milana Farného
a básnířky Marie Farné Muž zahoří
a jde, žena trpělivě žhne. Koná se do
konce října v podkroví knihovny.
Výstava manželů Farných se koná do
konce října.
Foto: archiv SR
„Život manželů je poznamenaný
bojem s těžkou duševní nemocí. Uměním, kterým obohacují společnost, se
nejen vyrovnávají se schizofrenií, ale
navíc uvádějí na pravou míru mnoho
mýtů,” poznamenala zástupkyně ředitelky rožnovské Iskérky Alena Jbaili.
Heslem letošního ročníku Týdnů
pro duševní zdraví je Krize jako
výzva. „Příspěvky lektorů poskytnou lepší orientaci v problematice
a pomohou uvědomit si, co můžeme
zvládnout sami, co s využitím podpory blízkých, kde je třeba odborné
pomoci a co vlastně profesionálové
nabízí,” vysvětlila Alena Jbaili.
Podle ní je smutnou skutečností, že
i na prahu třetího tisíciletí vnímá většinová společnost lidi s duševní chorobou jako méněcenné, duševně zaostalé
a nebezpečné. „Díky této stigmatizaci
váhají nemocní s lehkými a středně
těžkými depresivními fázemi a neurotickými poruchami vyhledat odbornou
pomoc. Se svým trápením tak zůstávají
osamoceni, což může vyvrcholit sebevraždou,” poznamenala Alena Jbaili
s tím, že, aby se lidé trpící duševní
nemocí nemuseli bát odsouzení, necitlivého zacházení, lhostejnosti a nepochopení okolí, je nutné hovořit otevřeně o tom, co nemoc znamená pro
nemocného člověka samotného, pro
jeho blízké a také pro společnost.
Alexandra Buršíková
Rozpočet pro příští rok počítá s investicemi ve výši padesáti milionů korun
Rožnovští úředníci mají v těchto dnech
plné ruce práce v souvislostí se sestavováním rozpočtu města. Ke krátkému rozhovoru jsem si proto pozvala vedoucího
odboru financí Martina Hrnčárka.
odborných výpočtů. Rozpočet města
na rok 2014 je ve své druhé přípravné
fázi a v současnosti jsou dopracovávány detailní položky jednotlivých
výdajových kapitol.
! V jakém stádiu příprav se nachází
rozpočet města pro příští rok?
Rozpočet Rožnova pod Radhoštěm, tak jak u všech měst, vychází ze
schváleného státního rozpočtu. Díky
mimořádným volbám je však velice
pravděpodobné, že státní rozpočet
nebude do konce letošního roku schválen a státní výdaje budou financovány
podle pravidel tzv. rozpočtového provizoria. I za této situace připravujeme
plnohodnotný rozpočet, který vychází
z předpokládaných predikcí Ministerstva financí České republiky a našich
! S jakými příjmy počítáte?
Příjmová stránka počítá se schválením
rozpočtu s mírným navýšením daňových příjmů o 2,7 procent. Ministerstvo
financí predikuje v tomto okamžiku
předpokládané příjmy státního rozpočtu
pro města a obce na úrovni plus 4,5
procent a vychází z predikce HDP 1,3
procenta. Z důvodu nejasného vývoje
budoucích příjmů však plánujeme příjem pod touto hodnotou, tedy na zmiňované úrovni + 2,7 procent.
Číselně jde pak o daňové příjmy
na úrovni 152 milionů korun. Další
významným příjmem jsou investiční
dotace, u kterých máme požádáno
řádově o 25 milionů korun. Při úspěšné
akceptaci našich žádostí je pak v roce
2014 možné realizovat celkové investice v hodnotě nad 50 milionů korun.
! Budete mít příští rok velké výdaje?
V předloňském roce byl zřízen Fond
technické infrastruktury, jehož zdrojem je část příjmů z daně z nemovitostí. Z tohoto fondu budou v rozpočtu
2014 čerpány výdaje na inženýrské sítě
v hodnotě zhruba 7 milionů korun,
dále pokračování investic do zateplování budov škol a školek, budování parkovacích míst a nově pro rok 2014 také
významné investice do úpravy zeleně,
například hřbitova v ulici 5. května.
V současné době se jako největší inves-
tice v roce 2014 předpokládá rekonstrukce ulice Palackého s plánovanými
výdaji 9 milionů korun.
Při zařazování jmenovitých akcí do rozpočtu byly upřednostňovány investice,
u kterých lze získat dotaci. Při výši investičních dotací na úrovni 70 až 85 procent
se nám jeví tento krok jako logický. Samozřejmě se hodně důležitých a žádoucích
investic do rozpočtu nedostalo a zůstávají v pořadníku.
Na straně výdajů dochází k tvorbě
nového systému financování pro
nestátní neziskové organizace, u kterých stát díky změně legislativy zcela,
či podstatným způsobem zrušil financování. Předpokládaná částka pro
oblast sportu, kultury, sociálních
služeb a životního prostředí dosahuje
přibližně 8 milionů korun.
Na straně výdajů se pro rok 2014
podařilo díky aukcím podstatným způsobem snížit náklady na elektrickou
energii a plyn. Bohužel dochází ale
také ke zvýšení roční dotace pro systém
hromadné dopravy Zlínského kraje na
85 korun na občana z původních 70
korun.
! Budete zvyšovat poplatky?
Pro rok 2014 město neplánuje zvýšení
žádných místních poplatků, a také neuvažuje o změně koeficientů pro výpočet
daně z nemovitostí.
! Kdy bude rozpočet hotov?
Definitivní verzi rozpočtu bude
schvalovat zastupitelstvo města na
svém zasedání 10. prosince.
Alexandra Buršíková
Čpavková strojovna zimního stadionu potřebuje opravit
Školáci se učili na radnici
Strojovna zimního stadionu na Bučiskách
potřebuje opravit. A to nejen proto, že je
její provoz energeticky náročný, ale také
kvůli tomu, že využívá k chlazení smrtelně
jedovatý čpavek, což do budoucna představuje stále větší hrozbu.
„Riziko havárie nelze nikdy vyloučit. Že
se něco stane, je ale pravděpodobnější tam,
kde se o chladící zařízení nikdo nestará.
To se o nás v žádném případě říct nedá,“
upozornil jednatel společnosti Komerční
domy Rožnov Jindřich Žák. „Čpavek
byl v minulosti využíván k chlazení zcela
běžně, nejen na zimních stadionech, ale
v řadě jiných provozů, například v potravinářském průmyslu,“ vysvětlil správce.
Strojovna je stará čtyřicet let. A její
oprava si vyžádá patnáct milionů
korun. Radní chtějí peníze na rekon-
Žáci dvou tříd Základní školy 5. května
se v uplynulých dnech vydali v rámci
výuky občanské výchovy na rožnovskou
radnici. V průběhu dvou vyučovacích
hodin se seznámili se základní činností
městského úřadu, rozdíly mezi státní
správou a samosprávou i s kompetencemi
zastupitelstva a rady města a uvolněných
funkcionářů. O tom, co se jim ve městě
líbí nebo co by naopak chtěly zlepšit diskutovaly děti se starostkou Rožnova Markétou Blinkovou.
Jaký je rozdíl mezi státní správou
a samosprávou? Co mohou schvalovat
zastupitelé, co členové rady města a co
uvolnění funkcionáři? A jak je strukturován Městský úřad v Rožnově pod Radhoštěm? Odpovědi na tyto otázky získali žáci
ZŠ 5. května na hodině občanské výchovy,
strukci získat z nového dotačního
titulu, který umožňuje řešit stará ekologická rizika. Vedení města se o něm
dozvědělo v srpnu. Pokrýt by mohl až
pětaosmdesát procent nákladů.
„Už dvě města na dotaci dosáhla
a zimní stadiony zrekonstruovala,“
předeslala starostka Markéta Blinková
s tím, že žádost společnost Komerční
domy Rožnov podá do Operačního programu životního prostředí ještě letos.
A pokud vše půjde podle plánu, rekonstrukce strojovny by se měla uskutečnit
už v příštím roce.
Přes šeptandu, která se nese Rožnovem, málokdo z obyvatel se úniku čpavku
obává. „Lidé se rádi baví o nejrůznějších
hrozbách, nikdo v ně ale ve skutečnosti
nevěří. Je to jen zábava. Jako když sledu-
jete v pohodlí obýváku horory,“ poznamenal například Libor Daněk.
S tím naopak nesouhlasí Josef Gelner.
„Co já vím, tak před několika dny unikl
čpavek ze zimáku v Litvínově, v dubnu
v Plzni. Takže to není nereálné nebezpečí,“ pousmál se Josef Gelner.
Radnice je ale na případné mimořádné
situace dobře připravená. Naposledy se
sešli členové bezpečnostní rady ve středu
25. září. „Hlavním tématem porady byla
ochrana obyvatelstva před závažnými
haváriemi a únikem nebezpečných chemických látek,“ řekl tajemník bezpečnostní rady Jan Winkler.
Město také zpracovalo bezpečnostní
dokumentací, která obsahuje seznam
všech zdrojů rizik a manuály, jak v případě
kolize postupovat. Alexandra Buršíková
která byla netradičně realizována přímo
v budově radnice. Po úvodním setkání
v obřadní síni městského úřadu následovala exkurze po hlavní budově radnice na
Masarykově náměstí spojená s prohlídkou
zasedacích místností a některých kanceláří
referentů. Žáky pozdravila také starostka
města Markéta Blinková, která s nimi
diskutovala o některých městských investicích. Děti se mimo jiné ptaly na opravu
kina a koupaliště, zajímaly se o rozšíření
Cyklostezky Bečva a možnost vybudování
lávky u mostu u světelné křižovatky.
ZŠ 5. května je druhou školou, která
v letošním kalendářním roce realizovala
výuku na rožnovské radnici.
Už koncem května sem se stejným tématem, občanskou výchovou, zamířili žáci ze
ZŠ Videčská.
Tomáš Gross
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 20/2013
ZPRÁVY Z MĚSTA A OKOLÍ
STRANA 3
Město má mnoho bariér, tvrdí mladí architekti
Jak se vyrovnat s industriální minulostí?
A co udělat pro to, aby Rožnov pod Radhoštěm byl příjemným místem k životu? Tyto
otázky si téměř dva roky kladli studenti
architektury Českého vysokého učení technického v Praze. A výsledek bádání nyní
předkládají obyvatelům města k nahlédnutí. Výstavu s názvem Rožnov ve 21. století
hostí do 13. ledna Galerie Na Radnici.
Na výstavě jsou k vidění panely a papírové trojrozměrné modely, lidé si ale také
mohou prolistovat publikace s urbanistickými návrhy s jejich rozsáhlým popisem.
„Studenti řešili nevalný stav a vzhled
obchvatu a přilehlých ploch směrem
k centru a k pivovaru. Náměstí dostalo
nový objekt radnice na místě obchodního domu a jeho plocha byla navržena
tak, aby zde vznikl důstojný a reprezentativní městský prostor,“ vysvětlil architekt
a jeden z organizátorů projektu Michal
Nejezchleb.
Lidé se na vernisáži seznámili s architektonickými návrhy.
Směrem k lávce přes řeku Bečvu studenti umístili nové kulturní centrum.
V parku pak navrhli výstavbu objektů
Foto: Lenka Vičarová
s veřejnou funkcí, jako jsou knihovna,
muzeum a podobně. Na uprázdněných
plochách vlakového nádraží u křižo-
! Jen tak
vatky pak ve svých vizích postavili
polyfunkční objekty administrativy,
obchodu, ubytování i státní správy.
„Spíš než o to, aby navrhli něco, co se
reálně dá postavit, šlo mladým lidem
o možnost nastínit směr urbanistického
rozvoje města,“ podotkl Michal Nejezchleb, který pochází z Rožnova pod Radhoštěm.
Výstava, jíž pořádá T klub – kulturní
agentura ve spolupráci s Městem Rožnov, je výsledkem dvouletého grantu na
projekt Rožnov ve 21. století, který získali
absolventi ČVUT Praha od rožnovské
radnice.
Studenti měli za úkol vytvořit jakýsi
obývák města, kde by lidé rádi žili
a pohybovali se. „Teď se tady ale kličkuje mezi auty. My bychom naopak
byli rádi, kdyby se více myslelo na
pěší,“ poznamenal architekt a Rožnovan Daniel Baroš.
Alexandra Buršíková
Rekonstrukce křižovatky U Janíka je na spadnutí
Slovo doprava se neustále skloňuje ve
všech pádech. Není divu. Je pro život
lidí zásadní. Ať už se jedná o dopravu
veřejnou či soukromou, o dopravu, která
vede po kolejích, nebo jež křižuje silnice.
O dopravu, která už je, nebo na niž se
teprve čeká.
Dopravní problematika bude za pár dní
předmětem jednání starostů měst a obcí
ve Zlínském kraji. Setkání je naplánováno na 17. a 18. října v Luhačovicích.
A na schůzce nebude samozřejmě chybět
krajský radní pro dopravu a rožnovský
zastupitel Jaroslav Kučera, kterého jsem
si pozvala ke krátkému rozhovoru.
! Nedá mi to, abych se nezeptala.
Máte pro obyvatele Rožnovska nějaké
dobré zprávy?
Mohu říci, že ano. Pravdou totiž je, že
severovýchod Zlínského kraje má, co se
týká dopravní dostupnosti, nemalé problémy, které musíme napravit. A které,
jak věřím, se nám napravit podaří. Tím
nejzásadnějším je napojení na dálniční
síť. Intenzivně proto spolupracujeme
s Ředitelstvím silnic a dálnic na urychlení
přípravy a realizace stavby silnice z Valašského Meziříčí do Lešné a zejména
z Lešné do Palačova s následným napojením na komunikaci R48 a dálnici D1.
Termín dokončení této důležité stavby je
ze strany státu plánován až v roce 2021.
To je pro nás nepřijatelné, a proto se
snažíme stavbu o dva až tři roky urychlit.
Děláme pro to skutečně všechno. První
kroky jsme už učinili v oblasti územních
plánů a zjednodušení situace pro vydání
změny územního rozhodnutí. Dále je
Zlínský kraj připraven spolupracovat
s Ředitelstvím silnic a dálnic i v dalších
fázích přípravy, zejména v majetkoprávních záležitostech a procesu přípravy
stavebního povolení. To je naše priorita.
A proto věřím, že naše snaha skutečně
vyústí v to, že se Valašsko napojí na dálniční síť nejpozději v roce 2018.
! A co obyvatelé Rožnova, pro ně dobré
zprávy nemáte?
Ale ano. Co ocení občané, ale i podnikatelské subjekty v Rožnově a okolí,
je plánované zrychlení průjezdu na
silnici I/35 mezi Valašským Meziříčím
a Rožnovem. V pololetí příštího roku
totiž už konečně by měla být zahájena
rekonstrukce křižovatky U Janíka,
která je plánovaná na roky 2014 a 2015.
Investorem je Ředitelství silnic a dálnic. Předmětem této stavby je modernizace vlastní křižovatky a vybudování
čtyřproudé komunikace od křižovatky
až po vjezd do průmyslového areálu.
Rozpočtové náklady jsou ve výši sto
padesát milionů korun. Jednání mezi
Zlínským krajem a Ředitelstvím silnic
a dálnic o zařazení této stavby do plánu
na rok 2014, včetně finančního krytí
bylo úspěšně dokončeno v uplynulých
týdnech. V souvislosti s přípravou této
stavby musím ocenit aktivní přístup
No a do třetice připravujeme rekonstrukci mostu U Janíka, kde by mělo dojít
k rozšíření na tři jízdní pruhy. V současné
době řešíme možné zdroje financování,
nicméně si myslíme, že i tato stavba se
příští rok podaří zahájit.
! Která další stěžejní témata budete na
společném setkání se starosty řešit?
Máme na programu několik aktuálních témat a jedním z nich je rozsah
a financování veřejné hromadné dopravy.
Naším cílem, v souladu se schváleným
plánem do roku 2016, je zachovat rozsah dopravní obslužnosti v našem kraji
a provádět výlučně korekce ke zvýšení
Rožnovský zastupitel a krajský radní Jaroslav Kučera se podělil o novinky v dopravě.
a spolupráci Městského úřadu v Rožnově.
Druhá dobrá zpráva je ta, že se nám
podařilo zajistit peníze na rekonstrukci
křižovatky silnice I/35 a vjezdu do Zubří.
Měly by se tam vytvořit samostatné odbočovací pruhy, čímž dojde ke zrychlení
průjezdnosti a zvýšení bezpečnosti v této
lokalitě. V příštím roce by měla být stavba
zahájena a v roce 2015 ukončena. Realizace bude stát okolo sto sedmdesáti pěti
milionů korun.
efektivnosti jak autobusové, tak i vlakové
dopravy. S tím je pochopitelně spjata
i otázka zajištění financování. Proto
kraj, v rámci solidárního systému, musel
požádat i všechna města a obce o navýšení příspěvku na jednoho obyvatele ze
stávajících sedmdesáti korun ročně na
pětaosmdesát korun pro rok 2014 a na
sto korun od roku 2015 a v dalších letech.
Pochopitelně i Zlínský kraj navyšuje
finanční prostředky na dopravní obslužnost v rozpočtech na rok 2014 a 2015.
Rožnov vyhlásil vítěze sedmého ročníku soutěže Kvetoucí město
Vítěze sedmého ročníku soutěže Kvetoucí město vyhlásil Rožnov pod Radhoštěm. Porotě se v kategorii balkonů
a oken v bytových domech nejvíce líbila
květinová výzdoba Emílie Aujezdské,
v kategorii balkony a okna v rodinných
domech má dle názoru hodnotitelů nejhezčí květinovou výzdobu Radúz Mácha.
Do sedmého ročníku se přihlásilo
šestnáct soutěžících. „Jsem ráda, že se
Rožnov řadí mezi města, jejichž občané
velmi umně zkrášlují své domy květinovou výzdobou,“ uvedla starostka Rožnova Markéta Blinková.
Ocenění si ze slavnostního vyhlášení
v pondělí 7. října odnesli:
Kategorie balkony a okna v bytových
domech – Emília Aujezdská (1. místo),
Naděžda Lenomarová (2. místo) a Marie
Janečková (3. místo).
Kategorie balkony a okna v rodin-
! Co se stane městům a obcím, která
odmítnou oněch sto korun na hlavu?
To nechci předjímat ani řešit přes média.
To si musíme vyříkat se starosty.
! Budete taky mluvit o tom, že si města
budou muset převzít na svém území financování autobusové dopravy?
Ano. Jde o to, že některá města si městskou hromadnou dopravu zajišťují i financují sama, jiná nikoli. Proto musíme tento
systém sjednotit, aby byl pro všechny
spravedlivý. Výjimky padnou už v roce
2014, kdy si města převezmou k financování alespoň část dopravní obslužnosti
na svém území. V roce 2015 si pak bude
hromadnou dopravu na svém území řešit
i financovat každé město samostatně.
! A jak to vypadá se zlepšováním kvality
silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského
kraje? Mnoho jich je v regionu ve značně
ubohém stavu.
Ředitelství silnic Zlínského kraje
zajišťuje každoročně ke konci září diagnostiku stavu silnic a v návaznosti
na výsledky tohoto šetření rozhoduje
o jejich zařazení do plánu investic nebo
oprav. V současné době máme více jak
třicet procent zejména silnic třetích
tříd v havarijním stavu. Proto jednou
z mých priorit je zajistit maximální
využití evropských peněz v rámci Regionálního operačního programu. Na
rekonstrukce krajských silnic byly předloženy a schváleny projekty v celkové
výši pět set milionů korun, které jsou ze
sedmdesáti procent spolufinancované
z Evropské unie. Další projekty připravujeme ještě do konce letošního roku.
Realizace všech těchto projektů musí
být ukončena a finančně vypořádaná
nejpozději do srpna 2015. Takže ano,
budeme řadu silnic modernizovat nebo
opravovat. Na území okresu Vsetín se
investují významné finanční prostředky
na rekonstrukci silnice od Ústí u Vsetína
do Karlovic, kde auta jezdí v některých
úsecích jako po tankodromu.
Na území Rožnova připravuje kraj ve
spolupráci s městem rekonstrukci ulic
Bezručovy a Palackého, kde jsou historické povrchy ze žulových kostek ve velmi
špatném stavu.
Text a foto: Alexandra Buršíková
Poslední týdny se toho ve městě děje
opravdu mnoho. Dělníci vyměnili v historické části radnice okna a na přístavbě
dokončují fasádu. Senioři zahájili další
semestr Virtuální univerzity třetího věku.
Školáci se učí občanskou výchovu na
městském úřadu. Úředníci finišují se
sestavováním rozpočtu. Rekonstrukce
křižovatky U Janíka dostala zelenou.
Strojovna zimního stadionu na Bučiskách
bude opravena. Město vyhlásilo vítěze
soutěže Kvetoucí Rožnov. Radní stanovili
pravidla pro výstavbu parkovišť u bytových
domů. A tak dále a tak dále. No, řekněte
sami. Není úžasné, že je kolem nás tolik
dobrých zpráv? Já mám pocit, že ano.
?
Otázka pro...
Markétu Blinkovou, starostku Rožnova
pod Radhoštěm:
! Jak se městu spolupracuje se Zlínským krajem při přípravě rekonstrukce
křižovatky U Janíka?
Příprava modernizace křižovatky trvala
řadu let a já jsem moc ráda, že vidíme
na konci tohoto dlouhého tunelu světlo.
Těší mě, že máme od kraje příslib, že
bude rekonstrukce příští rok zahájena
a že už v roce následujícím budou moci
řidiči v tomto dopravním uzlu využívat
čtyři pruhy. Bez toho, aby byla vyřešena
ztížená průjezdnost křižovatky U Janíka,
by neměly další investiční akce směřující k nastolení plynulosti a bezpečnosti
dopravy ve městě smysl. To, že modernizace dostala od Zlínského kraje zelenou,
nás těší také pro to, že jsme se aktivně
zapojili do vyjednávání s vlastníky o výkupech pozemků. A že jsme byli v tomto
ohledu velice úspěšní.
STÍN
Vytáhli na mladíka nůž
Třiadvacetiletého muže přepadla v neděli
6. října večer nedaleko nádraží v Rožnově
pod Radhoštěm trojice lupičů. Ti po
mladíkovi požadovali peníze. Dokonce
na něj vytáhli nůž. Protože je ale vyrušil
kolemjdoucí, utekli s prázdnou. Muž šel
Zemědělskou ulicí, cestu mu ale zastoupili muži v kapucích. „Jeden z nich vytáhl
vystřelovací nůž a požadoval peníze. Mladík se ale výhrůžky nezalekl a začal se
bránit. Strhla se mela, která skončila tím,
že mladík ležel na zemi a útočníci do něj
kopali,“ popsala policejní mluvčí Lenka
Javorková. Lupiči naštěstí dílo nedokonali. Vyrušil je totiž muž, který z dálky
přepadení viděl. Trojice po jeho příchodu
utekla. „Podle poškozeného měli násilníci
černé mikiny s kapucemi a tmavé rifle.
Jejich věk se pohyboval kolem pětadvaceti let,“ popsala Lenka Javorková.
V případě dopadení a prokázání viny
hrozí pachatelům za loupež až desetiletý
trest odnětí svobody.
-bur-
Placená inzerce
Dýně dodají kuchyni
atmosféru venkova a hojnosti...
Dýňové menu od 16. října
„Rožnovské hody“
Zveme Vás ve dnech
Ocenění si odnesli i drobné dary.
ných domech – Radúz Mácha
(1. místo), Marie Andrysová a Andrea
Foto: Alexandra Buršíková
Sigmundová (udělena dvě 2. místa)
a Jiří Malinovský (3. místo).
-tg-
25. - 27. října
KULTURA, PUBLICISTIKA
STRANA 4
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 20/2013
Zahradnické trhy přilákaly tisíce lidí
Gravitace
V kině Panorama od pátku 11. do
neděle 13. 10. v 18.00 hodin.
Zářijový půst české distribuce je,
zdá se, u konce, protože do kin se valí
jeden skvělý film za druhým. Z aktuální nabídky musíme vypíchnout minimálně dva silné trháky – Rivaly a Gravitaci. Oba uvádí kino Panorama ve
stejný termín jen v jinou denní dobu.
Rivalové jsou skvělý snímek mapující
rok 1976 ve formuli jedna, kdy mezi
sebou soupeřili dvě legendy tohoto
sportu – James Hunt a Niki Lauda.
Natočil jej zkušený rutinér Ron Howard, který v minulosti dokázal, že
z kvalitního scénáře dokáže natočit
úchvatný snímek – viz Apollo 13. Gravitace je naopak dílem, kde scénář a
příběh hrají druhé housle, o to víc je
ale kladen důraz na efekty a režisérské
schopnosti Alfonsa Cuaróna, mexického tvůrce, který dokázal ohromit
nejen Mexickou jízdou, Potomky lidí,
ale i adaptací Harryho Pottera (nejlépe hodnocený díl ze všech).
Gravitace líčí příběh dvou kosmonautů, kteří se dostanou do prekérní
situace poté, co je jejich raketoplán
zničen kosmickým smetím, které
vytvořili Rusové, když špatně sestřelili
svoji starou orbitální družici. Příběh
tak popisuje jejich snahu dostat se
zpátky na matičku Zemi.
Alfonso Cuarón je bezpochyby
režisérským fenoménem, který se
postupně vypracoval z nezávislých
mexických filmů až k hollywoodské
produkci, a Gravitace je konečným
důkazem jeho schopností. Málokdo
by totiž z banální historky dokázal
vytřískat tak výtečný film, jak to předvádí Cuarón, jenž sází především na
efekty a působivou, depresivní a prázdnou atmosféru vesmíru. Ostatně sám
James Cameron před vizuální stránkou filmu smeknul. Vyplatila se také
sázka na herce – George Clooney
snad ani nedokáže pokazit jakýkoliv
film a každá jeho hláška, co pronese,
je pastvou pro uši. Kapitolou samu
pro sebe je pak znovuzrození Sandry
Bullock, která jako by zmizela ze světa
a nyní hraje doslova jako o život.
Jak už bylo několikrát zmíněno,
scénář filmu je skutečně jednoduchý,
nedějí se tu žádné zásadní zvraty,
takže se diváci mohou cítit tak trochu
ochuzeni. Nicméně právě sázka na
vizuálno a efekty je právě tím hlavním důvodem, proč na film vyrazit
do kina, kde si vše můžete vychutnat
na velkém plátně a s prvotřídním zvukem. Zážitek z filmu tak je mnohem
větší a intenzivnější.
Hodnocení: 90 %
Lukáš Perutka
84 %
91 %
Chryzantémy, vřesy, macešky, ale
i borůvky, maliníky či ostružiníky. To je
skromný výčet toho, co ve Sport campu
TJ nabídlo v rámci zahradnických trhů
na sto třicet prodejců.
Kromě rostlin tam byly k dostání
sušené květy a dekorace, nechyběli
řemeslníci, kteří nabízeli výrobky ze
dřeva, proutí, keramiky či kožešin.
„Bezesporu zajímavým bylo povídání mlynáře Šmajstrly z Pohankového mlýna, který nejen předvedl, jak
se mele pohanka, ale také prodával
výrobky zdravé výživy,“ upozornil Petr
Míček z pořádající organizace Valašské
nemovitosti.
Tahákem čtvrtého ročníku Valašské
zahrady, kterou o posledním zářijovém víkendu navštívilo téměř pět tisíc
lidí, byla show hanušovického řezbáře,
který vyřezával sochy motorovou pilou.
Zkrátka nepřišli ani gurmáni, součástí
zahradnických trhů byl totiž Svatováclavský jarmark, který nabídl krajové speciality, široký sortiment sýrů,
uzenin, masných výrobků a domácích
potravin tradičně nabízených na farmářských trzích. „Stánek na Valašské
zahradě rozbalil i Rožnovský pivovar
a Vinařství Toman ze Sudoměřic,“ vylíčila za organizátory Taťána Míčková.
Návštěvníci si pestrost nabízeného
zboží pochvalovali. „Sehnala jsem
všechno, co jsem chtěla. A nejen to.
Taky si domů odvážím spoustu potra-
Lidé si mohli nakoupit rostiny i jiné zboží.
vin, víno a pivo. Fakt jsem nevěděla, co
dřív koupit, nezbyla mi už ani koruna,“
pochvalovala si Zuzana Kocourková
z Ostravy.
Libor Tomaškovič z Frenštátu pod
Radhoštěm byl na rozdíl od ní při nákupech nerozhodný. „Je tady tolik zboží,
že člověk neví, co upřednostnit. Zatím
jsem koupil macešky na hřbitov, burčák, nakládané zelí a česnek,“ přiznal.
podpora ve vzdělávací oblasti jazyka
a jazykové komunikace a jejich cílem
je seznámit děti s knihami na konkrétní
téma, s dílem určitých autorů nebo žánrem. Lekce IVU navazují zejména na
oblasti jazyka a jazykové komunikace,
informační a komunikační technologie a mediální výchovy. Jejich cílem je
naučit žáky pracovat s textem, vyhledávat a třídit informace, umět je hodnotit
a dále používat. Lekce IVU připravují
žáky na další studijní dráhu a jsou předpokladem k jejich celoživotnímu vzdělávání. Nabyté vědomosti a dovednosti
pomáhají žákům se lépe přizpůsobovat
novým situacím a adekvátně na ně reagovat i v běžném životě.
Lekce IVU jsou založeny na interakci a dialogu – knihovníci při nich
Návštěvníkům po celou dobu trvání
jarmarku vyhrávala přerovská country
a bluegrassová kapela Letokruhy. Vedle
rytmů oblíbených českých písniček si
organizátoři připravili také soutěže pro
děti. „Chytal jsem barevné ryby na magnet
a háček. Bavilo mě to, protože mi to šlo.
Myslím, že až vyrostu, budu rybářem,“
nastínil své plány do budoucna Jakub
Šimurda z Hranic na Moravě.
-bur-
Jaroslav Štika vedl skanzen sedmadvacet let
Dvaaosmdesát let by měl nyní emeritní ředitel Valašského muzea v přírodě
Jaroslav Štika, kdyby přesně před třemi
lety neodešel z tohoto světa. Významný
národopisec a sběratel lidové kultury je
pochován na Valašském Slavíně.
Po dlouhý čas připravuje městská
knihovna pro žáky mateřských, základních i středních škol besedy. Jejich
cílem je naučit děti a mládež orientovat se knihovně, seznámit je s literaturou, na kterou se v hodinách českého
jazyka a literatury nedostalo (a přitom
určitě stojí za přečtení), a také naučit
se pracovat s informacemi.
Od letošního školního roku dlouholetý koncept naznal změn. V čem tyto
změny spočívají? Hlavním tématem
změny je začlenění systému Informačního vzdělávání uživatelů (IVU),
což je dlouhodobý proces rozvíjející
znalosti a dovednosti týkající se shromažďování, zpracování, uchování,
zpřístupňování a využívání informací.
Témata informačního vzdělávání prů-
Foto: Petr Míček
PhDr. Jaroslav Štika, CSc. se narodil
1. dubna 1931 v Rožnově pod Radhoštěm v rodině melioračního zemědělského mistra. Po maturitě v roce 1950
na Gymnáziu Františka Palackého ve
Valašském Meziříčí studoval nejprve
rok češtinu, dějepis a hudební výchovu
na Pedagogické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci, poté se ale
rozhodl přestoupit na studium etnografie na Univerzitě Jana Ev. Purkyněho
v Brně. Po ukončení studia v roce 1955
vykonával funkci správce Valašského
muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Od roku 1956 do konce roku
1971 pracoval v Ústavu pro etnografii
a folkloristiku ČSAV v Brně.
„S rožnovským skanzenem však zůstal
v kontaktu jako člen muzejní vědecké
rady. V průběhu své akademické dráhy
obhájil kandidátskou dizertační práci
na téma Karpatské salašnictví na
východní Moravě,“ vylíčil mluvčí Rožnova pod Radhoštěm Tomáš Gross.
K 1. lednu 1972 nastoupil do funkce
ředitele Valašského muzea v přírodě.
Zde se snažil především uplatňovat
v praxi myšlenku zakladatelů muzea,
Ředitelem Valašského muzea v přírodě byl Jaroslav Štika sedmadvacet let.
Foto: archiv SR
bratří Jaroňků, na takzvané živé
muzeum. „Za jeho vedení byl mimo
jiné otevřen třetí areál muzea, Mlýnská
dolina,“ vylíčil Tomáš Gross s tím, že
ve funkci zůstal Jaroslav Štika sedmadvacet let, až do odchodu do důchodu
na jaře 1999. „I po odchodu z ředitelského postu se Jaroslav Štika aktivně
účastnil muzejního života, ať už jako
ředitel muzejních folklorních festivalů,
jako účastník vědeckých konferencí
nebo jako předseda Valašského muzejního a národopisného spolku,“ popsala
mluvčí Valašského muzea v přírodě
Petra Zbranková.
Z jeho funkcí v mezinárodních organizacích lze jmenovat například: viceprezident Svazu evropských muzeí
v přírodě (1984–1990) a prezident
sekce České republiky v rámci Mezinárodní organizace pro lidové umění. Po
roce 1989 se zapojil také do komunální
politiky. Byl zastupitelem i radním.
Bohatá je jeho publikační činnost.
Jeho práce vnesly nové pohledy na
historii regionu, zejména na průběh
takzvané valašské kolonizace. Pojmy
Valach a Valašsko se staly předmětem
jeho badatelské činnosti, jejíž součástí
byl i terénní výzkum. A prospěl i valašskému folkloru: vyhledával neznámé
písně v archivech i v terénu, popularizoval je na festivalech, v rozhlase
i televizi. Zabýval se i pověstmi o zbojnících, baladami, legendami i písněmi
kramářskými. Do aktivního působení
ve folklorních souborech zapojil celou
rodinu včetně vnuček.
„Z řady ocenění a vyznamenání jmenujme alespoň to poslední. Rok před
svou smrtí získal rumunské vyznamenání a titul Rytíř Rumunské republiky.
Velmi ho také potěšilo pozvání prezidenta republiky Václava Klause na slavnostní večeři při příležitosti návštěvy
rumunského prezidenta Traiana Basescu v Česku,“ doplnila Petra Zbranková.
-red-
Informační centrum poskytuje kvalitní služby
Turistické informační centrum (TIC)
podrobili pracovníci agentury Czech
Tourism analýze, v níž hodnotili kvalitu služeb. Výsledek? Výborný. TIC
získalo 89 procent.
„Kontrolor prověřil centrum podle
různých kritérií. Za značení, otvírací
dobu, exteriér a první dojem jsme získali plný počet bodů. Hodnocení nám
řezově zasahují do většiny vzdělávacích oblastí stanovených Rámcovým
vzdělávacím programem.
Lekce IVU zahrnují výuku informační, čtenářské, literární, jazykové,
dokumentové, mediální a částečně
počítačové gramotnosti.
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm začlenila IVU do systému besed,
které nabízí základním i středním školám. Lekce IVU probíhají od druhého
ročníku základní školy a jsou koncipovány tak, aby rozvíjely kompetence definované Rámcovým vzdělávacím programem (RVP) a navazovaly na jednotlivé
školní vzdělávací programy. Literární
besedy, které MěK Rožnov nabízí paralelně s IVU, jsou určeny především jako
používají metody kritického myšlení,
dramatické výchovy, tvůrčího psaní
nebo spolupráce ve skupinách. To vše
má žákům pomoci účinně si osvojit
nové poznatky.
Může být, že Vám připadá tento text
velmi abstraktní, avšak vězte, že v době,
kdy jsme doslova přesycováni informacemi ze všemožných zdrojů, je málo
(ubývá) lidí, kteří by se v této informační
džungli vyznali. Z tohoto důvodu mi
připadá smysluplné a důležité ukázat
mladým lidem možnou cestu, popřípadě
naučit je v tomto prostředí se orientovat.
Stojí před námi výzva – podaří se náš
záměr úspěšně realizovat? Na to nám
odpoví čas a děti. Držte nám palce.
Pavel Zajíc
bylo sníženo za to, že pracovnice neudržovala s turistou při rozhovoru oční
kontakt a při rozloučení mu nepopřála
příjemný pobyt,“ vysvětlil referent
městského úřadu zodpovědný za provoz TICu Tomáš Gross.
Kladně ale agentura zhodnotila
poskytnutí požadovaných informací.
„Podle zprávy, kterou máme k dispo-
zici, měly naše pracovnice přehled
o regionu, dokázaly atraktivně představit navržené turistické cíle a k utajenému kontrolorovi se chovaly zdvořile,“ vylíčil Tomáš Gross.
Informační centrum zaměstnává dvě
pracovnice, které denně poskytnou
informace téměř třem stovkám turistů.
-bur-
Futurologický kongres
Poslední filmovou zastávkou v programu Rožnovského filmového klubu
pro období září-říjen je film Ariho
Folmana Futurologický kongres, který
bude uveden v kině Panorama ve čtvrtek 24. října od 18 hodin.
Izraelský režisér Ari Folman je u nás
poměrně známou osobností. Jeho
celovečerní debut Svatá Klára podle
románu Pavla Kohouta vyhrál na MFF
Karlovy Vary Zvláštní cenu poroty
a jeho druhý film Valčík s Bašírem, kde
se vyrovnával s vlastními zkušenostmi
z invaze do Libanonu v roce 1982,
u nás rovněž zabodoval. Nyní se vrací
s částečně animovaným sci-fi Futurologický kongres.
Herečka Robin Wrightová hraje filmovou hvězdu za zenitem, které s přibývajícími vráskami ubývá rolí, proto ji zaujme
nabídka filmového studia, které chce
naskenovat její tělo, pohyby i emoce,
a koupit si tak virtuální herečku. Ona
sama dvacet let nesmí nikde hrát a po
uplynutí této lhůty se musejí strany sejít
a domluvit na pokračování.
Folman se nechal inspirovat knihou
polského autora sci-fi Stanislawa Lema,
jenž mimo jiné napsal třeba Solaris.
Lukáš Perutka
DOLNÍ BEČVA
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 20/2013
STRANA 5
Agáta s Martinem objevovali Beskydy
Medvědi na cestách je seriál České televize, který točí scénárista, režisér a především milovník přírody Václav Chaloupek. Jedno z míst, kam se s dnes už téměř devítiměsíčními medvíďaty Agátou a Martinem podíval, byly Beskydy.
Kdo ví, co si myslí jedno z medvědích dvojčat o sousoší sv. Cyrila a Metoděje.
Zvířecí hrdinové 30. září obdivovali Radhošť i Pustevny. Seriál o krásách České
republiky již nyní mohou dětští diváci sledovat na kanálu Déčko.
„S medvíďaty jezdím do různých regionů
po republice. V každém z dvaceti šesti dílů
chci mít kousek historie i přírody, nějakou
zajímavost, památku, pověst či pohádku.
Je to opět rodinný pořad pro děti i rodiče
a měl by je přivést k tomu, že si řeknou:
jé, tam je hezky, do toho místa vyrazíme
taky! Původně jsem chtěl točit ve všech
zemích EU, nakonec jsme projezdili jen
Česko,“ říká Václav Chaloupek. Putování
podle něj snášejí oba čtyřnozí herci dobře
a komunikace jim nedělá problém.
O krásách dětem v seriálu vypráví
nejen Václav Chaloupek, ale také medvíďata Martin a Agáta hlasy Pavla Tesaře
a Lucie Černíkové. Hudbou doprovází
desetiminutové příběhy písničkář Jaroslav
Samson Lenk, který spolupracoval i na
předchozích medvědích večerníčcích.
Premiéru měl pořad začátkem září a byl
věnován domovu Agáty i Martina. Plzni.
V dalším díle se podívali do Českého
krasu, byli v Koněpruských jeskyních, na
Karlštejně, na Bubovických vodopádech.
Na jižní Šumavě navštívili horu Medvědice, šli Medvědí stezkou, kde byl zastřelen poslední medvěd. Poznávali Pálavu
a Podyjí, západočeské lázně, Krkonoše.
Beskydy patří k jedněm z posledních dílů.
Oba hlavní hrdinové již dospívají, jsou
stále samostatnější a přimět je ke spolupráci bývá obtížné. Brzy je čeká jejich další
domov na hradě Točníku. Zde je pro ně
připraven opravený medvědinec.
ta, foto: František Šulgan
První říjnová túra vedla dolnobečvanské turisty na Díly. Z Hutiska se vydali cestou po žluté
značce, kde na ně čekaly pěkné výhledy na Vigantice, Rožnov i Dolní Bečvu a hlavně na
masiv Radhoště. Po nové cestě, která je vybudovaná na vigantických loukách i s pěknými
odpočívadly, došli do Vigantic a pak už zamířily jejich k kroky k domovům. Příjemná podzimní procházka měřila 9 km.
Text a foto: Jaroslav Blinka
Večery s cimbálem
Na louce u hotelu se jim líbilo.
Na pravidelné programy s cimbálovou
muzikou zve každou sobotu v říjnu
koliba Pod Horů. Pro návštěvníky je
připraveno 12. října vystoupení Kotuly
s primášem Janem Ohryzkem, 19. října
Okybača s Karlem Studeným a poslední
říjnová sobota bude patřít primáši Mirkovi Urubkovi a jeho Harafici-Šurmyji.
O více než šedesát procent se má snížit
spotřeba energií na vytápění a ohřev
vody v mateřské škole po zateplení pláště
budovy a modernizaci kuchyně. Novou
fasádu zdobí kresby.
Foto: ta
$ 571 647 168
www.dolnibecva.cz
PROSTŘEDNÍ BEČVA
Závodníci běželi kněhyňským údolím
Na startu mladší žáci.
Tradiční podzimní přípravný závod
v rámci lyžařského svazu Běh kněhyňským údolím pořádal TJ Sokol Kněhyně
28. září. „Na start se postavilo ve čtrnácti
kategoriích jedenasedmdesát závodníků
z osmi oddílů. Za Sokol Kněhyně se
zúčastnilo dvacet závodníků z toho čtrnáct těch, kteří pravidelně trénují,“ řekla
Spektru Rožnovska trenérka lyžařského
dorostu Petra Sobková.
Na běžce čekaly tratě 300, 500, 1 000,
2 000, 3 000, 4 000 a 5 000 metrů.
Muži zdolávali deset kilometrů. Vůbec
nejmladším účastníkem se stal tříletý
Jakub Fiurášek. A jak domácí závodníci
uspěli? V kategorii benjamínků doběhla
na 1. místě Tina Miranová, druhá Renáta
Vítková. Bronzovou medaili si vybojovala
mezi staršími žačkami Simona Fiurášková, zlato si odnesl Richard Žitník ml.
V nejsilněji obsazené kategorii předžaček
běželo čtrnáct dívek. Pěkné 4. místo v ní
obsadila Barbora Vaňková. Rovněž Patrik
Barabáš v předžácích skončil mezi třinácti účastníky na 4. příčce.
ta, foto: archiv SOKN
KŘESLO PRO HOSTA. Plno nových zážitků čekalo na školáky v září. V družině
v křesle pro hosta přivítali Ondřeje Smeykala, který poutavě vyprávěl o australských
domorodcích a zahrál na nástroj didgeridoo, vyrobený z kmene stromu. Hlavně však
žáci i učitelé pokračují ve Výpravách na ostrovy pokladů. Kromě výletu do Prahy,
dýňování, bramborového odpolene je čeká třeba začarovaná škola. A po příhodách
s lichožrouty se seznamují s dalšími poetickými příběhy, tentokrát spisovatelky Lenky
Rožnovské. Patří k nim Strašidýlko Kamilek, Kubík Šikulík, Příběhy detektiva Kláska
a opičáka Joja, Ukradená písmenka a mnoho dalších. Třeba o ježimladě Sazičce,
která letí do školy pro ježibaby, aby se naučila péct perníky.
ta, foto: archiv ZŠ
Pozvánka
! Pátá Svatohubertská slavnost se
koná v neděli 13. října. Hubertská
mše v kostele sv. Zdislavy začne v 10
hodin. Celebrovat bude farář Petr
Dujka, bohoslužbu doprovodí sbor tru-
bačů z VLS ČR z Lipníku nad Bečvou.
Pořádající Myslivecké sdružení Radegast připravilo rovněž doprovodný
program a bohaté občerstvení.
-ta-
Krátce
! Moštárna v centru obce je v provozu každou středu a sobotu po předchozí domluvě na telefonním čísle 608
717 081. Při větším množství ovoce je
možné domluvit i jiný termín.
! Zájezd do Polska pořádá Český červený kříž ve středu 23. října. Zájemci
se mohou přihlásit do 22. října v bufetu
JUFI v centru obce. Cena je 140 korun.
Trenérka Petra Sobková se svými svěřenci.
Běželi i benjamínci.
! Bleší trh již počtvrté pořádalo
sdružení Sakumpikum. Zájemci měli
možnost nabídnout k prodeji oblečení
pro děti i dospělé, sportovní vybavení,
ale také knihy, keramiku, hračky. Podle
organizátorů si tentokrát lidé koupili
věci za 7 tisíc korun.
! Bronzovou medaili za třetí místo
v požárním sportu vybojoval tým starších žáků. Pohár ředitelky HZS Zlínského kraje se konal 15. září na Kroměřížsku.
-ta-
$ 571 643 230
www.prostrednibecva.cz
HORNÍ BEČVA
STRANA 6
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 20/2013
Nejmladším fotbalistům se daří
Dva vyhrané turnaje a dvě druhá místa. Tak je možné shrnout výsledky mladší přípravky, která v TJ Sokol Horní Bečva začala trénovat teprve nedávno. Turnaje jsou
novinkou letošní fotbalové sezony. Cílem je dát dětem možnost hrát více utkání v jednom dni, osvojit si základní pravidla a vyzkoušet si atmosféru mistrovských utkání.
Jde o nejmenší milovníky kopané, které lze na hřišti spatřit.
Tým nejmladších sportovců s trenéry.
Pravidla jsou klasická, pouze se hraje
v počtu 4+1 na dvou hřištích 30x20 m.
Místo zápasů se koná každý víkend turnaj
4 týmů, čímž je vše atraktivnější. V hornobečvanském týmu je kolem 12 dětí od
6 do 8 let, to znamená narozených v roce
2005 a mladší. A pod vedením trenérů
Jana Macury, Tomáše Vaníčka a Jakuba
Vašuta dosahují mimořádných úspěchů.
První turnaj měl premiéru ve Viganticích, kde narazili na toho nejlepšího soupeře, ale i tak se překvapivě dlouho drželi.
O prohře rozhodl až samotný závěr utkání.
Dvě výhry a jedna prohra posunula
malé sportovce na nádherné druhé místo.
Všichni hráli zapáleně a bojovali téměř o
každý míč. Druhý turnaj se konal na domácím hřišti. Zde přivítali soupeře z Dolní
Bečvy, Vidče a Stříteže. Přestože mladší
přípravka funguje 3-4 týdny nemůže se
srovnávat s týmy, které hrají několik let,
dokázala sehrát dva výborné zápasy a opět
se umístit na druhé příčce.
Foto: archiv TJ Sokol
Kvůli špatnému počasí byly dva turnaje zrušeny, takže další se uskutečnil
až koncem září ve Viganticích. Tři
zápasy – tři výhry. Adam Lejska dal
6 branek, nepropustnou obranou byli
Marek Vašut a Richard Kretek, k tomu
výborní útočníci Dominik Chrbját,
Lukáš Macura, Zdeněk Ondruch,
Veronika Oleksovičová a Barbora
Ondruchová. Navíc s gólmankou, která
ze tří zápasů vychytala 2x nulu. Tým
poprvé obsadil první místo.
První říjnovou neděli se hrál turnaj
na domácím hřišti s Dolní Bečvou, Vidčem a Stříteží. Hornobečvanští nastoupili proti Dolní Bečvě, která posledně
zvítězila. Zpočátku byly výkony obou
družstev velmi vyrovnané, ale postupem
času získávali domácí malou převahu.
První zásah si zapsal Lukáš Macura
a po chvíli Adam Lejska. Ve druhém
poločase dokázali skóre udržet. Proti
Stříteži začal domácí tým velmi rychle
- během tří minut vedl 2:0 po gólech
Adama a Lukáše. Po přestávce soupeř
snížil, ale vzápětí opět Adam zvýšil na
konečných 3:1. Velmi vyrovnaný boj byl
s Vidčem. Skóre otevřel Adam a bodoval hned dvakrát. Soupeř však snížil do
poločasu na 2:1. Nakonec Adam přidal
ještě 2 góly a domácí si připsali další
vyhraný turnaj.
Text a foto 1x: Táňa Arťušenková
Vladimíra Klimecká při přebírání ceny v Knižním klubu.
Beseda s nositelkou Literární ceny
Rodačka z Horní Bečvy Vladimíra Klimecká zvítězila v 18. ročníku Literární
ceny Knižního klubu s románem Druhý
život Marýny G. Kronika velké valašské
rodiny, v níž projdeme celé 20. století,
je psána výhradně z perspektivy žen.
Marýna, Růža, Josefka a Fany - kolem
nich míjejí československé dějiny se
všemi zvraty, propastmi a výšinami,
nadějí i rezignací. Obě světové války,
osvobození, 50. a 60. léta rezonují ve
třech příbězích, čtvrtý je ukotven v naší
současnosti. Novely o čtyřech ženských
osudech se postupně splétají do pro-
myšlené románové struktury spojené
jedním prostředím. A ačkoli zachycují
různá období lidského života i velkých
dějin, pokaždé hovoří o fenoménu ženství. Ženy jako hrdinky své doby, bohyně
našeho světa. Autorka není spisovatelkou
na plný úvazek. Jak přiznává, píše většinou večer či v noci. Více se o jejím díle,
dalších tvůrčích plánech i o ní samotné
dovíte na besedě v pátek 18. října v místní
knihovně. Začátek je v 16 hodin. Zároveň
si zde zájemci budou moci knížku zakoupit i nechat autorkou podepsat.
ta, foto: Euromedia
Pozvánka
! Podzimní bazárek, kde lze prodat již
nepotřebné věci a naopak nakoupit ty
potřebné, pořádá sdružení Bečvánek Bes-
kydy 18. a 19. října v místní mateřské škole.
Nabídnout lze například dětské oblečení,
sportovní vybavení, autosedačky.
-ta-
Zaujalo nás
Fotbalové naděje trénují každé úterý a čtvrtek.
! Sběr hliníku pro čtyřletého Damiánka Fabiána pořádá sdružení Bečvánek Beskydy. Nashromážděná víčka
od jogurtů, smetany, kelímky od paštik, plechovky od piva a energetických
nápojů, hliníkové nádobí, víčka od
zavařovacích sklenic Omnia a další
hliníkové obaly je možné odevzdat
každou středu od 8 do 11.30 hodin
v centru sdružení v místní mateřské
škole. Výtěžek poslouží na léčbu těžce
postiženého chlapečka.
-ta-
$ 571 645 105
www.hornibecva.cz
HUTISKO-SOLANEC
Stylová Fojtka přitahuje útulností a také milou atmosférou
Romantické prostředí dob dávno minulých vítá hosty Valašské koliby Fojtka. Stačí
ujít pár desítek metrů od silnice do Rožnova pod Radhoštěm, projít dřevěnými vraty
a návštěvník se ocitá před více než dvě století pamatující roubenou budovou s charakteristickým průčelím a šindelovou lomenou střechou. Taková je státem chráněná
památka, v níž je řadu let pohostinství a v současnosti stylová restaurace.
Provozní Libor Petřek (na snímku vpravo) s kuchařem Karlem Štulajterem.
Čtvrt tisíciletí stará budova má svoje nezaměnitelné kouzlo.
Areál dotváří také další hospodářské
stavení, pasoucí se ovce, včelíny z kmenů
stromů, dřevěná studna i vystavené
povozy a staré zemědělské stroje. Útulně
a příjemně působí každá ze tří místností
vybavených „po staru“. Lavice s ovčími
rouny pro větší pohodlí, krb, keramické
formy a nádoby na pečení a vaření i další
doplňky lákají k posezení. „Nábytek ani
další předměty nejsou původní. Přesto
se snažíme, aby na všechny dýchla atmosféra našich předků. Fojtové vždycky
patřili k těm majetnějším, proto tu jsou
různé věci, které ve valašských chalupách nebývaly,“ řekl Spektru Rožnovska
provozní Libor Petřek. Na Fojtce vládne
čtvrtým rokem, a tak je z poloviny hospodářem. Stará se o všechno, počínaje
krmením zvířat a konče péčí o květinovou výzdobu.
Prvotní je však samozřejmě gastronomie. Mnoho stálých hostů sem přichází
nejen za zcela osobitým harmonickým
prostředím, ale za tradiční valašskou
kuchyní. Třeba střapačkami, valašskou
kyselicou, jehněčím, cmundou či polévkou z brynzy. „Tato jídla připravuji rád.
K mým oblíbeným patří pečená kachna
s různými knedlíky, zelím,“ řekl kuchař
Karel Štulajter. V kolibě vaří sedm let
a zkušenosti předtím sbíral v několika
hotelech.
Kuchaři však podle Libora Petřeka
musejí ovládat rovněž moderní kuchyni.
„Bez ní neobstojí žádná restaurace.
S novými trendy ve stravování si je hosté
prostě žádají, a tak je musíme i my nabízet. Nyní máme na jídelním lístku vedle
tradičních jídel také současné speciality.
A v příštím období chceme menu ještě
obměnit.“ Změny však nečeká jen jídelní
lístek. Připraveny jsou mimo jiné plány
na vestavbu podkroví. V budoucnu by
zde měly vzniknout pokoje pro hosty.
„Půdní prostor je po rekonstrukci řadu
let nevyužitý a je to škoda, protože
se zájmem o ubytování se setkávám
poměrně často. Posuneme tak naši
Fojtku v nabídce služeb o kousek dál,“
dodal Libor Petřek.
Text a foto: Táňa Arťušenková
Návštěvníky upoutá malá expozice z dobových zařízení.
Letos v areálu Fojtky vystoupil také folklorní soubor Zákopčané.
Pozvánka
! Obrazy Augustina Mervarta, významného moravského krajináře, jsou vystavené
v IC Zvonice na Soláni.
-ta-
$ 571 644 180
www.hutisko-solanec.cz
VALAŠSKÁ BYSTŘICE
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 20/2013
STRANA 7
Hasiči uctili památku Richarda Trčky
Přes padesát hasičů a hasiček přijalo první říjnovou sobotu pozvání do Valašské Bystřice, aby si v prvním ročníku Memoriálu Richarda Trčky zasoutěžili v náročných
sportovních disciplínách TFA. V klání nazvaném o Nejsilnějšího valašského hasiča
přitom nešlo o tradiční týmovou soutěž. Na trať se závodníci vydávali jednotlivě.
Organizátoři z SDH Valašská Bystřice
připravili na letošní trase devět úseků
s nástrahami, které museli mladí i starší
hasiči překonat. Divákům předvedli, jak
rychle dokáží rozvinout hadice, zdolat
překážku z pneumatik, přelézt bariéru
(muži dvoumetrovou a ženy osmdesáticentimetrovou), plazit se tunelem
a rychle smotat hadice. Dobře si vedli
i v nové disciplíně, kdy závaží umístěné
v kolejnici přesunovali pomoci těžkého
kladiva. S ním také vykonali 40 úderů
střídavě nahoru a dolů. „Tato disciplína se jmenuje hammer box,“ uvedla
Nikola Křenková, členka SDH Valašská Bystřice a zároveň jedna z organizátorek závodu.
Hojná účast Slováků
Jak se překážky zdolávají v zásahovém třívrstvém oděvu, navíc s dýchacím
přístrojem na zádech, to si na trati jako
první otestoval Jaroslav Polášek z SDH
Valašská Bystřice. Chvíli po něm se
nadšeným divákům představila Jana
Kašpárková, první zástupkyně něžného
pohlaví z Halenkovic, která se dočkala
velkého povzbuzování jak ze strany
publika, tak od kolegů a soupeřů. Hned
na úvod předvedla skvělý výkon, který
jí v konečném hodnocení přinesl pěkné
druhé místo.
Do závodu se s plným nasazením
pustili také soutěžící z Vidče, Horní
Bečvy, Bystřičky, Karolinky a dalších
obcí na Valašsku. Dorazili i členové ze
vzdálenějších koutů, například z malé
vesničky Jančí. Ivana Mynaříková pro
Spektrum Rožnovska upřesnila, že je to
malá vesnička poblíž Opavy.
Velkým překvapením byla hojná účast
Slováků. Přijelo šest družstev. „Pocházím
z obce Horný Kelčov a soutěžila jsem zde
už i minulý rok. Jezdím sem proto, že je
to zajímavé a jiné než soutěže, na které
obvykle chodím. Běželo se mi dobře
a letos mi závod připadal jednodušší,“
dodala Ľubomíra Střížová, zástupkyně
DZH Horný Kelčov, která se probojovala
na třetí místo.
Většině zúčastněných závodníků se
přitom dráha zdála o poznání složitější.
Loni totiž byla kratší a nacházelo se
na ní méně překážek. Které závodníci
považovali letos za nejtěžší? Většina žen
si postěžovala na příliš dlouhý tunel, při
jehož prolézání se nemohly o nic opřít.
Muži vynaložili hodně svých fyzických
sil na překonání vysoké dřevěné bariéry. Nicméně při zdolávání překážek se
všichni dobře bavili společně s diváky,
kteří si v čase, kdy organizátoři vyhodnocovali výsledky, sami vyzkoušeli pokořit některé překážky na trati.
Pro všechny soutěžící bylo připraveno
občerstvení a potřebné zázemí, o které
se postarali zástupci SDH Valašská
Bystřice. Za jejich organizační práci
jim patří velký dík.
Texta a foto: Iveta Křenková
U hammer boxu se zapotili i ti největší siláci.
Vítězové závodu o Nejsilnějšího hasiče
Muži:
1. Miloš Mačaš
KPI Žilinská univerzita (02:44:69)
2. Milan Vyhlídal
DHZ Voderany (02:54:19)
3. Michal Janovač
SDH Salaš (03:12:95)
Krátce
Běh mezi pneumatikami.
! Zahrádkáři moštují o středách a pátcích od 16 do 20 hodin. Příjem objednávek
u Miloslava Vanducha, tel.: 732 283 774.
S hadicemi hurá k cíli!
Ženy:
1. Hana Petřeková
SDH Vigantice (03:14:27)
2. Jana Kašpárková
SDH Halenkovice (03:41:19)
3. Ľubomíra Střížová
DHZ Horný Kelčov (03:49:99)
$ 571 759 711
www.valasskabystrice.cz
ZUBŘÍ
Zita a Zoe nemají rády mrazíky
Na nedávné zářijové výstavě Kouzelný svět trav v Zubří se návštěvníci často zastavovali u stánků s pohankou. O této plodině, která má nezastupitelné místo ve valašském zemědělství a také ve valašské kuchyni, jsme si povídali s Radkem Macháčem,
ředitelem OSEVY PRO, Výzkumné stanice travinářské v Zubří.
! V
minulých letech jste
vyšlechtili dvě
nové
odrůdy
pohanky.
V čem je jejich
přínos?
Jedná
se
o rané odrůdy
Zita a Zoe.
Vyznačují se
vysokým obsahem rutinu,
který významně přispívá ke zvýšení
pevnosti a pružnosti cév. Zásluhou Zity
a Zoe jsme zvýšili konkurenceschopnost domácí produkce pohanky. Ta ze
zahraničí mnohdy nedosahuje takové
kvality jako naše.
! Ve výzkumu pokračujete?
Ano, testujeme další odrůdy pohanky.
Jen pro dokreslení, jedná se o dlouhodobý proces, který trvá 10-12 let, někdy
i déle. Zabýváme se také tvorbou výchozího materiálu pro nové šlechtění.
! Na jak velké výměře se pohanka
v České republice pěstuje?
Její roční spotřeba je odhadována na
1 400 až 1 500 tun. V průměru se sklízí
ze dvou až tří tisíc hektarů, z toho třetina
pochází z ekologických polí. OSEVA
PRO pohanku pěstuje na výměře tří až
Pohanková expozice na zuberské výstavě Kouzelný svět trav.
Foto: Martin Lošák
čtyř hektarů, a to především pro produkci osiva. Ovšem určité množství ze
sklizně necháváme vyloupat a nabízíme
zákazníkům v Zubří za příznivou cenu
55 korun za jeden kilogram.
! Občas kvete i na zahrádkách.
Ano, je to poměrně nenáročná plodina s krátkou vegetační dobou (90-110 dnů), často se pěstuje na zelené
hnojení (například po raných bramborách). Je teplomilná, a tudíž velmi citlivá na pozdní jarní či časné podzimní
mrazíky. Vysévá se proto až v květnu či
červnu. Zpravidla ji nehnojíme, dobře
totiž dokáže využít živiny zanechané
v půdě po předešlé plodině. Sklizeň
semen (nažek) je však méně častá kvůli
poměrně vysokým nárokům na ruční
práci. Někteří zahrádkáři pohanku
pěstují jako léčivou rostlinu, kdy z natě
či květů připravují čaj. Včelaři vám
potvrdí, že pohankový med je jeden
z nejzdravějších. Má typickou tmavou
barvu a jedinečnou, mírně natrpklou
chuť. Vzhledem k silnému aróma se
však nedoporučuje ke slazení do čaje.
! Lze pohanku loupat v domácích podmínkách?
Výnos ze zahrádky je malý, z 10 m2
sklidíme v průměru 1-1,5 kg nažek, což
je množství, se kterým jen stěží pojedeme do pohankového mlýna. Loupání
pohanky v domácnosti je problematické. Žerna, která se k tomuto účelu
na Valašsku dříve používala, z chalup
již většinou vymizela. Někteří drobní
pěstitelé si vypomohou mikrovlnnou
troubou, která však značně sníží obsah
cenného rutinu. Jsou kutilové, kteří
si upravili kuchyňské roboty, dřevěné
válečky apod. Těmito způsoby se však
pohanka často značně poškodí a problémem je i oddělení zbytků slupek od
vyloupaných nažek. Z jednoho kilogramu neloupané pohanky se získá
přibližně půl kilogramu krup. Je tak na
pováženou, zda není výhodnější si kvalitně opracovanou a výživnou pohanku
raději koupit.
-MTA-
I když se ve dnech konání výstavy počasí značně ochladilo, postupně ji zhlédlo 260
návštěvníků.
Foto: Martin Lošák
Recept na řezy Rafaelo
Pozvánky
Různé dobroty se dají připravit
z pohanky. Přesvědčili se o tom návštěvníci výstavy Kouzelný svět trav. Ochutnali například řezy Rafaelo. Recept je
přitom velmi jednoduchý.
Smícháte dva hrnky mouky, jeden
hrnek mléka, jeden hrnek cukru, půl
hrnku oleje, jeden prášek do pečiva
a přidáte namočenou pohanku lámanku.
Její množství zvolíte dle vašeho uvážení.
Na pekáči pak hustě posypete kokosem
smíchaným s cukrem.
Pečete až do chvíle, kdy se kokos
zbarví dozlatova. Horké řezy pečlivě
polijete šlehačkou.
-MS-
! Český jazzový a swingový zpěvák
Vladimír Kerndl přijal pozvání Swing
bandu Zubří a společně vystoupí
v pátek 25. října od 18 hodin v Klubu.
Vstupné 180 korun.
! Vernisáž obrazů rožnovských výtvarníků se koná ve čtvrtek 17. října v 16
hodin v Muzeu na Petrohradě. -MTA-
$ 571 757 051
www.mesto-zubri.cz
VIDČE
STRANA 8
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 20/2013
Osmdesátníci se na setkání těšili
Těžko si dnes žáci dovedou představit vyučovací den, kdy za katedrou vyučují jen
muži. Feminizace do našeho školství tak pronikavě zasáhla, že ženy v řadách pedagogů značně převažují.
Že tak tomu vždy nebylo, si mimo
jiné povídali účastníci nedávného srazu
osmdesátníků ve Vidči. Na setkání, které
zorganizovali od roku 1983 již po páté,
si i tentokrát přinesli spoustu archivních
fotografií, které vyvolaly nejednu vzpo-
Společná fotografie žáků čtvrté třídy videčské školy z roku 1943.
Foto: archiv Viktorie Hajné
Účastníky letošního setkání osmdesátníků ve Vidči přijala i místní starostka Štěpánka
Mikulenková, která jubilanty informovala o současném dění v obci a všem předala pěkné dárky.
Foto: Marcela Švajdová
mínku. Viktorie Hajná nám potvrdila, že
ve Vidči opravdu učili samí muži, jedinou
ženou ve sboru byla Olga Mičková, dcera
tehdejšího starosty Jana Mička. Toho
také poznala na fotografii z roku 1939,
kdy ve Vidči místní farář Jan Myška světil
základní kámen nové školy. Dnešní osmdesátníci v tom roce zrovna navštěvovali
první třídu. „Učili jsme se na faře, po hospodách a u holiče v holírně,“ zavzpomínala Viktorie Hajná a přitom pochválila
tehdejší stavitele, že za pouhý rok dokázali postavit dvoupatrovou školní budovu,
která dětem slouží dodnes.
V září 1940 se už videčští žáci začali
učit v nových třídách. Byly vybaveny běžnými pomůckami pro výuku
a nechyběla mezi nimi ani rákoska.
Když zlobila děvčata, pár ran dostala
přes prsty. U chlapců to bylo na zadek.
Jenže našli se i takoví rošťáci, kteří si
šli pro výprask s čepicí v kalhotách.
Úsměv na tváři neposlušného chlapce
však učiteli prozradil, že zde něco
nehraje. Když pedagog podvůdek odhalil, ranami rákoskou pak nešetřil.
Na archivních školních fotografiích jsou
mnohé děti bosy. „A to se přitom všude
chodilo pěšky,“ podotkla Viktorie Hajná.
Po ukončení čtvrté třídy nastoupila do rožnovské měšťanky a z Vidče šlapala bosa až
k pivovaru, kde se teprve obula a namířila
si to do školy v parku. Boty si šetřila, aby
jí déle vydržely. Nejezdily autobusy jako
dnes. Přitom některé spolužačky paní Viktorie to měly ještě dál. Například Anička
Blinková do rožnovské měšťanky docházela denně z Černé hory a Anička Drápalová z Bačova vrchu.
Školní léta jsou obdobím, o kterém si
osmdesátníci na srazech povídají rádi.
Toho letošního se, bohužel, dožilo jen
deset pamětníků. Dva z nich, Růžena
Mičolová a Josef Randus, se pro své dlouhodobé onemocnění nemohli zúčastnit.
Ti ostatní se na setkání těšili. Byla mezi
nimi i Anna Řezníčková, která na srazy
přijíždí z Havířova. Ostatní bydlí ve Vidči
a v blízkém okolí.
-MTA-
Jak se hraje tlučení špačka? Do jamky položíte kolík z obou stran zastrouhaný tak,
aby jeden konec byl částečně vně. Do něj pořádně praštíte pálkou, načež kolík vyletí
a musíte ho znovu trefit a odpálit. Komu doletí špaček po odpalu nejdál, vyhraje.
Ladův podzim nad Vičanovou skálou
Vskutku netradiční odpoledne zažili účastníci Ladova podzimu, který uspořádali
videčští hasiči společně s kulturní komisí při radě obce. Původně akci plánovali
o týden dříve, ale kvůli počasí ji odložili na pátek 4. října.
To už počasí bylo na jedničku, ale i přes bor, aby je upekli tak, jak za dávných
velkou propagaci účast nebyla taková, časů. Děcka pak ještě napichovala na
jakou si pořadatelé přáli. Všechny děti klacky jablka nebo buřty a opékala si je
i dospělé, kteří se shromáždili o půl nad žhavým popelem, což kdysi patříčtvrté před školou, odvedly podzimně valo k poezii podzimu.
krojované organizátorky v malém průVydařené slunečné odpoledne pro
vodu na louku nad Vičanovu skálu. Na děti se blížilo k závěru, zdaleka to však
jednotlivých stanovištích chlapce a děv- nebyl ještě úplný konec pro dospělé.
čata čekaly zábavné hry, kterými si dříve Hasiči pro ně připravili svařené víno,
pasáčci krav krátili čas na poli. Například které pro podvečerní zahřátí přišlo
kouleli hliněné kuličky do důlku, ručko- vhod. A když se setmělo, lesem začali
vali po laně přes potůček, přetahovali se, kroužit světlonozi. Podle místní tradice
tloukli špačka, sbírali jablka a házeli je do to byli padlí andělé nebo v duchy prozástěry, létali s drakem, hráli si s hadrá- měněni zlí lidé. Ti udělali definitivní
kem a vozili se na trakaři. Kdo si o páteč- tečku za Ladovým podzimem ve Vidči.
ním odpoledni všechny disciplíny zkusil,
Text a foto: Marcela Švajdová
dostal za splněné úkoly drobné dárky,
a ne ledajaké: dřevěné hračky, náramky
z korálků, omalovánky a další hezké věci.
$ 571 655 010
Hasiči už mezitím založili velký oheň,
www.vidce.cz
z kterého zbyla spousta žhavého popela.
Do něho vysypali velké množství bram-
VIGANTICE
Modré hvězdy září ve fotbalu
Co tak pozvat vigantické ženy na Podradhošťský Bago Cup? Tento nápad se zrodil
u organizátorek fotbalového turnaje v Dolní Bečvě loni v červnu.
„Výzvu jsme přijaly a překvapivě
rychle jsme daly dohromady 15členný
ženský tým Modré hvězdy Vigantice
a začaly s pravidelným tréninkem,“
vzpomíná spoluzakladatelka nového
klubu Zuzana Bělíková. „Výsledky se
dostavily nečekaně brzy. Na zářijovém Vigy Ladies Cup 2012, který jsme
v naší obci zorganizovaly, jsme obsadily
třetí místo.“
Druhý úspěch přišel letos v březnu
na Karling cupu 2013 v Horní Bečvě.
To už vigantické fotbalistky měly řádně
natrénováno, výkonnostně se posunuly
hodně nahoru a turnaj vyhrály. Na červnovém dolnobečvanském Bago Cupu
2013 oslavily nejen první výročí klubu,
ale navíc si domů přivezly vítěznou
trofej. V létě odehrály šest přátelských
zápasů, v nichž čtyřikrát zvítězily, jednou remízovaly a jednou prohrály. Na
druhém ročníku Vigy Ladies Cup 14.
září s přehledem zvítězily. Nyní už dvě
desítky žen dvakrát týdně trénují pod
vedením Pavla Gálika a jeho asistenta
Filipa Pikala. Na jaře a v létě na hřišti,
od října se scházejí jednou týdně v tělocvičně.
„Jsme velmi potěšeni zájmem něžného pohlaví o fotbal,“ uvedl Pavel
Šturala, předseda FK Modrá hvězda
Vigantice. „V naší obci má velkou tradici. Vždyť už v době, kdy jsme na hřišti měli jen škváru, se každé léto konaly
zápasy Kolonie - Svět ženských mužstev. Do dalších turnajů přejeme děvčatům hodně fotbalové radosti a štěstí.“
-MTA-
Společné foto Modrých hvězd: zleva nahoře Karolína Šturalová, Helena Janíková,
Dana Petrovičová, Eva Vojkůvková a Andrea Vašková, zleva dole Pavlína Vašková,
Markéta Veselá, Karolína Porubská, Zuzana Bělíková a Jana Hansliánová.
Foto: Silvie Fojtášková
$ 571 654 848
www.vigantice.cz
ZAŠOVÁ
Valašské hudební štrúdlování
Aktuálně
! Relaxační centrum v Zašové od října
opět slouží veřejnosti. Sauna je otevřená
ve středu pro ženy, v pátek pro muže,
vždy od 17 do 20 hodin. V párech ji lze
navštívit v sobotu od 16 do 19 hodin.
K dispozici také whirlpool a masáže
v ceně již od 100 korun. Více na www.
zasova.cz/relaxacni-centrum/.
-KD-
O tom, že hudební kapela The Samohonka je v Zašové hodně známá a také dost
oblíbená, není pochyb. Tvoří ji členové místního Sdružení technických a estetických
činností (OS STEČ), jež navázalo na činnost z Hudebního doupěte.
The Samohonka čítá v současné době
devět muzikantů a zpěváků, kteří si do
svého repertoáru vybrali převážně písně
The Beatles, U2, Kabátu a Vlasty Redla.
V létě často hráli na nedělních Čajích
o páté v Krčmě u Krčmářů, pobavili
účastníky zářijového 14. ročníku Kaprobraní v Mikulůvce a nechyběli ani v hlavním kulturním programu na nedávných
Zašovských slavnostech, kde sklidili velký
a zasloužený potlesk.
Své příznivce členové mladé kapely a OS
STEČ mile překvapili i Valašským hudebním štrúdlováním. Konalo se poslední
zářijové odpoledne v Krčmě u Krčmářů
a kulturnímu vystoupení The Samohonky
předcházela ochutnávka více jak dvaceti
štrúdlů. Do soutěže je přihlásilo jedenáct
pekařek a pekařů, kteří se pochlubili
vskutku originálními dobrotami. Vytvarovali je nejen do klasických oválů, ale i do
zatočených „velkých rohlíků“. Mnohé
z nich přitom nevšedně chutnaly. Na talířích lákaly voňavé štrúdly nejen klasické
jablečné, ale i makové, cibulové, pikantní
s olivami, pivním sýrem a dalšími ingrediencemi.
Iniciátorem vydařeného Valašského
hudebního štrúdlování byl učitel a hlavní
zakladatel OS STEČ i The Samohonky
Daniel Kuchynka, který poblahopřál vítězům a předal jim věcné dárky. V kategorii sladkých štrúdlů udělila porota první
místo Vičanovým z Krhové, ve výběru slaných koláčů nejvíce chutnaly pochoutky
od týmu Svatá Trojice z Hudebního doupěte. Absolutní vítězkou se stala Anna
Vičanová.
Text a foto: MTA
! Slovenská písničkářka Horana se
synem představí svůj repertoár v zašovském relaxačním centru Salza v úterý
15. října od 18 hodin.
-PT! Čaj o páté s The Samohonkou se
koná 20. října v Krčmě u Krčmářů.
-KJ-
Jednotlivé štrúdly mládež z Hudebního doupěte nakrájela na talíře, označila jmenovkou autora a ochutnávka mohla začít.
$ 571 634 041
www.zasova.cz
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 20/2013
PÍŠETE S NÁMI NOVINY
Vydali se po tajemných ostrovech
Bylo to jako vždycky. Než si jeden stačí
natrhat pár malin, dostatečně se vyřádit ve vodách všeho druhu, pořádně se
opálit a hlavně si odpočinout od slovních druhů, násobilky, zlomků, neběhání po chodbách, prostě, než vůbec
stihne vyslovit slovo prázdniny… už
jsou ty dva měsíce pryč.
Ale nám ve třetí třídě na ZŠ Záhumení to zase tak moc nevadilo. Letos
jsme totiž 27. září vypluli na objevnou
výpravu po deseti tajemných ostrovech.
S naší pirátskou kocábkou postupně
Juventus zahájil svou letošní hudební
sezonu zpěvobraním v Mikulově
Nový školní rok začíná a s ním i další
list historie hudební sezony našeho
studentského sboru Juventus Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm. A kde
se nejlépe rozezpívat a patřičně naladit hlasy, vybrat repertoár a stmelit
kolektiv než při zahajovacím soustředění, které jsme uskutečnili od 30.
do 31. srpna v malebném městečku
Mikulově, které je pro umělce jako
stvořené.
Zpívání začalo cestou vlakem přes
Břeclav, kde jsme pozdravili před
místním gymnáziem našeho „spolukolegu – zpívajícího muže“, a to jsme
opravdu museli, neboť chlapi, a ještě
k tomu výborní zpěváci, bývají ve
sboru nedostatkovým zbožím:)
Motoráček jsme tedy opustili
v cílové stanici Mikulov a vyrazili
jsme na prohlídku města, které skýtá
opravdu nebývalé množství uměleckých, kulturních a jiných památek.
A co jsme stihli obdivovat za dva
dny my? Začněme pravoslavným
chrámem sv. Mikuláše, dále procházka krásnou letní zahradou s renovovaným zámkem, jež vás přivede
na historické náměstí s nádherným
Krásná pirátka s bambitkou.
navštívíme třeba Ostrov divokých zvířat, Ostrov smíchu, už teď máme trošku
obavy z Ostrova strachu a co nás čeká
na takovém Ostrově osudu – to si raději
ani neumíme představit.
Posádku tvoří samí ostřílení námořníci, už ta jména nahánějí strach – Zlatovous, Morgana, Rita, Černovous,
Tyrana… Každý z nich shromažďuje
pečlivě pirátíky do své truhlice s pokladem. Že nevíte, co to je? To by bylo,
panečku, dlouhé vysvětlování.
První zastávku na Ostrově poznání
máme za sebou. Téměř všichni jsme
ji zvládli, sám kapitán těm úspěšným
gratuloval, deset nejlepších získalo
odměnu. Komu se zatím nepodařilo
tento úkol splnit, bude mít ještě jeden
pokus v červnu na konci plavby.
Doplnili jsme zásoby a už pomalu
proplouváme druhým úsekem, malinko
se bojíme. Kapitán totiž říkal, že bude
obtížnější než ten předchozí. Jenže taky
říkal, že správný pirát se jen tak něčeho
nelekne. A kapitán se přece musí vždycky
poslouchat. Text a foto: ZŠ Záhumení
Prázdninový kemp – soutěž Nachhaltigkeit
Monika Urbanová v akci (uprostřed).
Během čtyř prázdninových dnů, a to
od 22. do 26. července 2013, proběhlo
v německém Johanngeorgenstadt česko-německé setkání, kterého se zúčastnili i tři
žáci rožnovského gymnázia Monika Urbanová, Honza Zich a Michaela Žilková.
Jednalo se o podpůrný projekt pro rozvoj
komunikace a myšlení týkající se trvale
udržitelných zdrojů. Studenti tento pobyt
získali v rámci soutěže, ve které zpracovávali čtyři témata do podoby plakátu.
Hlavní náplň programu prázdninového kempu tvořila tři témata - skupinky:
média, móda a fotografie, do nichž byli
žáci rozděleni podle libosti. Pak už se
jen hojně dozvídali, jak široce a dalece
se tyto sféry odrážejí v pojmu „trvalá
udržitelnost“. A aby však vše nebylo
o klasickém biflování, skupinky pracovaly také aktivně. Média měla na starost například vypracování rozhovorů
a článků a to přímo s místními obyvateli.
Jazykové problémy se nevyskytly, neboť
ochotná vedoucí této skupinky, mladá
a přívětivá žurnalistka, fungovala skvěle
i jako překladatelka. Móda zase navrhovala, šila a tvořila dle vlastní fantazie pod
vedením čerstvě vystudované německé
módní expertky. Fotografie samozřejmě
zacházely do technických detailů, jak
a proč používat fotoaparát. Poslední
večer proběhla prezentace a seznámení
s výslednými projekty žáků. Mimo jiné se
opékalo a to v typickém německém stylu,
takže kromě běžných buřtů byl k mání
i Stockbrot, což je jednoduše řečeno těsto
na klacku.
Počasí se vydařilo a sluníčko téměř
nemizelo z oblohy, našel se čas i pro
návštěvu Naturbadu, přírodního jezera,
které se nacházelo v malebném prostředí
okolních hor. Všichni studenti i lektoři
jsme si projekt velice chválili a doufáme
v další a co nejbližší spolupráci.
Text a foto: Monika Urbanová
Sportovně turistický kurz Chorvatsko 2013 – Mali Lošinj
Školní rok je teprve v rozjezdu, proto
je čas uskutečnit ještě nějaké poslední
prázdninové dobrodružství. Přihlášená
skupina studentů rožnovského gymnázia a jejich hrdinní kantoři vyrazili od
6. do 15. září na sportovně-turistický
kurz do Chorvatska, který již tradičně
organizují pro třetí ročníky, pod vedením, dřívějšími kurzy zocelené vůdkyně,
paní profesorky Petersové, jež při cyklistickém průzkumu ostrova Mali Lošinj
nechávala peloton nekompromisně za
sebou. Zato ostřílený mořský vlk, pan
profesor Daehne, svolával 2x denně své
posádky do nafukovacích korábů, jinak
známých jako Pálavy, aby brázdily vody
kolem pobřeží, bez ohledu na mořskou
nemoc několika plavčíků.
Objevovat krásy a poklady (ve formě
barevných kroužků) pod hladinou se
studenti vydávali s novou posilou učitelského sboru, panem profesorem Janíčkem, který byl té lásky a lovil dokonce
ztracené předměty některých nešikovných potápěčů. Poslední disciplínou,
již museli studenti ovládnout, byl beach
volejbal, koučovaný paní profesorkou
Skupina studentů na sportovně-turistickém kurzu.
Rudněvovou, která věděla, že i když ne
všichni jsou rození volejbalisti, dokáží
hrát srdíčkem, někteří i hlavou, jak se
na studenty gymnázia sluší a patří.
S odstupem času mi prsty a bagr připadaly sice způsobem účinnějším, ovšem
ani zdaleka ne tak komickým.
Po tomto sportovně náročném, avšak
krásném týdnu jsme se z ostrova „evakuovali“ jen neradi. Všichni jsme se
vrátili domů víceméně bez úhony.
Jediné, co utrpělo, byla pýcha lidí, kteří
se nevešli do kruhu.
Text a foto: Štěpán Malina
STRANA 9
Přijímáme nového člena do svých řad :)
výhledem na křížovou cestu poutního
místa Svatý kopeček, můžete obdivovat např. sgrafitový dům U Rytířů,
kostel sv. Václava s dokonalou akustikou či navštívit Dietrichsteinskou
hrobku majitele zámku.
Malá přestávka na obědové menu
neuškodí, nejlépe v pravé irské hospůdce, a můžeme pokračovat tentokrát směr přírodní památka jeskyně
Na Turoldu a po ní skvosty židovské
komunity – synagoga se hřbitovem
a jeho dávnými příběhy. Nezapomeňte
ani na vyhlídku na Kozím hrádku,
což je dělostřelecká věž s ochozem,
která vám ukáže celé městečko pod
vámi. Červené střechy domků se smějí
jako malované pusy a lákají vás do
chládku svých vinných sklípků, kavárniček a čajoven. Vše jsme ochutnali a
můžeme jen doporučit.
A nejlepší je na tomto milém místě
přátelská umělecká atmosféra, která
nadšeně představí a ocení všechny
vaše hudební pokusy, a tak jsme si
pořádně zazpívali všude, kudy jsme
putovali. Mikulov na nás bude jistě
ještě dlouho vzpomínat a my na něj.
Text a foto: Kateřina Turzová
SPORT, INFORMACE, INZERCE
STRANA 10
Gumárny Zubří hledají týmového lídra
HC Gumárny Zubří – Handball KP Brno 30:25 (17:14)
Ve 4. kole extraligy chtěli
Zubřané odčinit nečekanou
prohru ve Frýdku--Místku a brzy vedli
3:0 a 4:2. V 7. minutě soupeř sice vyrovnal na 4:4, ale domácí si znovu postupně
vybojovali tříbrankový náskok. Po počáteční nervozitě se rozchytal brankář
Janků, který v domácí brance nahradil
zraněného Orsága. A jak se ukázalo ve
2. poločase, byl to on, kdo výrazně přispěl k vítězství Zubří. Brno to nezabalilo
ani po přestávce. Ve 33. minutě Hubáček snížil na 17:15 a ještě po dalších 7
minutách to stále bylo o dvě branky pro
domácí. Poslední desetiminutovka však
patřila Zubřanům, kteří nakonec soupeři utekli o pět gólů.
HC Zlín – HC Gumárny Zubří 28:21
(12:9)
Nejhorší výkon v nové sezoně, tak charakterizovali svoje vystoupení házenkáři Zubří v 5. kole extraligy na palu-
bovce nováčka. A trenér Ćelić dodal:
„Když neproměníme 13 vyložených
šancí, nemůžeme vyhrát.“
1. poločas byl dlouho vyrovnaný. Ještě
v 17. minutě vedl Zlín o branku, stejně
tak o 5 minut později. Díky skvělým
zákrokům Janků to bylo 8:7. V dalším
průběhu 1. půle však hosté čtyřikrát
inkasovali, zatímco pro jeho útočníky byl
Luňák v brance Zlína zásadní překážkou.
Až těsně před přestávkou se podařilo
Mičkalovi s Trifunovičem pětibrankové
manko ponížit. Hned po změně stran se
dalšími zákroky blýskl zuberský Janků,
a tak mohli Dědek a Mičkal stáhnout
náskok domácích na rozdíl dvou branek.
Od 36. minuty ovšem úřadovali většinou
Zlínští. Po dalších devíti minutách zvýšil
Buček na 20:15 a v 55. Lefan dokonce na
hrozivých 26:16! Až v posledních dvou
minutách Zubří zkorigovalo desetibrankový rozdíl na konečných 28:21.
HC Gumárny Zubří - Talent M.A.T.
Plzeň 21:31 (14:13)
Jak lze prohrát vyhraný zápas viděli
diváci v 6. kole extraligy v Zubří. A hlavním smutným aktérem byli právě domácí
hráči. 1. poločas začali skvěle. 3. minuta
2:0, 7. 4:1, 17. 8:1! Zubřané excelovali,
Plzeň jedenáct minut nedala gól. Mezi 19.
a 23. minutou však domácí postihl střelecký výpadek. Hosté se vrátili do zápasu
a náskok Zubří vymazali, když Škvařil ve
30. minutě vyrovnal na 13:13. Domácí
nejlepší střelec Václav sice znovu posunul svůj tým do vedení, ale po přestávce
bylo hůř. Zubří chybovalo v rozehrávce
a soupeř je z trháků nemilosrdně trestal.
Ve 36. minutě díky Vinkelhöferovi vedla
Plzeň 14:17 a domácí stačili pouze dotahovat, většinou na rozdíl jednoho gólu.
Ve 41. minutě to bylo naposled. Potom
až do konce zápasu měli hosté navrch.
Na konto Zubřanů přibývaly technické
chyby a neproměněné šance a do jejich
sítě další branky.
Trenér Ćelić: „Zuberský tým hledá
přirozeného vůdce, který by v kritických chvílích družstvo stmelil.“
-jp-
Rožnovští Sršni vybojovali první vítězství
Florbalisté a florbalistky Rožnova poprvé ve třináctileté
historii klubu startují v 1. lize.
Mužům se po dvou prohrách v Litvínově a ve Znojmě podařilo na domácí palubovce zdolat jednoho z favoritů soutěže Hattrick Brno
a připsat si první body do tabulky.
Výsledky:
Bivoj Litvínov – FBK Rožnov p. R.
6:3 (1:1, 3:0, 2:2)
Znojmo Laufen CZ – FBK Rožnov p.
R. 8:3 (3:0, 2:3, 3:0)
FBK Rožnov p. R. – FBŠ Hattrick
Brno 8:5 (5:1, 1:2, 2:2)
Basketbalistky budou bojovat na domácí půdě
Novinky
V letošní sezoně 2013/2014
došlo v rožnovském basketbalu k několika změnám. Jednak v kategorii mužů, kteří se v nové sezoně do soutěže
Oblastního přeboru nepřihlásili, a jednak
také v kategorii dívek. Po dvou nepříliš
vydařených sezonách a také díky odchodu
některých hráček z družstva, ve kterém
byly zastoupeny ročníky 2003-1998, se
vyčlenily a dostaly příležitost hráčky
ročníku 2000 a mladší. Ty budou hrát
Pohár Severomoravské oblasti starších
minižákyň, kde jsou kromě Rožnova p.
R. přihlášena tato družstva: SBŠ Ostrava
A, B, C, Frýdek-Místek, Havířov, Bruntál,
Basket Ostrava, Javorník a také slovenská
Žilina.
Kromě nich můžete na palubovce haly
SŠZePř vidět i o dva roky mladší děvčata pod vedením Standy Zlámala, které
vloni prošly náborem pro basketovou
přípravku a letos se už aktivně zapojí do
soutěže o Pohár Severomoravské oblasti
nejmladších minižákyň s družstvy: Javorník, Krnov, Basket Ostrava, SBŠ Ostrava,
Frýdek-Místek a Příbor.
pěkné akce, ale i zkraty, kdy přihrávaly
naslepo nebo si nechaly utéct o hlavu
menší hráčku. Chvíli vyhrávaly o 12 bodů,
nakonec udržely odstup jen na 5 bodů,
kdy prohrály druhou a čtvrtou čtvrtinu.
Konečný výsledek 40:35.
Druhý zápas začal tragicky. Naštěstí si to
asi v hlavinkách přebraly a po vyrovnané
první čtvrtině 15:15 jsme se odsunuli na
třicetibodový rozdíl. Holky bojovaly do
jedné, a tak v tomto zápase bylo více co
chválit než vytýkat a holky se dokonce
téměř rovným dílem podílely na skóre
64:37.
Další zápasy
V průběhu října a listopadu nás čekají
tyto zápasy na domácí půdě:
5. října – Rožnov p. R. x Bruntál, 2. listopadu – Rožnov p. R. x Javorník … starší
minižačky
19. října – Rožnov p. R. x Krnov … nejmladší minižačky
Budeme rádi, když přijdete malé basketbalistky podpořit v jejich týmové snaze
o co nejlepší výsledky v Poháru!!!
Turnaj Ostrava Cup
6.-8. září 2013 se konal mezinárodní turnaj Ostrava Cup, který byl pro družstvo
starších minižákyň prvním větším měřením sil. Do turnaje jsme nešli s většími
ambicemi, cíl byl získat zkušenosti nového
družstva. To se až na výjimky s družstvy
SBŠ Ostrava podařilo. Holky dokázaly
držet krok s vítězem celého turnaje, tradičně výbornými Sadskými vosami a také
s družstvem OSK Olomouc. Na turnaji
jsme sice obsadili 5. místo.
Rožnov x SBŠ Ostrava C
11. září pro nás začala soutěž předehrávkou na domácí půdě s družstvem SBŠ
Ostrava C. Do prvního zápasu holky vlítly
s touhou vyhrát. Měly pěkné okamžiky,
Valašské muzeum
v přírodě
Body: Aďa 25 (15/10), Vanda 24
(12/12), Radka 15 (7/8), Irča a Verča
shodně 10 (2/8), Šárka 8 (-/8), Klárka 8
(0/8), Karol a Terka 2.
Basket Ostrava x Rožnov
V sobotu 21. září jsme časně ráno vyrazili do Ostravy. Ostravačky minulý týden
jednou zvítězily a jednou prohrály s Havířovem, my doufali ve vítězství v obou zápasech.
Na úvod jsme postavili to nejlepší, co
máme, a i když holky v půlce čtvrtiny po
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM
se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, Palackého 147, IČ: 00098604 vyhlašuje
výběrové řízení na volné pracovní pozice:
• Hlavní ekonom
• Projektový manažer
– vedoucí ekonomického útvaru
Podání přihlášek do 8. listopadu 2013
Podání přihlášek do 24. října 2013 do do 14.00 hodin
13.00 hodin
Bližší informace na tel. 604 252 929; Bližší informace na tel. 571 757 120,
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Podrobnější popis jednotlivých pozic najdete na www.vmp.cz (volná pracovní místa).
VMP
Městský úřad
OZNÁMENÍ
Upozornění občanům a podnikatelům
Z důvodu celodenní odstávky elektrické energie bude dne 14. 10.
2013 uzavřena budova Městského
úřadu Letenská 1918, Rožnov pod
Radhoštěm, vedle polikliniky.
V této budově sídlí odbor dopravy
(agendy: registr řidičů, registr vozidel, schvalování technické způsobilosti, taxislužba, bodový systém, silniční správní úřad, přestupky), odbor
Obecní živnostenský úřad (agendy
střídání povolily a nechaly si dát tři koše,
vyhrály 19:6. Od té chvíle to už byla exhibice našich holek. Výbornou obranou
a doskoky dokázaly v dalších třech čtvrtinách dostat pouze jediný koš a upravit
konečné skóre na 67:8.
Do druhého zápasu nastoupily holky
celkem uvolněně. Když hrály hru, kterou
trénovaly, bylo to OK a dalo se na to dívat.
Občas ale povolily, obzvlášť v obraně
a dostaly zbytečné a jednoduché koše.
Naštěstí ale také koše dávaly a po čtyřech
čtvrtinách se skóre zastavilo na 78:16.
V těchto zápasech bylo více co chválit
než vytýkat. Občas ještě holky musí přidat
v obraně a nespat, ale útok už je většinou
pěkný, pokud holky spolupracují :-)
Body: Šárka 26 (16/10), Aďa 26 (10/16),
Bára 16 (6/10), Karol 13 (7/6), Radka 12
(6/6), Irča 12 (4/8), Verča 11 (6/5), Kačka
11 (4/7), Terka 10 (2/8) a Klárka 8 (6/2).
živnostenského úřadu, Czech point,
ověřování podpisů a listin) a odbor
výstavby a ÚP (agendy: územní plánování, památková péče, všeobecný stavební úřad, silniční stavební úřad).
V tento den nebude možné vyřizovat
agendy na výše uvedených odborech.
Provoz bude obnoven následující den
15. 10. 2013. Děkujeme za pochopení.
Ing. Miroslav Martinák,
tajemník MěÚ Rožnov p. R.
Informace pro rodiče dívek
Dívky, které mají zájem o sport a především o basketbal, rádi přivítáme v našem
oddíle!!!
Tréninky a také kontakty na trenéry jsou
uvedeny na stránkách oddílu http://www.
basket-roznov.4fan.cz/. Starší minižačky
- ročník 2001 a 2002 (trenéři Radim
Zaviačič a Milena Můčková), nejmladší
minižačky - ročník 2003 a mladší (trenér
Stanislav Zlámal).
Přiveďte své děti a dozvíte se více!!!
Text a foto: Milena Můčková
Placená inzerce
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 20/2013
Placená inzerce
Ženy hrají svoji soutěž formou turnajů
a také ony už dvakrát bodovaly. Zatím
mají sice na svém kontě jen dva nerozhodné výsledky, ale pro nováčka 1. ligy je
to dobrý začátek. Minulý víkend pořádali
Rožnovští právě jeden z turnajů 4. kola.
Výsledky:
WOOW Vítkovice – FBK Rožnov p.
R. 5:3 (0:0, 2:1, 3:2)
FBK Jeseník – FBK Rožnov p. R. 5:5
(1:3, 1:2, 2:0)
FBK Rožnov p. R. – FbK Svitavy 3:5
(1:3, 0:0, 2:2)
FBK Rožnov p. R. – FbC Aligators Šitbořice 4:4 (1:2, 0:1, 1:3)
-jp-
VOLNÝ ČAS 10. 10. - 24. 10. 2013
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 20/2013
T klub – kulturní agentura
Tel. 571 620 222, 571 651 233
www.tka.cz
STÁLÁ EXPOZICE
VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ
– Galerie Na Letné
Výstava otevřena dle otevírací doby MěÚ.
Kino Panorama
Tel. 734 366 060
www.disdata.cz, www.tka.cz
uzávěrka výtvarné soutěže
do 16.00 hodin – SVČ
PÁTEK 25. 10.
O NEPOSLUŠNÝCH KŮZLÁTKÁCH A ZLÉM VLKOVI
pohádkový pátek
17.00 hodin – SVČ
ČTVRTEK 10. 10.
FILMOVÝ KLUB – LIBERACE!
18.00 hodin
Klub seniorů
Tel. 774 423 197
[email protected]
STRANA 11
Alternativní centrum o.s.
tel. 571 118 439, 604 163 735
www.alternativnicentrum.webnode.cz
PONDĚLÍ 14. 10.
BOLESTI NOHOU – JAK JE LÉČIT
přednáška
17.30 hodin
ČTVRTEK 10. 10.
PÁTEK 11. - NEDĚLE 13. 10.
KALEIDOSKOP JANA REJŽKA
poslechový pořad
19.00 hodin – T klub
GRAVITACE
18.00 hodin
PÁTEK 11. - NEDĚLE 13. 10.
ÚTERÝ 15. 10.
NEDĚLE 13. 10.
RIVALOVÉ
20.00 hodin
SVANTOVÍTOVA SKÁLA
8.15 hodin – sraz na AN Rožnov p. R.
NEDĚLE 13. 10.
ÚTERÝ 22. 10.
KINO PRO DĚTI – ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE VI.
16.00 hodin
VEŘOVICKÉ VRCHY
8.40 hodin – sraz na vlakovém nádraží
PONDĚLÍ 14. - NEDĚLE 20. 10.
ČTVRTEK 10. 10.
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2
18.00 hodin
DÁMSKÝ KLUB – SETKÁNÍ SE ZAJÍMAVOU OSOBNOSTÍ
15.00 hodin – klubovna Albert
ARTETERAPIE – ENKAUSTIKA
workshop pro děti od 6 let a dospělé
17.30 hodin
PONDĚLÍ 14. - NEDĚLE 20. 10.
PÁTEK 11. 10.
SOBOTA 19. 10.
KAMEŇÁK 4
20.00 hodin
SKŘÍNKA S LÍČIDLY
operetní vystoupení ke Dni seniorů
15.00 hodin – Janíkova stodola VMP
TERAPIE TMOU
přednáška, beseda
20.00 hodin
NEDĚLE 13. 10.
NEDĚLE 20. 10.
KONCERT ROSENKY
koncert ke Dni seniorů
10.00 hodin – restaurace Na Salaši v Hutisku - Solanci
ODLÉVÁNÍ ORGONITŮ
přednáška, workshop
10.00 hodin
ÚTERÝ 15. 10.
PONDĚLÍ 21. 10.
POSLEDNÍ SAMURAJ
zájezd do Divadla J. Myrona na balet R. Sakamota
16.30 hodin – odjezd z AN
MEDITAČNÍ SKUPINY MATKA MEERA
18.15 hodin
MAJDA S PETREM PLAŠÍ DUCHY
dětské představení Magdaleny Reifové a Petra
Vacka
17.00 hodin – Společenský dům
PÁTEK 18. - SOBOTA 19. 10.
VŠESVATSKÝ JARMARK
Od 8.00 hodin – Masarykovo náměstí
PONDĚLÍ 28. 10.
SLET BUBENÍKŮ 2013
12. ročník představí rytmické styly planety
18.00 hodin – Společenský dům
PONDĚLÍ 21. - STŘEDA 23. 10.
Galerie Crears
Tel. 739 403 486
www.galeriecrears.cz
DO SOBOTY 26. 10.
MILAN CHABERA
výstava obrazů
Otevírací doba: st – pá 10.00 – 13.00
a 14.30 – 17.30 hodin, so 9.30 – 12.00 hodin
TANEC MEZI STŘEPINAMI
18.00 hodin
PONDĚLÍ 21. - STŘEDA 23. 10.
CARRIE
20.00 hodin
ČTVRTEK 24. 10.
FILMOVÝ KLUB – FUTUROLOGICKÝ KONGRES
18.00 hodin
STŘEDA 16. 10.
RODINNÉ FINANCE
zahájení 4. ročníku vzdělávání V3V
15.00 hodin – zasedací místnost MěÚ
STŘEDA 16. 10.
DIKŠA – DEEKSHA
meditace
17.30 hodin
ČTVRTEK 17. 10.
DIVOKÁ INDONÉSIE
přednáška s projekcí
18.00 hodin
PÁTEK 18. 10.
Valašské muzeum v přírodě
Tel. 571 757 111
www.vmp.cz
Městská knihovna
Tel. 571 654 747
www.knir.cz
Středisko volného času
Tel. 571 115 635
www.svcroznov.cz
STŘEDA 16. 10.
SOBOTA 12. 10.
DETOXIKACE DLE MUDr. JOSEFA JONÁŠE
Přednáška Jany Schwarzové o přípravcích, které
startují v těle ozdravné procesy.
17.30 hodin – podkroví
BABÍM LÉTEM PO PULČÍNSKÝCH SKALÁCH
8.40 hodin – sraz na ČSAD v Rožnově p. R.
SOBOTA 19. 10.
SOBOTA 26. 10.
PÁTEK 18. 10.
STŘEDA 23. 10.
TURNAJ ŽÁKŮ 3. TŘÍD V SÁLOVÉ KOPANÉ
12.00 – budova SŠIEŘ
ELEGANTNÍ MÓDA PRO CELOU RODINU
módní přehlídka
15.30 hodin – hotel ENERGETIC
VALAŠSKÝ HORTIKOMPLEX
přednáška o pěstování hrušní
10.30 hodin – Janíkova stodola VMP
ČTENÍ SLUŠÍ KAŽDÉMU
cyklus hlasitého čtení
15.00 hodin – Domov seniorů
PÁTEK 18. 10.
ČTVRTEK 17. 10.
ČAJ O PÁTÉ
taneční odpoledne pro seniory
17.00 hodin – restaurace BRASSERIE
ÚRODA Z POLÍ, ZAHRAD A SADŮ
výstava – Janíkova stodola VMP
STŘEDA 23. 10.
NÁKUPNÍ ZÁJEZD DO POLSKA
6.00 hodin – sraz na AN
ZÁŽITKY Z PRÁZDNIN
SOBOTA 19. 10. – PONDĚLÍ 4. 11.
http://www.tka.cz
Tipy pro příští dny
ROŽNOV SE PŘIPRAVUJE
NA SLET BUBENÍKŮ
Bubeníci si dají v pondělí 28. října
dostaveníčko v rožnovském Společenském domě. Na jedno pódium se od 18
hodin postaví Pavel Fajt, Miloš Vacík,
David Koller, Pavel Koudelka, Tomáš
Rendl, Ondřej Anděra a Oona Kastner.
„Koncert je zaměřen na setkání několika hudebních oblastí. Základ tvoří
jako vždy hráči na klasické západní bicí
nástroje používané v rockové i ethno
hudbě a ty podpoří latinsko-americká
rytmika Miloše Vacíka. Arabské bubny
a indické hudební nástroje, především
tabla, bude obhospodařovat Tomáš
Reindl,“ popsala dramaturgyně pořádajícího T klubu – kulturní agentury.
Letošním nováčkem je Ondřej
Anděra, frontman skupiny WWW,
který bude mj. zpívat a obsluhovat elektroniku a samply. Atmosféru dotvoří
německá multiinstrumentalistka a zpěvačka Oona Kastner. „Každý rok se
na pódiu rozezní až dvě tuny nástrojů
v podobě bicích souprav, činelů, mnoha
etnických bubnů a elektroniky, ale i lidské hlasy, gongy, perkuse, barely. Letos
přibudou i melodické nástroje jako je
kytara,“ přiblížila Romana Rusková
s tím, že pestrý globálně-hudební mix
každoročně poutá pozornost odborné
i laické veřejnosti a koncerty bývají
nezapomenutelným hudebním zážitkem.
Vstupné stojí v předprodeji 150 korun, na
místě hosté zaplatí 180 korun. Předprodej
vstupenek probíhá od 1. října v T klubu
a v Informačním centru.
-bur-
Novou tváří Sletu bubeníků je německá pianistka a vokalistka Oona Kastner.
Foto: archiv SR
Malý oznamovatel
PRODÁM
! Prodám sběrateli tmavý dřevěný kulatý stůl o průměru 90 cm a čtyři kusy
tmavých čalouněných židlí s tvarovanými opěradly. Potah v béžové barvě.
Cena 1 000 kč. Tel.: 702 508 919.
! Prodám levně nové NEPOUŽITÉ
dámské skládací KOLO OLPRAN Folding Bike, 5rychlostní, s přehazovačkou
Schimano, rychloupínáky, zelená
metalíza, blatníky, 1 200 Kč, uloženo
v Rožnově pod Radhoštěm, kontakt:
[email protected] nebo 604
488 091.
! Prodám pohlednice: vánoční
a novoroční 900 ks, velikonoční 550
ks, blahopřání 250 ks. Cena: 800 Kč.
Tel.: 737 537 297.
! Prodám cihly porotherm profi 44,
5 palet + 31 ks – na lepidlo (paleta
cca 60 ks), dále doplňkové na okna,
dveře, broušená 30 – 1/2. Vše 50 %
sleva. Tel.: 777 650 418.
! Prodám levně rozkládací sedačku,
možno rozložit na dvoulůžko, světle
zelená s opěrkami, udržovaná, velmi
pěkná, možno i se dvěma křesly jako
sadu nebo i vše samostatně. Rožnov
p. R. Kontakt: 571 651 859 nebo
[email protected]
AUTO-MOTO
! Prodám Škodu 120L, r. v. 1988,
115 tisíc km, STK 04/2015, velmi
dobrý stav, trvale garážováno, tažné
zařízení v TP, řada náhradních dílů.
Cena dohodou. Tel.: 728 945 749.
! Prodám automobil Škoda Fabia Combi 1.4 MPi, r. v. 2000, TOP
stav, bez koroze, plně servisované,
udržované, servisní knížka, tmavě
zelená metalíza, 140 000 km, ve
výborném stavu, nebourané, cena
60 000 Kč, garážované ve Frenštátě
p. R. a Rožnově p. R., kontakt e-mail:
[email protected] nebo tel.: 723
043 602.
! Kdo levně prodá nebo přenechá za
přepisové náklady invalidovi starý automobil Škoda 105 nebo 120, 100, 110,
125, 130, Forman, Felicie, Favorit apod.
Jsem z Rožnova p. R. Kontakt: 571 651
859 nebo [email protected]
! Koupím babetu pro důchodce
– levně. Tel.: 732 426 381 - večer.
NEMOVITOSTI
! Přenechám zahrádku v zahrádkářské
kolonii v Rožnově. Tel.: 733 779 160.
! Sháním v okolí Rožnova RD nebo
chalupu se zahradou, cca 1,5 mil.
Tel.: 724 411 176.
! Prodám zahrádku 220 m2 v kolonii u Remaku (chatka, přístřešek na
nářadí, ovocné stromy a keře). Tel.:
724 589 072.
KOUPÍM
Film Rivalové.
KINO PANORAMA NABÍZÍ
V ŘÍJNU FILMOVÉ HITY
Diváci si mohou vybírat ze sedmnácti
titulů. Určitě by neměli opomenout zhlédnout snímek Rivalové. Film popisuje souboj odvěkých rivalů na okruzích formule
1, Jamese Hunta a Nikiho Laudy. „Film
vypráví skutečný příběh dvou pilotů, kteří
jsou soky nejen na okruzích, ale také ve
skutečném životě. Přestože jsou soupeři,
jsou také jeden pro druhého inspirací. Přes
jejich rozdílnost je v životě pojí zvláštní
přátelství,“ popsal děj manažer kina Pavel
Jakubík. Snímek promítá kino Panorama
od 11. do 13. října vždy v osm hodin večer.
Zataženo, občas trakaře je rodinným
animovaným snímkem. Po katastrofální
potravinové bouři v prvním filmu byl
vynálezce Flint a jeho přátelé nuceni
opustit město. Tentokrát Flint ke svému
úžasu zjistí, že jeho zařízení stále pracuje
a vytváří neuvěřitelné tvory: cosi jako
živoucí jídlo. „Pojďte se seznámit s čipernými okurkami, hladovými tacodýly
nebo krevetími opičkami. Flint bude mít
s kamarády spoustu práce uvést vše zase
na pravou míru,“ pozval manažer kina
Panorama. Film se promítá od 14. do 20.
října v šest hodin večer.
Promítání snímku Machete zabíjí je
naplánováno od 28. do 31. října od osmi
hodin večer. Film stojí za pozornost.
Vypráví o bývalém poldovi Macheteovi,
Foto: archiv SR
kterého ve snímku ztvárnil Danny Trejo.
V pokračování svého dobrodružství bude
pomáhat samotnému prezidentovi Spojených států v podání Carlose Estevéze.
„Šílený revolucionář se totiž chystá odpálit smrtící střelu na Washington. Machete
ovšem brzy odhalí, že největším zlosynem
a mozkem operace je miliardář Luther
Voz, který se snaží vyvolat celosvětové
nepokoje,“ přiblížil Pavel Jakubík. -burNÁMĚSTÍ OŽIJE
VŠESVATSKÝM JARMARKEM
Masarykovo náměstí v Rožnově pod
Radhoštěm ožije o víkendu 18. a 19. října
Všesvatským jarmarkem. „Lidé budou
moci nakoupit zboží od keramiky a svíček,
přes květinové vazby a výtvory ze slámy či
ovčí vlny až po masné výrobky a svařák na
zahřátí,” vyjmenoval část nabídky za pořadatele Pavel Jakubík z T klubu – kulturní
agentury.
V rámci doprovodného programu se
v pátek představí například cimbálová
muzika folklorního souboru Radhošť
z Rožnova pod Radhoštěm a hudební
skupina Off Axis z Frenštátu pod Radhoštěm. V sobotu pak jarmark oživí cimbálová muzika a dechová hudba Záhořané z Prostřední Bečvy. „A protože
k Všesvatskému jarmarku patří soutěž,
budeme hledat nejhezčí zdobenou dýni,“
řekl Pavel Jakubík.
-bur-
! Kdo levně prodá nebo daruje
dětské kolo malému šikovnému chlapečkovi z Rožnova p. R. Možno i před
opravou. Kontakt: 571 651 859 nebo
[email protected]
RŮZNÉ
! Nabízím doučování českého jazyka 4.–9. třídy základní školy a příprava k přijímacím zkouškám. Tel.: 608
887 208.
KOMERČNÍ
stavební
pozemek
! Prodáme
v Zubří, 816 m2, výborně přístupný,
veškeré sítě. Možno okamžitě stavět.
ABILIO, s. r. o., tel.: 730 133 873
e-mail: [email protected]
Příští číslo
vychází
ve čtvrtek
24. října 2013!
Soukromé řádkové inzeráty jsou zdarma zveřejněny ve dvou číslech Spektra Rožnovska. Poté jsou nahraženy
dalšími. V případě jiného požadavku
kontaktujte písemně redakci SR.
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 20/2013
SPORT
STRANA 12
Zlaté body v utkání s Holešovem
V krajském přeboru bylo
odehrané 8. a 9. kolo
a zástupci našeho regionu,
Vigantice a Rožnov získali
po jednom vítězství. V tabulce mají
Vigantice 13 bodů a jsou osmé (chybí
jim dohrávka v Chropyni), Rožnov má
bodů 10 a to stačí jen na 12. místo.
V I. A třídě prohrálo Zubří obě derby.
Na Dolní Bečvě a ve Vidči shodně 0:2.
Vidče prohrálo v Kelči 0:5 a Dolní
Bečva podlehla doma Podlesí 0:1.
V tabulce jsou Vidče na 9. místě, Dolní
Bečva desátá a Zubří je třinácté.
V I. B třídě Zašová po výsledku 1:3
nechala body v Hovězím a doma podlehla prvnímu Hrachovci 2:5. Hutisko
prohrálo doma s Lidečkem 1:2 a ve
Francově Lhotě 2:3. V tabulce je Zašová
jedenáctá a Hutisko zaujímá 13. příčku.
V krajském přeboru dorostu bodovali
Rožnovští naplno. V Dolním Němčí
3:0 a doma s Návojnou 2:0. Po 9 kolech
je z toho 17 bodů a pěkné 4. místo.
Rovněž starší žáci v krajském přeboru bodovali po výhře na hřišti Viktorie Otrokovice 4:2. Jejich mladší
kolegové se stejným soupeřem prohráli
0:1. Další soupeř Luhačovice jim do
Rožnova nepřijel. V tabulce jsou starší
žáci druzí a mladší třetí.
rožnovští fotbalisté na hřiště ještě loni
divizního celku, čímž se domácí pasovali do role favorita, přestože ani jim
příliš začátek soutěže nevyšel.
V první šanci se překvapivě ocitl už ve 4.
minutě Michal Maléř po špatně zahrané
malé domů, ale brankář Spytihněvi tělem
míč vyrazil. O minutu později už domácí
vedli 1:0. Naší obraně se nepovedl odkop
a Horsák se z dálky trefil přesně do šibenice. Ve 23. minutě Habanec přehodil
vybíhajícího Sekyru, naštěstí obrana
pohromu zažehnala. Ve 31. minutě zlikvidoval Sekyra samostatný nájezd, ale
o dvě minuty později se po přízemní
střele Borusíka natahoval marně. 2:0.
Brzy po změně stran se Sekyra v brance
Rožnova opět vyznamenal. Hosté zvýšili
aktivitu, ale v útoku byl Michal Maléř
příliš osamocen. Gólové parametry měla
střela Bolcka, v 58. minutě, po pěkné
akci Davida Talpy. Domácí brankář však
zasáhl na poslední chvíli. V 75. minutě
znovu úřadoval Sekyra, to se 5 minut
musel Rožnov bránit náporu soupeře.
Poslední slovo však dostali naši hráči.
Trestný kop z hranice pokutového území
však skončil ve zdi.
Slovácká Sparta Spytihněv – FC Rožnov
p. R. 2:0 (2:0)
Velmi obtížný zápas odehráli naši fotbalisté v 9. kole doma s aktuálně pátým
celkem krajského přeboru.
Vše začalo už do přestávky. Nejprve
V 8. kole krajského přeboru zavítali
FC Rožnov p. R. – SFK Elko Holešov
3:2 (1:2)
úvodní mírnou převahu ve 12. minutě
zužitkoval po rohovém kopu Bolcka,
hlavou Lukáš Maléř. Dlouho se však
domácí neradovali. O tři minuty později nadzvedl Žitník Matulíkův centr
přímo na hlavu Řeháka a bylo srovnáno.
A potom přišly pro Rožnov tři kruté
rány osudu. Ve 22. minutě Karban fauloval Lomaku ve vyložené pozici a musel
ze hřiště. Ve 29. minutě se brankáři
Sekyrovi nepovedl odkop, přihrál Řehákovi a ten šancí nepohrdl. 1:2. A ve 39.
minutě došlo ke srážce hlavami mezi
Michalem Maléřem a Sumcem. Oba
museli střídat, Michala odvezli se zlomeným nosem do nemocnice.
Útočné oslabení omlazeného mužstva
se jevilo jako klíčové. Ne tak trenéru Maléřovi. Nevíme, co naordinoval svým svěřencům v kabině, ale po změně stran i v deseti
velmi pozorně bránili, Sekyra v brance
několikrát odčinil svoji minelu a útočníci hrozili hlavně ze standardek. Během
necelých pěti minut se jim podařilo otočit
výsledek a hosté se nestačili divit. V 58.
minutě po trestném kopu Jakuba Maléře
vypadl brankáři míč a Drápala dorážel na
2:2 a v 62. se po rohu před brankou gólově
prosadil Žitník. Holešov mohl změnit
skóre v 64. minutě, kdy se Řehák zjevil
sám před Sekyrou, ale mířil vedle. Na
druhé straně velice běhavý David Talpa
chtěl v 80. minutě přehodit z dálky vyběhnuvšího brankáře, ale v obtížné pozici se
mu to nepovedlo. Přesto nakonec naši
hráči vítězství uhájili.
-jp-
Mistry klubu v jamkovce jsou Martina Matušová a Petr Koláček
Na mistrovství Valašského
golfového klubu v jamkové
hře, které se konalo v sobotu
21. září, se ve finále žen
utkala dvojice Petra Bumbalová a Martina Matušová a ve finále mužů Josef
Janík jun. s Petrem Koláčkem jun.
Počasí golfu nepřálo a drobný déšť a rozmoklé fairwaye ztěžovaly technickou
hru. V obou kategoriích probíhal boj do
posledních jamek a byl velmi dramatický.
V kategorii mužů tahal v počátku utkání
za delší konec Petr Koláček, v závěru
však začal finišovat Josef Janík a na 17.
jamce měl šanci na vyrovnání. Jeho drive
však směřoval nalevo přes hranici tzv.
podélné vody. Riskantním úderem dostal
míč neuvěřitelným odrazem od kolíku na
označení stometrové vzdálenosti do hry
a následně pak bezpečně na green. Petr
Koláček však tohoto jeho zaváhání využil
a bezpečným skórováním tuto jamku
a mistrovský titul vyhrál a navázal tím tak
na zisk letošního mistrovství klubu ve hře
na rány.
Zatímco v soutěži mužů favorit zvítězil,
u žen došlo k překvapení, když tabulkově slabší Martina Matušová porazila
favoritku Petru Bumbalovou. Petra měla
na poslední jamce ještě možnost skóre
vyrovnat, této možnosti však nevyužila
FOTBAL
1. VFC ROŽNOV p. R.
Pondělí 14. 10. stadion u koupaliště
17.00 st. přípravka FC Rožnov p. R.
– Sokol Prostřední Bečva, okresní přebor – 1. kolo.
Sobota 19. 10. stadion u koupaliště
10,00 st. dorost FC Rožnov p. R. – TJ
Vlachovice, krajský přebor – 11. kolo.
Neděle 20. 10. stadion u koupaliště
9.30 st. žáci FC Rožnov p. R. – Baťov
1930, krajský přebor – 11. kolo.
11.15 ml. žáci FC Rožnov p. R. – Baťov
1930, krajský přebor – 11. kolo.
14.00 muži FC Rožnov p. R. – TJ
Vigantice, krajský přebor – 11. kolo.
LEDNÍ HOKEJ
HC ROŽNOV p. R.
Sobota 12. 10. zimní stadion Bučiska
9.00 ml. žáci HC Černí Vlci – HK Jestřábi Prostějov, žákovská liga 5. tříd
– 6. kolo.
11.00 st. žáci HC Černí Vlci – HK Jestřábi Prostějov, žákovská liga 7. tříd
– 6. kolo.
17.00 muži HC Rožnov p. R. „B“
– HK Krnov, krajská liga – 3. kolo.
Sobota 19. 10. zimní stadion Bučiska
9.30 ml. dorost HC Černí Vlci – HC
Orlová, LMD – 8. kolo.
17.00 muži HC Rožnov p. R. „B“ –
HC Orlová „B“, krajská liga – 4. kolo.
Středa 23. 10. zimní stadion Bučiska
15.00 ml. žáci HC Černí Vlci – HC
AZ Havířov 2010, žákovská liga 6. tř.
– 9. kolo.
17.00 st. žáci HC Černí Vlci – HC AZ
Havířov 2010, žákovská liga 8. tř. – 9.
kolo.
HÁZENÁ
TJ ROŽNOV p. R.
Sobota 12. 10. hala
SŠIEŘ Koryčanské Paseky
8.30 ml. žáci TJ Rožnov p. R. „B“ – TJ
Holešov, zlínská liga – 5. kolo.
9.30 ml. žáci TJ Rožnov p. R. – Jiskra Otrokovice dívky, zlínská liga – 5.
kolo.
10.30 st. žáci TJ Rožnov p. R. – HC
Zubří „B“, zlínská liga – 5. kolo.
12.00 ml. dorost TJ Rožnov p. R.
– Sokol Sokolnice, 2. liga – 4. kolo.
14.00 st. dorost TJ Rožnov p. R. – Slávia Fatra Napajedla, 2. liga – 4. kolo.
16.00 muži TJ Rožnov p. R. – Slávia
Fatra Napajedla, 2. liga – 4. kolo.
VOLEJBAL
TJ ROŽNOV p. R.
Sobota 12. 10. hala SŠZePř
10.00 a 13.00 ženy TJ Rožnov p. R.
– Spartak Uherský Brod, krajský přebor – 3. a 4. kolo.
FLORBAL
1. FBK ROŽNOV p. R.
Sobota 19. 10.
hala SŠIEŘ Koryčanské Paseky
19,30 muži 1. FBK Rožnov p. R.
– FBC Start 98, 1. liga – 5. kolo.
STOLNÍ TENIS
TJ ROŽNOV p. R.
Sobota 12. 10. tělocvična
ZŠ 5. května
17.00 muži TJ Rožnov p. R. „C“ – TJ
Bystřice p. H., krajská soutěž II. tř.
– 2. kolo.
Neděle 13. 10. tělocvična
ZŠ 5. května
8.30 muži TJ Rožnov p. R. „D“ – TJ
Oznice, regionální přebor – 1. kolo.
10.30 muži TJ Rožnov p. R. „C“
– Orel Ostrožská Nová Ves, krajská
soutěž II. tř. – 3. kolo.
HÁZENÁ
ZUBŘÍ
Neděle 20. 10. Gumárny Zubří aréna
10.30 muži HC Gumárny Zubří –
Cement Hranice n. M., extraliga – 8.
kolo.
-jp-
Hokejisté s jednou výhrou
Mistrovství Valašského golfového klubu v jamkové hře zná své vítěze.
a Martina bezpečným dvojpatem jamku
vyhrála a tím titul získala. Zajímavé
u obou letošních mistrů je fakt, že se
jedná o studenty pražských škol a jejich
možnost tréninku na některém z hřišť
v metropoli je omezená.
Mistrovství klubu na jamky se podobně
jako v loňském roce konalo dlouhodobě
od června do září a zúčastnilo se ho 32
nejlepších mužů a 16 žen podle jejich
žebříčkového umístění (osobního handi-
capu). Systém je stejný jako u tenisového
turnaje, když se utkávají vždy dva soupeři
až do konečného výsledku a vítěz postupuje do dalšího kola. I když tento způsob
má mnohdy organizační obtíže s dohodnutím termínu vzájemných zápasů,
poskytuje možnost vyniknout hráčům
v takticky jiném způsobu hry hraném
tímto k.o. systémem. Budeme v něm
i v příštím roce pokračovat.
Text a foto: Jaroslav Trhlík
Stolním tenistům začíná sezona, laťka je nastavená vysoko
O tomto víkendu začínají
rožnovským stolním tenistům nové soutěže. Po loňských úspěších mají nastavenou laťku hodně vysoko. „A“ družstvo
mužů v sestavě Došek (úspěšnost 89 %),
Škrla, Konečný (oba 83 %), Pustějovský
(77,6 %) suverénním způsobem vyhrálo
Zlínskou divizi a postoupilo do 3. ligy.
„Béčko“ skončilo v krajské soutěži
II. tř. na 2. místě a postoupilo do krajské soutěže I. tř. O postup se zasloužili
Míček (80 %), Šenkeřík (78 %), Zdeněk
Křenek (76,5 %), Kuběna (75,5 %),
Karel Baroš (62 %) a Ryl (57 %).
Družstvo muži „C“ bylo nejlepší v regionálním přeboru Vsetín, když o prvenství při stejném bodovém zisku rozhodly
lepší vzájemné zápasy s „béčkem“ Vidče.
Tento úspěch vybojovali Kokinopulos
(92,3 %), Petr Baroš (93 %), Zdeněk Křenek (89,5 %), Ryl (84 %), Honč (82 %),
Poruba (82 %), Radomír Křenek (72 %),
Joch (48 %) a taky Karel Baroš, který
v rozhodujícím zápase s Vidčem získal
všechny body. Kromě úspěchů mužů se
KAM ZA SPORTEM
Rožnovských hokejistů –
mužů je v současné době
tolik, že v krajské lize
mohou hrát dvě družstva.
Stejně jako loni má lepší start do sezony
„B“ tým, který v plné síle dokáže sbírat
body. „Áčko“ se zatím spíš hledá.
HC Rožnov p. R. „B“ – HC RT Torax
Bohumín 2:6 (0:0, 0:3, 2:3)
V úvodním zápase krajské ligy stačilo
naše „béčko“ na soupeře jen 1. třetinu.
Ve druhé třikrát inkasovalo a to se ukázalo jako rozhodující.
SK Karviná – HC Rožnov p. R. „A“
13:2 (5:1, 4:1, 4:0)
Drtivá porážka „A“ týmu v 1. kole byla
zapříčiněná především malým počtem
našich hráčů, kteří k tomuto zápasu
nastoupili. A když v jeho průběhu ještě
někteří z dvanácti museli odstoupit pro
zranění, bylo rychle hotovo.
Branky Rožnova: Krátký a Vaculín.
HC Rožnov p. R. „A“ - HK MD Šumperk 1:6 (0:2, 0:3, 1:1)
Rožnovskému „áčku“ domácí premiéra v krajské lize nevyšla. Soupeř je
první dvě třetiny přehrával a vedl už
5:0.
V posledním dějství přidal ještě jeden
gól, teprve potom v 54. minutě zaznamenal Duda čestný úspěch.
HC Rožnov p. R. „B“ – HC Studénka
5:3 (0:2, 3:1, 2:0)
„B“ tým hokejistů Rožnova byl ve
2. kole úspěšnější.
Vstup do utkání jim sice nevyšel,
když Pokorný a Orszulik zajistili hostům vedení 2:0, ale ve 2. a 3. třetině
začali svého soupeře přehrávat. Nejprve Fiala, Kopáč a Dušek během pěti
minut otočili skóre, a i když se Sochorkovi podařilo srovnat, znovu udeřili
v poslední části hry. Golasovský ve 46.
a Mikuda v 54. minutě rozhodli o první
výhře v letošní sezoně.
-jp-
SPORTOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ NALEZNETE TAKÉ NA STRÁNCE 10
Placená inzerce
Mladé naděje rožnovského stolního tenisu.
trenéři Míček, Šenkeřík, Ryl a Konečný již
pátým rokem starají o mládež. Mezi nejlepší v dorostu patří Daniel Joch a ve st.
žácích Pavel Černota. Družstvo dorostu
Joch, Hanák a Černota a družstvo st.
žáků Černota, Škývara a Nesvadba získaly
v okresním přeboru 2. místa.
V nastávajícím soutěžním ročníku
budou za oddíl TJ Rožnov p. R. startovat čtyři družstva mužů. „A“ tým ve 3.
lize, „B“ družstvo v KS I. tř., „céčko“
v KS II. tř. a „D“ celek v regionálním
přeboru.
Text a foto: Petr Míček
SPEKTRUM ROŽNOVSKA - čtrnáctideník. Vydává T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace, IČO: 44740743. Organizace je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu
Pr, vložka číslo 17. Rožnov p. R. Adresa redakce: Spektrum Rožnovska, Zemědělská 592, 756 61 Rožnov p. R., tel.: 571 651 796, 571 651 233, e-mail: [email protected], šéfredaktor Alexandra Buršíková - tel.:
603 242 767. Redaktoři pro mikroregion Rožnovsko: e-mail: [email protected] Redaktor pro Dolní Bečvu, Prostřední Bečvu, Horní Bečvu a Hutisko-Solanec - tel.: 731 368 336. Redaktor pro Vigantice, Vidče,
Valašskou Bystřici, Zubří a Zašovou - tel.: 602 329 850. Externí redaktor Jiří Piska. Grafická úprava a sazba: TKA - Renáta Koňaříková. Tiskne GRAFIA NOVA, R. p. R., Rozšiřují kameloti a stánky s tiskem
a společnost PNS, a. s., informace o předplatném v redakci. Číslo registrace u MK ČR E 13228. Podávání novinových zásilek povoleno OSP v Ostravě č. j.: 2927/92-P/1 ze dne 17. 12. 1992. Nevyžádané rukopisy
a fotografie se nevracejí. Uveřejněné materiály nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. Služba v redakci po - pá 9.00 - 11.00 a 14.00 - 15.00 hodin. Bližší informace
najdete na www.tka.cz/spektrum.htm. Číslo odevzdáno k tisku 9. 10. 2013. Uzávěrka příštího čísla SR je 18. 10. 2013 do 12.00 hodin.
PŘÍLOHA
STRANA A
Městský úřad
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 20/2013
OZNÁMENÍ
Městský úřad
INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ PRO HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY KONANÝCH VE DNECH 25. – 26. 10. 2013
dle §14c písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění.
STAROSTKA MĚSTA ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM oznamuje:
1. Hlasování ve volbách do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky
v roce 2013 se uskuteční ve dnech:
25. 10. 2013
Okrsek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Volební místnost
ZŠ Videčská
ul. Videčská čp. 63
ZŠ Záhumeni
Boženy Němcové 1180
MŠ Tylovice
Tylovice 1877
Požární zbrojnice
Hážovice 2152
MŠ Horní Paseky
Ostravská 307
ZŠ Pod Skalkou
Bezručova 293
ZŠ 5. května
5. května 1700
Střední škola zemědělská
a přírodovědná
náb. Dukelských hrdinů 570
ZŠ praktická
Tyršovo nábřeží 649
ZŠ Pod Skalkou
Bezručova 293
Domov mládeže SŠZePř
Zemědělská 500
Střední škola informatiky,
elektrotechniky a řemesel
(dříve SPŠE) Školní 1610
Gymnázium
Koryčanské Paseky 1725
ZŠ 5. května
5. května 1700
v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin
26. 10. 2013
v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Hlasování ve volbách do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013 se uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve 14 volebních
okrscích.
Místa konání voleb v jednotlivých volebních okrscích pro oprávněné voliče
z těchto volebních okrsků určuje následující přehled:
Trvalý pobyt oprávněných voličů
Bayerova, Čechova, Hrnčířská, Chobot, Kramolišov, Láň, Masarykovo náměstí, Na Drahách, Na Zahradách, Nádražní,
náměstí Míru, Nerudova, Palackého, Partyzánská, Pionýrská, Pivovarská, Sokolská, Uhliska, Ve Včelíně, Videčská, Zátiší
Boženy Němcové, Jiřího Wolkera, Julia Fučíka, Sluneční
Dolní Dráhy, Horečky, Horní Dráhy, Jasanová, Jurajdova, Kulišťákova, Luční, Na Končinách, Na Vyhlídce, Nezdařilova,
Sadová, Tvarůžkova, Tylovice, V Aleji, Za Hážovkou
Hážovice
Bačová, Frenštátská, Horní Kouty, Horní Paseky, Jarní, Karlova, Kinských, Kročákova, Lipová, Mladějovského, Na Stráni,
Ostravská, Pod Kyčerou, Pod Pindulu, Pod Strání, Polní, Radhošťská, Sladské, U Kantorka, Žerotínská
5. května čp. 1521-1526; Beskydská, Bezručova, Dr. Milady Horákové, Družstevní, Hradišťko, Javornická, Lesní, Letenská,
náb. Dukelských hrdinů, Obránců míru, Pletařská, Pod Kozincem, Pod Skalkou, Příčná, Rekreační, Slezská, Zahradní
5. května čp. 289, 1505, 1527, 1700, 1534-1539, 1545-1559; Horská
Chtěla bych vyzvat všechny obyvatele města, aby šli k volbám. Jestli
chtějí lidé něco změnit, musí tak učinit ve volebních místnostech. To je
první krok. Zároveň bych ráda poděkovala členům volebních okrskových
komisí i všem těm, kteří poskytnou
místnosti k volbám.
Nezapomeňte na poslední zasedání
rožnovského Zastupitelstva
Zveme vás na další konání zastupitelů Rožnova pod Radhoštěm, kteří
se v tomto roce sejdou naposledy 10.
prosince. Ústředním tématem jejich
jednání bude schválení rozpočtu
města pro rok 2014.
5. května čp. 599, 2847; 1350-1353; Vítězná
Bučiska, Hradisko, Chodská, Meziříčská, Průkopnická, Revoluční, Tyršovo nábřeží
5. května čp. 1340-1349; Dolní Paseky, Drobníkova, Dubková, Habrová, Jahnova, Javorová, Květinová, Na Pařeničkách,
Košíkářská, Okružní, Pod Chlácholovem, Polanského, Putýrky, Sněžná, Šlapetova, Tkalcovská, U Revíru, V Mokrém, Volkova
Láz č. ev. 08-015, 017-023, 026-027, čp. 83, 215-216, 224, 800, čp. 941, 944, 1146, čp. 1186, 1189-1190, 1226, 1229, 1280,
čp. 1374, 1418, 1500, 1504, 1513, 1516, 1566, 1599, 1674-1676, 1678, 1721, 2281, 2288-2290, 2292, 2294, 2296, 2561, 2564
čp. 2565, 2568, 2570, 2835
1. máje, Dopravní, Hasičská, Plynárenská, Pod Lesem, Sklářská, Televizní, U Trati, Zemědělská, Zuberská
Čs. armády, Koryčanské Paseky, Moravská, Pod Hrází, Školní, Travinářská, Valašská
Borová, Oděská, Sevastopolská, Svazarmovská, Láz č. ev. 05-07, čp. 214, 217-223, 228, 443, 448, 722, 768, 782, 837,
čp. 962, 1213, 2282-2287, 2545-2546, 2548, 2562, 2543
5. května čp. 1013-1019; Jaroňkova, Kulturní
V Rožnově pod Radhoštěm 24. 9. 2013, Bc. Markéta Blinková, v. r., starostka města Rožnova p. R.
Placená inzerce
Pozvání starostky
Rožnova pod Radhoštěm k volbám
TURISTICKÉ
INFORMAČNÍ CENTRUM
Otevřeno:
říjen – duben
PO – PÁ 8.30 – 16.00 hodin
SO – 9.00 – 16.00 hodin
NE – ZAVŘENO
tel.: 571 652 444
mobil: 737 206 406
731 131 821
e-mail: [email protected]
www.roznov.cz
skype: ic-roznov
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 20/2013
PŘÍLOHA
STRANA B
Placená inzerce
http://www.tka.cz
Více informací v T klubu
nebo na tel.: 571 651 796.
Ať vás chladné počasí nepřekvapí...
Nové letošní trendy, zprávy z politiky... no
prostě, některé události vás budou překvapovat neustále. Ale to, že po krásném
létě přijde podzim, vás přece nepřekvapí…
Jste připraveni na přicházející
zimní počasí? Že je ještě brzy? Ne tak
docela. Chladné počasí je pro většinu
z nás důvodem proč sáhnout do šatníku po teplejším oblečení.
Pokud chcete být opravdu připraveni,
zkontrolujte si teplejší oblečení již teď.
V tomto případě vás určitě osloví svou
právě v Rožnově pod Radhoštěm a to
z toho důvodu, že místní občanům
můžeme nabídnout dostupnost služeb
v místě bydliště. Žádná jiná firma tyto
služby v okolí nenabízí.“ Technologie
mokrého čištění představuje v současné
době moderní způsob praní. Zachovává
vysoký hygienický standard a neznečišťuje životní prostředí žádnými nebezpečnými odpady. Je výjimečnou kombinací šetrné technologie k životnímu
prostředí a účinného praní. Z těchto
nabídkou firma BLANKYT PLUS
z Valašského Meziříčí, která se věnuje
praní a čištění oděvů od roku 1998
a v současné době nabízí klientům
i novou technologii WET CLEANING,
neboli mokré čištění. Jak poznamenala
ředitelka společnosti BLANKYT PLUS
Marcela Barošová: „Sezona čistírny
oděvů a praní metodou mokrého čištění
právě začíná. Tuto novou technologii
praní a ostatní naše služby nabízíme
nově také v Rožnově pod Radhoštěm
v areálu bývalé Fasmannovy papírny.“
„Jsem ráda, že jsme sběrnu otevřeli
důvodu je také nazývána technologií
budoucnosti. „Metodu mokrého čištění
využíváme pro praní choulostivých
materiálů jako jsou: vlna, hedvábí, kašmír, viskóza. Zákazník k nám může
přinést takřka cokoliv od svatebních
a společenských šatů, obleků, motorkářských kombinéz až po sportovní
outdoorové oblečení.“ Velkou výhodou
u praní funkčních textilií u této metody
je, že nepoškozuje membrány ani vlákna
funkčních látek a v porovnání s cenou
vaší lyžařské bundy je cena praní
a impregnace opravdu zanedbatelná.
Download

20 10. října 2013 1.45 MB